• بورس 81,954.9 (0%) 0
  • انس طلا 1,285.20 (0%) 0
  • مثقال طلا 5,120,000 (0%) 0
  • طلا ۱۸ 1,182,030 (0%) 0
  • سکه 12,088,000 (0%) 0
  • دلار 38,240 (0%) 0
  • یورو 45,450 (0%) 0
  • نفت سبک 48.7 (0%) 0
  • نفت برنت 52.86 (0%) 0

قیمت انس

?
قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلا 1,285.20 (0%) 0 1,284.80 1,288.40 ۲۸ مرداد
انس نقره 17.04 (0%) 0 17.04 17.13 ۲۸ مرداد
انس پلاتین 982.00 (0%) 0 982.00 984.00 ۲۸ مرداد
انس پالادیوم 924.00 (0%) 0 924.00 926.00 ۲۸ مرداد

قیمت طلا

?
قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
مثقال طلا 5,120,000 (0%) 0 5,118,000 5,134,000 ۲۸ مرداد
گرم طلای ۱۸ 1,182,030 (0%) 0 1,181,570 1,185,270 ۲۸ مرداد
گرم طلای ۲۴ 1,576,030 (0%) 0 1,575,410 1,580,340 ۲۸ مرداد

قیمت سکه

?
قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? ارزش ذاتی زمان
سکه امامی 12,088,000 (0%) 0 12,068,000 12,119,000 11,617,020 ۲۸ مرداد
سکه بهار آزادی 11,790,000 (0%) 0 11,790,000 11,790,000 11,617,020 ۲۸ مرداد
نیم سکه 6,270,000 (0%) 0 6,270,000 6,270,000 5,833,510 ۲۸ مرداد
ربع سکه 3,650,000 (0%) 0 3,650,000 3,660,000 2,941,755 ۲۸ مرداد
سکه گرمی 2,480,000 (0%) 0 2,480,000 2,480,000 1,472,233 ۲۵ مرداد
خرید بلیط هواپیما
سفرستان
مبدا
مقصد

قیمت سکه / خرده فروشی

?
قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 12,171,940 (0%) 0 12,171,930 12,186,000 ۲۸ مرداد
سکه بهار آزادی 11,889,130 (0%) 0 11,889,000 11,903,000 ۲۸ مرداد
نیم سکه 6,322,260 (0%) 0 6,322,000 6,327,000 ۲۸ مرداد
ربع سکه 3,704,490 (0%) 0 3,704,000 3,715,000 ۲۸ مرداد
سکه گرمی 2,508,620 (0%) 0 2,508,620 2,510,000 ۲۸ مرداد

نرخ سکه آتی

?
تسویه روزانه آخرین قیمت تغییر? کمترین بیشترین زمان
آتی شهریور 12,309,167 12,285,000 (0%) 0 12,270,000 12,300,000 ۲۸ مرداد
آتی آبان 12,685,400 12,655,000 (0%) 0 12,645,000 12,670,000 ۲۸ مرداد
آتی دی 13,082,549 13,005,000 (0%) 0 13,005,000 13,025,000 ۲۸ مرداد
آتی اسفند 13,431,135 13,370,000 (0%) 0 13,355,000 13,385,000 ۲۸ مرداد
آتی اردیبهشت 13,823,011 13,760,000 (0%) 0 13,745,000 13,775,000 ۲۸ مرداد

قیمت آبشده

قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
آبشده حواله / شنبه ای 5,159,000 (0%) 0 5,156,000 5,177,000 ۲۸ مرداد
آبشده بنکداری / زیر کیلو 5,126,000 (0%) 0 5,123,000 5,141,000 ۲۸ مرداد
مثقال / عیار جهانی 5,132,220 (0%) 0 5,120,810 5,133,840 ۲۸ مرداد
مثقال / حواله جهانی 5,130,880 (0%) 0 5,121,480 5,134,910 ۲۸ مرداد
تسویه طلا 5,150,000 (0%) 0 5,150,000 5,150,000 ۲۸ مرداد

نفت و انرژی

قیمت/دلار تغییر? کمترین بیشترین زمان
نفت سبک 48.7 (0%) 0 48.59 48.73 ۲۸ مرداد
نفت برنت 52.86 (0%) 0 52.8 52.94 ۲۸ مرداد
نفت اپک 48.07 (0%) 0 48.07 48.07 ۲۸ مرداد
بنزین (گالن) 1.62 (0%) 0 1.62 1.63 ۲۸ مرداد
گاز طبیعی 2.89 (0%) 0 2.89 2.9 ۲۸ مرداد
گازوئیل 482.13 (0%) 0 481.63 482.38 ۲۸ مرداد

نسبت قیمت طلا

?
نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 75.81 1.31 1.41 0.06 26.35 15.31 6.54 0.53

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص كل 81,954.9 0
شاخص كل (هم وزن) 17635.7 0.06
شاخص كل فرابورس 920 0.14
بازار اول فرابورس 173.8 0.17
بازار دوم فرابورس 443.5 0.13
شاخص بازار اول 57361 0.32

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص بازار دوم 178981.9 0.14
شاخص 30 شركت بزرگ 3293.9 0.36
شاخص 50 شركت برتر 3198.2 0.27
شاخص قیمت 50 شركت 167478.7 0.39
شاخص قیمت (هم وزن) 13358.8 0.05
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 26556.1 0.26
محاسبه گر قیمت طلا ?
وزن طلا به گرم : اجرت : قیمت طلا (ریال) : نتیجه
حباب سنج سکه ?
قیمت دلار (ریال): هزینه ضرب (ریال): نتیجه
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

معاملات طلا پله آهنی

آبشده شنبه ای خرید 5 تا 515800 00:28:27   1396/5/29
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 515900 00:10:09   1396/5/29
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 515800 00:07:19   1396/5/29
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 515800 00:05:39   1396/5/29
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 515900 00:03:54   1396/5/29
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 515800 00:03:49   1396/5/29
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 515800 00:03:12   1396/5/29
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 515900 00:02:41   1396/5/29
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 515900 00:01:37   1396/5/29
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 5 515800 00:28:27   1396/5/29
آخرین لفظ فروش 1 515900 00:10:09   1396/5/29
آخرین معامله 5 515900 00:02:41   1396/5/29

معاملات دلار پاساژ افشار

دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3824 17:06:04   1396/5/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3824 17:06:04   1396/5/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3823 16:49:00   1396/5/28
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 3823 16:49:00   1396/5/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3824 16:43:26   1396/5/28
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3824 16:43:26   1396/5/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3825 16:35:51   1396/5/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3825 16:35:51   1396/5/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3824 16:21:08   1396/5/28
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3824 16:21:08   1396/5/28
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3823 16:17:34   1396/5/28
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3823 16:17:34   1396/5/28
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3825 16:00:42   1396/5/28

معاملات سکه سبزه میدان

سکه فردایی معامله 100 تا 1209900 00:31:26   1396/5/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1209900 00:30:42   1396/5/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1210000 00:26:00   1396/5/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1210000 00:21:14   1396/5/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1209600 00:20:20   1396/5/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1209600 00:19:49   1396/5/29
سکه فردایی فروش 100 تا 1209600 00:18:26   1396/5/29
سکه فردایی خرید 1 تا 1209300 00:18:24   1396/5/29
سکه فردایی معامله 100 تا 1209300 00:16:41   1396/5/29
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 1 1209300 00:18:24   1396/5/29
آخرین لفظ فروش 100 1209900 00:30:42   1396/5/29
آخرین معامله 100 1209900 00:31:26   1396/5/29

معاملات دلار سبزه میدان

دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3824 16:12:32   1396/5/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3824 16:12:32   1396/5/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3824 16:12:32   1396/5/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3824 16:07:27   1396/5/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3824 16:07:27   1396/5/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3824 16:07:27   1396/5/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3824.5 16:07:25   1396/5/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3824.5 16:07:25   1396/5/28
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3824.5 16:07:25   1396/5/28
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 100 3824.5 15:01:01   1396/5/28
آخرین لفظ فروش 100 3824 16:12:32   1396/5/28
آخرین معامله 100 3820 12:32:56   1396/5/28
مرداد
۲۸
طلا روز جمعه به بالای 1300 دلار صعود کرد با اینهمه با سودگیری معامله گران روبرو شد و با عقب نشینی از بالاترین قیمت دو ماه و نیم گذشته، معاملات بازار آمریکا را ب...
مرداد
۲۸
طلا روز جمعه برای مدت کوتاهی به بالای 1300 دلار صعود کرد اما تا پایان معاملات عقب نشینی کرد و در قیمت پایینتری ایستاد. هر اونس طلا برای تحویل در دسامبر در بازار...
مرداد
۲۸
نفت روز جمعه در پی انتشار خبر تایید نشده ای از تعطیلی یکی از بزرگترین پالایشگاههای نفت در آمریکا، با افزایش قیمت مواجه شد. طبق گزارشهای خبری، یک واحد در پالایشگ...
مرداد
۲۷
طلا روز جمعه که بازارهای سهام آسیا ضعیفتر بودند و برخی از سرمایه گذاران به دلیل ابهامات سیاسی در آمریکا و حمله تروریستی در بارسلون، به خرید داراییهای امن متمایل...

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

جدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

محاسبه گر سود و زیان ?
۱ روز
10,000,000 ریال
۱ هفته
11,179,759 ریال
۱ ماه
11,212,747 ریال
۳ ماه
11,219,368 ریال
۶ ماه
11,699,507 ریال
۱ سال
11,518,642 ریال

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

جدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی