شاخص یاب
هند هند
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.014
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 06:39:32
0 (1.45%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.41%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.68%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

20
قیمت روز
2 (9.14%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 13:01:43
5 (33.46%)
تغییر ۳ ماهه
8 (59.80%)
تغییر ۶ ماهه
7 (48.40%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی هند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/INR 19 19.417 19.419 19.417 19.426 0.09 0.47% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
ARS/INR 2.32 2.33 - 2.33 2.33 0.01 0.43% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۰۹
AUD/INR 51.372 51.435 51.431 50.899 51.435 0.46 0.91% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۲۱
BHD/INR 185.1199 185.1729 185.1631 184.9844 185.1759 0.23 0.13% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/INR 17.24 17.24 17.23 17.23 17.31 0.11 0.64% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
CAD/INR 53.524 53.511 53.509 53.082 53.511 0.37 0.70% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
CHF/INR 70.909 71.983 71.979 71.412 72.058 0.49 0.68% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
CNH/INR - 10.25 - 10.25 10.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۱۸
CNY/INR 10.1944 10.309 10.304 10.304 10.32 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
DKK/INR 10.836 10.9113 10.9029 10.898 10.9273 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۲۱
EUR/INR 80.807 81.3082 81.3673 80.637 81.4138 0.62 0.77% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۳۳
GBP/INR 90.094 90.7506 90.7552 90.6515 90.9869 0.17 0.19% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۲۱
HKD/INR 8.8893 9.1185 9.1198 9.0439 9.1198 0.06 0.69% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
HUF/INR 0.2497 0.2498 0.2499 0.2497 0.25 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
IDR/INR 0.0048 0.0049 - 0.0049 0.0049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۴۵
INR/AUD - 0.0194 0.0195 0.0194 0.0197 0.00 1.03% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۱۵
INR/BRL 0.058 0.0581 0.058 0.0578 0.0581 0.00 0.69% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/CAD - 0.0187 - 0.0187 0.0187 0.00 0.53% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۰۰
INR/CHF - 0.0139 - 0.0139 0.0139 0.00 0.72% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۴۵
INR/CLP 9.5 9.52 9.7 9.51 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
INR/CNY 0.0979 0.0969 0.0967 0.0962 0.0969 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۳۶
INR/CZK 0.3181 0.3187 0.3186 0.3186 0.319 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/DKK 0.0922 0.0923 0.0924 0.0923 0.0924 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
INR/EGP 0.2555 0.2564 0.2563 0.2563 0.2565 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/EUR 0.0124 0.0123 - 0.0123 0.0123 0.00 0.81% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۴۵
INR/GBP 0.0111 0.011 - 0.011 0.011 0.00 0.91% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۶:۴۵
INR/HKD 0.1124 0.1096 0.1095 0.1095 0.1107 0.00 0.64% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
INR/HUF 4.0014 4.0057 4.0048 4.0032 4.0087 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/IDR 208.24 208.44 208.45 208.44 209.03 0.60 0.29% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
INR/ISK 1.5323 1.5409 1.5405 1.5405 1.5424 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/JMD 1.9237 1.9682 1.9775 1.9682 1.9788 0.01 0.56% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/JPY 1.5761 1.581 1.58 1.58 1.593 0.01 0.57% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
INR/KES 1.4316 1.4603 1.4601 1.4599 1.4713 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/KRW 15.991 15.791 15.808 15.777 15.841 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
INR/LBP 21.08 22.07 21.75 21.75 22.07 0.12 0.54% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/LKR 2.2465 2.3332 2.3018 2.3016 2.3332 0.03 1.28% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/MAD 0.1319 0.1393 0.1394 0.1356 0.1394 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/MXN 0.2711 0.2711 0.271 0.2704 0.2717 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/MYR 0.0587 0.0584 0.0585 0.0584 0.0585 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
INR/NAD 0.2061 0.2083 0.2082 0.2082 0.2084 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۱۲
INR/NOK 0.1203 0.1203 0.1204 0.1203 0.1205 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
INR/NPR 1.572 1.6141 1.6217 1.6141 1.6224 0.01 0.56% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/NZD - 0.0204 0.0203 0.0203 0.0205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۴۵
INR/PHP 0.7638 0.7649 0.7666 0.7647 0.7666 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/PKR 1.7533 1.9459 - 1.9459 1.9459 0.02 0.96% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
INR/RUB 0.9635 0.9635 0.9634 0.9634 0.9639 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۲۷
INR/SEK 0.1302 0.127 0.1267 0.1265 0.1277 0.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
INR/SGD - 0.0192 0.0194 0.0192 0.0194 0.00 0.52% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۴۵
INR/THB 0.4671 0.4603 0.46 0.46 0.4627 0.00 0.59% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
INR/TRY 0.0869 0.0872 0.0875 0.0869 0.0875 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
INR/TWD 0.425 0.4231 - 0.4231 0.4231 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۱۸
INR/XAF 8.117 8.117 8.1557 8.117 8.161 0.05 0.56% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/XOF 8.117 8.117 8.3363 8.117 8.3417 0.23 2.79% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/ZAR 0.2062 0.1988 0.1987 0.1978 0.2005 0.00 0.45% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
ISK/INR 0.6507 0.6509 0.651 0.6503 0.651 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/INR 0.6337 0.6321 0.6322 0.6285 0.6322 0.00 0.64% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
KRW/INR 6.2426 6.3256 6.318 6.318 6.3551 0.02 0.30% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
MXN/INR 3.6883 3.6893 3.6909 3.6823 3.7011 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MYR/INR 17.114 17.083 17.151 17.009 17.17 0.07 0.42% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
NOK/INR 8.3103 8.412 8.4093 8.3928 8.428 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
NZD/INR 46.801 49.06 49.052 48.508 49.063 0.50 1.03% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
PHP/INR 1.3082 1.3086 1.3078 1.3071 1.3086 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/INR 0.5726 0.5728 0.5702 0.57 0.5728 0.00 0.54% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/INR 18.83 18.83 18.82 18.82 18.84 0.02 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/INR 1.0377 1.038 1.0379 1.0377 1.0381 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SAR/INR 18.61 18.62 18.61 18.61 18.62 0.02 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/INR 7.6786 7.8796 7.8893 7.8796 7.9121 0.02 0.27% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
SGD/INR 51.102 51.998 51.988 51.561 51.998 0.33 0.65% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
THB/INR 2.1375 2.1714 2.1716 2.1701 2.1823 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
TRY/INR 11.48 11.49 11.48 11.48 11.54 0.02 0.17% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TWD/INR 2.2779 2.3087 2.3073 2.3057 2.3108 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
VEF/INR 0.6 0.6 - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAG/INR - 1035.13 1034.6 1034.6 1041.76 6.75 0.65% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
XAU/INR - 88870.1 88846.3 88815 89118.8 159.30 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۳۳
ZAR/INR 4.8482 5.0316 5.0314 5.0273 5.0565 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
روپیه هند / دلار 0.014 0.014 0.0141 0.014 0.0141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۶:۳۹
دلار / روپیه هند 71.41 71.43 71.41 70.868 71.43 0.05 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۲۱