شاخص یاب

شاخص های بورس جهانی

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
نزدک 7,201 (0.32%) 23 7,136 7,201 ۰۶:۰۳:۱۴
داو جونز 25,387 (0.77%) 195 25,076 25,387 ۰۶:۰۳:۱۴
اس & پی 500 2,726 (0.48%) 13 2,700 2,726 ۰۶:۰۳:۱۴
داو جونز (جهانی) 2,902 (0.31%) 9 2,900 2,912 ۰۶:۰۲:۰۳
فتسی 100 7,049 (0.22%) 15 7,034 7,049 ۰۶:۰۳:۱۴
دکس آلمان 11,384 (0.25%) 28 11,384 11,413 ۰۶:۰۳:۱۴
کک 40 5,069 (0.01%) 0 5,069 5,069 ۰۶:۰۳:۱۴
SmallCap 2000 1502.57 (0.54%) 8.16 1502.57 1525.8 ۰۶:۰۳:۱۴
S&P/TSX 15133.12 (0.21%) 31.65 15128.47 15174.48 ۰۶:۰۳:۱۴
TR Canada 50 277.19 (0%) 0 277.06 277.44 ۶ بهمن
Bovespa 85973.06 (0.04%) 38.52 84782.89 85973.06 ۰۶:۰۳:۱۴
IPC 42343.96 (0.19%) 78.87 42232.17 43310.01 ۰۶:۰۳:۱۴
Euro Stoxx 50 3205.36 (0%) 0 3205.36 3206.25 ۰۶:۰۳:۱۴
AEX 527.14 (0%) 0 527.14 527.48 ۰۶:۰۳:۱۴
FTSE MIB 19077.47 (0%) 0 19077.47 19097.5 ۰۶:۰۳:۱۴
SMI 8936.5 (0%) 0 8936.5 8976.5 ۰۶:۰۳:۱۴
PSI 20 4959.68 (0%) 0 4951.5 4959.68 ۰۶:۰۳:۱۴
BEL 20 3538.83 (0%) 0 3533.7 3538.83 ۰۶:۰۳:۱۴
OMXS30 1502.45 (0%) 0 1502.45 1514.22 ۰۶:۰۳:۱۴
OMXC20 926.19 (0%) 0 925.46 935.25 ۲۲ آبان
MICEX 2378.59 (0%) 0 2378.59 2395.31 ۰۶:۰۳:۱۴
RTSI 1117.26 (0%) 0 1115.53 1117.26 ۰۶:۰۳:۱۴
WIG20 2231.9 (0%) 0 2220.44 2231.9 ۰۶:۰۳:۱۴
Budapest SE 39115.56 (2.26%) 862.91 38108.46 39115.56 ۰۶:۰۳:۱۴
BIST 100 93287.16 (0%) 0 92814.27 93287.16 ۰۶:۰۳:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
داو جونز (آسیا) 3,192 (0.06%) 2 3,177 3,195 ۰۶:۰۳:۰۳
نیکی 225 21,811 (0.16%) 36 21,621 21,846 ۰۶:۰۳:۱۵
هنگ سنگ 25,793 (0.54%) 138 25,593 25,799 ۰۶:۰۳:۱۵
شانگهای 2,655 (0.86%) 23 2,632 2,656 ۰۶:۰۳:۱۵
سنگاپور 3,068 (0.48%) 15 3,043 3,068 ۰۶:۰۳:۱۵
آیبکس 35 9,109 (0.03%) 2 9,107 9,109 ۰۶:۰۳:۱۴
استاکس 600 362 (0%) 0 360 365 ۲۳ آبان
Tadawul All Share 7659.88 (0%) 0 7659.88 7750.95 ۰۶:۰۳:۱۵
S&P/ASX 200 5708.4 (0.43%) 24.4 5693.6 5834.2 ۰۶:۰۳:۱۵
DJ New Zealand 261.32 (0.03%) 0.07 260.61 262.73 ۰۶:۰۳:۱۵
China A50 11091.6 (0.64%) 70.06 11006.67 11169.84 ۰۶:۰۳:۱۵
Taiwan Weighted 9800.39 (0.09%) 8.51 9760.32 9844.39 ۰۶:۰۳:۱۵
SET 1652.3 (0%) 0 1652.3 1659.78 ۰۶:۰۳:۱۵
KOSPI 2071.5 (0.17%) 3.45 2059.15 2076.9 ۰۶:۰۳:۱۵
IDX Composite 5920.21 (1.06%) 61.92 5835.2 5921.9 ۰۶:۰۳:۱۵
Nifty 50 10576.3 (0%) 0 10576.3 10582.5 ۰۶:۰۳:۱۵
BSE Sensex 35141.99 (0%) 0 35141.99 35144.49 ۰۶:۰۳:۱۵
PSEi Composite 6907.91 (0.22%) 15.17 6843.83 6923.08 ۰۶:۰۳:۱۵
STI Index 3043.19 (0.34%) 10.41 3043.19 3068.15 ۰۶:۰۳:۱۵
Karachi 100 41152.28 (0%) 0 41096.33 41152.28 ۰۶:۰۳:۱۵
CSE All-Share 5947.36 (0%) 0 5947.36 5993.54 ۰۶:۰۳:۱۵
SZSE Component 7952.62 (0.56%) 44.07 7884.38 7963.66 ۰۶:۰۳:۱۵
ATX 3151.94 (0%) 0 3128.72 3151.94 ۰۶:۰۳:۱۴
HNX 30 182.04 (1.13%) 2.06 182.04 186.28 ۰۶:۰۳:۱۵

S&P 500

 • نرخ فعلی : 2,726
 • بالاترین قیمت روز : 2,726
 • پایین ترین قیمت روز : 2,700
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 24.64
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.9%
 • نرخ بازگشایی بازار : 2,714.78
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۰۲:۴۸
 • نرخ روز گذشته : 2,713.28
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.47%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 12.72
جدول نرخ های امروز زمان
2,701.58 دلار 6:03:14
2,726.22 دلار 6:02:48
2,701.58 دلار 5:33:13
2,726.22 دلار 5:32:34
2,701.58 دلار 5:03:12
2,726.22 دلار 5:02:35
2,701.58 دلار 4:33:13
2,726.22 دلار 4:32:29
2,701.58 دلار 4:03:13
2,726.22 دلار 4:02:35
2,701.58 دلار 3:33:12
2,726.22 دلار 3:32:34
2,701.58 دلار 3:03:13
2,726.22 دلار 3:02:42
2,701.58 دلار 2:33:11
2,726.22 دلار 2:32:33
2,701.58 دلار 2:03:13
2,726.22 دلار 2:02:47
2,701.58 دلار 1:33:12
2,726.22 دلار 1:32:35
2,701.58 دلار 1:03:11
2,726.22 دلار 1:02:40
2,701.58 دلار 0:54:12
2,702.28 دلار 0:33:12
2,726.22 دلار 0:32:34
2,702.28 دلار 0:29:11
2,702.75 دلار 0:28:11
2,702.28 دلار 0:27:12
2,702.02 دلار 0:26:11
2,700.28 دلار 0:25:13
2,701.52 دلار 0:24:11
2,704.25 دلار 0:23:12
2,706.49 دلار 0:22:12
2,705.78 دلار 0:21:14
2,708.28 دلار 0:19:12
2,710.09 دلار 0:18:12
2,710.78 دلار 0:17:11
2,711.46 دلار 0:16:12
2,708.72 دلار 0:15:15
2,710.02 دلار 0:14:11
2,709.72 دلار 0:13:13
2,709.52 دلار 0:12:13
2,710.28 دلار 0:11:13
2,711.52 دلار 0:10:13
2,711.78 دلار 0:09:11
2,711.28 دلار 0:08:13
2,711.71 دلار 0:07:12
2,711.02 دلار 0:06:12
2,711.7 دلار 0:05:14
2,713.02 دلار 0:04:12
2,712.2 دلار 0:03:13
2,726.22 دلار 0:02:51
2,714.78 دلار 0:02:13

Nasdaq

 • نرخ فعلی : 7,201
 • بالاترین قیمت روز : 7,201
 • پایین ترین قیمت روز : 7,136
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 64.48
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.91%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,177.96
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۰۲:۴۸
 • نرخ روز گذشته : 7,178.2
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.32%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 22.8
جدول نرخ های امروز زمان
7,136.39 دلار 6:03:14
7,200.87 دلار 6:02:48
7,136.39 دلار 5:33:13
7,200.87 دلار 5:32:34
7,136.39 دلار 5:03:12
7,200.87 دلار 5:02:35
7,136.39 دلار 4:33:13
7,200.87 دلار 4:32:29
7,136.39 دلار 4:03:13
7,200.87 دلار 4:02:35
7,136.39 دلار 3:33:12
7,200.87 دلار 3:32:34
7,136.39 دلار 3:03:13
7,200.87 دلار 3:02:42
7,136.39 دلار 2:33:11
7,200.87 دلار 2:32:33
7,136.39 دلار 2:03:13
7,200.87 دلار 2:02:47
7,136.39 دلار 1:33:12
7,200.87 دلار 1:32:35
7,136.39 دلار 1:03:11
7,200.87 دلار 1:02:40
7,136.39 دلار 0:33:12
7,200.87 دلار 0:32:34
7,136.39 دلار 0:31:12
7,136.6 دلار 0:30:16
7,138.93 دلار 0:29:11
7,141.54 دلار 0:28:11
7,143.14 دلار 0:27:12
7,139.2 دلار 0:26:11
7,137.59 دلار 0:25:13
7,141.09 دلار 0:24:11
7,147.38 دلار 0:23:12
7,157.74 دلار 0:22:12
7,154.78 دلار 0:21:14
7,159.82 دلار 0:20:13
7,161.93 دلار 0:19:12
7,164.09 دلار 0:18:12
7,167.94 دلار 0:17:11
7,169.35 دلار 0:16:12
7,160.69 دلار 0:15:15
7,165.6 دلار 0:14:11
7,163.52 دلار 0:13:13
7,164.23 دلار 0:12:13
7,166.22 دلار 0:11:13
7,169.99 دلار 0:10:13
7,169.96 دلار 0:09:11
7,171.04 دلار 0:08:13
7,168.71 دلار 0:07:12
7,170.61 دلار 0:06:12
7,170.31 دلار 0:05:14
7,173.67 دلار 0:04:13
7,172.39 دلار 0:03:13
7,200.87 دلار 0:02:51
7,177.96 دلار 0:02:13

Asia Dow

 • نرخ فعلی : 3,192
 • بالاترین قیمت روز : 3,195
 • پایین ترین قیمت روز : 3,177
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 5.59
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.07%
 • نرخ بازگشایی بازار : 3,195.17
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۰۲:۰۳
 • نرخ روز گذشته : 3,190.26
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.74
جدول نرخ های امروز زمان
3,192.08 دلار 6:03:03
3,192.31 دلار 6:02:03
3,193.09 دلار 6:01:03
3,190.08 دلار 6:00:05
3,190.32 دلار 5:59:03
3,189.95 دلار 5:58:10
3,186.38 دلار 5:57:03
3,186.1 دلار 5:56:08
3,185.16 دلار 5:55:04
3,185.83 دلار 5:54:10
3,185.86 دلار 5:53:04
3,186.45 دلار 5:52:03
3,186.59 دلار 5:51:05
3,185.13 دلار 5:50:07
3,184.06 دلار 5:49:03
3,186.09 دلار 5:48:07
3,185.43 دلار 5:47:03
3,185.2 دلار 5:46:03
3,186.68 دلار 5:45:04
3,187.56 دلار 5:44:03
3,187.52 دلار 5:43:03
3,187.21 دلار 5:42:05
3,187.98 دلار 5:41:02
3,188.13 دلار 5:40:04
3,187.91 دلار 5:39:03
3,184.66 دلار 5:38:03
3,181.64 دلار 5:37:02
3,181.74 دلار 5:36:03
3,182.63 دلار 5:35:04
3,181.49 دلار 5:34:03
3,180.23 دلار 5:33:03
3,179.54 دلار 5:32:03
3,179.36 دلار 5:31:03
3,178.43 دلار 5:30:05
3,179.28 دلار 5:29:03
3,180.31 دلار 5:28:03
3,180.42 دلار 5:27:03
3,180.83 دلار 5:26:02
3,180.42 دلار 5:25:04
3,180.29 دلار 5:24:03
3,179.1 دلار 5:23:03
3,177.37 دلار 5:22:03
3,177.85 دلار 5:21:03
3,180.55 دلار 5:20:04
3,181.23 دلار 5:19:04
3,183.25 دلار 5:18:02
3,182.79 دلار 5:17:03
3,182.19 دلار 5:16:03
3,181.11 دلار 5:15:04
3,182.62 دلار 5:14:03
3,182.36 دلار 5:13:03
3,180.93 دلار 5:12:03
3,182.18 دلار 5:11:03
3,181.82 دلار 5:10:04
3,180.85 دلار 5:09:02
3,183.72 دلار 5:08:03
3,184.82 دلار 5:07:03
3,186.76 دلار 5:06:03
3,190.18 دلار 5:05:03
3,189.96 دلار 5:04:02
3,191.37 دلار 5:03:02
3,189.36 دلار 5:02:02
3,189.79 دلار 5:01:03
3,184.2 دلار 5:00:04
3,185.13 دلار 4:59:03
3,184.74 دلار 4:58:02
3,185.1 دلار 4:57:03
3,184.89 دلار 4:56:03
3,185.5 دلار 4:55:04
3,185.77 دلار 4:54:03
3,185.68 دلار 4:53:02
3,186.78 دلار 4:52:03
3,186.23 دلار 4:51:03
3,185.98 دلار 4:50:04
3,187.29 دلار 4:49:02
3,186.73 دلار 4:48:03
3,187.64 دلار 4:47:03
3,187.62 دلار 4:46:02
3,187.39 دلار 4:45:05
3,187.79 دلار 4:44:03
3,187.88 دلار 4:43:02
3,188.48 دلار 4:42:03
3,189.15 دلار 4:41:03
3,187.91 دلار 4:40:04
3,188.22 دلار 4:39:03
3,188.13 دلار 4:38:03
3,186.99 دلار 4:37:02
3,185.37 دلار 4:36:03
3,186.15 دلار 4:35:04
3,187.39 دلار 4:34:03
3,185.65 دلار 4:33:03
3,186.19 دلار 4:32:03
3,186.64 دلار 4:31:03
3,185.39 دلار 4:30:04
3,185.54 دلار 4:29:03
3,186.08 دلار 4:28:03
3,186.3 دلار 4:27:03
3,185.57 دلار 4:26:02
3,185.5 دلار 4:25:03
3,186.18 دلار 4:24:03
3,185.69 دلار 4:23:02
3,185.41 دلار 4:22:02
3,185.13 دلار 4:21:03
3,184.86 دلار 4:20:04
3,184.6 دلار 4:19:03
3,184.36 دلار 4:18:03
3,183.55 دلار 4:17:02
3,184.03 دلار 4:16:03
3,184.36 دلار 4:15:04
3,184.57 دلار 4:14:03
3,184.43 دلار 4:13:02
3,184.42 دلار 4:12:03
3,184.5 دلار 4:11:03
3,184.59 دلار 4:10:05
3,184.7 دلار 4:09:02
3,184.77 دلار 4:08:03
3,184.87 دلار 4:07:03
3,185.63 دلار 4:06:03
3,186.21 دلار 4:05:03
3,186.69 دلار 4:04:03
3,187 دلار 4:03:02
3,186.7 دلار 4:02:02
3,185.64 دلار 4:01:03
3,183.23 دلار 4:00:05
3,183.63 دلار 3:59:03
3,183.87 دلار 3:58:03
3,184.21 دلار 3:57:03
3,184.41 دلار 3:56:03
3,182.77 دلار 3:55:03
3,183.55 دلار 3:54:03
3,183.37 دلار 3:53:02
3,183.12 دلار 3:52:03
3,182.84 دلار 3:51:03
3,183.32 دلار 3:50:04
3,184.03 دلار 3:49:03
3,184.98 دلار 3:48:03
3,184.14 دلار 3:47:03
3,184.85 دلار 3:46:02
3,184.55 دلار 3:45:07
3,184.17 دلار 3:44:03
3,183.36 دلار 3:43:02
3,184.15 دلار 3:42:03
3,185.19 دلار 3:41:03
3,186.36 دلار 3:40:04
3,186.34 دلار 3:39:03
3,185.31 دلار 3:38:03
3,185.54 دلار 3:37:02
3,185.58 دلار 3:36:03
3,186.49 دلار 3:35:05
3,187.27 دلار 3:34:03
3,187.07 دلار 3:33:03
3,188.37 دلار 3:32:02
3,189.16 دلار 3:31:03
3,194.63 دلار 3:30:04
3,194.56 دلار 3:29:03
3,194.35 دلار 3:28:03
3,194.43 دلار 3:27:03
3,194.6 دلار 3:26:02
3,194.65 دلار 3:25:04
3,194.77 دلار 3:24:03
3,194.65 دلار 3:22:02
3,194.76 دلار 3:21:03
3,194.69 دلار 3:20:04
3,194.79 دلار 3:19:02
3,194.6 دلار 3:18:03
3,194.98 دلار 3:17:02
3,195.16 دلار 3:16:02
3,195.19 دلار 3:15:03
3,194.99 دلار 3:14:03
3,193.88 دلار 3:13:02
3,194.88 دلار 3:12:03
3,194.92 دلار 3:11:02
3,195.03 دلار 3:10:03
3,194.74 دلار 3:09:03
3,194.55 دلار 3:08:03
3,194.62 دلار 3:07:03
3,194.58 دلار 3:06:03
3,194.67 دلار 3:05:03
3,194.83 دلار 3:04:02
3,194.94 دلار 3:03:02
3,194.82 دلار 3:02:02
3,194.97 دلار 3:01:03
3,194.91 دلار 3:00:05
3,194.68 دلار 2:59:02
3,194.74 دلار 2:58:03
3,194.92 دلار 2:57:03
3,194.78 دلار 2:56:03
3,194.84 دلار 2:55:03
3,195.23 دلار 2:54:03
3,194.73 دلار 2:53:03
3,194.69 دلار 2:52:02
3,194.64 دلار 2:51:03
3,195.19 دلار 2:50:04
3,195.35 دلار 2:49:02
3,195.05 دلار 2:48:02
3,195.23 دلار 2:47:03
3,195.36 دلار 2:46:03
3,195.17 دلار 2:45:03

FTSE 100

 • نرخ فعلی : 7,049
 • بالاترین قیمت روز : 7,049
 • پایین ترین قیمت روز : 7,034
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 15.34
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.22%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,049.13
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۰۲:۴۸
 • نرخ روز گذشته : 7,033.79
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.22%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 15.21
جدول نرخ های امروز زمان
7,033.79 دلار 6:03:14
7,049.13 دلار 6:02:48
7,033.79 دلار 5:33:13
7,049.13 دلار 5:32:34
7,033.79 دلار 5:03:12
7,049.13 دلار 5:02:35
7,033.79 دلار 4:33:13
7,049.13 دلار 4:32:29
7,033.79 دلار 4:03:13
7,049.13 دلار 4:02:35
7,033.79 دلار 3:33:12
7,049.13 دلار 3:32:34
7,033.79 دلار 3:03:13
7,049.13 دلار 3:02:42
7,033.79 دلار 2:33:11
7,049.13 دلار 2:32:33
7,033.79 دلار 2:03:13
7,049.13 دلار 2:02:47
7,033.79 دلار 1:33:12
7,049.13 دلار 1:32:35
7,033.79 دلار 1:03:11
7,049.13 دلار 1:02:40
7,033.79 دلار 0:33:12
7,049.13 دلار 0:32:34
7,033.79 دلار 0:03:13
7,049.13 دلار 0:02:51

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال S&P 500

Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,702 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 24 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.89%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 2,740 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 14 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.51%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 2,836 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 110 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 4.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 2,805 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 79 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 2.9%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
E-Mini S&P 500 2696 (0.89%) 24 2691.5 2721 ۰۶:۰۳:۱۴
E-Mini Nasdaq 100 6773.75 (1.02%) 69 6760.75 6845.25 ۰۶:۰۳:۱۴
DJIA mini-sized 25036 (0.73%) 184 24985 25230 ۰۶:۰۳:۱۴
Russell 2000 Mini 1497.6 (1.14%) 17.1 1495.2 1515.8 ۰۶:۰۳:۱۴
E-Mini S&P Midca 1837.2 (0.84%) 15.4 1834.1 1853.9 ۰۶:۰۳:۱۴
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
S&P 500 Index 2693.4 (1.04%) 27.9 2693.4 2721.3 ۰۶:۰۲:۱۵
E-Mini S&P Smallca 946.4 (0.77%) 7.3 946.4 953.7 ۰۰:۵۵:۱۲
CBOE S&P 500 VIX 20.1 (2.03%) 0.4 19.15 20.3 ۰۶:۰۳:۱۴
Dax Index 12980 (0%) 0 12980 13003 ۲۶ اردیبهشت