شاخص یاب
کانادا کانادا
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7634
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۷
ساعت 22:43:25
0 (0.47%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.09%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.24%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

900
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۷
ساعت 23:05:54
75 (7.68%)
تغییر ۳ ماهه
18 (1.95%)
تغییر ۶ ماهه
40 (4.29%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی کانادا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/CAD 0.3549 0.3568 - 0.3565 0.3568 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۲۱
ARS/CAD 0.0435 0.0355 - 0.0355 0.036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
BGN/CAD - 0.7685 - 0.7669 0.769 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
BMD/CAD - 1.306 - 1.3055 1.3084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
BRL/CAD 0.3216 0.3529 - 0.3525 0.3551 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
BTC/CAD - 8736.66 - 8571.05 8736.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
CAD/AED 2.8168 2.8052 - 2.7998 2.8062 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
CAD/ARS 22.996 28.1478 - 27.8044 28.1478 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
CAD/AUD 1.0418 1.0803 - 1.0773 1.0811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
CAD/BBD 1.4949 1.5612 1.5616 1.561 1.5691 0.01 0.44% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/BGN - 1.3012 - 1.3003 1.3038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
CAD/BHD 0.2872 0.2912 0.2913 0.2911 0.2913 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/BMD - 0.7656 - 0.7642 0.7659 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
CAD/BRL 3.1039 2.8286 - 2.8102 2.8314 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
CAD/BYN 1.5565 1.5632 1.5634 1.563 1.5711 0.01 0.44% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/CLP 508.86 521.89 - 520.1 523.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
CAD/CNH - 5.302 - 5.302 5.302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۱:۳۹
CAD/CNY 5.2448 5.2964 - 5.2884 5.3005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
CAD/COP 2283.15 2286.22 2286.92 2285.69 2291.86 4.06 0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/CZK 17.03 17.143 - 17.131 17.225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
CAD/DKK 4.942 4.9623 - 4.9577 4.9733 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
CAD/EGP 13.6832 13.7292 13.7338 13.7173 13.7338 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/EUR 0.6623 0.6652 - 0.6646 0.6666 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
CAD/GBP 0.5942 0.5882 - 0.586 0.5892 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
CAD/HKD 6.0186 5.9877 - 5.9759 6.0081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
CAD/HRK - 4.9435 - 4.9373 4.9556 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
CAD/HUF 214.25 214.57 - 214.43 215.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
CAD/IDR 10975.3 11582.1 - 11430.9 11593.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
CAD/INR 53.524 56.138 - 56.039 56.334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
CAD/ISK 82.03 90.4545 - 89.7604 91.0436 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
CAD/JMD 103 105.38 105.41 105.37 105.91 0.45 0.43% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/JOD 0.5422 0.5461 0.5462 0.546 0.5462 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/KES 76.65 78.19 78.2 78.14 78.75 0.06 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/KRW 856.77 867.78 - 863.34 867.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
CAD/KWD 0.2322 0.2309 - 0.2306 0.2314 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۱۲
CAD/KYD - 0.6369 - 0.6356 0.6388 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
CAD/LBP 1128.54 1181.53 1181.89 1163.88 1181.89 4.95 0.42% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/LFX - 1.544 - 1.544 1.547 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۴۲
CAD/LKR 120.29 124.93 124.96 123.18 124.96 1.76 1.43% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/LTL 2.2788 2.2788 - 2.2784 2.2843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
CAD/MAD 7.0638 7.4612 7.4628 7.2579 7.4635 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/MXN 14.5081 14.801 - 14.772 14.827 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
CAD/MYR 3.1405 3.1754 - 3.1709 3.1784 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
CAD/NAD 11.0361 11.1512 11.1546 11.1443 11.1546 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/NOK 6.4402 6.3302 - 6.2959 6.3337 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
CAD/NPR 84.17 86.43 86.45 86.43 86.85 0.36 0.42% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/NZD 1.1434 1.165 - 1.1629 1.1673 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
CAD/OMR 0.2943 0.2963 0.2964 0.296 0.2964 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/PAB 0.7469 0.78 0.7803 0.78 0.784 0.00 0.44% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/PEN - 2.5486 - 2.5404 2.5486 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
CAD/PHP 40.89 40.95 41.06 40.95 41.06 0.02 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/PKR 93.804 102.04 - 101.238 102.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
CAD/PLN 2.8427 2.854 - 2.8535 2.865 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۱۲
CAD/QAR 2.7917 2.7932 2.7939 2.7915 2.7939 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/RON 3.0723 3.08 3.0789 3.0778 3.0819 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/RUB 51.59 50.041 - 49.769 50.083 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
CAD/SAR 2.8731 2.864 - 2.8588 2.8653 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
CAD/SEK 6.9709 6.8964 - 6.8649 6.9062 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
CAD/SGD 1.0466 1.0526 - 1.051 1.0547 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
CAD/THB 25.018 25.089 - 24.847 25.124 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
CAD/TRY 4.6533 4.4083 - 4.3102 4.4622 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
CAD/TWD 22.78 22.981 - 22.815 23.016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۴۲
CAD/UAH 20.9403 21.3375 21.3441 21.3375 21.44 0.08 0.39% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/VEF 60049.6651 60200.1656 - 60082.6136 60295.4477 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
CAD/XAF 434.61 434.61 434.74 434.61 436.82 1.87 0.43% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/XCD 2.0616 2.0837 2.0844 2.0828 2.0844 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/XOF 434.61 434.61 434.74 434.61 446.49 11.54 2.66% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/ZAR 11.039 10.9741 - 10.9243 10.9928 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
CHF/CAD 1.3247 1.3162 - 1.3135 1.3179 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
CNY/CAD 0.1904 0.1887 - 0.1885 0.189 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
COP/CAD - 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۶:۵۱
CZK/CAD - 0.0583 - 0.0581 0.0584 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
DKK/CAD 0.2024 0.2015 - 0.201 0.2016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
HKD/CAD 0.1661 0.167 - 0.1664 0.1673 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
HRK/CAD - 0.2023 - 0.2018 0.2025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
HUF/CAD - 0.0047 - 0.0046 0.0047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۴۲
IDR/CAD 0.8986 0.863 - 0.859 0.8635 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
INR/CAD - 0.0178 - 0.0177 0.0178 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۴۲
JPY/CAD 0.0118 0.0117 - 0.0116 0.0117 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۴۲
KRW/CAD 0.0012 0.1151 - 0.1151 0.1157 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۲۱
KYD/CAD - 1.5699 - 1.5652 1.573 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
MXN/CAD 0.0689 0.0675 - 0.0674 0.0677 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۸:۳۳
MYR/CAD - 0.3147 - 0.3134 0.3151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
NOK/CAD 0.1552 0.1579 - 0.1578 0.1587 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۸:۳۳
PEN/CAD - 0.3922 - 0.3917 0.3936 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
PLN/CAD 0.3516 0.3517 0.3516 0.3514 0.3519 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/CAD 0.0194 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۴۲
SAR/CAD 0.3476 0.3477 0.3476 0.3476 0.3479 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/CAD 0.1434 0.145 - 0.1448 0.1456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۱۲
SGD/CAD 0.9548 0.9496 - 0.9479 0.9512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
THB/CAD - 0.0398 - 0.0398 0.0402 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۸:۳۳
TRY/CAD 0.2145 0.2145 0.2144 0.2144 0.2156 0.00 0.33% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TWD/CAD 0.0425 0.0423 - 0.0422 0.0426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
VEF/CAD 0.0114 0.0114 - 0.0114 0.0114 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VND/CAD - 0.0055 - 0.0055 0.0056 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۴۲
XAG/CAD - 19.3088 - 19.0378 19.3927 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
XAU/CAD - 1614.43 - 1600.64 1623.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
ZAR/CAD 0.0906 0.0911 - 0.0909 0.0913 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۱۲
دلار / دلار کانادا 1.3097 1.31 - 1.3085 1.3121 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۳
دلار کانادا / دلار 0.7634 0.7634 - 0.7621 0.7647 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۳