• بورس 81,146.2 (0%) 0
  • انس طلا 1,267.70 (0.85%) 10.70
  • مثقال طلا 4,973,500 (0%) 0
  • طلا ۱۸ 1,148,210 (0%) 0
  • سکه 12,029,000 (0%) 0
  • دلار 37,430 (0%) 0
  • یورو 42,380 (0%) 0
  • نفت سبک 49.09 (1.09%) 0.53
  • نفت برنت 51.7 (1.17%) 0.6

قیمت اونس

?
قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلا 1,267.70 (0.85%) 10.70 1,254.40 1,267.70 ۱۵:۲۷
انس نقره 17.37 (0.81%) 0.14 17.18 17.38 ۱۵:۱۸
انس پلاتین 963.00 (1.05%) 10.00 951.00 964.00 ۱۵:۱۸
انس پالادیوم 781.00 (1.17%) 9.00 771.00 781.00 ۱۵:۱۸

قیمت طلا

?
قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
مثقال طلا 4,973,500 (0%) 0 4,969,500 4,980,000 ۴ خرداد
گرم طلای ۱۸ 1,148,210 (0%) 0 1,147,290 1,149,710 ۴ خرداد
گرم طلای ۲۴ 1,530,930 (0%) 0 1,529,700 1,532,930 ۴ خرداد

قیمت آبشده

قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
آبشده حواله / شنبه ای 5,019,500 (0.38%) 19,000 5,000,000 5,019,500 ۱۵:۲۳
آبشده بنکداری / زیر کیلو 4,997,000 (0.38%) 19,000 4,977,000 4,997,000 ۱۵:۲۳
مثقال / عیار جهانی 4,945,970 (0.83%) 40,600 4,895,220 4,947,140 ۱۵:۲۷
مثقال / حواله جهانی 4,948,620 (0.72%) 35,370 4,903,080 4,950,450 ۱۵:۲۷
تسویه طلا 4,990,000 (0%) 0 4,970,000 4,990,000 ۳۰ اردیبهشت
خرید بلیط هواپیما
سفرستان
مبدا
مقصد

قیمت سکه

قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? ارزش ذاتی زمان
سکه بهار آزادی 11,790,000 (0%) 0 11,790,000 11,790,000 11,217,841 ۴ خرداد
سکه امامی 12,029,000 (0%) 0 11,991,000 12,038,000 11,217,841 ۴ خرداد
نیم سکه 6,500,000 (0%) 0 6,500,000 6,505,000 5,633,920 ۴ خرداد
ربع سکه 3,710,000 (0%) 0 3,710,000 3,715,000 2,841,960 ۴ خرداد
سکه گرمی 2,550,000 (0%) 0 2,550,000 2,555,000 1,423,151 ۴ خرداد

قیمت سکه

قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
سکه / بازار خرده فروشی 12,070,000 (0%) 0 12,060,000 12,075,000 ۴ خرداد
تمام سکه / تاریخ پایین 11,260,000 (0.36%) 40,000 11,220,000 11,260,000 ۱۴:۱۱
نیم سکه / تاریخ پایین 5,650,000 (0.36%) 20,000 5,630,000 5,650,000 ۱۴:۱۱
ربع سکه / تاریخ پایین 2,865,000 (0.35%) 10,000 2,855,000 2,865,000 ۱۴:۱۱
تسویه سکه 12,000,000 (0%) 0 12,000,000 12,000,000 ۴ خرداد

نرخ سکه آتی

?
تسویه روزانه آخرین قیمت تغییر? کمترین بیشترین زمان
آتی تیر 12,330,397 12,325,000 (0%) 0 12,315,000 12,340,000 ۴ خرداد
آتی شهریور 12,700,500 12,700,000 (0%) 0 12,700,000 12,735,000 ۴ خرداد
آتی آبان 13,111,497 13,105,000 (0%) 0 13,105,000 13,170,000 ۴ خرداد
آتی دی 13,514,964 13,490,000 (0%) 0 13,475,000 13,550,000 ۴ خرداد
آتی اسفند 13,836,332 13,835,000 (0%) 0 13,830,000 13,885,000 ۴ خرداد

نفت و انرژی

قیمت به دلار تغییر? کمترین بیشترین زمان
نفت سبک 49.09 (1.09%) 0.53 48.32 49.28 ۱۵:۲۷
نفت برنت 51.7 (1.17%) 0.6 50.92 51.91 ۱۵:۲۷
نفت اپک 47.44 (0%) 0 47.44 47.44 ۱۶ اردیبهشت
بنزین (گالن) 1.62 (1.25%) 0.02 1.6 1.63 ۱۱:۴۸
گاز طبیعی 3.29 (0%) 0 3.28 3.3 ۱۴:۵۱
گازوئیل 461.38 (0.35%) 1.63 457 465.13 ۱۵:۲۶

نسبت قیمت طلا

?
نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 73.35 1.32 1.63 0.06 25.79 15.07 6.53 0.52

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص كل 81,146.2 0
شاخص كل (هم وزن) 17702.6 0.25
شاخص كل فرابورس 926.6 0.1
بازار اول فرابورس 181.5 0.11
بازار دوم فرابورس 442.9 0.11
شاخص بازار اول 56010.8 0.03

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص بازار دوم 181571.6 0.01
شاخص 30 شركت بزرگ 3145.8 -0.03
شاخص 50 شركت برتر 3139.7 -0.03
شاخص قیمت 50 شركت 165977.8 0.46
شاخص قیمت (هم وزن) 13791 0.15
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 27509.1 0.01
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

معاملات طلا پله آهنی

آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 15:27:40   1396/3/5
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 15:27:38   1396/3/5
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502000 15:27:23   1396/3/5
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502000 15:27:16   1396/3/5
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501900 15:26:42   1396/3/5
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502000 15:25:52   1396/3/5
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502000 15:25:50   1396/3/5
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502000 15:25:45   1396/3/5
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502000 15:25:39   1396/3/5
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 1 502000 15:27:40   1396/3/5
آخرین لفظ فروش 1 502000 15:27:16   1396/3/5
آخرین معامله 1 502000 15:27:23   1396/3/5

معاملات دلار پاساژ افشار

دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3737 13:59:13   1396/3/4
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3737 13:59:13   1396/3/4
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3737 13:59:13   1396/3/4
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3737 13:59:13   1396/3/4
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3737 13:59:13   1396/3/4
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3737 13:59:13   1396/3/4
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3737 13:52:04   1396/3/4
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3737 13:52:04   1396/3/4
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3737 13:52:04   1396/3/4
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3737 13:52:04   1396/3/4
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3737 13:52:04   1396/3/4
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3737 13:52:04   1396/3/4
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3738 13:40:48   1396/3/4

معاملات سکه سبزه میدان

سکه فردایی خرید 100 تا 1207200 15:26:30   1396/3/5
سکه فردایی فروش 100 تا 1207700 15:26:03   1396/3/5
سکه فردایی فروش 100 تا 1207600 15:25:26   1396/3/5
سکه فردایی فروش 100 تا 1207700 15:25:23   1396/3/5
سکه فردایی خرید 100 تا 1207400 15:25:21   1396/3/5
سکه فردایی فروش 100 تا 1207700 15:24:11   1396/3/5
سکه فردایی فروش 100 تا 1207800 15:24:04   1396/3/5
سکه فردایی فروش 100 تا 1207800 15:24:01   1396/3/5
سکه فردایی خرید 100 تا 1207300 15:23:57   1396/3/5
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 100 1207200 15:26:30   1396/3/5
آخرین لفظ فروش 100 1207700 15:26:03   1396/3/5
آخرین معامله 100 1208000 15:21:25   1396/3/5

معاملات دلار سبزه میدان

دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737.5 12:15:53   1396/3/4
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737.5 12:15:53   1396/3/4
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737.5 12:15:53   1396/3/4
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737.5 12:15:53   1396/3/4
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737.5 12:15:53   1396/3/4
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3737.5 12:15:53   1396/3/4
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3737.5 12:09:47   1396/3/4
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3737.5 12:09:47   1396/3/4
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3737.5 12:09:47   1396/3/4
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 100 3737.5 12:09:47   1396/3/4
آخرین لفظ فروش 100 3737 12:15:53   1396/3/4
آخرین معامله 200 3741 11:48:55   1396/3/2
خرداد
۰۵
طلا از فشار فروش اخیر بهبود فنی ملایمی یافت و معاملات روز پنج شنبه بازار آمریکا را با اندکی افزایش قیمت به پایان برد. قیمت طلا از هفته گذشته که عوامل بنیادین جد...
خرداد
۰۵
طلا روز پنج شنبه پس از دو روز کاهش متوالی، از ضعیف شدن شاخص دلار سود برد و افزایش یافت اما رشد قیمت این فلز با نزدیک شدن به زمان نشست سیاست پولی بعدی فدرال رزرو...
خرداد
۰۵
نفت روز پنج شنبه با واکنش منفی معامله گران به تصمیم اوپک برای تمدید 9 ماهه توافق کاهش تولید، بیش از 5 درصد سقوط کرد و به پایینترین سطح در بیش از یک هفته گذشته ر...
خرداد
۰۴
طلای جهانی روز پنج شنب ثابت بود و عمده رشد قیمت معاملات روز گذشته که تحت تاثیر ضعف دلار حاصل شده بود را حفظ کرد. این ارز پس از اینکه گزارش نشست ماه مه فدرال رزر...

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

جدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

محاسبه گر سود و زیان ?
۱ روز
10,000,000 ریال
۱ هفته
11,179,759 ریال
۱ ماه
11,212,747 ریال
۳ ماه
11,219,368 ریال
۶ ماه
11,699,507 ریال
۱ سال
11,518,642 ریال

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

جدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی