قیمت طلا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلادلار 1,295.60 (0.19%) 2.50 1,293.40 1,301.60 ۲۰:۵۹
مثقال طلا 4,215,000 (0%) 0 4,215,000 4,220,000 ۶ مرداد
گرم طلای ۱۸ 972,580 (0%) 0 972,580 972,580 ۲۱:۴۱
گرم طلای ۲۴ 1,296,440 (0%) 0 1,296,140 1,298,600 ۶ مرداد
انس نقرهدلار 20.69 (0.49%) 0.10 20.57 20.79 ۲۰:۵۹
قیمت سکه قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? ارزش طلا? زمان
بهار آزادی 9,500,000 (0%) 0 9,500,000 9,500,000 9,551,341 ۱۶:۱۲
امامی 9,502,000 (0%) 0 9,502,000 9,502,000 9,551,341 ۱۶:۱۲
نیم 4,770,000 (0%) 0 4,760,000 4,770,000 4,780,084 ۶ مرداد
ربع 2,800,000 (0%) 0 2,800,000 2,800,000 2,395,042 ۵ مرداد
گرمی 1,760,000 (0%) 0 1,760,000 1,760,000 1,183,164 ۶ مرداد
  • انس به دلار

  • طلا به تومان

  • سکه به تومان

بازار جهانی قیمت به دلار تغییر? کمترین بیشترین زمان
انس پلاتین 1,473.00 (0.34%) 5.00 1,470.00 1,482.00 ۲۰:۵۹
انس پالادیوم 878.00 (0%) 0 873.00 881.00 ۲۰:۵۹
نفت سبک 100.67 (0.02%) 0.02 100.67 101.62 ۲۰:۵۳
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه