شاخص یاب
امارات متحده عربی امارات متحده عربی
امارات متحده عربی
امارات متحده عربی

درهم امارات / دلار

0.2723
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۷
ساعت 09:15:13
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.04%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار امارات متحدهٔ عربی

110
قیمت روز
1 (0.92%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۷
ساعت 18:01:27
1 (0.92%)
تغییر ۳ ماهه
110 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
110 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی امارات متحده عربی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/ARS 8.1629 8.1656 8.1651 8.1635 8.1691 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/AUD 0.3698 0.3819 0.3816 0.3813 0.3834 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۳
AED/BBD 0.5307 0.5542 - 0.5542 0.5542 0.00 0.47% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
AED/BHD 0.102 0.1026 - 0.1003 0.1026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۴۸
AED/BRL 1.1016 1.1035 1.103 1.0959 1.1035 0.01 0.75% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/CAD 0.3549 0.3568 - 0.3568 0.3568 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۱۸
AED/CHF 0.2679 0.2714 - 0.2714 0.2714 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
AED/CLP 180.63 180.9 184.45 180.9 184.45 0.02 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AED/CNY 1.8639 1.8644 1.8641 1.8641 1.8647 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/CZK 6.0455 6.0567 6.0556 6.0556 6.0635 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/DKK 1.7531 1.7657 1.7666 1.7657 1.7666 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۶:۴۸
AED/EGP 4.8563 4.8726 4.8741 4.8693 4.8742 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/EUR 0.2351 0.2367 0.2368 0.2367 0.2368 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۶:۳۹
AED/GBP 0.2109 0.2085 - 0.2085 0.2085 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۱۸
AED/HKD 2.1367 2.1374 2.1373 2.1373 2.1374 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/HUF 76.05 76.14 76.12 76.08 76.2 0.05 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/IDR 3957.86 3961.67 3962.49 3961.67 3971.96 8.03 0.20% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AED/INR 19 20.019 20.018 20.007 20.05 0.03 0.14% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۲۷
AED/ISK 29.12 29.28 29.29 29.28 29.31 0.02 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/JMD 36.56 37.41 - 37.41 37.41 0.18 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
AED/JOD 0.1925 0.1938 0.1939 0.1938 0.1939 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
AED/JPY 29.974 30.629 30.621 30.615 30.669 0.06 0.21% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۲۷
AED/KES 27.21 27.76 27.75 27.75 27.96 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/KRW 304.15 304.69 304.59 304.21 304.69 0.35 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/KWD 0.0824 0.0827 0.0826 0.0826 0.0827 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
AED/LBP 400.6 419.42 413.37 413.37 419.42 2.01 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
AED/LKR 42.7 44.35 - 44.35 44.35 0.60 1.37% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
AED/LTL 0.7986 0.7986 - 0.7986 0.7987 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
AED/MAD 2.5075 2.6486 2.6483 2.5768 2.6489 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/MXN 5.1519 5.1531 5.1508 5.1403 5.1645 0.01 0.19% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/MYR 1.1148 1.1162 1.1163 1.1162 1.1163 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۵۷
AED/NAD 3.9176 3.9584 3.9586 3.9584 3.9586 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۵۷
AED/NOK 2.2861 2.2382 2.2391 2.2382 2.2391 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۴۵
AED/NPR 29.88 30.68 - 30.68 30.68 0.14 0.46% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
AED/NZD 0.4059 0.413 0.4128 0.4124 0.4164 0.00 0.41% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۰
AED/OMR 0.1045 0.1052 0.1051 0.1051 0.1052 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
AED/PAB 0.2651 0.2769 - 0.2769 0.2769 0.00 0.47% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
AED/PHP 14.52 14.54 14.57 14.54 14.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/PKR 33.326 36.269 36.19 36.19 36.269 0.08 0.22% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۴۲
AED/PLN 1.0087 1.0103 1.0102 1.0101 1.011 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/QAR 0.991 0.9915 0.9916 0.9915 0.9916 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۵۷
AED/RON 1.0906 1.0933 1.0927 1.0927 1.094 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/RUB 18.3137 18.3137 18.3147 18.3109 18.3198 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۵۷
AED/SAR 1.0199 1.021 1.0208 1.0207 1.0211 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۸:۳۹
AED/SEK 2.4746 2.4491 - 2.4491 2.4491 0.01 0.38% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
AED/SGD 0.3714 0.372 0.3721 0.372 0.3722 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AED/THB 8.8857 8.8917 8.8914 8.8909 8.9145 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AED/TRY 1.6518 1.6575 1.6633 1.6544 1.6637 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AED/TWD 8.3391 8.3472 8.3469 8.3447 8.3488 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AED/VEF 21725.8137 21780.2644 - 21779.0785 21780.6794 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
AED/XAF 154.28 154.28 155.01 154.28 155.02 0.73 0.47% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
AED/XCD 0.7318 0.7397 0.7396 0.7396 0.7397 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۰۳
AED/XOF 154.28 154.28 158.44 154.28 158.45 4.16 2.70% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
AED/ZAR 3.9179 3.916 - 3.916 3.916 0.04 0.93% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
ARS/AED 0.1225 0.1225 0.1226 0.1224 0.1226 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/AED 2.7031 2.62 - 2.62 2.62 0.01 0.38% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۸:۲۴
BRL/AED 0.9067 0.9072 0.9073 0.9069 0.9128 0.01 0.69% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
CAD/AED 2.8168 2.8015 2.801 2.8008 2.8015 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۴۲
CHF/AED 3.7302 3.6844 - 3.6844 3.6844 0.01 0.17% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
CNY/AED 0.5363 0.5366 0.5367 0.5364 0.5367 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/AED 0.5699 0.5652 0.565 0.565 0.5652 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۶:۴۸
EGP/AED 0.2055 0.2056 0.2057 0.2055 0.2057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
EUR/AED 4.2506 4.226 4.224 4.224 4.226 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۶:۳۹
GBP/AED 4.739 4.7931 - 4.7931 4.7931 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۱۸
HKD/AED 0.4678 0.4681 0.4679 0.4679 0.4681 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۵۷
JOD/AED 5.1776 5.1729 5.1735 5.1721 5.1741 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۲۷
JPY/AED 0.0333 0.24 - 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۰:۲۴
KWD/AED 12.11 12.104 12.102 12.102 12.104 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۴۸
MXN/AED 0.194 0.1941 0.1942 0.1937 0.1946 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/AED 0.4372 0.4462 0.446 0.446 0.4462 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۴۵
NZD/AED 2.4626 2.4188 - 2.4188 2.4188 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
OMR/AED - 9.535 - 9.535 9.535 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
PLN/AED 0.9903 0.9909 0.991 0.9902 0.9911 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
QAR/AED - 1.0107 1.0099 1.0099 1.0107 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۸:۴۵
RUB/AED 0.0546 0.0546 0.0547 0.0546 0.0549 0.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۶
SAR/AED 0.9791 0.9796 0.9797 0.9793 0.9798 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/AED 0.4039 0.4041 0.4042 0.4038 0.4042 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/AED 2.6895 2.665 - 2.665 2.665 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
THB/AED 0.1125 0.1125 0.1124 0.1124 0.1125 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
TRY/AED 0.6042 0.6045 0.6044 0.6042 0.607 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/AED 0.1198 0.1199 0.1198 0.1198 0.1199 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
VEF/AED 0.032 0.032 - 0.032 0.032 0.03 31900.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/AED 0.255 0.2549 - 0.2549 0.2549 0.00 0.94% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
درهم امارات / دلار 0.2722 0.2723 - 0.2723 0.2724 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۱۵
دلار / درهم امارات 3.6722 3.6742 - 3.6731 3.6746 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۱۵