شاخص یاب
افغانستان افغانستان
افغانستان
افغانستان

USD/AFN

75.105
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۷
ساعت 16:57:20
3 (3.63%)
تغییر ۳ ماهه
75 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
75 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی افغانستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AFN/GBP - 0.01 - 0.01 0.01 0.00 1.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۵:۳۰
EUR/AFN 83.29 86.29 - 86.2 86.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۵:۳۰
GBP/AFN - 97.427 - 97.427 97.427 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۵:۳۰
USD/AFN - 75.105 - 75.069 75.176 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۵۷