• بورس 62,550 (0%) 0
 • انس طلا 1,069.90 (0.03%) 0.30
 • مثقال طلا 4,047,000 (0%) 0
 • طلا ۱۸ 933,400 (0%) 0
 • سکه 9,145,000 (0%) 0
 • دلار / عمده ? 33,990 (0%) 0
 • دلار / صرافی ? 36,590 (0%) 0
 • نفت سبک 41.68 (0.07%) 0.03
 • نفت برنت 44.33 (0.16%) 0.07
قیمت طلا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلادلار 1,069.90 (0.03%) 0.30 1,069.20 1,072.10 ۶:۴۶
مثقال طلا 4,047,000 (0%) 0 4,027,000 4,053,000 ۱۰ آذر
گرم طلای ۱۸ 933,400 (0%) 0 928,800 934,800 ۱۰ آذر
گرم طلای ۲۴ 1,244,200 (0%) 0 1,238,000 1,246,000 ۱۰ آذر
انس نقرهدلار 14.27 (0.21%) 0.03 14.24 14.31 ۶:۴۶
انس پلاتین 844.00 (0.36%) 3.00 841.00 846.00 ۶:۳۱
انس پالادیوم 544.00 (0.37%) 2.00 541.00 546.00 ۶:۳۵
قیمت سکه قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? ارزش طلا? زمان
بهار آزادی 9,140,000 (0%) 0 9,120,000 9,140,000 9,223,794 ۱۰ آذر
امامی 9,145,000 (0%) 0 9,125,000 9,160,000 9,223,794 ۱۰ آذر
نیم 4,620,000 (0%) 0 4,620,000 4,620,000 4,616,330 ۱۰ آذر
ربع 2,550,000 (0%) 0 2,550,000 2,550,000 2,313,165 ۱۰ آذر
گرمی 1,660,000 (0%) 0 1,660,000 1,660,000 1,142,890 ۴ آذر
آتی و بورس قیمت تغییر? کمترین بیشترین زمان
شاخص بورس 62,550 (0%) 0 62,517 62,655 ۱۰ آذر
آتی آبان 9,170,000 (0%) 0 9,155,000 9,200,000 ۲۵ آبان
آتی دی 9,120,000 (0%) 0 9,105,000 9,140,000 ۱۰ آذر
آتی اسفند 9,140,000 (0%) 0 9,130,000 9,175,000 ۱۰ آذر
آتی اردیبهشت 9,170,000 (0%) 0 9,165,000 9,195,000 ۱۰ آذر
 • انس طلا به دلار

 • دلار به تومان

 • سکه به تومان

نفت و انرژی قیمت به دلار تغییر? کمترین بیشترین زمان
نفت سبک 41.68 (0.07%) 0.03 41.57 41.85 ۶:۴۰
نفت برنت 44.33 (0.16%) 0.07 44.17 44.44 ۶:۴۰
نفت اپک 39.08 (0%) 0 39.08 39.08 ۱۰ آذر
بنزین (گالن) 1.36 (0%) 0 1.35 1.36 ۶:۰۰
گاز طبیعی 2.22 (0.45%) 0.01 2.21 2.22 ۵:۱۰
گازوئیل 402 (0.28%) 1.12 400.63 402.63 ۶:۴۰
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

جدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

محاسبه گر سود و زیان ?

۱ روز

10,000,000 ریال

۱ هفته

10,000,000 ریال

۱ ماه

10,017,683 ریال

۳ ماه

10,029,507 ریال

۶ ماه

10,278,198 ریال

۱ سال

10,140,215 ریال

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

جدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

اخبار اتحادیه‬