• بورس 64,206 (0%) 0
 • انس طلا 1,127.80 (0.31%) 3.50
 • مثقال طلا 4,038,000 (0%) 0
 • طلا ۱۸ 931,300 (0%) 0
 • سکه 9,110,000 (0%) 0
 • دلار 33,550 (0%) 0
 • یورو 38,900 (0%) 0
 • نفت سبک 42.08 (0.1%) 0.04
 • نفت برنت 46.99 (0.17%) 0.08
قیمت طلا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلادلار 1,127.80 (0.31%) 3.50 1,124.40 1,133.60 ۱۳:۵۳
مثقال طلا 4,038,000 (0%) 0 4,032,000 4,061,000 ۵ شهریور
گرم طلای ۱۸ 931,300 (0%) 0 929,910 936,600 ۵ شهریور
گرم طلای ۲۴ 1,241,430 (0%) 0 1,239,580 1,248,500 ۵ شهریور
انس نقرهدلار 14.52 (0.34%) 0.05 14.50 14.68 ۱۳:۵۲
انس پلاتین 1,003.00 (0%) 0 1,003.00 1,016.00 ۱۳:۵۳
انس پالادیوم 571.00 (0.35%) 2.00 565.00 588.00 ۱۳:۵۲
قیمت سکه قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? ارزش طلا? زمان
بهار آزادی 9,090,000 (0%) 0 9,090,000 9,160,000 8,915,484 ۵ شهریور
امامی 9,110,000 (0%) 0 9,090,000 9,165,000 8,915,484 ۵ شهریور
نیم 4,690,000 (0%) 0 4,690,000 4,710,000 4,462,194 ۵ شهریور
ربع 2,590,000 (0%) 0 2,590,000 2,610,000 2,236,097 ۵ شهریور
گرمی 1,700,000 (0%) 0 1,700,000 1,710,000 1,104,981 ۵ شهریور
آتی و بورس قیمت تغییر? کمترین بیشترین زمان
شاخص بورس 64,206 (0%) 0 64,146 64,218 ۴ شهریور
آتی شهریور 9,110,000 (0%) 0 9,100,000 9,170,000 ۵ شهریور
آتی آبان 9,135,000 (0%) 0 9,130,000 9,175,000 ۵ شهریور
آتی دی 9,150,000 (0%) 0 9,140,000 9,225,000 ۵ شهریور
آتی اسفند 9,245,000 (0%) 0 9,235,000 9,315,000 ۵ شهریور
 • انس طلا به دلار

 • دلار به تومان

 • سکه به تومان

نفت و انرژی قیمت به دلار تغییر? کمترین بیشترین زمان
نفت سبک 42.08 (0.1%) 0.04 41.83 43.45 ۱۳:۴۵
نفت برنت 46.99 (0.17%) 0.08 46.8 48.44 ۱۳:۵۰
نفت اپک 42.37 (4.69%) 1.9 42.37 42.37 ۱۳:۱۸
بنزین (گالن) 1.45 (1.4%) 0.02 1.44 1.46 ۷:۳۰
گاز طبیعی 2.69 (0.75%) 0.02 2.67 2.69 ۱۳:۴۰
گازوئیل 456.88 (0.27%) 1.25 453.13 465.5 ۱۳:۵۰
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

جدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی ?

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

جدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی ?

اخبار اتحادیه‬

محاسبه گر سود و زیان ?

۱ روز

10,000,000 ریال

۱ هفته

10,020,908 ریال

۱ ماه

10,166,667 ریال

۳ ماه

10,145,147 ریال

۶ ماه

9,815,682 ریال

۱ سال

9,596,682 ریال