شاخص یاب
کانادا کانادا
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7613
قیمت روز
0 (0.47%)
تغییر روزانه
۲۴ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 21:14:20
0 (1.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.94%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.88%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

962
قیمت روز
11 (1.16%)
تغییر روزانه
۲۴ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 21:03:14
28 (2.98%)
تغییر ۳ ماهه
52 (5.76%)
تغییر ۶ ماهه
69 (7.78%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی کانادا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/CAD 0.3582 0.3582 0.3584 0.3554 0.3585 0.00 0.59% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
ARS/CAD 0.0437 0.0437 0.0438 0.0431 0.0442 0.00 0.69% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
BGN/CAD - 0.7617 0.7624 0.7566 0.7624 0.00 0.42% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۵
BMD/CAD - 1.3124 1.3135 1.3021 1.3135 0.01 0.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
BRL/CAD 0.3367 0.3373 0.3367 0.3355 0.3393 0.00 0.44% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
BTC/CAD - 8747.23 8793.97 8289.81 8793.97 459.17 5.54% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۵
CAD/AED 2.7919 2.7921 2.7923 2.7901 2.8147 0.02 0.56% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAD/ARS 22.871 22.877 22.856 22.604 23.164 0.14 0.60% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAD/AUD 1.05 1.0502 1.0508 1.0502 1.0616 0.01 0.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAD/BBD 1.4883 1.5555 1.5552 1.5538 1.575 0.01 0.53% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAD/BGN - 1.3129 1.3116 1.3116 1.3214 0.01 0.40% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۵
CAD/BHD 0.2851 0.2881 0.2882 0.2881 0.2928 0.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAD/BMD - 0.7619 0.7612 0.7612 0.7679 0.00 0.59% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
CAD/BRL 2.9645 2.9698 2.9753 2.9526 2.9857 0.01 0.43% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAD/BYN 1.5613 1.5681 1.568 1.5665 1.5834 0.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAD/CLP 507.18 507.94 507.9 506.59 516.82 0.18 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAD/CNH - 5.267 - 5.267 5.267 0.25 5.05% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۱:۳۰
CAD/CNY 5.27 5.273 5.2719 5.2689 5.2921 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAD/COP 2315.27 2318.46 2318.29 2298.77 2346.97 20.39 0.89% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAD/CZK 17.27 17.3 17.31 17.3 17.4 0.05 0.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAD/DKK 4.9975 4.9987 5.0012 4.9987 5.0364 0.03 0.52% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAD/EGP 13.5814 13.627 13.6303 13.5949 13.7291 0.08 0.56% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAD/EUR 0.6704 0.6705 0.6708 0.6704 0.6758 0.00 0.55% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAD/GBP 0.5986 0.5987 0.599 0.5984 0.6026 0.00 0.43% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAD/HKD 5.9671 5.969 5.9671 5.9612 6.0175 0.03 0.54% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAD/HRK - 4.9815 4.9802 4.9802 5.0171 0.03 0.53% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۵
CAD/HUF 217.4 217.55 217.93 217.41 219.36 0.29 0.13% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAD/IDR 11122.4 11129.1 11133.3 11127.9 11391.3 58.20 0.52% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAD/INR 53.172 53.202 53.199 53.14 53.654 0.33 0.62% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAD/ISK 82.92 83.37 83.41 83.33 84.31 0.56 0.67% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAD/JMD 101.41 103.8 104.37 103.8 105.7 0.56 0.54% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
CAD/JOD 0.5372 0.5417 0.5413 0.5413 0.5457 0.00 0.54% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
CAD/KES 75.87 77.4 77.42 77.29 78.49 0.33 0.43% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAD/KRW 862.8 864.82 864.68 863.58 868.96 0.09 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAD/KWD 0.23 0.2315 0.2312 0.2312 0.2331 0.00 0.35% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
CAD/KYD - 0.6336 0.6328 0.6328 0.6414 0.00 0.51% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۵
CAD/LBP 1144.82 1152.5 1150.25 1150.25 1191.94 8.19 0.71% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
CAD/LFX - 1.538 1.541 1.538 1.548 0.01 0.46% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۹
CAD/LKR 121.69 121.83 121.67 121.67 125.67 0.66 0.54% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
CAD/LTL 2.2788 2.2788 - 2.2784 2.2843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
CAD/MAD 7.1914 7.3768 7.3735 7.3397 7.4224 0.04 0.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
CAD/MXN 14.5788 14.5864 14.6237 14.4314 14.6397 0.12 0.85% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAD/MYR 3.1171 3.1209 3.1201 3.1187 3.1423 0.01 0.23% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAD/NAD 10.8441 10.8517 10.8468 10.8309 11.0261 0.16 1.51% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAD/NOK 6.4367 6.4394 6.44 6.4331 6.4588 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAD/NPR 83.89 86.17 86.18 86.12 87.22 0.47 0.55% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAD/NZD 1.1581 1.1586 1.1591 1.1586 1.168 0.00 0.40% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAD/OMR 0.2917 0.2937 0.2934 0.2934 0.296 0.00 0.54% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
CAD/PAB 0.7433 0.7766 0.7767 0.7765 0.7868 0.00 0.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAD/PEN - 2.5235 2.5214 2.5083 2.5235 0.01 0.57% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۵
CAD/PHP 40.67 40.67 40.72 40.67 41.07 0.23 0.57% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAD/PKR 93.122 93.198 93.106 93.106 95.189 1.44 1.54% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
CAD/PLN 2.9013 2.9032 2.907 2.8994 2.9229 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAD/QAR 2.7666 2.7681 2.7683 2.7663 2.7904 0.02 0.57% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAD/RON 3.1219 3.1295 3.133 3.1295 3.1494 0.01 0.40% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAD/RUB 51.36 51.36 51.42 50.71 51.43 0.59 1.16% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAD/SAR 2.8503 2.8513 2.8516 2.8503 2.877 0.02 0.65% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAD/SEK 7.0086 7.0181 7.0138 6.9966 7.0325 0.02 0.32% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAD/SGD 1.0492 1.0494 1.0497 1.0492 1.0562 0.00 0.40% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAD/THB 25.341 25.363 25.365 25.346 25.576 0.13 0.51% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAD/TRY 4.5849 4.6112 4.5954 4.5848 5.0388 0.24 5.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAD/TWD 22.877 24.226 24.39 24.226 24.39 0.02 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۸
CAD/UAH 20.6818 21.0618 21.0634 21.0474 21.3526 0.14 0.65% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAD/VEF 60049.6651 60200.1656 - 60082.6136 60295.4477 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
CAD/XAF 440.56 440.56 440.6 439.84 442.78 0.72 0.16% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAD/XCD 2.0431 2.0651 2.0652 2.0636 2.0816 0.01 0.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAD/XOF 436.27 441.59 441.62 441.06 444.38 1.04 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAD/ZAR 11.0407 11.0477 11.099 10.8606 11.228 0.15 1.39% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CHF/CAD 1.3225 1.3229 1.3235 1.3111 1.3246 0.01 0.54% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CNY/CAD 0.1897 0.1897 0.1899 0.1892 0.19 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
COP/CAD - 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۶:۵۱
CZK/CAD - 0.0578 0.0577 0.0576 0.0578 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۹
DKK/CAD 0.2001 0.2001 0.2 0.1986 0.2001 0.00 0.50% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
HKD/CAD 0.1675 0.1676 0.1678 0.1663 0.1678 0.00 0.54% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
HRK/CAD - 0.2008 0.2005 0.1993 0.2008 0.00 0.55% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۹
HUF/CAD - 0.0046 - 0.0046 0.0046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۶:۵۱
IDR/CAD 0.8987 0.8988 0.8986 0.8902 0.8992 0.00 0.53% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
INR/CAD - 0.0188 - 0.0188 0.0188 0.00 0.53% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۵۴
JPY/CAD 0.0119 0.0119 0.0118 0.0117 0.0119 0.00 0.85% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۳۳
KRW/CAD 0.0012 0.1172 - 0.1172 0.1172 0.00 1.02% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۵:۰۷
KYD/CAD - 1.5781 1.5799 1.559 1.5799 0.01 0.50% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۵
MXN/CAD 0.0686 0.0686 0.0684 0.0683 0.0693 0.00 0.87% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
MYR/CAD - 0.3207 0.3208 0.3168 0.3208 0.00 0.28% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۵
NOK/CAD 0.1553 0.1553 0.1552 0.1549 0.1555 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
PEN/CAD - 0.396 0.3965 0.3953 0.3976 0.00 0.45% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۵
PLN/CAD 0.3446 0.3446 0.3441 0.3422 0.3451 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
RUB/CAD 0.0195 0.0195 0.0194 0.0194 0.0196 0.00 1.03% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
SAR/CAD 0.3505 0.3505 0.3508 0.348 0.3511 0.00 0.46% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
SEK/CAD 0.1426 0.1426 0.1427 0.1422 0.143 0.00 0.28% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
SGD/CAD 0.9529 0.9532 0.953 0.9472 0.9534 0.00 0.40% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
THB/CAD - 0.0395 0.0394 0.0392 0.0395 0.00 0.51% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۳۰
TRY/CAD 0.2175 0.2175 0.2181 0.1997 0.2186 0.01 5.38% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
TWD/CAD 0.0426 0.0426 0.0427 0.0425 0.0427 0.00 0.47% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
VEF/CAD 0.0114 0.0114 - 0.0114 0.0114 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VND/CAD - 0.0056 - 0.0056 0.0056 0.00 1.82% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۳۰
XAG/CAD - 19.016 19.0132 19.0132 19.7107 0.69 3.62% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۵
XAU/CAD - 1548.37 1552.96 1548.37 1562.6 13.85 0.89% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۵
ZAR/CAD 0.0905 0.0905 0.0902 0.0892 0.0921 0.00 1.44% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
دلار / دلار کانادا 1.3137 1.3139 1.314 1.3053 1.3175 0.01 0.47% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۱۴
دلار کانادا / دلار 0.7612 0.7613 0.7611 0.7589 0.7666 0.00 0.47% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۱۴