شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار فلزات پایه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
آلومینیوم 1771.5 (0.48%) 8.5 1771.5 1783.75 ۱۱:۰۳:۱۱
سرب 2055.5 (0.22%) 4.5 2053.75 2064.25 ۱۱:۰۳:۱۱
روی 2456.75 (0.68%) 16.75 2452.75 2478 ۱۱:۰۳:۱۱
مس 5848 (0.1%) 6 5844.5 5863 ۱۱:۰۳:۱۱
عنوان قیمت زنده تغییر؟ کمترین بیشترین زمان
نیکل 15467.5 (1.13%) 175 15402.5 15670 ۱۱:۰۳:۱۱
کبالت 55500 (0%) 0 55500 55500 ۴ دی
قلع 16185 (0.73%) 117.5 16175 16310 ۱۱:۰۳:۰۵
مس 3.207 (0%) 0 3.205 3.209 ۵ اسفند

مس

 • نرخ فعلی : 5,847.75
 • بالاترین قیمت روز : 5,863
 • پایین ترین قیمت روز : 5,844.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 6.75
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.12%
 • نرخ بازگشایی بازار : 5,848.25
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۰۳:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 5,854
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.11%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 6.25
جدول نرخ های امروز زمان
5,847.75 دلار 11:03:11
5,848 دلار 11:02:12
5,847.5 دلار 11:01:14
5,847.75 دلار 11:00:21
5,848.25 دلار 10:58:13
5,848.5 دلار 10:57:13
5,851.25 دلار 10:56:12
5,850.5 دلار 10:55:14
5,852.25 دلار 10:52:12
5,855.25 دلار 10:51:14
5,856 دلار 10:50:15
5,856.5 دلار 10:49:12
5,857.75 دلار 10:48:12
5,858 دلار 10:45:16
5,857.25 دلار 10:44:13
5,857.5 دلار 10:43:14
5,857.25 دلار 10:42:13
5,858.5 دلار 10:40:16
5,859 دلار 10:38:12
5,858.5 دلار 10:36:13
5,859.25 دلار 10:35:13
5,859.5 دلار 10:34:13
5,858.5 دلار 10:33:13
5,859.25 دلار 10:28:13
5,858.25 دلار 10:27:13
5,859.25 دلار 10:26:13
5,860.5 دلار 10:25:14
5,860.75 دلار 10:24:13
5,861.75 دلار 10:23:13
5,860.75 دلار 10:22:12
5,859.5 دلار 10:21:13
5,859 دلار 10:20:16
5,859.5 دلار 10:19:12
5,860.5 دلار 10:17:13
5,861.25 دلار 10:16:12
5,858.5 دلار 10:15:13
5,858 دلار 10:14:13
5,858.5 دلار 10:13:12
5,859.75 دلار 10:12:12
5,859.5 دلار 10:11:12
5,861.75 دلار 10:10:15
5,861.25 دلار 10:09:13
5,862.5 دلار 10:07:13
5,861.5 دلار 10:04:13
5,861.75 دلار 10:03:12
5,863 دلار 10:02:13
5,861 دلار 10:01:14
5,862 دلار 10:00:19
5,861 دلار 09:59:12
5,861.5 دلار 09:58:12
5,862 دلار 09:57:13
5,858.25 دلار 09:56:12
5,857.75 دلار 09:55:13
5,858.75 دلار 09:54:12
5,859.25 دلار 09:53:11
5,859.5 دلار 09:51:12
5,859.25 دلار 09:50:14
5,859.5 دلار 09:48:12
5,860.5 دلار 09:47:12
5,860.25 دلار 09:46:13
5,861 دلار 09:45:14
5,860.5 دلار 09:43:12
5,859.5 دلار 09:42:12
5,860.5 دلار 09:41:12
5,860.75 دلار 09:40:14
5,858.5 دلار 09:39:11
5,859.5 دلار 09:38:11
5,861.5 دلار 09:37:12
5,859.75 دلار 09:36:13
5,859.25 دلار 09:35:13
5,857.75 دلار 09:34:12
5,860.25 دلار 09:33:11
5,861.25 دلار 09:32:12
5,862 دلار 09:31:13
5,861.75 دلار 09:30:17
5,862.5 دلار 09:29:12
5,862.75 دلار 09:28:12
5,862.25 دلار 09:27:12
5,862 دلار 09:26:11
5,860.75 دلار 09:25:13
5,859.25 دلار 09:24:12
5,859.5 دلار 09:22:12
5,860.5 دلار 09:21:13
5,861 دلار 09:20:13
5,860.5 دلار 09:19:12
5,862 دلار 09:18:11
5,861.5 دلار 09:17:11
5,862.25 دلار 09:16:11
5,860.5 دلار 09:15:12
5,861 دلار 09:14:12
5,862 دلار 09:13:11
5,861.25 دلار 09:12:11
5,860.25 دلار 09:11:10
5,859.75 دلار 09:10:14
5,859 دلار 09:08:12
5,859.25 دلار 09:07:12
5,857.5 دلار 09:05:13
5,856.75 دلار 09:04:12
5,857 دلار 09:03:11
5,857.75 دلار 09:02:11
5,857 دلار 09:01:12
5,858 دلار 09:00:16
5,855.75 دلار 08:59:11
5,854.75 دلار 08:58:11
5,855.75 دلار 08:57:11
5,855.5 دلار 08:56:10
5,855 دلار 08:55:12
5,855.5 دلار 08:54:12
5,854.75 دلار 08:53:11
5,854.25 دلار 08:52:11
5,853.75 دلار 08:50:13
5,854 دلار 08:49:11
5,854.75 دلار 08:48:11
5,855.25 دلار 08:46:10
5,855.75 دلار 08:45:12
5,854.75 دلار 08:39:11
5,855.75 دلار 08:33:10
5,854.75 دلار 08:32:10
5,854.5 دلار 08:31:12
5,855.75 دلار 08:30:15
5,856 دلار 08:28:10
5,855.75 دلار 08:25:12
5,854.75 دلار 08:24:11
5,853.5 دلار 08:22:10
5,853 دلار 08:11:10
5,853.25 دلار 08:06:11
5,853 دلار 08:03:11
5,853.25 دلار 08:01:12
5,854.25 دلار 08:00:16
5,854.5 دلار 07:58:11
5,854.25 دلار 07:56:10
5,855.25 دلار 07:55:11
5,855.5 دلار 07:54:10
5,855.75 دلار 07:51:10
5,856 دلار 07:47:10
5,855 دلار 07:46:10
5,855.75 دلار 07:45:11
5,852.75 دلار 07:44:10
5,853.75 دلار 07:43:10
5,854 دلار 07:39:11
5,854.5 دلار 07:38:10
5,854 دلار 07:34:10
5,853.5 دلار 07:33:11
5,854 دلار 07:32:10
5,853 دلار 07:30:15
5,853.25 دلار 07:29:10
5,854 دلار 07:28:10
5,853.75 دلار 07:26:11
5,854.25 دلار 07:25:11
5,854.5 دلار 07:23:10
5,854.75 دلار 07:22:11
5,855 دلار 07:21:11
5,855.25 دلار 07:20:11
5,854.5 دلار 07:19:10
5,855 دلار 07:17:09
5,854.75 دلار 07:16:10
5,856 دلار 07:15:12
5,857 دلار 07:13:12
5,856.5 دلار 07:12:10
5,857 دلار 07:11:10
5,857.5 دلار 07:10:12
5,856.5 دلار 07:09:10
5,856.25 دلار 07:08:10
5,856.75 دلار 07:07:13
5,856.5 دلار 07:06:11
5,856.25 دلار 07:05:10
5,856.5 دلار 07:03:10
5,854.75 دلار 07:02:12
5,853.5 دلار 07:01:11
5,853 دلار 07:00:15
5,853.75 دلار 06:59:10
5,854.5 دلار 06:58:11
5,855.25 دلار 06:57:10
5,855.75 دلار 06:55:13
5,857.5 دلار 06:54:10
5,856.75 دلار 06:52:10
5,857.5 دلار 06:51:10
5,858.25 دلار 06:50:15
5,857.75 دلار 06:49:10
5,858 دلار 06:48:09
5,857.75 دلار 06:47:10
5,857 دلار 06:46:10
5,858.25 دلار 06:45:11
5,857.5 دلار 06:44:09
5,859 دلار 06:43:10
5,858.75 دلار 06:42:10
5,859 دلار 06:40:12
5,858.75 دلار 06:39:13
5,860 دلار 06:38:16
5,859 دلار 06:37:12
5,857 دلار 06:35:10
5,857.25 دلار 06:34:10
5,856.5 دلار 06:33:10
5,857 دلار 06:32:10
5,857.25 دلار 06:30:12
5,856.75 دلار 06:29:09
5,855.5 دلار 06:28:10
5,856.25 دلار 06:27:23
5,855 دلار 06:26:29
5,856 دلار 06:25:23
5,853.75 دلار 06:24:10
5,854 دلار 06:23:11
5,853 دلار 06:22:10
5,851.25 دلار 06:21:10
5,850.75 دلار 06:20:12
5,851 دلار 06:19:10
5,849.25 دلار 06:18:09
5,848.5 دلار 06:17:10
5,848 دلار 06:16:10
5,847.5 دلار 06:15:11
5,848.25 دلار 06:14:10
5,847.75 دلار 06:12:10
5,847.25 دلار 06:11:10
5,846.5 دلار 06:10:12
5,845.5 دلار 06:09:10
5,844.5 دلار 06:08:10
5,845.25 دلار 06:07:10
5,844.5 دلار 06:06:10
5,845 دلار 06:05:10
5,844.75 دلار 06:04:10
5,846 دلار 06:03:10
5,846.5 دلار 06:02:11
5,848.25 دلار 06:01:12
5,847 دلار 06:00:16
5,846.5 دلار 05:58:10
5,847.5 دلار 05:57:10
5,846.25 دلار 05:56:10
5,846.5 دلار 05:55:11
5,847.25 دلار 05:54:10
5,846.75 دلار 05:53:10
5,850.25 دلار 05:52:10
5,850.75 دلار 05:51:11
5,851.25 دلار 05:50:11
5,851.75 دلار 05:49:10
5,852 دلار 05:47:09
5,851.25 دلار 05:46:10
5,852 دلار 05:45:11
5,851.75 دلار 05:44:09
5,853 دلار 05:43:10
5,853.25 دلار 05:42:10
5,853.75 دلار 05:41:10
5,855.75 دلار 05:40:12
5,857 دلار 05:39:09
5,856.75 دلار 05:38:09
5,855.5 دلار 05:37:11
5,855.25 دلار 05:36:10
5,854.5 دلار 05:35:11
5,854 دلار 05:34:11
5,853.5 دلار 05:33:10
5,853.75 دلار 05:32:10
5,854.5 دلار 05:31:11
5,854.75 دلار 05:29:10
5,853.5 دلار 05:28:10
5,854 دلار 05:27:10
5,854.25 دلار 05:26:09
5,854 دلار 05:25:12
5,855.75 دلار 05:24:09
5,855.5 دلار 05:23:10
5,856 دلار 05:22:10
5,855.5 دلار 05:20:11
5,856 دلار 05:19:11
5,853.75 دلار 05:18:09
5,854.75 دلار 05:17:10
5,855.25 دلار 05:16:10
5,857.25 دلار 05:15:11
5,857.5 دلار 05:14:10
5,858.75 دلار 05:13:09
5,859.5 دلار 05:12:10
5,858.5 دلار 05:10:11
5,858.75 دلار 05:09:10
5,857 دلار 05:08:10
5,856 دلار 05:07:10
5,856.25 دلار 05:06:10
5,857 دلار 05:05:10
5,856.25 دلار 05:04:10
5,856 دلار 05:03:10
5,856.5 دلار 05:02:10
5,855 دلار 05:01:12
5,855.75 دلار 05:00:15
5,855 دلار 04:59:10
5,856 دلار 04:58:09
5,855 دلار 04:57:09
5,856.5 دلار 04:56:09
5,853.75 دلار 04:55:11
5,855.25 دلار 04:54:10
5,854.75 دلار 04:53:09
5,855.5 دلار 04:52:10
5,856 دلار 04:51:09
5,855 دلار 04:50:11
5,855.25 دلار 04:49:09
5,853.75 دلار 04:48:09
5,855.25 دلار 04:46:09
5,856.5 دلار 04:45:10
5,854.75 دلار 04:44:09
5,856.25 دلار 04:43:09
5,855.25 دلار 04:41:09
5,855.5 دلار 04:40:11
5,855.75 دلار 04:39:09
5,855.25 دلار 04:38:09
5,854.5 دلار 04:37:10
5,854.75 دلار 04:36:09
5,856.25 دلار 04:35:10
5,854 دلار 04:33:10
5,851.75 دلار 04:32:09
5,855 دلار 04:31:10
5,848.25 دلار 04:30:13

آلومینیوم

 • نرخ فعلی : 1,771.75
 • بالاترین قیمت روز : 1,783.75
 • پایین ترین قیمت روز : 1,771.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.51%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,780.25
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۰۳:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 1,780
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.47%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 8.25
جدول نرخ های امروز زمان
1,771.75 دلار 11:03:11
1,771.5 دلار 11:02:12
1,771.75 دلار 11:00:21
1,772.75 دلار 10:59:13
1,771.5 دلار 10:57:13
1,772.5 دلار 10:53:13
1,773 دلار 10:51:13
1,773.25 دلار 10:50:15
1,773.5 دلار 10:49:12
1,773.25 دلار 10:46:13
1,773.5 دلار 10:43:14
1,773.25 دلار 10:42:13
1,773.75 دلار 10:37:12
1,774.25 دلار 10:36:13
1,774 دلار 10:35:13
1,773.25 دلار 10:34:13
1,773 دلار 10:31:14
1,772.75 دلار 10:30:19
1,773.5 دلار 10:28:13
1,773.25 دلار 10:27:13
1,773.75 دلار 10:24:13
1,774.25 دلار 10:23:13
1,774.5 دلار 10:19:12
1,774.25 دلار 10:17:13
1,773.75 دلار 10:16:12
1,774.5 دلار 10:11:12
1,775.25 دلار 10:06:12
1,775.75 دلار 09:47:12
1,775 دلار 09:44:11
1,774.75 دلار 09:43:12
1,775.25 دلار 09:40:14
1,775.5 دلار 09:34:12
1,776 دلار 09:32:12
1,776.25 دلار 09:31:13
1,776.5 دلار 09:30:17
1,778.75 دلار 09:29:12
1,779.25 دلار 09:27:12
1,779.75 دلار 09:26:11
1,779.25 دلار 09:23:11
1,779.75 دلار 09:14:12
1,780 دلار 09:13:11
1,780.75 دلار 09:12:11
1,780.5 دلار 09:09:12
1,780.75 دلار 09:08:12
1,780.5 دلار 09:05:13
1,782.5 دلار 09:04:12
1,782 دلار 08:45:12
1,782.5 دلار 08:22:10
1,782.25 دلار 08:21:10
1,781.5 دلار 08:13:11
1,782 دلار 08:12:11
1,781.75 دلار 08:06:11
1,782 دلار 08:05:10
1,781.75 دلار 08:02:10
1,782 دلار 08:01:12
1,781.75 دلار 08:00:16
1,782.25 دلار 07:41:10
1,782 دلار 07:39:11
1,782.25 دلار 07:23:10
1,782.75 دلار 07:20:11
1,782.5 دلار 07:19:10
1,782.25 دلار 07:12:10
1,782.75 دلار 07:05:10
1,783 دلار 07:00:15
1,782.5 دلار 06:59:10
1,782.75 دلار 06:43:10
1,783 دلار 06:37:12
1,782.75 دلار 06:35:10
1,782.25 دلار 06:34:10
1,782.75 دلار 06:33:10
1,783.75 دلار 06:31:11
1,783.25 دلار 06:29:09
1,783 دلار 06:27:23
1,782.75 دلار 06:26:28
1,783.25 دلار 06:25:22
1,782 دلار 06:24:10
1,782.25 دلار 06:23:11
1,781.5 دلار 06:22:10
1,780.75 دلار 06:21:10
1,781 دلار 06:20:12
1,780.75 دلار 06:19:10
1,778.25 دلار 06:18:09
1,776.75 دلار 06:17:10
1,777 دلار 06:03:10
1,776.5 دلار 06:02:11
1,775.75 دلار 06:00:16
1,775 دلار 05:54:10
1,775.25 دلار 05:53:10
1,775.5 دلار 05:49:10
1,775.75 دلار 05:46:10
1,776 دلار 05:44:09
1,776.25 دلار 05:41:10
1,776.5 دلار 05:39:09
1,776.75 دلار 05:37:11
1,776.5 دلار 05:34:11
1,776.75 دلار 05:32:10
1,776.25 دلار 05:28:10
1,776.5 دلار 05:25:11
1,776.75 دلار 05:22:10
1,776.25 دلار 05:16:10
1,776.75 دلار 05:15:11
1,776.5 دلار 05:14:10
1,777 دلار 05:12:09
1,776.75 دلار 05:11:10
1,776.5 دلار 05:10:11
1,777 دلار 05:09:10
1,776.25 دلار 05:08:10
1,776 دلار 05:07:10
1,776.25 دلار 05:06:10
1,776 دلار 05:03:10
1,775.25 دلار 04:59:10
1,776.5 دلار 04:57:09
1,777.25 دلار 04:47:09
1,777.75 دلار 04:39:09
1,778.5 دلار 04:34:09
1,779 دلار 04:32:09
1,779.5 دلار 04:31:10
1,780.25 دلار 04:30:13

سرب

 • نرخ فعلی : 2,055.25
 • بالاترین قیمت روز : 2,064.25
 • پایین ترین قیمت روز : 2,053.75
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.11%
 • نرخ بازگشایی بازار : 2,062
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۰۳:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 2,060
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.23%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4.75
جدول نرخ های امروز زمان
2,055.25 دلار 11:03:11
2,055.5 دلار 11:02:12
2,057.5 دلار 11:01:14
2,057.75 دلار 11:00:21
2,059 دلار 10:57:13
2,059.5 دلار 10:52:12
2,059.25 دلار 10:50:15
2,061 دلار 10:45:16
2,060.75 دلار 10:39:12
2,060.25 دلار 10:38:12
2,060.5 دلار 10:33:13
2,060.75 دلار 10:31:14
2,060 دلار 10:30:19
2,058.5 دلار 10:27:13
2,058.75 دلار 10:26:13
2,058.5 دلار 10:25:14
2,058.25 دلار 10:24:13
2,058.5 دلار 10:23:13
2,059.5 دلار 10:21:13
2,058.75 دلار 10:20:16
2,059.75 دلار 10:19:12
2,059.5 دلار 10:14:13
2,059.25 دلار 10:13:12
2,061.5 دلار 10:12:12
2,060.25 دلار 10:11:12
2,061.5 دلار 10:09:13
2,060.25 دلار 10:08:13
2,061 دلار 10:07:13
2,060.75 دلار 10:06:12
2,061.5 دلار 10:05:12
2,061.75 دلار 10:02:13
2,062 دلار 10:01:14
2,062.5 دلار 09:59:12
2,063 دلار 09:58:12
2,062.75 دلار 09:57:13
2,063 دلار 09:56:12
2,061.5 دلار 09:55:13
2,061.75 دلار 09:54:12
2,060.5 دلار 09:53:11
2,061.25 دلار 09:52:13
2,062 دلار 09:51:12
2,060.5 دلار 09:48:12
2,062.5 دلار 09:47:12
2,060.5 دلار 09:46:13
2,060.75 دلار 09:42:12
2,061.75 دلار 09:40:14
2,062.5 دلار 09:38:11
2,062.75 دلار 09:35:13
2,063.75 دلار 09:31:13
2,064.25 دلار 09:29:12
2,064 دلار 09:28:12
2,063.5 دلار 09:27:12
2,063.25 دلار 09:20:13
2,061.75 دلار 09:19:12
2,061.25 دلار 09:13:11
2,061.5 دلار 09:12:11
2,059.75 دلار 09:10:14
2,058.5 دلار 09:09:12
2,057.75 دلار 09:08:12
2,057.5 دلار 09:05:13
2,057.25 دلار 09:03:11
2,057.5 دلار 09:02:11
2,059 دلار 09:00:16
2,057.75 دلار 08:25:12
2,057.25 دلار 08:03:11
2,057 دلار 08:02:10
2,056.75 دلار 07:53:09
2,056 دلار 07:51:10
2,056.75 دلار 07:50:12
2,056 دلار 07:46:10
2,056.5 دلار 07:45:11
2,056 دلار 07:43:10
2,056.25 دلار 07:41:10
2,057 دلار 07:40:13
2,056.75 دلار 07:38:10
2,057 دلار 07:36:10
2,058 دلار 07:35:11
2,057.75 دلار 07:33:11
2,058 دلار 07:32:10
2,059 دلار 07:24:11
2,059.25 دلار 07:23:10
2,057.25 دلار 07:15:12
2,058.25 دلار 07:11:10
2,059 دلار 07:07:13
2,057.75 دلار 07:04:11
2,057 دلار 07:03:10
2,055.75 دلار 07:02:12
2,054.75 دلار 07:00:15
2,055 دلار 06:57:09
2,055.25 دلار 06:54:10
2,054.25 دلار 06:52:10
2,053.75 دلار 06:51:10
2,054.75 دلار 06:44:09
2,055.5 دلار 06:40:12
2,056.5 دلار 06:39:13
2,056 دلار 06:37:12
2,057 دلار 06:36:10
2,056.75 دلار 06:35:10
2,057.25 دلار 06:32:10
2,057.5 دلار 06:31:11
2,057.75 دلار 06:30:12
2,056.5 دلار 06:29:09
2,055.75 دلار 06:25:23
2,054.5 دلار 06:18:09
2,055.5 دلار 06:17:10
2,056.25 دلار 06:16:10
2,055 دلار 06:15:11
2,056.75 دلار 06:12:10
2,056.5 دلار 06:08:10
2,057.25 دلار 06:03:10
2,056.5 دلار 06:01:12
2,055.5 دلار 05:53:10
2,056 دلار 05:48:10
2,055.5 دلار 05:47:09
2,055.75 دلار 05:46:10
2,056.75 دلار 05:44:09
2,058.25 دلار 05:32:10
2,058.5 دلار 05:31:11
2,060.5 دلار 05:30:13
2,061 دلار 05:12:09
2,060.5 دلار 05:09:10
2,059.5 دلار 05:02:10
2,058.75 دلار 05:01:11
2,058 دلار 05:00:15
2,057.75 دلار 04:59:10
2,057.5 دلار 04:57:09
2,057.75 دلار 04:53:09
2,057 دلار 04:52:10
2,056.5 دلار 04:51:09
2,057.75 دلار 04:48:09
2,058 دلار 04:47:09
2,060.5 دلار 04:46:09
2,058.5 دلار 04:45:10
2,057.5 دلار 04:43:09
2,057.25 دلار 04:41:09
2,056.75 دلار 04:40:11
2,056.5 دلار 04:38:09
2,057.5 دلار 04:36:09
2,060.5 دلار 04:32:09
2,062 دلار 04:30:13

روی

 • نرخ فعلی : 2,455.5
 • بالاترین قیمت روز : 2,478
 • پایین ترین قیمت روز : 2,452.75
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 4.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.73%
 • نرخ بازگشایی بازار : 2,478
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۰۳:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 2,473.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.73%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 18
جدول نرخ های امروز زمان
2,455.5 دلار 11:03:11
2,456.75 دلار 11:02:12
2,455.75 دلار 11:00:21
2,456.25 دلار 10:58:13
2,456 دلار 10:57:13
2,458.25 دلار 10:56:12
2,459.5 دلار 10:50:15
2,461.5 دلار 10:49:12
2,462 دلار 10:46:13
2,461.75 دلار 10:45:15
2,461.25 دلار 10:38:12
2,461 دلار 10:36:13
2,461.25 دلار 10:35:13
2,461 دلار 10:34:13
2,461.25 دلار 10:33:13
2,460.75 دلار 10:32:13
2,461.5 دلار 10:28:13
2,461 دلار 10:27:13
2,462 دلار 10:26:13
2,462.25 دلار 10:25:14
2,462 دلار 10:24:13
2,462.75 دلار 10:23:13
2,462 دلار 10:22:12
2,462.5 دلار 10:21:13
2,461.75 دلار 10:20:16
2,462 دلار 10:18:11
2,462.25 دلار 10:17:13
2,461.5 دلار 10:16:12
2,461 دلار 10:15:13
2,460.5 دلار 10:14:13
2,460.25 دلار 10:13:12
2,460.75 دلار 10:12:12
2,461 دلار 10:11:12
2,461.75 دلار 10:09:13
2,462 دلار 10:08:13
2,462.25 دلار 10:07:13
2,463.5 دلار 10:06:12
2,463 دلار 10:05:12
2,462.25 دلار 10:03:12
2,460 دلار 10:02:13
2,458 دلار 10:00:19
2,457 دلار 09:59:12
2,456.75 دلار 09:58:12
2,457 دلار 09:57:13
2,456.75 دلار 09:54:12
2,457 دلار 09:50:14
2,456.25 دلار 09:48:12
2,456.75 دلار 09:44:11
2,456.5 دلار 09:43:12
2,456.75 دلار 09:42:12
2,457 دلار 09:41:12
2,457.5 دلار 09:40:14
2,457 دلار 09:39:11
2,458 دلار 09:38:11
2,459 دلار 09:37:12
2,458.75 دلار 09:36:13
2,458.25 دلار 09:35:13
2,459 دلار 09:31:13
2,459.75 دلار 09:29:12
2,460 دلار 09:27:12
2,458.75 دلار 09:23:11
2,459 دلار 09:22:12
2,459.5 دلار 09:21:13
2,460.25 دلار 09:20:13
2,460.5 دلار 09:09:12
2,460 دلار 09:08:12
2,460.75 دلار 09:07:12
2,460 دلار 09:06:11
2,460.25 دلار 09:05:13
2,460 دلار 09:04:12
2,460.75 دلار 09:03:11
2,460 دلار 08:46:10
2,460.25 دلار 08:25:12
2,459 دلار 08:01:12
2,457.75 دلار 07:51:10
2,457.5 دلار 07:41:10
2,457.25 دلار 07:32:10
2,457 دلار 07:30:14
2,457.5 دلار 07:27:10
2,456.75 دلار 07:25:11
2,457 دلار 07:24:11
2,456.5 دلار 07:23:10
2,456.75 دلار 07:22:11
2,457.25 دلار 07:20:11
2,456.75 دلار 07:19:10
2,457.25 دلار 07:17:09
2,457.5 دلار 07:15:12
2,458 دلار 07:13:12
2,458.25 دلار 07:12:10
2,457.75 دلار 07:11:10
2,459 دلار 07:10:12
2,458.75 دلار 07:08:10
2,459 دلار 07:06:11
2,459.25 دلار 07:00:15
2,458.5 دلار 06:59:10
2,457.75 دلار 06:58:11
2,459 دلار 06:57:09
2,458.75 دلار 06:56:10
2,459.25 دلار 06:46:10
2,458.5 دلار 06:45:10
2,459.25 دلار 06:44:09
2,460 دلار 06:43:10
2,459.5 دلار 06:39:13
2,460.25 دلار 06:38:16
2,459.5 دلار 06:37:12
2,461 دلار 06:36:10
2,460.75 دلار 06:35:10
2,459.75 دلار 06:34:10
2,458.5 دلار 06:31:11
2,459 دلار 06:30:12
2,458.5 دلار 06:27:23
2,459 دلار 06:26:28
2,458.25 دلار 06:25:22
2,457.75 دلار 06:24:10
2,458.75 دلار 06:23:11
2,457.5 دلار 06:22:10
2,455.5 دلار 06:21:10
2,455.75 دلار 06:20:12
2,455 دلار 06:19:10
2,452.75 دلار 06:17:10
2,454.5 دلار 06:16:10
2,454.75 دلار 06:15:11
2,455 دلار 06:14:10
2,455.5 دلار 06:13:10
2,456.25 دلار 06:12:10
2,454 دلار 06:10:12
2,454.75 دلار 06:09:10
2,457 دلار 06:08:10
2,457.5 دلار 06:06:10
2,456.75 دلار 06:05:10
2,456.5 دلار 06:04:10
2,457.75 دلار 06:03:10
2,455.75 دلار 06:00:16
2,454.75 دلار 05:59:10
2,455.75 دلار 05:55:11
2,456.5 دلار 05:54:10
2,456.75 دلار 05:53:10
2,457 دلار 05:51:11
2,457.5 دلار 05:49:10
2,459.5 دلار 05:48:10
2,461.5 دلار 05:47:09
2,460 دلار 05:46:10
2,461.25 دلار 05:45:11
2,458 دلار 05:44:09
2,462 دلار 05:41:10
2,462.25 دلار 05:40:12
2,462.5 دلار 05:39:09
2,462.75 دلار 05:38:09
2,462.5 دلار 05:36:10
2,462 دلار 05:35:11
2,462.25 دلار 05:34:11
2,462.5 دلار 05:33:10
2,462 دلار 05:32:10
2,461.75 دلار 05:31:11
2,462.25 دلار 05:30:13
2,462.5 دلار 05:29:10
2,461.75 دلار 05:28:10
2,462.75 دلار 05:27:10
2,465.25 دلار 05:25:12
2,465.5 دلار 05:22:10
2,465.25 دلار 05:21:10
2,464.25 دلار 05:17:10
2,466.25 دلار 05:16:10
2,467.25 دلار 05:15:11
2,467.5 دلار 05:11:10
2,468.25 دلار 05:10:11
2,467.75 دلار 05:09:10
2,464.5 دلار 05:02:10
2,464.25 دلار 05:00:15
2,463.5 دلار 04:59:10
2,465.75 دلار 04:58:09
2,466.5 دلار 04:57:09
2,467.25 دلار 04:56:09
2,467.5 دلار 04:54:10
2,468.25 دلار 04:53:09
2,467.75 دلار 04:51:09
2,467.5 دلار 04:47:09
2,468.5 دلار 04:46:09
2,468.25 دلار 04:45:10
2,467.5 دلار 04:44:09
2,465.5 دلار 04:42:09
2,466.25 دلار 04:41:09
2,465.25 دلار 04:40:11
2,466.25 دلار 04:39:09
2,466.5 دلار 04:38:09
2,468.75 دلار 04:37:10
2,469 دلار 04:36:09
2,467.5 دلار 04:34:09
2,468.25 دلار 04:33:10
2,469.25 دلار 04:32:09
2,473.5 دلار 04:31:10
2,478 دلار 04:30:13
 

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,893 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 45.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.77%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 5,863 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 15.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.26%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 5,787 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 60.75 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 1.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 5,851 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 3.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 0.06%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
بازار آمریکا / مس (High Grade) 2.646 (0.11%) 0.003 2.6425 2.671 ۱۱:۰۳:۱۱
بازار آمریکا / سنگ آهن (62% Fe CFR) 92.91 (0%) 0 89.55 92.91 ۱۰:۵۹:۱۳
بازار آمریکا / آلومینیوم 2225 (0%) 0 2225 2332.5 ۳۰ بهمن
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
بازار آمریکا / اورانیوم 24.65 (0%) 0 24.65 24.7 ۲۱ آبان
بازار آمریکا / فولاد (US Steel Coil) 571 (0.71%) 4 541 571 ۰۱:۵۹:۰۹
بازار آمریکا / روی (CME) 2520 (0%) 0 2520 2530 ۵ مهر