صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
صنایع آذر آب - فاذر
-0.68563042
-2.063000
2929106890930420006.291.450.86
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان
-0.57333642
-1.693601
793572887284008.092.460.48
بیمه ملت - ملت
0.05061979
0.351985
5990711956401508.251.421.43
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما
-2.02982896
-1.082924
31515091342860815.631.761.79
داروسازی روزدارو - دروز
-0.26211903
-1.211885
2020637133179657.441.821.73
کابل البرز - بالبر
3.89612560
4.992587
21753215569811315248.722.750.61
لامپ پارس شهاب - بشهاب
-1.55894231
0.054300
614262566854228.142.930.32
مهندسی تکنوتار - تکنو
-0.66862080
-3.922012
4475290332800189.953.362.88
گروه تولیدی مهرام - غمهرا
-0.502528317
-527037
17594899109515.66.110.51
الکتریک خودرو شرق - خشرق
3.57374782
3.734789
1533317331506330432.983.970.52
لیزینگ ایران - ولیز
0954
-0.31951
406483957240027.261.051.34
دوده صنعتی پارس - شدوص
-4.49133530
-1.813629
42099414864236005.89-25.750.42
پتروشیمی فارابی - شفارا
-0.65213961
-4.673801
2162183594150-1.93-0.721.04
سیمان شمال - سشمال
-0.08851129
-2.121106
822909212137557.860.771.24
سیمان شرق - سشرق
0.1374729
1.51739
93806468419344457.290.981.02
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار
0.88041375
1.911389
30075724135110000001.020
رادیاتور ایران - ختور
3.7452881
4.972915
261202675258643005.541.220.54
سیمان خوزستان - سخوز
-0.042496
-1.842451
58531416224003.831.340.6
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت
-0.80451603
-0.431609
2627735421326449507.691.26.35
بیمه البرز - البرز
-0.56391058
-2.731035
35804637142320007.40.780.26
گروه دارویی برکت - برکت
-1.49971642
-4.621590
50873181455828005.661.394.68
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق
-0.46981695
-2.411662
12355912055457650005.831.185.73
داروسازی کوثر - دکوثر
01378
-0.941365
48445766774412020.260.780.58
بیمه پارسیان - پارسیان
-1.70651152
-4.441120
69258978834560002.460.840.24
سیمان شاهرود - سرود
01290
01290
123111610449006.80.990.91
حفاری شمال - حفاری
0.05251906
-1.521876
32265561549659027.551.070.61
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو
-1.55099712
0.869950
148582144387408010.164.691.54
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا
-0.361415162
3.8315800
2233633160648006.534.922.51
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن
0937
-1.39924
3612234257675000.670
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور
0.12034161
0.434174
2527310684934351.564.090.53
بانک سینا - وسینا
-0.09831016
-2.26994
111514111101600006.740.730.31
معدنی دماوند - کدما
0.017411479
1.4211640
375434437059.7810.233.18
داروسازی امین - دامین
-4.11041633
-4.991618
29099547213544106.431.151.08
داروسازی اکسیر - دلر
-0.10593774
-1.43725
185256916983004.582.090.44
داده پردازی ایران - مداران
0.23013484
-0.983442
39902141226460011.512.261.61
پارس دارو - دپارس
-0.52348552
-2.878350
1892715917959204.72.551.29
پتروشیمی فجر - بفجر
1.37065399
1.975431
5645903141350935005.372.692.27
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت
4.83632753
4.992757
4311181187242264-11.63.232.31
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران
-0.08743431
-0.933402
242720828158820584.91.41.94
تایدواتر خاورمیانه - حتاید
-1.24713009
-1.543000
400585120530090007.191.721.27
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام
-0.11763396
-2.653310
735224360655226.4-1.260.47
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی
-2.10272002
-2.22000
1675956335517017006.892.053.37
سیمان غرب - سغرب
-2.72852852
-4.472801
91902326218556005.541.550.92
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید
-0.34512310
-0.782300
908710120990693000005.441.65.4
سیمان صوفیان - سصوفی
-1.87892350
-2.712330
134695313129250011.821.580.92
آبسال - لابسا
-2.49262308
-1.612329
520714120283088019.681.670.49
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس
1.40563535
0.983520
170003601106050010.651.8322.87
مخابرات ایران - اخابر
-0.1772256
-1.772220
60081313381353600004.751.922.72
سبحان دارو - دسبحان
-2.3163543
-0.743600
434706154020549403.411.951.01
مهرکام پارس - خمهر
4.91691579
4.981580
50898518036130741245.682.40.19
کربن ایران - شکربن
-1.05974295
-1.664269
334629143710737506.591.470.82
پارس سرام - کسرام
3.6482756
4.962791
18819651916536002.690.83
کاشی پارس - کپارس
0.0684417
0.824450
846443743875926.62.60.62
شهد - قشهد
0.07777728
3.577998
197016155564610.33.10.92
پالایش نفت بندرعباس - شبندر
-0.87927215
-1.517169
7718305526995670007.273.260.49
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا
0.03977558
4.997932
1103930232007.793.843.61
بهنوش ایران - غبهنوش
1.42375058
4.475210
2209441118182088029.544.020.48
سیمان کردستان - سکرد
-1.9851790
-1.86791
58867946494800017.334.120.77
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن
0.59851849
1.251861
965818917861573190009.841.529.68
سیمان ارومیه - ساروم
-0.07952514
-0.562502
233155817598005.091.471.16
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی
-0.04372289
-0.522278
10630249156006.191.757.23
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا
2.66931577
4.31602
10897841719299630000.870
صنعتی پارس خزر - لخزر
-1.42228595
-0.798650
2841724012995648.271.840.8
قند هکمتان - قهکمت
-1.40594348
-2.614295
7381031811896138.651.960.69
ملی سرب و روی ایران - فسرب
-3.56693055
-3.093070
2480605757798371020.784.160.96
صنایع ریخته گری ایران - خریخت
4.4776980
4.48980
34985843429392000379.849.590.75
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا
4.6398857
4.88859
152553891306951420006.470.56.78
سرمایه گذاری ملت - وملت
2.099681
1.05674
2038262138868100000.70
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت
-0.74261203
-0.171210
19500452346541350000.780
گروه بهمن - خبهمن
0.37811062
0.471063
27706532948106200006.130.925.09
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی
-0.04732113
-1.842075
18612239195085009.421.349.34
سیمان سپاهان - سپاها
0.1157865
-0.46860
333474289211925013.8510.79
کمباین سازی ایران - تکمبا
0.1205831
1.08839
20080941668143183610.521.061.22
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک
-1.09792162
-1.192160
1914795041399351325004.131.143.99
حمل و نقل توکا - حتوکا
-0.9941494
-0.531501
42199463149302015.651.180.8
سرمایه گذاری سپه - وسپه
01381
01381
312561433924027101.240
تامین سرمایه امید - امید
-0.78871761
-0.731762
2967913522786289005.461.264.7
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ
-0.33621482
-0.611478
517580760739518011.581.280.77
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین
2.98651069
3.371073
69354967417141412371.571.350.4
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو
0.09691033
2.711060
450004849584006.20.76.4
خدمات انفورماتیک - رانفور
0.025423614
-0.0223604
26007617661192009.344.435.2
پتروشیمی فن آوران - شفن
0.284431383
0.6631499
881882789298138506.984.812.65
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر
04981
0.164989
41172137656364.222.191.42
کارخانجات داروپخش - دارو
-0.02174607
-2.344500
22331023035004.642.190.54
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما
-1.36522023
-0.782035
13784227120056835.731.41.69
سیمان فارس نو - سفانو
-0.03123205
-3.283101
2108711217508.161.760.8
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو
-0.03143182
-1.673130
35871163640057.072.451.16
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی
-1.88121669
-1.821670
1116871814172505349.361.371.08
گروه مپنا - رمپنا
-0.11347045
-0.757000
18241412767045000013.371.852.22
صنعتی کیمیدارو - دکیمی
-0.19745561
1.725668
135957513346403.481.860.91
سیمان بهبهان - سبهان
-4.981912092
-512090
425535156650607.132.080.75
صنایع جوشکاب یزد - بکاب
-0.601512064
-2.6811812
929311018578642.482.511.65
کویر تایر - پکویر
-0.42023318
-1.473283
11546538123226006.362.250.57
سرمایه گذاری پردیس - پردیس
01021
01021
3585937127625000.820
قند اصفهان - قصفها
-0.14068523
-1.178435
1646814016619857.94.830.44
شهد ایران - غشهد
-0.93951898
-0.841900
339838645379600-63.454.8529.09
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو
-0.038313035
0.3813089
50955662130350008.695.251.75
داروسازی فارابی - دفارا
-0.04954042
-2.823930
3520141616800966.9920.8
سیمان مازندران - سمازن
-0.05483647
-4.993467
330011299783411.32.281.73
نیرو ترانس - بنیرو
0.04854129
0.84160
866436206450011.82.742.03
بانک کارآفرین - وکار
-0.47781458
-2.941422
605414862123930006.020.80.55
دشت مرغاب - غدشت
0.10538553
4.978969
154414457184-25.2216.850.25
بیمه آسیا - آسیا
-0.06291588
-2.141555
297884736524008.431.110.14
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا
-0.020714491
-4.9513776
150278501814.231.790.39
لامیران - فلامی
06648
-4.996316
39039888013.083.492.41
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر
-0.01675973
-4.995676
10006512483417.243.841.11
سیمان هرمزگان - سهرمز
0.3514289
4.984487
211769423246389.72.460.98
مس شهید باهنر - فباهنر
7.91454595
7.914595
32531551693756.772.80.81
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا
08105
0.218122
4664162100010.583.470.91
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو
27.13751368
23.611330
731623210007437760007.890
پتروشیمی خارک - شخارک
-0.00424969
-0.1224940
4291107499380007.164.763.55
داروپخش - وپخش
-0.01099180
-58722
500477112005.133.675.01
شکر - قشکر
-1.97331838
-2.41830
36952867936760063.82.550.81
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل
-0.01496695
-4.996362
3152160680015.013.752.07
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه
-0.27152204
-2.262160
7496016233060004.561.064.21
سیمان ایلام - سیلام
02486
-1.732443
9382231025475264.034.910.85
سیمان بجنورد - سبجنو
04845
4.955085
630318992409.582.651.6
کشت و صنعت چین چین - غچین
-0.04167210
-4.996853
500372100010.822.912.26
لابراتوارهای رازک - درازک
0.00616658
2.0617000
30708512682978010.156.622.58
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس
-3.40851842
-9.71722
134671233165780064.851.5523.54
افست - چافست
0.332111784
2.1611999
1400016823568006.522.631.36
فروسیلیس ایران - فروس
0.16663007
4.933150
82737250262959433.612.613.3
سیمان تهران - ستران
-0.5271510
-1.651493
441737665264250011.740.680.97
شیشه همدان - کهمدا
-0.1611860
-0.71850
17611932721427207.511.482.31
ایران دارو - دیران
-0.63191887
0.951917
3189346025661005.111.480.65
پست بانک ایران - وپست
0.06271597
0.131598
25552254081516382162.252.670.42
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا
0.60532493
0.892500
1267063177479006.563.881.26
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو
05173
-0.065170
44692365697165.374.724.23
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا
-2.25851558
1.131612
10274131601934800103.911.790.59
سالمین - غسالم
0.10222937
4.983080
32001088110010.81.920.89
بانک اقتصاد نوین - ونوین
-0.07411349
-4.891284
1229051581771371926.561.490.28
سامان گستر اصفهان - ثامان
0.17491718
-0.171712
29775523812958.950.772.91
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر
3.07381006
4.821023
267531126915331807.770.83.91
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ
-2.90312475
-4.942423
889832216190174356.32.511.17
قند مرودشت - قمرو
0.04764203
3.314340
113004884060011.242.780.73
نیرو کلر - شکلر
-4.62694576
-4.984559
331494151718304007.973.482.29
فنرسازی خاور - خفنر
-0.68913747
-4.853590
1825065374700-23.583.811.26
صنایع لاستیکی سهند - پسهند
3.64772330
4.982360
1299330302781550027.091.553.19
گلتاش - شگل
0.72424868
2.114935
18558590424340006.082.151.12
بانک خاورمیانه - وخاور
0.10311942
2.271984
366389717116520005.931.340.99
سیمان داراب - ساراب
0.1083924
0.76930
521185948138316008.080.610.87
بیسکویت گرجی - غگرجی
-0.72273709
-4.983550
198407074180012.612.71.33
شاهد - ثشاهد
-0.42881161
-1.721146
30254534831424004.780.7229.93
معدنی املاح ایران - شاملا
-3.213313494
-3.313482
229956310328337406.684.312.61
واسپاری ملت - ولملت
01096
-0.361092
514568768008.510.832.16
گروه صنعتی سپاهان - فسپا
-0.0561784
-3.081730
720013115960011.841.280.27
مجتمع فولاد خراسان - فخاس
03715
-1.753650
11305412972000025.293.031.8
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس
1.67173345
4.163427
21987273533450038.132.450.75
موتوژن - بموتو
-0.05683518
-0.093517
64732223936474.762.470.67
داروسازی اسوه - داسوه
-0.18147704
0.387747
2190916557780006.913.721.99
صنعتی آما - فاما
-0.54254950
-4.544751
24173115247500011.522.021.96
داروسازی ابوریحان - دابور
-0.21536490
-1.66400
149769618691204.643.010.85
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو
-3.75434435
-4.994378
13071265797128615003.772.373.53
گروه صنعتی بارز - پکرمان
-0.50632751
-0.182760
1669524459369504025.681.640.74
صنعتی پارس مینو - غپینو
0.03952532
1.112559
12647832131903209.141.71.17
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه
3.16591499
4.41517
413521620182643-19.643.139.89
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا
-4.46341006
-4.941001
15429191551181080000.780
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق
-1.3631796
-2.48787
37348329571640020.10.831.02
لیزینگ ایرانیان - وایران
0.07411351
1.561371
12698117213510006.161.011.69
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی
-0.41322651
-2.72590
29000756760054.971.630.57
صنایع خاک چینی ایران - کخاک
-1.80156432
-1.346462
219618141324120007.574.363.82
فرآورده های نسوز آذر - کاذر
-0.53071312
-0.991306
63067582759040017.496.580.72
پارس پامچال - شپمچا
-0.432810353
-4.999879
418541310590-16.12-3.71.03
نفت پارس - شنفت
0.16727189
1.447280
179671129589862508.773.981.16
کارخانجات قند قزوین - قزوین
-3.29274758
-3.074769
1309316623015710769.513.130.81
معادن بافق - کبافق
0.278817983
-1.0117751
289544520736415587.013.44.33
ایران تایر - پتایر
3.60772958
4.972997
153091645298473758.93.510.38
آلومراد - فمراد
0.5273243
0.433240
807925262016064431.953.511.14
ایران ارقام - مرقام
-1.22093398
-0.443425
4427401504169900082.623.831.6
معادن منگنز ایران - کمنگنز
0.53064547
-0.294510
226801103192031323.243.923.22
پتروشیمی جم - جم
-0.61910276
-0.1510325
8320158542986496005.753.911.75
پشم شیشه ایران - کپشیر
-1.05474597
-2.844514
5475824968955055.014.121.48
همکاران سیستم - سیستم
05121
-1.155062
285694146348649508.163.165.84
ایران ترانسفو - بترانس
-0.05465491
-1.935388
881214802059125017.974.193.82
ارتباطات سیار ایران - همراه
0.222117597
0.817699
44682378681689312005.414.461.48
نفت سپاهان - شسپا
-0.214216306
-0.516260
1497652433171213005.514.460.97
نفت بهران - شبهرن
-0.983411781
-1.9211669
3054403540235620006.644.451.44
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن
1.30595275
2.075315
4921792602770834726.684.584.79
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز
3.35172251
4.962286
168147384562750-5.664.890.17
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت
-0.3582783
-2.472724
180164750131419330568.644.781.76
باما - کاما
-0.925810488
-2.0310371
14521841523152440007.983.133.97
کشت و صنعت پیاذر - غاذر
4.06263791
4.233797
636309241228432511.63.252.91
پالایش نفت تبریز - شبریز
-0.33177813
-1.737703
3537602740303473417.534.90.43
کالسیمین - فاسمین
0.66447121
0.657120
390518827807142420007.562.673.32
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا
-0.06223212
-0.443200
14689247235318112.622.431.62
فولاد خوزستان - فخوز
-0.23414687
-0.174690
8749624087678302645.772.451.07
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر
0.31711582
0.251581
19949531663280019.592.480.46
پالایش نفت اصفهان - شپنا
-1.21564632
-1.564616
521679824165926400005.182.450.39
پالایش نفت تهران - شتران
-0.5114283
-1.724231
11328584826685280007.182.490.42
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش
0.0993034
-0.033030
419953127560680006.122.511.6
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا
0.73785325
3.655479
27615150106500010.012.580.4
تولید محور خودرو - خمحور
3.10912023
4.492050
379688768851159988.572.750.72
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش
1.8953495
2.623520
14652151217824560.53.121.29
گروه دارویی سبحان - دسبحا
-0.37933414
-0.583407
365779124557013804.272.794.18
بورس اوراق بهادار تهران - بورس
0.61674079
1.094098
4567321864509875014.492.896.72
قند لرستان - قلرست
1.04775980
1.396000
157891944143520015.442.951.69
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه
2.29782226
2.92239
9920842208556500-26.773.081.37
گروه صنعتی بوتان - لبوتان
0.28184982
0.645000
2460721227349463642.463.020.44
البرز دارو - دالبر
-0.20347852
-0.487830
12095394673023606.083.012.33
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی
-0.08263631
-3.963490
713662515952298330.153.0319.42
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور
3.958318148
4.0318160
5321539657217776013.515.042.42
پتروشیمی پردیس - شپدیس
-0.22178100
-1.857968
1128438934860000010.55.142.34
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس
-1.05233385
-0.063419
896032303350775014.032.371.55
سیمان فارس - سفار
-0.04696400
-56083
10006149120018.223.992.36
ایر کاپارت صنعت - خکار
3.17141529
2.431518
116266221778068420810.741.281.44
لعابیران - شلعاب
-0.66462840
02859
1157709328828400057.891.810.58
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر
-0.22885233
-4.675000
453123523300132.785.712.21
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم
1.4421407
1.661410
1024270144128140006.680.8115.41
سیمان خزر - سخزر
-0.06694482
-4.994261
13756103086012.652.611.53
صنایع سیمان دشتستان - سدشت
01761
-51673
26004207798029.621.632.07
خوراک دام پارس - غدام
-0.06867279
-56920
960743674032.475.431.11
سیمان سفید نی ریز - سنیر
014313
-0.814198
104171565021.355.941.97
سازه پویش - خپویش
-0.023825195
-523941
199525195007.194.280.45
نوش مازندران - غنوش
3.26093800
3.263800
400000152019000025.072.392.11
داده گستر عصر نوین - های وب
4.6996261
56279
914002555722412504400014.75.176.17
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ
-0.09153276
-4.973116
318710589680699.5-2.631.52
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه
4.85283349
4.983353
31741810106305251175001.960
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه
-1.22273393
-1.053399
2530157858454966611.62.493
پلی اکریل ایران - شپلی
-2.4194484
-1.81487
31313512151541728354-2.1-1.850.68
بانک تجارت - وتجارت
-0.6656597
-1.33593
8112403480227282900-2.230.560.16
بیمه دانا - دانا
-0.03782645
-0.532632
1957151269888712.52.360.14
سیمان قاین - سقاین
019380
019380
280510314505.594.171.44
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله
-2.45265250
-2.455250
6015673158262500049.985.111.64
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد
0.01785620
2.875780
900520232006.22.851.2
شیشه و گاز - کگاز
0.34693760
1.073787
1843806939400001.575.451.94
داروسازی زهراوی - دزهراوی
0.012715810
-4.9915019
10511737944005.215.430.99
به پرداخت ملت - پرداخت
0.157517805
0.1317800
3371006003169147506.626.021.36
آسان پرداخت پرشین - آپ
0.609617165
0.8117199
1197310205523433000012.548.730.88
کارتن ایران - چکارن
-3.79025889
-2.795950
5963533512107327033.678.471.51
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید
0.026826148
1.3226485
61591631757145618.059.633.47
جام دارو - فجام
-0.18388689
-58270
21211869512012.634.372.73
سیمان اصفهان - سصفها
-0.01059503
-59029
2002190060021.394.331.91
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج
-0.16163707
-4.983528
423215549422-19.4614.240.72
قند نقش جهان - قنقش
04923
0.144930
129386468429725.49-6.210.26
گلوکوزان - غگل
-0.013614696
-2.8414280
524829392009.6210.851.1
سیمان خاش - سخاش
0.57298777
4.59120
87007910971258.193.021.27
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی
-2.359413243
-1.513360
51408666327579073.5811.5973.36
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا
0.1122892
1.12901
605545523192008.890.757.38
ایران خودرو دیزل - خاور
-2.122738
-2.52735
25251499186353681926-0.58-0.190.38
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام
0.09612083
2.212127
1300028124980021.321.950.83
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد
0.18367638
58005
239519109987211.112.760.48
رینگ سازی مشهد - خرینگ
4.61891359
4.931363
14164251925604755-6.962.50.16
پتروشیمی مبین - مبین
-0.10824618
-0.954579
2744021257658157365.072.361.69
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز
3.84622835
4.762860
175052649941445850063.33-1984.690.9
صنعتی بهشهر - غبشهر
-2.57432195
-3.242180
1117670244865850004.841.150.24
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی
-0.1311525
-1.181509
5490628341067500000.90
صنایع شیمیایی سینا - شسینا
-0.32667935
0.958037
86806724370416.50.90.6
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو
-0.19261555
-0.771546
8331741296283010016.290.9210.59
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر
-0.21951364
1.611389
799266710903982080006.480.936.04
ماشین‌سازی اراک - فاراک
0.1111901
0.22902
30962109279055664180-21.381.051.91
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر
-0.41961424
-3.781376
8390121179117480007.81.127.51
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول
0.49231429
1.971450
668554195592858000014.961.1513.95
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک
4.29571044
51051
72111597532334975430.561.760.23
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب
01431
0.281435
2203932500850000.880
بیمه ما - ما
-0.16311224
-1.221211
16475020118360005.071.180.61
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک
-0.89551328
-1.791316
9957551322183993534.751.180.3
لبنیات کالبر - غالبر
-2.96241343
-2.751346
1241350166747005033.631.170.69
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه
1.01661888
-0.371862
2507254749997906.641.320.85
سخت آژند - ثاژن
-2.72222430
-4.82378
404720798359720003.751.282.05
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو
0.19111573
1.531594
380571359961281995006.391.335.64
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان
-0.32882425
-1.362400
15225383670982125007.951.337.18
زامیاد - خزامیا
4.5822776
4.99779
64877868503344291196107.240.910.27
سیمان هگمتان - سهگمت
-1.45871824
-1.131830
3793756929172907.420.790.65
بانک انصار - وانصار
02096
0.12098
396285830209600006.981.350.41
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم
4.43311225
4.771229
68658228410551250000.650
فیبر ایران - چفیبر
0.30644910
-2.84758
20738103982000239.57-156.943.71
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا
0.32831528
1.381544
418593963941146000-64.88-9.541.04
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین
1.846521621
522290
1221192640108105060.22-5.371.37
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس
-1.36492457
-1.242460
5970931467857493-2.88-1.890.74
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام
4.23732583
4.962601
10098332608193725-2.28-0.561.44
سایپا دیزل - خکاوه
4.9234959
4.92959
858467982332527649-5.82-0.270.19
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا
4.2857657
4.92661
227419081494170134756.220.595.96
سیمان فارس و خوزستان - سفارس
01079
-0.831070
16187117560693759.460.628.73
پتروشیمی آبادان - شپترو
02642
-0.872619
173173645751664460-4.20.760.85
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم
-0.7326813
-1.1810
731644259461016250000.640
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر
1.72523184
2.243200
579364418450477600011.620.6812.72
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن
0828
-0.97820
1077445893455400090.667.33
بانک ملت - وبملت
0.818986
1.23990
65584656489493000007.120.720.2
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی
0990
0.91999
121642121158400000.730
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت
0838
-1.55825
12502010450280009.760.743.7
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا
2.5375889
2.42888
2712839624119349080747.850.780.3
فنرسازی زر - خزر
2.11541062
0.961050
17858231896530997142.021.361.28
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما
-0.23522121
-1.222100
500161059544505.531.370.66
آلومینیوم ایران - فایرا
-0.55481434
-0.211439
21337093060745368921.082.320.52
فولاد کاوه جنوب کیش - کاوه
-0.16472424
0.862449
108643026261696800011.632.061.01
سایپا شیشه - کساپا
3.59591210
4.281218
481869583278300524.111.920.58
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور
1.02082771
-0.662725
11562273205813682511.31.983.59
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد
-0.20972379
-1.132357
8413820057096027.881.978.1
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا
0.87342772
-0.332739
1152296319414109487.652.033.33
ایران خودرو - خودرو
1.55232813
1.812820
7412865208504303890025.312.050.17
ملی صنایع مس ایران - فملی
-0.72622734
-0.582738
71937461966516404000010.762.022.07
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس
0.12715514
-0.65474
3449548190212757000006.712.066.64
قند نیشابور - قنیشا
-3.62922682
-4.712652
14984339953640025.622.020.94
پتروشیمی شازند - شاراک
0.16643010
-0.173000
458587513803242726405.661.790.94
بین المللی محصولات پارس - شپارس
-0.64192167
-1.882140
98075421251116005528.662.110.51
توسعه معادن روی ایران - کروی
0.25483934
0.663950
270018310622949647910.662.1610.05
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر
1.25273799
0.213760
573788218048310520.452.171.23
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر - شوینده
-0.32813645
-0.663633
83096493029136450008.662.249.3
فرآورده های نسوز ایران - کفرا
-1.7124191
-2.674150
847341355215627649.482.281.64
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا
-0.4973604
-1.413571
4931931761127192377.352.312.37
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل
3.07863683
3.553700
15105122556301104900007.772.42.78
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند
2.23232473
1.282450
1143119282698920014.331.780.8
پاکسان - شپاکسا
-0.82964423
-1.574390
13388758923884208.311.760.47
تولیدی کاشی تکسرام - کترام
0.37311345
-1.421321
831578111839674947.511.40.95
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک
4.56851030
3.651021
244274532516794135746.951.550.2
تولیدی چدن سازان - چدن
-0.70242262
-0.72262
1632704369318096009.021.42.31
پارس خودرو - خپارس
2.6437893
3.22898
41650787372132028920925.211.460.33
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا
4.84992270
4.992273
1251429028412147550015.551.4824.87
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه
3.16641792
1.321760
25417284554182891529.81.540.34
عمران و توسعه فارس - ثفارس
-1.49192311
-2.392290
30911471123110005.781.492.21
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال
-1.9151639
-1.861640
630023010323111181121.771.480.7
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت
-1.51122281
-2.422260
101329623122486965-33.31.5113.79
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا
-0.33961174
-0.681170
1053996412374106129607.081.572.32
تراکتورسازی - تایرا
0.07612631
0.82650
11911031447358006.651.780.58
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد
-1.40992867
-0.622890
19205208550552150250005.251.581.49
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر
-1.09582076
-3.812019
43137587176814083.991.593.84
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد
1.89842147
1.092130
692532414872719245009.281.662.47
مارگارین - غمارگ
-0.20291967
-4.621880
1500028165228010.981.670.17
چرخشگر - خچرخش
2.93781787
2.941787
26319244704170139342.841.671.12
سیمان دورود - سدور
-1.385712
-0.42719
915782652456888-97.211.620.54
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک
4.75592489
4.972494
407148101453015730.831.740.29
صنایع شیمیایی فارس - شفارس
0.32361860
-0.221850
7030211307117106930.281.721.04
پارس سویچ - بسویچ
0.01258024
0.968100
12001020060007.273.621.74