شاخص یاب
هند هند
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0143
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 18:11:17
0 (3.38%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.74%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.22%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

14
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 15:03:18
0 (0.84%)
تغییر ۳ ماهه
3 (16.68%)
تغییر ۶ ماهه
1 (4.85%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی هند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/INR 19.06 19.07 19.06 19.06 19.08 0.02 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
ARS/INR 2.35 2.36 2.35 2.34 2.37 0.01 0.43% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۳۳
AUD/INR 50.894 50.996 51.001 50.909 51.053 0.06 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۶
BHD/INR 185.6321 185.7382 185.6861 185.6423 185.7944 0.13 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
BRL/INR 17.92 17.93 17.94 17.92 17.95 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۲۱
CAD/INR 53.245 53.352 53.351 53.286 53.372 0.04 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
CHF/INR 70.232 70.373 70.36 70.309 70.414 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
CNH/INR - 10.2 10.118 10.118 10.2 0.05 0.49% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۰
CNY/INR 10.1639 10.1697 10.1665 10.1631 10.1889 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
DKK/INR 10.682 10.688 10.686 10.673 10.688 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
EUR/INR 79.675 79.835 79.839 79.748 79.888 0.08 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
GBP/INR 89.005 89.056 89.037 89.016 89.086 0.05 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
HKD/INR 8.9202 8.9381 8.9363 8.9344 8.9384 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
HUF/INR 0.2459 0.246 0.2461 0.2458 0.2462 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۲۱
IDR/INR 0.0048 0.0048 - 0.0047 0.0048 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۸:۳۴
INR/AUD - 0.0196 - 0.0196 0.0196 0.00 0.51% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۰۶
INR/BRL 0.0558 0.0558 0.0557 0.0557 0.0558 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
INR/CAD - 0.0188 0.0187 0.0187 0.0188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۹
INR/CHF - 0.0142 0.0141 0.0141 0.0142 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۴۸
INR/CLP 9.52 9.54 9.57 9.54 9.57 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۵۱
INR/CNY 0.0981 0.0984 0.0982 0.0982 0.0989 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۳۶
INR/CZK 0.3227 0.3233 0.3232 0.3231 0.3237 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۲۱
INR/DKK 0.0936 0.0936 0.0937 0.0936 0.0937 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۰۶
INR/EGP 0.2553 0.2559 0.256 0.2559 0.2561 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۴۸
INR/EUR 0.0125 0.0126 0.0125 0.0125 0.0126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۳
INR/GBP 0.0112 0.0112 - 0.0111 0.0113 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۷:۴۸
INR/HKD 0.1121 0.112 0.1121 0.1111 0.1123 0.00 0.27% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۳۳
INR/HUF 4.0634 4.0677 4.0671 4.0647 4.0736 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
INR/IDR 208.27 208.4 208.49 208.35 208.71 0.22 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
INR/ISK 1.5421 1.5507 1.5504 1.5497 1.5522 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
INR/JMD 1.9225 1.9677 1.9681 1.9488 1.9681 0.02 1.02% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
INR/JPY 1.5819 1.5821 1.5822 1.5817 1.5839 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۶
INR/KES 1.4146 1.4647 1.4648 1.4411 1.465 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
INR/KRW 16.039 16.077 16.073 16.069 16.109 0.02 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
INR/LBP 21.09 22.1 21.65 21.65 22.1 0.43 1.98% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۵۱
INR/LKR 2.2466 2.3345 2.3346 2.2922 2.3346 0.04 1.89% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
INR/MAD 0.1362 0.1369 0.1368 0.1367 0.137 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۵۱
INR/MXN 0.2709 0.2711 0.2713 0.2711 0.2719 0.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
INR/MYR 0.0586 0.0587 0.0586 0.0586 0.0587 0.00 0.51% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۶
INR/NAD 0.2104 0.2105 0.2089 0.2087 0.2105 0.00 0.91% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
INR/NOK 0.121 0.1211 0.121 0.121 0.1213 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۴۸
INR/NPR 1.5835 1.6262 1.6264 1.6259 1.6273 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
INR/NZD - 0.0217 0.0216 0.0216 0.0217 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۴۵
INR/PHP 0.7626 0.7629 0.763 0.7613 0.7655 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
INR/PKR 1.7572 1.7643 - 1.7643 1.7643 0.01 0.28% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
INR/RUB 0.9545 0.9545 0.9544 0.9544 0.9556 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۳۳
INR/SEK 0.1312 0.1313 0.1312 0.1312 0.1315 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۳
INR/SGD - 0.0196 - 0.0196 0.0196 0.00 0.51% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۸:۲۴
INR/THB 0.4732 0.474 0.4741 0.4733 0.4742 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۶
INR/TRY 0.0833 0.0838 0.0839 0.0831 0.084 0.00 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
INR/TWD 0.4267 0.4518 - 0.4518 0.4518 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۵۱
INR/XAF 8.2378 8.2378 8.2384 8.2354 8.2413 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
INR/XOF 8.2378 8.2378 8.2384 8.2378 8.328 0.08 0.98% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
INR/ZAR 0.2094 0.2096 0.2094 0.2094 0.2109 0.00 0.67% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۴۸
ISK/INR 0.6465 0.6468 0.6469 0.6461 0.6472 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
JPY/INR 0.6316 0.6329 0.6328 0.6321 0.6329 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
KRW/INR 6.2196 6.2232 6.2219 6.2109 6.2264 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
MXN/INR 3.6894 3.6904 3.6884 3.6805 3.6904 0.01 0.35% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
MYR/INR 17.08 17.114 17.115 17.096 17.185 0.05 0.32% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
NOK/INR 8.2601 8.2648 8.263 8.2506 8.2648 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
NZD/INR 46.179 46.272 46.278 46.175 46.3 0.07 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
PHP/INR 1.3106 1.3114 1.311 1.3097 1.3144 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
PKR/INR 0.5727 0.573 0.5729 0.5681 0.573 0.00 0.70% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
PLN/INR 18.5 18.51 18.52 18.49 18.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۳
RUB/INR 1.0474 1.048 1.0478 1.0466 1.048 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
SAR/INR 18.66 18.67 18.66 18.66 18.68 0.02 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
SEK/INR 7.6167 7.6211 7.6195 7.6097 7.6211 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
SGD/INR 50.917 51.019 51.022 50.983 51.034 0.04 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
THB/INR 2.1084 2.1096 2.109 2.1085 2.1126 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
TRY/INR 11.97 11.98 11.97 11.96 12.06 0.05 0.42% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
TWD/INR 2.2744 2.2757 2.2754 2.2744 2.2776 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
VEF/INR 0.6 0.6 - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAG/INR - 1024.92 1024.31 1022.81 1031.15 6.23 0.61% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۵۷
XAU/INR - 82359.2 82331.5 82038.5 83008.7 32.80 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۵۷
ZAR/INR 4.7723 4.775 4.7735 4.7432 4.775 0.03 0.60% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
روپیه هند / دلار 0.0143 0.0143 - 0.0141 0.0143 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۱۱
دلار / روپیه هند 70 70.01 70.04 69.96 70.073 0.06 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۲۲