بازار فلزات پایه

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
آلومینیوم 2053.5 (0%) 0 2050.5 2073.25 ۳ فروردین
سرب 2351 (0%) 0 2334 2357.5 ۳ فروردین
روی 3218 (0%) 0 3187 3227.5 ۳ فروردین
مس 6646.75 (0%) 0 6638.25 6703.5 ۳ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
نیکل 12987.5 (0%) 0 12952.5 13260 ۳ فروردین
کبالت 94750 (0%) 0 94750 94750 ۴ فروردین
قلع 20792.5 (0%) 0 20682.5 20892.5 ۳ فروردین
مس 3.207 (0%) 0 3.205 3.209 ۵ اسفند

مس

 • نرخ فعلی : 6646.75
 • بالاترین قیمت روز : 6703.5
 • پایین ترین قیمت روز : 6638.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 6,646.75
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

آلومینیوم

 • نرخ فعلی : 2053.5
 • بالاترین قیمت روز : 2073.25
 • پایین ترین قیمت روز : 2050.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 2,053.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سرب

 • نرخ فعلی : 2351
 • بالاترین قیمت روز : 2357.5
 • پایین ترین قیمت روز : 2334
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 2,351
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

روی

 • نرخ فعلی : 3218
 • بالاترین قیمت روز : 3227.5
 • پایین ترین قیمت روز : 3187
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 3,218
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال مس

تمام صفحه
راهنما انتخاب نماد
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,350 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 296.75 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.67%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 6,902 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 255.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 3.84%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 7,036 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 389.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 5.86%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 6,921 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 274.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 4.13%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / مس (High Grade) 2.993 (0%) 0 2.9725 2.993 ۴ فروردین
بازار آمریکا / سنگ آهن (62% Fe CFR) 70.26 (0%) 0 70.26 75.86 ۳ فروردین
بازار آمریکا / آلومینیوم 2255 (0%) 0 2244.5 2255 ۳ فروردین
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / اورانیوم 21.75 (0%) 0 21.4 21.75 ۳ فروردین
بازار آمریکا / فولاد (US Steel Coil) 800 (0%) 0 800 800 ۴ فروردین
بازار آمریکا / روی (CME) 3274 (0%) 0 3274 3511.5 ۳ فروردین