کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
پارس پامچال - شپمچا
-0.432810353
-4.999879
418541310590-16.12-3.71.03
ایران خودرو - خودرو
-1.3612754
-1.862740
119031133278142136200-1.66-8.510.14
مجتمع فولاد خراسان - فخاس
-0.39129675
-3.649359
12034011288707500032.057.594.09
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه
-1.53061544
-1.661542
582708900188126-8.528.057.01
پرداخت الکترونیک سامان کیش - سپ
-3.653616165
-2.8516300
832974134652909700015.078.111.79
مهرکام پارس - خمهر
-0.31661889
0.791910
153646329021564092-4.09-90.320.23
پست بانک ایران - وپست
-3.26221631
-3.911620
387677163245273759-6.1-46.050.38
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین
-0.683375148
0.2275830
8798966123757400178.01-24.133.57
صنایع ریخته گری ایران - خریخت
2.45171379
4.751410
65072678973551600-6.33-17.571.51
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا
-4.10332711
-4.992686
335435190932033250-4.98-8.3368.02
پتروشیمی فن آوران - شفن
-1.038157291
-0.3757680
35379920269544264505.865.993.25
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس
0.12249813
-0.019800
18013517683424737-7.22-4.213.01
داروسازی زهراوی - دزهراوی
4.995316899
516899
45176476344055760-3.34-3.752.45
بانک تجارت - وتجارت
-1.14421296
-0.921299
34478942744668459227200-0.96-1.670.37
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام
-2.3814223
-1.414265
3139471326316725-5.46-0.833.44
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا
-1.6287906
-1.74905
9794306886972117607.650.720
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر
-0.31653780
0.713819
937481135439567000010.330.760
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن
-3.0591919
-2.53924
2731951251050545009.340.760
فروسیلیس ایران - فروس
-4.35797045
-56998
5965184203616078950.315.96.81
نفت پارس - شنفت
-0.2513967
-2.5913640
1461312029174587508.815.891.6
بانک سینا - وسینا
-4.4281036
-3.231049
16698439173021036000013.070.770.35
سیمان بجنورد - سبجنو
-2.89064401
-4.94310
9722042017251928.892.61.43
سخت آژند - ثاژن
-4.54052607
-4.982595
3532709921110428006.351.583.55
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد
-3.60141954
-4.981926
803203156946896062.331.6220.88
تولیدی چدن سازان - چدن
-0.08413566
1.293615
2567731915528528005.691.83.35
لعابیران - شلعاب
1.50292634
3.662690
663190174742144044.222.061.14
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ
-1.98772712
-1.772718
1436146389398809226.942.021.26
سیمان غرب - سغرب
-1.43025100
-1.435100
947940483515300006.662.321.49
قند نیشابور - قنیشا
0.40213745
0.113734
327388122674900010.492.50.95
آبسال - لابسا
1.58693649
2.063666
2671819751313640-317.072.790.99
پتروشیمی جم - جم
-0.63719029
-0.0119150
739542140721826784008.095.832.55
شاهد - ثشاهد
-2.20051200
-2.21200
1313568157632479586.340.6892.14
سیمان داراب - ساراب
-1.25911490
-2.981464
66425999013410005.910.921.35
کشت و صنعت پیاذر - غاذر
-4.68824310
-4.914300
511848220632325013.743.012.95
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد
-4.28076753
-3.616800
469555317124310805.883.121.35
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر
-4.18792448
-4.972428
21816745340146880036.783.141
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه
-4.78296251
-56237
240712715048468825034.623.390
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا
-1.905610707
0.7811000
120538129121414009.943.830.96
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو
0.16856541
4.996856
251917830707-317.555.255.4
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا
-2.5974900
-2.38902
2234053220107960750023.660.790
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم
-4.33241082
-4.771077
3297679035677135250009.810.780
رادیاتور ایران - ختور
-4.2332466
-3.652481
3904479637398006.431.10.45
چرخشگر - خچرخش
4.94611655
4.951655
11234341859157571748.331.580.96
کمباین سازی ایران - تکمبا
-4.008958
-4.41954
77463087424165066045.991.211.48
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول
-0.80461726
-1.671711
22179377382713452000014.671.280
سیمان شرق - سشرق
-4.3655942
-3.35952
491765246332499654112.531.251.42
پتروشیمی آبادان - شپترو
-3.68364968
-4.984901
2852787141723129840-5.451.271.51
تامین سرمایه امید - امید
0.58521547
-0.461531
3605253557992820005.331.3413.98
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک
-2.26843059
-2.883040
586619217943497087503.221.32271.23
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا
3.84371621
3.521616
3106476650352421460014.551.351272.91
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک
0.28791742
-0.41730
220411838392413530157.661.520.38
لیزینگ ایران - ولیز
-4.3796917
-4.07920
22666962078550200-8.431.181.29
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی
3.81912365
4.962391
72138061706120102509.961.593.22
صنعتی بهشهر - غبشهر
0.16982950
0.032946
902315526618885000012.161.550.37
داروسازی امین - دامین
-2.56412394
-2.082406
901461215819855846.071.521.35
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام
1.19027907
0.637863
1330521052839723-20.981.611.53
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق
-2.86612474
-2.162492
554678213724667980006.721.580
زامیاد - خزامیا
-2.50221091
-1.881098
74831466816096033112-7.091.570.53
شیشه همدان - کهمدا
-2.05152817
-1.982819
1781714501832451846.261.623.15
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه
-0.64293091
-0.063109
709750219446365004.441.2413.81
عمران و توسعه فارس - ثفارس
0.3571968
2.42008
1156569227619680004.921.152.37
بیمه البرز - البرز
4.80851177
4.991179
5757218677847080007.480.870
داروسازی کوثر - دکوثر
0.22741763
1.191780
49399187195202018.470.970.56
سیمان تهران - ستران
-3.27251803
-1.561835
62674611263155250-58.920.821.17
بانک پارسیان - وپارس
-3.93221246
-2.621263
1029675712826296049603.760.830.19
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت
0.105953
0.63958
12878061228571800061.380.893.36
گروه بهمن - خبهمن
-2.42541046
-1.681054
1628557417032104600004.830.90
سیمان سپاهان - سپاها
-4.0795917
-3.77920
354458532492246650-26.820.921.1
واسپاری ملت - ولملت
-3.41811215
-2.151231
107588213079720005.660.932.09
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت
0.13961435
0.491440
4414893633764575004.680.970
سامان گستر اصفهان - ثامان
-3.53341993
-4.991963
17320134144232923.110.9710.81
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی
-2.28381797
-1.091819
3774329678180865006.071.110
بیمه ما - ما
-1.71281951
-0.451976
738131144029265005.111.340
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر
-3.09082038
-2.712046
27756079565681467360009.181.370
بیمه آسیا - آسیا
4.04712211
4.992231
644513414251508530010.121.50
صنایع آذر آب - فاذر
-2.56722429
-2.532430
285797769412429000113.961.410.82
لبنیات کالبر - غالبر
2.32332114
2.712122
682282314422739900120.131.481.12
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر
-0.36331920
-0.361920
62760111871584000011.051.490
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا
-2.2191366
-2.081368
1763493024090123486404.811.65
سرمایه گذاری پردیس - پردیس
-2.24071527
-0.511554
4165795636019087503.241.060
سیمان مازندران - سمازن
-1.96081950
-1.861952
38037473724043509.171.511.64
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو
-4.75051985
-4.511990
80162591591336127009.291.070
ایر کاپارت صنعت - خکار
-1.2361758
-1.691750
1833420322387900059.81.692.16
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی
-0.54611639
-1.151629
20968434026224003.581.0910.1
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت
-4.85773878
-4.983873
19333707498197778042.725.481.73
تراکتورسازی - تایرا
-0.64533695
-1.723655
105038373665100010.672.750.69
صنایع شیمیایی فارس - شفارس
0.46043055
-1.053009
2256936901923449-195.082.841.95
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی
-0.63084253
0.444299
3910716410845157.162.670.97
جام دارو - فجام
-0.73310834
-4.9910369
69017286672021.955.13.44
قند اصفهان - قصفها
-1.66411583
-3.5211364
90140104422586857.346.290.66
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا
-0.35771393
-0.571390
30046941725074004.410.930
پارس سویچ - بسویچ
-0.15125943
-4.655675
806246356580012.444.262.58
قند هکمتان - قهکمت
-3.79418393
-58288
551716463122963259.153.821.15
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل
-0.05297557
-57183
11208181368011.094.572.22
سیمان شاهرود - سرود
-0.19471538
-0.841528
71751911103612457808.31.191.05
سیمان خزر - سخزر
-4.98493774
-4.983774
35393791335886802014.262.251.29
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم
0.05151944
1.131965
514916100287480004.31.30
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک
-1.81053471
-0.423520
518384179973932327.792.390.36
بانک کارآفرین - وکار
-0.91261520
-2.151501
1022919152312920000-108.491.070.57
صنایع لاستیکی سهند - پسهند
-4.24032710
-2.832750
1154245312894850028.21.772.75
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس - زپارس
9.89497319
10.247342
521396638163250022211.734.642.74
سیمان ایلام - سیلام
-0.4593470
-4.963313
15326511431375-6.7343.221.71
گروه صنعتی بارز - پکرمان
-1.86593629
-2.653600
6745582425916866810.292.410.93
موتوژن - بموتو
0.13675861
2.516000
3955423239878248.292.821.27
سیمان صوفیان - سصوفی
03288
-4.993124
4000180840050.762.521.23
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن
-1.58371305
-3.391281
71816592935887504.060.820
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر
-0.78932011
-0.842010
1134607227774409015.041.320
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما
-0.66264198
-4.994015
5451721941620659.392.843.31
سیمان خاش - سخاش
-0.155410281
-2.310060
33143312851256.714.091.23
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت
0.48664956
1.385000
36384182436128-33.5216.242.77
سیمان قاین - سقاین
-0.008312016
-4.311500
2190300400021.979.054.26
لامپ پارس شهاب - بشهاب
3.19524780
4.994863
7271435477436020.033.320.42
داروسازی فارابی - دفارا
-1.78725880
-1.545895
23981314102352000-6.225.321.03
سیمان بهبهان - سبهان
-0.255327740
-1.1227500
596916415257006.243.451.5
شهد ایران - غشهد
0.24314536
0.514548
111900508907200205.5711.7454.86
سازه پویش - خپویش
0.15420155
2.520627
34007020155009.44.280.43
معدنی املاح ایران - شاملا
-0.223719629
-3.4219000
544910441220907.826.063.3
داروپخش - وپخش
-0.323611705
-4.1611255
2586929198322006.193.90
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا
14.818135372
15.8635694
286271013191620028.214.380.69
سیمان فارس - سفار
-0.0166246
-4.995935
2001145531812.813.812.08
فنرسازی خاور - خفنر
-0.2653764
0.483792
2360088752800-49.474.072.7
صنعتی آما - فاما
-18.44793037
-15.713139
28513778661273330011.042.322
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر
-0.422311553
-4.9811024
29411324991247413.445.611.59
سیمان هگمتان - سهگمت
-2.25562210
-0.972239
42919894811114098.580.980.83
داروسازی اسوه - داسوه
-0.57927209
-2.087100
4050328154067509.682.992.89
بیمه پارسیان - پارسیان
-0.6841452
-1.161445
2863941415843560005.150.980
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو
-0.20351471
-1.421453
31813346470608009.5710
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا
-1.31581875
-0.161897
2195026411612187502.391.220
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش
-3.11113052
-3.173050
2185943667261040005.92.051.57
صنایع جوشکاب یزد - بکاب
-0.38438035
-0.828000
3201325619364450.152.552.02
گروه صنعتی سپاهان - فسپا
3.6875287
4.985353
1165253616134365507.172.810.65
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا
-2.98553217
-2.323239
536941172796510010.172.650.79
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس
-1.84744038
0.394130
8593503470403800124.252.991.12
آلومراد - فمراد
-3.1954757
-2.734780
115891551235640-20.256.971.9
صنعتی کیمیدارو - دکیمی
-3.31523908
-4.633855
265991104022510085.72.982.07
شهد - قشهد
-0.2313449
-4.9912807
6132802707284124.991.32
لابراتوارهای رازک - درازک
0.092711882
1.8212087
1270515370460267.576.222.46
فیبر ایران - چفیبر
3.3278168
3.718198
13477111011633600-32.7526.8524.9
سیمان کردستان - سکرد
-1.34891097
-4.411063
4671235062413400-6.466.912.63
سیمان فارس و خوزستان - سفارس
-0.87251477
-3.691435
454223647830812512.270.80
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب
0.15971254
0.641260
2848327357062700004.170.980
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق
-0.2157925
-0.76920
957132886832500-9.20.991.42
گروه تولیدی مهرام - غمهرا
-0.357644299
-542236
1000421550465102.6613.570.73
داروسازی ابوریحان - دابور
-0.02059755
-1.619600
1711028094406.324.211.35
کارخانجات داروپخش - دارو
-2.65096904
-2.576910
12669486134520005.563.230.82
صنایع خاک چینی ایران - کخاک
2.893512304
4.9912555
20431122513846140009.385.825.37
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس
-4.4346509
-4.936475
462897301397635013.714.312.34
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم
-0.32641527
-0.651522
9032013430540008.450.927.4
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی
-0.66782380
-4.512288
5487121269166600007.131.240
سیمان ارومیه - ساروم
-1.54113386
-2.563351
642666217623702006.171.991.55
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان
-2.48874114
-2.824100
1067024388228008.712.80.52
همکاران سیستم - سیستم
-0.63345334
-2.185251
194237102664008008.323.836.49
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا
-0.23415347
-2.614983
2407936561388006.84.962.52
سیمان شمال - سشمال
0.40381492
-2.361451
130409191946216040068.290.971.67
سالمین - غسالم
1.04095436
55649
50619279163080025.73.691.47
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر
-2.90261405
-3.251400
173397224377446505.851.097.12
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو
-1.11035611
-2.85515
5075222807162719005.361.940
سیمان فارس نو - سفانو
1.09226109
3.146233
236986144821381504.182.311.42
بیمه دانا - دانا
-1.20142467
-3.882400
188424453370050011.032.710
قند مرودشت - قمرو
-4.54635039
-4.985016
15183976510078009.012.71.06
صنعتی پارس خزر - لخزر
1.273316544
0.716450
36755613250145312.892.951.08
نیرو کلر - شکلر
-3.48164990
-1.995067
5927392958249500012.593.293.49
پشم شیشه ایران - کپشیر
-1.17754700
-1.184700
220794103870500035.043.571.3
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی
-1.12022295
0.992344
13964131810786507.831.650
بانک خاورمیانه - وخاور
-2.91232767
-3.822741
34929449665166020005.311.681.23
پلی اکریل ایران - شپلی
-2.4194484
-1.81487
31313512151541728354-2.1-1.850.68
پالایش نفت بندرعباس - شبندر
-4.191113236
-3.7313300
978078812945918265680011.214.930.61
نفت سپاهان - شسپا
-2.970130251
-3.4530100
96385629157317635504.624.331.52
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین
2.69513277
4.983350
1535303750306433496898.354.391.1
داده گستر عصر نوین - های وب
2.15886625
2.986678
243842911615522650000021.834.437.85
فرآورده های نسوز ایران - کفرا
-4.1629326
-4.999245
638053595034775337.924.322.35
تولید محور خودرو - خمحور
-0.69012878
-0.622880
3274909421210893-12.54.571.54
پتروشیمی مبین - مبین
0.38089227
-0.789120
2260180208541315032047.074.662.77
ایران ترانسفو - بترانس
-0.97067652
-0.877660
10006458765742869500014.114.875.42
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل
-0.42018297
-0.388300
7072247586792986920009.635.114.55
بورس اوراق بهادار تهران - بورس
-4.48135755
-55724
11387926554863250018.264.239.08
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور
2.0325172
4.345289
2586031340369498092.715.372.11
معادن بافق - کبافق
1.806232467
0.9632198
53327317314657456815.435.279.62
سایپا شیشه - کساپا
0.43183024
-0.72990
1247229377169552082.125.341.31
به پرداخت ملت - پرداخت
0.061712965
-0.0512951
75983989187992508.085.521.3
ارتباطات سیار ایران - همراه
-1.522919076
-1.7119040
562934107381831296005.255.51.45
آسان پرداخت پرشین - آپ
-1.160613200
-1.1413203
5572687328264000009.235.80.62
خدمات انفورماتیک - رانفور
-0.173211528
-0.3711505
40426946519683520010.955.886.36
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله
-4.51554779
-4.74770
14050826714238950034.664.251.34
فولاد خوزستان - فخوز
-1.120110152
-0.4610220
4462984453081469197446.944.331.7
مس شهید باهنر - فباهنر
-0.51519463
-3.739157
2454163232241064587516.556.431.38
ایران تایر - پتایر
-1.24623566
1.913680
5644202013102154826.93.960.44
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش
-4.89935338
-4.995333
660923352827223813.473.641.18
داروسازی اکسیر - دلر
-4.80687268
-4.47299
1069515777332706006.363.660.81
لامیران - فلامی
0.48497875
2.057998
2081816647250019.453.93.19
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه
-2.66092268
-3.432250
15840723592567000-14.353.811.28
پالایش نفت تهران - شتران
-1.89266376
-2.66330
15399816981941530240008.783.850.66
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا
1.37815370
1.385370
1428230767059046724.923.962.83
سبحان دارو - دسبحان
-0.1063769
-0.343760
17176864638820705.853.991.65
باما - کاما
-0.47210965
-1.2410880
6083256670109650009.074.015.19
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن
-1.48095455
-0.695499
53001902891018611581217.984.290
کشت و صنعت چین چین - غچین
0.801411446
2.1611600
87000996114460013.24.071.49
پتروشیمی خارک - شخارک
-4.481747336
-4.547329
119889556751946720003.963.933.57
کاشی پارس - کپارس
2.03317026
0.516921
9225164861653217.774.20.94
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد
-2.7885823
-1.845880
91847835348119507050010.114.023.71
معادن منگنز ایران - کمنگنز
-1.91295948
-2.75900
9381645580120387511.624.063.37
ایران ارقام - مرقام
-1.72373592
-2.333570
413821914863179600082.74.21.64
ملی سرب و روی ایران - فسرب
-4.19935133
-4.375124
546696280616528268.924.141.34
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا
-0.47361261
0.631275
20227638425512949515277-2.024.250.4
بانک صادرات ایران - وبصادر
-1.94171212
-2.911200
583912207077070053600-3.15.830.32
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا
1.16046451
4.996695
65474438451570011.716.84.83
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور
-1.58326154
-0.536220
9661659594581807074110.113.735.01
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج
0.11293548
4.993721
28001052585710.364.280.52
لیزینگ ایرانیان - وایران
0.16581208
0.751215
597982722120800091.021.99
دشت مرغاب - غدشت
0.01119046
59497
10004835369.576.50.18
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار
0.06673002
4.233127
9927024016009.752.020
فنرسازی زر - خزر
-1.49811315
-0.371330
3009509395965749615.451.561.54
گروه دارویی برکت - برکت
-2.07391511
-1.31523
2441173368951374009.931.220
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ
-0.43576170
-4.995888
7025411110600-5.79-2.469.36
گروه صنعتی بوتان - لبوتان
2.58077
2.828102
7096795732566563133.474.310.62
نوش مازندران - غنوش
0.24073331
53489
735126166550327.212.162.16
سیمان هرمزگان - سهرمز
-0.01168617
-4.998188
6505467041414.14.431.93
خوراک دام پارس - غدام
0.23467689
4.998054
318026461340-14.7210.311.63
پتروشیمی فارابی - شفارا
1.70853691
4.993810
48939186553650-1.74-0.510.97
بانک انصار - وانصار
02086
0.12088
11475582395208600006.171.210.42
ایران خودرو دیزل - خاور
-1.751505
-2.14503
24792663125322519475-0.24-0.110.52
قند نقش جهان - قنقش
-0.32474298
2.044400
163266959742222.26-6.490.22
سایپا دیزل - خکاوه
3.075838
1.35824
64829577543412208727-5.08-0.210.17
سرمایه گذاری ملت - وملت
-0.5961667
-0.75666
137464891766700000.680
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد
-0.044311270
-4.9910712
5000162288021.544.920.5
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی
-0.031715752
-4.9914970
649038964171001.3913.660
سیمان سفید نی ریز - سنیر
-0.005717422
-0.1317400
10001787110014.326.992.15
پالایش نفت تبریز - شبریز
-4.032520443
-4.4220360
1268836259397940492514.257.550.74
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور
-4.11134101
-3.9734150
2714449256409212010.316.863.83
پتروشیمی پارس - پارس
-2.855639428
-2.839450
35030271381162365680005.247.042.86
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر
-1.17164977
-3.694850
75726375497700-54.767.1387.48
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو
-4.682715063
-4.4515100
4432646677135567024.687.12.33
نفت بهران - شبهرن
-0.643815433
-1.5115299
2756804216401258008.647.422.11
گلوکوزان - غگل
-4.356911854
-3.9911900
1766972095237080011.567.420.95
مهندسی تکنوتار - تکنو
0.20113488
0.143486
3311771155558080-16.557.8812.2
پارس سرام - کسرام
-1.49155746
-2.615681
4777872746344760-19.337.852.02
صنایع سیمان دشتستان - سدشت
-0.03782644
-4.992513
250003119920-115.722.53.19
پتروشیمی پردیس - شپدیس
-2.186216912
-3.1216750
19298213263710147200018.998.24.71
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو
0.287518838
1.4919064
14478827411883800011.58.542.34
کارتن ایران - چکارن
-1.7127521
-0.687600
4408033315137070233.828.383.08
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید
-3.720856513
-555763
12067967293797673632.1413.146.75
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز
-4.51726151
-4.816132
3571055219663137010011.7312.871.46
دوده صنعتی پارس - شدوص
3.50988582
4.338650
6324205428102984012.0621.920.9
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز
-2.193975
-2.813950
3896131549993750-137.5424.960.27
معدنی دماوند - کدما
4.997731640
531640
17602557949200135.7727.3511.81
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی
-4.03424710
-4.994663
6983384328957721103053.43.64292.15
پتروشیمی فجر - بفجر
-1.86057121
-2.297090
13418439550462865008.823.653.05
حمل و نقل توکا - حتوکا
3.86581827
2.221798
2511231458760291023.321.760.87
پتروشیمی شازند - شاراک
-4.03334616
-2.544688
1601381673924372234244.052.20.98
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس
-2.39582811
-2.782800
116738632822529900-200.452.0698.51
ملی صنایع مس ایران - فملی
-3.25424073
-3.334070
351877681433362443800005.382.062.44
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر
-1.74735567
-4.995383
11718163442086525.812.141.92
سرمایه گذاری شفا دارو - شفا
-4.30383780
-4.813760
973223367944582453.782.110
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو
-4.40012781
-4.432780
312671870556200-210.762.150.93
بانک ملت - وبملت
-4.17122665
-52642
23315347162128313325000016.352.20.51
سیمان دورود - سدور
-4.81541186
-4.981184
2622095311176105310.882.210.91
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا
4.42482360
52373
1349079731835141600014.542.410.81
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی
4.97892488
4.982488
4268511062622000-70.532.11.31
شیشه و گاز - کگاز
-3.60695826
-3.875810
605408352714565002.82.232.4
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر
4.9314256
4.864253
242929103454122018.552.381.35
داروسازی روزدارو - دروز
-4.94692325
-0.652430
160526037321627128-203.342.283.15
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد
-2.02585707
-2.115702
254400541451974280250005.542.372.26
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت
-0.14123536
0.823570
2193093977546583440012.362.430
توسعه معادن روی ایران - کروی
-2.32084756
-3.064720
201694795931148074611.042.3820.03
سیمان خوزستان - سخوز
-0.79045146
-1.15130
369911190433449006.392.421.16
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ
-4.47762624
-4.992610
27301037164130937608.462.010.98
مخابرات ایران - اخابر
-1.78862416
-2.42401
4362959105431449600005.321.993.56
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک
-0.58561528
0.651547
1382323211249027029.582.510.26
سرمایه گذاری سپه - وسپه
-1.78572585
-3.52540
713153418434172962358.881.810
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما
-2.07962731
-4.982650
4382001197122895012.891.691.3
بانک اقتصاد نوین - ونوین
-0.10241952
-0.871937
3241786232563171220.071.760.44
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه
4.66461997
4.982003
8157286162902038138-67.411.840.32
ماشین‌سازی اراک - فاراک
-4.17551354
-4.951343
48138722651618511986-21.61.713.79
صنایع شیمیایی سینا - شسینا
-2.535117570
-517126
511503898753961913.191.741.42
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران
-1.04094183
-1.854149
427525117885193630575.951.782.17
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک
-2.03051158
-0.511176
15032871741105834163.031.770.19
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو
-3.03792330
-3.082329
4869934911345618989500013.391.80
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس
8.41755796
10.235893
493858286317388006.732.1930.67
پارس خودرو - خپارس
-3.1522891
-2.61896
433219433858120243769-7.881.830.3
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا
-1.55963219
-0.613250
598296191861161007.091.860
صنعتی پارس مینو - غپینو
-0.10842765
-1.482727
38222104348390018.981.891.41
بیمه ملت - ملت
-0.95812791
-1.672771
1735395484479543508.841.890
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما
0.15483235
2.143299
712034230347878020.361.951.41
تولیدی کاشی تکسرام - کترام
-2.07631745
-4.61700
14710332566514742-27.961.951.23
حفاری شمال - حفاری
1.68653497
3.813570
1129184739490182222033.562.031.96
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت
-4.80083034
-4.993028
196507659613307958-47.141.91134.31
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو
-3.11711150
-2.71155
45899195279805000012.192.370
قند لرستان - قلرست
-2.68046136
-3.896060
399135244914726407.182.41.45
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن
0.13454466
0.564485
4351121945978923526.713.714.89
کربن ایران - شکربن
4.409611176
511239
21112372359527940009.743.521.52
پارس دارو - دپارس
-1.76359303
-3.99101
3356430419536308.33.061.43
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند
-4.16954275
-54238
15901726798171000016.492.961.35
نیرو ترانس - بنیرو
-4.40765075
-4.995044
10845025504253750013.723.092.93
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید
-0.26415665
-0.745638
4201413238031699500009.363.210
پالایش نفت اصفهان - شپنا
-3.32288554
-3.488540
266559292280071710800007.633.140.52
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه
-4.774472
-4.984462
480695215072446425.133.113.98
فولاد کاوه جنوب کیش - کاوه
-1.69244589
-1.244610
4204529192973212300010.923.291.26
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا
-0.98627028
-1.86970
7798635437248032186.743.363.02
سیمان اصفهان - سصفها
-2.30036286
-4.86125
52396325125720015.093.021.43
شکر - قشکر
-0.06623021
-0.13020
700217211560420019.593.461.16
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر - شوینده
-1.02775778
-0.415814
1116705645257780009.773.460
کارخانجات قند قزوین - قزوین
-1.52796187
-2.916100
1107240685120429276.743.441.06
آلومینیوم ایران - فایرا
-1.22313715
-2.953650
17302216412193099417.273.491.01
گلتاش - شگل
-3.05117912
-2.227980
297810235639560008.433.481.92
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام
52562
52562
120794830951537200-63.621.56
البرز دارو - دالبر
-1.08114209
-1.274201
476101199178287405.713.591.96
بهنوش ایران - غبهنوش
-1.68424962
-4.994795
68891335178632023.533.640.4
پاکسان - شپاکسا
-2.47467685
-0.037878
11420868777414990011.973.041
رینگ سازی مشهد - خرینگ
01669
0.661680
17262562882742705726.013.090.2
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال
-4.63582736
-4.982726
30383608314185595730.882.381.07
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس
-1.9335327
-1.145370
107831285744248742050010.042.670
کابل البرز - بالبر
-0.65022292
12330
306396702726381-78.952.540.68
کویر تایر - پکویر
-4.5493630
-3.763660
4141971504254100092.460.82
بین المللی محصولات پارس - شپارس
-3.84472601
-3.292616
179043846561339515-87.172.520.78
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان
-1.35864937
-0.15000
11655454575401999485008.252.590
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه
1.28273869
-1.053780
4206901628204882927.572.671.56
الکتریک خودرو شرق - خشرق
1.98452107
3.342135
460446297031327410421.42.70.42
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا
-4.47543223
-4.983206
462044014890186934016.552.555.07
مارگارین - غمارگ
4.50382738
52751
7091908194202299920-10.322.780.3
ایران دارو - دیران
-4.98531944
-4.991944
352942686103032043.42.921.56
گروه دارویی سبحان - دسبحا
-1.49563886
-2.663840
649793252464896204.82.690
داده پردازی ایران - مداران
3.78713919
3.283900
694334627210254735011.72.741.85
فرآورده های نسوز آذر - کاذر
-3.3351884
-2.511900
2001717377184780010.662.741.18
کالسیمین - فاسمین
-2.48788192
-2.458195
292426523956163840006.622.753
تایدواتر خاورمیانه - حتاید
-4.34475350
-4.995314
111382825959353500005.32.891.57
بیسکویت گرجی - غگرجی
-0.50054374
-2.184300
240581038748009.282.891.46
گروه مپنا - رمپنا
-3.53896242
-2.976279
118746577412512484000016.442.883.2
افست - چافست
-1.13394621
-0.534649
19084987732347007.573.041.65
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا
08824
0.838897
5010176480012.725.520.55