شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هند هند
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0139
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 19:33:31
0 (0.71%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.47%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.71%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

15
قیمت روز
0 (1.96%)
تغییر روزانه
۳۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:31:45
2 (9.19%)
تغییر ۳ ماهه
10 (39.74%)
تغییر ۶ ماهه
4 (20.95%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی هند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/INR 1.2 1.2 - 1.2 1.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۳۳
AUD/INR 48.816 48.83 48.818 48.718 48.886 0.06 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
BHD/INR 190.4598 190.4863 190.4598 190.3182 190.6736 0.19 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
BRL/INR 17.11 17.12 - 17.1 17.13 0.02 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۱۵
CAD/INR 53.94 53.955 53.953 53.874 54.009 0.03 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
CHF/INR 72.433 72.472 72.467 72.393 72.562 0.08 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
CNH/INR - 10.237 - 10.237 10.237 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۰۶
CNY/INR 10.2029 10.2043 10.205 10.1844 10.2117 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
DKK/INR 10.6388 10.6417 10.6409 10.6304 10.6543 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
EUR/INR 79.508 79.526 79.519 79.44 79.616 0.09 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
GBP/INR 92.836 92.885 92.831 92.7 92.942 0.19 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
HKD/INR 9.1778 9.1797 9.1783 9.1652 9.183 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
HUF/INR 0.2385 0.2385 0.2384 0.238 0.2387 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
IDR/INR 0.0051 0.0051 - 0.005 0.0051 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۳:۱۵
INR/AUD - 0.0204 - 0.0204 0.0204 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۶
INR/BRL 0.0584 0.0584 0.0585 0.0584 0.0585 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
INR/CAD - 0.0185 - 0.0185 0.0185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۰۶
INR/CHF - 0.0138 - 0.0138 0.0138 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۰۶
INR/CLP 11 11.03 11.04 11.02 11.04 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۳۳
INR/CNY 0.0979 0.0982 0.0981 0.0981 0.0983 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
INR/CZK 0.321 0.3211 0.321 0.3206 0.3215 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
INR/DKK 0.094 0.094 0.0939 0.0939 0.0941 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۳۳
INR/EGP 0.2235 0.2247 0.2249 0.2247 0.2253 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
INR/EUR 0.0126 0.0126 - 0.0126 0.0127 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۰:۵۴
INR/GBP 0.0108 0.0108 - 0.0108 0.0108 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۳:۵۴
INR/HKD 0.1089 0.1089 0.109 0.1089 0.109 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
INR/HUF 4.1912 4.1947 4.1953 4.193 4.2032 0.01 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
INR/IDR 196.46 196.53 196.54 196.38 196.76 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
INR/ISK 1.707 1.7112 1.7102 1.7091 1.7128 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
INR/JMD 1.9126 1.9329 1.933 1.9314 1.9579 0.02 1.21% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
INR/JPY 1.5116 1.5122 1.5126 1.5098 1.5142 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
INR/KES 1.4098 1.4126 1.4129 1.4112 1.4147 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۵۴
INR/KRW 16.3829 16.3907 16.3871 16.3217 16.4163 0.06 0.36% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
INR/LBP 20.96 21.14 21.15 21.13 21.19 0.02 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۵۴
INR/LKR 2.4972 2.5021 2.5022 2.4953 2.5034 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
INR/MAD 0.1341 0.1342 - 0.134 0.1344 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۱۵
INR/MXN 0.2711 0.2713 0.2712 0.271 0.2718 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
INR/MYR 0.0581 0.0581 0.0582 0.0581 0.0583 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۳۳
INR/NAD 0.2057 0.2058 0.2057 0.2055 0.2064 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۳۳
INR/NOK 0.1273 0.1274 0.1273 0.1272 0.1276 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۵۴
INR/NPR 1.5998 1.6 1.6002 1.5999 1.6004 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
INR/NZD - 0.0217 - 0.0217 0.0217 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
INR/PHP 0.7082 0.7085 0.7088 0.7081 0.7111 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
INR/PKR 2.1557 2.1671 2.1631 2.1623 2.1682 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
INR/RUB 0.8889 0.8889 0.8898 0.8889 0.8903 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
INR/SEK 0.1343 0.1343 0.1345 0.1342 0.1346 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
INR/SGD - 0.0189 - 0.0189 0.0189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
INR/THB 0.4203 0.4206 0.4207 0.4203 0.4211 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
INR/TRY 0.0794 0.0795 - 0.0794 0.0795 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۱۵
INR/TWD 0.425 0.4255 0.4254 0.4248 0.426 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
INR/XAF 8.2467 8.2467 8.2479 8.2402 8.2547 0.02 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
INR/XOF 8.2016 8.299 8.3003 8.1844 8.3071 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
INR/ZAR 0.2056 0.2057 0.2058 0.2055 0.2063 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
ISK/INR 0.5851 0.5851 0.5855 0.5845 0.5859 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
JPY/INR 0.6608 0.6622 0.662 0.6612 0.6631 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
KRW/INR 0.061 0.0611 0.061 0.061 0.0614 0.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۵۴
MXN/INR 3.6869 3.6874 3.6879 3.6804 3.6906 0.01 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
MYR/INR 17.206 17.224 17.226 17.19 17.228 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
NOK/INR 7.8521 7.8575 7.8496 7.8406 7.8644 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
NZD/INR 46.063 46.102 46.084 45.934 46.106 0.06 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
PHP/INR 1.4116 1.4118 1.4114 1.4066 1.4123 0.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
PKR/INR 0.4625 0.4626 0.4624 0.462 0.4628 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
PLN/INR 18.51 18.52 18.51 18.5 18.53 0.03 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
RUB/INR 1.1249 1.125 1.1239 1.1228 1.125 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
SAR/INR 19.15 19.15 19.14 19.14 19.17 0.02 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
SEK/INR 7.4431 7.4477 7.4437 7.4338 7.452 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
SGD/INR 52.72 52.731 52.72 52.66 52.764 0.05 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
THB/INR 2.3779 2.3791 2.378 2.3758 2.38 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
TRY/INR 12.58 12.58 - 12.58 12.61 0.02 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۱۵
TWD/INR 2.3504 2.3528 2.3534 2.3489 2.3566 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
VEF/INR 0.6 0.6 - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAG/INR - 1230.46 - 1230.46 1230.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۶
XAU/INR - 105571.8 - 105571.8 105571.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۶
ZAR/INR 4.8605 4.8644 4.8628 4.8497 4.8699 0.01 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
روپیه هند / دلار 0.0139 0.0139 - 0.0139 0.014 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
دلار / روپیه هند 71.783 71.786 71.791 71.76 71.885 0.04 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۷
درهم امارات - روپیه هند 19.55 19.56 19.55 19.54 19.57 0.03 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۱۵