کالایاب
شاخص یاب

بازار فلزات پایه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
آلومینیوم 1802.25 (0%) 0 1793.75 1807.75 ۳ خرداد
سرب 1828 (0%) 0 1811.25 1837.25 ۳ خرداد
روی 2555.5 (0%) 0 2522.5 2575.75 ۳ خرداد
مس 5964.25 (0%) 0 5941.75 5987.5 ۳ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر؟ کمترین بیشترین زمان
نیکل 12395 (0%) 0 11885 12487.5 ۳ خرداد
کبالت 55500 (0%) 0 55500 55500 ۴ دی
قلع 19320 (0%) 0 19170 19415 ۳ خرداد
مس 3.207 (0%) 0 3.205 3.209 ۵ اسفند

مس

 • نرخ فعلی : 5,964.25
 • بالاترین قیمت روز : 5,987.5
 • پایین ترین قیمت روز : 5,941.75
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 5,964.25
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

آلومینیوم

 • نرخ فعلی : 1,802.25
 • بالاترین قیمت روز : 1,807.75
 • پایین ترین قیمت روز : 1,793.75
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 1,802.25
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سرب

 • نرخ فعلی : 1,828
 • بالاترین قیمت روز : 1,837.25
 • پایین ترین قیمت روز : 1,811.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 1,828
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

روی

 • نرخ فعلی : 2,555.5
 • بالاترین قیمت روز : 2,575.75
 • پایین ترین قیمت روز : 2,522.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 2,555.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال مس

مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,016 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 51.75 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.87%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 6,118 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 153.75 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 2.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 6,332 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 367.75 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 6.17%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 6,217 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 252.75 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 4.24%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
بازار آمریکا / مس (High Grade) 2.6995 (0%) 0 2.6975 2.7 ۴ خرداد
بازار آمریکا / سنگ آهن (62% Fe CFR) 102.19 (0%) 0 102.19 99.89 ۳ خرداد
بازار آمریکا / آلومینیوم 2225 (0%) 0 2225 2332.5 ۳۰ بهمن
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
بازار آمریکا / اورانیوم 24.25 (0%) 0 24.25 25.75 ۰۱:۵۵:۱۲
بازار آمریکا / فولاد (US Steel Coil) 584 (0%) 0 583 584 ۴ خرداد
بازار آمریکا / روی (CME) 2643.5 (0%) 0 2549 2643.5 ۳ خرداد