شاخص یاب

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/ARS 8.0999 8.1026 8.1027 8.0983 8.1054 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۶:۰۷
AED/AUD 0.3766 0.3766 - 0.376 0.3767 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۶:۱۰
AED/BBD 0.5358 0.5598 - 0.5598 0.5598 0.00 0.52% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۴:۵۴
AED/BHD 0.1019 0.1034 - 0.1027 0.1034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۳۹
AED/BRL 1.0521 1.053 1.0528 1.0516 1.0536 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۶:۰۷
AED/CAD 0.3556 0.3556 - 0.3554 0.3561 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۵:۴۰
AED/CHF 0.271 0.271 - 0.2706 0.271 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۵:۴۰
AED/CLP 180.74 181.01 183.61 180.86 183.61 0.18 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۵:۲۵
AED/CNY 1.8739 1.8745 1.8746 1.874 1.8749 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۵:۵۵
AED/CZK 6.1659 6.1772 6.1798 6.1706 6.1798 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۶:۰۷
AED/DKK 1.7887 1.79 - 1.789 1.7907 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۶:۱۰
AED/EGP 4.8639 4.8759 4.8778 4.8759 4.8802 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۶:۰۷
AED/EUR 0.24 0.24 - 0.2399 0.2401 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۶:۱۰
AED/GBP 0.2141 0.2141 - 0.214 0.2142 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۶:۱۰
AED/HKD 2.1367 2.1374 2.1375 2.1374 2.1376 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۵:۲۵
AED/HUF 77.48 77.56 77.59 77.48 77.59 0.03 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۶:۰۷
AED/IDR 3979.39 3981.05 3981.16 3973.48 3989.98 1.31 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۶:۰۷
AED/INR 19.04 19.05 - 19.05 19.05 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۹
AED/ISK 29.73 29.89 29.91 29.88 29.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۶:۰۷
AED/JMD 36.71 37.57 - 37.57 37.57 0.40 1.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۴:۵۴
AED/JOD 0.1926 0.194 0.1938 0.1938 0.194 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۵:۵۵
AED/JPY 30.297 30.313 - 30.263 30.313 0.07 0.22% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۵:۲۸
AED/KES 27.14 27.68 27.69 27.68 27.89 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۵:۵۵
AED/KRW 307.49 308.04 308.2 307.19 308.2 0.11 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۶:۰۷
AED/KWD 0.0825 0.0827 0.0828 0.0827 0.0828 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۴:۲۳
AED/LBP 404.47 423.66 423.67 412.72 423.67 10.30 2.49% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۵:۲۵
AED/LKR 42.99 44.67 - 44.67 44.67 1.05 2.41% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۴:۵۴
AED/LTL 0.7986 0.7986 - 0.7986 0.7987 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
AED/MAD 2.601 2.6146 2.6131 2.613 2.6149 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۵:۵۵
AED/MXN 5.1453 5.1487 5.1474 5.1406 5.149 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۶:۰۷
AED/MYR 1.1151 1.1165 - 1.1165 1.1165 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱:۲۱
AED/NAD 3.8795 3.8822 3.8823 3.8822 3.9232 0.04 1.05% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۵:۲۵
AED/NOK 2.2918 2.2929 - 2.2908 2.2942 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۶:۱۰
AED/NPR 30.19 31 - 31 31 0.15 0.49% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۴:۵۴
AED/NZD 0.4146 0.415 - 0.4141 0.415 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۵:۵۸
AED/OMR 0.1045 0.1052 0.1051 0.1051 0.1052 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۳:۰۶
AED/PAB 0.2677 0.2797 - 0.2797 0.2797 0.00 0.54% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۴:۵۴
AED/PHP 14.57 14.57 14.56 14.56 14.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۵:۵۵
AED/PKR 33.745 33.773 - 33.773 33.868 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۶:۱۰
AED/PLN 1.0323 1.0339 1.0343 1.0325 1.0343 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۶:۰۷