شاخص یاب
هند هند
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.014
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 14:53:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.10%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.68%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

18
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 14:08:00
1 (6.52%)
تغییر ۳ ماهه
5 (36.78%)
تغییر ۶ ماهه
1 (7.99%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی هند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/INR 19 19.43 - 19.414 19.436 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۰:۱۲
ARS/INR 2.33 2.33 - 2.33 2.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۰۹
AUD/INR 51.372 50.851 - 50.026 51.077 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۶
BHD/INR 185.1199 185.1729 - 184.9844 185.1759 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/INR 17.24 17.24 - 17.23 17.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
CAD/INR 53.524 53.875 - 52.871 53.929 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۵۱
CHF/INR 70.909 71.016 - 69.713 71.158 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۹
CNH/INR - 10.481 - 10.481 10.481 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۴۵
CNY/INR 10.1944 10.539 - 10.376 10.553 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۹
DKK/INR 10.836 10.8216 - 10.793 10.8408 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۹
EUR/INR 80.807 80.6651 - 79.0958 80.8404 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۳:۲۱
GBP/INR 90.094 92.2856 - 92.016 92.3033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۵۱
HKD/INR 8.8893 9.0874 - 8.9236 9.0971 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۹
HUF/INR 0.2497 0.2498 - 0.2497 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
IDR/INR 0.0048 0.0051 - 0.005 0.0051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۵۷
INR/AUD - 0.0197 - 0.0196 0.0197 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۹
INR/BRL 0.058 0.0581 - 0.0578 0.0581 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/CAD - 0.0185 - 0.0185 0.0186 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۸:۳۰
INR/CHF - 0.0141 - 0.014 0.0141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۹
INR/CLP 9.5 9.52 - 9.51 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
INR/CNY 0.0979 0.0947 - 0.0941 0.0949 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۱:۴۸
INR/CZK 0.3181 0.3187 - 0.3186 0.319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/DKK 0.0922 0.0923 - 0.0923 0.0924 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
INR/EGP 0.2555 0.2564 - 0.2563 0.2565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/EUR 0.0124 0.0124 - 0.0123 0.0124 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۵۷
INR/GBP 0.0111 0.0108 - 0.0108 0.0108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۱:۴۸
INR/HKD 0.1124 0.1099 - 0.1098 0.1103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۴۵
INR/HUF 4.0014 4.0057 - 4.0032 4.0087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/IDR 208.24 208.44 - 208.44 209.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
INR/ISK 1.5323 1.5409 - 1.5405 1.5424 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/JMD 1.9237 1.9682 - 1.9682 1.9788 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/JPY 1.5761 1.549 - 1.548 1.553 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۸:۲۷
INR/KES 1.4316 1.4603 - 1.4599 1.4713 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/KRW 15.991 15.759 - 15.743 15.775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۹
INR/LBP 21.08 22.07 - 21.75 22.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/LKR 2.2465 2.3332 - 2.3016 2.3332 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/MAD 0.1319 0.1393 - 0.1356 0.1394 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/MXN 0.2711 0.2711 - 0.2704 0.2717 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/MYR 0.0587 0.0571 - 0.0571 0.0572 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۲۷
INR/NAD 0.2061 0.2083 - 0.2082 0.2084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۱۲
INR/NOK 0.1203 0.1203 - 0.1203 0.1205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
INR/NPR 1.572 1.6141 - 1.6141 1.6224 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/NZD - 0.0205 - 0.0203 0.0205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۹
INR/PHP 0.7638 0.7649 - 0.7647 0.7666 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/PKR 1.7533 1.9456 - 1.9446 1.9456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۰:۵۴
INR/RUB 0.9635 0.9635 - 0.9634 0.9639 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۲۷
INR/SEK 0.1302 0.1296 - 0.1294 0.1301 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۰:۵۴
INR/SGD - 0.019 - 0.0189 0.019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۵۷
INR/THB 0.4671 0.4371 - 0.4368 0.438 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۹
INR/TRY 0.0869 0.0872 - 0.0869 0.0875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
INR/TWD 0.425 0.4191 - 0.4191 0.4191 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۰۹
INR/XAF 8.117 8.117 - 8.117 8.161 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/XOF 8.117 8.117 - 8.117 8.3417 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/ZAR 0.2062 0.1978 - 0.1965 0.1979 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۱:۴۸
ISK/INR 0.6507 0.6509 - 0.6503 0.651 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/INR 0.6337 0.6448 - 0.6331 0.6457 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۹
KRW/INR 6.2426 6.3379 - 6.3295 6.3533 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۹
MXN/INR 3.6883 3.6893 - 3.6823 3.7011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MYR/INR 17.114 17.485 - 17.176 17.526 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۱:۴۸
NOK/INR 8.3103 8.2932 - 8.2568 8.2932 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۹
NZD/INR 46.801 48.821 - 48.137 49.075 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۹
PHP/INR 1.3082 1.3086 - 1.3071 1.3086 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/INR 0.5726 0.5728 - 0.57 0.5728 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/INR 18.83 18.83 - 18.82 18.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/INR 1.0377 1.038 - 1.0377 1.0381 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SAR/INR 18.61 18.62 - 18.61 18.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/INR 7.6786 7.7149 - 7.6867 7.7285 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۹
SGD/INR 51.102 52.558 - 51.605 52.646 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۹
THB/INR 2.1375 2.2852 - 2.2806 2.2882 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۹
TRY/INR 11.48 11.49 - 11.48 11.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TWD/INR 2.2779 2.3149 - 2.3135 2.3188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۹
VEF/INR 0.6 0.6 - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAG/INR - 1126.31 - 1123.12 1129.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۹
XAU/INR - 94868.6 - 94135.2 94868.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۱:۵۱
ZAR/INR 4.8482 5.0527 - 5.0504 5.0859 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۹
روپیه هند / دلار 0.014 0.014 - 0.014 0.0141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۵۳
دلار / روپیه هند 71.39 71.41 - 71.32 71.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۸