کالایاب
شاخص یاب
هند هند
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0144
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 06:34:16
0 (2.13%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.88%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.64%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

23
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 15:02:30
5 (25.28%)
تغییر ۳ ماهه
3 (14.90%)
تغییر ۶ ماهه
10 (75.73%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی هند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/INR 19 18.884 - 18.882 18.893 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۲:۱۲
ARS/INR 2.33 2.33 - 2.33 2.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۰۹
AUD/INR 51.372 49.585 - 49.551 49.614 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۲:۱۵
BHD/INR 185.1199 185.1729 - 184.9844 185.1759 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/INR 17.24 17.24 - 17.23 17.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
CAD/INR 53.524 51.814 - 51.801 51.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۲:۲۱
CHF/INR 70.909 68.377 - 68.267 68.431 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۲:۱۲
CNH/INR - 10.343 - 10.343 10.343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۴
CNY/INR 10.1944 10.348 - 10.333 10.348 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۲۴
DKK/INR 10.836 10.4375 - 10.4375 10.438 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۲۴
EUR/INR 80.807 78.0185 - 77.8633 78.0185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۲:۱۲
GBP/INR 90.094 90.0703 - 90.0665 90.0815 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۲۱
HKD/INR 8.8893 8.8441 - 8.8352 8.8441 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۲:۱۲
HUF/INR 0.2497 0.2498 - 0.2497 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
IDR/INR 0.0048 0.0049 - 0.0049 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۱۲
INR/AUD - 0.0201 - 0.0201 0.0201 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۵
INR/BRL 0.058 0.0581 - 0.0578 0.0581 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/CAD - 0.0193 - 0.0193 0.0193 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۲۴
INR/CHF - 0.0146 - 0.0145 0.0146 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۱۲
INR/CLP 9.5 9.52 - 9.51 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
INR/CNY 0.0979 0.0965 - 0.0965 0.0965 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۲۴
INR/CZK 0.3181 0.3187 - 0.3186 0.319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/DKK 0.0922 0.0923 - 0.0923 0.0924 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
INR/EGP 0.2555 0.2564 - 0.2563 0.2565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/EUR 0.0124 0.0128 - 0.0127 0.0128 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۳:۱۲
INR/GBP 0.0111 0.0111 - 0.011 0.0111 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۳:۱۲
INR/HKD 0.1124 0.113 - 0.113 0.1131 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۱۲
INR/HUF 4.0014 4.0057 - 4.0032 4.0087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/IDR 208.24 208.44 - 208.44 209.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
INR/ISK 1.5323 1.5409 - 1.5405 1.5424 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/JMD 1.9237 1.9682 - 1.9682 1.9788 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/JPY 1.5761 1.613 - 1.612 1.614 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۲:۱۲
INR/KES 1.4316 1.4603 - 1.4599 1.4713 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/KRW 15.991 16.375 - 16.374 16.375 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
INR/LBP 21.08 22.07 - 21.75 22.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/LKR 2.2465 2.3332 - 2.3016 2.3332 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/MAD 0.1319 0.1393 - 0.1356 0.1394 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/MXN 0.2711 0.2711 - 0.2704 0.2717 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/MYR 0.0587 0.0597 - 0.0597 0.0599 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۲
INR/NAD 0.2061 0.2083 - 0.2082 0.2084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۱۲
INR/NOK 0.1203 0.1203 - 0.1203 0.1205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
INR/NPR 1.572 1.6141 - 1.6141 1.6224 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/NZD - 0.0215 - 0.0215 0.0215 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
INR/PHP 0.7638 0.7649 - 0.7647 0.7666 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/PKR 1.7533 2.0409 - 2.0405 2.0409 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۱۲
INR/RUB 0.9635 0.9635 - 0.9634 0.9639 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۲۷
INR/SEK 0.1302 0.134 - 0.134 0.134 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۱۲
INR/SGD - 0.0195 - 0.0194 0.0195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۱۲
INR/THB 0.4671 0.4584 - 0.4578 0.4584 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۱۲
INR/TRY 0.0869 0.0872 - 0.0869 0.0875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
INR/TWD 0.425 0.4304 - 0.4304 0.4304 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۰۰
INR/XAF 8.117 8.117 - 8.117 8.161 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/XOF 8.117 8.117 - 8.117 8.3417 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/ZAR 0.2062 0.2022 - 0.2022 0.2025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
ISK/INR 0.6507 0.6509 - 0.6503 0.651 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/INR 0.6337 0.6199 - 0.6191 0.6199 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۲:۱۲
KRW/INR 6.2426 6.0957 - 6.0953 6.0957 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
MXN/INR 3.6883 3.6893 - 3.6823 3.7011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MYR/INR 17.114 16.746 - 16.677 16.747 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۲:۱۲
NOK/INR 8.3103 8.1417 - 8.1417 8.1417 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۱۲
NZD/INR 46.801 46.398 - 46.306 46.403 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۲:۱۲
PHP/INR 1.3082 1.3086 - 1.3071 1.3086 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/INR 0.5726 0.5728 - 0.57 0.5728 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/INR 18.83 18.83 - 18.82 18.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/INR 1.0377 1.038 - 1.0377 1.0381 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SAR/INR 18.61 18.62 - 18.61 18.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/INR 7.6786 7.4512 - 7.4503 7.4544 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
SGD/INR 51.102 51.183 - 51.112 51.184 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۲:۱۲
THB/INR 2.1375 2.1772 - 2.1768 2.1782 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
TRY/INR 11.48 11.49 - 11.48 11.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TWD/INR 2.2779 2.2483 - 2.2479 2.2487 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
VEF/INR 0.6 0.6 - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAG/INR - 1032.83 - 1032.64 1039.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۱۲
XAU/INR - 88468.6 - 88387.9 88468.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۹
ZAR/INR 4.8482 4.9264 - 4.926 4.9264 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
روپیه هند / دلار 0.0144 0.0144 - 0.0143 0.0144 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۳۴
دلار / روپیه هند 69.355 69.425 - 69.425 69.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۱۰