شاخص یاب
افغانستان افغانستان
افغانستان
افغانستان
USD/AFN Ask
70.944
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ تیر ۱۳۹۷
ساعت 22:44:51
71 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
71 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
71 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی افغانستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AFN/GBP - 0.0104 - 0.0104 0.0104 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۶:۱۱
EUR/AFN 82.45 84.45 81.76 81.76 84.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۸
GBP/AFN - 94.104 - 94.104 94.104 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۶:۱۱
USD/AFN - 70.944 - 70.807 70.944 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۲:۴۴