• بورس 66,761 (1.12%) 742
 • انس طلا 1,154.20 (1.34%) 15.50
 • مثقال طلا 3,871,000 (0.36%) 14,000
 • طلا ۱۸ 892,780 (0.36%) 3,230
 • سکه 8,735,000 (0.17%) 15,000
 • دلار 32,590 (0.77%) 250
 • یورو 36,100 (0.55%) 200
 • نفت سبک 52.05 (1.06%) 0.55
 • نفت برنت 56.54 (0%) 0
۴ علت ارزانی طلا و سکه در بازار آزاد از زبان محمد کشتی آرای / متن کامل گفت وگو
قیمت طلا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلادلار 1,154.20 (1.34%) 15.50 1,148.50 1,171.30 ۲۲:۰۰
مثقال طلا 3,871,000 (0.36%) 14,000 3,855,000 3,901,000 ۱۹:۵۷
گرم طلای ۱۸ 892,780 (0.36%) 3,230 889,090 899,700 ۱۹:۵۷
گرم طلای ۲۴ 1,190,080 (0.36%) 4,310 1,185,170 1,199,310 ۱۹:۵۷
انس نقرهدلار 14.96 (4.75%) 0.71 14.72 15.75 ۲۲:۰۰
انس پلاتین 1,035.00 (2.42%) 25.00 1,027.00 1,067.00 ۲۲:۰۰
انس پالادیوم 647.00 (4.64%) 30.00 640.00 682.00 ۲۱:۴۸
قیمت سکه قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? ارزش طلا? زمان
بهار آزادی 8,720,000 (0.46%) 40,000 8,680,000 8,780,000 8,863,160 ۱۷:۴۴
امامی 8,735,000 (0.17%) 15,000 8,675,000 8,800,000 8,863,160 ۱۹:۵۷
نیم 4,450,000 (0%) 0 4,420,000 4,450,000 4,436,036 ۱۶:۱۰
ربع 2,480,000 (0%) 0 2,460,000 2,500,000 2,223,018 ۱۶:۳۲
گرمی 1,660,000 (0.6%) 10,000 1,660,000 1,670,000 1,098,548 ۱۶:۰۲
آتی و بورس قیمت تغییر? کمترین بیشترین زمان
شاخص بورس 66,761 (1.12%) 742 66,092 66,761 ۱۲:۴۰
آتی تیر 8,675,000 (0.06%) 5,000 8,620,000 8,730,000 ۱۷:۵۲
آتی شهریور 8,710,000 (0.11%) 10,000 8,650,000 8,785,000 ۱۸:۰۱
آتی آبان 8,805,000 (0.06%) 5,000 8,750,000 8,885,000 ۱۸:۰۱
آتی دی 8,955,000 (0.06%) 5,000 8,915,000 9,020,000 ۱۸:۰۱
 • انس طلا به دلار

 • دلار به تومان

 • سکه به تومان

نفت و انرژی قیمت به دلار تغییر? کمترین بیشترین زمان
نفت سبک 52.05 (1.06%) 0.55 50.64 53.32 ۲۲:۰۰
نفت برنت 56.54 (0%) 0 55.2 57.61 ۲۲:۰۰
نفت اپک 58.05 (1.62%) 0.94 58.05 58.05 ۱۰:۳۷
بنزین (گالن) 1.95 (1.04%) 0.02 1.92 1.96 ۲۱:۵۰
گاز طبیعی 2.7 (2.22%) 0.06 2.69 2.8 ۲۱:۳۰
گازوئیل 526.13 (0.67%) 3.5 516.63 535.13 ۲۱:۵۰
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه

اخبار و تحلیل های اقتصادی

اخبار و تحلیل های تخصصی

اخبار اتحادیه‬

محاسبه گر سود و زیان ?

۱ روز

9,923,873 ریال

۱ هفته

9,845,921 ریال

۱ ماه

9,854,853 ریال

۳ ماه

9,908,787 ریال

۶ ماه

9,287,546 ریال

۱ سال

9,993,867 ریال