صفحات مرتبط

قیمت طلا

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلا 1,338.58 (0.61%) 8.14 1,337.99 1,348.26 ۱۱:۲۰
مثقال طلا 6,251,000 (0%) 0 6,188,000 6,272,000 ۳۰ بهمن
گرم طلای ۱۸ 1,443,370 (0%) 0 1,426,520 1,448,220 ۳۰ بهمن
گرم طلای ۲۴ 1,924,470 (0%) 0 1,902,000 1,930,940 ۳۰ بهمن
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
آبشده شنبه ای 6,523,000 (0%) 0 6,490,000 6,555,000 ۲۷ بهمن
آبشده بنکداری 6,257,000 (0%) 0 6,184,000 6,342,000 ۳۰ بهمن
مثقال / عیار جهانی 6,594,700 (0%) 0 6,587,670 6,897,340 ۲۹ بهمن
مثقال / حواله جهانی 6,735,470 (0%) 0 6,735,470 6,744,460 ۲۸ بهمن

انس طلا

 • نرخ فعلی : 1,338.58
 • بالاترین قیمت روز : 1,348.26
 • پایین ترین قیمت روز : 1,337.99
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.34
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.42%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,346.76
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۲۰
 • نرخ روز گذشته : 1,346.72
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.61%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 8.14
جدول نرخ های امروز زمان
1,338.58 دلار 11:20:56
1,338.53 دلار 11:20:49
1,338.55 دلار 11:20:45
1,338.56 دلار 11:20:42
1,338.55 دلار 11:20:35
1,338.49 دلار 11:20:31
1,338.47 دلار 11:20:24
1,338.36 دلار 11:20:20
1,338.28 دلار 11:20:10
1,338.47 دلار 11:19:53
1,338.46 دلار 11:19:46
1,338.41 دلار 11:19:43
1,338.37 دلار 11:19:39
1,338.41 دلار 11:19:36
1,338.37 دلار 11:19:32
1,338.28 دلار 11:19:16
1,338.14 دلار 11:19:12
1,338.16 دلار 11:19:04
1,338.26 دلار 11:18:59
1,338.25 دلار 11:18:55
1,338.29 دلار 11:18:48
1,338.14 دلار 11:18:45
1,338.16 دلار 11:18:34
1,338.34 دلار 11:18:31
1,338.37 دلار 11:18:20
1,338.36 دلار 11:18:16
1,338.44 دلار 11:18:12
1,338.41 دلار 11:17:53
1,338.38 دلار 11:17:50
1,338.48 دلار 11:17:43
1,338.46 دلار 11:17:39
1,338.38 دلار 11:17:36
1,338.45 دلار 11:17:32
1,338.38 دلار 11:17:25
1,338.32 دلار 11:17:11
1,338.38 دلار 11:17:08
1,338.28 دلار 11:16:58
1,338.25 دلار 11:16:52
1,338.29 دلار 11:16:41
1,338.22 دلار 11:16:34
1,338.09 دلار 11:16:27
1,338.13 دلار 11:16:23
1,338.17 دلار 11:16:20
1,338.19 دلار 11:16:16
1,338.17 دلار 11:16:12
1,338.09 دلار 11:16:08
1,337.99 دلار 11:15:53
1,338.16 دلار 11:15:46
1,338.24 دلار 11:15:43
1,338.26 دلار 11:15:39
1,338.36 دلار 11:15:33
1,338.38 دلار 11:15:30
1,338.53 دلار 11:15:09
1,338.64 دلار 11:14:58
1,338.71 دلار 11:14:51
1,338.59 دلار 11:14:44
1,338.58 دلار 11:14:39
1,338.61 دلار 11:14:36
1,338.53 دلار 11:14:32
1,338.55 دلار 11:14:29
1,338.53 دلار 11:14:26
1,338.56 دلار 11:14:19
1,338.62 دلار 11:14:15
1,338.57 دلار 11:14:05
1,338.4 دلار 11:13:53
1,338.32 دلار 11:13:44
1,338.42 دلار 11:13:40
1,338.34 دلار 11:13:37
1,338.42 دلار 11:13:34
1,338.53 دلار 11:13:30
1,338.64 دلار 11:13:19
1,338.74 دلار 11:13:12
1,338.81 دلار 11:13:08
1,338.85 دلار 11:13:04
1,338.84 دلار 11:12:59
1,338.85 دلار 11:12:49
1,338.84 دلار 11:12:45
1,338.87 دلار 11:12:42
1,338.97 دلار 11:12:35
1,338.99 دلار 11:12:31
1,338.97 دلار 11:12:27
1,338.98 دلار 11:12:23
1,338.95 دلار 11:12:19
1,338.93 دلار 11:12:16
1,338.96 دلار 11:12:12
1,338.84 دلار 11:11:51
1,338.97 دلار 11:11:37
1,338.99 دلار 11:11:34
1,338.97 دلار 11:11:26
1,338.95 دلار 11:11:19
1,338.9 دلار 11:11:12
1,338.76 دلار 11:11:08
1,338.78 دلار 11:11:05
1,338.76 دلار 11:10:44
1,338.72 دلار 11:10:34
1,338.74 دلار 11:10:13
1,338.78 دلار 11:10:06
1,338.86 دلار 11:09:53
1,338.78 دلار 11:09:44
1,338.76 دلار 11:09:40
1,338.73 دلار 11:09:37
1,338.76 دلار 11:09:33
1,338.78 دلار 11:09:29
1,338.75 دلار 11:09:26
1,338.77 دلار 11:09:22
1,338.85 دلار 11:09:15
1,338.76 دلار 11:09:08
1,338.64 دلار 11:09:04
1,338.63 دلار 11:08:55
1,338.76 دلار 11:08:44
1,338.75 دلار 11:08:40
1,338.66 دلار 11:08:36
1,338.65 دلار 11:08:29
1,338.67 دلار 11:08:26
1,338.55 دلار 11:08:18
1,338.54 دلار 11:08:14
1,338.58 دلار 11:08:11
1,338.54 دلار 11:08:08
1,338.58 دلار 11:07:48
1,338.53 دلار 11:07:41
1,338.63 دلار 11:07:34
1,338.65 دلار 11:07:30
1,338.55 دلار 11:07:23
1,338.51 دلار 11:07:19
1,338.53 دلار 11:07:12
1,338.54 دلار 11:07:05
1,338.49 دلار 11:06:52
1,338.54 دلار 11:06:49
1,338.59 دلار 11:06:42
1,338.63 دلار 11:06:35
1,338.66 دلار 11:06:31
1,338.64 دلار 11:06:23
1,338.73 دلار 11:06:20
1,338.67 دلار 11:06:16
1,338.74 دلار 11:06:09
1,338.68 دلار 11:06:04
1,338.95 دلار 11:05:50
1,338.99 دلار 11:05:42
1,338.95 دلار 11:05:39
1,339.09 دلار 11:05:28
1,339.13 دلار 11:05:21
1,339.12 دلار 11:05:06
1,339.15 دلار 11:04:53
1,339.06 دلار 11:04:49
1,339.08 دلار 11:04:43
1,339.19 دلار 11:04:39
1,339.09 دلار 11:04:35
1,339.23 دلار 11:04:28
1,339.17 دلار 11:04:24
1,338.96 دلار 11:04:21
1,339.16 دلار 11:04:18
1,338.85 دلار 11:04:11
1,338.95 دلار 11:03:55
1,338.96 دلار 11:03:52
1,338.95 دلار 11:03:48
1,338.93 دلار 11:03:45
1,338.95 دلار 11:03:40
1,338.97 دلار 11:03:37
1,338.95 دلار 11:03:34
1,338.96 دلار 11:03:23
1,339.01 دلار 11:03:20
1,338.94 دلار 11:03:16
1,338.93 دلار 11:03:12
1,339.01 دلار 11:03:09
1,339.24 دلار 11:03:05
1,339.26 دلار 11:02:56
1,339.21 دلار 11:02:52
1,339.33 دلار 11:02:48
1,339.38 دلار 11:02:44
1,339.34 دلار 11:02:37
1,339.53 دلار 11:02:34
1,339.64 دلار 11:02:26
1,339.62 دلار 11:02:16
1,339.66 دلار 11:02:05
1,339.74 دلار 11:01:53
1,339.71 دلار 11:01:49
1,339.73 دلار 11:01:43
1,339.74 دلار 11:01:32
1,339.82 دلار 11:01:28
1,339.86 دلار 11:01:25
1,339.84 دلار 11:01:21
1,339.85 دلار 11:01:11
1,339.76 دلار 11:01:07
1,339.74 دلار 11:01:04
1,339.56 دلار 11:00:57
1,339.62 دلار 11:00:45
1,339.61 دلار 11:00:42
1,339.72 دلار 11:00:32
1,339.73 دلار 11:00:29
1,339.82 دلار 11:00:25
1,339.8 دلار 11:00:22
1,339.82 دلار 11:00:14
1,339.84 دلار 11:00:10
1,339.82 دلار 11:00:07
1,339.84 دلار 10:59:51
1,339.82 دلار 10:59:41
1,339.91 دلار 10:59:34
1,340.03 دلار 10:59:31
1,340.02 دلار 10:59:24
1,340 دلار 10:59:17
1,340.03 دلار 10:59:12
1,340.05 دلار 10:59:08
1,340.03 دلار 10:59:04
1,339.92 دلار 10:58:57
1,339.85 دلار 10:58:53
1,339.9 دلار 10:58:49
1,339.85 دلار 10:58:46
1,339.83 دلار 10:58:32
1,339.82 دلار 10:58:22
1,339.81 دلار 10:58:15
1,339.78 دلار 10:58:11
1,339.83 دلار 10:58:08
1,339.76 دلار 10:57:54
1,339.75 دلار 10:57:38
1,339.74 دلار 10:57:35
1,339.73 دلار 10:57:28
1,339.81 دلار 10:57:24
1,339.73 دلار 10:57:21
1,339.83 دلار 10:57:04
1,339.88 دلار 10:56:53
1,339.9 دلار 10:56:50
1,339.83 دلار 10:56:46
1,339.85 دلار 10:56:42
1,339.83 دلار 10:56:39
1,339.81 دلار 10:56:32
1,339.89 دلار 10:56:28
1,339.79 دلار 10:56:25
1,339.89 دلار 10:56:21
1,339.88 دلار 10:56:18
1,339.97 دلار 10:56:14
1,339.99 دلار 10:55:50
1,339.9 دلار 10:55:37
1,339.91 دلار 10:55:27
1,339.9 دلار 10:55:24
1,339.91 دلار 10:55:20
1,339.82 دلار 10:55:05
1,339.83 دلار 10:54:56
1,339.84 دلار 10:54:52
1,339.83 دلار 10:54:49
1,339.88 دلار 10:54:45
1,339.83 دلار 10:54:42
1,339.88 دلار 10:54:39
1,339.83 دلار 10:54:31
1,339.82 دلار 10:54:18
1,339.88 دلار 10:54:14
1,339.9 دلار 10:54:10
1,339.82 دلار 10:54:07
1,339.93 دلار 10:54:04
1,339.82 دلار 10:53:48
1,339.81 دلار 10:53:44
1,339.83 دلار 10:53:37
1,339.63 دلار 10:53:30
1,339.59 دلار 10:53:16
1,339.65 دلار 10:53:09
1,339.64 دلار 10:53:05
1,339.56 دلار 10:52:55
1,339.55 دلار 10:52:51
1,339.57 دلار 10:52:47
1,339.55 دلار 10:52:34
1,339.46 دلار 10:52:20
1,339.43 دلار 10:52:17
1,339.46 دلار 10:52:14
1,339.38 دلار 10:52:04
1,339.33 دلار 10:51:57
1,339.56 دلار 10:51:54
1,339.54 دلار 10:51:47
1,339.56 دلار 10:51:40
1,339.59 دلار 10:51:37
1,339.58 دلار 10:51:33
1,339.57 دلار 10:51:29
1,339.58 دلار 10:51:26
1,339.57 دلار 10:51:22
1,339.49 دلار 10:51:12
1,339.43 دلار 10:51:04
1,339.86 دلار 10:50:54
1,339.74 دلار 10:50:44
1,339.6 دلار 10:50:37
1,339.63 دلار 10:50:30
1,339.62 دلار 10:50:20
1,339.71 دلار 10:50:10
1,339.65 دلار 10:49:48
1,339.66 دلار 10:49:41
1,339.75 دلار 10:49:28
1,339.72 دلار 10:49:18
1,339.74 دلار 10:49:14
1,339.73 دلار 10:49:11
1,339.74 دلار 10:49:08
1,339.73 دلار 10:49:04
1,339.71 دلار 10:48:49
1,339.7 دلار 10:48:46
1,339.81 دلار 10:48:42
1,339.82 دلار 10:48:29
1,339.83 دلار 10:48:22
1,339.73 دلار 10:48:18
1,339.74 دلار 10:48:12
1,339.84 دلار 10:48:08
1,339.83 دلار 10:47:46
1,339.92 دلار 10:47:39
1,339.93 دلار 10:47:36
1,339.92 دلار 10:47:33
1,339.94 دلار 10:47:22
1,339.79 دلار 10:47:17
1,339.75 دلار 10:47:11
1,339.67 دلار 10:47:08
1,339.74 دلار 10:47:04
1,339.67 دلار 10:46:55
1,339.63 دلار 10:46:52
1,339.58 دلار 10:46:49
1,339.63 دلار 10:46:45
1,339.56 دلار 10:46:41
1,339.63 دلار 10:46:27
1,339.55 دلار 10:46:24
1,339.44 دلار 10:46:14
1,339.43 دلار 10:46:11
1,339.35 دلار 10:45:48
1,339.34 دلار 10:45:41
1,339.38 دلار 10:45:38
1,339.4 دلار 10:45:34
1,339.55 دلار 10:45:27
1,339.56 دلار 10:45:06
1,339.63 دلار 10:44:58
1,339.62 دلار 10:44:55
1,339.66 دلار 10:44:48
1,339.52 دلار 10:44:44
1,339.59 دلار 10:44:38
1,339.52 دلار 10:44:35
1,339.76 دلار 10:44:28
1,339.83 دلار 10:44:24
1,339.8 دلار 10:44:21
1,339.83 دلار 10:44:17
1,339.91 دلار 10:44:14
1,339.85 دلار 10:44:11
1,339.91 دلار 10:44:07
1,340.01 دلار 10:43:45
1,340.04 دلار 10:43:34
1,340.05 دلار 10:43:28
1,340.04 دلار 10:43:25
1,340.08 دلار 10:43:21
1,340.05 دلار 10:43:18
1,339.94 دلار 10:43:11
1,340.04 دلار 10:42:57
1,340.03 دلار 10:42:54
1,340.04 دلار 10:42:40
1,340.03 دلار 10:42:30
1,340.04 دلار 10:42:27
1,340.03 دلار 10:42:17
1,340.06 دلار 10:42:05
1,340.03 دلار 10:41:51
1,340.04 دلار 10:41:41
1,340.05 دلار 10:41:32
1,340.04 دلار 10:41:24
1,340.05 دلار 10:41:21
1,340.11 دلار 10:41:14
1,339.94 دلار 10:41:07
1,339.88 دلار 10:40:56
1,339.95 دلار 10:40:53
1,339.97 دلار 10:40:50
1,339.95 دلار 10:40:47
1,339.97 دلار 10:40:44
1,339.96 دلار 10:40:36
1,339.91 دلار 10:40:26
1,339.93 دلار 10:40:20
1,339.92 دلار 10:40:16
1,339.93 دلار 10:40:13
1,339.92 دلار 10:40:09
1,339.93 دلار 10:40:06
1,340.11 دلار 10:39:51
1,340.12 دلار 10:39:33
1,340.1 دلار 10:39:30
1,340.12 دلار 10:39:27
1,340.1 دلار 10:39:24
1,340.28 دلار 10:39:20
1,340.24 دلار 10:39:13
1,340.13 دلار 10:39:07
1,340.23 دلار 10:39:04
1,340.14 دلار 10:38:54
1,340.2 دلار 10:38:51
1,340.18 دلار 10:38:47
1,340.23 دلار 10:38:40
1,340.15 دلار 10:38:33
1,339.93 دلار 10:38:29
1,340.01 دلار 10:38:15
1,339.93 دلار 10:38:12
1,339.88 دلار 10:37:56
1,339.89 دلار 10:37:49
1,339.79 دلار 10:37:46
1,339.89 دلار 10:37:42
1,339.79 دلار 10:37:38
1,339.77 دلار 10:37:32
1,339.74 دلار 10:37:28
1,339.77 دلار 10:37:25
1,339.74 دلار 10:37:14
1,339.68 دلار 10:37:11
1,339.67 دلار 10:36:59
1,339.58 دلار 10:36:52
1,339.56 دلار 10:36:49
1,339.51 دلار 10:36:42
1,339.58 دلار 10:36:35
1,339.6 دلار 10:36:32
1,339.46 دلار 10:36:28
1,339.6 دلار 10:36:25
1,339.46 دلار 10:36:21
1,339.41 دلار 10:36:18
1,339.4 دلار 10:36:11
1,339.38 دلار 10:36:08
1,339.37 دلار 10:35:49
1,339.57 دلار 10:35:46
1,339.56 دلار 10:35:36
1,339.46 دلار 10:35:33
1,339.36 دلار 10:35:30
1,339.47 دلار 10:35:26
1,339.36 دلار 10:35:15
1,339.38 دلار 10:34:48
1,339.47 دلار 10:34:28
1,339.57 دلار 10:34:14
1,339.56 دلار 10:34:11
1,339.52 دلار 10:34:04
1,339.51 دلار 10:33:50
1,339.49 دلار 10:33:43
1,339.6 دلار 10:33:40
1,339.48 دلار 10:33:37
1,339.6 دلار 10:33:30
1,339.59 دلار 10:33:17
1,339.58 دلار 10:33:13
1,339.49 دلار 10:33:10
1,339.38 دلار 10:33:07
1,339.49 دلار 10:33:04
1,339.47 دلار 10:32:49
1,339.46 دلار 10:32:46
1,339.49 دلار 10:32:43
1,339.47 دلار 10:32:26
1,339.57 دلار 10:32:23
1,339.58 دلار 10:32:20
1,339.57 دلار 10:32:16
1,339.58 دلار 10:32:09
1,339.57 دلار 10:32:04
1,339.58 دلار 10:31:53
1,339.67 دلار 10:31:50
1,339.58 دلار 10:31:47
1,339.67 دلار 10:31:37
1,339.65 دلار 10:31:34
1,339.67 دلار 10:31:24
1,339.75 دلار 10:30:51
1,339.76 دلار 10:30:48
1,339.69 دلار 10:30:41
1,339.6 دلار 10:30:27
1,339.66 دلار 10:30:09
1,339.8 دلار 10:29:53
1,339.75 دلار 10:29:46
1,339.76 دلار 10:29:43
1,339.74 دلار 10:29:30
1,339.76 دلار 10:29:26
1,339.8 دلار 10:29:23
1,339.82 دلار 10:29:07
1,339.83 دلار 10:28:55
1,339.82 دلار 10:28:46
1,339.81 دلار 10:28:32
1,339.78 دلار 10:28:29
1,339.81 دلار 10:28:25
1,339.78 دلار 10:28:22
1,339.81 دلار 10:28:18
1,339.79 دلار 10:28:14
1,339.85 دلار 10:28:11
1,339.79 دلار 10:28:07
1,339.85 دلار 10:27:55
1,339.84 دلار 10:27:24
1,339.75 دلار 10:27:21
1,339.76 دلار 10:27:17
1,339.75 دلار 10:27:14
1,339.74 دلار 10:27:10
1,339.75 دلار 10:27:07
1,339.74 دلار 10:26:54
1,339.73 دلار 10:26:51
1,339.68 دلار 10:26:44
1,339.73 دلار 10:26:41
1,339.64 دلار 10:26:38
1,339.73 دلار 10:26:34
1,339.64 دلار 10:26:24
1,339.56 دلار 10:26:14
1,339.57 دلار 10:26:11
1,339.56 دلار 10:26:07
1,339.53 دلار 10:25:58
1,339.45 دلار 10:25:41
1,339.51 دلار 10:25:28
1,339.49 دلار 10:25:18
1,339.44 دلار 10:25:15
1,339.54 دلار 10:25:06
1,339.52 دلار 10:24:49
1,339.45 دلار 10:24:37
1,339.44 دلار 10:24:34
1,339.43 دلار 10:24:27
1,339.44 دلار 10:24:17
1,339.46 دلار 10:24:14
1,339.45 دلار 10:24:11
1,339.44 دلار 10:23:53
1,339.5 دلار 10:23:43
1,339.44 دلار 10:23:37
1,339.5 دلار 10:23:31
1,339.51 دلار 10:23:24
1,339.55 دلار 10:23:14
1,339.56 دلار 10:23:11
1,339.46 دلار 10:23:04
1,339.54 دلار 10:22:55
1,339.51 دلار 10:22:48
1,339.53 دلار 10:22:45
1,339.52 دلار 10:22:41
1,339.53 دلار 10:22:38
1,339.55 دلار 10:22:28
1,339.47 دلار 10:22:24
1,339.46 دلار 10:22:21
1,339.47 دلار 10:22:17
1,339.46 دلار 10:22:14
1,339.44 دلار 10:22:11
1,339.48 دلار 10:21:51
1,339.53 دلار 10:21:44
1,339.74 دلار 10:21:37
1,339.76 دلار 10:21:30
1,339.75 دلار 10:21:20
1,339.83 دلار 10:21:17
1,339.75 دلار 10:21:13
1,339.83 دلار 10:21:07
1,339.82 دلار 10:21:04
1,339.85 دلار 10:20:55
1,339.62 دلار 10:20:42
1,339.55 دلار 10:20:39
1,339.63 دلار 10:20:36
1,339.56 دلار 10:20:22
1,339.54 دلار 10:20:12
1,339.53 دلار 10:19:51
1,339.54 دلار 10:19:44
1,339.64 دلار 10:19:35
1,339.65 دلار 10:19:31
1,339.66 دلار 10:19:24
1,339.59 دلار 10:19:20
1,339.66 دلار 10:19:14
1,339.57 دلار 10:19:07
1,339.64 دلار 10:19:04
1,339.58 دلار 10:18:58
1,339.56 دلار 10:18:48
1,339.65 دلار 10:18:44
1,339.66 دلار 10:18:41
1,339.65 دلار 10:18:38
1,339.66 دلار 10:18:31
1,339.74 دلار 10:18:24
1,339.85 دلار 10:18:21
1,339.87 دلار 10:17:51
1,339.88 دلار 10:17:38
1,339.87 دلار 10:17:35
1,339.89 دلار 10:17:19
1,339.88 دلار 10:17:08
1,339.84 دلار 10:17:05
1,339.79 دلار 10:16:52
1,339.78 دلار 10:16:48
1,339.79 دلار 10:16:45
1,339.78 دلار 10:16:42
1,339.79 دلار 10:16:38
1,339.74 دلار 10:16:32
1,339.97 دلار 10:16:28
1,339.98 دلار 10:16:21
1,339.94 دلار 10:16:14
1,340.05 دلار 10:16:10
1,340.03 دلار 10:16:07
1,340.05 دلار 10:15:55
1,340.06 دلار 10:15:28
1,340.05 دلار 10:15:25
1,339.97 دلار 10:15:15
1,340.02 دلار 10:15:12
1,339.96 دلار 10:15:09
1,340.02 دلار 10:15:06
1,339.95 دلار 10:14:58
1,340.01 دلار 10:14:55
1,339.97 دلار 10:14:30
1,339.98 دلار 10:14:27
1,339.99 دلار 10:14:24
1,339.96 دلار 10:14:21
1,339.97 دلار 10:14:14
1,340.03 دلار 10:14:11
1,340.07 دلار 10:13:52
1,340.01 دلار 10:13:39
1,339.97 دلار 10:13:29
1,340.05 دلار 10:13:22
1,340.01 دلار 10:13:08
1,340 دلار 10:13:04
1,340.07 دلار 10:12:50
1,340.11 دلار 10:12:46
1,340.1 دلار 10:12:40
1,340.08 دلار 10:12:37
1,340.09 دلار 10:12:34
1,340.08 دلار 10:12:24
1,340.09 دلار 10:12:17
1,340.08 دلار 10:12:08
1,340.16 دلار 10:11:37
1,340.09 دلار 10:11:34
1,340.08 دلار 10:11:28
1,340.12 دلار 10:11:24
1,340.07 دلار 10:10:57
1,340 دلار 10:10:54
1,339.97 دلار 10:10:47
1,340.06 دلار 10:10:44
1,340.07 دلار 10:10:38
1,339.96 دلار 10:10:32
1,339.98 دلار 10:10:22
1,339.99 دلار 10:10:12
1,340.05 دلار 10:09:49
1,339.99 دلار 10:09:43
1,340.01 دلار 10:09:36
1,340.09 دلار 10:09:14
1,339.99 دلار 10:08:52
1,340.09 دلار 10:08:49
1,340.07 دلار 10:08:46
1,340.09 دلار 10:08:42
1,340.19 دلار 10:08:13
1,340.17 دلار 10:08:10
1,340.24 دلار 10:08:07
1,340.17 دلار 10:08:04
1,340.24 دلار 10:07:54
1,340.25 دلار 10:07:44
1,340.26 دلار 10:07:40
1,340.18 دلار 10:07:37
1,340.25 دلار 10:07:20
1,340.26 دلار 10:06:53
1,340.28 دلار 10:06:44
1,340.26 دلار 10:06:40
1,340.28 دلار 10:06:37
1,340.26 دلار 10:06:27
1,340.17 دلار 10:06:23
1,340.18 دلار 10:06:20
1,340.15 دلار 10:06:17
1,340.18 دلار 10:06:13
1,340.15 دلار 10:06:10
1,340.14 دلار 10:05:52
1,340.16 دلار 10:05:49
1,340.14 دلار 10:05:36
1,340.07 دلار 10:05:29
1,340.08 دلار 10:05:16
1,340.15 دلار 10:05:09
1,340.18 دلار 10:04:58
1,340.09 دلار 10:04:45
1,340.12 دلار 10:04:42
1,340.14 دلار 10:04:35
1,340.09 دلار 10:04:32
1,340.15 دلار 10:04:29
1,340.08 دلار 10:04:25
1,340.26 دلار 10:04:19
1,340.27 دلار 10:04:08
1,340.28 دلار 10:03:46
1,340.35 دلار 10:03:43
1,340.28 دلار 10:03:39
1,340.36 دلار 10:03:13
1,340.35 دلار 10:03:10
1,340.36 دلار 10:03:07
1,340.35 دلار 10:03:04
1,340.36 دلار 10:02:56
1,340.32 دلار 10:02:53
1,340.36 دلار 10:02:33
1,340.37 دلار 10:02:27
1,340.36 دلار 10:02:21
1,340.26 دلار 10:02:17
1,340.15 دلار 10:02:07
1,340.13 دلار 10:01:50
1,340.15 دلار 10:01:46
1,340.08 دلار 10:01:43
1,340.16 دلار 10:01:40
1,340.15 دلار 10:01:25
1,340.16 دلار 10:01:19
1,340.15 دلار 10:00:55
1,340.14 دلار 10:00:51
1,340.15 دلار 10:00:48
1,340.22 دلار 10:00:45
1,340.13 دلار 10:00:42
1,340.22 دلار 10:00:32
1,340.24 دلار 10:00:26
1,340.26 دلار 10:00:20
1,340.25 دلار 10:00:16
1,340.29 دلار 10:00:13
1,340.28 دلار 10:00:10
1,340.29 دلار 9:59:52
1,340.27 دلار 9:59:33
1,340.29 دلار 9:59:27
1,340.27 دلار 9:59:24
1,340.26 دلار 9:59:21
1,340.27 دلار 9:59:17
1,340.26 دلار 9:59:14
1,340.28 دلار 9:58:55
1,340.26 دلار 9:58:48
1,340.28 دلار 9:58:39
1,340.35 دلار 9:58:32
1,340.26 دلار 9:58:16
1,340.27 دلار 9:58:04
1,340.29 دلار 9:57:56
1,340.33 دلار 9:57:53
1,340.27 دلار 9:57:49
1,340.31 دلار 9:57:46
1,340.33 دلار 9:57:43
1,340.27 دلار 9:57:40
1,340.3 دلار 9:57:33
1,340.28 دلار 9:57:30
1,340.3 دلار 9:57:27
1,340.28 دلار 9:57:20
1,340.31 دلار 9:57:14
1,340.3 دلار 9:57:11
1,340.31 دلار 9:56:49
1,340.3 دلار 9:56:42
1,340.26 دلار 9:56:39
1,340.25 دلار 9:56:36
1,340.26 دلار 9:56:32
1,340.25 دلار 9:56:29
1,340.17 دلار 9:56:25
1,340.19 دلار 9:56:22
1,340.17 دلار 9:56:18
1,340.26 دلار 9:56:12
1,340.28 دلار 9:56:09
1,340.29 دلار 9:55:49
1,340.28 دلار 9:55:42
1,340.34 دلار 9:55:39
1,340.28 دلار 9:55:30
1,340.29 دلار 9:55:26
1,340.28 دلار 9:55:20
1,340.29 دلار 9:55:17
1,340.35 دلار 9:55:14
1,340.34 دلار 9:55:05
1,340.32 دلار 9:54:59
1,340.33 دلار 9:54:55
1,340.28 دلار 9:54:52
1,340.36 دلار 9:54:46
1,340.32 دلار 9:54:36
1,340.29 دلار 9:54:33
1,340.26 دلار 9:54:08
1,340.35 دلار 9:53:48
1,340.36 دلار 9:53:35
1,340.34 دلار 9:53:22
1,340.35 دلار 9:53:19
1,340.34 دلار 9:53:13
1,340.31 دلار 9:53:04
1,340.26 دلار 9:52:56
1,340.28 دلار 9:52:53
1,340.29 دلار 9:52:49
1,340.28 دلار 9:52:42
1,340.29 دلار 9:52:38
1,340.28 دلار 9:52:32
1,340.22 دلار 9:52:29
1,340.27 دلار 9:52:26
1,340.22 دلار 9:52:14
1,340.15 دلار 9:52:07
1,340.14 دلار 9:51:52
1,340.08 دلار 9:51:49
1,340.06 دلار 9:51:33
1,340.07 دلار 9:51:27
1,340.08 دلار 9:51:24
1,340.09 دلار 9:51:21
1,340.07 دلار 9:51:18
1,340.08 دلار 9:51:14
1,340.07 دلار 9:51:07
1,340.15 دلار 9:51:04
1,340.07 دلار 9:50:56
1,340.08 دلار 9:50:50
1,340.07 دلار 9:50:47
1,340.09 دلار 9:50:44
1,340.07 دلار 9:50:34
1,340.06 دلار 9:50:31
1,340.07 دلار 9:50:22
1,340.09 دلار 9:50:19
1,340.05 دلار 9:50:15
1,340.09 دلار 9:50:06
1,340.15 دلار 9:49:49
1,340.17 دلار 9:49:46
1,340.18 دلار 9:49:43
1,340.17 دلار 9:49:40
1,340.14 دلار 9:49:30
1,340.07 دلار 9:49:27
1,340.11 دلار 9:49:23
1,340.18 دلار 9:49:20
1,340.03 دلار 9:49:17
1,340.07 دلار 9:49:14
1,340.03 دلار 9:49:11
1,339.99 دلار 9:48:58
1,339.98 دلار 9:48:46
1,339.99 دلار 9:48:40
1,339.98 دلار 9:48:23
1,339.97 دلار 9:48:14
1,339.89 دلار 9:48:08
1,339.9 دلار 9:47:54
1,339.89 دلار 9:47:50
1,340.09 دلار 9:47:36
1,340.13 دلار 9:47:29
1,340.12 دلار 9:47:23
1,340.08 دلار 9:47:20
1,340.06 دلار 9:47:10
1,339.92 دلار 9:47:04
1,339.93 دلار 9:46:58
1,339.88 دلار 9:46:55
1,339.9 دلار 9:46:51
1,339.88 دلار 9:46:44
1,339.83 دلار 9:46:41
1,339.85 دلار 9:46:38
1,339.84 دلار 9:46:35
1,339.85 دلار 9:46:32
1,339.84 دلار 9:46:27
1,339.74 دلار 9:46:18
1,339.93 دلار 9:46:14
1,340.04 دلار 9:46:04
1,339.9 دلار 9:45:53
1,339.89 دلار 9:45:44
1,339.93 دلار 9:45:34
1,339.83 دلار 9:45:31
1,339.85 دلار 9:45:25
1,339.8 دلار 9:45:11
1,339.87 دلار 9:45:05
1,339.95 دلار 9:44:58
1,339.97 دلار 9:44:52
1,340.01 دلار 9:44:49
1,339.98 دلار 9:44:46
1,340.01 دلار 9:44:43
1,339.99 دلار 9:44:40
1,340.06 دلار 9:44:37
1,340.08 دلار 9:44:21
1,340.13 دلار 9:44:14
1,340.07 دلار 9:43:52
1,340.05 دلار 9:43:33
1,340.06 دلار 9:43:26
1,340.07 دلار 9:43:20
1,339.95 دلار 9:43:13
1,339.94 دلار 9:43:10
1,339.95 دلار 9:43:07
1,339.94 دلار 9:43:04
1,339.93 دلار 9:42:20
1,339.95 دلار 9:42:17
1,339.97 دلار 9:42:11
1,339.83 دلار 9:42:08
1,339.97 دلار 9:42:04
1,339.83 دلار 9:41:51
1,339.8 دلار 9:41:42
1,339.77 دلار 9:41:33
1,339.81 دلار 9:41:27
1,339.73 دلار 9:41:17
1,339.76 دلار 9:41:14
1,339.65 دلار 9:41:04
1,339.7 دلار 9:40:56
1,339.71 دلار 9:40:49
1,339.73 دلار 9:40:46
1,339.72 دلار 9:40:30
1,339.73 دلار 9:40:27
1,339.7 دلار 9:40:21
1,339.62 دلار 9:40:18
1,339.74 دلار 9:40:15
1,339.62 دلار 9:40:08
1,339.56 دلار 9:39:52
1,339.53 دلار 9:39:42
1,339.62 دلار 9:39:39
1,339.63 دلار 9:39:36
1,339.59 دلار 9:39:33
1,339.58 دلار 9:39:30
1,339.59 دلار 9:39:26
1,339.58 دلار 9:39:23
1,339.46 دلار 9:39:17
1,339.39 دلار 9:39:13
1,339.37 دلار 9:39:10
1,339.38 دلار 9:39:04
1,339.37 دلار 9:38:44
1,339.38 دلار 9:38:38
1,339.28 دلار 9:38:31
1,339.27 دلار 9:38:27
1,339.28 دلار 9:38:24
1,339.36 دلار 9:38:21
1,339.29 دلار 9:38:18
1,339.36 دلار 9:38:11
1,339.31 دلار 9:37:50
1,339.33 دلار 9:37:44
1,339.36 دلار 9:37:41
1,339.26 دلار 9:37:37
1,339.28 دلار 9:37:34
1,339.25 دلار 9:37:28
1,339.34 دلار 9:37:18
1,339.35 دلار 9:37:08
1,339.43 دلار 9:37:05
1,339.54 دلار 9:36:56
1,339.55 دلار 9:36:53
1,339.58 دلار 9:36:49
1,339.56 دلار 9:36:43
1,339.5 دلار 9:36:33
1,339.49 دلار 9:36:30
1,339.47 دلار 9:36:16
1,339.51 دلار 9:36:10
1,339.46 دلار 9:36:07
1,339.45 دلار 9:35:58
1,339.44 دلار 9:35:41
1,339.45 دلار 9:35:38
1,339.46 دلار 9:35:34
1,339.44 دلار 9:35:25
1,339.45 دلار 9:35:22
1,339.44 دلار 9:35:19
1,339.57 دلار 9:35:15
1,339.44 دلار 9:35:12
1,339.57 دلار 9:35:09
1,339.43 دلار 9:35:06
1,339.57 دلار 9:34:49
1,339.51 دلار 9:34:46
1,339.58 دلار 9:34:43
1,339.46 دلار 9:34:39
1,339.51 دلار 9:34:36
1,339.46 دلار 9:34:29
1,339.34 دلار 9:34:26
1,339.39 دلار 9:34:19
1,339.32 دلار 9:34:16
1,339.72 دلار 9:34:10
1,339.78 دلار 9:34:07
1,339.85 دلار 9:33:50
1,339.93 دلار 9:33:41
1,339.84 دلار 9:33:38
1,339.91 دلار 9:33:29
1,339.92 دلار 9:33:23
1,340.02 دلار 9:33:20
1,340.09 دلار 9:33:16
1,340.12 دلار 9:33:13
1,340.09 دلار 9:33:10
1,340.11 دلار 9:33:07
1,340.03 دلار 9:33:04
1,340.22 دلار 9:32:52
1,340.34 دلار 9:32:49
1,340.32 دلار 9:32:46
1,340.35 دلار 9:32:43
1,340.38 دلار 9:32:35
1,340.32 دلار 9:32:13
1,340.31 دلار 9:32:07
1,340.34 دلار 9:31:56
1,340.05 دلار 9:31:49
1,339.85 دلار 9:31:43
1,339.97 دلار 9:31:39
1,340.39 دلار 9:31:32
1,340.31 دلار 9:31:29
1,340.34 دلار 9:31:16
1,340.44 دلار 9:31:03
1,340.53 دلار 9:30:56
1,340.61 دلار 9:30:46
1,340.64 دلار 9:30:40
1,340.61 دلار 9:30:37
1,340.62 دلار 9:30:34
1,340.72 دلار 9:30:23
1,340.73 دلار 9:30:09
1,340.84 دلار 9:29:49
1,340.96 دلار 9:29:42
1,340.93 دلار 9:29:30
1,340.94 دلار 9:29:23
1,340.95 دلار 9:29:20
1,340.97 دلار 9:29:16
1,340.95 دلار 9:29:13
1,340.97 دلار 9:29:10
1,340.92 دلار 9:29:07
1,340.97 دلار 9:29:04
1,340.87 دلار 9:28:56
1,340.83 دلار 9:28:50
1,340.86 دلار 9:28:46
1,340.82 دلار 9:28:40
1,340.86 دلار 9:28:37
1,340.79 دلار 9:28:30
1,340.9 دلار 9:28:27
1,340.91 دلار 9:28:21
1,340.82 دلار 9:28:17
1,340.81 دلار 9:28:14
1,340.82 دلار 9:28:07
1,340.87 دلار 9:27:52
1,340.82 دلار 9:27:46
1,340.9 دلار 9:27:36
1,340.84 دلار 9:27:30
1,340.82 دلار 9:27:24
1,340.72 دلار 9:27:21
1,340.71 دلار 9:27:18
1,340.62 دلار 9:27:11
1,340.74 دلار 9:27:08
1,340.78 دلار 9:27:05
1,340.82 دلار 9:26:51
1,340.81 دلار 9:26:45
1,340.74 دلار 9:26:42
1,340.77 دلار 9:26:35
1,340.75 دلار 9:26:32
1,340.77 دلار 9:26:29
1,341.04 دلار 9:26:25
1,340.94 دلار 9:26:22
1,341.04 دلار 9:26:19
1,341.01 دلار 9:26:10
1,341.12 دلار 9:25:49
1,341.13 دلار 9:25:45
1,341.12 دلار 9:25:41
1,341.13 دلار 9:25:29
1,341.12 دلار 9:25:20
1,341.15 دلار 9:25:17
1,341.13 دلار 9:25:14
1,341.15 دلار 9:24:57
1,341.22 دلار 9:24:45
1,341.23 دلار 9:24:41
1,341.26 دلار 9:24:39
1,341.21 دلار 9:24:36
1,341.26 دلار 9:24:32
1,341.31 دلار 9:24:29
1,341.28 دلار 9:24:26
1,341.31 دلار 9:24:16
1,341.32 دلار 9:24:13
1,341.31 دلار 9:24:07
1,341.32 دلار 9:23:51
1,341.31 دلار 9:23:48
1,341.34 دلار 9:23:39
1,341.35 دلار 9:23:36
1,341.34 دلار 9:23:33
1,341.35 دلار 9:23:23
1,341.33 دلار 9:23:20
1,341.32 دلار 9:23:04
1,341.34 دلار 9:22:56
1,341.33 دلار 9:22:53
1,341.34 دلار 9:22:50
1,341.35 دلار 9:22:46
1,341.33 دلار 9:22:43
1,341.35 دلار 9:22:19
1,341.32 دلار 9:22:04
1,341.29 دلار 9:21:51
1,341.31 دلار 9:21:45
1,341.33 دلار 9:21:42
1,341.31 دلار 9:21:39
1,341.33 دلار 9:21:36
1,341.31 دلار 9:21:32
1,341.32 دلار 9:21:29
1,341.31 دلار 9:21:26
1,341.38 دلار 9:21:23
1,341.32 دلار 9:21:20
1,341.38 دلار 9:21:08
1,341.33 دلار 9:21:04
1,341.38 دلار 9:20:53
1,341.41 دلار 9:20:48
1,341.4 دلار 9:20:41
1,341.38 دلار 9:20:38
1,341.39 دلار 9:20:35
1,341.4 دلار 9:20:32
1,341.39 دلار 9:20:26
1,341.43 دلار 9:20:19
1,341.46 دلار 9:20:15
1,341.43 دلار 9:20:12
1,341.51 دلار 9:19:54
1,341.5 دلار 9:19:36
1,341.51 دلار 9:19:26
1,341.6 دلار 9:19:23
1,341.52 دلار 9:19:20
1,341.54 دلار 9:19:10
1,341.51 دلار 9:19:07
1,341.52 دلار 9:18:57
1,341.51 دلار 9:18:43
1,341.54 دلار 9:18:36
1,341.51 دلار 9:18:33
1,341.43 دلار 9:18:26
1,341.42 دلار 9:18:17
1,341.43 دلار 9:18:14
1,341.39 دلار 9:18:11
1,341.49 دلار 9:17:50
1,341.36 دلار 9:17:47
1,341.63 دلار 9:17:44
1,341.36 دلار 9:17:04
1,341.29 دلار 9:16:57
1,341.24 دلار 9:16:35
1,341.17 دلار 9:16:32
1,341.15 دلار 9:16:20
1,341.17 دلار 9:16:14
1,341.16 دلار 9:15:51
1,341.22 دلار 9:15:48
1,341.18 دلار 9:15:45
1,341.22 دلار 9:15:32
1,341.14 دلار 9:15:05
1,341.22 دلار 9:14:13
1,341.14 دلار 9:14:04
1,341.13 دلار 9:13:52
1,341.15 دلار 9:13:46
1,341.21 دلار 9:13:37
1,341.17 دلار 9:13:34
1,341.21 دلار 9:13:28
1,341.2 دلار 9:13:24
1,341.24 دلار 9:13:11
1,341.26 دلار 9:13:07
1,341.24 دلار 9:13:04
1,341.21 دلار 9:12:53
1,341.14 دلار 9:12:46
1,341.2 دلار 9:12:40
1,341.19 دلار 9:12:37
1,341.21 دلار 9:12:34
1,341.19 دلار 9:12:31
1,341.17 دلار 9:12:19
1,341.19 دلار 9:12:13
1,341.22 دلار 9:12:04
1,341.23 دلار 9:11:47
1,341.22 دلار 9:11:43
1,341.23 دلار 9:11:40
1,341.22 دلار 9:11:37
1,341.23 دلار 9:11:14
1,341.19 دلار 9:11:04
1,341.17 دلار 9:10:39
1,341.15 دلار 9:10:24
1,341.12 دلار 9:10:15
1,341.13 دلار 9:09:39
1,341.12 دلار 9:09:36
1,341.13 دلار 9:09:33
1,341.12 دلار 9:09:23
1,341.08 دلار 9:09:20
1,341.07 دلار 9:09:13
1,341.06 دلار 9:09:07
1,341.05 دلار 9:08:56
1,341.06 دلار 9:08:47
1,341.07 دلار 9:08:34
1,341.03 دلار 9:08:19
1,341.02 دلار 9:08:16
1,341.03 دلار 9:08:10
1,341.02 دلار 9:08:04
1,341.03 دلار 9:07:48
1,341.04 دلار 9:07:42
1,341.03 دلار 9:07:39
1,341.04 دلار 9:07:23
1,341.12 دلار 9:07:16
1,341.22 دلار 9:07:13
1,341.19 دلار 9:07:10
1,341.29 دلار 9:07:07
1,341.2 دلار 9:07:04
1,341.29 دلار 9:06:57
1,341.39 دلار 9:06:54
1,341.31 دلار 9:06:51
1,341.39 دلار 9:06:37
1,341.4 دلار 9:06:34
1,341.39 دلار 9:06:16
1,341.4 دلار 9:05:46
1,341.38 دلار 9:05:18
1,341.3 دلار 9:05:15
1,341.38 دلار 9:05:11
1,341.3 دلار 9:05:05
1,341.29 دلار 9:04:43
1,341.3 دلار 9:04:17
1,341.31 دلار 9:04:14
1,341.32 دلار 9:04:11
1,341.31 دلار 9:04:07
1,341.32 دلار 9:03:54
1,341.31 دلار 9:03:32
1,341.3 دلار 9:03:25
1,341.32 دلار 9:03:22
1,341.31 دلار 9:03:19
1,341.3 دلار 9:03:16
1,341.29 دلار 9:03:11
1,341.22 دلار 9:03:04
1,341.13 دلار 9:02:57
1,341.12 دلار 9:02:48
1,341.11 دلار 9:02:45
1,341.12 دلار 9:02:36
1,341.1 دلار 9:02:33
1,341.19 دلار 9:02:29
1,341.13 دلار 9:02:26
1,341.19 دلار 9:02:23
1,341.3 دلار 9:02:19
1,341.32 دلار 9:02:13
1,341.3 دلار 9:02:07
1,341.41 دلار 9:01:54
1,341.44 دلار 9:01:48
1,341.42 دلار 9:01:38
1,341.41 دلار 9:01:31
1,341.55 دلار 9:01:17
1,341.52 دلار 9:01:11
1,341.5 دلار 9:01:08
1,341.51 دلار 9:01:04
1,341.56 دلار 9:00:55
1,341.53 دلار 9:00:49
1,341.51 دلار 9:00:36
1,341.61 دلار 9:00:25
1,341.62 دلار 9:00:15
1,341.63 دلار 9:00:12
1,341.62 دلار 9:00:09
1,341.63 دلار 8:59:50
1,341.62 دلار 8:59:41
1,341.61 دلار 8:59:39
1,341.65 دلار 8:59:33
1,341.6 دلار 8:59:30
1,341.61 دلار 8:59:26
1,341.6 دلار 8:59:20
1,341.61 دلار 8:59:17
1,341.6 دلار 8:59:14
1,341.59 دلار 8:59:05
1,341.63 دلار 8:58:58
1,341.65 دلار 8:58:55
1,341.63 دلار 8:58:51
1,341.59 دلار 8:58:48
1,341.8 دلار 8:58:44
1,341.59 دلار 8:58:41
1,341.83 دلار 8:58:35
1,341.81 دلار 8:58:22
1,341.72 دلار 8:58:16
1,341.71 دلار 8:58:10
1,341.64 دلار 8:58:07
1,341.71 دلار 8:57:53
1,341.7 دلار 8:57:44
1,341.69 دلار 8:57:41
1,341.7 دلار 8:57:38
1,341.69 دلار 8:57:35
1,341.7 دلار 8:57:32
1,341.69 دلار 8:57:29
1,341.65 دلار 8:57:25
1,341.72 دلار 8:56:46
1,341.73 دلار 8:56:33
1,341.7 دلار 8:56:30
1,341.81 دلار 8:56:27
1,341.82 دلار 8:56:25
1,341.81 دلار 8:56:22
1,341.82 دلار 8:56:06
1,341.9 دلار 8:55:51
1,341.89 دلار 8:55:42
1,341.9 دلار 8:55:30
1,341.89 دلار 8:55:21
1,341.8 دلار 8:55:14
1,341.73 دلار 8:55:05
1,341.74 دلار 8:54:56
1,341.73 دلار 8:54:53
1,341.74 دلار 8:54:50
1,341.73 دلار 8:54:47
1,341.72 دلار 8:54:40
1,341.73 دلار 8:54:37
1,341.72 دلار 8:54:15
1,341.71 دلار 8:54:12
1,341.72 دلار 8:54:06
1,341.71 دلار 8:53:51
1,341.7 دلار 8:53:48
1,341.71 دلار 8:53:45
1,341.72 دلار 8:53:41
1,341.67 دلار 8:53:34
1,341.66 دلار 8:53:31
1,341.64 دلار 8:53:28
1,341.65 دلار 8:53:25
1,341.63 دلار 8:53:10
1,341.65 دلار 8:53:04
1,341.63 دلار 8:52:45
1,341.59 دلار 8:52:42
1,341.57 دلار 8:52:39
1,341.54 دلار 8:52:34
1,341.57 دلار 8:52:24
1,341.55 دلار 8:52:21
1,341.56 دلار 8:52:12
1,341.55 دلار 8:52:09
1,341.53 دلار 8:51:55
1,341.43 دلار 8:51:43
1,341.31 دلار 8:51:40
1,341.29 دلار 8:51:30
1,341.28 دلار 8:51:19
1,341.32 دلار 8:51:13
1,341.31 دلار 8:50:44
1,341.3 دلار 8:50:31
1,341.33 دلار 8:50:25
1,341.32 دلار 8:50:19
1,341.31 دلار 8:50:15
1,341.3 دلار 8:50:06
1,341.38 دلار 8:49:50
1,341.37 دلار 8:49:47
1,341.36 دلار 8:49:44
1,341.37 دلار 8:49:38
1,341.31 دلار 8:49:35
1,341.3 دلار 8:49:20
1,341.29 دلار 8:49:16
1,341.3 دلار 8:49:13
1,341.28 دلار 8:49:07
1,341.38 دلار 8:49:04
1,341.52 دلار 8:48:56
1,341.51 دلار 8:48:47
1,341.5 دلار 8:48:35
1,341.52 دلار 8:48:32
1,341.51 دلار 8:48:29
1,341.56 دلار 8:48:13
1,341.53 دلار 8:48:10
1,341.6 دلار 8:48:07
1,341.52 دلار 8:47:53
1,341.51 دلار 8:47:47
1,341.5 دلار 8:47:38
1,341.52 دلار 8:47:35
1,341.53 دلار 8:47:32
1,341.52 دلار 8:47:29
1,341.53 دلار 8:47:23
1,341.52 دلار 8:47:17
1,341.53 دلار 8:47:14
1,341.52 دلار 8:47:10
1,341.51 دلار 8:46:37
1,341.6 دلار 8:46:34
1,341.61 دلار 8:46:25
1,341.7 دلار 8:46:21
1,341.68 دلار 8:46:18
1,341.7 دلار 8:46:16
1,341.68 دلار 8:46:13
1,341.69 دلار 8:46:10
1,341.49 دلار 8:45:48
1,341.58 دلار 8:45:45
1,341.49 دلار 8:45:42
1,341.58 دلار 8:45:33
1,341.59 دلار 8:45:24
1,341.58 دلار 8:45:11
1,341.69 دلار 8:45:05
1,341.9 دلار 8:44:53
1,341.88 دلار 8:44:44
1,341.91 دلار 8:44:31
1,341.88 دلار 8:44:22
1,341.9 دلار 8:44:15
1,341.79 دلار 8:44:12
1,341.7 دلار 8:44:09
1,341.51 دلار 8:44:06
1,341.7 دلار 8:44:03
1,341.51 دلار 8:43:52
1,341.49 دلار 8:43:39
1,341.5 دلار 8:43:30
1,341.49 دلار 8:43:06
1,341.51 دلار 8:42:54
1,341.49 دلار 8:42:52
1,341.5 دلار 8:42:49
1,341.49 دلار 8:42:31
1,341.42 دلار 8:42:28
1,341.4 دلار 8:42:25
1,341.42 دلار 8:42:22
1,341.4 دلار 8:41:49
1,341.39 دلار 8:41:34
1,341.41 دلار 8:41:28
1,341.43 دلار 8:41:25
1,341.39 دلار 8:41:19
1,341.4 دلار 8:41:10
1,341.41 دلار 8:41:07
1,341.4 دلار 8:40:57
1,341.41 دلار 8:40:51
1,341.4 دلار 8:40:42
1,341.41 دلار 8:40:26
1,341.34 دلار 8:40:16
1,341.22 دلار 8:40:13
1,341.21 دلار 8:40:09
1,341.22 دلار 8:39:52
1,341.28 دلار 8:39:45
1,341.32 دلار 8:39:39
1,341.4 دلار 8:39:36
1,341.38 دلار 8:39:33
1,341.39 دلار 8:39:31
1,341.38 دلار 8:39:25
1,341.39 دلار 8:39:18
1,341.37 دلار 8:39:15
1,341.39 دلار 8:39:12
1,341.37 دلار 8:39:09
1,341.39 دلار 8:39:07
1,341.35 دلار 8:38:56
1,341.37 دلار 8:38:53
1,341.4 دلار 8:38:49
1,341.41 دلار 8:38:47
1,341.42 دلار 8:38:43
1,341.4 دلار 8:38:40
1,341.42 دلار 8:38:22
1,341.41 دلار 8:38:13
1,341.34 دلار 8:38:10
1,341.33 دلار 8:38:04
1,341.31 دلار 8:37:52
1,341.33 دلار 8:37:40
1,341.31 دلار 8:37:35
1,341.3 دلار 8:37:31
1,341.31 دلار 8:37:28
1,341.3 دلار 8:37:19
1,341.33 دلار 8:37:10
1,341.32 دلار 8:36:58
1,341.35 دلار 8:36:55
1,341.34 دلار 8:36:51
1,341.35 دلار 8:36:45
1,341.34 دلار 8:36:39
1,341.35 دلار 8:36:27
1,341.37 دلار 8:36:12
1,341.31 دلار 8:36:06
1,341.26 دلار 8:35:49
1,341.22 دلار 8:35:33
1,341.32 دلار 8:35:27
1,341.3 دلار 8:35:21
1,341.26 دلار 8:35:18
1,341.24 دلار 8:35:15
1,341.26 دلار 8:35:11
1,341.24 دلار 8:35:09
1,341.22 دلار 8:35:05
1,341.2 دلار 8:34:55
1,341.21 دلار 8:34:52
1,341.22 دلار 8:34:45
1,341.19 دلار 8:34:40
1,341.13 دلار 8:34:31
1,341.15 دلار 8:34:21
1,341.19 دلار 8:34:12
1,341.2 دلار 8:34:04
1,341.22 دلار 8:33:48
1,341.31 دلار 8:33:42
1,341.42 دلار 8:33:40
1,341.41 دلار 8:33:04
1,341.4 دلار 8:32:51
1,341.41 دلار 8:32:45
1,341.38 دلار 8:32:42
1,341.33 دلار 8:32:33
1,341.34 دلار 8:32:31
1,341.35 دلار 8:32:27
1,341.34 دلار 8:32:25
1,341.35 دلار 8:32:12
1,341.34 دلار 8:32:09
1,341.35 دلار 8:32:07
1,341.14 دلار 8:31:52
1,341.23 دلار 8:31:35
1,341.25 دلار 8:31:31
1,341.12 دلار 8:31:28
1,341.22 دلار 8:31:26
1,341.12 دلار 8:31:22
1,341 دلار 8:31:16
1,340.91 دلار 8:31:13
1,340.99 دلار 8:31:10
1,340.91 دلار 8:30:53
1,340.92 دلار 8:30:50
1,340.91 دلار 8:30:47
1,341.26 دلار 8:30:43
1,340.91 دلار 8:30:40
1,341.26 دلار 8:30:31
1,341.24 دلار 8:30:24
1,341.32 دلار 8:30:18
1,341.34 دلار 8:30:09
1,341.33 دلار 8:29:26
1,341.39 دلار 8:29:23
1,341.33 دلار 8:29:20
1,341.34 دلار 8:29:17
1,341.33 دلار 8:29:14
1,341.32 دلار 8:29:07
1,341.35 دلار 8:29:04
1,341.33 دلار 8:28:53
1,341.32 دلار 8:28:47
1,341.33 دلار 8:28:13
1,341.32 دلار 8:28:10
1,341.28 دلار 8:28:04
1,341.31 دلار 8:27:52
1,341.3 دلار 8:27:46
1,341.24 دلار 8:27:37
1,341.26 دلار 8:27:29
1,341.22 دلار 8:27:23
1,341.32 دلار 8:27:13
1,341.31 دلار 8:26:58
1,341.32 دلار 8:26:51
1,341.4 دلار 8:26:45
1,341.42 دلار 8:26:42
1,341.47 دلار 8:26:32
1,341.49 دلار 8:26:19
1,341.51 دلار 8:26:12
1,341.44 دلار 8:26:09
1,341.4 دلار 8:26:06
1,341.44 دلار 8:26:03
1,341.4 دلار 8:25:39
1,341.39 دلار 8:25:36
1,341.4 دلار 8:25:32
1,341.39 دلار 8:25:29
1,341.4 دلار 8:25:23
1,341.41 دلار 8:25:20
1,341.42 دلار 8:25:14
1,341.34 دلار 8:25:08
1,341.17 دلار 8:25:05
1,341.38 دلار 8:24:43
1,341.56 دلار 8:24:28
1,341.6 دلار 8:24:22
1,341.62 دلار 8:24:13
1,341.61 دلار 8:24:04
1,341.62 دلار 8:23:46
1,341.61 دلار 8:23:43
1,341.62 دلار 8:23:40
1,341.61 دلار 8:23:37
1,341.62 دلار 8:23:31
1,341.53 دلار 8:23:20
1,341.38 دلار 8:23:03
1,341.47 دلار 8:22:57
1,341.42 دلار 8:22:51
1,341.38 دلار 8:22:36
1,341.49 دلار 8:22:33
1,341.65 دلار 8:22:21
1,341.61 دلار 8:22:17
1,341.62 دلار 8:22:11
1,341.63 دلار 8:22:07
1,341.57 دلار 8:21:53
1,341.53 دلار 8:21:44
1,341.51 دلار 8:21:31
1,341.49 دلار 8:21:28
1,341.61 دلار 8:21:25
1,341.62 دلار 8:21:16
1,341.63 دلار 8:21:10
1,341.62 دلار 8:21:04
1,341.66 دلار 8:20:57
1,341.63 دلار 8:20:54
1,341.66 دلار 8:20:48
1,341.64 دلار 8:20:45
1,341.55 دلار 8:20:42
1,341.63 دلار 8:20:39
1,341.64 دلار 8:20:36
1,341.63 دلار 8:20:33
1,341.55 دلار 8:20:30
1,341.51 دلار 8:20:21
1,341.45 دلار 8:20:18
1,341.51 دلار 8:20:09
1,341.53 دلار 8:19:32
1,341.44 دلار 8:19:23
1,341.36 دلار 8:19:17
1,341.35 دلار 8:19:10
1,341.24 دلار 8:19:07
1,341.35 دلار 8:19:04
1,341.22 دلار 8:18:58
1,341.3 دلار 8:18:39
1,341.51 دلار 8:17:51
1,341.42 دلار 8:17:41
1,341.4 دلار 8:17:39
1,341.41 دلار 8:17:36
1,341.4 دلار 8:17:33
1,341.44 دلار 8:17:30
1,341.32 دلار 8:17:20
1,341.24 دلار 8:17:13
1,341.22 دلار 8:17:04
1,341.24 دلار 8:16:50
1,341.34 دلار 8:16:38
1,341.35 دلار 8:16:16
1,341.42 دلار 8:16:07
1,341.43 دلار 8:15:48
1,341.42 دلار 8:15:45
1,341.44 دلار 8:15:43
1,341.42 دلار 8:15:40
1,341.41 دلار 8:15:33
1,341.35 دلار 8:15:21
1,341.31 دلار 8:15:18
1,341.32 دلار 8:15:15
1,341.31 دلار 8:15:11
1,341.32 دلار 8:15:05
1,341.4 دلار 8:14:52
1,341.41 دلار 8:14:25
1,341.4 دلار 8:14:22
1,341.41 دلار 8:14:19
1,341.42 دلار 8:13:43
1,341.41 دلار 8:13:37
1,341.45 دلار 8:13:25
1,341.43 دلار 8:13:22
1,341.42 دلار 8:13:19
1,341.43 دلار 8:13:07
1,341.44 دلار 8:13:04
1,341.41 دلار 8:12:58
1,341.42 دلار 8:12:52
1,341.47 دلار 8:12:49
1,341.51 دلار 8:12:46
1,341.61 دلار 8:12:40
1,341.62 دلار 8:12:28
1,341.6 دلار 8:12:25
1,341.41 دلار 8:12:16
1,341.51 دلار 8:12:04
1,341.49 دلار 8:10:36
1,341.53 دلار 8:10:33
1,341.49 دلار 8:10:30
1,341.67 دلار 8:10:23
1,341.72 دلار 8:10:17
1,341.7 دلار 8:10:05
1,341.81 دلار 8:09:56
1,341.9 دلار 8:09:41
1,341.89 دلار 8:09:35
1,341.82 دلار 8:09:32
1,341.83 دلار 8:09:30
1,341.81 دلار 8:09:26
1,341.83 دلار 8:09:07
1,341.74 دلار 8:09:04
1,341.72 دلار 8:08:54
1,341.7 دلار 8:08:51
1,341.72 دلار 8:08:48
1,341.7 دلار 8:08:43
1,341.62 دلار 8:08:17
1,341.53 دلار 8:08:13
1,341.51 دلار 8:07:07
1,341.53 دلار 8:07:03
1,341.58 دلار 8:06:58
1,341.53 دلار 8:06:55
1,341.57 دلار 8:06:44
1,341.58 دلار 8:06:41
1,341.6 دلار 8:06:38
1,341.58 دلار 8:06:31
1,341.51 دلار 8:06:17
1,341.58 دلار 8:06:14
1,341.56 دلار 8:06:10
1,341.58 دلار 8:06:04
1,341.56 دلار 8:05:52
1,341.58 دلار 8:05:49
1,341.59 دلار 8:05:43
1,341.55 دلار 8:05:31
1,341.58 دلار 8:05:05
1,341.51 دلار 8:04:57
1,341.53 دلار 8:04:42
1,341.49 دلار 8:04:31
1,341.51 دلار 8:04:20
1,341.53 دلار 8:04:17
1,341.51 دلار 8:04:13
1,341.59 دلار 8:04:04
1,341.53 دلار 8:03:53
1,341.63 دلار 8:03:45
1,341.51 دلار 8:03:41
1,341.49 دلار 8:03:38
1,341.51 دلار 8:03:29
1,341.53 دلار 8:03:24
1,341.31 دلار 8:03:11
1,341.39 دلار 8:03:04
1,341.4 دلار 8:02:57
1,341.39 دلار 8:02:54
1,341.4 دلار 8:02:40
1,341.6 دلار 8:02:37
1,341.61 دلار 8:02:34
1,341.6 دلار 8:02:28
1,341.61 دلار 8:02:25
1,341.64 دلار 8:02:07
1,341.6 دلار 8:01:56
1,341.61 دلار 8:01:43
1,341.6 دلار 8:01:40
1,341.63 دلار 8:01:31
1,341.64 دلار 8:01:25
1,341.62 دلار 8:01:22
1,341.6 دلار 8:01:07
1,341.63 دلار 8:00:55
1,341.6 دلار 8:00:52
1,341.63 دلار 8:00:50
1,341.6 دلار 8:00:44
1,341.61 دلار 8:00:32
1,341.52 دلار 8:00:26
1,341.33 دلار 8:00:23
1,341.32 دلار 8:00:09
1,341.42 دلار 7:59:50
1,341.43 دلار 7:59:36
1,341.44 دلار 7:59:34
1,341.53 دلار 7:59:28
1,341.49 دلار 7:59:25
1,341.51 دلار 7:59:19
1,341.44 دلار 7:59:10
1,341.34 دلار 7:59:07
1,341.3 دلار 7:58:57
1,341.31 دلار 7:58:48
1,341.32 دلار 7:58:45
1,341.31 دلار 7:58:42
1,341.32 دلار 7:58:30
1,341.25 دلار 7:58:22
1,341.12 دلار 7:58:15
1,341.13 دلار 7:58:12
1,341.23 دلار 7:57:51
1,341.24 دلار 7:57:46
1,341.22 دلار 7:57:28
1,341.23 دلار 7:57:14
1,341.32 دلار 7:57:08
1,341.23 دلار 7:57:04
1,341.26 دلار 7:56:53
1,341.04 دلار 7:56:49
1,341.14 دلار 7:56:47
1,341.04 دلار 7:56:44
1,341.03 دلار 7:56:32
1,341.04 دلار 7:56:20
1,341.01 دلار 7:56:16
1,341.05 دلار 7:56:13
1,341.01 دلار 7:55:41
1,341.1 دلار 7:55:38
1,341 دلار 7:55:35
1,341.1 دلار 7:55:29
1,341.11 دلار 7:55:23
1,341.12 دلار 7:55:20
1,341.16 دلار 7:55:11
1,341.21 دلار 7:54:34
1,341.22 دلار 7:54:13
1,341.29 دلار 7:54:10
1,341.21 دلار 7:54:07
1,341.29 دلار 7:53:49
1,341.3 دلار 7:53:40
1,341.31 دلار 7:53:28
1,341.29 دلار 7:53:22
1,341.3 دلار 7:53:19
1,341.32 دلار 7:53:16
1,341.33 دلار 7:53:13
1,341.32 دلار 7:53:10
1,341.33 دلار 7:53:07
1,341.32 دلار 7:53:04
1,341.31 دلار 7:52:26
1,341.39 دلار 7:52:17
1,341.52 دلار 7:52:14
1,341.58 دلار 7:52:11
1,341.6 دلار 7:51:53
1,341.7 دلار 7:51:50
1,341.61 دلار 7:51:47
1,341.7 دلار 7:51:37
1,341.71 دلار 7:51:26
1,341.7 دلار 7:51:23
1,341.72 دلار 7:51:20
1,341.69 دلار 7:51:14
1,341.71 دلار 7:51:05
1,341.51 دلار 7:50:56
1,341.54 دلار 7:50:50
1,341.53 دلار 7:50:40
1,341.52 دلار 7:50:37
1,341.51 دلار 7:50:31
1,341.53 دلار 7:50:28
1,341.52 دلار 7:50:19
1,341.72 دلار 7:50:15
1,341.64 دلار 7:50:12
1,341.71 دلار 7:50:09
1,341.49 دلار 7:49:47
1,341.51 دلار 7:49:44
1,341.42 دلار 7:49:38
1,341.53 دلار 7:49:28
1,341.51 دلار 7:49:26
1,341.49 دلار 7:49:19
1,341.51 دلار 7:48:47
1,341.58 دلار 7:48:44
1,341.55 دلار 7:48:42
1,341.51 دلار 7:48:23
1,341.49 دلار 7:48:14
1,341.51 دلار 7:47:40
1,341.49 دلار 7:47:37
1,341.42 دلار 7:47:34
1,341.41 دلار 7:47:22
1,341.33 دلار 7:47:19
1,341.37 دلار 7:47:16
1,341.33 دلار 7:47:10
1,341.34 دلار 7:47:07
1,341.32 دلار 7:46:46
1,341.31 دلار 7:46:37
1,341.33 دلار 7:46:34
1,341.31 دلار 7:46:31
1,341.33 دلار 7:46:28
1,341.42 دلار 7:46:24
1,341.39 دلار 7:46:21
1,341.42 دلار 7:46:18
1,341.51 دلار 7:46:09
1,341.38 دلار 7:45:50
1,341.37 دلار 7:45:47
1,341.38 دلار 7:45:44
1,341.39 دلار 7:45:41
1,341.4 دلار 7:45:34
1,341.38 دلار 7:45:31
1,341.4 دلار 7:45:22
1,341.37 دلار 7:45:18
1,341.53 دلار 7:45:12
1,341.61 دلار 7:45:09
1,341.53 دلار 7:45:05
1,341.61 دلار 7:44:55
1,341.53 دلار 7:44:49
1,341.51 دلار 7:44:34
1,341.49 دلار 7:44:31
1,341.51 دلار 7:44:13
1,341.49 دلار 7:44:10
1,341.51 دلار 7:44:07
1,341.49 دلار 7:44:04
1,341.51 دلار 7:43:51
1,341.41 دلار 7:43:30
1,341.32 دلار 7:43:21
1,341.33 دلار 7:43:12
1,341.22 دلار 7:43:09
1,341.12 دلار 7:43:07
1,341.22 دلار 7:43:04
1,341.06 دلار 7:42:52
1,341.04 دلار 7:42:49
1,341.07 دلار 7:42:46
1,341.04 دلار 7:42:42
1,341.05 دلار 7:42:31
1,341.01 دلار 7:42:22
1,341.05 دلار 7:42:19
1,341.03 دلار 7:42:16
1,341.14 دلار 7:42:13
1,341.15 دلار 7:42:10
1,341.14 دلار 7:41:53
1,341.13 دلار 7:41:44
1,341.16 دلار 7:41:34
1,341.12 دلار 7:41:31
1,341.13 دلار 7:41:22
1,341.15 دلار 7:41:19
1,341.12 دلار 7:41:10
1,341.13 دلار 7:41:07
1,341.12 دلار 7:40:58
1,341.03 دلار 7:40:52
1,341.07 دلار 7:40:49
1,341.03 دلار 7:40:25
1,341.05 دلار 7:40:22
1,341.1 دلار 7:40:20
1,341.05 دلار 7:40:17
1,341.12 دلار 7:39:48
1,341.13 دلار 7:39:43
1,341.12 دلار 7:39:26
1,341.03 دلار 7:39:23
1,341.01 دلار 7:39:19
1,341.03 دلار 7:39:16
1,341.01 دلار 7:39:13
1,340.93 دلار 7:39:04
1,341.01 دلار 7:38:38
1,341.03 دلار 7:38:23
1,341.01 دلار 7:38:16
1,341.12 دلار 7:38:07
1,340.9 دلار 7:37:54
1,340.91 دلار 7:37:40
1,340.92 دلار 7:37:25
1,340.9 دلار 7:37:13
1,340.99 دلار 7:36:34
1,341.12 دلار 7:36:13
1,341.13 دلار 7:36:10
1,341.12 دلار 7:36:04
1,341.13 دلار 7:35:52
1,341.12 دلار 7:35:39
1,341.13 دلار 7:35:33
1,341.1 دلار 7:35:30
1,341.12 دلار 7:35:27
1,341.1 دلار 7:35:24
1,341.06 دلار 7:35:12
1,341.1 دلار 7:35:06
1,341.24 دلار 7:34:56
1,341.32 دلار 7:34:53
1,341.26 دلار 7:34:50
1,341.32 دلار 7:34:48
1,341.28 دلار 7:34:45
1,341.32 دلار 7:34:42
1,341.44 دلار 7:34:36
1,341.55 دلار 7:34:30
1,341.59 دلار 7:34:27
1,341.58 دلار 7:34:16
1,341.59 دلار 7:34:13
1,341.62 دلار 7:34:07
1,341.6 دلار 7:33:51
1,341.61 دلار 7:33:48
1,341.53 دلار 7:33:45
1,341.61 دلار 7:33:42
1,341.63 دلار 7:33:36
1,341.64 دلار 7:33:27
1,341.62 دلار 7:33:24
1,341.7 دلار 7:33:22
1,341.62 دلار 7:33:19
1,341.72 دلار 7:33:15
1,341.83 دلار 7:33:07
1,341.85 دلار 7:32:44
1,341.83 دلار 7:32:41
1,341.74 دلار 7:32:38
1,341.86 دلار 7:32:34
1,341.74 دلار 7:32:31
1,341.87 دلار 7:32:25
1,341.76 دلار 7:32:21
1,341.62 دلار 7:31:51
1,341.53 دلار 7:31:45
1,341.55 دلار 7:31:42
1,341.56 دلار 7:31:33
1,341.51 دلار 7:31:21
1,341.53 دلار 7:31:18
1,341.49 دلار 7:31:15
1,341.53 دلار 7:31:13
1,341.47 دلار 7:31:07
1,341.43 دلار 7:31:04
1,341.42 دلار 7:30:53
1,341.43 دلار 7:30:44
1,341.42 دلار 7:30:32
1,341.41 دلار 7:30:29
1,341.42 دلار 7:30:27
1,341.41 دلار 7:30:11
1,341.45 دلار 7:29:43
1,341.37 دلار 7:29:40
1,341.36 دلار 7:29:37
1,341.34 دلار 7:29:29
1,341.36 دلار 7:29:23
1,341.33 دلار 7:29:19
1,341.41 دلار 7:29:16
1,341.33 دلار 7:29:14
1,341.22 دلار 7:28:56
1,341.24 دلار 7:28:53
1,341.22 دلار 7:28:50
1,341.34 دلار 7:28:42
1,341.24 دلار 7:28:36
1,341.22 دلار 7:28:22
1,341.17 دلار 7:28:13
1,341.19 دلار 7:28:10
1,341.15 دلار 7:27:56
1,341.2 دلار 7:27:53
1,341.15 دلار 7:27:50
1,341.2 دلار 7:27:30
1,341.32 دلار 7:27:27
1,341.33 دلار 7:27:19
1,341.24 دلار 7:27:16
1,341.22 دلار 7:27:10
1,341.24 دلار 7:27:07
1,341.22 دلار 7:26:58
1,341.24 دلار 7:26:52
1,341.13 دلار 7:26:44
1,341.03 دلار 7:26:32
1,341.05 دلار 7:26:29
1,340.85 دلار 7:26:23
1,340.84 دلار 7:26:18
1,340.85 دلار 7:26:15
1,340.86 دلار 7:25:43
1,340.87 دلار 7:25:32
1,340.89 دلار 7:25:23
1,340.92 دلار 7:25:21
1,341.01 دلار 7:25:18
1,340.92 دلار 7:25:14
1,341.01 دلار 7:24:47
1,341.03 دلار 7:24:44
1,341.01 دلار 7:24:41
1,341.03 دلار 7:24:04
1,341.12 دلار 7:23:47
1,341.18 دلار 7:23:44
1,341.12 دلار 7:23:41
1,341.18 دلار 7:23:38
1,341.24 دلار 7:23:26
1,341.23 دلار 7:23:16
1,341.2 دلار 7:23:13
1,341.23 دلار 7:23:04
1,341.14 دلار 7:22:53
1,341.11 دلار 7:22:50
1,341.12 دلار 7:22:45
1,341.1 دلار 7:22:39
1,341.11 دلار 7:22:35
1,341.06 دلار 7:22:32
1,341.05 دلار 7:22:28
1,341.06 دلار 7:22:20
1,341.05 دلار 7:22:17
1,341.03 دلار 7:22:07
1,341.05 دلار 7:21:50
1,341.03 دلار 7:21:47
1,340.94 دلار 7:21:44
1,341.03 دلار 7:21:41
1,341.02 دلار 7:21:33
1,340.95 دلار 7:21:30
1,341.01 دلار 7:21:27
1,341.03 دلار 7:21:24
1,341.01 دلار 7:21:17
1,340.97 دلار 7:21:07
1,340.94 دلار 7:21:04
1,340.95 دلار 7:20:55
1,340.97 دلار 7:20:53
1,340.95 دلار 7:20:50
1,340.94 دلار 7:20:44
1,340.93 دلار 7:20:41
1,340.92 دلار 7:20:35
1,340.91 دلار 7:20:32
1,340.93 دلار 7:20:21
1,340.95 دلار 7:19:29
1,340.97 دلار 7:19:22
1,340.95 دلار 7:19:13
1,340.97 دلار 7:19:10
1,340.95 دلار 7:19:07
1,340.97 دلار 7:18:53
1,340.95 دلار 7:18:50
1,340.93 دلار 7:18:47
1,340.9 دلار 7:18:44
1,340.91 دلار 7:18:38
1,340.93 دلار 7:18:29
1,340.88 دلار 7:18:27
1,340.86 دلار 7:18:21
1,340.87 دلار 7:18:17
1,340.86 دلار 7:18:13
1,340.87 دلار 7:18:07
1,340.91 دلار 7:17:50
1,340.89 دلار 7:17:47
1,341.01 دلار 7:17:44
1,340.93 دلار 7:17:40
1,341.01 دلار 7:17:04
1,340.97 دلار 7:16:57
1,340.95 دلار 7:16:54
1,340.97 دلار 7:16:43
1,340.95 دلار 7:16:31
1,340.87 دلار 7:16:25
1,340.86 دلار 7:16:16
1,340.85 دلار 7:16:13
1,340.97 دلار 7:15:54
1,340.99 دلار 7:15:40
1,340.95 دلار 7:15:34
1,340.93 دلار 7:15:31
1,340.94 دلار 7:15:25
1,340.93 دلار 7:15:14
1,340.87 دلار 7:14:58
1,340.93 دلار 7:14:55
1,340.87 دلار 7:14:46
1,340.93 دلار 7:14:40
1,340.97 دلار 7:14:31
1,340.99 دلار 7:14:28
1,340.95 دلار 7:14:19
1,340.86 دلار 7:14:10
1,340.83 دلار 7:13:49
1,340.85 دلار 7:13:47
1,340.81 دلار 7:13:44
1,340.87 دلار 7:13:37
1,340.88 دلار 7:13:34
1,340.87 دلار 7:13:24
1,340.86 دلار 7:13:18
1,340.88 دلار 7:13:15
1,340.94 دلار 7:13:12
1,340.88 دلار 7:13:09
1,340.94 دلار 7:13:06
1,340.88 دلار 7:13:04
1,340.87 دلار 7:12:57
1,340.91 دلار 7:12:54
1,340.87 دلار 7:12:51
1,340.88 دلار 7:12:49
1,340.87 دلار 7:12:37
1,340.86 دلار 7:12:18
1,340.85 دلار 7:12:15
1,340.8 دلار 7:12:13
1,340.76 دلار 7:12:07
1,340.65 دلار 7:11:49
1,340.62 دلار 7:11:46
1,340.64 دلار 7:11:44
1,340.65 دلار 7:11:41
1,340.64 دلار 7:11:38
1,340.63 دلار 7:11:35
1,340.65 دلار 7:11:24
1,340.64 دلار 7:11:15
1,340.65 دلار 7:11:03
1,340.66 دلار 7:10:58
1,340.64 دلار 7:10:55
1,340.65 دلار 7:10:46
1,340.63 دلار 7:10:35
1,340.56 دلار 7:10:29
1,340.62 دلار 7:10:26
1,340.64 دلار 7:10:17
1,340.65 دلار 7:10:14
1,340.67 دلار 7:10:08
1,340.45 دلار 7:09:54
1,340.44 دلار 7:09:45
1,340.66 دلار 7:09:42
1,340.65 دلار 7:09:39
1,340.66 دلار 7:09:36
1,340.65 دلار 7:09:33
1,340.78 دلار 7:09:24
1,340.74 دلار 7:09:21
1,340.88 دلار 7:09:12
1,340.74 دلار 7:09:03
1,340.76 دلار 7:08:51
1,340.74 دلار 7:08:48
1,340.77 دلار 7:08:44
1,340.74 دلار 7:08:41
1,340.84 دلار 7:08:35
1,340.63 دلار 7:08:32
1,340.84 دلار 7:08:29
1,341.03 دلار 7:08:27
1,340.93 دلار 7:08:24
1,341.03 دلار 7:07:55
1,341.05 دلار 7:07:52
1,341.03 دلار 7:07:49
1,341.05 دلار 7:07:46
1,341.03 دلار 7:07:35
1,341.05 دلار 7:07:32
1,341.01 دلار 7:07:29
1,341.03 دلار 7:07:18
1,340.99 دلار 7:07:12
1,341.07 دلار 7:07:04
1,341.13 دلار 7:06:54
1,341.14 دلار 7:06:51
1,341.16 دلار 7:06:48
1,341.14 دلار 7:06:45
1,341.15 دلار 7:06:42
1,341.06 دلار 7:06:39
1,341.09 دلار 7:06:36
1,341.12 دلار 7:06:33
1,341.13 دلار 7:06:21
1,341.14 دلار 7:06:13
1,341.15 دلار 7:06:10
1,341.14 دلار 7:06:04
1,341.18 دلار 7:05:49
1,341.25 دلار 7:05:39
1,341.46 دلار 7:05:29
1,341.47 دلار 7:05:23
1,341.42 دلار 7:05:20
1,341.47 دلار 7:05:17
1,341.42 دلار 7:05:14
1,341.49 دلار 7:05:08
1,341.47 دلار 7:04:37
1,341.49 دلار 7:04:23
1,341.47 دلار 7:04:17
1,341.49 دلار 7:03:49
1,341.59 دلار 7:03:40
1,341.6 دلار 7:03:34
1,341.62 دلار 7:03:25
1,341.59 دلار 7:03:22
1,341.58 دلار 7:03:04
1,341.57 دلار 7:02:56
1,341.58 دلار 7:02:40
1,341.59 دلار 7:02:31
1,341.58 دلار 7:02:22
1,341.68 دلار 7:02:19
1,341.67 دلار 7:01:46
1,341.61 دلار 7:01:42
1,341.63 دلار 7:01:27
1,341.66 دلار 7:01:18
1,341.63 دلار 7:01:13
1,341.66 دلار 7:01:10
1,341.67 دلار 7:01:07
1,341.64 دلار 7:01:04
1,341.78 دلار 7:00:56
1,341.68 دلار 7:00:44
1,341.78 دلار 7:00:35
1,341.81 دلار 7:00:23
1,341.8 دلار 7:00:21
1,341.78 دلار 7:00:18
1,341.68 دلار 7:00:09
1,341.81 دلار 6:59:50
1,341.82 دلار 6:59:38
1,341.8 دلار 6:59:33
1,341.78 دلار 6:59:19
1,341.8 دلار 6:59:13
1,341.78 دلار 6:59:04
1,341.7 دلار 6:58:57
1,341.68 دلار 6:58:54
1,341.7 دلار 6:58:51
1,341.68 دلار 6:58:48
1,341.67 دلار 6:58:40
1,341.69 دلار 6:58:37
1,341.67 دلار 6:58:28
1,341.69 دلار 6:58:22
1,341.68 دلار 6:58:19
1,341.67 دلار 6:58:16
1,341.68 دلار 6:58:13
1,341.67 دلار 6:58:10
1,341.78 دلار 6:57:47
1,341.8 دلار 6:57:44
1,341.78 دلار 6:57:33
1,341.87 دلار 6:57:27
1,341.88 دلار 6:57:23
1,341.87 دلار 6:57:21
1,341.88 دلار 6:57:17
1,341.87 دلار 6:57:15
1,341.97 دلار 6:57:04
1,341.95 دلار 6:56:57
1,341.97 دلار 6:56:40
1,341.99 دلار 6:56:32
1,341.97 دلار 6:56:26
1,341.99 دلار 6:56:23
1,341.97 دلار 6:56:18
1,341.99 دلار 6:55:46
1,342.05 دلار 6:55:41
1,342.08 دلار 6:55:35
1,342.07 دلار 6:55:28
1,342.06 دلار 6:55:14
1,341.99 دلار 6:55:08
1,342.08 دلار 6:55:05
1,342.09 دلار 6:54:49
1,342.06 دلار 6:54:40
1,342.07 دلار 6:54:37
1,342.08 دلار 6:54:31
1,342.07 دلار 6:54:13
1,342.09 دلار 6:53:49
1,342.08 دلار 6:53:40
1,342.09 دلار 6:53:37
1,342.08 دلار 6:53:28
1,342.07 دلار 6:53:22
1,342.08 دلار 6:53:14
1,342.1 دلار 6:53:10
1,342.08 دلار 6:53:07
1,342.1 دلار 6:53:04
1,342.09 دلار 6:52:52
1,342.08 دلار 6:52:38
1,342.09 دلار 6:52:29
1,342.11 دلار 6:52:20
1,342.12 دلار 6:52:17
1,342.1 دلار 6:51:55
1,342.09 دلار 6:51:52
1,342.1 دلار 6:51:49
1,342.09 دلار 6:51:46
1,342.17 دلار 6:51:38
1,342.26 دلار 6:51:35
1,342.28 دلار 6:51:29
1,342.26 دلار 6:51:27
1,342.28 دلار 6:51:12
1,342.26 دلار 6:51:04
1,342.28 دلار 6:50:57
1,342.3 دلار 6:50:54
1,342.28 دلار 6:50:37
1,342.26 دلار 6:50:31
1,342.16 دلار 6:50:26
1,342.14 دلار 6:50:17
1,342.11 دلار 6:50:14
1,342.15 دلار 6:50:08
1,341.97 دلار 6:49:42
1,341.98 دلار 6:49:39
1,341.97 دلار 6:49:36
1,341.98 دلار 6:49:33
1,341.97 دلار 6:49:21
1,341.99 دلار 6:49:07
1,341.97 دلار 6:49:04
1,341.99 دلار 6:48:35
1,341.97 دلار 6:48:21
1,341.99 دلار 6:48:18
1,341.97 دلار 6:48:15
1,341.99 دلار 6:48:12
1,341.97 دلار 6:48:09
1,341.99 دلار 6:47:50
1,341.97 دلار 6:47:19
1,341.94 دلار 6:47:16
1,341.95 دلار 6:47:13
1,341.97 دلار 6:47:04
1,342.06 دلار 6:46:50
1,342.07 دلار 6:46:47
1,342.08 دلار 6:46:41
1,342.07 دلار 6:46:36
1,342.05 دلار 6:46:33
1,342.07 دلار 6:46:16
1,341.97 دلار 6:45:30
1,341.99 دلار 6:45:21
1,341.97 دلار 6:45:07
1,341.99 دلار 6:44:51
1,341.97 دلار 6:44:36
1,341.99 دلار 6:44:33
1,341.98 دلار 6:44:28
1,341.97 دلار 6:44:25
1,341.99 دلار 6:44:23
1,341.98 دلار 6:44:17
1,341.97 دلار 6:44:14
1,341.98 دلار 6:44:10
1,341.97 دلار 6:43:25
1,342.05 دلار 6:43:16
1,342.08 دلار 6:42:43
1,342.06 دلار 6:42:41
1,342.07 دلار 6:42:38
1,342.06 دلار 6:42:35
1,342.07 دلار 6:42:27
1,342.06 دلار 6:42:18
1,342.05 دلار 6:42:06
1,342.12 دلار 6:41:48
1,342.15 دلار 6:41:45
1,342.07 دلار 6:41:42
1,342.15 دلار 6:41:16
1,342.14 دلار 6:41:10
1,342.12 دلار 6:41:07
1,342.07 دلار 6:41:04
1,341.97 دلار 6:40:52
1,341.96 دلار 6:40:49
1,341.99 دلار 6:40:43
1,341.96 دلار 6:40:40
1,341.92 دلار 6:40:37
1,341.96 دلار 6:40:34
1,341.97 دلار 6:40:28
1,342.01 دلار 6:40:19
1,342.03 دلار 6:40:16
1,342.05 دلار 6:40:14
1,342.03 دلار 6:40:11
1,342.05 دلار 6:40:08
1,341.97 دلار 6:39:52
1,341.99 دلار 6:39:46
1,341.97 دلار 6:39:43
1,342.01 دلار 6:39:40
1,342.05 دلار 6:39:37
1,342.01 دلار 6:39:35
1,342.03 دلار 6:39:32
1,342.05 دلار 6:39:29
1,342.03 دلار 6:39:26
1,342.05 دلار 6:39:21
1,342.03 دلار 6:39:17
1,342.01 دلار 6:39:12
1,342.11 دلار 6:39:06
1,342.12 دلار 6:39:03
1,342.05 دلار 6:38:42
1,342.03 دلار 6:38:34
1,342.05 دلار 6:38:31
1,342.03 دلار 6:38:28
1,342.05 دلار 6:38:25
1,342.03 دلار 6:38:14
1,341.97 دلار 6:38:04
1,342.05 دلار 6:37:51
1,342.06 دلار 6:37:45
1,342.01 دلار 6:37:43
1,342.03 دلار 6:37:37
1,341.94 دلار 6:37:28
1,341.95 دلار 6:37:23
1,341.97 دلار 6:37:17
1,342.05 دلار 6:37:09
1,342.08 دلار 6:37:03
1,342.12 دلار 6:36:58
1,342.08 دلار 6:36:54
1,342.12 دلار 6:36:51
1,342.09 دلار 6:36:48
1,342.12 دلار 6:36:46
1,342.09 دلار 6:36:37
1,341.99 دلار 6:36:28
1,341.97 دلار 6:36:11
1,342.06 دلار 6:35:50
1,341.97 دلار 6:35:30
1,341.93 دلار 6:35:27
1,341.95 دلار 6:35:19
1,341.94 دلار 6:34:56
1,341.93 دلار 6:34:53
1,341.97 دلار 6:34:50
1,341.92 دلار 6:34:44
1,341.88 دلار 6:34:41
1,341.89 دلار 6:34:39
1,341.88 دلار 6:34:36
1,341.89 دلار 6:34:33
1,341.88 دلار 6:34:30
1,341.97 دلار 6:34:27
1,341.88 دلار 6:34:25
1,341.97 دلار 6:34:15
1,341.89 دلار 6:34:12
1,341.9 دلار 6:34:10
1,341.89 دلار 6:34:04
1,341.88 دلار 6:33:45
1,341.87 دلار 6:33:42
1,341.88 دلار 6:33:39
1,341.8 دلار 6:33:27
1,341.76 دلار 6:33:16
1,341.74 دلار 6:32:48
1,341.72 دلار 6:32:40
1,341.65 دلار 6:32:34
1,341.64 دلار 6:32:32
1,341.65 دلار 6:32:29
1,341.64 دلار 6:32:26
1,341.65 دلار 6:32:10
1,341.63 دلار 6:32:04
1,341.65 دلار 6:31:50
1,341.47 دلار 6:31:41
1,341.44 دلار 6:31:24
1,341.38 دلار 6:31:06
1,341.37 دلار 6:30:55
1,341.38 دلار 6:30:52
1,341.37 دلار 6:30:43
1,341.38 دلار 6:30:41
1,341.37 دلار 6:30:35
1,341.38 دلار 6:30:29
1,341.26 دلار 6:30:20
1,341.28 دلار 6:30:17
1,341.26 دلار 6:30:08
1,341.28 دلار 6:29:48
1,341.26 دلار 6:29:45
1,341.24 دلار 6:29:42
1,341.26 دلار 6:29:22
1,341.17 دلار 6:29:19
1,341.15 دلار 6:29:16
1,341.17 دلار 6:29:13
1,341.14 دلار 6:29:10
1,341.16 دلار 6:29:07
1,341.15 دلار 6:29:04
1,341.17 دلار 6:28:57
1,341.18 دلار 6:28:54
1,341.16 دلار 6:28:42
1,341.24 دلار 6:28:33
1,341.26 دلار 6:28:22
1,341.24 دلار 6:28:18
1,341.26 دلار 6:28:10
1,341.24 دلار 6:28:07
1,341.26 دلار 6:27:15
1,341.24 دلار 6:27:12
1,341.26 دلار 6:26:53
1,341.24 دلار 6:26:44
1,341.26 دلار 6:26:41
1,341.24 دلار 6:26:36
1,341.26 دلار 6:26:30
1,341.24 دلار 6:26:22
1,341.34 دلار 6:26:19
1,341.32 دلار 6:26:16
1,341.28 دلار 6:26:12
1,341.26 دلار 6:26:07
1,341.36 دلار 6:25:52
1,341.37 دلار 6:25:43
1,341.36 دلار 6:25:35
1,341.47 دلار 6:25:33
1,341.45 دلار 6:25:30
1,341.53 دلار 6:25:27
1,341.47 دلار 6:25:22
1,341.49 دلار 6:25:14
1,341.47 دلار 6:25:10
1,341.49 دلار 6:25:05
1,341.53 دلار 6:24:50
1,341.51 دلار 6:24:48
1,341.53 دلار 6:24:39
1,341.51 دلار 6:24:37
1,341.55 دلار 6:24:31
1,341.57 دلار 6:24:25
1,341.56 دلار 6:24:14
1,341.62 دلار 6:24:08
1,341.61 دلار 6:24:05
1,341.47 دلار 6:23:46
1,341.46 دلار 6:23:43
1,341.45 دلار 6:23:40
1,341.46 دلار 6:23:37
1,341.45 دلار 6:23:34
1,341.46 دلار 6:23:31
1,341.45 دلار 6:23:20
1,341.44 دلار 6:23:11
1,341.47 دلار 6:22:56
1,341.56 دلار 6:22:44
1,341.57 دلار 6:22:39
1,341.65 دلار 6:22:36
1,341.58 دلار 6:22:33
1,341.65 دلار 6:22:30
1,341.63 دلار 6:22:24
1,341.6 دلار 6:22:21
1,341.56 دلار 6:22:12
1,341.55 دلار 6:22:09
1,341.52 دلار 6:21:53
1,341.53 دلار 6:21:50
1,341.51 دلار 6:21:47
1,341.53 دلار 6:21:44
1,341.51 دلار 6:21:41
1,341.57 دلار 6:21:30
1,341.56 دلار 6:21:27
1,341.55 دلار 6:21:21
1,341.49 دلار 6:21:13
1,341.63 دلار 6:21:07
1,341.57 دلار 6:21:04
1,341.63 دلار 6:20:52
1,341.57 دلار 6:20:31
1,341.58 دلار 6:20:29
1,341.57 دلار 6:20:23
1,341.56 دلار 6:20:08
1,341.58 دلار 6:19:51
1,341.63 دلار 6:19:48
1,341.57 دلار 6:19:45
1,341.63 دلار 6:19:43
1,341.57 دلار 6:19:37
1,341.58 دلار 6:19:34
1,341.57 دلار 6:19:28
1,341.55 دلار 6:19:23
1,341.57 دلار 6:19:20
1,341.51 دلار 6:19:18
1,341.56 دلار 6:19:12
1,341.51 دلار 6:19:03
1,341.47 دلار 6:18:55
1,341.45 دلار 6:18:53
1,341.47 دلار 6:18:49
1,341.39 دلار 6:18:40
1,341.4 دلار 6:18:29
1,341.38 دلار 6:18:26
1,341.43 دلار 6:18:24
1,341.42 دلار 6:18:21
1,341.38 دلار 6:18:12
1,341.37 دلار 6:17:50
1,341.38 دلار 6:17:48
1,341.37 دلار 6:17:45
1,341.36 دلار 6:17:41
1,341.45 دلار 6:17:35
1,341.44 دلار 6:17:29
1,341.62 دلار 6:17:21
1,341.58 دلار 6:17:18
1,341.53 دلار 6:17:10
1,341.51 دلار 6:17:04
1,341.43 دلار 6:16:46
1,341.45 دلار 6:16:35
1,341.43 دلار 6:16:32
1,341.45 دلار 6:16:30
1,341.43 دلار 6:16:27
1,341.42 دلار 6:16:21
1,341.38 دلار 6:16:18
1,341.43 دلار 6:16:15
1,341.36 دلار 6:15:44
1,341.35 دلار 6:15:38
1,341.36 دلار 6:15:35
1,341.35 دلار 6:15:33
1,341.26 دلار 6:15:24
1,341.17 دلار 6:15:18
1,341.2 دلار 6:15:13
1,341.17 دلار 6:15:07
1,341.15 دلار 6:14:57
1,341.18 دلار 6:14:53
1,341.15 دلار 6:14:39
1,341.17 دلار 6:14:33
1,341.05 دلار 6:14:30
1,340.99 دلار 6:14:25
1,340.97 دلار 6:14:19
1,341.07 دلار 6:14:16
1,340.97 دلار 6:14:14
1,341.07 دلار 6:14:04
1,341.28 دلار 6:13:52
1,341.16 دلار 6:13:38
1,341.26 دلار 6:13:33
1,341.53 دلار 6:13:25
1,341.56 دلار 6:13:15
1,341.62 دلار 6:13:12
1,341.65 دلار 6:13:09
1,341.58 دلار 6:13:06
1,341.65 دلار 6:13:03
1,341.64 دلار 6:12:54
1,341.67 دلار 6:12:52
1,341.74 دلار 6:12:49
1,341.64 دلار 6:12:46
1,341.65 دلار 6:12:43
1,341.67 دلار 6:12:35
1,341.56 دلار 6:12:24
1,341.61 دلار 6:12:15
1,341.57 دلار 6:12:10
1,341.58 دلار 6:12:04
1,341.56 دلار 6:11:55
1,341.61 دلار 6:11:52
1,341.56 دلار 6:11:49
1,341.59 دلار 6:11:39
1,341.6 دلار 6:11:28
1,341.57 دلار 6:11:25
1,341.58 دلار 6:11:22
1,341.57 دلار 6:11:14
1,341.6 دلار 6:11:04
1,341.57 دلار 6:10:58
1,341.58 دلار 6:10:49
1,341.59 دلار 6:10:43
1,341.68 دلار 6:10:40
1,341.67 دلار 6:10:38
1,341.81 دلار 6:10:30
1,341.82 دلار 6:10:22
1,341.81 دلار 6:10:14
1,341.82 دلار 6:10:10
1,341.87 دلار 6:09:43
1,341.86 دلار 6:09:35
1,341.87 دلار 6:09:30
1,341.88 دلار 6:09:11
1,341.91 دلار 6:09:06
1,341.88 دلار 6:08:53
1,341.89 دلار 6:08:42
1,341.88 دلار 6:08:39
1,341.89 دلار 6:08:36
1,341.88 دلار 6:08:31
1,341.87 دلار 6:08:12
1,341.85 دلار 6:08:09
1,341.94 دلار 6:08:06
1,341.85 دلار 6:08:04
1,341.94 دلار 6:07:50
1,341.95 دلار 6:07:48
1,341.92 دلار 6:07:45
1,341.93 دلار 6:07:40
1,341.92 دلار 6:07:31
1,341.93 دلار 6:07:29
1,341.86 دلار 6:07:23
1,341.95 دلار 6:07:20
1,341.85 دلار 6:06:56
1,341.76 دلار 6:06:53
1,341.74 دلار 6:06:48
1,341.72 دلار 6:06:45
1,341.74 دلار 6:06:36
1,341.72 دلار 6:06:28
1,341.74 دلار 6:06:22
1,341.78 دلار 6:06:20
1,341.66 دلار 6:06:17
1,341.78 دلار 6:06:14
1,341.76 دلار 6:05:42
1,341.78 دلار 6:05:39
1,341.76 دلار 6:05:34
1,341.78 دلار 6:05:28
1,341.76 دلار 6:05:25
1,341.78 دلار 6:05:19
1,341.76 دلار 6:05:10
1,341.85 دلار 6:05:08
1,342.09 دلار 6:04:54
1,342.11 دلار 6:04:51
1,342.16 دلار 6:04:48
1,342.11 دلار 6:04:46
1,342.16 دلار 6:04:43
1,342.15 دلار 6:04:37
1,342.2 دلار 6:04:24
1,342.13 دلار 6:04:09
1,342.14 دلار 6:04:07
1,342.11 دلار 6:03:44
1,342.03 دلار 6:03:42
1,342.12 دلار 6:03:36
1,342.13 دلار 6:03:33
1,342.11 دلار 6:03:31
1,342.13 دلار 6:03:28
1,342.09 دلار 6:03:25
1,342.08 دلار 6:03:22
1,342.12 دلار 6:03:13
1,342.11 دلار 6:03:11
1,342.12 دلار 6:03:04
1,342.24 دلار 6:02:58
1,342.28 دلار 6:02:52
1,342.26 دلار 6:02:49
1,342.24 دلار 6:02:43
1,342.26 دلار 6:02:37
1,342.22 دلار 6:02:28
1,342.24 دلار 6:02:22
1,342.34 دلار 6:02:19
1,342.32 دلار 6:02:16
1,342.34 دلار 6:02:13
1,342.2 دلار 6:01:53
1,342.22 دلار 6:01:36
1,342.34 دلار 6:01:33
1,342.33 دلار 6:01:30
1,342.34 دلار 6:01:27
1,342.42 دلار 6:01:21
1,342.34 دلار 6:01:16
1,342.35 دلار 6:01:12
1,342.3 دلار 6:01:04
1,342.32 دلار 6:00:58
1,342.31 دلار 6:00:52
1,342.32 دلار 6:00:41
1,342.34 دلار 6:00:33
1,342.53 دلار 6:00:22
1,342.76 دلار 6:00:08
1,342.82 دلار 5:59:47
1,342.85 دلار 5:59:39
1,342.84 دلار 5:59:37
1,342.85 دلار 5:59:31
1,342.74 دلار 5:59:29
1,342.87 دلار 5:59:26
1,342.74 دلار 5:59:18
1,342.78 دلار 5:59:15
1,342.74 دلار 5:59:06
1,342.78 دلار 5:59:04
1,342.82 دلار 5:58:56
1,342.85 دلار 5:58:48
1,342.86 دلار 5:58:43
1,342.76 دلار 5:58:32
1,342.74 دلار 5:58:12
1,342.72 دلار 5:57:49
1,342.82 دلار 5:57:44
1,342.8 دلار 5:57:41
1,342.9 دلار 5:57:35
1,342.82 دلار 5:57:33
1,342.9 دلار 5:57:30
1,342.91 دلار 5:57:27
1,342.9 دلار 5:57:25
1,342.91 دلار 5:57:22
1,342.92 دلار 5:57:20
1,342.91 دلار 5:57:17
1,342.92 دلار 5:57:14
1,343.03 دلار 5:57:11
1,343.02 دلار 5:57:08
1,343.03 دلار 5:57:06
1,343.02 دلار 5:57:03
1,343.03 دلار 5:56:38
1,343.01 دلار 5:56:33
1,343.03 دلار 5:56:28
1,342.99 دلار 5:56:17
1,343.01 دلار 5:55:51
1,343.08 دلار 5:55:48
1,343.07 دلار 5:55:42
1,343.16 دلار 5:55:39
1,343.18 دلار 5:55:37
1,343.16 دلار 5:55:34
1,343.18 دلار 5:55:31
1,343.11 دلار 5:55:26
1,343.1 دلار 5:55:23
1,343.11 دلار 5:55:21
1,343.1 دلار 5:55:18
1,343.11 دلار 5:55:12
1,343.1 دلار 5:55:10
1,343.11 دلار 5:55:07
1,343.1 دلار 5:55:05
1,343.12 دلار 5:54:57
1,343.14 دلار 5:54:54
1,343.12 دلار 5:54:44
1,343.03 دلار 5:54:38
1,342.92 دلار 5:54:30
1,342.99 دلار 5:54:25
1,342.9 دلار 5:54:20
1,342.92 دلار 5:54:17
1,343.03 دلار 5:54:08
1,342.89 دلار 5:53:31
1,342.9 دلار 5:53:17
1,342.92 دلار 5:53:09
1,343.08 دلار 5:53:06
1,342.99 دلار 5:52:57
1,343.01 دلار 5:52:54
1,342.99 دلار 5:52:48
1,342.9 دلار 5:52:46
1,342.8 دلار 5:52:42
1,342.81 دلار 5:52:39
1,342.83 دلار 5:52:25
1,342.81 دلار 5:52:20
1,342.78 دلار 5:52:17
1,342.71 دلار 5:52:09
1,342.7 دلار 5:52:04
1,342.91 دلار 5:51:48
1,342.92 دلار 5:51:45
1,342.93 دلار 5:51:42
1,343.01 دلار 5:51:34
1,342.8 دلار 5:51:31
1,342.69 دلار 5:51:28
1,342.8 دلار 5:51:26
1,342.69 دلار 5:51:17
1,342.61 دلار 5:51:14
1,342.57 دلار 5:51:06
1,342.59 دلار 5:50:54
1,342.61 دلار 5:50:51
1,342.59 دلار 5:50:37
1,342.6 دلار 5:50:30
1,342.58 دلار 5:50:25
1,342.33 دلار 5:50:16
1,342.31 دلار 5:50:13
1,342.36 دلار 5:50:10
1,342.34 دلار 5:50:05
1,342.3 دلار 5:49:52
1,342.31 دلار 5:49:46
1,342.3 دلار 5:49:38
1,342.31 دلار 5:49:35
1,342.3 دلار 5:49:14
1,342.28 دلار 5:49:11
1,342.3 دلار 5:49:08
1,342.28 دلار 5:49:03
1,342.31 دلار 5:48:45
1,342.32 دلار 5:48:39
1,342.31 دلار 5:48:37
1,342.32 دلار 5:48:28
1,342.31 دلار 5:48:26
1,342.32 دلار 5:48:21
1,342.3 دلار 5:48:18
1,342.32 دلار 5:48:15
1,342.31 دلار 5:48:12
1,342.3 دلار 5:48:09
1,342.19 دلار 5:47:50
1,342.2 دلار 5:47:47
1,342.22 دلار 5:47:44
1,342.16 دلار 5:47:36
1,342.13 دلار 5:47:28
1,342.3 دلار 5:47:26
1,342.14 دلار 5:47:23
1,342.3 دلار 5:47:20
1,342.31 دلار 5:47:18
1,342.33 دلار 5:47:14
1,342.39 دلار 5:47:12
1,342.33 دلار 5:47:09
1,342.39 دلار 5:47:03
1,342.49 دلار 5:46:57
1,342.51 دلار 5:46:52
1,342.49 دلار 5:46:44
1,342.41 دلار 5:46:36
1,342.38 دلار 5:46:30
1,342.39 دلار 5:46:23
1,342.49 دلار 5:46:20
1,342.4 دلار 5:46:18
1,342.49 دلار 5:46:11
1,342.53 دلار 5:46:09
1,342.49 دلار 5:46:06
1,342.53 دلار 5:45:51
1,342.51 دلار 5:45:46
1,342.49 دلار 5:45:32
1,342.47 دلار 5:45:29
1,342.49 دلار 5:45:26
1,342.47 دلار 5:45:18
1,342.49 دلار 5:45:10
1,342.47 دلار 5:44:49
1,342.4 دلار 5:44:43
1,342.37 دلار 5:44:40
1,342.41 دلار 5:44:38
1,342.39 دلار 5:44:27
1,342.31 دلار 5:44:23
1,342.12 دلار 5:44:20
1,342.11 دلار 5:44:12
1,342.12 دلار 5:44:07
1,342.11 دلار 5:43:38
1,342.17 دلار 5:43:32
1,342.18 دلار 5:43:16
1,342.19 دلار 5:43:07
1,342.31 دلار 5:42:52
1,342.3 دلار 5:42:49
1,342.28 دلار 5:42:41
1,342.3 دلار 5:42:27
1,342.28 دلار 5:42:19
1,342.31 دلار 5:42:16
1,342.32 دلار 5:42:11
1,342.38 دلار 5:41:51
1,342.31 دلار 5:41:48
1,342.38 دلار 5:41:29
1,342.4 دلار 5:41:26
1,342.38 دلار 5:41:03
1,342.31 دلار 5:40:57
1,342.35 دلار 5:40:49
1,342.39 دلار 5:40:41
1,342.38 دلار 5:40:36
1,342.42 دلار 5:40:33
1,342.37 دلار 5:40:31
1,342.42 دلار 5:40:28
1,342.38 دلار 5:40:25
1,342.37 دلار 5:40:20
1,342.4 دلار 5:40:08
1,342.51 دلار 5:39:49
1,342.56 دلار 5:39:39
1,342.49 دلار 5:39:31
1,342.51 دلار 5:39:28
1,342.59 دلار 5:39:20
1,342.58 دلار 5:39:18
1,342.66 دلار 5:39:15
1,342.58 دلار 5:39:12
1,342.67 دلار 5:38:51
1,342.7 دلار 5:38:44
1,342.49 دلار 5:38:41
1,342.55 دلار 5:38:38
1,342.47 دلار 5:38:36
1,342.49 دلار 5:38:33
1,342.47 دلار 5:38:30
1,342.39 دلار 5:38:17
1,342.38 دلار 5:38:12
1,342.18 دلار 5:38:09
1,342.24 دلار 5:37:44
1,342.15 دلار 5:37:36
1,342.16 دلار 5:37:31
1,342.26 دلار 5:37:28
1,342.15 دلار 5:37:25
1,342.26 دلار 5:37:22
1,342.16 دلار 5:37:11
1,341.95 دلار 5:37:06
1,342.05 دلار 5:37:03
1,342.15 دلار 5:36:49
1,342.18 دلار 5:36:38
1,342.11 دلار 5:36:35
1,342.18 دلار 5:36:33
1,342.11 دلار 5:36:30
1,342.07 دلار 5:36:25
1,342.08 دلار 5:36:21
1,341.86 دلار 5:36:19
1,342.08 دلار 5:36:16
1,341.86 دلار 5:36:11
1,341.76 دلار 5:35:51
1,341.69 دلار 5:35:43
1,341.64 دلار 5:35:40
1,341.66 دلار 5:35:34
1,341.6 دلار 5:35:26
1,341.62 دلار 5:35:24
1,341.6 دلار 5:35:21
1,341.62 دلار 5:35:18
1,341.58 دلار 5:35:16
1,341.56 دلار 5:35:13
1,341.49 دلار 5:34:53
1,341.47 دلار 5:34:50
1,341.49 دلار 5:34:47
1,341.47 دلار 5:34:25
1,341.49 دلار 5:34:20
1,341.47 دلار 5:34:14
1,341.56 دلار 5:33:46
1,341.57 دلار 5:33:44
1,341.53 دلار 5:33:33
1,341.51 دلار 5:33:30
1,341.59 دلار 5:33:25
1,341.53 دلار 5:33:23
1,341.59 دلار 5:33:20
1,341.53 دلار 5:33:14
1,341.49 دلار 5:33:11
1,341.51 دلار 5:33:06
1,341.49 دلار 5:32:45
1,341.47 دلار 5:32:40
1,341.49 دلار 5:32:32
1,341.54 دلار 5:32:25
1,341.53 دلار 5:32:22
1,341.54 دلار 5:32:20
1,341.53 دلار 5:32:17
1,341.55 دلار 5:32:15
1,341.56 دلار 5:32:12
1,341.55 دلار 5:32:10
1,341.6 دلار 5:31:58
1,341.59 دلار 5:31:55
1,341.6 دلار 5:31:52
1,341.59 دلار 5:31:47
1,341.57 دلار 5:31:45
1,341.59 دلار 5:31:42
1,341.57 دلار 5:31:39
1,341.6 دلار 5:31:37
1,341.59 دلار 5:31:29
1,341.6 دلار 5:31:24
1,341.57 دلار 5:31:21
1,341.59 دلار 5:31:19
1,341.51 دلار 5:31:16
1,341.49 دلار 5:31:13
1,341.51 دلار 5:31:11
1,341.49 دلار 5:31:06
1,341.6 دلار 5:31:03
1,341.62 دلار 5:30:54
1,341.58 دلار 5:30:49
1,341.66 دلار 5:30:46
1,341.38 دلار 5:30:28
1,341.59 دلار 5:30:11
1,341.78 دلار 5:30:08
1,341.59 دلار 5:30:05
1,341.78 دلار 5:29:56
1,341.66 دلار 5:29:53
1,341.78 دلار 5:29:51
1,341.66 دلار 5:29:40
1,341.6 دلار 5:29:35
1,341.55 دلار 5:29:27
1,341.51 دلار 5:29:22
1,341.49 دلار 5:29:19
1,341.37 دلار 5:29:16
1,341.39 دلار 5:29:14
1,341.37 دلار 5:29:11
1,341.3 دلار 5:29:06
1,341.32 دلار 5:28:58
1,341.3 دلار 5:28:55
1,341.32 دلار 5:28:45
1,341.26 دلار 5:28:43
1,341.45 دلار 5:28:38
1,341.49 دلار 5:28:32
1,341.28 دلار 5:28:29
1,341.39 دلار 5:28:27
1,341.28 دلار 5:28:11
1,341.38 دلار 5:28:08
1,341.26 دلار 5:28:06
1,341.38 دلار 5:27:48
1,341.36 دلار 5:27:43
1,341.3 دلار 5:27:35
1,341.28 دلار 5:27:28
1,341.22 دلار 5:27:17
1,341.2 دلار 5:27:14
1,341.22 دلار 5:27:03
1,341.2 دلار 5:26:52
1,341.19 دلار 5:26:34
1,341.13 دلار 5:26:24
1,341.19 دلار 5:26:22
1,341.18 دلار 5:26:19
1,341.12 دلار 5:26:16
1,341.18 دلار 5:26:09
1,341.19 دلار 5:25:48
1,341.32 دلار 5:25:43
1,341.3 دلار 5:25:40
1,341.33 دلار 5:25:37
1,341.37 دلار 5:25:35
1,341.33 دلار 5:25:32
1,341.37 دلار 5:25:30
1,341.59 دلار 5:25:27
1,341.61 دلار 5:25:24
1,341.59 دلار 5:25:21
1,341.58 دلار 5:25:10
1,341.57 دلار 5:25:05
1,341.47 دلار 5:24:54
1,341.51 دلار 5:24:51
1,341.58 دلار 5:24:48
1,341.51 دلار 5:24:36
1,341.49 دلار 5:24:14
1,341.53 دلار 5:24:06
1,341.59 دلار 5:23:53
1,341.49 دلار 5:23:50
1,341.47 دلار 5:23:48
1,341.49 دلار 5:23:45
1,341.47 دلار 5:23:42
1,341.58 دلار 5:23:39
1,341.59 دلار 5:23:37
1,341.58 دلار 5:23:34
1,341.47 دلار 5:23:31
1,341.58 دلار 5:23:23
1,341.59 دلار 5:23:20
1,341.49 دلار 5:23:14
1,341.57 دلار 5:23:09
1,341.59 دلار 5:23:06
1,341.58 دلار 5:23:04
1,341.59 دلار 5:22:58
1,341.6 دلار 5:22:52
1,341.59 دلار 5:22:49
1,341.58 دلار 5:22:44
1,341.59 دلار 5:22:39
1,341.58 دلار 5:22:36
1,341.6 دلار 5:22:33
1,341.4 دلار 5:22:30
1,341.31 دلار 5:22:17
1,341.12 دلار 5:22:11
1,341.18 دلار 5:21:55
1,341.17 دلار 5:21:53
1,341.18 دلار 5:21:48
1,341.17 دلار 5:21:42
1,341.19 دلار 5:21:36
1,341.3 دلار 5:21:33
1,341.17 دلار 5:21:26
1,341.08 دلار 5:21:15
1,341.26 دلار 5:21:09
1,341.28 دلار 5:21:07
1,341.26 دلار 5:20:58
1,341.28 دلار 5:20:52
1,341.36 دلار 5:20:46
1,341.78 دلار 5:20:32
1,341.8 دلار 5:20:27
1,341.78 دلار 5:20:24
1,341.81 دلار 5:20:16
1,341.88 دلار 5:20:13
1,341.95 دلار 5:20:11
1,341.86 دلار 5:20:08
1,342.09 دلار 5:19:56
1,342.08 دلار 5:19:53
1,342.09 دلار 5:19:51
1,342.08 دلار 5:19:48
1,342.07 دلار 5:19:41
1,342.01 دلار 5:19:38
1,342.09 دلار 5:19:35
1,342.07 دلار 5:19:33
1,342.09 دلار 5:19:30
1,342.08 دلار 5:19:15
1,342.09 دلار 5:19:13
1,342.12 دلار 5:19:10
1,342.09 دلار 5:19:06
1,342.11 دلار 5:19:04
1,342.09 دلار 5:18:54
1,342.11 دلار 5:18:51
1,342.03 دلار 5:18:49
1,342.11 دلار 5:18:46
1,342.03 دلار 5:18:43
1,342.01 دلار 5:18:33
1,341.97 دلار 5:18:30
1,342.01 دلار 5:18:18
1,341.88 دلار 5:18:13
1,341.9 دلار 5:18:11
1,342.12 دلار 5:17:53
1,342.09 دلار 5:17:51
1,342.1 دلار 5:17:48
1,342.09 دلار 5:17:46
1,342.1 دلار 5:17:40
1,342.11 دلار 5:17:33
1,342.08 دلار 5:17:25
1,342.1 دلار 5:17:22
1,342.09 دلار 5:17:20
1,342.1 دلار 5:17:17
1,342.09 دلار 5:17:14
1,342.12 دلار 5:17:08
1,342.17 دلار 5:17:06
1,342.18 دلار 5:17:03
1,342.17 دلار 5:16:54
1,342.11 دلار 5:16:49
1,342.09 دلار 5:16:44
1,342.07 دلار 5:16:38
1,342.09 دلار 5:16:32
1,341.99 دلار 5:16:30
1,342.15 دلار 5:16:27
1,342.12 دلار 5:16:25
1,342.15 دلار 5:16:22
1,342.26 دلار 5:16:20
1,342.28 دلار 5:16:17
1,342.26 دلار 5:16:15
1,342.28 دلار 5:16:12
1,342.26 دلار 5:16:09
1,342.28 دلار 5:15:43
1,342.22 دلار 5:15:38
1,342.28 دلار 5:15:35
1,342.22 دلار 5:15:32
1,342.18 دلار 5:15:30
1,342.12 دلار 5:15:25
1,342.01 دلار 5:15:17
1,341.99 دلار 5:15:12
1,341.88 دلار 5:15:10
1,341.99 دلار 5:15:07
1,341.88 دلار 5:14:56
1,341.9 دلار 5:14:51
1,341.88 دلار 5:14:45
1,341.89 دلار 5:14:38
1,341.94 دلار 5:14:32
1,341.89 دلار 5:14:21
1,341.88 دلار 5:14:16
1,341.89 دلار 5:14:08
1,341.88 دلار 5:13:40
1,341.89 دلار 5:13:38
1,341.88 دلار 5:13:32
1,341.87 دلار 5:13:27
1,341.84 دلار 5:13:24
1,341.87 دلار 5:13:19
1,342.15 دلار 5:13:16
1,342.16 دلار 5:13:14
1,342.15 دلار 5:13:11
1,342.17 دلار 5:13:06
1,341.99 دلار 5:12:57
1,341.97 دلار 5:12:52
1,341.88 دلار 5:12:42
1,341.89 دلار 5:12:37
1,341.88 دلار 5:12:29
1,341.87 دلار 5:12:27
1,341.91 دلار 5:12:24
1,341.87 دلار 5:12:22
1,341.91 دلار 5:12:19
1,342.09 دلار 5:12:06
1,342.18 دلار 5:11:49
1,342.19 دلار 5:11:41
1,342.28 دلار 5:11:39
1,342.18 دلار 5:11:36
1,342.3 دلار 5:11:33
1,342.28 دلار 5:11:31
1,342.37 دلار 5:11:29
1,342.3 دلار 5:11:26
1,342.38 دلار 5:11:19
1,342.37 دلار 5:11:13
1,342.44 دلار 5:11:06
1,342.45 دلار 5:10:57
1,342.38 دلار 5:10:46
1,342.45 دلار 5:10:43
1,342.44 دلار 5:10:41
1,342.45 دلار 5:10:39
1,342.47 دلار 5:10:36
1,342.48 دلار 5:10:31
1,342.47 دلار 5:10:17
1,342.45 دلار 5:10:07
1,342.47 دلار 5:09:43
1,342.48 دلار 5:09:40
1,342.49 دلار 5:09:38
1,342.48 دلار 5:09:33
1,342.49 دلار 5:09:24
1,342.47 دلار 5:09:19
1,342.49 دلار 5:09:16
1,342.47 دلار 5:09:03
1,342.38 دلار 5:08:57
1,342.45 دلار 5:08:49
1,342.47 دلار 5:08:37
1,342.57 دلار 5:08:32
1,342.59 دلار 5:08:29
1,342.6 دلار 5:08:25
1,342.59 دلار 5:08:20
1,342.58 دلار 5:08:14
1,342.6 دلار 5:08:11
1,342.58 دلار 5:08:08
1,342.6 دلار 5:08:06
1,342.49 دلار 5:07:50
1,342.39 دلار 5:07:48
1,342.38 دلار 5:07:45
1,342.39 دلار 5:07:43
1,342.38 دلار 5:07:35
1,342.39 دلار 5:07:32
1,342.47 دلار 5:07:21
1,342.42 دلار 5:07:17
1,342.37 دلار 5:07:14
1,342.38 دلار 5:07:12
1,342.37 دلار 5:07:04
1,342.28 دلار 5:06:55
1,342.17 دلار 5:06:47
1,342.18 دلار 5:06:37
1,342.17 دلار 5:06:27
1,342.15 دلار 5:06:25
1,342.16 دلار 5:06:20
1,342.11 دلار 5:06:17
1,342.07 دلار 5:06:12
1,341.99 دلار 5:06:04
1,341.98 دلار 5:05:49
1,341.99 دلار 5:05:47
1,341.97 دلار 5:05:39
1,341.88 دلار 5:05:34
1,341.93 دلار 5:05:29
1,341.94 دلار 5:05:26
1,341.89 دلار 5:05:23
1,341.97 دلار 5:05:21
1,341.94 دلار 5:05:18
1,341.97 دلار 5:05:15
1,341.86 دلار 5:05:04
1,341.85 دلار 5:04:57
1,341.84 دلار 5:04:48
1,341.87 دلار 5:04:46
1,341.85 دلار 5:04:43
1,341.87 دلار 5:04:38
1,341.85 دلار 5:04:29
1,341.86 دلار 5:04:21
1,341.84 دلار 5:04:16
1,342.07 دلار 5:04:13
1,342.19 دلار 5:04:10
1,342.07 دلار 5:04:05
1,342.19 دلار 5:03:57
1,342.18 دلار 5:03:55
1,342.19 دلار 5:03:50
1,342.18 دلار 5:03:47
1,342.2 دلار 5:03:43
1,342.17 دلار 5:03:40
1,342.18 دلار 5:03:38
1,342.17 دلار 5:03:35
1,342.18 دلار 5:03:32
1,342.17 دلار 5:03:27
1,342.18 دلار 5:03:25
1,342.17 دلار 5:03:23
1,342.18 دلار 5:03:17
1,342.17 دلار 5:03:15
1,342.18 دلار 5:03:12
1,342.1 دلار 5:03:09
1,342.13 دلار 5:03:06
1,342.17 دلار 5:03:04
1,342.18 دلار 5:02:58
1,342.17 دلار 5:02:55
1,342.16 دلار 5:02:45
1,342.1 دلار 5:02:38
1,342.2 دلار 5:02:33
1,342.19 دلار 5:02:31
1,342.09 دلار 5:02:26
1,342.08 دلار 5:02:21
1,342.09 دلار 5:02:16
1,342.07 دلار 5:02:11
1,342.09 دلار 5:02:09
1,342.07 دلار 5:02:06
1,341.89 دلار 5:01:55
1,341.97 دلار 5:01:50
1,342.08 دلار 5:01:34
1,342.07 دلار 5:01:22
1,342.09 دلار 5:01:19
1,342.07 دلار 5:01:14
1,342.09 دلار 5:01:09
1,342.07 دلار 5:01:06
1,341.99 دلار 5:01:04
1,342.09 دلار 5:00:48
1,342.01 دلار 5:00:46
1,342.07 دلار 5:00:43
1,342.01 دلار 5:00:41
1,342.07 دلار 5:00:38
1,341.99 دلار 5:00:36
1,342.07 دلار 5:00:32
1,341.99 دلار 5:00:30
1,342.19 دلار 5:00:08
1,342.18 دلار 4:59:49
1,342.17 دلار 4:59:46
1,342.09 دلار 4:59:43
1,342.16 دلار 4:59:36
1,342.07 دلار 4:59:33
1,342.18 دلار 4:59:31
1,342.07 دلار 4:59:26
1,342.09 دلار 4:59:23
1,342.08 دلار 4:59:21
1,342.09 دلار 4:59:19
1,342.1 دلار 4:59:16
1,342.08 دلار 4:59:14
1,342.1 دلار 4:59:03
1,342.09 دلار 4:58:53
1,342.08 دلار 4:58:50
1,342.09 دلار 4:58:45
1,342.17 دلار 4:58:32
1,342.15 دلار 4:58:23
1,342.22 دلار 4:58:16
1,342.26 دلار 4:58:13
1,342.37 دلار 4:58:11
1,342.26 دلار 4:58:08
1,342.37 دلار 4:58:03
1,342.41 دلار 4:57:53
1,342.44 دلار 4:57:51
1,342.57 دلار 4:57:43
1,342.49 دلار 4:57:32
1,342.57 دلار 4:57:30
1,342.38 دلار 4:57:22
1,342.28 دلار 4:57:20
1,342.18 دلار 4:57:15
1,342.28 دلار 4:57:13
1,342.17 دلار 4:57:10
1,342.13 دلار 4:57:08
1,342.17 دلار 4:57:03
1,341.88 دلار 4:56:58
1,341.9 دلار 4:56:55
1,341.97 دلار 4:56:52
1,342.18 دلار 4:56:49
1,342.17 دلار 4:56:44
1,342.27 دلار 4:56:37
1,342.29 دلار 4:56:34
1,342.28 دلار 4:56:32
1,342.27 دلار 4:56:29
1,342.28 دلار 4:56:24
1,342.29 دلار 4:56:22
1,342.27 دلار 4:56:20
1,342.29 دلار 4:56:17
1,342.27 دلار 4:56:13
1,342.53 دلار 4:56:08
1,342.44 دلار 4:56:03
1,342.36 دلار 4:55:51
1,342.34 دلار 4:55:48
1,342.33 دلار 4:55:44
1,342.3 دلار 4:55:41
1,342.18 دلار 4:55:39
1,342.16 دلار 4:55:36
1,342.17 دلار 4:55:34
1,342.18 دلار 4:55:31
1,342.17 دلار 4:55:26
1,342.46 دلار 4:55:24
1,342.26 دلار 4:55:22
1,342.46 دلار 4:55:19
1,342.54 دلار 4:55:16
1,342.56 دلار 4:55:09
1,342.45 دلار 4:55:06
1,342.55 دلار 4:55:04
1,342.27 دلار 4:54:49
1,342.12 دلار 4:54:44
1,342.17 دلار 4:54:42
1,342.25 دلار 4:54:39
1,342.17 دلار 4:54:33
1,342.15 دلار 4:54:28
1,342.45 دلار 4:54:21
1,342.34 دلار 4:54:18
1,342.45 دلار 4:54:16
1,342.34 دلار 4:54:14
1,342.25 دلار 4:54:11
1,342.34 دلار 4:54:09
1,341.9 دلار 4:54:06
1,342.34 دلار 4:53:51
1,342.53 دلار 4:53:48
1,342.66 دلار 4:53:46
1,342.53 دلار 4:53:44
1,342.62 دلار 4:53:40
1,342.83 دلار 4:53:38
1,342.66 دلار 4:53:35
1,342.83 دلار 4:53:31
1,342.86 دلار 4:53:22
1,342.94 دلار 4:53:14
1,342.95 دلار 4:53:09
1,342.97 دلار 4:53:06
1,342.95 دلار 4:53:04
1,342.9 دلار 4:52:54
1,342.93 دلار 4:52:49
1,342.94 دلار 4:52:47
1,343.01 دلار 4:52:44
1,343.03 دلار 4:52:39
1,343.01 دلار 4:52:36
1,343.03 دلار 4:52:34
1,343.19 دلار 4:52:32
1,343.06 دلار 4:52:29
1,343.19 دلار 4:52:21
1,343.22 دلار 4:52:19
1,343.21 دلار 4:52:16
1,343.19 دلار 4:52:08
1,343.2 دلار 4:51:48
1,343.22 دلار 4:51:40
1,343.28 دلار 4:51:34
1,343.31 دلار 4:51:25
1,343.32 دلار 4:51:22
1,343.33 دلار 4:51:18
1,343.32 دلار 4:51:16
1,343.33 دلار 4:51:13
1,343.34 دلار 4:51:10
1,343.33 دلار 4:51:08
1,343.34 دلار 4:51:03
1,343.31 دلار 4:50:51
1,343.22 دلار 4:50:43
1,343.33 دلار 4:50:39
1,343.47 دلار 4:50:36
1,343.43 دلار 4:50:34
1,343.47 دلار 4:50:31
1,343.49 دلار 4:50:20
1,343.51 دلار 4:50:17
1,343.72 دلار 4:50:07
1,343.62 دلار 4:49:50
1,343.6 دلار 4:49:40
1,343.51 دلار 4:49:35
1,343.6 دلار 4:49:30
1,343.4 دلار 4:49:28
1,343.6 دلار 4:49:25
1,343.4 دلار 4:49:23
1,343.39 دلار 4:49:16
1,343.41 دلار 4:49:11
1,343.42 دلار 4:49:08
1,343.41 دلار 4:49:04
1,343.34 دلار 4:48:58
1,343.38 دلار 4:48:55
1,343.34 دلار 4:48:44
1,343.33 دلار 4:48:29
1,343.27 دلار 4:48:27
1,343.31 دلار 4:48:25
1,343.27 دلار 4:48:20
1,343.22 دلار 4:48:17
1,343.2 دلار 4:48:15
1,343.22 دلار 4:48:13
1,343.24 دلار 4:48:06
1,343.03 دلار 4:47:50
1,342.93 دلار 4:47:48
1,342.94 دلار 4:47:45
1,342.93 دلار 4:47:40
1,343.03 دلار 4:47:38
1,343.01 دلار 4:47:33
1,343.03 دلار 4:47:20
1,342.92 دلار 4:47:15
1,343.1 دلار 4:47:10
1,343.14 دلار 4:47:08
1,343.13 دلار 4:47:05
1,343.14 دلار 4:46:57
1,343.26 دلار 4:46:52
1,343.31 دلار 4:46:41
1,343.35 دلار 4:46:38
1,343.39 دلار 4:46:35
1,343.35 دلار 4:46:28
1,343.39 دلار 4:46:23
1,343.4 دلار 4:46:21
1,343.24 دلار 4:46:14
1,343.05 دلار 4:46:11
1,343.03 دلار 4:45:53
1,343.12 دلار 4:45:45
1,343.09 دلار 4:45:39
1,343.12 دلار 4:45:24
1,343.11 دلار 4:45:22
1,342.93 دلار 4:45:19
1,343.12 دلار 4:45:17
1,343.11 دلار 4:45:12
1,343.12 دلار 4:44:56
1,343.13 دلار 4:44:52
1,343.14 دلار 4:44:49
1,343.12 دلار 4:44:43
1,343.11 دلار 4:44:38
1,343.12 دلار 4:44:36
1,343.11 دلار 4:44:33
1,343.22 دلار 4:44:29
1,343.1 دلار 4:44:25
1,343.22 دلار 4:44:18
1,343.19 دلار 4:44:13
1,343.3 دلار 4:44:10
1,343.28 دلار 4:43:56
1,343.32 دلار 4:43:42
1,343.31 دلار 4:43:31
1,343.33 دلار 4:43:26
1,343.32 دلار 4:43:23
1,343.34 دلار 4:43:19
1,343.3 دلار 4:43:09
1,343.39 دلار 4:43:04
1,343.41 دلار 4:42:56
1,343.38 دلار 4:42:54
1,343.41 دلار 4:42:52
1,343.4 دلار 4:42:44
1,343.41 دلار 4:42:41
1,343.22 دلار 4:42:39
1,343.41 دلار 4:42:37
1,343.22 دلار 4:42:33
1,343.3 دلار 4:42:30
1,343.28 دلار 4:42:28
1,343.26 دلار 4:42:25
1,343.28 دلار 4:42:10
1,343.22 دلار 4:42:08
1,343.2 دلار 4:41:49
1,343.21 دلار 4:41:39
1,343.29 دلار 4:41:37
1,343.31 دلار 4:41:31
1,343.29 دلار 4:41:29
1,343.31 دلار 4:41:22
1,343.32 دلار 4:41:19
1,343.31 دلار 4:41:17
1,343.34 دلار 4:41:08
1,343.3 دلار 4:40:58
1,343.28 دلار 4:40:53
1,343.27 دلار 4:40:50
1,343.47 دلار 4:40:46
1,343.51 دلار 4:40:38
1,343.61 دلار 4:40:36
1,343.51 دلار 4:40:34
1,343.63 دلار 4:40:22
1,343.66 دلار 4:40:14
1,343.62 دلار 4:39:51
1,343.5 دلار 4:39:49
1,343.51 دلار 4:39:46
1,343.5 دلار 4:39:39
1,343.59 دلار 4:39:20
1,343.6 دلار 4:39:10
1,343.72 دلار 4:39:08
1,343.71 دلار 4:39:06
1,343.7 دلار 4:38:56
1,343.71 دلار 4:38:54
1,343.68 دلار 4:38:52
1,343.71 دلار 4:38:49
1,343.65 دلار 4:38:47
1,343.68 دلار 4:38:44
1,343.65 دلار 4:38:42
1,343.61 دلار 4:38:37
1,343.57 دلار 4:38:34
1,343.61 دلار 4:38:32
1,343.58 دلار 4:38:30
1,343.59 دلار 4:38:27
1,343.58 دلار 4:38:25
1,343.6 دلار 4:38:23
1,343.7 دلار 4:38:15
1,343.69 دلار 4:38:08
1,343.83 دلار 4:38:06
1,343.89 دلار 4:37:39
1,343.63 دلار 4:37:37
1,343.72 دلار 4:37:34
1,343.6 دلار 4:37:31
1,343.63 دلار 4:37:29
1,343.59 دلار 4:37:27
1,343.6 دلار 4:37:20
1,343.59 دلار 4:37:15
1,343.6 دلار 4:37:13
1,343.51 دلار 4:36:42
1,343.49 دلار 4:36:40
1,343.51 دلار 4:36:32
1,343.28 دلار 4:36:25
1,343.26 دلار 4:36:08
1,343.18 دلار 4:35:50
1,343.2 دلار 4:35:41
1,343.28 دلار 4:35:39
1,343.24 دلار 4:35:36
1,343.28 دلار 4:35:34
1,343.26 دلار 4:35:31
1,343.45 دلار 4:35:29
1,343.38 دلار 4:35:26
1,343.45 دلار 4:35:23
1,343.39 دلار 4:35:21
1,343.43 دلار 4:35:12
1,343.32 دلار 4:35:05
1,343.01 دلار 4:34:49
1,343.08 دلار 4:34:44
1,343.29 دلار 4:34:36
1,343.49 دلار 4:34:31
1,343.47 دلار 4:34:27
1,343.49 دلار 4:34:25
1,343.47 دلار 4:34:20
1,343.49 دلار 4:34:15
1,343.53 دلار 4:34:10
1,343.47 دلار 4:34:08
1,343.43 دلار 4:33:56
1,343.45 دلار 4:33:53
1,343.43 دلار 4:33:51
1,343.45 دلار 4:33:49
1,343.43 دلار 4:33:47
1,343.45 دلار 4:33:44
1,343.39 دلار 4:33:42
1,343.38 دلار 4:33:37
1,343.45 دلار 4:33:32
1,343.47 دلار 4:33:30
1,343.44 دلار 4:33:27
1,343.47 دلار 4:33:25
1,343.45 دلار 4:33:20
1,343.47 دلار 4:33:05
1,343.53 دلار 4:33:03
1,343.55 دلار 4:32:48
1,343.53 دلار 4:32:45
1,343.56 دلار 4:32:43
1,343.55 دلار 4:32:39
1,343.37 دلار 4:32:36
1,343.55 دلار 4:32:32
1,343.58 دلار 4:32:30
1,343.59 دلار 4:32:23
1,343.58 دلار 4:32:18
1,343.56 دلار 4:32:15
1,343.58 دلار 4:32:08
1,343.57 دلار 4:32:06
1,343.67 دلار 4:31:45
1,343.66 دلار 4:31:41
1,343.64 دلار 4:31:37
1,343.66 دلار 4:31:34
1,343.68 دلار 4:31:27
1,343.78 دلار 4:31:24
1,343.69 دلار 4:31:21
1,343.78 دلار 4:31:16
1,343.74 دلار 4:31:13
1,343.7 دلار 4:31:11
1,343.68 دلار 4:31:08
1,343.63 دلار 4:31:03
1,343.59 دلار 4:30:55
1,343.6 دلار 4:30:53
1,343.61 دلار 4:30:51
1,343.66 دلار 4:30:48
1,343.67 دلار 4:30:46
1,343.66 دلار 4:30:44
1,343.67 دلار 4:30:42
1,343.53 دلار 4:30:33
1,343.99 دلار 4:30:12
1,344.01 دلار 4:30:09
1,343.99 دلار 4:30:07
1,344.01 دلار 4:29:49
1,343.97 دلار 4:29:38
1,343.91 دلار 4:29:36
1,343.97 دلار 4:29:30
1,344.01 دلار 4:29:27
1,343.97 دلار 4:29:16
1,343.87 دلار 4:29:11
1,343.88 دلار 4:29:04
1,343.94 دلار 4:28:57
1,344.07 دلار 4:28:54
1,344.1 دلار 4:28:52
1,344.07 دلار 4:28:47
1,344.24 دلار 4:28:40
1,344.17 دلار 4:28:37
1,344.24 دلار 4:28:35
1,344.17 دلار 4:28:30
1,344.19 دلار 4:28:28
1,344.24 دلار 4:28:25
1,344.26 دلار 4:28:23
1,344.24 دلار 4:28:19
1,344.28 دلار 4:28:15
1,344.26 دلار 4:28:13
1,344.28 دلار 4:28:06
1,344.33 دلار 4:27:50
1,344.3 دلار 4:27:47
1,344.33 دلار 4:27:45
1,344.3 دلار 4:27:43
1,344.26 دلار 4:27:40
1,344.35 دلار 4:27:33
1,344.37 دلار 4:27:26
1,344.35 دلار 4:27:24
1,344.38 دلار 4:27:18
1,344.59 دلار 4:27:16
1,344.56 دلار 4:27:09
1,344.58 دلار 4:27:06
1,344.57 دلار 4:27:03
1,344.58 دلار 4:26:57
1,344.45 دلار 4:26:47
1,344.43 دلار 4:26:38
1,344.44 دلار 4:26:31
1,344.37 دلار 4:26:26
1,344.38 دلار 4:26:24
1,344.37 دلار 4:26:22
1,344.47 دلار 4:26:15
1,344.43 دلار 4:26:10
1,344.45 دلار 4:26:08
1,344.42 دلار 4:25:47
1,344.56 دلار 4:25:45
1,344.57 دلار 4:25:41
1,344.62 دلار 4:25:39
1,344.57 دلار 4:25:36
1,344.62 دلار 4:25:32
1,344.56 دلار 4:25:29
1,344.55 دلار 4:25:27
1,344.59 دلار 4:25:25
1,344.55 دلار 4:25:23
1,344.59 دلار 4:25:20
1,344.67 دلار 4:25:11
1,344.84 دلار 4:25:04
1,344.91 دلار 4:24:51
1,344.97 دلار 4:24:49
1,344.99 دلار 4:24:46
1,344.97 دلار 4:24:30
1,345.01 دلار 4:24:26
1,345.07 دلار 4:24:24
1,345.01 دلار 4:24:19
1,345.03 دلار 4:24:12
1,345.15 دلار 4:24:03
1,345.07 دلار 4:23:51
1,345.06 دلار 4:23:46
1,345.07 دلار 4:23:35
1,345.1 دلار 4:23:30
1,345.15 دلار 4:23:28
1,345.1 دلار 4:23:26
1,345.17 دلار 4:23:23
1,345.15 دلار 4:23:19
1,345.17 دلار 4:23:11
1,345.28 دلار 4:23:09
1,345.35 دلار 4:23:04
1,345.16 دلار 4:22:53
1,344.99 دلار 4:22:51
1,345.07 دلار 4:22:49
1,345.11 دلار 4:22:46
1,345.07 دلار 4:22:39
1,345.11 دلار 4:22:35
1,345.05 دلار 4:22:33
1,345.11 دلار 4:22:30
1,345.05 دلار 4:22:28
1,345.07 دلار 4:22:16
1,345.03 دلار 4:22:14
1,345.07 دلار 4:22:11
1,345.03 دلار 4:22:08
1,345.06 دلار 4:22:03
1,345.17 دلار 4:21:56
1,345.28 دلار 4:21:46
1,345.37 دلار 4:21:44
1,345.33 دلار 4:21:41
1,345.38 دلار 4:21:39
1,345.37 دلار 4:21:36
1,345.28 دلار 4:21:32
1,345.37 دلار 4:21:22
1,345.4 دلار 4:21:17
1,345.44 دلار 4:21:15
1,345.4 دلار 4:21:12
1,345.44 دلار 4:21:10
1,345.43 دلار 4:21:05
1,345.6 دلار 4:20:54
1,345.58 دلار 4:20:51
1,345.59 دلار 4:20:45
1,345.58 دلار 4:20:37
1,345.6 دلار 4:20:32
1,345.59 دلار 4:20:12
1,345.56 دلار 4:20:07
1,345.51 دلار 4:19:49
1,345.49 دلار 4:19:20
1,345.58 دلار 4:19:11
1,345.55 دلار 4:19:05
1,345.56 دلار 4:19:03
1,345.6 دلار 4:18:54
1,345.65 دلار 4:18:47
1,345.67 دلار 4:18:45
1,345.69 دلار 4:18:42
1,345.68 دلار 4:18:38
1,345.66 دلار 4:18:23
1,345.67 دلار 4:18:21
1,345.66 دلار 4:18:18
1,345.67 دلار 4:18:16
1,345.66 دلار 4:17:53
1,345.68 دلار 4:17:44
1,345.64 دلار 4:17:35
1,345.63 دلار 4:17:32
1,345.64 دلار 4:17:19
1,345.59 دلار 4:17:07
1,345.6 دلار 4:17:03
1,345.57 دلار 4:16:58
1,345.61 دلار 4:16:55
1,345.6 دلار 4:16:48
1,345.57 دلار 4:16:46
1,345.6 دلار 4:16:43
1,345.57 دلار 4:16:41
1,345.6 دلار 4:16:39
1,345.57 دلار 4:16:36
1,345.6 دلار 4:16:32
1,345.53 دلار 4:16:16
1,345.58 دلار 4:16:11
1,345.62 دلار 4:16:03
1,345.6 دلار 4:15:50
1,345.59 دلار 4:15:44
1,345.57 دلار 4:15:37
1,345.58 دلار 4:15:35
1,345.53 دلار 4:15:33
1,345.58 دلار 4:15:30
1,345.53 دلار 4:15:26
1,345.55 دلار 4:15:24
1,345.56 دلار 4:15:19
1,345.55 دلار 4:15:17
1,345.56 دلار 4:14:52
1,345.58 دلار 4:14:48
1,345.65 دلار 4:14:46
1,345.67 دلار 4:14:36
1,345.69 دلار 4:14:31
1,345.85 دلار 4:14:29
1,345.7 دلار 4:14:27
1,345.84 دلار 4:14:22
1,345.85 دلار 4:14:20
1,345.84 دلار 4:14:17
1,345.85 دلار 4:14:12
1,345.59 دلار 4:14:08
1,345.58 دلار 4:13:55
1,345.56 دلار 4:13:53
1,345.58 دلار 4:13:50
1,345.56 دلار 4:13:43
1,345.58 دلار 4:13:34
1,345.59 دلار 4:13:29
1,345.6 دلار 4:13:22
1,345.57 دلار 4:13:17
1,345.58 دلار 4:13:10
1,345.6 دلار 4:13:08
1,345.61 دلار 4:13:03
1,345.58 دلار 4:12:52
1,345.56 دلار 4:12:50
1,345.57 دلار 4:12:43
1,345.51 دلار 4:12:32
1,345.49 دلار 4:12:30
1,345.59 دلار 4:12:20
1,345.57 دلار 4:12:16
1,345.59 دلار 4:12:14
1,345.58 دلار 4:12:12
1,345.59 دلار 4:12:09
1,345.49 دلار 4:11:47
1,345.51 دلار 4:11:41
1,345.56 دلار 4:11:36
1,345.51 دلار 4:11:31
1,345.59 دلار 4:11:28
1,345.58 دلار 4:11:24
1,345.59 دلار 4:11:17
1,345.49 دلار 4:11:15
1,345.47 دلار 4:11:05
1,345.58 دلار 4:10:57
1,345.59 دلار 4:10:52
1,345.6 دلار 4:10:36
1,345.59 دلار 4:10:33
1,345.58 دلار 4:10:12
1,345.56 دلار 4:10:07
1,345.57 دلار 4:09:47
1,345.56 دلار 4:09:36
1,345.57 دلار 4:09:33
1,345.56 دلار 4:09:31
1,345.58 دلار 4:09:24
1,345.56 دلار 4:09:22
1,345.58 دلار 4:09:20
1,345.56 دلار 4:09:18
1,345.57 دلار 4:09:15
1,345.58 دلار 4:09:13
1,345.57 دلار 4:09:10
1,345.58 دلار 4:09:08
1,345.6 دلار 4:09:05
1,345.61 دلار 4:08:53
1,345.57 دلار 4:08:48
1,345.58 دلار 4:08:42
1,345.55 دلار 4:08:37
1,345.59 دلار 4:08:35
1,345.55 دلار 4:08:08
1,345.57 دلار 4:07:48
1,345.6 دلار 4:07:26
1,345.55 دلار 4:07:21
1,345.56 دلار 4:07:12
1,345.55 دلار 4:07:03
1,345.57 دلار 4:06:58
1,345.56 دلار 4:06:55
1,345.57 دلار 4:06:53
1,345.6 دلار 4:06:42
1,345.61 دلار 4:06:33
1,345.58 دلار 4:06:28
1,345.61 دلار 4:06:16
1,345.6 دلار 4:06:09
1,345.56 دلار 4:06:07
1,345.59 دلار 4:06:05
1,345.56 دلار 4:06:03
1,345.59 دلار 4:05:50
1,345.57 دلار 4:05:48
1,345.58 دلار 4:05:44
1,345.59 دلار 4:05:33
1,345.55 دلار 4:05:17
1,345.57 دلار 4:05:09
1,345.56 دلار 4:04:49
1,345.59 دلار 4:04:46
1,345.57 دلار 4:04:44
1,345.59 دلار 4:04:42
1,345.55 دلار 4:04:40
1,345.57 دلار 4:04:35
1,345.55 دلار 4:04:30
1,345.57 دلار 4:04:22
1,345.56 دلار 4:04:11
1,345.53 دلار 4:04:08
1,345.57 دلار 4:04:05
1,345.53 دلار 4:03:48
1,345.55 دلار 4:03:43
1,345.56 دلار 4:03:41
1,345.55 دلار 4:03:39
1,345.56 دلار 4:03:32
1,345.53 دلار 4:03:23
1,345.51 دلار 4:03:13
1,345.57 دلار 4:03:11
1,345.6 دلار 4:03:05
1,345.57 دلار 4:03:03
1,345.59 دلار 4:02:52
1,345.58 دلار 4:02:48
1,345.59 دلار 4:02:45
1,345.58 دلار 4:02:43
1,345.59 دلار 4:02:38
1,345.56 دلار 4:02:36
1,345.53 دلار 4:02:34
1,345.47 دلار 4:02:29
1,345.49 دلار 4:02:22
1,345.57 دلار 4:02:08
1,345.58 دلار 4:01:57
1,345.57 دلار 4:01:55
1,345.58 دلار 4:01:52
1,345.57 دلار 4:01:50
1,345.59 دلار 4:01:47
1,345.56 دلار 4:01:45
1,345.59 دلار 4:01:38
1,345.57 دلار 4:01:36
1,345.59 دلار 4:01:34
1,345.57 دلار 4:01:29
1,345.58 دلار 4:01:27
1,345.56 دلار 4:01:24
1,345.58 دلار 4:01:17
1,345.57 دلار 4:01:10
1,345.56 دلار 4:00:57
1,345.49 دلار 4:00:54
1,345.46 دلار 4:00:51
1,345.49 دلار 4:00:47
1,345.46 دلار 4:00:44
1,345.49 دلار 4:00:42
1,345.46 دلار 4:00:40
1,345.43 دلار 4:00:29
1,345.37 دلار 4:00:26
1,345.38 دلار 4:00:19
1,345.4 دلار 4:00:17
1,345.37 دلار 4:00:10
1,345.41 دلار 3:59:51
1,345.46 دلار 3:59:48
1,345.43 دلار 3:59:45
1,345.46 دلار 3:59:40
1,345.5 دلار 3:59:36
1,345.47 دلار 3:59:33
1,345.5 دلار 3:59:31
1,345.53 دلار 3:59:28
1,345.52 دلار 3:59:26
1,345.53 دلار 3:59:24
1,345.52 دلار 3:59:10
1,345.53 دلار 3:59:08
1,345.54 دلار 3:59:03
1,345.56 دلار 3:58:58
1,345.57 دلار 3:58:55
1,345.56 دلار 3:58:52
1,345.57 دلار 3:58:50
1,345.54 دلار 3:58:40
1,345.56 دلار 3:58:38
1,345.54 دلار 3:58:35
1,345.52 دلار 3:58:30
1,345.56 دلار 3:58:28
1,345.57 دلار 3:58:21
1,345.53 دلار 3:58:12
1,345.49 دلار 3:58:10
1,345.53 دلار 3:58:08
1,345.49 دلار 3:57:53
1,345.47 دلار 3:57:48
1,345.51 دلار 3:57:45
1,345.45 دلار 3:57:43
1,345.53 دلار 3:57:41
1,345.51 دلار 3:57:39
1,345.53 دلار 3:57:35
1,345.45 دلار 3:57:30
1,345.51 دلار 3:57:20
1,345.47 دلار 3:57:08
1,345.44 دلار 3:56:55
1,345.47 دلار 3:56:47
1,345.44 دلار 3:56:45
1,345.47 دلار 3:56:40
1,345.44 دلار 3:56:38
1,345.45 دلار 3:56:36
1,345.44 دلار 3:56:33
1,345.45 دلار 3:56:30
1,345.44 دلار 3:56:19
1,345.43 دلار 3:56:08
1,345.42 دلار 3:56:03
1,345.43 دلار 3:55:53
1,345.42 دلار 3:55:44
1,345.3 دلار 3:55:39
1,345.24 دلار 3:55:37
1,345.26 دلار 3:55:32
1,345.36 دلار 3:55:28
1,345.26 دلار 3:55:25
1,345.36 دلار 3:55:20
1,345.37 دلار 3:55:18
1,345.35 دلار 3:55:13
1,345.36 دلار 3:55:11
1,345.35 دلار 3:55:09
1,345.36 دلار 3:55:04
1,345.38 دلار 3:54:51
1,345.36 دلار 3:54:46
1,345.35 دلار 3:54:37
1,345.34 دلار 3:54:32
1,345.35 دلار 3:54:29
1,345.34 دلار 3:54:27
1,345.35 دلار 3:54:25
1,345.37 دلار 3:54:15
1,345.38 دلار 3:54:13
1,345.37 دلار 3:54:10
1,345.36 دلار 3:54:08
1,345.35 دلار 3:54:05
1,345.36 دلار 3:53:49
1,345.39 دلار 3:53:47
1,345.35 دلار 3:53:45
1,345.39 دلار 3:53:43
1,345.35 دلار 3:53:41
1,345.37 دلار 3:53:34
1,345.35 دلار 3:53:29
1,345.36 دلار 3:53:15
1,345.33 دلار 3:53:03
1,345.36 دلار 3:52:49
1,345.4 دلار 3:52:47
1,345.45 دلار 3:52:45
1,345.4 دلار 3:52:43
1,345.37 دلار 3:52:41
1,345.47 دلار 3:52:38
1,345.45 دلار 3:52:36
1,345.47 دلار 3:52:22
1,345.43 دلار 3:52:18
1,345.47 دلار 3:52:16
1,345.44 دلار 3:52:11
1,345.55 دلار 3:51:53
1,345.56 دلار 3:51:41
1,345.59 دلار 3:51:34
1,345.65 دلار 3:51:30
1,345.61 دلار 3:51:27
1,345.65 دلار 3:51:25
1,345.64 دلار 3:51:22
1,345.65 دلار 3:51:20
1,345.64 دلار 3:51:13
1,345.67 دلار 3:51:10
1,345.63 دلار 3:51:08
1,345.67 دلار 3:51:06
1,345.66 دلار 3:50:56
1,345.7 دلار 3:50:52
1,345.74 دلار 3:50:47
1,345.76 دلار 3:50:43
1,345.65 دلار 3:50:38
1,345.76 دلار 3:50:31
1,345.78 دلار 3:50:24
1,345.88 دلار 3:50:20
1,345.86 دلار 3:50:17
1,345.88 دلار 3:50:09
1,345.99 دلار 3:50:07
1,345.88 دلار 3:50:05
1,345.99 دلار 3:49:47
1,345.86 دلار 3:49:43
1,345.87 دلار 3:49:39
1,345.93 دلار 3:49:37
1,345.88 دلار 3:49:34
1,345.87 دلار 3:49:32
1,345.88 دلار 3:49:30
1,345.87 دلار 3:49:25
1,345.88 دلار 3:49:23
1,345.87 دلار 3:49:20
1,345.88 دلار 3:49:14
1,345.87 دلار 3:49:11
1,345.95 دلار 3:48:58
1,346.03 دلار 3:48:38
1,346.04 دلار 3:48:33
1,346.01 دلار 3:48:31
1,346.04 دلار 3:48:28
1,346.05 دلار 3:48:26
1,346.03 دلار 3:48:19
1,346.08 دلار 3:48:16
1,346.05 دلار 3:48:14
1,346.08 دلار 3:48:09
1,346.14 دلار 3:47:50
1,346.13 دلار 3:47:42
1,346.12 دلار 3:47:40
1,346.13 دلار 3:47:35
1,346.15 دلار 3:47:33
1,346.12 دلار 3:47:31
1,346.15 دلار 3:47:27
1,346.13 دلار 3:47:22
1,346.19 دلار 3:47:15
1,346.22 دلار 3:47:12
1,346.21 دلار 3:47:09
1,346.22 دلار 3:47:07
1,346.21 دلار 3:47:05
1,346.24 دلار 3:47:03
1,346.26 دلار 3:46:56
1,346.22 دلار 3:46:52
1,346.26 دلار 3:46:47
1,346.36 دلار 3:46:42
1,346.33 دلار 3:46:38
1,346.26 دلار 3:46:29
1,346.18 دلار 3:46:23
1,346.16 دلار 3:46:15
1,346.17 دلار 3:46:13
1,346.06 دلار 3:46:07
1,346.05 دلار 3:46:03
1,346.19 دلار 3:45:50
1,346.16 دلار 3:45:44
1,346.14 دلار 3:45:37
1,346.13 دلار 3:45:31
1,346.14 دلار 3:45:26
1,346.13 دلار 3:45:22
1,346.05 دلار 3:45:09
1,345.94 دلار 3:45:05
1,346.05 دلار 3:44:53
1,346.04 دلار 3:44:49
1,346.03 دلار 3:44:44
1,346.07 دلار 3:44:40
1,346.13 دلار 3:44:35
1,346.12 دلار 3:44:33
1,346.13 دلار 3:44:31
1,346.12 دلار 3:44:19
1,346.13 دلار 3:44:17
1,346.14 دلار 3:44:15
1,346.13 دلار 3:44:12
1,346.22 دلار 3:44:10
1,346.14 دلار 3:44:08
1,346.22 دلار 3:44:03
1,346.26 دلار 3:43:50
1,346.24 دلار 3:43:45
1,346.34 دلار 3:43:42
1,346.53 دلار 3:43:37
1,346.51 دلار 3:43:35
1,346.53 دلار 3:43:33
1,346.55 دلار 3:43:24
1,346.34 دلار 3:43:21
1,346.28 دلار 3:43:16
1,346.32 دلار 3:43:14
1,345.93 دلار 3:43:11
1,345.84 دلار 3:43:03
1,345.86 دلار 3:42:57
1,345.74 دلار 3:42:55
1,345.76 دلار 3:42:43
1,345.51 دلار 3:42:41
1,345.44 دلار 3:42:38
1,345.51 دلار 3:42:29
1,345.53 دلار 3:42:27
1,345.43 دلار 3:42:22
1,345.53 دلار 3:42:20
1,345.55 دلار 3:42:18
1,345.53 دلار 3:42:14
1,345.51 دلار 3:42:12
1,345.53 دلار 3:42:10
1,345.51 دلار 3:42:08
1,345.53 دلار 3:42:05
1,345.44 دلار 3:41:50
1,345.45 دلار 3:41:41
1,345.36 دلار 3:41:39
1,345.37 دلار 3:41:34
1,345.36 دلار 3:41:32
1,345.37 دلار 3:41:27
1,345.36 دلار 3:41:25
1,345.26 دلار 3:41:14
1,345.34 دلار 3:41:12
1,345.26 دلار 3:41:10
1,345.34 دلار 3:41:05
1,345.32 دلار 3:41:03
1,345.28 دلار 3:40:52
1,345.31 دلار 3:40:49
1,345.37 دلار 3:40:45
1,345.36 دلار 3:40:43
1,345.35 دلار 3:40:39
1,345.36 دلار 3:40:36
1,345.34 دلار 3:40:34
1,345.3 دلار 3:40:29
1,345.31 دلار 3:40:27
1,345.26 دلار 3:40:24
1,345.15 دلار 3:40:22
1,345.26 دلار 3:40:18
1,345.15 دلار 3:40:15
1,345.32 دلار 3:40:11
1,345.35 دلار 3:39:47
1,345.41 دلار 3:39:34
1,345.37 دلار 3:39:30
1,345.53 دلار 3:39:26
1,345.37 دلار 3:39:24
1,345.53 دلار 3:39:12
1,345.56 دلار 3:39:03
1,345.53 دلار 3:38:53
1,345.55 دلار 3:38:51
1,345.53 دلار 3:38:39
1,345.56 دلار 3:38:31
1,345.53 دلار 3:38:28
1,345.62 دلار 3:38:24
1,345.56 دلار 3:38:22
1,345.62 دلار 3:38:20
1,345.56 دلار 3:38:15
1,345.61 دلار 3:38:10
1,345.37 دلار 3:37:49
1,345.36 دلار 3:37:42
1,345.35 دلار 3:37:39
1,345.34 دلار 3:37:37
1,345.35 دلار 3:37:35
1,345.34 دلار 3:37:30
1,345.35 دلار 3:37:23
1,345.34 دلار 3:37:16
1,345.28 دلار 3:37:14
1,345.34 دلار 3:37:12
1,345.28 دلار 3:37:07
1,345.34 دلار 3:37:05
1,345.28 دلار 3:37:03
1,345.29 دلار 3:36:57
1,345.33 دلار 3:36:49
1,345.34 دلار 3:36:46
1,345.33 دلار 3:36:45
1,345.34 دلار 3:36:40
1,345.35 دلار 3:36:38
1,345.33 دلار 3:36:36
1,345.35 دلار 3:36:29
1,345.36 دلار 3:36:25
1,345.35 دلار 3:36:23
1,345.39 دلار 3:36:21
1,345.34 دلار 3:36:18
1,345.39 دلار 3:36:16
1,345.36 دلار 3:36:13
1,345.39 دلار 3:36:11
1,345.36 دلار 3:36:09
1,345.38 دلار 3:35:53
1,345.47 دلار 3:35:47
1,345.38 دلار 3:35:45
1,345.43 دلار 3:35:43
1,345.38 دلار 3:35:38
1,345.35 دلار 3:35:21
1,345.34 دلار 3:35:12
1,345.37 دلار 3:35:10
1,345.38 دلار 3:35:07
1,345.35 دلار 3:35:04
1,345.36 دلار 3:34:52
1,345.47 دلار 3:34:48
1,345.53 دلار 3:34:40
1,345.47 دلار 3:34:36
1,345.49 دلار 3:34:33
1,345.47 دلار 3:34:31
1,345.44 دلار 3:34:22
1,345.46 دلار 3:34:19
1,345.44 دلار 3:34:17
1,345.45 دلار 3:34:10
1,345.44 دلار 3:34:07
1,345.57 دلار 3:33:45
1,345.55 دلار 3:33:29
1,345.51 دلار 3:33:27
1,345.53 دلار 3:33:24
1,345.55 دلار 3:33:22
1,345.53 دلار 3:33:20
1,345.57 دلار 3:33:17
1,345.55 دلار 3:33:15
1,345.53 دلار 3:33:13
1,345.57 دلار 3:33:10
1,345.58 دلار 3:33:05
1,345.35 دلار 3:32:55
1,345.28 دلار 3:32:49
1,345.33 دلار 3:32:47
1,345.28 دلار 3:32:45
1,345.26 دلار 3:32:42
1,345.28 دلار 3:32:38
1,345.26 دلار 3:32:31
1,345.24 دلار 3:32:26
1,345.26 دلار 3:32:24
1,345.24 دلار 3:32:22
1,345.26 دلار 3:32:20
1,345.28 دلار 3:32:10
1,345.26 دلار 3:32:06
1,345.36 دلار 3:31:49
1,345.34 دلار 3:31:45
1,345.44 دلار 3:31:41
1,345.4 دلار 3:31:36
1,345.36 دلار 3:31:33
1,345.43 دلار 3:31:31
1,345.35 دلار 3:31:26
1,345.34 دلار 3:31:22
1,345.38 دلار 3:31:20
1,345.36 دلار 3:31:15
1,345.43 دلار 3:31:03
1,345.42 دلار 3:30:57
1,345.55 دلار 3:30:09
1,345.44 دلار 3:29:48
1,345.42 دلار 3:29:46
1,345.44 دلار 3:29:44
1,345.42 دلار 3:29:41
1,345.45 دلار 3:29:30
1,345.53 دلار 3:29:26
1,345.45 دلار 3:29:24
1,345.53 دلار 3:29:19
1,345.51 دلار 3:29:12
1,345.55 دلار 3:29:10
1,345.54 دلار 3:29:08
1,345.49 دلار 3:29:05
1,345.54 دلار 3:29:03
1,345.44 دلار 3:28:45
1,345.4 دلار 3:28:43
1,345.37 دلار 3:28:38
1,345.45 دلار 3:28:36
1,345.35 دلار 3:28:25
1,345.34 دلار 3:28:23
1,345.32 دلار 3:28:21
1,345.35 دلار 3:28:12
1,345.24 دلار 3:28:10
1,345.35 دلار 3:28:08
1,345.24 دلار 3:28:05
1,345.35 دلار 3:28:03
1,345.24 دلار 3:27:38
1,345.28 دلار 3:27:34
1,345.24 دلار 3:27:32
1,345.28 دلار 3:27:29
1,345.26 دلار 3:27:21
1,345.24 دلار 3:27:11
1,345.26 دلار 3:27:09
1,345.24 دلار 3:27:07
1,345.26 دلار 3:27:03
1,345.16 دلار 3:26:51
1,345.22 دلار 3:26:46
1,345.15 دلار 3:26:44
1,345.12 دلار 3:26:42
1,345.15 دلار 3:26:40
1,345.13 دلار 3:26:33
1,345.1 دلار 3:26:31
1,345.08 دلار 3:26:28
1,345.13 دلار 3:26:26
1,345.1 دلار 3:26:24
1,345.13 دلار 3:26:21
1,345.12 دلار 3:26:09
1,345.31 دلار 3:26:07
1,345.17 دلار 3:26:03
1,345.31 دلار 3:25:50
1,345.3 دلار 3:25:45
1,345.36 دلار 3:25:39
1,345.37 دلار 3:25:31
1,345.36 دلار 3:25:27
1,345.24 دلار 3:25:16
1,345.16 دلار 3:25:11
1,345.09 دلار 3:25:09
1,345.17 دلار 3:25:07
1,345.12 دلار 3:25:05
1,345.22 دلار 3:24:49
1,345.18 دلار 3:24:43
1,345.22 دلار 3:24:39
1,345.36 دلار 3:24:37
1,345.38 دلار 3:24:22
1,345.45 دلار 3:24:20
1,345.53 دلار 3:24:17
1,345.55 دلار 3:24:14
1,345.53 دلار 3:24:12
1,345.55 دلار 3:24:10
1,345.61 دلار 3:24:08
1,345.58 دلار 3:24:05
1,345.61 دلار 3:23:50
1,345.63 دلار 3:23:39
1,345.62 دلار 3:23:35
1,345.64 دلار 3:23:33
1,345.62 دلار 3:23:27
1,345.66 دلار 3:23:19
1,345.65 دلار 3:23:17
1,345.67 دلار 3:23:14
1,345.66 دلار 3:23:11
1,345.67 دلار 3:23:09
1,345.63 دلار 3:23:07
1,345.64 دلار 3:23:05
1,345.67 دلار 3:23:03
1,345.65 دلار 3:22:52
1,345.59 دلار 3:22:43
1,345.58 دلار 3:22:39
1,345.63 دلار 3:22:37
1,345.58 دلار 3:22:33
1,345.63 دلار 3:22:30
1,345.5 دلار 3:22:28
1,345.56 دلار 3:22:26
1,345.5 دلار 3:22:20
1,345.51 دلار 3:22:18
1,345.62 دلار 3:22:13
1,345.65 دلار 3:22:02
1,345.64 دلار 3:21:42
1,345.65 دلار 3:21:40
1,345.64 دلار 3:21:21
1,345.74 دلار 3:21:15
1,345.63 دلار 3:21:12
1,345.66 دلار 3:21:10
1,345.63 دلار 3:21:07
1,345.66 دلار 3:21:03
1,345.76 دلار 3:20:55
1,345.65 دلار 3:20:51
1,345.76 دلار 3:20:49
1,345.65 دلار 3:20:46
1,345.53 دلار 3:20:33
1,345.57 دلار 3:20:29
1,345.56 دلار 3:20:20
1,345.53 دلار 3:20:16
1,345.44 دلار 3:20:13
1,345.45 دلار 3:20:09
1,345.44 دلار 3:20:04
1,345.36 دلار 3:19:45
1,345.34 دلار 3:19:43
1,345.35 دلار 3:19:41
1,345.34 دلار 3:19:35
1,345.42 دلار 3:19:32
1,345.44 دلار 3:19:27
1,345.45 دلار 3:19:25
1,345.42 دلار 3:19:22
1,345.45 دلار 3:19:18
1,345.51 دلار 3:19:14
1,345.46 دلار 3:19:11
1,345.54 دلار 3:19:09
1,345.46 دلار 3:19:07
1,345.48 دلار 3:19:03
1,345.61 دلار 3:18:56
1,345.53 دلار 3:18:50
1,345.66 دلار 3:18:48
1,345.51 دلار 3:18:46
1,345.74 دلار 3:18:43
1,345.66 دلار 3:18:39
1,345.74 دلار 3:18:37
1,345.81 دلار 3:18:32
1,345.8 دلار 3:18:25
1,345.84 دلار 3:18:23
1,345.88 دلار 3:18:15
1,345.95 دلار 3:18:13
1,345.89 دلار 3:18:09
1,345.95 دلار 3:18:07
1,345.65 دلار 3:18:05
1,345.89 دلار 3:18:03
1,345.65 دلار 3:17:52
1,345.64 دلار 3:17:49
1,345.65 دلار 3:17:47
1,345.64 دلار 3:17:45
1,345.65 دلار 3:17:39
1,345.45 دلار 3:17:35
1,345.47 دلار 3:17:33
1,345.45 دلار 3:17:31
1,345.47 دلار 3:17:29
1,345.49 دلار 3:17:21
1,345.41 دلار 3:17:19
1,345.42 دلار 3:17:17
1,345.41 دلار 3:17:14
1,345.52 دلار 3:17:10
1,345.66 دلار 3:17:05
1,345.61 دلار 3:17:03
1,345.76 دلار 3:16:55
1,345.69 دلار 3:16:53
1,345.68 دلار 3:16:51
1,345.63 دلار 3:16:37
1,345.74 دلار 3:16:33
1,345.75 دلار 3:16:28
1,345.63 دلار 3:16:26
1,345.64 دلار 3:16:19
1,344.17 دلار 3:16:16
1,345.07 دلار 3:16:11
1,344.17 دلار 3:16:09
1,346.51 دلار 3:15:49
1,346.58 دلار 3:15:41
1,346.56 دلار 3:15:39
1,346.55 دلار 3:15:37
1,346.56 دلار 3:15:35
1,346.55 دلار 3:15:30
1,346.56 دلار 3:15:24
1,346.63 دلار 3:15:22
1,346.57 دلار 3:15:18
1,346.63 دلار 3:15:16
1,346.65 دلار 3:15:08
1,346.55 دلار 3:15:03
1,346.57 دلار 3:14:56
1,346.55 دلار 3:14:52
1,346.57 دلار 3:14:50
1,346.55 دلار 3:14:38
1,346.56 دلار 3:14:30
1,346.57 دلار 3:14:28
1,346.56 دلار 3:14:26
1,346.58 دلار 3:14:20
1,346.56 دلار 3:14:18
1,346.58 دلار 3:14:12
1,346.59 دلار 3:14:10
1,346.58 دلار 3:14:08
1,346.59 دلار 3:14:03
1,346.76 دلار 3:13:51
1,346.74 دلار 3:13:47
1,346.85 دلار 3:13:43
1,346.87 دلار 3:13:40
1,346.85 دلار 3:13:38
1,346.84 دلار 3:13:36
1,346.87 دلار 3:13:34
1,346.85 دلار 3:13:28
1,346.84 دلار 3:13:24
1,346.8 دلار 3:13:22
1,346.84 دلار 3:13:20
1,346.81 دلار 3:13:08
1,346.85 دلار 3:12:56
1,346.83 دلار 3:12:47
1,346.85 دلار 3:12:36
1,346.86 دلار 3:12:34
1,346.66 دلار 3:12:32
1,346.86 دلار 3:12:30
1,346.67 دلار 3:12:22
1,346.64 دلار 3:12:18
1,346.67 دلار 3:12:16
1,346.64 دلار 3:12:13
1,346.67 دلار 3:12:09
1,346.68 دلار 3:11:50
1,346.67 دلار 3:11:40
1,346.66 دلار 3:11:38
1,346.67 دلار 3:11:36
1,346.63 دلار 3:11:32
1,346.58 دلار 3:11:23
1,346.55 دلار 3:11:21
1,346.47 دلار 3:11:19
1,346.58 دلار 3:11:17
1,346.47 دلار 3:11:12
1,346.4 دلار 3:11:08
1,346.37 دلار 3:11:03
1,346.38 دلار 3:10:56
1,346.37 دلار 3:10:52
1,346.51 دلار 3:10:48
1,346.53 دلار 3:10:44
1,346.61 دلار 3:10:41
1,346.66 دلار 3:10:33
1,346.63 دلار 3:10:28
1,346.64 دلار 3:10:25
1,346.63 دلار 3:10:23
1,346.64 دلار 3:10:15
1,346.66 دلار 3:10:12
1,346.64 دلار 3:10:07
1,346.68 دلار 3:09:50
1,346.63 دلار 3:09:46
1,346.68 دلار 3:09:43
1,346.63 دلار 3:09:41
1,346.62 دلار 3:09:30
1,346.64 دلار 3:09:28
1,346.63 دلار 3:09:23
1,346.64 دلار 3:09:20
1,346.66 دلار 3:09:18
1,346.67 دلار 3:09:16
1,346.65 دلار 3:09:09
1,346.66 دلار 3:09:07
1,346.65 دلار 3:09:02
1,346.72 دلار 3:08:57
1,346.67 دلار 3:08:55
1,346.72 دلار 3:08:51
1,346.76 دلار 3:08:44
1,346.83 دلار 3:08:42
1,346.94 دلار 3:08:28
1,346.95 دلار 3:08:26
1,346.9 دلار 3:08:21
1,346.87 دلار 3:08:13
1,346.93 دلار 3:08:09
1,346.86 دلار 3:08:07
1,346.92 دلار 3:07:53
1,346.94 دلار 3:07:51
1,346.92 دلار 3:07:49
1,346.94 دلار 3:07:25
1,346.95 دلار 3:07:14
1,346.97 دلار 3:07:08
1,346.94 دلار 3:06:42
1,346.93 دلار 3:06:40
1,346.94 دلار 3:06:38
1,346.93 دلار 3:06:34
1,346.87 دلار 3:06:22
1,346.85 دلار 3:06:20
1,346.87 دلار 3:06:16
1,346.89 دلار 3:06:07
1,346.91 دلار 3:05:47
1,346.93 دلار 3:05:45
1,347.07 دلار 3:05:41
1,346.95 دلار 3:05:37
1,347.03 دلار 3:05:35
1,346.95 دلار 3:05:31
1,347.03 دلار 3:05:20
1,347.05 دلار 3:05:18
1,346.87 دلار 3:05:13
1,347 دلار 3:05:11
1,346.87 دلار 3:05:09
1,346.86 دلار 3:05:05
1,346.74 دلار 3:04:51
1,346.72 دلار 3:04:48
1,346.74 دلار 3:04:37
1,346.78 دلار 3:04:29
1,346.76 دلار 3:04:26
1,346.78 دلار 3:04:24
1,346.75 دلار 3:04:19
1,346.74 دلار 3:04:18
1,346.75 دلار 3:04:07
1,346.76 دلار 3:03:53
1,346.74 دلار 3:03:51
1,346.76 دلار 3:03:49
1,346.74 دلار 3:03:43
1,346.83 دلار 3:03:37
1,346.84 دلار 3:03:33
1,346.82 دلار 3:03:24
1,346.85 دلار 3:03:22
1,346.84 دلار 3:03:18
1,346.85 دلار 3:03:16
1,346.86 دلار 3:03:13
1,346.84 دلار 3:03:11
1,346.86 دلار 3:03:05
1,346.84 دلار 3:02:53
1,346.85 دلار 3:02:44
1,346.81 دلار 3:02:37
1,346.84 دلار 3:02:22
1,346.86 دلار 3:02:19
1,346.85 دلار 3:02:17
1,346.83 دلار 3:02:15
1,346.84 دلار 3:02:05
1,346.75 دلار 3:01:52
1,346.73 دلار 3:01:41
1,346.74 دلار 3:01:33
1,346.76 دلار 3:01:31
1,346.72 دلار 3:01:29
1,346.74 دلار 3:01:27
1,346.76 دلار 3:01:17
1,346.78 دلار 3:01:11
1,346.82 دلار 3:01:05
1,346.83 دلار 3:00:50
1,347.03 دلار 3:00:30
1,347.02 دلار 3:00:11
1,347.06 دلار 2:59:47
1,347.04 دلار 2:59:38
1,347.02 دلار 2:59:36
1,347.05 دلار 2:59:32
1,346.98 دلار 2:59:30
1,347.02 دلار 2:59:28
1,346.98 دلار 2:59:24
1,347.02 دلار 2:59:22
1,347.06 دلار 2:59:07
1,347.11 دلار 2:59:03
1,347.05 دلار 2:58:58
1,347.07 دلار 2:58:53
1,347.04 دلار 2:58:50
1,347.1 دلار 2:58:40
1,347.19 دلار 2:58:38
1,347.18 دلار 2:58:32
1,347.19 دلار 2:58:28
1,347.16 دلار 2:58:22
1,347.14 دلار 2:58:20
1,347.15 دلار 2:58:18
1,347.14 دلار 2:58:11
1,347.13 دلار 2:58:09
1,347.15 دلار 2:58:05
1,347.12 دلار 2:57:37
1,347.11 دلار 2:57:32
1,347.13 دلار 2:57:30
1,347.19 دلار 2:57:27
1,347.13 دلار 2:57:23
1,347.19 دلار 2:57:20
1,347.18 دلار 2:57:18
1,347.19 دلار 2:57:16
1,347.17 دلار 2:57:14
1,347.18 دلار 2:57:11
1,347.17 دلار 2:57:09
1,347.13 دلار 2:57:03
1,347.12 دلار 2:56:58
1,347.05 دلار 2:56:55
1,347.07 دلار 2:56:53
1,347.05 دلار 2:56:49
1,347.03 دلار 2:56:47
1,347.04 دلار 2:56:45
1,347.05 دلار 2:56:42
1,347.03 دلار 2:56:40
1,347.05 دلار 2:56:36
1,347.22 دلار 2:56:34
1,347.03 دلار 2:56:32
1,347.22 دلار 2:56:28
1,347.24 دلار 2:56:21
1,347.2 دلار 2:56:15
1,347.19 دلار 2:56:12
1,347.15 دلار 2:55:47
1,347.17 دلار 2:55:33
1,347.12 دلار 2:55:31
1,347.09 دلار 2:55:29
1,347.12 دلار 2:55:25
1,347.09 دلار 2:55:18
1,347.03 دلار 2:55:13
1,347.09 دلار 2:55:05
1,347.22 دلار 2:54:50
1,347.38 دلار 2:54:46
1,347.4 دلار 2:54:39
1,347.44 دلار 2:54:37
1,347.4 دلار 2:54:35
1,347.39 دلار 2:54:33
1,347.44 دلار 2:54:29
1,347.35 دلار 2:54:27
1,347.44 دلار 2:54:25
1,347.35 دلار 2:54:23
1,347.25 دلار 2:54:15
1,347.24 دلار 2:54:12
1,347.26 دلار 2:54:03
1,347.11 دلار 2:53:49
1,347.22 دلار 2:53:42
1,347.38 دلار 2:53:38
1,347.42 دلار 2:53:36
1,347.38 دلار 2:53:30
1,347.37 دلار 2:53:20
1,347.38 دلار 2:53:18
1,347.4 دلار 2:53:05
1,347.33 دلار 2:53:03
1,347.42 دلار 2:52:54
1,347.41 دلار 2:52:46
1,347.4 دلار 2:52:42
1,347.41 دلار 2:52:40
1,347.4 دلار 2:52:24
1,347.41 دلار 2:52:13
1,347.4 دلار 2:52:11
1,347.41 دلار 2:52:07
1,347.4 دلار 2:52:05
1,347.41 دلار 2:51:36
1,347.43 دلار 2:51:34
1,347.41 دلار 2:51:32
1,347.43 دلار 2:51:17
1,347.42 دلار 2:51:09
1,347.45 دلار 2:51:02
1,347.42 دلار 2:50:57
1,347.47 دلار 2:50:46
1,347.49 دلار 2:50:19
1,347.47 دلار 2:50:17
1,347.51 دلار 2:50:15
1,347.53 دلار 2:49:49
1,347.5 دلار 2:49:43
1,347.53 دلار 2:49:42
1,347.5 دلار 2:49:40
1,347.53 دلار 2:49:35
1,347.55 دلار 2:49:34
1,347.53 دلار 2:49:27
1,347.55 دلار 2:49:16
1,347.49 دلار 2:49:14
1,347.48 دلار 2:49:12
1,347.49 دلار 2:49:07
1,347.48 دلار 2:49:03
1,347.5 دلار 2:48:57
1,347.49 دلار 2:48:50
1,347.62 دلار 2:48:48
1,347.55 دلار 2:48:44
1,347.62 دلار 2:48:40
1,347.63 دلار 2:48:34
1,347.65 دلار 2:48:28
1,347.66 دلار 2:48:26
1,347.65 دلار 2:48:22
1,347.58 دلار 2:48:18
1,347.63 دلار 2:48:16
1,347.58 دلار 2:48:10
1,347.57 دلار 2:48:03
1,347.58 دلار 2:47:47
1,347.55 دلار 2:47:44
1,347.56 دلار 2:47:29
1,347.58 دلار 2:47:27
1,347.56 دلار 2:47:23
1,347.58 دلار 2:47:19
1,347.57 دلار 2:47:15
1,347.55 دلار 2:47:13
1,347.53 دلار 2:47:11
1,347.55 دلار 2:47:03
1,347.53 دلار 2:46:48
1,347.44 دلار 2:46:44
1,347.53 دلار 2:46:42
1,347.44 دلار 2:46:34
1,347.43 دلار 2:46:27
1,347.42 دلار 2:46:22
1,347.41 دلار 2:46:20
1,347.42 دلار 2:46:18
1,347.43 دلار 2:45:39
1,347.45 دلار 2:45:31
1,347.44 دلار 2:45:29
1,347.38 دلار 2:44:43
1,347.45 دلار 2:44:41
1,347.39 دلار 2:44:33
1,347.38 دلار 2:44:28
1,347.36 دلار 2:44:26
1,347.38 دلار 2:44:19
1,347.39 دلار 2:44:17
1,347.38 دلار 2:44:08
1,347.49 دلار 2:44:06
1,347.38 دلار 2:44:04
1,347.49 دلار 2:43:42
1,347.47 دلار 2:43:27
1,347.49 دلار 2:43:25
1,347.47 دلار 2:43:23
1,347.49 دلار 2:43:17
1,347.53 دلار 2:43:15
1,347.49 دلار 2:43:13
1,347.56 دلار 2:43:10
1,347.53 دلار 2:43:08
1,347.56 دلار 2:43:03
1,347.53 دلار 2:42:52
1,347.5 دلار 2:42:46
1,347.49 دلار 2:42:42
1,347.5 دلار 2:42:27
1,347.49 دلار 2:42:05
1,347.43 دلار 2:41:52
1,347.42 دلار 2:41:50
1,347.43 دلار 2:41:48
1,347.42 دلار 2:41:44
1,347.43 دلار 2:41:38
1,347.45 دلار 2:41:34
1,347.43 دلار 2:41:32
1,347.42 دلار 2:41:28
1,347.47 دلار 2:41:26
1,347.42 دلار 2:41:24
1,347.53 دلار 2:41:22
1,347.47 دلار 2:41:20
1,347.53 دلار 2:41:09
1,347.64 دلار 2:41:03
1,347.66 دلار 2:40:56
1,347.69 دلار 2:40:48
1,347.67 دلار 2:40:46
1,347.66 دلار 2:40:38
1,347.72 دلار 2:40:35
1,347.66 دلار 2:40:33
1,347.72 دلار 2:40:27
1,347.71 دلار 2:40:25
1,347.72 دلار 2:40:23
1,347.76 دلار 2:40:15
1,347.75 دلار 2:40:13
1,347.76 دلار 2:40:10
1,347.75 دلار 2:40:08
1,347.76 دلار 2:40:04
1,347.78 دلار 2:39:57
1,347.76 دلار 2:39:53
1,347.78 دلار 2:39:43
1,347.85 دلار 2:39:40
1,347.84 دلار 2:39:32
1,347.83 دلار 2:39:22
1,347.78 دلار 2:39:11
1,347.8 دلار 2:39:09
1,347.78 دلار 2:39:07
1,347.8 دلار 2:39:03
1,347.76 دلار 2:38:54
1,347.79 دلار 2:38:45
1,347.65 دلار 2:38:42
1,347.77 دلار 2:38:38
1,347.82 دلار 2:38:36
1,347.8 دلار 2:38:32
1,347.81 دلار 2:38:24
1,347.8 دلار 2:38:22
1,347.84 دلار 2:38:15
1,347.88 دلار 2:38:13
1,347.84 دلار 2:38:11
1,347.93 دلار 2:37:52
1,347.97 دلار 2:37:50
1,347.93 دلار 2:37:48
1,348.01 دلار 2:37:40
1,347.95 دلار 2:37:33
1,347.94 دلار 2:37:31
1,347.83 دلار 2:37:29
1,347.94 دلار 2:37:27
1,347.84 دلار 2:37:25
1,347.83 دلار 2:37:23
1,347.86 دلار 2:37:20
1,347.84 دلار 2:37:13
1,347.87 دلار 2:37:10
1,347.92 دلار 2:37:06
1,347.87 دلار 2:37:04
1,347.92 دلار 2:37:02
1,347.99 دلار 2:36:57
1,347.97 دلار 2:36:55
1,347.95 دلار 2:36:53
1,347.99 دلار 2:36:51
1,347.95 دلار 2:36:43
1,347.97 دلار 2:36:39
1,347.94 دلار 2:36:37
1,347.97 دلار 2:36:35
1,347.94 دلار 2:36:23
1,347.95 دلار 2:36:21
1,347.96 دلار 2:36:19
1,347.95 دلار 2:36:14
1,347.94 دلار 2:36:05
1,347.84 دلار 2:35:47
1,347.93 دلار 2:35:40
1,348.06 دلار 2:35:38
1,347.99 دلار 2:35:36
1,348.06 دلار 2:35:34
1,347.99 دلار 2:35:30
1,348.26 دلار 2:35:28
1,348.15 دلار 2:35:26
1,348.03 دلار 2:35:23
1,348.15 دلار 2:35:21
1,348.26 دلار 2:35:19
1,348.13 دلار 2:35:15
1,348.05 دلار 2:35:06
1,348.03 دلار 2:35:04
1,348.07 دلار 2:34:55
1,347.87 دلار 2:34:53
1,348.07 دلار 2:34:51
1,347.88 دلار 2:34:46
1,347.93 دلار 2:34:44
1,348.1 دلار 2:34:41
1,348.17 دلار 2:34:35
1,348.11 دلار 2:34:33
1,348.1 دلار 2:34:30
1,348.04 دلار 2:34:24
1,347.97 دلار 2:34:20
1,347.9 دلار 2:34:18
1,347.59 دلار 2:34:16
1,347.79 دلار 2:34:14
1,347.59 دلار 2:34:12
1,347.61 دلار 2:34:07
1,347.59 دلار 2:34:05
1,347.45 دلار 2:33:47
1,347.43 دلار 2:33:43
1,347.51 دلار 2:33:41
1,347.45 دلار 2:33:39
1,347.51 دلار 2:33:37
1,347.43 دلار 2:33:34
1,347.45 دلار 2:33:32
1,347.43 دلار 2:33:30
1,347.42 دلار 2:33:28
1,347.43 دلار 2:33:24
1,347.44 دلار 2:33:22
1,347.43 دلار 2:33:18
1,347.44 دلار 2:33:16
1,347.34 دلار 2:33:11
1,347.47 دلار 2:33:08
1,347.43 دلار 2:33:04
1,347.47 دلار 2:33:03
1,347.6 دلار 2:32:54
1,347.4 دلار 2:32:52
1,347.6 دلار 2:32:50
1,347.69 دلار 2:32:44
1,347.59 دلار 2:32:40
1,347.63 دلار 2:32:34
1,347.51 دلار 2:32:32
1,347.63 دلار 2:32:30
1,347.51 دلار 2:32:26
1,347.5 دلار 2:32:23
1,347.3 دلار 2:32:20
1,347.5 دلار 2:32:18
1,347.26 دلار 2:32:16
1,347.3 دلار 2:32:14
1,347.26 دلار 2:32:10
1,347.07 دلار 2:31:47
1,347.01 دلار 2:31:43
1,346.93 دلار 2:31:39
1,346.95 دلار 2:31:29
1,347.02 دلار 2:31:21
1,346.86 دلار 2:31:18
1,346.83 دلار 2:31:16
1,346.91 دلار 2:31:14
1,346.86 دلار 2:31:11
1,346.91 دلار 2:31:06
1,346.88 دلار 2:31:04
1,347.01 دلار 2:31:02
1,347.07 دلار 2:30:57
1,346.99 دلار 2:30:55
1,347.16 دلار 2:30:53
1,347.07 دلار 2:30:51
1,347.16 دلار 2:30:47
1,347.12 دلار 2:30:45
1,347.16 دلار 2:30:44
1,347.12 دلار 2:30:42
1,347.05 دلار 2:30:36
1,347.07 دلار 2:30:34
1,347.11 دلار 2:30:31
1,347.07 دلار 2:30:30
1,347.11 دلار 2:30:23
1,346.76 دلار 2:30:07

مثقال

 • نرخ فعلی : 6,251,000
 • بالاترین قیمت روز : 6,272,000
 • پایین ترین قیمت روز : 6,188,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳۰ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 6,251,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
6,251,000 ریال 18:03:27
6,247,000 ریال 17:36:43
6,243,000 ریال 17:20:34
6,196,000 ریال 17:19:17
6,199,000 ریال 17:17:57
6,232,000 ریال 17:00:45
6,272,000 ریال 15:59:57
6,269,000 ریال 15:47:19
6,264,000 ریال 15:37:47
6,259,000 ریال 15:19:56
6,257,000 ریال 15:07:30
6,254,000 ریال 15:02:19
6,251,000 ریال 14:57:58
6,247,000 ریال 14:38:31
6,248,000 ریال 14:37:44
6,242,000 ریال 14:36:45
6,263,000 ریال 14:35:49
6,252,000 ریال 14:27:58
6,249,000 ریال 14:11:07
6,239,000 ریال 13:55:38
6,244,000 ریال 13:45:35
6,234,000 ریال 13:29:13
6,209,000 ریال 12:50:05
6,216,000 ریال 12:49:12
6,209,000 ریال 12:44:45
6,189,000 ریال 12:36:40
6,188,000 ریال 12:33:44
6,195,000 ریال 12:33:31
6,190,000 ریال 12:32:55
6,197,000 ریال 12:29:19
6,237,000 ریال 12:28:44
6,234,000 ریال 12:27:59
6,223,000 ریال 12:26:41
6,229,000 ریال 12:23:08
6,230,000 ریال 12:22:16
6,225,000 ریال 12:08:58
6,230,000 ریال 10:00:03

گرم ۱۸

 • نرخ فعلی : 1,443,370
 • بالاترین قیمت روز : 1,448,220
 • پایین ترین قیمت روز : 1,426,520
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳۰ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 1,443,370
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
1,443,370 ریال 18:03:27
1,442,440 ریال 17:36:43
1,441,520 ریال 17:20:34
1,430,670 ریال 17:19:17
1,431,360 ریال 17:17:57
1,438,980 ریال 17:00:45
1,448,220 ریال 15:59:57
1,447,520 ریال 15:47:19
1,446,370 ریال 15:37:47
1,445,220 ریال 15:19:56
1,444,750 ریال 15:07:30
1,444,060 ریال 15:02:19
1,443,370 ریال 14:57:58
1,442,440 ریال 14:38:31
1,442,680 ریال 14:37:44
1,441,290 ریال 14:36:45
1,446,140 ریال 14:35:49
1,443,600 ریال 14:27:58
1,442,910 ریال 14:11:07
1,440,600 ریال 13:55:38
1,441,750 ریال 13:45:35
1,439,440 ریال 13:29:13
1,433,670 ریال 12:50:05
1,435,290 ریال 12:49:12
1,433,670 ریال 12:44:45
1,429,050 ریال 12:32:55
1,430,670 ریال 12:28:44
1,429,980 ریال 12:27:59
1,427,440 ریال 12:26:41
1,428,820 ریال 12:21:19
1,426,520 ریال 12:15:45
1,439,440 ریال 12:08:58
1,440,600 ریال 10:00:03

گرم ۲۴

 • نرخ فعلی : 1,924,470
 • بالاترین قیمت روز : 1,930,940
 • پایین ترین قیمت روز : 1,902,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳۰ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 1,924,470
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
1,924,470 ریال 18:03:27
1,923,240 ریال 17:36:43
1,922,010 ریال 17:20:34
1,907,540 ریال 17:19:17
1,908,470 ریال 17:17:57
1,918,620 ریال 17:00:45
1,930,940 ریال 15:59:57
1,930,010 ریال 15:47:19
1,928,480 ریال 15:37:47
1,926,940 ریال 15:19:56
1,926,320 ریال 15:07:30
1,925,400 ریال 15:02:19
1,924,470 ریال 14:57:58
1,923,240 ریال 14:38:31
1,923,550 ریال 14:37:44
1,921,700 ریال 14:36:45
1,928,170 ریال 14:35:49
1,924,780 ریال 14:27:58
1,923,860 ریال 14:11:07
1,920,780 ریال 13:55:38
1,922,320 ریال 13:45:35
1,919,240 ریال 13:29:13
1,911,550 ریال 12:50:05
1,913,700 ریال 12:49:12
1,911,550 ریال 12:44:45
1,905,390 ریال 12:32:55
1,907,540 ریال 12:28:44
1,906,620 ریال 12:27:59
1,903,230 ریال 12:26:41
1,905,080 ریال 12:21:19
1,902,000 ریال 12:15:45
1,919,240 ریال 12:08:58
1,920,780 ریال 10:00:03

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال انس طلا

تمام صفحه
راهنما انتخاب نماد
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

معاملات طلا پله آهنی

آبشده شنبه ای فروش 5 تا 652500 20:17:16   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 652500 20:16:21   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 652500 20:14:22   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 652500 20:13:54   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 652500 20:13:38   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 652400 20:13:34   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 652400 20:13:32   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 652500 20:13:10   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652400 20:13:07   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 652500 20:12:41   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652400 20:12:39   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 652500 20:11:23   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 652600 20:11:21   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 652600 20:10:48   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 652700 20:09:32   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 652700 20:08:50   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 652700 20:08:36   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 652600 20:07:40   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 652800 20:06:53   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 652800 19:38:40   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 652800 19:35:44   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652800 19:35:38   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 652700 19:34:17   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 652900 19:33:51   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 652900 19:33:20   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 652700 19:32:32   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 652700 19:31:52   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 652700 19:31:41   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 652700 19:31:16   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 652800 19:30:33   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 652800 19:30:06   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 652700 19:28:48   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 652600 19:27:30   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 652700 19:27:08   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 652700 19:25:39   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 652800 19:23:32   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 652600 19:21:57   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 652600 19:20:09   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 652500 19:19:20   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 652700 19:18:38   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 652600 19:17:57   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652500 19:17:42   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 652600 19:17:32   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652500 19:15:59   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 652500 19:15:45   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 652600 19:14:58   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 652500 19:14:45   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 652600 19:14:39   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 652600 19:14:29   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 652700 19:14:21   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652500 19:13:15   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 652600 19:13:07   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 652600 19:12:42   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 652600 19:12:16   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652500 19:11:21   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 652600 19:11:15   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 652600 19:10:18   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 652500 19:09:39   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 652400 19:09:19   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 652500 19:09:14   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652400 19:08:37   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652300 19:08:17   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 652400 19:08:09   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 652400 19:08:03   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 652400 19:07:50   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 652400 19:07:38   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 652400 19:07:10   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 652400 19:06:43   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 652400 19:06:26   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 652500 19:06:21   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 652500 19:06:20   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 652500 19:06:11   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 652400 19:05:00   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 652500 19:04:34   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 652600 19:03:52   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 652400 19:03:40   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 652400 19:03:37   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 652400 19:03:11   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652300 19:02:53   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652300 19:02:14   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 652400 19:01:21   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 652300 19:01:09   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 652400 19:00:58   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 652400 19:00:56   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 652300 19:00:50   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 652400 19:00:46   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 652300 19:00:42   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 652400 19:00:33   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652200 18:59:36   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 652400 18:59:31   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 652200 18:59:25   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 652100 18:58:57   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 652300 18:58:47   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 652200 18:58:39   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 652100 18:58:24   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 652300 18:58:15   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 652200 18:58:08   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 652300 18:57:55   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652100 18:57:43   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 652200 18:57:20   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 652300 18:57:10   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 652200 18:56:52   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 652300 18:56:44   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 652300 18:56:28   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 652200 18:56:24   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 652300 18:55:54   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 652200 18:55:49   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 652300 18:55:32   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 652300 18:55:20   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 652100 18:55:11   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652100 18:54:55   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 652300 18:54:26   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652100 18:54:22   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 652300 18:54:12   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 652300 18:54:07   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652100 18:53:28   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652100 18:53:15   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 652100 18:53:04   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652100 18:52:51   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 652300 18:52:34   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 652300 18:51:46   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652100 18:51:34   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 652300 18:51:30   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 652300 18:51:11   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 652100 18:50:40   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 652300 18:50:36   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 652300 18:50:33   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 652300 18:50:30   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 652400 18:50:18   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 652400 18:49:55   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 652400 18:49:44   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 652400 18:49:30   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 652300 18:49:24   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 652400 18:49:16   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 652300 18:48:59   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 652400 18:48:31   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 652400 18:48:24   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 652300 18:48:23   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 652400 18:48:16   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 652500 18:48:07   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 652500 18:47:56   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652300 18:47:45   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 652500 18:47:42   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 652500 18:47:40   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652300 18:47:36   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 652400 18:47:25   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 652500 18:47:19   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652300 18:47:12   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 652500 18:47:06   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 652500 18:47:01   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652300 18:46:55   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 652500 18:46:53   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652300 18:46:21   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652200 18:46:15   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 652200 18:46:11   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 652100 18:46:05   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 652100 18:46:04   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 652200 18:45:45   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 652300 18:45:35   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 652200 18:45:27   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 652100 18:45:18   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 652100 18:45:14   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 652200 18:44:56   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 652200 18:44:40   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 652100 18:44:37   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 652000 18:44:31   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 652200 18:44:15   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 652100 18:44:12   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652000 18:43:52   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 652100 18:43:49   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 652200 18:43:37   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 652200 18:43:34   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 652100 18:43:21   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 652300 18:43:06   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 652300 18:42:45   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 652300 18:42:40   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 652400 18:42:37   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 652500 18:42:30   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 652300 18:42:24   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 652400 18:42:21   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 652300 18:42:14   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 652500 18:41:50   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 652300 18:41:35   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 652200 18:41:27   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 652400 18:41:23   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 652200 18:41:19   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 652200 18:41:16   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 652100 18:41:08   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 652100 18:40:56   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 652100 18:40:35   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 652100 18:40:25   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 652200 18:40:11   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 652200 18:40:02   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 652100 18:39:57   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 652300 18:39:50   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 652100 18:39:45   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 652100 18:39:32   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 652100 18:39:12   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 652400 18:39:08   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652100 18:38:49   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 652400 18:38:27   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 652500 18:38:24   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 652900 18:36:18   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 652600 18:36:13   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 652600 18:35:43   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 653000 18:34:19   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 653000 18:33:51   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653100 18:33:01   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 653100 18:32:56   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653200 18:32:26   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 653200 18:29:45   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 653300 18:28:20   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653400 18:27:49   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 653200 18:27:45   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653300 18:27:19   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653500 18:27:14   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653400 18:26:55   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653300 18:26:49   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653600 18:26:23   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653300 18:26:02   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653300 18:25:59   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653300 18:25:04   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 653400 18:24:38   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 653300 18:24:34   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653400 18:24:29   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 653300 18:24:18   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 653300 18:23:36   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653300 18:23:23   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 653300 18:23:20   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653300 18:23:03   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 653200 18:22:59   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 653300 18:22:40   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653300 18:21:28   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653200 18:19:45   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653200 18:19:31   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653300 18:18:57   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653300 18:18:38   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653300 18:18:10   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653100 18:18:04   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 653100 18:18:01   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 653100 18:17:08   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653100 18:16:28   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 653100 18:15:14   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653100 18:15:08   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653300 18:14:49   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653500 18:14:35   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653500 18:14:29   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653100 18:14:18   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653100 18:11:51   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 653200 18:11:48   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653100 18:10:48   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 653100 18:10:37   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653100 18:10:12   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653100 18:09:49   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 653000 18:09:35   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 653000 18:09:10   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653000 18:09:01   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 652900 18:08:50   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 652900 18:08:36   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 652700 18:08:15   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 652800 18:08:03   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 652800 18:08:00   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 652700 18:07:52   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 652600 18:07:40   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 652800 18:07:36   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 652800 18:07:32   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652600 18:07:28   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 652600 18:07:24   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 652600 18:07:20   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652500 18:07:12   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 652600 18:06:58   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 652800 18:06:53   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652600 18:06:49   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 652800 18:06:45   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 652700 18:06:41   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652700 18:06:19   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652600 18:06:13   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 652800 18:06:01   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 652800 18:05:41   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 652900 18:05:15   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652700 18:05:03   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652600 18:04:47   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 652800 18:04:43   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 652800 18:04:27   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 652800 18:04:23   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 652900 18:04:03   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 652800 18:03:48   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 652900 18:03:44   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652900 18:03:26   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652900 18:03:22   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652800 18:03:21   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 652800 18:03:01   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652800 18:02:59   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 652800 18:02:55   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652700 18:02:51   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 652700 18:02:51   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 652800 18:02:44   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 652700 18:02:37   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 652800 18:02:33   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652700 18:02:25   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652600 18:02:02   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652600 18:01:38   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 652500 18:01:21   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 652800 18:00:49   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 652800 18:00:45   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 652800 18:00:39   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 652800 17:59:42   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653000 17:59:39   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653200 17:59:36   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 653200 17:58:45   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653200 17:58:38   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653000 17:58:08   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 653100 17:58:06   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 653200 17:58:01   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653000 17:57:57   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653200 17:57:15   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653100 17:57:12   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653200 17:56:57   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653100 17:56:54   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 653100 17:56:38   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653200 17:56:22   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653100 17:55:53   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653200 17:55:49   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 653100 17:55:46   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653100 17:55:42   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653200 17:55:28   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653200 17:55:25   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653100 17:55:18   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653200 17:55:15   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653300 17:55:11   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653100 17:54:28   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653100 17:54:21   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653100 17:54:18   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 653400 17:53:26   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653500 17:53:18   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653500 17:53:14   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653500 17:51:11   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 653500 17:51:00   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 653500 17:49:11   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653500 17:47:59   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653500 17:47:21   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 653500 17:47:11   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653500 17:47:06   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 653500 17:46:59   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653600 17:46:51   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653500 17:46:37   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653500 17:46:34   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653500 17:46:20   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 653500 17:46:11   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 653500 17:45:59   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 653500 17:45:43   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 653500 17:45:06   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 653400 17:45:01   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653400 17:44:57   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 653500 17:44:43   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653300 17:44:13   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653500 17:44:05   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 653500 17:43:54   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653500 17:43:45   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653300 17:43:42   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653500 17:43:29   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653500 17:43:24   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653500 17:43:16   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 653500 17:43:05   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653600 17:42:22   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653700 17:41:40   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653700 17:41:02   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653700 17:40:56   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 653700 17:40:26   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653700 17:39:01   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653700 17:38:45   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 653700 17:38:28   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653600 17:38:19   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653500 17:38:10   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653500 17:37:30   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653500 17:37:09   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653600 17:37:02   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 653500 17:36:52   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 653500 17:36:41   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653500 17:36:34   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653400 17:36:08   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653500 17:35:53   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653700 17:35:50   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653400 17:35:25   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653500 17:35:01   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653700 17:34:49   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653500 17:34:17   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653400 17:34:14   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653300 17:34:09   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653500 17:33:48   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653500 17:33:42   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653400 17:33:14   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 653700 17:33:02   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 653500 17:32:59   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653700 17:32:56   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 653800 17:32:53   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 653500 17:32:46   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653800 17:32:15   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 653800 17:32:07   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 654000 17:32:01   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 654000 17:31:56   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 654000 17:31:04   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 654000 17:30:58   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 654000 17:30:52   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 654100 17:30:51   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 654200 17:30:38   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 654200 17:30:32   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 654300 17:30:28   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 654300 17:30:10   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 654400 17:29:34   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 654400 17:29:30   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 654500 17:28:09   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 654400 17:27:50   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 654500 17:27:47   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 654400 17:26:29   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 654500 17:26:26   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 654500 17:26:23   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 654600 17:25:48   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 654500 17:24:49   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 654400 17:24:12   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 654600 17:24:09   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 654600 17:22:57   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 654400 17:22:54   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 654600 17:22:16   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 654700 17:22:02   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 654600 17:21:41   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 654500 17:21:28   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 654500 17:21:26   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 654400 17:20:45   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 654500 17:20:39   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 654500 17:20:01   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 654500 17:19:56   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 654400 17:19:52   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 654500 17:19:40   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 654500 17:19:37   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 654400 17:19:34   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 654500 17:19:30   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 654600 17:19:19   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 654400 17:19:15   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 654600 17:19:09   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 654600 17:18:53   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 654400 17:18:40   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 654600 17:18:01   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 654400 17:17:51   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 654400 17:16:54   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 654500 17:16:46   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 654300 17:16:30   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 654500 17:15:23   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 654600 17:14:55   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 654600 17:14:23   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 654500 17:13:54   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 654700 17:13:38   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 654500 17:13:15   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 654700 17:13:13   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 654800 17:13:08   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 654800 17:12:03   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 654600 17:11:54   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 654500 17:11:51   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 654700 17:11:39   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 654700 17:11:01   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 654600 17:10:57   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 654800 17:10:10   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 654800 17:09:26   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 654700 17:09:22   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 654700 17:08:48   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 654600 17:08:35   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 654500 17:08:19   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 654500 17:08:13   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 654500 17:07:30   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 654600 17:06:28   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 654500 17:06:22   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 654600 17:06:18   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 654500 17:06:16   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 654500 17:06:13   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 654500 17:06:09   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 654700 17:05:21   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 654600 17:04:51   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 654600 17:04:01   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 654500 17:03:48   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 654600 17:03:44   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 654500 17:03:42   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 654500 17:03:34   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 654400 17:03:20   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 654400 17:03:10   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 654300 17:02:51   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 654300 17:02:47   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 654300 17:02:44   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 654300 17:02:14   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 654300 17:01:52   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 654300 17:01:37   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 654300 17:01:21   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 654300 17:01:19   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 654300 17:01:13   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 654300 17:01:11   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 654300 17:00:00   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 654300 16:59:52   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 654300 16:59:36   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 654300 16:59:09   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 654200 16:59:07   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 654300 16:59:03   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 654300 16:59:00   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 654200 16:58:36   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 654300 16:58:30   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 654300 16:58:26   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 654300 16:58:23   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 654200 16:58:19   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 654300 16:58:15   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 654300 16:58:12   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 654300 16:58:04   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 654200 16:57:51   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 654300 16:57:31   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 654300 16:57:26   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 654300 16:57:01   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 654300 16:56:55   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 654400 16:56:49   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 654400 16:56:46   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 654500 16:56:22   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 654500 16:56:18   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 654400 16:56:14   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 654500 16:55:52   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 654600 16:55:43   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 654600 16:55:39   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 654400 16:55:37   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 654600 16:54:46   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 654500 16:54:32   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 654500 16:54:23   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 654500 16:54:20   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 654600 16:53:56   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 654500 16:53:33   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 654600 16:53:31   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 654600 16:52:15   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 654600 16:51:57   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 654600 16:51:40   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 654600 16:51:22   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 654800 16:51:18   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 654800 16:50:30   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 654800 16:50:28   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 654900 16:50:25   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 654900 16:49:44   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 654800 16:49:17   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 654700 16:48:35   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 654600 16:47:42   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 654800 16:47:25   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 654600 16:47:11   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 654800 16:46:35   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 654600 16:46:04   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 654600 16:45:51   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 654500 16:45:48   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 654500 16:45:45   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 654600 16:45:42   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 654700 16:44:17   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 654500 16:44:14   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 654700 16:44:01   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 654500 16:43:54   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 654700 16:43:45   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 654700 16:43:33   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 654600 16:43:13   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 654600 16:43:08   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 654600 16:43:04   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 654600 16:42:56   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 654500 16:42:51   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 654700 16:42:41   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 654700 16:42:27   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 654800 16:42:14   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 654800 16:42:11   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 654800 16:41:57   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 655000 16:41:54   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 655000 16:41:50   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 655000 16:41:28   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 654800 16:41:13   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 654800 16:41:03   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 655000 16:40:49   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 655200 16:40:45   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 655300 16:40:39   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 655300 16:40:32   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 655300 16:40:20   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 655400 16:40:15   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 655400 16:39:28   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 655400 16:39:22   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 655300 16:39:20   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 655300 16:39:07   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 655300 16:38:59   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 655200 16:38:55   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 655400 16:38:52   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 655400 16:38:48   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 655500 16:38:40   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 655500 16:38:38   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 655400 16:38:13   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 655200 16:38:10   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 655400 16:38:06   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 655500 16:38:04   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 655300 16:37:58   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 655200 16:37:54   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 655400 16:37:50   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 655300 16:37:43   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 655200 16:37:26   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 655200 16:37:18   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 655200 16:37:14   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 655200 16:37:03   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 655200 16:36:48   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 655100 16:36:44   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 655000 16:36:20   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 655200 16:36:18   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 655000 16:36:08   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 655000 16:36:05   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 655000 16:36:03   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 655000 16:35:51   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 655000 16:35:49   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 655000 16:35:43   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 654900 16:35:35   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 654800 16:35:27   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 654800 16:35:24   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 654800 16:35:19   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 654700 16:35:15   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 654700 16:35:06   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 654700 16:34:57   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 654700 16:34:54   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 654800 16:34:37   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 654800 16:34:34   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 654800 16:34:32   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 654800 16:34:27   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 654800 16:34:11   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 654800 16:34:07   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 654800 16:34:04   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 655000 16:33:56   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 655000 16:33:50   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 654800 16:33:36   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 654700 16:33:09   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 654800 16:32:55   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 654600 16:32:46   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 654500 16:32:25   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 654500 16:32:20   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 654500 16:32:13   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 654300 16:31:34   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 654300 16:31:26   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 654100 16:31:18   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 654200 16:31:10   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 654000 16:30:52   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 654000 16:30:45   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653900 16:30:18   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653900 16:30:12   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653900 16:29:13   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653900 16:29:01   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653900 16:28:25   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653800 16:28:13   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653700 16:28:07   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653700 16:28:02   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653600 16:27:35   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653500 16:27:31   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653500 16:26:54   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653500 16:26:50   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653400 16:26:47   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 653400 16:26:43   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653400 16:25:44   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 653400 16:25:26   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653300 16:25:22   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 653400 16:23:44   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653400 16:23:24   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 653300 16:22:15   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653300 16:22:11   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653300 16:21:05   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653200 16:20:20   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653300 16:20:04   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653200 16:18:55   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653200 16:18:50   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653200 16:18:23   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653300 16:17:53   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653400 16:17:38   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653200 16:17:34   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 653100 16:15:16   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653100 16:15:10   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653000 16:14:34   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653000 16:11:59   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 652900 16:08:58   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 652800 16:08:22   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 653000 16:04:37   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 652800 16:04:26   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 652800 16:03:12   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 653000 16:02:51   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 652900 16:02:26   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 652800 16:02:23   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 652900 16:01:55   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652800 16:01:43   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 652800 16:01:29   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 652700 16:01:18   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 652600 16:01:14   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652700 16:01:12   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 652700 16:00:53   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652700 16:00:41   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 652800 16:00:37   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 652800 16:00:33   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 652800 16:00:19   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 652600 16:00:17   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 652600 16:00:04   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652600 16:00:02   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 652800 15:59:39   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 652700 15:59:33   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652600 15:59:14   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 652800 15:59:11   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652600 15:58:28   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 652800 15:58:18   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652700 15:57:57   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 652800 15:57:53   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 652600 15:57:47   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 652800 15:57:24   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652600 15:57:21   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652600 15:57:10   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 652600 15:56:51   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 652600 15:56:49   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 652700 15:56:43   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 652700 15:56:20   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 652700 15:56:11   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 652500 15:56:09   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 652700 15:56:07   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 652800 15:55:54   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 652700 15:55:22   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 652800 15:55:18   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 652800 15:55:16   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 652700 15:55:14   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 652700 15:55:08   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 652900 15:55:06   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 652800 15:55:03   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 652800 15:54:57   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 652700 15:54:53   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 652800 15:54:49   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 652900 15:54:21   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 652700 15:54:16   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 652900 15:54:02   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 652800 15:53:51   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 652900 15:53:42   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 652900 15:53:39   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653000 15:53:37   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 652900 15:53:36   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653000 15:53:22   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652800 15:53:20   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653000 15:52:41   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 652900 15:52:38   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652800 15:52:27   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653000 15:52:19   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652800 15:51:24   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 652900 15:51:09   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 652900 15:51:04   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652800 15:50:52   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652800 15:50:45   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 652900 15:50:00   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652800 15:49:55   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652800 15:49:44   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 652900 15:48:34   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 652800 15:48:31   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653000 15:48:19   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653000 15:48:17   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652700 15:47:44   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 652800 15:47:20   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653100 15:46:30   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 653100 15:46:27   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653200 15:45:46   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653100 15:45:29   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653100 15:42:39   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653000 15:42:36   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653100 15:39:00   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653000 15:37:49   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653200 15:37:24   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653100 15:36:52   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653000 15:36:20   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653100 15:35:18   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 653100 15:34:49   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 653100 15:33:52   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653300 15:33:18   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653200 15:32:10   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653200 15:32:08   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653200 15:31:30   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653200 15:31:24   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653200 15:30:39   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653300 15:29:52   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653200 15:29:48   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 653200 15:29:31   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 653100 15:29:27   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653200 15:29:25   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 653200 15:29:23   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 653100 15:28:59   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653200 15:28:55   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 653100 15:28:16   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653100 15:28:13   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653200 15:27:21   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653200 15:27:00   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653400 15:26:05   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653400 15:25:59   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653500 15:23:56   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653300 15:22:52   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 653300 15:22:48   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653300 15:22:14   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653200 15:21:58   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 653200 15:21:31   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653200 15:21:26   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 653200 15:21:24   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653200 15:21:22   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 653200 15:21:20   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653100 15:21:16   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653200 15:20:36   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653100 15:20:34   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 653100 15:20:14   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653200 15:19:54   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653100 15:19:52   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653200 15:19:52   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 653100 15:17:47   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 653100 15:17:26   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653200 15:16:49   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653000 15:16:41   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652900 15:16:31   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653100 15:14:42   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653100 15:14:30   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653200 15:14:04   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 653200 15:13:29   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 653200 15:11:22   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 653200 15:11:08   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653300 15:09:13   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653200 15:08:41   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653300 15:08:38   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653400 15:07:28   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653400 15:06:35   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 653400 15:06:21   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653400 15:05:48   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 653200 15:05:23   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653200 15:05:17   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 653400 15:05:09   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 653300 15:04:42   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653400 15:04:23   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 653200 15:04:14   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 653400 15:04:05   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653400 15:03:48   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653400 15:03:24   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 653300 15:02:48   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 653300 15:02:40   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653300 15:02:34   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 653400 15:02:28   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 653300 15:02:24   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653200 15:02:14   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 653200 15:02:08   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653400 15:02:02   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 653400 15:01:58   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 653200 15:00:40   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653200 15:00:22   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 653200 15:00:19   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653200 15:00:15   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653100 14:59:43   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653100 14:59:37   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653200 14:57:25   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653200 14:56:35   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653100 14:56:19   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653200 14:55:30   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653200 14:55:27   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653100 14:52:01   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653200 14:51:58   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 653200 14:51:56   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653200 14:51:34   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653100 14:51:15   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653200 14:51:06   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653200 14:50:54   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 653200 14:50:28   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653200 14:50:23   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653200 14:49:53   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 653300 14:49:42   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653200 14:49:05   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653200 14:48:36   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 653300 14:48:28   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653200 14:48:23   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 653200 14:47:36   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653200 14:47:16   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653200 14:47:03   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 653200 14:46:31   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 653100 14:46:28   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653200 14:46:08   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 653200 14:46:01   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653200 14:45:54   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 653300 14:45:40   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653200 14:45:12   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653400 14:45:04   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653200 14:44:56   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 653400 14:44:03   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653400 14:43:58   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 653400 14:42:59   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 653500 14:42:46   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 653500 14:42:26   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653600 14:42:10   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653600 14:41:03   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653600 14:40:10   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653600 14:39:43   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653600 14:39:31   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653400 14:38:52   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653400 14:38:01   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653300 14:37:44   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653400 14:37:29   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 653400 14:36:36   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653500 14:36:27   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653500 14:35:48   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 653500 14:35:21   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653600 14:35:12   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653500 14:35:06   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653500 14:35:00   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653400 14:34:51   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653400 14:34:47   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 653400 14:34:40   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653400 14:34:36   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653400 14:34:25   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653300 14:34:18   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 653300 14:34:15   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653200 14:34:00   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653300 14:33:56   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653200 14:30:58   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653200 14:30:34   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653200 14:30:11   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653200 14:30:09   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653200 14:30:00   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653100 14:29:50   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653200 14:29:25   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653200 14:29:22   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653100 14:29:12   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653100 14:29:08   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653200 14:28:17   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653300 14:27:28   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653200 14:27:24   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653400 14:27:12   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653300 14:27:06   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653400 14:27:02   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653400 14:26:58   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653500 14:26:15   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 653500 14:26:11   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653300 14:26:05   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653200 14:25:49   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653200 14:25:44   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 653200 14:25:37   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653100 14:25:10   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653200 14:25:05   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653400 14:24:08   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 653400 14:23:56   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653500 14:23:50   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653300 14:23:18   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653500 14:23:13   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653300 14:23:01   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653500 14:22:58   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653600 14:22:52   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653500 14:22:32   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653600 14:22:27   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 653400 14:22:23   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653600 14:22:08   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653500 14:21:30   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653400 14:21:26   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653400 14:20:44   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653500 14:20:28   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653500 14:20:09   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 653400 14:20:06   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 653400 14:19:50   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653400 14:19:45   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653400 14:18:59   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653500 14:18:21   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653500 14:18:13   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653500 14:18:11   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653500 14:17:43   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 653500 14:17:29   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653400 14:17:22   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653500 14:17:14   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653400 14:17:10   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653300 14:16:48   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653200 14:16:13   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653400 14:13:15   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 653300 14:13:01   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 653400 14:12:55   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653200 14:12:39   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 653400 14:12:36   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 653200 14:12:14   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653100 14:11:43   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653100 14:11:34   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653000 14:11:19   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 653000 14:09:40   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653100 14:09:18   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 653000 14:09:15   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 653100 14:09:05   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 653000 14:08:58   1396/11/27
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 653100 14:08:47   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 652900 14:08:01   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 652900 14:07:05   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 652900 14:05:36   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 652900 14:05:20   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 652900 14:05:16   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 652900 14:05:11   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652800 14:04:49   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 652800 14:04:47   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 652800 14:04:43   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652800 14:04:41   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 652800 14:04:39   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 652800 14:03:24   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 652800 14:03:09   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 652800 14:02:45   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 652800 14:02:41   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 652900 14:02:27   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 652800 14:02:25   1396/11/27
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 652900 14:02:18   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 652800 14:02:16   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 652800 14:02:12   1396/11/27
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 652800 14:02:07   1396/11/27
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 2 652400 20:13:07   1396/11/27
آخرین لفظ فروش 5 652300 20:18:20   1396/11/27
آخرین معامله 3 652400 20:13:34   1396/11/27

معاملات سکه سبزه میدان

- 12:58:25   1396/11/30
سکه امروزی خرید 100 تا 1577000 11:28:22   1396/11/25
سکه امروزی خرید 100 تا 1577000 11:28:22   1396/11/25
سکه امروزی خرید 100 تا 1577000 11:28:22   1396/11/25
سکه امروزی خرید 100 تا 1577000 11:28:22   1396/11/25
سکه امروزی خرید 100 تا 1577000 11:28:22   1396/11/25
سکه امروزی خرید 100 تا 1577000 11:28:22   1396/11/25
سکه امروزی خرید 100 تا 1577000 11:28:22   1396/11/25
سکه امروزی خرید 100 تا 1577000 11:28:22   1396/11/25
سکه امروزی خرید 100 تا 1577000 11:28:22   1396/11/25
سکه امروزی خرید 100 تا 1578000 11:25:38   1396/11/25
سکه امروزی خرید 100 تا 1578000 11:25:38   1396/11/25
سکه امروزی خرید 100 تا 1578000 11:25:38   1396/11/25
سکه امروزی خرید 100 تا 1578000 11:25:38   1396/11/25
سکه امروزی خرید 100 تا 1578000 11:25:38   1396/11/25
سکه امروزی خرید 100 تا 1578000 11:25:38   1396/11/25
سکه امروزی خرید 100 تا 1578000 11:25:38   1396/11/25
سکه امروزی خرید 100 تا 1578000 11:25:38   1396/11/25
سکه امروزی خرید 100 تا 1578000 11:25:38   1396/11/25
سکه امروزی خرید 100 تا 1578000 11:24:03   1396/11/25
سکه امروزی خرید 100 تا 1578000 11:24:03   1396/11/25
سکه امروزی خرید 100 تا 1578000 11:24:03   1396/11/25
سکه امروزی خرید 100 تا 1578000 11:24:03   1396/11/25
سکه امروزی خرید 100 تا 1578000 11:24:03   1396/11/25
سکه امروزی خرید 100 تا 1578000 11:24:03   1396/11/25
سکه امروزی خرید 100 تا 1578000 11:24:03   1396/11/25
سکه امروزی خرید 100 تا 1578000 11:24:03   1396/11/25
سکه امروزی خرید 100 تا 1578000 11:24:03   1396/11/25
سکه امروزی خرید 100 تا 1578000 11:24:03   1396/11/25
سکه امروزی معامله 100 تا 1578000 11:23:34   1396/11/25
سکه امروزی معامله 100 تا 1578000 11:23:34   1396/11/25
سکه امروزی معامله 100 تا 1578000 11:23:34   1396/11/25
سکه امروزی معامله 100 تا 1578000 11:23:34   1396/11/25
سکه امروزی معامله 100 تا 1578000 11:23:34   1396/11/25
سکه امروزی معامله 100 تا 1578000 11:23:34   1396/11/25
سکه امروزی معامله 100 تا 1578000 11:23:34   1396/11/25
سکه امروزی معامله 100 تا 1578000 11:23:34   1396/11/25
سکه امروزی معامله 100 تا 1578000 11:23:34   1396/11/25
سکه امروزی معامله 100 تا 1578000 11:23:34   1396/11/25
سکه امروزی معامله 100 تا 1585000 11:19:27   1396/11/25
سکه امروزی معامله 100 تا 1585000 11:19:27   1396/11/25
سکه امروزی معامله 100 تا 1585000 11:19:27   1396/11/25
سکه امروزی معامله 100 تا 1585000 11:19:27   1396/11/25
سکه امروزی معامله 100 تا 1585000 11:19:27   1396/11/25
سکه امروزی معامله 100 تا 1585000 11:19:27   1396/11/25
سکه امروزی معامله 100 تا 1585000 11:19:27   1396/11/25
سکه امروزی معامله 100 تا 1585000 11:19:27   1396/11/25
سکه امروزی معامله 100 تا 1585000 11:19:27   1396/11/25
سکه امروزی معامله 100 تا 1585000 11:19:27   1396/11/25
سکه امروزی معامله 100 تا 1590000 11:13:15   1396/11/25
سکه امروزی معامله 100 تا 1590000 11:13:15   1396/11/25
سکه امروزی معامله 100 تا 1590000 11:13:15   1396/11/25
سکه امروزی معامله 100 تا 1590000 11:13:15   1396/11/25
سکه امروزی معامله 100 تا 1590000 11:13:15   1396/11/25
سکه امروزی معامله 100 تا 1590000 11:13:15   1396/11/25
سکه امروزی معامله 100 تا 1590000 11:13:15   1396/11/25
سکه امروزی معامله 100 تا 1590000 11:13:15   1396/11/25
سکه امروزی معامله 100 تا 1590000 11:13:15   1396/11/25
سکه امروزی معامله 100 تا 1590000 11:13:15   1396/11/25
سکه امروزی فروش 100 تا 1590000 11:11:24   1396/11/25
سکه امروزی فروش 100 تا 1590000 11:11:24   1396/11/25
سکه امروزی فروش 100 تا 1590000 11:11:24   1396/11/25
سکه امروزی فروش 100 تا 1590000 11:11:24   1396/11/25
سکه امروزی فروش 100 تا 1590000 11:11:24   1396/11/25
سکه امروزی فروش 100 تا 1590000 11:11:24   1396/11/25
سکه امروزی فروش 100 تا 1590000 11:11:24   1396/11/25
سکه امروزی فروش 100 تا 1590000 11:11:24   1396/11/25
سکه امروزی فروش 100 تا 1590000 11:11:24   1396/11/25
سکه امروزی فروش 100 تا 1590000 11:11:24   1396/11/25
سکه امروزی فروش 100 تا 1590000 11:11:24   1396/11/25
سکه امروزی فروش 100 تا 1590000 11:11:24   1396/11/25
سکه امروزی فروش 100 تا 1590000 11:11:24   1396/11/25
سکه امروزی فروش 100 تا 1590000 11:11:24   1396/11/25
سکه امروزی فروش 100 تا 1590000 11:11:24   1396/11/25
سکه امروزی فروش 100 تا 1590000 11:11:24   1396/11/25
سکه امروزی فروش 100 تا 1590000 11:11:24   1396/11/25
سکه امروزی فروش 100 تا 1590000 11:11:24   1396/11/25
سکه امروزی فروش 100 تا 1590000 11:11:24   1396/11/25
سکه امروزی فروش 100 تا 1590000 11:11:24   1396/11/25
سکه امروزی فروش 100 تا 1591000 11:11:23   1396/11/25
سکه امروزی فروش 100 تا 1591500 11:09:10   1396/11/25
سکه امروزی فروش 100 تا 1592000 11:08:08   1396/11/25
سکه امروزی فروش 100 تا 1592000 11:08:03   1396/11/25
سکه امروزی معامله 100 تا 1591500 11:07:41   1396/11/25
سکه امروزی خرید 200 تا 1591500 11:07:24   1396/11/25
سکه امروزی خرید 100 تا 1591500 11:07:19   1396/11/25
سکه امروزی خرید 100 تا 1591000 11:07:06   1396/11/25
سکه امروزی خرید 200 تا 1591000 11:07:05   1396/11/25
سکه امروزی خرید 100 تا 1591000 11:07:02   1396/11/25
سکه امروزی فروش 100 تا 1592000 11:06:18   1396/11/25
سکه امروزی فروش 100 تا 1592000 11:06:00   1396/11/25
سکه امروزی فروش 100 تا 1592000 11:05:48   1396/11/25
سکه فردایی معامله 100 تا 1592000 11:05:41   1396/11/25
سکه فردایی معامله 100 تا 1592000 11:05:23   1396/11/25
سکه فردایی فروش 100 تا 1592000 11:05:21   1396/11/25
سکه فردایی فروش 100 تا 1592000 11:04:47   1396/11/25
سکه فردایی فروش 100 تا 1592500 11:04:44   1396/11/25
سکه امروزی فروش 100 تا