بازار ارزهای دیجیتال

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بیت کوین / Bitcoin 7451.6 (0.44%) 32.9 7378.8 7495.1 ۱۰:۵۰:۰۵
بیت کش / Bitcoin Cash 1007.89 (1.6%) 16.09 1000.19 999.99 ۱۰:۵۰:۰۵
ریپل / Ripple 0.60895 (0.78%) 0.0048 0.59482 0.61089 ۱۰:۵۰:۰۵
آی او تی ای / IOTA 1.47474 (2.41%) 0.0356 1.44931 1.48858 ۱۰:۵۰:۰۵
استلار / Stellar 0.29038 (1.45%) 0.0042 0.28132 0.29160 ۱۰:۵۰:۰۵
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
اتریوم / Ethereum 588.38 (0.79%) 4.64 569.91 589.57 ۱۰:۵۰:۰۵
لایت کوین / Litecoin 120.20 (0.38%) 0.46 117.14 120.20 ۱۰:۵۰:۰۵
دش / Dash 334.76 (0.5%) 1.65 333.70 341.44 ۱۰:۵۰:۰۵
نم / NEM 0.26137 (2.49%) 0.0065 0.26044 0.26409 ۱۰:۴۹:۰۵
کاردانو / Cardano 0.19800 (0.79%) 0.0016 0.19498 0.19949 ۱۰:۵۰:۰۵

بیت کوین / Bitcoin

 • نرخ فعلی : 7420.6
 • بالاترین قیمت روز : 7495.1
 • پایین ترین قیمت روز : 7378.8
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 38.8
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.93%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,378.8
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۴۶:۰۴
 • نرخ روز گذشته : 7,418.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.9
جدول نرخ های امروز زمان
7,420.6 9:46:04
7,411.6 9:45:03
7,406 9:44:02
7,408.3 9:43:02
7,405.4 9:42:02
7,403.8 9:41:04
7,406.4 9:40:06
7,401.9 9:39:04
7,402.9 9:38:02
7,402.7 9:37:02
7,402.6 9:36:04
7,402.3 9:35:06
7,408.9 9:34:02
7,397.5 9:33:04
7,398.9 9:32:02
7,407.9 9:31:02
7,409.2 9:30:06
7,408.7 9:29:04
7,405.4 9:28:02
7,401.1 9:27:04
7,403.7 9:26:04
7,403.2 9:25:06
7,404.8 9:24:04
7,398.9 9:23:04
7,406.6 9:22:04
7,414.2 9:21:02
7,424.8 9:20:03
7,426.9 9:19:04
7,425.8 9:18:04
7,427.7 9:17:04
7,427.5 9:16:01
7,427 9:15:02
7,429.3 9:14:02
7,429.8 9:13:04
7,428.6 9:12:02
7,428.2 9:11:04
7,428.5 9:10:03
7,428.7 9:09:04
7,425 9:08:04
7,428.6 9:07:05
7,430 9:06:02
7,420.8 9:05:06
7,421.9 9:04:04
7,420.2 9:03:04
7,421.6 9:02:02
7,419.6 9:01:04
7,420.1 9:00:04
7,422.2 8:59:04
7,422 8:58:02
7,421.8 8:57:04
7,424.9 8:56:02
7,419 8:55:03
7,422.6 8:54:04
7,423.3 8:53:03
7,421.3 8:52:02
7,411.9 8:51:02
7,410.3 8:50:03
7,413.6 8:49:05
7,412.6 8:47:05
7,419.5 8:46:02
7,415.2 8:45:06
7,417.3 8:44:02
7,424.2 8:43:04
7,430.5 8:42:04
7,437.3 8:41:04
7,446.2 8:40:06
7,447.8 8:39:03
7,448.7 8:38:04
7,450.5 8:37:04
7,452.3 8:36:04
7,452.8 8:35:03
7,456.4 8:34:04
7,457.6 8:33:04
7,455.9 8:32:04
7,455.3 8:31:04
7,456.4 8:30:06
7,456.1 8:29:04
7,453.2 8:28:04
7,451.1 8:27:04
7,451.8 8:26:04
7,449.3 8:25:06
7,449.8 8:24:04
7,450.8 8:23:02
7,446.7 8:22:04
7,445.8 8:21:02
7,443 8:20:02
7,442.9 8:19:04
7,443.6 8:18:01
7,442.6 8:17:03
7,444 8:16:04
7,442.9 8:15:06
7,446.1 8:14:04
7,446.7 8:13:02
7,445.3 8:12:01
7,445 8:11:02
7,443.8 8:10:06
7,440.6 8:09:04
7,443.4 8:08:01
7,441.9 8:07:04
7,442.2 8:06:04
7,443.1 8:05:02
7,441 8:04:04
7,439 8:03:05
7,438.4 8:02:02
7,444 8:01:04
7,439.2 8:00:03
7,443.2 7:59:03
7,443.4 7:58:04
7,444.9 7:57:02
7,444 7:56:04
7,446.4 7:55:02
7,445.9 7:54:01
7,447.3 7:52:03
7,448.6 7:46:04
7,444.8 7:45:05
7,447.7 7:44:04
7,448.1 7:43:04
7,450.3 7:42:04
7,448.2 7:41:02
7,445.2 7:40:03
7,443.3 7:39:04
7,440.4 7:38:02
7,441.3 7:37:02
7,441.1 7:36:04
7,444 7:35:05
7,440 7:34:04
7,445.1 7:33:04
7,439.8 7:32:02
7,439.1 7:31:02
7,438 7:30:07
7,440.7 7:29:02
7,440.8 7:28:02
7,432.8 7:27:02
7,434.1 7:26:04
7,436.9 7:25:05
7,437.8 7:24:04
7,439.2 7:23:02
7,439.3 7:22:01
7,444.5 7:21:04
7,445.9 7:20:06
7,444.2 7:19:03
7,445.6 7:18:04
7,445.9 7:17:02
7,444.1 7:16:04
7,442.7 7:15:05
7,437 7:14:02
7,441.7 7:13:02
7,439.4 7:12:02
7,440.4 7:11:04
7,443 7:10:06
7,446.7 7:09:04
7,444.1 7:08:04
7,444.5 7:07:04
7,444.9 7:06:04
7,447.7 7:05:06
7,444.6 7:04:01
7,444.4 7:03:02
7,447.9 7:02:04
7,451.3 7:01:04
7,446.5 7:00:03
7,445.6 6:59:04
7,445.9 6:58:02
7,455.2 6:57:03
7,459.6 6:56:02
7,464.9 6:55:03
7,468.5 6:54:03
7,466.8 6:53:04
7,469.2 6:52:02
7,466.5 6:51:01
7,464.5 6:50:03
7,460.5 6:49:04
7,464.3 6:47:04
7,462.2 6:46:01
7,460.4 6:45:05
7,458.8 6:44:02
7,459.9 6:43:02
7,460.7 6:42:01
7,460.9 6:41:04
7,462.1 6:40:07
7,462.7 6:39:04
7,463.7 6:38:04
7,465.2 6:37:04
7,462.2 6:36:04
7,460.6 6:35:06
7,457.2 6:34:04
7,455.7 6:33:04
7,458 6:32:02
7,459.8 6:31:04
7,461 6:30:03
7,466.1 6:29:04
7,464.9 6:28:04
7,461.5 6:27:04
7,474.3 6:26:04
7,479.6 6:25:05
7,480.1 6:24:02
7,478.3 6:23:02
7,476 6:22:04
7,475 6:21:04
7,476.9 6:20:06
7,477.2 6:19:04
7,468.8 6:18:04
7,469.9 6:17:04
7,471.6 6:16:03
7,469.8 6:15:05
7,470.4 6:14:04
7,472.6 6:13:04
7,469.8 6:12:04
7,471.3 6:11:04
7,471 6:10:03
7,471.6 6:09:04
7,466.1 6:08:02
7,467.1 6:07:02
7,461.9 6:06:04
7,461.7 6:05:05
7,462.8 6:04:02
7,462.5 6:03:04
7,460.7 6:02:02
7,458.5 6:01:04
7,459.1 6:00:03
7,454.7 5:59:13
7,459.1 5:59:13
7,455.4 5:55:06
7,451.7 5:46:07
7,450.3 5:45:06
7,449.2 5:44:02
7,451.2 5:43:01
7,455 5:42:04
7,459.9 5:41:04
7,457.1 5:40:06
7,457 5:39:02
7,460.4 5:38:02
7,460.3 5:37:04
7,458 5:36:05
7,459.8 5:35:03
7,459.7 5:34:02
7,460.1 5:33:05
7,463.8 5:32:02
7,467.6 5:31:02
7,464.6 5:30:03
7,462.9 5:29:04
7,462.1 5:28:02
7,466.5 5:27:04
7,466 5:26:04
7,463.5 5:25:03
7,464.1 5:24:04
7,463.7 5:23:02
7,464.6 5:22:02
7,461.6 5:21:04
7,457.8 5:20:06
7,453.2 5:19:04
7,451.3 5:18:04
7,448.8 5:17:01
7,450.5 5:16:04
7,446.7 5:15:06
7,452.1 5:14:02
7,449.4 5:13:01
7,457.3 5:12:04
7,459.6 5:11:04
7,461.1 5:10:06
7,462.7 5:09:01
7,463.1 5:08:02
7,463.8 5:07:04
7,465.7 5:06:03
7,467.7 5:05:06
7,471.6 5:04:04
7,469.5 5:03:05
7,468.3 5:02:04
7,466.5 5:01:04
7,463.9 5:00:03
7,461.6 4:59:02
7,466.5 4:58:03
7,466 4:57:04
7,461.7 4:56:04
7,462.3 4:55:06
7,465.7 4:54:04
7,465.6 4:53:04
7,468.4 4:52:01
7,465 4:51:04
7,464.9 4:50:03
7,466.9 4:49:02
7,464.4 4:48:02
7,461.2 4:47:04
7,469.3 4:46:02
7,471.1 4:45:03
7,470.7 4:44:04
7,467.7 4:43:02
7,467.6 4:42:04
7,465.5 4:41:02
7,462 4:40:06
7,461.8 4:39:04
7,466.4 4:38:04
7,468.7 4:37:04
7,465.8 4:36:04
7,466.5 4:35:02
7,465.4 4:34:01
7,469.8 4:33:01
7,476.9 4:32:04
7,479 4:31:04
7,477.3 4:30:06
7,474.5 4:29:04
7,478.1 4:28:04
7,477.2 4:27:02
7,481.5 4:26:01
7,480.7 4:25:05
7,486.3 4:24:04
7,492.4 4:23:02
7,495.1 4:22:02
7,489.7 4:21:02
7,450.9 4:20:05
7,443.4 4:19:04
7,438.9 4:18:03
7,444 4:17:04
7,410.7 4:16:04
7,407.7 4:15:06
7,408.4 4:14:04
7,404.2 4:13:04
7,404.4 4:12:02
7,411.9 4:11:02
7,409.2 4:10:03
7,400.9 4:09:04
7,405.4 4:08:03
7,406.7 4:07:02
7,414.9 4:06:03
7,413.3 4:05:03
7,416 4:04:04
7,414.4 4:03:04
7,412.4 4:01:01
7,405.3 4:00:06
7,410.6 3:59:04
7,413.1 3:58:04
7,417.1 3:57:03
7,415.9 3:56:01
7,411.8 3:47:04
7,413.9 3:45:03
7,410.9 3:44:04
7,411.2 3:43:03
7,414.4 3:42:04
7,414.2 3:41:03
7,408.4 3:31:02
7,407 3:29:02
7,396.6 3:27:03
7,384.9 3:25:02
7,385 3:24:04
7,391.6 3:23:01
7,392 3:22:04
7,378.8 3:21:04

اتریوم / Ethereum

 • نرخ فعلی : 584.27
 • بالاترین قیمت روز : 589.57
 • پایین ترین قیمت روز : 569.91
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3.46
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.32%
 • نرخ بازگشایی بازار : 569.93
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۴۶:۰۴
 • نرخ روز گذشته : 593.02
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.5%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 8.75
جدول نرخ های امروز زمان
584.27 9:46:04
583.71 9:45:03
583.07 9:44:02
583.13 9:43:02
582.91 9:42:02
582.69 9:41:04
582.64 9:40:06
582.41 9:39:04
582.52 9:38:02
583.13 9:37:02
583.16 9:36:04
583.04 9:35:06
583.3 9:34:02
581.81 9:33:04
582.7 9:32:02
582.66 9:31:02
582.84 9:30:06
582.73 9:29:04
582.44 9:28:02
581.91 9:27:04
581.85 9:26:04
581.99 9:25:06
581.7 9:24:04
582.03 9:23:04
582.75 9:22:04
583.88 9:21:02
584.42 9:20:03
584.63 9:19:04
584.33 9:18:04
584.12 9:17:04
583.97 9:16:02
584.23 9:15:02
584.08 9:14:02
584.3 9:13:04
584.31 9:12:02
584.25 9:11:04
584.32 9:10:03
584.47 9:09:04
584.4 9:08:04
584.03 9:07:05
584.14 9:06:02
583.51 9:05:06
583 9:04:04
582.5 9:02:02
582.45 9:01:04
582.53 9:00:04
582.83 8:59:04
582.85 8:58:02
582.76 8:57:04
582.92 8:56:02
582.25 8:55:03
582.94 8:54:04
583 8:53:03
582.9 8:52:02
582.15 8:51:02
582.14 8:50:04
582.49 8:49:05
582.23 8:47:05
583.57 8:46:02
583.39 8:45:06
583.01 8:44:02
583.2 8:43:04
584.16 8:42:04
584.83 8:41:04
584.91 8:40:06
585.06 8:39:03
585.34 8:38:04
585.32 8:37:04
585.53 8:36:04
585.75 8:35:03
586.37 8:34:04
586.5 8:33:04
586.31 8:32:04
586.22 8:31:04
585.85 8:30:06
585.76 8:29:04
585.51 8:28:04
585.16 8:27:04
584.81 8:26:04
584.57 8:25:06
584.31 8:24:04
584.33 8:23:02
583.58 8:22:04
583.5 8:21:02
583.41 8:20:03
583.53 8:19:04
583.28 8:18:01
583.38 8:17:03
583.42 8:16:04
583.64 8:15:06
583.79 8:14:04
583.84 8:13:02
583.75 8:12:01
584.93 8:11:02
585.41 8:10:06
585.37 8:09:04
585.26 8:08:01
585.15 8:07:04
584.9 8:06:04
584.05 8:05:02
583.92 8:04:04
583.42 8:03:05
583.61 8:02:02
583.64 8:01:04
582.34 8:00:03
584.66 7:59:03
586.64 7:58:04
586.69 7:57:02
586.78 7:56:04
586.75 7:55:02
586.66 7:54:01
586.87 7:52:03
586.31 7:46:04
586.26 7:45:05
586.48 7:44:04
586.81 7:43:04
587.02 7:42:04
586.19 7:41:02
585.56 7:40:03
585.35 7:39:04
585.5 7:38:02
585.11 7:37:02
585.42 7:36:04
585.43 7:35:05
585.2 7:34:04
584.86 7:33:04
584.54 7:32:02
583.92 7:31:02
584.05 7:30:07
584.03 7:29:02
583.52 7:28:02
583.26 7:27:02
582.72 7:26:04
582.77 7:25:05
582.76 7:24:04
582.64 7:23:02
582.68 7:22:01
583.52 7:21:04
583.56 7:20:06
583.55 7:19:03
583.65 7:18:04
583.24 7:17:02
582.96 7:16:04
583.02 7:15:05
581.65 7:14:02
581.45 7:13:02
581.42 7:12:02
582.11 7:11:04
583.46 7:10:06
583.95 7:09:04
584.02 7:08:04
583.9 7:07:04
584.28 7:06:04
584.23 7:04:01
583.97 7:03:02
584.4 7:02:04
584.8 7:01:04
585.05 7:00:03
585.26 6:59:04
585.83 6:58:02
586.8 6:57:03
587.11 6:56:02
587.15 6:55:03
587.37 6:54:03
587.76 6:53:04
587.63 6:52:02
587.42 6:50:03
587.06 6:49:04
587.82 6:47:04
587.86 6:46:01
587.51 6:45:05
587.62 6:44:02
587.76 6:43:02
587.77 6:42:01
587.89 6:41:04
588 6:40:07
588.09 6:39:04
587.85 6:38:04
587.84 6:37:04
587.74 6:36:04
587.9 6:35:06
587.75 6:34:04
587.6 6:33:04
587.57 6:32:02
587.74 6:31:04
587.7 6:30:03
587.66 6:29:04
588.02 6:28:04
588.25 6:27:04
589.39 6:26:04
589.37 6:25:05
589.57 6:24:02
589.29 6:23:02
588.92 6:22:04
588.88 6:21:04
588.6 6:20:06
588.06 6:19:04
587.16 6:18:04
587 6:17:04
586.77 6:16:03
587.12 6:15:05
587.62 6:14:04
588.08 6:13:04
587.77 6:12:04
588.11 6:11:04
588.54 6:10:03
587.8 6:09:04
587.55 6:08:02
586.52 6:07:02
586.36 6:06:04
586.43 6:05:05
585.92 6:04:02
586.05 6:03:04
586.07 6:02:02
585.84 6:01:04
585.33 6:00:03
585.33 5:59:13
583.42 5:59:13
583.43 5:55:06
583.15 5:46:07
583.19 5:45:06
583.45 5:44:02
583.37 5:43:01
583.36 5:42:04
583.34 5:41:04
583.42 5:40:06
583.36 5:39:02
583.56 5:38:02
583.45 5:37:04
583.43 5:36:05
583.31 5:35:03
583.44 5:34:02
583.24 5:33:05
583.1 5:32:02
583.51 5:31:02
582.75 5:30:03
582.65 5:29:04
581.86 5:28:02
582.1 5:27:04
582.29 5:26:04
582.99 5:25:03
582.89 5:24:04
582.82 5:23:02
582.67 5:22:02
582.09 5:21:04
581.93 5:20:06
581.81 5:19:04
581.04 5:18:04
580.93 5:17:01
580.73 5:16:04
580.8 5:15:06
580.92 5:14:02
579.75 5:13:01
580.06 5:12:04
579.55 5:11:04
579.79 5:10:06
579.84 5:09:01
579.88 5:08:02
580 5:07:04
579.82 5:06:03
580.3 5:05:06
580.59 5:04:04
580.43 5:03:05
580.37 5:02:04
580.64 5:01:04
580.44 5:00:03
579.8 4:59:02
579.39 4:58:03
579.51 4:57:04
579.83 4:56:04
580.79 4:55:06
582.67 4:54:04
582.61 4:53:04
582.82 4:52:01
582.87 4:51:04
582.9 4:50:03
582.86 4:49:02
582.95 4:48:02
582.75 4:47:04
583.17 4:46:02
583.06 4:45:03
582.29 4:44:04
581.81 4:43:02
581.9 4:42:04
581.89 4:41:02
581.87 4:40:06
582.16 4:39:04
582.15 4:38:04
582.24 4:37:04
582.27 4:36:04
582.09 4:35:02
582.32 4:34:01
583.57 4:33:01
584.01 4:32:04
585.39 4:31:04
585.33 4:30:06
585.07 4:29:04
584.76 4:28:04
584.31 4:26:01
583.96 4:25:05
584.54 4:24:04
584.49 4:23:02
584.09 4:22:02
582.4 4:21:02
578.94 4:20:05
578.85 4:19:04
579.03 4:18:03
579.86 4:17:04
576.97 4:16:04
577.05 4:15:06
576.97 4:14:04
577.01 4:13:04
577.1 4:12:02
577.59 4:11:02
577.1 4:10:03
576.83 4:09:04
576.5 4:08:03
575.41 4:06:03
575.09 4:05:03
574.9 4:04:04
574.84 4:03:04
574.82 4:02:04
575.09 4:01:01
574.25 4:00:06
574.9 3:59:04
574.94 3:58:04
575.74 3:57:03
576.12 3:56:01
575.52 3:47:04
575.15 3:45:03
574.45 3:44:04
574.11 3:43:03
573.82 3:42:04
573.63 3:41:03
572.97 3:31:02
572.28 3:29:02
571.66 3:27:03
570.17 3:25:02
569.96 3:24:04
569.91 3:23:01
570.29 3:22:04
569.93 3:21:04

دش / Dash

 • نرخ فعلی : 333.94
 • بالاترین قیمت روز : 341.44
 • پایین ترین قیمت روز : 333.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.77
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2.25%
 • نرخ بازگشایی بازار : 338.76
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۴۶:۰۴
 • نرخ روز گذشته : 333.11
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.25%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.83
جدول نرخ های امروز زمان
333.94 9:46:04
333.82 9:45:03
333.94 9:44:02
334.04 9:43:02
333.96 9:41:04
333.95 9:40:06
333.98 9:39:04
333.88 9:38:02
333.8 9:37:02
333.83 9:36:04
333.7 9:35:07
333.92 9:34:02
333.72 9:33:04
333.81 9:32:02
334.06 9:31:02
334.11 9:30:06
334.35 9:29:04
334.25 9:28:02
334.11 9:27:04
334.16 9:26:04
333.93 9:25:06
334.08 9:24:04
334.19 9:23:04
334.6 9:22:04
334.58 9:21:02
334.63 9:20:03
334.67 9:19:04
334.63 9:18:04
334.74 9:17:04
334.81 9:16:02
334.82 9:15:02
334.88 9:14:02
334.74 9:13:04
334.8 9:12:02
334.76 9:11:04
334.67 9:10:03
334.81 9:09:04
334.82 9:08:04
334.74 9:07:05
334.83 9:06:02
334.71 9:05:06
334.7 9:04:04
334.69 9:03:04
334.96 9:02:02
334.73 9:01:04
334.91 9:00:04
334.8 8:59:04
334.85 8:58:02
334.92 8:57:04
334.74 8:56:02
334.8 8:55:04
334.69 8:54:04
334.79 8:53:04
334.52 8:52:02
334.5 8:51:02
334.57 8:50:04
334.49 8:49:05
334.99 8:47:05
335.02 8:45:06
335.13 8:44:02
335.07 8:43:04
335.2 8:42:04
335.57 8:41:04
335.67 8:39:03
335.81 8:38:04
335.98 8:37:04
335.86 8:36:04
336 8:35:03
335.92 8:34:04
335.93 8:33:04
335.88 8:32:04
335.89 8:31:04
335.62 8:30:06
335.61 8:29:04
335.6 8:28:04
335.01 8:27:04
335.14 8:26:04
334.96 8:25:06
334.82 8:23:02
334.78 8:22:04
334.76 8:21:02
334.62 8:20:03
334.67 8:19:04
334.68 8:18:01
334.7 8:17:03
334.62 8:16:04
334.72 8:15:06
335.04 8:14:04
335.07 8:13:02
335.26 8:12:01
335.2 8:11:02
335.33 8:10:06
335.28 8:09:04
335.44 8:08:01
335.46 8:07:04
335.44 8:06:04
335.09 8:05:02
335.08 8:04:04
335.03 8:03:05
335.06 8:02:02
335.09 8:01:04
335.36 8:00:03
335.26 7:59:03
335.36 7:58:04
335.24 7:57:02
335.41 7:56:04
335.4 7:55:02
335.29 7:54:02
335.86 7:52:03
335.65 7:46:04
335.79 7:45:06
335.8 7:44:04
335.56 7:43:04
335.77 7:42:04
335.82 7:41:02
335.64 7:40:03
335.72 7:39:04
335.76 7:38:02
335.71 7:37:02
335.73 7:36:04
335.55 7:35:05
335.43 7:34:04
335.62 7:33:04
335.39 7:32:02
335.42 7:31:02
335.51 7:30:07
335.61 7:29:02
335.57 7:28:02
335.5 7:27:02
335.4 7:26:04
335.54 7:25:05
335.52 7:24:04
335.57 7:23:02
335.37 7:22:01
335.6 7:21:04
335.68 7:20:06
335.8 7:19:03
335.85 7:18:04
335.83 7:17:02
335.94 7:16:04
335.88 7:15:05
335.81 7:14:02
335.88 7:13:02
335.97 7:12:02
335.96 7:11:04
335.97 7:10:06
336.31 7:09:04
336.28 7:08:04
336.3 7:07:04
336.35 7:06:04
336.3 7:05:06
336.37 7:04:01
336.14 7:03:02
336.29 7:02:04
336.43 7:01:04
336.27 7:00:03
336.42 6:59:04
336.55 6:58:02
336.68 6:57:04
336.48 6:56:02
336.58 6:55:03
336.67 6:54:03
336.64 6:53:04
336.53 6:52:02
336.62 6:51:01
336.74 6:50:04
336.67 6:49:04
336.55 6:47:04
336.51 6:46:01
336.44 6:45:05
336.39 6:44:02
336.6 6:43:02
336.49 6:42:01
336.65 6:41:04
336.48 6:40:07
336.56 6:39:04
336.71 6:38:04
336.55 6:37:04
336.67 6:36:04
336.73 6:35:06
336.59 6:34:04
336.66 6:33:05
336.87 6:32:02
337.41 6:31:04
337.42 6:30:03
337.21 6:29:04
337.68 6:28:04
337.98 6:27:04
338.48 6:26:04
338.56 6:25:05
338.34 6:24:02
338.93 6:23:02
339.12 6:22:04
339.02 6:21:04
339.1 6:20:07
338.81 6:19:04
338.3 6:17:04
338.24 6:16:03
338.06 6:15:05
338.04 6:14:04
337.95 6:13:04
337.84 6:12:04
337.87 6:11:04
337.84 6:10:03
337.51 6:09:04
337.09 6:08:02
337.01 6:07:02
336.78 6:06:04
336.98 6:05:05
336.91 6:04:02
336.44 6:03:04
336.58 6:02:02
336.48 6:01:04
336.35 6:00:03
336.35 5:59:13
336.44 5:59:13
337.12 5:55:06
337.16 5:46:07
337.3 5:45:06
337.35 5:44:02
337.32 5:43:01
337.43 5:42:04
337.38 5:41:04
337.4 5:40:06
337.34 5:39:02
337.33 5:38:02
337.57 5:37:05
338.01 5:36:05
337.96 5:35:03
337.99 5:34:02
338.07 5:33:05
338.05 5:32:02
338.23 5:31:02
338.42 5:30:03
338.45 5:28:02
338.49 5:27:04
338.54 5:26:04
338.82 5:25:03
338.65 5:24:04
338.7 5:23:02
338.97 5:22:02
338.99 5:21:04
339.12 5:20:06
339.06 5:19:04
338.89 5:18:04
338.7 5:17:01
338.53 5:16:04
338.95 5:15:06
339.21 5:14:02
339.6 5:13:01
340.11 5:12:04
340.24 5:10:06
340.38 5:09:01
340.23 5:08:02
340.26 5:07:04
340.19 5:06:04
340.21 5:05:06
340.34 5:04:04
340.28 5:03:05
340.23 5:02:04
340.18 5:01:04
340.24 5:00:03
340.31 4:59:02
340.29 4:57:04
340.24 4:56:04
340.17 4:55:06
340.27 4:54:04
340.29 4:53:04
340.23 4:52:01
340.2 4:50:03
340.29 4:49:02
340.18 4:48:02
340.16 4:46:02
340.08 4:45:03
340.24 4:44:04
340.35 4:42:04
340.38 4:41:02
340.35 4:40:06
340.38 4:39:04
340.39 4:38:04
340.3 4:37:04
340.46 4:36:04
340.36 4:35:02
340.31 4:34:01
340.32 4:33:01
340.64 4:32:04
340.69 4:31:04
340.68 4:29:04
340.7 4:28:04
340.8 4:27:02
340.95 4:26:01
341.18 4:25:05
341.1 4:24:04
341.15 4:23:02
341.2 4:22:02
341.44 4:21:02
339.67 4:20:05
339.4 4:19:04
339.57 4:18:03
338.97 4:17:04
338.61 4:16:04
338.63 4:15:06
338.78 4:14:04
338.77 4:13:04
338.8 4:12:02
338.98 4:11:02
338.94 4:10:03
339.15 4:09:04
339.19 4:08:03
339.39 4:06:03
339.28 4:05:03
339.31 4:04:04
339.28 4:03:04
339.41 4:02:04
339.51 4:01:02
339.37 4:00:06
339.28 3:59:04
339.34 3:58:04
339.41 3:57:03
339.35 3:56:01
339.38 3:47:04
339.43 3:45:03
339.47 3:44:04
339.52 3:43:03
339.51 3:42:04
339.58 3:41:03
338.71 3:31:02
339.04 3:29:02
338.77 3:27:03
339.06 3:25:02
339.08 3:24:04
339.28 3:23:01
339.21 3:22:04
338.76 3:21:04

ریپل / Ripple

 • نرخ فعلی : 0.60307
 • بالاترین قیمت روز : 0.60743
 • پایین ترین قیمت روز : 0.59482
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.59482
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۴۶:۰۴
 • نرخ روز گذشته : 0.6137
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.76%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0106
جدول نرخ های امروز زمان
0.60307 9:46:04
0.60301 9:45:03
0.60286 9:44:02
0.60303 9:43:02
0.60292 9:41:04
0.6029 9:40:06
0.60298 9:39:04
0.60311 9:37:02
0.60325 9:36:04
0.60296 9:35:06
0.60257 9:34:02
0.60178 9:33:04
0.60146 9:32:02
0.60157 9:31:02
0.60154 9:30:06
0.6018 9:29:04
0.60115 9:28:02
0.60012 9:27:04
0.60002 9:26:04
0.60052 9:25:06
0.59947 9:24:04
0.59924 9:23:04
0.60031 9:22:04
0.60114 9:21:02
0.60276 9:20:03
0.60269 9:19:04
0.60282 9:18:04
0.60278 9:17:04
0.60291 9:16:02
0.60279 9:15:02
0.60306 9:14:02
0.60291 9:13:04
0.60283 9:12:02
0.60293 9:11:04
0.60294 9:10:03
0.60229 9:09:04
0.60203 9:08:04
0.60196 9:07:05
0.602 9:06:02
0.60142 9:05:06
0.60136 9:04:04
0.60108 9:03:04
0.60081 9:02:02
0.60028 9:01:04
0.60021 9:00:04
0.60041 8:59:04
0.60039 8:58:02
0.60033 8:57:04
0.60015 8:56:02
0.60061 8:55:03
0.60081 8:54:04
0.60064 8:53:03
0.60082 8:52:02
0.59944 8:51:02
0.59945 8:50:04
0.59981 8:49:05
0.59907 8:47:05
0.60025 8:46:02
0.60033 8:45:06
0.59988 8:44:02
0.60126 8:43:04
0.60007 8:42:04
0.60053 8:41:04
0.60077 8:40:06
0.60105 8:39:03
0.60124 8:38:04
0.60136 8:37:04
0.60158 8:36:04
0.60123 8:35:03
0.60208 8:34:04
0.60215 8:33:04
0.60229 8:32:04
0.60239 8:31:04
0.60212 8:30:06
0.60205 8:28:04
0.60167 8:27:04
0.60179 8:26:04
0.60185 8:25:06
0.60192 8:24:04
0.60151 8:23:02
0.60153 8:22:04
0.6018 8:21:02
0.60168 8:20:03
0.60184 8:19:04
0.60149 8:18:01
0.60125 8:17:03
0.60156 8:16:04
0.60111 8:15:06
0.6011 8:14:04
0.60103 8:13:02
0.60139 8:12:01
0.60117 8:11:02
0.60131 8:10:06
0.60098 8:09:04
0.60128 8:08:01
0.60062 8:07:04
0.60033 8:06:04
0.5997 8:05:02
0.5996 8:04:04
0.59959 8:03:05
0.59958 8:02:02
0.59959 8:01:04
0.59963 8:00:03
0.60014 7:59:03
0.59997 7:58:04
0.60007 7:57:02
0.60014 7:56:04
0.60006 7:55:02
0.60018 7:54:01
0.6004 7:52:03
0.60049 7:46:04
0.60044 7:45:06
0.60054 7:44:04
0.60052 7:43:04
0.60072 7:42:04
0.60027 7:41:02
0.60017 7:40:03
0.60018 7:39:04
0.60001 7:38:02
0.5995 7:37:02
0.59953 7:36:04
0.59982 7:35:05
0.60014 7:34:04
0.6002 7:33:04
0.6004 7:32:02
0.60047 7:31:02
0.60055 7:30:07
0.60114 7:29:02
0.60046 7:28:02
0.59937 7:27:02
0.59957 7:26:04
0.59978 7:25:05
0.59953 7:24:04
0.60004 7:23:02
0.60022 7:22:01
0.60032 7:21:04
0.60049 7:20:06
0.6006 7:19:03
0.60097 7:18:04
0.60106 7:17:02
0.60095 7:16:04
0.60121 7:15:05
0.60043 7:14:02
0.60128 7:13:02
0.60136 7:12:02
0.60139 7:11:04
0.60179 7:10:06
0.60151 7:09:04
0.60141 7:08:04
0.60164 7:07:04
0.60174 7:06:04
0.60157 7:05:06
0.60164 7:04:01
0.60174 7:03:02
0.60241 7:02:04
0.60232 7:01:04
0.60227 7:00:03
0.6023 6:59:04
0.60243 6:58:02
0.60331 6:57:04
0.60371 6:56:02
0.60386 6:55:03
0.60421 6:54:03
0.60382 6:53:04
0.60404 6:52:02
0.60358 6:51:01
0.60386 6:50:03
0.60375 6:49:04
0.60419 6:47:04
0.60387 6:46:01
0.60346 6:45:05
0.60381 6:44:02
0.60393 6:43:02
0.60396 6:42:01
0.60394 6:41:04
0.60412 6:40:07
0.60395 6:39:04
0.60375 6:38:04
0.60354 6:37:04
0.60342 6:36:04
0.60383 6:35:06
0.60347 6:34:04
0.60314 6:33:04
0.60325 6:32:02
0.60326 6:31:04
0.60317 6:30:03
0.60328 6:29:04
0.60338 6:28:04
0.60351 6:27:04
0.60395 6:26:04
0.6039 6:25:05
0.60389 6:24:02
0.60382 6:23:02
0.60398 6:22:04
0.60368 6:21:04
0.60371 6:20:06
0.60389 6:19:04
0.60354 6:18:04
0.60337 6:17:04
0.60363 6:16:03
0.60358 6:15:05
0.60351 6:14:04
0.60328 6:13:04
0.60352 6:12:04
0.60341 6:11:04
0.60338 6:10:03
0.60341 6:09:04
0.60319 6:08:02
0.60308 6:07:02
0.60325 6:06:04
0.60353 6:05:05
0.60332 6:04:02
0.60331 6:03:04
0.60335 6:02:02
0.60281 6:01:04
0.6028 6:00:03
0.6028 5:59:13
0.60195 5:59:13
0.60228 5:55:06
0.60251 5:46:07
0.60264 5:45:06
0.60262 5:44:02
0.60278 5:43:01
0.60297 5:42:04
0.60263 5:41:04
0.60297 5:40:06
0.60283 5:39:02
0.60282 5:38:02
0.60285 5:37:04
0.60271 5:36:05
0.60262 5:35:03
0.60274 5:34:02
0.60282 5:33:05
0.60319 5:32:02
0.6034 5:31:02
0.60221 5:30:03
0.60237 5:29:04
0.6021 5:28:02
0.60223 5:27:04
0.60221 5:26:04
0.60237 5:25:03
0.60262 5:24:04
0.60274 5:23:02
0.60281 5:22:02
0.60239 5:21:04
0.60196 5:20:06
0.60189 5:19:04
0.60103 5:18:04
0.60085 5:17:01
0.60026 5:16:04
0.60018 5:15:06
0.60041 5:14:02
0.59968 5:13:01
0.60039 5:12:04
0.6003 5:11:04
0.60078 5:10:06
0.60074 5:09:01
0.60029 5:08:02
0.60033 5:07:04
0.60044 5:06:04
0.60173 5:05:06
0.60192 5:04:04
0.60193 5:03:05
0.60206 5:02:04
0.60181 5:01:04
0.6021 5:00:03
0.60173 4:59:02
0.60169 4:58:03
0.60188 4:57:04
0.60191 4:56:04
0.60208 4:55:06
0.60342 4:54:04
0.60383 4:53:04
0.60335 4:52:01
0.6035 4:51:04
0.60355 4:50:03
0.60375 4:49:02
0.60361 4:48:02
0.60387 4:47:04
0.60397 4:46:02
0.60406 4:45:03
0.60327 4:44:04
0.60368 4:43:02
0.60378 4:42:04
0.60429 4:41:02
0.60435 4:40:06
0.60395 4:39:04
0.6042 4:38:04
0.60386 4:37:04
0.60437 4:36:04
0.60392 4:35:02
0.60436 4:34:01
0.60478 4:33:01
0.6052 4:32:04
0.60564 4:31:04
0.60594 4:30:06
0.606 4:29:04
0.60603 4:28:04
0.60612 4:27:02
0.60599 4:26:01
0.60562 4:25:05
0.60582 4:24:04
0.60656 4:23:02
0.60743 4:22:02
0.60651 4:21:02
0.60369 4:20:05
0.60376 4:19:04
0.60371 4:18:03
0.60377 4:17:04
0.60077 4:16:04
0.60075 4:15:06
0.60082 4:14:04
0.60066 4:13:04
0.60129 4:12:02
0.60127 4:11:02
0.60096 4:10:03
0.60022 4:08:03
0.59933 4:07:02
0.60001 4:06:03
0.59948 4:05:03
0.59963 4:04:04
0.59932 4:03:04
0.59957 4:02:04
0.59942 4:01:01
0.5978 4:00:06
0.59825 3:59:04
0.598 3:58:04
0.59836 3:57:03
0.59821 3:56:01
0.59862 3:47:04
0.59883 3:45:03
0.59864 3:44:04
0.59841 3:43:03
0.59853 3:42:04
0.59826 3:41:03
0.59794 3:31:02
0.59762 3:29:02
0.59718 3:27:03
0.59611 3:25:02
0.59585 3:23:01
0.59624 3:22:04
0.59482 3:21:04

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال

تمام صفحه
راهنما انتخاب نماد
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه:
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه:
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه:

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه:
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه:
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه:

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه:
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه:
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه:

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه:
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه:
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه:

جدول جامع ارزهای دیجیتال

شاخص نماد قیمت (دلار) قیمت (ریال) سرمایه بازار حجم روز حجم کل تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بیت کوین / Bitcoin بیت کوین / Bitcoin BTC 7451.6 474,369,000 $126.33B $4.65B 31.73% 32.90 0.44% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
اتریوم / Ethereum اتریوم / Ethereum ETH 588.38 37,456,000 $58.27B $2.01B 13.67% 4.64 0.79% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
ریپل / Ripple ریپل / Ripple XRP 0.60895 39,000 $23.77B $275.03M 1.87% 0.00 0.78% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
بیت کش / Bitcoin Cash بیت کش / Bitcoin Cash BCH 1007.89 64,162,000 $17.17B $595.89M 4.06% 16.09 1.60% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
ای او اس / EOS ای او اس / EOS EOS 12.0799 769,000 $10.56B $1.40B 9.55% 0.20 1.66% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
لایت کوین / Litecoin لایت کوین / Litecoin LTC 120.20 7,652,000 $6.72B $297.27M 2.03% 0.46 0.38% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
کاردانو / Cardano کاردانو / Cardano ADA 0.19800 13,000 $5.10B $75.95M 0.52% 0.00 0.79% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
استلار / Stellar استلار / Stellar XLM 0.29038 18,000 $5.35B $45.74M 0.31% 0.00 1.45% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
آی او تی ای / IOTA MIOTA 1.47474 94,000 $4.07B $56.48M 0.39% 0.04 2.41% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
نئو / NEO نئو / NEO NEO 52.512 3,343,000 $3.39B $90.09M 0.61% 1.22 2.32% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
مونرو / Monero مونرو / Monero XMR 163.95 10,437,000 $2.62B $23.50M 0.16% 1.88 1.15% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
دش / Dash دش / Dash DASH 334.76 21,311,000 $2.68B $82.75M 0.56% 1.65 0.50% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
نم / NEM نم / NEM XEM 0.26137 17,000 $2.36B $9.51M 0.06% 0.01 2.49% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
ترون / TRON ترون / TRON TRX 0.070372 4,000 $4.64B $271.09M 1.85% 0.00 1.71% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
تتر / Tether تتر / Tether USDT 1.00010 64,000 $2.51B $2.19B 14.94% 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۲۳
وی چین / VeChain وی چین / VeChain VEN 3.5363 225,000 $1.86B $61.73M 0.42% 0.09 2.43% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
اتریوم کلاسیک / Ethereum Classic اتریوم کلاسیک / Ethereum Classic ETC 15.4418 983,000 $1.55B $137.15M 0.93% 0.24 1.57% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
کوانتوم / Qtum کوانتوم / Qtum QTUM 13.2349 843,000 $1.17B $111.40M 0.76% 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
اومیسگو / OmiseGO اومیسگو / OmiseGO OMG 10.7454 684,000 $1.09B $41.79M 0.28% 0.07 0.66% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
بینانس کوین / Binance Coin بینانس کوین / Binance Coin BNB 12.9645 825,000 $1.47B $46.40M 0.32% 0.23 1.79% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
آیکن / ICON آیکن / ICON ICX 2.6926 171,000 $1.02B $17.72M 0.12% 0.01 0.22% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
لیسک / Lisk لیسک / Lisk LSK 9.8790 629,000 $947.72M $11.31M 0.08% 0.30 3.08% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
زد کش / Zcash زد کش / Zcash ZEC 278.29 17,716,000 $1.11B $65.13M 0.44% 6.98 2.51% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
ورج / Verge ورج / Verge XVG 0.041040 3,000 $607.57M $10.97M 0.07% 0.00 2.14% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۶
پاپیلوس / Populous پاپیلوس / Populous PPT 13.5707 864,000 $495.79M $25.18M 0.17% 0.19 1.38% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
نانو / Nano NANO 4.3287 276,000 $570.48M $4.02M 0.03% 0.04 1.01% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
بیت مارک / Bitmark بیت مارک / Bitmark BTM 0.61265 39,000 $4.31M $167.78K 0% 0.01 0.95% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
بایت کوین / Bytecoin بایت کوین / Bytecoin BCN 0.006615 421 $1.22B $8.20M 0.06% 0.00 2.68% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۲
استیم / Steem استیم / Steem STEEM 2.6769 170,000 $680.74M $7.97M 0.05% 0.09 3.27% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
بیت شیرز / BitShares بیت شیرز / BitShares BTS 0.19426 12,000 $504.19M $10.92M 0.07% 0.00 1.08% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
بیت کوین پرایوت / Bitcoin Private بیت کوین پرایوت / Bitcoin Private BTCP 23.8150 1,516,000 $460.65M $1.20M 0.01% 0.15 0.64% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
وان کوین / Wancoin وان کوین / Wancoin WAN 4.5250 288,000 $0 $163.23M 1.09% 0.18 3.97% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
بیت کوین دایموند / Bitcoin Diamond بیت کوین دایموند / Bitcoin Diamond BCD 2.8738 183,000 $508.69M $1.21M 0.01% 0.09 3.23% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
داجی کوین / Dogecoin داجی کوین / Dogecoin DOGE 0.003476 221 $400.05M $10.22M 0.07% 0.00 1.75% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
سیا کوین / Siacoin سیا کوین / Siacoin SC 0.015644 1,000 $547.11M $9.20M 0.06% 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
استراتیس / Stratis استراتیس / Stratis STRAT 4.9591 316,000 $478.34M $6.82M 0.05% 0.12 2.50% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۶
میکر / Maker میکر / Maker MKR 767.69 48,871,000 $478.45M $277.75K 0% 30.65 3.99% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۴:۰۶
زیلیکا / Zilliqa زیلیکا / Zilliqa ZIL 0.120178 8,000 $883.42M $24.34M 0.17% 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
دیجیکس داو / DigixDAO دیجیکس داو / DigixDAO DGD 145.47 9,261,000 $288.56M $1.13M 0.01% 4.23 2.91% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
ویوز / Waves ویوز / Waves WAVES 4.4857 286,000 $442.72M $20.50M 0.14% 0.09 2.06% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
آر چین / RChain آر چین / RChain RHOC 1.24292 79,000 $439.49M $618.95K 0% 0.05 3.88% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
استاتوس / Status استاتوس / Status SNT 0.09326 6,000 $324.81M $15.58M 0.11% 0.00 0.87% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
او ایکس / 0x او ایکس / 0x ZRX 1.25231 80,000 $663.06M $21.99M 0.15% 0.10 7.66% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
آنتالوجی / Ontology آنتالوجی / Ontology ONT 6.4403 410,000 $784.84M $54.22M 0.37% 0.02 0.25% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
آایترنتی / Aeternity آایترنتی / Aeternity AE 3.15035 201,000 $737.96M $15.40M 0.10% 0.06 1.96% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
دیکرد / Decred دیکرد / Decred DCR 99.432 6,330,000 $703.30M $4.91M 0.03% 4.06 4.08% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۸:۴۴
لوپرینگ / Loopring لوپرینگ / Loopring LRC 0.49000 31,000 $280.07M $11.22M 0.08% 0.01 1.99% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
آگور / Augur آگور / Augur REP 39.425 2,510,000 $434.53M $2.71M 0.02% 0.27 0.68% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۱
آیون / Aion آیون / Aion AION 2.1070 134,000 $311.73M $2.19M 0.01% 0.07 3.18% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
کومودو / Komodo کومودو / Komodo KMD 2.5286 161,000 $261.35M $1.31M 0.01% 0.05 1.97% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
بیسیک اتنشن توکن / Basic Attention Token بیسیک اتنشن توکن / Basic Attention Token BAT 0.26173 17,000 $287.00M $1.97M 0.01% 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
والتون چین / Waltonchain والتون چین / Waltonchain WTC 10.8224 689,000 $336.97M $5.77M 0.04% 0.20 1.81% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
آردور / Ardor آردور / Ardor ARDR 0.24938 16,000 $250.21M $1.01M 0.01% 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
گولم / Golem گولم / Golem GNT 0.46482 30,000 $391.36M $19.58M 0.13% 0.00 1.03% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
دیجی بایت / DigiByte دیجی بایت / DigiByte DGB 0.034173 2,000 $347.48M $1.90M 0.01% 0.00 2.54% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۲۷
اچ شیر / Hshare اچ شیر / Hshare HSR 7.1538 455,000 $304.43M $35.20M 0.24% 0.04 0.62% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
آی او اس توکن / IOStoken آی او اس توکن / IOStoken IOST 0.038677 2,000 $320.33M $24.74M 0.17% 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
آرک / Ark آرک / Ark ARK 2.4151 154,000 $247.24M $1.30M 0.01% 0.01 0.30% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۳۷
پیوکس / PIVX پیوکس / PIVX PIVX 2.5264 161,000 $213.70M $2.57M 0.02% 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
دراگون چین / Dragonchain دراگون چین / Dragonchain DRGN 0.61020 39,000 $150.05M $2.04M 0.01% 0.06 9.60% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۹:۴۵
آالف / aelf آالف / aelf ELF 1.00984 64,000 $256.02M $31.69M 0.22% 0.01 1.35% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
ساب استراتم / Substratum ساب استراتم / Substratum SUB 0.40750 26,000 $152.74M $4.14M 0.03% 0.01 2.06% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۳:۲۱
کریپتونکس / Cryptonex کریپتونکس / Cryptonex CNX 4.5999 293,000 $201.31M $1.42M 0.01% 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۰:۰۱
کش / QASH کش / QASH QASH 0.51357 33,000 $179.73M $1.10M 0.01% 0.01 1.66% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
فکتوم / Factom فکتوم / Factom FCT 16.722 1,065,000 $145.62M $1.59M 0.01% 0.32 1.90% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
کو کوین شیرز / KuCoin Shares کو کوین شیرز / KuCoin Shares KCS 3.0350 193,000 $33.64M $364.04K 0% 0.08 2.65% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۴
گاس / Gas گاس / Gas GAS 18.524 1,179,000 $187.59M $3.95M 0.03% 0.73 3.92% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
وریتاسیوم / Veritaseum وریتاسیوم / Veritaseum VERI 80.02 5,094,000 $169.41M $625.00K 0% 5.37 7.19% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۸:۰۲
مونا کوین / MonaCoin مونا کوین / MonaCoin MONA 3.2335 206,000 $197.07M $1.00M 0.01% 0.05 1.68% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
سیس کوین / Syscoin سیس کوین / Syscoin SYS 0.36599 23,000 $191.93M $1.34M 0.01% 0.00 1.31% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
ایتوس / Ethos ETHOS 2.25615 144,000 $170.91M $3.70M 0.03% 0.06 2.56% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
رد کوین / ReddCoin رد کوین / ReddCoin RDD 0.006652 423 $189.53M $3.61M 0.02% 0.00 1.56% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
دنتا کوین / Dentacoin دنتا کوین / Dentacoin DCN 0.000668 43 $215.67M $121.67K 0% 0.00 4.79% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۹:۴۵
وکس / WAX وکس / WAX WAX 0.015793 1,000 $120.89M $2.18M 0.01% 0.00 1.09% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۷
فان فیر / FunFair فان فیر / FunFair FUN 0.035540 2,000 $169.34M $2.83M 0.02% 0.00 0.69% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
جی ایکس شیرز / GXShares جی ایکس شیرز / GXShares GXS 2.8734 183,000 $172.18M $9.75M 0.07% 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۰:۰۱
موناکو / Monaco موناکو / Monaco MCO 7.1075 452,000 $109.55M $15.68M 0.11% 0.22 3.09% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
نبولاس / Nebulas نبولاس / Nebulas NAS 6.0796 387,000 $278.95M $45.08M 0.31% 0.14 2.37% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
سالت / SALT سالت / SALT SALT 2.0792 132,000 $120.98M $3.83M 0.03% 0.11 5.23% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۴
ان اکس تی / Nxt ان اکس تی / Nxt NXT 0.13453 9,000 $133.45M $2.51M 0.02% 0.00 0.72% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
استورم / Storm استورم / Storm STORM 0.033054 2,000 $138.60M $13.58M 0.09% 0.00 2.27% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
زد کوین / ZCoin زد کوین / ZCoin XZC 30.950 1,970,000 $150.44M $1.17M 0.01% 0.58 1.86% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
ریوین / Revain ریوین / Revain R 0.61031 39,000 $116.39M $2.58M 0.02% 0.03 5.51% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
بایت بال بایتز / Byteball Bytes بایت بال بایتز / Byteball Bytes GBYTE 179.38 11,419,000 $114.86M $61.05K 0% 0.62 0.35% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
پاور لجر / Power Ledger پاور لجر / Power Ledger POWR 0.31690 20,000 $121.34M $3.33M 0.02% 0.01 3.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۹:۴۶
انیگما / Enigma انیگما / Enigma ENG 1.94194 124,000 $144.45M $4.05M 0.03% 0.12 6.22% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۳۹
کین / Kin کین / Kin KIN 0.000197 13 $152.95M $748.59K 0.01% 0.00 2.03% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۲۷
مید سیف کوین / MaidSafeCoin مید سیف کوین / MaidSafeCoin MAID 0.45300 29,000 $207.55M $5.47M 0.04% 0.01 1.57% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
بنکور / Bancor بنکور / Bancor BNT 3.9121 249,000 $199.59M $9.28M 0.06% 0.01 0.27% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
تن ایکس / TenX تن ایکس / TenX PAY 1.00081 64,000 $106.60M $5.65M 0.04% 0.03 3.14% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
چین لینک / ChainLink چین لینک / ChainLink LINK 0.35700 23,000 $122.82M $1.21M 0.01% 0.00 0.79% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۸:۱۵
الکترو نئوم / Electroneum الکترو نئوم / Electroneum ETN 0.020166 1,000 $144.33M $522.49K 0% 0.00 1.08% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
ریکوئست نتورک / Request Network ریکوئست نتورک / Request Network REQ 0.15631 10,000 $108.33M $1.24M 0.01% 0.00 0.65% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۳۵
نکولوس کوین / Nucleus Vision نکولوس کوین / Nucleus Vision NCASH 0.024252 2,000 $102.67M $3.36M 0.02% 0.00 2.17% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
نبلیو / Neblio نبلیو / Neblio NEBL 8.1079 516,000 $107.38M $5.50M 0.04% 0.04 0.51% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
استورج / Storj استورج / Storj STORJ 0.73440 47,000 $99.03M $4.48M 0.03% 0.01 1.96% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
فیوژن / Fusion فیوژن / Fusion FSN 3.95000 251,000 $190.47M $6.58M 0.04% 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۴:۳۲
سیندیکیتور / Cindicator سیندیکیتور / Cindicator CND 0.063150 4,000 $91.23M $463.01K 0% 0.00 0.98% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۸:۵۳
ایتوس / Ethos ایتوس / Ethos BQX 4.1625 265,000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ۰:۰۱
پارتیکل / Particl پارتیکل / Particl PART 9.6855 617,000 $86.33M $984.14K 0.01% 0.04 0.44% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
زن کش / ZenCash زن کش / ZenCash ZEN 36.4648 2,321,000 $140.65M $20.87M 0.14% 2.85 8.48% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
ایمر کوین / Emercoin ایمر کوین / Emercoin EMC 2.7428 175,000 $107.11M $1.09M 0.01% 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۳:۲۱
اسکای کوین / Skycoin اسکای کوین / Skycoin SKY 23.4681 1,494,000 $210.60M $3.72M 0.03% 1.41 6.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
ای چین / Achain ای چین / Achain ACT 0.19670 13,000 $94.64M $14.56M 0.10% 0.01 4.52% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۷
نکسوس / Nexus نکسوس / Nexus NXS 1.94469 124,000 $111.49M $909.88K 0.01% 0.06 3.31% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
سیویک / Civic سیویک / Civic CVC 0.31390 20,000 $105.56M $10.43M 0.07% 0.01 4.11% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
بیت کور / Bitcore بیت کور / Bitcore BTX 3.8440 245,000 $60.31M $370.72K 0% 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۸:۰۳
جی نوسیس / Gnosis جی نوسیس / Gnosis GNO 70.641 4,497,000 $76.35M $418.08K 0% 3.05 4.31% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۳۲
پوآ نتورک / POA Network پوآ نتورک / POA Network POA 0.37763 24,000 $76.84M $1.91M 0.01% 0.00 1.14% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
دیسنترالند / Decentraland دیسنترالند / Decentraland MANA 0.095194 6,000 $98.25M $2.54M 0.02% 0.00 2.78% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۷
آی اگزک آر آل سی / iExec RLC آی اگزک آر آل سی / iExec RLC RLC 1.85310 118,000 $143.34M $5.34M 0.04% 0.12 7.06% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۶
سینگلاریتی نت / SingularityNET سینگلاریتی نت / SingularityNET AGI 0.16437 10,000 $94.16M $1.23M 0.01% 0.00 2.52% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
متال / Metal متال / Metal MTL 2.9169 186,000 $70.02M $6.80M 0.05% 0.05 1.66% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
تایم نیو بانک / Time New Bank تایم نیو بانک / Time New Bank TNB 0.035812 2,000 $84.15M $11.34M 0.08% 0.00 1.94% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
یوبک / Ubiq یوبک / Ubiq UBQ 1.53686 98,000 $62.12M $168.89K 0% 0.04 2.79% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
دنت / Dent دنت / Dent DENT 0.007300 465 $77.83M $1.12M 0.01% 0.00 2.74% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۴
گیم کریدیتز / GameCredits گیم کریدیتز / GameCredits GAME 1.27982 81,000 $72.12M $1.10M 0.01% 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
پوئت / Po.et پوئت / Po.et POE 0.027000 2,000 $61.03M $3.24M 0.02% 0.00 6.90% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
کوانت استمپ / Quantstamp کوانت استمپ / Quantstamp QSP 0.17920 11,000 $111.04M $2.82M 0.02% 0.00 2.68% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۰۹
آراگون / Aragon آراگون / Aragon ANT 3.1940 203,000 $89.48M $294.59K 0% 0.29 8.97% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۸:۳۹
پلی مت / Polymath پلی مت / Polymath POLY 0.73523 47,000 $205.78M $5.72M 0.04% 0.03 4.34% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
گروستل کوین / Groestlcoin گروستل کوین / Groestlcoin GRS 1.02675 65,000 $73.79M $9.54M 0.07% 0.03 3.07% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
دیپ برین چین / DeepBrain Chain دیپ برین چین / DeepBrain Chain DBC 0.074800 5,000 $114.87M $1.00M 0.01% 0.00 3.34% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۷
نولز / Nuls نولز / Nuls NULS 3.6992 235,000 $148.22M $3.33M 0.02% 0.18 5.03% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
داینامیک تردینگ رایتز / Dynamic Trading Rights داینامیک تردینگ رایتز / Dynamic Trading Rights DTR 0.056325 4,000 $65.44M $41.53K 0% 0.00 1.54% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۷
انجین کوین / Enjin Coin انجین کوین / Enjin Coin ENJ 0.11270 7,000 $85.52M $1.94M 0.01% 0.00 1.96% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۳۵
دیجیتال نوت / DigitalNote دیجیتال نوت / DigitalNote XDN 0.010949 1,000 $75.05M $1.23M 0.01% 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۵
ریدن نتورک توکن / Raiden Network Token ریدن نتورک توکن / Raiden Network Token RDN 1.37334 87,000 $68.15M $1.07M 0.01% 0.02 1.54% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۳۵
سنتیمنت نتورک توکن / Santiment Network Token سنتیمنت نتورک توکن / Santiment Network Token SAN 1.09402 70,000 $68.02M $488.12K 0% 0.02 1.70% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۴
پیپکس / Paypex PAYX 1.03342 66,000 $86.10M $4.49K 0% 0.01 1.38% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۷
گیفتو / Gifto گیفتو / Gifto GTO 0.25136 16,000 $130.62M $6.72M 0.05% 0.00 0.33% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
جنارو نتورک / Genaro Network جنارو نتورک / Genaro Network GNX 0.29033 18,000 $71.78M $1.48M 0.01% 0.01 3.84% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۷
های پرفورمنس بلاک چین / High Performance Blockchain های پرفورمنس بلاک چین / High Performance Blockchain HPB 2.9587 188,000 $87.56M $6.08M 0.04% 0.06 2.18% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
بلاک نت / Blocknet بلاک نت / Blocknet BLOCK 17.5141 1,115,000 $91.19M $925.54K 0.01% 0.82 4.68% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
آرک بلاک / Arcblock آرک بلاک / Arcblock ABT 0.92852 59,000 $85.94M $14.14M 0.10% 0.05 5.94% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
کامت / Comet کامت / Comet CMT 0.320448 20,000 $57.73K $12.70K 0% 0.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۵۰
بلیز کوین / BlazeCoin بلیز کوین / BlazeCoin BLZ 0.000597 38 $359.84K $4.10K 0% 0.00 3.69% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۴
لایت کوین کش / Litecoin Cash لایت کوین کش / Litecoin Cash LCC 0.05600 4,000 $53.03M $142.07K 0% 0.00 2.16% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۴
اسمارت مش / SmartMesh SMT 0.052700 3,000 $74.12M $960.18K 0.01% 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
ایگنس / Ignis ایگنس / Ignis IGNIS 0.095151 6,000 $73.61M $636.22K 0% 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
ناو کوین / NavCoin ناو کوین / NavCoin NAV 0.93013 59,000 $61.69M $8.02M 0.05% 0.01 1.15% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۴:۲۸
رد پالس / Red Pulse رد پالس / Red Pulse RPX 0.060611 4,000 $48.56M $1.49M 0.01% 0.00 3.40% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
سایرین لبز توکن / SIRIN LABS Token سایرین لبز توکن / SIRIN LABS Token SRN 0.32607 21,000 $73.95M $9.39M 0.06% 0.01 3.36% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
پی پای / PayPie پی پای / PayPie PPP 0.59911 38,000 $45.80M $1.16M 0.01% 0.01 2.32% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۷
ثتا توکن / Theta Token ثتا توکن / Theta Token THETA 0.16680 11,000 $105.52M $5.03M 0.03% 0.01 3.30% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
جنسیس ویژن / Genesis Vision جنسیس ویژن / Genesis Vision GVT 13.717 873,000 $51.19M $4.90M 0.03% 0.50 3.62% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
گلوبال تور کوین / Global Tour Coin گلوبال تور کوین / Global Tour Coin GTC 0.135700 9,000 $101.67K $58.32 0% 0.00 0.74% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۷
بیت کوین دارک / BitcoinDark بیت کوین دارک / BitcoinDark BTCD 70.554 4,491,000 $90.60M $261.83K 0% 2.11 2.99% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۳:۲۱
امبرسوز / Ambrosus امبرسوز / Ambrosus AMB 0.36931 24,000 $52.73M $1.98M 0.01% 0.01 2.27% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
سونم / SONM سونم / SONM SNM 0.22427 14,000 $80.30M $1.10M 0.01% 0.01 3.08% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۴
بلاک وی / BLOCKv بلاک وی / BLOCKv VEE 0.028400 2,000 $53.03M $454.27K 0% 0.00 10.21% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۴
کردیتز / Credits کردیتز / Credits CS 0.60043 38,000 $82.85M $1.01M 0.01% 0.01 1.45% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
ایث لند / ETHLend ایث لند / ETHLend LEND 0.043800 3,000 $47.30M $566.60K 0% 0.00 2.97% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۳۵
کلوک کوین / CloakCoin کلوک کوین / CloakCoin CLOAK 8.3638 532,000 $42.80M $628.23K 0% 0.34 4.04% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
ایر سواپ / AirSwap ایر سواپ / AirSwap AST 0.28489 18,000 $42.28M $871.47K 0.01% 0.01 2.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۷
دکی / THEKEY دکی / THEKEY TKY 0.014001 1,000 $63.77M $754.33K 0.01% 0.00 2.70% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
مدی بلاک / MediBloc مدی بلاک / MediBloc MED 0.026500 2,000 $76.77M $1.63M 0.01% 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۷
سیمپل توکن / Simple Token سیمپل توکن / Simple Token OST 0.15250 10,000 $44.88M $2.22M 0.01% 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۵:۳۶
استریمر دیتا کوین / Streamr DATAcoin استریمر دیتا کوین / Streamr DATAcoin DATA 0.085967 5,000 $57.91M $598.41K 0% 0.01 6.69% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
ماینکس کوین / MinexCoin ماینکس کوین / MinexCoin MNX 8.893 566,000 $33.28M $137.25K 0% 0.70 7.86% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۲۴
اینستینیوم / Einsteinium اینستینیوم / Einsteinium EMC2 0.18967 12,000 $41.19M $343.41K 0% 0.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
آی او تی چین / IoT Chain آی او تی چین / IoT Chain ITC 0.93750 60,000 $46.16M $2.79M 0.02% 0.00 0.32% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۲۲
پیلار / Pillar پیلار / Pillar PLR 0.19817 13,000 $47.43M $190.73K 0% 0.00 2.04% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۰۱
بیت بی / BitBay بیت بی / BitBay BAY 0.041745 3,000 $41.69M $84.86K 0% 0.00 1.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
دیو / DEW DEW 0.56793 36,000 $59.23M $57.10K 0% 0.01 2.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
دیتا / DATA دیتا / DATA DTA 0.012851 1,000 $59.35M $8.78M 0.06% 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
ادکس / AdEx ادکس / AdEx ADX 0.63751 41,000 $46.87M $1.79M 0.01% 0.00 0.74% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
کوانتوم ریسیستنت لجر / Quantum Resistant Ledger کوانتوم ریسیستنت لجر / Quantum Resistant Ledger QRL 0.83051 53,000 $42.81M $183.44K 0% 0.02 2.72% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
سوفیا تی ایکس / SophiaTX سوفیا تی ایکس / SophiaTX SPHTX 0.42146 27,000 $77.31M $827.24K 0.01% 0.03 8.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
سالوس / SaluS سالوس / SaluS SLS 38.810 2,471,000 $39.01M $64.84K 0% 0.23 0.59% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
عیدو / Eidoo عیدو / Eidoo EDO 1.43530 91,000 $41.56M $5.60M 0.04% 0.05 3.21% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۳۱
کریپتو 20 / CRYPTO20 کریپتو 20 / CRYPTO20 C20 1.36998 87,000 $54.31M $1.43M 0.01% 0.02 1.74% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
بایبکس توکن / Bibox Token بایبکس توکن / Bibox Token BIX 1.11730 71,000 $115.64M $72.27M 0.49% 0.01 0.76% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
پیر کوین / Peercoin پیر کوین / Peercoin PPC 2.18900 139,000 $55.59M $396.76K 0% 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۴
سینگلر دی تی وی / SingularDTV سینگلر دی تی وی / SingularDTV SNGLS 0.068090 4,000 $40.33M $2.07M 0.01% 0.01 8.63% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
یو تراست / UTRUST یو تراست / UTRUST UTK 0.11209 7,000 $34.10M $248.66K 0% 0.00 2.94% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
وی پاور / WePower وی پاور / WePower WPR 0.078215 5,000 $34.38M $844.23K 0.01% 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
آگوراس توکن / Agoras Tokens آگوراس توکن / Agoras Tokens AGRS 1.18463 75,000 $57.19M $0 0% 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
تل کوین / Telcoin تل کوین / Telcoin TEL 0.001523 97 $44.67M $206.39K 0% 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۴
اسپنک کوین / SpankChain اسپنک کوین / SpankChain SPANK 0.13000 8,000 $37.99M $41.13K 0% 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۹:۲۴
اجلس / Edgeless اجلس / Edgeless EDG 0.51850 33,000 $44.83M $824.84K 0.01% 0.00 0.86% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۳۲
انویون / Envion انویون / Envion EVN 0.1274 8,000 $13.66M $24.99K 0% 0.00 2.41% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۷
اویستر / Oyster اویستر / Oyster PRL 0.59809 38,000 $45.75M $315.33K 0% 0.04 6.43% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
کانتر پارتی / Counterparty کانتر پارتی / Counterparty XCP 11.8447 754,000 $32.32M $95.02K 0% 0.24 2.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
اپ کوین / AppCoins اپ کوین / AppCoins APPC 0.32961 21,000 $33.01M $733.83K 0.01% 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
وابی / WaBi وابی / WaBi WABI 0.72084 46,000 $32.48M $611.55K 0% 0.02 2.33% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
پورا / Pura پورا / Pura PURA 0.31078 20,000 $30.90M $2.54M 0.02% 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
وایب / VIBE وایب / VIBE VIBE 0.16014 10,000 $31.70M $365.87K 0% 0.00 1.93% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
مدی شیرز / MediShares مدی شیرز / MediShares MDS 0.07670 5,000 $56.51M $820.92K 0.01% 0.00 5.22% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۳۱
الکترا / Electra الکترا / Electra ECA 0.001746 111 $43.19M $987.05K 0.01% 0.00 4.24% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
ویا کوین / Viacoin ویا کوین / Viacoin VIA 1.64248 105,000 $37.69M $1.05M 0.01% 0.07 4.22% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
دیسترکت او ایکس / district0x دیسترکت او ایکس / district0x DNT 0.065464 4,000 $38.70M $583.29K 0% 0.00 1.80% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۴
مودام / Modum مودام / Modum MOD 1.76151 112,000 $32.39M $313.10K 0% 0.02 1.04% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
وینگز / Wings وینگز / Wings WINGS 0.38199 24,000 $33.51M $4.40M 0.03% 0.01 2.03% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
ایکسپرینس پوینتز / Experience Points ایکسپرینس پوینتز / Experience Points XP 0.000186 12 $34.67M $391.33K 0% 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۳۲
برد / Bread برد / Bread BRD 0.49195 31,000 $42.87M $4.21M 0.03% 0.00 0.81% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
تریگرز / Triggers تریگرز / Triggers TRIG 0.77472 49,000 $24.52M $474.58K 0% 0.01 1.61% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
فدر کوین / Feathercoin فدر کوین / Feathercoin FTC 0.13964 9,000 $27.90M $205.49K 0% 0.00 1.65% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
تیریون / Tierion تیریون / Tierion TNT 0.076238 5,000 $32.37M $726.55K 0% 0.00 3.56% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
اش / Asch اش / Asch XAS 0.94709 60,000 $90.29M $9.77M 0.07% 0.01 0.57% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
برست / Burst برست / Burst BURST 0.023509 1,000 $45.91M $433.05K 0% 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
تاس / TaaS تاس / TaaS TAAS 3.2670 208,000 $26.21M $311.84K 0% 0.23 7.12% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۳۵
ال برای کریدیتز / LBRY Credits ال برای کریدیتز / LBRY Credits LBC 0.18117 12,000 $30.33M $166.41K 0% 0.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
بریج کوین / BridgeCoin BCO 2.08734 133,000 $55.39M $15.01K 0% 0.17 8.04% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
اینز اکو سیستم / INS Ecosystem اینز اکو سیستم / INS Ecosystem INS 1.12940 72,000 $33.94M $2.49M 0.02% 0.05 4.48% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
گولدن / Gulden گولدن / Gulden NLG 0.087834 6,000 $35.12M $88.48K 0% 0.00 0.57% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
دیسنت / DECENT دیسنت / DECENT DCT 0.51066 33,000 $27.78M $2.54M 0.02% 0.01 1.48% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
پروپی / Propy پروپی / Propy PRO 1.29311 82,000 $25.17M $10.36M 0.07% 0.14 11.80% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۴
کیو لینک / QLINK کیو لینک / QLINK QLC 0.120963 8,000 $28.98M $4.09M 0.03% 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
ترنیتی نتورک کردیت / Trinity Network Credit ترنیتی نتورک کردیت / Trinity Network Credit TNC 0.097550 6,000 $32.53M $1.32M 0.01% 0.00 0.50% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
دلفی / Delphy DPY 2.46680 157,000 $99.19M $2.53M 0.02% 0.16 6.80% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۴
ملون / Melon ملون / Melon MLN 44.857 2,856,000 $26.74M $229.25K 0% 1.37 3.06% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۰۱
موبایل گو / MobileGo موبایل گو / MobileGo MGO 0.30927 20,000 $29.28M $1.07M 0.01% 0.01 2.63% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۰۸
متاورس ای تی پی / Metaverse ETP متاورس ای تی پی / Metaverse ETP ETP 0.78592 50,000 $30.46M $4.30M 0.03% 0.02 2.04% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۱۸
یونیورسا / Universa UTNP 0.013115 1,000 $24.16M $1.31M 0.01% 0.00 8.27% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۳:۲۱
جایبرل نتورک / Jibrel Network جایبرل نتورک / Jibrel Network JNT 0.40408 26,000 $63.91M $840.35K 0.01% 0.01 1.91% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
بوتوس / Bottos بوتوس / Bottos BTO 0.251000 16,000 $107.94M $5.06M 0.03% 0.03 12.05% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
ای سی سی / ECC ای سی سی / ECC ECC 0.000928 59 $22.19M $14.06K 0% 0.00 4.04% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۴
اتر پارتی / Etherparty اتر پارتی / Etherparty FUEL 0.058000 4,000 $29.27M $5.17M 0.04% 0.00 5.26% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۳۵
بلاک میسون کردیت پروتکل / BlockMason Credit Protocol بلاک میسون کردیت پروتکل / BlockMason Credit Protocol BCPT 0.32523 21,000 $23.38M $1.83M 0.01% 0.00 1.21% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
اینک / Ink اینک / Ink INK 0.135170 9,000 $72.74M $4.66M 0.03% 0.00 1.63% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۴
کیک کوین / KickCoin کیک کوین / KickCoin KICK 0.068799 4,000 $33.11M $664.52K 0% 0.00 1.52% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۳۲
کاس / COSS کاس / COSS COSS 0.16240 10,000 $20.58M $86.73K 0% 0.02 9.45% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۷
پری سرچ / Presearch پری سرچ / Presearch PRE 0.23621 15,000 $28.78M $44.23K 0% 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
سوارکوین / Soarcoin سوارکوین / Soarcoin SOAR 0.029451 2,000 $32.26M $31.20K 0% 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
یونی کوین گلد / Unikoin Gold یونی کوین گلد / Unikoin Gold UKG 0.15673 10,000 $21.86M $821.75K 0.01% 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
اینترنت نود توکن / Internet Node Token اینترنت نود توکن / Internet Node Token INT 0.22980 15,000 $33.80M $5.86M 0.04% 0.00 1.48% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
کوین دش / CoinDash کوین دش / CoinDash CDT 0.049900 3,000 $28.29M $1.40M 0.01% 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۰:۰۲
ناگا / NAGA ناگا / NAGA NGC 0.63137 40,000 $33.88M $2.03M 0.01% 0.07 13.31% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
گرین کوین / Greencoin گرین کوین / Greencoin GRE 0.003603 229 $848.61K $2.57K 0% 0.00 30.95% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
داتم / Datum داتم / Datum DAT 0.028200 2,000 $25.54M $189.89K 0% 0.00 1.42% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۳۲
اکسترابایتز / XTRABYTES اکسترابایتز / XTRABYTES XBY 0.04152 3,000 $17.59M $22.13K 0% 0.00 0.51% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۴
اد توکن / adToken اد توکن / adToken ADT 0.031531 2,000 $18.71M $56.37K 0% 0.00 0.97% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
اورمیوس کوین / Ormeus Coin اورمیوس کوین / Ormeus Coin ORME 0.89765 57,000 $15.04M $1.04M 0.01% 0.01 1.43% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۳:۲۱
آیون / Aeon آیون / Aeon AEON 1.6208 103,000 $24.96M $53.44K 0% 0.12 8.12% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
شیلد / SHIELD شیلد / SHIELD XSH 0.034725 2,000 $17.04M $66.15K 0% 0.00 2.38% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
یویو / YOYOW یویو / YOYOW YOYOW 0.094800 6,000 $25.44M $847.42K 0.01% 0.01 5.49% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۳۶
ریون کوین / Ravencoin ریون کوین / Ravencoin RVN 0.0349 2,000 $39.30M $270.35K 0% 0.00 0.86% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۳۲
مچ پول / Matchpool مچ پول / Matchpool GUP 0.21158 13,000 $15.87M $856.45K 0.01% 0.01 3.94% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
ویبریت / Viberate ویبریت / Viberate VIB 0.14155 9,000 $23.29M $4.38M 0.03% 0.01 4.14% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۳:۵۹
الاستیک / Elastic الاستیک / Elastic XEL 0.23550 15,000 $21.27M $36.60K 0% 0.00 1.16% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
کون کون / QunQun کون کون / QunQun QUN 0.033700 2,000 $27.36M $1.11M 0.01% 0.00 3.56% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۲۳
کو فاوند دات ایت / Cofound.it کو فاوند دات ایت / Cofound.it CFI 0.063700 4,000 $20.71M $173.97K 0% 0.00 3.48% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۹:۱۷
واگر / Wagerr واگر / Wagerr WGR 0.16352 10,000 $32.76M $21.20K 0% 0.01 4.32% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
شیفت / Shift شیفت / Shift SHIFT 1.91936 122,000 $23.70M $65.29K 0% 0.01 0.38% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
توکن کارد / TokenCard توکن کارد / TokenCard TKN 1.27151 81,000 $30.96M $141.54K 0% 0.01 0.41% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۱۸
پات کوین / PotCoin پات کوین / PotCoin POT 0.09007 6,000 $19.62M $76.79K 0% 0.05 134.56% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۳:۲۱
سینریو / Synereo سینریو / Synereo AMP 0.18971 12,000 $19.00M $117.02K 0% 0.00 0.49% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
اودیسی / Odyssey اودیسی / Odyssey OCN 0.010000 1,000 $29.08M $11.95M 0.08% 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۴:۳۶
مرکوری / Mercury مرکوری / Mercury MER 0.17244 11,000 $17.42M $222.24K 0% 0.00 0.54% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
هومانیک / Humaniq هومانیک / Humaniq HMQ 0.14072 9,000 $22.98M $104.30K 0% 0.00 2.44% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
لانیر / Lunyr لانیر / Lunyr LUN 11.7387 747,000 $27.48M $9.95M 0.07% 0.60 5.08% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۲۴
دسیژن توکن / Decision Token دسیژن توکن / Decision Token HST 0.65225 42,000 $19.52M $72.49K 0% 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۳:۲۱
دیپ آنیون / DeepOnion دیپ آنیون / DeepOnion ONION 1.44115 92,000 $21.58M $86.30K 0% 0.04 2.93% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
کاپری کوین / Capricoin کاپری کوین / Capricoin CPC 0.85000 54,000 $1.47M $51.91K 0% 0.12 15.68% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۷:۰۵
رفریوم / Refereum رفریوم / Refereum RFR 0.0100 1,000 $23.75M $366.99K 0% 0.00 2.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۹:۵۵
فرست بلود / FirstBlood فرست بلود / FirstBlood 1ST 0.25020 16,000 $21.24M $4.10M 0.03% 0.01 3.92% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
کران / Crown کران / Crown CRW 0.91032 58,000 $16.91M $32.40K 0% 0.03 2.83% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
نیم کوین / Namecoin نیم کوین / Namecoin NMC 1.84600 118,000 $25.80M $166.58K 0% 0.01 0.33% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۴
پپه کش / Pepe Cash پپه کش / Pepe Cash PEPECASH 0.026629 2,000 $19.21M $26.47K 0% 0.00 0.82% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
زئوس شیلد / Zeusshield زئوس شیلد / Zeusshield ZSC 0.017700 1,000 $20.24M $240.96K 0% 0.00 1.72% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۹:۵۵
آگ چین / ugChain آگ چین / ugChain UGC 0.031500 2,000 $17.66M $81.77K 0% 0.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۳۵
کوبین هود / Cobinhood کوبین هود / Cobinhood COB 0.067485 4,000 $22.29M $15.98K 0% 0.00 4.60% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
اونوبتانیوم / Unobtanium اونوبتانیوم / Unobtanium UNO 133.43 8,494,000 $26.52M $163.42K 0% 5.53 4.32% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۵:۳۳
بی کپ / BCAP بی کپ / BCAP BCAP 2.49911 159,000 $26.85M $0 0% 0.03 1.38% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۷
بین کش / Bean Cash بین کش / Bean Cash BITB 0.007354 468 $18.58M $214.21K 0% 0.00 0.49% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
مدیکال چین / Medicalchain مدیکال چین / Medicalchain MTN 0.10879 7,000 $20.83M $4.72M 0.03% 0.00 1.46% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۷
واکسلز / Voxels VOX 0.12386 8,000 $26.45M $4.60M 0.03% 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
سیف اکسچنج کوین / Safe Exchange Coin سیف اکسچنج کوین / Safe Exchange Coin SAFEX 0.017344 1,000 $35.37M $10.41K 0% 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
دای / Dai دای / Dai DAI 1.00140 64,000 $37.06M $1.26M 0.01% 0.01 0.90% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۸:۲۷
وی تراست / WeTrust وی تراست / WeTrust TRST 0.09109 6,000 $8.08M $839.02K 0.01% 0.07 77.57% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
اس تی کی / STK اس تی کی / STK STK 0.058346 4,000 $19.91M $687.81K 0% 0.00 2.06% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
بادهی / Bodhi بادهی / Bodhi BOT 1.21300 77,000 $48.21M $5.56M 0.04% 0.04 3.68% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
انرگو / Energo انرگو / Energo TSL 0.026700 2,000 $17.59M $672.59K 0% 0.00 0.75% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۷
لیو کوین / LEOcoin لیو کوین / LEOcoin LEO 0.17812 11,000 $17.28M $1.28M 0.01% 0.01 3.16% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۵:۳۶
فور / Phore فور / Phore PHR 1.58384 101,000 $21.00M $229.83K 0% 0.07 4.57% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
سان کانترکت / SunContract سان کانترکت / SunContract SNC 0.30700 20,000 $20.43M $2.53M 0.02% 0.16 101.97% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۳:۲۱
نامریر / Numeraire نامریر / Numeraire NMR 9.8323 626,000 $13.34M $87.04K 0% 0.32 3.31% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
اورکس / Everex اورکس / Everex EVX 1.07530 68,000 $17.89M $495.10K 0% 0.03 2.46% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۳۵
مونتا / Monetha مونتا / Monetha MTH 0.07590 5,000 $16.36M $815.26K 0.01% 0.00 1.07% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۸:۰۹
بلک کوین / BlackCoin بلک کوین / BlackCoin BLK 0.22182 14,000 $16.90M $181.09K 0% 0.01 2.31% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۳:۲۱
بلاک تیکس / Blocktix بلاک تیکس / Blocktix TIX 0.35598 23,000 $14.93M $332.60K 0% 0.01 2.96% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
اسپیس چین / SpaceChain اسپیس چین / SpaceChain SPC 0.037362 2,000 $18.23M $26.36K 0% 0.00 5.09% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
یی / YEE یی / YEE YEE 0.021300 1,000 $28.76M $1.04M 0.01% 0.00 2.35% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۴
زد کلاسیک / ZClassic زد کلاسیک / ZClassic ZCL 11.6052 739,000 $46.14M $706.51K 0% 0.18 1.57% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
پیر پلیز / Peerplays پیر پلیز / Peerplays PPY 4.3786 279,000 $16.13M $1.53K 0% 0.23 5.15% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
پک کوین / PACcoin $PAC 0.003678 234 $13.37M $45.31K 0% 0.00 3.81% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۳۵
سوئفت کوین / SwftCoin سوئفت کوین / SwftCoin SWFTC 0.010800 1,000 $19.09M $14.23M 0.10% 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۱۱
وری کوین / VeriCoin وری کوین / VeriCoin VRC 0.46335 29,000 $14.24M $39.87K 0% 0.01 1.75% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
دایم کوین / Dimecoin دایم کوین / Dimecoin DIME 0.00003812 2 $17.26M $30.10K 0% 0.00 27.07% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۲۴
مودا لویالتی پوینز / Moeda Loyalty Points مودا لویالتی پوینز / Moeda Loyalty Points MDA 0.72354 46,000 $14.14M $487.37K 0% 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
همپ کوین / HempCoin همپ کوین / HempCoin THC 0.071122 5,000 $16.33M $26.47K 0% 0.00 2.43% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
آی او کوین / I/O Coin آی او کوین / I/O Coin IOC 0.94950 60,000 $15.96M $6.20K 0% 0.04 4.08% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
هایو پراجکت / Hive Project هایو پراجکت / Hive Project HVN 0.052403 3,000 $19.63M $20.04K 0% 0.00 3.14% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
سلف کی / Selfkey سلف کی / Selfkey KEY 0.007900 1,000 $0 $340.22K 0% 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ۰:۰۲
دایموند / Diamond دایموند / Diamond DMD 5.1582 328,000 $14.31M $14.19K 0% 0.17 3.37% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
ال داکتر / AI Doctor ال داکتر / AI Doctor AIDOC 0.036600 2,000 $16.92M $1.27M 0.01% 0.00 1.09% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
اگرلو / Agrello اگرلو / Agrello DLT 0.18670 12,000 $15.91M $450.87K 0% 0.00 2.55% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
آمنی / Omni آمنی / Omni OMNI 26.484 1,686,000 $15.00M $1.14M 0.01% 1.15 4.53% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
سیب کوین / SIBCoin سیب کوین / SIBCoin SIB 0.71738 46,000 $11.97M $63.75K 0% 0.01 0.81% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
کولوسوس کوین اکس تی / ColossusCoinXT کولوسوس کوین اکس تی / ColossusCoinXT COLX 0.002006 128 $13.52M $96.00K 0% 0.00 3.69% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
ترید توکن / Trade Token ترید توکن / Trade Token TIO 0.31052 20,000 $27.63M $649.11K 0% 0.01 2.84% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۳۶
وایت کوین / WhiteCoin وایت کوین / WhiteCoin XWC 0.140000 9,000 $34.23M $291.12K 0% 0.01 7.69% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۶
ای تی ام چین / ATMChain ای تی ام چین / ATMChain ATM 0.002900 185 $13.16M $49.54K 0% 0.00 3.45% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۸:۳۶
رادیوم / Radium رادیوم / Radium RADS 4.1390 263,000 $14.34M $184.92K 0% 0.04 0.93% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۳:۲۱
گرید پلاس / Grid+ گرید پلاس / Grid+ GRID 0.39117 25,000 $14.89M $337.47 0% 0.01 1.38% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۷
ای-دینار کوین / E-Dinar Coin ای-دینار کوین / E-Dinar Coin EDR 0.013100 1,000 $11.44M $60.15K 0% 0.00 8.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۹:۳۳
ای اکسپایر / aXpire ای اکسپایر / aXpire AXP 0.041522 3,000 $11.06M $36.97K 0% 0.00 3.24% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
مادر شیپ / Mothership مادر شیپ / Mothership MSP 0.13537 9,000 $18.49M $92.29K 0% 0.01 7.09% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
زوین / Zoin زوین / Zoin ZOI 1.75271 112,000 $30.03M $129.64K 0% 0.07 4.09% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
فلش / Flash فلش / Flash FLASH 0.017530 1,000 $15.70M $4.83K 0% 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
گرید کوین / GridCoin گرید کوین / GridCoin GRC 0.038904 2,000 $15.44M $39.48K 0% 0.00 4.87% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۳:۲۱
پاسکال کوین / Pascal Coin پاسکال کوین / Pascal Coin PASC 0.79482 51,000 $15.76M $82.84K 0% 0.04 4.89% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
دادی / DADI دادی / DADI DADI 0.022900 1,000 $14.26M $1.60M 0.01% 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۴:۳۶
اران / Aeron اران / Aeron ARN 1.26025 80,000 $16.22M $15.59M 0.11% 0.29 22.94% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
بیت کوین اتم / Bitcoin Atom بیت کوین اتم / Bitcoin Atom BCA 5.8545 373,000 $14.24M $23.60K 0% 0.73 14.22% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۳:۲۱
اکپنس / Expanse اکپنس / Expanse EXP 1.52145 97,000 $12.00M $66.69K 0% 0.02 1.11% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
کار ورتیکال / carVertical کار ورتیکال / carVertical CV 0.002488 158 $13.57M $80.84K 0% 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۴
پرایم کوین / Primecoin پرایم کوین / Primecoin XPM 1.95949 125,000 $46.32M $368.66K 0% 0.05 2.47% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۳:۲۱
ماچنز / Maecenas ماچنز / Maecenas ART 0.36396 23,000 $10.26M $1.32K 0% 0.02 4.11% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
پرو چین / ProChain PRA 0.36290 23,000 $17.85M $14.17M 0.10% 0.01 1.45% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
اچ تی ام ال کوین / HTMLCOIN اچ تی ام ال کوین / HTMLCOIN HTML 0.000557 35 $35.73M $323.80K 0% 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۴
هارمونی کوین / HarmonyCoin هارمونی کوین / HarmonyCoin HMC 0.005868 374 $3.26K $13.41K 0% 0.00 9.53% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
مونتاری کوین / MonetaryUnit مونتاری کوین / MonetaryUnit MUE 0.10009 6,000 $13.07M $63.16K 0% 0.00 1.62% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
اوکس / OAX اوکس / OAX OAX 0.53209 34,000 $13.11M $760.73K 0.01% 0.02 3.56% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
یوکید کوین / Uquid Coin یوکید کوین / Uquid Coin UQC 0.0000 0 $11.90M $2.67M 0.02% 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۰:۰۱
اوراکل چین / OracleChain OCT 0.76549 49,000 $23.49M $107.96K 0% 0.00 0.42% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
مژوریبل دیتا توکن / Measurable Data Token مژوریبل دیتا توکن / Measurable Data Token MDT 0.046526 3,000 $13.30M $724.49K 0% 0.00 1.14% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
پریزم / PRIZM پریزم / PRIZM PZM 0.93000 59,000 $17.98M $15.87K 0% 0.01 1.09% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۹:۲۶
لاتوکن / LATOKEN لاتوکن / LATOKEN LA 0.16040 10,000 $12.79M $1.28M 0.01% 0.01 3.92% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
اینسنت / Incent اینسنت / Incent INCNT 0.33314 21,000 $15.22M $16.31K 0% 0.03 9.09% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
استاکس / Stox استاکس / Stox STX 0.44553 28,000 $19.09M $1.76M 0.01% 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۷
کاپسیتی / Cappasity کاپسیتی / Cappasity CAPP 0.032943 2,000 $14.32M $899.03K 0.01% 0.00 8.95% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
سولار کوین / SolarCoin سولار کوین / SolarCoin SLR 0.26789 17,000 $11.34M $36.34K 0% 0.02 7.32% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
لیندا / Linda لیندا / Linda LINDA 0.001226 78 $10.73M $50.87K 0% 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
لوکس کوین / LUXCoin لوکس کوین / LUXCoin LUX 5.9372 378,000 $10.53M $56.86K 0% 0.09 1.60% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
نیویورک کوین / NewYorkCoin نیویورک کوین / NewYorkCoin NYC 0.0000788 5 $10.14M $16.34K 0% 0.00 1.52% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۲۶
زپ / Zap زپ / Zap ZAP 0.10202 6,000 $10.99M $4.76K 0% 0.00 1.70% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
روبی کوین / Rubycoin روبی کوین / Rubycoin RBY 0.45158 29,000 $11.34M $2.51K 0% 0.01 2.91% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
هدج / Hedge هدج / Hedge HDG 4.5000 286,000 $10.43M $0 0% 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ۰:۰۲
اترول / Etheroll اترول / Etheroll DICE 1.99723 127,000 $10.96M $16.91K 0% 0.03 1.38% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۷
میرید / Myriad میرید / Myriad XMY 0.006128 390 $9.33M $24.03K 0% 0.00 1.24% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
آلیس / ALIS آلیس / ALIS ALIS 0.16475 10,000 $6.47M $9.50K 0% 0.01 8.57% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
لومو کوین / LoMoCoin لومو کوین / LoMoCoin LMC 0.042747 3,000 $9.79M $15.87K 0% 0.00 2.28% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
انرژی کوین / Energycoin انرژی کوین / Energycoin ENRG 0.069079 4,000 $8.43M $5.81K 0% 0.00 1.69% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
اکس پا / XPA XPA 0.117731 7,000 $7.64M $27.25K 0% 0.00 1.38% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۷
بیت دیگری / BitDegree بیت دیگری / BitDegree BDG 0.027817 2,000 $8.25M $3.44K 0% 0.00 4.87% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
آیکس / ICOS آیکس / ICOS ICOS 18.700 1,190,000 $10.24M $8.52K 0% 0.52 2.79% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۷:۵۶
انکریپ جن / EncrypGen انکریپ جن / EncrypGen DNA 0.12408 8,000 $7.77M $174.59K 0% 0.00 2.60% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
اورس / Everus اورس / Everus EVR 0.08033 5,000 $11.94M $1.00M 0.01% 0.00 1.05% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
اوکی کش / OKCash اوکی کش / OKCash OK 0.11677 7,000 $8.54M $64.23K 0% 0.00 1.20% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
فلورین کوین / FlorinCoin فلورین کوین / FlorinCoin FLO 0.102242 7,000 $14.73M $86.08K 0% 0.00 1.08% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۳:۲۱
دیتا بیتز / Databits دیتا بیتز / Databits DTB 0.52500 33,000 $11.78M $4.52K 0% 0.02 4.66% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
سوآرم سیتی / Swarm City سوآرم سیتی / Swarm City SWT 1.08008 69,000 $8.91M $296.85K 0% 0.00 0.32% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
بیزمت / Bismuth بیزمت / Bismuth BIS 1.31907 84,000 $13.26M $50.20K 0% 0.01 0.62% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
پاراگون / Paragon پاراگون / Paragon PRG 0.19411 12,000 $11.33M $96.39K 0% 0.06 39.69% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۴
ایکس لجر / iXledger ایکس لجر / iXledger IXT 0.54595 35,000 $19.42M $597.48K 0% 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
پیشنتوری / Patientory پیشنتوری / Patientory PTOY 0.12705 8,000 $8.81M $140.58K 0% 0.00 1.09% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۷:۳۹
نو لیمیت کوین / NoLimitCoin نو لیمیت کوین / NoLimitCoin NLC2 0.052366 3,000 $11.07M $32.70K 0% 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
دام ریدر / DomRaider دام ریدر / DomRaider DRT 0.018644 1,000 $10.63M $170.27K 0% 0.00 4.34% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
کلمز / Clams کلمز / Clams CLAM 3.3212 211,000 $10.15M $32.96K 0% 0.04 1.07% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
پالی بیوس / Polybius پالی بیوس / Polybius PLBT 0.0000 0 $14.40M $11.38K 0% 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۷:۲۴
بلک مون / Blackmoon بلک مون / Blackmoon BMC 0.74732 48,000 $15.35M $587.70K 0% 0.02 3.08% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۳۵
دیوی / Divi دیوی / Divi DIVX 2.1632 138,000 $11.97M $247.59K 0% 0.22 10.11% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
رایلتو / Rialto رایلتو / Rialto XRL 0.13987 9,000 $10.61M $1.80K 0% 0.00 0.46% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
اولیمپوس لبز / Olympus Labs اولیمپوس لبز / Olympus Labs MOT 0.28800 18,000 $10.73M $57.29K 0% 0.00 1.42% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۸:۳۶
هالیوود کوین / HollyWoodCoin HWC 3.9000 248,000 $8.28M $111.89K 0% 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۴:۳۶
آلکو / ALQO آلکو / ALQO ALQO 0.35264 22,000 $15.29M $50.96K 0% 0.01 4.15% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
اسنوویو / Snovio اسنوویو / Snovio SNOV 0.28889 18,000 $6.93M $57.31K 0% 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۴:۳۶
نیکسیوم / Nexium نیکسیوم / Nexium NXC 0.12709 8,000 $8.21M $19.77K 0% 0.01 7.29% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
میوزی کوین / Musicoin میوزی کوین / Musicoin MUSIC 0.012070 1,000 $9.29M $52.01K 0% 0.00 5.84% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
کردو / Credo کردو / Credo CREDO 0.019052 1,000 $15.09M $0.08 0% 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
بیتکی / bitqy بیتکی / bitqy BQ 0.002637 168 $12.20M $635.72 0% 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۴
نئوز کوین / NeosCoin نئوز کوین / NeosCoin NEOS 4.2753 272,000 $8.92M $178.78K 0% 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۰:۰۰
فولدینگ کوین / FoldingCoin فولدینگ کوین / FoldingCoin FLDC 0.013222 1,000 $7.75M $24.48K 0% 0.00 1.71% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
فلیکسو / Flixxo فلیکسو / Flixxo FLIXX 0.108521 7,000 $8.40M $307.45K 0% 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
لاک چین / LockChain لاک چین / LockChain LOC 0.52693 34,000 $9.66M $96.37K 0% 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
اسپکتر کوین / Spectrecoin اسپکتر کوین / Spectrecoin XSPEC 0.33618 21,000 $7.14M $29.14K 0% 0.00 1.43% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
پرایماز / Primas پرایماز / Primas PST 0.70130 45,000 $33.82M $1.68M 0.01% 0.00 0.66% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
پرایم اکس پرپچوال / Prime-Ex Perpetual PEXT 0.01000031 1,000 $660.80K $0 0% 0.01 55.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۲۴
آکسی کوین / Oxycoin آکسی کوین / Oxycoin OXY 0.13000 8,000 $12.27M $36.31K 0% 0.01 8.33% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۳:۲۱
هکن / Hacken هکن / Hacken HKN 2.6622 169,000 $12.05M $80.51K 0% 0.05 1.86% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
گولوس / Golos گولوس / Golos GOLOS 0.056712 4,000 $6.96M $14.97K 0% 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
ترنسفر کوین / TransferCoin ترنسفر کوین / TransferCoin TX 0.85758 55,000 $5.57M $127.25K 0% 0.01 1.07% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
داینامیک / Dynamic داینامیک / Dynamic DYN 1.52479 97,000 $7.48M $103.85K 0% 0.02 1.35% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
اوروراکوین / Auroracoin اوروراکوین / Auroracoin AUR 0.65658 42,000 $5.73M $15.18K 0% 0.02 2.88% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
بولبری / Boolberry بولبری / Boolberry BBR 1.44843 92,000 $16.67M $1.80K 0% 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
رایز / Rise رایز / Rise RISE 0.22451 14,000 $8.84M $2.69K 0% 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
اینوست فید / InvestFeed اینوست فید / InvestFeed IFT 0.035357 2,000 $6.50M $6.83K 0% 0.00 10.53% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
گمبیت / Gambit گمبیت / Gambit GAM 6.5585 418,000 $7.77M $1.20K 0% 0.10 1.58% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
دیسنت بت / DecentBet دیسنت بت / DecentBet DBET 0.29994 19,000 $38.38M $135.33K 0% 0.01 4.03% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
الیکسر / Elixir الیکسر / Elixir ELIX 0.30465 19,000 $10.29M $30.88K 0% 0.00 0.94% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
ویوز کامیونتی توکن / Waves Community Token ویوز کامیونتی توکن / Waves Community Token WCT 0.57566 37,000 $5.63M $46.25K 0% 0.00 0.50% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
کیلو کوین / KiloCoin کیلو کوین / KiloCoin KLC 0.047204 3,000 $5.95M $186.82 0% 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
میستریوم / Mysterium میستریوم / Mysterium MYST 0.33958 22,000 $6.55M $107.37K 0% 0.01 2.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۹:۰۷
پیور / Pure پیور / Pure PURE 0.45525 29,000 $6.35M $117.34K 0% 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
تارگت کوین / Target Coin تارگت کوین / Target Coin TGT 0.014521 1,000 $4.93M $522.84 0% 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
مینت کوین / Mintcoin مینت کوین / Mintcoin MINT 0.000260 17 $5.86M $1.24K 0% 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۳۲
چیپس / CHIPS CHIPS 0.33953 22,000 $4.66M $1.00K 0% 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
هلو گلد / HelloGold هلو گلد / HelloGold HGT 0.023546 1,000 $5.20M $1.19K 0% 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
دبی کوین / DubaiCoin دبی کوین / DubaiCoin DBIX 3.7067 236,000 $8.24M $131.67K 0% 0.03 0.80% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
سیندیکیت / Syndicate سیندیکیت / Syndicate SYNX 0.30621 19,000 $5.97M $99.52K 0% 0.00 1.52% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
بانتی او اکس / Bounty0x بانتی او اکس / Bounty0x BNTY 0.047000 3,000 $6.56M $65.08K 0% 0.01 11.70% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۳۲
کرونوبانک / Chronobank کرونوبانک / Chronobank TIME 15.1667 966,000 $11.05M $734.95K 0.01% 0.78 5.41% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
ایرتوکن / AirToken ایرتوکن / AirToken AIR 0.005868 374 $6.11M $121.59K 0% 0.00 1.26% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
توآ کوین / ToaCoin توآ کوین / ToaCoin TOA 0.002488 158 $6.26M $2.60K 0% 0.00 3.01% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۴
اپن تردینگ نتورک / Open Trading Network اپن تردینگ نتورک / Open Trading Network OTN 0.0000 0 $4.06M $48.78K 0% 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ۰:۰۲
جئو کوین / GeoCoin جئو کوین / GeoCoin GEO 1.50926 96,000 $4.79M $14.30K 0% 0.01 0.54% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
سیکوئنس / Sequence سیکوئنس / Sequence SEQ 0.12308 8,000 $5.61M $2.79K 0% 0.00 2.53% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
زاروم / Xaurum زاروم / Xaurum XAUR 0.048504 3,000 $6.00M $11.95K 0% 0.00 2.78% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
پینک کوین / PinkCoin پینک کوین / PinkCoin PINK 0.019030 1,000 $7.22M $23.83K 0% 0.00 2.08% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۳:۲۱
هابی نتورک / Hubii Network هابی نتورک / Hubii Network HBT 0.67576 43,000 $8.69M $212.33 0% 0.02 3.17% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۷
کوانتوم / Quantum کوانتوم / Quantum QAU 0.00000 0 $10.38M $2.94K 0% 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ۰:۰۲
لید کوین / Leadcoin لید کوین / Leadcoin LDC 0.009289 1,000 $7.19M $658.76K 0% 0.00 1.93% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۷
مون کوین / Mooncoin مون کوین / Mooncoin MOON 0.000111 7 $14.05M $28.00K 0% 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۴
گو بایت / GoByte گو بایت / GoByte GBX 3.6256 231,000 $5.74M $65.50K 0% 0.03 0.80% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
استلث کوین / Stealthcoin استلث کوین / Stealthcoin XST 0.38992 25,000 $7.83M $4.06K 0% 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ ۰:۰۱
اسفیر / Sphere اسفیر / Sphere SPHR 2.0436 130,000 $6.24M $29.70K 0% 0.01 0.34% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
بیت کریستالز / Bitcrystals بیت کریستالز / Bitcrystals BCY 0.27190 17,000 $6.30M $4.80K 0% 0.00 0.82% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
هیت / HEAT هیت / HEAT HEAT 0.17931 11,000 $6.47M $1.30K 0% 0.02 11.10% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
پی فیر / Payfair پی فیر / Payfair PFR 0.060525 4,000 $6.59M $51.44K 0% 0.00 6.44% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۷
بولورک / Bulwark بولورک / Bulwark BWK 1.05854 67,000 $8.28M $62.65K 0% 0.05 4.57% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
کیور کوین / Curecoin کیور کوین / Curecoin CURE 0.26922 17,000 $6.34M $2.20K 0% 0.00 0.50% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
مای بیت توکن / MyBit Token مای بیت توکن / MyBit Token MYB 2.0831 133,000 $111.75M $46.31K 0% 0.01 0.36% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
پوتین کوین / PutinCoin پوتین کوین / PutinCoin PUT 0.003290 209 $1.81M $617.01 0% 0.00 34.04% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۹:۵۵
بیت دایس / BitDice بیت دایس / BitDice CSNO 0.06314 4,000 $4.66M $3.50K 0% 0.01 13.32% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
بی ۲ بی اکس / B2BX بی ۲ بی اکس / B2BX B2B 0.23751 15,000 $8.74M $228.94K 0% 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
ریوتز / Rivetz ریوتز / Rivetz RVT 0.38253 24,000 $10.14M $10.56K 0% 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
اکوبیت / Ecobit اکوبیت / Ecobit ECOB 0.014002 1,000 $6.84M $2.26K 0% 0.00 6.38% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
سیرکیتز آو ولیو / Circuits of Value سیرکیتز آو ولیو / Circuits of Value COVAL 0.005719 364 $5.62M $10.33K 0% 0.00 1.98% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۴
اینترنت آو پیپل / Internet of People اینترنت آو پیپل / Internet of People IOP 1.39725 89,000 $4.85M $808.87K 0.01% 0.03 2.17% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
اسپرس / Espers اسپرس / Espers ESP 0.000334 21 $5.60M $19.50K 0% 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۴
تراکتو / Tracto تراکتو / Tracto TRCT 0.11755 7,000 $3.26M $5.68K 0% 0.01 5.80% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
توکس / Tokes توکس / Tokes TKS 1.5389 98,000 $5.10M $1.97K 0% 0.01 0.83% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
پاندا کوین / Pandacoin پاندا کوین / Pandacoin PND 0.000112 7 $5.47M $629.56 0% 0.00 0.90% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۳:۲۱
پلی کی / Playkey پلی کی / Playkey PKT 0.49236 31,000 $11.69M $324.05K 0% 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
آونتوس / Aventus آونتوس / Aventus AVT 1.07869 69,000 $6.00M $57.47K 0% 0.07 6.34% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۰۱
نووا کوین / Novacoin نووا کوین / Novacoin NVC 3.5342 225,000 $7.06M $4.33K 0% 0.01 0.32% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۴
ارث کوین / EarthCoin ارث کوین / EarthCoin EAC 0.000394 25 $8.12M $0 0% 0.00 8.84% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۴
هک اسپیس کپیتال / Hackspace Capital هک اسپیس کپیتال / Hackspace Capital HAC 0.008542 1,000 $2.64M $1.74K 0% 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
آتلنت / ATLANT آتلنت / ATLANT ATL 0.12650 8,000 $4.63M $27.36K 0% 0.01 8.34% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
ایروس کوین / Eroscoin ایروس کوین / Eroscoin ERO 0.027594 2,000 $5.23M $23.09K 0% 0.00 5.95% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
ای تی بی کوین / ATBCoin ای تی بی کوین / ATBCoin ATB 0.16000 10,000 $7.15M $870.55K 0.01% 0.01 4.50% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۵:۴۲
برک اوت استیک / Breakout Stake برک اوت استیک / Breakout Stake BRX 0.75775 48,000 $4.74M $1.88K 0% 0.01 1.44% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
آرت بایت / ArtByte آرت بایت / ArtByte ABY 0.006388 407 $5.04M $11.32K 0% 0.00 2.35% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
دوپ کوین / DopeCoin دوپ کوین / DopeCoin DOPE 0.032348 2,000 $3.74M $8.81K 0% 0.00 0.60% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
چینج / Change چینج / Change CAG 0.17155 11,000 $6.12M $28.51K 0% 0.01 4.34% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
داویو / Dovu داویو / Dovu DOVU 0.068865 4,000 $7.29M $671.34 0% 0.00 1.38% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۷
کلیرپل / ClearPoll کلیرپل / ClearPoll POLL 0.66851 43,000 $4.92M $34.80K 0% 0.03 3.91% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
ورلد کر / Worldcore ورلد کر / Worldcore WRC 0.033852 2,000 $5.66M $59.26K 0% 0.00 1.81% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۳۱
گلد کوین / GoldCoin گلد کوین / GoldCoin GLD 0.170989 11,000 $7.12M $18.96K 0% 0.01 5.28% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
آسیا کوین / AsiaCoin آسیا کوین / AsiaCoin AC 0.003343 213 $5.36M $5.16 0% 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
اوبیتز / OBITS اوبیتز / OBITS OBITS 0.44465 28,000 $5.46M $1.13K 0% 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۳:۲۱
اسپورتی کو / SportyCo اسپورتی کو / SportyCo SPF 0.12650 8,000 $6.41M $693.93K 0% 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
بلو / BLUE بلو / BLUE BLUE 0.21270 14,000 $5.40M $20.64K 0% 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
هاش / Hush هاش / Hush HUSH 0.88996 57,000 $3.39M $10.14K 0% 0.03 3.96% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۱۸
دیجی پالس / DigiPulse دیجی پالس / DigiPulse DGPT 1.5857 101,000 $3.64M $644.01 0% 0.03 1.85% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
سولاریس / Solaris سولاریس / Solaris XLR 5.1540 328,000 $6.50M $35.02K 0% 0.34 7.11% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
دی نوتز / DNotes دی نوتز / DNotes NOTE 0.029089 2,000 $382.06M $2.21K 0% 0.01 37.85% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۳:۲۱
اتموس / Atmos ATMS 0.081519 5,000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ۰:۰۰
اینترنکستی / Internxt اینترنکستی / Internxt INXT 7.1122 453,000 $3.51M $18.18K 0% 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
اوپوس / Opus اوپوس / Opus OPT 0.033425 2,000 $5.53M $27.19K 0% 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
ای بوست / eBoost ای بوست / eBoost EBST 0.15435 10,000 $3.09M $120.26K 0% 0.01 7.63% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
یو.کش / U.CASH یو.کش / U.CASH UCASH 0.005100 325 $9.75M $8.46K 0% 0.00 11.76% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۳:۲۱
کیوارک / Qwark کیوارک / Qwark QWARK 0.071642 5,000 $3.97M $13.80K 0% 0.00 5.16% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
یونیورسال کارنسی / Universal Currency یونیورسال کارنسی / Universal Currency UNIT 0.34799 22,000 $4.79M $36.57K 0% 0.01 1.95% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
کور / Kore کور / Kore KORE 2.5820 164,000 $5.19M $81.03K 0% 0.02 0.65% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
دات کوین / Dotcoin دات کوین / Dotcoin DOT 0.015048 1,000 $4.57M $22.48K 0% 0.00 3.03% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۷
کریپتو پینگ / CryptoPing کریپتو پینگ / CryptoPing PING 0.27854 18,000 $2.79M $119.11K 0% 0.00 1.18% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
ممتیک/پپی کوین / Memetic / PepeCoin ممتیک/پپی کوین / Memetic / PepeCoin MEME 0.23747 15,000 $3.86M $41.64K 0% 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
پابلیکا / Publica پابلیکا / Publica PBL 0.30064 19,000 $5.53M $40.04K 0% 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
بیت کوین زد / BitcoinZ بیت کوین زد / BitcoinZ BTCZ 0.001900 121 $3.65M $76.89K 0% 0.00 5.26% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۸:۱۴
پستا کوین / Pesetacoin پستا کوین / Pesetacoin PTC 0.030343 2,000 $4.02M $16.50K 0% 0.00 2.35% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
آرکتیک کوین / ArcticCoin آرکتیک کوین / ArcticCoin ARC 0.035914 2,000 $914.75K $2.82K 0% 0.00 1.06% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
بی 3 کوین / B3Coin بی 3 کوین / B3Coin KB3 0.00003714 2 $3.71M $3.90K 0% 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۴
پیرل / Pirl پیرل / Pirl PIRL 0.37448 24,000 $6.51M $91.18K 0% 0.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
زنون / Xenon زنون / Xenon XNN 0.010096 1,000 $2.59M $49.24 0% 0.00 1.45% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۷
نو بیتس / NuBits USNBT 0.36307 23,000 $3.70M $112.67K 0% 0.01 2.34% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
ای پی اکس / APX ای پی اکس / APX APX 4.9081 312,000 $5.53M $1.29K 0% 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
اسپرد کوین / SpreadCoin اسپرد کوین / SpreadCoin SPR 0.37570 24,000 $3.71M $15.18K 0% 0.02 4.43% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
اکسکلوسیو کوین / ExclusiveCoin اکسکلوسیو کوین / ExclusiveCoin EXCL 0.86564 55,000 $3.94M $49.99K 0% 0.01 1.27% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
ویولی / Viuly ویولی / Viuly VIU 0.007056 449 $4.95M $876.30K 0.01% 0.00 2.14% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
ترو فلیپ / TrueFlip ترو فلیپ / TrueFlip TFL 0.85959 55,000 $5.35M $165.31K 0% 0.11 12.36% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
آسترو / Astro آسترو / Astro ASTRO 1.32444 84,000 $3.87M $1.65K 0% 0.10 8.50% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۷
اسپروتز / Sprouts اسپروتز / Sprouts SPRTS 0.00003714 2 $7.90M $39.99K 0% 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۴
لایف / LIFE لایف / LIFE LIFE 0.000260 17 $5.61M $17.47K 0% 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۳۲
وریوم ریزرو / VeriumReserve وریوم ریزرو / VeriumReserve VRM 2.1472 137,000 $3.51M $26.36K 0% 0.20 9.34% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
ویس / Voise ویس / Voise VOISE 0.007650 487 $3.94M $64.96K 0% 0.00 4.58% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۹:۰۱
 2گیو / 2GIVE 2گیو / 2GIVE 2GIVE 0.007985 1,000 $4.18M $24.97K 0% 0.00 0.49% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
تایز.دی بی / Ties.DB تایز.دی بی / Ties.DB TIE 0.06247 4,000 $2.40M $38.75 0% 0.00 2.23% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
مکس کوین / MaxCoin مکس کوین / MaxCoin MAX 0.057454 4,000 $3.51M $4.28K 0% 0.00 2.36% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
یوروپ کوین / EuropeCoin یوروپ کوین / EuropeCoin ERC 0.46201 29,000 $4.62M $1.26K 0% 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
هایپر استیک / HyperStake هایپر استیک / HyperStake HYP 0.003380 215 $4.25M $5.04K 0% 0.00 4.41% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
وی کش / Vcash وی کش / Vcash XVC 0.19324 12,000 $0 $0 0% 0.00 1.99% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
دی کورپ / DCORP دی کورپ / DCORP DRP 0.37934 24,000 $2.81M $952.45 0% 0.00 0.43% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
وی تورنت / vTorrent وی تورنت / vTorrent VTR 0.34699 22,000 $4.03M $26.84K 0% 0.02 6.86% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
برک اوت / Breakout برک اوت / Breakout BRK 0.15587 10,000 $2.93M $2.61K 0% 0.00 1.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
مانکی پراجکت / Monkey Project مانکی پراجکت / Monkey Project MONK 3.1185 199,000 $3.46M $16.39K 0% 0.19 6.33% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
نوترون / Neutron نوترون / Neutron NTRN 0.10908 7,000 $4.00M $5.71K 0% 0.00 2.10% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
اکسرن چین / EXRNchain اکسرن چین / EXRNchain EXRN 0.00008076 5 $7.98M $31.34K 0% 0.00 6.80% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۷
استارتا / Starta استارتا / Starta STA 0.43297 28,000 $3.37M $4.15K 0% 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
بیت کوین پلاس / Bitcoin Plus بیت کوین پلاس / Bitcoin Plus XBC 34.730 2,211,000 $3.85M $190.67K 0% 2.93 8.45% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۳:۲۱
یونیتی اینگات / Unity Ingot UNY 0.160000 10,000 $4.80M $0 0% 0.02 10.63% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۴
کنبیس کوین / CannabisCoin کنبیس کوین / CannabisCoin CANN 0.038216 2,000 $2.68M $13.92K 0% 0.00 3.04% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
بانی کوین / BunnyCoin بانی کوین / BunnyCoin BUN 0.00003714 2 $3.01M $2.38K 0% 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۴
کردیت بیت / Creditbit کردیت بیت / Creditbit CRB 0.15558 10,000 $2.56M $11.16K 0% 0.00 0.50% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
فدورا کوین / FedoraCoin فدورا کوین / FedoraCoin TIPS 0.00003201 2 $7.06M $29.64K 0% 0.00 2.31% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۷
پیپل کوین / PiplCoin PIPL 0.007651 487 $635.63K $5.60K 0% 0.00 1.96% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
آیگانگ / Aigang آیگانگ / Aigang AIX 0.12505 8,000 $2.41M $47.47K 0% 0.00 2.22% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
گلوبال کارنسی ریسرو / Global Currency Reserve گلوبال کارنسی ریسرو / Global Currency Reserve GCR 0.024400 2,000 $5.78M $2.18K 0% 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
ری کوین / Riecoin ری کوین / Riecoin RIC 0.070750 5,000 $3.03M $11.97K 0% 0.00 1.13% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
اد شیرز / AdShares اد شیرز / AdShares ADST 0.38469 24,000 $7.22M $30.67K 0% 0.07 24.18% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
بلاک پول / Blockpool بلاک پول / Blockpool BPL 0.15959 10,000 $3.29M $3.09K 0% 0.01 7.21% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
پرایمال بیس توکن / Primalbase Token پرایمال بیس توکن / Primalbase Token PBT 1546.1 98,425,000 $1.94M $398.78K 0% 0.60 0.04% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
یونیفرم فیسکال آبجکت / Uniform Fiscal Object یونیفرم فیسکال آبجکت / Uniform Fiscal Object UFO 0.000669 43 $2.14M $361.02 0% 0.00 5.85% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
استار بیس / Starbase استار بیس / Starbase STAR 0.017914 1,000 $3.40M $4.68K 0% 0.00 1.38% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۷
سومو کوین / Sumokoin سومو کوین / Sumokoin SUMO 1.30570 83,000 $5.83M $22.99K 0% 0.01 0.74% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
مانوچی / Monoeci مانوچی / Monoeci XMCC 0.99957 64,000 $5.84M $176.74K 0% 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
رکس / REX رکس / REX REX 0.44028 28,000 $2.22M $0 0% 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ۰:۰۲
بتا کوین / BetaCoin بتا کوین / BetaCoin BET 0.003417 218 $0 $0 0% 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
بیت کلاد / Bitcloud بیت کلاد / Bitcloud BTDX 0.14670 9,000 $3.16M $3.20K 0% 0.00 0.50% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
الایت / Elite الایت / Elite 1337 0.000111 7 $2.65M $4.02K 0% 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۴
ترزار کوین / TrezarCoin ترزار کوین / TrezarCoin TZC 0.016416 1,000 $1.53M $1.34K 0% 0.00 1.60% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
پراسپکتورز گلد / Prospectors Gold پراسپکتورز گلد / Prospectors Gold PGL 0.059794 4,000 $3.92M $0 0% 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
راشا کوین / RussiaCoin راشا کوین / RussiaCoin RC 0.28790 18,000 $2.31M $1.14K 0% 0.01 5.23% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
بلیتز کش / Blitzcash بلیتز کش / Blitzcash BLITZ 0.15424 10,000 $716.60K $0 0% 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
ای-کوین / E-coin ECN 9.710 618,000 $2.60M $46.78 0% 0.04 0.43% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
لامپیکس / Lampix لامپیکس / Lampix PIX 0.019312 1,000 $2.88M $9.57K 0% 0.00 1.94% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
کمپوس کوین / CampusCoin کمپوس کوین / CampusCoin CMPCO 0.006277 400 $2.55M $19.26K 0% 0.00 8.32% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
لاک چین / LuckChain لاک چین / LuckChain BASH 0.003788 241 $2.49M $1.15 0% 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۴
بیت سوئفت / Bitswift بیت سوئفت / Bitswift SWIFT 0.50625 32,000 $1.96M $4.51K 0% 0.05 10.60% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
لینکس / Linx لینکس / Linx LINX 0.052961 3,000 $1.26M $10.53K 0% 0.00 6.20% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
استیک کوین / Stakecoin استیک کوین / Stakecoin STCN 0.003412 217 $3.63M $35.01 0% 0.00 1.41% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۶
کوارک / Quark کوارک / Quark QRK 0.013110 1,000 $3.31M $205.55 0% 0.00 4.27% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
مای ویش / MyWish مای ویش / MyWish WISH 0.21199 13,000 $4.00M $17.43K 0% 0.01 6.90% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
ریئل / REAL ریئل / REAL REAL 0.44050 28,000 $4.02M $1.31K 0% 0.01 1.97% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۷
بنپی / Bonpay بنپی / Bonpay BON 0.24571 16,000 $2.88M $55.93K 0% 0.00 0.40% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
وی اسلایس / vSlice وی اسلایس / vSlice VSL 0.08133 5,000 $2.64M $830.13 0% 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۴
ترا کوین / Terracoin ترا کوین / Terracoin TRC 0.13366 9,000 $3.14M $5.14K 0% 0.00 2.74% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
زایت کوین / Zeitcoin زایت کوین / Zeitcoin ZEIT 0.000111 7 $4.21M $2.04K 0% 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۴
باز کوین / BuzzCoin باز کوین / BuzzCoin BUZZ 0.000186 12 $2.91M $3.83K 0% 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۳۲
هاوالا.تودی / Hawala.Today هاوالا.تودی / Hawala.Today HAT 1.52549 97,000 $2.01M $798.23 0% 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ۰:۰۱
اور گرین کوین / EverGreenCoin اور گرین کوین / EverGreenCoin EGC 0.16924 11,000 $2.23M $2.03K 0% 0.00 2.75% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
بلا / Bela بلا / Bela BELA 0.006937 442 $0 $5.28K 0% 0.05 672.19% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۳:۲۱
زد آر کوین / ZrCoin زد آر کوین / ZrCoin ZRC 0.72169 46,000 $2.74M $38.00K 0% 0.01 0.97% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
بزاپ / Bezop بزاپ / Bezop BEZ 0.15086 10,000 $6.56M $709.98K 0% 0.01 8.09% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۲۴
تراست پلاس / TrustPlus تراست پلاس / TrustPlus TRUST 0.063062 4,000 $2.03M $2.43K 0% 0.00 2.03% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
دناریوس / Denarius دناریوس / Denarius DNR 1.0673 68,000 $3.08M $2.86K 0% 0.12 10.92% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
هکسس / Hexx هکسس / Hexx HXX 9.47575 603,000 $15.51M $79.46K 0% 0.75 7.87% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
کریپتو بولین / Crypto Bullion کریپتو بولین / Crypto Bullion CBX 2.54328 162,000 $2.41M $79.66 0% 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ۰:۰۲
هانتر کوین / HunterCoin هانتر کوین / HunterCoin HUC 0.09229 6,000 $2.09M $3.66K 0% 0.00 4.62% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
شیر چین / Sharechain شیر چین / Sharechain SSS 0.001151 73 $2.60M $15.65K 0% 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۴
وریفای / Verify وریفای / Verify CRED 0.18893 12,000 $2.81M $23.29K 0% 0.00 0.69% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
ایونت چین / EventChain ایونت چین / EventChain EVC 0.05541 4,000 $1.75M $22.17K 0% 0.00 0.76% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
آودیو کوین / AudioCoin آودیو کوین / AudioCoin ADC 0.002303 147 $2.06M $422.29 0% 0.00 3.32% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
سکسکوین / Sexcoin سکسکوین / Sexcoin SXC 0.016898 1,000 $2.40M $6.04K 0% 0.00 3.76% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
اوبسیدیان / Obsidian اوبسیدیان / Obsidian ODN 0.05571 4,000 $1.48M $5.52K 0% 0.01 13.35% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
ای بیت کوین / eBitcoin ای بیت کوین / eBitcoin EBTC 0.07094 5,000 $1.27M $7.80K 0% 0.00 7.29% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
ای-گالدن / e-Gulden ای-گالدن / e-Gulden EFL 0.12739 8,000 $2.11M $15.68K 0% 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
جت-۸ / JET8 جت-۸ / JET8 J8T 0.017344 1,000 $5.63M $52.37K 0% 0.00 1.10% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
مگی / Magi مگی / Magi XMG 0.23921 15,000 $1.88M $6.65K 0% 0.00 0.61% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
کاربو / Karbo کاربو / Karbo KRB 0.69925 45,000 $4.03M $33.36K 0% 0.10 14.70% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۰۱
آپ فایرینگ / Upfiring آپ فایرینگ / Upfiring UFR 0.16549 11,000 $2.78M $1.17K 0% 0.01 5.93% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
زیرو / Zero زیرو / Zero ZER 0.53893 34,000 $1.63M $5.87K 0% 0.04 7.21% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
مایکرو مانی / MicroMoney مایکرو مانی / MicroMoney AMM 0.19020 12,000 $1.98M $83.29K 0% 0.01 3.53% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۸:۲۹
کریو / Crave کریو / Crave CRAVE 0.23654 15,000 $3.64M $8.16K 0% 0.01 4.31% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
ایکس کوین / Ixcoin ایکس کوین / Ixcoin IXC 0.16219 10,000 $3.33M $390.84 0% 0.00 1.47% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
اکیو تریدر / EquiTrader اکیو تریدر / EquiTrader EQT 0.12427 8,000 $1.23M $495.35 0% 0.00 2.20% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
ایکس گاکس / XGOX ایکس گاکس / XGOX XGOX 0.000928 59 $2.20M $5.12K 0% 0.00 8.08% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۴
بیتزنی / Bitzeny بیتزنی / Bitzeny ZNY 0.013630 1,000 $1.04M $841.43 0% 0.00 8.75% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
فاراد / Farad فاراد / Farad FRD 0.009427 1,000 $1.10M $587.33 0% 0.00 0.50% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۷
مگی / Maggie مگی / Maggie MAG 0.021244 1,000 $0 $1.10M 0.01% 0.00 1.42% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
کرانالوجیک / Chronologic کرانالوجیک / Chronologic DAY 1.8574 118,000 $1.31M $21.84K 0% 0.25 13.23% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
گوچیونی کوین / GuccioneCoin گوچیونی کوین / GuccioneCoin GCC 0.004977 317 $100.51K $675.93 0% 0.00 21.66% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
وی سینک / Vsync وی سینک / Vsync VSX 0.020687 1,000 $2.37M $819.24 0% 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
مستر نود کوین / Masternodecoin MTNC 0.020167 1,000 $1.06M $38.12 0% 0.00 0.94% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
نوبل کوین / NobleCoin نوبل کوین / NobleCoin NOBL 0.000631 40 $1.38M $3.07K 0% 0.00 6.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۴
اتریوم مووی ونچر / Ethereum Movie Venture EMV 0.18648 12,000 $1.15M $73.77 0% 0.00 1.38% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۷
اینووا / Innova اینووا / Innova INN 0.37139 24,000 $1.16M $6.01K 0% 0.02 4.43% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
آن جی.سوشیال / onG.social آن جی.سوشیال / onG.social ONG 0.05586 4,000 $1.19M $34.48K 0% 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
کیولتا / Qvolta کیولتا / Qvolta QVT 0.20010 13,000 $1.30M $6.17K 0% 0.02 7.80% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۷:۲۴
گودمی / Goodomy گودمی / Goodomy GOOD 0.005237 333 $3.28M $369.53 0% 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
فورس / FORCE فورس / FORCE FOR 0.020167 1,000 $2.72M $1.52K 0% 0.00 8.36% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
پرایویتکس / Privatix پرایویتکس / Privatix PRIX 2.1976 140,000 $3.24M $1.47K 0% 0.06 2.91% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
چین کوین / ChainCoin چین کوین / ChainCoin CHC 0.10559 7,000 $1.58M $1.89K 0% 0.01 4.80% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
گیملی / Gimli گیملی / Gimli GIM 0.009750 1,000 $2.42M $0 0% 0.00 1.37% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۷
تسلا کوین / TeslaCoin تسلا کوین / TeslaCoin TES 0.027372 2,000 $2.04M $207.20 0% 0.00 1.77% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
لایت دوج / LiteDoge لایت دوج / LiteDoge LDOGE 0.000111 7 $1.86M $6.85K 0% 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۴
کاربن کوین / Carboncoin کاربن کوین / Carboncoin CARBON 0.000150 10 $1.60M $396.47 0% 0.00 15.38% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۳:۲۱
کریتیو کوین / Creativecoin کریتیو کوین / Creativecoin CREA 0.15740 10,000 $2.35M $30.06K 0% 0.05 43.97% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
اینکا کوین / IncaKoin اینکا کوین / IncaKoin NKA 0.000050 3 $781.32K $866.68 0% 0.00 16.28% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۸:۴۷
مارت اکس کوین / MarteXcoin مارت اکس کوین / MarteXcoin MXT 0.66119 42,000 $1.40M $146.07 0% 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
ترایا کونتا / Triaconta ترایا کونتا / Triaconta TRIA 22.4068 1,426,000 $2.26M $0 0% 2.66 11.88% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۷
گیگا وات توکن / Giga Watt Token گیگا وات توکن / Giga Watt Token WTT 1.38171 88,000 $2.25M $0 0% 0.04 3.13% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۷
کورگی کوین / CorgiCoin CORG 0.000631 40 $2.24M $0 0% 0.00 6.23% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۴
فلیک / FLiK فلیک / FLiK FLIK 0.070862 5,000 $1.09M $1.02K 0% 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
بیت بوست / BitBoost بیت بوست / BitBoost BBT 0.09370 6,000 $1.85M $0 0% 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
جی سی ان کوین / GCN Coin جی سی ان کوین / GCN Coin GCN 0.00001459 1 $2.32M $2.11K 0% 0.00 13.30% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۴
آلت کوین / Altcoin آلت کوین / Altcoin ALT 21.853 1,391,000 $2.82M $29.34K 0% 4.39 25.16% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
مرکوری پروتکل / Mercury Protocol مرکوری پروتکل / Mercury Protocol GMT 0.013758 1,000 $1.99M $2.40K 0% 0.00 1.37% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۷
باو هد / Bowhead باو هد / Bowhead AHT 0.16449 10,000 $1.51M $392.28 0% 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
یو کوین / Yocoin یو کوین / Yocoin YOC 0.013550 1,000 $1.46M $3.84K 0% 0.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۴:۵۸
آرجنتوم / Argentum آرجنتوم / Argentum ARG 0.17786 11,000 $1.59M $2.70K 0% 0.01 3.22% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
نوموس / Numus نوموس / Numus NMS 0.31357 20,000 $777.47K $2.50K 0% 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
سینرژی / Synergy سینرژی / Synergy SNRG 0.29507 19,000 $408.30K $33.19 0% 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
این پی / InPay این پی / InPay INPAY 0.13853 9,000 $1.29M $194.63 0% 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
اوربیت کوین / Orbitcoin اوربیت کوین / Orbitcoin ORB 0.34491 22,000 $1.08M $125.15 0% 0.00 0.54% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۴۹
الایسم / Ellaism الایسم / Ellaism ELLA 0.17452 11,000 $1.31M $4.97K 0% 0.01 3.03%