صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا
-0.57531037
-0.581037
1625218116859407195429.160.850.35
بیمه البرز - البرز
01148
-1.051136
9797311245920008.030.870.28
ایر کاپارت صنعت - خکار
-0.09671033
0.581040
4780344944622547.250.870.97
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو
-1.06171491
-1.191489
19576492918271362037.70.8814.85
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا
-0.3115960
-1.66947
121899115172800000.840
گروه بهمن - خبهمن
-0.1025975
-0.51971
76593074397500005.950.844.89
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا
0991
-0.61985
100786999825766009.930.838.24
زامیاد - خزامیا
-0.8523698
-0.71699
38480642687385986596.460.830.25
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب
0.80591376
4.981433
217000311481600000.850
داروسازی کوثر - دکوثر
-1.37081511
-1.831504
1249366188881594022.760.880.81
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق
1.3874950
2.35959
1091675103785500023.990.921.22
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق
-0.26851486
-2.891447
593650861401220005.121.045.26
کمباین سازی ایران - تکمبا
-0.2488802
-0.12803
18143081456138186810.151.041.18
سیمان هگمتان - سهگمت
-3.64172302
-4.942271
866791199611576766.451.050.85
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا
3.43841444
4.081453
9284221341274360001.060
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا
-1.35231459
-1.421458
46292167694835010.070.9818.43
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا
-4.30771244
-4.621240
111201771383956228804.130.891.32
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر
01210
-0.331206
44813254399825006.620.966.38
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک
01844
-0.221840
9460041743299650003.520.983.4
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر
-0.69261147
-2.341128
33184223762825840005.60.785.21
سیمان تهران - ستران
-1.3081660
-3.331626
342889562290500017.790.741.07
پتروشیمی فارابی - شفارا
-0.22694838
-4.994607
481422725700-2.35-0.991.26
سایپا دیزل - خکاوه
-0.5242759
-0.26761
334879425432000506-4.61-0.220.15
ایران خودرو دیزل - خاور
-0.4274699
-1695
411279028773487352-0.55-0.20.36
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس
1.44112886
0.182850
2602787511007214-4.2-2.950.87
قند نقش جهان - قنقش
-1.55186471
-4.156300
2477915589946934.72-7.490.37
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا
-2.06761942
-3.181920
2723835291165200129.522.310.73
پتروشیمی فجر - بفجر
05605
-0.095600
22681126364325005.583.172.35
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین
1.781125944
1.9925997
20049520129720072.26-7.981.64
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا
-0.5988830
-1.08826
1381512114249800006.260.536.57
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم
3.7711798
4.94807
2279494218200997500000.580
سرمایه گذاری ملت - وملت
-1.264703
-2.11697
77668154670300000.720
بانک ملت - وبملت
0.3071980
1.64993
40981254031490000007.080.730.2
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت
01016
-0.591010
199251203457200000.730
شاهد - ثشاهد
-0.49921196
-0.331198
72106186032371324.930.7130.83
سیمان فارس و خوزستان - سفارس
0.63191274
-1.261250
110552414187166250100.719.31
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن
0701
-0.14700
43696530638555007.70.615.64
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن
-0.5313936
-2.98913
212778195257400000.670
پتروشیمی آبادان - شپترو
-0.63722651
-1.762621
2071605481670130-4.210.70.85
فنرسازی زر - خزر
-0.2375840
-0.24840
888477746419998112.331.081.01
سرمایه گذاری سپه - وسپه
-0.08261209
-0.171208
506273610808941901.080
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت
-0.44822443
0.242460
65827316082663593-35.671.4814.77
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما
-0.051998
-1.41971
380007619808975.951.491.67
ملی صنایع مس ایران - فملی
0.32261866
0.541870
362014967651119600007.341.531.41
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد
0.87542420
0.882420
16247263393231815000004.431.491.26
کربن ایران - شکربن
1.57624060
2.584100
707060287110150006.31.480.78
پارس خودرو - خپارس
-1.2063819
-2.17811
1189935197491860790923.121.360.3
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو
-1.20391231
-2.891210
493230060281003265005.011.444.42
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی
0.1631843
0.541850
43963824607505907.051.461.19
حمل و نقل توکا - حتوکا
1.19521778
1.311780
2020030359158674018.621.540.95
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی
-0.37392398
-0.52395
22242425334107910009.861.5210.21
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس
-0.04164810
-0.894769
922454412405000005.851.565.79
سیمان صوفیان - سصوفی
1.80592255
1.312244
295953667124025011.341.60.88
تولیدی چدن سازان - چدن
0.40082505
0.62510
2127807533020040009.991.642.56
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند
-0.88372019
-1.182013
832174168080760011.71.560.65
توسعه معادن روی ایران - کروی
0.80762746
0.732744
650672179366287078.81.558.21
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه
1.06561802
0.951800
9645371738183912128.31.550.3
رادیاتور ایران - ختور
03406
1.293450
524537178710218006.551.530.64
ماشین‌سازی اراک - فاراک
-2.41231335
-3.511320
12836050171328392542-31.671.512.83
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان
0.2762180
0.972195
27402445987882900007.151.386.45
بانک انصار - وانصار
1.03092058
2.012078
22479054665205800006.851.380.4
سیمان سپاهان - سپاها
0.19231042
-0.961030
11790081228255290016.681.170.95
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال
4.50381369
4.121364
4993436683892865718.21.260.62
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت
1.07191603
1.451609
1985023318226449507.691.226.35
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن
01419
-0.281415
5101627214398900001.170
سیمان شرق - سشرق
-0.8734908
-1.97898
2011749182724094329.091.141.27
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار
-4.66851409
-4.941405
321834452112720001.050
صنایع شیمیایی سینا - شسینا
-0.266910089
-0.1610100
88958930985820.981.120.76
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول
-0.0691449
-2.071420
3625205182898000015.091.1313.92
سیمان شاهرود - سرود
-0.13651463
-0.341460
241213511850307.711.221.03
بیمه پارسیان - پارسیان
-1.75441624
-3.991587
640269102348720003.471.210.34
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد
-0.06251600
-0.441594
6294951004536000007.161.331.95
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ
0.93211516
2.331537
619451958756484010.811.340.83
لبنیات کالبر - غالبر
3.08291605
2.51596
2909392466856175040.191.360.83
حفاری شمال - حفاری
-1.63932280
-3.672233
630414142259403238.551.30.81
گروه دارویی برکت - برکت
-0.12591586
01588
386716612539240001.310
داروسازی امین - دامین
-1.27041632
-4.781574
8981614213535816.421.221.08
سرمایه گذاری پردیس - پردیس
-0.08761140
-2.11117
3669842142500001.250
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک
-0.1179847
0.47852
1426466120877410638.611.270.16
گروه صنعتی بوتان - لبوتان
0.50433587
1.63626
90544328251611030.572.180.32
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما
-4.36443506
-3.983520
20946473451888818.932.12.16
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام
-0.16944125
-1.744060
1424558438075275-2.50.57
سازه پویش - خپویش
-0.069925748
-1.9425265
15003825748007.344.370.46
واسپاری ملت - ولملت
-0.17471143
-1.751125
34133389144008.870.882.26
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا
-0.028613991
-0.6813900
1260317675793213.741.770.37
خوراک دام پارس - غدام
-0.02527930
-4.997536
280247580035.225.921.67
گلوکوزان - غگل
-0.121116491
-3.0916000
306949329820010.88.421.24
صنعتی آما - فاما
04299
0.864336
7533214950010.011.841.7
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت
02800
02800
1058730246400-11.83.122.35
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا
1.16455560
1.875599
59200331111200010.452.90.42
صنعتی پارس مینو - غپینو
03236
-4.983075
5002407736011.682.281.49
داروسازی زهراوی - دزهراوی
-0.063921881
-520801
12502652514407.219.121.36
بهنوش ایران - غبهنوش
-1.23294486
-4.294347
47413207161496026.23.760.43
لیزینگ ایرانیان - وایران
-0.07191389
-1.011376
8866512313890006.331.071.74
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز
-0.40651715
1.051740
153774263428750-4.283.040.15
معدنی دماوند - کدما
-0.3412898
1.6113150
54076838694067.1712.823.57
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر
-0.06626036
-2.155910
3021018145632165.112.851.72
شیشه همدان - کهمدا
-0.4076607
-0.536599
9194060719028166.671.252.05
خدمات انفورماتیک - رانفور
-0.080323641
-3.9822718
8660197661948009.355.015.21
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر
-1.48841059
-2.051053
4015284245612708.10.8515.59
صنایع خاک چینی ایران - کخاک
0.008411902
0.8211999
8771120828506.544.713.3
مجتمع فولاد خراسان - فخاس
03794
03794
7051273035200025.833.311.84
نفت سپاهان - شسپا
010002
-0.059997
403940105021005.553.520.67
شهد ایران - غشهد
0.12292445
0.332450
77994191489000-52.96210.9637.47
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا
-0.78238878
-58501
2500021335512009.155.134.24
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید
01782
0.91798
710013534600005.011.244.97
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد
-0.06546111
-0.256100
150009121999605.093.31.16
فروسیلیس ایران - فروس
-0.03482870
-0.982843
1745450250978931.92.513.15
پارس سویچ - بسویچ
08329
0.258350
1000820822508.964.572.12
سیمان بجنورد - سبجنو
-0.01885317
-4.985053
8064208426410.513.311.76
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو
0.03795276
4.195495
1000567005266.674.84.32
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی
0997
0.1998
60796159520000.80
صنایع ریخته گری ایران - خریخت
-2.13951235
-0.321258
47585375879494000478.6810.10.95
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا
-0.05545416
-0.355400
386952096499206.423.851.09
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید
019633
-0.1719600
1000201319337617.667.233.28
داروسازی اسوه - داسوه
-0.192216097
-0.7916001
2528940540242504.812.841.39
معدنی املاح ایران - شاملا
-0.007812746
-1.3712573
400526766606.3152.47
بیمه ما - ما
01274
0.471280
666618519110005.281.240.63
بانک خاورمیانه - وخاور
01834
-0.711821
9232110040005.61.350.93
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت
-0.1305765
-0.26764
31663524045900008.911.173.38
سامان گستر اصفهان - ثامان
-0.36921889
-2.061857
21461394192479.840.913.2
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی
-0.06931443
-2.491408
1155111631010100000.850
بین المللی محصولات پارس - شپارس
-1.19171907
-1.551900
8251801574982105465.231.750.45
صنایع جوشکاب یزد - بکاب
-0.576613967
-1.0513900
1961327321509249.193.091.92
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا
0.4241421
1.21432
4848426891065750-4.766.261.08
مهرکام پارس - خمهر
-0.98711304
-0.151315
146959189107971226.920.18
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو
01059
1.041070
533635650832006.360.726.56
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه
0.33182117
1.852149
38689782031755004.380.984.04
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی
-0.63972485
0.162505
2680246669940006.721.697.85
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا
017135
0.0917150
20003468540007.386.462.84
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر
-2.05112531
-2.862510
8087432047379650013.510.559.8
لیزینگ ایران - ولیز
-1.22381130
-0.521138
23880526767800032.291.261.59
سیمان خوزستان - سخوز
0.32112812
-0.142799
26089373418278004.321.660.68
رینگ سازی مشهد - خرینگ
-1.9608900
-2.83892
533473480400500-4.611.670.11
صنعتی بهشهر - غبشهر
-0.49922392
-1.792361
427128101371760005.061.250.3
سیمان شمال - سشمال
-0.07641308
-2.141281
199882614061938.190.911.48
دوده صنعتی پارس - شدوص
-1.98963596
-2.643572
1829026584315206.9633.410.43
سیمان داراب - ساراب
-0.4931211
-3.781171
143914173108990010.590.831.14
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم
0.06861458
0.891470
531727829160005.110.857.19
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم
01520
0.261524
528850803684000000.830
ملی سرب و روی ایران - فسرب
-0.30152315
-0.392313
21533949874543015.753.360.73
ایران دارو - دیران
-0.21662764
-2.532700
27470758292007.492.140.95
گلتاش - شگل
0.08534692
1.114740
5123124123460005.592.31.17
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام
-1.89452641
-1.192660
177245468198075-2.33-0.631.47
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو
-0.0395127
1.295195
114683586148683004.361.84.24
صنایع لاستیکی سهند - پسهند
0.95752636
1.112640
14857339392260030.651.773.61
همکاران سیستم - سیستم
04480
0.424499
82633742560008.063.195.56
کاشی پارس - کپارس
-0.73395410
-0.25439
770204164747288.083.410.76
پارس دارو - دپارس
-0.007812775
-4.9912138
100126827507.024.041.93
چرخشگر - خچرخش
-0.58561528
0.131539
250491382145480129.721.470.85
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ
-0.24843212
-1.243180
20979766787769706.132.441.14
سالمین - غسالم
-0.05973347
-4.993182
13504100410012.32.291.02
صنعتی کیمیدارو - دکیمی
-0.11756800
-1.546703
131508916320004.252.531.11
نفت پارس - شنفت
-0.19794539
-0.624520
3910217456737505.542.950.73
گروه تولیدی مهرام - غمهرا
0.169927709
1.2228000
24927096981515.277.270.5
کشت و صنعت چین چین - غچین
0.95257525
0.757510
2895622175250011.293.272.36
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما
-0.14482758
-1.342725
311268512411007.192.470.86
نیرو کلر - شکلر
0.16183714
1.673770
190067114856009.282.652.22
سیمان بهبهان - سبهان
0.281614957
0.5715000
136002048226358.822.820.92
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین
-0.8772904
-0.99903
12221451105119585360.521.650.34
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران
-0.69853696
-1.43670
358297113241171087405.281.672.24
سیمان اصفهان - سصفها
-0.101914701
-4.9913981
158022294020032.686.942.95
به پرداخت ملت - پرداخت
0.105418038
0.1218040
2823735095171361006.717.471.37
کارتن ایران - چکارن
-2.96476546
-3.656500
12082627910119300837.438.191.68
لابراتوارهای رازک - درازک
-0.10116823
-515998
332153689743010.238.552.6
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله
1.76866790
0.426700
11229677625339500064.646.972.12
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو
-0.571413224
-0.7613199
81789310816119016013.836.672.1
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر
-0.15984999
-4.134800
1980298499900126.855.5811.66
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور
-4.21876062
-3.36120
4607322793123737575.126.060.77
فرآورده های نسوز آذر - کاذر
0.79522028
-0.12010
1244191252360840018.026.60.74
آسان پرداخت پرشین - آپ
-0.068314634
-0.314600
35043751252926800010.698.610.75
فیبر ایران - چفیبر
0.87675178
4.995389
1721893517800126.3235.61.95
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر
-0.01596284
0.246300
250115539167218.144.421.17
سیمان خاش - سخاش
0.03568424
-0.728360
507410530007.863.261.22
گروه صنعتی سپاهان - فسپا
0.17652270
-2.912200
3226974147550015.071.620.34
داروسازی ابوریحان - دابور
0.0147133
0.957200
21001520543045.093.770.93
سیمان سفید نی ریز - سنیر
-0.020814403
-4.2113800
200372015021.496.781.98
پتروشیمی فن آوران - شفن
0.36624134
1.824480
1030092510229273005.375.042.04
بیمه ملت - ملت
01826
2.411870
120002252041007.611.371.32
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی
03183
-2.613100
85038116655.962.30.68
ارتباطات سیار ایران - همراه
-0.06417186
-0.1217176
932258160221649856005.295.591.44
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو
-0.345310968
-0.9410902
1814071981109680007.285.31.47
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن
0.06984301
0.284310
213464919628504321.553.994.03
پتروشیمی جم - جم
08582
0.098590
40064344823872005.464.131.56
ایران ترانسفو - بترانس
0.66685435
-0.545370
6395957347592038125017.784.243.78
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه
-1.5042947
-0.742970
663187195473675065.423.811.68
البرز دارو - دالبر
-0.12058292
-1.238200
3827231477115606.423.732.46
لامیران - فلامی
2.30166756
4.976932
3515024440536013.33.652.45
شهد - قشهد
0.28597716
4.998078
650152155323110.293.680.92
پتروشیمی خارک - شخارک
0.682517261
1.6717430
2018533529345220006.573.732.76
ایران تایر - پتایر
1.37553464
2.813513
22008776299232810.424.520.44
داروپخش - وپخش
-0.017611346
-510781
13791595306406.354.526.2
سیمان قاین - سقاین
0.181719847
1.7120150
44829010563055.725.011.47
قند اصفهان - قصفها
-0.50389084
-0.889050
117914107117713808.415.160.47
معادن منگنز ایران - کمنگنز
1.57045433
-0.715311
11715706366109963927.775.343.85
نفت بهران - شبهرن
0.469810479
1.1510550
1857561977209580005.94.881.28
سیمان ایلام - سیلام
4.98613011
4.993011
2171086541242038130.524.751.09
کشت و صنعت پیاذر - غاذر
-0.05615343
-2.715201
20370010884007259.914.622.67
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور
3.967712866
3.8412850
164361211515439209.584.661.71
پالایش نفت تبریز - شبریز
3.9347054
4.997126
6303973444682739922410.254.80.44
سیمان هرمزگان - سهرمز
0.11024542
3.574699
1343062246176410.032.741.04
بیمه آسیا - آسیا
-0.99941585
-0.061600
729776115436455008.411.160.14
داده گستر عصر نوین - های وب
4.35264795
4.984824
16911498810831918000012.414.494.72
سیمان دورود - سدور
-1.0515941
-1.79934
6764856376038377.11.770.62
پلی اکریل ایران - شپلی
-2.4194484
-1.81487
31313512151541728354-2.1-1.850.68
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس
-2.3813690
-2.383690
478548176636900049.612.71.18
نوش مازندران - غنوش
03509
03509
20000070217545023.152.241.95
ایران ارقام - مرقام
-2.08995903
-2.165899
23184813692951500143.526.052.79
بیسکویت گرجی - غگرجی
-0.47114437
-4.984236
104994488740015.083.381.59
گروه دارویی سبحان - دسبحا
0.62894480
1.14501
233821105661600004.613.064.52
پست بانک ایران - وپست
-1.58381802
-4.921741
11085121993582667970.242.990.48
بانک اقتصاد نوین - ونوین
-0.12911547
-4.841474
1107291632031365730.191.680.31
صنایع آذر آب - فاذر
-0.68563042
-2.063000
2929106890930420006.291.450.86
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا
-0.6572907
-1.64898
5971436541696822258.580.778.17
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو
4.97461857
4.971857
54367481009674280001.560
پارس پامچال - شپمچا
-0.432810353
-4.999879
418541310590-16.12-3.71.03
بانک کارآفرین - وکار
02685
-1.682640
14429988387432282250011.091.561.02
آلومراد - فمراد
-1.03133167
-0.533183
256560813156879224.433.642.35
بانک تجارت - وتجارت
-0.6656597
-1.33593
8112403480227282900-2.230.560.16
بانک سینا - وسینا
-0.49211011
-3.35982
97269499833101100006.70.720.31
پاکسان - شپاکسا
-0.53794068
-0.984050
16890668621967206.081.90.56
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا
-2.76418091
-3.218054
1850781497161820012.963.631.1
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل
-0.05936746
-4.996413
10006161904010.743.732.13
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد
-0.04234729
-4.354525
1006568097612.912.230.28
کارخانجات داروپخش - دارو
-0.04244715
-2.484600
35561623575004.752.670.55
دشت مرغاب - غدشت
08387
-4.618000
20448310-24.7315.260.25
سیمان خزر - سخزر
-0.02214531
-4.994306
2501104213012.792.871.54
فنرسازی خاور - خفنر
-0.08764564
-4.994340
20179456400-28.724.281.53
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ
-0.08833395
-4.363250
365012611100724.91-2.731.58
جام دارو - فجام
09440
1.419573
141175520013.735.192.96
قند لرستان - قلرست
1.50145814
1.265800
3423581990139536015.512.91.72
قند مرودشت - قمرو
-2.7554271
-3.394243
11709650085420012.862.841.09
سیمان فارس - سفار
-0.2086717
-4.996395
400026156506119.134.462.47
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج
-0.08073716
-4.973534
1827655075669.787.870.52
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه
-1.22273393
-1.053399
2530157858454966611.62.493
موتوژن - بموتو
-0.85714280
0.764350
315842135229121125.82.120.82
پتروشیمی پردیس - شپدیس
-0.91616814
-0.396850
14572969931408840008.833.781.97
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی
-0.149314040
-513358
30004034729367812.2877.78
پشم شیشه ایران - کپشیر
-1.18825073
-1.645050
8479043076095034.934.991.69
شیشه و گاز - کگاز
-1.4733612
-0.493648
63187822839030001.527.731.72
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش
3.34733952
3.293950
17437668920155268.393.611.46
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر
-0.70422115
-1.412100
776772164384600026.193.450.62
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه
1.68173386
1.563382
329841211170253950001.990
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا
-0.07132803
-0.712785
361401101198923485.722.011.85
مارگارین - غمارگ
0.71822384
1.392400
176132423200256015.682.020.26
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک
0.17011178
1.361192
13915441639377970485.821.990.26
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد
-2.08782298
-22300
32941275755152026.931.957.82
سیمان غرب - سغرب
4.48223380
2.943330
36947591248910140005.251.941.02
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک
-1.99132707
-1.672716
607661164557659133.531.920.31
ایران خودرو - خودرو
-0.91012613
-0.642620
7266246189833997890023.511.940.16
فرآورده های نسوز ایران - کفرا
2.05383379
0.453326
317150107212599817.642.051.32
فولاد کاوه جنوب کیش - کاوه
-0.79442248
-0.932245
6696415150521573600011.132.010.94
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس
-1.94352775
-0.352820
437372121441625011.52.161.27
قند نیشابور - قنیشا
-0.03562806
-0.252800
4312112156120026.82.180.99
سایپا شیشه - کساپا
-0.28251412
-0.781405
161320227324760611.62.170.67
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی
-1.36411880
-1.891870
1137441213815980006.472.113.17
پالایش نفت تهران - شتران
2.12423798
0.833750
880888133453607680009.142.110.43
گروه مپنا - رمپنا
0.03957604
-0.787542
57745343937604000014.432.032.4
داروسازی روزدارو - دروز
-0.09472110
-2.942050
1027121147666263.692.051.92
پتروشیمی شازند - شاراک
0.04152409
02408
2537633661122194261764.532.060.75
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل
0.03852601
0.382610
17022744431780300005.861.941.94
صنایع شیمیایی فارس - شفارس
2.7712114
3.062120
11769852488133098934.481.951.19
عمران و توسعه فارس - ثفارس
-0.04192388
-0.592375
1043911249323880007.021.782.46
صنایع سیمان دشتستان - سدشت
02014
-4.971914
300237652033.881.782.37
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر
0.03632758
0.442769
14173239285500764.441.794.27
کالسیمین - فاسمین
0.41014162
0.144151
1311228545783240005.931.782.22
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور
0.04182393
0.172396
9174022070268589.881.763.1
سخت آژند - ثاژن
-1.25862432
-1.262432
3267717959728004.371.682.53
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه
-0.32992417
-1.442390
31995177312799228.51.71.09
تایدواتر خاورمیانه - حتاید
-0.27982851
-0.982831
149385424285100001.740
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس
02128
-4.982022
14913191520074.921.8127.2
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام
0.6192113
-0.192096
332370702126780021.631.840.84
سیمان فارس نو - سفانو
0.03133201
03200
5200016611203508.151.940.8
سیمان ارومیه - ساروم
-2.71362904
-4.992836
19071354720328005.871.841.35
تراکتورسازی - تایرا
0.22552667
-0.682643
24657966048006006.741.90.58
صنعتی پارس خزر - لخزر
0.53418847
0.078806
9182081213376668.511.890.82
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک
2.24941591
1.611581
503357803220432039.931.930.37
مخابرات ایران - اخابر
-0.13542212
-0.592202
88158419411327200004.661.862.67
آبسال - لابسا
0.15192637
-0.652616
491144129594932022.491.870.56
گروه صنعتی بارز - پکرمان
2.20852823
52900
69412101959371323105.831.910.76
پالایش نفت اصفهان - شپنا
2.4593750
3.283780
2162855881107750000006.252.280.36
قند هکمتان - قهکمت
0.6654541
0.624539
11480252112424189.032.30.72
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی
-0.12583971
-2.343883
948653646509660332.973.0421.24
معادن بافق - کبافق
-0.964413761
-0.6813800
75313103627866025.373.023.31
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز
1.21352669
3.152720
337911190191361190050.63.10.86
پارس سرام - کسرام
0.03213121
0.83145
86502718726003.010.94
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا
2.71553896
1.793861
751702292842839115.312.981.96
الکتریک خودرو شرق - خشرق
-0.46083456
-2.943370
906283121088640311.312.880.38
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه
3.2931537
4.171550
13818182124187273-20.14310.14
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش
-0.38173132
0.513160
322088100362640006.312.911.65
شکر - قشکر
1.6982216
0.052180
891884197744320076.923.080.97
بیمه دانا - دانا
0.36933261
1.573300
133307438332743615.413.210.18
مس شهید باهنر - فباهنر
-1.61326160
-1.986137
841499518455440007.263.310.87
مهندسی تکنوتار - تکنو
-2.43472204
-3.052190
6067291337352640201.283.33.06
نیرو ترانس - بنیرو
-0.08254843
-24750
53975261242150013.823.452.38
کارخانجات قند قزوین - قزوین
0.04344609
-0.154600
563075259515218779.213.340.78
لامپ پارس شهاب - بشهاب
-0.97964751
-3.294640
350061637696629.153.290.36
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت
0.19672038
-1.672000
301522861451039380416.423.31.29
سبحان دارو - دسبحان
-0.03555628
05630
7476242132642405.423.221.61
افست - چافست
-0.105811332
1.2811489
39744422664006.273.291.31
تولید محور خودرو - خمحور
-3.6582344
-4.972312
3882309109862171145.432.760.84
کابل البرز - بالبر
0.26232676
0.792690
7314541958848078259.992.810.64
آلومینیوم ایران - فایرا
4.44441457
4.951464
45489636630757323921.422.590.53
باما - کاما
-0.01277845
-0.887777
11431289739225005.972.552.97
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو
0.56463384
3.123470
16686756567680060.692.591.23
لعابیران - شلعاب
-2.48653804
-2.593800
22485185538040077.362.440.75
پالایش نفت بندرعباس - شبندر
4.37866484
4.996522
980871663597894792007.652.60.46
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا
-0.59543005
-0.763000
33919571019115295458.292.293.61
فولاد خوزستان - فخوز
0.02563910
0.283920
18457417219565855204.812.360.89
پتروشیمی مبین - مبین
0.43214184
0.344180
610045425522596303684.62.431.53
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان
1.51893676
1.023658
91491733637352008.172.650.48
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر
2.45644463
2.394460
19072085156754424.022.691.45
بورس اوراق بهادار تهران - بورس
-0.80783684
-2.563619
139128502460500013.092.736.07
داروسازی اکسیر - دلر
-0.22674401
-2.274311
222249619804505.352.760.51
سیمان مازندران - سمازن
-0.32743958
-4.993773
2256685325347611.312.761.93
داده پردازی ایران - مداران
-1.33953830
-1.83812
2636781010248950012.612.711.77
داروسازی فارابی - دفارا
-0.51015656
-55401
1616887226240020.452.720.93
تولیدی کاشی تکسرام - کترام
0.11842536
-0.512520
2844265721274807289.592.571.79
سیمان کردستان - سکرد
4.9841990
4.98990
65509796482118800021.722.670.97
کویر تایر - پکویر
-0.08063720
0.733750
2762110226040005.642.710.79
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس
0.98584405
0.854399
155922687132150014.062.5611.13