شاخص یاب
هند هند
هند
هند
روپیه هند / دلار
0.0147
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ تیر ۱۳۹۷
ساعت 18:55:25
0 (90.45%)
تغییر ۳ ماهه
0 (90.58%)
تغییر ۶ ماهه
0 (90.52%)
نوسان سالیانه
Nifty 100
13
قیمت روز
1 (4.66%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 15:03:59
143 (91.91%)
تغییر ۳ ماهه
103 (89.14%)
تغییر ۶ ماهه
103 (89.11%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی هند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/INR 18.55 18.55 18.56 18.51 18.56 0.07 0.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۲۰
ARS/INR 2.52 2.52 2.53 2.51 2.53 0.01 0.40% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۸
AUD/INR 50.362 50.463 50.468 50.402 50.696 0.10 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
BHD/INR 178.8232 178.8494 178.8353 178.7997 180.8205 0.19 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
BRL/INR 18.03 18.03 18.05 17.92 18.06 0.10 0.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/INR 51.117 51.22 51.248 51.139 51.35 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/INR 68.966 69.104 69.071 68.749 69.104 0.33 0.48% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CNH/INR - 10.429 - 10.429 10.429 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۲۰
CNY/INR 10.4202 10.4217 10.3857 10.3832 10.4426 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
DKK/INR 10.695 10.697 10.692 10.615 10.697 0.08 0.78% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
EUR/INR 79.595 79.755 79.731 79.353 79.755 0.55 0.70% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
GBP/INR 90.395 90.409 90.384 89.978 90.511 0.38 0.43% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
HKD/INR 8.6707 8.6881 8.6908 8.6564 8.6953 0.03 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
HUF/INR 0.2445 0.2445 0.2444 0.2435 0.2448 0.00 0.41% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
IDR/INR 0.0048 0.0048 0.0049 0.0048 0.0049 0.00 2.08% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۲۴
INR/AUD - 0.0198 - 0.0198 0.0198 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۱۴
INR/BRL 0.0554 0.0555 0.0554 0.0554 0.0557 0.00 0.54% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
INR/CAD - 0.0196 0.0195 0.0195 0.0196 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۴۴
INR/CHF - 0.0145 0.0146 0.0145 0.0146 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۰:۳۸
INR/CLP 9.39 9.41 9.4 9.37 9.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
INR/CNY 0.0959 0.0962 0.0964 0.096 0.0964 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
INR/CZK 0.3251 0.3257 0.3259 0.3253 0.3267 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
INR/DKK 0.0935 0.0935 0.0936 0.0935 0.0943 0.00 0.86% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
INR/EGP 0.2621 0.263 0.2631 0.2625 0.2637 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
INR/EUR 0.0125 0.0126 - 0.0126 0.0126 0.00 0.79% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۸
INR/GBP 0.0111 0.0111 - 0.0111 0.0112 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۸:۰۵
INR/HKD 0.1152 0.1152 0.1151 0.1151 0.1157 0.00 0.43% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۲۰
INR/HUF 4.0889 4.0921 4.0934 4.0869 4.1092 0.02 0.44% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
INR/IDR 207.64 207.72 207.68 207.52 208.32 0.10 0.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
INR/ISK 1.5794 1.5883 1.589 1.5883 1.601 0.01 0.71% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
INR/JMD 1.9042 1.9494 1.9497 1.9453 1.9538 0.01 0.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۰
INR/JPY 1.6072 1.6072 1.6077 1.6059 1.6216 0.01 0.85% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
INR/KES 1.4565 1.5068 1.5071 1.503 1.5119 0.01 0.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
INR/KRW 16.373 16.411 16.406 16.389 16.432 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
INR/LBP 22.12 22.26 22.25 22.24 22.77 0.08 0.36% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۸
INR/LKR 2.3289 2.3315 2.3319 2.3296 2.3802 0.01 0.54% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
INR/MAD 0.1389 0.1396 0.1397 0.1396 0.1439 0.00 0.57% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۰
INR/MXN 0.2944 0.2945 0.2943 0.2941 0.2959 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
INR/MYR 0.0589 0.0589 0.059 0.0589 0.0591 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۰
INR/NAD 0.197 0.1971 0.1972 0.1971 0.1978 0.00 0.46% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۰
INR/NOK 0.1191 0.1192 0.1193 0.1189 0.1195 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۰
INR/NPR 1.577 1.6197 1.6201 1.6088 1.6211 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۰
INR/NZD - 0.0213 - 0.0213 0.0215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۱:۲۹
INR/PHP 0.785 0.7852 0.7854 0.7837 0.7883 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
INR/PKR 1.7806 1.7908 1.7852 1.7842 1.7908 0.01 0.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۵
INR/RUB 0.9226 0.9226 0.9228 0.921 0.9264 0.00 0.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
INR/SEK 0.1301 0.1302 0.1303 0.1299 0.1307 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
INR/SGD - 0.02 - 0.0199 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۳:۴۸
INR/THB 0.4836 0.4845 0.4846 0.4838 0.4856 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
INR/TRY 0.0689 0.0689 0.069 0.0667 0.0693 0.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
INR/TWD 0.4328 0.458 0.4582 0.458 0.4582 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۸
INR/XAF 8.2526 8.2526 8.2575 8.2453 8.2873 0.05 0.59% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۰
INR/XOF 8.2495 8.3963 8.4991 8.2528 8.5317 0.14 1.61% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
INR/ZAR 0.1995 0.1997 0.1999 0.1975 0.2002 0.00 0.81% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
ISK/INR 0.6314 0.6315 0.6311 0.6264 0.6315 0.00 0.72% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
JPY/INR 0.6216 0.6229 0.6227 0.6215 0.6233 0.01 0.83% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
KRW/INR 6.1026 6.1035 6.1039 6.0763 6.1192 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
MXN/INR 3.3962 3.3967 3.3983 3.3817 3.4011 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
MYR/INR 16.967 17.001 16.993 16.967 17.065 0.04 0.24% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
NOK/INR 8.3927 8.3939 8.3907 8.3693 8.4178 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
NZD/INR 46.899 46.994 46.971 46.921 47.118 0.03 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
PHP/INR 1.2736 1.2738 1.2736 1.2698 1.2761 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
PKR/INR 0.56 0.56 0.5599 0.5582 0.5617 0.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۰
PLN/INR 18.34 18.34 18.32 18.3 18.39 0.03 0.16% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۰
RUB/INR 1.0839 1.084 1.0837 1.0795 1.0859 0.00 0.43% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
SAR/INR 18.16 18.17 18.16 18.11 18.21 0.07 0.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
SEK/INR 7.6813 7.6825 7.6776 7.6528 7.7036 0.02 0.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
SGD/INR 49.917 50.017 50.003 49.963 50.101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
THB/INR 2.0657 2.066 2.0659 2.0609 2.073 0.01 0.24% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
TRY/INR 14.51 14.52 14.5 14.44 15 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
TWD/INR 2.2411 2.2415 2.2416 2.2373 2.2493 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۰
VEF/INR - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
XAG/INR - 1109.42 1109.59 1108.26 1116.78 4.68 0.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۵
XAU/INR - 86177 86165.8 86090.6 86418.6 112.90 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
ZAR/INR 5.0096 5.0103 5.0086 4.9964 5.0682 0.04 0.89% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
روپیه هند / دلار 0.0147 0.0147 - 0.0147 0.0148 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۵۵
دلار / روپیه هند 68.12 68.13 - 67.875 68.25 0.26 0.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴