شاخص یاب
هند هند
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0136
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۷
ساعت 15:55:14
0 (6.85%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.93%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.46%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

20
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۷
ساعت 14:02:56
6 (46.20%)
تغییر ۳ ماهه
7 (52.95%)
تغییر ۶ ماهه
7 (59.64%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی هند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/INR 19 20.019 20.018 20.007 20.05 0.03 0.14% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۲۷
ARS/INR 2.32 2.33 - 2.33 2.33 0.01 0.43% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۰۹
AUD/INR 51.372 52.194 52.369 52.194 52.369 0.02 0.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۸
BHD/INR 185.1199 185.1729 185.1631 184.9844 185.1759 0.23 0.13% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/INR 17.24 17.24 17.23 17.23 17.31 0.11 0.64% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
CAD/INR 53.524 55.94 56.334 55.94 56.334 0.05 0.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۴۲
CHF/INR 70.909 73.801 73.78 73.733 74.073 0.03 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۴۸
CNH/INR - 10.63 10.62 10.62 10.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۴۲
CNY/INR 10.1944 10.577 10.587 10.577 10.587 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۶:۴۸
DKK/INR 10.836 11.3322 11.341 11.3322 11.341 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۶:۴۸
EUR/INR 80.807 84.4144 84.4352 84.4144 84.4352 0.06 0.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۶:۳۹
GBP/INR 90.094 95.9737 96.3648 95.9737 96.3648 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۴۲
HKD/INR 8.8893 9.3739 9.3734 9.3708 9.3808 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۴۸
HUF/INR 0.2497 0.2498 0.2499 0.2497 0.25 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
IDR/INR 0.0048 0.0048 0.0049 0.0048 0.0049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۳۰
INR/AUD - 0.0191 0.0192 0.0191 0.0192 0.00 0.52% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۲۱
INR/BRL 0.058 0.0581 0.058 0.0578 0.0581 0.00 0.69% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/CAD - 0.0179 0.0177 0.0177 0.0179 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۴۲
INR/CHF - 0.0135 0.0136 0.0135 0.0136 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۲۷
INR/CLP 9.5 9.52 9.7 9.51 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
INR/CNY 0.0979 0.0943 0.0944 0.0943 0.0944 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۶:۴۸
INR/CZK 0.3181 0.3187 0.3186 0.3186 0.319 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/DKK 0.0922 0.0923 0.0924 0.0923 0.0924 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
INR/EGP 0.2555 0.2564 0.2563 0.2563 0.2565 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/EUR 0.0124 0.0118 0.0117 0.0117 0.0118 0.00 0.85% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۵۴
INR/GBP 0.0111 0.0104 0.0103 0.0103 0.0104 0.00 0.97% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
INR/HKD 0.1124 0.1066 0.1065 0.1065 0.1066 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۳۹
INR/HUF 4.0014 4.0057 4.0048 4.0032 4.0087 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/IDR 208.24 208.44 208.45 208.44 209.03 0.60 0.29% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
INR/ISK 1.5323 1.5409 1.5405 1.5405 1.5424 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/JMD 1.9237 1.9682 1.9775 1.9682 1.9788 0.01 0.56% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/JPY 1.5761 1.531 1.53 1.529 1.531 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۴۸
INR/KES 1.4316 1.4603 1.4601 1.4599 1.4713 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/KRW 15.991 15.449 15.442 15.304 15.449 0.13 0.82% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۴۸
INR/LBP 21.08 22.07 21.75 21.75 22.07 0.12 0.54% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/LKR 2.2465 2.3332 2.3018 2.3016 2.3332 0.03 1.28% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/MAD 0.1319 0.1393 0.1394 0.1356 0.1394 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/MXN 0.2711 0.2711 0.271 0.2704 0.2717 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/MYR 0.0587 0.0566 0.0565 0.0563 0.0566 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۳۰
INR/NAD 0.2061 0.2083 0.2082 0.2082 0.2084 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۱۲
INR/NOK 0.1203 0.1203 0.1204 0.1203 0.1205 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
INR/NPR 1.572 1.6141 1.6217 1.6141 1.6224 0.01 0.56% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/NZD - 0.0207 0.0208 0.0207 0.0208 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۸:۱۵
INR/PHP 0.7638 0.7649 0.7666 0.7647 0.7666 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/PKR 1.7533 1.8067 - 1.8067 1.8067 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۰۰
INR/RUB 0.9635 0.9635 0.9634 0.9634 0.9639 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۲۷
INR/SEK 0.1302 0.1225 0.1223 0.1217 0.1225 0.00 0.49% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۴۸
INR/SGD - 0.0188 - 0.0188 0.0188 0.00 0.53% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۴۲
INR/THB 0.4671 0.443 0.4429 0.4409 0.4436 0.00 0.39% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۴۸
INR/TRY 0.0869 0.0872 0.0875 0.0869 0.0875 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
INR/TWD 0.425 0.409 - 0.409 0.409 0.00 0.32% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۵۴
INR/XAF 8.117 8.117 8.1557 8.117 8.161 0.05 0.56% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/XOF 8.117 8.117 8.3363 8.117 8.3417 0.23 2.79% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/ZAR 0.2062 0.195 0.1941 0.193 0.195 0.00 0.83% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۴۸
ISK/INR 0.6507 0.6509 0.651 0.6503 0.651 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/INR 0.6337 0.653 0.6528 0.6524 0.6535 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۴۸
KRW/INR 6.2426 6.4724 6.4733 6.4724 6.5453 0.04 0.67% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۴۸
MXN/INR 3.6883 3.6893 3.6909 3.6823 3.7011 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MYR/INR 17.114 17.622 17.634 17.606 17.682 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۴۸
NOK/INR 8.3103 8.9417 8.9431 8.9417 8.9687 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۴۸
NZD/INR 46.801 48.192 48.219 48.081 48.33 0.06 0.12% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۴۸
PHP/INR 1.3082 1.3086 1.3078 1.3071 1.3086 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/INR 0.5726 0.5728 0.5702 0.57 0.5728 0.00 0.54% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/INR 18.83 18.83 18.82 18.82 18.84 0.02 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/INR 1.0377 1.038 1.0379 1.0377 1.0381 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SAR/INR 18.61 18.62 18.61 18.61 18.62 0.02 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/INR 7.6786 8.1761 8.183 8.1761 8.2192 0.03 0.34% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۴۸
SGD/INR 51.102 53.24 53.245 53.24 53.374 0.10 0.19% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۴۸
THB/INR 2.1375 2.2585 2.2575 2.2549 2.2647 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۴۸
TRY/INR 11.48 11.49 11.48 11.48 11.54 0.02 0.17% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TWD/INR 2.2779 2.3768 2.3753 2.3735 2.3871 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۴۸
VEF/INR 0.6 0.6 - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAG/INR - 1068.99 1069.86 1064.1 1078.37 4.52 0.42% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۴۸
XAU/INR - 90025.7 90040.3 89976.6 90040.3 12.40 0.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۱۲
ZAR/INR 4.8482 5.1389 5.1539 5.1389 5.1817 0.03 0.62% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۴۸
روپیه هند / دلار 0.0136 0.0136 - 0.0135 0.0137 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۵:۵۵
دلار / روپیه هند 73.465 73.485 - 73.28 74.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹