صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا
0.42287600
0.167580
4448833915200009.923.250.86
باما - کاما
-0.72579986
0.7110130
14025951400749930007.63.243.78
شیشه و گاز - کگاز
-4.77583270
-4.893266
2831849268175001.374.921.69
ارتباطات سیار ایران - همراه
0.500917455
1.2217580
34377560211675680005.375.791.47
تولید محور خودرو - خمحور
-4.67491774
-51768
437650776746395866.892.050.63
لعابیران - شلعاب
-2.86263054
-1.43100
28609187430540062.251.940.63
مارگارین - غمارگ
-0.37192143
-2.372100
61419129180012011.971.820.19
سایپا شیشه - کساپا
-1.80571142
-2.751131
380033433262660494.651.850.55
گروه صنعتی بارز - پکرمان
-3.41822882
-1.512939
2173853626572813735.951.840.78
قند نقش جهان - قنقش
2.30235732
3.895821
8963651479674829.68-6.620.3
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام
-0.14183520
-3.553400
525018373824234.67-1.470.49
پارس سرام - کسرام
-3.16342755
-3.372749
12569934216530002.660.83
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش
-1.70662995
-4.662905
739042221159900006.042.791.58
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ
-1.52821482
-2.191472
12468101831739518011.581.320.77
کارخانجات داروپخش - دارو
0.06614539
1.924623
54352522695004.572.570.53
موتوژن - بموتو
-0.16713585
0.113595
254489024392344.862.520.69
سیمان تهران - ستران
0.7561466
0.481462
428917632256550011.40.650.94
شاهد - ثشاهد
-0.42881161
2.741198
1350092156731424004.780.6929.93
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم
0.05841713
1.521738
493337847770850000.910
ایران دارو - دیران
-0.2292178
-1.282155
586561276534005.91.680.75
داروسازی کوثر - دکوثر
-0.21231410
-0.211410
53331575276140020.740.820.59
سیمان غرب - سغرب
0.4082707
0.32704
743852038121005.261.550.87
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا
-0.208413885
-2.9813500
26163575218913.631.760.37
داروسازی فارابی - دفارا
-0.84174241
-4.984064
2926011916964001014.592.070.84
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما
-1.03392393
-1.942371
9279121935416412.921.491.48
حمل و نقل توکا - حتوکا
-2.70271512
-3.281503
44323167049896015.841.190.81
پاکسان - شپاکسا
0.35014013
34119
1459168585521670207.541.870.42
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان
3.85493637
4.973676
67073524407274008.082.640.48
داروسازی امین - دامین
01475
0.341480
8354812312233655.811.10.98
صنعتی کیمیدارو - دکیمی
-2.47156077
-1.176158
6565539414584803.82.260.99
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس
-4.05893191
-2.923229
394230125831910036.382.330.72
فنرسازی زر - خزر
-2.0785848
-1.62852
1170168992423998113.41.091.02
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک
-0.09552093
0.12097
200369441873401125041.123.86
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک
1.92161326
1.541321
19687032610183716534.71.270.3
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار
1.81551402
4.941445
13043941829112160001.040
سیمان شرق - سشرق
-0.1332750
-0.53747
1678707126019901707.50.981.05
آلومراد - فمراد
-1.15922899
-2.832850
7916222714360328.563.031.02
کشت و صنعت پیاذر - غاذر
-1.6993645
-3.323585
333150121427337511.163.162.8
پتروشیمی فجر - بفجر
-0.38445701
-0.845675
15017778556370565005.673.232.39
گروه صنعتی سپاهان - فسپا
-1.00481872
-1.531862
176186328121680012.431.350.28
بانک کارآفرین - وکار
02550
-4.982423
24012167500010.541.410.96
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت
-4.47422071
-4.982060
351139172722258003-30.241.3212.52
تولیدی چدن سازان - چدن
1.48372394
0.042360
2414642578019152009.541.582.44
صنعتی آما - فاما
-0.34524908
-4.994679
1364364245400011.422.111.94
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه
-4.89031517
-4.951516
21408293248154825025.231.30.29
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک
-4.2683785
-3.05795
5509630432371744235.781.180.15
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول
-0.75131321
-3.681282
235852530642642000013.831.0612.9
لیزینگ ایران - ولیز
-0.7944999
-1.69990
29897329759940028.541.111.41
ماشین‌سازی اراک - فاراک
-4.0527947
-4.46943
906321085855953361-22.471.092.01
ملی صنایع مس ایران - فملی
-0.37432662
-0.112669
219995455856015972000010.472.192.01
داده پردازی ایران - مداران
-3.19083034
-2.683050
4908741490197210010.032.151.4
پتروشیمی جم - جم
1.8819695
1.729680
283880427521930720005.434.571.65
قند اصفهان - قصفها
0.6038843
-1.028700
8106071717243858.195.020.46
به پرداخت ملت - پرداخت
-0.112918587
-0.5918499
709341312176576506.917.71.42
سیمان کردستان - سکرد
-1.2674779
-2.79767
39812030893480017.093.010.76
گروه دارویی سبحان - دسبحا
0.08513529
2.413611
4716716858934304.412.934.32
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر
1.69811617
2.521630
26278942664680020.022.630.47
پست بانک ایران - وپست
-4.77611595
-4.481600
17455082785515735462.172.660.42
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی
-0.21113782
-3.563655
1868306866199832631.42.8920.23
سیمان سپاهان - سپاها
-0.1189840
-1.19831
410574345205800013.450.960.77
گروه بهمن - خبهمن
-2.35081080
-2.81075
53017195728108000006.230.935.18
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا
-2.04083120
-2.673100
790598246615880808.612.383.75
داروسازی اکسیر - دلر
-0.12873879
-0.363870
8039531117455504.712.430.45
سیمان خزر - سخزر
-0.02234488
-4.994265
3001103224012.672.841.53
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا
-2.31321647
-1.071668
270098445988200109.851.960.62
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک
-4.22422358
-52339
453140106950225429.211.670.27
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی
-3.00722161
-4.312132
1670363588644005.851.476.82
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید
-0.22762192
-1.232170
7366221594657600005.161.525.12
تولیدی کاشی تکسرام - کترام
-2.88761547
-4.391523
1214634187945633654.651.571.09
نیرو کلر - شکلر
3.06194645
3.934684
17027079118580008.093.312.32
داروسازی ابوریحان - دابور
0.39346891
4.787192
13709594519846084.923.640.9
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا
-0.37521062
-2.441040
101028105191160000.830
بیمه البرز - البرز
-0.17871117
-2.061096
18647620544680007.810.840.27
بانک ملت - وبملت
-4.56111109
-4.991104
2043244222666554500008.010.830.23
سیمان هگمتان - سهگمت
1.61731885
-0.271850
3668776929479667.660.820.67
سرمایه گذاری ملت - وملت
-2.406649
-3.01645
4003189259964900000.660
نفت سپاهان - شسپا
-0.145915052
-0.1915045
199455130022158046005.095.960.89
دشت مرغاب - غدشت
-0.05848552
-4.998130
6715457130-25.2215.560.25
سیمان فارس و خوزستان - سفارس
-2.1391098
-3.921078
1862134203661762509.630.638.89
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله
-4.43334570
-54543
11685685341228500043.54.451.43
رادیاتور ایران - ختور
-1.68152865
-3.912800
793002238595005.511.280.54
پتروشیمی پردیس - شپدیس
1.64357607
2.047637
173468013196456420009.864.832.2
نوش مازندران - غنوش
3.26093800
3.263800
400000152019000025.072.392.11
سامان گستر اصفهان - ثامان
-3.48021775
-0.541829
2005413513939469.240.83.01
صنایع شیمیایی سینا - شسینا
-0.06497705
-1.957560
12911023664016.020.870.58
همکاران سیستم - سیستم
-0.80154827
-2.364751
12679960245856507.693.465.51
مجتمع فولاد خراسان - فخاس
03734
-4.393570
6939252987200025.423.181.81
سیمان خاش - سخاش
-0.64998561
-1.88462
2228018910701257.983.321.24
پارس سویچ - بسویچ
1.00187763
4.077999
2655921219407507.044.261.69
صنعتی پارس مینو - غپینو
0.94732664
4.962770
11466331533566409.621.881.23
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه
-0.96361850
0.111870
2680964969796686.51.330.83
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما
1.04331937
4.432002
11255222419204195.491.441.61
سیمان بجنورد - سبجنو
-0.36954853
-4.994628
116155419023769.593.021.61
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز
-1.77252660
-2.812632
5172272137611356600059.42-1862.180.84
بیمه آسیا - آسیا
-0.35091704
-4.391635
7768112739192009.041.250.15
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر
1.47553989
0.233940
14680858650726721.472.41.3
قند نیشابور - قنیشا
-1.03162974
-2.832920
22524267059480028.42.241.04
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد
-0.98592310
-0.562320
484033111855440027.071.957.86
داروسازی روزدارو - دروز
-0.56291943
-3.791880
4073977135978958.651.881.77
افست - چافست
-1.797211748
-511365
4421051223496006.52.831.36
بهنوش ایران - غبهنوش
-1.13364448
-4.984275
38095164160128025.973.30.42
صنعتی بهشهر - غبشهر
-0.26992587
-3.052515
26966769177610005.71.360.28
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا
10.98783000
10.993000
20719000007.894.661.51
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر
05549
-4.585295
1634691554900140.86.7612.95
سیمان ایلام - سیلام
-1.26182504
0.912559
503011211032900265.944.950.86
لامیران - فلامی
-0.2336851
-4.996524
33492241106013.483.762.48
جام دارو - فجام
-0.53988845
-4.998449
60965270760012.864.862.78
پتروشیمی فارابی - شفارا
04691
-4.994457
50703650-2.28-0.961.23
سیمان قاین - سقاین
0.014520644
0.6720780
5001010987235.955.211.53
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل
-0.01496719
-56384
1601161256015.063.722.08
شهد ایران - غشهد
-0.38522069
-0.872059
4623294413800-69.165.2931.71
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما
02451
02451
2043511029506.391.590.76
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو
0.0775196
4.995451
17531065989265.664.744.25
معدنی املاح ایران - شاملا
1.375113196
4.8613650
5160568727711606.535.182.56
سیمان شاهرود - سرود
01282
-0.161280
273403510384206.751.040.9
سیمان بهبهان - سبهان
-0.40613736
-4.7713134
5822787554808.12.590.85
خدمات انفورماتیک - رانفور
-0.031322375
-1.2622100
11895263626500008.854.744.93
بیسکویت گرجی - غگرجی
-0.44423810
-4.993636
116684276200012.952.91.37
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت
02598
-3.582505
20795228624-10.952.92.18
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر
-0.51295625
-3.415461
6178234142525004.762.651.6
بین المللی محصولات پارس - شپارس
-1.76341727
-2.391716
64980112889405421.321.630.41
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد
-2.13732152
-2.912135
1704171736677720920009.31.792.48
سیمان ارومیه - ساروم
0.30952593
3.682680
279557518151005.251.651.2
گلتاش - شگل
1.49324622
4.524760
18132683923110005.782.271.06
کاشی پارس - کپارس
-0.46774469
0.674520
1020574563921556.682.820.63
بانک اقتصاد نوین - ونوین
-0.28531398
-4.851334
294655941091835713827.521.420.29
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق
0.12321626
0.551633
29904024867439020005.591.135.5
کویر تایر - پکویر
-0.2113311
-0.573299
5668118623177006.352.410.57
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو
-0.07735170
-2.555042
141370726149930004.42.764.12
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام
01964
0.811980
1172023147300-1.74-0.421.09
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن
-0.2183914
-2.18896
142299128251350000.650
واسپاری ملت - ولملت
0.45171112
-0.631100
3002623348896008.630.862.2
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن
-1.03725057
0.985160
9307244707738978425.584.74.59
سیمان شمال - سشمال
-0.17671130
-0.181130
37560942412148307.870.771.24
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی
01594
0.381600
1443162291115800000.940
نفت پارس - شنفت
-0.21815033
-0.875000
10826254062912506.143.270.81
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش
03390
03390
9081230817289058.693.11.26
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه
0.6472178
-2.362113
482012105232670004.511.054.16
صنایع سیمان دشتستان - سدشت
-0.11261774
-4.951688
1105019209332029.841.642.09
نیرو ترانس - بنیرو
0.1224102
1.294150
220334904205100011.722.932.02
لابراتوارهای رازک - درازک
-0.170616386
-4.3515700
62639867182609.988.332.54
سیمان اصفهان - سصفها
-0.15529649
-59181
253423192980021.714.631.94
سیمان خوزستان - سخوز
-0.11852528
-1.222500
250746316432003.881.490.61
دوده صنعتی پارس - شدوص
0.37353762
0.083751
46508717504514406.27-13.950.45
مهندسی تکنوتار - تکنو
-1.06871944
0.051966
276293537311040177.532.912.7
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو
-0.78051017
-4.39980
35901235348816006.110.76.3
گروه تولیدی مهرام - غمهرا
-1.827729006
-1.8529000
668221938101521015.987.610.53
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه
-0.92261396
-1.71385
253608353170093-18.292.739.21
سبحان دارو - دسبحان
04399
0.024400
192468525514204.232.871.26
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا
-0.645816770
-2.2516499
2336737767080007.226.322.78
کابل البرز - بالبر
-1.48982182
-3.32142
139079300691519211.992.340.52
بیمه دانا - دانا
-0.17652828
-1.132801
60021168288561513.362.70.15
بیمه ما - ما
-0.69441287
1.471315
28370736219305005.331.240.64
صنایع شیمیایی فارس - شفارس
-3.08821977
-3.631966
7038421392124473332.191.811.11
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد
05376
4.995644
1007741447.821.940.34
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی
-0.1007992
0.6999
255469253158720000.730
سیمان داراب - ساراب
-0.1036964
0.52970
8742518438676008.430.640.91
لامپ پارس شهاب - بشهاب
-4.79624228
-54219
1672007076849368.142.930.32
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو
3.757413034
513190
243786331774130340008.696.321.75
فیبر ایران - چفیبر
03490
1.433540
6802698000170.2947.992.63
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا
-2.5211160
-2.351162
613416711870000-49.26-15.810.79
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس
-4.57962542
-4.652540
7686211954887158-2.98-2.640.77
معادن منگنز ایران - کمنگنز
4.21574870
4.994906
1122536546798568824.894.773.45
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت
-1.63062775
-2.232758
174612448461415250567.014.771.76
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو
0.471110238
0.9810290
100697103192142010.715.091.62
صنایع خاک چینی ایران - کخاک
2.022513166
2.6713250
371152488723040507.235.213.65
ایران ارقام - مرقام
0.12494009
-0.14000
8710433492200450097.474.641.89
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور
-0.495915851
0.1915960
3690785850190212011.84.42.11
معادن بافق - کبافق
-4.537117590
-2.7517919
6380461122435619756.863.864.23
داروپخش - وپخش
-0.009710290
-4.999777
700786436005.764.15.62
ایران ترانسفو - بترانس
05383
-0.615350
22956512352018625017.614.23.74
پالایش نفت تبریز - شبریز
-2.3298010
-2.637985
291047923314311125307.725.020.44
نفت بهران - شبهرن
-2.171212481
-3.4612317
6479328047249620007.035.261.52
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید
0.110926187
-0.1826110
267267071759766418.089.643.48
معدنی دماوند - کدما
3.394812000
4.2912104
155662186836000062.4911.933.32
کشت و صنعت چین چین - غچین
-0.19996989
-56653
28001969890010.493.042.19
آسان پرداخت پرشین - آپ
0.102716567
-0.316500
25882942943313400012.118.420.85
صنایع ریخته گری ایران - خریخت
-4.476875
-4.8872
23586072064350000339.157.160.67
پتروشیمی خارک - شخارک
2.87724423
4.8924900
865449211374884600076.163.48
پتروشیمی فن آوران - شفن
-0.157429188
-0.829000
1112073235277286006.496.12.46
کارتن ایران - چکارن
3.83245500
2.75440
337571418566100237531.456.931.41
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور
-4.70154054
-3.864090
788337319682750250.233.980.51
ایران تایر - پتایر
-1.51472991
-2.92949
42610412748568288.993.90.38
فرآورده های نسوز ایران - کفرا
-0.58594581
-1.044560
17301117925170819010.362.771.79
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه
-0.98882203
0.222230
12393402731550750-26.52.881.36
فولاد خوزستان - فخوز
-0.65044735
-0.344750
235615311157685249205.832.921.08
کالسیمین - فاسمین
-1.08936447
0.636559
651134241980128940006.842.763.01
سیمان هرمزگان - سهرمز
0.13044606
-0.984555
22773106249645210.422.781.05
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل
-2.47433508
-2.73500
4917257172511052400007.42.632.64
فروسیلیس ایران - فروس
0.25933093
1.493131
3727051153270480134.572.713.39
پارس دارو - دپارس
1.53678722
4.999019
2591523418316204.792.761.32
الکتریک خودرو شرق - خشرق
2.05873619
2.093620
38424713911139985327.683.010.4
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز
-3.80841667
-3.981664
320347534416750-4.192.920.13
البرز دارو - دالبر
-0.98037677
0.097760
526609404371396105.953.462.28
کارخانجات قند قزوین - قزوین
2.75674883
1.834839
25310751235916123519.763.540.83
داروسازی اسوه - داسوه
4.62657508
4.997534
424481318756310006.733.971.94
بورس اوراق بهادار تهران - بورس
-4.82364558
-4.994550
19989209110569750016.193.387.51
پالایش نفت بندرعباس - شبندر
-1.74167165
-2.637100
267703519181988770007.223.230.49
قند مرودشت - قمرو
0.55664697
1.564744
717012336893940012.563.110.82
پشم شیشه ایران - کپشیر
3.44834440
4.994506
8298337466600053.143.341.43
مس شهید باهنر - فباهنر
-3.17745942
-2.236000
538299431986534780073.180.83
سیمان فارس نو - سفانو
03202
-0.063200
260318311207008.151.940.8
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد
0.35415668
0.925700
5948533920404806.252.871.21
شهد - قشهد
2.37147641
57837
46419361153813310.193.670.91
گلوکوزان - غگل
-0.18117650
-0.4617600
11709205353000011.567.221.33
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج
03716
-4.983531
100550756-19.514.270.73
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ
2.63073121
3.263140
964509302185283075.952.371.1
شکر - قشکر
-0.52191906
-0.311910
31751760538120066.162.950.83
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس
-0.04812077
-4.961975
28256186930073.131.7626.54
عمران و توسعه فارس - ثفارس
-3.86272464
-4.62445
2108659519624640006.161.652.35
قند هکمتان - قهکمت
0.35164567
-1.014505
803103366712495319.082.230.72
خوراک دام پارس - غدام
-0.0267693
-4.997311
410346158034.325.741.17
سیمان سفید نی ریز - سنیر
-0.055814331
-4.9913623
400571655021.386.751.97
بانک تجارت - وتجارت
-0.6656597
-1.33593
8112403480227282900-2.230.560.16
پارس پامچال - شپمچا
-0.432810353
-4.999879
418541310590-16.12-3.71.03
صنایع آذر آب - فاذر
-0.68563042
-2.063000
2929106890930420006.291.450.86
پلی اکریل ایران - شپلی
-2.4194484
-1.81487
31313512151541728354-2.1-1.850.68
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه
-1.22273393
-1.053399
2530157858454966611.62.493
داده گستر عصر نوین - های وب
4.6996261
56279
914002555722412504400014.75.176.17
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ
-0.09153276
-4.973116
318710589680699.5-2.631.52
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه
4.85283349
4.983353
31741810106305251175001.960
سخت آژند - ثاژن
-2.83532159
-2.342170
404398187328636003.331.491.82
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت
-0.7203827
-3.72802
51116041249620009.631.253.65
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی
-0.007313675
-4.9912993
1051338265075.9811.9675.76
سازه پویش - خپویش
-0.481827472
-526225
387010127472007.844.670.5
داروسازی زهراوی - دزهراوی
-0.786218803
-518005
1506727145127206.27.831.17
فنرسازی خاور - خفنر
-0.05013990
-4.983793
11354399000-25.114.051.34
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر
-0.26266077
-4.975790
18000104521406617.544.271.13
سیمان فارس - سفار
-0.04596529
-4.996206
10006152125718.594.332.41
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی
-0.06521533
-0.591525
7284113832504913.461.220.99
سالمین - غسالم
03190
-0.783165
147045004690795700011.732.190.97
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان
0.67742378
1.062387
637804715166963090007.81.37.04
بیمه ملت - ملت
01894
-0.741880
4000853979007.891.421.37
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا
0.1166859
1.28869
139186511195051540006.480.516.8
سرمایه گذاری پردیس - پردیس
2.43241137
4.411159
307863355142125000.910
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا
-0.43511602
0.621619
19502403125304380001.150
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین
-4.958524189
-524179
1526723693120945067.37-6.331.53
فرآورده های نسوز آذر - کاذر
2.46911577
3.571594
4189514660847310014.015.130.57
ملی سرب و روی ایران - فسرب
2.1673206
1.783194
20477586564103233221.814.651.01
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا
07516
07516
1000830064007.754.343.59
سیمان مازندران - سمازن
03875
-4.983682
8003318525012.012.71.84
پتروشیمی مبین - مبین
0.53754676
1.124703
17137358024666423525.142.711.71
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس
-0.44593349
1.963430
37577421258550235013.882.591.53
ایر کاپارت صنعت - خکار
-2.54831109
0.181140
6009256664962637.790.931.04
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت
-1.05521594
-1.241591
2218897353626301007.641.216.31
سرمایه گذاری سپه - وسپه
0.42021434
0.841440
18315982630959489401.290
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو
-1.67391586
-1.551588
29910214744288652016.610.9410.8
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر
0.66861355
1.041360
914491812393975600006.440.926
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا
-2.5381960
-3.05955
1253592120424960009.560.817.94
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق
-0.4756837
-2.5820
38145331975330021.140.851.07
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب
01431
0.071432
1156317500850000.880
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین
3.517883
2.7876
1233474510889116807359.121.340.33
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو
-0.06391565
-0.381560
8247551129101275475006.361.325.61
گروه دارویی برکت - برکت
-0.67951754
-0.41759
815856142459636006.051.455
شیشه همدان - کهمدا
-0.40771954
-1.121940
553655108222510087.891.482.43
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال
2.63981633
4.651665
1211787919787110774121.691.50.7
چرخشگر - خچرخش
-3.30911461
-3.111464
16359092390139101035.021.40.92
سیمان صوفیان - سصوفی
1.01012000
0.561991
180453362110000010.061.450.78
پارس خودرو - خپارس
-2.46793
-2.83790
27234596215961801718122.391.320.29
بانک انصار - وانصار
-0.04752104
-0.92086
7954131671210400007.011.410.41
تامین سرمایه امید - امید
-0.85421857
-1.391847
104003381931390993005.761.414.95
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت
01132
01132
550113622509400000.810
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم
01401
-1.431381
19911827928020006.650.8115.35
لیزینگ ایرانیان - وایران
0.62411451
0.551450
19956129114510006.611.121.82
کمباین سازی ایران - تکمبا
-1.626847
-1.39849
36430133087145940410.721.091.24
بیمه پارسیان - پارسیان
-3.62421436
-4.71420
1358999195143080003.071.090.3
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا
-4.27871566
-4.951555
17915052806101790010.731.0517.16
پتروشیمی آبادان - شپترو
-2.74392233
-22250
2626215861406790-3.550.610.72
سایپا دیزل - خکاوه
-4.3972674
-4.96670
18443335124271776470-4.09-0.190.14
ایران خودرو دیزل - خاور
-4.7337644
-4.88643
1539458499163212954-0.51-0.190.33
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا
-4.4479623
-4.6622
349396672177066505255.890.555.65
حفاری شمال - حفاری
-4.73311892
-4.881889
4385734829849294267.491.080.6
لبنیات کالبر - غالبر
-1.70541268
-0.851279
1167555148044380031.751.110.65
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر
-4.75373306
-4.983298
550030618184495900012.060.7113.21
زامیاد - خزامیا
-3.8235654
-3.53656
3025314419783361654990.380.760.23
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر
0.6067995
1.111000
7641607605273507.680.83.87
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا
-4.5891894
-4.91891
5502366349181351044077.90.730.3
بانک سینا - وسینا
-0.77151029
-2.121015
44820584611102900006.820.710.32
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر
-1.42371454
-4.411410
12450371766119955007.961.157.67
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم
-1.0011890
-1890
14068331125191112500000.650
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن
-0.3871772
-0.39772
124881596242460008.390.676.83
بانک خاورمیانه - وخاور
0.24452050
1.862083
294334614123000006.271.511.04
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی
-1.89162334
-4.582270
92492621191050300010.41.4810.31
توسعه معادن روی ایران - کروی
-1.19453805
-0.83820
744370928327918508010.312.159.72
فولاد کاوه جنوب کیش - کاوه
-1.79642460
-1.522467
246214760431722000011.82.21.02
ایران خودرو - خودرو
-4.91432941
-4.982939
27180558799374499730026.462.180.18
مهرکام پارس - خمهر
-4.36961335
-4.731330
679392907110538038.622.040.16
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور
-0.82842873
-1.042867
14661084212843634011.722.13.72
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا
0.28913122
0.223120
484896715139110181626.3722.06
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند
4.84192685
52689
7469332006107400015.562.070.87
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس
-0.13013837
-53650
354413115110011.562.1224.83
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا
-3.2142921
-3.912900
641348187332118311.482.321.47
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا
1.97375115
3.275180
15722380410230009.612.480.39
آلومینیوم ایران - فایرا
-0.97491422
-0.771425
22544633205739131520.912.530.52
پالایش نفت اصفهان - شپنا
-2.77784725
-2.744727
693081932746945000005.282.50.4
قند لرستان - قلرست
2.10575334
2.795370
76301410128016013.772.631.51
گروه صنعتی بوتان - لبوتان
3.554317
4.994377
20129198690302817036.82.620.38
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی
-3.75612178
-4.292166
1624217353818513007.52.453.67
صنایع جوشکاب یزد - بکاب
4.340712067
512143
4120149918583242.52.541.65
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو
-1.28093237
-2.23207
16905454764740058.052.481.18
پالایش نفت تهران - شتران
-1.72964318
-1.464330
601942925992690880007.242.480.43
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام
-4.38942200
-52186
7341691615132000022.521.930.87
گروه مپنا - رمپنا
1.03697503
2.617620
9715757316750300003.912.021.06
صنایع لاستیکی سهند - پسهند
-2.79032369
-3.732346
1062049251682915027.541.63.24
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر
-0.23752520
-1.432490
23851859578122524.051.663.9
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد
-2.39342977
-2.462975
17826533530712232750005.461.641.55
آبسال - لابسا
1.63022182
2.842208
30746367178552018.611.570.47
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن
-2.28241841
-2.811831
596012410973570710009.81.529.64
سیمان دورود - سدور
-3.6685709
-3.4711
35178712493454963-96.81.460.54
رینگ سازی مشهد - خرینگ
-3.4146792
-1.22810
43781073469352440-4.051.470.09
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک
-3.1008875
-3.54871
21769661904280750360.861.480.19
کربن ایران - شکربن
1.75524638
1.144610
24590541140611595007.111.70.88
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا
-0.24831205
0.831218
68752038282108932007.261.732.38
مخابرات ایران - اخابر
0.71462255
1.122264
301954068311353000004.751.922.72
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران
-0.7324204
-1.354178
62681025971946026661.92.37
تراکتورسازی - تایرا
0.66232736
1.182750
29782782349248006.921.950.6
صنعتی پارس خزر - لخزر
4.27259152
4.199145
544310498113837828.81.960.85
پتروشیمی شازند - شاراک
-1.61292867
-1.272877
1502524343080231194885.391.860.9
تایدواتر خاورمیانه - حتاید
1.0942957
0.652944
497232147029570007.071.81.25
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس
0.62515634
0.025600
3649187205592817000006.851.836.78
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی
0.33512695
-0.32678
1856695006872255.051.880.58
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو
4.97461857
4.971857
54367481009674280001.560