شاخص یاب
افغانستان افغانستان
افغانستان
افغانستان

USD/AFN

74.504
قیمت روز
0 (0.29%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 18:09:19
0 (0.41%)
تغییر ۳ ماهه
2 (3.04%)
تغییر ۶ ماهه
75 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی افغانستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AFN/GBP - 0.0101 - 0.0101 0.0101 0.00 0.99% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۲
EUR/AFN 83.29 84.4 84.43 84.4 84.43 0.43 0.51% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
GBP/AFN - 96.3255 96.329 96.3255 96.329 0.43 0.45% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
USD/AFN - 74.504 74.523 74.504 74.523 0.22 0.29% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۸:۰۹