• بورس 64,256 (0.05%) 30
 • انس طلا 1,142.60 (0.69%) 7.80
 • مثقال طلا 4,078,000 (0%) 0
 • طلا ۱۸ 940,520 (0%) 0
 • سکه 9,200,000 (0%) 0
 • دلار 33,770 (0%) 0
 • یورو 38,650 (0.39%) 150
 • نفت سبک 47.7 (1.8%) 0.86
 • نفت برنت 52.64 (1.58%) 0.83
قیمت طلا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلادلار 1,142.60 (0.69%) 7.80 1,134.60 1,143.50 ۱۰:۱۹
مثقال طلا 4,078,000 (0%) 0 4,069,000 4,102,000 ۹ شهریور
گرم طلای ۱۸ 940,520 (0%) 0 938,450 946,060 ۹ شهریور
گرم طلای ۲۴ 1,253,720 (0%) 0 1,250,960 1,261,100 ۹ شهریور
انس نقرهدلار 14.78 (0.41%) 0.06 14.72 14.82 ۱۰:۱۹
انس پلاتین 1,017.00 (0.39%) 4.00 1,009.00 1,019.00 ۱۰:۱۹
انس پالادیوم 600.00 (1%) 6.00 598.00 607.00 ۱۰:۱۹
قیمت سکه قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? ارزش طلا? زمان
بهار آزادی 9,190,000 (0%) 0 9,180,000 9,220,000 9,091,512 ۹ شهریور
امامی 9,200,000 (0%) 0 9,185,000 9,225,000 9,091,512 ۹ شهریور
نیم 4,710,000 (0%) 0 4,700,000 4,710,000 4,550,198 ۹ شهریور
ربع 2,600,000 (0%) 0 2,600,000 2,610,000 2,280,099 ۹ شهریور
گرمی 1,710,000 (0%) 0 1,700,000 1,710,000 1,126,625 ۹ شهریور
آتی و بورس قیمت تغییر? کمترین بیشترین زمان
شاخص بورس 64,256 (0.05%) 30 64,207 64,256 ۱۰:۲۰
آتی شهریور 9,150,000 (0%) 0 9,145,000 9,195,000 ۹ شهریور
آتی آبان 9,140,000 (0%) 0 9,125,000 9,195,000 ۹ شهریور
آتی دی 9,150,000 (0%) 0 9,135,000 9,200,000 ۹ شهریور
آتی اسفند 9,240,000 (0%) 0 9,220,000 9,290,000 ۹ شهریور
 • انس طلا به دلار

 • دلار به تومان

 • سکه به تومان

نفت و انرژی قیمت به دلار تغییر? کمترین بیشترین زمان
نفت سبک 47.7 (1.8%) 0.86 47.27 49.2 ۱۰:۱۵
نفت برنت 52.64 (1.58%) 0.83 52.21 54.15 ۱۰:۱۵
نفت اپک 42.37 (0%) 0 42.37 42.37 ۶ شهریور
بنزین (گالن) 1.47 (0.68%) 0.01 1.46 1.47 ۷:۰۰
گاز طبیعی 2.69 (0%) 0 2.68 2.69 ۱۰:۲۰
گازوئیل 501.63 (1.1%) 5.5 499 508.88 ۱۰:۲۰
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

جدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی ?

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

جدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی ?

اخبار اتحادیه‬

محاسبه گر سود و زیان ?

۱ روز

10,000,000 ریال

۱ هفته

10,035,661 ریال

۱ ماه

10,183,957 ریال

۳ ماه

10,168,624 ریال

۶ ماه

9,836,877 ریال

۱ سال

9,623,824 ریال