شاخص یاب

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/ARS 7.4842 7.4869 7.4864 7.4842 7.4871 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AED/AUD 0.369 0.369 0.3691 0.3685 0.3692 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۵
AED/BBD 0.5332 0.5568 - 0.5559 0.5568 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۶:۰۶
AED/BHD 0.1023 0.1037 0.1029 0.1029 0.1037 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۲۳
AED/BRL 1.025 1.0258 1.0259 1.0255 1.0268 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۵
AED/CAD 0.3625 0.3625 0.3626 0.3623 0.3627 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۵
AED/CHF 0.2699 0.27 0.2698 0.2698 0.2701 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۵۰
AED/CLP 174.13 174.4 174.41 174.24 174.41 0.21 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۵۰
AED/CNY 1.7678 1.7684 1.7681 1.7675 1.7688 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AED/CZK 6.0622 6.0758 6.0726 6.0628 6.0802 0.01 0.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AED/DKK 1.7475 1.7489 1.7486 1.7466 1.7491 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AED/EGP 4.8575 4.8738 4.8735 4.8701 4.8752 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AED/EUR 0.2345 0.2346 0.2345 0.2344 0.2346 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AED/GBP 0.2055 0.2055 0.2056 0.2055 0.2056 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۵۰
AED/HKD 2.1356 2.1364 2.1365 2.1364 2.1366 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۵۰
AED/HUF 76.52 76.6 76.59 76.56 76.61 0.08 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AED/IDR 3835.62 3839.43 3839.16 3832.43 3841.61 3.06 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AED/INR 18.49 18.5 18.47 18.462 18.5 0.03 0.16% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۵۰
AED/ISK 29.61 29.78 29.77 29.75 29.78 0.04 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱:۰۵
AED/JMD 35.3 36.15 - 36.15 36.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۵۰
AED/JOD 0.1927 0.1941 - 0.1941 0.1941 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۵۰
AED/JPY 29.91 29.926 29.932 29.926 29.963 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۵۰
AED/KES 26.96 27.9 27.89 27.89 27.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۲۳
AED/KRW 302.11 302.66 302.61 302.45 302.79 0.11 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AED/KWD 0.0823 0.0825 0.0824 0.0824 0.0825 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۵۰
AED/LBP 410.54 412.72 412.74 412.72 412.74 1.30 0.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۵۰
AED/LKR 43.4 43.44 - 43.44 43.44 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۵۰
AED/LTL 0.7986 0.7986 - 0.7986 0.7987 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
AED/MAD 2.5878 2.6014 2.602 2.5973 2.6032 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۵۰
AED/MXN 5.5357 5.5367 5.5363 5.5189 5.5377 0.02 0.36% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AED/MYR 1.0924 1.0937 1.0938 1.0937 1.0938 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۵۰
AED/NAD 3.697 3.6998 3.7 3.6998 3.7 0.01 0.36% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۵۰
AED/NOK 2.2118 2.2131 2.2134 2.2113 2.214 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AED/NPR 29.26 30.06 - 30.01 30.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۵۰
AED/NZD 0.3962 0.3963 0.3961 0.3958 0.3969 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۵۰
AED/OMR 0.1045 0.1051 0.1052 0.1051 0.1052 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۵
AED/PAB 0.2663 0.2782 - 0.2777 0.2782 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۵۰
AED/PHP 14.48 14.55 14.56 14.53 14.56 0.03 0.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۵۰
AED/PKR 33.025 33.215 33.025 33.025 33.215 0.08 0.25% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۲۳
AED/PLN 1.015 1.0158 1.016 1.015 1.0168 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AED/QAR 0.991 0.9915 - 0.9915 0.9915 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۵۰
AED/RON 1.0942 1.0969 1.0962 1.0958 1.0971 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۵۰
AED/RUB 17.3435 17.3435 17.3445 17.337 17.3531 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۵۰
AED/SAR 1.0197 1.0221 1.0223 1.0204 1.0223 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۰۵
AED/SEK 2.4197 2.4212 2.4207 2.4189 2.4237 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AED/SGD 0.3695 0.3701 0.3702 0.3701 0.3702 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۵۰
AED/THB 8.9486 8.9638 8.9568 8.9556 9.0093 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AED/TRY 1.2848 1.2881 1.2875 1.286 1.2904 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AED/TWD 8.2525 8.2606 8.2596 8.2578 8.262 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AED/VEF 21724.9265 21779.3749 - 21779.3749 21779.3749 1.19 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۵
AED/XAF 154.79 154.79 - 154.79 154.79 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۵
AED/XCD 0.7318 0.7397 - 0.7396 0.7397 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۰۰
AED/XOF 153.82 156.54 156.55 156.54 156.55 0.26 0.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۵
AED/ZAR 3.6945 3.6999 3.6997 3.6933 3.7008 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AFN/GBP - 0.0105 - 0.0105 0.0105 0.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۶:۱۱
ALL/EUR - 0.0078 - 0.0078 0.0078 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰
ALL/GBP - 0.0068 - 0.0068 0.0069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۶:۰۸
ALL/USD - 0.009 - 0.009 0.009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
ANG/GBP - 0.409 - 0.409 0.409 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۶:۰۸
ARS/AED 0.1336 0.1336 0.1337 0.1336 0.1337 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۵
ARS/AUD 0.0493 0.0493 - 0.0493 0.0493 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۰:۲۱
ARS/BBD 0.0712 0.0744 - 0.0736 0.0746 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۲:۵۱
ARS/BHD 0.0137 0.0139 - 0.0137 0.014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۳:۳۶
ARS/BOB 0.246 0.2586 - 0.2551 0.2592 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۳:۳۶
ARS/BRL 0.1369 0.1371 0.137 0.137 0.1372 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۲۳
ARS/CAD 0.0484 0.0484 0.0485 0.0484 0.0485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۵
ARS/CHF 0.0361 0.0361 - 0.0361 0.0361 0.00 0.28% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۰:۰۸
ARS/CLP 23.26 23.3 23.31 22.66 23.31 0.03 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۵
ARS/CNY 0.2362 0.2363 0.2362 0.2361 0.2363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
ARS/COP 107.34 107.45 107.44 103.93 107.47 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
ARS/CZK 0.8099 0.8118 0.8113 0.8102 0.8123 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
ARS/DKK 0.2335 0.2336 0.2337 0.2333 0.2337 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۵
ARS/EGP 0.649 0.6511 0.6507 0.6507 0.6513 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۵۰
ARS/EUR 0.0313 0.0314 0.0313 0.0313 0.0314 0.00 0.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
ARS/GBP 0.0275 0.0275 - 0.0272 0.0275 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۳:۵۱
ARS/HKD 0.2853 0.2854 0.2853 0.2848 0.2854 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۲۳
ARS/HUF 10.22 10.23 10.214 10.214 10.23 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۲۳
ARS/IDR 512.44 512.95 512.92 512.01 513.31 0.43 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
ARS/INR 2.47 2.47 - 2.44 2.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۲:۲۰
ARS/ISK 3.96 3.98 - 3.98 3.98 0.01 0.25% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۰:۳۶
ARS/JMD 4.72 4.83 - 4.78 4.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۲:۳۶
ARS/JOD 0.0258 0.0259 - 0.0257 0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۱:۰۶
ARS/JPY 3.9972 3.9984 3.9988 3.9955 4.0013 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
ARS/KES 3.6 3.73 - 3.68 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۲:۵۱
ARS/KRW 40.37 40.44 40.43 40.41 40.47 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
ARS/LBP 54.85 55.15 55.14 55.13 55.16 0.16 0.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
ARS/LKR 5.8 5.8 5.81 5.8 5.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۵۰
ARS/LTL 0.1342 0.1342 - 0.134 0.1344 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
ARS/MAD 0.3458 0.3476 0.3478 0.347 0.3479 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۵
ARS/MXN 0.7396 0.7398 0.7396 0.7373 0.7398 0.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
ARS/MYR 0.146 0.1461 0.1462 0.1461 0.1462 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۵
ARS/NAD 0.494 0.4943 0.4944 0.4943 0.4961 0.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۵
ARS/NOK 0.2955 0.2957 0.2956 0.2955 0.2958 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۵۰
ARS/NPR 3.91 4.02 - 3.99 4.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۳:۳۶
ARS/NZD 0.0529 0.053 0.0529 0.0529 0.053 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۵۰
ARS/OMR 0.014 0.014 0.0141 0.014 0.0141 0.00 0.71% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۵
ARS/PAB 0.0356 0.0372 - 0.0368 0.0373 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۲:۵۱
ARS/PEN 0.119 0.1191 0.1192 0.1191 0.1192 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
ARS/PHP 1.93 1.94 1.95 1.94 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۵۰
ARS/PKR 4.41 4.44 - 4.44 4.44 0.01 0.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱:۵۰
ARS/PLN 0.1356 0.1357 0.1358 0.1357 0.1359 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۵
ARS/PYG 203.15 211.35 211.36 211.34 211.45 0.01 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
ARS/QAR 0.1324 0.1325 - 0.1312 0.1328 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۳:۳۶
ARS/RON 0.1462 0.1465 0.1466 0.1465 0.1466 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
ARS/RUB 2.3174 2.3174 2.3172 2.316 2.3183 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
ARS/SAR 0.1363 0.1366 0.1365 0.1365 0.1366 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۵۰
ARS/SEK 0.3233 0.3235 0.3234 0.3234 0.3239 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
ARS/SGD 0.0494 0.0495 0.0494 0.0494 0.0495 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۰۵
ARS/THB 1.1957 1.1977 1.1981 1.1962 1.2039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
ARS/TRY 0.1717 0.1721 0.172 0.1719 0.1724 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
ARS/TWD 1.1026 1.1037 1.1035 1.1031 1.1039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
ARS/UYU 1.145 1.1523 1.1525 1.1522 1.1526 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۵۰
ARS/VEF 2902.557 2909.8316 2909.7363 2909.6199 2910.6786 0.05 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
ARS/XAF 20.68 20.68 20.69 20.68 20.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۵
ARS/XCD 0.0978 0.0988 0.0989 0.0988 0.0989 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۵
ARS/XOF 20.55 20.91 20.92 20.91 20.92 0.03 0.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
ARS/ZAR 0.4936 0.4943 0.4942 0.4938 0.4946 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۵۰
AUD/AED 2.7093 2.7108 2.7112 2.7089 2.7141 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/ARS 20.281 20.287 20.289 20.279 20.316 0.03 0.16% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/BBD 1.4451 1.509 1.5092 1.5084 1.5111 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/BGN - 1.2431 1.2432 1.2427 1.2439 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۸
AUD/BHD 0.2772 0.281 0.2811 0.2808 0.2814 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/BRL 2.7769 2.782 2.7806 2.7764 2.7854 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۵
AUD/BYN 1.4766 1.483 1.4831 1.4825 1.485 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/CLP 471.9 472.63 472.7 472.011 472.9 0.18 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/CNH - 4.7932 4.7922 4.7912 4.8022 0.01 0.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۳
AUD/CNY 4.7848 4.7975 4.798 4.7841 4.8044 0.01 0.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/CZK 16.434 16.458 16.454 16.426 16.4728 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/DKK 4.7358 4.7373 4.7392 4.7342 4.7409 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/EGP 13.1606 13.2049 13.2095 13.1971 13.2304 0.02 0.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/EUR 0.6354 0.6358 0.6357 0.6354 0.636 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/FJD 1.5375 1.567 1.5375 1.5375 1.567 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۲۳
AUD/GBP 0.5567 0.5571 0.5573 0.5567 0.5576 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/HKD 5.787 5.7879 5.7918 5.787 5.7972 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/HRK 4.6892 4.6928 4.6923 4.6886 4.6961 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/HUF 207.316 207.537 207.586 207.02 207.723 0.18 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/IDR 10407 10414 10415 10410.2 10420 6.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/INR 50.065 50.167 50.186 50.074 50.252 0.09 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/ISK 80.24 80.68 80.7 80.68 80.74 0.05 0.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/JMD 95.63 97.93 97.97 97.92 98.1 0.19 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/JOD 0.5222 0.5259 0.5261 0.5251 0.5261 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/KES 73.04 75.58 75.61 75.57 75.7 0.15 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/KRW 818.41 820.32 820.48 818.55 821.95 1.79 0.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/LBP 1112.45 1118.35 1118.66 1118.05 1123.49 5.45 0.49% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/LFX - 1.4754 1.4751 1.4748 1.4765 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۳
AUD/LKR 117.59 117.72 117.75 117.69 117.9 0.21 0.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/LTL 2.2028 2.164 2.1638 2.1633 2.1676 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۳
AUD/MAD 7.0122 7.0491 7.051 7.0314 7.0576 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/MXN 14.9953 15.0023 15.0037 14.9751 15.0071 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/MYR 2.9592 2.9629 2.9639 2.9598 2.9673 0.01 0.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/NAD 10.0166 10.024 10.0267 10.0226 10.077 0.05 0.54% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/NOK 5.9929 5.9951 5.9965 5.985 6.0061 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/NPR 79.25 81.43 81.46 81.43 81.58 0.16 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/OMR 0.2832 0.2847 0.2848 0.2847 0.2854 0.00 0.28% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/PAB 0.7215 0.7537 0.754 0.7537 0.7552 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/PGK - 2.3699 - 2.3699 2.3699 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۶:۰۶
AUD/PHP 39.24 39.43 39.44 39.236 39.47 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/PKR 89.484 90 89.714 89.714 90 0.21 0.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۲۳
AUD/PLN 2.7495 2.7516 2.752 2.748 2.7579 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/QAR 2.6846 2.686 2.6871 2.686 2.6911 0.01 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/RON 2.9641 2.9715 2.9727 2.9707 2.9741 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/RUB 46.99 46.99 47 46.943 47.04 0.06 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/SAR 2.7628 2.7692 2.7699 2.7686 2.7743 0.01 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/SEK 6.5538 6.5601 6.5583 6.5549 6.5663 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/SGD 1.0017 1.0018 1.0022 1.0016 1.0041 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/THB 24.235 24.279 24.29 24.248 24.328 0.06 0.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/TRY 3.481 3.4898 3.4891 3.4845 3.4966 0.01 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/TWD 21.751 23.028 21.751 21.751 23.028 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۲۳
AUD/UAH 19.2115 19.5803 19.5861 19.5803 19.6129 0.04 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/VEF 58860.48 59008 59024 59008 59104 112.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/XAF 419.38 419.38 419.5 419.38 420.07 0.80 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/XCD 1.9827 2.0041 2.0046 2.0038 2.0073 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/XOF 416.63 424.01 424.24 423.44 424.29 0.18 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AUD/ZAR 10.009 10.02 10.023 10.0091 10.065 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
AWG/GBP - 0.4182 - 0.4182 0.4182 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۸:۰۳
AWG/USD - 0.5539 - 0.5539 0.5539 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۴۴
AZN/RUB 37.3868 37.4279 37.4265 37.3793 37.4862 0.02 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۵۰
BAM/GBP - 0.4469 - 0.4469 0.4471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۶:۰۸
BAM/USD - 0.5869 - 0.5869 0.5869 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۵۵
BBD/EUR - 0.4231 - 0.423 0.4231 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۶:۱۱
BBD/GBP - 0.3717 - 0.3717 0.3718 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۶:۰۸
BBD/USD - 0.4889 - 0.4889 0.4889 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۵۵
BCH/EUR - 752.6546 752.5994 749.2238 752.6546 5.19 0.69% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۳
BCH/USD - 873.004 872.019 868.35 875.408 4.16 0.48% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۸
BDT/GBP - 0.0088 - 0.0088 0.0088 0.00 2.33% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۴:۴۷
BDT/JPY - 1.2847 - 1.2847 1.2847 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۶:۰۶
BDT/USD - 0.0116 - 0.0116 0.0116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۵۵
BGN/AUD - 0.8044 0.8043 0.8038 0.8045 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۸
BGN/CAD - 0.7902 0.7904 0.7897 0.7906 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۸
BGN/CNY - 3.8486 3.8481 3.8475 3.8529 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۴۴
BGN/DKK - 3.7959 3.7928 3.7911 3.7959 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۸
BGN/PLN - 2.2125 2.2127 2.2112 2.2138 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۸
BGN/USD - 0.5912 - 0.5906 0.5912 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
BHD/EUR 2.2619 2.2931 2.2624 2.2624 2.2936 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۲۳
BHD/INR 179.5678 179.6207 179.6154 179.2788 179.6207 0.34 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۵
BHD/PKR 320.63 322.48 320.63 320.63 322.48 0.78 0.24% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۲۳
BHD/USD - 2.6261 - 2.6261 2.6264 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۴۶
BIF/USD - 0.00056 - 0.00056 0.00056 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
BMD/BBD - 1.9537 - 1.9508 1.9537 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۹:۲۳
BMD/CAD - 1.3281 1.3283 1.3268 1.3286 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۲۹
BMD/EUR - 0.8629 - 0.8627 0.8629 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۶:۰۶
BMD/GBP - 0.753 0.7531 0.7526 0.7531 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۳
BMD/KYD - 0.8327 - 0.8327 0.8327 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۶:۰۶
BND/GBP 0.3271 0.3271 0.3272 0.3271 0.3272 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۲۳
BND/USD - 0.4333 - 0.4333 0.4334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۸:۱۳
BOB/ARS 3.9633 3.9643 3.9646 3.9637 3.9647 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
BOB/BRL 0.5428 0.5432 0.5433 0.543 0.5438 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۲۳
BOB/CLP 92.21 92.36 92.34 92.27 92.36 0.12 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱:۵۰
BOB/COP 425.45 425.88 - 421 428.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۳:۲۱
BOB/GBP - 0.1073 - 0.1073 0.1073 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۶:۱۲
BOB/MXN 2.9316 2.9321 2.9319 2.9225 2.9325 0.01 0.37% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
BOB/PEN 0.4719 0.4723 - 0.4723 0.4723 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱:۵۰
BOB/PYG 805.3 837.8 - 837.8 839.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۵۰
BOB/UYU 4.5385 4.5674 - 4.5674 4.6443 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۵۰
BOB/VEF 11504.9415 11533.7759 - 11533.7759 11593.6148 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۵۰
BRL/AED 0.975 0.9755 0.9753 0.9743 0.9757 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۵۰
BRL/ARS 7.2979 7.3011 7.2998 7.2944 7.3041 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
BRL/AUD 0.3597 0.3601 0.3602 0.3595 0.3603 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۵
BRL/BBD 0.52 0.543 0.5431 0.5425 0.5433 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۵۰
BRL/BHD 0.0998 0.1011 0.1012 0.101 0.1012 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۵۰
BRL/BOB 1.7955 1.8876 1.8877 1.8857 1.8885 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۲۰
BRL/CAD 0.3532 0.3538 0.3539 0.3532 0.3541 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۵
BRL/CHF 0.263 0.2634 0.2633 0.2631 0.2637 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۵۰
BRL/CLP 169.89 170.03 170.02 169.698 170.03 0.07 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
BRL/CNY 1.724 1.7245 1.7242 1.7228 1.7256 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
BRL/COP 783.51 784.3 784.28 783.58 784.59 0.73 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۵
BRL/CZK 5.91 5.93 5.92 5.91 5.93 0.01 0.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
BRL/DKK 1.7043 1.7057 1.7053 1.7024 1.7061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
BRL/EGP 4.7375 4.7535 4.7529 4.7483 4.7565 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
BRL/EUR 0.2287 0.2288 0.2287 0.2284 0.229 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
BRL/GBP 0.2004 0.2004 0.2005 0.2003 0.2007 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۵۰
BRL/HKD 2.0815 2.0853 2.0851 2.0809 2.0875 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
BRL/HUF 74.63 74.71 74.69 74.58 74.78 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
BRL/IDR 3740.91 3744.62 3744.16 3734.58 3746.55 1.59 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
BRL/INR 18.04 18.04 18.01 18 18.04 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۵۰
BRL/ISK 28.88 29.04 29.06 28.99 29.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱:۳۵
BRL/JMD 34.42 35.25 35.28 35.22 35.28 0.05 0.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱:۳۵
BRL/JOD 0.188 0.1893 0.189 0.1889 0.1893 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۵۰
BRL/JPY 29.176 29.196 29.188 29.174 29.235 0.03 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۵۰
BRL/KES 26.29 27.21 27.2 27.18 27.23 0.03 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۲۳
BRL/KRW 294.65 295.18 295.12 294.757 295.41 0.43 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
BRL/LBP 400.4 402.53 402.51 402.44 404.14 1.71 0.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
BRL/LKR 42.32 42.37 42.36 42.34 42.41 0.05 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۵
BRL/LTL 0.831 0.831 - 0.831 0.8314 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
BRL/MAD 2.5239 2.5372 2.537 2.5325 2.54 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
BRL/MXN 5.3978 5.4014 5.4001 5.3816 5.4014 0.02 0.28% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
BRL/MYR 1.0654 1.0667 1.0666 1.0653 1.0672 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۵
BRL/NAD 3.6058 3.6084 3.6082 3.6078 3.6233 0.02 0.46% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
BRL/NOK 2.1572 2.1584 2.1586 2.1554 2.1603 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
BRL/NPR 28.53 29.32 29.31 29.28 29.33 0.02 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
BRL/NZD 0.3864 0.3866 0.3865 0.3857 0.3871 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
BRL/OMR 0.102 0.1025 0.1026 0.1025 0.1026 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۵
BRL/PAB 0.2598 0.2714 0.2713 0.2711 0.2715 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
BRL/PEN 0.869 0.8698 0.8697 0.8672 0.8713 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۵
BRL/PHP 14.13 14.19 14.2 14.15 14.2 0.02 0.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۵۰
BRL/PKR 32.21 32.39 32.32 32.28 32.39 0.05 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱:۵۰
BRL/PLN 0.9899 0.9907 0.9908 0.9892 0.9919 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
BRL/PYG 1483.11 1542.96 1542.88 1541.24 1543.94 1.07 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
BRL/QAR 0.9665 0.967 0.9669 0.9659 0.9676 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۵
BRL/RON 1.0671 1.0698 1.0697 1.0675 1.0703 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
BRL/RSD - 26.955 26.958 26.925 26.968 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۸
BRL/RUB 16.92 16.92 16.91 16.878 16.92 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
BRL/SAR 0.9946 0.9968 0.997 0.9964 0.9981 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۰۵
BRL/SEK 2.36 2.3615 2.3608 2.3584 2.3635 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
BRL/SGD 0.3603 0.361 0.3608 0.3602 0.3613 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
BRL/THB 8.73 8.74 8.75 8.73 8.79 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
BRL/TRY 1.253 1.2562 1.2565 1.2534 1.2585 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
BRL/TWD 8.05 8.06 8.05 8.05 8.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۵۰
BRL/UYU 8.36 8.41 8.42 8.41 8.42 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱:۰۵
BRL/VEF 21188.4658 21241.5698 21240.4418 21228.0422 21272.0698 9.03 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
BRL/XAF 150.97 150.97 150.96 150.87 151.19 0.06 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
BRL/XCD 0.7137 0.7214 0.7213 0.721 0.7225 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۲۳
BRL/XOF 150.02 152.67 152.66 152.36 152.7 0.25 0.16% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۵
BRL/ZAR 3.6032 3.6085 3.6082 3.6017 3.6125 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
BSD/GBP 0.7527 0.7619 0.7554 0.7554 0.7619 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۲۳
BSD/USD - 0.9938 - 0.9938 0.9938 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۵۵
BTC/AUD - 9087.53 9053.18 9018.16 9087.53 32.44 0.36% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۲۹
BTC/BRL - 26276.65 26308.97 25923.8 26320.21 64.54 0.25% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۴۴
BTC/CAD - 9149.77 9152.52 9149.77 9209.47 38.67 0.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۴۴
BTC/CZK - 150030.9 150013.6 149620 150296.8 296.80 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۲۶
BTC/GBP - 5085.72 5093.83 5078.12 5093.83 3.75 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۴۴
BTC/IDR - 96098256 95998968 95992272 96098256 100728.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۴۷
BTC/MXN - 135714.9 136798.1 135714.9 137558.4 1281.70 0.94% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۸
BTC/NZD - 9735.84 9768.46 9719.16 9768.55 27.16 0.28% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۸
BTC/PLN - 25051.01 25081.73 25034.34 25081.73 5.91 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۳
BTC/RUB - 427297 425194 424049 427297 3297.00 0.78% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۳
BTC/SEK - 66999.7 - 66999.7 66999.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۲۶
BTC/SGD - 9026.91 - 9026.91 9026.91 2.44 0.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۰:۰۸
BTC/TRY - 31966 31999 31966 32161 64.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۸
BTN/GBP - 0.011 - 0.011 0.011 0.00 0.92% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۴:۴۱
BTN/USD - 0.0145 - 0.0145 0.0145 0.00 1.40% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۴:۴۶
BWP/CHF - 0.0948 - 0.0948 0.0948 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۶:۱۲
BWP/EUR - 0.0822 - 0.0822 0.0822 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۰۲
BWP/GBP - 0.0719 - 0.0719 0.0719 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۶:۰۸
BWP/JPY - 10.644 - 10.644 10.654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱:۴۱
BWP/USD - 0.0958 - 0.0958 0.0959 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۴۵
BWP/ZAR 1.3125 1.3136 1.3141 1.3121 1.3148 0.01 0.46% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
BYN/EUR 0.4286 0.4305 0.4304 0.43 0.4306 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
BYN/RUB 31.6873 31.825 31.8228 31.8094 31.8416 0.03 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۵
BYN/USD 0.4975 0.4996 - 0.4996 0.501 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۴۴