صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
صنایع آذر آب - فاذر
-0.68563042
-2.063000
2929106890930420006.291.450.86
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما
0.62652891
-1.152840
10108929442786815.611.751.79
بانک خاورمیانه - وخاور
-0.82561922
-2.481890
5925281111115320005.871.330.98
آبسال - لابسا
-4.45121889
-2.981918
1265616239068004016.111.370.4
کربن ایران - شکربن
0.50214404
-0.734350
7576933511010006.751.510.84
تایدواتر خاورمیانه - حتاید
1.50672897
2.662930
29278185328970006.921.661.23
صنعتی پارس خزر - لخزر
-2.65067933
-1.138057
5567544111994707.631.610.74
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید
-0.25082386
-3.762302
266422613715800005.621.655.58
گلتاش - شگل
-0.25293944
-0.383939
4955819419720004.931.740.9
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش
4.3752839
52856
21434660814478949.152.531.05
سیمان صوفیان - سصوفی
-1.62731874
-4.461820
9024316410307009.431.260.73
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو
-0.47244635
-4.874430
111816495134415003.942.53.69
فروسیلیس ایران - فروس
0.12463214
2.83300
31566103281061435.922.793.53
ایران تایر - پتایر
1.31262470
4.962559
69182517097075787.432.930.31
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور
1.27713879
2.1113993
803271115166548010.333.861.85
شیشه و گاز - کگاز
-0.09453172
-0.633155
1643445217930001.334.591.63
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن
-1.4139767
-2.96755
320112237210925000.540
سیمان فارس و خوزستان - سفارس
-0.1011988
-2.53964
923028955575008.660.578
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا
0.25861163
1.291175
38393144769780077.571.330.44
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول
-0.88431345
-4.941290
128503416582690000014.081.0813.13
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت
0.1067938
0.64943
374256353422100000.610
پست بانک ایران - وپست
01479
2.771520
7001478227457.653.080.39
بیمه ما - ما
-0.1771128
2.121154
9609610816920004.671.090.56
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار
0.54831467
2.811500
74875112117360001.10
سیمان دورود - سدور
-0.7728642
-0.31645
531854340411970-87.651.460.49
صنعتی پارس مینو - غپینو
-0.16572410
1.492450
410049730366008.71.621.11
فولاد کاوه جنوب کیش - کاوه
-0.20152476
-0.852460
54781813441733200011.882.11.03
پارس دارو - دپارس
-0.88389084
-58707
1477712919076404.992.711.37
البرز دارو - دالبر
-0.50027957
-3.717700
5605143374000106.163.052.36
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت
0.07532658
1.662700
557515233904-11.23.122.23
رادیاتور ایران - ختور
0.19972509
1.882551
27249697527004.821.060.47
پشم شیشه ایران - کپشیر
0.02354261
-4.154083
1014463915050.993.41.37
قند نقش جهان - قنقش
0.20484893
3.425050
179478968012725.34-5.90.25
سیمان تهران - ستران
-0.7711287
-0.851286
335196428225225010.010.580.83
شاهد - ثشاهد
-0.09291076
0.281080
61234065829123364.430.6627.74
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم
-0.07821277
-0.551271
333084424574650000.680
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق
-0.1406710
0.7716
24544917463900017.930.740.91
سرمایه گذاری سپه - وسپه
-0.08821133
-0.621127
245509275758090300.970
سیمان شمال - سشمال
-1.4656874
-3.04860
2162011859396126.090.570.96
پتروشیمی آبادان - شپترو
-0.6252226
-0.632226
2384195311402380-3.540.640.72
لیزینگ ایرانیان - وایران
0.96731357
0.451350
44225560013570006.181.021.7
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند
1.8492644
4.972725
28041507415105760015.321.90.85
عمران و توسعه فارس - ثفارس
-1.48341926
-2.711902
23373744619260004.811.241.84
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا
0.27571091
1.11100
1015675111798626406.581.462.15
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک
-0.3409877
0.23882
766388672281392361.691.480.19
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک
0.5832243
1.122255
8052618347775927.781.570.26
لعابیران - شلعاب
2.9891585
4.941615
23344337325360051.691.610.52
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی
0.25031602
1.941629
14049722613617005.521.642.7
پاکسان - شپاکسا
1.47244204
2.824260
15633666122701607.91.670.44
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور
-0.0752663
-0.412654
4563781214781969210.861.913.45
گروه دارویی برکت - برکت
-0.13571472
-2.311440
675669750048005.081.244.2
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز
-0.53242429
-1.722400
3369087961238790054.26-1700.470.77
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم
-1.752729
-1.21733
29475032122911250000.580
بیمه البرز - البرز
-0.4094973
-3.28945
23112922038920006.810.710.24
بانک سینا - وسینا
-0.09971002
-4.99953
7705073100200006.650.720.31
گروه بهمن - خبهمن
-0.2103949
-0.84943
1250845118394900005.480.824.55
سیمان شرق - سشرق
-0.1582631
0632
27360717216743966.310.840.88
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا
-0.58061541
-1.291530
164329248292790000.850
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما
0.31011941
-0.721921
970581898734505.061.250.6
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ
-0.22011360
-2.791325
147176195678640010.631.170.71
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا
4.2239987
3.48980
6665256658125662009.830.838.17
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان
2.14942899
1.82889
2132596185798006.441.960.38
سیمان سپاهان - سپاها
0718
0718
7130751175910011.490.830.66
کمباین سازی ایران - تکمبا
2.4457754
1.77749
2773746209212991639.550.961.11
حفاری شمال - حفاری
-0.58411702
-1.171692
50931786244343996.740.950.54
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت
1.22621486
0.141470
941286139924519007.131.115.89
لبنیات کالبر - غالبر
1.65751288
1.11281
1344775173245080032.251.120.66
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه
1.30371321
1.071318
477736631134821321.971.130.25
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین
0.2252890
0.34891
13161161172117733359.581.130.33
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر
0.29253429
0.323430
18649563943605418.451.961.11
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا
0.006116340
4.6617100
170365360007.045.312.71
کابل البرز - بالبر
-2.48381806
-1.731820
474981858572358175.461.940.43
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا
-0.45623491
-3.343390
184335624123204377.122.242.3
باما - کاما
1.70338598
2.738685
605803520942990006.542.573.25
بورس اوراق بهادار تهران - بورس
0.51613116
03100
4463301393467400013.282.656.16
گروه صنعتی بوتان - لبوتان
-0.13164552
-1.934470
142816649319301138.82.760.4
پتروشیمی جم - جم
-0.463510307
-2.5910087
1386561392989472005.773.931.75
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن
-1.1484908
-0.24955
9284204557717205124.824.274.46
پتروشیمی فن آوران - شفن
-0.112130304
-3.0929400
12564370287888006.744.652.56
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن
1.4535698
-1.02681
2083311145638390007.590.566.18
صنایع ریخته گری ایران - خریخت
0.7947761
2.12771
369569283304400294.967.450.58
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک
-1.5912804
-1.96801
106866286073480736.651.210.15
همکاران سیستم - سیستم
-0.1064711
-2.884580
148306844754507.52.915.38
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه
02200
02200
100002233000004.551.064.2
شیشه همدان - کهمدا
01782
-2.811732
5100920528647.21.422.22
داروسازی اکسیر - دلر
03473
-0.093470
30001015628504.221.920.4
سالمین - غسالم
0.83173637
4.993787
2340089109110013.372.381.11
مجتمع فولاد خراسان - فخاس
03713
-0.353700
404461502970400025.283.031.8
پارس سویچ - بسویچ
-0.12537969
-17899
39953119922507.223.591.73
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد
-0.08247275
-56917
12008104760010.582.630.45
سیمان کردستان - سکرد
-4.884779
-4.88779
62583048893480017.094.060.76
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام
-0.31353180
-4.983031
1004030337716212-1.180.44
تراکتورسازی - تایرا
-0.11462614
-1.682573
5071513047052006.611.760.57
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا
0919
-2.5896
44744165420000.740
صنایع لاستیکی سهند - پسهند
2.89371849
4.91885
1074129198664715021.51.232.53
سیمان غرب - سغرب
02865
0.12868
332298595005.561.560.92
سبحان دارو - دسبحان
0.05563597
0.473612
7840528220862603.461.981.03
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر
05091
0.185100
79904138487964.312.241.45
پارس سرام - کسرام
-0.15852520
-4.992398
63541515120002.460.76
داروسازی اسوه - داسوه
-0.16717170
-0.177170
1557110853775006.433.461.85
سیمان داراب - ساراب
0889
1.46902
81166728001007.770.590.84
سیمان هرمزگان - سهرمز
-0.13275267
-4.995011
545027285471411.913.511.21
صنایع خاک چینی ایران - کخاک
0.01516616
1.286700
20451424810007.794.493.93
سیمان خزر - سخزر
-0.02244473
-4.984251
5002102879012.632.611.52
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر
05969
-4.995671
2001512140217.233.841.11
معدنی املاح ایران - شاملا
0.007114168
0.2314200
13752029752807.024.522.75
سیمان ایلام - سیلام
02369
-4.982251
5001977212251.68.610.81
گروه صنعتی سپاهان - فسپا
-0.14681360
-4.991294
10000138840009.030.980.21
سیمان اصفهان - سصفها
-0.02119474
-4.999003
3003189480021.324.311.9
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا
-0.07075653
-4.985375
13017113060010.632.740.43
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا
-0.213613548
-4.9912900
15842073393313.31.670.36
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد
-0.07655224
-4.994967
23001118806405.762.651.12
پتروشیمی فجر - بفجر
-0.12915415
-4.465180
51198265351975005.392.72.27
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه
-0.21071421
-0.631415
4766367173139-18.622.979.37
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی
02561
3.482650
40016530554.81.580.55
سرمایه گذاری پردیس - پردیس
01052
-3.231018
20002131500000.850
بیمه ملت - ملت
0.2091918
4.962009
17972434954663007.991.381.39
داروسازی فارابی - دفارا
-0.15943757
-53575
6515241502800898.81.860.74
کارخانجات داروپخش - دارو
-1.24944347
-54182
5022821021735004.382.070.5
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا
8.65328350
9.958450
2368511978167000010.93.550.94
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو
-0.28871036
-3.751000
14845114849728006.220.76.42
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر
3.908904
4.94913
7378646674791206.980.723.52
لابراتوارهای رازک - درازک
0.025111969
3.2112350
165020709761710.546.882.68
فیبر ایران - چفیبر
0.70193587
4.913737
27615102717400175.02-114.662.71
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه
01891
-0.051890
12678324010013796.651.330.85
داروسازی کوثر - دکوثر
0.26251146
1.661162
22755526161884016.850.650.48
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما
-1.5071830
0.591869
43225979118143355.191.521.53
کویر تایر - پکویر
-0.64892756
-2.672700
6268516919292005.281.680.47
نیرو ترانس - بنیرو
-0.61824019
-2.893927
54866217200950011.492.661.98
تولید محور خودرو - خمحور
-0.52291522
-3.141482
85400128640368743.752.070.54
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو
-0.132212845
-0.8712750
60000765128450008.565.171.72
پتروشیمی فارابی - شفارا
03637
-0.253628
559020545550-1.77-0.660.95
گلوکوزان - غگل
-0.381815135
-514434
61408930270009.9111.181.14
چرخشگر - خچرخش
-3.68051230
-3.451233
9758231200117107729.481.150.77
سایپا شیشه - کساپا
-4.75351082
-4.931080
493565534248860468.661.720.52
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران
-0.80983307
-4.023200
3671081175153080634.721.351.87
فرآورده های نسوز ایران - کفرا
2.37064232
4.984340
790359334415780539.572.31.66
کاشی پارس - کپارس
-0.06784423
-0.594400
3476153881186.612.610.62
گروه دارویی سبحان - دسبحا
-0.02783595
-2.673500
60002160036504.52.944.4
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا
07901
-4.767525
10031604008.144.013.77
بیمه آسیا - آسیا
-1.40941469
-4.971416
26607137733787007.81.030.13
پتروشیمی پردیس - شپدیس
0.17597972
0.538000
38491530814783200010.335.062.3
سیمان شاهرود - سرود
-0.18421084
-3.131052
1311761418780405.710.830.76
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس
-1.41962500
0.122539
225721564872500-2.93-1.920.76
لیزینگ ایران - ولیز
1.8158785
4.93809
32637726147100022.430.871.1
داروسازی امین - دامین
-1.48951455
1.491499
23327533712067775.731.030.97
سیمان خوزستان - سخوز
-0.04192383
-0.212379
61201415489503.661.280.57
موتوژن - بموتو
-0.08943351
-1.913290
154645122800204.542.350.64
بیمه دانا - دانا
02050
-4.931949
10962307500014.242.690.16
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور
-1.02643568
-4.993425
277079572830044.213.510.45
نیرو کلر - شکلر
-0.28264235
-2.524140
227079421175009.224.022.64
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت
-0.1351739
-1.35730
25670018744340008.610.653.26
داروسازی زهراوی - دزهراوی
-2.0213339
-4.9912934
3893450432013604.44.580.83
صنایع شیمیایی سینا - شسینا
-0.09216509
-3.886262
21621419990813.540.740.49
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی
-1.60941345
-4.971299
1170991523362504310.91.10.87
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی
-3.64512009
-4.991981
1764183508036005.441.496.34
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید
-3.727224254
-2.7524500
35048885011629868816.747.933.22
سیمان ارومیه - ساروم
02373
02373
447447106216611004.81.391.1
دوده صنعتی پارس - شدوص
03513
-0.373500
200174215605.86-25.630.42
داروپخش - وپخش
09101
-58646
200276448405.093.644.97
الکتریک خودرو شرق - خشرق
-0.29884671
-4.994451
7704341471365422.933.880.51
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا
-0.39931746
-0.061752
432571755113490011.961.1419.13
پارس خودرو - خپارس
-0.6545759
-0.52760
691246152311724469221.431.240.28
پارس پامچال - شپمچا
-0.432810353
-4.999879
418541310590-16.12-3.71.03
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت
4.8522550
4.982553
102050026031300500521.034.411.61
فولاد خوزستان - فخوز
1.07965243
0.085191
19033869979758766966.452.741.19
بیسکویت گرجی - غگرجی
0.23823788
4.793960
89903575760012.882.761.36
سرمایه گذاری شفا دارو - شفا
0.34084122
0.974148
8512433508486161002.820
ایران ارقام - مرقام
4.8792687
52690
8785592360134350065.333.031.27
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا
0.09222171
0.972190
31448696513005.713.381.09
پالایش نفت تبریز - شبریز
2.03726962
2.456990
148540310341270418776.713.570.38
ایران ترانسفو - بترانس
-0.22495324
-2.555200
1029325321996500017.424.063.7
مهندسی تکنوتار - تکنو
-1.18432670
2.152760
5057281350427200243.844.323.7
قند مرودشت - قمرو
2.81023878
4.983960
7613930277560010.372.590.68
نفت بهران - شبهرن
0.44469940
0.659960
2983912997258440007.284.891.58
خدمات انفورماتیک - رانفور
0.158826489
0.5826600
6908718437416920010.484.975.84
فرآورده های نسوز آذر - کاذر
-0.39141018
-1.171010
82974484445810013.575.110.56
قند اصفهان - قصفها
4.52089641
59685
438241422518799958.935.470.5
معدنی دماوند - کدما
-2.274613018
-512655
1694421439054067.7911.63.6
سیمان بهبهان - سبهان
-0.049412128
-4.911540
40056670407.162.090.75
لامپ پارس شهاب - بشهاب
-0.25763872
-3.993727
7825296272647.452.680.29
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل
0.86753372
-1.263301
3569028120361213920008.542.643.05
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ
-1.24582616
0.042650
1632704427295311556.652.491.23
سیمان قاین - سقاین
-1.127522712
-521823
490710712087876.554.891.69
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد
0.91582204
0.732200
661772314583738340009.531.72.54
بیمه پارسیان - پارسیان
2.45761209
51239
1680476203136270002.580.880.26
سخت آژند - ثاژن
4.53622051
4.592052
243820850008204003.161.071.73
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو
01552
-0.771540
205705531931264880006.31.265.56
بانک اقتصاد نوین - ونوین
-1.02391160
-4.951114
110400012301523196022.841.280.24
بانک انصار - وانصار
0.04652151
0.052151
271019585215100007.161.390.42
گروه صنعتی بارز - پکرمان
0.21252358
1.912398
32801677759574874.871.40.64
بانک صادرات ایران - وبصادر
0622
0622
293265411824235951600-2.531.620.18
ایر کاپارت صنعت - خکار
-3.50781788
-3.131795
1218904217989400014.031.671.88
پتروشیمی مبین - مبین
-0.51824799
-0.544798
222673510686683953485.272.451.76
پتروشیمی شازند - شاراک
-0.06633016
-0.33009
7456822243243210245.671.790.94
ایران خودرو - خودرو
-0.44622454
0.042466
349811585773754620022.081.790.15
مخابرات ایران - اخابر
-0.13312251
-0.532242
4164629231350600004.741.922.72
ملی صنایع مس ایران - فملی
-0.59772661
02677
75282112003615966000010.471.962.01
کالسیمین - فاسمین
0.28195692
0.865725
15454178796113840006.042.142.65
پالایش نفت تهران - شتران
-0.40354196
-1.264160
21748019121671360007.032.210.41
شکر - قشکر
4.9431656
4.941656
1959435324533120057.482.30.73
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش
0.20552925
0.382930
354342103958500005.92.421.54
ایران دارو - دیران
0.16331840
0.871853
25616485520004.991.440.63
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی
013416
-0.4213359
751331858474.5411.7474.32
زامیاد - خزامیا
0697
1.15705
92519946445385433596.320.820.25
نوش مازندران - غنوش
-0.81923511
-1.133500
10389836417555023.162.241.95
گروه مپنا - رمپنا
-0.98496635
-3.766449
64491742256635000012.591.752.09
صنعتی بهشهر - غبشهر
-0.36682173
-0.732165
600484130065190004.791.090.24
سیمان مازندران - سمازن
02562
-52434
5001315894611.912.41.83
کشت و صنعت چین چین - غچین
-0.04147251
-4.996892
500372510010.882.932.27
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل
-0.08415937
-55645
176310142488013.313.321.83
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج
-0.0543705
-4.993522
16916549126-19.4512.20.72
سازه پویش - خپویش
-0.008423834
-522645
80223834006.83.490.43
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ
-0.0653075
-4.972924
20476553500656.58-1.751.43
فنرسازی خاور - خفنر
-0.02853511
-4.983337
6332351100-22.093.571.18
سیمان بجنورد - سبجنو
-0.02064863
-54621
800419062969.612.661.61
کشت و صنعت پیاذر - غاذر
0.17723392
1.593440
273679325440010.382.912.6
سرمایه گذاری ملت - وملت
-0.5961667
-0.75666
137464891766700000.680
سیمان فارس - سفار
-0.04696396
-4.996080
8945149026818.213.992.36
سیمان سفید نی ریز - سنیر
-0.027914309
-3.4213824
313471545021.355.941.97
داده گستر عصر نوین - های وب
4.6996261
56279
914002555722412504400014.75.176.17
پلی اکریل ایران - شپلی
-2.4194484
-1.81487
31313512151541728354-2.1-1.850.68
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو
-0.1745163
-3.335000
48592465570165.244.594.23
داروسازی روزدارو - دروز
-0.69561856
-3.321807
4148574129890356.021.771.69
لامیران - فلامی
-0.11026345
-4.996035
16471038070012.493.332.3
صنعتی آما - فاما
-0.0414880
-54638
20459244000011.3621.93
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا
-0.5333746
-1.47739
89696666344760005.630.445.9
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی
2.78971437
3.431446
363787452271005900000.820
واسپاری ملت - ولملت
2.4321432
31440
307651443114560011.121.092.83
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر - شوینده
0.03452899
1.792950
41124481192228990006.891.337.39
خوراک دام پارس - غدام
-4.99526904
-56904
190141424030.86.781.05
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر
-2.2934815
-4.994682
46775219481500122.185.2511.23
داروسازی ابوریحان - دابور
-0.01636138
-2.266000
986617677444.382.850.8
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس
-1.53062702
-0.152740
17370046927020030.81.980.61
مارگارین - غمارگ
1.42751350
1.281348
1318137178011340007.541.110.12
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی
1.44652104
-1.592041
1990338418894680009.381.269.3
شهد ایران - غشهد
01908
-4.981813
5601381600-63.784.8829.24
دشت مرغاب - غدشت
-0.84078374
-58023
1000080447615-24.6916.50.25
سیمان هگمتان - سهگمت
-3.39451736
-2.621750
2267513908730347.060.720.62
گروه تولیدی مهرام - غمهرا
-0.247125435
-524224
9652389022514.015.490.46
جام دارو - فجام
-0.02398376
-4.997960
238267008012.184.212.63
سیمان خاش - سخاش
0.250710399
4.1210800
1172712312998759.73.581.5
صنایع سیمان دشتستان - سدشت
01755
-4.961668
21004207090029.521.622.07
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم
0.23531278
1.961300
10105013125560006.060.8214
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر
0.89531127
1.881138
57957656564811440005.360.814.99
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس
-0.75761572
-4.991505
5480082141480055.351.3220.09
سامان گستر اصفهان - ثامان
0.1961534
2.681572
51001793404587.990.692.6
بانک تجارت - وتجارت
0635
0635
14654510930729019500-2.37-2.650.17
قند نیشابور - قنیشا
4.81932523
4.992527
21097353250460024.11.90.89
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام
0.56181969
1.841994
91951183118140020.151.840.78
توسعه معادن روی ایران - کروی
0.08963351
1.253390
12343341680891469.081.848.56
آلومینیوم ایران - فایرا
2.47651200
4.951229
10321971269623739717.641.940.44
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام
1.12912060
2.62090
162665337154500-1.82-0.451.14
ایران خودرو دیزل - خاور
1.5576652
1.25650
482602831453252866-0.51-0.170.34
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو
-0.15441293
-0.311291
564029729235326013.540.748.81
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین
4.914249082
549122
899878441682454100136.7-12.23.11
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی
-0.60611148
-0.521149
278231317183680000.840
ماشین‌سازی اراک - فاراک
0.9864819
1.48823
323363626505148683-19.430.951.74
تامین سرمایه امید - امید
2.15281471
2.711479
1640896242372079004.561.193.92
فنرسازی زر - خزر
-0.3589833
0.36839
750222625416498111.391.071
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک
4.78851313
4.951315
19160662516181915334.361.160.3
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق
0.06181618
-1.861587
6473161052436860005.561.125.47
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک
-0.78852139
-1.92115
23420204974347587504.091.133.94
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا
2.49111440
1.491426
470388267721080000-61.14-8.990.98
کارتن ایران - چکارن
1.09175278
1.425295
646167341096191630.187.591.35
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان
02215
-1.132190
13593733012897075007.261.216.56
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو
0.41082444
0.042435
12689231148880043.831.880.89
صنایع شیمیایی فارس - شفارس
2.09841557
3.481578
29237445698029825.351.440.87
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد
0.68851755
3.271800
1147124201342120020.571.465.97
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن
0.53481692
01683
1144966119371577283149.911.539.75
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر
-0.14812023
-0.32020
18272536674853023.881.553.74
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه
3.20272739
4.032761
6630451816205425001.610
داده پردازی ایران - مداران
4.41442862
52878
30922888518603009.461.851.32
صنعتی کیمیدارو - دکیمی
-0.07375425
-2.715282
27491513020003.391.820.89
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه
-0.65473035
-0.133051
809327245649167010.052.142.68
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو
0.82121105
2.191120
514019575353600006.370
مهرکام پارس - خمهر
-1.20141398
-2.471380
324816453115754440.442.130.17
مس شهید باهنر - فباهنر
0.12464018
0.44029
267375107545202505.922.450.71
معادن بافق - کبافق
0.876214506
1.1814550
121330176029374655.662.743.49
پالایش نفت بندرعباس - شبندر
-0.08327203
-1.537099
9387866760994014007.252.90.49
شهد - قشهد
0.30038015
0.138001
15794128161342010.683.210.96
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله
-2.87154262
-2.014300
2394741021213100040.574.151.33
ملی سرب و روی ایران - فسرب
0.99453148
0.743140
7995382517101365621.424.290.99
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو
-2.63839853
-4.79644
9412092788677010.314.761.56
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر
1.671522
0.81509
31001524724125565008.331.28.03
حمل و نقل توکا - حتوکا
4.3751670
51680
1292324215855110017.491.320.89
بانک پارسیان - وپارس
0930
0930
435761740532209680018.390.780.21
به پرداخت ملت - پرداخت
0.011417506
0.0117505
1840603223166307006.515.921.33
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر
4.08162448
4.972469
1444928353897920030.313.830.71
نفت سپاهان - شسپا
-0.145113760
-1.1613620
48144655144480004.653.760.81
ارتباطات سیار ایران - همراه
-0.050717758
-0.3817699
40031571081704768005.463.771.49
نفت پارس - شنفت
1.37217536
0.897500
396617300094200009.24.171.22
پتروشیمی خارک - شخارک
1.21724368
1.3524400
3842419372487360006.994.653.47
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز
1.26972632
0.382609
21883805759658000-6.615.720.2
معادن منگنز ایران - کمنگنز
4.31387061
4.997107
6226034396142914636.096.085.01
آسان پرداخت پرشین - آپ
-0.072417935
-0.117930
35161363033587000013.19.120.92
آلومراد - فمراد
4.44743100
4.993116
29515391515356030.543.351.09
سایپا دیزل - خکاوه
0.7718914
1.1917
12465734113972409042-5.55-0.250.18
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر
-0.16752384
-0.382379
2011684479735760008.70.519.52
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا
0.1721582
0.52584
5281779307562128505.510.525.28
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا
-0.2587771
0.13774
97028197477302746066.810.670.26
بانک ملت - وبملت
0948
-0.11947
25269522392474000006.850.690.19
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب
0.08331202
1.581220
4946460420700000.730
بانک کارآفرین - وکار
01349
-4.971282
870111114665005.570.740.51
بهنوش ایران - غبهنوش
1.534247
4.954390
45004197152892024.83.380.4
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی
-0.08083710
-4.983528
504241786081803030.83.0919.85
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت
-1.93481926
-3.161902
107894020782099910-28.121.2811.64
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس
-0.35365354
-3.185202
59762131762677000006.5126.45
تولیدی چدن سازان - چدن
0.92892173
1.952195
770143167317384008.661.352.22
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال
2.93741612
2.171600
798779812872109349521.411.460.69
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا
4.52622217
52227
969563215011284536.121.632.66
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد
-0.17732815
-0.712800
19423324546702111250005.161.551.46
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس
-3.57382914
-2.712940
1472164268742008.781.5118.85
تولیدی کاشی تکسرام - کترام
-4.11941606
-3.761612
3379145542647373956.741.671.13
بین المللی محصولات پارس - شپارس
-2.99631813
-2.621820
13324812416933695442.31.760.43
قند هکمتان - قهکمت
4.81764656
54664
1303799607112738829.262.10.74
کارخانجات قند قزوین - قزوین
2.65994670
1.564620
40094561872315420199.333.080.79
پالایش نفت اصفهان - شپنا
-0.13844329
0.234345
281081312169865800004.842.050.37
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا
4.6992852
4.992860
573000163431359611.212.151.44
رینگ سازی مشهد - خرینگ
0.2561175
1.111185
10994171292522875-6.012.160.14
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس
1.65613192
1.753195
346237110547880013.232.231.46
صنایع جوشکاب یزد - بکاب
-0.500211339
011396
145933165517462139.932.361.56
افست - چافست
1.380510942
4.9911332
2304026121884006.062.441.27
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه
1.12551797
3.11832
6524271173449250-21.612.481.11
قند لرستان - قلرست
4.96185627
55629
2528201423135048014.5331.59
سیمان فارس نو - سفانو
03132
1.373175
1000310962007.971.530.78