• بورس 61,217 (0%) 0
 • انس طلا 1,138.80 (0%) 0
 • مثقال طلا 4,092,000 (0%) 0
 • طلا ۱۸ 943,750 (0%) 0
 • سکه 9,220,000 (0%) 0
 • دلار 33,940 (0%) 0
 • یورو 39,100 (0%) 0
 • نفت سبک 45.54 (0%) 0
 • نفت برنت 48.13 (0%) 0
قیمت طلا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلادلار 1,138.80 (0%) 0 1,138.28 1,139.76 ۱۱ مهر
مثقال طلا 4,092,000 (0%) 0 4,090,000 4,115,000 ۱۱ مهر
گرم طلای ۱۸ 943,750 (0%) 0 943,290 949,060 ۱۱ مهر
گرم طلای ۲۴ 1,258,030 (0%) 0 1,257,410 1,265,100 ۱۱ مهر
انس نقرهدلار 15.28 (0%) 0 15.26 15.29 ۱۱ مهر
انس پلاتین 911.70 (0%) 0 910.40 911.80 ۱۱ مهر
انس پالادیوم 700.00 (0%) 0 699.85 700.00 ۱۱ مهر
قیمت سکه قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? ارزش طلا? زمان
بهار آزادی 9,220,000 (0%) 0 9,220,000 9,260,000 9,106,874 ۱۱ مهر
امامی 9,220,000 (0%) 0 9,220,000 9,260,000 9,106,874 ۱۱ مهر
نیم 4,700,000 (0%) 0 4,680,000 4,700,000 4,557,878 ۱۱ مهر
ربع 2,600,000 (0%) 0 2,580,000 2,600,000 2,283,939 ۱۱ مهر
گرمی 1,700,000 (0%) 0 1,700,000 1,710,000 1,128,514 ۶ مهر
آتی و بورس قیمت تغییر? کمترین بیشترین زمان
شاخص بورس 61,217 (0%) 0 61,217 61,499 ۱۱ مهر
آتی آبان 9,205,000 (0%) 0 9,200,000 9,230,000 ۱۱ مهر
آتی دی 9,205,000 (0%) 0 9,205,000 9,240,000 ۱۱ مهر
آتی اسفند 9,250,000 (0%) 0 9,240,000 9,290,000 ۱۱ مهر
آتی اردیبهشت 9,345,000 (0%) 0 9,340,000 9,385,000 ۱۱ مهر
 • انس طلا به دلار

 • دلار به تومان

 • سکه به تومان

نفت و انرژی قیمت به دلار تغییر? کمترین بیشترین زمان
نفت سبک 45.54 (0%) 0 45.54 45.66 ۱۱ مهر
نفت برنت 48.13 (0%) 0 48.13 48.28 ۱۱ مهر
نفت اپک 44.66 (0%) 0 44.66 44.66 ۱۱ مهر
بنزین (گالن) 1.34 (0%) 0 1.34 1.35 ۱۱ مهر
گاز طبیعی 2.47 (0%) 0 2.47 2.47 ۱۱ مهر
گازوئیل 461 (0%) 0 461 461.38 ۱۱ مهر
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

جدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

جدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

اخبار اتحادیه‬

محاسبه گر سود و زیان ?

۱ روز

10,000,000 ریال

۱ هفته

10,002,947 ریال

۱ ماه

10,032,516 ریال

۳ ماه

10,334,957 ریال

۶ ماه

10,312,975 ریال

۱ سال

9,869,148 ریال