کالایاب
صفحات مرتبط

قیمت طلا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
طلای 18 عیار / 750 4,396,000 (0%) 0 4,380,000 4,423,000 ۳ تیر
طلای ۲۴ عیار 5,861,000 (0%) 0 5,839,000 5,898,000 ۳ تیر
مثقال طلا 19,040,000 (0%) 0 18,970,000 19,160,000 ۳ تیر
مثقال / عیار جهانی 19,702,000 (0%) 0 19,635,000 19,839,000 ۳ تیر
مثقال / حواله دلار 19,687,000 (0%) 0 19,621,000 19,824,000 ۳ تیر
مثقال / بر مبنای سکه 20,757,000 (0%) 0 20,748,100 20,911,500 ۳ تیر
عنوان قیمت زنده تغییر؟ کمترین بیشترین زمان
طلای 18 عیار / 740 4,337,000 (0%) 0 4,321,000 4,364,000 ۳ تیر
طلای دست دوم 4,153,000 (0%) 0 3,850,000 4,162,000 ۹ خرداد
آبشده نقدی 19,040,000 (0%) 0 18,970,000 19,160,000 ۳ تیر
آبشده بنکداری 19,050,000 (0%) 0 18,980,000 19,170,000 ۳ تیر
آبشده کمتر از کیلو 19,045,000 (0%) 0 18,975,000 19,165,000 ۳ تیر
آبشده شنبه ای 19,040,000 (0%) 0 19,020,000 19,170,000 ۳ تیر

انس طلا

 • نرخ فعلی : 1,419.16
 • بالاترین قیمت روز : 1,419.57
 • پایین ترین قیمت روز : 1,417.98
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.69
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,418.49
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۳۰:۲۷
 • نرخ روز گذشته : 1,418.27
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.89
جدول نرخ های امروز زمان
1,419.16 دلار 00:30:27
1,418.97 دلار 00:30:25
1,418.88 دلار 00:30:23
1,418.97 دلار 00:30:21
1,418.88 دلار 00:30:14
1,418.87 دلار 00:30:12
1,418.88 دلار 00:30:10
1,419.57 دلار 00:29:51
1,419.49 دلار 00:29:49
1,419.48 دلار 00:29:47
1,419.49 دلار 00:29:46
1,419.48 دلار 00:29:40
1,419.47 دلار 00:29:29
1,419.46 دلار 00:29:22
1,418.97 دلار 00:29:16
1,418.96 دلار 00:29:12
1,418.97 دلار 00:29:11
1,418.96 دلار 00:28:57
1,418.87 دلار 00:28:55
1,418.78 دلار 00:28:52
1,418.87 دلار 00:28:48
1,418.78 دلار 00:28:46
1,418.68 دلار 00:28:44
1,418.73 دلار 00:28:42
1,418.68 دلار 00:28:38
1,418.67 دلار 00:28:30
1,418.59 دلار 00:28:28
1,418.67 دلار 00:28:26
1,418.59 دلار 00:28:21
1,418.68 دلار 00:28:11
1,418.58 دلار 00:28:05
1,418.46 دلار 00:27:51
1,418.38 دلار 00:27:49
1,418.46 دلار 00:27:47
1,418.38 دلار 00:27:44
1,418.46 دلار 00:27:42
1,418.45 دلار 00:27:36
1,418.38 دلار 00:27:35
1,418.45 دلار 00:27:33
1,418.38 دلار 00:27:31
1,418.4 دلار 00:27:29
1,418.38 دلار 00:27:27
1,418.46 دلار 00:27:26
1,418.4 دلار 00:27:24
1,418.46 دلار 00:27:20
1,418.39 دلار 00:27:19
1,418.38 دلار 00:27:13
1,418.39 دلار 00:27:09
1,418.17 دلار 00:27:05
1,418.18 دلار 00:26:57
1,418.12 دلار 00:26:55
1,418.17 دلار 00:26:53
1,418.18 دلار 00:26:50
1,418.2 دلار 00:26:46
1,418.07 دلار 00:26:44
1,418.2 دلار 00:26:43
1,418.17 دلار 00:26:30
1,418.27 دلار 00:26:24
1,418.28 دلار 00:26:17
1,418.56 دلار 00:26:15
1,418.28 دلار 00:26:13
1,418.56 دلار 00:26:09
1,418.49 دلار 00:25:51
1,418.38 دلار 00:25:49
1,418.49 دلار 00:25:47
1,418.38 دلار 00:25:20
1,418.4 دلار 00:25:18
1,418.46 دلار 00:25:10
1,418.55 دلار 00:25:05
1,418.49 دلار 00:24:56
1,418.41 دلار 00:24:52
1,418.39 دلار 00:24:48
1,418.87 دلار 00:24:42
1,419.21 دلار 00:24:35
1,419.28 دلار 00:24:31
1,419.24 دلار 00:24:29
1,419.28 دلار 00:24:25
1,419.2 دلار 00:24:21
1,419.28 دلار 00:24:19
1,419.19 دلار 00:24:06
1,419.28 دلار 00:23:52
1,419.37 دلار 00:23:33
1,419.45 دلار 00:23:26
1,419.4 دلار 00:23:21
1,419.38 دلار 00:23:19
1,419.4 دلار 00:23:17
1,419.38 دلار 00:23:06
1,419.28 دلار 00:23:04
1,419.34 دلار 00:22:54
1,419.24 دلار 00:22:52
1,419.34 دلار 00:22:50
1,419.26 دلار 00:22:45
1,419.24 دلار 00:22:43
1,419.26 دلار 00:22:41
1,419.25 دلار 00:22:33
1,419.15 دلار 00:22:32
1,419.24 دلار 00:22:30
1,419.15 دلار 00:22:26
1,419.07 دلار 00:22:17
1,419.15 دلار 00:22:07
1,419.08 دلار 00:21:46
1,419.01 دلار 00:21:41
1,419.02 دلار 00:21:39
1,419.08 دلار 00:21:37
1,419.07 دلار 00:21:35
1,419.08 دلار 00:21:30
1,418.99 دلار 00:21:26
1,419.06 دلار 00:21:24
1,418.99 دلار 00:21:23
1,419.06 دلار 00:21:21
1,419.08 دلار 00:21:17
1,418.99 دلار 00:21:15
1,419.08 دلار 00:21:11
1,419.05 دلار 00:21:05
1,419.06 دلار 00:21:03
1,418.99 دلار 00:20:47
1,419 دلار 00:20:46
1,419.08 دلار 00:20:42
1,419 دلار 00:20:40
1,419.08 دلار 00:20:38
1,419.09 دلار 00:20:28
1,419.05 دلار 00:20:22
1,419.1 دلار 00:20:12
1,419.27 دلار 00:20:04
1,419.28 دلار 00:19:40
1,419.37 دلار 00:19:31
1,419.38 دلار 00:19:29
1,419.37 دلار 00:19:27
1,419.38 دلار 00:19:26
1,419.29 دلار 00:19:24
1,419.37 دلار 00:19:20
1,419.29 دلار 00:19:13
1,419.18 دلار 00:19:11
1,419.17 دلار 00:19:05
1,419.2 دلار 00:18:56
1,419.28 دلار 00:18:54
1,419.21 دلار 00:18:52
1,419.32 دلار 00:18:50
1,419.28 دلار 00:18:47
1,419.24 دلار 00:18:35
1,419.21 دلار 00:18:26
1,419.29 دلار 00:18:24
1,419.21 دلار 00:18:22
1,419.24 دلار 00:18:20
1,419.2 دلار 00:18:11
1,419.11 دلار 00:18:09
1,419.26 دلار 00:18:07
1,419.11 دلار 00:17:54
1,419.08 دلار 00:17:37
1,419.03 دلار 00:17:30
1,419.09 دلار 00:17:28
1,419.07 دلار 00:17:23
1,419.09 دلار 00:17:21
1,419.07 دلار 00:17:19
1,419.12 دلار 00:17:17
1,419.19 دلار 00:17:15
1,419.12 دلار 00:17:11
1,419.19 دلار 00:17:07
1,419.11 دلار 00:17:05
1,419.19 دلار 00:17:03
1,419.12 دلار 00:16:49
1,419.01 دلار 00:16:39
1,418.92 دلار 00:16:37
1,418.72 دلار 00:16:24
1,418.76 دلار 00:16:12
1,418.54 دلار 00:16:08
1,418.51 دلار 00:16:05
1,418.52 دلار 00:15:50
1,418.51 دلار 00:15:48
1,418.52 دلار 00:15:46
1,418.51 دلار 00:15:44
1,418.52 دلار 00:15:42
1,418.51 دلار 00:15:40
1,418.47 دلار 00:15:35
1,418.51 دلار 00:15:31
1,418.59 دلار 00:15:30
1,418.51 دلار 00:15:24
1,418.59 دلار 00:15:17
1,418.6 دلار 00:15:11
1,418.53 دلار 00:15:08
1,418.71 دلار 00:15:05
1,418.54 دلار 00:14:52
1,418.62 دلار 00:14:44
1,418.63 دلار 00:14:37
1,418.8 دلار 00:14:35
1,418.63 دلار 00:14:32
1,418.8 دلار 00:14:29
1,418.63 دلار 00:14:25
1,418.8 دلار 00:14:23
1,418.89 دلار 00:14:22
1,418.8 دلار 00:14:20
1,418.89 دلار 00:14:18
1,418.8 دلار 00:14:07
1,418.69 دلار 00:13:47
1,418.77 دلار 00:13:45
1,418.79 دلار 00:13:41
1,418.77 دلار 00:13:32
1,418.83 دلار 00:13:24
1,418.67 دلار 00:13:21
1,418.77 دلار 00:13:17
1,418.67 دلار 00:13:15
1,418.77 دلار 00:13:13
1,418.88 دلار 00:13:08
1,418.99 دلار 00:13:06
1,418.88 دلار 00:13:04
1,419.08 دلار 00:12:52
1,419.09 دلار 00:12:50
1,419.05 دلار 00:12:49
1,419 دلار 00:12:41
1,418.9 دلار 00:12:39
1,418.95 دلار 00:12:37
1,418.88 دلار 00:12:35
1,418.9 دلار 00:12:33
1,418.95 دلار 00:12:29
1,418.88 دلار 00:12:27
1,419 دلار 00:12:04
1,418.7 دلار 00:11:43
1,418.68 دلار 00:11:34
1,418.67 دلار 00:11:32
1,418.65 دلار 00:11:20
1,418.62 دلار 00:11:12
1,418.58 دلار 00:11:03
1,418.44 دلار 00:10:55
1,418.36 دلار 00:10:52
1,418.28 دلار 00:10:49
1,418.36 دلار 00:10:45
1,418.31 دلار 00:10:36
1,418.28 دلار 00:10:30
1,418.38 دلار 00:10:25
1,418.26 دلار 00:10:23
1,418.41 دلار 00:10:10
1,418.51 دلار 00:09:49
1,418.54 دلار 00:09:45
1,418.55 دلار 00:09:37
1,418.64 دلار 00:09:30
1,418.69 دلار 00:09:28
1,418.42 دلار 00:09:25
1,418.58 دلار 00:09:22
1,418.42 دلار 00:09:08
1,418.46 دلار 00:09:03
1,418.4 دلار 00:08:55
1,418.27 دلار 00:08:53
1,418.38 دلار 00:08:44
1,418.36 دلار 00:08:28
1,418.38 دلار 00:08:26
1,418.36 دلار 00:08:22
1,418.38 دلار 00:08:18
1,418.37 دلار 00:08:15
1,418.36 دلار 00:08:08
1,418.19 دلار 00:07:45
1,418.17 دلار 00:07:36
1,418.16 دلار 00:07:34
1,418.17 دلار 00:07:32
1,418.16 دلار 00:07:28
1,418.18 دلار 00:07:26
1,418.16 دلار 00:07:24
1,418.18 دلار 00:07:20
1,418.16 دلار 00:07:17
1,418.06 دلار 00:06:55
1,418.07 دلار 00:06:53
1,418.06 دلار 00:06:51
1,418.07 دلار 00:06:49
1,418.06 دلار 00:06:47
1,418.15 دلار 00:06:44
1,418.06 دلار 00:06:35
1,418.05 دلار 00:06:30
1,418.08 دلار 00:06:22
1,418.11 دلار 00:06:20
1,418.08 دلار 00:06:18
1,417.98 دلار 00:06:16
1,418.11 دلار 00:06:13
1,418.13 دلار 00:06:07
1,418.06 دلار 00:05:54
1,418.16 دلار 00:05:50
1,418.24 دلار 00:05:47
1,418.16 دلار 00:05:46
1,418.24 دلار 00:05:39
1,418.27 دلار 00:05:36
1,418.44 دلار 00:05:28
1,418.46 دلار 00:05:07
1,418.62 دلار 00:05:03
1,418.49 دلار 00:04:59

مثقال طلا

 • نرخ فعلی : 19,040,000
 • بالاترین قیمت روز : 19,160,000
 • پایین ترین قیمت روز : 18,970,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ تیر
 • نرخ روز گذشته : 19,040,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

طلای 18 عیار / 750

 • نرخ فعلی : 4,396,000
 • بالاترین قیمت روز : 4,423,000
 • پایین ترین قیمت روز : 4,380,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ تیر
 • نرخ روز گذشته : 4,396,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

طلای ۲۴ عیار

 • نرخ فعلی : 5,861,000
 • بالاترین قیمت روز : 5,898,000
 • پایین ترین قیمت روز : 5,839,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ تیر
 • نرخ روز گذشته : 5,861,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال انس طلا

مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه
نسبت قیمت طلا؟ نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 91.96 1.75 0.93 0.05 24.54 16.73 7.26 0.48

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,358 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 61.16 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.5%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 1,334 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 85.16 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 6.38%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 1,302 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 117.16 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 9%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 1,302 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 117.16 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 9%