شاخص یاب
افغانستان افغانستان
افغانستان
افغانستان

USD/AFN

72.347
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۴ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 18:36:27
2 (2.93%)
تغییر ۳ ماهه
72 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
72 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی افغانستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AFN/GBP - 0.0106 - 0.0106 0.0106 0.00 0.95% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۶:۲۱
EUR/AFN 81.86 83.86 - 83.86 83.86 0.58 0.69% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۸
GBP/AFN - 91.933 - 91.933 91.933 0.41 0.44% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
USD/AFN - 72.347 72.337 72.31 72.347 0.06 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۳۶