ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم
-0.41961
-0.83957
841692580861201250000.690
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک
4.81959
4.92960
100074449594876467646.361.370.27
صنعتی پارس خزر - لخزر
1.169467
0.589412
9608691014314108.722.020.8
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین
0.199310
2.249500
915686465500-9.72-8.41
پتروشیمی خارک - شخارک
0.049129
0.939210
43226397182580005.072.451.84
ح.بانک انصار - وانصارح
7.87891
9.93908
220169419620000
ح.معدنی و صنعتی گل گهر - کگلح
-3.71882
-5.9862
196927517360000
پارس سویچ - بسویچ
0.948789
59142
18902173219725013.493.122.78
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد
-0.178783
-1.118700
2550422231618807.544.611.98
کاشی پارس - کپارس
-4.038696
-3.658730
27427423857630749.85.791.18
پتروشیمی جم - جم
-0.238665
-2.138500
105099890831840005.152.811.73
قند نقش جهان - قنقش
4.418663
4.418663
78724682120415760.342.70.47
سرمایه گذاری ملت - وملت
-0.92859
-1.5854
3027654259985900000.860
نفت بهران - شبهرن
0.688319
2.088435
3010242533166380004.894.471.08
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو
-0.028244
-1.638112
892782440086.424.956.08
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا
-1.118202
-2.178114
398723259842409.6511.151.82
صنعتی کیمیدارو - دکیمی
-1.148176
-3.268000
4809038919622405.633.681.64
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر
-0.028048
-4.997648
8737345259221.053.351.12
شیشه همدان - کهمدا
0.057826
-0.287800
374765293322538886.11.622.32
گروه دارویی سبحان - دسبحا
-0.087552
-0.427526
8402263375822086.545.126.4
سیمان خاش - سخاش
07430
2.157590
13019287507.843.511
افست - چافست
-0.277399
-0.87360
205408152014798007.533.080.91
پتروشیمی پردیس - شپدیس
-0.167391
-1.397300
126226918443460007.193.332.44
ح.لیزینگ رایان سایپا - ولساپاح
-0.27733
-0.68730
13270629730000
معادن بافق - کبافق
4.417321
4.997362
8897766514148250212.992.864.23
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس
1.27315
1.557340
448306327973150005.40
ح.تولید مواد اولیه داروپخش - دتمادح
-1.47243
-1.317250
326312360000
سیمان فارس - سفار
-0.327139
-4.876813
60043428166338724.534.82.71
فیبر ایران - چفیبر
0.37019
2.67180
1044075491330407.7413.364.72
نفت سپاهان - شسپا
3.16975
57103
316927223273237505.752.860.64
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس
3.766626
56705
5984433969198780021.153.9416.74
کارخانجات داروپخش - دارو
-0.116412
-4.286144
50003132060006.374.110.77
لامپ پارس شهاب - بشهاب
4.816366
2.826245
1489854948410312929.982.610.5
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا
1.056327
2.76430
42456271126540015.813.360.99
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو
-0.276303
-1.586220
2018831256182787005.572.285.44
نیرو ترانس - بنیرو
0.846142
1.636190
127021780184260011.073.492.05
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی
1.266091
2.146144
1473907897814801136.662.393.26
بهنوش ایران - غبهنوش
-0.036077
-0.926023
311019145848017.755.250.41
داروسازی اکسیر - دلر
-0.396068
-4.995788
161689427306008.435.490.72
پالایش نفت تبریز - شبریز
3.516023
2.035937
192492041159362339460310.814.530.51
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک
-2.685550
-3.035530
2050811138118215075.623.520.7
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا
1.515379
1.085356
5588030410758008.874.440.33
موتوژن - بموتو
-0.265338
-0.975300
5734230336319758.093.171.18
پالایش نفت بندرعباس - شبندر
2.015267
1.515241
12246031644987268460032.863.040.53
داروسازی روزدارو - دروز
-0.025142
-1.985041
77541199526129.582.752.39
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ
0.044950
0.914993
387870192090174357.83.881.37
مارگارین - غمارگ
4.544907
4.994928
13077264417665207.522.520.26
صنعتی پارس مینو - غپینو
-0.064851
-2.764720
54522630561306.921.910.91
قند مرودشت - قمرو
-4.174821
-4.994780
256047123457852042.642.880.77
شهد - قشهد
-1.294818
-3.914690
12108158396986314.93.310.82
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه
4.264799
54833
27615491325247990015.493.841.06
صنایع آذر آب - فاذر
-0.764721
-1.964664
2662672212571147210009.332.391.51
ح.سیمان کردستان - سکردح
8.28471
9.89478
9603834520000
پتروشیمی فارابی - شفارا
0.154697
3.284844
548726704550-3.01-1.991
کابل البرز - بالبر
-4.034502
-4.994457
1643327401026456252.013.210.93
گلوکوزان - غگل
0.0244879
3.3946393
1557341080411.337.621.19
سخت آژند - ثاژن
2.514484
2.174469
24625881104217936006.683.313.43
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش
3.754454
4.984507
53673952390758347408.913.152.07
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد
0.574405
4.684585
132256163432017.52.350.46
مجتمع فولاد خراسان - فخاس
0.024303
1.534368
14211643442400050.383.643.59
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر
-0.194256
-1.014221
171160721110660265.822.765.68
پاکسان - شپاکسا
1.094248
1.144250
13697758522939205.392.030.61
ح.سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبارح
2.44419
1.96417
332322113920000
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس
-1.584183
-4.994038
3917615862745051.273.552.2
تولید محور خودرو - خمحور
-3.644128
-4.064110
47899519771736819318.224.111.11
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز
0.34073
0.964100
14760816012101825079.353.80.28
سیمان هرمزگان - سهرمز
0.54052
4.414210
230009721961845.432.390.99
تایدواتر خاورمیانه - حتاید
-0.624038
-1.34010
22459590240380008.322.212.97
پتروشیمی مبین - مبین
0.584023
0.34012
18832307590573357965.042.671.55
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما
0.53999
1.784050
3686614989977511.142.070.95
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران
-0.083892
-1.853823
103900398180160215.41.892.71
صنعتی آما - فاما
-0.523860
-3.073761
8622633119300008.081.671.7
ح.سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصناح
8.31378
9.74383
233808880000
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر
0.833754
53909
25010983272237.641.931.02
رادیاتور ایران - ختور
-2.793688
-3.773651
1253125462211064007.061.910.65
سیمان کارون - سکارون
-0.243684
-2.523600
8759432276934212.490.841.06
ایران دارو - دیران
-0.163661
-0.193660
16361598786406.233.671.28
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه
0.983619
1.143625
597991216436190005.111.494.71
آلومراد - فمراد
4.263447
4.993471
18167056262170749779.684.121.85
کربن ایران - شکربن
-2.143437
-3.473390
697327239785925022.321.561.1
قند لرستان - قلرست
-0.693435
-0.783432
612841210582440014.61.991.12
ارتباطات سیار ایران - همراه
034128
0.3634251
122374181365120004.775.751.36
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت
2.013400
-0.993300
24252508246370700695.051.8213.27
فرآورده های نسوز ایران - کفرا
1.443390
1.443390
550260186612640836.692.31.25
کویر تایر - پکویر
0.183368
53530
106243823576005.122.50.86
گروه صنعتی بوتان - لبوتان
-2.613358
-1.423399
293537986235547733.412.160.33
ایران خودرو - خودرو
-0.983336
-1.373323
10644854355115104080042.922.770.25
قند هکمتان - قهکمت
-0.33323
0.093336
425820141590917312.192.020.97
داده پردازی ایران - مداران
4.173300
4.993326
777382525656214500014.872.762.1
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی
1.073222
1.323230
2275937733396660007.691.787.95
گروه صنعتی بارز - پکرمان
16.523216
17.283237
2865089921581252245.893.040.95
سیمان ارومیه - ساروم
0.283183
4.983332
91663112732008.942.031.06
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ
0.093172
4.993327
277795709601801.143.661.81
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی
0.853080
1.513100
11237634710164006.972.18.78
گروه صنعتی سپاهان - فسپا
-0.23060
-4.992913
1000029198900016.562.270.6
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما
2.153043
2.723060
380808115920113015.62.151.64
بانک کارآفرین - وکار
03023
1.193059
1300040256955008.081.761.06
کشت و صنعت پیاذر - غاذر
-0.333018
-1.292989
5787717422635022.252.832.07
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا
0.3329905
-0.3629700
527016559810008.867.963.29
صنایع لاستیکی سهند - پسهند
4.452979
4.982994
4600921371104265013.141.994.17
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن
4.142969
4.982993
641737419054216929717.473.411.67
پالایش نفت اصفهان - شپنا
4.582945
4.472942
590155461737755890000010.131.990.33
سیمان ایلام - سیلام
0.12921
-0.452905
22258651204912195.953.291.02
کارخانه چینی ایران - کچینی
4.22903
4.992925
13384423886484885-22.7-2.161.12
بیمه پارسیان - پارسیان
-0.072883
-1.942829
223556357660004.251.550.35
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه
3.632826
4.992863
23265665714965089.382.261.39
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش
0.392825
4.982954
143234214407566.922.621.21
معادن منگنز ایران - کمنگنز
-3.952800
-1.372875
2750272770256672041.262.72.76
داروسازی امین - دامین
0.142782
0.792800
314778816135606.951.761.42
ملی سرب و روی ایران - فسرب
-2.92781
-1.262828
3191480887489548203.960
داروسازی زهراوی - دزهراوی
-0.1527791
-2.9227020
4785129666984010.259.651.91
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر
0.042764
4.992901
16075276400-32.82.8518.38
صنعتی بهشهر - غبشهر
4.112759
4.982782
164426264536282770006.631.510.37
توسعه معادن روی ایران - کروی
0.592718
0.412713
19488505297656111617.931.6915.27
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا
-0.072710
-1.182680
27748575095641325.562.021.96
نیرو کلر - شکلر
0.562699
1.862734
55475152107960012.262.712.55
فرآورده های نسوز آذر - کاذر
4.062690
2.012637
59129831590680700047.652.431.17
سیمان غرب - سغرب
4.972683
4.972683
28198875780490014.411.860.92
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک
0.192678
0.072675
497175913315255881235.722.350.43
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا
4.652635
4.962643
48952112902897369.622.021.23
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور
-2.422625
-2.792615
16139464236770810886.512.136.17
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما
-4.152611
-4.482602
509992133238642811.271.541.57
پتروشیمی شازند - شاراک
0.042603
0.382612
4932161286131191204.052.160.58
بانک خاورمیانه - وخاور
02598
0.082600
94500246129900007.272.241.27
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه
-0.882593
0.542630
417537510829264641631.72.120.51
سیمان خزر - سخزر
0.122546
2.562608
90042358558021.2420.84
لعابیران - شلعاب
1.442538
3.722595
795460201925380052.610.55
ماشین‌سازی اراک - فاراک
-2.352537
-3.042519
12879002326731594897212.472.292.28
سیمان تهران - ستران
4.152462
4.992482
17937464415430850010.381.211.69
جام دارو - فجام
-0.424578
2.9325400
16924098312013.895.624.11
مهندسی تکنوتار - تکنو
1.562410
-0.552360
11380112742385600289.922.835.48
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا
2.872405
2.652400
369678588901803750-15.994.324.16
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام
3.822393
4.992420
30421727281143580028.172.080.96
ح.ایران دارو - دیرانح
-1.572376
-0.582400
33638800000
پارس سرام - کسرام
0.382367
0.082360
84505201142020-5462.312.560.81
مخابرات ایران - اخابر
-0.722337
-1.872310
186329043141402200005.492.2826.74
سازه پویش - خپویش
023305
-422373
126323305008.153.370.81
عمران و توسعه فارس - ثفارس
2.782330
4.542370
2477817577623300007.772.974.55
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت
0.522319
-1.132281
1195799227736382635010.241.769.11
صنایع ریخته گری ایران - خریخت
-4.612298
-4.982289
1071344924625919200-9.294.822.17
سیمان هگمتان - سهگمت
4.452298
4.552300
7232301662115566413.671.590.96
سیمان صوفیان - سصوفی
02251
2.182300
622214123805048.592.010.91
بانک اقتصاد نوین - ونوین
-0.132250
-4.482152
128228277254520007.221.320.44
حمل و نقل توکا - حتوکا
-0.842249
-1.232240
108153224327421707.822.520.92
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا
-2.12243
-3.972200
11254272524134580014.232.340.76
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه
-0.622229
-0.222238
128075284271588-21.523.410.6
فروسیلیس ایران - فروس
0.282174
0.552180
193722422190114337.091.732
بیمه دانا - دانا
02172
3.082239
18355723987221625014.682.540.11
مهرکام پارس - خمهر
-0.792134
-1.352122
29597176316176695234.932.650.33
بانک انصار - وانصار
4.432074
4.982085
1289095626735207400005.311.670.49
بیمه ما - ما
-0.052064
1.212090
359717420640004.791.460.66
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد
4.682059
4.982065
3179565654849416013.141.699.82
چرخشگر - خچرخش
-3.652058
-4.962030
38900858004195941155.721.861.61
داروسازی اسوه - داسوه
-1.0620525
-2.1420300
50010101551312506.745.242.02
لابراتوارهای رازک - درازک
-0.9120363
-519524
31461616834883010.379.632.97
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر
-0.442020
-1.921990
6103801213141824258.761.598.34
داروپخش - وپخش
-0.0819812
-4.7418888
431782118872007.356.527.25
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل
-1.181925
-1.691915
33668876441577500008.831.962.27
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان
0.211919
-0.211911
27414145269777195006.361.385.71
سیمان شاهرود - سرود
2.691910
2.151900
3055381583585950033.941.010.75
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو
-1.711900
-2.221890
24706844695345800022.031.0913.17
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ
0.261893
01888
12397202349787488020.031.731.15
خدمات انفورماتیک - رانفور
1.3118810
519494
1461582846526680009.224.994.96
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک
0.431868
1.611890
16466933103303550003.540.833.4
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر
-0.161858
-0.811846
15874172935856166404.990.94.71
لبنیات کالبر - غالبر
-0.491846
-1.351830
314112357984615009.251.140.78
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه
0.111832
-2.241789
81422001491729678423.471.661.88
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس
3.531816
4.961841
20698838112258007.631.493.87
شکر - قشکر
-0.221801
0.171808
109574197360200133.362.580.86
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا
-1.221778
-1.111780
13480282397115570019.191.29148.19
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی
-0.061764
-1.471739
1851053231234800001.210
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد
-0.731761
-0.791760
20935743642496866158.11.542.24
سیمان شمال - سشمال
4.051748
4.051748
19354123383144555712.160.931.54
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا
-0.171735
0.121740
1005253174178422006.021.971.58
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر
2.421732
-1.541665
2695085466969280051.283.110.4
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم
4.131715
4.981729
116291671994234300005.671.128.07
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی
0.411699
4.611770
246084442475024.21.240.99
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق
-0.531676
-2.671640
14210912344452520005.551.85.55
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا
-1.6216623
-4.9416062
899614490051414.4129.24
قند نیشابور - قنیشا
-1.191661
-1.841650
836993139033220047.041.590.85
سیمان فارس و خوزستان - سفارس
1.411651
0.741640
51548748512928687518.611.0216.81
داروسازی کوثر - دکوثر
01637
0.371643
13176221688398030.870.931.09
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه
0.751613
-1.251581
753232412150120975001.240
سامان گستر اصفهان - ثامان
3.141610
4.361629
2537594123573258.010.781.66
صنایع شیمیایی فارس - شفارس
3.641595
4.941615
705858211256100422327.11.491.28
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم
0.061590
-0.571580
316901505715500000.890
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو
-1.791588
-2.911570
1389785220763520001.330
پارس دارو - دپارس
-0.4515867
-2.7415502
1460022733320706.015.552.56
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت
-0.131586
01588
388742615475800000.910
مس شهید باهنر - فباهنر
-1.621582
-1.741580
25336474009142380011.241.470.32
صنایع شیمیایی سینا - شسینا
515743
515743
827411303483507101.3912.551.91
ایران ترانسفو - بترانس
-2.0815660
-515193
33973252342349000005.830
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید
-0.061559
-1.151542
412511636467700004.651.164.65
بیمه ملت - ملت
3.871557
4.741570
983488154044374507.741.191.06
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند
3.321556
4.981581
28932445262240014.081.240.46
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار
1.841553
1.251544
342707532124240001.770
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا
-1.211549
-1.151550
1021528158230980007.621.146.79
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید
0.0115276
516037
58891026547224.0312.933.44
سرمایه گذاری سپه - وسپه
-1.051513
-3.861470
535880786814296601.080
ح.بانک خاورمیانه - وخاورح
01500
01500
15208500228130000
سیمان بهبهان - سبهان
3.0614993
3.1115000
2226934082461513.463.731.2
پتروشیمی فجر - بفجر
0.2214859
0.4314890
6215419237371475005.584.352.38
لیزینگ ایران - ولیز
-0.481452
-0.691449
9209013287120013.121.152.07
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا
-0.631423
-2.231400
296075419221988001.180
سیمان کردستان - سکرد
4.951420
4.951420
6661029461704000-15.925.951.91
گروه تولیدی مهرام - غمهرا
0.0814173
514869
60594960558.734.20.32
ایر کاپارت صنعت - خکار
-1.191417
-1.671410
239275133916340898.051.291.08
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو
0.0414009
-0.0314000
102080143198063006.676.851.34
بیمه آسیا - آسیا
3.471400
4.951420
5415983758032200008.981.060.11
بیمه البرز - البرز
4.631400
4.931404
18655582611560000010.071.120.27
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا
0.291380
0.361381
4646602641182800004.611.344.61
پارس خودرو - خپارس
1.031374
0.811371
1036551814245930727454.867.70.23
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن
3.711369
4.471379
41169345636376475001.010
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن
-0.221361
-1.321346
7844837106783803283211.351.510.89
گلتاش - شگل
-0.0513490
-2.6713137
14731926980005.862.951.22
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق
1.741344
2.121349
1221406164212096007.771.21.79
داروسازی ابوریحان - دابور
0.113431
1.7413650
25003419340646.027.140.97
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت
1.551313
2.781329
806099106739390007.751.043.24
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر
-0.1513077
-1.4912902
1708122149431065.974.212.08
سبحان دارو - دسبحان
-0.1513015
-1.4212850
1407218139045006.166.892.07
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال
0.391298
-1.011280
1816671235888049423.611.260.7
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت
-0.161271
0.551280
46746645942648210-9.571.790.81
صنایع جوشکاب یزد - بکاب
-0.0212692
-3.6612230
5445369119545748.52.712
آسان پرداخت پرشین - آپ
512628
512628
138903117541126280008.66.20.59
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر
0.81262
0.481258
48518761266886018.361.3619.61
شاهد - ثشاهد
4.341251
4.921258
6418891803233859975.690.7915.64
سیمان سپاهان - سپاها
4.071226
2.971213
1034039612678257460027.41.41.12
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد
-0.811223
-1.051220
73670229005917250008.810.97
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول
-0.081219
0.081221
635097677392438000010.081.019.75
سیمان داراب - ساراب
4.821218
4.991220
6605134804310962008.720.861.34
واسپاری ملت - ولملت
0.331211
0.251210
105276612759688006.370.981.28
سیمان اصفهان - سصفها
-2.5912043
-511745
41930493240860029.095.942.57
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب
0.171190
4.881246
7013286416500000.770
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو
0.511187
0.341185
57903069447480008.810.798.96
البرز دارو - دالبر
-0.0711798
-0.911700
2778532680226407.344.852.63
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا
-0.091163
-0.431159
21058158244951241502501.060
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی
0.091163
0.61169
294178342186080001.070
معدنی املاح ایران - شاملا
-0.0111507
-0.8511410
31503624164705.645.342.38
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا
0.351149
0.521151
9458231087218310000.90
صنایع خاک چینی ایران - کخاک
-0.0611037
0.4611095
21002319314756.985.73.49
زامیاد - خزامیا
-0.641084
-1.371076
3719344540301599440313.391.10.35
کمباین سازی ایران - تکمبا
-1.111072
-1.751065
13362167143231847085211.871.482.53
بانک پارسیان - وپارس
0.381070
1.131078
26683652878254232008.920.670.26
پتروشیمی فن آوران - شفن
0.0110675
2.1310901
117513101412504.922.221.19
سرمایه گذاری پردیس - پردیس
0.671047
1.061051
160425170104700000.810
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین
-0.191026
-0.291025
414790742551049440198.831.430.37
سیمان دورود - سدور
4.41020
4.41020
1170462211944654531-4.611.620.91
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن
2.221014
1.611008
112444321140455770008.890.976.94
بانک پاسارگاد - وپاسار
1.21012
01000
6018096360891510048003.610.680.43
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو
0.4810038
0.110000
111282111790342010.775.781.92