کالایاب
شاخص یاب
کانادا کانادا
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7519
قیمت روز
0 (0.11%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 13:27:17
0 (0.80%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.79%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.93%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

967
قیمت روز
1 (0.08%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:32:00
16 (1.63%)
تغییر ۳ ماهه
12 (1.29%)
تغییر ۶ ماهه
4 (0.45%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی کانادا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/CAD 0.3549 0.3627 - 0.362 0.3627 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
ARS/CAD 0.0435 0.0243 - 0.0243 0.0243 0.00 0.41% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۰:۱۸
BGN/CAD - 0.7561 - 0.7552 0.7561 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
BHD/CAD - 3.3027 - 3.3027 3.3027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
BMD/CAD - 1.328 1.3276 1.3276 1.3285 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۱۸
BRL/CAD 0.3216 0.3295 - 0.3267 0.3295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
BTC/CAD - 14298.4 - 14197.46 14298.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
CAD/AED 2.8168 2.7551 - 2.7551 2.7553 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
CAD/ARS 22.996 41.1007 41.1173 41.0845 41.1173 0.20 0.48% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۱۸
CAD/AUD 1.0418 1.1085 1.1079 1.1074 1.1085 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۱۸
CAD/BBD 1.4949 1.5612 - 1.561 1.5691 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/BDT - 64.616 - 64.616 64.616 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
CAD/BGN - 1.3224 - 1.3224 1.3238 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
CAD/BHD 0.2872 0.3027 - 0.3027 0.3027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
CAD/BMD - 0.7529 0.7531 0.7526 0.7531 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۱۸
CAD/BRL 3.1039 3.0294 - 3.0294 3.0555 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
CAD/BYN 1.5565 1.5632 - 1.563 1.5711 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/CLP 508.86 532.89 - 532.89 535.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
CAD/CNH - 5.316 - 5.316 5.316 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۵:۳۶
CAD/CNY 5.2448 5.2951 - 5.2951 5.2962 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
CAD/COP 2283.15 2286.22 - 2285.69 2291.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/CZK 17.03 17.442 - 17.442 17.462 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
CAD/DKK 4.942 5.0413 - 5.0413 5.0468 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
CAD/EGP 13.6832 13.7292 - 13.7173 13.7338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/EUR 0.6623 0.6762 - 0.6762 0.6769 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
CAD/GBP 0.5942 0.6173 - 0.6173 0.6208 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
CAD/HKD 6.0186 5.8831 - 5.8825 5.8831 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
CAD/HRK - 4.9933 - 4.9933 4.9999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
CAD/HUF 214.25 221.5 - 221.43 221.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
CAD/IDR 10975.3 10534 - 10534 10548.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
CAD/INR 53.524 53.632 - 53.632 53.721 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
CAD/ISK 82.03 93.2314 - 93.2314 93.2397 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
CAD/JMD 103 105.38 - 105.37 105.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/JOD 0.5422 0.5461 - 0.546 0.5462 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/KES 76.65 79.416 - 79.416 79.416 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۳۰
CAD/KRW 856.77 905.57 - 905.09 905.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
CAD/KWD 0.2322 0.2274 - 0.2274 0.2275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
CAD/KYD - 0.625 - 0.625 0.6264 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
CAD/LBP 1128.54 1181.53 - 1163.88 1181.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/LFX - 1.537 - 1.537 1.539 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
CAD/LKR 120.29 124.93 - 123.18 124.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/LTL 2.2788 2.2788 - 2.2784 2.2843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
CAD/MAD 7.0638 7.4612 - 7.2579 7.4635 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/MXN 14.5081 14.82 - 14.82 14.889 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
CAD/MYR 3.1405 3.1349 - 3.1349 3.1366 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
CAD/NAD 11.0361 11.1512 - 11.1443 11.1546 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/NOK 6.4402 6.7521 - 6.7505 6.7521 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
CAD/NPR 84.17 86.43 - 86.43 86.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/NZD 1.1434 1.169 - 1.169 1.1702 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
CAD/OMR 0.2943 0.2963 - 0.296 0.2964 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/PAB 0.7469 0.78 - 0.78 0.784 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/PEN - 2.535 - 2.535 2.5399 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
CAD/PHP 40.89 40.95 - 40.95 41.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/PKR 93.804 120.165 - 120.165 120.171 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
CAD/PLN 2.8427 2.9457 - 2.9457 2.9485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
CAD/QAR 2.7917 2.7932 - 2.7915 2.7939 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/RON 3.0723 3.08 - 3.0778 3.0819 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/RUB 51.59 49.967 - 49.967 50.083 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
CAD/SAR 2.8731 2.8112 - 2.8112 2.8118 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
CAD/SEK 6.9709 7.2794 - 7.2794 7.2859 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
CAD/SGD 1.0466 1.0389 - 1.0389 1.0395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
CAD/THB 25.018 23.063 - 23.063 23.076 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
CAD/TRY 4.6533 4.3049 - 4.2877 4.3049 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
CAD/TWD 22.78 23.041 - 23.041 23.041 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۲۰:۳۹
CAD/UAH 20.9403 19.634 - 19.634 19.634 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
CAD/VEF 60049.6651 60200.1656 - 60082.6136 60295.4477 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
CAD/XAF 434.61 434.61 - 434.61 436.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/XCD 2.0616 2.0837 - 2.0828 2.0844 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/XOF 434.61 434.61 - 434.61 446.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/ZAR 11.039 11.5262 - 11.5219 11.5262 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
CHF/CAD 1.3247 1.3611 - 1.3606 1.3611 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
CLP/CAD - 0.0019 - 0.0018 0.0019 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۳۶
CNY/CAD 0.1904 0.1888 - 0.1888 0.1888 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۵:۳۶
COP/CAD - 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۶:۵۱
CZK/CAD - 0.0573 - 0.0573 0.0573 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۵:۳۶
DKK/CAD 0.2024 0.1983 - 0.1981 0.1983 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
ETH/CAD - 260 - 260 261.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
HKD/CAD 0.1661 0.17 - 0.17 0.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۵:۳۶
HRK/CAD - 0.2003 - 0.2 0.2003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
HUF/CAD - 0.0045 - 0.0045 0.0045 0.00 2.22% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۵:۳۶
IDR/CAD 0.8986 0.9355 - 0.9342 0.9355 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
INR/CAD - 0.0186 - 0.0186 0.0186 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
JPY/CAD 0.0118 0.0125 - 0.0124 0.0125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۳۶
KRW/CAD 0.0012 0.1104 - 0.1104 0.1104 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۵:۳۶
KYD/CAD - 1.5998 - 1.596 1.5998 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
MXN/CAD 0.0689 0.0675 - 0.0675 0.0675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
MYR/CAD - 0.3188 - 0.3186 0.3188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
NOK/CAD 0.1552 0.1481 - 0.1481 0.1481 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۵:۳۶
PEN/CAD - 0.3941 - 0.3936 0.3941 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
PLN/CAD 0.3516 0.3517 - 0.3514 0.3519 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/CAD 0.0194 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۵:۳۶
SAR/CAD 0.3476 0.3477 - 0.3476 0.3479 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/CAD 0.1434 0.1373 - 0.1372 0.1373 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
SGD/CAD 0.9548 0.9624 - 0.9617 0.9624 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
THB/CAD - 0.0433 - 0.0433 0.0433 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۵:۳۶
TRY/CAD 0.2145 0.2145 - 0.2144 0.2156 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TWD/CAD 0.0425 0.0426 - 0.0426 0.0426 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
VEF/CAD 0.0114 0.0114 - 0.0114 0.0114 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VND/CAD - 0.0057 - 0.0057 0.0057 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
XAG/CAD - 22.8314 - 22.6829 22.8314 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
XAU/CAD - 2004.51 - 2004.51 2005.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
ZAR/CAD 0.0906 0.0867 - 0.0867 0.0867 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۵:۳۶
پوند / دلار کانادا 1.6825 1.6198 - 1.6105 1.6198 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
دلار / دلار کانادا 1.3305 1.3306 - 1.3297 1.3324 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۳:۳۰
دلار کانادا / دلار 0.7517 0.7519 0.7518 0.7502 0.7523 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۳:۲۷
یورو / دلار کانادا 1.5095 1.4786 - 1.477 1.4786 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
دلار کانادا / ین ژاپن 84.45 79.759 - 79.759 79.765 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
دلار کانادا / فرانک سوییس 0.7546 0.7345 - 0.7345 0.7347 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
دلار استرالیا / دلار کانادا 0.9596 0.9019 0.9024 0.9019 0.9029 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۱۸
دلار نیوزیلند / دلار کانادا 0.8741 0.8551 - 0.8542 0.8551 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹