صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
پارس پامچال - شپمچا
-0.432810353
-4.999879
418541310590-16.12-3.71.03
گروه صنعتی بارز - پکرمان
-0.57082787
-1.532760
385158106470413566.971.90.72
داروسازی فارابی - دفارا
1.71522550
0.522520
72580618501020000-1.194.460.61
بیمه آسیا - آسیا
-0.4311386
0.51399
53227073531878007.010.980
سیمان شرق - سشرق
0718
1.39728
194845213981905256-8.821.011.16
آبسال - لابسا
-3.07451860
-4.271837
278252517669600716.921.350.56
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا
-0.63342353
0.842388
898642107059009.161.40.61
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ
-0.18722133
-1.52105
25724754477713896.021.431.01
تولیدی چدن سازان - چدن
-1.93672633
-0.782664
1128351297121064006.871.432.57
صنایع ریخته گری ایران - خریخت
0749
-0.93742
376840282299600-3.23-49.910.8
بهنوش ایران - غبهنوش
-0.59223861
4.794070
22350508630138996021.652.960.33
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام
01663
4.991746
13012124725-1.21-0.331.34
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن
0894
0.67900
5141524585004.720.630
صنایع شیمیایی سینا - شسینا
-0.1126245
-0.836200
421226191800-34.420.710.77
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس
-0.18851059
-0.191059
3751639953100-199.060.7737.11
کابل البرز - بالبر
3.33521859
3.951870
7881611465589154-64.042.060.55
سیمان اصفهان - سصفها
-2.22755355
0.115483
43774228107100012.562.271.17
گروه صنعتی بوتان - لبوتان
-4.12354348
-4.984309
11075814815304991536.812.490.36
فرآورده های نسوز آذر - کاذر
-0.28761387
0.581399
1008176139962415012.353.30.97
بیمه دانا - دانا
0.07742586
0.622600
223685938790008.542.880
پارس سویچ - بسویچ
03585
1.173627
1600621510007.553.241.56
سرمایه گذاری سپه - وسپه
0.83161455
1.041458
5065010736897354056.271.130
سبحان دارو - دسبحان
-0.32453686
-0.433682
8617931621378804.342.681.05
نیرو ترانس - بنیرو
-3.90554232
-54184
156171653211600010.332.662.01
سامان گستر اصفهان - ثامان
01418
-0.351413
17015824131471317.620.697.69
سیمان هگمتان - سهگمت
0.46381733
1.971759
829471458715264.210.80.64
رادیاتور ایران - ختور
-0.04712124
1.412155
1202492556372004.730.970.41
سرمایه گذاری پردیس - پردیس
-1.82931127
-3.311110
23990626514087504.941.030
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی
-0.18271639
-1.641615
30151448973755006.31.040
شیشه همدان - کهمدا
-0.69491572
-2.021551
22712835518109446.261.122.14
شکر - قشکر
1.00581908
0.371896
1036880197938160012.372.190.73
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک
-1.1139799
-0.99800
24354721946730237-64.541.270.13
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما
-3.80262378
-1.052446
646538153735194420.561.411.18
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس
-1.70213234
0.33300
1150623699702009.011.5623.72
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا
3.59381326
51344
8830471171795600-17.811.680.53
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو
0.44011141
1.061148
73497384136512003.761.850
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک
1.41532723
2.052740
368868100457999920.071.90.29
مارگارین - غمارگ
-2.5451570
-3.11561
2606014061318800-3.841.840.19
گروه دارویی سبحان - دسبحا
0.03482871
0.172875
9290026747945703.672.030
افست - چافست
2.57734179
2.64180
367639153629253006.852.751.5
مهرکام پارس - خمهر
-1.40061760
-2.81735
151048726591457280-1766.43.510.2
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت
-3.59473406
-2.633440
114924387299728-12.3812.942.73
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه
0.63751263
0.641263
156944819831289018-22.751.20.2
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس
-3.6412620
-2.542650
6909871810262000333.331.910.98
کویر تایر - پکویر
1.07492727
2.112755
492667134419089006.762.130.61
کارخانجات قند قزوین - قزوین
2.67454722
2.484713
1009484476715591896.212.210.89
کشت و صنعت پیاذر - غاذر
0.37223236
-0.713201
843106272824270013.42.242.47
رینگ سازی مشهد - خرینگ
4.37451360
4.141357
40393635492605200-113.212.510.16
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم
-0.07251379
-0.721370
42324058162055003.561.10
واسپاری ملت - ولملت
-1.79931419
-3.741391
932855132411352006.911.132.6
سرمایه گذاری شفا دارو - شفا
-0.1283122
-0.833100
6823721236821803.121.280
سیمان خزر - سخزر
-4.54032523
-1.632600
32108181058029010.251.660.9
تامین سرمایه امید - امید
0.05771735
0.121736
639124111085015005.341.31-285.66
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت
-1.11632126
0.232155
122585426062317969-33.031.3494.12
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد
4.50561670
4.941677
32604475444400800199.81.410
ایر کاپارت صنعت - خکار
3.89521547
4.971563
903546139877350050.621.481.85
داروسازی اکسیر - دلر
-0.08013742
0.273755
4462216716839004.992.660.47
صنایع خاک چینی ایران - کخاک
1.25637415
2.397498
12403092227806256.312.813.55
سایپا شیشه - کساپا
2.85891655
3.61667
22013373644380650-23.983.280.77
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش
1.08152617
1.542629
2532789662752340004.691.941.4
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران
-0.33553268
-0.733255
25854678449151275335.931.571.92
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو
1.52428792
1.768812
161180141779128012.884.561.47
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی
0.1045958
2.09977
18379617715328005.490.695.91
به پرداخت ملت - پرداخت
-0.11627734
0.097750
3008432324112143004.575.110.8
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا
-1.23337528
3.657900
152649114830112008.385.413.52
قند اصفهان - قصفها
1.69478101
2.188140
192088155615796955.235.680.45
فیبر ایران - چفیبر
-3.42116013
-4.595940
30696218461202600-22.0216.979.45
داروسازی زهراوی - دزهراوی
-1.5875767
0.295877
46766826971384080-1.38-1.410.66
سیمان تهران - ستران
-2.63951291
-2.711290
111384914382259250-41.120.590.87
سیمان داراب - ساراب
-0.66481046
1.141065
6310116609414005.210.641.01
سیمان سپاهان - سپاها
-1.1889748
-0.26755
225816516901832600-31.220.750.9
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر - شوینده
4.8482725
4.962728
116251293167827250004.641.650
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا
0.1971017
-2.46990
36840637618306006.810.780
سیمان فارس و خوزستان - سفارس
-2.8511363
-2.991361
43463895923766687519.540.790
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا
-1.41241047
-0.191060
5851982612927222009.270.87822.17
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا
0.06151626
1.231645
52105184730894003.580.940
چرخشگر - خچرخش
-1.871102
-0.451118
12946901426104920832.3410.66
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک
-0.50342767
-0.792759
28848237972449637503.011.02245.34
عمران و توسعه فارس - ثفارس
2.01211521
2.481528
1154923175615210005.331.052.54
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی
-0.25281578
-0.131580
794289125313413009.341.083.01
سیمان کردستان - سکرد
-1.8667736
-4720
6152134491619200-4.2944.891.76
کارتن ایران - چکارن
-1.81966313
-0.626390
149434943115054432.565.822.44
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله
-3.02274235
-4.054190
345895714650211750021.653.891.08
صنایع آذر آب - فاذر
8.18822299
10.212342
460536671058712299000-13.971.411.01
داروسازی ابوریحان - دابور
-0.01685961
-2.725800
1000617167684.033.170.85
خوراک دام پارس - غدام
-1.86536208
-3.576100
43300265372480-14.737.331.32
شهد - قشهد
-0.0498161
-2.028000
950716428097.413.030.8
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین
-0.931534779
-1.9934407
18677649173895082.38-11.171.65
داروسازی کوثر - دکوثر
-0.08441184
-0.841175
12443014763936014.720.650.42
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم
-0.16351221
-2.211196
540096424420006.640.765.43
لبنیات کالبر - غالبر
-3.24281283
-2.561292
2780792356744905092.420.890.7
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی
-2.97651858
-1.931878
1985963658732606.171.340
سیمان مازندران - سمازن
02187
-4.982078
1175226965719.961.711.92
صنعتی پارس خزر - لخزر
-1.874110681
-1.1510760
4265954556161496711.420.77
پست بانک ایران - وپست
-0.06481542
01543
1477542274985981122.022.590.37
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد
1.36633487
0.123444
6611750230521168145007.692.742.82
ایران ارقام - مرقام
2.1092905
0.882870
289061983971452500-41.023.381.33
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی
013776
0.1713800
1413193407633860.0811.910
صنایع جوشکاب یزد - بکاب
-0.01656075
1.386160
122307414640837.921.931.53
قند مرودشت - قمرو
0.70484001
0.74001
700412828002008.252.421.1
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش
4.79862992
4.972997
401486120115259229.152.530.8
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر
4.05483721
1.593633
3912341456223260068.58.271.62
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه
-0.16992350
-2.252301
16389038335250003.040.9410.5
گروه تولیدی مهرام - غمهرا
0.575525867
4.9726997
23506390534515.415.830.43
بیمه پارسیان - پارسیان
-0.16981176
-1.531160
14310516635280005.640.790
داروسازی روزدارو - دروز
-0.05411848
-4.981757
200041293304165.721.82.16
سیمان هرمزگان - سهرمز
-0.01975065
-1.35000
420021274523011.232.991.17
سیمان سفید نی ریز - سنیر
0.01513344
4.9213999
100166720013.136.61.62
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا
0.0258008
1.468123
38363116016009.773.111.02
سیمان بهبهان - سبهان
0.195215402
4.9216129
1330218471105.972.660.99
بانک اقتصاد نوین - ونوین
01175
-2.891141
792491542892513.550.930.26
موتوژن - بموتو
-0.10693738
4.123896
234558725433355.992.020.86
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام
-0.08292412
-2.242360
735017256154-2.65-0.730.44
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو
01008
0.31011
11094311248384006.820.690
سیمان شاهرود - سرود
-0.41491200
-2.071180
54590649720007.030.980.88
لامیران - فلامی
-4.96785012
-4.995011
10177851030072012.382.482.03
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو
04202
-0.44185
47100198121858004.232.270
لابراتوارهای رازک - درازک
0.02099582
1.259700
34803456821269.727.092.26
سازه پویش - خپویش
015047
015047
332131499815047005.7600.26
سیمان خوزستان - سخوز
0.45863286
2.723360
11068836621359006.61.830.81
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ
-4.99672852
-52852
10463513360-2.65-1.216.25
کارخانجات داروپخش - دارو
-0.03555629
-4.995350
1130628145005.733.540.7
سالمین - غسالم
-0.15023323
-2.343250
97003299690014.292.050.94
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن
-0.15645745
-2.225626
789654471259273634.15.236.1
لیزینگ ایران - ولیز
-0.4646857
-3.6830
9480479514200-45.511.14
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد
-2.87648509
-58323
3491929112252966.42.930.44
جام دارو - فجام
-0.5367423
-57090
71825159384013.873.42.44
سیمان خاش - سخاش
-0.06479268
-4.038900
970911585006.084.351.11
معدنی املاح ایران - شاملا
0.252414301
4.7914948
44106630032106.686.172.62
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما
21.99662884
26.062980
1587340457928593137.272.12.36
شاهد - ثشاهد
0.37561069
1.031076
46797550228933904.570.6684.16
بیمه البرز - البرز
-0.1079926
-2.16907
89347882737040006.290.690
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک
-0.50511379
-0.511379
538677743191059697.851.210.31
قند هکمتان - قهکمت
4.62944814
54831
805518387813171105.252.190.66
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر
0.02553921
0.383935
203348029642764.171.611.45
سیمان ارومیه - ساروم
0.40882456
3.762538
7438018517192005.61.691.23
نفت پارس - شنفت
-0.15037306
0.087323
13073495191325007.764.771.01
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما
-0.34921712
0.581728
828411417704005.991.010.8
بانک خاورمیانه - وخاور
-0.40511721
-1.621700
6887091174103260003.731.030.79
لعابیران - شلعاب
-0.95181665
0.181684
169720280266400-2489.721.380.65
پارس دارو - دپارس
-0.11945854
0.325880
4025823512293407.91.591
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان
0.21222834
-0.042827
642821835668006.672.220.4
قند نیشابور - قنیشا
0.18012781
0.862800
1850595155562007.791.860.71
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا
-1.04366448
-0.126508
1808811212896009.852.60.46
لامپ پارس شهاب - بشهاب
0.82673903
0.183878
49333195632286-71.83.20.34
بیسکویت گرجی - غگرجی
-0.05283789
-1.713726
204677578008.452.721.4
سیمان فارس - سفار
1.22374384
4.994547
30656139102147210.843.011.51
قند لرستان - قلرست
4.04744833
4.994877
2388101154115992013.692.32.68
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق
4.6053795
5798
32162682558715500-7.90.851.22
صنعتی پارس مینو - غپینو
-0.28962410
-2.772350
3532482303660012.121.631.24
سیمان شمال - سشمال
-2.25191172
-3.251160
24507728212599836.360.791.34
البرز دارو - دالبر
0.03415865
0.635900
4247625054544504.093.051.47
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار
-0.12462405
4.192509
86762019240009.761.770
شیشه و گاز - کگاز
-0.24894007
-0.424000
7126328510017501.941.651.98
صنعتی کیمیدارو - دکیمی
-0.24532847
-1.892800
9105925816398724.071.81.33
کشت و صنعت چین چین - غچین
-0.16296129
-0.646100
66004061290012.022.641.16
سیمان صوفیان - سصوفی
0.80091888
0.911890
147018279103840011.811.490.72
صنایع شیمیایی فارس - شفارس
-0.94731673
0.531698
94980615891053333-104.291.571.12
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد
-0.10095940
-4.995649
31481821384007.143.381.31
سیمان ایلام - سیلام
-0.79911738
-2.971700
74370126716925-3.5910.20.82
ایران دارو - دیران
0.35491414
2.411443
449396542420013.171.10.6
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی
-2.4211451
-2.491450
212368304362750-13.711.241.07
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه
-0.7931251
-0.711252
13127931643152426-6.513.615.6
شهد ایران - غشهد
0.05581794
4.961882
31246358800-65.144.8519.04
پلی اکریل ایران - شپلی
-2.4194484
-1.81487
31313512151541728354-2.1-1.850.68
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر
0.12886219
4.996521
918860533590212.453.981.04
پالایش نفت بندرعباس - شبندر
-3.26519451
-3.949385
6197021585671304238008.573.390.52
باما - کاما
-4.58065916
-4.525920
47304522798459160006.83.393.75
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت
0.04542203
-1.322173
4595304101221123530-58.383.571.02
پتروشیمی جم - جم
-1.735914661
-214621
817427119591407456007.293.62.12
مس شهید باهنر - فباهنر
4.02714908
4.924950
119495655865155215008.323.950.87
پتروشیمی مبین - مبین
-1.68325549
-1.085583
471824426180790843485.373.761.89
معادن منگنز ایران - کمنگنز
1.63674968
1.474960
10361865148100552313.833.963.13
ایران ترانسفو - بترانس
-0.11275316
-1.055266
1520168001993500014.884.013.62
نیرو کلر - شکلر
-1.30164019
-33950
9819613946200950012.643.343.11
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو
2.101213606
513992
2148502975136060009.264.21.82
پتروشیمی خارک - شخارک
-0.75333740
-1.4433507
2574638681674800006.384.083.77
فرآورده های نسوز ایران - کفرا
-2.74016957
-3.526901
681139473825941667.654.152.09
نفت بهران - شبهرن
4.057113055
3.612998
284421437130339430007.674.411.92
تولید محور خودرو - خمحور
3.86833974
3.243950
60768124151672025-277.424.471.93
پتروشیمی فن آوران - شفن
0.018144324
-1.6143603
1247065528421078007.434.583.1
فولاد خوزستان - فخوز
0.50799103
1.589200
6048922550651317386167.414.771.7
ایران تایر - پتایر
2.84252605
4.52647
7962942074746251-472.013.560.34
آلومینیوم ایران - فایرا
4.96043449
4.993450
827967028560179273187.393.371.08
پالایش نفت تبریز - شبریز
-0.758512691
-0.4512730
288255236582492945228.884.760.53
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا
-0.015812687
0.0912700
1080813750748006.3132.33
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس
4.60534134
4.984149
24738321022662010010.612.561.55
معادن بافق - کبافق
-1.380417218
-0.3817392
7669431320534866455.692.563.56
پالایش نفت تهران - شتران
-1.59634007
-0.644046
964307938636961680006.372.690.47
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا
-0.88754132
-1.064125
8695413572145826547.452.722.45
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی
-0.11833377
-2.753288
954443115535916129.612.84193.93
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور
0.96674178
2.664248
635187826540122683719.092.913.79
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس
0.51427624
-0.367558
4233329322733812000009.122.860
پشم شیشه ایران - کپشیر
1.08153645
2.163684
10180437354675039.083.051.03
فولاد کاوه جنوب کیش - کاوه
0.8844451
1.774490
22125647984823115700016.123.351.43
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه
-0.21991815
-0.221815
7137421295453750-8.353.021.23
پتروشیمی شازند - شاراک
-3.40524482
-3.024500
1101314149357361428486.32.961.12
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل
0.01815531
05530
6397520353841991160008.123.133.49
کاشی پارس - کپارس
4.90754254
4.984257
359927153137328821.23.310.65
الکتریک خودرو شرق - خشرق
3.16491858
3.551865
5777114107351170540277.583.170.37
پارس سرام - کسرام
0.07452685
0.632700
2154158161100-9.033.670.94
همکاران سیستم - سیستم
-1.08244021
-1.64000
325062130048252006.463.155.16
بورس اوراق بهادار تهران - بورس
0.02444101
-0.24092
5619192305615150024.473.188.99
پتروشیمی پارس - پارس
-2.263434027
-1.8834160
43289291472982041620005.54.692.78
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور
-0.847916723
0.7917000
485471811820067606.894.912.16
گلتاش - شگل
4.64925087
55104
1374056699025435006.12.631.31
پتروشیمی فارابی - شفارا
1.70853691
4.993810
48939186553650-1.74-0.510.97
دشت مرغاب - غدشت
-0.37898151
-57773
468936435695-12.49890.990.2
بانک کارآفرین - وکار
1.03681072
3.491098
15874591721911200030.340.690.4
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر
-3.07342113
-4.952072
82984211753231695005.030.430
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید
-1.29423127
-2.33095
11889353642938100009.171.990
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل
05603
0.845650
172113447208.384.231.73
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر
-0.02743643
-4.993462
5512364300-40.085.2264.04
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج
0.02863501
2.863600
9653518891-19.874.880.68
نوش مازندران - غنوش
0.06033321
4.973484
20007166050326.232.162.15
پتروشیمی پردیس - شپدیس
2.541813232
1.5313101
755195101167939200014.866.423.68
بانک انصار - وانصار
02086
0.12088
11475582395208600006.171.210.42
ایران خودرو دیزل - خاور
-1.751505
-2.14503
24792663125322519475-0.24-0.110.52
تایدواتر خاورمیانه - حتاید
-0.47333154
-0.923140
425964134331540004.491.661.09
قند نقش جهان - قنقش
-0.32474298
2.044400
163266959742222.26-6.490.22
سایپا دیزل - خکاوه
3.075838
1.35824
64829577543412208727-5.08-0.210.17
سرمایه گذاری ملت - وملت
-0.5961667
-0.75666
137464891766700000.680
داده گستر عصر نوین - های وب
4.6996261
56279
914002555722412504400014.75.176.17
سیمان فارس نو - سفانو
02911
4.983056
400110188504.131.630.68
لیزینگ ایرانیان - وایران
3.79151095
4.931107
3283823359410950006.850.951.57
بانک صادرات ایران - وبصادر
-0.4334919
-0.54918
467126114292753118200-1.554.940.26
آسان پرداخت پرشین - آپ
-1.453713694
-2.6713525
38029851372738800010.667.720.68
نفت سپاهان - شسپا
4.991622527
522528
21197889477525236533505.395.521.28
ملی سرب و روی ایران - فسرب
-0.4396124
2.246289
289361917721197192812.885.541.52
پرداخت الکترونیک سامان کیش - سپ
0.147810165
-0.2510125
61459062491829700010.295.931.3
خدمات انفورماتیک - رانفور
4.993710765
4.9910765
1929232207679042600010.866.316.22
ارتباطات سیار ایران - همراه
4.106115897
4.7715999
1151249183011526112004.756.631.25
آلومراد - فمراد
-0.93125426
0.385498
47009253268780-47.017.212.35
مجتمع فولاد خراسان - فخاس
0.24488189
4.998577
640815507370100032.347.623.52
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور
4.20662824
4.982845
5778411632201752278.699.041.21
پتروشیمی آبادان - شپترو
4.94052910
4.982911
14178738412611833300-5.080.890.89
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز
-2.15493360
-1.283390
1569426527484000032.368.790.22
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید
-0.090734160
-1.5133675
104163482295552023.639.064.58
سیمان قاین - سقاین
0.2058800
59221
403537220000015.2313.823.26
معدنی دماوند - کدما
4.986817158
517160
172915296751474073.6314.836.4
دوده صنعتی پارس - شدوص
-4.95656002
-4.996000
126872376157202408.9546.850.6
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو
-0.52645480
-4.75250
1000053695960184.564.184.37
صنایع سیمان دشتستان - سدشت
01589
-4.971510
70011875020-69.541.51.92
صنعتی آما - فاما
-0.31862190
1.962240
361247719710009.561.511.55
فروسیلیس ایران - فروس
4.99163113
4.993113
3580911115272229028.282.543.38
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه
0.47723790
0.743800
60144302279561398010.262.543.34
گلوکوزان - غگل
-1.8410083
1.2510400
4008639720166009.836.310.81
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا
-0.08421186
1.11200
58473356933107214405.081.011.75
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر
-1.1141154
-2.311140
132173115256116203.880.885.58
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر
-0.46951484
-1.411470
38749856754909483.610.90
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا
0.41841440
1.261452
116837216839360001.760.950
زامیاد - خزامیا
0.1451690
0.15690
19930124137533815625-4.210.950.36
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت
-2.66311462
-2.131470
2821164412624123005.790.930
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر
0.07281375
-0.071373
545182753113437508.70.980
صنعتی بهشهر - غبشهر
-0.66011806
-1.271795
757211136354180008.1610.24
داروسازی امین - دامین
1.00331510
1.671520
21988533412523944.241.030.97
گروه دارویی برکت - برکت
0.08471181
1.11193
18899222540154007.330.860
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر
-2.50491479
-2.441480
12094464178821064880007.2410
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول
-0.51021365
-2.921332
134197117892730000011.81.090
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا
0.1171855
-0.7848
394606543372533573007-3.241.140.26
ماشین‌سازی اراک - فاراک
1.4381917
2.32925
62654138574445764764-14.631.162.57
پارس خودرو - خپارس
0.4431680
0.3679
1953050213289154497904726.151.150.22
صنایع لاستیکی سهند - پسهند
1.77961773
2.71789
730783129562055027.131.182.57
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق
-1.65371903
-2.331890
748540214244513810006.111.140
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی
4.86671573
51575
2685284442231110110005.980.90
بانک ملت - وبملت
1.82341061
3.361077
4698067049832530500005.870.870.2
سخت آژند - ثاژن
0.1952055
1.172075
1055607217082200051.252.8
گروه بهمن - خبهمن
-0.1282779
-0.13779
3952489308077900003.80.580
مهندسی تکنوتار - تکنو
-2.67483493
-2.483500
8050192812558880-16.587.8912.22
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز
-0.15883773
1.083820
1191990449319242300-15.76-72.711.07
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا
1.56721685
1.391682
266049544841263750-3.1-5.1842.28
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس
3.75426246
1.686121
120778675442179854-5-3.011.98
بانک تجارت - وتجارت
-0.1701587
-1.19581
460858812707326825900-0.4-0.760.18
کمباین سازی ایران - تکمبا
-0.1368730
0.55735
35511282594125781024.5701.16
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا
0667
1.95680
9044145603453093205.640.530
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا
-0.7236686
-0.87685
1710930711744732305017.110.590
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو
-2.01041511
-0.451535
2356615356127500206.540.790
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن
1.9157798
2.17800
2687621214543890007.910.660
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت
1.9635727
2.81733
21908741596436200046.820.682.56
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم
4.4393894
4.91898
47990915429011117500010.230.712186.03
بیمه ما - ما
-0.37631059
01063
68196972215885003.630.690
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت
-1.12681053
-1.411050
1899236199947385003.430.710
بانک سینا - وسینا
0.2073967
1.24977
563496552967000011.680.720.34
بانک پارسیان - وپارس
-0.2062968
1.55985
4323799417322999680-11.290.750.18
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب
0.23791264
51324
604008044240004.920.80
فنرسازی زر - خزر
3.7855987
4.94998
109549151081449349721.791.281.2
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ
-2.24591654
-2.31653
4015810664182534607.291.240.76
کالسیمین - فاسمین
-3.89136545
-3.086600
635061841566130900004.972.332.37
حفاری شمال - حفاری
4.39913275
4.973293
739011124205853270115.722.051.23
پالایش نفت اصفهان - شپنا
-2.16925006
-2.295000
10319406516551001200004.941.880.35
ملی صنایع مس ایران - فملی
-0.0273708
0.223717
446803041656632224800006.111.952.26
سیمان غرب - سغرب
-0.1713503
-0.263500
5395918910509006.411.931.21
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد
-2.6054524
-1.834560
925494934186673393000005.011.931.97
پاکسان - شپاکسا
4.06524659
4.984700
8667554039251586010.492.030.62
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان
0.88093779
1.413799
9581446362111530495006.321.980
سیمان بجنورد - سبجنو
03361
-0.153356
29501013175125.41.991.12
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه
4.97153505
4.973505
164472157652628750-143.512.060
توسعه معادن روی ایران - کروی
-3.49543810
-4.13786
2283763870091971507.761.7516.04
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا
3.20713025
4.983077
763560231033261917.692.171.44
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین
-2.33991586
-2.831578
1420070122526209803465.122.080.55
پتروشیمی فجر - بفجر
-1.59785358
-1.735351
254095313615348270005.422.132.32
کربن ایران - شکربن
1.61326173
2.576231
692596427515432505.72.250.92
داروسازی اسوه - داسوه
0.07465369
2.315489
155228540267505.142.321.81
فنرسازی خاور - خفنر
-1.45422033
-4.021980
132325266406600-10.182.341.74
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند
2.75543319
4.983391
10526963494132760014.352.491.11
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام
2.64712094
2.842098
59147912381256400-6.282.481.07
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن
-1.14132512
-0.082539
477822212002857053938.061.80
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا
0.764215691
-0.4615500
1621925685002514.641.780.36
حمل و نقل توکا - حتوکا
4.43551554
4.171550
4014297623751282036.271.360.73
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک
-2.0021930
-0.11948
3301671307129839716.771.510.16
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی
1.68121754
4.991811
1110942004472704.011.380.45
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال
-1.58211493
-1.781490
57342768561101277222.291.340.6
تراکتورسازی - تایرا
-0.12532392
0.172399
7650218143056006.41.430.51
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو
-1.74451746
-1.291754
165121212882214229900012.721.420
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه
4.15442131
2.32093
18555423953112847119.181.480.94
مخابرات ایران - اخابر
-0.28311761
-0.341760
387456068171056600003.671.462.57
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر
-4.87162519
-4.982516
2100869529332033215.451.40.76
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا
4.77372107
4.972111
65222791374212220609.841.613.37
سیمان دورود - سدور
-0.8951775
-0.26780
19025781475497315-24.781.710.67
بین المللی محصولات پارس - شپارس
3.04691691
51723
22417973790870865-56.671.640.51
ایران خودرو - خودرو
-1.15472140
-1.292137
4852453103863274200037.441.570.1
تولیدی کاشی تکسرام - کترام
0.55561448
1.181457
11492811664427132-18.161.611.16
گروه مپنا - رمپنا
-2.14163427
-2.913400
1328583645535685400004.161.60.71
گروه صنعتی سپاهان - فسپا
4.96682684
4.972684
27096372717446009.721.720.39
داده پردازی ایران - مداران
0.44862687
0.972701
6327717217465508.761.661.48
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو
4.21152326
4.972343
28867367246520021.481.720.79
داروپخش - وپخش
-0.56897341
-57014
3876227261664403.861.670
بیمه ملت - ملت
01749
2.921800
100001849846507.351.160