صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
بیمه دانا - دانا
-3.31153241
-4.983185
274467875330702917.913.190.18
واسپاری ملت - ولملت
0.18691072
0.931080
3070753298576008.550.891.82
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه
-1.23531679
-1.471675
567713953171358727.271.380.32
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد
07527
2.877743
200227097206.272.921.43
صنعتی کیمیدارو - دکیمی
-0.08267258
-0.747210
1438610417419204.542.081.19
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا
-0.074614738
-0.3314700
690010179839914.321.730.46
بانک خاورمیانه - وخاور
-0.98652710
-4.642610
4784761256135500007.231.741.31
عمران و توسعه فارس - ثفارس
-0.15042655
0.712678
17326945926550008.842.045.24
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت
1.65222584
1.492580
61541415902817325-16.311.668.84
حفاری شمال - حفاری
-0.34853145
-0.293147
659142206981939997.751.790.94
پالایش نفت بندرعباس - شبندر
-1.09374974
-2.984879
10548665195686412007.922.590.4
کارخانجات قند قزوین - قزوین
1.33033123
0.943111
1339352418210312048.872.730.55
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر
3.24321719
2.11700
44928077268760023.663.030.4
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا
0.06323166
0.063166
481894152616114948.732.533.8
صنعتی پارس مینو - غپینو
-0.42763493
-4.993333
4244714244011808.52.421.32
فولاد خوزستان - فخوز
-0.60263134
-3.773034
6192351894453552486.591.90.83
حمل و نقل توکا - حتوکا
-1.08832454
-3.022406
10770726280982012.151.981.07
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز
0.10531902
0.261905
129378246475500-4.752.250.17
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک
-0.2262882
0.23886
16540291458282996363.751.50.2
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما
1.09761750
-0.751718
46969882217350205.751.51.53
الکتریک خودرو شرق - خشرق
0.56112330
02317
287660670733950210.911.920.29
پارس دارو - دپارس
0.03315151
0.6915250
24623831817105.572.842.29
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی
-0.40463692
-4.13555
2711949666052295620.743.1414.66
بانک اقتصاد نوین - ونوین
-0.31231596
-3.871539
3234234932095707631.151.730.32
صنعتی بهشهر - غبشهر
0.03732681
0.752700
11510331080430004.61.540.32
سیمان سپاهان - سپاها
0.71241131
0.271126
855923968237510025.281.111.04
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق
-0.51241165
1.621190
587567685104850011.711.121.88
رینگ سازی مشهد - خرینگ
-0.3601830
-0.36830
508842422369350-4.061.350.11
نفت سپاهان - شسپا
-0.60567550
-1.267500
8099859679275006.133.140.56
شهد - قشهد
-2.47978062
-2.938025
1862191501162288110.053.891.06
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا
-2.71621361
-4.931330
347222462212316000.960
فنرسازی زر - خزر
0.3667821
1.83833
314057259410498109.791.040.99
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک
-0.6704889
-1.45882
1648171146581249139.191.320.17
سیمان تهران - ستران
-0.04992005
-1.31980
191609384350875021.470.881.31
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم
-0.5277754
-0.4755
25394481906942500000.590
سایپا شیشه - کساپا
3.172148
-0.12080
218507471494040930.44.921.03
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا
0.31081614
0.061610
2643124271210500-3.454.916.67
داروپخش - وپخش
-0.204313679
-513022
1539512101114903607.663.477.5
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ
0.33443601
1.73650
829179298998399346.882.951.33
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان
-2.92794078
-53991
821243308156009.082.880.45
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل
-0.0472125
-1.462095
19039604042637500006.661.561.95
فرآورده های نسوز ایران - کفرا
0.03472882
1.282918
588488169610746578.871.691.13
پتروشیمی مبین - مبین
-0.33193604
-1.273570
12392704448513642083.981.71.3
چرخشگر - خچرخش
1.16011744
3.941792
379734662166045333.921.550.97
مخابرات ایران - اخابر
-0.1031940
-0.211938
234875745501164000004.131.292.34
سیمان هگمتان - سهگمت
-0.2192278
-2.632223
6763215311456066.471.160.79
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک
0.13692194
0.412200
25169865529356525004.221.24.07
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن
-0.32891212
-2.961180
12618421500375720008.581.28.41
صنعتی آما - فاما
4.4154328
4.994352
18049678521640009.081.821.62
معادن منگنز ایران - کمنگنز
4.72361951
4.991956
37700873539488282.011.861.65
تایدواتر خاورمیانه - حتاید
0.43573919
2.433997
2757061083391900010.112.331.8
کابل البرز - بالبر
3.87952517
3.182500
6526091643797688100.572.640.72
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس
1.45074126
0.494087
17855973741260050.0331.05
آبسال - لابسا
-1.953017
-0.453063
215678651108612025.732.220.64
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس
2.1772910
2.212911
1438566418643650012.062.21.33
گروه دارویی سبحان - دسبحا
0.08664625
1.544692
199609563593754.881.934.78
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه
0.27642902
0.692914
20146758515367548.531.981.28
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک
-0.29991662
-0.421660
219804364230269041.722.10.39
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد
-0.12081654
-0.481648
11003081810466676107.011.161.79
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول
-0.07851273
-1.651253
4978746262546000013.31.0812.27
پتروشیمی پردیس - شپدیس
-0.23336843
-4.346561
82876545410580006.174.42.06
سیمان قاین - سقاین
0.011617306
-3.7516655
1200219210674.834.511.17
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن
0.3817789
0.51790
113929790243395008.010.686.08
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه
1.32413520
2.193550
27838698088000078.154.242
سیمان کردستان - سکرد
0.07941261
4.681319
587581513200-14.144.121.7
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو
2.71197575
3.867660
1275189666817508.13.51.2
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش
1.25533791
0.273754
9290435419334168.173.531.4
پتروشیمی خارک - شخارک
-0.046814963
-2.1314651
21425316299260006.53.532.5
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو
0.22521335
01332
372169498242970015.480.769.25
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر
0.09191089
-1.561071
30648903347784080005.30.784.85
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر
1.42381211
1.511212
1085252131464183010.240.964.56
سرمایه گذاری سپه - وسپه
01214
-0.331210
1080511306533748010
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا
-0.96151545
-1.281540
3245246501469834005.161.061.68
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن
-0.68831010
-1.281004
754485760277750000.750
بانک تجارت - وتجارت
-0.5597
-1.67590
6063879358427282900-2.230.560.16
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی
0981
0.1982
4041740156960000.810
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس
0.98227197
-0.457095
851386172511753-10.55-11.131.13
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا
-0.81081101
-0.811101
825331909209190000.810
ایران تایر - پتایر
-0.21033321
0.183334
5983219895136310.935.110.4
همکاران سیستم - سیستم
-0.16654796
-0.794766
6002728635970008.012.714.6
پتروشیمی فن آوران - شفن
-0.105218995
-3.7318306
10900200180452504.753.791.6
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو
0.41317535
-0.057500
58224675350074.985.444.86
بانک کارآفرین - وکار
0.78742688
3.672765
100077127402284800011.111.571.02
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو
011531
1.4711700
2753115310007.655.421.55
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه
-0.22253588
-1.893528
4262815035880004.951.254.57
بیمه ملت - ملت
-0.27011846
-0.051850
28214851652611007.881.371.32
بیمه پارسیان - پارسیان
4.68091968
4.731969
3046509599759040004.211.580.42
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی
0.0571755
2.741802
50039438750185.831.340.99
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا
0.102121567
4.0622420
726016086268009.296.353.57
بیمه ما - ما
-0.11071805
-3.711740
58750105180500041.170.63
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید
01726
0.231730
189395329517800004.561.154.54
بیمه آسیا - آسیا
-0.10261947
-0.621937
82074158447810010.481.440.17
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار
-0.15471291
-2.551260
206805267103280001.060
سامان گستر اصفهان - ثامان
4.73711813
4.971817
2756355014023799.050.861.73
تراکتورسازی - تایرا
0.48782678
1.352701
491700132048204009.381.660.56
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم
01584
1.011600
423936731680005.441.027.5
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو
-0.01596276
-1.236200
807750182004005.343.375.18
کارخانجات داروپخش - دارو
04922
-3.054772
590324610005.032.30.57
سیمان سفید نی ریز - سنیر
-0.006615218
-4.9914459
30076090033.047.942.43
توسعه معادن روی ایران - کروی
12.86922140
12.292129
218098246685165853121.1710.63
داده پردازی ایران - مداران
6.81753588
4.553512
215715774233220012.672.441.66
افست - چافست
-1.43310111
-2.5210000
4717047220222007.063.171.24
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور
03502
-1.263458
15215714828150.943.680.49
پارس سویچ - بسویچ
3.770411229
511362
75788861280725012.93.022.86
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت
0978
-1.33965
100001029340007.160.732.64
سیمان خوزستان - سخوز
-1.71023046
-3.193000
14014042019799004.681.860.73
لابراتوارهای رازک - درازک
019682
0.0819698
1503806962010.136.892.78
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش
0.02344279
0.514300
10423844756054907.042.391.57
سبحان دارو - دسبحان
-1.45796827
-3.646676
7022846929356104.862.821.33
سیمان داراب - ساراب
-1.82841396
-2.61385
17362523712564009.90.941.25
داروسازی اسوه - داسوه
0.005518116
0.318170
20603745290005.412.771.56
فروسیلیس ایران - فروس
0.17462295
1.272320
214511493200695714.31.922.25
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام
-0.81535718
-2.865600
17120956072521143.6-3.460.79
سازه پویش - خپویش
0.004920273
3.5920999
50120273006.833.050.56
سیمان بجنورد - سبجنو
-0.02896928
-4.996584
10527271577615.193.862.18
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا
-0.085810480
-4.6310003
295630419200010.85.155.02
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس
-0.02164631
-1.554560
21732982315500005.632.065.58
جام دارو - فجام
-0.016811886
-511294
1502950880185.553.78
سیمان غرب - سغرب
03139
2.553219
40019417004.871.780.94
داروسازی روزدارو - دروز
-0.18892642
-4.992515
10949281848977163.313.143.13
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا
-0.01496728
-0.426701
5672388073608.934.121.38
داروسازی زهراوی - دزهراوی
0.007725928
4.4527080
5041362227208.546.411.62
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر
-0.67373686
-0.33700
74268427374687358.332.61
لعابیران - شلعاب
-0.12053315
-1.483270
13951546233150067.422.10.65
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت
-0.09671033
-1.161022
114894118464850000.890
کربن ایران - شکربن
0.84182995
0.342980
21759365274875013.811.290.65
داروسازی فارابی - دفارا
07830
0.887899
70585531320006.021.930.94
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی
-0.06461546
-3.31496
42439631082200000.970
صنایع لاستیکی سهند - پسهند
3.35313144
53194
7321742302110040019.411.963.55
پست بانک ایران - وپست
-0.16751788
0.51800
258946460578141069.72.970.47
پارس سرام - کسرام
-2.73533307
-3.683275
182909605198420-7631.543.181.14
پشم شیشه ایران - کپشیر
0.08114936
3.185089
102705174040033.994.981.64
موتوژن - بموتو
-0.16384876
-0.494860
12852762633176306.272.871.08
سیمان صوفیان - سصوفی
-0.96152575
-3.462510
4650011514162509.672.250.85
مهرکام پارس - خمهر
01472
0.541480
4859772121881630.362.10.21
ایران دارو - دیران
0.21873666
0.193665
24801928798406.512.221.03
سیمان ارومیه - ساروم
-0.43912494
-4.112402
4326810517458005.532.221.21
قند نیشابور - قنیشا
-0.90952288
-1.472275
21635149545760014.621.780.76
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر
-0.02474040
-1.014000
20938404000-47.384.1622.45
داروسازی اکسیر - دلر
-0.71795117
-2.995000
3907319523026506.182.760.59
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا
-0.03355964
0.155975
30081179119280011.213.120.45
مهندسی تکنوتار - تکنو
0.32412476
-0.282461
338783839396160226.123.233.43
فیبر ایران - چفیبر
-0.5467286
-56960
74305272860042.2323.71.9
البرز دارو - دالبر
-0.10619414
-2.39207
2432122587550207.33.862.63
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر
-0.009111046
-0.9710940
18522041753884.682.081.57
شکر - قشکر
0.54381849
1.631869
19434536036980044.752.660.7
لامیران - فلامی
-0.99245088
-1.915041
5100025730528013.382.822.02
نیرو کلر - شکلر
-0.04744213
0.364230
25590108168520018.623.263.66
خدمات انفورماتیک - رانفور
0.63626267
4.2127200
12462833177354760011.455.296.39
بیمه البرز - البرز
-0.561243
-0.41245
30430436949720008.750.950.29
سیمان شاهرود - سرود
0.06441555
0.91568
311754912595508.21.871.09
صنایع جوشکاب یزد - بکاب
-0.635518293
-3.8617700
44617928171269.94.12.88
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم
-0.14721357
0.811370
307020413610650000.870
شیشه همدان - کهمدا
-0.11637727
-1.117650
1516011622253767.811.612.4
سرمایه گذاری پردیس - پردیس
-0.35341128
-0.351128
5450060112800001.010
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی
02202
-0.862183
43337495599090009.321.2310.21
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن
-0.39292535
-2.832473
181061455370439018.012.952.52
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما
4.77675067
4.985077
225760114474991627.363.113.13
گلتاش - شگل
-0.297713397
-3.2513000
846711126794006.383.331.34
مجتمع فولاد خراسان - فخاس
-0.04574376
-4.984160
20950873500800038.723.532.57
ایران ارقام - مرقام
2.13765925
1.285875
6127713631296250021.095.632.27
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت
-3.27621299
-1.711320
21173592751662490-19.211.970.96
صنایع آذر آب - فاذر
-0.68563042
-2.063000
2929106890930420006.291.450.86
پتروشیمی آبادان - شپترو
-0.0772595
1.662640
372423966163485017.0410.920.64
قند مرودشت - قمرو
-3.80264503
-1.734600
7987635690060011.073.31.24
ایران خودرو دیزل - خاور
-0.2519792
-0.5790
440285834853951335-1.5-0.60.21
معدنی املاح ایران - شاملا
-0.01711741
-1.8911521
10941324656105.813.872.28
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک
-0.02663756
-4.983570
610280002857.62.650.47
بیسکویت گرجی - غگرجی
3.11244340
2.114298
16048869686800014.783.191.48
سیمان اصفهان - سصفها
-0.938816355
-515685
15000235327100037.387.343.03
سیمان فارس - سفار
-0.01476802
-56463
1901158486619.723.962.55
ملی صنایع مس ایران - فملی
-0.37861842
-0.921832
384124070659210000091.21.56
لیزینگ ایرانیان - وایران
-1.31522176
-0.862186
8977721953217600010.241.662.98
سیمان فارس نو - سفانو
1.18733068
0.493047
3878212310738005.391.520.89
سیمان خاش - سخاش
2.29048307
4.978525
3016325610383757.872.661.15
لیزینگ ایران - ولیز
-1.52121230
-4.961187
12278714673800034.931.381.65
لبنیات کالبر - غالبر
0.22192258
1.952297
1158135261556450015.51.490.9
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو
-0.7594184
0.314229
12000950283680074.673.391.48
خوراک دام پارس - غدام
0.04197169
-4.986809
100087243014066.456.741.16
گروه تولیدی مهرام - غمهرا
1.720430390
1.7530400
373651136106365017.766.950.62
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید
-0.017317361
-0.9417200
3623621166659215.667.112.94
بهنوش ایران - غبهنوش
-0.22135411
-3.195250
20651110194796031.66.10.51
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله
-0.48535947
-1.315898
9724635783297350056.615.811.86
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه
2.40175415
3.785488
61711033341987723061.344.785.06
ایران ترانسفو - بترانس
06143
0.446170
18728911502303625018.425.574.25
کارتن ایران - چکارن
0.88686143
1.826200
11983297361111956240.575.761.33
آسان پرداخت پرشین - آپ
-0.667624252
-1.4924050
585001141882425200010.277.380.62
شیشه و گاز - کگاز
-0.74234279
-1.654240
19079681610697502.068.752.32
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس
-0.03442902
-4.992758
2000619588509.051.855.8
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد
-4.99024855
-4.974856
217391105569912013.262.540.29
سیمان شمال - سشمال
-1.19331656
-1.551650
9620715513694759.480.921.44
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر
-0.037110775
-4.9910241
115012462247515.6440.96
داروسازی ابوریحان - دابور
07520
0.737575
672521657606.013.010.98
شهد ایران - غشهد
4.64932656
4.812660
1704256452753120088.8637.967.57
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی
-1.30943241
-4.993120
394511238264559.382.290.7
سیمان بهبهان - سبهان
-0.613314746
-4.9514102
4307618110309.262.460.95
دشت مرغاب - غدشت
-0.02368476
-4.998055
225245306822.326.910.25
سیمان هرمزگان - سهرمز
-0.04324630
-2.854500
28261325094609.123.281.13
پارس پامچال - شپمچا
-0.019210401
-59883
2132312030-16.2-3.721.04
صنایع شیمیایی سینا - شسینا
-0.544513516
-0.0113588
1486819941511023.21.511.02
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام
0.38612600
-1.122561
8059452096156000026.612.261.03
سیمان ایلام - سیلام
04193
-4.983984
7201729612137.726.41.32
صنایع سیمان دشتستان - سدشت
-1.90522214
-4.962145
180000386261252029.6122.78
سیمان خزر - سخزر
-0.02084814
-4.984575
2501110722011.583.111.39
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا
0.54897511
1.077550
11810588715022009.013.260.98
بین المللی محصولات پارس - شپارس
-3.55592224
-4.62200
17431193876889600121.261.990.5
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج
04120
-53914
260161063477.364.860.58
سیمان مازندران - سمازن
-0.04224734
-4.984500
328615389134813.533.392.36
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو
4.97461857
4.971857
54367481009674280001.560
قند نقش جهان - قنقش
-0.7827359
-2.937200
17837128102290151.262.410.37
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس
0.98584405
0.854399
155922687132150014.062.5611.13
فرآورده های نسوز آذر - کاذر
-1.32912153
-1.922140
7365703158566459007.562.880.78
نوش مازندران - غنوش
03878
4.984071
1019390025.582.42.16
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی
011776
0.211800
2002291291365.4210.3165.24
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا
-0.84571407
-2.041390
45243066330552482129.981.40.46
ماشین‌سازی اراک - فاراک
2.18491824
2.071822
588233110729114666648.751.651.64
پتروشیمی فجر - بفجر
0.38336023
-2.055877
410553824727391495005.372.952.57
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا
-0.9411158
-1.281154
53437366187301080010.550.938.75
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا
-0.6572907
-1.64898
5971436541696822258.580.778.17
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر
-0.77193728
-1.943684
96364235851155717361.825.73
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور
-3.78062596
-3.712598
2233330579976229528.491.912.37
گلوکوزان - غگل
0.618542947
1.6743395
21487925326397210.810.111.37
قند اصفهان - قصفها
-0.85358364
-3.718123
110892927163098010.954.230.49
پتروشیمی فارابی - شفارا
-0.02633806
-2.233722
10744570900-2.92-1.060.47
کشت و صنعت چین چین - غچین
-0.14027125
-4.996779
20001471250010.893.46.14
معدنی دماوند - کدما
3.856912952
3.4412900
139128180238856070.2912.33.58
کاشی پارس - کپارس
-4.47726998
-4.726980
2117787148206140747.493.820.83
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل
-0.009210876
-4.9910334
981152264011.56.131.8
فنرسازی خاور - خفنر
-0.01895279
-55016
3002527900125.694.071.76
گروه صنعتی سپاهان - فسپا
-0.16463032
-4.972886
896026197080011.812.170.4
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز
-2.36222232
-2.452230
191918642781138320042.212.750.76
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد
0.07271377
-0.941363
16935760233231032750005.441.070.86
قند لرستان - قلرست
-0.11197142
-2.087001
2461491758171408014.033.492.23
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا
-3.82051586
-3.521591
33843015366103090013.461.0621.82
صنایع شیمیایی فارس - شفارس
-4.15991774
-2.431806
13602162414111692325.161.60.92
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا
-1.92736310
-3.256225
14604292169382724.794.563.18
لامپ پارس شهاب - بشهاب
-0.02647572
-4.997196
3362122666414.714.570.57
داروسازی امین - دامین
-0.12331620
-1.661595
283674513436287.421.21.16
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت
-2.6391734
-1.181760
2412954418528611008.121.217.57
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر
-0.31671574
-1.21560
7750621207129855008.991.278.61
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال
-1.31471201
-0.661209
5483073658581469515.971.110.54
کمباین سازی ایران - تکمبا
4.2581808
4.13807
848006268501392206108.781.111.55
داروسازی کوثر - دکوثر
2.27141711
3.411730
601879103092394025.770.960.91
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق
-0.1351480
-2.831440
420160608399600005.160.955.19
ایر کاپارت صنعت - خکار
-0.26391134
0.181139
2139022425074508.870.951.07
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان
-0.28971721
0.171729
25264944329697005005.351.334.59
رادیاتور ایران - ختور
0.60053183
-3.13066
61946719729549005.451.350.52
تولیدی کاشی تکسرام - کترام
2.27042027
4.992081
69329771405359792654.361.991.33
پالایش نفت اصفهان - شپنا
-0.80312841
-1.712815
21636946116568200006.871.870.29
گروه مپنا - رمپنا
-0.85397199
-3.467010
39060327517199000013.671.912.27
مس شهید باهنر - فباهنر
3.39563319
3.893335
17392655772298710081.930.52
پالایش نفت تهران - شتران
-1.4282347
-1.932335
29840526964375520007.731.790.28
سیمان شرق - سشرق
-0.3064976
-0.41975
9014538802589875-21.321.341.61
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو
-0.16091862
-1.341840
14922912769809970006.431.353.58
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند
0.26321905
0.261905
8734716776200011.041.360.61
گروه بهمن - خبهمن
0.56872122
-0.472100
504982310716107585407.570.855.46
زامیاد - خزامیا
0.2481808
0.37809
1206845297544468153111.660.840.29
پلی اکریل ایران - شپلی
0.1873535
0.19535
717907838421910474-2.32-2.050.75
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام
2.57682070
2.082060
265761550155250-2.12-0.660.96
سایپا دیزل - خکاوه
0.2296873
-1.26860
504190244002300977-8.06-0.290.22
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین
4.918315722
515734
1142081796786100-16.31-5.651.69
نیرو ترانس - بنیرو
0.12497213
0.647250
1563101128360650019.945.623.55
ارتباطات سیار ایران - همراه
0.057732944
-0.3832801
27546690761317760004.353.651.15
صنایع ریخته گری ایران - خریخت
0.44761122
0.271120
543867610448800416.714.080.83
صنایع خاک چینی ایران - کخاک
-1.122612067
-0.8512100
3870046321117256.764.183.42
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو
01062
-1.131050
144901542480005.530.665.71
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا
0.09741028
01027
2788449286761680003.430.684.01
شاهد - ثشاهد
0.16741197
-0.671187
855023102432398394.930.8146.28
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب
01196
0.081197
2700032418600000.830
سیمان فارس و خوزستان - سفارس
-1.51831427
-3.311401
10612321488802687511.20.8210.43
سرمایه گذاری ملت - وملت
-1.7456788
-0.62797
3850633303678800000.80
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر
4.91353395
4.983397
316575710748509250045.020.7323.2
بانک ملت - وبملت
-3.5124934
-4.03929
2320919221676467000007.020.720.18
بانک سینا - وسینا
0.09911010
0.51014
11325061146101000006.70.720.31
صنعتی پارس خزر - لخزر
-0.3239875
-0.079900
3108230614931009.51.930.71
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی
1.96883263
2.283273
1036002338116315006.831.983.2
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه
3.72463676
4.993721
534199619635275700002.860
بورس اوراق بهادار تهران - بورس
-0.2363805
-1.683750
174015659475625010.992.875.52
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور
4.88377710
4.997718
665075139252008.763.121.16
معادن بافق - کبافق
3.528610973
4.9911128
5732263822220324.962.742.9
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد
2.62423285
53361
2966354974578840038.52.7511.18
سخت آژند - ثاژن
4.99563573
53573
46158031649214292005.332.442.73
پاکسان - شپاکسا
-0.57755337
-0.845323
437253233328819806.432.490.75
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی
0.88293085
1.373100
3597011412340008.192.679.75
کویر تایر - پکویر
-1.66794009
0.784109
1175281471128063006.233.090.71
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه
-0.62321754
-0.341759
136158237213713-21.033.1414.03
پالایش نفت تبریز - شبریز
-0.65674387
-2.634300
88502838631704003417.123.810.28
آلومراد - فمراد
-0.11593448
-2.813355
780326170798244.353.972.56
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما
2.18649067
1.779030
3462563140204007514.964.551.49
ملی سرب و روی ایران - فسرب
52604
52604
20594853683848815.973.510.77
نفت بهران - شبهرن
-0.187910624
0.510697
3163053350212480005.993.331.3
مارگارین - غمارگ
-3.71553317
-2.873346
3595811193278628010.263.040.32
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت
3.39993467
4.983520
104858369305096245.453.281.71
پتروشیمی جم - جم
0.01069451
0.019451
42985407907296006.023.241.72
نفت پارس - شنفت
-0.85914270
-3.654150
11559647953375005.192.280.67
باما - کاما
4.98366088
4.986088
460674280530440008.272.292.93
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ
-0.64771994
-2.341960
459349897995006022.832.041.24
کالسیمین - فاسمین
4.98143098
4.983098
1656256513161960006.461.421.91
سالمین - غسالم
0.68432354
4.962454
291267170620081.510.73
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران
03954
-0.133949
87140344183030195.522.022.4
ایران خودرو - خودرو
1.18372650
1.182650
6424584170244054500025.372.010.17
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا
-0.58361874
-3.341822
612191131124400124.991.950.7
سیمان دورود - سدور
0.49121023
-0.591012
152786715636564567.721.980.67
قند هکمتان - قهکمت
3.07694087
4.994163
10293524207111820311.372.050.65
بانک انصار - وانصار
0.04392281
02280
42398439672228100007.61.580.5
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا
-0.70722387
-3.792313
24593656784242004.871.571.58
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین
-0.1022977
-1.23966
25802592521129242114.131.770.39
گروه صنعتی بوتان - لبوتان
-3.01963308
-3.253300
7843212595232040528.920.29
تولید محور خودرو - خمحور
0.13222273
0.882290
1546236956344625.062.090.62
گروه صنعتی بارز - پکرمان
-1.56913262
-1.033280
1181001385282414436.221.740.79
گروه دارویی برکت - برکت
0.74791886
1.071892
1790604337764124006.51.685.33
پتروشیمی شازند - شاراک
0.24412053
1.072070
16446593383165553924.11.610.64
پارس خودرو - خپارس
0.7269970
0.42967
10341019100262203867127.391.680.36
کشت و صنعت پیاذر - غاذر
4.9957420
57420
128836579559655650028.876.364.86