کالایاب
شاخص یاب
افغانستان افغانستان
افغانستان
افغانستان

USD/AFN

79.56
قیمت روز
0 (0.2%)
تغییر روزانه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 18:21:24
5 (6.02%)
تغییر ۳ ماهه
5 (6.05%)
تغییر ۶ ماهه
7 (10.35%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی افغانستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AFN/GBP - 0.0098 - 0.0098 0.0098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۶:۱۸
EUR/AFN 83.29 89.34 - 89.34 89.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۶:۱۵
GBP/AFN - 100.43 - 100.43 100.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۶:۱۵
USD/AFN - 79.56 79.494 79.494 79.56 0.16 0.20% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۲۱