ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
معدنی دماوند - کدما
4.999927
4.999927
267488265529781052.169.723.22
پشم شیشه ایران - کپشیر
-0.539905
-0.189940
2249022166502518.554.91.68
تولیدی کاشی تکسرام - کترام
-0.81980
-0.81980
47180646228908151.620.990.66
پتروشیمی جم - جم
0.019579
0.239600
56381541919584005.74.81.91
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا
-2.86952
-3.78943
12647553120351016260015.880.8713.45
پارس سویچ - بسویچ
0.099238
4.889680
303929230950010.783.052.58
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین
-0.65913
-0.87911
22044242013933859174.131.280.39
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن
2.59910
1.47900
2543856231650050009.280.877.04
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد
3.669084
59201
214800195132702407.84.822.04
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک
-3.32904
-0.53930
1995627418035290055-3.372.020.3
رینگ سازی مشهد - خرینگ
-1.97897
-2.51892
19476641748399165-4.41.320.15
زامیاد - خزامیا
-1.66887
-2.33881
261993592322649050141217.431.010.45
فنرسازی زر - خزر
-1.7867
-1.36870
17613901526433497-21.261.121.41
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو
1.438662
58967
1844358159767795809.294.751.66
داروسازی فارابی - دفارا
-0.28537
-4.728150
63655234148007.122.891.2
صنعتی کیمیدارو - دکیمی
1.248491
0.168400
6486755420378405.853.411.7
پارس خودرو - خپارس
-0.82846
-1.64839
136810341157519221356119.9414.550.46
سبحان دارو - دسبحان
0.198319
2.358498
2070317535771705.685.161.88
پتروشیمی پردیس - شپدیس
-0.188241
-1.778110
1536141250494460007.315.612.48
شیشه همدان - کهمدا
-0.658192
-1.158151
8181666823592966.361.72.55
نفت بهران - شبهرن
0.188190
-0.058171
8006716557163800004.824.41.06
قند نقش جهان - قنقش
3.688079
4.478140
66832540112298156.272.650.41
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم
0.38800
0.25799
886400170891000000000.570
سایپا دیزل - خکاوه
-0.63787
-0.38789
668912352612074306-1.05-0.40.27
نفت سپاهان - شسپا
-0.037834
-0.477799
96027482257007.63.220.71
باما - کاما
1.477730
1.587738
20516571585938650009.544.033.53
سیمان خاش - سخاش
0.047639
4.998017
50949548757.493.261.03
کمباین سازی ایران - تکمبا
-0.26762
-0.65759
600613545751312947187.781.041.76
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک
-0.26758
-0.79754
14025661064692765-17.981.250.22
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین
0.197503
-4.317166
640049375150-9.73-3.120.78
ح.بیمه پارسیان - پارسیانح
-0.8741
0.4750
3146122330000
سیمان فارس - سفار
0.017332
0.677380
270020170835620.464.432.95
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی
0.757111
4.267359
164051206044357.553.80.57
کشت و صنعت پیاذر - غاذر
4.637067
4.997091
8356459353002527.56.064.62
سرمایه گذاری ملت - وملت
-1.55700
-2.11696
1793678125570000000.70
ح.پارس خودرو - خپارسح
-4.1170
-6.8568
193247279134380000
لامپ پارس شهاب - بشهاب
-0.266854
-2.396708
850157111034815.943.730.65
افست - چافست
1.096851
1.086850
3300823013702006.972.580.84
فیبر ایران - چفیبر
4.996646
4.996646
88417588664600-15.1642.057.37
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا
-4.536600
-4.996568
864675717920008.654.211.55
بهنوش ایران - غبهنوش
4.686286
56305
95761602150864018.364.970.42
داروسازی اکسیر - دلر
4.416270
56305
216342135728215008.714.370.74
نیرو ترانس - بنیرو
0.186094
56387
416427182820010.453.282.02
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو
-0.026046
-1.65950
1130968175334005.353.335.24
صنعتی پارس مینو - غپینو
4.655988
56008
445410266737724409.92.181.36
کارخانجات داروپخش - دارو
-0.335970
-4.995691
134437729850006.743.290.8
قند اصفهان - قصفها
1.695901
0.95855
109785648115069510.054.40.44
ح.فیبر ایران - چفیبرح
9.995900
9.995900
18142610700000
گروه دارویی سبحان - دسبحا
-0.115346
-1.355280
3892120573507505.644.585.54
مارگارین - غمارگ
-1.495224
-1.575220
15030278518806406.932.470.22
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام
-0.255213
-4.994965
474024553621-2.89-9.470.83
نفت پارس - شنفت
-0.425188
-4.035000
5707028764850006.564.110.98
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا
1.045171
4.985373
20000107103420010.463.840.45
بورس اوراق بهادار تهران - بورس
-0.165008
-0.325000
5071052540626000017.344.138.15
مجتمع فولاد خراسان - فخاس
0.124977
4.995219
453902373981600048.554.214.05
شهد - قشهد
0.064920
-1.344851
1235716089903968.543.70.7
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس
-2.274908
-3.194862
393354193049080069.193.520.97
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد
04863
-54620
200170027226.522.610.37
پاکسان - شپاکسا
-0.234858
-0.084865
6336330626233205.852.110.69
پالایش نفت بندرعباس - شبندر
0.54805
1.154836
3691216177376630900019.632.90.46
همکاران سیستم - سیستم
0.024791
0.214800
2401611535932508.163.625.58
موتوژن - بموتو
-0.264659
1.694750
2976813631699847.023.10.96
ایران ارقام - مرقام
4.034642
54685
327403415198232100016.533.541.78
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس
0.444546
-1.284468
54551125122273000005.162.015.16
سیمان مازندران - سمازن
0.094526
54748
515424372037217.953.922.39
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر
1.754479
-1.864320
1242855573904189.112.171.22
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا
4.994479
4.994479
15167367949249622.43.422.87
پتروشیمی فارابی - شفارا
0.024366
1.264420
240011654900-2.52-1.850.93
سیمان هرمزگان - سهرمز
1.284282
0.524250
6608029123208448.082.521.06
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس
0.214227
-1.024175
173840735126810013.492.4510.68
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک
-0.954184
-2.234130
18152475989119267.252.850.57
ح.گروه دارویی سبحان - دسبحاح
1.434104
3.064170
16277670000
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس
4.224078
4.984108
38839315841423222-4.35-12.30.81
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر
-0.344052
-0.154060
624053325289607800021.121.0216.25
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی
-0.054045
0.444065
1977637956630968526.333.3317.79
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش
0.074026
-1.623958
500769201652740608.062.841.87
پتروشیمی مبین - مبین
-0.324005
-0.44002
417720216731570792605.032.361.51
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما
0.14004
34120
12491750090090012.92.30.95
کویر تایر - پکویر
0.053976
0.654000
225759027832005.362.430.81
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو
0.313899
0.693914
516026201277980012.853.192.1
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران
-0.153889
-0.393880
3030261169180021345.991.792.75
صنعتی آما - فاما
-0.893880
1.483973
4578117219400008.061.641.71
سیمان فارس نو - سفانو
1.433831
-2.013701
16911664813408506.492.21.15
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا
-4.393772
-4.993748
416128515698191994813.313.214.74
سیمان خزر - سخزر
4.993748
4.993748
361627135586204031.342.931.32
بیسکویت گرجی - غگرجی
-0.483734
-4.983565
131294774680016.383.131.31
حفاری شمال - حفاری
-0.323733
-0.593723
7750852890972597710.172.431.2
سیمان غرب - سغرب
-1.523704
-2.073683
129976481111120011.342.391.26
گروه صنعتی بارز - پکرمان
-0.143638
-0.493625
1604205799191407030
صنایع آذر آب - فاذر
-1.923624
-2.573600
42279821532236240007.171.831.16
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن
-4.643594
-4.993581
338419812164262595323.173.962.95
تایدواتر خاورمیانه - حتاید
2.053592
0.853550
1383539496935920008.722.212.62
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش
-1.53535
0.113593
10190535818028555.073.281.49
ایران دارو - دیران
0.063485
0.493500
318711118364006.362.921.15
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر
0.383463
-2.263372
319542211065107356465.642.675.51
ارتباطات سیار ایران - همراه
-0.1634606
-0.5434473
85257293913842400005.830
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی
-4.963429
-4.993428
5577311912113157082.310.36
ملی سرب و روی ایران - فسرب
4.923413
4.983415
314743610741109898623.194.491.41
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه
-0.593380
-1.183360
27494092733800004.781.344.4
قند لرستان - قلرست
3.583357
3.983370
36044712108056809.551.741.06
توسعه معادن روی ایران - کروی
2.213284
1.063247
484621715914792741215.192.0613.81
گروه صنعتی بوتان - لبوتان
0.463274
0.833286
122906405229655532.72.10.33
نیرو کلر - شکلر
4.693214
4.073195
26480008510128560014.62.633.04
لامیران - فلامی
-0.533209
-4.963066
170055219254010.21.981.32
سیمان صوفیان - سصوفی
4.853136
4.913138
387792121617248001209.542.641.41
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما
1.953130
1.893128
341524106920688056.862.091.82
ح.سرمایه گذاری غدیر - وغدیرح
-3.1313
-6.5302
397150212450000
داروسازی زهراوی - دزهراوی
3.3731258
4.9931747
1521994758750192011.3911.062.14
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان
-1.243115
-0.133150
637151956230009.112.560.42
تولید محور خودرو - خمحور
1.083084
1.613100
347438107212975651325.43.071
ایران تایر - پتایر
-1.313079
-3.493011
42530013098820372.75-10.330.51
آبسال - لابسا
-1.163076
-1.643061
175876541110736041.162.160.78
فرآورده های نسوز ایران - کفرا
1.43036
0.873020
16064348811320815.991.931.12
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا
0.033010
0.033010
293766885106228926.182.12.09
ایران خودرو - خودرو
22955
1.832950
341682091009604521150002.460
گروه صنعتی سپاهان - فسپا
-0.032951
-4.982805
17735191815013.382.220.53
کربن ایران - شکربن
1.112917
0.522900
410357119772925016.91.320.82
قند هکمتان - قهکمت
12.752900
12.752900
1764245127934409.511.680.55
رادیاتور ایران - ختور
1.542895
2.352918
3332639658685005.541.40.51
بانک کارآفرین - وکار
-0.072880
-52738
37015101244800007.71.681.01
پتروشیمی شازند - شاراک
-0.522879
-1.522850
7859262245145101604.481.540.65
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه
-0.832861
-2.252820
34410298415150438.872.011.45
تراکتورسازی - تایرا
0.432797
0.542800
84320802358550346006.982.20.69
سیمان قاین - سقاین
-0.2127769
-526437
91024147793312.678.232.28
پالایش نفت تهران - شتران
-1.222753
0.072789
329851190653303600012.581.850.26
قند مرودشت - قمرو
4.612746
4.992756
26999774154920018.992.290.7
لعابیران - شلعاب
-2.322738
-3.52705
164442745032738005.252.90.59
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت
4.522728
4.982740
3216498772400641905.272.012.03
گروه تولیدی مهرام - غمهرا
527197
527197
58372158895189516.418.070.59
صنعتی بهشهر - غبشهر
0.072715
-1.362676
732177198981450004.661.480.33
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی
1.882713
2.032717
1757061476613565006.122.193.1
سیمان خوزستان - سخوز
02684
-0.522670
1349536174460012.991.960.83
پتروشیمی آبادان - شپترو
4.962601
4.962601
42516411061638630-5.598.540.85
کارخانجات قند قزوین - قزوین
4.052593
4.982616
543452140985620036.0210.240.78
پالایش نفت اصفهان - شپنا
-0.462575
0.462599
29257677523515000009.692.140.29
حمل و نقل توکا - حتوکا
1.112549
-0.562507
805517205384117010.42.821.27
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام
0.392546
4.062639
1950051190950-2.82-0.981.26
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور
1.772534
1.242521
7804241994744089314.912.034.34
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل
2.152521
1.32500
992909725030756300008.232.32.81
معادن منگنز ایران - کمنگنز
-0.122485
-0.682471
2485041617650296449.252.42.82
سیمان تهران - ستران
3.62418
1.112360
231136355894231500111.241.66
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه
-1.162393
-0.662405
43687041045538766630.652.142.45
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز
-0.712379
0.042397
1084570256412132900878.52.480.99
صنایع سیمان دشتستان - سدشت
-0.472330
-52224
4316996274940031.162.122.92
صنایع لاستیکی سهند - پسهند
-0.132300
-1.352272
175769404805000201.353.8
مخابرات ایران - اخابر
-0.042268
-1.322239
21548248313608000051.9256
بانک خاورمیانه - وخاور
0.322223
1.532250
4797501078111150006.241.541.1
لابراتوارهای رازک - درازک
-0.0621614
0.3321699
21586465886174013.1310.033.64
داروسازی اسوه - داسوه
-0.0121574
-2.2121100
7461653935007.084.572.13
مهندسی تکنوتار - تکنو
-0.792124
-0.052140
332068705339840181.642.524.31
الکتریک خودرو شرق - خشرق
0.092110
-0.242103
48362102664650212.691.740.33
لبنیات کالبر - غالبر
-0.572106
-2.742060
3156740664952650013.851.360.96
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ
0.382091
0.722098
14519413038869856022.121.921.27
سیمان شاهرود - سرود
0.832068
0.442060
7016814893060036.741.460.81
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک
3.252067
-0.151999
39136138088197500552.731.80.35
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی
0.32023
-1.831980
2689307544091035009.171.6710.12
سیمان شمال - سشمال
1.162007
2.672037
175241355165974511.491.061.74
بین المللی محصولات پارس - شپارس
1.212004
1.672013
432482867801600109.271.810.45
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد
3.362000
0.261940
61104971221948000015.861.669.89
بیمه ملت - ملت
1.581994
1.321989
9690401937568290010.051.521.78
فرآورده های نسوز آذر - کاذر
-3.791981
-3.591985
47573209424594300438.922.310.74
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت
-0.551972
-0.151980
1914176377532538009.771.511.15
بیمه ما - ما
1.151938
2.351961
17750034919380004.51.360.88
گروه بهمن - خبهمن
0.261912
-0.371900
1067547204596938408.080.854.7
خدمات انفورماتیک - رانفور
0.0919033
3.0219590
16100315532924009.354.485.02
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام
0.161901
-0.951880
6667491268114060018.681.610.76
پتروشیمی فن آوران - شفن
-0.1419004
-3.3118400
28054524180538009.466.22.12
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد
-1.151890
-2.461865
38937027332533263508.171.572.7
بیمه پارسیان - پارسیان
-0.481879
-3.61820
15852428956370004.161.570.47
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی
-0.981813
-1.691800
725981284532503021.671.321.31
فروسیلیس ایران - فروس
-0.391805
-0.611801
255275460157845631.351.61.66
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک
-0.061795
-0.171793
22473504028291687503.410.993.28
داروسازی امین - دامین
-0.281795
-0.281795
11621320714887736.411.531.31
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا
4.381789
2.631759
365784265431341750-3.833.267.4
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید
01784
-0.111782
210177374535200005.291.335.25
چرخشگر - خچرخش
-0.951780
-1.51770
334199594169472974.311.651.61
شهد ایران - غشهد
-0.111776
0.111780
4855086222000-13.149.25.41
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه
1.091755
0.171739
7567461328179115324.871.50.31
بانک انصار - وانصار
-0.061753
0.461762
6320161105175300004.491.410.42
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند
-1.191750
-3.841703
12875322270000010.481.340.64
بیمه آسیا - آسیا
0.581724
0.351720
467213810396520011.141.30.18
سیمان بهبهان - سبهان
4.5916941
4.9917006
275474689317558.853.881.15
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا
3.4816883
517131
1114051908675320010.017.13.71
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم
2.031612
3.041628
2335710376432240006.10.917.58
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم
0.441594
0.821600
389377630717300000.890
سیمان فارس و خوزستان - سفارس
4.331591
2.951570
42334226737894937519.70.9217.63
مهرکام پارس - خمهر
-0.381586
-3.081543
12071441914131320830.651.930.2
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو
2.21577
2.331579
10187621607287014018.290.910.93
معادن بافق - کبافق
-4.4515714
-515623
326710751338318208512.44.936.38
سرمایه گذاری سپه - وسپه
3.711567
0.931525
54517448545843359401.120
داروسازی کوثر - دکوثر
-1.571566
-0.881577
53871684384564029.540.931.04
سیمان کردستان - سکرد
-2.081556
-4.341520
2651524061867200-17.4517.492.1
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا
-0.511551
-2.251524
3847433596970105205.381.751.4
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو
-0.2615449
-0.5715401
1260001941108143007.356.191.47
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر
-0.641542
-21521
14774622661680045.662.770.36
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی
-0.21533
01536
31661047910731000010
آسان پرداخت پرشین - آپ
-4.5115253
-3.6115397
167389725532152530008.675.430.58
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا
-1.871521
-3.231500
63117196098865013.81.143.97
پارس دارو - دپارس
-0.1215145
-1.0715000
880313231804505.925.32.45
سایپا شیشه - کساپا
11509
2.411530
174343265347070294.13-19.410.83
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن
1.51492
0.681480
14191852211694169359710.091.339.92
صنایع شیمیایی فارس - شفارس
0.541480
1.431493
24491636393181822.881.361.11
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت
0.271460
1.651480
278644410438000000.790
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد
1.111458
0.621451
242286033533310935000001.130
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه
3.41458
2.411444
17556762560177647-14.072.396.93
بیمه البرز - البرز
3.651419
2.991410
16557112349567600010.211.140.37
ح.گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکنح
014
014
5250010000
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر
-0.651372
-2.751343
33873434611987840006.681.046.12
سیمان داراب - ساراب
-2.911370
-1.911384
32308694425123300011.790.961.53
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو
-2.611343
-2.541344
1065678143153720001.120
جام دارو - فجام
2.113310
-1.0412900
21851295106480013.747.884.28
پتروشیمی خارک - شخارک
-0.1713269
-0.3513244
975221280265380006.914.952.46
داروسازی ابوریحان - دابور
0.0813204
0.4313250
2000026419013765.924.150.95
گلتاش - شگل
-1.1913155
-512648
3434744526310006.262.881.31
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا
-1.3912967
-0.4713088
3269142370245910.431.717.16
لیزینگ ایرانیان - وایران
-2.191295
-2.571290
50101064912950005.71.131.89
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا
1.411294
0.711285
1465358189633644008.31.397.4
ایران ترانسفو - بترانس
-1.4412782
-4.4612391
23439129281917300017.626.173.82
ح.کارخانجات قند قزوین - قزوینح
4.421275
6.391299
81246210360000
سیمان اصفهان - سصفها
3.1512720
4.9912946
1190841515254400030.386.672.66
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق
2.831271
4.941297
955695121511439007.531.042.05
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر
-1.4112560
-4.9912103
5240064047476805.743.72
لیزینگ ایران - ولیز
-1.891245
-4.571211
22961528274700038.441.011.71
صنایع ریخته گری ایران - خریخت
-1.041242
-0.81245
22083712742496800-4.833.771.21
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا
0.731239
01230
4803523595174340004.141.014.14
شاهد - ثشاهد
2.251225
0.51204
1383069169433156245.570.7815.31
البرز دارو - دالبر
-0.0512200
-0.1312190
4116250182960007.594.162.72
سیمان سپاهان - سپاها
1.861208
-0.081185
385366246552536800271.181.11
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب
01193
0.251196
3986447417550000.770
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو
01191
0.421196
728168747640008.840.798.99
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا
0.171187
0.931196
86168103185172000.980
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن
-0.251185
-0.591181
558222660325875000.870
معدنی املاح ایران - شاملا
0.0611820
0.3111850
30233624822005.794.472.45
صنایع خاک چینی ایران - کخاک
4.9811784
511786
404073476220622007.454.943.72
سرمایه گذاری پردیس - پردیس
2.861152
2.951153
495203571115200000.890
سیمان شرق - سشرق
1.611136
0.181120
224049725463014444-24.553.411.99
-ایرانی تولید اتومبیل سایپا - خساپا
-1.221131
-2.271119
46575588526854441060901.130
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر
-2.341126
-2.431125
122525513805967809.521.214.24
ایر کاپارت صنعت - خکار
-0.711120
-4.261080
3059353415011857.341.011.16
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی
-0.2211071
-4.9910541
440046273852434.749.7134.6
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار
-3.441096
-4.931079
71963378987680001.210
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی
2.851081
0.291054
625085676172960000.990
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال
0.751080
-1.681054
5136131554673261515.41.020.56
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت
4.461078
4.941083
52653725677549780-7.741.740.85
پارس پامچال - شپمچا
0.0310763
511298
3304322890-7.8172.511.6
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول
-0.191073
-0.091074
269493428832146000012.060.9111.53
صنایع شیمیایی سینا - شسینا
-0.4610574
-0.8310535
3452036532475468.18.431.28
ح.لیزینگ خودرو غدیر - ولغدرح
0105
0105
550000580000
بانک سینا - وسینا
0.11040
0.191041
13263981382104000003.940.790.3
صنعتی پارس خزر - لخزر
-2.4110286
-2.2910299
140628144615552439.482.370.87
کاشی پارس - کپارس
-0.510138
-59680
53505288961011.966.261.37
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر
-0.0710043
-0.510000
39864399430844724.013.971.38
سیمان دورود - سدور
3.191003
2.67998
29620732971643622-5.641.680.81