• بورس 63,432 (0.01%) 4
 • انس طلا 1,206.90 (0%) 0
 • مثقال طلا 4,140,000 (0%) 0
 • طلا ۱۸ 954,820 (0%) 0
 • سکه 9,330,000 (0%) 0
 • دلار 32,960 (0%) 0
 • یورو 36,840 (0%) 0
 • نفت سبک 59.72 (0%) 0
 • نفت برنت 65.37 (0%) 0
قیمت طلا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلادلار 1,206.90 (0%) 0 1,206.20 1,207.30 ۲ خرداد
مثقال طلا 4,140,000 (0%) 0 4,135,000 4,155,000 ۲ خرداد
گرم طلای ۱۸ 954,820 (0%) 0 953,670 958,280 ۲ خرداد
گرم طلای ۲۴ 1,272,780 (0%) 0 1,271,250 1,277,400 ۲ خرداد
انس نقرهدلار 17.07 (0%) 0 17.04 17.08 ۲ خرداد
انس پلاتین 1,146.00 (0%) 0 1,144.00 1,146.00 ۲ خرداد
انس پالادیوم 779.00 (0%) 0 779.00 781.00 ۲ خرداد
قیمت سکه قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? ارزش طلا? زمان
بهار آزادی 9,335,000 (0%) 0 9,320,000 9,355,000 9,372,490 ۲ خرداد
امامی 9,330,000 (0%) 0 9,325,000 9,365,000 9,372,490 ۲ خرداد
نیم 4,740,000 (0%) 0 4,730,000 4,760,000 4,690,670 ۲ خرداد
ربع 2,640,000 (0%) 0 2,630,000 2,660,000 2,350,335 ۲ خرداد
گرمی 1,810,000 (0%) 0 1,790,000 1,810,000 1,161,173 ۲ خرداد
بازار جهانی قیمت به دلار تغییر? کمترین بیشترین زمان
نفت سبک 59.72 (0%) 0 59.72 59.99 ۲ خرداد
نفت برنت 65.37 (0%) 0 65.37 65.59 ۲ خرداد
نفت اپک 61.86 (0%) 0 61.86 61.86 ۲ خرداد
بنزین (گالن) 2.05 (0%) 0 2.05 2.05 ۲ خرداد
گاز طبیعی 2.89 (0%) 0 2.89 2.89 ۲ خرداد
گازوئیل 599.63 (0%) 0 599.63 599.63 ۲ خرداد
 • انس طلا به دلار

 • دلار به تومان

 • سکه به تومان

مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه

اخبار و تحلیل های اقتصادی

اخبار و تحلیل های تخصصی

اخبار اتحادیه‬

محاسبه گر سود و زیان ?

۱ روز

10,000,000 ریال

۱ هفته

9,990,906 ریال

۱ ماه

9,930,702 ریال

۳ ماه

9,631,794 ریال

۶ ماه

10,157,165 ریال

۱ سال

10,191,713 ریال