شاخص یاب

بازارهای کالایی

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
گندم 503.12 (0.05%) 0.26 502.88 503.5 ۰۳:۱۰:۱۲
پنبه 71.86 (0%) 0 71.86 71.86 ۲۸ بهمن
جو 280.7 (0%) 0 279.1 286.2 ۲۶ بهمن
برنج 9.995 (0%) 0 10 9.998 ۲۶ بهمن
ذرت 374.75 (0.03%) 0.13 374.75 374.75 ۰۱:۳۰:۱۳
شکر 13.2 (0%) 0 12.66 13.2 ۲۶ بهمن
سویا 907.75 (0.01%) 0.13 907.5 907.75 ۰۲:۲۵:۱۱
روغن سویا 29.96 (0.07%) 0.02 29.96 29.96 ۰۱:۳۰:۰۵
کنجاله سویا 306.35 (0.03%) 0.1 306.35 306.35 ۰۱:۳۰:۰۵
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
گندم 166.35 (0%) 0 166.35 166.35 ۲۷ بهمن
کاکائو 1761 (0%) 0 1761 1761 ۲۷ بهمن
قهوه 1529 (0%) 0 1511 1533 ۲۶ بهمن
شکر 354.7 (0%) 0 354.7 354.7 ۲۷ بهمن
الوار 408.3 (0%) 0 408.3 422 ۲۶ بهمن
کاکائو 2341 (0%) 0 2285.5 2345 ۲۶ بهمن
آب پرتقال 115.73 (0%) 0 115.03 118.78 ۲۶ بهمن
فیدر گاو 142.82 (0%) 0 141.96 144.2 ۲۶ بهمن
گاو زنده 127.162 (0%) 0 126.763 127.588 ۲۶ بهمن

گندم

 • نرخ فعلی : 502.88
 • بالاترین قیمت روز : 503.5
 • پایین ترین قیمت روز : 502.88
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 503.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۲:۲۵:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 503.38
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.1%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.5
جدول نرخ های امروز زمان
502.88 دلار 2:25:11
503.38 دلار 1:31:12
503.5 دلار 1:30:13

پنبه

 • نرخ فعلی : 71.86
 • بالاترین قیمت روز : 71.86
 • پایین ترین قیمت روز : 71.86
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۸ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 71.86
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
71.86 دلار 13:00:21

شکر

 • نرخ فعلی : 13.2
 • بالاترین قیمت روز : 13.2
 • پایین ترین قیمت روز : 12.66
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۶ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 13.2
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سویا

 • نرخ فعلی : 907.75
 • بالاترین قیمت روز : 907.75
 • پایین ترین قیمت روز : 907.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.25
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 907.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۲:۲۵:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 907.62
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.13
جدول نرخ های امروز زمان
907.75 دلار 2:25:11
907.5 دلار 1:31:12

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال گندم

مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 494 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.88 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.8%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 519 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 16.12 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 3.21%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 517 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 14.12 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 2.81%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 516 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 13.12 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 2.61%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / شکر 26.6 (0%) 0 25.85 26.6 ۲۶ بهمن
بازار آمریکا / شکر 13 (0%) 0 12.42 13.1 ۲۶ بهمن
بازار آمریکا / گندم 425 (0%) 0 424 489 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / گندم بهاره 629 (0%) 0 628 654 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / جو 269 (0%) 0 265 275 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / ذرت 347 (0%) 0 346 348 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / برنج 10.09 (0%) 0 10.09 10.305 ۲۶ بهمن
بازار آمریکا / برنج (p) 10.09 (0%) 0 10.09 9.995 ۲۷ بهمن
بازار آمریکا / پنبه 71.86 (0%) 0 71.35 73.9 ۲۶ بهمن
بازار آمریکا / قهوه 101.65 (0%) 0 101.15 102.45 ۲۶ بهمن
بازار آمریکا / کاکائو 2339 (0%) 0 2270 2343 ۲۶ بهمن
بازار آمریکا / الوار 408.3 (0%) 0 407 423.3 ۲۶ بهمن
بازار آمریکا / الوار 286.1 (0%) 0 285.6 291.9 ۲۰ مهر
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / شیر (Class III) 14.53 (0%) 0 14.53 14.53 ۲۷ بهمن
بازار آمریکا / شیر (Class III) 14.53 (0%) 0 13.97 14.53 ۲۷ بهمن
بازار آمریکا / سویا 997 (0%) 0 984 998 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / کنجاله سویا 306.5 (0%) 0 305.5 317.2 ۲۶ بهمن
بازار آمریکا / روغن سویا 29.95 (0%) 0 29.69 30.87 ۲۶ بهمن
بازار آمریکا / سویا (p) 994 (0%) 0 994 994 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / کنجاله سویا (p) 306.5 (0%) 0 305.5 306.5 ۲۶ بهمن
بازار آمریکا / روغن سویا (p) 29.95 (0%) 0 29.89 29.95 ۲۶ بهمن
بازار آمریکا / گاو زنده 127.175 (0%) 0 126.775 127.55 ۲۶ بهمن
بازار آمریکا / فیدر گاو 142.6 (0%) 0 142.1 151.2 ۲۶ بهمن
بازار آمریکا / گاو زنده (P) 127.175 (0%) 0 126.625 127.175 ۲۷ بهمن
بازار آمریکا / فیدر گاو (P) 142.6 (0%) 0 142.6 144.075 ۲۶ بهمن
بازار آمریکا / آب پرتقال 115.2 (0%) 0 115.2 131.05 ۲۶ بهمن