قیمت طلا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلادلار 1,264.70 (0%) 0 1,263.40 1,284.60 ۱۱ شهریور
مثقال طلا 4,200,000 (0%) 0 4,195,000 4,205,000 ۱۱ شهریور
گرم طلای ۱۸ 968,660 (0%) 0 967,510 969,810 ۱۱ شهریور
گرم طلای ۲۴ 1,291,230 (0%) 0 1,289,690 1,292,770 ۱۱ شهریور
انس نقرهدلار 19.14 (0.05%) 0.01 19.09 19.21 ۸:۴۰
قیمت سکه قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? ارزش طلا? زمان
بهار آزادی 9,460,000 (0%) 0 9,455,000 9,490,000 9,451,774 ۱۱ شهریور
امامی 9,460,000 (0%) 0 9,460,000 9,490,000 9,451,774 ۱۱ شهریور
نیم 4,755,000 (0%) 0 4,750,000 4,755,000 4,730,306 ۱۱ شهریور
ربع 2,680,000 (0%) 0 2,675,000 2,680,000 2,370,153 ۱۱ شهریور
گرمی 1,710,000 (0%) 0 1,710,000 1,725,000 1,170,921 ۱۱ شهریور
  • انس به دلار

  • طلا به تومان

  • سکه به تومان

بازار جهانی قیمت به دلار تغییر? کمترین بیشترین زمان
انس پلاتین 1,404.00 (0.07%) 1.00 1,401.00 1,408.00 ۸:۳۰
انس پالادیوم 880.00 (0.11%) 1.00 877.00 881.00 ۸:۳۰
نفت سبک 93.6 (0%) 0 93.49 95.86 ۱۱ شهریور
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه