بازارهای کالایی

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
گندم 427.75 (0%) 0 421.75 427.75 ۲۶ آبان
پنبه 69.88 (0%) 0 69.34 70.03 ۲۶ آبان
جو 270.1 (1.81%) 4.9 268.8 274.7 ۲۲:۵۳
برنج 12.273 (0.97%) 0.118 12.07 12.283 ۲۲:۵۰
ذرت 343 (0%) 0 337.5 343.5 ۲۶ آبان
شکر 15.34 (0%) 0 15.23 15.45 ۲۶ آبان
سویا 990.62 (0%) 0 971.88 991.62 ۲۶ آبان
روغن سویا 34.45 (0.03%) 0.01 34.18 34.63 ۲۲:۵۳
کنجاله سویا 318.9 (2.62%) 8.15 310.35 318.9 ۲۲:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
گندم 138.05 (0.58%) 0.8 138.05 138.05 ۴:۰۳
کاکائو 1577 (0.63%) 10 1577 1577 ۴:۰۳
قهوه 1827 (0.88%) 16 1819 1836 ۲۱:۰۲
شکر 393.8 (0.03%) 0.1 393.8 393.8 ۴:۰۳
الوار 438 (2.28%) 10 438 450.5 ۲۳:۲۶
کاکائو 2120.5 (1.08%) 23 2114 2146.5 ۲۲:۰۳
آب پرتقال 166.65 (0.65%) 1.07 165.78 166.93 ۲۲:۳۵
فیدر گاو 151.36 (1.61%) 2.43 151.36 153.44 ۲۲:۳۸
گاو زنده 118.79 (0.66%) 0.78 118.6 119.7 ۲۲:۳۸

گندم

 • نرخ فعلی : 427.75
 • بالاترین قیمت روز : 427.75
 • پایین ترین قیمت روز : 421.75
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۶ آبان
 • نرخ روز گذشته : 427.75
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

پنبه

 • نرخ فعلی : 69.88
 • بالاترین قیمت روز : 70.03
 • پایین ترین قیمت روز : 69.34
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۶ آبان
 • نرخ روز گذشته : 69.88
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

شکر

 • نرخ فعلی : 15.34
 • بالاترین قیمت روز : 15.45
 • پایین ترین قیمت روز : 15.23
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۶ آبان
 • نرخ روز گذشته : 15.34
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سویا

 • نرخ فعلی : 990.62
 • بالاترین قیمت روز : 991.62
 • پایین ترین قیمت روز : 971.88
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۶ آبان
 • نرخ روز گذشته : 990.62
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال گندم

تمام صفحه
راهنما انتخاب نماد
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 432 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.99%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 427 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.75 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.18%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 434 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 6.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 1.46%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 451 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 23.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 5.44%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / شکر 27.25 (0.15%) 0.04 27.25 27.25 ۱۹:۲۰
بازار آمریکا / شکر 15.37 (0.72%) 0.11 15.24 15.71 ۲۱:۵۳
بازار آمریکا / گندم 425 (0%) 0 424 489 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / گندم بهاره 629 (0%) 0 628 654 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / جو 269 (0%) 0 265 275 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / ذرت 347 (0%) 0 346 348 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / برنج 12.285 (0.99%) 0.12 12.09 12.445 ۲۳:۱۱
بازار آمریکا / برنج (p) 12.285 (0.99%) 0.12 12.165 12.285 ۲۳:۱۱
بازار آمریکا / پنبه 69.35 (0.25%) 0.17 69.18 70.57 ۲۳:۲۶
بازار آمریکا / قهوه 127.25 (2.28%) 2.9 127.25 130.05 ۲۲:۲۶
بازار آمریکا / کاکائو 2131 (0.42%) 9 2116 2143 ۲۲:۲۶
بازار آمریکا / الوار 439.7 (2%) 8.8 439.7 449.9 ۲۲:۳۵
بازار آمریکا / الوار 369.5 (0%) 0 369.5 372 ۱۸ مرداد
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / شیر (Class III) 14.54 (0.21%) 0.03 14.51 14.54 ۱:۵۶
بازار آمریکا / شیر (Class III) 14.54 (15.47%) 2.25 14.54 16.79 ۵:۲۳
بازار آمریکا / سویا 997 (0%) 0 984 998 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / کنجاله سویا 318.2 (2.48%) 7.7 310.5 320.6 ۲۳:۱۱
بازار آمریکا / روغن سویا 34.44 (0.03%) 0.01 34.19 34.79 ۲۳:۱۱
بازار آمریکا / سویا (p) 994 (0%) 0 994 994 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / کنجاله سویا (p) 318.2 (2.48%) 7.7 310.5 318.2 ۲۳:۱۱
بازار آمریکا / روغن سویا (p) 34.44 (0.03%) 0.01 34.43 34.44 ۲۳:۱۱
بازار آمریکا / گاو زنده 124.675 (0.36%) 0.45 124.5 125.05 ۲۲:۴۷
بازار آمریکا / فیدر گاو 151.725 (1.43%) 2.175 151.725 153.275 ۲۲:۴۷
بازار آمریکا / گاو زنده (P) 124.675 (4.9%) 5.825 118.775 124.675 ۵:۲۳
بازار آمریکا / فیدر گاو (P) 151.725 (3.99%) 6.05 151.4 157.775 ۲۳:۲۶
بازار آمریکا / آب پرتقال 166.8 (0.42%) 0.7 165.7 167 ۲۳:۰۲