شاخص یاب

بازارهای کالایی

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
گندم 491.75 (0.72%) 3.5 488 492.5 ۱۰:۰۸:۳۲
پنبه 86.88 (1.07%) 0.93 86.86 87.87 ۱۰:۱۱:۲۹
جو 233.3 (0.09%) 0.2 232.9 233.4 ۰۹:۳۰:۲۵
برنج 12.02 (0.11%) 0.013 11.975 12.02 ۰۶:۰۳:۲۶
ذرت 345.75 (1.17%) 4 344.5 346.25 ۰۹:۱۹:۳۰
شکر 11.21 (0%) 0 10.89 11.38 ۲۵ تیر
سویا 838 (0.87%) 7.25 834 842.75 ۱۰:۰۸:۳۲
روغن سویا 27.75 (0.4%) 0.11 27.65 27.86 ۱۰:۱۱:۲۶
کنجاله سویا 331.4 (0.76%) 2.5 330 332.9 ۱۰:۰۸:۱۹
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
گندم 169.1 (0.24%) 0.4 169.1 169.1 ۰۵:۰۰:۴۲
کاکائو 1885 (1.34%) 25 1885 1885 ۰۵:۰۰:۴۲
قهوه 1667 (0%) 0 1659 1680 ۲۵ تیر
شکر 345.1 (1.77%) 6 345.1 345.1 ۰۵:۰۰:۴۲
الوار 515.4 (0.31%) 1.6 515.4 518 ۰۱:۲۹:۵۲
کاکائو 2399 (0%) 0 2391 2592.5 ۲۵ تیر
آب پرتقال 170.68 (0%) 0 168.4 170.8 ۲۵ تیر
فیدر گاو 152.82 (0%) 0 150.3 153.28 ۲۵ تیر
گاو زنده 107.525 (0%) 0 104.85 107.55 ۲۵ تیر

header_menu.wheat

 • نرخ فعلی : 492.25
 • بالاترین قیمت روز : 492.5
 • پایین ترین قیمت روز : 488
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.51%
 • نرخ بازگشایی بازار : 491.25
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۲۰:۳۳
 • نرخ روز گذشته : 488.25
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.82%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4
جدول نرخ های امروز زمان
492.25 دلار 9:20:33
492 دلار 9:15:33
492.25 دلار 9:02:32
492 دلار 8:55:32
491.75 دلار 8:50:33
492 دلار 8:46:30
491.75 دلار 8:43:30
492 دلار 8:41:31
492.25 دلار 8:37:33
492 دلار 8:35:33
491.75 دلار 8:34:32
491.5 دلار 8:33:32
491.75 دلار 8:30:39
492 دلار 8:28:32
491.5 دلار 8:27:29
491.75 دلار 8:23:30
492 دلار 8:08:32
491.75 دلار 8:07:32
492 دلار 8:06:33
492.25 دلار 8:05:33
492.5 دلار 8:04:36
492.25 دلار 8:03:33
492 دلار 8:02:34
491.5 دلار 8:01:33
492 دلار 7:59:30
491.75 دلار 7:36:33
491.5 دلار 7:35:33
491.75 دلار 7:32:32
492 دلار 7:31:30
491.75 دلار 7:30:37
492.25 دلار 7:29:28
492 دلار 7:27:29
491.5 دلار 7:25:30
491.25 دلار 7:22:31
491 دلار 7:19:29
490.5 دلار 7:15:32
490.25 دلار 7:05:31
490 دلار 7:03:31
489.75 دلار 6:57:32
489.5 دلار 6:55:36
489.75 دلار 6:54:40
490 دلار 6:52:41
490.25 دلار 6:51:41
490 دلار 6:50:43
490.25 دلار 6:44:30
490.5 دلار 6:41:29
490.75 دلار 6:38:29
490.5 دلار 6:36:33
490.25 دلار 6:34:33
490.5 دلار 6:32:34
490.25 دلار 6:29:29
490 دلار 6:27:29
490.25 دلار 6:25:32
490.5 دلار 6:24:31
490.75 دلار 6:12:35
491 دلار 6:09:33
491.25 دلار 6:08:33
491.5 دلار 6:05:37
491.75 دلار 6:01:39
491.5 دلار 5:59:32
491.75 دلار 5:58:32
492 دلار 5:57:32
491.5 دلار 5:56:36
491.25 دلار 5:54:31
491 دلار 5:52:32
490.75 دلار 5:49:34
491 دلار 5:46:33
490.75 دلار 5:45:34
491.25 دلار 5:42:33
490.75 دلار 5:40:35
491 دلار 5:38:32
491.25 دلار 5:36:33
491 دلار 5:35:36
490.75 دلار 5:34:35
491 دلار 5:33:35
490.5 دلار 5:32:35
490.75 دلار 5:30:37
491 دلار 5:29:31
490.75 دلار 5:25:35
490.5 دلار 5:23:31
490.25 دلار 5:21:31
490 دلار 5:20:33
489.75 دلار 5:18:32
489.5 دلار 5:17:30
489.25 دلار 5:10:31
488.75 دلار 5:09:29
489.75 دلار 5:08:31
489 دلار 5:04:32
488.75 دلار 5:03:32
489 دلار 5:02:31
488.75 دلار 5:01:33
489 دلار 4:59:28
488.75 دلار 4:57:29
488.5 دلار 4:55:28
488.75 دلار 4:54:30
489 دلار 4:53:29
488.75 دلار 4:51:31
488.5 دلار 4:49:30
488.75 دلار 4:48:28
488.5 دلار 4:47:27
488.25 دلار 4:45:29
488.75 دلار 4:44:27
489 دلار 4:42:30
488.5 دلار 4:39:28
488.25 دلار 4:38:28
488 دلار 4:36:30
488.75 دلار 4:34:30
489.25 دلار 4:33:33
489.75 دلار 4:32:32
491.25 دلار 4:30:34

header_menu.cotton

 • نرخ فعلی : 86.9
 • بالاترین قیمت روز : 87.87
 • پایین ترین قیمت روز : 86.86
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.18
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.55%
 • نرخ بازگشایی بازار : 87.67
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۰۶:۳۰
 • نرخ روز گذشته : 87.81
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.91
جدول نرخ های امروز زمان
86.9 دلار 9:06:30
86.89 دلار 9:02:32
86.88 دلار 9:01:35
86.9 دلار 9:00:43
86.89 دلار 8:59:31
86.9 دلار 8:57:31
86.91 دلار 8:56:33
86.9 دلار 8:55:32
86.92 دلار 8:49:34
86.96 دلار 8:42:32
86.94 دلار 8:41:31
86.91 دلار 8:36:32
86.94 دلار 8:32:34
86.97 دلار 8:30:39
86.99 دلار 8:29:34
87.01 دلار 8:25:32
87.04 دلار 8:24:32
87.02 دلار 8:23:30
87.03 دلار 8:22:33
87.09 دلار 8:21:32
87.1 دلار 8:19:31
87.07 دلار 8:18:29
87.11 دلار 8:15:33
87.12 دلار 8:14:31
87.08 دلار 8:11:29
87.05 دلار 7:59:30
87.06 دلار 7:58:30
87.07 دلار 7:57:29
87.06 دلار 7:56:32
87.05 دلار 7:52:30
87.06 دلار 7:51:29
87.05 دلار 7:49:29
87 دلار 7:46:30
86.98 دلار 7:45:31
87.03 دلار 7:43:31
87.11 دلار 7:41:29
87.03 دلار 7:40:35
86.91 دلار 7:39:30
86.9 دلار 7:38:28
86.87 دلار 7:37:31
86.86 دلار 7:36:33
86.88 دلار 7:35:33
86.86 دلار 7:34:32
86.92 دلار 7:33:32
86.9 دلار 7:30:37
86.93 دلار 7:27:29
86.94 دلار 7:25:30
86.95 دلار 7:23:29
87.06 دلار 7:22:31
87.05 دلار 7:21:31
87.06 دلار 7:18:29
87.05 دلار 7:17:30
87.04 دلار 7:16:32
87.05 دلار 7:15:32
87.06 دلار 7:14:28
87.12 دلار 7:13:29
87.15 دلار 7:12:30
87.16 دلار 7:10:33
87.2 دلار 7:09:28
87.21 دلار 7:08:30
87.23 دلار 7:07:31
87.26 دلار 7:04:36
87.24 دلار 7:03:31
87.28 دلار 6:58:35
87.29 دلار 6:55:36
87.3 دلار 6:53:40
87.43 دلار 6:52:41
87.37 دلار 6:50:43
87.38 دلار 6:50:05
87.38 دلار 6:49:52
87.2 دلار 6:49:29
87.19 دلار 6:45:37
87.24 دلار 6:44:30
87.25 دلار 6:43:30
87.26 دلار 6:42:32
87.15 دلار 6:40:31
87.3 دلار 6:39:30
87.33 دلار 6:38:29
87.47 دلار 6:37:29
87.33 دلار 6:36:33
87.34 دلار 6:34:33
87.5 دلار 6:33:31
87.59 دلار 6:32:34
87.54 دلار 6:31:35
87.68 دلار 6:30:31
87.73 دلار 6:27:29
87.74 دلار 6:25:32
87.73 دلار 6:24:31
87.7 دلار 6:22:31
87.68 دلار 6:19:28
87.69 دلار 6:18:25
87.71 دلار 6:17:32
87.74 دلار 6:17:20
87.75 دلار 6:15:39
87.76 دلار 6:10:35
87.74 دلار 6:09:33
87.78 دلار 6:08:33
87.76 دلار 6:02:35
87.77 دلار 6:01:39
87.75 دلار 6:00:48
87.83 دلار 5:59:32
87.87 دلار 5:58:32
87.86 دلار 5:57:32
87.87 دلار 5:56:36
87.8 دلار 5:55:34
87.76 دلار 5:54:30
87.74 دلار 5:51:30
87.78 دلار 5:49:34
87.81 دلار 5:48:31
87.78 دلار 5:47:30
87.79 دلار 5:45:34
87.69 دلار 5:44:35
87.68 دلار 5:43:31
87.69 دلار 5:42:33
87.67 دلار 5:40:35
87.66 دلار 5:37:32
87.67 دلار 5:36:33

header_menu.sugar

 • نرخ فعلی : 11.21
 • بالاترین قیمت روز : 11.38
 • پایین ترین قیمت روز : 10.89
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۵ تیر
 • نرخ روز گذشته : 11.21
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
11.21 دلار 21:30:38
11.18 دلار 21:29:29
11.19 دلار 21:28:31
11.21 دلار 21:27:28
11.18 دلار 21:25:31
11.16 دلار 21:24:29
11.13 دلار 21:22:29
11.16 دلار 21:21:30
11.18 دلار 21:20:32
11.2 دلار 21:19:29
11.18 دلار 21:18:29
11.17 دلار 21:17:28
11.2 دلار 21:16:42
11.18 دلار 21:15:30
11.21 دلار 21:13:27
11.23 دلار 21:10:36
11.27 دلار 21:05:31
11.29 دلار 21:04:34
11.27 دلار 21:00:45
11.29 دلار 20:57:26
11.28 دلار 20:56:32
11.27 دلار 20:51:33
11.29 دلار 20:46:28
11.27 دلار 20:40:33
11.29 دلار 20:36:34
11.27 دلار 20:35:33
11.3 دلار 20:33:33
11.32 دلار 20:29:28
11.3 دلار 20:28:32
11.32 دلار 20:27:29
11.34 دلار 20:21:30
11.32 دلار 20:20:33
11.34 دلار 20:13:28
11.32 دلار 20:05:32
11.3 دلار 20:03:36
11.32 دلار 20:00:55
11.3 دلار 19:59:30
11.32 دلار 19:56:33
11.3 دلار 19:55:32
11.29 دلار 19:53:29
11.3 دلار 19:52:30
11.32 دلار 19:38:29
11.3 دلار 19:35:34
11.29 دلار 19:34:32
11.27 دلار 19:32:36
11.29 دلار 19:29:28
11.3 دلار 19:27:30
11.29 دلار 19:25:31
11.32 دلار 19:22:29
11.3 دلار 19:21:31
11.32 دلار 19:20:31
11.34 دلار 19:18:28
11.37 دلار 19:15:31
11.36 دلار 19:14:29
11.37 دلار 19:13:27
11.36 دلار 19:11:29
11.34 دلار 19:10:33
11.38 دلار 19:08:32
11.34 دلار 19:05:36
11.32 دلار 19:04:37
11.27 دلار 19:01:02
11.25 دلار 18:59:30
11.23 دلار 18:58:28
11.25 دلار 18:53:29
11.23 دلار 18:52:31
11.21 دلار 18:51:30
11.2 دلار 18:48:30
11.21 دلار 18:46:28
11.23 دلار 18:43:30
11.27 دلار 18:38:29
11.25 دلار 18:36:31
11.27 دلار 18:33:32
11.25 دلار 18:27:29
11.23 دلار 18:26:27
11.21 دلار 18:25:31
11.2 دلار 18:24:34
11.21 دلار 18:22:30
11.25 دلار 18:20:31
11.2 دلار 18:18:27
11.18 دلار 18:10:33
11.21 دلار 18:08:33
11.23 دلار 18:07:29
11.21 دلار 18:06:32
11.16 دلار 18:01:34
11.18 دلار 17:58:31
11.16 دلار 17:56:30
11.14 دلار 17:55:30
11.16 دلار 17:53:30
11.13 دلار 17:52:34
11.12 دلار 17:50:34
11.11 دلار 17:48:31
11.09 دلار 17:45:32
11.08 دلار 17:44:33
11.07 دلار 17:41:28
11.09 دلار 17:39:29
11.11 دلار 17:37:28
11.12 دلار 17:35:32
11.11 دلار 17:34:32
11.09 دلار 17:25:31
11.07 دلار 17:24:32
11.05 دلار 17:20:34
11.06 دلار 17:19:29
11.07 دلار 17:17:31
11.09 دلار 17:16:32
11.07 دلار 17:13:27
11.04 دلار 17:10:34
11.05 دلار 17:06:31
11.04 دلار 17:04:36
11 دلار 17:02:34
11.02 دلار 16:59:28
11 دلار 16:57:33
11.02 دلار 16:55:30
11.04 دلار 16:53:34
11.05 دلار 16:52:34
11.04 دلار 16:51:34
11.07 دلار 16:49:30
11.05 دلار 16:47:28
11.04 دلار 16:46:33
11.07 دلار 16:43:33
11.09 دلار 16:42:34
11.1 دلار 16:41:30
11.09 دلار 16:39:31
11.12 دلار 16:37:33
11.14 دلار 16:36:33
11.13 دلار 16:35:36
11.05 دلار 16:33:33
11.04 دلار 16:32:37
11.02 دلار 16:31:36
11.03 دلار 16:30:38
11 دلار 16:29:33
10.96 دلار 16:25:33
10.98 دلار 16:22:31
11 دلار 16:18:33
11.02 دلار 16:16:31
11 دلار 16:15:35
11.02 دلار 16:13:29
11.04 دلار 16:12:32
10.98 دلار 15:56:34
10.96 دلار 15:38:32
10.95 دلار 15:15:35
10.93 دلار 15:07:34
10.91 دلار 15:01:39
10.93 دلار 14:44:34
10.91 دلار 14:40:39
10.89 دلار 14:36:35
10.9 دلار 14:35:37
10.89 دلار 14:33:34
10.91 دلار 14:31:36
10.9 دلار 14:30:34
10.91 دلار 14:21:33
10.93 دلار 14:11:29
10.95 دلار 14:09:31
10.93 دلار 13:47:30
10.95 دلار 13:43:31
10.93 دلار 13:41:26
10.95 دلار 13:38:32
10.93 دلار 13:37:28
10.95 دلار 13:33:33
10.96 دلار 13:30:34
10.95 دلار 13:29:29
10.96 دلار 13:24:31
10.98 دلار 13:21:30
10.96 دلار 13:19:28
10.98 دلار 13:17:30
10.96 دلار 13:12:30
10.95 دلار 13:09:32
10.93 دلار 12:55:29
10.95 دلار 12:51:30
10.98 دلار 12:38:29
11 دلار 12:34:31
10.98 دلار 12:31:35
11 دلار 12:24:32
10.98 دلار 12:21:32
10.97 دلار 12:19:28
10.96 دلار 12:17:31
10.95 دلار 12:16:30
10.96 دلار 12:15:34
10.93 دلار 12:13:28
10.91 دلار 12:10:32
10.9 دلار 12:09:30
10.89 دلار 12:07:32
10.9 دلار 12:06:31
10.91 دلار 12:05:31
10.93 دلار 12:02:35
10.92 دلار 12:01:30

header_menu.soya

 • نرخ فعلی : 838.25
 • بالاترین قیمت روز : 842.75
 • پایین ترین قیمت روز : 834
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.75
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.42%
 • نرخ بازگشایی بازار : 835.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۱۶:۳۳
 • نرخ روز گذشته : 830.75
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.9%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 7.5
جدول نرخ های امروز زمان
838.25 دلار 9:16:33
838.5 دلار 9:14:32
838.75 دلار 9:04:37
839.25 دلار 8:53:31
839 دلار 8:42:32
839.25 دلار 8:41:31
840.25 دلار 8:36:32
839.75 دلار 8:35:33
840.25 دلار 8:32:34
839.75 دلار 8:31:32
840 دلار 8:28:32
839.5 دلار 8:27:29
839.25 دلار 8:26:30
839.5 دلار 8:16:34
839.75 دلار 8:15:33
840 دلار 8:13:30
840.25 دلار 8:05:33
840 دلار 7:58:30
840.5 دلار 7:52:30
840 دلار 7:49:29
840.5 دلار 7:36:33
840.75 دلار 7:35:33
841 دلار 7:33:32
841.75 دلار 7:32:32
842.25 دلار 7:31:30
842.75 دلار 7:30:37
842.5 دلار 7:29:28
841.75 دلار 7:27:29
840 دلار 7:24:30
839.75 دلار 7:21:31
839.25 دلار 7:15:32
839 دلار 7:14:29
838.5 دلار 7:12:30
838.75 دلار 7:05:31
838.5 دلار 7:03:31
838.25 دلار 6:57:32
838 دلار 6:56:38
838.25 دلار 6:54:40
838.5 دلار 6:50:43
838.25 دلار 6:44:30
838.75 دلار 6:42:32
838.5 دلار 6:40:31
838.75 دلار 6:39:30
838.5 دلار 6:38:29
838.75 دلار 6:33:31
838.25 دلار 6:29:29
838.5 دلار 6:24:31
838.25 دلار 6:21:31
838 دلار 6:20:33
837.75 دلار 6:15:39
837.5 دلار 6:14:32
837.75 دلار 6:12:35
837.5 دلار 6:09:33
837.75 دلار 6:08:33
838.5 دلار 6:06:33
838.75 دلار 6:04:39
839.25 دلار 5:59:32
839.75 دلار 5:58:32
840 دلار 5:57:32
839.5 دلار 5:56:36
839 دلار 5:55:34
838 دلار 5:52:32
838.5 دلار 5:49:34
839.25 دلار 5:47:30
838.25 دلار 5:45:34
838.5 دلار 5:44:35
837.75 دلار 5:43:32
838 دلار 5:42:33
837.5 دلار 5:41:33
836.75 دلار 5:39:32
836.5 دلار 5:38:32
837.25 دلار 5:36:33
836.75 دلار 5:35:36
837.5 دلار 5:34:35
837.25 دلار 5:33:35
836.75 دلار 5:31:33
837.75 دلار 5:30:37
839 دلار 5:29:31
837.75 دلار 5:27:30
837.5 دلار 5:25:35
836.25 دلار 5:22:32
836.75 دلار 5:20:33
836.25 دلار 5:17:30
836.5 دلار 5:11:29
836 دلار 5:10:31
834.75 دلار 5:09:29
834.5 دلار 5:04:32
834.25 دلار 5:03:32
834.75 دلار 5:01:33
834.25 دلار 4:52:29
834.5 دلار 4:51:31
834 دلار 4:50:31
834.5 دلار 4:49:30
834.75 دلار 4:48:28
835.25 دلار 4:47:27
834.75 دلار 4:46:27
835 دلار 4:39:28
835.25 دلار 4:38:28
835 دلار 4:36:30
835.5 دلار 4:35:35
835 دلار 4:34:30
834.75 دلار 4:33:33
836.5 دلار 4:32:32
837 دلار 4:31:30
835.5 دلار 4:30:34

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال header_menu.wheat

تمام صفحه
راهنما انتخاب نماد
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 459 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 33.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.24%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 492 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.05%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 503 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 10.75 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 2.18%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 483 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 9.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 1.92%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / شکر 25.57 (0%) 0 25.57 26 ۲۵ تیر
بازار آمریکا / شکر 11.14 (0%) 0 10.89 11.86 ۲۵ تیر
بازار آمریکا / گندم 425 (0%) 0 424 489 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / گندم بهاره 629 (0%) 0 628 654 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / جو 269 (0%) 0 265 275 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / ذرت 347 (0%) 0 346 348 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / برنج 12.015 (0.25%) 0.03 12.015 12.045 ۰۵:۳۱:۳۳
بازار آمریکا / برنج (p) 12.045 (1.95%) 0.23 11.815 12.045 ۰۵:۳۱:۳۳
بازار آمریکا / پنبه 86.93 (0.97%) 0.84 80.87 87.77 ۱۰:۱۱:۲۹
بازار آمریکا / قهوه 110.3 (0%) 0 108.8 127.55 ۲۵ تیر
بازار آمریکا / کاکائو 2406 (0%) 0 2392 2592 ۲۵ تیر
بازار آمریکا / الوار 519.6 (0.5%) 2.6 515.4 519.6 ۰۲:۰۴:۳۸
بازار آمریکا / الوار 286.1 (0%) 0 285.6 291.9 ۲۰ مهر
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / شیر (Class III) 14.26 (6.31%) 0.9 14.26 15.51 ۰۵:۱۹:۳۱
بازار آمریکا / شیر (Class III) 15.18 (0.46%) 0.07 15.18 15.25 ۰۵:۵۰:۴۱
بازار آمریکا / سویا 997 (0%) 0 984 998 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / کنجاله سویا 330.3 (0.85%) 2.8 318.1 331.4 ۱۰:۱۱:۲۹
بازار آمریکا / روغن سویا 28.19 (0.36%) 0.1 28.09 28.23 ۱۰:۱۱:۲۹
بازار آمریکا / سویا (p) 994 (0%) 0 994 994 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / کنجاله سویا (p) 327.5 (0.4%) 1.3 327.5 328.8 ۰۵:۳۱:۳۳
بازار آمریکا / روغن سویا (p) 28.09 (1.04%) 0.29 27.8 28.09 ۰۵:۵۰:۴۱
بازار آمریکا / گاو زنده 106.925 (0%) 0 104.55 107.5 ۲۵ تیر
بازار آمریکا / فیدر گاو 152.375 (0%) 0 148.35 153.15 ۲۵ تیر
بازار آمریکا / گاو زنده (P) 106.925 (0.07%) 0.075 106.925 107 ۰۵:۲۴:۳۲
بازار آمریکا / فیدر گاو (P) 152.375 (0%) 0 150.725 152.825 ۲۵ تیر
بازار آمریکا / آب پرتقال 170.65 (0%) 0 168.3 170.85 ۲۵ تیر