صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
پارس پامچال - شپمچا
-0.432810353
-4.999879
418541310590-16.12-3.71.03
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا
1.39461236
4.021268
359163754441048533610-4.681.650.37
سیمان شرق - سشرق
-3.81881083
-4.971070
17482206189412873805-13.311.521.74
حمل و نقل توکا - حتوکا
-0.65861810
-2.031785
1016158183959730042.241.590.85
پتروشیمی آبادان - شپترو
-1.37665015
-2.694948
3159478158463159450-8.761.531.54
پارس خودرو - خپارس
-0.1052950
-1.16940
4177594039669215842656602.711.60.31
بانک اقتصاد نوین - ونوین
-0.29332040
0.492056
111397422492678724028.731.620.45
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک
-3.24151791
-4.591766
338661260662481419127.091.570.4
صنایع شیمیایی سینا - شسینا
4.997814328
514328
42686612440049-78.981.631.76
ماشین‌سازی اراک - فاراک
3.40291337
4.951357
57090132763118405115-21.331.693.74
چرخشگر - خچرخش
-2.72781676
-1.331700
14187552377159571149.191.521
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما
1.73292818
-0.722750
22329762912681009.861.671.32
بیمه ملت - ملت
4.97812636
4.982636
1326894134977751260011.071.740
بانک خاورمیانه - وخاور
-2.43212768
-2.612763
6540266181051660800061.661.27
بیمه آسیا - آسیا
4.98532506
4.992506
9728652438576380012.671.780
صنایع آذر آب - فاذر
0.96262832
2.672880
5264504149112832000-17.211.731.25
سرمایه گذاری سپه - وسپه
-2.16412396
-2.162396
33561278042160316368.231.680
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق
-1.25092842
-2.362810
877461524942767340009.121.710
بیمه ما - ما
4.9132413
52415
197832174772936195008.281.580
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم
0.05151944
-0.871926
27091752987480005.021.540
داروسازی امین - دامین
-4.98712572
-4.992572
491557126421332177.221.761.64
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر
4.85311642
4.661639
3634895978702606.731.317.95
سیمان هگمتان - سهگمت
-2.86872641
-2.542650
8210022168132815910.251.180.99
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو
3.79172272
3.842273
766271817413413504010.631.220
سرمایه گذاری پردیس - پردیس
0.68141773
0.511770
59080071047622162503.771.230
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی
0.49552434
0.742440
10602662603170380007.291.270
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول
4.59571798
4.941804
563126021012553596000015.281.330
لیزینگ ایران - ولیز
-0.1991003
-1.49990
490580492601800-9.221.291.41
گروه دارویی برکت - برکت
-2.06131758
-3.841726
8314481442597720010.921.280
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی
4.81742067
4.972070
161255223332993015007.951.310
زامیاد - خزامیا
4.91031111
4.911111
13372338148576143710-6.771.520.58
تامین سرمایه امید - امید
4.84931600
4.981602
140089232241696000005.511.3814.46
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا
1.72242067
2.852090
70799251463513435502.521.360
عمران و توسعه فارس - ثفارس
-0.77121930
-0.821929
570908110219300006.761.343.23
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا
4.81391633
4.941635
72451117118323424580014.461.361282.33
لبنیات کالبر - غالبر
1.18281882
2.261902
24326574579658700135.561.311.02
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر
-0.09952008
-1.591978
111233122281656600012.711.430
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر
3.36862148
3.512151
9395209520178615465600010.511.460
کمباین سازی ایران - تکمبا
-3.55631139
-3.981134
1215161413846196252834.651.461.81
ایر کاپارت صنعت - خکار
-0.77731787
0.831816
3977807710789350058.471.712.13
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا
3.05723135
53194
2117987664059565006.91.810
رادیاتور ایران - ختور
0.11452622
1.072647
3222708457866005.841.20.51
توسعه معادن روی ایران - کروی
0.19135238
-0.465204
2143847112301264427010.672.4122.06
داده پردازی ایران - مداران
-1.72313422
-2.353400
4731231619222430011.162.121.89
بانک ملت - وبملت
4.41972717
2.612670
12525405534029113585000015.032.220.51
تولیدی کاشی تکسرام - کترام
-3.65791949
-4.61930
36299887075574918-24.442.171.56
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ
-2.22372946
-2.752930
5825194171611470054012.982.211.35
صنایع لاستیکی سهند - پسهند
-3.54893370
-3.843360
3212691083117950051.562.254.89
تراکتورسازی - تایرا
-0.32483990
-4.63819
84451328718200010.672.390.85
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس
1.76425076
0.945035
7592413854152280014.142.4437.22
ملی صنایع مس ایران - فملی
1.83674602
2.014610
470441892165062761200007.592.412.8
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما
-1.95313514
-2.343500
1084327381052007230.382.091.75
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس
-4.63483251
-4.993239
79245125762925900-231.832.38113.93
آبسال - لابسا
-2.79333306
-2.973300
20131466611901601274.262.390.99
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو
0.33013343
-1.563280
16636455666860030.872.471.14
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش
-3.02123242
-3.083240
2742255889164840005.812.41.74
لعابیران - شلعاب
3.863175
-0.033056
5330681693508000-4747.662.641.23
ایران دارو - دیران
-0.5331866
-2.191835
552206103098898030.72.561.41
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان
3.99345026
4.885069
275683661385682035530008.42.630
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک
-0.76631295
-4.141251
187239824241183551-104.62.060.21
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه
-1.33332220
-0.532238
370305982202265732-39.982.10.34
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام
0.35348802
2.619000
800072934772-23.361.81.71
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت
-2.05593049
-3.892992
182817255743324313-47.371.92134.98
سخت آژند - ثاژن
-1.6882912
-4.462830
2611281760311648007.091.763.96
صنعتی بهشهر - غبشهر
-4.97273134
-4.973134
19178566011940200014.161.740.42
سرمایه گذاری شفا دارو - شفا
-1.59934553
-4.024441
277084124753699454.551.860
سیمان مازندران - سمازن
-0.98932402
-1.072400
64026915382961666111.892.11
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی
-0.75592757
-2.812700
27939677704234345016.321.895.26
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار
02901
-3.412802
1058323208009.421.950
فنرسازی زر - خزر
-1.22031457
-2.371440
4875182710672849632.171.881.77
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ
2.52512964
0.732912
8566262583107990618.371.991.41
شیشه همدان - کهمدا
-1.57583123
-3.43065
22972007175359769611.382.074.07
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد
0.08752289
-3.372210
8909132039549360273.861.930
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا
-0.67853367
-1.153351
9892223331101010013.12.010.88
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران
4.98724526
4.994526
1351609661174209508007.352.122.6
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی
-2.22222772
-3.252743
958953265813028409.1920
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو
0.83776019
3.876200
2684011660174551005.752.080
مخابرات ایران - اخابر
-1.3532479
-0.722495
5590049138591487400005.162.063.61
تولیدی چدن سازان - چدن
4.99593846
53846
9912323812307680010.042.093.75
ایران خودرو - خودرو
-1.36272823
-2.872780
14569261411244319190058.622.070.13
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا
-1.71181378
-3.281356
3050253542043124571205.91.182.03
بیمه پارسیان - پارسیان
2.84191737
1.841720
94110541634552110008.331.160
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس - زپارس
2.05293629
4.983733
5913522112396926.892.670.97
شهد ایران - غشهد
-3.9725222
-4.985167
973405081044400236.6613.5163.15
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما
0.0263852
1.273900
50001938190278.622.613.04
داروپخش - وپخش
0.155212265
2.8812599
68817849103026006.452.80
صنعتی پارس خزر - لخزر
-1.860616088
-2.3516007
57354922243250617.173.011.16
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو
-0.06741482
-0.881470
180378266711360010.021.010
کارخانجات داروپخش - دارو
0.09947050
1.437144
1550911135250007.184.430.88
سیمان خاش - سخاش
-3.970410908
-4.0410900
7728884313635007.124.341.3
شهد - قشهد
-1.009714118
-513549
16293221284195312.595.241.39
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت
-0.72295081
-4.94867
1530075447128-18.4819.314.07
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن
3.82221331
4.991346
2617717348336602506.150.930
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر
-4.20912913
-4.042918
20748460437043617.861.620.88
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی
-0.20452928
-4.982788
734520732000-27.662.512.15
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه
-0.19133130
-2.233066
26592883046950004.041.2513.99
سیمان بهبهان - سبهان
-2.718430311
-3.0730200
16711502166710511.745.231.94
قند اصفهان - قصفها
2.984413182
1.5613000
159146209825704908.529.230.73
فیبر ایران - چفیبر
-1.92548201
-2.38170
941197721640200-30.0423.1512.88
پارس دارو - دپارس
1.32410867
0.7110801
38897429228207014.662.941.86
سازه پویش - خپویش
-0.056621183
-1.8520802
592812521183007.572.630.37
موتوژن - بموتو
-0.52116109
-1.166070
13425981641565649.793.311.41
رینگ سازی مشهد - خرینگ
-3.50371680
-3.911673
19273273239747600-139.843.10.19
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو
5.99472776
4.962749
26713525274151222624400015.952.150
پارس سویچ - بسویچ
0.01685971
1.846080
196312358260012.585.392.6
صنعتی پارس مینو - غپینو
-4.97453171
-4.973171
2483679399546015.942.151.63
سیمان خزر - سخزر
-4.98784267
-4.994267
17602275198141017.332.81.53
داروسازی روزدارو - دروز
02276
0.352284
26876611592836204.112.212.66
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام
-0.06026640
-56312
9586498000-8.58-1.35.42
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز
1.33677278
0.137191
56232074092637117800-30.39-140.262.07
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت
8.2913409
9.723454
2823270396251562485013.52.170
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر
-0.76894259
-4.734089
1818374425900-46.866.174.86
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان
0.91984389
0.944390
364265159987780010.343.430.62
سایپا شیشه - کساپا
-0.15973126
-1.983069
13460884208718980-45.36.21.46
گروه تولیدی مهرام - غمهرا
-0.372144979
-542890
103945157426526.810.140.74
بیسکویت گرجی - غگرجی
-0.26454902
-4.564691
53892598040010.933.521.81
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا
-0.337612102
-4.7611565
579567242040011.234.331.13
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو
0.47826303
4.996586
781451800481212.274.815.02
سیمان شاهرود - سرود
-2.2531692
-4.911646
19364932313705209.911.381.24
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن
-12.04231081
-11.231091
2575129627849594550010.710.90
سیمان ایلام - سیلام
-2.05013440
-4.983337
679282271419000-6.7141.421.7
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا
-0.386927807
-3.2427010
264572150638325.953.150.65
داروسازی اسوه - داسوه
-1.20757609
-1.847560
10013674357067507.293.292.57
بانک کارآفرین - وکار
-1.39661765
-4.971701
1245528214615002500129.861.140.66
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب
4.24061352
4.011349
7316652989167600004.491.060
بانک سینا - وسینا
-3.98131230
-51217
26990733331961230000014.860.920.43
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت
-1.86981417
-0.621435
3118099441863765004.620.960
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم
3.50121685
1.971660
1237126208533700009.321.0213.18
سیمان داراب - ساراب
4.80521614
4.871615
67763611093714526008.040.991.57
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا
0.81081492
-0.341475
38211657426856004.720.990
سیمان شمال - سشمال
4.98961515
4.921514
4063150615416287338.731.061.74
بانک پارسیان - وپارس
-1.06541300
-2.361283
6208379804930888000-15.161.010.24
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت
-3.17321068
-3.91060
27971772987640800068.780.993.77
سیمان فارس و خوزستان - سفارس
-4.62571567
-4.991561
680990710672881437513.010.850
داروسازی کوثر - دکوثر
0.42151906
-1.481870
9773891862102924023.71.050.68
واسپاری ملت - ولملت
2.53071418
0.871395
2661043377311344006.611.092.44
سیمان سپاهان - سپاها
-3.06981042
-4.931022
691692372112552900-30.481.051.25
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی
01679
1.071697
31184952326864003.661.1110.35
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق
-0.85311046
-2.561028
349048364941400-10.41.121.61
سامان گستر اصفهان - ثامان
-4.74362229
-52223
40224089649470725.851.0912.09
لیزینگ ایرانیان - وایران
-0.90631312
-3.251281
1217497159813120008.211.131.88
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک
-0.9933091
-0.93094
536085316573502287503.361.14274.07
بیمه البرز - البرز
1.27391272
0.41261
3637355462650880008.640.940
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا
1.0707944
0.64940
36409724343581007720023.540.810
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند
-4.60395118
-55097
2099011074204720019.753.541.62
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو
-1.849618095
0.8918600
966901174961809500012.315.592.43
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد
0.67211386
2.0311540
2424627916395848.563.930.59
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد
0.28277095
0.767129
6680047525542008.524.041.57
بهنوش ایران - غبهنوش
0.01795578
2.835735
28564159200808031.284.280.48
همکاران سیستم - سیستم
-0.20395873
0.035887
197261115570476009.434.597.54
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل
-0.22167653
07670
432532183672011.234.632.25
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس
0.44439721
1.729844
72887570853392629-7.78-4.693.08
سیمان تهران - ستران
-3.68832089
-3.182100
93673119573655750-66.530.951.41
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا
-0.555210388
3.7610839
40318412415520011.577.474.86
گروه بهمن - خبهمن
-0.93981054
-2.261040
1821609619208105400005.140.780
آلومراد - فمراد
-4.07955408
-2.85480
3319211795267888-30.177.643.55
صنایع ریخته گری ایران - خریخت
2.26511219
4.951251
204541256487600-5.26-81.231.3
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین
4.998873202
573202
2024814823660100173.4-23.53.47
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا
-2.60952202
-2.72200
408563689961651500-4.05-6.7755.25
داروسازی زهراوی - دزهراوی
-4.476115152
-515069
30401046063636480-2.99-3.362.19
بانک تجارت - وتجارت
-0.91291194
-2.91170
22184082826490154565800-0.88-1.540.34
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر
4.43043630
4.983649
173407406295554450008.630.730
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا
-1.2539945
-2.61932
123650681168875222007.980.750
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک
3.22371569
51596
3277903514350342528.32.560.26
صنایع سیمان دشتستان - سدشت
-1.1022782
-4.982673
1028612753282760-121.762.633.35
پلی اکریل ایران - شپلی
-2.4194484
-1.81487
31313512151541728354-2.1-1.850.68
فروسیلیس ایران - فروس
-3.16638349
-3.738300
2511572070730112559.626.998.07
بانک صادرات ایران - وبصادر
0.26791123
0.361124
300235743371864909400-1.926.040.32
فرآورده های نسوز ایران - کفرا
4.932110425
4.9910431
1474261538388733411.476.223.13
پتروشیمی فن آوران - شفن
0.440660636
0.8860900
1452391880685760420010.166.264.24
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر
-1.00382860
-1.942833
7218482065171600052.656.361.24
پتروشیمی مبین - مبین
-0.82539614
-0.979600
3050983293321370187289.316.513.27
نفت پارس - شنفت
-3.006315196
-3.7815075
91055113837189950009.596.411.74
مس شهید باهنر - فباهنر
0.46158925
0.698945
1386802123781004062515.137.181.59
کارتن ایران - چکارن
1.09257958
0.487910
189903415113145034641.047.343.07
سیمان فارس - سفار
-0.66766398
-56119
1244776149073415.814.392.2
خدمات انفورماتیک - رانفور
-1.500612275
-3.7112000
389313470110311000012.387.197.09
مهندسی تکنوتار - تکنو
4.99693404
53404
267732911544640-16.157.6911.91
گلوکوزان - غگل
4.99212430
4.9912430
1761522190248600012.127.781
نفت سپاهان - شسپا
-1.605530091
-2.1529923
97155129235315955507.197.371.71
پارس سرام - کسرام
3.5935651
4.995727
68957395339060-19.017.721.98
ارتباطات سیار ایران - همراه
0.115918998
0.1319000
2129643404581823808005.677.931.5
آسان پرداخت پرشین - آپ
-1.813813804
-3.0513630
56265977252760800010.747.780.68
فولاد خوزستان - فخوز
-0.315611372
-1.311260
2959321336541645755849.255.952.13
نیرو ترانس - بنیرو
-1.59996827
-0.46910
289021219733341350016.674.293.25
معدنی املاح ایران - شاملا
0.301719613
2.2319990
1124822541187309.168.463.6
باما - کاما
0.108710135
0.7510200
80642481731013500011.665.816.42
پالایش نفت تهران - شتران
0.73377826
-0.897700
1790439714012418782400012.455.250.91
ملی سرب و روی ایران - فسرب
0.27565822
0.45829
4080562376187468412.245.261.45
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت
-0.23873761
-2.253685
6457652429191811041.435.311.68
فرآورده های نسوز آذر - کاذر
0.41882158
-1.582115
78742171699597110019.225.141.51
بورس اوراق بهادار تهران - بورس
0.27266990
0.57006
51869936271048500041.715.4215.32
ایران ترانسفو - بترانس
-4.16446904
-3.686939
1947738134482589000019.335.214.7
پالایش نفت بندرعباس - شبندر
1.325115905
0.9415845
1277662620321421948900014.425.710.87
پتروشیمی پارس - پارس
142219
-0.0241792
41371271746672533140006.825.813.45
صنعتی کیمیدارو - دکیمی
-1.80535004
-4.984842
8300340228823047.124.322.36
نفت بهران - شبهرن
-0.679717536
-1.0617469
28506649644559360010.35.932.58
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس
4.67596895
4.996916
154112410625103425017.74.272.59
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور
1.48576011
1.896035
4342957261061765083313.074.185.45
گروه صنعتی بوتان - لبوتان
4.30388143
3.738098
5778624705571192733.744.350.63
پشم شیشه ایران - کپشیر
2.57135106
3.945174
244690124976590054.754.271.44
پالایش نفت اصفهان - شپنا
3.572811074
2.8510997
7886779987336722148000010.924.170.77
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد
-0.586171
-1.276128
124561707686220672850010.724.263.93
مهرکام پارس - خمهر
-0.83262144
-3.982076
4683451100421775232-2151.84.270.24
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر
-1.248412736
-4.2812345
10393612851092748825.518.142.14
به پرداخت ملت - پرداخت
0.187112851
1.3513000
62753819186339507.68.491.34
کاشی پارس - کپارس
0.87166828
-1.686655
214383146459915734.035.311.04
حفاری شمال - حفاری
4.85563412
4.983416
203556269531777928432.764.282.56
نوش مازندران - غنوش
0.24073331
53489
735126166550327.212.162.16
شاهد - ثشاهد
-0.84621289
-1.921275
53859368834888497.340.7524.42
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس
0.03319060
0.469099
1462855613253245300000010.872.580
داروسازی فارابی - دفارا
4.98315604
4.985604
152598685522241600-2.639.791.33
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج
0.02843524
53699
10004522300-385.755.620.6
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم
0.89291130
1.071132
46572396526461412500016.160.840
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی
4.99294458
4.994458
8873782395597307999450.973.41289.46
خوراک دام پارس - غدام
0.23467689
4.998054
318026461340-14.7210.311.63
کشت و صنعت چین چین - غچین
0.13329018
2.159200
31192990180013.83.71.46
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس
-1.89324923
-4.984768
37753180492300186.053.541.84
پتروشیمی فارابی - شفارا
1.70853691
4.993810
48939186553650-1.74-0.510.97
بانک انصار - وانصار
02086
0.12088
11475582395208600006.171.210.42
ایران خودرو دیزل - خاور
-1.751505
-2.14503
24792663125322519475-0.24-0.110.52
قند نقش جهان - قنقش
-0.32474298
2.044400
163266959742222.26-6.490.22
سایپا دیزل - خکاوه
3.075838
1.35824
64829577543412208727-5.08-0.210.17
سرمایه گذاری ملت - وملت
-0.5961667
-0.75666
137464891766700000.680
فنرسازی خاور - خفنر
2.79613750
4.993830
76612293750000-18.774.323.21
داروسازی اکسیر - دلر
4.99586221
56221
186535116027994505.453.140.7
مجتمع فولاد خراسان - فخاس
-0.1849222
-1.899064
11714710658299800036.428.583.96
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز
-3.88184358
-4.54330
4623852015108950041.9811.40.28
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو
-4.719616514
-516466
118808519620148626024.198.562.76
پالایش نفت تبریز - شبریز
0.947924707
0.5124600
3064567757179596720117.289.281.02
پتروشیمی پردیس - شپدیس
-2.422619092
-2.2219131
25617554890911455200021.449.265.31
سیمان سفید نی ریز - سنیر
-0.083619117
-518177
488995585018.829.462.32
لابراتوارهای رازک - درازک
-4.926812215
-3.1412444
7897709647724349512.399.032.88
پرداخت الکترونیک سامان کیش - سپ
2.305416774
1.8716702
2855148478913019320016.989.792.14
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور
1.352935959
-1.0635104
1511815436431508014.8110.564.65
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید
-3.065745531
-4.2244990
14821166703059683231.512.086.1
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر
4.91882197
4.972198
3435705754881291205.341.330
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور
-3.39094587
-4.994511
44734620523277045127.8114.691.97
سیمان قاین - سقاین
-0.836312332
-3.5811991
21590258308300021.3419.364.57
معدنی دماوند - کدما
-4.990636762
-536759
5395019831102860157.7531.7713.72
دوده صنعتی پارس - شدوص
-0.10137887
-0.957820
351546277394644011.7661.570.79
سیمان کردستان - سکرد
0.98521230
-0.661210
216792926672706000-7.1875.022.95
دشت مرغاب - غدشت
08754
4.999191
10046792865.497.620.19
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی
-0.006315789
-4.3715100
32153905569985.7613.650
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ
-0.63546255
-4.995981
10186611125900-5.82-2.6613.72
پتروشیمی خارک - شخارک
2.532244783
2.5744800
145366265099895660008.475.425
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه
2.52871784
0.571750
17576493135217368-9.285.157.98
قند نیشابور - قنیشا
0.64433905
2.53977
680407265778100010.942.610.99
کشت و صنعت پیاذر - غاذر
-2.29684424
-4.994302
590926261433180018.323.063.38
بین المللی محصولات پارس - شپارس
-3.30582925
-3.72913
4487754131261506375-98.032.840.87
مارگارین - غمارگ
-4.32542411
-2.782450
260981062922025240-5.622.830.28
کابل البرز - بالبر
1.1182623
-0.122591
22792055977831281-90.362.910.78
سیمان فارس نو - سفانو
0.67455373
-0.675301
13475372418805507.623.011.25
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی
1.9343953
4.984071
5258721410080159.053.11
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید
-0.46455357
-1.525300
9298571498081607100008.853.040
پتروشیمی فجر - بفجر
-1.49257590
-0.717650
246915118741493350007.683.013.28
گروه دارویی سبحان - دسبحا
-0.66034363
-1.414330
620414270672862105.573.090
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا
2.70032282
0.362230
135978131031369200-30.662.890.92
کارخانجات قند قزوین - قزوین
-3.11746402
-3.166399
1148540735321139208.4131.21
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا
2.14324337
4.994458
857444371947688220.123.22.28
قند مرودشت - قمرو
2.79025747
1.595680
1985141141114940011.23.161.21
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال
4.0913613
3.723600
1332051948127245086853.943.241.46
بیمه دانا - دانا
-3.03872808
-4.972752
1084787304642120009.273.120
سیمان بجنورد - سبجنو
-0.6915461
-4.865232
2328712221407128.783.231.82
کربن ایران - شکربن
4.919210323
4.9910330
211434921827258075093.261.4
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا
2.09523752
0.143680
934797935072217616017.522.866
تایدواتر خاورمیانه - حتاید
0.46495403
05378
564016304754030005.352.921.59
شکر - قشکر
2.05462881
4.992964
7667922757620018.683.31.1
گروه صنعتی بارز - پکرمان
-2.71573833
-2.743832
34471151321396840749.592.610.99
صنایع شیمیایی فارس - شفارس
-0.64222785
0.892828
79738522211753455-173.612.611.86
قند لرستان - قلرست
3.70616548
1.366400
203720133415715208.912.681.54
صنعتی آما - فاما
-0.10353861
-4.993672
655024347490016.852.662.73
سیمان دورود - سدور
2.34951394
0.221365
126529031764089452612.792.61.07
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک
-3.86323683
-4.993640
596738219878447927.152.570.4
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر
-0.27716477
-2.736318
4404628148966126.882.672.4
سیمان ارومیه - ساروم
4.9733884
4.973884
301300117027188008.852.671.94
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد
-0.36276319
-0.86291
4496415728414247392500072.692.76
پاکسان - شپاکسا
4.99536726
56726
5019613376363204015.32.940.89
شیشه و گاز - کگاز
-3.02946402
-3.826350
626172400816005003.12.633.16
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه
-3.49583782
-4.443745
14402985448200275834.052.631.67
گروه مپنا - رمپنا
3.9555914
4.995973
1459209871611828000015.572.733.03
گروه صنعتی سپاهان - فسپا
4.85414493
4.994499
10345524648292045016.262.870.65
سیمان صوفیان - سصوفی
-1.50873460
-4.983338
66390222190300021.642.731.32
صنایع جوشکاب یزد - بکاب
4.81129019
4.89018
258613233221735856.32.862.27
سیمان خوزستان - سخوز
-0.71175162
-0.655165
6568543391335530010.372.881.28
سیمان غرب - سغرب
2.50955392
2.035367
9935053816176009.872.971.87
کویر تایر - پکویر
-4.56723991
-4.953975
1097144437827937009.93.110.9
سیمان اصفهان - سصفها
-4.9927708
-4.997708
88559683154160018.083.261.69
داروسازی ابوریحان - دابور
0.68379866
4.0910200
7757376828414086.675.241.4
معادن بافق - کبافق
-0.299131662
-0.6631548
1734615492641155510.464.716.54
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا
-0.70776735
-2.376622
66781944622376916212.154.444
داده گستر عصر نوین - های وب
-3.83726165
-3.996155
445056812743722466000018.514.477.23
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین
-2.14623374
-2.843350
11128417375514463284138.534.431.17
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله
-1.83384925
-2.594887
13283096542246250025.184.521.25
صنایع خاک چینی ایران - کخاک
0.722511849
-0.5411700
91971510898444337510.084.495.67
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو
-1.52791289
-2.221280
118468521526990230009.284.580
جام دارو - فجام
-4.967610273
-510270
6255164382184019.24.713.37
پتروشیمی جم - جم
-0.005119453
-1.0819244
849032165171867488009.674.782.81
آلومینیوم ایران - فایرا
-1.35644218
-2.64165
305217712873219244508.263.971.14
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن
-4.13685075
-4.365063
2712819137681112413130.134.625.38
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل
-1.1748418
-1.978350
92398227778330304800012.354.765.32
ایران ارقام - مرقام
-1.51363904
-4.143800
423021116515195200089.884.571.78
معادن منگنز ایران - کمنگنز
1.30136150
0.826121
12864177911124476017.114.93.88
ایران تایر - پتایر
-2.7423547
-3.433522
74039826271016105-642.74.840.46
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه
1.63882915
-1.322830
25432017413728750-13.424.851.97
البرز دارو - دالبر
-0.20694823
-1.14780
656078316489707806.735.022.41
سبحان دارو - دسبحان
0.49624051
3.184159
7320330341725308.485.232.06
سیمان هرمزگان - سهرمز
-0.08088657
-58231
350029469209414.164.451.94
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش
2.70864702
-1.74500
14657068923980245.823.971.26
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه
-1.8534873
-2.924820
361982176478942613.23.264.29
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا
4.15529500
4.699549
91346868190000014.513.830.68
افست - چافست
1.07575168
1.75200
266062137636176008.473.41.85
پتروشیمی شازند - شاراک
-0.06084931
-1.884841
1915329694450397635846.933.261.23
سالمین - غسالم
-0.69575424
3.615659
1795294162720023.323.341.53
کالسیمین - فاسمین
-1.62959297
-3.159153
487659245336185940007.063.313.37
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام
-1.68732855
-2.22840
97949427961713000-8.573.381.45
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر - شوینده
2.28085785
0.995712
20208451169057850009.843.510
پست بانک ایران - وپست
-3.71291945
-51919
109785602135562890625.823.50.38
قند هکمتان - قهکمت
4.2528042
3.697999
21276841711222002918.763.661.1
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن
-0.54015525
-1.335481
2896422216001818850409917.733.970
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه
-1.55276721
-1.866700
6284384224504075037.223.650
الکتریک خودرو شرق - خشرق
-1.29092141
-0.782152
249734753461348830319.863.650.43
گلتاش - شگل
0.47177242
2.257370
377813273636210008.693.741.87
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا
0.374316089
2.9216497
22858376643560083.812.95
فولاد کاوه جنوب کیش - کاوه
1.90175144
3.015200
15673756806223600800018.633.871.66
تولید محور خودرو - خمحور
-3.49653312
-4.693271
65327721641393494-231.213.731.61
نیرو کلر - شکلر
-2.55155767
-0.495889
9565895517288350014.553.84.04
لامپ پارس شهاب - بشهاب
-1.61564750
1.494900
122832583769500-87.383.890.42
لامیران - فلامی
-0.31888129
-1.917999
102008248774020.084.033.29