بورس های جهانی

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
Nasdaq 6,412 (0.02%) 1 6,410 6,416 ۰:۳۱
Dow 21,613 (0.01%) 3 21,609 21,620 ۰:۳۵
S&P 500 2,477 (0%) 0 2,476 2,478 ۰:۲۷
GlobalDow 2,850 (0.25%) 7 2,842 2,850 ۱۷:۲۶
FTSE 100 7,466 (0.42%) 31 7,436 7,486 ۱۷:۳۱
DAX 12,300 (0.29%) 36 12,259 12,341 ۱۷:۳۰
CAC 5,189 (0.54%) 28 5,160 5,208 ۱۷:۲۹
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
Asia Dow 3,472 (0.49%) 17 3,460 3,472 ۱۷:۳۱
Nikkei225 20,050 (0.48%) 95 20,020 20,066 ۱۰:۵۰
HangSeng 26,941 (0.33%) 89 26,810 26,955 ۱۲:۵۴
Shanghai 3,248 (0.12%) 4 3,229 3,248 ۱۱:۴۵
Singapore 3,337 (0.27%) 9 3,325 3,337 ۱۳:۵۰
IBEX 35 10,557 (0.32%) 34 10,513 10,584 ۱۷:۳۰
Stoxx 600 383 (0.52%) 2 382 384 ۱۷:۱۸

S&P 500

 • نرخ فعلی : 2,477
 • بالاترین قیمت روز : 2,478
 • پایین ترین قیمت روز : 2,476
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 2,478
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰:۲۷
 • نرخ روز گذشته : 2,477
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
2,477 دلار 0:27:19
2,476 دلار 0:26:21
2,477 دلار 0:12:19
2,478 دلار 0:09:21
2,477 دلار 0:08:20
2,478 دلار 0:00:31

Nasdaq

 • نرخ فعلی : 6,412
 • بالاترین قیمت روز : 6,416
 • پایین ترین قیمت روز : 6,410
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 6,414
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰:۳۱
 • نرخ روز گذشته : 6,413
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1
جدول نرخ های امروز زمان
6,412 دلار 0:31:18
6,414 دلار 0:30:27
6,413 دلار 0:29:20
6,411 دلار 0:25:19
6,410 دلار 0:23:19
6,412 دلار 0:21:21
6,411 دلار 0:20:22
6,413 دلار 0:16:19
6,414 دلار 0:13:20
6,413 دلار 0:12:19
6,414 دلار 0:10:21
6,413 دلار 0:09:21
6,412 دلار 0:08:20
6,414 دلار 0:07:21
6,416 دلار 0:06:20
6,415 دلار 0:05:26
6,414 دلار 0:00:31

Asia Dow

 • نرخ فعلی : 3,472
 • بالاترین قیمت روز : 3,472
 • پایین ترین قیمت روز : 3,460
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.23%
 • نرخ بازگشایی بازار : 3,464
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۳۱
 • نرخ روز گذشته : 3,455
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.49%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 17
جدول نرخ های امروز زمان
3,472 دلار 17:31:39
3,471 دلار 17:29:41
3,472 دلار 17:28:43
3,471 دلار 16:52:47
3,470 دلار 16:42:43
3,471 دلار 16:30:42
3,472 دلار 15:29:33
3,471 دلار 15:28:38
3,472 دلار 15:26:40
3,471 دلار 15:25:37
3,472 دلار 15:18:33
3,471 دلار 15:17:31
3,472 دلار 14:58:44
3,471 دلار 14:35:49
3,470 دلار 13:57:39
3,469 دلار 13:48:33
3,470 دلار 13:47:43
3,469 دلار 13:42:43
3,470 دلار 13:41:35
3,469 دلار 13:33:30
3,468 دلار 13:16:36
3,469 دلار 13:13:35
3,468 دلار 13:12:29
3,469 دلار 13:07:50
3,468 دلار 13:06:44
3,469 دلار 13:05:41
3,470 دلار 12:54:46
3,471 دلار 12:50:47
3,470 دلار 12:43:29
3,469 دلار 12:39:42
3,470 دلار 12:38:38
3,469 دلار 12:30:34
3,470 دلار 12:16:39
3,471 دلار 12:15:40
3,470 دلار 12:05:45
3,469 دلار 12:03:09
3,470 دلار 11:59:52
3,469 دلار 11:58:26
3,470 دلار 11:56:56
3,469 دلار 11:51:38
3,468 دلار 11:49:25
3,467 دلار 11:48:31
3,468 دلار 11:47:38
3,467 دلار 11:42:26
3,468 دلار 11:38:30
3,467 دلار 11:30:34
3,466 دلار 11:25:28
3,465 دلار 11:23:29
3,466 دلار 11:22:24
3,465 دلار 11:16:31
3,464 دلار 11:14:31
3,465 دلار 11:13:36
3,464 دلار 11:10:29
3,463 دلار 11:07:28
3,464 دلار 11:04:31
3,463 دلار 11:03:24
3,464 دلار 11:01:24
3,463 دلار 10:58:25
3,464 دلار 10:56:33
3,463 دلار 10:56:27
3,464 دلار 10:45:57
3,465 دلار 10:40:29
3,464 دلار 10:38:24
3,465 دلار 10:35:28
3,464 دلار 10:29:58
3,463 دلار 10:28:27
3,464 دلار 10:25:27
3,463 دلار 10:24:23
3,464 دلار 10:21:27
3,463 دلار 10:20:27
3,464 دلار 10:19:28
3,463 دلار 10:18:25
3,464 دلار 10:17:24
3,463 دلار 10:14:24
3,464 دلار 10:13:27
3,463 دلار 10:02:26
3,464 دلار 10:00:33
3,463 دلار 9:57:19
3,464 دلار 9:53:21
3,463 دلار 9:52:19
3,464 دلار 9:49:20
3,465 دلار 9:48:18
3,464 دلار 9:47:21
3,465 دلار 9:46:25
3,464 دلار 9:42:20
3,465 دلار 9:41:24
3,464 دلار 9:39:17
3,463 دلار 9:33:22
3,462 دلار 9:32:24
3,463 دلار 9:31:25
3,464 دلار 9:27:26
3,463 دلار 9:26:22
3,464 دلار 9:24:26
3,463 دلار 9:22:25
3,464 دلار 9:16:26
3,463 دلار 9:14:26
3,464 دلار 9:13:22
3,463 دلار 9:12:24
3,464 دلار 9:10:26
3,465 دلار 9:09:27
3,464 دلار 9:08:26
3,465 دلار 9:06:22
3,464 دلار 8:58:21
3,465 دلار 8:57:22
3,464 دلار 8:46:23
3,463 دلار 8:43:33
3,464 دلار 8:42:24
3,463 دلار 8:41:26
3,464 دلار 8:36:18
3,465 دلار 8:35:19
3,464 دلار 8:30:22
3,463 دلار 8:29:31
3,464 دلار 8:27:20
3,462 دلار 8:26:23
3,463 دلار 8:23:27
3,462 دلار 8:22:18
3,463 دلار 8:20:20
3,462 دلار 8:15:25
3,461 دلار 8:12:19
3,460 دلار 8:11:21
3,462 دلار 8:07:20
3,463 دلار 8:06:18
3,462 دلار 8:05:19
3,463 دلار 8:04:18
3,462 دلار 8:03:21
3,463 دلار 8:02:26
3,464 دلار 8:01:20
3,463 دلار 7:59:22
3,464 دلار 7:46:21
3,465 دلار 7:44:23
3,464 دلار 7:43:19
3,465 دلار 7:41:18
3,464 دلار 7:40:29
3,463 دلار 7:39:19
3,464 دلار 7:38:26

FTSE 100

 • نرخ فعلی : 7,466
 • بالاترین قیمت روز : 7,486
 • پایین ترین قیمت روز : 7,436
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 17
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.03%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,436
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۳۱
 • نرخ روز گذشته : 7,435
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.42%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 31
جدول نرخ های امروز زمان
7,466 دلار 17:31:38
7,467 دلار 17:30:51
7,466 دلار 17:28:42
7,467 دلار 17:27:40
7,466 دلار 17:26:40
7,468 دلار 17:24:36
7,467 دلار 17:19:39
7,466 دلار 17:18:39
7,465 دلار 17:17:55
7,466 دلار 17:15:39
7,467 دلار 17:14:44
7,465 دلار 17:10:55
7,467 دلار 17:09:40
7,468 دلار 17:08:40
7,469 دلار 17:06:38
7,468 دلار 17:04:47
7,469 دلار 17:04:12
7,467 دلار 17:02:43
7,466 دلار 17:00:47
7,467 دلار 16:58:44
7,466 دلار 16:54:41
7,465 دلار 16:53:41
7,466 دلار 16:51:40
7,465 دلار 16:50:41
7,466 دلار 16:48:44
7,465 دلار 16:47:40
7,467 دلار 16:44:40
7,466 دلار 16:42:42
7,462 دلار 16:41:40
7,461 دلار 16:36:39
7,462 دلار 16:35:41
7,461 دلار 16:29:43
7,460 دلار 16:28:38
7,461 دلار 16:27:37
7,460 دلار 16:26:36
7,459 دلار 16:25:42
7,460 دلار 16:24:39
7,462 دلار 16:21:42
7,460 دلار 16:19:40
7,463 دلار 16:18:33
7,461 دلار 16:17:37
7,460 دلار 16:16:36
7,461 دلار 16:13:38
7,460 دلار 16:09:37
7,458 دلار 16:07:46
7,459 دلار 16:06:41
7,461 دلار 16:05:56
7,462 دلار 16:03:37
7,463 دلار 16:02:07
7,465 دلار 16:01:08
7,463 دلار 15:59:38
7,464 دلار 15:58:37
7,465 دلار 15:57:35
7,466 دلار 15:56:40
7,467 دلار 15:54:34
7,466 دلار 15:49:36
7,465 دلار 15:48:33
7,467 دلار 15:47:43
7,468 دلار 15:45:41
7,467 دلار 15:44:36
7,466 دلار 15:43:34
7,465 دلار 15:42:38
7,464 دلار 15:40:36
7,465 دلار 15:39:36
7,464 دلار 15:38:31
7,465 دلار 15:35:34
7,466 دلار 15:34:31
7,465 دلار 15:33:33
7,464 دلار 15:32:30
7,467 دلار 15:31:35
7,468 دلار 15:29:33
7,469 دلار 15:25:36
7,471 دلار 15:24:40
7,473 دلار 15:22:41
7,472 دلار 15:21:31
7,473 دلار 15:19:30
7,475 دلار 15:17:31
7,476 دلار 15:16:34
7,475 دلار 15:15:33
7,478 دلار 15:14:31
7,480 دلار 15:12:34
7,481 دلار 15:11:29
7,479 دلار 15:09:34
7,480 دلار 15:08:42
7,479 دلار 15:06:42
7,477 دلار 15:05:45
7,479 دلار 15:02:44
7,481 دلار 15:01:44
7,484 دلار 14:57:37
7,486 دلار 14:56:41
7,485 دلار 14:55:37
7,486 دلار 14:54:40
7,484 دلار 14:53:31
7,485 دلار 14:52:40
7,483 دلار 14:51:40
7,478 دلار 14:50:37
7,482 دلار 14:49:31
7,483 دلار 14:48:36
7,480 دلار 14:47:46
7,477 دلار 14:46:33
7,484 دلار 14:45:37
7,485 دلار 14:44:40
7,483 دلار 14:43:44
7,485 دلار 14:42:37
7,484 دلار 14:40:48
7,485 دلار 14:39:43
7,483 دلار 14:37:31
7,484 دلار 14:35:48
7,483 دلار 14:33:41
7,482 دلار 14:31:43
7,484 دلار 14:30:48
7,482 دلار 14:28:45
7,485 دلار 14:24:38
7,482 دلار 14:23:47
7,481 دلار 14:22:45
7,482 دلار 14:22:16
7,481 دلار 14:20:35
7,480 دلار 14:19:30
7,481 دلار 14:18:30
7,480 دلار 14:15:48
7,479 دلار 14:14:45
7,477 دلار 14:13:30
7,479 دلار 14:10:44
7,480 دلار 14:09:44
7,481 دلار 14:08:40
7,482 دلار 14:07:48
7,481 دلار 14:04:32
7,480 دلار 14:02:48
7,479 دلار 13:58:44
7,478 دلار 13:57:38
7,479 دلار 13:56:41
7,476 دلار 13:55:46
7,477 دلار 13:54:33
7,476 دلار 13:53:33
7,475 دلار 13:51:49
7,478 دلار 13:50:32
7,479 دلار 13:48:33
7,480 دلار 13:47:43
7,479 دلار 13:45:44
7,478 دلار 13:44:45
7,477 دلار 13:43:42
7,478 دلار 13:42:43
7,480 دلار 13:41:34
7,481 دلار 13:38:38
7,480 دلار 13:35:44
7,479 دلار 13:34:39
7,477 دلار 13:33:29
7,478 دلار 13:32:38
7,477 دلار 13:31:39
7,478 دلار 13:30:41
7,480 دلار 13:29:41
7,481 دلار 13:27:42
7,483 دلار 13:20:35
7,482 دلار 13:19:40
7,479 دلار 13:16:36
7,478 دلار 13:15:48
7,477 دلار 13:14:38
7,475 دلار 13:13:34
7,472 دلار 13:11:42
7,470 دلار 13:10:42
7,469 دلار 13:09:39
7,472 دلار 13:06:43
7,473 دلار 13:05:41
7,475 دلار 13:03:53
7,476 دلار 13:01:09
7,475 دلار 12:59:38
7,474 دلار 12:58:44
7,473 دلار 12:57:45
7,471 دلار 12:54:45
7,474 دلار 12:50:47
7,475 دلار 12:47:29
7,476 دلار 12:46:00
7,475 دلار 12:44:40
7,476 دلار 12:43:28
7,474 دلار 12:41:35
7,472 دلار 12:40:42
7,473 دلار 12:39:42
7,475 دلار 12:38:38
7,473 دلار 12:37:38
7,472 دلار 12:35:44
7,473 دلار 12:33:42
7,476 دلار 12:32:30
7,478 دلار 12:30:34
7,471 دلار 12:28:38
7,470 دلار 12:27:43
7,469 دلار 12:26:29
7,466 دلار 12:25:30
7,468 دلار 12:23:27
7,467 دلار 12:22:33
7,470 دلار 12:21:36
7,469 دلار 12:20:44
7,471 دلار 12:19:46
7,470 دلار 12:18:41
7,471 دلار 12:18:30
7,468 دلار 12:16:38
7,472 دلار 12:15:40
7,470 دلار 12:13:29
7,473 دلار 12:11:39
7,470 دلار 12:10:44
7,468 دلار 12:08:43
7,466 دلار 12:06:39
7,465 دلار 12:04:44
7,466 دلار 12:03:44
7,467 دلار 12:03:09
7,466 دلار 12:02:43
7,467 دلار 12:01:29
7,468 دلار 11:59:51
7,469 دلار 11:56:56
7,474 دلار 11:55:35
7,468 دلار 11:53:33
7,470 دلار 11:52:25
7,468 دلار 11:51:38
7,451 دلار 11:49:25
7,448 دلار 11:48:31
7,447 دلار 11:47:37
7,446 دلار 11:46:38
7,436 دلار 11:45:32

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال S&P 500

تمام صفحه
راهنما
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,251 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 226 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.04%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 2,445 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 32 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.31%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 2,422 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 55 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 2.27%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 2,385 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 92 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 3.86%