شاخص یاب
امارات متحده عربی امارات متحده عربی
امارات متحده عربی
امارات متحده عربی
درهم امارات / دلار
0.2723
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 10:52:09
2 (90.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (90.00%)
تغییر ۶ ماهه
2 (90.00%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار امارات متحدهٔ عربی
113
قیمت روز
1 (0.88%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 21:01:26
113 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
113 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
113 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی امارات متحده عربی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/ARS 7.3497 7.3524 7.3568 7.3324 7.3861 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AED/AUD 0.3677 0.3677 0.368 0.3659 0.3681 0.00 0.46% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AED/BBD 0.5325 0.5559 0.5558 0.5557 0.5566 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۵۰
AED/BHD 0.103 0.1044 0.1053 0.1033 0.1053 0.00 0.48% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۸
AED/BRL 1.0282 1.029 1.0279 1.027 1.0317 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AED/CAD 0.3624 0.3625 0.3626 0.3613 0.3627 0.00 0.36% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۰
AED/CHF 0.2686 0.2686 0.2687 0.2686 0.2692 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AED/CLP 174.19 174.46 174.44 173.91 176.8 0.55 0.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AED/CNY 1.7844 1.785 1.7866 1.7701 1.7866 0.01 0.76% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AED/CZK 6.0304 6.0402 6.0445 6.0285 6.062 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AED/DKK 1.7338 1.7343 1.7349 1.7343 1.7437 0.01 0.41% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AED/EGP 4.8619 4.8782 4.8791 4.8649 4.8872 0.01 0.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AED/EUR 0.2327 0.2327 0.2328 0.2327 0.234 0.00 0.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AED/GBP 0.2052 0.2052 0.2053 0.205 0.2059 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۰
AED/HKD 2.1361 2.1368 2.1369 2.1362 2.1369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۵
AED/HUF 75.84 75.9 75.92 75.75 76.25 0.04 0.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AED/IDR 3851.27 3852.63 3851.97 3835.08 3857.45 16.66 0.43% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AED/INR 18.55 18.55 18.56 18.51 18.56 0.07 0.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۲۰
AED/ISK 29.29 29.46 29.47 29.46 29.61 0.09 0.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AED/JMD 35.32 36.16 36.15 36.1 36.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۲۳
AED/JOD 0.1923 0.194 0.1939 0.1938 0.194 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۵۳
AED/JPY 29.798 29.8 29.828 29.8 29.951 0.14 0.47% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AED/KES 27.01 27.95 28.01 27.89 28.04 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۸
AED/KRW 303.65 304.19 304.17 302.69 304.6 1.16 0.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AED/KWD 0.0823 0.0824 0.0825 0.0824 0.0827 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۵۳
AED/LBP 410.32 412.85 412.84 412.66 420.67 0.13 0.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۰
AED/LKR 43.2 43.25 43.23 43.23 43.98 0.06 0.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۵:۵۳
AED/LTL 0.7986 0.7986 - 0.7986 0.7987 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
AED/MAD 2.5761 2.5897 2.5898 2.5897 2.6583 0.01 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AED/MXN 5.4598 5.4619 5.4596 5.451 5.4833 0.02 0.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AED/MYR 1.0919 1.0933 1.0932 1.089 1.0944 0.00 0.28% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۰
AED/NAD 3.6537 3.6564 3.6563 3.6563 3.6593 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۰
AED/NOK 2.2091 2.2103 2.2115 2.203 2.2174 0.01 0.24% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AED/NPR 29.25 30.04 29.87 29.87 30.04 0.12 0.40% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۸
AED/NZD 0.395 0.3951 0.3952 0.3934 0.3955 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AED/OMR 0.1045 0.1051 0.1052 0.1051 0.1052 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AED/PAB 0.266 0.2779 0.2778 0.2777 0.2779 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۲۳
AED/PHP 14.56 14.56 14.57 14.51 14.6 0.06 0.41% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AED/PKR 33.026 33.216 33.097 33.094 33.216 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۵
AED/PLN 1.0108 1.0115 1.0119 1.0086 1.0144 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AED/QAR 0.991 0.9916 0.9915 0.9915 0.9916 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۲۰
AED/RON 1.0855 1.0869 1.0881 1.0869 1.0928 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۰
AED/RUB 17.1113 17.1113 17.1162 17.0662 17.1674 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AED/SAR 1.0199 1.0222 1.0224 1.0211 1.0224 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AED/SEK 2.4131 2.4143 2.4169 2.4081 2.4251 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AED/SGD 0.3708 0.3714 0.3715 0.37 0.3719 0.00 0.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AED/THB 8.9763 8.9818 8.9807 8.9587 9.0041 0.02 0.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۰
AED/TRY 1.2773 1.2784 1.28 1.2368 1.2857 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AED/TWD 8.275 8.2758 8.2755 8.2536 8.2862 0.02 0.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AED/VEF 21725.8137 21780.2644 21779.6714 21779.0785 21780.6794 0.89 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
AED/XAF 153.07 153.07 153.06 153.06 153.37 0.29 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۲۰
AED/XCD 0.7319 0.7397 - 0.7396 0.7397 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۰۰
AED/XOF 153.01 155.73 157.64 153.06 157.64 1.90 1.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AED/ZAR 3.7007 3.7032 3.7068 3.6551 3.7116 0.04 1.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
ARS/AED 0.136 0.136 0.1358 0.1354 0.1364 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۰
AUD/AED 2.7194 2.7196 2.7188 2.7177 2.7334 0.01 0.53% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
BRL/AED 0.9722 0.9722 0.9733 0.9698 0.9742 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/AED 2.759 2.7591 2.7585 2.7577 2.7686 0.01 0.40% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/AED 3.7219 3.7221 3.7219 3.7161 3.7225 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CNY/AED 0.5603 0.5603 0.5599 0.5599 0.5651 0.00 0.79% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
DKK/AED 0.5762 0.5769 0.5766 0.5738 0.5772 0.00 0.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
EGP/AED 0.2053 0.2053 0.205 0.205 0.2058 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۸
EUR/AED 4.2936 4.2986 4.297 4.2762 4.3009 0.01 0.30% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
GBP/AED 4.8725 4.8727 4.8735 4.8615 4.881 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
HKD/AED 0.4681 0.4681 0.4682 0.4681 0.4684 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۰
JOD/AED 5.1768 5.1777 5.1744 5.1476 5.1816 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
JPY/AED 0.0336 0.0336 0.0335 0.0335 0.0336 0.00 0.60% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
KWD/AED 12.14 12.15 12.14 12.14 12.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۳۵
MXN/AED 0.1831 0.1831 0.1832 0.1824 0.1836 0.00 0.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
NOK/AED 0.4525 0.4526 0.4524 0.4511 0.4543 0.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
NZD/AED 2.5317 2.5319 2.531 2.53 2.5427 0.01 0.28% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
OMR/AED - 9.5313 9.5309 9.3257 9.5313 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۶
PLN/AED 0.9889 0.989 0.9886 0.9862 0.9923 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
QAR/AED - 1.0106 1.0104 0.9876 1.0106 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۶
RUB/AED 0.0584 0.0584 0.0583 0.0583 0.0586 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۰۵
SAR/AED 0.9793 0.9794 0.9793 0.9793 0.9805 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
SEK/AED 0.4142 0.4142 0.4139 0.4126 0.4161 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
SGD/AED 2.6943 2.6945 2.6944 2.692 2.7052 0.01 0.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
THB/AED 0.1114 0.1114 0.1115 0.1112 0.1117 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۲۰
TRY/AED 0.7825 0.7826 0.7816 0.778 0.8091 0.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
TWD/AED 0.1208 0.1208 0.1209 0.1208 0.121 0.00 0.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
VEF/AED 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
ZAR/AED 0.2701 0.2701 0.2699 0.2696 0.2739 0.00 1.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
درهم امارات / دلار 0.2722 0.2723 - 0.2723 0.2724 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۰:۵۲
دلار / درهم امارات 3.6725 3.6735 - 3.6733 3.6742 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۵