شاخص یاب
امارات متحده عربی امارات متحده عربی
امارات متحده عربی
امارات متحده عربی

درهم امارات / دلار

0.2723
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 10:49:45
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.04%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار امارات متحدهٔ عربی

106
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 17:01:23
9 (7.83%)
تغییر ۳ ماهه
106 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
106 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی امارات متحده عربی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/ARS 8.0905 8.0932 8.0929 8.0891 8.0954 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۶
AED/AUD 0.3745 0.3746 0.3745 0.3741 0.3752 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
AED/BBD 0.5326 0.5565 - 0.5565 0.5565 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۵۱
AED/BHD 0.1019 0.1034 0.1027 0.1027 0.1034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۱۸
AED/BRL 1.063 1.0638 1.0637 1.0624 1.0639 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۴۸
AED/CAD 0.358 0.358 0.3581 0.3579 0.3585 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۶
AED/CHF 0.2714 0.2715 0.2714 0.2713 0.2716 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۶
AED/CLP 181.5 181.78 182.4 181.78 182.41 0.47 0.26% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۵۱
AED/CNY 1.8747 1.8752 1.8754 1.8738 1.8764 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
AED/CZK 6.1521 6.1632 6.1621 6.1588 6.1694 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
AED/DKK 1.7834 1.7848 1.7845 1.7835 1.787 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
AED/EGP 4.8666 4.8786 4.8808 4.8783 4.8827 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
AED/EUR 0.2393 0.2393 0.2392 0.2391 0.2395 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
AED/GBP 0.2141 0.2141 0.214 0.214 0.2142 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۴۸
AED/HKD 2.1366 2.1373 2.1375 2.1373 2.1375 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۵۱
AED/HUF 77.46 77.54 77.52 77.48 77.65 0.05 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
AED/IDR 3970.11 3972.56 3974.03 3971.28 3979.77 8.14 0.20% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
AED/INR 19.06 19.07 19.06 19.06 19.08 0.02 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
AED/ISK 29.4 29.56 29.55 29.54 29.59 0.03 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
AED/JMD 36.65 37.51 - 37.51 37.51 0.34 0.91% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۵۱
AED/JOD 0.1925 0.1938 0.1941 0.1938 0.1941 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
AED/JPY 30.212 30.229 30.212 30.194 30.229 0.04 0.13% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۵۱
AED/KES 26.96 27.92 27.71 27.47 27.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۵۱
AED/KRW 306.35 306.35 306.38 306.35 307.28 0.81 0.26% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
AED/KWD 0.0825 0.0827 0.0828 0.0827 0.0828 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۳۳
AED/LBP 402.05 421.19 412.72 412.72 421.19 7.71 1.86% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۵۱
AED/LKR 42.83 44.5 - 44.5 44.5 0.78 1.78% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۵۱
AED/LTL 0.7986 0.7986 - 0.7986 0.7987 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
AED/MAD 2.5965 2.6101 2.6103 2.6054 2.612 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
AED/MXN 5.1648 5.169 5.1692 5.1675 5.1834 0.02 0.46% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
AED/MYR 1.1166 1.118 1.1176 1.1169 1.1184 0.00 0.40% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۶
AED/NAD 4.0101 4.0128 4.0131 4.0128 4.0131 0.03 0.81% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۴۸
AED/NOK 2.3068 2.308 2.3076 2.3064 2.3127 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
AED/NPR 30.19 31 - 31 31 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۵۱
AED/NZD 0.4127 0.4129 0.4127 0.4126 0.4136 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۶
AED/OMR 0.1045 0.1052 0.1051 0.1051 0.1052 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۳
AED/PAB 0.2661 0.278 - 0.278 0.278 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۵۱
AED/PHP 14.54 14.54 14.55 14.51 14.59 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۶
AED/PKR 33.491 33.627 - 33.627 33.627 0.07 0.21% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
AED/PLN 1.0292 1.0308 1.0305 1.0301 1.0321 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
AED/QAR 0.991 0.9915 - 0.9915 0.9915 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۴۸
AED/RON 1.1129 1.1156 1.1154 1.1151 1.1167 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۶
AED/RUB 18.1942 18.1942 18.1952 18.1929 18.2168 0.02 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۴۸
AED/SAR 1.0199 1.0223 1.0222 1.0212 1.0224 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۶
AED/SEK 2.5014 2.5027 2.5021 2.5009 2.5074 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
AED/SGD 0.3741 0.3747 0.3746 0.3745 0.375 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
AED/THB 9.0357 9.0412 9.0357 9.0281 9.0474 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
AED/TRY 1.5876 1.5989 1.5974 1.5833 1.5999 0.01 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۶
AED/TWD 8.3747 8.3829 8.3799 8.3753 8.3938 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
AED/VEF 21725.8137 21780.2644 - 21779.0785 21780.6794 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
AED/XAF 157.03 157.03 157.06 157.03 157.07 0.05 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۵۱
AED/XCD 0.7318 0.7397 0.7396 0.7396 0.7397 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۱۸
AED/XOF 157.03 157.03 158.72 157.03 158.72 1.70 1.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۳
AED/ZAR 3.9912 3.9949 3.9948 3.9915 4.0251 0.03 0.69% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
ARS/AED 0.1235 0.1236 0.1237 0.1229 0.1237 0.00 0.49% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۴۸
AUD/AED 2.669 2.6704 2.6711 2.666 2.6741 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
BRL/AED 0.9401 0.9406 0.9407 0.9406 0.9415 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
CAD/AED 2.7925 2.7935 2.7934 2.7897 2.7945 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
CHF/AED 3.6819 3.6839 3.6852 3.6839 3.6856 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۵۱
CNY/AED 0.5332 0.5335 0.5334 0.5332 0.5346 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
DKK/AED 0.5601 0.5608 0.5609 0.5605 0.5614 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
EGP/AED 0.2052 0.2053 0.2052 0.2051 0.2053 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۶
EUR/AED 4.1764 4.1814 4.1824 4.1774 4.1846 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
GBP/AED 4.6683 4.6708 4.672 4.6707 4.672 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۵۱
HKD/AED 0.4678 0.4681 - 0.4681 0.4681 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۴۸
JOD/AED 5.1699 5.1708 5.164 5.1635 5.1797 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
JPY/AED 0.0331 0.24 - 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۰:۲۴
KWD/AED 12.11 12.11 - 12.11 12.11 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۴۸
MXN/AED 0.1935 0.1936 0.1935 0.193 0.1936 0.00 0.47% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
NOK/AED 0.4333 0.4335 0.4336 0.4326 0.4338 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
NZD/AED 2.4218 2.4231 2.4242 2.4187 2.425 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
OMR/AED - 9.5351 9.535 9.535 9.5351 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۴۵
PLN/AED 0.9706 0.9711 0.9714 0.9698 0.9718 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
QAR/AED - 1.0095 1.0094 1.0089 1.0095 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۶
RUB/AED 0.055 0.055 - 0.055 0.055 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۱۸
SAR/AED 0.979 0.9796 0.9797 0.9792 0.9797 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۲۱
SEK/AED 0.3996 0.3998 0.3999 0.399 0.4001 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
SGD/AED 2.6703 2.6718 2.6729 2.6694 2.6735 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
THB/AED 0.1106 0.1107 0.1108 0.1106 0.1108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۳۶
TRY/AED 0.6275 0.6278 0.6282 0.6275 0.6324 0.00 0.43% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۶
TWD/AED 0.1193 0.1194 0.1192 0.1192 0.1194 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۴۸
VEF/AED 0.032 0.032 - 0.032 0.032 0.03 31900.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/AED 0.2504 0.2505 0.2506 0.2486 0.2507 0.00 0.68% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۶
درهم امارات / دلار 0.2722 0.2723 - 0.2723 0.2724 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۰:۴۹
دلار / درهم امارات 3.6722 3.6742 - 3.6742 3.6742 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۳۲