کالایاب
شاخص یاب
افغانستان افغانستان
افغانستان
افغانستان

USD/AFN

77.308
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:15:17
2 (2.90%)
تغییر ۳ ماهه
2 (2.82%)
تغییر ۶ ماهه
77 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی افغانستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AFN/GBP - 0.0098 - 0.0098 0.0098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۵
EUR/AFN 83.29 86.28 - 86.28 86.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۲
GBP/AFN - 99.757 - 99.757 99.757 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۵
USD/AFN - 77.308 - 77.3 77.308 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۱۵