صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
صنایع خاک چینی ایران - کخاک
-0.023112971
0.213000
961512522699257.264.53.68
فنرسازی خاور - خفنر
-0.48364116
1.184185
2189688411600983.61.37
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم
-0.25961537
-0.711530
46070170730740005.210.937.24
همکاران سیستم - سیستم
-0.0214766
04767
3439616435745007.892.694.57
معدنی املاح ایران - شاملا
-0.133112754
-3.6912300
43005326783406.324.22.47
پارس سویچ - بسویچ
0.02258906
2.139094
131212222650010.232.392.27
داروسازی زهراوی - دزهراوی
-0.007725813
-1.2225500
3891061951208.516.381.61
بیسکویت گرجی - غگرجی
-0.46154098
-2.844000
200008081960013.963.011.4
بیمه ما - ما
0.48051673
2.041699
20116333816730003.711.090.58
لابراتوارهای رازک - درازک
-0.17818508
-1.5718250
1480026975882809.536.482.61
کارخانجات داروپخش - دارو
-0.59634834
-3.854676
3137814724170004.943.270.56
سایپا شیشه - کساپا
2.34182054
-2.591955
6755791388472420889.684.90.98
صنایع سیمان دشتستان - سدشت
-0.27292193
-4.962090
2700056258774035.11.962.7
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد
-3.54046893
-4.956792
10846273924814805.742.671.31
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر
03091
0.133095
67742195824094.971.514.75
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر
-0.009111044
1.311189
6337473787615.944.281.03
داروسازی اسوه - داسوه
-0.47517811
-2.1617510
2385841844527505.322.721.54
البرز دارو - دالبر
-0.11029066
0.049080
5880053084313807.033.722.53
سیمان داراب - ساراب
12.7821500
11.881488
9493311424135000010.641.011.34
خوراک دام پارس - غدام
-1.45056862
-56615
2800018841172063.616.451.11
سیمان بجنورد - سبجنو
06410
1.956535
1601251272014.063.582.02
ملی سرب و روی ایران - فسرب
-0.29472707
-0.962689
5210014087165417.593.60.85
مهندسی تکنوتار - تکنو
02798
2.572870
10803447680255.533.663.88
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو
0.50457769
2.27900
190891506992108.313.591.23
پارس سرام - کسرام
0.02783593
4.793764
10004215580-8291.543.461.24
پاکسان - شپاکسا
05791
1.855898
172131271406.982.70.82
تایدواتر خاورمیانه - حتاید
-0.07454023
-0.654000
60845244402300010.42.721.85
مس شهید باهنر - فباهنر
2.01595516
0.065410
807232445249644006.883.470.81
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا
1.54695711
45849
4355725362796322.444.272.88
شهد - قشهد
-0.1258792
-4.338422
27122317698309.834.240.9
ایران تایر - پتایر
0.43885036
1.445086
28245144144265714.46.820.63
شیشه و گاز - کگاز
1.30484503
4.274635
3385615711257502.149.12.44
به پرداخت ملت - پرداخت
0.463118656
519498
35201686177232006.9410.81.42
کارتن ایران - چکارن
05842
-0.035840
1100064106470438.595.481.27
قند اصفهان - قصفها
0.07410819
4.0611250
150017210970514.165.470.64
سیمان کردستان - سکرد
01337
2.691373
10001604400-12.614.371.49
کاشی پارس - کپارس
0.01486752
2.216900
1402105924887.234.840.8
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور
4.98445055
4.985055
21594110921031827117.435.310.71
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا
1.70946188
3.536299
43402273123760011.633.240.47
مجتمع فولاد خراسان - فخاس
03990
-13950
261211043192000035.313.222.35
فنرسازی زر - خزر
0.6977866
1.74875
412596359432997115.811.11.04
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید
2.70891782
4.961821
33073686008534600004.711.194.69
سیمان فارس نو - سفانو
1.17513358
1.143357
512200172011753006.891.670.96
صنایع جوشکاب یزد - بکاب
-3.021216820
4.8218180
238431401025902864.273.772.65
افست - چافست
0.179310058
010040
3884439120116007.023.151.24
نفت سپاهان - شسپا
0.49057170
3.567389
6021244475285005.443.090.54
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا
-0.72118261
-3.068066
36400298165220013.243.581.13
سبحان دارو - دسبحان
0.17976690
1.96805
3128421128767004.762.761.3
صنعتی پارس خزر - لخزر
4.94039750
4.999755
280270273314742009.381.910.71
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی
0.20271483
3.111526
3184834811038100000.930
داروسازی ابوریحان - دابور
0.02896929
1.057000
21001519955525.542.780.91
سیمان هرمزگان - سهرمز
-0.33074521
-1.94450
150986524503828.92.861.1
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس
0.42124291
1.124321
306619131642910052.033.121.09
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی
-0.77223084
-1.873050
16889652112336008.192.679.74
بین المللی محصولات پارس - شپارس
2.81032195
4.782237
149754732871130425191.272.530.76
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار
-0.4571307
0.31317
7594097104560001.070
گروه صنعتی سپاهان - فسپا
-0.41512879
-4.982747
2172560187135011.211.940.38
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران
-0.02573883
-0.463866
4661921808179743605.421.992.36
الکتریک خودرو شرق - خشرق
1.04312228
2.272255
5147901147701820201.671.840.28
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا
1.37221182
-0.341162
433294515184392000.830
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس
-3.17872650
-4.972601
784111207817887508.261.695.3
صنعتی کیمیدارو - دکیمی
-0.68097147
-2.257034
4376731017152804.472.051.17
نفت پارس - شنفت
0.02394177
-0.124171
2376610052212505.082.230.65
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر
-0.036410985
3.5611380
2910031941523304.652.071.56
شیشه همدان - کهمدا
0.47367849
2.988045
2250418022605127.931.642.44
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر
-0.32334008
-3.333887
2084682400800-44.574.4823.82
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام
-0.18394886
-1.534820
1223159518893977.2-2.960.67
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب
01196
0.081197
129056154418600000.830
سرمایه گذاری پردیس - پردیس
-0.09071101
-0.091101
3813342110100000.970
کشت و صنعت چین چین - غچین
4.99696766
56766
657234444767660010.343.235.84
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی
0.50762970
4.973102
19384607573507.242.10.64
گلتاش - شگل
-0.039912523
-1.7412310
66498325046005.962.781.25
سیمان قاین - سقاین
0.757216501
4.9917195
4614798782234.484.31.11
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس
0.37754520
1.224558
135465461382260000005.52.015.44
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی
01802
2.051839
1315024450500190.811.371.02
پتروشیمی فجر - بفجر
-0.76395196
-1.075180
7910454066337740004.632.542.22
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان
-0.42423756
-1.913700
52403919687512008.352.650.43
لامیران - فلامی
-0.06214828
-1.664751
40001928968012.692.681.92
سیمان بهبهان - سبهان
0.197915699
516451
1290218634459.32.620.98
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه
03516
1.683575
10087900078.064.232
صنایع ریخته گری ایران - خریخت
0.24551225
1.151236
6099976490000454.974.450.91
ایران ارقام - مرقام
07123
-1.257034
6805356150030.876.773.37
قند مرودشت - قمرو
-0.08044971
2.215085
3500017499420014.973.641.27
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو
06204
-0.186193
400025179916005.283.345.13
صنعتی پارس مینو - غپینو
-0.02653774
-4.983587
300011475524010.12.611.53
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت
0.11221785
0.391790
100000179910350364.722.711.13
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ
03788
-2.033711
12004103509227.233.191.36
پلی اکریل ایران - شپلی
2.6834574
2.5573
405599623282049742-2.49-2.20.81
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو
01090
0.921100
171001943600005.670.675.86
شاهد - ثشاهد
0.88141259
3.371290
30511139334076505.190.8532.45
سرمایه گذاری ملت - وملت
2.0214858
0.95849
63096154185800000.870
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت
01012
-0.11011
5220053455400000.870
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی
01010
1.981030
30003161600000.840
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک
01824
0.331830
5001296400003.520.83.39
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن
0997
2.111018
50005274175000.730
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا
01121
0.81130
59907367267260003.740.744.37
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن
0.1153868
1.15877
11678210347740008.820.756.6
موتوژن - بموتو
04740
-0.784703
1000532250967.162.511.06
لعابیران - شلعاب
0.02663757
1.573815
1500637570076.412.450.74
داروسازی کوثر - دکوثر
-0.11981668
-1.21650
282754790072025.120.940.89
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق
01201
0.831211
65588108090012.081.151.94
گروه دارویی برکت - برکت
01703
11720
100057902005.871.194.82
سیمان فارس و خوزستان - سفارس
0.12291630
0.741640
198140326916875012.790.9411.91
سامان گستر اصفهان - ثامان
-1.11281955
-2.071936
1010001944338959.760.931.86
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین
-0.030622856
-1.3322560
500111142800-26.45-7.032.34
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم
0794
-1.64781
100008992500000.620
بیمه البرز - البرز
0.17061174
4.951230
435505446960008.260.910.28
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت
-0.05691758
-0.631748
516769029007008.181.226.97
لیزینگ ایران - ولیز
-0.60141157
-2.061140
13600015569420032.861.31.55
تولید محور خودرو - خمحور
02308
3.422387
5001971070634.692.120.63
گروه صنعتی بوتان - لبوتان
0.1413552
4.743715
941435249155930.742.160.31
آبسال - لابسا
0.38113161
1.623200
36210116113796026.962.330.68
داروسازی روزدارو - دروز
0.04662148
4.982254
310571503256132.772.082.55
گروه دارویی سبحان - دسبحا
04694
-0.174686
99994764542504.951.964.85
توسعه معادن روی ایران - کروی
02401
-0.292394
8832579589412.541.4211.16
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک
0938
0.85946
3310031300964386.841.60.21
کالسیمین - فاسمین
03675
0.083678
3421512673500007.341.692.09
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم
0.07041421
0.991434
69500100639450000.910
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا
0.1731158
1.991179
112240132301080010.520.938.73
فرآورده های نسوز ایران - کفرا
0.08973347
-1.323300
4500015112480497.571.961.31
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت
-0.0983057
-1.833004
848502583333035-20.51.9710.22
سیمان خوزستان - سخوز
03228
-0.873200
1000320982004.961.970.78
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه
-0.14232807
1.212845
98292714864478.251.91.23
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند
0.08742291
0.482300
4831311191640013.281.890.74
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه
0.70722136
52227
58930131218000233.861.760.39
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا
0.45892408
4.962516
13432733884983144.911.841.6
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین
0.29851008
1.491020
6966172133342914.931.840.38
سیمان غرب - سغرب
0.14143542
4.583699
50001810626005.52.011.06
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه
0.41313889
0.673899
6037292348291675002.20
سیمان ارومیه - ساروم
1.35622840
52942
7622822419880005.752.521.32
سخت آژند - ثاژن
0.10853689
0.143690
4500016614756005.52.522.82
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک
-0.10833688
-4.983508
30001178554456.552.60.47
صنایع شیمیایی فارس - شفارس
02696
2.262757
725020169742038.242.431.4
سیمان صوفیان - سصوفی
0.44152730
4.972853
1906154150150010.262.390.9
گروه صنعتی بارز - پکرمان
03285
0.463300
600282995526.222.230.89
عمران و توسعه فارس - ثفارس
4.20283000
4.132998
1019614305930000009.992.235.94
سیمان دورود - سدور
-0.25191188
-1.681171
57380677623368.962.30.78
مخابرات ایران - اخابر
01951
-0.051950
75911170600004.161.692.36
چرخشگر - خچرخش
0.21421871
1.231890
64939123178136936.391.671.04
داروسازی امین - دامین
0.43591613
2.81651
496168213378227.391.281.16
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو
01818
-0.171815
202979369790830006.261.323.48
سیمان شرق - سشرق
0.84031080
0.561077
7913948572865845-40.241.351.66
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد
01491
0.61500
193504291499485006.671.281.82
سیمان هگمتان - سهگمت
2.27372519
3.652553
14730037512668057.151.280.87
سرمایه گذاری سپه - وسپه
0.08431187
1.181200
100000120638843400.970
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا
4.97161478
4.971478
1206693717835280820001.080
سیمان سپاهان - سپاها
01259
-1.271243
40005264390021.511.241.24
کربن ایران - شکربن
0.02983356
1.943420
1669683900015.471.40.72
رینگ سازی مشهد - خرینگ
0.1164860
2.21878
2000018382700-4.21.40.12
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان
01893
-2.271850
54535101766665005.111.474.52
صنعتی بهشهر - غبشهر
02796
0.142800
5001014083880005.331.610.34
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل
02258
-1.242230
64843145677400005.711.632.01
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک
0974
0974
112111189017642.941.460.19
لیزینگ ایرانیان - وایران
01884
2.181925
687118840008.871.432.58
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال
4.92811533
51534
46365607109103990620.391.410.69
صنایع شیمیایی سینا - شسینا
-0.007812755
-2.8812389
100139173826.531.430.96
قند لرستان - قلرست
-1.33796932
-2.316864
91462634166368018.53.392.05
لامپ پارس شهاب - بشهاب
-3.36056988
-4.996870
6253554370113205613.583.850.52
بیمه پارسیان - پارسیان
0.04992005
-0.22000
3961778794460150004.281.50.42
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام
3.27872142
4.972177
330232707160650-2.2-0.690.99
سیمان تهران - ستران
-0.88062026
-2.152000
12679162568354550021.690.891.33
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو
-1.33844128
-1.534120
18405476082560073.673.021.3
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو
4.998913821
513821
284884439374138210009.174.751.85
نفت بهران - شبهرن
0.098810129
0.3710156
9000519117202580005.713.181.24
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش
0.28293899
-1.753820
452093176319884970.123.631.44
بهنوش ایران - غبهنوش
-4.01685018
-4.84977
123095613180648029.34.540.48
بانک کارآفرین - وکار
02685
-1.682640
14429988387432282250011.091.561.02
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ
-2.69831803
-2.911799
36007566492899697020.641.561.12
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه
-0.44081581
2.021620
28496784504192634-18.962.8212.65
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت
-2.24294402
-3.44350
3740591647387376311.654.162.18
بیمه ملت - ملت
0.21571858
1.941890
39400073552953007.931.371.33
صنعتی آما - فاما
4.33534332
4.994359
19231583421660009.091.821.62
بیمه آسیا - آسیا
0.37191889
-0.431874
6252591183434470010.161.40.16
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن
-4.32252302
-3.572320
895639520618336390816.362.72.29
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز
-3.19921876
-0.931920
12367052320469000-4.692.20.17
ایر کاپارت صنعت - خکار
-0.71561110
0.981129
264274429334967118.680.931.04
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا
-0.55033072
-0.743066
52947191626715636488.472.483.69
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک
-1.70991667
-2.061661
540370900230961841.842.060.4
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما
2.13775638
55796
302432170583442430.443.453.48
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی
0.781112128
0.6412111
15502196299998467.3810.5267.19
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه
-1.55733540
-1.843530
906364320835400004.881.234.51
سیمان خاش - سخاش
-0.14468285
-1.768151
50004110356257.852.651.15
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر
-0.10783706
0.673735
60924722584712798.382.511
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله
-3.12848082
-4.357980
441577635690404100076.948.352.52
سالمین - غسالم
02359
4.962476
65027077008.021.510.73
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل
-0.01486761
-3.876500
2101162264012.256.531.91
پتروشیمی خارک - شخارک
-0.834514378
-3.4414000
2262413197287560006.253.712.4
ایران خودرو دیزل - خاور
-1.0554750
-0.79752
16633031124813741794-1.24-0.320.2
پارس خودرو - خپارس
-1.4957922
0.21938
37592618346542094809726.031.580.34
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز
-0.50991951
-1.171938
12316502394995010036.891.750.66
معادن منگنز ایران - کمنگنز
-3.60981976
-3.461979
1747494345339994283.062.031.68
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر
-0.90211538
-0.711541
19189752933126885008.411.238.07
ملی صنایع مس ایران - فملی
-0.31751884
-0.531880
3292556962032942000009.21.151.59
لبنیات کالبر - غالبر
4.59512299
4.872305
68506661574957475015.781.370.92
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق
1.14561501
2.561522
1281206119237405270005.240.945.26
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد
2.52591583
4.861619
1148504351817591187250006.251.110.99
شهد ایران - غشهد
-4.45512595
-4.972581
2736905710151900086.8237.197.4
زامیاد - خزامیا
-1.1222793
-1.12793
19654302155854385204109.590.830.28
سیمان سفید نی ریز - سنیر
-0.006615218
-4.9914459
30076090033.047.942.43
پتروشیمی آبادان - شپترو
-0.0772595
1.662640
372423966163485017.0410.920.64
صنایع آذر آب - فاذر
-0.68563042
-2.063000
2929106890930420006.291.450.86
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو
-0.59841329
-1.351319
10535051401241878015.410.769.21
پارس پامچال - شپمچا
-0.432810353
-4.999879
418541310590-16.12-3.71.03
بیمه دانا - دانا
0.6733291
4.893429
74199252335804818.193.240.19
پالایش نفت تهران - شتران
1.48942385
0.852370
498344211883381600007.851.810.28
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی
-1.54143577
-4.983452
87346330215863776120.093.0414.21
سیمان فارس - سفار
-0.01476802
-56463
1901158486619.723.962.55
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا
-0.6572907
-1.64898
5971436541696822258.580.778.17
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو
4.97461857
4.971857
54367481009674280001.560
قند نقش جهان - قنقش
-0.7827359
-2.937200
17837128102290151.262.410.37
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس
0.98584405
0.854399
155922687132150014.062.5611.13
نوش مازندران - غنوش
03878
4.984071
1019390025.582.42.16
ماشین‌سازی اراک - فاراک
2.18491824
2.071822
588233110729114666648.751.651.64
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام
0.38612600
-1.122561
8059452096156000026.612.261.03
سیمان مازندران - سمازن
-0.04224734
-4.984500
328615389134813.533.392.36
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا
-0.84571407
-2.041390
45243066330552482129.981.40.46
دشت مرغاب - غدشت
-0.08278460
-4.918051
1000845221222.286.990.25
پالایش نفت تبریز - شبریز
4.99114733
4.994733
3031183143471838397118.474.110.3
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا
-1.71951829
0.591872
72855913331097400121.991.90.69
رادیاتور ایران - ختور
0.36183051
0.463054
44131813469153005.221.290.5
سایپا دیزل - خکاوه
-3.2295839
-3.34838
15722185131922211363-7.74-0.280.21
حفاری شمال - حفاری
-2.30823132
-0.813180
43798011371981601287.721.780.93
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا
2.360714786
3.8415000
2375635580099914.371.730.46
بورس اوراق بهادار تهران - بورس
4.5584175
4.984192
294485212296521875012.053.096.06
معادن بافق - کبافق
3.395713093
4.4813230
13818081809226513325.923.283.46
گروه تولیدی مهرام - غمهرا
-2.152629501
-4.1928887
8853257103253517.247.560.6
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن
-2.43311203
-3.491190
1337196316086372930008.511.068.35
تراکتورسازی - تایرا
-0.58912700
-0.592700
1745232471248600009.461.670.57
گروه بهمن - خبهمن
0.47662108
0.912117
659379814906106875607.520.855.42
پالایش نفت اصفهان - شپنا
4.99833046
53046
3173621696668609200007.372.010.31
پالایش نفت بندرعباس - شبندر
4.33295153
4.985185
25523124131526711114008.212.680.42
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر
1.28621260
4.021294
25722932766780010.6514.74
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس
-0.53072624
0.452650
1891095496239360010.881.991.2
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما
-4.83817966
-4.997953
1403781118179235013.144.161.31
پتروشیمی فارابی - شفارا
-0.02613836
-4.743655
14705575400-2.94-1.070.47
ایران خودرو - خودرو
3.53212726
1.332668
29264489797664170780026.092.070.18
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه
-2.70394498
-3.314470
42088471893272867650.963.994.2
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر
-0.21931820
-0.661812
31646957672800025.063.210.43
کویر تایر - پکویر
0.0234350
0.344364
9470464120304500003.350
شکر - قشکر
-0.67112368
-2.812317
1165913276147360078.113.410.89
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد
0.48643719
0.973737
1277907475289256043.583.1512.66
باما - کاما
2.127418
1.877400
13162959764370900002.80
صنایع لاستیکی سهند - پسهند
1.97073415
1.13386
12917674412119525021.082.133.86
مهرکام پارس - خمهر
-0.06671499
2.331535
7582591137124117230.922.140.21
فروسیلیس ایران - فروس
1.48763070
1.223062
7966592446268468719.132.583.01
مارگارین - غمارگ
3.18633789
2.123750
268710310182318276011.723.470.37
داده پردازی ایران - مداران
2.60385438
1.665388
408341622205353470019.23.72.51
فرآورده های نسوز آذر - کاذر
0.2662639
-0.82611
41316941090279170023.456.830.96
ایران ترانسفو - بترانس
-1.19745446
-3.855300
45417224052042250017.864.943.76
پشم شیشه ایران - کپشیر
4.64055006
55023
339704170175090034.475.271.67
نیرو ترانس - بنیرو
-1.46755640
-1.295650
156760880282000015.554.42.78
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور
-2.03268724
-3.28620
665925580910468809.344.21.28
نیرو کلر - شکلر
0.73694648
-0.524590
7760983607185920020.553.64.04
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش
4.70365298
2.435183
55923122962969403808.723.861.95
کارخانجات قند قزوین - قزوین
4.69134731
4.984744
436012220628156216113.444.140.83
پتروشیمی شازند - شاراک
0.09662072
0.722085
473878986167086084.142.040.65
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی
-1.08453101
-1.343093
2540149787815505006.491.883.04
پتروشیمی مبین - مبین
-0.33023622
-1.213590
153227455355162074441.711.31
ایران دارو - دیران
-3.29643315
-2.33349
1238074089945007.362.511.17
پتروشیمی جم - جم
-0.06297945
-1.237852
64407506762720005.062.751.45
داروسازی فارابی - دفارا
-0.06426224
2.546386
59153624896004.791.530.75
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا
0.53831681
0.481680
8766791474109265014.271.1223.13
گلوکوزان - غگل
018396
1.1118600
771367920012.1811.41.61
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر
-0.81183299
-0.033325
28059969256494850017.820.7212.88
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول
-0.24451224
-1.791205
169514720582448000012.791.0311.8
کابل البرز - بالبر
-1.71912687
0.952760
7527862023851564107.362.820.77
حمل و نقل توکا - حتوکا
1.6382544
0.962527
1506950383483952012.62.051.11
واسپاری ملت - ولملت
-1.85651163
-2.191159
7158638329304009.280.941.98
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی
-0.75762489
-1.522470
323647080541120050010.561.411.37
سیمان شاهرود - سرود
4.93661573
4.941573
1398319219912741308.291.891.1
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا
-0.42251414
0.351425
2974803420763912804.710.921.58
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر
1.48151096
2.131103
68331027527789120005.330.784.91
داروسازی اکسیر - دلر
-0.12634743
-0.574722
7596736021343505.733.350.55
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس
1.25175096
2.075137
43258722041778504-7.47-7.880.8
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت
1.0051005
1.211007
3489155350530150007.350.752.71
خدمات انفورماتیک - رانفور
-0.023425594
-1.5625200
105442677166320011.166.176.23
سیمان ایلام - سیلام
-1.38364134
-4.993983
456151821705275135.786.311.3
پتروشیمی فن آوران - شفن
-0.086118567
-0.518490
42663787176386504.643.71.57
پارس دارو - دپارس
-2.039714792
-0.6615001
87414129331063205.442.692.24
آلومراد - فمراد
-1.03133167
-0.533183
256560813156879224.433.642.35
گروه مپنا - رمپنا
-1.60967274
-17319
1768068128617274000013.811.92.29
بانک اقتصاد نوین - ونوین
-0.12911547
-4.841474
1107291632031365730.191.680.31
داروپخش - وپخش
-0.007413495
-2.5613150
7708104113358007.553.437.4
سیمان شمال - سشمال
0.19851514
2.511549
6344297162765811.271.091.71
پست بانک ایران - وپست
-1.58381802
-4.921741
11085121993582667970.242.990.48
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا
3.00446754
4.916879
26521717918104808.974.131.38
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو
-2.9447121
-1.877200
8846563071210070.865.174.59
بانک انصار - وانصار
0.04392281
0.182284
1776593340530228100007.61.580.5
بانک خاورمیانه - وخاور
-0.2572717
0.222730
31706628614135850007.251.751.31
تولیدی کاشی تکسرام - کترام
4.76552792
4.992798
70426511966082358774.872.741.83
کمباین سازی ایران - تکمبا
-0.3942758
-0.13760
664900250381306055102.051.061.45
بانک ملت - وبملت
0.88581025
1.771034
1672177517141512500007.710.790.2
قند نیشابور - قنیشا
-2.07872638
-22640
26454569852760016.862.060.87
بانک تجارت - وتجارت
-0.6656597
-1.33593
8112403480227282900-2.230.560.16
بانک سینا - وسینا
-0.49211011
-3.35982
97269499833101100006.70.720.31
فیبر ایران - چفیبر
-2.98986684
1.67000
4407128966840038.7421.741.74
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا
-0.723321137
-520227
3300067884548009.16.233.5
جام دارو - فجام
-0.469110609
0.3810700
45294684872016.074.963.37
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا
3.5911702
2.561685
129201721991276500-3.645.187.04
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج
-0.10223909
-4.933720
30361157936173.45.850.55
سیمان خزر - سخزر
-0.02084798
-4.984560
4002110354011.543.11.39
معدنی دماوند - کدما
-4.62514229
-4.9714178
79481113142687077.2212.63.94
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید
0.043816004
1.216189
209123361075468814.46.552.67
ارتباطات سیار ایران - همراه
-0.086515021
-0.8914900
12181818231442016004.659.111.35
آسان پرداخت پرشین - آپ
2.068626644
2.6226789
67827118072266440009.739.480.68
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما
0.33411802
2.391839
6656312217865755.921.551.57
پتروشیمی پردیس - شپدیس
0.46636248
1.36300
6228833919374880005.634.021.88
سیمان اصفهان - سصفها
-0.006116339
-515523
1002326780037.347.333.03
سازه پویش - خپویش
2.519639
520118
2000440219639006.622.950.54
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا
0.02039871
2.4610112
100010394840010.174.414.73
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد
05076
4.915325
103173094413.862.450.3
قند هکمتان - قهکمت
2.46915063
-0.24931
14036817107138523714.082.920.8
فولاد خوزستان - فخوز
4.10243578
1.833500
847775530334517808167.532.170.95
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور
-0.38132874
-1.732835
632578181284392779.42.122.62
کشت و صنعت پیاذر - غاذر
4.9957420
57420
128836579559655650028.876.364.86