شاخص یاب
روسیه روسیه
روسیه
روسیه
روبل روسیه / دلار
0.0159
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ تیر ۱۳۹۷
ساعت 16:55:28
0 (90.91%)
تغییر ۳ ماهه
0 (90.70%)
تغییر ۶ ماهه
0 (90.54%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار
1,897
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ تیر ۱۳۹۷
ساعت 08:01:26
1,897 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
1,897 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
1,897 (0.00%)
نوسان سالیانه
RTS 2
4,422
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ تیر ۱۳۹۷
ساعت 20:35:30
40,222 (90.09%)
تغییر ۳ ماهه
36,787 (89.27%)
تغییر ۶ ماهه
36,195 (89.11%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی روسیه

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/RUB 17.1179 17.1179 - 17.1179 17.1229 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۵
ARS/RUB 2.327 2.327 - 2.327 2.3281 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۵
AUD/RUB 46.79 46.79 46.842 46.79 46.842 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۸
AZN/RUB 36.9056 36.9467 - 36.8998 36.9467 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۵
BRL/RUB 16.61 16.61 16.621 16.61 16.621 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۸
BTC/RUB - 385900 385922 380971 402700 10354.00 2.68% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۱۹
BYN/RUB 31.4754 31.6098 - 31.5996 31.6098 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۲۰
CAD/RUB 47.4 47.4 47.388 47.388 47.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۸
CHF/RUB 63.65 63.65 63.71 63.65 63.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۸
CNY/RUB 9.6638 9.6638 - 9.6628 9.6691 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۵
CZK/RUB 2.8375 2.8429 - 2.8428 2.8452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۵
DKK/RUB 9.8335 9.8335 - 9.8335 9.8419 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۵
EUR/RUB 73.412 73.421 73.3975 73.3975 73.421 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۸
GBP/RUB 83.407 83.407 83.413 83.407 83.413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۸
GEL/RUB 25.6642 25.6642 - 25.6642 25.6742 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۵
HKD/RUB 8.0137 8.0137 - 8.0136 8.0159 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۵
HUF/RUB 0.2256 0.2256 - 0.2256 0.2258 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۵
INR/RUB 0.9265 0.9265 - 0.9265 0.9268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۵
ISK/RUB 0.5809 0.5809 - 0.5809 0.5811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۲۰
JPY/RUB 0.5717 0.5717 - 0.5717 0.572 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۵
KRW/RUB - 0.0566 - 0.0566 0.0566 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۱۴
KZT/RUB 0.1847 0.1852 - 0.1852 0.1853 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۲۰
LTL/RUB 21.4418 21.4418 - 21.3535 21.4418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
MXN/RUB 3.1437 3.1437 3.1451 3.1437 3.1451 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۸
NOK/RUB 7.7694 7.7694 7.7729 7.7694 7.7729 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۸
NZD/RUB 43.45 43.45 - 43.45 43.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۵
PHP/RUB 1.1812 1.1812 - 1.181 1.1814 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۵
PKR/RUB 0.5171 0.5171 - 0.5171 0.5173 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۵
PLN/RUB 16.96 16.96 16.9717 16.96 16.9717 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۸
RON/RUB 1 1 - 1.0000 1.0000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
RUB/AED 0.0584 0.0584 - 0.0584 0.0584 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۰:۰۶
RUB/AMD 7.6689 7.6689 - 7.6668 7.6689 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۵
RUB/ARS 0.4297 0.4298 - 0.4297 0.4298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۵
RUB/AUD 0.0214 0.0214 0.0213 0.0213 0.0214 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۸
RUB/AZN 0.027 0.0272 - 0.0268 0.0272 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۶
RUB/BRL 0.0602 0.0602 - 0.0601 0.0602 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۲۰
RUB/BYN 0.0316 0.0318 - 0.0314 0.0318 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۲:۳۶
RUB/CAD 0.0211 0.0211 - 0.021 0.0212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۱:۵۰
RUB/CHF 0.0157 0.0157 - 0.0155 0.0157 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۶
RUB/CLP 10.14 10.16 - 10.14 10.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۰۵
RUB/CNY 0.1035 0.1035 - 0.1034 0.1035 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۰۵
RUB/CZK 0.3518 0.3524 - 0.3521 0.3525 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۵
RUB/DKK 0.1017 0.1017 0.1016 0.1016 0.1017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۸
RUB/EGP 0.2838 0.2845 - 0.2845 0.2847 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۵
RUB/EUR 0.0136 0.0137 0.0136 0.0136 0.0137 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۸
RUB/GBP 0.012 0.012 - 0.0118 0.012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۷:۲۰
RUB/HKD 0.1247 0.1248 - 0.1248 0.1248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۰:۰۶
RUB/HUF 4.4278 4.4362 - 4.431 4.4362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۵
RUB/IDR 224.05 224.09 - 224.06 224.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۵
RUB/INR 1.0792 1.0794 - 1.079 1.0794 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۵
RUB/ISK 1.7168 1.7264 - 1.7256 1.7264 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۵
RUB/JMD 2.063 2.1121 - 2.1114 2.1121 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۵
RUB/JPY 1.749 1.7493 1.7473 1.7473 1.7493 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۸
RUB/KES 1.5775 1.6321 - 1.6312 1.6321 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۵
RUB/KRW 17.67 17.7 17.665 17.665 17.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۸
RUB/KZT 5.3991 5.415 - 5.4134 5.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۵
RUB/LBP 23.95 24.11 - 24.1 24.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۲۰
RUB/LKR 2.5271 2.53 - 2.5293 2.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۵
RUB/MAD 0.1508 0.1516 - 0.1512 0.1516 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۲۰
RUB/MXN 0.318 0.3182 0.3176 0.3176 0.3182 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۸
RUB/MYR 0.0636 0.0637 - 0.0637 0.0637 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۰:۰۶
RUB/NAD 0.2136 0.2137 - 0.2137 0.2137 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۰:۰۶
RUB/NOK 0.1286 0.1288 - 0.1287 0.1288 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۵
RUB/NPR 1.7014 1.7478 - 1.7473 1.7479 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۵
RUB/PHP 0.8463 0.8469 - 0.8467 0.8475 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۵
RUB/PKR 1.9276 1.9403 - 1.9397 1.9403 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۵
RUB/PLN 0.0589 0.059 0.0589 0.0589 0.059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۸
RUB/QAR 0.0579 0.0579 - 0.0579 0.0579 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۰:۰۶
RUB/SAR 0.0596 0.0597 - 0.0597 0.0597 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۰:۰۶
RUB/SEK 0.1407 0.1409 0.1407 0.1407 0.1409 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۸
RUB/THB 0.5232 0.5236 - 0.5236 0.5239 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۲۰
RUB/TRY 0.0743 0.0745 - 0.0745 0.0745 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۲۰
RUB/TWD 0.4819 0.4823 - 0.482 0.4824 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۵
RUB/UAH 0.4132 0.4212 - 0.4211 0.4212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۵
RUB/VEF 1269.1385 1272.3193 - 1271.9612 1272.3193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۵
RUB/VND 363.25 364.36 - 364.26 364.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۵
RUB/XAF 8.96 8.96 - 8.87 8.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۵۰
RUB/XOF 9.08 9.21 - 9.21 9.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۰:۰۶
RUB/ZAR 0.2132 0.2138 0.213 0.213 0.2138 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۸
SAR/RUB 16.7711 16.7711 - 16.7668 16.7717 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۵
SEK/RUB 7.1029 7.1029 7.1046 7.1029 7.1046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۸
SGD/RUB 46.29 46.29 - 46.28 46.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۰:۵۰
THB/RUB 1.9106 1.9106 - 1.9096 1.911 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۵
TRY/RUB 13.44 13.44 - 13.43 13.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۵
TWD/RUB 2.0743 2.0743 - 2.074 2.0751 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۵
UAH/RUB 2.3969 2.3969 - 2.3969 2.3976 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۵
VEF/RUB - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
XAG/RUB - 1035.28 - 1034.33 1036.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۳
XAU/RUB - 79872.66 - 79793.46 79884.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۵
ZAR/RUB 4.6841 4.6841 4.6862 4.6841 4.6862 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۸
CHF/RUB RTS 63.661 63.661 - 63.6382 63.6815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۵
JPY/RUB RTS 0.5718 0.5718 - 0.5718 0.572 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۵
دلار / روبل روسیه 62.9241 62.9941 62.886 62.886 62.9941 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۲۷
روبل روسیه / دلار 0.0159 0.0159 - 0.0158 0.0159 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۶:۵۵