نمودار زنده تحولات طلا

قیمت طلا - بازار نقدی

قیمت طلا قیمت زنده تغییر? درصد تغییر ? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلا 1,169.70 1.80 0.15% 1,166.30 1,172.60 ۱۵:۰۳
مثقال 4,875,000 0 0% 4,870,000 4,885,000 ۱۸ آذر
گرم ۱۸ 1,124,340 0 0% 1,123,180 1,126,640 ۱۸ آذر
گرم ۲۴ 1,498,750 0 0% 1,497,210 1,501,820 ۱۸ آذر

قیمت جهانی طلا در اوزان مختلف

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1169.70 1.8000 0.1500 1172.60 1166.30 ۱۵:۰۳
گرم 37.61 0.0579 0.0048 37.70 37.50 ۱۵:۰۳
کیلوگرم 37606.70 57.8713 4.8226 37699.94 37497.39 ۱۵:۰۳
تولا 438.64 0.6750 0.0563 439.73 437.36 ۱۵:۰۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 17.18 0.1100 0.6400 17.18 16.88 ۱۵:۰۲
گرم 0.55 0.0035 0.0206 0.55 0.54 ۱۵:۰۲
کیلوگرم 552.35 3.5366 20.5765 552.35 542.70 ۱۵:۰۲
تولا 6.44 0.0413 0.2400 6.44 6.33 ۱۵:۰۲
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 939.00 3.0000 0.3200 943.00 935.00 ۱۴:۴۳
گرم 30.19 0.0965 0.0103 30.32 30.06 ۱۴:۴۳
کیلوگرم 30189.53 96.4522 10.2882 30318.13 30060.93 ۱۴:۴۳
تولا 352.13 1.1250 0.1200 353.63 350.63 ۱۴:۴۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 745.00 5.0000 0.6800 748.00 734.00 ۱۴:۴۲
گرم 23.95 0.1608 0.0219 24.05 23.60 ۱۴:۴۲
کیلوگرم 23952.29 160.7536 21.8625 24048.74 23598.63 ۱۴:۴۲
تولا 279.38 1.8750 0.2550 280.50 275.25 ۱۴:۴۲
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نسبت قیمت طلا? نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 68.43 1.25 1.58 0.06 22.80 14.15 6.33 0.52