• بورس 85,768.0 (0%) 0
  • انس طلا 1,280.20 (0.8%) 10.30
  • مثقال طلا 5,333,000 (0%) 0
  • طلا ۱۸ 1,230,970 (0%) 0
  • سکه 13,103,000 (0%) 0
  • دلار 40,170 (0%) 0
  • یورو 47,910 (0%) 0
  • نفت سبک 51.49 (0.18%) 0.09
  • نفت برنت 57.53 (0.47%) 0.27

جدیدترین

?
قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان

داغ‌ترین

?
قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان

قیمت انس

?
قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلا 1,280.20 (0.8%) 10.30 1,278.70 1,291.60 ۲۱:۲۲
انس نقره 17.11 (1.4%) 0.24 17.02 17.37 ۲۱:۱۹
انس پلاتین 926.00 (0.22%) 2.00 922.00 929.00 ۲۱:۱۹
انس پالادیوم 972.00 (1.36%) 13.00 959.00 976.00 ۲۱:۰۱

قیمت طلا

?
قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
مثقال طلا 5,333,000 (0%) 0 5,329,000 5,346,000 ۲۷ مهر
گرم طلای ۱۸ 1,230,970 (0%) 0 1,230,050 1,233,970 ۲۷ مهر
گرم طلای ۲۴ 1,641,280 (0%) 0 1,640,050 1,645,280 ۲۷ مهر

قیمت سکه

?
قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? ارزش ذاتی زمان
سکه امامی 13,103,000 (0%) 0 13,085,000 13,114,000 12,153,544 ۲۷ مهر
سکه بهار آزادی 12,690,000 (0%) 0 12,690,000 12,690,000 12,153,544 ۲۶ مهر
نیم سکه 6,570,000 (0%) 0 6,570,000 6,570,000 6,101,772 ۲۷ مهر
ربع سکه 3,750,000 (0%) 0 3,750,000 3,780,000 3,075,886 ۲۵ مهر
سکه گرمی 2,510,000 (0%) 0 2,510,000 2,510,000 1,538,202 ۲۶ مهر

قیمت سکه / خرده فروشی

?
قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 13,191,780 (0%) 0 13,189,710 13,193,850 ۲۷ مهر
سکه بهار آزادی 12,738,140 (0%) 0 12,736,190 12,742,090 ۲۷ مهر
نیم سکه 6,607,750 (0%) 0 6,602,790 6,608,570 ۲۷ مهر
ربع سکه 3,803,800 (0%) 0 3,802,070 3,808,280 ۲۷ مهر
سکه گرمی 2,543,250 (0%) 0 2,542,700 2,543,940 ۲۷ مهر

نرخ سکه آتی

?
تسویه روزانه آخرین قیمت تغییر? کمترین بیشترین زمان
آتی آبان 13,288,108 13,285,000 (0%) 0 13,270,000 13,300,000 ۲۷ مهر
آتی دی 13,676,049 13,675,000 (0%) 0 13,665,000 13,690,000 ۲۷ مهر
آتی اسفند 14,009,375 14,010,000 (0%) 0 13,960,000 14,010,000 ۲۷ مهر
آتی اردیبهشت 14,407,555 14,410,000 (0%) 0 14,380,000 14,425,000 ۲۷ مهر
آتی تیر 14,865,585 14,865,000 (0%) 0 14,835,000 14,890,000 ۲۷ مهر

قیمت آبشده

قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
آبشده حواله / شنبه ای 5,417,000 (0.74%) 40,000 5,409,000 5,457,000 ۲۱:۲۲
آبشده بنکداری / زیر کیلو 5,297,000 (0.76%) 40,000 5,289,000 5,337,000 ۲۱:۲۲
مثقال / عیار جهانی 5,371,600 (0.77%) 41,560 5,366,570 5,419,450 ۲۱:۲۲
مثقال / حواله جهانی 5,378,960 (0.84%) 44,970 5,373,910 5,430,240 ۲۱:۲۲
تسویه طلا 5,495,000 (0%) 0 5,400,000 5,495,000 ۲۲ مهر

نفت و انرژی

قیمت/دلار تغییر? کمترین بیشترین زمان
نفت سبک 51.49 (0.18%) 0.09 50.7 51.58 ۲۱:۱۶
نفت برنت 57.53 (0.47%) 0.27 56.69 57.68 ۲۱:۱۹
نفت اپک 55.83 (0%) 0 55.83 55.83 ۲۶ مهر
بنزین (گالن) 1.6659 (1.47%) 0.0242 1.6296 1.6678 ۲۱:۱۹
گاز طبیعی 2.915 (0.83%) 0.024 2.867 2.939 ۲۱:۱۹
گازوئیل 530.38 (0.74%) 3.88 522.13 534.13 ۲۱:۱۶

نسبت قیمت طلا

?
نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 75.20 1.39 1.33 0.05 24.86 15.08 6.49 0.50

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص كل 85,768.0 0
شاخص كل (هم وزن) 17503.3 -0.24
شاخص كل فرابورس 928.8 -0.06
بازار اول فرابورس 170 -1.04
بازار دوم فرابورس 450.8 0.13
شاخص بازار اول 59531.1 0.28

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص بازار دوم 189988.7 -0.13
شاخص 30 شركت بزرگ 3534.1 0.33
شاخص 50 شركت برتر 3431.7 0.21
شاخص قیمت 50 شركت 177659.6 0.41
شاخص قیمت (هم وزن) 13241.3 -0.24
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 27712.2 0.12
محاسبه گر قیمت طلا ?
وزن طلا به گرم : اجرت : قیمت طلا (ریال) : نتیجه
حباب سنج سکه ?
قیمت دلار (ریال): هزینه ضرب (ریال): نتیجه
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

معاملات طلا پله آهنی

آبشده شنبه ای فروش 3 تا 541500 21:10:00   1396/7/28
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 541500 21:09:44   1396/7/28
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 541400 21:09:40   1396/7/28
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 541400 21:09:18   1396/7/28
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 541400 21:08:55   1396/7/28
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 541400 21:08:42   1396/7/28
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 541500 21:08:37   1396/7/28
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 541400 21:08:33   1396/7/28
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 541700 20:44:33   1396/7/28
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 3 541500 21:22:14   1396/7/28
آخرین لفظ فروش 2 541600 21:22:06   1396/7/28
آخرین معامله 3 541500 21:22:03   1396/7/28

معاملات دلار پاساژ افشار

دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4018 13:54:59   1396/7/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4018 13:54:59   1396/7/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4018 13:54:59   1396/7/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4018 13:54:59   1396/7/27
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4018 13:54:59   1396/7/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4018 13:50:46   1396/7/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4018 13:50:46   1396/7/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4018 13:50:46   1396/7/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4018 13:50:46   1396/7/27
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4018 13:50:46   1396/7/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4017 13:47:23   1396/7/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4017 13:47:23   1396/7/27
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4017 13:47:23   1396/7/27

معاملات سکه سبزه میدان

سکه فردایی خرید 100 تا 1300000 21:20:47   1396/7/28
سکه فردایی معامله 500 تا 1300200 21:20:07   1396/7/28
سکه فردایی فروش 500 تا 1300200 21:19:29   1396/7/28
سکه فردایی خرید 100 تا 1299800 21:19:18   1396/7/28
سکه فردایی خرید 300 تا 1299800 21:18:31   1396/7/28
سکه فردایی فروش 500 تا 1300200 21:18:28   1396/7/28
سکه فردایی خرید 300 تا 1299500 21:17:59   1396/7/28
سکه فردایی فروش 500 تا 1300200 21:17:12   1396/7/28
سکه فردایی فروش 500 تا 1300200 21:16:31   1396/7/28
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 100 1300000 21:20:47   1396/7/28
آخرین لفظ فروش 200 1308800 23:59:45   1396/7/26
آخرین معامله 500 1300200 21:20:07   1396/7/28

معاملات دلار سبزه میدان

دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4016.5 12:20:14   1396/7/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4016.5 12:20:14   1396/7/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4016.5 12:20:14   1396/7/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4016.5 12:20:14   1396/7/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4016.5 12:20:14   1396/7/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4016.5 12:17:59   1396/7/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4016.5 12:17:59   1396/7/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4016.5 12:17:59   1396/7/27
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4016.5 12:17:59   1396/7/27
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 100 4012 11:33:55   1396/7/27
آخرین لفظ فروش 100 4001 12:00:45   1396/7/23
آخرین معامله 100 4009 11:12:20   1396/7/27
شهریور
۱۱
طلا معاملات روز جمعه بازار آمریکا را با افزایش قابل ملاحظه ای به پایان برد و به رکورد بالای جدیدی صعود کرد. آمار اشتغال ضعیف‌تر از حد انتظار آمریکا در ماه گذشته...
شهریور
۱۱
طلا روز جمعه پس از انتشار آمار اشتغال ماهانه آمریکا که رشد ضعیفتر از حد انتظار اشتغالزایی در ماه گذشته را نشان داد، به بالاترین قیمت در حدود 10 ماه گذشته صعود ک...
شهریور
۱۱
قیمت‌های نفت روز جمعه افزایش یافت اما نفت آمریکا برای کل هفته که معامله‌گران پیامدهای توفان هاروی بر تولید نفت و تقاضای پالایشگاهی در منطقه خلیج مکزیک را برآورد...
شهریور
۱۰
طلا پس از رسیدن به محدوده حمایت، بهبود یافت و می توان گفت که این یک اقدام برنامه ریزی شده بود که پیش از اینکه اتفاق بیافتد، کاملا روشن بود. از ابتدای هفته جاری ...

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

جدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

محاسبه گر سود و زیان ?
۱ روز
10,000,000 ریال
۱ هفته
10,017,465 ریال
۱ ماه
11,854,148 ریال
۳ ماه
11,826,215 ریال
۶ ماه
12,067,929 ریال
۱ سال
12,097,017 ریال

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

جدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی