شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازارهای کالایی

عنوان قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
گندم 513.88 (1.08%) 5.5 508.25 513.88 ۱۸:۱۵:۱۳
پنبه 64.29 (0.44%) 0.28 63.98 64.62 ۱۸:۱۵:۱۳
جو 315.7 (0.03%) 0.1 314.9 317.2 ۱۸:۱۴:۰۴
برنج 12.213 (0.25%) 0.03 12.19 12.243 ۱۸:۱۴:۰۴
ذرت 367.88 (0.14%) 0.5 367.5 369.12 ۱۸:۱۵:۱۳
شکر 12.77 (1.11%) 0.14 12.62 12.79 ۱۸:۱۴:۱۲
سویا 901.62 (0.14%) 1.24 899.12 903.38 ۱۸:۱۴:۱۲
روغن سویا 30.86 (0.78%) 0.24 30.63 31.04 ۱۸:۱۲:۰۴
کنجاله سویا 301.05 (0.03%) 0.1 300.15 301.5 ۱۸:۱۴:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر؟ کمترین بیشترین زمان
گندم 140.3 (1.07%) 1.5 140.3 140.3 ۰۱:۰۶:۰۹
کاکائو 2047 (0.59%) 12 2047 2047 ۰۱:۰۵:۱۰
قهوه 1394 (0.36%) 5 1387 1405 ۱۸:۱۴:۰۴
شکر 334.3 (0.69%) 2.3 334.3 334.3 ۰۱:۰۵:۱۰
الوار 412.1 (1.03%) 4.2 408.2 412.1 ۱۵:۳۱:۰۳
کاکائو 2624.5 (0.72%) 19 2613.5 2634.5 ۱۸:۱۴:۰۴
آب پرتقال 98.9 (0.68%) 0.67 98.25 99.1 ۱۸:۱۰:۰۶
فیدر گاو 141.21 (0.92%) 1.3 141.21 142.44 ۱۸:۱۴:۰۴
گاو زنده 119.112 (0.23%) 0.276 118.938 119.35 ۱۸:۱۴:۰۴

گندم

 • نرخ فعلی : 513.62
 • بالاترین قیمت روز : 513.88
 • پایین ترین قیمت روز : 508.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.05%
 • نرخ بازگشایی بازار : 508.62
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۱۵:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 512.88
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.14%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.74
جدول نرخ های امروز زمان
513.62 دلار 18:15:13
513.88 دلار 18:14:12
512.88 دلار 18:13:12
512.62 دلار 18:12:12
512.88 دلار 18:11:11
512.5 دلار 18:10:13
512.25 دلار 18:08:12
512.75 دلار 18:07:11
512.88 دلار 18:06:11
512.62 دلار 18:04:11
512.25 دلار 18:03:11
511.5 دلار 18:02:12
511.88 دلار 18:01:13
511.38 دلار 18:00:16
511.5 دلار 17:34:10
511.25 دلار 17:15:12
511.5 دلار 17:14:10
511.38 دلار 17:09:10
511.62 دلار 17:07:10
511.75 دلار 17:05:12
511.88 دلار 17:01:11
511.75 دلار 16:59:10
511.62 دلار 16:58:11
511.5 دلار 16:56:12
511.38 دلار 16:52:11
512 دلار 16:51:10
511.62 دلار 16:45:13
511.75 دلار 16:43:10
511.5 دلار 16:42:11
512 دلار 16:40:13
511.75 دلار 16:39:10
511.62 دلار 16:38:10
511.88 دلار 16:37:10
511.75 دلار 16:36:10
511.62 دلار 16:34:10
511.75 دلار 16:32:10
512 دلار 16:26:10
511.75 دلار 16:24:10
511.62 دلار 16:22:12
511.5 دلار 16:20:12
511.88 دلار 16:19:11
512 دلار 16:18:10
511.88 دلار 16:17:10
512.12 دلار 16:15:11
512.25 دلار 16:14:10
512.12 دلار 16:13:09
512 دلار 16:11:10
511.88 دلار 16:10:12
511.75 دلار 16:02:10
512 دلار 15:59:09
512.12 دلار 15:58:11
512.25 دلار 15:57:09
512.38 دلار 15:56:11
512.25 دلار 15:53:10
512.5 دلار 15:50:13
512.62 دلار 15:48:11
512.25 دلار 15:46:10
512.38 دلار 15:45:12
512.25 دلار 15:44:10
512.38 دلار 15:41:10
512.25 دلار 15:37:11
511.75 دلار 15:32:09
511.88 دلار 15:27:09
511.62 دلار 15:26:11
511.75 دلار 15:25:10
511.5 دلار 15:24:10
511.75 دلار 15:22:10
511.62 دلار 15:20:11
511.88 دلار 15:19:11
512.12 دلار 15:10:12
511.88 دلار 15:09:10
512.12 دلار 15:05:10
512.25 دلار 15:04:10
512.12 دلار 14:56:10
512 دلار 14:55:10
511.88 دلار 14:53:09
512.12 دلار 14:51:09
511.88 دلار 14:48:10
512.38 دلار 14:46:10
513.12 دلار 14:36:10
512.88 دلار 14:35:11
513 دلار 14:30:14
513.25 دلار 14:29:11
513.38 دلار 14:27:10
512.88 دلار 14:26:10
512.75 دلار 14:24:11
512.88 دلار 14:19:10
512.75 دلار 14:18:11
512.88 دلار 14:16:11
512.5 دلار 14:11:10
512.62 دلار 14:10:12
512.12 دلار 14:05:11
512.38 دلار 14:04:10
512.12 دلار 13:59:10
512 دلار 13:57:10
511.75 دلار 13:53:10
511.88 دلار 13:51:10
511.75 دلار 13:50:12
511.62 دلار 13:48:11
511.88 دلار 13:47:12
512.25 دلار 13:46:10
512.12 دلار 13:43:10
512.25 دلار 13:42:10
512.12 دلار 13:41:12
512.25 دلار 13:40:13
512.38 دلار 13:37:09
512.12 دلار 13:34:10
512.38 دلار 13:27:10
511.5 دلار 13:26:10
512 دلار 13:25:11
511.75 دلار 13:24:11
512.12 دلار 13:21:12
512 دلار 13:20:11
512.12 دلار 13:18:10
512.38 دلار 13:17:09
512.12 دلار 13:16:10
511.75 دلار 13:15:12
511.62 دلار 13:14:10
511.88 دلار 13:08:11
511.5 دلار 13:07:10
511.38 دلار 13:05:11
511.12 دلار 13:04:11
511.38 دلار 13:02:11
511.62 دلار 13:00:14
511.88 دلار 12:57:10
511.38 دلار 12:56:10
511.12 دلار 12:41:09
510.88 دلار 12:39:10
510.62 دلار 12:38:10
511.12 دلار 12:33:10
510.88 دلار 12:03:11
510.62 دلار 12:00:14
510.12 دلار 11:51:10
510.38 دلار 11:48:10
510.12 دلار 11:46:11
510.38 دلار 11:42:11
510.62 دلار 11:33:11
510.5 دلار 11:29:10
510.62 دلار 11:27:10
510.5 دلار 11:25:10
510.62 دلار 11:22:11
510.5 دلار 11:21:11
510.62 دلار 11:20:11
510.5 دلار 11:18:10
510.62 دلار 11:17:10
510.5 دلار 11:08:10
510.38 دلار 11:07:10
510.5 دلار 11:05:10
510 دلار 11:03:10
510.12 دلار 10:56:10
510.25 دلار 10:55:12
510.38 دلار 10:54:10
510.62 دلار 10:53:10
510.75 دلار 10:51:10
510.88 دلار 10:46:11
510.62 دلار 10:44:10
510.75 دلار 10:41:11
510.5 دلار 10:40:12
510.38 دلار 10:39:10
510.5 دلار 10:38:10
510.62 دلار 10:34:09
510 دلار 10:33:11
510.25 دلار 10:32:12
510 دلار 10:21:10
510.12 دلار 10:16:10
510.25 دلار 10:11:10
510 دلار 10:10:11
510.12 دلار 10:08:10
509.88 دلار 10:04:09
510 دلار 10:02:10
509.88 دلار 10:00:13
509.75 دلار 09:59:09
509.88 دلار 09:57:09
509.75 دلار 09:53:09
509.88 دلار 09:52:09
509.75 دلار 09:50:10
509.88 دلار 09:49:09
509.75 دلار 09:48:10
509.88 دلار 09:44:09
510.12 دلار 09:42:09
510 دلار 09:38:09
509.88 دلار 09:37:10
510 دلار 09:34:10
510.12 دلار 09:31:10
510.38 دلار 09:30:11
510.25 دلار 09:26:08
510.38 دلار 09:21:10
510.5 دلار 09:20:10
510.38 دلار 09:18:10
510.62 دلار 09:14:10
510 دلار 09:12:10
510.25 دلار 09:09:10
510.12 دلار 09:07:10
509.88 دلار 09:02:10
510.12 دلار 08:56:10
510.38 دلار 08:48:10
510.12 دلار 08:35:10
510.38 دلار 08:34:10
510.5 دلار 08:32:10
510.62 دلار 08:20:10
510 دلار 08:19:10
510.25 دلار 08:17:09
510.12 دلار 08:15:10
510.38 دلار 08:13:09
510.5 دلار 08:11:10
510.38 دلار 08:09:10
510.5 دلار 08:08:09
510.38 دلار 08:04:10
510.62 دلار 08:01:10
510.75 دلار 08:00:13
510.88 دلار 07:59:09
511.12 دلار 07:51:09
511.25 دلار 07:44:09
511.12 دلار 07:40:11
510.88 دلار 07:29:09
510.62 دلار 07:28:10
510.75 دلار 07:27:09
510.88 دلار 07:21:09
511.12 دلار 07:19:09
510.62 دلار 07:11:09
510.25 دلار 07:10:10
510.12 دلار 07:09:09
509.38 دلار 07:05:11
509.12 دلار 06:55:11
509.38 دلار 06:44:09
509.5 دلار 06:42:09
509.38 دلار 06:40:11
509.62 دلار 06:39:09
509.38 دلار 06:33:09
509 دلار 06:32:22
509.25 دلار 06:29:09
509.5 دلار 06:26:09
509.75 دلار 06:24:10
509.88 دلار 06:22:11
509.5 دلار 06:15:10
509.62 دلار 06:03:10
509.38 دلار 06:00:12
509.75 دلار 05:48:10
509.5 دلار 05:45:10
509.75 دلار 05:39:09
509.88 دلار 05:38:09
509.62 دلار 05:35:10
509.5 دلار 05:33:10
509.62 دلار 05:31:11
509.5 دلار 05:30:12
509.62 دلار 05:29:10
509.5 دلار 05:26:10
509.62 دلار 05:21:10
509.5 دلار 05:13:10
509.38 دلار 05:10:11
509.12 دلار 05:06:10
509.38 دلار 05:01:10
509.25 دلار 04:58:10
509.38 دلار 04:53:10
509.62 دلار 04:49:09
509.25 دلار 04:47:10
509.38 دلار 04:42:09
509.5 دلار 04:41:09
509.38 دلار 04:40:10
509.62 دلار 04:35:10
509.88 دلار 04:33:09
509.12 دلار 04:32:10
508.62 دلار 04:31:10
508.25 دلار 03:12:09
508.62 دلار 02:15:10

پنبه

 • نرخ فعلی : 64.17
 • بالاترین قیمت روز : 64.62
 • پایین ترین قیمت روز : 63.98
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.19
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.17%
 • نرخ بازگشایی بازار : 64.08
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۱۵:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 64.16
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01
جدول نرخ های امروز زمان
64.17 دلار 18:15:13
64.29 دلار 18:14:12
64.31 دلار 18:13:11
64.32 دلار 18:11:11
64.33 دلار 18:10:13
64.38 دلار 18:07:10
64.34 دلار 18:06:11
64.4 دلار 18:05:12
64.34 دلار 18:04:11
64.29 دلار 18:03:10
64.27 دلار 18:02:12
64.21 دلار 18:01:13
64.25 دلار 17:59:10
64.28 دلار 17:58:11
64.25 دلار 17:56:11
64.28 دلار 17:55:11
64.33 دلار 17:53:10
64.37 دلار 17:52:10
64.4 دلار 17:51:10
64.41 دلار 17:50:12
64.39 دلار 17:49:10
64.37 دلار 17:47:10
64.36 دلار 17:46:10
64.37 دلار 17:44:11
64.33 دلار 17:43:10
64.36 دلار 17:42:11
64.32 دلار 17:41:10
64.31 دلار 17:40:13
64.33 دلار 17:39:11
64.35 دلار 17:38:11
64.39 دلار 17:37:11
64.34 دلار 17:36:11
64.33 دلار 17:35:11
64.35 دلار 17:34:10
64.34 دلار 17:33:11
64.31 دلار 17:32:11
64.36 دلار 17:31:11
64.34 دلار 17:30:14
64.36 دلار 17:29:10
64.38 دلار 17:26:11
64.4 دلار 17:25:11
64.39 دلار 17:23:11
64.41 دلار 17:22:10
64.44 دلار 17:21:11
64.4 دلار 17:20:12
64.35 دلار 17:19:11
64.32 دلار 17:17:10
64.34 دلار 17:16:11
64.17 دلار 17:15:12
64.16 دلار 17:14:10
64.15 دلار 17:13:12
64.14 دلار 17:12:10
64.17 دلار 17:11:11
64.16 دلار 17:10:12
64.17 دلار 17:09:10
64.15 دلار 17:07:10
64.11 دلار 17:06:11
64.15 دلار 17:05:12
64.14 دلار 17:04:11
64.08 دلار 17:03:10
64.11 دلار 17:01:11
64.02 دلار 17:00:15
64.04 دلار 16:59:10
64.08 دلار 16:58:11
64.09 دلار 16:57:11
64.03 دلار 16:56:12
64.04 دلار 16:55:11
64.06 دلار 16:54:11
64.08 دلار 16:53:11
64.11 دلار 16:52:11
64.09 دلار 16:49:10
64.06 دلار 16:47:11
64 دلار 16:46:11
64.01 دلار 16:45:13
64 دلار 16:44:11
63.98 دلار 16:43:10
64.03 دلار 16:40:13
64.06 دلار 16:39:10
64.07 دلار 16:38:10
64.06 دلار 16:37:10
64.05 دلار 16:36:10
64.06 دلار 16:34:10
64.11 دلار 16:33:10
64.16 دلار 16:29:09
64.19 دلار 16:18:10
64.16 دلار 16:16:11
64.19 دلار 16:13:09
64.17 دلار 15:58:11
64.19 دلار 15:50:12
64.18 دلار 15:49:10
64.19 دلار 15:42:10
64.18 دلار 15:39:10
64.19 دلار 15:37:11
64.15 دلار 15:34:10
64.13 دلار 15:32:09
64.1 دلار 15:20:11
64.11 دلار 15:19:11
64.12 دلار 15:18:10
64.11 دلار 15:14:10
64.12 دلار 15:12:10
64.11 دلار 15:08:11
64.12 دلار 15:03:10
64.15 دلار 15:02:10
64.12 دلار 15:00:13
64.14 دلار 14:55:10
64.15 دلار 14:54:10
64.16 دلار 14:52:10
64.15 دلار 14:50:11
64.12 دلار 14:46:10
64.14 دلار 14:44:10
64.17 دلار 14:43:10
64.19 دلار 14:42:10
64.16 دلار 14:40:11
64.15 دلار 14:37:10
64.14 دلار 14:31:10
64.12 دلار 14:30:14
64.14 دلار 14:27:10
64.16 دلار 14:26:10
64.14 دلار 14:25:11
64.12 دلار 14:24:11
64.11 دلار 14:22:11
64.1 دلار 14:21:11
64.11 دلار 14:19:10
64.09 دلار 14:10:11
64.08 دلار 14:08:10
64.09 دلار 14:07:10
64.08 دلار 14:03:11
64.06 دلار 13:59:10
64.05 دلار 13:57:10
64.04 دلار 13:55:10
64.03 دلار 13:53:10
64.05 دلار 13:51:10
64.06 دلار 13:44:10
64.04 دلار 13:43:10
64.06 دلار 13:40:12
64.04 دلار 13:38:11
64.01 دلار 13:37:09
64.02 دلار 13:36:10
64.03 دلار 13:34:10
64.06 دلار 13:30:12
64.08 دلار 13:28:11
64.1 دلار 13:27:10
64.08 دلار 13:25:11
64.07 دلار 13:23:11
64.08 دلار 13:22:11
64.1 دلار 13:21:12
64.09 دلار 13:20:11
64.06 دلار 13:18:10
64.07 دلار 13:17:09
64.08 دلار 13:16:10
64.09 دلار 13:15:12
64.11 دلار 13:14:10
64.12 دلار 13:13:10
64.13 دلار 13:12:10
64.11 دلار 13:08:11
64.13 دلار 13:07:10
64.12 دلار 13:06:11
64.13 دلار 13:05:11
64.09 دلار 13:04:11
64.08 دلار 13:03:11
64.09 دلار 13:02:11
64.12 دلار 13:01:11
64.14 دلار 13:00:13
64.15 دلار 12:59:09
64.14 دلار 12:58:10
64.16 دلار 12:57:10
64.18 دلار 12:56:09
64.16 دلار 12:55:10
64.2 دلار 12:54:10
64.22 دلار 12:48:09
64.27 دلار 12:47:09
64.23 دلار 12:46:09
64.31 دلار 12:44:10
64.33 دلار 12:40:11
64.34 دلار 12:39:10
64.33 دلار 12:34:11
64.37 دلار 12:28:10
64.38 دلار 12:25:11
64.36 دلار 12:24:10
64.41 دلار 12:23:10
64.5 دلار 12:22:10
64.48 دلار 12:21:11
64.41 دلار 12:18:10
64.4 دلار 12:16:09
64.36 دلار 12:15:11
64.32 دلار 12:13:11
64.31 دلار 12:03:11
64.33 دلار 12:00:14
64.32 دلار 11:58:11
64.28 دلار 11:40:11
64.27 دلار 11:39:10
64.32 دلار 11:38:10
64.35 دلار 11:37:10
64.34 دلار 11:36:11
64.24 دلار 11:33:10
64.28 دلار 11:31:10
64.29 دلار 11:30:13
64.28 دلار 11:24:11
64.29 دلار 10:57:11
64.28 دلار 10:55:11
64.3 دلار 10:53:10
64.25 دلار 10:48:10
64.28 دلار 10:43:10
64.3 دلار 10:42:10
64.31 دلار 10:41:11
64.3 دلار 10:40:12
64.31 دلار 10:39:10
64.32 دلار 10:36:10
64.35 دلار 10:35:12
64.29 دلار 10:32:12
64.28 دلار 10:31:10
64.27 دلار 10:29:10
64.28 دلار 10:20:10
64.26 دلار 10:03:09
64.28 دلار 09:52:09
64.3 دلار 09:44:09
64.25 دلار 09:14:10
64.26 دلار 09:13:10
64.25 دلار 09:12:10
64.29 دلار 09:11:09
64.28 دلار 09:08:09
64.31 دلار 09:07:10
64.3 دلار 09:06:10
64.33 دلار 09:01:10
64.31 دلار 08:58:10
64.34 دلار 08:57:10
64.26 دلار 08:56:10
64.27 دلار 08:54:09
64.25 دلار 08:52:10
64.26 دلار 08:49:10
64.28 دلار 08:46:10
64.29 دلار 08:19:09
64.31 دلار 08:08:09
64.36 دلار 08:04:10
64.37 دلار 07:25:10
64.41 دلار 07:19:09
64.43 دلار 07:05:11
64.41 دلار 07:04:09
64.4 دلار 06:59:09
64.41 دلار 06:57:10
64.43 دلار 06:46:09
64.47 دلار 06:39:09
64.48 دلار 06:29:09
64.49 دلار 06:28:10
64.48 دلار 06:26:09
64.55 دلار 06:25:11
64.56 دلار 06:20:11
64.58 دلار 06:19:10
64.59 دلار 06:17:10
64.62 دلار 06:15:10
64.54 دلار 06:14:09
64.52 دلار 06:12:11
64.53 دلار 06:10:14
64.54 دلار 06:09:13
64.46 دلار 06:08:14
64.54 دلار 06:07:16
64.48 دلار 06:06:13
64.47 دلار 06:05:13
64.44 دلار 06:03:10
64.42 دلار 06:02:11
64.41 دلار 06:01:11
64.37 دلار 05:58:09
64.36 دلار 05:52:10
64.35 دلار 05:43:09
64.36 دلار 05:42:10
64.28 دلار 05:41:09
64.09 دلار 05:40:11
64.18 دلار 05:39:09
64.22 دلار 05:38:09
64.17 دلار 05:37:10
64.09 دلار 05:35:10
64.06 دلار 05:33:10
63.98 دلار 05:32:10
64.08 دلار 05:31:11

شکر

 • نرخ فعلی : 12.77
 • بالاترین قیمت روز : 12.79
 • پایین ترین قیمت روز : 12.62
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.03
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.71%
 • نرخ بازگشایی بازار : 12.62
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۱۴:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 12.66
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.87%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.11
جدول نرخ های امروز زمان
12.77 دلار 18:14:12
12.79 دلار 18:13:11
12.77 دلار 18:11:11
12.79 دلار 18:00:16
12.77 دلار 17:59:10
12.75 دلار 17:55:11
12.73 دلار 17:43:10
12.75 دلار 17:36:11
12.73 دلار 17:35:11
12.75 دلار 17:32:11
12.73 دلار 17:27:11
12.75 دلار 17:26:11
12.73 دلار 17:25:11
12.75 دلار 17:24:11
12.73 دلار 17:18:11
12.75 دلار 17:16:11
12.73 دلار 17:09:10
12.71 دلار 17:06:11
12.73 دلار 17:05:12
12.71 دلار 16:47:11
12.7 دلار 16:46:11
12.68 دلار 16:44:11
12.7 دلار 16:43:10
12.68 دلار 16:41:11
12.7 دلار 16:40:13
12.68 دلار 16:39:10
12.71 دلار 16:34:10
12.68 دلار 16:30:13
12.66 دلار 16:27:09
12.68 دلار 16:23:11
12.67 دلار 16:22:12
12.68 دلار 16:21:10
12.67 دلار 16:20:11
12.68 دلار 16:08:10
12.7 دلار 15:55:10
12.68 دلار 15:24:10
12.66 دلار 15:23:10
12.68 دلار 14:43:10
12.7 دلار 14:40:11
12.68 دلار 14:14:10
12.7 دلار 14:07:10
12.68 دلار 13:53:10
12.7 دلار 13:44:10
12.68 دلار 13:21:12
12.66 دلار 13:19:10
12.68 دلار 12:38:10
12.7 دلار 12:35:11
12.68 دلار 12:31:10
12.66 دلار 12:15:11
12.64 دلار 12:11:09
12.63 دلار 12:03:11
12.62 دلار 12:02:10

سویا

 • نرخ فعلی : 901.62
 • بالاترین قیمت روز : 903.38
 • پایین ترین قیمت روز : 899.12
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.08%
 • نرخ بازگشایی بازار : 900.25
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۱۴:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 904.88
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.36%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.26
جدول نرخ های امروز زمان
901.62 دلار 18:14:12
901.38 دلار 18:09:11
902.12 دلار 18:08:12
902.62 دلار 18:07:11
902.38 دلار 18:06:11
903.38 دلار 18:04:11
902.38 دلار 18:03:11
900.88 دلار 18:02:12
901.12 دلار 18:01:13
900.38 دلار 18:00:16
900 دلار 17:55:11
899.88 دلار 17:15:12
899.62 دلار 17:07:10
899.88 دلار 17:02:11
899.62 دلار 16:59:10
899.38 دلار 16:58:11
899.62 دلار 16:57:11
899.88 دلار 16:56:12
899.62 دلار 16:55:11
899.5 دلار 16:53:11
899.62 دلار 16:52:11
899.38 دلار 16:51:10
899.12 دلار 16:40:13
899.38 دلار 16:38:10
899.12 دلار 16:34:10
899.38 دلار 16:32:10
899.12 دلار 16:31:11
899.38 دلار 16:30:14
899.12 دلار 16:29:09
899.38 دلار 16:26:10
899.5 دلار 16:25:11
899.38 دلار 16:20:12
899.62 دلار 16:19:11
899.88 دلار 16:18:10
899.62 دلار 16:15:11
899.88 دلار 16:13:09
899.62 دلار 16:09:10
899.88 دلار 16:04:11
900 دلار 16:03:10
900.12 دلار 15:59:09
900.25 دلار 15:58:11
900.12 دلار 15:44:10
899.88 دلار 15:43:10
900.12 دلار 15:41:10
899.62 دلار 15:38:10
899.38 دلار 15:36:10
899.62 دلار 15:20:11
899.88 دلار 15:10:12
900.12 دلار 14:51:09
900.38 دلار 14:43:10
900.62 دلار 14:41:10
900.38 دلار 14:40:12
900.5 دلار 14:38:10
900.38 دلار 14:36:10
900.12 دلار 14:35:11
900.38 دلار 14:29:11
900.62 دلار 14:22:11
900.88 دلار 14:21:11
900.62 دلار 14:20:12
900.88 دلار 14:19:10
900.75 دلار 14:18:11
900.62 دلار 14:16:11
900.75 دلار 14:15:13
900.88 دلار 14:14:10
900.75 دلار 14:13:12
900.62 دلار 14:12:11
900.88 دلار 14:11:10
900.62 دلار 14:10:12
900.38 دلار 14:05:11
900.5 دلار 14:04:10
900.62 دلار 14:02:10
900.38 دلار 14:01:11
900.62 دلار 13:58:10
900.88 دلار 13:57:10
900.62 دلار 13:56:10
900.38 دلار 13:51:10
900.62 دلار 13:49:11
900.88 دلار 13:47:12
901.12 دلار 13:46:10
900.88 دلار 13:45:11
901.12 دلار 13:43:10
901.25 دلار 13:40:13
901.38 دلار 13:39:12
901.12 دلار 13:37:09
901.25 دلار 13:36:10
901.38 دلار 13:34:10
901.62 دلار 13:33:11
901.88 دلار 13:32:10
901.62 دلار 13:29:10
901.5 دلار 13:28:11
901.62 دلار 13:27:10
901.38 دلار 13:25:11
901.12 دلار 13:24:11
901.38 دلار 13:22:11
901.12 دلار 13:21:12
901.38 دلار 13:18:10
901.62 دلار 13:17:09
901.25 دلار 13:16:10
901.12 دلار 13:15:12
900.88 دلار 13:14:10
901.12 دلار 13:10:11
900.88 دلار 13:09:11
901.12 دلار 13:07:10
900.88 دلار 13:03:11
901.12 دلار 13:02:11
901.38 دلار 12:59:09
901.12 دلار 12:58:10
901.62 دلار 12:57:10
901.88 دلار 12:56:10
901.62 دلار 12:53:09
901.5 دلار 12:52:10
901.38 دلار 12:49:10
901.62 دلار 12:48:10
901.38 دلار 12:47:09
901.62 دلار 12:46:09
901.25 دلار 12:45:10
901.12 دلار 12:44:10
901.38 دلار 12:43:09
901.62 دلار 12:42:09
901.88 دلار 12:41:09
901.38 دلار 12:40:11
901.62 دلار 12:38:10
901.88 دلار 12:37:10
901.62 دلار 12:36:10
901.38 دلار 12:35:11
901.25 دلار 12:34:11
901.38 دلار 12:33:10
901.62 دلار 12:29:10
901.38 دلار 12:23:10
901.12 دلار 12:21:11
900.88 دلار 12:20:11
900.62 دلار 12:18:10
900.88 دلار 12:14:10
901.12 دلار 12:13:11
900.88 دلار 12:02:10
900.62 دلار 11:59:09
900.38 دلار 11:48:10
900.88 دلار 11:47:11
900.62 دلار 11:41:10
900.38 دلار 11:39:10
900.62 دلار 11:36:11
900.38 دلار 11:34:11
900.62 دلار 11:29:10
900.38 دلار 11:18:10
900.62 دلار 11:17:10
900.38 دلار 11:13:10
900.62 دلار 11:12:10
900.38 دلار 10:46:11
900.12 دلار 10:45:11
900.38 دلار 10:40:12
900.12 دلار 10:32:12
899.88 دلار 10:31:11
899.38 دلار 10:22:10
899.62 دلار 10:19:10
899.38 دلار 10:18:09
899.62 دلار 10:06:09
899.38 دلار 09:50:10
900.12 دلار 09:43:10
900.38 دلار 09:30:11
900.12 دلار 09:29:09
900.38 دلار 09:27:09
900.12 دلار 09:18:10
900.38 دلار 09:16:10
900.62 دلار 09:13:10
900.88 دلار 09:12:10
900.62 دلار 09:10:11
900.38 دلار 08:43:10
900.62 دلار 08:06:09
900.88 دلار 07:54:09
901.12 دلار 07:25:10
900.88 دلار 07:13:09
900.62 دلار 06:57:10
900.88 دلار 06:54:10
900.62 دلار 06:53:09
900.88 دلار 06:43:10
901.12 دلار 06:42:09
900.88 دلار 06:41:09
901 دلار 06:40:11
900.88 دلار 06:37:10
901.12 دلار 06:35:10
901.38 دلار 06:32:23
901.12 دلار 06:26:09
901.38 دلار 06:21:10
901.12 دلار 06:12:11
901.38 دلار 06:03:10
901.12 دلار 05:51:10
901.38 دلار 05:37:10
901.12 دلار 05:35:10
900.88 دلار 05:32:10
901.12 دلار 05:30:12
900.88 دلار 05:23:10
901 دلار 05:22:10
901.12 دلار 05:15:10
901.38 دلار 05:12:09
901.12 دلار 05:09:10
901.38 دلار 05:07:10
901.12 دلار 05:03:09
900.88 دلار 04:58:10
901.12 دلار 04:55:10
900.88 دلار 04:51:09
901 دلار 04:49:09
901.12 دلار 04:46:09
901.38 دلار 04:45:10
901.12 دلار 04:44:09
901.38 دلار 04:42:09
901.62 دلار 04:38:09
901.38 دلار 04:37:09
901.12 دلار 04:36:10
901.62 دلار 04:33:09
901.38 دلار 04:32:10
901.12 دلار 04:31:10
900.62 دلار 04:30:12
900.25 دلار 02:15:10

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 509 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.62 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.91%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 512 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.62 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 496 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 17.62 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 3.55%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 500 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 13.62 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 2.72%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
بازار آمریکا / شکر 25.5 (0%) 0 25.5 25.8 ۱۶ مهر
بازار آمریکا / شکر 12.74 (1.03%) 0.13 11.92 12.75 ۱۸:۱۵:۱۳
بازار آمریکا / گندم 425 (0%) 0 424 489 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / گندم بهاره 629 (0%) 0 628 654 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / جو 269 (0%) 0 265 275 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / ذرت 347 (0%) 0 346 348 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / برنج 12.43 (1.51%) 0.185 12.22 12.43 ۰۶:۴۳:۱۰
بازار آمریکا / برنج (p) 12.245 (5.11%) 0.595 11.65 12.245 ۰۵:۳۵:۱۰
بازار آمریکا / پنبه 64.38 (0.58%) 0.37 61.84 64.61 ۱۸:۱۵:۱۳
بازار آمریکا / قهوه 115.6 (0.56%) 0.65 114.6 116.5 ۱۸:۱۵:۱۳
بازار آمریکا / کاکائو 2619 (0.88%) 23 2490 2642 ۱۸:۱۵:۱۳
بازار آمریکا / الوار 408.2 (0.12%) 0.5 407.9 409.9 ۰۲:۰۳:۰۹
بازار آمریکا / الوار 286.1 (0%) 0 285.6 291.9 ۲۰ مهر
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
بازار آمریکا / شیر (Class III) 17.69 (5.82%) 1.03 17.69 20.37 ۱۷:۳۲:۱۱
بازار آمریکا / شیر (Class III) 18.69 (2.24%) 0.41 18.28 18.69 ۰۶:۰۴:۱۰
بازار آمریکا / سویا 997 (0%) 0 984 998 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / کنجاله سویا 302.4 (0.26%) 0.8 300.4 303.2 ۱۷:۴۱:۱۰
بازار آمریکا / روغن سویا 31.15 (0.87%) 0.27 30.83 31.21 ۱۷:۴۱:۱۰
بازار آمریکا / سویا (p) 994 (0%) 0 994 994 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / کنجاله سویا (p) 303.2 (0.92%) 2.8 303.2 306 ۰۵:۴۰:۱۱
بازار آمریکا / روغن سویا (p) 30.88 (3.28%) 0.98 29.9 30.88 ۰۵:۵۸:۰۹
بازار آمریکا / گاو زنده 124.55 (0.4%) 0.5 124.55 125.05 ۱۸:۱۵:۱۳
بازار آمریکا / فیدر گاو 145.525 (2.05%) 2.925 142.6 145.525 ۱۸:۱۵:۱۳
بازار آمریکا / گاو زنده (P) 125.05 (11.98%) 13.375 111.675 125.05 ۰۵:۲۴:۰۹
بازار آمریکا / فیدر گاو (P) 142.6 (2.35%) 3.35 142.6 145.95 ۰۶:۰۷:۱۶
بازار آمریکا / آب پرتقال 98.8 (0.71%) 0.7 100.95 98.85 ۱۸:۱۵:۱۳