کالایاب
شاخص یاب
افغانستان افغانستان
افغانستان
افغانستان

USD/AFN

77.604
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 18:15:25
1 (1.71%)
تغییر ۳ ماهه
3 (4.16%)
تغییر ۶ ماهه
5 (7.32%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی افغانستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AFN/GBP - 0.0104 - 0.0104 0.0105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۱۵
EUR/AFN 83.29 86.58 - 86.58 86.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۵
GBP/AFN - 95.867 - 95.663 95.867 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۱۵
USD/AFN - 77.604 - 77.604 77.604 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۸:۱۵