ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
پشم شیشه ایران - کپشیر
1.439840
1.039801
3934338966066130.334.871.47
سیمان دورود - سدور
1.66978
-3.33930
1879195318387627580-4.441.730.87
پتروشیمی جم - جم
0.269616
1.129698
3966113830923136005.724.11.92
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا
-1.6921
-2.24915
4663475429398316758.730.838.31
پارس خودرو - خپارس
2.57919
3.13924
259531702384320879936013.410
تولیدی کاشی تکسرام - کترام
3.85918
2.94910
3810347349827079324.620.90.6
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن
2.12915
1.79912
5107133467350325009.330.767.07
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد
0.019114
-0.379079
1265011532810407.594.171.73
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین
-1.21900
-1.76895
2320700208992056255.091.260.28
فنرسازی زر - خزر
0.11882
0.11882
537325474440997117.951.151.06
ایران خودرو دیزل - خاور
-2.36868
-3.49858
17998803156224330503-1.36-0.660.21
رینگ سازی مشهد - خرینگ
-1.04859
-1.5855
16412101409382255-4.21.380.12
زامیاد - خزامیا
-0.35858
-1.51848
16595302142414744647118.570.990.3
نفت بهران - شبهرن
-2.718479
-4.198350
6084355114169580004.783.41.04
دشت مرغاب - غدشت
-0.218449
-58044
258021451624-173.249.760.3
سبحان دارو - دسبحان
-0.28372
-1.438269
2555021135999605.994.51.63
داروسازی فارابی - دفارا
-0.188296
-2.548100
110228933184006.922.811.17
شیشه همدان - کهمدا
0.558257
-0.138201
168640139223780166.411.832.57
پتروشیمی پردیس - شپدیس
0.278091
2.248250
3242362644485460007.185.512.44
سیمان خاش - سخاش
0.917800
4.998116
11867969750007.392.931.08
کمباین سازی ایران - تکمبا
2.39772
0.8760
499123838531330177103.071.061.48
صنعتی کیمیدارو - دکیمی
1.387694
1.337690
421341324218465604.812.781.28
خوراک دام پارس - غدام
-0.417583
-4.867244
58454245498070.297.31.23
قند نقش جهان - قنقش
-0.787359
-2.937200
17837128102290151.262.410.37
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم
-0.41735
-0.41735
47122883462918750000.580
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین
1.027334
4.997622
14194108366700-9.51-3.050.76
لامپ پارس شهاب - بشهاب
4.987311
57312
12382949054118438216.823.980.69
ح.گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتیح
-9.25726
-10720
25904000188010000
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا
4.997231
4.997231
15899811508677208.224.371.47
باما - کاما
-3.187223
-2.957240
31181372252336115009.813.413.47
افست - چافست
0.537202
1.067240
6469346714404007.333.030.89
سرمایه گذاری ملت - وملت
-2.5703
-3.19698
2539802178570300000.710
ح.بیمه پارسیان - پارسیانح
-0.3659
2.12675
138873920000
ایران ارقام - مرقام
4.656508
4.986529
305552719886325400023.175.792.49
مارگارین - غمارگ
4.516216
4.996245
1094320680222377608.242.940.26
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا
1.746154
1.326129
248648153012308009.942.810.8
نیرو ترانس - بنیرو
-4.536094
1.996510
209791912784182820010.113.281.8
پتروشیمی فجر - بفجر
0.856082
0.966089
615650537446395330005.423.492.6
صنعتی پارس مینو - غپینو
0.075972
0.546000
26767161376236002.170
داروسازی اکسیر - دلر
2.415827
4.995974
9981959326221507.043.620.67
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو
-0.285753
-1.725670
2321721321166837005.093.174.98
کارخانجات داروپخش - دارو
-0.555751
-4.985495
2269812528755005.873.170.67
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا
7.565645
7.665650
1703524961762070622.184.312.85
گروه دارویی سبحان - دسبحا
-1.595579
-4.455417
18181998176711255.894.785.76
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش
4.985540
4.985540
461328255628254099.635.012.05
مجتمع فولاد خراسان - فخاس
-0.025171
-4.994914
6020304136800045.764.33.04
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام
-0.165103
-4.994856
305015541939-2.28-5.271.02
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس
1.824985
1.14950
367078183049850070.273.580.99
بورس اوراق بهادار تهران - بورس
-0.534866
-1.94799
139313669608250014.283.817.11
پالایش نفت بندرعباس - شبندر
-1.474838
-2.244800
165404879706676440019.762.920.46
نفت پارس - شنفت
-0.564835
-4.654636
6281829260437505.883.320.75
شهد - قشهد
0.154768
-0.844721
570502729597988.272.40.68
سیمان مازندران - سمازن
04760
-0.214750
2751391272018.883.12.51
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما
4.314642
4.254639
249519115810444507.662.420.76
پاکسان - شپاکسا
6.294633
7.554688
17899682925018205.581.780.65
موتوژن - بموتو
04522
-0.464501
97924430767696.813.010.93
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس
1.234346
-0.074290
3417101148502173000004.941.924.94
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر
32.944149
34.64201
3071001274414900-49.234.3625.94
ح.گروه دارویی سبحان - دسبحاح
0.324107
1.14139
40970816830000
سیمان ارومیه - ساروم
2.384040
4.994143
8864036516160009.781.951.34
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان
2.94013
0.263910
1700476828026008.983.280.44
پتروشیمی مبین - مبین
2.853999
3.114009
1304537652162569937484.52.141.42
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش
2.333992
2.594002
734368293252295206.572.581.47
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس
4.853975
4.993980
107503042731387275-4.56-7.370.59
سیمان فارس نو - سفانو
0.083960
2.14040
88863613860006.952.091.15
گلوکوزان - غگل
-0.6339113
-3.6137940
5425206297258810.2110.561.04
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی
-0.13910
-0.873880
1302885006409663021.963.2915.53
کالسیمین - فاسمین
0.793828
1.843868
27989901071576560007.981.912.36
ایران تایر - پتایر
3.933754
3.823750
346728813017107540411.215.170.44
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک
-1.83715
-2.113703
297427110579129556.972.50.47
کویر تایر - پکویر
0.113677
1.423725
3450012825739004.952.050.75
ح.لیزینگ رایان سایپا - ولساپاح
0.83363
0360
35546417128890000
ارتباطات سیار ایران - همراه
0.5734918
2.1335461
427794149381396720004.624.531.22
صنعتی آما - فاما
0.233486
2.073550
219007817430007.311.471.3
فولاد خوزستان - فخوز
-0.833445
-2.563385
11174433798498560407.492.260.91
سخت آژند - ثاژن
-0.353442
-0.143449
668454230013768005.132.232.63
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا
0.623422
-0.913370
2131654729517417989.442.914.11
حفاری شمال - حفاری
-1.453393
-1.863379
38059631291588401399.082.051.01
لامیران - فلامی
0.933367
4.983502
283259920202010.72.071.39
تایدواتر خاورمیانه - حتاید
-0.443362
-1.693320
10736535733620008.7122.17
کارتن ایران - چکارن
-2.723332
-3.653300
18427961460725796.53.140.81
صنایع آذر آب - فاذر
1.723304
0.313258
110357013646233040006.911.580.93
ایران دارو - دیران
0.283281
0.313282
380921267874405.612.460.94
گروه صنعتی بارز - پکرمان
-0.243278
-2.563202
9490730482818676.251.960.8
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر
-0.213273
-1.463232
198963644101466275.262.455.06
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ
-0.153222
-0.813201
14030844788042956.153.241.19
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه
03203
0.063205
517157165732030004.421.274.08
ملی سرب و روی ایران - فسرب
3.433198
4.663236
17733735671102975620.324.20.94
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران
-0.163194
-2.163130
194707613147849884.921.342.26
داروسازی زهراوی - دزهراوی
031442
-0.0131440
53717754608010.788.681.96
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا
0.073069
-0.883040
197256608108311156.262.142.03
گروه صنعتی بوتان - لبوتان
-1.263046
-1.783030
6910502105213662430.421.960.31
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی
4.173023
53047
117294653546315115006.332.262.97
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس
-2.192988
-4.982903
3359351004201690012.342.46.36
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی
-1.282927
-3.412864
6000017211708008.242.3810.7
بیمه دانا - دانا
0.422898
1.352925
108222317295704120.762.850.19
گروه صنعتی سپاهان - فسپا
02890
-4.982746
4001187850011.32.070.38
رادیاتور ایران - ختور
1.022882
1.612899
37277010748646004.931.280.47
نیرو کلر - شکلر
-0.72856
0.832900
101330288114240012.982.342.7
گروه تولیدی مهرام - غمهرا
0.9428452
-0.6628001
1230835299582016.637.970.58
داده پردازی ایران - مداران
4.782760
4.972765
1112482307017940009.741.981.27
قند هکمتان - قهکمت
0.42730
2.542788
32105897469288.961.580.52
صنعتی بهشهر - غبشهر
4.362680
4.912694
3009961806880400004.61.40.32
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه
-0.522679
-0.852670
440404118014186647.881.891.18
کابل البرز - بالبر
-4.092672
-4.992647
7457031993609216151.252.120.55
پارس سرام - کسرام
2.132639
3.332670
99070267158340-60902.540.91
تولید محور خودرو - خمحور
-1.622618
-2.292600
1486993881101500719.932.50.71
توسعه معادن روی ایران - کروی
-3.512612
-3.842603
27673897227630523714.651.612.97
پالایش نفت اصفهان - شپنا
-0.282517
-1.352490
14927713737503400009.481.910.29
سیمان هگمتان - سهگمت
4.972513
4.972513
3055012767612637885.711.720.79
ح.سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکاح
-7.09249
-6.34251
597564314870000
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل
-1.262424
-2.652390
23218005571727200007.692.212.25
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز
-2.822411
-4.642366
15672943778602750-6.022.720.22
چرخشگر - خچرخش
-1.262352
-1.132355
9597862257223932745.752.161.31
مهندسی تکنوتار - تکنو
1.222328
1.652338
21747565063372480212.62.733.23
ح.سرمایه گذاری غدیر - وغدیرح
-2.11232
-2.53231
1518245635220000
صنایع سیمان دشتستان - سدشت
-0.392286
-4.972181
3927586269748030.572.082.87
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت
2.792282
4.012309
171228439082488055-14.231.310.21
مخابرات ایران - اخابر
-0.092263
-0.262259
60626013661357800004.822.1322.87
عمران و توسعه فارس - ثفارس
1.122252
1.482260
2884853649822520007.511.574.4
بانک خاورمیانه - وخاور
0.642210
22240
8026861791110500006.21.531.09
گروه دارویی برکت - برکت
-0.682185
-1.862159
81319851777174290007.541.956.18
الکتریک خودرو شرق - خشرق
-0.592179
-2.372140
105296228686385197.241.790.28
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد
2.32176
4.092214
865395188352224025.51.87.41
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام
1.022175
0.332160
128626282163125-2.23-0.841.01
لابراتوارهای رازک - درازک
0.8321744
4.3322499
477121058891504013.018.433.25
پالایش نفت تهران - شتران
3.792164
2.642140
16417918355303462400012.031.940.31
ح.تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپح
2.232105
-1.172035
2503065270000
داروسازی اسوه - داسوه
0.0520742
0.3320800
5225109518550003.850
سیمان شمال - سشمال
4.942041
4.992042
5429071108168786211.6811.77
سالمین - غسالم
0.352022
4.962115
16255346066007.831.380.62
بانک انصار - وانصار
-0.342022
-1.432000
789205815961202200005.771.40.48
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه
2.511999
2.151992
46501659296149925001.540
بین المللی محصولات پارس - شپارس
-1.361960
-1.361960
5403491059784000106.871.770.44
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی
-0.411959
-3.361901
2452885480588155008.881.49.8
بیمه ملت - ملت
01950
-0.261945
319816255575009.851.441.74
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ
0.781945
1.041950
7609721494809120018.571.751.01
خدمات انفورماتیک - رانفور
-0.0319028
-1.7518700
11950224532784008.354.484.63
بیمه ما - ما
0.271888
3.131942
377017318880004.381.230.86
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت
-1.941867
-3.361840
1533057286130805508.781.48.15
لبنیات کالبر - غالبر
-1.481861
-2.121849
1937288360646525012.241.230.85
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو
-0.271854
-0.911842
24219934474806490006.391.424.39
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه
-3.291853
-3.971840
5600481038189117229.271.590.36
سیمان بهبهان - سبهان
-4.7318484
-518431
1076141989101662011.613.61.19
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک
1.661839
1.711840
1774611732642298837503.5413.41
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد
-2.491837
-4.941791
47537278707518309558.381.522.04
فروسیلیس ایران - فروس
0.221784
1.571808
80416145156009221.551.541.48
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند
4.831778
4.131766
937081166771120010.31.30.57
بیمه پارسیان - پارسیان
01772
-1.131752
183173253160003.921.420.44
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا
0.231771
-0.41760
213038378106260053.231.860.67
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید
-0.111771
-2.431730
402119701531300004.861.324.83
گروه بهمن - خبهمن
0.41768
0.231765
1142892202889637606.30.794.55
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی
-0.121726
-4.461651
28014484315002876.671.261.25
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان
0.061707
-0.231702
37419436387691335005.661.124.85
ح.گروه سرمایه گذاری البرز - والبرح
0.061705
-0.231700
1282862190000
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا
4.61704
4.971710
343417358531278000-3.653.17.05
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر
-3.461672
-3.871665
820264137266880023.022.960.39
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو
4.191666
4.941678
128074092134066640001.40
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا
1.411658
0.81648
23865583958107770014.071.1622.81
بیمه آسیا - آسیا
-1.251656
-2.81630
554785911380880010.71.210.17
قند نیشابور - قنیشا
-0.781645
-0.241654
59047597132900021.281.530.59
سیمان داراب - ساراب
4.741636
2.881607
50150038204147240014.081.121.82
سیمان فارس و خوزستان - سفارس
4.851620
4.081608
59156969583911250020.060.9417.95
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم
-0.251614
-0.191615
479058768726300000.90
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی
3.311590
4.941615
211653434001113000001.030
آسان پرداخت پرشین - آپ
4.6915614
4.4915585
256787540094156140006.615.560.4
لیزینگ ایرانیان - وایران
4.581554
4.981560
79977091243215540006.871.332.39
سایپا شیشه - کساپا
-0.061552
0.451560
153304238356960672.24-25.320.74
داروسازی کوثر - دکوثر
-0.771549
-0.511553
777626120583646023.330.920.83
سرمایه گذاری سپه - وسپه
-0.131542
-2.781501
109977165829904401.10
سیمان کردستان - سکرد
2.461541
1.131521
4672717211849200-17.28146.982.08
سامان گستر اصفهان - ثامان
0.531514
1.531529
1187811823360197.530.691.56
صنایع شیمیایی فارس - شفارس
4.011505
4.981519
1062171159994755921.351.380.78
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم
2.891493
21480
1218104181929860005.650.867.02
مهرکام پارس - خمهر
-1.141480
0.671507
592185876122544030.531.780.21
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا
0.411467
1.31480
5856460859266308404.91.061.48
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه
-2.391427
-1.231444
567597810173870-13.782.346.79
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید
-2.214234
-513827
1219471689956524815.749.212.49
داروپخش - وپخش
014158
-1.1214000
278940118927207.366.367.26
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن
-1.41411
-2.171400
35371514916394300709.21.269.02
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو
0.071404
-0.641394
14347422014255528016.280.89.73
ایران ترانسفو - بترانس
0.1213786
0.2213800
957741132032067900019.016.54.12
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت
0.221358
2.951395
197552271407400000.740
ح.معدنی و صنعتی گل گهر - کگلح
-0.441344
-1.481330
16700220000
شاهد - ثشاهد
-0.151339
-0.821330
88865271189836241806.090.916.74
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا
-0.0713361
2.4513698
34964672380310.751.77.37
بیمه البرز - البرز
-0.671331
-3.661291
40423352753240009.571.040.35
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر
-0.391285
-1.551270
33452514276925200006.260.975.73
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن
1.531259
01240
10896431372346225000.930
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر
0.0512544
0.2612571
1801122747416325.313.191.79
-ایرانی تولید اتومبیل سایپا - خساپا
-1.191248
-2.531231
48287285602534900481011.831.240.53
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق
0.241235
0.571239
1795906221811115007.311.011.99
صنایع شیمیایی سینا - شسینا
4.7112232
512266
19688424083756752110.350.92
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل
-512052
-512052
1044511259168728013.996.482.05
سیمان سپاهان - سپاها
1.611202
01183
35527904269252420026.861.181.1
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا
-2.061189
-2.391185
3448051410171340003.970.853.97
گلتاش - شگل
0.1411843
1.4511999
75009023686005.642.261.18
البرز دارو - دالبر
0.1611836
1.3111972
2692832380484806.714.032.41
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب
01183
2.451212
3342540414050000.760
معدنی املاح ایران - شاملا
0.3911728
1.0211801
5080559724628805.814.442.27
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا
-2.261169
-3.011160
2252392263330394007.51.256.68
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر
-0.851166
-1.361160
2475022876179809.861.034.39
ایر کاپارت صنعت - خکار
-2.471146
-2.981140
124257414245128208.961.031.08
لیزینگ ایران - ولیز
1.521136
2.861151
24684228468160035.070.921.56
بانک ملت - وبملت
-2.831135
-1.111155
40125257455235675000011.160.840.25
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال
1.171127
1.081126
89825781012776449714.991.070.51
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور
-511191
-511191
52450587134292012.725.251.68
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا
0.271114
1.531128
179707202173784000.810
صنایع خاک چینی ایران - کخاک
1.0911133
1.911222
93082103619482756.234.663.15
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا
0.2811027
3.2211350
14380163441080011.365.935.28
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت
-1.961100
-2.851090
27556393031561000-7.91.780.86
سیمان شرق - سشرق
2.731093
1.691082
236978025902900341-23.623.391.91
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر
-0.5210804
-4.2410400
23307243463491616.624.270.96
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار
01072
1.591089
341663785760001.130
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت
0.771051
0.671050
1078920113431530007.730.772.59
صنایع جوشکاب یزد - بکاب
0.1610508
-0.7710410
1149612116182340.152.181.66
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول
1.251050
1.161049
19637934206192100000011.80.8911.28
صنعتی پارس خزر - لخزر
-0.5510374
-0.8910338
1043011082156854910.172.160.96
پارس سویچ - بسویچ
4.3110328
110000
3251893359258200011.863.092.63
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی
0.11030
-0.971019
335019345164800000.950
سرمایه گذاری پردیس - پردیس
01003
01003
256867258100300000.770