صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد
-3.81922468
-3.392479
479822118459232028.922.098.4
پتروشیمی جم - جم
0.07418102
0.058100
126346010236777792005.162.51.48
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما
0.51455275
3.075409
5604529778070028.483.163.26
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس
-0.30352956
-1.522920
420776124444340012.252.131.35
مهرکام پارس - خمهر
-1.86381369
-0.361390
529586725113353228.241.930.19
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس
-0.22034983
-1.94899
25061912302491500006.061.636
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی
-2.38422170
-1.032200
245252532542500229.781.691.23
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز
0.68682199
3.482260
249718354911121490041.851.960.79
سایپا شیشه - کساپا
2.10141652
4.941698
139735237379960715.564.010.79
شهد ایران - غشهد
1.71612608
2.152619
131840347521600112.2239.267.44
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ
1.29763591
1.023581
39424921415898126096.862.211.29
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک
-0.98133330
-0.983330
12829842770929051.062.420.42
کابل البرز - بالبر
-0.61252434
-2.822380
144485351771383236.482.560.58
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ
1.42861846
2.751870
8550991607921154013.161.561.01
بانک خاورمیانه - وخاور
-0.39232285
-1.922250
292831654114250006.111.391.07
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی
-0.39291014
0.21020
551084559162240000.80
سیمان تهران - ستران
-0.4161915
-0.831907
286087545335125020.510.841.25
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم
-0.3361483
-1.951459
523689769667350000.890
لیزینگ ایرانیان - وایران
-0.19891505
-0.531500
559408315050006.861.211.88
رادیاتور ایران - ختور
02779
-0.432767
935312608337004.761.130.45
لامپ پارس شهاب - بشهاب
0.27235523
2.495645
1955410989472610.733.050.41
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو
-1.03094224
-2.064180
5390722584480075.393.111.33
کارخانجات قند قزوین - قزوین
1.29094394
1.664410
582735256014508858.783.190.74
شکر - قشکر
1.69492100
1.842103
17868037742000072.892.920.92
قند مرودشت - قمرو
-0.82343734
0.133770
9952037174680011.242.740.95
داروسازی اکسیر - دلر
0.19374655
2.434759
3084114520947505.623.290.54
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو
0.50187411
0.57411
741515506669907.934.181.18
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر
0.167910736
2.2710961
1251513740582084.552.731.53
ملی سرب و روی ایران - فسرب
1.68032602
1.62600
33187386483784416.913.460.82
شهد - قشهد
0.08787981
0.338000
950376160657510.643.810.95
چرخشگر - خچرخش
1.12291711
-0.121690
509868872162903433.281.530.95
قند نیشابور - قنیشا
0.74892287
1.322300
10555624345740021.841.770.8
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر
01387
0.791398
308470427114427507.581.117.27
حفاری شمال - حفاری
-0.67062370
-0.82367
38077789261748108.881.330.84
بیمه آسیا - آسیا
-0.34781719
-1.451700
24867342339537009.251.290.15
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا
-0.060918065
-0.3118020
1956835272260007.784.542.99
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا
1.01851091
0.191082
80062287628366009.910.928.23
سرمایه گذاری پردیس - پردیس
01099
0.091100
7648784137375001.210
نفت بهران - شبهرن
0.05429235
0.229250
2248452079184700005.22.591.13
باما - کاما
0.01367371
0.247388
317446234036855008.752.683.11
گروه مپنا - رمپنا
3.51916854
56952
1893818129806854000013.011.832.16
سیمان خوزستان - سخوز
0.39283067
-1.83000
416600127819935504.711.840.74
صنایع شیمیایی فارس - شفارس
-2.92922154
-0.862200
11821342547135617330.551.991.12
لبنیات کالبر - غالبر
-0.82542283
-0.912281
6750921541570750181.380.9
صنعتی بهشهر - غبشهر
-0.15842521
0.42535
860633216975630004.81.380.31
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق
0.1014987
0.41990
23867923688830023.440.961.99
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا
-0.24511628
-1.351610
442865721105820012.621.1219.4
تراکتورسازی - تایرا
02192
-0.52181
7917817439456006.321.290.48
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور
0.74952823
1.612847
15266954310828951911.782.23.54
تایدواتر خاورمیانه - حتاید
0.38563384
2.283448
12567342933840008.752.291.56
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا
1.78816034
2.96100
22762213737240808.293.361.24
ایران ترانسفو - بترانس
05410
-0.185400
31746917172028750017.743.733.74
بهنوش ایران - غبهنوش
-0.28664871
1.114939
21294102175356028.444.080.46
سازه پویش - خپویش
0.066619535
520498
5241119535006.582.690.54
سیمان کردستان - سکرد
-0.1004995
-0.2994
1628461621194000-18.282.680.97
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت
4.65261642
4.971647
37417626143837420335.52.491.04
بورس اوراق بهادار تهران - بورس
3.29923632
4.983691
3925371438454000010.492.65.27
پتروشیمی مبین - مبین
-0.15533858
-0.623840
439488716957549842164.262.581.39
زامیاد - خزامیا
-0.6658746
-1.6739
1099934882064125299103.090.80.26
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا
-0.2155926
-0.86920
1852047171355560006.990.67.33
سیمان فارس و خوزستان - سفارس
0.37621334
1.51349
602495811750375010.470.749.75
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک
0.9331839
2.911875
20298523789298837503.540.793.42
سیمان داراب - ساراب
-0.80781228
-2.11212
27682533911052008.710.821.1
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن
-0.9235751
0.66763
2152358161541305008.250.656.04
پتروشیمی فارابی - شفارا
-0.23933752
-0.723734
2118879562800-2.48-0.890.53
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه
-0.16493633
0.493657
475237172758854613.093.153.39
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن
0.84583577
-1.013511
12325624409522706321.223.513.34
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید
0.0120063
0.1420090
338526801348233618.057.963.35
بیمه البرز - البرز
0.17471147
1.311160
22082725745880008.070.890.27
سیمان شمال - سشمال
0.28511407
-0.071402
154806219151262511.070.991.59
قند هکمتان - قهکمت
-0.85314300
-1.084290
1522382654611764808.552.40.68
کارخانجات داروپخش - دارو
0.02224508
2.064600
80003622540004.63.050.52
پتروشیمی پردیس - شپدیس
1.52816046
2.946130
11340696917362760007.833.51.75
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران
0.1323794
1.113831
189210726175623805.271.822.29
سیمان ایلام - سیلام
-0.25842702
-2.922630
10363271114575117.134.260.98
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت
-0.2424823
-0.61820
1835128151049380009.581.263.63
گروه دارویی برکت - برکت
0.11941677
0.31680
31575953257018005.781.384.74
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی
4.57952512
52522
14170890355991130400010.331.6110.7
نفت پارس - شنفت
0.50354391
1.634440
11955453354887505.343.280.68
صنعتی پارس مینو - غپینو
-0.48993453
-4.933299
8404828343507809.242.511.4
صنایع شیمیایی سینا - شسینا
0.039710075
0.2910100
48704930942820.951.120.76
داروسازی فارابی - دفارا
-0.34915994
-0.256000
3829822723976004.612.210.72
نفت سپاهان - شسپا
0.01228211
-0.18202
19801786215506.233.580.61
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار
01475
01475
8001118000001.210
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ
-0.11923353
2.773450
805426603540715.94-3.071.56
قند اصفهان - قصفها
-0.43388952
2.19180
68122609174564010.126.490.53
گروه صنعتی سپاهان - فسپا
4.48332750
4.982763
9391252583178750010.711.850.37
قند نقش جهان - قنقش
-2.80238255
3.68799
43625357114744544.29-9.640.47
خدمات انفورماتیک - رانفور
-0.004124408
-2.9923680
768186834240010.645.895.94
صنایع خاک چینی ایران - کخاک
2.123212746
3.2612888
271082345522305507.146.33.53
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید
0.05751739
1.781769
212995374521700004.891.214.85
آبسال - لابسا
0.28312834
1.22860
49906142102024024.172.010.61
سیمان فارس نو - سفانو
-0.06213217
-0.593200
134314311259506.62.040.92
سیمان هگمتان - سهگمت
-0.16462426
-0.992406
260006212200356.81.10.89
بیسکویت گرجی - غگرجی
-0.19934507
-4.984291
47052090140015.353.21.54
معدنی دماوند - کدما
-1.803912792
-0.2113000
5368768738376069.4211.333.54
لامیران - فلامی
-0.65315780
-4.985528
11001613468009.73.122.05
افست - چافست
2.040411052
4.9911372
3271437222104006.123.211.28
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو
01072
-1.121060
292053151456006.470.836.67
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن
0939
-1.06929
5841655258225000.70
پارس سویچ - بسویچ
0.9967402
4.997695
1990315318505008.51.891.89
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت
01017
-1.081006
586078596457650000.840
صنایع جوشکاب یزد - بکاب
0.238717639
2.318001
30005427164162.123.92.42
سیمان خزر - سخزر
-0.0224547
-4.994321
250110458109.853.151.32
سیمان هرمزگان - سهرمز
3.13734471
4.984551
13617962024232828.82.831.09
سیمان خاش - سخاش
0.43538306
2.778499
113009610382507.843.771.15
داروسازی زهراوی - دزهراوی
-0.020124922
-3.7224000
4941259812808.2110.131.55
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا
-0.02328619
-1.468495
23952034476008.883.854.13
فیبر ایران - چفیبر
06592
-1.386501
298265920038.222.681.72
بیمه پارسیان - پارسیان
1.66571770
2.531785
120599132134653100003.781.250.37
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی
3.68913323
513491
73200987329557974.0211.5373.81
سیمان سپاهان - سپاها
2.4391134
3.881150
22156982514277830018.151.271.04
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا
-0.09215425
-0.555400
20614112108500010.22.970.41
صنایع سیمان دشتستان - سدشت
-0.0492041
-51940
40008240838034.331.822.4
داروسازی ابوریحان - دابور
06936
-3.346704
62019975685.553.810.91
بیمه ملت - ملت
01843
2.61891
4542952525507.691.331.33
سیمان اصفهان - سصفها
-4.912114441
-514428
891319128712888200336.22.68
همکاران سیستم - سیستم
-0.41023885
-2.563801
12638648736907508.153.044.72
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی
0.63762999
2.583057
791842397647457.312.350.64
سرمایه گذاری سپه - وسپه
0.32681228
1.311240
8842381090660909600.950
شیشه و گاز - کگاز
-0.07224155
0.724188
16297267710387501.978.622.25
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش
1.94764397
1.444375
9821543322424777.924.051.63
فنرسازی زر - خزر
-1.3761860
-1.38860
6181095324299971151.121.04
گروه تولیدی مهرام - غمهرا
-0.007327504
0.7127700
114924316196264015.636.250.56
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر
-0.62414777
1.734890
15070694777001016.385.3433.19
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس
0.63434125
-0.224090
14134758341250055.463.021.32
پتروشیمی خارک - شخارک
-0.083114430
0.0614451
57575823288600006.273.122.41
بیمه دانا - دانا
0.03013327
03326
4510241501339478115.723.250.18
شیشه همدان - کهمدا
-1.15588039
1.418248
8243566023152328.121.582.5
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند
-2.55982322
-1.382350
22932653392880013.461.920.75
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه
03157
-0.513141
20263864031570004.361.034.02
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا
0.014613658
4.9914338
101173989213.271.580.43
سیمان شاهرود - سرود
-0.26611499
-1.731477
592658812141907.91.731.05
واسپاری ملت - ولملت
4.66991300
4.991304
22420092915104000010.371.052.21
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی
0.07111407
-0.071405
359302509984900000.870
الکتریک خودرو شرق - خشرق
-0.82562763
-2.372720
125815346870345250.12.270.35
موتوژن - بموتو
-0.15024655
0.824700
16451076531672626.32.470.89
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب
01213
0.661221
1171614424550000.780
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر
04086
1.054129
1510376175196029.242.761.11
فرآورده های نسوز ایران - کفرا
-1.24633328
-0.983337
484593161312409647.532.321.3
سیمان بهبهان - سبهان
-0.509317386
-4.9916603
29865095623010.293.711.09
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام
0.68984963
4.185135
59365296527071992.6-3.010.69
شاهد - ثشاهد
01294
0.461300
17263422435023825.330.8733.36
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا
4.53268902
4.998941
4374623894178040014.263.861.22
پتروشیمی فجر - بفجر
0.11315309
1.835400
115857626345085004.733.422.27
فروسیلیس ایران - فروس
-0.52012869
-4.652750
38719106250891517.872.372.81
سیمان ارومیه - ساروم
0.06453105
0.553120
7494023321735006.283.11.44
مجتمع فولاد خراسان - فخاس
03652
0.473669
585142122921600028.463.311.71
بیمه ما - ما
-0.06411558
2.571599
7624111815580003.461.070.54
داروسازی امین - دامین
0.06181618
0.81630
244244013419697.411.281.16
فنرسازی خاور - خفنر
-1.11374173
-4.274040
3086512541730099.363.651.39
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش
-0.18813714
-2.123642
15470057074280007.494.131.95
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو
0.20865284
-0.445250
4458732364153236004.491.844.37
پتروشیمی فن آوران - شفن
0.06220978
1.2221220
547391153199291004.683.241.77
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه
0.84251556
-0.451536
271906424189588-16.632.8910.26
صنعتی آما - فاما
-0.07014277
-0.584255
190078121385008.971.731.6
سیمان صوفیان - سصوفی
-0.72352470
-1.892441
10597026013585009.291.940.81
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی
-0.10292912
-1.542870
115833311648007.732.019.2
کاشی پارس - کپارس
-0.7986464
0.526550
692604475672166.924.630.76
صنایع ریخته گری ایران - خریخت
01149
0.441154
320770368459600426.744.850.85
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک
0.75981724
2.811759
22775543928238859143.272.110.4
پاکسان - شپاکسا
0.30494935
-1.224860
430425212426649005.952.230.7
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا
4.50762133
52143
354699175671279800142.262.330.8
فولاد خوزستان - فخوز
3.56974178
4.124200
487766920378604640166.812.181.04
پالایش نفت بندرعباس - شبندر
2.24165154
1.575120
251977112986711252006.082.070.37
ایران خودرو - خودرو
1.30562483
1.922498
6274568155773798990022.751.860.16
سخت آژند - ثاژن
0.53652811
0.462809
958640269511244005.051.942.93
پالایش نفت اصفهان - شپنا
2.68133370
2.683370
1789152360291674000005.622.050.32
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر
4.32083187
4.093180
1176567375898800195.132.424.89
پتروشیمی شازند - شاراک
0.04182395
0.882415
380634916193132804.782.360.75
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت
0.11953351
23414
56758190294888237.243.481.66
پالایش نفت تبریز - شبریز
3.2436208
2.946190
531539732998241131829.034.230.39
فرآورده های نسوز آذر - کاذر
-1.60522268
-2.782241
506837115068040020.155.870.83
کویر تایر - پکویر
2.22174371
0.584301
691194302130597006.633.180.85
سیمان مازندران - سمازن
-0.22414007
-3.883860
1443955329375411.452.871.93
مارگارین - غمارگ
3.19953161
1.143098
7792602464265524011.062.670.34
تولید محور خودرو - خمحور
2.40422513
-0.082452
79555019991057322691.062.760.68
صنعتی کیمیدارو - دکیمی
0.81096838
3.026988
2569518016411204.272.791.12
کالسیمین - فاسمین
-0.02623813
-0.683788
1040993396976260007.611.822.17
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه
-0.69372720
0.42750
190976519144037681.761.2
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق
-0.06851458
-0.961445
234717339393660005.060.915.08
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا
-1.05451126
0.091139
4240507947767442142767.980.910.37
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا
3.93571294
1.611265
30806553987201864001.010
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر
2.07961129
2.441133
102933811625983708.640.9316.62
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا
-0.61681289
-1.391279
3201473412758262804.290.841.44
بانک ملت - وبملت
0966
0.31969
45621764406483000007.250.740.19
گروه بهمن - خبهمن
-0.523951
-0.21954
3812939362795100006.240.764.82
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم
3.87931446
4.961461
695007101028920005.10.877.32
داروسازی کوثر - دکوثر
01817
-0.661805
12531722898118027.371.040.97
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان
3.66921893
4.981917
2318642443890766665006.211.25.6
تولیدی چدن سازان - چدن
4.98312486
4.982486
152719293796619888009.911.622.54
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت
-0.92242578
-0.232596
167518443192810783-37.641.566.64
مخابرات ایران - اخابر
3.03972000
3.042000
7521837150451200000004.261.722.41
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک
-1.2987912
-1.08914
74973068383351240.21.360.18
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد
2.74812019
2.752019
37552672758301514250006.691.311.24
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا
4.81181699
51702
1456741524750322810001.240
ملی صنایع مس ایران - فملی
-0.19172083
0.052088
11825409246321041500007.671.211.6
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت
0.11291774
-0.791758
74560751322429271008.261.247.03
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور
2.859512698
-0.6612263
3322234218152376013.66.121.87
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور
4.90127855
4.997862
29848723441603363182.478.171.11
بانک تجارت - وتجارت
-0.6656597
-1.33593
8112403480227282900-2.230.560.16
بانک سینا - وسینا
-0.49211011
-3.35982
97269499833101100006.70.720.31
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله
-3.12848082
-4.357980
441577635690404100076.948.352.52
آلومراد - فمراد
-1.03133167
-0.533183
256560813156879224.433.642.35
بانک اقتصاد نوین - ونوین
-0.12911547
-4.841474
1107291632031365730.191.680.31
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس
-3.27054673
-4.334622
62412029171630877-6.85-5.710.73
ایران ارقام - مرقام
-3.40056619
-4.76530
10915427225330950028.686.293.13
پست بانک ایران - وپست
-1.58381802
-4.921741
11085121993582667970.242.990.48
بانک کارآفرین - وکار
02685
-1.682640
14429988387432282250011.091.561.02
سایپا دیزل - خکاوه
-3.2295839
-3.34838
15722185131922211363-7.74-0.280.21
ماشین‌سازی اراک - فاراک
2.18491824
2.071822
588233110729114666648.751.651.64
نوش مازندران - غنوش
03878
4.984071
1019390025.582.42.16
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو
4.97461857
4.971857
54367481009674280001.560
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا
-0.6572907
-1.64898
5971436541696822258.580.778.17
صنایع آذر آب - فاذر
-0.68563042
-2.063000
2929106890930420006.291.450.86
پارس پامچال - شپمچا
-0.432810353
-4.999879
418541310590-16.12-3.71.03
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو
-0.59841329
-1.351319
10535051401241878015.410.769.21
پتروشیمی آبادان - شپترو
-0.0772595
1.662640
372423966163485017.0410.920.64
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر
0.419111023
4.9811524
14729170472886715.914.281.03
خوراک دام پارس - غدام
3.03568214
4.998370
4338036349284017.696.151.33
گلوکوزان - غگل
-0.005817257
-0.3417200
100017345140011.38.811.3
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس
02612
-4.982482
40411763100681.6625.04
سیمان سفید نی ریز - سنیر
-0.041314510
-4.9913791
288472550022.027.821.98
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد
0.8694875
4.995074
2141010870200013.312.30.29
جام دارو - فجام
-0.54729815
-1.219750
2152421078520014.274.253.08
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل
-0.01486760
-56423
1601162240011.026.282.13
معدنی املاح ایران - شاملا
0.015113252
1.813489
7501027829206.566.632.57
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو
1.10271742
2.381764
361467564037577700061.13.34
سیمان قاین - سقاین
0.005219072
0.3619140
270510150585.185.581.29
دشت مرغاب - غدشت
-0.02388397
-4.997980
225244884522.116.830.25
سیمان فارس - سفار
-0.0896732
-4.996402
169811156855619.574.72.5
کشت و صنعت چین چین - غچین
-0.40618584
-4.488233
52004385840013.124.17.4
پشم شیشه ایران - کپشیر
0.18865311
3.755500
42252379665036.575.61.77
گلتاش - شگل
2.029713070
4.7513419
95049124226140006.222.91.31
سیمان بجنورد - سبجنو
-0.07125615
-4.985339
225012220108011.232.981.75
پلی اکریل ایران - شپلی
-2.4194484
-1.81487
31313512151541728354-2.1-1.850.68
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو
-0.10686545
-2.126413
43332865450065.124.74.22
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج
-0.02593859
-53667
400157195172.468.180.54
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر
3.13091087
4.931106
1035361811259782640005.290.754.87
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر
3.01182873
1.972844
14479064160430950015.520.6211.22
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام
-1.44052121
-2.422100
6702111422127260027.011.740.84
عمران و توسعه فارس - ثفارس
0.04172397
2.882465
1486276356323970007.051.782.47
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین
-0.8105979
-1.52972
24120382362129506714.51.780.37
ایران دارو - دیران
0.20962869
1.292900
1022052948607006.371.761.01
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی
-0.06892899
-0.652882
628553182214495005.861.722.85
توسعه معادن روی ایران - کروی
-0.65982710
-2.492660
14707283986654180414.151.6112.6
رینگ سازی مشهد - خرینگ
-2.0321916
-2.99907
23536762156407620-4.481.650.12
پالایش نفت تهران - شتران
4.49073211
4.983226
2633512584559513760007.731.780.37
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه
-4.22272064
-4.782052
36206997474210651832.721.730.38
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل
2.14162814
4.392876
2810837779109844200007.111.852.51
سیمان غرب - سغرب
-0.12633164
1.523216
794982519492004.912.010.95
صنایع لاستیکی سهند - پسهند
-2.41752987
-3.272961
10686413192104545018.4423.37
گروه صنعتی بارز - پکرمان
-1.40713083
1.383170
66209782041277892005.842.090.83
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما
0.25391974
3.252033
1516353299419571035.881.991.65
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا
0.97052601
1.42612
407388108591794495.311.991.72
صنعتی پارس خزر - لخزر
0.2619602
0.049581
5111949114518229.241.830.69
حمل و نقل توکا - حتوکا
-0.98572210
-0.992210
1005930222372930010.941.810.96
سیمان دورود - سدور
1.07631033
0.781030
126863013106628737.791.940.68
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه
1.89032749
1.852748
11885143267206175001.550
پارس خودرو - خپارس
1.1455883
0.11874
14639473129202006200624.931.490.33
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم
0.9174770
2.1779
26048392024962500000.60
سرمایه گذاری ملت - وملت
-1.0753736
-1.21735
1823188134273600000.750
ایر کاپارت صنعت - خکار
-0.08871127
-0.181126
7247238175043188.810.951.06
ایران خودرو دیزل - خاور
-0.7968747
-1.73740
979308573113726827-0.92-0.280.23
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام
3.3244041
4.044069
9640043896303075-4.15-1.221.87
البرز دارو - دالبر
1.51239129
0.078999
556049507684899707.075.822.55
لابراتوارهای رازک - درازک
-0.588818067
-4.6117336
4900687374074709.38.952.55
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین
4.356921964
2.6421603
60594613309109820058.26-6.761.39
سامان گستر اصفهان - ثامان
-0.7232197
1.492246
16145535448760511.441.063.67
کمباین سازی ایران - تکمبا
0.8353845
-0.36835
62071335248145595819.511.131.35
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن
2.6781572
3.721588
880465413843487320008.821.388.68
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد
4.69041674
4.941678
2020727733831560790007.491.442.04
کربن ایران - شکربن
0.83333388
0.063362
46487115758470009.051.410.7
لیزینگ ایران - ولیز
0.95491163
1.561170
37828944169780033.031.321.56
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال
1.42251426
0.571414
3648490520196732318.961.310.64
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول
0.96951458
1.81470
54333582792072916000015.231.1414.05
سیمان شرق - سشرق
1.9981021
1.91020
18788931918270928510.221.281.43
بانک انصار - وانصار
-2.221982
-3.851949
22938234471198200006.61.250.43
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک
-0.32521226
-2.21203
48049495890393371505.622.120.27
بین المللی محصولات پارس - شپارس
4.7472339
32300
387824990731204585570.622.140.55
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا
0.52561530
-0.791510
69462610631147500-4.526.741.23
آسان پرداخت پرشین - آپ
0.593712199
0.612200
3854024732243980008.918.680.62
ارتباطات سیار ایران - همراه
2.427515781
1.3215610
62999599571514976004.899.571.41
کارتن ایران - چکارن
-3.46035552
-3.015578
8813134893101185236.675.931.2
ایران تایر - پتایر
-2.4184076
-1.874099
3921091598116764711.665.520.51
کشت و صنعت پیاذر - غاذر
-13.23046296
-14.486205
198013124747220011.684.723.15
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه
-2.35143613
-1.413648
365156131990325080.214.672.06
سبحان دارو - دسبحان
4.99276477
4.936473
565898366537566606.225.11.7
به پرداخت ملت - پرداخت
-0.895920685
-1.1620630
78066016148196507507.6911.981.58
قند لرستان - قلرست
-1.14845681
-0.85701
87506497136344015.162.771.68
گروه دارویی سبحان - دسبحا
0.2674507
1.784575
14025063761971254.763.084.66
داده گستر عصر نوین - های وب
4.97273462
4.973462
16704925783138480008.973.243.41
داده پردازی ایران - مداران
-0.57584144
-1.034125
4547201884269360014.633.181.91
پارس سرام - کسرام
1.14723174
4.083266
5912319219044003.060.95
نیرو کلر - شکلر
0.59964027
0.34015
3552041430161080010.073.022.41
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان
2.65973551
1.533512
57145920297102007.892.850.41
معادن منگنز ایران - کمنگنز
0.28692796
-0.652770
716039200256591093.822.912.37
داروپخش - وپخش
-0.025611734
-4.9911151
18002098565606.572.986.43
نیرو ترانس - بنیرو
-1.74434788
-1.54800
156916748239400013.24.642.36
مس شهید باهنر - فباهنر
-0.89816952
-1.716895
906521630362568008.674.371.03
تولیدی کاشی تکسرام - کترام
-0.07952514
-2.232460
1452323365174158288.812.51.78
آلومینیوم ایران - فایرا
2.74161499
4.931531
11547721768779154826.382.620.53
لعابیران - شلعاب
-2.1934014
-3.273970
259776104340140081.642.620.79
سالمین - غسالم
-1.82613602
-4.993486
59047206108060013.332.261.1
پارس دارو - دپارس
3.016513353
1.4513150
503556672428041304.912.342.02
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا
0.03562813
-0.042811
1827995514214318177.762.23.38
داروسازی روزدارو - دروز
4.9892378
4.992378
2800006661664220146.992.312.82
گروه صنعتی بوتان - لبوتان
-0.57053660
-2.23600
180596659256731631.682.230.32
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز
0.85092015
-0.551987
4970551001503750-5.032.730.18
معادن بافق - کبافق
2.486114057
2.5414065
185379260628465426.383.533.72
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا
-0.95655281
-3.65140
1725948911558068120.753.872.66
مهندسی تکنوتار - تکنو
-0.28863110
-1.313078
3348621041497600284.024.074.31
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد
0.41127081
-4.996700
269067190525491605.94.051.34
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو
0.074912025
1.0312140
2881883466120250007.983.851.61
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر
0.49982212
-0.052200
87555261937088480030.453.730.52
داروسازی اسوه - داسوه
0.019415466
516236
369638665004.623.451.33
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما
4.87173638
4.993642
20022072816371009.483.631.13
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی
0.31244174
0.224170
182868676416842438234.663.5522.33
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس
0.98584405
0.854399
155922687132150014.062.5611.13