• بورس 85,590.7 (0%) 0
  • انس طلا 1,292.70 (0.15%) 1.93
  • مثقال طلا 5,377,000 (0%) 0
  • طلا ۱۸ 1,241,130 (0%) 0
  • سکه 13,140,000 (0%) 0
  • دلار 40,080 (0%) 0
  • یورو 48,030 (0%) 0
  • نفت سبک 51.78 (0.17%) 0.09
  • نفت برنت 57.81 (0.05%) 0.03

قیمت انس

?
قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلا 1,292.70 (0.15%) 1.93 1,292.40 1,296.70 ۹:۰۲
انس نقره 17.27 (0.01%) 0.00 17.26 17.33 ۹:۰۲
انس پلاتین 935.00 (0.09%) 0.85 934.00 937.00 ۸:۳۹
انس پالادیوم 980.00 (0.66%) 6.38 972.00 980.00 ۹:۰۱

قیمت طلا

?
قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
مثقال طلا 5,377,000 (0%) 0 5,372,000 5,402,000 ۲۴ مهر
گرم طلای ۱۸ 1,241,130 (0%) 0 1,239,980 1,246,900 ۲۴ مهر
گرم طلای ۲۴ 1,654,820 (0%) 0 1,653,290 1,662,520 ۲۴ مهر

قیمت سکه

?
قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? ارزش ذاتی زمان
سکه امامی 13,140,000 (0%) 0 13,130,000 13,190,000 12,244,342 ۲۴ مهر
سکه بهار آزادی 12,770,000 (0%) 0 12,770,000 12,770,000 12,244,342 ۲۴ مهر
نیم سکه 6,620,000 (0%) 0 6,620,000 6,620,000 6,147,171 ۲۴ مهر
ربع سکه 3,790,000 (0%) 0 3,790,000 3,800,000 3,098,585 ۲۴ مهر
سکه گرمی 2,520,000 (0%) 0 2,520,000 2,520,000 1,549,366 ۲۲ مهر

قیمت سکه / خرده فروشی

?
قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 13,231,780 (0%) 0 13,202,130 13,236,950 ۲۴ مهر
سکه بهار آزادی 12,749,040 (0%) 0 12,720,890 12,751,470 ۲۴ مهر
نیم سکه 6,635,600 (0%) 0 6,634,880 6,639,060 ۲۴ مهر
ربع سکه 3,852,420 (0%) 0 3,852,420 3,865,520 ۲۴ مهر
سکه گرمی 2,553,100 (0%) 0 2,548,470 2,554,170 ۲۴ مهر

نرخ سکه آتی

?
تسویه روزانه آخرین قیمت تغییر? کمترین بیشترین زمان
آتی آبان 13,297,467 13,305,000 (0%) 0 13,280,000 13,320,000 ۲۴ مهر
آتی دی 13,672,982 13,675,000 (0%) 0 13,635,000 13,680,000 ۲۴ مهر
آتی اسفند 13,994,148 14,000,000 (0%) 0 13,960,000 14,005,000 ۲۴ مهر
آتی اردیبهشت 14,377,662 14,380,000 (0%) 0 14,340,000 14,400,000 ۲۴ مهر
آتی تیر 14,830,553 14,835,000 (0%) 0 14,790,000 14,860,000 ۲۴ مهر

قیمت آبشده

قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
آبشده حواله / شنبه ای 5,486,000 (0.09%) 5,000 5,482,000 5,486,000 ۰:۳۴
آبشده بنکداری / زیر کیلو 5,357,000 (0.09%) 5,000 5,353,000 5,357,000 ۰:۳۴
مثقال / عیار جهانی 5,412,760 (0.19%) 10,050 5,411,920 5,429,510 ۹:۰۳
مثقال / حواله جهانی 5,417,480 (0.19%) 10,060 5,416,640 5,434,250 ۹:۰۳
تسویه طلا 5,495,000 (0%) 0 5,400,000 5,495,000 ۲۲ مهر

نفت و انرژی

قیمت/دلار تغییر? کمترین بیشترین زمان
نفت سبک 51.78 (0.17%) 0.09 51.74 51.91 ۸:۳۸
نفت برنت 57.81 (0.05%) 0.03 57.74 57.91 ۸:۵۰
نفت اپک 55.12 (0%) 0 55.12 55.12 ۲۴ مهر
بنزین (گالن) 1.6154 (0.24%) 0.0038 1.6132 1.6221 ۸:۵۸
گاز طبیعی 2.973 (0.51%) 0.015 2.954 2.973 ۸:۵۸
گازوئیل 541.13 (0.05%) 0.25 539.88 541.25 ۸:۱۳

نسبت قیمت طلا

?
نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 75.27 1.39 1.33 0.06 24.95 15.00 6.47 0.51

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص كل 85,590.7 0
شاخص كل (هم وزن) 17582.4 0.34
شاخص كل فرابورس 930.5 0
بازار اول فرابورس 172.4 -0.05
بازار دوم فرابورس 450.5 0
شاخص بازار اول 59279.8 0.27

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص بازار دوم 190267.2 0.15
شاخص 30 شركت بزرگ 3513.1 0.46
شاخص 50 شركت برتر 3416.6 0.33
شاخص قیمت 50 شركت 176682.4 0.08
شاخص قیمت (هم وزن) 13301.1 0.34
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 27654.9 0.22
محاسبه گر قیمت طلا ?
وزن طلا به گرم : اجرت : قیمت طلا (ریال) : نتیجه
حباب سنج سکه ?
قیمت دلار (ریال): هزینه ضرب (ریال): نتیجه
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

معاملات طلا پله آهنی

آبشده شنبه ای فروش 1 تا 548600 23:33:47   1396/7/24
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 548500 23:33:44   1396/7/24
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 548500 23:33:38   1396/7/24
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 548500 23:33:26   1396/7/24
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 548500 23:33:21   1396/7/24
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 548600 23:33:09   1396/7/24
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 548600 23:33:03   1396/7/24
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 548600 23:32:59   1396/7/24
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 548800 22:59:52   1396/7/24
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 1 548000 23:59:21   1396/7/24
آخرین لفظ فروش 5 548100 23:58:42   1396/7/24
آخرین معامله 5 548000 23:58:58   1396/7/24

معاملات دلار پاساژ افشار

دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4009 17:05:28   1396/7/24
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4009 17:05:28   1396/7/24
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4009 16:48:47   1396/7/24
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4009 16:48:47   1396/7/24
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4008 16:42:34   1396/7/24
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4008 16:42:34   1396/7/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4008 16:33:58   1396/7/24
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4008 16:33:58   1396/7/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4009 16:29:36   1396/7/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4009 16:29:36   1396/7/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4010 16:22:23   1396/7/24
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4010 16:22:23   1396/7/24
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4009 16:14:19   1396/7/24

معاملات سکه سبزه میدان

سکه فردایی خرید 100 تا 1311300 00:33:48   1396/7/25
سکه فردایی فروش 1 تا 1311600 00:31:31   1396/7/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1311500 00:29:43   1396/7/25
سکه فردایی فروش 1 تا 1311700 00:29:40   1396/7/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1311400 00:28:34   1396/7/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1311400 00:27:59   1396/7/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1311300 00:27:52   1396/7/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1311300 00:27:05   1396/7/25
سکه فردایی فروش 100 تا 1311400 00:27:00   1396/7/25
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 100 1310800 23:58:38   1396/7/24
آخرین لفظ فروش 200 1315600 18:37:10   1396/7/24
آخرین معامله 100 1310800 23:57:58   1396/7/24

معاملات دلار سبزه میدان

دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4009 16:32:48   1396/7/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4009 16:32:48   1396/7/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4009 16:32:42   1396/7/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4009 16:32:42   1396/7/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4009 16:32:37   1396/7/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4009 16:32:37   1396/7/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4009 16:16:29   1396/7/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4009 16:16:29   1396/7/24
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 4009 16:16:19   1396/7/24
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 100 4008 16:16:15   1396/7/24
آخرین لفظ فروش 100 4001 12:00:45   1396/7/23
آخرین معامله 100 4008 14:42:38   1396/7/24
شهریور
۱۱
طلا معاملات روز جمعه بازار آمریکا را با افزایش قابل ملاحظه ای به پایان برد و به رکورد بالای جدیدی صعود کرد. آمار اشتغال ضعیف‌تر از حد انتظار آمریکا در ماه گذشته...
شهریور
۱۱
طلا روز جمعه پس از انتشار آمار اشتغال ماهانه آمریکا که رشد ضعیفتر از حد انتظار اشتغالزایی در ماه گذشته را نشان داد، به بالاترین قیمت در حدود 10 ماه گذشته صعود ک...
شهریور
۱۱
قیمت‌های نفت روز جمعه افزایش یافت اما نفت آمریکا برای کل هفته که معامله‌گران پیامدهای توفان هاروی بر تولید نفت و تقاضای پالایشگاهی در منطقه خلیج مکزیک را برآورد...
شهریور
۱۰
طلا پس از رسیدن به محدوده حمایت، بهبود یافت و می توان گفت که این یک اقدام برنامه ریزی شده بود که پیش از اینکه اتفاق بیافتد، کاملا روشن بود. از ابتدای هفته جاری ...

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

جدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

محاسبه گر سود و زیان ?
۱ روز
10,000,000 ریال
۱ هفته
10,012,472 ریال
۱ ماه
11,875,740 ریال
۳ ماه
11,840,708 ریال
۶ ماه
12,108,597 ریال
۱ سال
12,123,226 ریال

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

جدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی