شاخص یاب
کانادا کانادا
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7568
قیمت روز
0 (0.16%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 22:02:14
0 (0.30%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.16%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.98%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

951
قیمت روز
6 (0.61%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 21:34:50
48 (5.34%)
تغییر ۳ ماهه
23 (2.40%)
تغییر ۶ ماهه
38 (4.12%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی کانادا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/CAD 0.3549 0.3611 0.3608 0.3604 0.3611 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۰
ARS/CAD 0.0435 0.0336 0.0337 0.0336 0.0341 0.00 1.79% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
BGN/CAD - 0.7669 0.7674 0.7645 0.7681 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
BHD/CAD - 3.3027 - 3.3027 3.3027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
BMD/CAD - 1.3201 1.3225 1.3201 1.3244 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۰۹
BRL/CAD 0.3216 0.356 0.3565 0.3546 0.3568 0.00 0.42% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
BTC/CAD - 5210.83 5203.06 5100.15 5244.22 145.42 2.87% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CAD/AED 2.8168 2.779 2.7726 2.7668 2.779 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CAD/ARS 22.996 29.6972 29.5278 29.1854 29.6972 0.44 1.52% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CAD/AUD 1.0418 1.0559 1.0562 1.0559 1.0617 0.00 0.32% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۰۹
CAD/BBD 1.4949 1.5612 - 1.561 1.5691 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/BDT - 64.616 - 64.616 64.616 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
CAD/BGN - 1.3037 1.303 1.3017 1.3079 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CAD/BHD 0.2872 0.3027 - 0.3027 0.3027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
CAD/BMD - 0.7575 0.7561 0.7549 0.7575 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۰۹
CAD/BRL 3.1039 2.8037 2.8006 2.7972 2.8153 0.01 0.42% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CAD/BYN 1.5565 1.5632 - 1.563 1.5711 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/CLP 508.86 496.83 495.78 494.73 498.82 2.37 0.48% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CAD/CNH - 5.109 - 5.109 5.109 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۲
CAD/CNY 5.2448 5.1069 5.098 5.0923 5.1111 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CAD/COP 2283.15 2286.22 - 2285.69 2291.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/CZK 17.03 17.113 17.112 17.105 17.2 0.07 0.40% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CAD/DKK 4.942 4.9735 4.9697 4.965 4.9889 0.01 0.19% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CAD/EGP 13.6832 13.7292 - 13.7173 13.7338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/EUR 0.6623 0.6666 0.6661 0.6655 0.6686 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CAD/GBP 0.5942 0.5792 0.579 0.5788 0.5847 0.01 0.90% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CAD/HKD 6.0186 5.9382 5.9243 5.9116 5.9382 0.01 0.17% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CAD/HRK - 4.9412 4.9387 4.9321 4.9554 0.01 0.21% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CAD/HUF 214.25 211.54 211.52 211.48 212.86 0.85 0.40% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CAD/IDR 10975.3 10653.4 10443.3 10439.3 10653.4 130.40 1.24% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CAD/INR 53.524 53.896 53.799 53.69 53.925 0.02 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CAD/ISK 82.03 90.1342 90.1307 90.0704 90.579 0.43 0.48% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CAD/JMD 103 105.38 - 105.37 105.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/JOD 0.5422 0.5461 - 0.546 0.5462 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/KES 76.65 79.416 - 79.416 79.416 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۳۰
CAD/KRW 856.77 848.64 847.99 847.75 850.24 1.44 0.17% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CAD/KWD 0.2322 0.229 0.2285 0.2281 0.229 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CAD/KYD - 0.6307 0.6292 0.6279 0.6307 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CAD/LBP 1128.54 1181.53 - 1163.88 1181.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/LFX - 1.528 1.527 1.527 1.531 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CAD/LKR 120.29 124.93 - 123.18 124.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/LTL 2.2788 2.2788 - 2.2784 2.2843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
CAD/MAD 7.0638 7.4612 - 7.2579 7.4635 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/MXN 14.5081 14.486 14.481 14.465 14.544 0.05 0.37% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CAD/MYR 3.1405 3.085 3.0774 3.0744 3.085 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CAD/NAD 11.0361 11.1512 - 11.1443 11.1546 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/NOK 6.4402 6.4807 6.4791 6.4791 6.5168 0.02 0.34% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CAD/NPR 84.17 86.43 - 86.43 86.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/NZD 1.1434 1.0994 1.1012 1.0994 1.1062 0.00 0.31% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CAD/OMR 0.2943 0.2963 - 0.296 0.2964 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/PAB 0.7469 0.78 - 0.78 0.784 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/PEN - 2.5026 2.5028 2.499 2.509 0.01 0.26% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CAD/PHP 40.89 40.95 - 40.95 41.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/PKR 93.804 105.309 105.471 105.309 105.48 0.45 0.42% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۳۹
CAD/PLN 2.8427 2.8864 2.8848 2.8835 2.8976 0.01 0.17% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CAD/QAR 2.7917 2.7932 - 2.7915 2.7939 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/RON 3.0723 3.08 - 3.0778 3.0819 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/RUB 51.59 49.766 49.719 49.719 49.974 0.26 0.52% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CAD/SAR 2.8731 2.8307 2.8287 2.8234 2.8307 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CAD/SEK 6.9709 7.0383 7.0355 6.9862 7.0861 0.05 0.71% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CAD/SGD 1.0466 1.0236 1.0218 1.0207 1.024 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CAD/THB 25.018 23.537 23.503 23.477 23.555 0.03 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CAD/TRY 4.6533 3.9957 3.9903 3.9903 4.0085 0.01 0.28% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CAD/TWD 22.78 22.618 22.62 22.618 22.62 0.05 0.23% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۲۱
CAD/UAH 20.9403 19.634 - 19.634 19.634 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
CAD/VEF 60049.6651 60200.1656 - 60082.6136 60295.4477 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
CAD/XAF 434.61 434.61 - 434.61 436.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/XCD 2.0616 2.0837 - 2.0828 2.0844 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/XOF 434.61 434.61 - 434.61 446.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/ZAR 11.039 10.6471 10.6583 10.6471 10.6985 0.02 0.21% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CHF/CAD 1.3247 1.3208 1.3224 1.3179 1.3249 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CLP/CAD - 0.002 - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۱۷:۲۷
CNY/CAD 0.1904 0.1955 0.196 0.1955 0.1963 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
COP/CAD - 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۶:۵۱
CZK/CAD - 0.0584 0.0585 0.0581 0.0585 0.00 0.34% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۴۲
DKK/CAD 0.2024 0.201 0.2012 0.2004 0.2014 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
ETH/CAD - 193.05 193.41 190.31 195.25 0.45 0.23% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
HKD/CAD 0.1661 0.1684 0.1688 0.1684 0.1691 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
HRK/CAD - 0.2024 0.2025 0.2018 0.2027 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
HUF/CAD - 0.0047 - 0.0047 0.0048 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۱۷:۲۷
IDR/CAD 0.8986 0.9375 0.9439 0.9361 0.944 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
INR/CAD - 0.0186 0.0185 0.0185 0.0186 0.00 0.54% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۰
JPY/CAD 0.0118 0.012 0.0121 0.012 0.0121 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۱۵
KRW/CAD 0.0012 0.1177 0.1178 0.1175 0.1178 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
KYD/CAD - 1.5852 1.5891 1.5852 1.5922 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
MXN/CAD 0.0689 0.069 0.0691 0.0687 0.0691 0.00 0.29% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۴۲
MYR/CAD - 0.3246 0.3247 0.3235 0.3251 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
NOK/CAD 0.1552 0.1543 0.1542 0.1534 0.1543 0.00 0.39% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۳۹
PEN/CAD - 0.3985 0.3994 0.3961 0.4001 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
PLN/CAD 0.3516 0.3517 - 0.3514 0.3519 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/CAD 0.0194 0.0201 - 0.0201 0.0201 0.00 0.50% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۰
SAR/CAD 0.3476 0.3477 - 0.3476 0.3479 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/CAD 0.1434 0.142 0.1421 0.1411 0.1431 0.00 0.70% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۴۲
SGD/CAD 0.9548 0.9766 0.9784 0.9763 0.9795 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
THB/CAD - 0.0424 0.0425 0.0424 0.0426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
TRY/CAD 0.2145 0.2145 - 0.2144 0.2156 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TWD/CAD 0.0425 0.0431 0.0432 0.0428 0.0432 0.00 0.47% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۴۲
VEF/CAD 0.0114 0.0114 - 0.0114 0.0114 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VND/CAD - 0.0056 0.0057 0.0056 0.0057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
XAG/CAD - 21.1404 21.1364 20.8849 21.1421 0.23 1.08% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
XAU/CAD - 1771.77 1771.93 1754.81 1775.04 12.69 0.72% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
ZAR/CAD 0.0906 0.0939 0.0938 0.0934 0.0939 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
پوند / دلار کانادا 1.6825 1.7264 1.7267 1.71 1.7273 0.02 0.95% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
دلار / دلار کانادا 1.321 1.3214 1.3212 1.3209 1.3283 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۲
دلار کانادا / دلار 0.7565 0.7568 0.7572 0.7531 0.7573 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۲
یورو / دلار کانادا 1.5095 1.4999 1.501 1.4954 1.5024 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
دلار کانادا / ین ژاپن 84.45 83.612 83.529 83.304 83.612 0.07 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
دلار کانادا / فرانک سوییس 0.7546 0.7569 0.7559 0.7545 0.7586 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
دلار استرالیا / دلار کانادا 0.9596 0.9468 0.9466 0.9417 0.9468 0.00 0.32% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۰۹
دلار نیوزیلند / دلار کانادا 0.8741 0.9092 0.9078 0.9036 0.9092 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸