نمودار زنده تحولات طلا

قیمت طلا - بازار نقدی

قیمت طلا قیمت زنده تغییر? درصد تغییر ? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلا 1,263.70 3.00 0.24% 1,263.30 1,267.70 ۶:۵۳
مثقال 4,786,000 0 0% 4,770,000 4,788,000 ۲ آبان
گرم ۱۸ 1,103,810 0 0% 1,100,120 1,104,270 ۲ آبان
گرم ۲۴ 1,471,390 0 0% 1,466,470 1,472,000 ۲ آبان

قیمت جهانی طلا در اوزان مختلف

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1263.70 3.0000 0.2400 1267.70 1263.30 ۶:۵۳
گرم 40.63 0.0965 0.0077 40.76 40.62 ۶:۵۳
کیلوگرم 40628.87 96.4522 7.7162 40757.47 40616.01 ۶:۵۳
تولا 473.89 1.1250 0.0900 475.39 473.74 ۶:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 17.57 0.0300 0.1700 17.62 17.54 ۵:۴۷
گرم 0.56 0.0010 0.0055 0.57 0.56 ۵:۴۷
کیلوگرم 564.89 0.9645 5.4656 566.50 563.92 ۵:۴۷
تولا 6.59 0.0113 0.0638 6.61 6.58 ۵:۴۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 939.00 3.0000 0.3200 941.00 935.00 ۶:۳۵
گرم 30.19 0.0965 0.0103 30.25 30.06 ۶:۳۵
کیلوگرم 30189.53 96.4522 10.2882 30253.83 30060.93 ۶:۳۵
تولا 352.13 1.1250 0.1200 352.88 350.63 ۶:۳۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 630.00 3.0000 0.4800 630.00 620.00 ۶:۳۱
گرم 20.25 0.0965 0.0154 20.25 19.93 ۶:۳۱
کیلوگرم 20254.96 96.4522 15.4323 20254.96 19933.45 ۶:۳۱
تولا 236.25 1.1250 0.1800 236.25 232.50 ۶:۳۱
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نسبت قیمت طلا? نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 72.28 1.35 2.02 0.07 24.95 14.54 5.85 0.59