شاخص یاب

بازارهای کالایی

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
گندم 507.5 (0.2%) 1 506.75 508.5 ۰۹:۰۴:۱۴
پنبه 78.05 (0.45%) 0.35 77.85 78.05 ۰۹:۰۵:۱۴
جو 286.1 (0.49%) 1.4 284.6 286.2 ۰۹:۰۴:۲۸
برنج 10.89 (0.03%) 0.003 10.873 10.893 ۰۵:۲۴:۱۶
ذرت 367 (0.27%) 1 366.25 367 ۰۸:۴۶:۱۵
شکر 12.64 (0%) 0 12.59 12.9 ۲۲ آبان
سویا 881 (0.31%) 2.75 879 881 ۰۹:۰۳:۱۶
روغن سویا 27.5 (0.33%) 0.09 27.47 27.57 ۰۹:۰۲:۰۸
کنجاله سویا 305.1 (0.43%) 1.3 303.9 305.3 ۰۸:۵۹:۱۹
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
گندم 167.2 (0.99%) 1.65 167.2 167.2 ۰۴:۰۱:۱۳
کاکائو 1593 (1.57%) 25 1593 1593 ۰۴:۰۱:۱۳
قهوه 1654 (0%) 0 1639 1658 ۲۲ آبان
شکر 341.5 (1.29%) 4.4 341.5 341.5 ۰۴:۰۱:۱۳
الوار 341.3 (0.38%) 1.3 339.3 341.3 ۰۱:۲۹:۵۲
کاکائو 2249 (0%) 0 2213.5 2266.5 ۲۲ آبان
آب پرتقال 134.33 (0%) 0 134 135.38 ۲۲ آبان
فیدر گاو 146.97 (0%) 0 142.68 147.05 ۲۲ آبان
گاو زنده 115.275 (0%) 0 113.55 115.5 ۲۲ آبان

گندم

 • نرخ فعلی : 507.5
 • بالاترین قیمت روز : 508.5
 • پایین ترین قیمت روز : 506.75
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.2%
 • نرخ بازگشایی بازار : 507.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۰۴:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 506.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.2%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1
جدول نرخ های امروز زمان
507.5 دلار 9:04:14
507.75 دلار 9:02:17
508 دلار 8:32:14
507.75 دلار 8:28:15
508 دلار 7:46:13
507.75 دلار 7:34:14
507.5 دلار 7:24:14
507.75 دلار 7:21:14
508 دلار 7:18:13
507.75 دلار 7:07:12
508 دلار 7:06:12
507.75 دلار 7:04:13
507.5 دلار 7:02:14
507.75 دلار 7:00:18
507.25 دلار 6:59:13
507.5 دلار 6:56:12
507.25 دلار 6:55:13
507 دلار 6:39:13
506.75 دلار 6:37:12
507 دلار 6:36:14
507.5 دلار 6:34:12
507.25 دلار 6:32:43
507.5 دلار 6:28:56
507 دلار 6:28:50
507.25 دلار 6:25:42
507.5 دلار 6:20:14
507.75 دلار 6:19:14
507.5 دلار 6:18:13
507.75 دلار 6:17:13
507.5 دلار 6:15:14
507.75 دلار 6:07:13
507.5 دلار 6:05:13
507.75 دلار 5:58:12
508 دلار 5:53:12
507.75 دلار 5:51:15
508 دلار 5:47:13
508.25 دلار 5:46:12
508 دلار 5:44:13
507.75 دلار 5:37:14
507.5 دلار 5:29:12
507.25 دلار 5:22:12
507.5 دلار 5:21:13
507.25 دلار 5:19:13
507 دلار 5:15:17
507.25 دلار 5:13:14
507.5 دلار 5:04:12
507.25 دلار 5:03:13
507.5 دلار 5:00:16
507.75 دلار 4:56:12
507.5 دلار 4:55:12
507.75 دلار 4:37:12
508 دلار 4:35:13
507.75 دلار 4:33:14
508.5 دلار 4:31:12
507.5 دلار 4:30:14

پنبه

 • نرخ فعلی : 78.05
 • بالاترین قیمت روز : 78.05
 • پایین ترین قیمت روز : 77.85
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.06
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.18%
 • نرخ بازگشایی بازار : 77.88
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۰۳:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 77.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.45%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.35
جدول نرخ های امروز زمان
78.04 دلار 9:05:14
78.05 دلار 9:03:16
78.03 دلار 8:59:13
78 دلار 8:57:15
77.96 دلار 8:50:19
77.97 دلار 7:33:18
77.96 دلار 7:31:13
77.97 دلار 7:29:13
77.99 دلار 7:26:13
78 دلار 7:19:13
77.99 دلار 7:10:15
78.01 دلار 7:09:13
77.97 دلار 7:08:13
77.95 دلار 7:07:12
77.96 دلار 7:02:14
77.99 دلار 7:01:14
77.96 دلار 7:00:18
77.98 دلار 6:59:13
77.95 دلار 6:58:13
77.94 دلار 6:48:13
77.95 دلار 6:47:14
77.91 دلار 6:17:13
77.93 دلار 6:11:12
77.91 دلار 6:10:15
77.85 دلار 6:04:12
77.87 دلار 6:02:14
77.88 دلار 5:53:12
77.87 دلار 5:52:12
77.88 دلار 5:46:12
77.87 دلار 5:45:13
77.88 دلار 5:42:14
77.87 دلار 5:41:13
77.9 دلار 5:39:13
77.88 دلار 5:38:12
77.85 دلار 5:37:14
77.88 دلار 5:36:13

شکر

 • نرخ فعلی : 12.64
 • بالاترین قیمت روز : 12.9
 • پایین ترین قیمت روز : 12.59
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲ آبان
 • نرخ روز گذشته : 12.64
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
12.64 دلار 21:27:16
12.63 دلار 21:26:15
12.62 دلار 21:24:16
12.63 دلار 21:23:15
12.64 دلار 21:22:15
12.62 دلار 21:20:15
12.61 دلار 21:19:14
12.62 دلار 21:18:16
12.61 دلار 21:14:14
12.62 دلار 21:13:16
12.61 دلار 21:12:15
12.62 دلار 21:07:14
12.63 دلار 21:06:15
12.62 دلار 21:05:16
12.63 دلار 21:04:16
12.62 دلار 21:03:16
12.63 دلار 21:01:17
12.62 دلار 21:00:22
12.63 دلار 20:57:15
12.62 دلار 20:56:16
12.63 دلار 20:53:14
12.64 دلار 20:52:16
12.65 دلار 20:48:15
12.64 دلار 20:43:15
12.63 دلار 20:39:16
12.64 دلار 20:38:16
12.66 دلار 20:37:14
12.62 دلار 20:36:14
12.63 دلار 20:34:15
12.62 دلار 20:29:15
12.61 دلار 20:27:16
12.62 دلار 20:23:15
12.61 دلار 20:22:16
12.62 دلار 20:20:16
12.61 دلار 20:19:16
12.62 دلار 20:18:19
12.61 دلار 20:17:16
12.6 دلار 20:15:16
12.62 دلار 20:14:15
12.61 دلار 20:10:16
12.59 دلار 20:08:17
12.6 دلار 20:06:19
12.59 دلار 20:01:17
12.61 دلار 19:58:19
12.62 دلار 19:57:16
12.61 دلار 19:56:16
12.62 دلار 19:55:18
12.63 دلار 19:54:17
12.64 دلار 19:53:16
12.63 دلار 19:51:17
12.64 دلار 19:48:17
12.68 دلار 19:47:16
12.69 دلار 19:46:16
12.68 دلار 19:44:15
12.69 دلار 19:43:16
12.67 دلار 19:42:17
12.68 دلار 19:39:17
12.67 دلار 19:38:17
12.66 دلار 19:37:17
12.69 دلار 19:36:17
12.66 دلار 19:35:16
12.65 دلار 19:34:16
12.66 دلار 19:31:16
12.68 دلار 19:30:21
12.66 دلار 19:27:19
12.65 دلار 19:26:15
12.64 دلار 19:25:17
12.63 دلار 19:24:17
12.62 دلار 19:19:19
12.63 دلار 19:18:17
12.62 دلار 19:17:15
12.63 دلار 19:16:16
12.66 دلار 19:15:20
12.68 دلار 19:11:16
12.69 دلار 19:06:19
12.68 دلار 19:05:15
12.69 دلار 19:04:16
12.7 دلار 19:03:20
12.69 دلار 19:01:19
12.7 دلار 18:58:15
12.71 دلار 18:56:17
12.72 دلار 18:55:16
12.71 دلار 18:52:17
12.72 دلار 18:36:16
12.73 دلار 18:34:16
12.75 دلار 18:32:15
12.76 دلار 18:31:17
12.77 دلار 18:28:15
12.78 دلار 18:27:17
12.81 دلار 18:26:16
12.82 دلار 18:25:17
12.8 دلار 18:24:17
12.81 دلار 18:23:18
12.83 دلار 18:22:15
12.79 دلار 18:21:17
12.78 دلار 18:19:16
12.75 دلار 18:18:16
12.73 دلار 18:16:16
12.72 دلار 18:15:21
12.73 دلار 18:13:16
12.74 دلار 18:12:18
12.76 دلار 18:11:14
12.77 دلار 18:10:18
12.78 دلار 18:07:16
12.8 دلار 18:06:18
12.79 دلار 18:05:17
12.77 دلار 18:03:17
12.76 دلار 18:02:17
12.77 دلار 18:01:17
12.78 دلار 18:00:22
12.77 دلار 17:58:17
12.75 دلار 17:57:15
12.76 دلار 17:55:16
12.77 دلار 17:54:17
12.76 دلار 17:51:14
12.72 دلار 17:50:16
12.71 دلار 17:49:15
12.72 دلار 17:44:16
12.71 دلار 17:42:17
12.72 دلار 17:39:16
12.71 دلار 17:38:14
12.69 دلار 17:37:15
12.68 دلار 17:30:19
12.67 دلار 17:29:15
12.71 دلار 17:27:18
12.74 دلار 17:26:15
12.75 دلار 17:21:14
12.74 دلار 17:17:16
12.73 دلار 17:16:16
12.74 دلار 17:15:16
12.75 دلار 17:13:15
12.76 دلار 17:09:15
12.75 دلار 17:06:16
12.76 دلار 17:05:17
12.75 دلار 17:04:17
12.74 دلار 17:02:17
12.75 دلار 17:01:17
12.76 دلار 16:57:16
12.75 دلار 16:55:16
12.74 دلار 16:49:16
12.77 دلار 16:48:15
12.78 دلار 16:46:14
12.77 دلار 16:45:16
12.78 دلار 16:44:14
12.8 دلار 16:42:16
12.81 دلار 16:40:17
12.82 دلار 16:38:15
12.81 دلار 16:37:14
12.8 دلار 16:36:15
12.81 دلار 16:34:14
12.83 دلار 16:31:15
12.84 دلار 16:30:18
12.85 دلار 16:28:16
12.86 دلار 16:22:13
12.85 دلار 16:15:16
12.84 دلار 16:13:16
12.85 دلار 16:10:16
12.86 دلار 16:08:15
12.87 دلار 16:06:15
12.88 دلار 16:00:21
12.89 دلار 15:59:16
12.88 دلار 15:56:15
12.87 دلار 15:52:14
12.86 دلار 15:49:15
12.87 دلار 15:46:14
12.88 دلار 15:43:13
12.87 دلار 15:41:14
12.85 دلار 15:33:17
12.86 دلار 15:28:14
12.87 دلار 15:27:16
12.88 دلار 15:26:15
12.87 دلار 15:20:15
12.85 دلار 15:19:15
12.86 دلار 15:18:15
12.87 دلار 15:16:14
12.88 دلار 15:15:16
12.87 دلار 15:12:15
12.86 دلار 15:06:16
12.85 دلار 15:03:15
12.84 دلار 15:00:21
12.82 دلار 14:55:15
12.84 دلار 14:53:16
12.82 دلار 14:52:14
12.81 دلار 14:50:15
12.8 دلار 14:49:14
12.81 دلار 14:48:15
12.8 دلار 14:47:14
12.81 دلار 14:46:15
12.82 دلار 14:43:15
12.84 دلار 14:42:14
12.86 دلار 14:36:15
12.87 دلار 14:28:14
12.88 دلار 14:27:14
12.86 دلار 14:24:14
12.85 دلار 14:23:14
12.83 دلار 14:12:15
12.82 دلار 14:11:14
12.83 دلار 14:10:17
12.84 دلار 14:08:14
12.85 دلار 14:07:13
12.86 دلار 14:00:20
12.84 دلار 13:54:15
12.83 دلار 13:52:14
12.82 دلار 13:51:13
12.83 دلار 13:45:15
12.82 دلار 13:44:15
12.83 دلار 13:39:15
12.82 دلار 13:35:15
12.83 دلار 13:34:16
12.82 دلار 13:31:15
12.83 دلار 13:30:17
12.84 دلار 13:25:15
12.85 دلار 13:24:15
12.86 دلار 13:19:15
12.87 دلار 13:18:15
12.88 دلار 13:12:15
12.87 دلار 13:11:14
12.88 دلار 13:09:13
12.87 دلار 13:06:15
12.88 دلار 12:59:15
12.87 دلار 12:58:14
12.86 دلار 12:56:14
12.87 دلار 12:54:16
12.88 دلار 12:51:16
12.87 دلار 12:48:16
12.85 دلار 12:43:16
12.84 دلار 12:36:17
12.85 دلار 12:34:15
12.86 دلار 12:33:15
12.85 دلار 12:32:16
12.84 دلار 12:31:15
12.85 دلار 12:22:16
12.87 دلار 12:18:16
12.88 دلار 12:17:16
12.87 دلار 12:15:15
12.86 دلار 12:14:12
12.87 دلار 12:11:14
12.85 دلار 12:07:15
12.87 دلار 12:04:14
12.86 دلار 12:03:16
12.88 دلار 12:01:15
12.9 دلار 12:00:21

سویا

 • نرخ فعلی : 881
 • بالاترین قیمت روز : 881
 • پایین ترین قیمت روز : 879
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.75
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.11%
 • نرخ بازگشایی بازار : 879.25
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۰۳:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 878.25
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.31%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.75
جدول نرخ های امروز زمان
881 دلار 9:03:16
880.75 دلار 9:00:18
880.5 دلار 8:59:14
881 دلار 8:57:15
880.75 دلار 8:54:14
880.5 دلار 8:49:13
880.75 دلار 8:43:14
881 دلار 8:36:14
880.75 دلار 8:25:15
881 دلار 8:24:13
880.75 دلار 8:18:14
881 دلار 8:17:14
880.75 دلار 8:15:14
880.5 دلار 8:10:14
880.25 دلار 8:03:13
880.5 دلار 8:02:13
880.25 دلار 7:56:13
880.5 دلار 7:53:13
880.25 دلار 7:48:14
880.5 دلار 7:46:13
880.25 دلار 7:43:12
880.5 دلار 7:40:17
880.25 دلار 7:39:13
880 دلار 7:34:14
880.75 دلار 7:33:18
880.25 دلار 7:32:13
880.5 دلار 7:31:14
880.25 دلار 7:28:18
880.5 دلار 7:26:13
880.25 دلار 7:19:13
880.5 دلار 7:17:12
880 دلار 7:14:14
880.25 دلار 7:10:15
880.5 دلار 7:02:14
880.75 دلار 7:01:14
880.5 دلار 6:59:13
880.75 دلار 6:57:16
880.5 دلار 6:56:12
880 دلار 6:53:12
879.75 دلار 6:40:15
880 دلار 6:39:13
879.5 دلار 6:32:43
879.25 دلار 6:32:12
879.75 دلار 6:31:33
879.75 دلار 6:31:30
879.5 دلار 6:28:56
879.75 دلار 6:25:42
879.5 دلار 6:23:25
879.5 دلار 6:23:17
879.25 دلار 6:19:14
879.5 دلار 6:17:13
880 دلار 6:16:13
880.25 دلار 6:15:14
880.5 دلار 6:14:13
880.75 دلار 6:12:14
880.5 دلار 6:11:13
880.25 دلار 6:10:15
880.5 دلار 6:07:13
880 دلار 6:06:13
879.5 دلار 6:02:14
879.75 دلار 6:01:14
879.5 دلار 5:59:13
879.75 دلار 5:56:12
880 دلار 5:54:13
879.75 دلار 5:51:15
879.5 دلار 5:49:14
879.25 دلار 5:48:12
879.75 دلار 5:46:12
879.5 دلار 5:36:13
879.75 دلار 5:35:16
879.25 دلار 5:30:15
879.5 دلار 5:24:12
879.25 دلار 5:17:12
879 دلار 5:12:13
879.25 دلار 5:10:14
879.5 دلار 5:09:13
879.25 دلار 5:01:13
879.5 دلار 4:59:11
879.25 دلار 4:58:11
879.5 دلار 4:52:12
879.75 دلار 4:51:12
880.25 دلار 4:49:11
880 دلار 4:48:12
879.75 دلار 4:47:12
879.25 دلار 4:45:13
879.5 دلار 4:44:11
879.25 دلار 4:43:12
879.5 دلار 4:41:11
879.25 دلار 4:40:15
879 دلار 4:39:12
879.5 دلار 4:38:11
880.25 دلار 4:36:14
881 دلار 4:35:13
880.25 دلار 4:34:11
880.5 دلار 4:32:12
879.75 دلار 4:31:12
879.25 دلار 4:30:14

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال گندم

Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 476 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 31.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.62%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 508 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 517 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 9.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 1.87%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 517 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 9.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 1.87%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / شکر 25.35 (0%) 0 25.35 26.34 ۲۲ آبان
بازار آمریکا / شکر 12.61 (0%) 0 12.58 13.93 ۲۲ آبان
بازار آمریکا / گندم 425 (0%) 0 424 489 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / گندم بهاره 629 (0%) 0 628 654 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / جو 269 (0%) 0 265 275 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / ذرت 347 (0%) 0 346 348 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / برنج 11.07 (1.56%) 0.17 10.9 11.07 ۰۵:۴۷:۱۳
بازار آمریکا / برنج (p) 10.9 (0.23%) 0.025 10.875 10.9 ۰۵:۱۳:۱۴
بازار آمریکا / پنبه 77.91 (0.32%) 0.25 77.14 78.99 ۰۹:۰۵:۱۴
بازار آمریکا / قهوه 112.75 (0%) 0 111.2 125.75 ۲۲ آبان
بازار آمریکا / کاکائو 2255 (0%) 0 2215 2310 ۲۲ آبان
بازار آمریکا / الوار 341.3 (0.38%) 1.3 339.3 341.3 ۰۱:۵۸:۱۱
بازار آمریکا / الوار 286.1 (0%) 0 285.6 291.9 ۲۰ مهر
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / شیر (Class III) 14.53 (2.13%) 0.31 14.53 14.83 ۰۲:۵۶:۱۱
بازار آمریکا / شیر (Class III) 14.81 (1.93%) 0.28 14.53 14.81 ۰۵:۲۴:۱۲
بازار آمریکا / سویا 997 (0%) 0 984 998 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / کنجاله سویا 305.2 (0.43%) 1.3 303.9 316.3 ۰۹:۰۵:۱۴
بازار آمریکا / روغن سویا 27.5 (0.18%) 0.05 27.49 28.92 ۰۹:۰۳:۱۶
بازار آمریکا / سویا (p) 994 (0%) 0 994 994 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / کنجاله سویا (p) 303.9 (0%) 0 303.9 305.6 ۲۲ آبان
بازار آمریکا / روغن سویا (p) 27.55 (0%) 0 27.55 27.71 ۲۲ آبان
بازار آمریکا / گاو زنده 115.375 (0%) 0 113.675 117.775 ۲۲ آبان
بازار آمریکا / فیدر گاو 146.975 (0%) 0 142.775 147 ۲۲ آبان
بازار آمریکا / گاو زنده (P) 115.375 (0%) 0 114.925 115.375 ۲۲ آبان
بازار آمریکا / فیدر گاو (P) 146.975 (1.36%) 2 146.975 148.975 ۰۴:۵۳:۱۲
بازار آمریکا / آب پرتقال 134.15 (0%) 0 134.1 135.45 ۲۲ آبان