شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/JMD 37.67 38.51 - 38.5 38.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۱۵
AED/JOD 0.1928 0.1933 - 0.1933 0.1934 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۵۴
AED/JPY 29.6801 29.6912 - 29.5979 29.6921 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
AED/KES 27.7 27.76 - 27.76 27.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
AED/KRW 317.21 317.35 - 316.68 317.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
AED/KWD 0.0827 0.0827 - 0.0827 0.0828 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۷:۵۴
AED/LBP 409.9 413.44 - 413.41 413.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۱۵
AED/LKR 48.86 48.91 - 48.84 49.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۵۴
AED/LTL 0.7986 0.7986 - 0.7986 0.7987 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
AED/MAD 2.6282 2.6296 - 2.6294 2.6297 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳
AED/MXN 5.236 5.2363 - 5.2239 5.2427 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
AED/MYR 1.131 1.1318 - 1.1308 1.1318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳
AED/NAD 4.0187 4.0228 - 4.0028 4.0293 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
AED/NOK 2.4768 2.4773 - 2.4704 2.4786 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
AED/NPR 31.3 31.3 - 31.2 31.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
AED/NZD 0.4252 0.4254 - 0.4248 0.4257 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
AED/OMR 0.1048 0.1048 - 0.1048 0.1048 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۳:۳۳
AED/PAB 0.2723 0.2723 - 0.2722 0.2723 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳
AED/PHP 13.8 13.81 - 13.78 13.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
AED/PKR 42.29 42.75 - 42.3 42.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۰:۳۳
AED/PLN 1.0554 1.0557 - 1.0528 1.057 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
AED/QAR 0.9911 0.9916 - 0.9915 0.9916 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳
AED/RON 1.174 1.175 - 1.1742 1.1759 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
AED/RUB 17.389 17.389 - 17.3535 17.3948 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
AED/SAR 1.021 1.0211 - 1.021 1.0211 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳
AED/SEK 2.6234 2.6246 - 2.6197 2.6255 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
AED/SGD 0.3704 0.3705 - 0.3703 0.3706 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۵۴
AED/THB 8.2334 8.2361 - 8.2327 8.2419 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳
AED/TRY 1.5596 1.5602 - 1.5602 1.5665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
AED/TWD 8.2979 8.3061 - 8.2989 8.3135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
AED/VEF 7980.119 8000.1193 - 7999.4659 8000.4461 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
AED/XAF 161.45 161.45 - 161.43 161.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
AED/XCD 0.7351 0.7406 - 0.7405 0.7406 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
AED/XOF 161.11 163.02 - 159.86 163.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
AED/ZAR 4.0203 4.0258 - 4.0014 4.0285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
AFN/GBP - 0.0098 - 0.0098 0.0098 0.00 1.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۰۶
ALL/EUR - 0.0082 - 0.0082 0.0082 0.00 1.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۶
ALL/GBP - 0.0069 - 0.0069 0.0069 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۷:۰۶
ALL/USD - 0.009 - 0.009 0.009 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۵:۴۹
AMD/GBP - 0.4393 - 0.4393 0.4393 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶