• بورس 62,735 (0%) 0
 • انس طلا 1,057.80 (1.4%) 14.80
 • مثقال طلا 4,018,000 (0%) 0
 • طلا ۱۸ 927,200 (0%) 0
 • سکه 9,115,000 (0%) 0
 • دلار / عمده ? 33,920 (0%) 0
 • دلار / صرافی ? 36,320 (0%) 0
 • نفت سبک 41.97 (1.29%) 0.54
 • نفت برنت 45.18 (0.62%) 0.28
قیمت طلا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلادلار 1,057.80 (1.4%) 14.80 1,053.80 1,074.10 ۱۸:۴۹
مثقال طلا 4,018,000 (0%) 0 4,013,000 4,026,000 ۵ آذر
گرم طلای ۱۸ 927,200 (0%) 0 926,000 929,000 ۵ آذر
گرم طلای ۲۴ 1,235,900 (0%) 0 1,234,400 1,238,400 ۵ آذر
انس نقرهدلار 14.19 (1.27%) 0.18 14.05 14.39 ۱۸:۴۹
انس پلاتین 838.00 (2.03%) 17.00 836.00 860.00 ۱۸:۴۸
انس پالادیوم 555.00 (1.08%) 6.00 550.00 563.00 ۱۸:۴۳
قیمت سکه قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? ارزش طلا? زمان
بهار آزادی 9,100,000 (0%) 0 9,080,000 9,100,000 9,052,370 ۵ آذر
امامی 9,115,000 (0%) 0 9,095,000 9,120,000 9,052,370 ۵ آذر
نیم 4,580,000 (0%) 0 4,550,000 4,580,000 4,530,629 ۴ آذر
ربع 2,490,000 (0%) 0 2,450,000 2,490,000 2,270,315 ۴ آذر
گرمی 1,660,000 (0%) 0 1,660,000 1,660,000 1,121,812 ۴ آذر
آتی و بورس قیمت تغییر? کمترین بیشترین زمان
شاخص بورس 62,735 (0%) 0 62,626 62,757 ۴ آذر
آتی آبان 9,170,000 (0%) 0 9,155,000 9,200,000 ۲۵ آبان
آتی دی 9,130,000 (0%) 0 9,130,000 9,130,000 ۵ آذر
آتی اسفند 9,160,000 (0%) 0 9,150,000 9,160,000 ۵ آذر
آتی اردیبهشت 9,190,000 (0%) 0 9,185,000 9,195,000 ۵ آذر
 • انس طلا به دلار

 • دلار به تومان

 • سکه به تومان

نفت و انرژی قیمت به دلار تغییر? کمترین بیشترین زمان
نفت سبک 41.97 (1.29%) 0.54 41.94 42.72 ۱۸:۵۰
نفت برنت 45.18 (0.62%) 0.28 44.84 45.62 ۱۸:۵۰
نفت اپک 39.65 (0.15%) 0.06 39.65 39.65 ۱۲:۰۸
بنزین (گالن) 1.4 (0.72%) 0.01 1.4 1.41 ۱۸:۲۵
گاز طبیعی 2.22 (1.8%) 0.04 2.22 2.26 ۱۸:۲۰
گازوئیل 420.25 (1.16%) 4.88 419.13 424.88 ۱۸:۵۰
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

جدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

محاسبه گر سود و زیان ?

۱ روز

10,000,000 ریال

۱ هفته

9,997,053 ریال

۱ ماه

10,008,852 ریال

۳ ماه

10,035,503 ریال

۶ ماه

10,241,546 ریال

۱ سال

10,204,573 ریال

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

جدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

اخبار اتحادیه‬