قیمت طلا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلادلار 1,340.00 (0%) 0 1,340.00 1,340.00 ۲۱ تیر
مثقال طلا 4,265,000 (0%) 0 4,245,000 4,265,000 ۲۱ تیر
گرم طلای ۱۸ 984,580 (0%) 0 979,500 984,580 ۲۱ تیر
گرم طلای ۲۴ 1,312,440 (0%) 0 1,305,670 1,312,440 ۲۱ تیر
انس نقرهدلار 21.55 (0%) 0 21.55 21.55 ۲۱ تیر
قیمت سکه قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? ارزش طلا? زمان
بهار آزادی 9,620,000 (0%) 0 9,590,000 9,620,000 9,837,321 ۲۱ تیر
امامی 9,647,000 (0%) 0 9,610,000 9,647,000 9,837,321 ۲۱ تیر
نیم 4,825,000 (0%) 0 4,810,000 4,825,000 4,923,056 ۲۱ تیر
ربع 2,700,000 (0%) 0 2,690,000 2,700,000 2,466,528 ۱۹ تیر
گرمی 1,780,000 (0%) 0 1,780,000 1,780,000 1,218,327 ۲۱ تیر
  • انس به دلار

  • طلا به تومان

  • سکه به تومان

بازار جهانی قیمت به دلار تغییر? کمترین بیشترین زمان
انس پلاتین 1,508.00 (0%) 0 1,508.00 1,508.00 ۲۱ تیر
انس پالادیوم 871.00 (0%) 0 871.00 871.00 ۲۱ تیر
نفت سبک 100.83 (0%) 0 100.83 100.83 ۲۱ تیر
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه