فلزات پایه

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
مس 5665.3 (0%) 0 5640 5738 ۵ خرداد
آلومینیوم 1951.8 (0%) 0 1948.3 1966.3 ۵ خرداد
سرب 2122.3 (0%) 0 2089.8 2130.3 ۵ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
روی 2642.8 (0%) 0 2619.8 2650.8 ۵ خرداد
نیکل 9077.5 (0%) 0 9020 9112.5 ۵ خرداد
کبالت 56000 (0%) 0 56000 56000 ۶ خرداد

مس

 • نرخ فعلی : 5665.3
 • بالاترین قیمت روز : 5738
 • پایین ترین قیمت روز : 5640
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۵ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 5,665.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

آلومینیوم

 • نرخ فعلی : 1951.8
 • بالاترین قیمت روز : 1966.3
 • پایین ترین قیمت روز : 1948.3
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۵ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 1,951.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سرب

 • نرخ فعلی : 2122.3
 • بالاترین قیمت روز : 2130.3
 • پایین ترین قیمت روز : 2089.8
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۵ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 2,122.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

روی

 • نرخ فعلی : 2642.8
 • بالاترین قیمت روز : 2650.8
 • پایین ترین قیمت روز : 2619.8
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۵ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 2,642.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال مس

تمام صفحه
راهنما
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,207 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 458.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.8%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 5,621 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 44.3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.79%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 5,740 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 74.7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 1.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 5,770 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 104.7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 1.85%