شاخص یاب
کانادا کانادا
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7472
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 01:31:09
0 (2.61%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.46%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.82%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

879
قیمت روز
1 (0.06%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 01:03:24
70 (7.37%)
تغییر ۳ ماهه
86 (8.89%)
تغییر ۶ ماهه
78 (8.10%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی کانادا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/CAD 0.3549 0.3643 0.3641 0.3634 0.3643 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
ARS/CAD 0.0435 0.0351 0.0352 0.0349 0.0354 0.00 0.57% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۱۸
BGN/CAD - 0.7731 0.7737 0.7731 0.7737 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
BMD/CAD - 1.3346 1.3354 1.3346 1.3354 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
BRL/CAD 0.3216 0.3415 - 0.3415 0.3415 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۱۵
BTC/CAD - 4713.65 4600.09 4600.09 4713.65 60.19 1.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CAD/AED 2.8168 2.7426 2.7428 2.7426 2.7453 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CAD/ARS 22.996 28.4929 28.5062 28.4929 28.5062 0.04 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CAD/AUD 1.0418 1.0405 1.0401 1.0401 1.0405 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
CAD/BBD 1.4949 1.5612 1.5616 1.561 1.5691 0.01 0.44% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/BGN - 1.2924 1.2923 1.2923 1.2924 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CAD/BHD 0.2872 0.2912 0.2913 0.2911 0.2913 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/BMD - 0.7486 0.7492 0.7486 0.7492 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۱۵
CAD/BRL 3.1039 2.9231 2.9227 2.9227 2.9231 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CAD/BYN 1.5565 1.5632 1.5634 1.563 1.5711 0.01 0.44% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/CLP 508.86 510.65 511.07 510.65 511.13 0.59 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CAD/CNH - 5.16 - 5.16 5.16 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۵۴
CAD/CNY 5.2448 5.152 5.1526 5.152 5.1574 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CAD/COP 2283.15 2286.22 2286.92 2285.69 2291.86 4.06 0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/CZK 17.03 17.027 17.031 17.027 17.053 0.03 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CAD/DKK 4.942 4.9309 4.9314 4.9309 4.9361 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CAD/EGP 13.6832 13.7292 13.7338 13.7173 13.7338 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/EUR 0.6623 0.6604 0.6605 0.6604 0.6611 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CAD/GBP 0.5942 0.5931 0.5935 0.5931 0.5935 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CAD/HKD 6.0186 5.8345 5.8327 5.8327 5.836 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CAD/HRK - 4.8813 4.8801 4.8801 4.886 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CAD/HUF 214.25 213.69 213.77 213.69 213.93 0.43 0.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CAD/IDR 10975.3 10886.6 10887 10886.6 10895.8 11.10 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CAD/INR 53.524 53.671 53.66 53.66 53.696 0.06 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CAD/ISK 82.03 91.9516 91.928 91.928 92.7701 0.28 0.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۵۱
CAD/JMD 103 105.38 105.41 105.37 105.91 0.45 0.43% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/JOD 0.5422 0.5461 0.5462 0.546 0.5462 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/KES 76.65 78.19 78.2 78.14 78.75 0.06 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/KRW 856.77 844.99 845.05 844.99 847.06 2.20 0.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CAD/KWD 0.2322 0.2269 0.227 0.2269 0.2272 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CAD/KYD - 0.6221 0.6226 0.6221 0.6226 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۱۵
CAD/LBP 1128.54 1181.53 1181.89 1163.88 1181.89 4.95 0.42% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/LFX - 1.527 1.528 1.524 1.528 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۵۱
CAD/LKR 120.29 124.93 124.96 123.18 124.96 1.76 1.43% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/LTL 2.2788 2.2788 - 2.2784 2.2843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
CAD/MAD 7.0638 7.4612 7.4628 7.2579 7.4635 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/MXN 14.5081 15.106 15.104 15.104 15.106 0.05 0.32% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CAD/MYR 3.1405 3.1237 3.1242 3.1237 3.1274 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CAD/NAD 11.0361 11.1512 11.1546 11.1443 11.1546 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/NOK 6.4402 6.4346 6.4387 6.4346 6.4452 0.01 0.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CAD/NPR 84.17 86.43 86.45 86.43 86.85 0.36 0.42% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/NZD 1.1434 1.0986 1.0981 1.0981 1.0986 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CAD/OMR 0.2943 0.2963 0.2964 0.296 0.2964 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/PAB 0.7469 0.78 0.7803 0.78 0.784 0.00 0.44% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/PEN - 2.5051 2.5066 2.499 2.5066 0.02 0.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۵۱
CAD/PHP 40.89 40.95 41.06 40.95 41.06 0.02 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/PKR 93.804 103.938 103.98 103.938 103.98 1.28 1.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۴۵
CAD/PLN 2.8427 2.8327 2.8345 2.8327 2.8364 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CAD/QAR 2.7917 2.7932 2.7939 2.7915 2.7939 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/RON 3.0723 3.08 3.0789 3.0778 3.0819 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/RUB 51.59 49.831 49.875 49.831 49.909 0.09 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CAD/SAR 2.8731 2.8006 2.801 2.8006 2.801 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CAD/SEK 6.9709 6.7648 6.7682 6.7648 6.7774 0.01 0.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CAD/SGD 1.0466 1.0282 1.028 1.028 1.0289 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CAD/THB 25.018 24.502 24.495 24.495 24.526 0.02 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CAD/TRY 4.6533 3.9985 4.0077 3.9985 4.0129 0.02 0.40% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CAD/TWD 22.78 22.404 - 22.404 22.404 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
CAD/UAH 20.9403 21.3375 21.3441 21.3375 21.44 0.08 0.39% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/VEF 60049.6651 60200.1656 - 60082.6136 60295.4477 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
CAD/XAF 434.61 434.61 434.74 434.61 436.82 1.87 0.43% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/XCD 2.0616 2.0837 2.0844 2.0828 2.0844 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/XOF 434.61 434.61 434.74 434.61 446.49 11.54 2.66% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/ZAR 11.039 10.746 10.7449 10.7449 10.7713 0.03 0.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CHF/CAD 1.3247 1.3404 1.3411 1.3404 1.3412 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CLP/CAD - 0.002 - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۸:۲۴
CNY/CAD 0.1904 0.1938 0.1937 0.1937 0.1938 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۱۵
COP/CAD - 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۶:۵۱
CZK/CAD - 0.0587 - 0.0587 0.0587 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۵۴
DKK/CAD 0.2024 0.2027 0.2026 0.2026 0.2027 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۱۵
HKD/CAD 0.1661 0.1712 0.1714 0.1712 0.1714 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
HRK/CAD - 0.2047 0.2049 0.2046 0.2049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
HUF/CAD - 0.0047 - 0.0047 0.0047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱:۱۵
IDR/CAD 0.8986 0.918 0.9173 0.9173 0.918 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۱۵
INR/CAD - 0.0186 - 0.0186 0.0186 0.00 0.54% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۳۹
JPY/CAD 0.0118 0.0118 - 0.0117 0.0118 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۴۵
KRW/CAD 0.0012 0.1182 0.1181 0.1181 0.1182 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۱۵
KYD/CAD - 1.606 1.607 1.6058 1.607 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
MXN/CAD 0.0689 0.0661 0.0662 0.0661 0.0662 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
MYR/CAD - 0.3197 0.3194 0.3193 0.3197 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۱۵
NOK/CAD 0.1552 0.1552 - 0.1552 0.1552 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۱۵
PEN/CAD - 0.3992 0.3995 0.3991 0.3995 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
PLN/CAD 0.3516 0.3517 0.3516 0.3514 0.3519 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/CAD 0.0194 0.02 0.0201 0.02 0.0202 0.00 1.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۴۵
SAR/CAD 0.3476 0.3477 0.3476 0.3476 0.3479 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/CAD 0.1434 0.1476 0.1477 0.1476 0.1477 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
SGD/CAD 0.9548 0.9716 0.9723 0.9716 0.9723 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
THB/CAD - 0.0408 0.0407 0.0407 0.0408 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۱۵
TRY/CAD 0.2145 0.2145 0.2144 0.2144 0.2156 0.00 0.33% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TWD/CAD 0.0425 0.0434 0.0433 0.0431 0.0434 0.00 0.46% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۵۱
VEF/CAD 0.0114 0.0114 - 0.0114 0.0114 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VND/CAD - 0.0057 - 0.0057 0.0057 0.00 1.79% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
XAG/CAD - 19.5038 19.5144 19.5038 19.5145 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
XAU/CAD - 1658.2 1658.12 1656.85 1658.2 1.93 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
ZAR/CAD 0.0906 0.0929 0.093 0.0929 0.093 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۵۴
پوند / دلار کانادا 1.6825 1.6839 1.6842 1.6839 1.6842 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
دلار / دلار کانادا 1.3384 1.3386 1.3385 1.3373 1.3396 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
دلار کانادا / دلار 0.7469 0.7472 0.7471 0.7463 0.7479 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۱
یورو / دلار کانادا 1.5095 1.5126 1.5136 1.5124 1.5136 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
دلار کانادا / ین ژاپن 84.45 84.649 84.667 84.649 84.697 0.11 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
دلار کانادا / فرانک سوییس 0.7546 0.7453 0.7454 0.7453 0.7455 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۱۵
دلار استرالیا / دلار کانادا 0.9596 0.9602 0.9613 0.9602 0.9613 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
دلار نیوزیلند / دلار کانادا 0.8741 0.9093 0.9104 0.9093 0.9104 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰