• بورس 65,034 (0.08%) 54
 • انس طلا 1,184.20 (0.45%) 5.30
 • مثقال طلا 4,205,000 (0%) 0
 • طلا ۱۸ 969,810 (0%) 0
 • سکه 9,480,000 (0%) 0
 • دلار 33,190 (0%) 0
 • یورو 37,630 (0%) 0
 • نفت سبک 59.06 (0.15%) 0.09
 • نفت برنت 66.34 (0.18%) 0.12
قیمت طلا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلادلار 1,184.20 (0.45%) 5.30 1,178.30 1,185.10 ۹:۲۵
مثقال طلا 4,205,000 (0%) 0 4,190,000 4,210,000 ۱۳ اردیبهشت
گرم طلای ۱۸ 969,810 (0%) 0 966,350 970,970 ۱۳ اردیبهشت
گرم طلای ۲۴ 1,292,770 (0%) 0 1,288,160 1,294,300 ۱۳ اردیبهشت
انس نقرهدلار 16.25 (0.99%) 0.16 16.11 16.28 ۹:۱۹
انس پلاتین 1,131.00 (0.18%) 2.00 1,126.00 1,133.00 ۸:۰۷
انس پالادیوم 773.00 (0.13%) 1.00 770.00 773.00 ۷:۰۱
قیمت سکه قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? ارزش طلا? زمان
بهار آزادی 9,475,000 (0%) 0 9,470,000 9,490,000 9,260,500 ۱۳ اردیبهشت
امامی 9,480,000 (0%) 0 9,470,000 9,490,000 9,260,500 ۱۳ اردیبهشت
نیم 5,005,000 (0%) 0 4,995,000 5,040,000 4,634,681 ۱۳ اردیبهشت
ربع 2,790,000 (0%) 0 2,765,000 2,790,000 2,322,341 ۱۳ اردیبهشت
گرمی 1,865,000 (0%) 0 1,860,000 1,880,000 1,147,403 ۱۳ اردیبهشت
بازار جهانی قیمت به دلار تغییر? کمترین بیشترین زمان
نفت سبک 59.06 (0.15%) 0.09 58.77 59.24 ۹:۲۰
نفت برنت 66.34 (0.18%) 0.12 66.21 66.52 ۹:۲۰
نفت اپک 60.92 (0%) 0 60.92 60.92 ۱۱ اردیبهشت
بنزین (گالن) 2.05 (0%) 0 2.05 2.05 ۱۲ اردیبهشت
گاز طبیعی 2.77 (0%) 0 2.77 2.77 ۱۲ اردیبهشت
گازوئیل 604.5 (0%) 0 604.5 604.5 ۱۲ اردیبهشت
 • انس طلا به دلار

 • دلار به تومان

 • سکه به تومان

مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه

اخبار و تحلیل های اقتصادی

اخبار و تحلیل های تخصصی

محاسبه گر سود و زیان ?

۱ روز

10,000,000 ریال

۱ هفته

10,009,047 ریال

۱ ماه

10,109,656 ریال

۳ ماه

9,586,944 ریال

۶ ماه

10,187,231 ریال

۱ سال

10,346,010 ریال