• بورس 85,647.2 (0.15%) 130.3
  • انس طلا 1,309.10 (0.15%) 2.00
  • مثقال طلا 5,330,000 (0.24%) 13,000
  • طلا ۱۸ 1,230,510 (0.24%) 3,000
  • سکه 12,479,000 (0.04%) 5,000
  • دلار 39,000 (0%) 0
  • یورو 47,100 (0.11%) 50
  • نفت سبک 52.09 (0%) 0
  • نفت برنت 58.33 (0.24%) 0.14

قیمت انس

?
قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلا 1,309.10 (0.15%) 2.00 1,308.10 1,313.90 ۱۰:۳۶
انس نقره 17.23 (0.06%) 0.01 17.13 17.33 ۱۰:۳۲
انس پلاتین 944.00 (0%) 0 943.00 949.00 ۱۰:۳۶
انس پالادیوم 919.00 (0.33%) 3.00 916.00 924.00 ۱۰:۳۱

قیمت طلا

?
قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
مثقال طلا 5,330,000 (0.24%) 13,000 5,330,000 5,330,000 ۱۰:۰۰
گرم طلای ۱۸ 1,230,510 (0.24%) 3,000 1,230,510 1,230,510 ۱۰:۰۰
گرم طلای ۲۴ 1,640,670 (0.24%) 4,000 1,640,670 1,640,670 ۱۰:۰۰

قیمت سکه

?
قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? ارزش ذاتی زمان
سکه امامی 12,479,000 (0.04%) 5,000 12,471,000 12,479,000 12,066,288 ۱۰:۲۲
سکه بهار آزادی 12,100,000 (0.33%) 40,000 12,100,000 12,100,000 12,066,288 ۱۰:۰۴
نیم سکه 6,400,000 (0.16%) 10,000 6,400,000 6,400,000 6,058,144 ۱۰:۰۳
ربع سکه 3,600,000 (0.28%) 10,000 3,600,000 3,600,000 3,054,072 ۱۰:۰۳
سکه گرمی 2,480,000 (0%) 0 2,480,000 2,480,000 1,527,473 ۳ مهر

قیمت سکه / خرده فروشی

?
قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 12,454,000 (0.02%) 2,510 12,453,000 12,455,000 ۱۰:۳۱
سکه بهار آزادی 12,155,000 (0.09%) 10,350 12,150,000 12,155,000 ۱۰:۲۱
نیم سکه 6,394,000 (0.06%) 3,610 6,394,000 6,394,000 ۱۰:۰۰
ربع سکه 3,603,000 (0.13%) 4,720 3,603,000 3,603,000 ۱۰:۰۰
سکه گرمی 2,500,000 (0.06%) 1,540 2,492,000 2,500,000 ۱۰:۲۶

نرخ سکه آتی

?
تسویه روزانه آخرین قیمت تغییر? کمترین بیشترین زمان
آتی آبان 12,763,993 12,770,000 (0%) 0 12,730,000 12,770,000 ۳ مهر
آتی دی 13,134,032 13,145,000 (0%) 0 13,100,000 13,145,000 ۳ مهر
آتی اسفند 13,495,250 13,500,000 (0%) 0 13,465,000 13,500,000 ۳ مهر
آتی اردیبهشت 13,888,540 13,910,000 (0.04%) 5,000 13,910,000 13,925,000 ۱۰:۳۶
آتی تیر 14,291,388 14,305,000 (0.03%) 5,000 14,305,000 14,325,000 ۱۰:۳۵

قیمت آبشده

قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
آبشده حواله / شنبه ای 5,385,000 (0.02%) 1,000 5,383,000 5,387,000 ۰:۲۶
آبشده بنکداری / زیر کیلو 5,335,000 (0.02%) 1,000 5,333,000 5,337,000 ۰:۲۶
مثقال / عیار جهانی 5,334,730 (0.15%) 8,150 5,330,250 5,354,700 ۱۰:۳۶
مثقال / حواله جهانی 5,341,570 (0.15%) 8,160 5,337,080 5,361,560 ۱۰:۳۶
تسویه طلا 5,270,000 (0%) 0 5,270,000 5,300,000 ۱ مهر

نفت و انرژی

قیمت/دلار تغییر? کمترین بیشترین زمان
نفت سبک 52.09 (0%) 0 52.06 52.41 ۱۰:۳۴
نفت برنت 58.33 (0.24%) 0.14 58.33 58.88 ۱۰:۳۶
نفت اپک 54.84 (0%) 0 54.84 54.84 ۳ مهر
بنزین (گالن) 1.74 (0.58%) 0.01 1.72 1.74 ۱۰:۳۲
گاز طبیعی 3 (0.33%) 0.01 2.99 3.01 ۱۰:۲۳
گازوئیل 551.13 (0.38%) 2.12 551.13 556.13 ۱۰:۳۴

نسبت قیمت طلا

?
نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 76.36 1.39 1.44 0.06 25.07 14.96 6.43 0.52

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص كل 85,647.2 130.3
شاخص كل (هم وزن) 17991.2 0.13
شاخص كل فرابورس 955.8 0
بازار اول فرابورس 182.6 0.05
بازار دوم فرابورس 460.4 0
شاخص بازار اول 59452.2 0.04

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص بازار دوم 189741.6 0
شاخص 30 شركت بزرگ 3492.1 0.05
شاخص 50 شركت برتر 3391.4 0.14
شاخص قیمت 50 شركت 175859.7 0.03
شاخص قیمت (هم وزن) 13612.8 0
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 27676.4 0.12
محاسبه گر قیمت طلا ?
وزن طلا به گرم : اجرت : قیمت طلا (ریال) : نتیجه
حباب سنج سکه ?
قیمت دلار (ریال): هزینه ضرب (ریال): نتیجه
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

معاملات طلا پله آهنی

آبشده شنبه ای خرید 2 تا 538400 00:28:38   1396/7/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 538500 00:28:13   1396/7/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 538500 00:27:49   1396/7/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 538500 00:27:05   1396/7/4
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 538500 00:26:45   1396/7/4
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 538500 00:26:42   1396/7/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 538500 00:26:40   1396/7/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 538500 00:26:20   1396/7/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 538600 00:25:54   1396/7/4
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 2 538400 00:28:38   1396/7/4
آخرین لفظ فروش 1 538500 00:28:13   1396/7/4
آخرین معامله 2 538500 00:26:45   1396/7/4

معاملات دلار پاساژ افشار

دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3902 16:59:18   1396/7/3
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3902 16:59:18   1396/7/3
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3902 16:59:18   1396/7/3
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3902 16:59:18   1396/7/3
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3902 16:59:18   1396/7/3
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3901 16:59:15   1396/7/3
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3901 16:59:15   1396/7/3
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3901 16:59:15   1396/7/3
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3901 16:59:15   1396/7/3
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3901 16:59:15   1396/7/3
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3902 16:58:59   1396/7/3
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3902 16:58:59   1396/7/3
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3902 16:58:59   1396/7/3

معاملات سکه سبزه میدان

سکه فردایی خرید 100 تا 1248000 10:21:54   1396/7/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1248000 10:10:03   1396/7/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1249500 09:59:54   1396/7/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1248000 09:44:36   1396/7/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1247700 00:29:11   1396/7/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1247500 00:27:38   1396/7/4
سکه فردایی فروش 200 تا 1247700 00:25:49   1396/7/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1247500 00:25:05   1396/7/4
سکه فردایی فروش 200 تا 1247700 00:25:05   1396/7/4
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 100 1248000 10:21:54   1396/7/4
آخرین لفظ فروش 100 1248000 10:10:03   1396/7/4
آخرین معامله 100 1247700 00:29:11   1396/7/4

معاملات دلار سبزه میدان

دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 15:53:39   1396/7/3
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 15:53:39   1396/7/3
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 15:53:39   1396/7/3
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 15:53:39   1396/7/3
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3900 15:53:39   1396/7/3
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3901.5 15:49:19   1396/7/3
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3901.5 15:49:19   1396/7/3
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3901.5 15:49:19   1396/7/3
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3901.5 15:49:19   1396/7/3
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 100 3902 15:38:24   1396/7/3
آخرین لفظ فروش 100 3900 15:53:39   1396/7/3
آخرین معامله 200 3892 12:59:43   1396/6/29
شهریور
۱۱
طلا معاملات روز جمعه بازار آمریکا را با افزایش قابل ملاحظه ای به پایان برد و به رکورد بالای جدیدی صعود کرد. آمار اشتغال ضعیف‌تر از حد انتظار آمریکا در ماه گذشته...
شهریور
۱۱
طلا روز جمعه پس از انتشار آمار اشتغال ماهانه آمریکا که رشد ضعیفتر از حد انتظار اشتغالزایی در ماه گذشته را نشان داد، به بالاترین قیمت در حدود 10 ماه گذشته صعود ک...
شهریور
۱۱
قیمت‌های نفت روز جمعه افزایش یافت اما نفت آمریکا برای کل هفته که معامله‌گران پیامدهای توفان هاروی بر تولید نفت و تقاضای پالایشگاهی در منطقه خلیج مکزیک را برآورد...
شهریور
۱۰
طلا پس از رسیدن به محدوده حمایت، بهبود یافت و می توان گفت که این یک اقدام برنامه ریزی شده بود که پیش از اینکه اتفاق بیافتد، کاملا روشن بود. از ابتدای هفته جاری ...

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

جدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

محاسبه گر سود و زیان ?
۱ روز
10,000,000 ریال
۱ هفته
11,179,759 ریال
۱ ماه
11,212,747 ریال
۳ ماه
11,219,368 ریال
۶ ماه
11,699,507 ریال
۱ سال
11,518,642 ریال

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

جدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی