شاخص یاب
روسیه روسیه
روسیه
روسیه

روبل روسیه / دلار

0.0152
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۷
ساعت 19:17:16
0 (4.40%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.75%)
تغییر ۶ ماهه
0 (12.39%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,917
قیمت روز
10 (0.52%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
90 (4.93%)
تغییر ۳ ماهه
1,917 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
1,917 (0.00%)
نوسان سالیانه

RTS 2

4,134
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۷
ساعت 19:33:30
206 (4.74%)
تغییر ۳ ماهه
256 (5.82%)
تغییر ۶ ماهه
214 (4.93%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی روسیه

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/RUB 18.3137 18.3137 18.3147 18.3109 18.3198 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۵۷
ARS/RUB 2.2431 2.2431 2.2435 2.2419 2.2437 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/RUB 49.51 46.368 - 46.056 46.442 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
AZN/RUB 39.5327 39.5738 39.5625 39.5024 39.5804 0.06 0.16% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/RUB 16.61 17.659 - 17.616 17.711 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
BTC/RUB - 434361 - 433296 437438 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
BYN/RUB 32.9917 33.1331 33.1324 32.979 33.1385 0.17 0.51% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/RUB 51.59 50.041 - 49.769 50.083 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
CHF/RUB 68.35 65.942 - 65.413 66.016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
CNY/RUB 9.8234 9.8234 9.824 9.8224 9.8275 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CZK/RUB 3.0238 3.0294 3.0295 3.027 3.0296 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/RUB 10.4425 10.4425 10.4429 10.4325 10.4429 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/RUB 77.93 75.2674 - 74.5109 75.3373 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/RUB 86.818 85.127 - 84.298 85.163 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
GEL/RUB 26.0736 26.0736 26.0687 26.0654 26.0809 0.14 0.53% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
HKD/RUB 8.5697 8.5697 8.5701 8.5673 8.5725 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
HUF/RUB 0.2407 0.2407 0.2406 0.2405 0.2409 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
INR/RUB 0.9635 0.9635 0.9634 0.9634 0.9639 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۲۷
ISK/RUB 0.6271 0.6271 0.627 0.6266 0.6271 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/RUB 0.6107 0.5832 0.5827 0.5809 0.5841 0.00 0.33% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۴۸
KRW/RUB - 0.0576 - 0.0574 0.0576 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۱۲
KZT/RUB 0.1857 0.1884 0.1865 0.1864 0.1884 0.00 1.13% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
LTL/RUB 21.4418 21.4418 - 21.3535 21.4418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
MXN/RUB 3.5537 3.3801 - 3.3572 3.3801 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
NOK/RUB 8.0088 7.9103 - 7.8813 7.9103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
NZD/RUB 45.11 45.11 45.14 45 45.16 0.16 0.36% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/RUB 1.2607 1.2607 1.2599 1.2594 1.2607 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/RUB 0.5518 0.5518 0.5493 0.5492 0.5518 0.00 0.49% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/RUB 18.14 17.8162 - 17.8162 17.8162 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۳:۴۵
RON/RUB 1 1 - 1.0000 1.0000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
RUB/AED 0.0546 0.0546 0.0547 0.0546 0.0549 0.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۶
RUB/AMD 6.747 7.5175 7.1765 7.1745 7.5175 0.34 4.71% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/ARS 0.4457 0.4459 0.4458 0.4458 0.4461 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/AUD 0.0202 0.0216 - 0.0215 0.0217 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
RUB/AZN 0.0252 0.0254 0.0255 0.0254 0.0256 0.00 0.39% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
RUB/BRL 0.0602 0.0603 0.0602 0.0599 0.0603 0.00 0.84% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
RUB/BYN 0.0302 0.0303 0.0305 0.0303 0.0305 0.00 0.66% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/CAD 0.0194 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۴۲
RUB/CHF 0.0146 0.0152 - 0.0152 0.0153 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۴۲
RUB/CLP 9.86 9.88 10.07 10.07 9.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
RUB/CNY 0.1018 0.1018 0.1019 0.1018 0.1022 0.00 0.79% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۵۱
RUB/CZK 0.3301 0.3307 0.3308 0.3307 0.3311 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
RUB/DKK 0.0957 0.0991 - 0.099 0.0999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
RUB/EGP 0.2653 0.266 0.2661 0.2659 0.2662 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/EUR 0.0128 0.0133 - 0.0133 0.0134 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۵:۳۰
RUB/GBP 0.0115 0.0117 - 0.0117 0.0118 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۱۲
RUB/HKD 0.1167 0.1168 0.1167 0.1167 0.1173 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۵۱
RUB/HUF 4.1528 4.1573 4.157 4.1542 4.1621 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/IDR 216.73 216.76 216.32 216.32 216.89 0.11 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/INR 1.0377 1.038 1.0379 1.0377 1.0381 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/ISK 1.5902 1.5991 1.5992 1.5991 1.6004 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/JMD 1.9964 2.0427 2.0523 2.0427 2.0532 0.01 0.55% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/JPY 1.6373 1.7135 1.715 1.7112 1.7198 0.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۴۸
RUB/KES 1.4858 1.5155 1.5262 1.5152 1.5265 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
RUB/KRW 16.61 17.34 - 17.337 17.424 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
RUB/KZT 5.3068 5.3838 5.3782 5.3767 5.3838 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/LBP 21.87 22.9 22.57 22.57 22.9 0.13 0.57% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/LKR 2.3315 2.4214 2.3889 2.3882 2.4214 0.03 1.28% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/MAD 0.1369 0.1446 0.1407 0.1407 0.1446 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
RUB/MXN 0.2813 0.2958 - 0.2958 0.2977 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
RUB/MYR 0.0609 0.061 0.0609 0.0609 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۲۷
RUB/NAD 0.2139 0.2161 0.2162 0.2161 0.2162 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۲
RUB/NOK 0.1248 0.1249 0.125 0.1249 0.125 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
RUB/NPR 1.6315 1.6752 1.6831 1.6752 1.6834 0.01 0.54% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/PHP 0.7927 0.7938 0.7956 0.7935 0.7956 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/PKR 1.7916 1.8326 1.821 1.8205 1.8326 0.01 0.58% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/PLN 0.0551 0.057 - 0.057 0.0575 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۱۲
RUB/QAR 0.0541 0.0541 - 0.0541 0.0541 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۲
RUB/SAR 0.0557 0.0559 0.0558 0.0558 0.0561 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۶
RUB/SEK 0.1351 0.1376 - 0.1375 0.1382 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
RUB/THB 0.4854 0.4857 0.4855 0.4854 0.4863 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/TRY 0.0902 0.0905 0.0908 0.0902 0.0908 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
RUB/TWD 0.4553 0.4558 0.4559 0.4555 0.456 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
RUB/UAH 0.4059 0.4136 0.4154 0.4136 0.4155 0.00 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/VEF 1270.0171 1273.2001 - 1266.5743 1276.4545 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
RUB/VND 339.18 349.46 346.43 346.33 349.46 2.87 0.83% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/XAF 8.42 8.42 8.46 8.42 8.46 0.05 0.59% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/XOF 8.42 8.42 8.65 8.42 8.65 0.24 2.85% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/ZAR 0.2139 0.2191 - 0.219 0.2205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
SAR/RUB 17.9357 17.9357 17.9372 17.9314 17.9421 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/RUB 7.3989 7.2584 - 7.2251 7.2633 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
SGD/RUB 49.27 49.27 49.26 49.24 49.28 0.04 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
THB/RUB 2.0594 2.0594 2.0603 2.0584 2.0606 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/RUB 11.07 11.07 11.06 11.06 11.11 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TWD/RUB 2.1951 2.1951 2.1952 2.1942 2.1954 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
UAH/RUB 2.4406 2.4406 2.4288 2.4282 2.4406 0.01 0.53% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
VEF/RUB 0.55 0.55 - 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAG/RUB - 966.89 - 948.23 968.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
XAU/RUB - 80858.72 - 79681.86 81046.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
ZAR/RUB 4.6716 4.561 - 4.5333 4.5634 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
CHF/RUB RTS 68.2984 68.2984 68.2664 68.2357 68.2984 0.07 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
JPY/RUB RTS 0.6103 0.6103 0.6104 0.6087 0.6104 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
دلار / روبل روسیه 65.59 65.66 - 65.2156 65.7521 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۳
روبل روسیه / دلار 0.0152 0.0152 - 0.0152 0.0153 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۱۷