صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
پارس پامچال - شپمچا
-0.432810353
-4.999879
418541310590-16.12-3.71.03
واسپاری ملت - ولملت
-4.10471355
-4.811345
2802625379810840006.311.042.33
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت
-0.37521062
1.311080
42122674473637200068.40.993.75
بانک پارسیان - وپارس
-4.88371227
-4.961226
84472001036629153520-14.310.950.23
سیمان شمال - سشمال
-0.39631508
-1.591490
1433604216216212078.380.981.69
سیمان سپاهان - سپاها
-4.5149994
-5989
10090112100282435300-29.0711.2
داروسازی کوثر - دکوثر
-3.85431821
-2.381849
1192865217298334022.6410.65
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب
-3.69821302
-3.851300
6311468821965100004.331.020
سامان گستر اصفهان - ثامان
-3.14042159
-4.982118
472073101947917125.041.0511.71
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق
-2.90421003
01033
647860650902700-9.971.081.54
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا
-3.80951414
-4.971397
67939195825452004.480.940
بانک کارآفرین - وکار
-0.34151751
-4.951670
22489137614883500128.831.130.66
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک
-0.90733058
-1.173050
1112671134027496925003.331.13271.14
بیمه پارسیان - پارسیان
-4.39051655
-4.971645
81235651344649650007.941.110
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا
-4.45581308
-4.971301
2918238038175118243205.61.121.93
سیمان هگمتان - سهگمت
-4.86322504
-4.982501
1200085300512592629.721.120.94
رادیاتور ایران - ختور
-3.98012509
-4.942484
56958714297527005.591.150.49
سرمایه گذاری پردیس - پردیس
-4.18551694
-4.471689
82397031395721175003.61.170
سیمان داراب - ساراب
-3.59581555
-4.961533
1410715219413995007.750.951.51
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت
-0.70671405
2.191446
5374864755263225004.580.950
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه
-0.93083
-2.123045
29805091146245003.981.2313.78
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر
-3.10953521
-4.513470
107641353790052815008.370.710
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز
-4.47864159
-4.984137
6971962900103975040.0610.880.27
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید
0.586245473
0.6545500
8946840983055785631.4612.066.1
سیمان قاین - سقاین
-0.892512215
012325
39422475305375021.1319.184.52
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز
4.33237586
4.997634
2277598117277338688600-31.68-146.22.16
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا
2.82462257
4.652297
7668927173111692750-4.15-6.9456.63
داروسازی زهراوی - دزهراوی
-1.468214899
-3.1114650
30597945593575760-2.94-3.32.16
بانک تجارت - وتجارت
-4.97051128
-4.971128
11107508512531651549600-0.84-1.450.33
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا
-4.3478902
-4.98896
137260011237471799207.620.710
سیمان تهران - ستران
-4.38341985
-3.662000
216566942993473750-63.220.91.34
گروه بهمن - خبهمن
-4.37261006
-4.181008
2576025125920100600004.90.750
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا
-4.4539901
-4.98896
3008017727112961817522.470.780
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم
-1.17011098
0.361115
80318402882251372500015.70.820
سیمان فارس و خوزستان - سفارس
1.59541592
1.531591
814799812971895500013.220.860
بانک سینا - وسینا
-4.81241167
-4.981165
30284713353321167000014.10.870.4
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن
-2.77011053
-4.431035
86768559135579150010.430.870
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن
-3.22821289
-1.731309
1263563162935447505.960.90
بیمه البرز - البرز
-4.19641210
-4.281209
3522396426248400008.220.90
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو
4.09692363
4.82379
1331533331460430066011.061.270
گروه دارویی برکت - برکت
-0.40231733
-1.151720
6958841201589220010.761.260
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه
-3.26391719
-3.771710
12366252126209448-8.944.967.69
فنرسازی زر - خزر
-4.32991392
-4.951383
1521368211869599630.731.81.69
سرمایه گذاری سپه - وسپه
-2.5482333
-3.382313
23561555477156101038.011.640
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق
-2.39522771
-3.132750
2369842065662748170008.891.660
ایر کاپارت صنعت - خکار
-2.40631744
-2.631740
2175031379387200057.061.672.08
سخت آژند - ثاژن
2.43222948
1.152911
130670753852311792007.181.794.01
صنایع آذر آب - فاذر
-4.30792710
-4.982691
9856135267152710000-16.471.661.19
ماشین‌سازی اراک - فاراک
4.78681401
4.941403
1485666502081188807454-22.351.773.92
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی
-4.66742594
-52585
32861028525220490010.921.743.53
سرمایه گذاری شفا دارو - شفا
-4.05834279
-4.734249
1008129431350467814.271.750
بانک خاورمیانه - وخاور
-3.03362685
-1.552726
464177012462161100005.821.611.23
بیمه ملت - ملت
3.37632725
3.912739
722978219702776625011.451.80
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا
3.48983262
4.733301
2146943700461978007.181.890
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد
-3.75342154
-4.962127
3371531726351696068.711.7923.01
بیمه آسیا - آسیا
3.47172593
3.752600
509440413210596390013.111.840
سیمان مازندران - سمازن
-4.66672288
-52280
9741412228282110410.481.82.01
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت
2.17393102
-0.533020
3729128115663382098-48.191.95137.32
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی
-4.76022621
-4.982615
31723883112318708.691.890
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما
-3.27872714
-4.852670
405745110112213009.51.611.27
بیمه ما - ما
-3.23252335
-3.032340
517279612077350250013.921.60
لیزینگ ایران - ولیز
-1.8943984
-1.79985
11254541107590400-9.051.261.38
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر
-0.74931987
-0.651989
99524919431639275012.581.410
لبنیات کالبر - غالبر
-3.3971820
-4.621797
35236106415637000131.11.270.99
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی
0.48382077
-0.342060
144329332997893465007.011.280
عمران و توسعه فارس - ثفارس
0.41861919
-0.161908
1710022328119190006.721.333.21
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا
-3.96521986
-2.852009
4617539916912909002.421.30
تامین سرمایه امید - امید
-0.87451587
-1.941570
5653002897095220005.471.3714.35
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول
1.39041823
0.611809
49211505897113646000015.51.350
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا
1.95961665
0.731645
1922015732004432900014.741.381307.46
کمباین سازی ایران - تکمبا
-2.99821100
-1.231120
2081007222884189533033.471.411.75
صنعتی بهشهر - غبشهر
-4.72242986
-4.982978
39777025118791895800013.491.660.4
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر
1.72172186
1.912190
8954936319579515739200010.71.480
سیمان شرق - سشرق
-4.61681033
-4.891030
24040402248322741127-12.691.451.66
پتروشیمی آبادان - شپترو
-3.17014826
-54735
4633554223623040380-8.431.471.48
چرخشگر - خچرخش
-4.54821595
-4.971588
15932662541151859146.811.440.95
داروسازی امین - دامین
-3.46032483
-2.022520
61525731527420594006.291.581.4
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک
-4.37461705
-4.991694
538162191762362267120.991.50.38
حمل و نقل توکا - حتوکا
3.37581868
4.591890
2671649499061644043.61.640.88
پارس خودرو - خپارس
-4.4397904
-4.97899
41803242377772053913262831.530.29
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت
-4.67543568
-53556
17995816421181968039.35.041.59
ایران دارو - دیران
-2.80021805
-1.721825
33565060695665029.72.481.36
ایران خودرو - خودرو
-4.41442685
-4.982669
15712265421854108050055.751.970.13
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر
-2.00272153
-2.282147
3667323789779663155.241.30
داروسازی روزدارو - دروز
-1.05542250
-3.692190
646411401574640201.772.192.63
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی
4.93744272
9.064440
1560619666610893609.783.351.08
شکر - قشکر
7.98333111
10.243176
77698782417062220020.173.571.19
بیسکویت گرجی - غگرجی
-1.40554770
-4.984597
2785512895400010.633.431.76
فنرسازی خاور - خفنر
-3.91853678
-4.993637
227227836735600-48.343.972.64
فرآورده های نسوز ایران - کفرا
1.880110621
3.610800
98302110441396042011.686.343.19
گروه مپنا - رمپنا
0.25365929
2.086037
4626842127431411858000015.612.743.04
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید
-4.20645124
-4.665100
4150682212681537200008.462.910
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو
-2.22635885
-0.36001
213996812595170665005.622.030
قند مرودشت - قمرو
-3.34625517
-4.435455
71134388110340010.753.031.16
داده گستر عصر نوین - های وب
0.58426198
0.636201
291635531807462479200018.614.497.27
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا
0.478727917
529173
20041560151234226.053.160.65
داروسازی فارابی - دفارا
10.92086216
10.196175
44473827652486400-6.585.631.09
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ
-0.12886201
-4.995899
2000121116180-5.77-2.6413.6
سالمین - غسالم
05196
0.15201
2718131412155880022.343.21.46
فروسیلیس ایران - فروس
0.57138274
0.18235
10667828827723553959.086.938
بانک ملت - وبملت
-8.1342496
-62554
35612856188884612480000013.812.040.47
تولیدی چدن سازان - چدن
0.8323878
2.943959
79955893100631024006.191.953.64
سیمان غرب - سغرب
-0.72825453
-0.245480
237675129616359009.9831.89
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما
-0.90863817
-2.913740
9567535537843268.542.583.01
سیمان خاش - سخاش
-1.412610748
-510357
1418714713435007.014.271.28
سیمان فارس - سفار
-0.03136396
-4.996079
6130149026815.814.392.2
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل
-0.02617651
-1.147566
200015183624011.234.632.25
معدنی املاح ایران - شاملا
-0.361319578
-4.9718672
7225001414541113809.148.443.59
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی
-0.025315786
-3.7315201
735039048271003.5513.690
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار
02901
02901
10143429423208009.421.950
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام
-4.53318403
-58362
54495456892399-22.31.721.63
سبحان دارو - دسبحان
-0.91344014
-0.424034
748028300341344206.234.251.76
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ
-4.62212827
-4.522830
432114412217102999147.981.891.34
ملی سرب و روی ایران - فسرب
-5.01555530
-5.025530
794344178066011.6351.37
سیمان ارومیه - ساروم
-4.81463697
-3.713740
1399685517525879008.432.551.85
صنایع ریخته گری ایران - خریخت
1.71291247
4.41280
821250710242498800-5.38-83.091.33
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین
2.692575173
3.1175480
306121230123758650178.07-24.143.57
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر
-8.28261506
-6.821530
249212337547981806.171.27.29
زامیاد - خزامیا
-7.74081025
-9.091010
63580508651575668139-6.251.410.53
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا
-7.44341144
-7.771140
11164201612768344921076-4.331.530.35
صنایع شیمیایی سینا - شسینا
4.704115002
4.6915000
4511986769460749-82.691.711.84
صنعتی پارس خزر - لخزر
-2.984215572
-515249
39396603235448616.622.921.13
لامپ پارس شهاب - بشهاب
-0.50534726
-4.174552
2103197765612-86.943.880.42
تراکتورسازی - تایرا
1.24843974
1.914000
11069784399715320010.632.380.85
افست - چافست
-2.54175023
-2.995000
369592185635161008.233.31.8
دوده صنعتی پارس - شدوص
-2.41427680
-3.017633
12034992492160011.4559.950.77
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس
-4.5599274
-4.999232
67342062453236626-7.43-4.472.94
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو
-1.34951462
1.151499
66585194970176009.8910
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی
-0.49262424
-1.232406
14253263438169680007.261.270
صنایع شیمیایی فارس - شفارس
-4.48672661
-2.732710
172593345931675384-165.882.491.77
سازه پویش - خپویش
-1.822220797
-320548
3759778120797007.432.580.36
سیمان خوزستان - سخوز
-0.69715128
0.565193
6278143219333320010.32.861.27
مهرکام پارس - خمهر
-4.50282036
-4.972026
466213394901685808-2043.44.060.23
سیمان سفید نی ریز - سنیر
-0.010519115
-518162
56195575018.819.462.32
مجتمع فولاد خراسان - فخاس
-0.04369180
-0.729118
2277793209098262000036.258.543.95
سیمان بجنورد - سبجنو
-2.61225294
-4.995165
8191142320752488.513.131.77
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا
1.58514422
1.794431
356612157748622820.523.262.33
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام
-0.39166614
-56308
586437496050-8.55-1.35.39
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم
1.01011700
-1.961650
1775250301834000009.41.038.24
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی
-1.66871650
-1.431654
31069950326400003.61.110.17
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما
-4.16553359
-4.993330
532672178949713229.041.991.67
صنعتی پارس مینو - غپینو
-0.72533148
-4.983013
74613225396648015.832.131.62
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت
-0.59285031
-4.964810
1184057442728-18.2919.124.03
قند اصفهان - قصفها
-0.625613025
-4.5512511
108762141725398758.419.120.72
جام دارو - فجام
-1.75310144
-3.1510000
4562146381152018.964.653.33
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم
-0.41541918
-1.351900
42095579686310004.951.520
شهد - قشهد
-0.035414112
-4.9913412
6509284074612.595.241.38
شهد ایران - غشهد
-1.01495169
-54961
201221001033800234.2613.3762.51
دشت مرغاب - غدشت
0.01148755
4.999191
66146798165.57.620.19
سیمان بهبهان - سبهان
2.792731029
531695
1149363566170659512.025.351.99
فیبر ایران - چفیبر
-4.8167787
-4.997773
1157949021557400-28.5221.9812.23
سیمان کردستان - سکرد
-3.82111183
-3.981181
88937510522602600-6.972.152.84
سیمان شاهرود - سرود
-3.581616
-4.951593
26923143213089609.461.321.18
بانک اقتصاد نوین - ونوین
-2.01181997
-4.961937
226374744072622260728.121.580.44
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش
-4.63494362
-4.984346
314182137022246242.53.681.17
لعابیران - شلعاب
-4.14163032
-53005
5265221596485120-4533.832.521.18
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا
-0.21069478
-4.999024
373934189560014.473.820.68
پشم شیشه ایران - کپشیر
-3.34324915
-4.944834
470990231573725052.74.111.39
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا
012093
-0.7712000
231028241860011.224.321.13
لیزینگ ایرانیان - وایران
-4.46151242
-51235
1546492192112420007.771.071.78
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر
4.40323035
4.993052
1231730373838595018.611.690.92
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو
2.25773397
2.353400
475405161567940031.362.511.16
صنایع سیمان دشتستان - سدشت
02782
-52643
100033282760-121.762.633.35
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا
1.68843433
3.353489
5917992032102990013.362.050.89
شیشه همدان - کهمدا
-3.93422979
-52946
21499376404343180810.851.973.88
پلی اکریل ایران - شپلی
-2.4194484
-1.81487
31313512151541728354-2.1-1.850.68
باما - کاما
-2.89619824
-0.1710100
177373717426982400011.35.636.23
پالایش نفت تهران - شتران
-2.06177648
0.147820
2834030921675918355200012.175.130.89
فرآورده های نسوز آذر - کاذر
4.42482242
4.982254
1596307335785100890019.975.341.57
ایران ترانسفو - بترانس
-1.79926768
-4.996548
8621169583462538000018.955.114.61
پارس سویچ - بسویچ
0.31825991
4.826260
20978130359460012.625.412.61
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو
-1.728817792
-1.7317791
564909100511779200012.115.492.39
پتروشیمی خارک - شخارک
4.892947056
547104
209040298366941120008.95.695.25
پالایش نفت بندرعباس - شبندر
-3.105315383
-3.4415330
2347931936117621228540013.955.520.84
نفت بهران - شبهرن
-3.33316851
-3.8716757
65789711086438126009.95.72.48
معادن منگنز ایران - کمنگنز
2.1756295
2.56315
196874712393127410817.525.023.97
فولاد خوزستان - فخوز
-1.664711105
-2.5911000
5445747604751607115609.045.812.08
بانک صادرات ایران - وبصادر
-3.74331080
0.621129
532554515752562424000-1.855.810.31
پتروشیمی پارس - پارس
4.857744143
544202
166319897341832648580007.136.083.6
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر
0.907812672
2.5612880
9394312191087257614.746.161.74
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر
-0.09394257
-3.44116
26250425700-46.846.174.83
سایپا شیشه - کساپا
-4.65642969
-4.982959
6054601797682870-43.025.891.38
پتروشیمی فن آوران - شفن
2.78762328
4.4463333
13822086725921160010.456.434.36
البرز دارو - دالبر
-3.73684637
-4.984577
1408192653086248206.474.832.32
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه
-4.33132761
-4.992742
7230861997690250-12.714.591.87
پتروشیمی مبین - مبین
0.28919714
-0.899600
8113206788151384439289.416.583.3
داروسازی ابوریحان - دابور
4.459810423
3.7110348
260294271330018246.764.51.44
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد
-3.02345966
-4.995845
1851660411047619986100010.364.123.8
نیرو ترانس - بنیرو
-1.49146737
-4.746515
10564557118336850016.454.233.2
صنعتی کیمیدارو - دکیمی
-0.47974979
-54753
2186210428679047.094.32.34
گروه صنعتی بوتان - لبوتان
-3.92957799
-4.997713
3184872484547062832.314.160.6
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس
4.39397199
4.997240
250030218001107985018.484.462.7
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا
2.08436857
4.737035
1841127126252419972412.374.524.07
کارخانجات داروپخش - دارو
4.65187379
4.997403
22378541651436895007.524.640.92
ایران ارقام - مرقام
-4.57133695
-4.983679
406894615035184750085.074.321.69
ایران تایر - پتایر
-4.67423365
-4.993354
5231981761963968-609.724.590.43
صنایع خاک چینی ایران - کخاک
0.717411934
0.811944
113153313504447525010.154.525.71
همکاران سیستم - سیستم
-2.76545696
-4.975567
321950180868352009.154.467.31
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو
-1.94251262
-3.111247
94352161190888340009.094.480
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن
-2.06944969
0.15079
74882837071089178529.54.525.27
حفاری شمال - حفاری
-4.13853683
-53650
14365708529121919141335.364.622.77
معادن بافق - کبافق
-4.058230285
-2.8230677
52452115885613271210.014.56.26
پتروشیمی جم - جم
1.112319454
0.0819255
1746196339711867584009.674.782.81
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل
-1.5838269
-3.268128
1212160010022829768400012.134.685.22
نفت پارس - شنفت
2.159615516
3.0415650
234729536420193950009.796.541.78
خدمات انفورماتیک - رانفور
-1.28612051
-3.7511750
272185319610122840012.157.066.96
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین
-4.77183193
-4.983186
10456445333854223849131.14.191.11
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج
0.02843524
53699
10004522300-385.755.620.6
سیمان هرمزگان - سهرمز
-0.08088657
-58231
350029469209414.164.451.94
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله
-1.83384925
-2.594887
13283096542246250025.184.521.25
بورس اوراق بهادار تهران - بورس
0.27266990
0.57006
51869936271048500041.715.4215.32
پارس سرام - کسرام
3.5935651
4.995727
68957395339060-19.017.721.98
کشت و صنعت چین چین - غچین
0.13329018
2.159200
31192990180013.83.71.46
نوش مازندران - غنوش
0.24073331
53489
735126166550327.212.162.16
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس
0.03319060
0.469099
1462855613253245300000010.872.580
خوراک دام پارس - غدام
0.23467689
4.998054
318026461340-14.7210.311.63
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو
0.47826303
4.996586
781451800481212.274.815.02
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس
-1.89324923
-4.984768
37753180492300186.053.541.84
پتروشیمی فارابی - شفارا
1.70853691
4.993810
48939186553650-1.74-0.510.97
بانک انصار - وانصار
02086
0.12088
11475582395208600006.171.210.42
ایران خودرو دیزل - خاور
-1.751505
-2.14503
24792663125322519475-0.24-0.110.52
قند نقش جهان - قنقش
-0.32474298
2.044400
163266959742222.26-6.490.22
سایپا دیزل - خکاوه
3.075838
1.35824
64829577543412208727-5.08-0.210.17
سرمایه گذاری ملت - وملت
-0.5961667
-0.75666
137464891766700000.680
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد
0.67211386
2.0311540
2424627916395848.563.930.59
سیمان ایلام - سیلام
-0.9913397
-4.953261
559001861401262-6.6340.91.68
مس شهید باهنر - فباهنر
-4.84418486
-4.998473
384928632665954675014.386.831.51
ارتباطات سیار ایران - همراه
-0.484118911
-0.2818950
795892150511815456005.657.891.49
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور
-3.963434311
-533941
110039837756411732010.376.93.86
نفت سپاهان - شسپا
2.84230831
531477
5902635181985323725507.377.561.75
کارتن ایران - چکارن
-2.27827764
-0.087939
198660615424141498940.047.163
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا
-0.481310339
-1.8310199
22323224413560011.527.434.84
آلومراد - فمراد
-4.54295169
-4.895150
6861673547256049-28.847.33.39
آسان پرداخت پرشین - آپ
-1.124613540
-1.4213500
1354403183382708000010.547.630.67
مهندسی تکنوتار - تکنو
3.02593507
03404
23925238389561120-16.647.9212.27
گلوکوزان - غگل
4.577612999
513051
96007012479259980012.678.141.04
معدنی دماوند - کدما
-4.999734924
-534924
12037642041047720149.8730.1913.03
به پرداخت ملت - پرداخت
-1.478412662
-4.1212322
2614263250183599007.498.371.32
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو
-4.856815711
-515688
85332813407141399023.028.142.62
لابراتوارهای رازک - درازک
0.785912311
1.5112400
1268351572730042312.489.112.91
پالایش نفت تبریز - شبریز
-3.666523620
-3.3423701
57193861350909174506416.528.870.98
پتروشیمی پردیس - شپدیس
1.200619387
1.5319450
875810516979211632200021.779.45.4
پرداخت الکترونیک سامان کیش - سپ
1.30716975
4.317476
3662055621623055500017.199.912.17
گروه تولیدی مهرام - غمهرا
-0.349144822
-542731
97542156877026.710.10.74
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور
-4.9764354
-54353
48495321113110585121.3213.941.87
بهنوش ایران - غبهنوش
-3.81835315
-4.995250
133914710191340029.814.080.46
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور
-2.16385878
-0.785961
4899212287961726028912.784.095.33
مخابرات ایران - اخابر
-2.4962422
-2.982410
5826072141101453200005.042.013.53
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر
-0.07726471
-1.336390
6092039348920766.882.662.4
کشت و صنعت پیاذر - غاذر
-4.6214190
-4.994174
524303219731425017.352.93.2
کارخانجات قند قزوین - قزوین
-0.7826344
-1.396305
865523549120947688.342.971.2
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال
-4.59323448
-4.983434
28615929868233894038.9231.35
پتروشیمی فجر - بفجر
-2.18647471
-1.787502
435539332541485615007.562.963.23
شیشه و گاز - کگاز
-3.20966182
-1.366300
1121480693315455002.992.543.05
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان
3.20335187
3.225188
365696991896882100735008.672.720
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه
0.97833819
-0.293771
6710502563202235134.382.661.69
قند لرستان - قلرست
-3.21156329
-1.766424
15129595815189608.612.591.49
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک
0.06351576
-2.221540
3849163606650567128.422.570.26
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد
-1.42656219
-0.246294
476576572963904664250006.892.652.71
سیمان صوفیان - سصوفی
-0.17343454
-53287
763325189970021.62.731.31
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس - زپارس
4.98263919
4.983919
15545560913387587.442.881.05
سیمان خزر - سخزر
-0.02344266
-4.994054
544098118017.332.81.53
بین المللی محصولات پارس - شپارس
-4.29112788
-3.952798
3650544101791435820-93.442.70.83
داروپخش - وپخش
0.073312280
0.1512290
1246221532103152006.462.80
مارگارین - غمارگ
-2.90342341
-4.982291
172351840341966440-5.462.740.28
قند نیشابور - قنیشا
1.23083948
4.974094
1224698483578960011.062.641
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک
2.75663765
4.83840
1269103477880194527.752.620.41
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا
-4.17772179
-4.972161
157114734241307400-29.282.760.88
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ
-1.02042910
-2.212875
6823087198531452090012.822.191.34
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک
-3.15871257
-2.391267
202555925461148821-101.5320.2
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه
-4.08352114
-4.992094
112502823792157548-38.0820.33
داده پردازی ایران - مداران
-4.22913261
-4.993235
7585722473211965010.632.021.8
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو
-1.04662742
-0.42760
14018414938435022347300015.752.120
تولیدی کاشی تکسرام - کترام
-4.52671856
-4.991847
26341084889547485-23.272.071.49
صنایع لاستیکی سهند - پسهند
-2.20633280
-3.733229
12158843988114800034.132.143.33
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت
-0.37983410
0.53440
2611913789073562650013.52.170
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران
4.83874745
4.994752
52566504249440219645487.712.222.73
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی
-0.99112897
-4.992780
3329493724250-27.362.482.13
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس
-4.58463101
-4.983088
256087979432790900-221.132.27108.68
آبسال - لابسا
-4.11623168
-4.63152
19678062311404801221.072.290.95
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش
-4.22713104
-4.353100
3100194962262080005.562.31.66
توسعه معادن روی ایران - کروی
3.78735426
1.595311
7532923408731309809311.052.4922.85
ملی صنایع مس ایران - فملی
-0.34824579
-14549
461662592113792747400007.552.42.79
گروه صنعتی بارز - پکرمان
-4.90353646
-4.983643
658656724012921161910.342.420.94
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس
-1.99174970
-1.015020
7486873721149100013.852.3936.45
سیمان دورود - سدور
-4.97121319
-4.91320
7571577998884639912.12.461.01
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا
-4.1213583
-4.983551
430627415427207814016.732.735.73
صنایع جوشکاب یزد - بکاب
-4.10188627
-4.998547
6489356020791153.852.742.17
پالایش نفت اصفهان - شپنا
-1.926210845
-0.0711050
7545559781834021690000010.74.080.75
گلتاش - شگل
0.85417321
1.947400
159574117136605008.783.781.89
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر - شوینده
2.86365927
4.136000
1472700187291592700010.093.590
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند
-1.5245040
-4.984863
51175249201600019.443.491.6
داروسازی اکسیر - دلر
3.66327103
4.997194
21894781555231963506.223.580.8
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر
-4.712711
-4.992703
13109473554162660040.733.481.1
الکتریک خودرو شرق - خشرق
-4.51132032
-4.982022
416619684671280160303.573.470.41
قند هکمتان - قهکمت
0.95888108
1.278133
837723679222183498.843.691.11
تولید محور خودرو - خمحور
-4.80363151
-3.723187
46605214691325755-219.973.551.53
نیرو کلر - شکلر
-4.09865522
-4.745485
10694675906276100013.933.643.87
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام
-1.5042816
-2.062800
196685755391689600-8.453.341.43
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا
-0.602815995
1.2916300
83856133463980007.953.792.93
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی
4.6954995
4.995009
362735961811858188303557.113.82309.83
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه
4.9757132
4.997133
469433033482534900039.53.870
فولاد کاوه جنوب کیش - کاوه
0.46735160
2.265252
345043141780513612000018.693.881.66
آلومینیوم ایران - فایرا
-4.58123999
-4.564000
769975130794207861257.833.761.09
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن
-1.8675414
-3.95302
2227425112059918471695817.373.890
لامیران - فلامی
-0.28388082
-1.38000
1356510948492019.964.013.27
کاشی پارس - کپارس
3.66577070
57161
648960458862039215.584.090.94
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان
-3.90234211
-4.974164
30657512918422009.923.290.59
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد
2.08657339
4.747530
249797183326420406.393.391.47
کابل البرز - بالبر
-4.5422501
-52489
8009962003792617-86.152.770.74
رینگ سازی مشهد - خرینگ
-4.52921602
-4.051610
59281399499712890-133.352.960.18
تایدواتر خاورمیانه - حتاید
-2.26855256
0.415400
38953762047452560005.212.841.54
گروه صنعتی سپاهان - فسپا
4.98554717
4.994717
13278896264306605017.073.010.68
پارس دارو - دپارس
-1.933710650
-1.0110750
2759082938223650014.372.891.83
صنعتی آما - فاما
-1.48133791
-4.993656
107301392341190013.782.92.5
سیمان فارس نو - سفانو
3.53125512
0.865370
249110137319292007.823.091.28
گروه دارویی سبحان - دسبحا
-1.35944281
-2.074250
1096594469471492705.473.030
پاکسان - شپاکسا
3.24126944
2.076865
11160327750374976015.793.040.92
بیمه دانا - دانا
-2.14292740
-4.292680
587211160841100009.043.050
پست بانک ایران - وپست
-4.93831848
-4.991847
4997445923759754175.533.330.36
کویر تایر - پکویر
-2.35593896
0.254000
958192373327272009.663.040.88
داروسازی اسوه - داسوه
-2.95947378
-57223
221776161955335009.913.062.96
سیمان اصفهان - سصفها
-4.38517370
-4.997323
70130514147400017.293.121.61
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه
-4.76984572
-4.194600
808434369674066412.383.064.03
پتروشیمی شازند - شاراک
1.48464990
2.895059
32258080160965402393607.013.31.24
کربن ایران - شکربن
-1.269110191
-3.1210000
11178851139225477508.883.211.38
کالسیمین - فاسمین
0.99279360
1.429400
456670542745187200007.113.333.39
موتوژن - بموتو
-0.50716082
-1.865999
8672352241381939.743.291.4
شاهد - ثشاهد
7.38831250
7.391250
9889033832906.610.7123.68