کالایاب
شاخص یاب
هند هند
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0143
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 03:02:09
0 (0.69%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.05%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

15
قیمت روز
1 (4.59%)
تغییر روزانه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 12:47:56
1 (8.40%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.05%)
تغییر ۶ ماهه
2 (20.40%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی هند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/INR 19 19.022 19.031 18.993 19.031 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۹:۲۷
ARS/INR 2.33 2.33 - 2.33 2.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۰۹
AUD/INR 51.372 47.973 47.982 47.973 48.013 0.04 0.08% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۲۱
BHD/INR 185.1199 185.1729 - 184.9844 185.1759 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/INR 17.24 17.24 - 17.23 17.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
CAD/INR 53.524 52.101 52.131 52.101 52.131 0.09 0.17% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۷:۳۰
CHF/INR 70.909 69.96 70.015 69.782 70.015 0.10 0.14% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۹:۲۷
CNH/INR - 10.028 - 10.028 10.028 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۰:۳۹
CNY/INR 10.1944 10.084 10.083 10.075 10.084 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۴۵
DKK/INR 10.836 10.5179 10.497 10.483 10.5179 0.03 0.29% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۴۵
EUR/INR 80.807 78.5004 78.4008 78.176 78.5004 0.29 0.37% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۷:۳۰
GBP/INR 90.094 88.027 88.083 87.8453 88.083 0.07 0.08% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۷:۳۰
HKD/INR 8.8893 8.9126 8.9181 8.9067 8.9272 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۹:۲۷
HUF/INR 0.2497 0.2498 - 0.2497 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
IDR/INR 0.0048 0.0049 - 0.0048 0.0049 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ساعت ۹:۱۸
INR/AUD - 0.0208 - 0.0208 0.0209 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۲:۱۵
INR/BRL 0.058 0.0581 - 0.0578 0.0581 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/CAD - 0.0192 - 0.0191 0.0192 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۵:۴۷
INR/CHF - 0.0143 - 0.0143 0.0143 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۶:۳۰
INR/CLP 9.5 9.52 - 9.51 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
INR/CNY 0.0979 0.0991 0.099 0.099 0.0991 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۴:۴۵
INR/CZK 0.3181 0.3187 - 0.3186 0.319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/DKK 0.0922 0.0923 - 0.0923 0.0924 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
INR/EGP 0.2555 0.2564 - 0.2563 0.2565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/EUR 0.0124 0.0127 - 0.0127 0.0127 0.00 0.79% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۵:۴۷
INR/GBP 0.0111 0.0114 - 0.0114 0.0114 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۳۹
INR/HKD 0.1124 0.1121 0.112 0.1119 0.1122 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۹:۲۷
INR/HUF 4.0014 4.0057 - 4.0032 4.0087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/IDR 208.24 208.44 - 208.44 209.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
INR/ISK 1.5323 1.5409 - 1.5405 1.5424 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/JMD 1.9237 1.9682 - 1.9682 1.9788 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/JPY 1.5761 1.556 1.554 1.553 1.556 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۹:۲۷
INR/KES 1.4316 1.4603 - 1.4599 1.4713 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/KRW 15.991 16.961 16.965 16.961 17.001 0.02 0.13% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۹:۲۷
INR/LBP 21.08 22.07 - 21.75 22.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/LKR 2.2465 2.3332 - 2.3016 2.3332 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/MAD 0.1319 0.1393 - 0.1356 0.1394 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/MXN 0.2711 0.2711 - 0.2704 0.2717 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/MYR 0.0587 0.0597 - 0.0597 0.0598 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۵:۴۷
INR/NAD 0.2061 0.2083 - 0.2082 0.2084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۱۲
INR/NOK 0.1203 0.1203 - 0.1203 0.1205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
INR/NPR 1.572 1.6141 - 1.6141 1.6224 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/NZD - 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۳۹
INR/PHP 0.7638 0.7649 - 0.7647 0.7666 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/PKR 1.7533 2.2482 2.2496 2.2482 2.2496 0.01 0.59% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۷:۳۰
INR/RUB 0.9635 0.9635 - 0.9634 0.9639 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۲۷
INR/SEK 0.1302 0.1356 0.1358 0.1354 0.1359 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۷:۳۰
INR/SGD - 0.0196 - 0.0196 0.0197 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۲۲:۳۹
INR/THB 0.4671 0.4478 0.4479 0.4467 0.4479 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۹:۲۷
INR/TRY 0.0869 0.0872 - 0.0869 0.0875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
INR/TWD 0.425 0.4406 - 0.4404 0.4406 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۵:۴۷
INR/XAF 8.117 8.117 - 8.117 8.161 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/XOF 8.117 8.117 - 8.117 8.3417 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/ZAR 0.2062 0.2114 0.2117 0.2111 0.2117 0.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۷:۳۰
ISK/INR 0.6507 0.6509 - 0.6503 0.651 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/INR 0.6337 0.6425 0.6432 0.6423 0.6432 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۹:۲۷
KRW/INR 6.2426 5.8898 5.8892 5.8777 5.892 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۹:۲۷
MXN/INR 3.6883 3.6893 - 3.6823 3.7011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MYR/INR 17.114 16.734 16.729 16.661 16.734 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۹:۲۷
NOK/INR 8.3103 8.0068 8.0184 8.0068 8.0184 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۹:۲۷
NZD/INR 46.801 45.466 45.48 45.283 45.48 0.18 0.40% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۷:۳۰
PHP/INR 1.3082 1.3086 - 1.3071 1.3086 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/INR 0.5726 0.5728 - 0.57 0.5728 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/INR 18.83 18.83 - 18.82 18.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/INR 1.0377 1.038 - 1.0377 1.0381 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SAR/INR 18.61 18.62 - 18.61 18.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/INR 7.6786 7.373 7.3663 7.3553 7.373 0.01 0.17% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۷:۳۰
SGD/INR 51.102 50.977 50.989 50.867 50.989 0.11 0.22% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۷:۳۰
THB/INR 2.1375 2.232 2.2306 2.2306 2.2348 0.01 0.29% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۹:۲۷
TRY/INR 11.48 11.49 - 11.48 11.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TWD/INR 2.2779 2.2171 2.2198 2.2147 2.2198 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۷:۳۰
VEF/INR 0.6 0.6 - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAG/INR - 1037.43 1033.89 1032.91 1037.43 0.85 0.08% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۷:۳۰
XAU/INR - 93557.4 93136.1 93136.1 93652.2 37.40 0.04% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۹:۰۰
ZAR/INR 4.8482 4.7284 4.7223 4.7123 4.7284 0.01 0.28% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۷:۳۰
روپیه هند / دلار 0.0143 0.0143 - 0.0143 0.0144 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۳:۰۲
دلار / روپیه هند 69.82 69.821 - 69.791 69.85 0.08 0.11% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۴۶