شاخص یاب
کانادا کانادا
کانادا
کانادا
دلار کانادا / دلار
0.7518
قیمت روز
0 (0.33%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 22:21:23
7 (90.30%)
تغییر ۳ ماهه
7 (90.43%)
تغییر ۶ ماهه
7 (90.03%)
نوسان سالیانه
S&P/TSX MidCap
961
قیمت روز
13 (1.38%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 22:04:13
8,013 (89.29%)
تغییر ۳ ماهه
8,627 (89.98%)
تغییر ۶ ماهه
8,054 (89.34%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی کانادا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/CAD 0.3624 0.3625 0.3626 0.3613 0.3627 0.00 0.36% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۰
ARS/CAD 0.0493 0.0493 0.0494 0.049 0.0494 0.00 0.41% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۸
BGN/CAD - 0.7963 0.7957 0.7906 0.7963 0.01 0.73% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۵
BMD/CAD - 1.3283 1.3286 1.3235 1.3286 0.01 0.41% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
BRL/CAD 0.3518 0.3525 0.3527 0.3507 0.3534 0.00 0.54% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
BTC/CAD - 8576.44 8504.42 8288.85 8642.61 95.94 1.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۵
CAD/AED 2.759 2.7591 2.7585 2.7577 2.7686 0.01 0.40% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/ARS 20.294 20.3 20.287 20.233 20.401 0.08 0.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/AUD 1.0147 1.015 1.0148 1.0123 1.0152 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/BBD 1.4692 1.5336 1.5333 1.5329 1.5408 0.01 0.49% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/BGN - 1.2557 1.2567 1.2557 1.2649 0.01 0.65% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۵
CAD/BHD 0.2842 0.2881 0.288 0.2853 0.2908 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۰
CAD/BMD - 0.7528 0.7526 0.7526 0.7554 0.00 0.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
CAD/BRL 2.8371 2.8422 2.8401 2.8352 2.8566 0.01 0.51% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/BYN 1.4942 1.5006 1.5004 1.4992 1.5062 0.01 0.37% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/CLP 480.62 481.37 481.22 479.87 488.4 0.20 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/CNH - 4.899 - 4.899 4.899 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۲:۴۴
CAD/CNY 4.9095 4.9224 4.9317 4.9023 4.9317 0.01 0.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/COP 2205.57 2208.23 2207.9 2191.42 2252.86 9.21 0.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/CZK 16.64 16.66 16.68 16.66 16.73 0.04 0.24% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/DKK 4.7845 4.7855 4.7857 4.7838 4.819 0.04 0.80% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/EGP 13.418 13.4503 13.4603 13.4325 13.5026 0.03 0.25% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/EUR 0.642 0.6421 0.6422 0.6419 0.6468 0.00 0.76% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/GBP 0.5661 0.5662 0.566 0.5657 0.5688 0.00 0.44% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۵
CAD/HKD 5.8947 5.8958 5.8985 5.8909 5.915 0.02 0.37% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/HRK - 4.7514 4.7525 4.7513 4.7697 0.02 0.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۵
CAD/HUF 209.28 209.45 209.41 209.41 210.42 0.83 0.40% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/IDR 10525 10531 10543 10529 10771 73.00 0.69% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/INR 51.117 51.22 51.248 51.139 51.35 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/ISK 80.85 81.3 81.28 81.22 81.89 0.53 0.65% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/JMD 97.47 99.78 99.72 100 99.98 0.34 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/JOD 0.5308 0.5354 0.535 0.5347 0.5372 0.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/KES 74.56 77.13 77.1 77 77.44 0.23 0.30% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/KRW 838.39 840.32 839.12 837.51 843.21 1.03 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/KWD 0.2271 0.2273 0.2272 0.2271 0.2285 0.00 0.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/KYD - 0.625 0.6249 0.6248 0.6278 0.00 0.45% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۵
CAD/LBP 1132.39 1139.38 1138.69 1137.73 1163.57 3.48 0.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/LFX - 1.498 1.499 1.498 1.501 0.00 0.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۵
CAD/LKR 119.23 119.36 119.29 119.24 121.65 0.56 0.47% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/LTL 2.2788 2.2788 - 2.2784 2.2843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
CAD/MAD 7.1095 7.147 7.143 7.143 7.3506 0.04 0.54% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/MXN 15.069 15.0756 15.0613 15.0548 15.1592 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/MYR 3.0136 3.0173 3.0154 3.0124 3.0251 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/NAD 10.0841 10.0917 10.0856 10.0803 10.1289 0.04 0.40% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/NOK 6.1015 6.1037 6.1044 6.094 6.1178 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/NPR 80.73 82.91 82.86 82.42 83.05 0.06 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/NZD 1.09 1.0904 1.0901 1.0888 1.0919 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/OMR 0.2883 0.2902 0.2901 0.2899 0.2911 0.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/PAB 0.7341 0.7669 0.7664 0.766 0.7698 0.00 0.40% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/PEN - 2.4564 2.4568 2.4135 2.4602 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۴۴
CAD/PHP 40.18 40.19 40.18 40.12 40.32 0.05 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/PKR 91.082 91.608 91.313 91.313 91.608 0.26 0.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۵
CAD/PLN 2.7892 2.7911 2.7913 2.7895 2.7996 0.01 0.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/QAR 2.7348 2.7364 2.7353 2.734 2.745 0.01 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/RON 2.9956 2.9993 2.9983 2.9983 3.0226 0.02 0.61% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/RUB 47.22 47.22 47.2 47.18 47.41 0.18 0.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۰
CAD/SAR 2.8145 2.8209 2.8204 2.8159 2.8271 0.01 0.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/SEK 6.6619 6.6645 6.6673 6.6642 6.6964 0.02 0.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/SGD 1.0246 1.0256 1.024 1.023 1.0267 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/THB 24.748 24.793 24.789 24.768 24.877 0.06 0.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/TRY 3.5252 3.5285 3.531 3.4162 3.5476 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/TWD 22.179 23.468 23.415 23.415 23.468 0.02 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۸
CAD/UAH 19.4466 19.8223 19.8119 19.8029 19.9597 0.14 0.72% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/VEF 60049.6651 60200.1656 60236.428 60082.6136 60295.4477 108.92 0.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
CAD/XAF 422.49 422.49 422.21 422.05 424.59 2.19 0.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/XCD 2.0201 2.0418 2.0404 2.0396 2.0476 0.01 0.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/XOF 422.33 429.85 434.82 422.49 436.36 6.64 1.54% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/ZAR 10.2149 10.2226 10.2242 10.1106 10.2441 0.09 0.89% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/CAD 1.3492 1.3496 1.3485 1.3431 1.3496 0.01 0.48% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CNY/CAD 0.2031 0.2031 0.203 0.203 0.2043 0.00 0.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
COP/CAD - 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 25.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۵
CZK/CAD - 0.06 0.0599 0.0598 0.0601 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۲۶
DKK/CAD 0.209 0.2091 0.209 0.2075 0.2091 0.00 0.77% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
HKD/CAD 0.1696 0.1696 0.1697 0.1691 0.1698 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
HRK/CAD - 0.2104 0.2105 0.2096 0.2105 0.00 0.43% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۴۴
HUF/CAD - 0.0048 - 0.0048 0.0048 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۲۶
IDR/CAD 0.9485 0.9491 0.9495 0.9416 0.9499 0.01 0.65% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۰
INR/CAD - 0.0196 0.0195 0.0195 0.0196 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۴۴
JPY/CAD 0.0122 0.0122 0.0121 0.0121 0.0122 0.00 0.83% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۲۳
KRW/CAD 0.0012 0.1193 - 0.1193 0.1193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱۲:۴۸
KYD/CAD - 1.6 1.6004 1.5924 1.6004 0.01 0.53% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۴۴
MXN/CAD 0.0664 0.0664 0.0663 0.066 0.0664 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۲۰
MYR/CAD - 0.3317 0.3315 0.3309 0.3324 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۲۶
NOK/CAD 0.164 0.164 0.1639 0.1635 0.1641 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۲۰
PEN/CAD - 0.4067 0.4068 0.4059 0.4074 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۴۴
PLN/CAD 0.3583 0.3584 0.3583 0.3573 0.3587 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۰
RUB/CAD 0.0212 0.0212 0.0211 0.0211 0.0212 0.00 0.47% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۵۰
SAR/CAD 0.3549 0.3549 0.355 0.3538 0.3552 0.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
SEK/CAD 0.1501 0.1501 0.15 0.1494 0.1503 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
SGD/CAD 0.9761 0.9764 0.9769 0.9742 0.9779 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
THB/CAD - 0.0404 0.0403 0.0403 0.0404 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۴۴
TRY/CAD 0.2835 0.2835 0.2833 0.2819 0.2929 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
TWD/CAD 0.0438 0.0438 0.0437 0.0437 0.0439 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۵۰
VEF/CAD - 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
VND/CAD - 0.0057 - 0.0057 0.0057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۶:۱۱
XAG/CAD - 21.7282 21.7356 21.6767 21.8878 0.10 0.46% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۵
XAU/CAD - 1686.94 1686.12 1681.68 1690.59 2.46 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۵
ZAR/CAD 0.0979 0.0979 0.0978 0.0977 0.099 0.00 0.92% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
دلار / دلار کانادا 1.3301 1.3303 - 1.3269 1.3325 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۱۹
دلار کانادا / دلار 0.7517 0.7518 - 0.7505 0.7542 0.00 0.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۲۰