شاخص یاب
روسیه روسیه
روسیه
روسیه

روبل روسیه / دلار

0.0149
قیمت روز
0 (1.34%)
تغییر روزانه
۲۴ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 21:11:19
0 (6.88%)
تغییر ۳ ماهه
0 (15.82%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.04%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,899
قیمت روز
4 (0.21%)
تغییر روزانه
۲۴ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 21:01:15
21 (1.09%)
تغییر ۳ ماهه
1,899 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
1,899 (0.00%)
نوسان سالیانه

RTS 2

4,223
قیمت روز
35 (0.82%)
تغییر روزانه
۲۴ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 20:33:08
292 (6.46%)
تغییر ۳ ماهه
99 (2.30%)
تغییر ۶ ماهه
32 (0.76%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی روسیه

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/RUB 18.402 18.402 18.4177 18.054 18.4302 0.32 1.78% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
ARS/RUB 2.2454 2.2454 2.2501 2.2187 2.2615 0.01 0.56% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
AUD/RUB 48.93 48.93 48.92 47.8 48.93 0.87 1.81% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
AZN/RUB 39.6769 39.7181 39.7568 38.9609 39.7568 0.68 1.74% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
BRL/RUB 17.31 17.31 17.3 17.15 17.38 0.13 0.76% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
BTC/RUB - 439790 438628 421340 441697 19204.00 4.57% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۵
BYN/RUB 32.7663 32.9083 32.9565 32.2162 32.9715 0.49 1.52% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAD/RUB 51.36 51.36 51.42 50.71 51.43 0.59 1.16% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CHF/RUB 67.94 67.94 68.05 66.5 68.08 1.15 1.72% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CNY/RUB 9.7426 9.7426 9.7537 9.6021 9.7637 0.10 0.99% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CZK/RUB 2.9692 2.9736 2.9754 2.923 2.9756 0.04 1.46% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
DKK/RUB 10.2745 10.2745 10.279 10.0738 10.2804 0.17 1.69% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
EUR/RUB 76.566 76.666 76.687 75.182 76.691 1.33 1.76% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/RUB 85.794 85.794 85.817 84.221 85.905 1.37 1.62% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GEL/RUB 26.2382 26.2382 26.2679 25.3084 26.2947 0.89 3.51% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
HKD/RUB 8.6056 8.6056 8.6135 8.4478 8.6264 0.15 1.72% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
HUF/RUB 0.2362 0.2362 0.236 0.2324 0.2362 0.00 1.33% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
INR/RUB 0.9601 0.9601 0.9596 0.941 0.9609 0.01 1.18% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
ISK/RUB 0.6176 0.6176 0.618 0.6047 0.6182 0.01 1.86% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
JPY/RUB 0.6104 0.6104 0.6112 0.5956 0.612 0.01 2.23% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
KRW/RUB - 0.0596 0.0595 0.0586 0.0596 0.00 1.19% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
KZT/RUB 0.1864 0.1869 0.1871 0.1829 0.1875 0.00 2.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
LTL/RUB 21.4418 21.4418 - 21.3535 21.4418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
MXN/RUB 3.5243 3.5243 3.5168 3.4952 3.5332 0.01 0.37% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
NOK/RUB 7.9779 7.9779 7.9789 7.8594 7.9874 0.09 1.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
NZD/RUB 44.34 44.34 44.35 43.44 44.37 0.69 1.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
PHP/RUB 1.2612 1.2612 1.2614 1.2377 1.264 0.02 1.59% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
PKR/RUB 0.551 0.551 0.5513 0.5349 0.5526 0.02 2.88% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
PLN/RUB 17.69 17.69 17.68 17.43 17.69 0.18 1.03% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
RON/RUB 1 1 - 1.0000 1.0000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
RUB/AED 0.0543 0.0544 0.0543 0.0543 0.0554 0.00 1.65% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
RUB/AMD 7.1459 7.1459 7.1396 7.1348 7.7337 0.13 1.78% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
RUB/ARS 0.4453 0.4454 0.4445 0.4425 0.4508 0.00 0.56% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
RUB/AUD 0.0204 0.0204 0.0205 0.0204 0.0209 0.00 1.96% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۱۸
RUB/AZN 0.0251 0.0253 0.0254 0.0253 0.0258 0.00 1.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۱۸
RUB/BRL 0.0578 0.0578 0.0579 0.0575 0.0584 0.00 0.69% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
RUB/BYN 0.0304 0.0305 0.0306 0.0305 0.0312 0.00 1.64% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۱۸
RUB/CAD 0.0195 0.0195 0.0194 0.0194 0.0196 0.00 1.03% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
RUB/CHF 0.0147 0.0147 0.0148 0.0147 0.0149 0.00 2.04% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۱۸
RUB/CLP 9.87 9.89 9.87 10 9.98 0.11 1.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
RUB/CNY 0.1026 0.1026 0.1027 0.1024 0.1042 0.00 1.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
RUB/CZK 0.3364 0.3369 0.3367 0.3367 0.3427 0.00 1.45% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
RUB/DKK 0.0973 0.0973 0.0974 0.0973 0.0993 0.00 1.75% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
RUB/EGP 0.2646 0.2652 0.2654 0.2648 0.2706 0.00 1.73% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
RUB/EUR 0.0131 0.0131 0.0132 0.0131 0.0132 0.00 1.53% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۳۳
RUB/GBP 0.0117 0.0117 0.0116 0.0116 0.0119 0.00 1.71% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
RUB/HKD 0.1162 0.1162 0.1159 0.1159 0.1184 0.00 1.72% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
RUB/HUF 4.2328 4.2358 4.239 4.2358 4.3057 0.06 1.31% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
RUB/IDR 216.75 216.9 216.85 216.55 221.26 3.20 1.48% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
RUB/INR 1.0415 1.0417 1.0428 1.0411 1.0631 0.01 1.23% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
RUB/ISK 1.6146 1.6235 1.6226 1.6213 1.6582 0.03 1.87% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
RUB/JMD 1.9749 2.0213 2.0193 2.0193 2.081 0.03 1.70% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
RUB/JPY 1.6382 1.6383 1.6362 1.6342 1.6793 0.04 2.23% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
RUB/KES 1.4775 1.5071 1.5061 1.5033 1.5454 0.02 1.60% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
RUB/KRW 16.8 16.83 16.82 16.8 17.12 0.20 1.19% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
RUB/KZT 5.3493 5.3641 5.3587 5.348 5.5443 0.11 2.09% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
RUB/LBP 22.3 22.45 22.42 22.37 23.47 0.41 1.83% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
RUB/LKR 2.37 2.3727 2.3702 2.3665 2.4734 0.04 1.69% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
RUB/MAD 0.1401 0.1437 0.1436 0.1434 0.1453 0.00 0.63% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
RUB/MXN 0.2837 0.2838 0.2844 0.2831 0.2862 0.00 0.35% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
RUB/MYR 0.0607 0.0608 0.0606 0.0606 0.0619 0.00 1.32% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
RUB/NAD 0.2111 0.2113 0.2112 0.2106 0.2172 0.01 2.70% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
RUB/NOK 0.1253 0.1254 0.1252 0.1252 0.1273 0.00 1.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
RUB/NPR 1.6342 1.6786 1.6775 1.6742 1.7178 0.03 1.66% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
RUB/PHP 0.7922 0.7923 0.793 0.7922 0.8087 0.01 1.68% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
RUB/PKR 1.8143 1.8157 1.8148 1.8105 1.8851 0.05 2.87% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
RUB/PLN 0.0565 0.0565 0.0566 0.0565 0.0574 0.00 1.06% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
RUB/QAR 0.0539 0.0539 0.0538 0.0538 0.0549 0.00 1.67% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
RUB/SAR 0.0556 0.0556 0.0555 0.0554 0.0566 0.00 1.62% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
RUB/SEK 0.1365 0.1366 0.1365 0.1363 0.1383 0.00 0.88% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
RUB/THB 0.4934 0.4941 0.4929 0.4929 0.5034 0.01 1.62% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
RUB/TRY 0.0893 0.0897 0.0896 0.0894 0.0995 0.01 6.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
RUB/TWD 0.4573 0.4578 0.4571 0.4561 0.4655 0.01 1.40% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
RUB/UAH 0.4033 0.4107 0.4099 0.4092 0.4205 0.01 1.66% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
RUB/VEF 1270.0171 1273.2001 - 1266.5743 1276.4545 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
RUB/VND 345.09 346.13 345.35 345.35 358.83 5.32 1.54% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
RUB/XAF 8.59 8.59 8.57 8.56 8.72 0.07 0.81% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
RUB/XOF 8.51 8.61 8.59 8.58 8.74 0.10 1.16% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
RUB/ZAR 0.2151 0.2152 0.215 0.2138 0.219 0.00 0.33% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
SAR/RUB 17.9974 17.9974 18.0108 17.6726 18.0518 0.29 1.62% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
SEK/RUB 7.3222 7.3222 7.3272 7.2306 7.3388 0.06 0.87% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
SGD/RUB 48.93 48.93 48.96 48.04 49.01 0.74 1.54% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
THB/RUB 2.0253 2.0253 2.0257 1.9873 2.0298 0.03 1.60% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
TRY/RUB 11.17 11.17 11.2 10.1 11.23 0.69 6.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
TWD/RUB 2.1857 2.1857 2.1889 2.1489 2.1937 0.03 1.45% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
UAH/RUB 2.457 2.457 2.4619 2.401 2.4661 0.04 1.64% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
VEF/RUB 0.55 0.55 - 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAG/RUB - 978.44 975.38 1000.07 999.69 22.45 2.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۵
XAU/RUB - 79684.81 79663.65 78829.27 79759.57 376.14 0.47% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۲
ZAR/RUB 4.6475 4.6475 4.654 4.5663 4.6795 0.02 0.34% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CHF/RUB RTS 67.9264 67.9264 68.0333 66.4992 68.078 1.14 1.70% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
JPY/RUB RTS 0.6104 0.6104 0.6112 0.5956 0.6123 0.01 2.21% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
دلار / روبل روسیه 67.338 67.408 67.387 66.274 67.7795 0.98 1.47% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۱۳
روبل روسیه / دلار 0.0149 0.0149 0.0148 0.0148 0.015 0.00 1.34% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۱۱