بورس های جهانی

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
Nasdaq 6,210 (0.03%) 2 6,206 6,210 ۰:۳۰
Dow 21,080 (0%) 1 21,073 21,083 ۰:۳۳
S&P 500 2,416 (0.04%) 1 2,414 2,416 ۰:۳۰
GlobalDow 2,770 (0.04%) 1 2,768 2,770 ۲:۱۷
FTSE 100 7,548 (0%) 0 7,515 7,554 ۵ خرداد
DAX 12,602 (0%) 0 12,540 12,610 ۵ خرداد
CAC 5,337 (0%) 0 5,288 5,337 ۵ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
Asia Dow 3,320 (0%) 0 3,311 3,325 ۵ خرداد
Nikkei225 19,687 (0%) 0 19,687 19,800 ۵ خرداد
HangSeng 25,639 (0%) 0 25,593 25,722 ۵ خرداد
Shanghai 3,110 (0%) 0 3,101 3,120 ۵ خرداد
Singapore 3,219 (0%) 0 3,218 3,232 ۵ خرداد
IBEX 35 10,904 (0%) 0 10,814 10,917 ۵ خرداد
Stoxx 600 391 (0%) 0 390 392 ۵ خرداد

S&P 500

 • نرخ فعلی : 2,416
 • بالاترین قیمت روز : 2,416
 • پایین ترین قیمت روز : 2,414
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 2,414
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰:۳۰
 • نرخ روز گذشته : 2,415
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1
جدول نرخ های امروز زمان
2,416 دلار 0:30:28
2,415 دلار 0:27:19
2,416 دلار 0:20:16
2,415 دلار 0:14:24
2,414 دلار 0:11:23

Nasdaq

 • نرخ فعلی : 6,210
 • بالاترین قیمت روز : 6,210
 • پایین ترین قیمت روز : 6,206
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 6,209
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰:۳۰
 • نرخ روز گذشته : 6,208
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2
جدول نرخ های امروز زمان
6,210 دلار 0:30:28
6,208 دلار 0:29:22
6,206 دلار 0:28:15
6,208 دلار 0:27:19
6,209 دلار 0:25:16
6,210 دلار 0:22:14
6,209 دلار 0:20:16
6,207 دلار 0:18:13
6,208 دلار 0:15:32
6,207 دلار 0:14:24
6,206 دلار 0:12:22
6,207 دلار 0:09:29
6,208 دلار 0:07:27
6,207 دلار 0:06:24
6,208 دلار 0:04:29
6,209 دلار 0:03:22

Asia Dow

 • نرخ فعلی : 3,320
 • بالاترین قیمت روز : 3,325
 • پایین ترین قیمت روز : 3,311
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۵ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 3,320
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
3,320 دلار 21:31:25
3,319 دلار 19:38:26
3,320 دلار 19:33:26
3,319 دلار 19:32:23
3,320 دلار 19:28:21
3,319 دلار 19:15:25
3,320 دلار 19:10:23
3,321 دلار 19:09:20
3,320 دلار 19:07:22
3,321 دلار 18:36:21
3,320 دلار 18:03:26
3,319 دلار 18:02:21
3,320 دلار 17:54:24
3,321 دلار 17:49:19
3,320 دلار 17:39:19
3,321 دلار 17:38:20
3,320 دلار 17:37:19
3,321 دلار 17:35:21
3,320 دلار 17:34:20
3,321 دلار 17:30:27
3,322 دلار 17:08:19
3,321 دلار 17:02:20
3,320 دلار 17:01:20
3,321 دلار 17:00:23
3,322 دلار 16:55:26
3,321 دلار 16:54:28
3,322 دلار 16:52:20
3,321 دلار 16:50:21
3,322 دلار 16:47:19
3,324 دلار 15:39:20
3,325 دلار 15:27:19
3,324 دلار 15:22:19
3,323 دلار 14:50:20
3,324 دلار 14:49:19
3,323 دلار 14:39:18
3,322 دلار 14:24:19
3,323 دلار 14:23:17
3,322 دلار 14:16:17
3,321 دلار 14:15:20
3,322 دلار 14:14:17
3,321 دلار 14:13:17
3,322 دلار 14:10:19
3,321 دلار 13:48:16
3,322 دلار 13:35:19
3,323 دلار 13:33:17
3,322 دلار 13:26:16
3,321 دلار 13:25:18
3,322 دلار 13:23:17
3,321 دلار 13:21:17
3,322 دلار 13:20:20
3,321 دلار 13:17:17
3,322 دلار 13:16:17
3,321 دلار 13:14:16
3,322 دلار 13:13:17
3,321 دلار 13:12:18
3,322 دلار 13:11:20
3,321 دلار 13:07:17
3,322 دلار 13:06:18
3,321 دلار 13:03:17
3,320 دلار 13:02:18
3,321 دلار 12:58:31
3,320 دلار 12:57:17
3,321 دلار 12:55:18
3,320 دلار 12:48:17
3,319 دلار 12:47:16
3,320 دلار 12:43:16
3,319 دلار 12:41:17
3,320 دلار 12:40:19
3,319 دلار 12:34:16
3,318 دلار 12:33:16
3,319 دلار 12:29:16
3,320 دلار 12:27:16
3,319 دلار 12:25:18
3,320 دلار 12:24:16
3,319 دلار 12:22:16
3,320 دلار 12:21:16
3,319 دلار 12:20:18
3,320 دلار 12:19:15
3,318 دلار 12:18:16
3,319 دلار 12:11:15
3,320 دلار 12:10:20
3,319 دلار 12:09:16
3,318 دلار 12:04:16
3,319 دلار 12:03:17
3,318 دلار 12:02:18
3,319 دلار 12:01:17
3,318 دلار 12:00:19
3,317 دلار 11:59:18
3,318 دلار 11:56:20
3,317 دلار 11:55:19
3,318 دلار 11:50:17
3,317 دلار 11:47:15
3,318 دلار 11:46:15
3,317 دلار 11:38:16
3,316 دلار 11:37:15
3,317 دلار 11:26:15
3,316 دلار 11:23:18
3,317 دلار 11:20:18
3,316 دلار 11:18:15
3,315 دلار 11:17:14
3,316 دلار 11:16:15
3,315 دلار 11:15:21
3,316 دلار 11:14:16
3,315 دلار 11:00:18
3,316 دلار 10:59:13
3,315 دلار 10:45:15
3,316 دلار 10:44:14
3,317 دلار 10:43:15
3,316 دلار 10:42:15
3,317 دلار 10:37:16
3,316 دلار 10:31:15
3,315 دلار 10:30:17
3,316 دلار 10:27:14
3,317 دلار 10:26:14
3,316 دلار 10:16:14
3,317 دلار 10:15:16
3,316 دلار 10:13:13
3,317 دلار 10:12:15
3,318 دلار 10:10:22
3,317 دلار 10:05:21
3,316 دلار 10:01:16
3,315 دلار 9:59:23
3,316 دلار 9:58:13
3,315 دلار 9:56:15
3,314 دلار 9:55:14
3,315 دلار 9:52:15
3,314 دلار 9:50:16
3,315 دلار 9:46:14
3,314 دلار 9:45:15
3,312 دلار 9:44:14
3,313 دلار 9:41:15
3,315 دلار 9:39:14
3,314 دلار 9:36:15
3,315 دلار 9:33:14
3,316 دلار 9:31:18
3,315 دلار 9:30:17
3,314 دلار 9:29:15
3,315 دلار 9:27:14
3,316 دلار 9:26:14
3,315 دلار 9:17:16
3,316 دلار 9:15:14
3,315 دلار 9:14:15
3,314 دلار 9:13:15
3,316 دلار 9:12:15
3,315 دلار 9:11:19
3,316 دلار 9:10:15
3,315 دلار 9:09:14
3,316 دلار 9:08:14
3,315 دلار 9:07:14
3,316 دلار 9:06:17
3,315 دلار 9:05:16
3,314 دلار 9:04:14
3,315 دلار 9:02:15
3,314 دلار 8:59:12
3,313 دلار 8:58:13
3,314 دلار 8:56:15
3,313 دلار 8:54:13
3,312 دلار 8:53:19
3,313 دلار 8:50:15
3,312 دلار 8:46:19
3,313 دلار 8:43:13
3,312 دلار 8:38:18
3,313 دلار 8:37:14
3,312 دلار 8:36:19
3,313 دلار 8:35:14
3,314 دلار 8:34:18
3,313 دلار 8:33:14
3,314 دلار 8:32:14
3,313 دلار 8:31:13
3,314 دلار 8:26:13
3,315 دلار 8:25:13
3,314 دلار 8:22:13
3,313 دلار 8:21:14
3,314 دلار 8:19:14
3,313 دلار 8:17:18
3,312 دلار 8:16:16
3,313 دلار 8:15:13
3,314 دلار 8:13:20
3,315 دلار 8:09:15
3,314 دلار 8:07:16
3,315 دلار 8:06:19
3,314 دلار 8:05:18
3,315 دلار 8:04:13
3,314 دلار 8:00:16
3,316 دلار 7:59:13
3,314 دلار 7:57:13
3,315 دلار 7:56:18
3,314 دلار 7:52:14
3,315 دلار 7:51:21
3,314 دلار 7:48:14
3,315 دلار 7:47:13
3,313 دلار 7:46:13
3,315 دلار 7:45:13
3,314 دلار 7:43:13
3,313 دلار 7:42:13
3,314 دلار 7:41:13
3,313 دلار 7:35:15
3,314 دلار 7:34:13
3,315 دلار 7:33:14
3,313 دلار 7:32:13
3,314 دلار 7:30:17
3,313 دلار 7:29:12
3,314 دلار 7:26:13
3,313 دلار 7:23:14
3,312 دلار 7:22:13
3,313 دلار 7:18:14
3,312 دلار 7:17:14
3,313 دلار 7:16:15
3,314 دلار 7:15:12
3,312 دلار 7:14:13
3,313 دلار 7:12:12
3,314 دلار 7:10:15
3,313 دلار 7:08:13
3,314 دلار 7:07:13
3,313 دلار 7:03:13
3,312 دلار 7:02:13
3,314 دلار 7:01:13
3,313 دلار 7:00:15
3,311 دلار 6:59:13
3,314 دلار 6:58:15
3,313 دلار 6:57:15
3,312 دلار 6:55:15
3,313 دلار 6:49:14
3,312 دلار 6:45:15
3,311 دلار 6:43:13
3,313 دلار 6:42:13
3,314 دلار 6:41:15
3,312 دلار 6:39:14
3,313 دلار 6:38:13
3,314 دلار 6:36:14
3,312 دلار 6:35:15
3,313 دلار 6:33:13
3,312 دلار 6:32:14
3,314 دلار 6:31:15
3,316 دلار 6:29:14
3,318 دلار 6:28:15
3,317 دلار 6:27:13
3,318 دلار 6:25:12
3,320 دلار 6:21:13
3,319 دلار 6:20:14
3,320 دلار 6:19:13
3,321 دلار 6:18:16
3,322 دلار 6:16:13
3,323 دلار 6:15:13
3,322 دلار 6:14:13
3,321 دلار 6:11:14
3,320 دلار 6:10:18
3,319 دلار 6:08:14
3,318 دلار 6:07:14
3,319 دلار 6:06:14
3,318 دلار 6:05:13
3,317 دلار 6:03:14
3,318 دلار 6:02:13
3,315 دلار 6:01:14
3,319 دلار 6:00:15
3,318 دلار 5:57:12
3,319 دلار 5:56:13
3,318 دلار 5:55:13
3,319 دلار 5:54:17
3,318 دلار 5:53:13
3,319 دلار 5:46:13
3,318 دلار 5:44:13
3,317 دلار 5:41:13
3,316 دلار 5:37:13
3,317 دلار 5:35:16
3,318 دلار 5:34:14
3,317 دلار 5:32:13
3,316 دلار 5:31:14
3,318 دلار 5:30:15
3,321 دلار 5:29:14
3,320 دلار 5:28:13
3,319 دلار 5:27:14
3,320 دلار 5:25:13
3,321 دلار 5:13:12
3,320 دلار 5:10:15
3,319 دلار 5:09:15
3,320 دلار 5:06:13
3,319 دلار 5:04:17
3,320 دلار 5:01:15
3,321 دلار 4:58:13
3,320 دلار 4:53:13
3,321 دلار 4:52:14
3,320 دلار 4:47:17
3,321 دلار 4:45:14
3,320 دلار 4:44:17
3,321 دلار 4:43:13
3,322 دلار 4:42:18
3,321 دلار 4:40:20
3,322 دلار 4:38:19
3,323 دلار 4:35:13
3,324 دلار 4:34:12
3,325 دلار 4:33:13
3,324 دلار 4:32:13
3,325 دلار 4:31:15
3,324 دلار 4:30:16

FTSE 100

 • نرخ فعلی : 7,548
 • بالاترین قیمت روز : 7,554
 • پایین ترین قیمت روز : 7,515
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۵ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 7,548
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
7,548 دلار 20:21:23
7,551 دلار 20:15:23
7,552 دلار 20:14:21
7,551 دلار 20:13:25
7,549 دلار 20:11:28
7,548 دلار 20:08:21
7,549 دلار 20:06:21
7,550 دلار 20:04:21
7,551 دلار 20:03:26
7,550 دلار 20:01:24
7,551 دلار 19:59:26
7,552 دلار 19:55:28
7,553 دلار 19:53:20
7,551 دلار 19:52:20
7,552 دلار 19:51:21
7,551 دلار 19:50:22
7,550 دلار 19:49:20
7,549 دلار 19:48:26
7,550 دلار 19:47:21
7,549 دلار 19:46:20
7,550 دلار 19:45:22
7,551 دلار 19:44:30
7,550 دلار 19:43:20
7,546 دلار 19:42:22
7,547 دلار 19:41:21
7,548 دلار 19:39:19
7,550 دلار 19:38:26
7,549 دلار 19:37:21
7,550 دلار 19:36:22
7,551 دلار 19:34:20
7,552 دلار 19:33:25
7,551 دلار 19:29:20
7,550 دلار 19:28:20
7,552 دلار 19:27:19
7,553 دلار 19:25:23
7,554 دلار 19:23:25
7,553 دلار 19:22:22
7,551 دلار 19:21:22
7,550 دلار 19:20:24
7,549 دلار 19:19:20
7,548 دلار 19:16:22
7,546 دلار 19:15:24
7,547 دلار 19:13:20
7,548 دلار 19:12:21
7,547 دلار 19:11:21
7,549 دلار 19:10:22
7,550 دلار 19:09:19
7,551 دلار 19:06:20
7,550 دلار 19:04:20
7,551 دلار 19:03:21
7,550 دلار 19:02:21
7,549 دلار 19:01:22
7,550 دلار 18:59:21
7,551 دلار 18:58:20
7,553 دلار 18:57:20
7,552 دلار 18:56:19
7,551 دلار 18:53:20
7,552 دلار 18:52:23
7,551 دلار 18:51:22
7,552 دلار 18:49:29
7,551 دلار 18:48:20
7,552 دلار 18:46:21
7,549 دلار 18:45:23
7,547 دلار 18:44:21
7,545 دلار 18:43:20
7,546 دلار 18:41:21
7,545 دلار 18:40:22
7,546 دلار 18:39:20
7,548 دلار 18:38:20
7,547 دلار 18:37:21
7,548 دلار 18:34:19
7,550 دلار 18:33:20
7,549 دلار 18:32:21
7,548 دلار 18:29:19
7,547 دلار 18:27:19
7,548 دلار 18:26:21
7,549 دلار 18:25:22
7,548 دلار 18:24:19
7,546 دلار 18:23:21
7,548 دلار 18:22:19
7,546 دلار 18:21:20
7,548 دلار 18:20:21
7,547 دلار 18:19:20
7,548 دلار 18:17:19
7,552 دلار 18:16:19
7,548 دلار 18:15:22
7,545 دلار 18:14:21
7,547 دلار 18:11:19
7,545 دلار 18:10:21
7,544 دلار 18:06:19
7,545 دلار 18:04:19
7,546 دلار 17:59:25
7,547 دلار 17:57:19
7,546 دلار 17:55:22
7,547 دلار 17:52:21
7,548 دلار 17:51:19
7,546 دلار 17:49:19
7,547 دلار 17:48:19
7,548 دلار 17:47:19
7,549 دلار 17:46:20
7,547 دلار 17:43:19
7,546 دلار 17:42:19
7,545 دلار 17:40:21
7,546 دلار 17:39:18
7,547 دلار 17:38:19
7,546 دلار 17:34:19
7,545 دلار 17:31:20
7,546 دلار 17:30:27
7,547 دلار 17:29:19
7,548 دلار 17:28:24
7,549 دلار 17:27:18
7,545 دلار 17:26:18
7,546 دلار 17:25:26
7,544 دلار 17:24:20
7,540 دلار 17:23:23
7,537 دلار 17:22:19
7,538 دلار 17:21:19
7,533 دلار 17:20:19
7,532 دلار 17:19:19
7,530 دلار 17:18:24
7,528 دلار 17:17:18
7,526 دلار 17:15:22
7,525 دلار 17:14:17
7,526 دلار 17:09:19
7,525 دلار 17:08:19
7,524 دلار 17:07:19
7,523 دلار 17:06:19
7,522 دلار 17:05:22
7,521 دلار 17:03:18
7,523 دلار 17:00:22
7,524 دلار 16:58:18
7,523 دلار 16:54:28
7,522 دلار 16:52:19
7,521 دلار 16:51:19
7,520 دلار 16:50:20
7,518 دلار 16:48:20
7,517 دلار 16:47:19
7,527 دلار 15:45:28
7,526 دلار 15:44:24
7,527 دلار 15:42:19
7,528 دلار 15:41:25
7,529 دلار 15:40:21
7,531 دلار 15:38:20
7,530 دلار 15:37:21
7,531 دلار 15:36:24
7,530 دلار 15:35:23
7,529 دلار 15:31:20
7,530 دلار 15:31:11
7,529 دلار 15:23:23
7,530 دلار 15:22:19
7,529 دلار 15:18:23
7,527 دلار 15:17:17
7,526 دلار 15:16:19
7,527 دلار 15:15:26
7,525 دلار 15:08:17
7,524 دلار 15:04:16
7,525 دلار 15:03:18
7,526 دلار 15:01:18
7,525 دلار 15:00:19
7,524 دلار 14:57:16
7,523 دلار 14:54:19
7,524 دلار 14:53:19
7,525 دلار 14:52:17
7,526 دلار 14:51:18
7,527 دلار 14:49:18
7,526 دلار 14:47:17
7,525 دلار 14:42:18
7,524 دلار 14:41:17
7,525 دلار 14:39:17
7,526 دلار 14:38:18
7,527 دلار 14:32:19
7,528 دلار 14:31:18
7,529 دلار 14:28:17
7,528 دلار 14:27:24
7,527 دلار 14:26:17
7,526 دلار 14:25:19
7,529 دلار 14:22:17
7,530 دلار 14:19:17
7,531 دلار 14:17:18
7,530 دلار 14:16:17
7,534 دلار 14:15:19
7,533 دلار 14:14:17
7,532 دلار 14:12:16
7,531 دلار 14:09:18
7,528 دلار 14:08:18
7,529 دلار 14:07:16
7,528 دلار 14:06:18
7,527 دلار 14:05:18
7,528 دلار 14:04:16
7,527 دلار 14:03:17
7,528 دلار 14:02:17
7,529 دلار 14:01:17
7,528 دلار 14:00:21
7,527 دلار 13:58:17
7,525 دلار 13:57:17
7,524 دلار 13:55:18
7,525 دلار 13:54:17
7,523 دلار 13:53:17
7,524 دلار 13:51:17
7,523 دلار 13:50:19
7,524 دلار 13:48:16
7,526 دلار 13:45:19
7,527 دلار 13:43:17
7,528 دلار 13:42:17
7,527 دلار 13:40:19
7,525 دلار 13:38:16
7,524 دلار 13:37:17
7,522 دلار 13:36:18
7,521 دلار 13:35:19
7,523 دلار 13:34:19
7,522 دلار 13:33:17
7,523 دلار 13:32:17
7,525 دلار 13:31:17
7,528 دلار 13:30:20
7,529 دلار 13:28:17
7,528 دلار 13:26:16
7,527 دلار 13:25:18
7,529 دلار 13:24:17
7,526 دلار 13:23:16
7,525 دلار 13:22:16
7,524 دلار 13:21:17
7,525 دلار 13:18:17
7,526 دلار 13:16:17
7,527 دلار 13:15:19
7,525 دلار 13:13:16
7,527 دلار 13:12:17
7,528 دلار 13:10:18
7,530 دلار 13:09:17
7,531 دلار 13:07:16
7,532 دلار 13:06:18
7,531 دلار 13:05:20
7,532 دلار 13:02:17
7,531 دلار 13:01:17
7,533 دلار 13:00:21
7,534 دلار 12:55:18
7,535 دلار 12:52:17
7,534 دلار 12:51:17
7,533 دلار 12:50:19
7,532 دلار 12:48:17
7,534 دلار 12:47:15
7,533 دلار 12:46:17
7,531 دلار 12:45:19
7,530 دلار 12:43:15
7,528 دلار 12:42:17
7,527 دلار 12:41:17
7,528 دلار 12:40:18
7,527 دلار 12:39:15
7,526 دلار 12:38:15
7,525 دلار 12:36:17
7,524 دلار 12:35:17
7,525 دلار 12:34:16
7,524 دلار 12:33:15
7,522 دلار 12:32:16
7,523 دلار 12:31:16
7,525 دلار 12:29:16
7,524 دلار 12:25:17
7,523 دلار 12:23:15
7,521 دلار 12:22:16
7,520 دلار 12:19:15
7,519 دلار 12:18:16
7,518 دلار 12:15:17
7,517 دلار 12:14:16
7,518 دلار 12:13:15
7,517 دلار 12:11:15
7,515 دلار 12:07:16
7,517 دلار 12:06:15
7,518 دلار 12:05:18
7,519 دلار 12:03:16
7,520 دلار 12:02:18
7,519 دلار 12:01:17
7,521 دلار 12:00:19
7,523 دلار 11:59:17
7,520 دلار 11:56:20
7,521 دلار 11:55:19
7,523 دلار 11:54:23
7,524 دلار 11:53:35
7,519 دلار 11:52:15
7,525 دلار 11:51:16
7,524 دلار 11:50:16
7,522 دلار 11:49:16
7,519 دلار 11:47:14
7,520 دلار 11:46:15

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال S&P 500

تمام صفحه
راهنما
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,202 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 214 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.72%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 2,392 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 24 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 2,372 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 44 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 1.85%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 2,324 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 92 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 3.96%