• بورس 64,276 (0%) 0
 • انس طلا 1,133.60 (0.06%) 0.70
 • مثقال طلا 4,072,000 (0.25%) 10,000
 • طلا ۱۸ 939,140 (0.24%) 2,300
 • سکه 9,175,000 (0.11%) 10,000
 • دلار 33,850 (0.15%) 50
 • یورو 38,680 (0.44%) 170
 • نفت سبک 46.07 (0.17%) 0.08
 • نفت برنت 50.08 (0.74%) 0.37
قیمت طلا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلادلار 1,133.60 (0.06%) 0.70 1,132.40 1,135.30 ۱۳:۱۵
مثقال طلا 4,072,000 (0.25%) 10,000 4,060,000 4,076,000 ۱۳:۰۴
گرم طلای ۱۸ 939,140 (0.24%) 2,300 936,370 940,060 ۱۳:۰۴
گرم طلای ۲۴ 1,251,880 (0.25%) 3,070 1,248,190 1,253,110 ۱۳:۰۴
انس نقرهدلار 14.83 (0.2%) 0.03 14.75 14.90 ۱۳:۱۱
انس پلاتین 1,017.00 (0.1%) 1.00 1,013.00 1,020.00 ۱۳:۱۴
انس پالادیوم 592.00 (0.51%) 3.00 583.00 592.00 ۱۳:۱۵
قیمت سکه قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? ارزش طلا? زمان
بهار آزادی 9,170,000 (0.11%) 10,000 9,150,000 9,180,000 9,041,324 ۱۳:۰۸
امامی 9,175,000 (0.11%) 10,000 9,155,000 9,180,000 9,041,324 ۱۳:۰۳
نیم 4,710,000 (0.42%) 20,000 4,710,000 4,730,000 4,525,107 ۱۱:۱۰
ربع 2,620,000 (0.38%) 10,000 2,620,000 2,630,000 2,267,553 ۱۱:۱۰
گرمی 1,720,000 (0%) 0 1,720,000 1,720,000 1,120,454 ۱۰ شهریور
آتی و بورس قیمت تغییر? کمترین بیشترین زمان
شاخص بورس 64,276 (0%) 0 64,241 64,276 ۱۱ شهریور
آتی شهریور 9,140,000 (0.05%) 5,000 9,135,000 9,195,000 ۱۲:۴۱
آتی آبان 9,105,000 (0.33%) 30,000 9,100,000 9,180,000 ۱۲:۵۱
آتی دی 9,115,000 (0.05%) 5,000 9,090,000 9,140,000 ۱۳:۰۸
آتی اسفند 9,195,000 (0.05%) 5,000 9,185,000 9,225,000 ۱۳:۰۳
 • انس طلا به دلار

 • دلار به تومان

 • سکه به تومان

نفت و انرژی قیمت به دلار تغییر? کمترین بیشترین زمان
نفت سبک 46.07 (0.17%) 0.08 45.74 46.33 ۱۳:۱۵
نفت برنت 50.08 (0.74%) 0.37 50.02 50.64 ۱۳:۱۵
نفت اپک 42.37 (0%) 0 42.37 42.37 ۶ شهریور
بنزین (گالن) 1.42 (0%) 0 1.42 1.43 ۵:۰۰
گاز طبیعی 2.65 (0.38%) 0.01 2.63 2.65 ۱۰:۰۰
گازوئیل 484.88 (0.18%) 0.87 482.63 487.5 ۱۳:۱۵
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

جدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی ?

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

جدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی ?

اخبار اتحادیه‬

محاسبه گر سود و زیان ?

۱ روز

10,014,793 ریال

۱ هفته

10,089,419 ریال

۱ ماه

10,174,331 ریال

۳ ماه

10,235,863 ریال

۶ ماه

9,886,098 ریال

۱ سال

9,641,128 ریال