نمودار زنده تحولات طلا

قیمت طلا - بازار نقدی

قیمت طلا قیمت زنده تغییر? درصد تغییر ? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلا 1,256.75 6.30 0.5% 1,248.85 1,257.55 ۱۳:۵۳
مثقال 4,994,000 0 0% 4,979,000 4,996,000 ۵ اسفند
گرم ۱۸ 1,152,940 0 0% 1,149,480 1,153,410 ۵ اسفند
گرم ۲۴ 1,537,240 0 0% 1,532,630 1,537,860 ۵ اسفند

قیمت جهانی طلا در اوزان مختلف

عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1256.75 6.3000 0.5000 1257.55 1248.85 ۱۳:۵۳
گرم 40.41 0.2025 0.0161 40.43 40.15 ۱۳:۵۳
کیلوگرم 40405.42 202.5496 16.0754 40431.14 40151.43 ۱۳:۵۳
تولا 471.28 2.3625 0.1875 471.58 468.32 ۱۳:۵۳
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 18.26 0.1000 0.5500 18.30 18.15 ۱۳:۴۹
گرم 0.59 0.0032 0.0177 0.59 0.58 ۱۳:۴۹
کیلوگرم 587.07 3.2151 17.6829 588.36 583.54 ۱۳:۴۹
تولا 6.85 0.0375 0.2063 6.86 6.81 ۱۳:۴۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1021.45 9.2000 0.9100 1024.05 1011.20 ۱۳:۵۶
گرم 32.84 0.2958 0.0293 32.92 32.51 ۱۳:۵۶
کیلوگرم 32840.36 295.7866 29.2572 32923.95 32510.81 ۱۳:۵۶
تولا 383.04 3.4500 0.3413 384.02 379.20 ۱۳:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 779.98 7.5000 0.9700 781.47 771.20 ۱۳:۵۶
گرم 25.08 0.2411 0.0312 25.12 24.79 ۱۳:۵۶
کیلوگرم 25076.92 241.1304 31.1862 25124.83 24794.64 ۱۳:۵۶
تولا 292.49 2.8125 0.3638 293.05 289.20 ۱۳:۵۶
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نسبت قیمت طلا? نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 68.81 1.24 1.61 0.06 23.10 13.77 5.94 0.52