قیمت طلا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلادلار 1,288.20 (0%) 0 1,288.20 1,288.20 ۸ شهریور
مثقال طلا 4,220,000 (0%) 0 4,210,000 4,220,000 ۸ شهریور
گرم طلای ۱۸ 973,270 (0%) 0 970,970 973,270 ۸ شهریور
گرم طلای ۲۴ 1,297,380 (0%) 0 1,294,300 1,297,380 ۸ شهریور
انس نقرهدلار 19.46 (0%) 0 19.43 19.47 ۸ شهریور
قیمت سکه قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? ارزش طلا? زمان
بهار آزادی 9,505,000 (0%) 0 9,490,000 9,510,000 9,590,833 ۸ شهریور
امامی 9,505,000 (0%) 0 9,490,000 9,510,000 9,590,833 ۸ شهریور
نیم 4,775,000 (0%) 0 4,760,000 4,775,000 4,799,827 ۸ شهریور
ربع 2,680,000 (0%) 0 2,675,000 2,690,000 2,404,914 ۸ شهریور
گرمی 1,725,000 (0%) 0 1,720,000 1,730,000 1,188,020 ۸ شهریور
  • انس به دلار

  • طلا به تومان

  • سکه به تومان

بازار جهانی قیمت به دلار تغییر? کمترین بیشترین زمان
انس پلاتین 1,419.00 (0%) 0 1,415.00 1,420.00 ۸ شهریور
انس پالادیوم 902.00 (0%) 0 896.00 902.00 ۸ شهریور
نفت سبک 95.96 (0%) 0 95.96 95.96 ۸ شهریور
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه