بازارهای کالایی

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
گندم 460 (0%) 0 446.75 460.75 ۳ فروردین
پنبه 81.8 (0%) 0 81.43 82.37 ۳ فروردین
جو 230.6 (0%) 0 226.4 232.8 ۳ فروردین
برنج 12.36 (0%) 0 12.235 12.373 ۳ فروردین
ذرت 377 (0%) 0 369.5 377.25 ۳ فروردین
شکر 12.61 (0%) 0 12.52 12.86 ۳ فروردین
سویا 1027.75 (0%) 0 1010.25 1033.75 ۳ فروردین
روغن سویا 31.38 (0%) 0 31.38 31.98 ۳ فروردین
کنجاله سویا 378.1 (0%) 0 360.6 378.8 ۳ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
گندم 139.5 (0%) 0 139.5 139.5 ۴ فروردین
کاکائو 1821 (0%) 0 1821 1821 ۴ فروردین
قهوه 1677 (0%) 0 1676 1741 ۳ فروردین
شکر 357.2 (0%) 0 357.2 357.2 ۴ فروردین
الوار 489.1 (0%) 0 482 491.4 ۳ فروردین
کاکائو 2635.5 (0%) 0 2511 2635.5 ۳ فروردین
آب پرتقال 135.65 (0%) 0 135.2 136.4 ۳ فروردین
فیدر گاو 135.9 (0%) 0 135.57 137.22 ۳ فروردین
گاو زنده 115.95 (0%) 0 115.85 117.5 ۳ فروردین

گندم

 • نرخ فعلی : 460
 • بالاترین قیمت روز : 460.75
 • پایین ترین قیمت روز : 446.75
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 460
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

پنبه

 • نرخ فعلی : 81.8
 • بالاترین قیمت روز : 82.37
 • پایین ترین قیمت روز : 81.43
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 81.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

شکر

 • نرخ فعلی : 12.61
 • بالاترین قیمت روز : 12.86
 • پایین ترین قیمت روز : 12.52
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 12.61
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سویا

 • نرخ فعلی : 1027.75
 • بالاترین قیمت روز : 1033.75
 • پایین ترین قیمت روز : 1010.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 1,027.75
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال گندم

تمام صفحه
راهنما انتخاب نماد
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 443 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.84%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 484 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 24 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 5.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 454 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 6 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 1.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 442 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 18 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 4.07%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / شکر 25.31 (0%) 0 25.25 25.31 ۳ فروردین
بازار آمریکا / شکر 12.57 (0%) 0 12.52 13.48 ۳ فروردین
بازار آمریکا / گندم 425 (0%) 0 424 489 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / گندم بهاره 629 (0%) 0 628 654 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / جو 269 (0%) 0 265 275 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / ذرت 347 (0%) 0 346 348 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / برنج 12.36 (0%) 0 12.23 12.475 ۳ فروردین
بازار آمریکا / برنج (p) 12.36 (0%) 0 12.325 12.36 ۳ فروردین
بازار آمریکا / پنبه 81.83 (0%) 0 81.47 82.39 ۳ فروردین
بازار آمریکا / قهوه 117.2 (0%) 0 116.8 119.1 ۳ فروردین
بازار آمریکا / کاکائو 2615 (0%) 0 2515 2632 ۳ فروردین
بازار آمریکا / الوار 487.6 (0%) 0 487.6 487.6 ۴ فروردین
بازار آمریکا / الوار 286.1 (0%) 0 285.6 291.9 ۲۰ مهر
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / شیر (Class III) 14.23 (0%) 0 14.23 14.23 ۴ فروردین
بازار آمریکا / شیر (Class III) 14.23 (0%) 0 14.23 14.23 ۴ فروردین
بازار آمریکا / سویا 997 (0%) 0 984 998 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / کنجاله سویا 377.9 (0%) 0 353.4 378.6 ۳ فروردین
بازار آمریکا / روغن سویا 31.42 (0%) 0 31.39 33.17 ۳ فروردین
بازار آمریکا / سویا (p) 994 (0%) 0 994 994 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / کنجاله سویا (p) 377.9 (0%) 0 368 377.9 ۳ فروردین
بازار آمریکا / روغن سویا (p) 31.42 (0%) 0 31.42 31.88 ۳ فروردین
بازار آمریکا / گاو زنده 106.2 (0%) 0 106.2 127.5 ۳ فروردین
بازار آمریکا / فیدر گاو 137.3 (0%) 0 136.6 138.65 ۳ فروردین
بازار آمریکا / گاو زنده (P) 106.2 (0%) 0 106.2 106.2 ۴ فروردین
بازار آمریکا / فیدر گاو (P) 137.3 (0%) 0 137.3 137.3 ۴ فروردین
بازار آمریکا / آب پرتقال 135.25 (0%) 0 135.25 136.55 ۳ فروردین