کالایاب
شاخص یاب

انس طلا

1,423.91
قیمت روز
3.46 (0.24%)
تغییر روزانه
1 مرداد 1398
ساعت 17:51:53
152.7 (12.01%)
تغییر ۳ ماهه
140.61 (10.95%)
تغییر ۶ ماهه
199.33 (16.27%)
نوسان سالیانه

نرخ انس

؟
قیمت زنده تغییر روزانه؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان تغییر ماهانه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر سالیانه
انس طلا1,423.91(0.24%) 3.461,414.801,427.61۱۷:۵۱:۵۳(1.74%) 24.48(12.01%) 152.7(10.95%) 140.61(16.27%) 199.33
انس نقره16.49(0.3%) 0.0516.2116.56۱۷:۵۱:۵۳(7.56%) 1.16(11.59%) 1.713(7.30%) 1.123(7.11%) 1.095
انس پلاتین857.60(0.55%) 4.70847.40858.60۱۷:۵۱:۴۴(5.13%) 41.9(3.94%) 35.2(7.66%) 61.05(2.97%) 24.8
انس پالادیوم1,523.95(0.18%) 2.701,512.201,528.05۱۷:۵۱:۴۴(1.94%) 29.1(10.80%) 148.6(16.32%) 213.85(67.83%) 615.95

مثقال طلا

18,250,000
قیمت روز
600,000 (3.4%)
تغییر روزانه
1 مرداد 1398
ساعت 17:52:07
730,000 (3.84%)
تغییر ۳ ماهه
2,490,000 (15.79%)
تغییر ۶ ماهه
6,312,000 (52.87%)
نوسان سالیانه

مظنه / مثقال طلا

؟
قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان تغییر ماهانه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر سالیانه
مثقال طلا18,250,000(3.4%) 600,00017,750,00018,280,000۱۷:۵۱:۵۲(3.84%) 730,000(3.84%) 730,000(15.79%) 2,490,000(52.87%) 6,312,000
مثقال / عیار جهانی18,891,000(2.8%) 514,00018,261,00018,927,000۱۷:۵۱:۵۳(3.49%) 684,000(2.27%) 421,000(22.38%) 3,455,000(57.62%) 6,906,000
مثقال / حواله دلار18,876,000(2.8%) 514,00018,246,00018,912,000۱۷:۵۱:۵۳(3.49%) 684,000(2.27%) 419,000(22.39%) 3,454,000(57.16%) 6,866,000
مثقال / بر مبنای سکه19,449,700(3.09%) 582,90018,862,30019,454,100۱۷:۳۶:۵۳(6.29%) 1,307,300(9.19%) 1,969,700(8.47%) 1,519,200(29.33%) 4,411,700

طلای 18 عیار

4,204,000
قیمت روز
120,000 (2.94%)
تغییر روزانه
1 مرداد 1398
ساعت 17:51:06
178,000 (4.06%)
تغییر ۳ ماهه
565,600 (15.54%)
تغییر ۶ ماهه
1,449,500 (52.62%)
نوسان سالیانه

قیمت طلا

؟
قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان تغییر ماهانه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر سالیانه
طلای 18 عیار4,204,000(2.94%) 120,0004,075,0004,220,000۱۷:۵۱:۰۶(4.06%) 178,000(4.06%) 178,000(15.54%) 565,600(52.62%) 1,449,500
طلای 24 عیار5,605,000(2.94%) 160,0005,433,0005,627,000۱۷:۵۱:۰۶(4.05%) 237,000(4.05%) 237,000(15.53%) 753,800(52.61%) 1,932,400
طلای 18 عیار / 7404,148,000(2.93%) 118,0004,020,0004,164,000۱۷:۵۱:۰۶(4.04%) 175,000(4.04%) 175,000(15.54%) 558,000(52.61%) 1,430,000
طلای دست دوم4,390,000(0%) 04,390,0004,390,000۴ تیر(5.70%) 237,000(16.66%) 627,130(16.66%) 627,130(64.94%) 8,132,000

آبشده نقدی

18,300,000
قیمت روز
580,000 (3.27%)
تغییر روزانه
1 مرداد 1398
ساعت 17:47:53
680,000 (3.58%)
تغییر ۳ ماهه
2,540,000 (16.11%)
تغییر ۶ ماهه
6,362,500 (53.29%)
نوسان سالیانه

قیمت آبشده

؟
قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان تغییر ماهانه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر سالیانه
آبشده نقدی18,300,000(3.27%) 580,00017,820,00018,340,000۱۷:۴۷:۵۳(3.58%) 680,000(3.58%) 680,000(16.11%) 2,540,000(53.29%) 6,362,500
آبشده کمتر از کیلو18,215,000(2.94%) 520,00017,655,00018,285,000۱۷:۵۱:۰۶(4.05%) 770,000(4.05%) 770,000(15.54%) 2,450,000(52.52%) 6,272,500
آبشده بنکداری18,220,000(2.94%) 520,00017,660,00018,290,000۱۷:۵۱:۰۶(4.05%) 770,000(4.05%) 770,000(15.53%) 2,450,000(52.59%) 6,280,000
آبشده شنبه ای18,240,000(3.23%) 570,00017,770,00018,270,000۱۷:۵۱:۵۰(3.94%) 750,000(3.03%) 570,000(15.07%) 2,390,000(43.05%) 5,490,000
به جهت نوسانات گسترده و عدم امکان کشف و حصول نرخ های صحیح، به جهت صیانت از حقوق هموطنان گرامی، تا رفع ابهام و بازگشت بازار به روند معمول، نرخ های سکه اعلام نمی گردد .

سکه امامی

43,930,000
قیمت روز
1,180,000 (2.76%)
تغییر روزانه
1 مرداد 1398
ساعت 17:52:07
4,600,000 (9.47%)
تغییر ۳ ماهه
3,390,000 (8.36%)
تغییر ۶ ماهه
9,895,000 (29.07%)
نوسان سالیانه

قیمت سکه / معاملاتی

؟
قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان تغییر ماهانه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر سالیانه
سکه امامی43,910,000(2.71%) 1,160,00042,670,00044,080,000۱۷:۵۱:۵۶(6.51%) 3,060,000(9.51%) 4,620,000(8.31%) 3,370,000(29.01%) 9,875,000
سکه بهار آزادی42,940,000(2.87%) 1,200,00041,940,00042,940,000۱۶:۰۰:۱۴(4.81%) 2,170,000(7.55%) 3,510,000(9.40%) 3,690,000(34.16%) 10,935,000
نیم سکه22,980,000(0.44%) 100,00022,980,00022,980,000۱۳:۰۵:۳۵(5.50%) 1,340,000(13.21%) 3,500,000(8.39%) 1,780,000(38.60%) 6,400,000
ربع سکه14,890,000(2.06%) 300,00014,790,00014,890,000۱۶:۰۵:۲۴(8.65%) 1,410,000(12.36%) 2,100,000(15.87%) 2,040,000(77.15%) 6,485,000
سکه گرمی9,790,000(1.03%) 100,0009,790,0009,790,000۱۲:۰۵:۳۵(3.06%) 310,000(1.87%) 180,000(39.65%) 2,780,000(114.92%) 5,235,000

سکه امامی / تک فروشی

43,980,000
قیمت روز
1,150,000 (2.69%)
تغییر روزانه
1 مرداد 1398
ساعت 17:51:06
4,720,000 (9.69%)
تغییر ۳ ماهه
3,410,000 (8.40%)
تغییر ۶ ماهه
9,885,000 (28.99%)
نوسان سالیانه

قیمت سکه / تک فروشی

؟
قیمت زنده تغییر؟ کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر سالیانه
سکه امامی43,980,000(2.69%) 1,150,00042,720,00044,130,000۱۷:۵۱:۰۶(6.50%) 3,060,000(9.69%) 4,720,000(8.40%) 3,410,000(28.99%) 9,885,000
سکه بهار آزادی43,000,000(2.87%) 1,200,00042,000,00043,000,000۱۶:۰۱:۲۶(4.80%) 2,170,000(7.50%) 3,490,000(8.55%) 3,390,000(34.18%) 10,955,000
نیم سکه23,020,000(0.44%) 100,00023,020,00023,020,000۱۳:۰۵:۴۶(5.38%) 1,310,000(13.23%) 3,510,000(8.02%) 1,710,000(38.59%) 6,410,000
ربع سکه14,920,000(2.05%) 300,00014,820,00014,920,000۱۶:۰۵:۳۷(8.57%) 1,400,000(12.38%) 2,110,000(15.21%) 1,970,000(77.09%) 6,495,000
سکه گرمی9,810,000(1.03%) 100,0009,810,0009,810,000۱۲:۰۵:۴۵(2.96%) 300,000(2.18%) 210,000(38.95%) 2,750,000(114.89%) 5,245,000

زعفران نگین / تیر

106,500
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
25 تیر 1398
ساعت 00:00:00
-
تغییر ۳ ماهه
-
تغییر ۶ ماهه
-
نوسان سالیانه

دلار ( نرخ لحظه ای )

122,900
قیمت روز
3,900 (3.28%)
تغییر روزانه
1 مرداد 1398
ساعت 17:51:06
15,020 (10.89%)
تغییر ۳ ماهه
7,500 (6.49%)
تغییر ۶ ماهه
29,200 (31.16%)
نوسان سالیانه

نرخ ارز آزاد

؟
قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
دلار122,900(3.28%) 3,900119,890123,000۱۷:۵۱:۰۶
یورو141,000(2.17%) 3,000137,890141,000۱۷:۵۰:۵۲
پوند157,960(2.58%) 3,980153,660158,130۱۷:۵۱:۰۶
درهم امارات34,580(2.98%) 1,00033,59034,580۱۷:۵۱:۰۶
لیر ترکیه22,330(2.9%) 63021,66022,340۱۷:۵۰:۵۲
فرانک سوئیس129,180(2.78%) 3,500125,420129,220۱۷:۵۱:۰۶
یوان چین18,480(3.13%) 56018,03018,490۱۷:۵۰:۵۲
ین ژاپن117,490(2.67%) 3,060114,100117,510۱۷:۵۱:۲۱
دلار کانادا96,600(2.71%) 2,55093,92096,650۱۷:۵۱:۰۶
دلار استرالیا89,190(2.68%) 2,33086,62089,240۱۷:۵۰:۵۲
دلار نیوزیلند85,410(2.19%) 1,83083,13085,480۱۷:۵۱:۰۶
دلار سنگاپور93,090(2.69%) 2,44090,45093,120۱۷:۵۰:۵۲
روپیه هند1,840(2.79%) 501,8001,840۱۷:۲۶:۳۱
روپیه پاکستان790(2.6%) 20770790۱۷:۲۷:۱۸
دینار عراق100(0%) 090100۲۶ تیر
کرون نروژ14,650(2.23%) 32014,27014,650۱۷:۵۱:۰۶

نرخ ارز آزاد

؟
قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
کرون سوئد13,430(2.44%) 32013,08013,430۱۷:۵۰:۳۹
کرون دانمارک19,000(2.59%) 48018,49019,010۱۷:۵۰:۵۲
ریال عربستان33,860(3.01%) 99032,89033,870۱۷:۵۰:۵۲
ریال قطر34,880(3.01%) 1,02033,87034,890۱۷:۵۰:۵۲
ریال عمان328,790(3.01%) 9,610319,270328,870۱۷:۵۱:۰۶
دینار کویت416,730(2.91%) 11,770404,820416,830۱۷:۵۱:۰۶
دینار بحرین334,370(3.75%) 12,090324,370334,450۱۷:۵۱:۰۶
رینگیت مالزی30,840(2.8%) 84029,96030,850۱۷:۵۰:۵۲
بات تایلند4,120(3%) 1204,0204,120۱۷:۵۰:۳۹
دلار هنگ کنگ16,260(3.04%) 48015,80016,260۱۷:۵۰:۳۹
روبل روسیه2,010(2.55%) 501,9702,010۱۷:۳۴:۱۷
منات آذربایجان73,750(2.99%) 2,14071,63073,770۱۷:۵۱:۰۶
درام ارمنستان270(3.85%) 10260270۱۶:۳۵:۲۰
لاری گرجستان43,200(1.48%) 63042,46043,290۱۷:۵۰:۵۲
افغانی1,590(3.25%) 501,5501,590۱۷:۲۷:۳۲
پوند سوریه250(4.17%) 10240250۱۶:۳۴:۰۸

دلار ( نرخ روز گذشته )

118,637
قیمت روز
1,041 (0.89%)
تغییر روزانه
1 مرداد 1398
ساعت 10:54:03
17,759 (13.02%)
تغییر ۳ ماهه
1,231 (1.04%)
تغییر ۶ ماهه
68,814 (138.11%)
نوسان سالیانه

نرخ ارز سنا (اسکناس)

؟
قیمت روزانه تغییر؟ قیمت هفتگی قیمت ماهیانه
خرید
فروش
دلار 118,637(0.89%) 1,041123,099131,100-
یورو 136,784(0.69%) 938142,711150,137-
درهم 33,273(1.53%) 50034,07136,099-
روپیه هند 1,800(0%) 01,9001,900-
لیر ترکیه 22,677(0.62%) 14022,79223,751-
روبل روسیه 2,066(2.08%) 432,0782,160-
یوان چین 18,320(2.11%) 38618,50019,471-
هزار وون کره 90,000(0%) 090,00090,000-
فرانک سوئیس 125,033(1.94%) 2,381128,166133,000-
صد ین ژاپن 108,750(0%) 0115,000125,000-
دلار کانادا 96,478(0.24%) 23098,250103,622-
پوند 149,873(0.82%) 1,233157,142167,275-
کرون سوئد 13,021(0.38%) 5013,13513,669-
کرون نروژ 14,054(0.39%) 5414,22815,445-
صد دینار عراق 10,146(1.2%) 12210,22410,967-
دلار استرالیا 86,585(2.84%) 2,39490,15592,104-
دلار 118,042(1.26%) 1,470122,101129,442-
یورو 138,708(2.59%) 3,497141,352148,746-
درهم 31,909(0.43%) 13832,67834,994-
روپیه هند 1,600(0.5%) 81,6801,750-
لیر ترکیه 22,017(0.19%) 4122,12023,038-
روبل روسیه 2,043(15.55%) 2751,8001,870-
یوان چین 16,919(0.05%) 817,62618,145-
هزار وون کره 100,000(0%) 0100,000100,000-
فرانک سوئیس 115,562(2.71%) 3,127115,450130,244-
صد ین ژاپن 100,000(0%) 0111,325105,000-
دلار کانادا 93,936(0.59%) 55695,955101,110-
پوند 146,719(0.87%) 1,269152,660162,891-
کرون سوئد 12,121(0.3%) 3612,58913,080-
کرون نروژ 13,241(0.14%) 1913,68114,500-
صد دینار عراق 9,348(1.59%) 1469,84410,548-
دلار استرالیا 82,257(1.12%) 91988,13589,965-

نرخ ارز سنا (حواله)

؟
قیمت روزانه تغییر؟ قیمت هفتگی قیمت ماهیانه
خرید
فروش
دلار 115,845(0.58%) 671116,692111,279-
یورو 130,688(0.85%) 1,099130,506123,478-
درهم 31,753(1.22%) 38231,78726,004-
روپیه هند 1,673(9.92%) 1511,6941,567-
لیر ترکیه 22,050(0%) 022,05020,244-
روبل روسیه 1,850(0%) 01,8621,744-
یوان چین 16,377(2.59%) 41416,64315,820-
هزار وون کره 84,794(0%) 094,657102,740-
فرانک سوئیس 86,340(0%) 086,34086,340-
صد ین ژاپن 108,793(3.57%) 3,753105,040102,410-
دلار کانادا 114,500(0%) 0114,500114,500-
پوند 174,830(0%) 0174,830174,830-
کرون سوئد -----
کرون نروژ -----
صد دینار عراق 10,508(0%) 010,50810,381-
دلار استرالیا 71,500(0%) 071,50071,500-
دلار 115,612(0.48%) 547117,424111,548-
یورو 130,370(1.24%) 1,596131,129125,821-
درهم 31,285(0.84%) 26132,13830,784-
روپیه هند 1,701(0%) 01,6981,583-
لیر ترکیه 20,729(5.82%) 1,14120,34517,745-
روبل روسیه 1,867(0.97%) 181,8641,745-
یوان چین 17,001(3.98%) 65016,76615,990-
هزار وون کره 84,886(0%) 098,548100,000-
فرانک سوئیس -----
صد ین ژاپن 108,793(0%) 0107,86588,900-
دلار کانادا -----
پوند -----
کرون سوئد -----
کرون نروژ -----
صد دینار عراق 10,500(0%) 010,50010,600-
دلار استرالیا -----

نرخ ارز مبادله‌ای

؟
قیمت تغییر؟
دلار42,000(0%) 0
یورو47,017(0.22%) 103
پوند52,328(0.37%) 194
درهم11,437(0%) 0
لیر7,398(0.27%) 20
یوان6,103(0.05%) 3

نرخ ارزها در ترکیه

قیمت تغییر
دلار
یورو
پوند
درهم
دلار کانادا
فرانک سوئیس

نرخ ارزها در افغانستان

قیمت تغییر
دلار
یورو
پوند
درهم
دلار کانادا
فرانک سوئیس

بورس تهران

251,278
قیمت روز
1,778 (0.71%)
تغییر روزانه
1 مرداد 1398
ساعت 12:31:14
48,421 (23.86%)
تغییر ۳ ماهه
88,338 (54.21%)
تغییر ۶ ماهه
142,620 (131.25%)
نوسان سالیانه

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص كل 251,278.0 1,778.0
شاخص كل هم وزن 59,539.64 818.19
شاخص كل فرابورس 3,270.07 4.7
بازار اول فرابورس 537.02 9.11
بازار دوم فرابورس 1,618.39 2.17
شاخص بازار اول 185,171.36 1355.82

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص بازار دوم 499,661.75 3269.79
شاخص 30 شركت بزرگ 11,436.69 71.23
شاخص 50 شركت فعالتر 10,249.73 56.9
شاخص قیمت 50 شركت 605,979.48 1436.17
شاخص قیمت هم وزن 39,945.03 687.05
شاخص قیمت وزنی-ارزشی 67,949.26 740.78

بورس های جهانی

ارزش تغییر
نزدک8,204(0.05%) 4
داوجونز27,172(0.05%) 13
داوجونز(جهانی)3,096(0.29%) 9
داوجونز(آسیا)3,349(0.13%) 4
فتسی بریتانیا7,595(1.07%) 80
دکس آلمان12,505(1.75%) 215
کک فرانسه5,631(1.15%) 64

بورس های جهانی

ارزش تغییر
اس & پی 5002,985(0.01%) 0
استاکس اروپا392(1.1%) 4
نیکی ژاپن21,621(0.95%) 204
هنگ سنگ28,466(0.34%) 95
شانگهای چین2,900(0.45%) 13
سنگاپور3,373(0.47%) 16
آیبکس اسپانیا9,286(1.34%) 123