بازارهای کالایی

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
گندم 423.25 (0%) 0 422.25 427.25 ۲۹ دی
پنبه 83.43 (0%) 0 82.48 83.72 ۲۹ دی
جو 256.6 (0.97%) 2.5 256.5 261.6 ۲۲:۴۴
برنج 12.18 (0.3%) 0.037 12.043 12.225 ۲۲:۴۶
ذرت 352.75 (0%) 0 351.5 353.75 ۲۹ دی
شکر 13.25 (0%) 0 13.04 13.34 ۲۹ دی
سویا 975.5 (0%) 0 972.75 982.5 ۲۹ دی
روغن سویا 32.3 (0.03%) 0.01 32.12 32.35 ۲۲:۴۵
کنجاله سویا 330.8 (0.85%) 2.8 328 334.4 ۲۲:۴۶
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
گندم 136.8 (0.51%) 0.7 136.8 136.8 ۳:۵۷
کاکائو 1380 (1.67%) 23 1380 1380 ۳:۵۷
قهوه 1754 (2%) 35 1752 1792 ۲۰:۵۶
شکر 353.5 (0.11%) 0.4 353.5 353.5 ۳:۵۷
الوار 480.1 (0.21%) 1 477 482.9 ۲۳:۱۲
کاکائو 1928 (2.46%) 47.5 1916.5 1968.5 ۲۱:۵۵
آب پرتقال 146.6 (1.26%) 1.82 142.22 146.83 ۲۲:۲۶
فیدر گاو 147.5 (1.22%) 1.8 147.38 149.5 ۲۲:۳۱
گاو زنده 121.925 (0.08%) 0.1 120.9 122.675 ۲۲:۳۱

گندم

 • نرخ فعلی : 423.25
 • بالاترین قیمت روز : 427.25
 • پایین ترین قیمت روز : 422.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۹ دی
 • نرخ روز گذشته : 423.25
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

پنبه

 • نرخ فعلی : 83.43
 • بالاترین قیمت روز : 83.72
 • پایین ترین قیمت روز : 82.48
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۹ دی
 • نرخ روز گذشته : 83.43
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

شکر

 • نرخ فعلی : 13.25
 • بالاترین قیمت روز : 13.34
 • پایین ترین قیمت روز : 13.04
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۹ دی
 • نرخ روز گذشته : 13.25
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سویا

 • نرخ فعلی : 975.5
 • بالاترین قیمت روز : 982.5
 • پایین ترین قیمت روز : 972.75
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۹ دی
 • نرخ روز گذشته : 975.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال گندم

تمام صفحه
راهنما انتخاب نماد
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 435 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11.75 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.78%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 428 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 4.75 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.12%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 426 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 2.75 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 0.65%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 435 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 11.75 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 2.78%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / شکر 27 (0.93%) 0.25 26.6 27 ۲۱:۵۸
بازار آمریکا / شکر 13.25 (1.3%) 0.17 13.05 13.35 ۲۱:۵۸
بازار آمریکا / گندم 425 (0%) 0 424 489 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / گندم بهاره 629 (0%) 0 628 654 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / جو 269 (0%) 0 265 275 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / ذرت 347 (0%) 0 346 348 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / برنج 12.205 (0.49%) 0.06 12.05 12.635 ۲۳:۰۹
بازار آمریکا / برنج (p) 12.205 (0.49%) 0.06 12.205 12.205 ۲۳:۰۹
بازار آمریکا / پنبه 83.42 (0.96%) 0.79 82.47 83.72 ۲۳:۰۹
بازار آمریکا / قهوه 121.25 (0.12%) 0.15 120 121.45 ۲۲:۳۹
بازار آمریکا / کاکائو 1931 (2.74%) 53 1922 1969 ۲۲:۲۸
بازار آمریکا / الوار 480 (0.02%) 0.1 480 480 ۱:۵۰
بازار آمریکا / الوار 369.5 (0%) 0 369.5 372 ۱۸ مرداد
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / شیر (Class III) 13.56 (0.07%) 0.01 13.56 13.56 ۱:۴۴
بازار آمریکا / شیر (Class III) 13.56 (2.36%) 0.32 13.56 13.89 ۵:۳۴
بازار آمریکا / سویا 997 (0%) 0 984 998 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / کنجاله سویا 331.6 (0.97%) 3.2 328.6 334.9 ۲۳:۰۹
بازار آمریکا / روغن سویا 32.28 (0.16%) 0.05 32.13 32.34 ۲۳:۰۹
بازار آمریکا / سویا (p) 994 (0%) 0 994 994 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / کنجاله سویا (p) 331.6 (0.97%) 3.2 331.6 331.6 ۲۳:۰۹
بازار آمریکا / روغن سویا (p) 32.28 (0.16%) 0.05 32.28 32.28 ۲۳:۰۹
بازار آمریکا / گاو زنده 122.725 (0.61%) 0.75 122.25 123.625 ۲۲:۵۸
بازار آمریکا / فیدر گاو 145.6 (1.08%) 1.575 145.1 147.6 ۲۲:۵۸
بازار آمریکا / گاو زنده (P) 122.725 (0.68%) 0.825 122.725 122.725 ۴:۴۴
بازار آمریکا / فیدر گاو (P) 145.6 (1.61%) 2.35 145.6 147.95 ۵:۵۱
بازار آمریکا / آب پرتقال 146.5 (0.86%) 1.25 143 146.8 ۲۲:۳۹