• بورس 85,831.8 (0%) 0
  • انس طلا 1,298.20 (0.51%) 6.60
  • مثقال طلا 5,195,000 (0%) 0
  • طلا ۱۸ 1,199,350 (0%) 0
  • سکه 12,361,000 (0%) 0
  • دلار 38,920 (0%) 0
  • یورو 46,880 (0%) 0
  • نفت سبک 50.66 (0.12%) 0.06
  • نفت برنت 56.44 (0.07%) 0.04

قیمت انس

?
قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلا 1,298.20 (0.51%) 6.60 1,291.40 1,299.00 ۹:۳۰
انس نقره 17.11 (0.41%) 0.07 17.02 17.13 ۹:۱۱
انس پلاتین 946.00 (0.53%) 5.00 938.00 947.00 ۹:۳۰
انس پالادیوم 918.00 (0.22%) 2.00 917.00 921.00 ۸:۴۹

قیمت طلا

?
قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
مثقال طلا 5,195,000 (0%) 0 5,179,000 5,234,000 ۳۰ شهریور
گرم طلای ۱۸ 1,199,350 (0%) 0 1,195,650 1,208,350 ۳۰ شهریور
گرم طلای ۲۴ 1,599,110 (0%) 0 1,594,190 1,611,120 ۳۰ شهریور

قیمت سکه

?
قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? ارزش ذاتی زمان
سکه امامی 12,361,000 (0%) 0 12,326,000 12,403,000 11,941,793 ۳۰ شهریور
سکه بهار آزادی 11,970,000 (0%) 0 11,970,000 12,060,000 11,941,793 ۳۰ شهریور
نیم سکه 6,340,000 (0%) 0 6,340,000 6,370,000 5,995,896 ۳۰ شهریور
ربع سکه 3,520,000 (0%) 0 3,520,000 3,530,000 3,022,948 ۳۰ شهریور
سکه گرمی 2,470,000 (0%) 0 2,470,000 2,470,000 1,512,166 ۳۰ شهریور

قیمت سکه / خرده فروشی

?
قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 12,473,700 (0%) 0 12,458,000 12,482,000 ۳۰ شهریور
سکه بهار آزادی 12,173,040 (0%) 0 12,171,000 12,196,000 ۳۰ شهریور
نیم سکه 6,430,120 (0%) 0 6,429,000 6,441,000 ۳۰ شهریور
ربع سکه 3,590,000 (0%) 0 3,590,000 3,614,000 ۳۰ شهریور
سکه گرمی 2,498,790 (0%) 0 2,498,790 2,501,000 ۳۰ شهریور

نرخ سکه آتی

?
تسویه روزانه آخرین قیمت تغییر? کمترین بیشترین زمان
آتی آبان 12,825,877 12,700,000 (0%) 0 12,700,000 12,780,000 ۳۰ شهریور
آتی دی 13,205,366 13,080,000 (0%) 0 13,080,000 13,135,000 ۳۰ شهریور
آتی اسفند 13,521,458 13,415,000 (0%) 0 13,415,000 13,470,000 ۳۰ شهریور
آتی اردیبهشت 13,917,946 13,815,000 (0%) 0 13,810,000 13,860,000 ۳۰ شهریور
آتی تیر 14,317,664 14,200,000 (0%) 0 14,195,000 14,255,000 ۳۰ شهریور

قیمت آبشده

قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
آبشده حواله / شنبه ای 5,262,000 (0.02%) 1,000 5,261,000 5,263,000 ۰:۱۱
آبشده بنکداری / زیر کیلو 5,193,000 (0.02%) 1,000 5,192,000 5,194,000 ۰:۱۱
مثقال / عیار جهانی 5,280,400 (0.49%) 25,630 5,253,960 5,284,880 ۹:۳۰
مثقال / حواله جهانی 5,285,830 (0.49%) 25,660 5,259,350 5,290,310 ۹:۳۰
تسویه طلا 5,395,000 (0%) 0 5,395,000 5,395,000 ۲۵ شهریور

نفت و انرژی

قیمت/دلار تغییر? کمترین بیشترین زمان
نفت سبک 50.66 (0.12%) 0.06 50.57 50.74 ۹:۱۴
نفت برنت 56.44 (0.07%) 0.04 56.33 56.52 ۹:۱۷
نفت اپک 53.81 (0%) 0 53.81 53.81 ۳۰ شهریور
بنزین (گالن) 1.65 (0%) 0 1.64 1.65 ۵:۰۷
گاز طبیعی 2.96 (0%) 0 2.95 2.97 ۳:۲۰
گازوئیل 540.63 (0.14%) 0.75 540.13 541.63 ۹:۲۶

نسبت قیمت طلا

?
نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 76.26 1.38 1.43 0.06 25.61 15.26 6.56 0.52

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص كل 85,831.8 0
شاخص كل (هم وزن) 17951 0.53
شاخص كل فرابورس 957.3 -0.03
بازار اول فرابورس 185.2 0.37
بازار دوم فرابورس 459 -0.13
شاخص بازار اول 59906.6 0.72

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص بازار دوم 188370.7 0.31
شاخص 30 شركت بزرگ 3523.3 0.93
شاخص 50 شركت برتر 3394.7 0.59
شاخص قیمت 50 شركت 176311.8 0.27
شاخص قیمت (هم وزن) 13582.8 0.52
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 27733.5 0.44
محاسبه گر قیمت طلا ?
وزن طلا به گرم : اجرت : قیمت طلا (ریال) : نتیجه
حباب سنج سکه ?
قیمت دلار (ریال): هزینه ضرب (ریال): نتیجه
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

معاملات طلا پله آهنی

آبشده شنبه ای فروش 1 تا 526200 00:28:12   1396/6/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 526200 00:22:55   1396/6/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 526200 00:22:18   1396/6/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 526200 00:22:12   1396/6/31
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 526200 00:22:08   1396/6/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 526200 00:21:07   1396/6/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 526100 00:21:00   1396/6/31
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 526100 00:19:43   1396/6/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 526200 00:19:24   1396/6/31
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 5 526100 00:21:00   1396/6/31
آخرین لفظ فروش 1 526200 00:28:12   1396/6/31
آخرین معامله 1 526200 00:22:18   1396/6/31

معاملات دلار پاساژ افشار

دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3895 13:53:17   1396/6/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3895 13:53:17   1396/6/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3895 13:53:17   1396/6/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3895 13:53:17   1396/6/30
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3895 13:53:17   1396/6/30
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3894 13:46:21   1396/6/30
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3894 13:46:21   1396/6/30
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3894 13:46:21   1396/6/30
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3894 13:46:21   1396/6/30
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3894 13:46:21   1396/6/30
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3893 13:36:41   1396/6/30
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3893 13:36:41   1396/6/30
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3893 13:36:41   1396/6/30

معاملات سکه سبزه میدان

سکه فردایی فروش 100 تا 1236000 00:05:46   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236000 00:03:07   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236000 00:01:35   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235700 23:58:40   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 23:56:36   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1236500 23:52:11   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1236000 23:51:32   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1236500 23:50:36   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1236500 23:49:36   1396/6/30
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 100 1235700 23:58:40   1396/6/30
آخرین لفظ فروش 100 1236000 00:05:46   1396/6/31
آخرین معامله 100 1236000 23:24:38   1396/6/30

معاملات دلار سبزه میدان

دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3893.5 13:10:44   1396/6/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3893.5 13:10:44   1396/6/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3893.5 13:10:44   1396/6/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3893.5 13:10:44   1396/6/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3893.5 13:10:44   1396/6/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3893.5 13:10:44   1396/6/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3894 13:06:00   1396/6/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3894 13:06:00   1396/6/30
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3894 13:06:00   1396/6/30
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 100 3890 11:48:15   1396/6/30
آخرین لفظ فروش 100 3893 13:10:44   1396/6/30
آخرین معامله 200 3892 12:59:43   1396/6/29
شهریور
۱۱
طلا معاملات روز جمعه بازار آمریکا را با افزایش قابل ملاحظه ای به پایان برد و به رکورد بالای جدیدی صعود کرد. آمار اشتغال ضعیف‌تر از حد انتظار آمریکا در ماه گذشته...
شهریور
۱۱
طلا روز جمعه پس از انتشار آمار اشتغال ماهانه آمریکا که رشد ضعیفتر از حد انتظار اشتغالزایی در ماه گذشته را نشان داد، به بالاترین قیمت در حدود 10 ماه گذشته صعود ک...
شهریور
۱۱
قیمت‌های نفت روز جمعه افزایش یافت اما نفت آمریکا برای کل هفته که معامله‌گران پیامدهای توفان هاروی بر تولید نفت و تقاضای پالایشگاهی در منطقه خلیج مکزیک را برآورد...
شهریور
۱۰
طلا پس از رسیدن به محدوده حمایت، بهبود یافت و می توان گفت که این یک اقدام برنامه ریزی شده بود که پیش از اینکه اتفاق بیافتد، کاملا روشن بود. از ابتدای هفته جاری ...

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

جدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

محاسبه گر سود و زیان ?
۱ روز
10,000,000 ریال
۱ هفته
11,179,759 ریال
۱ ماه
11,212,747 ریال
۳ ماه
11,219,368 ریال
۶ ماه
11,699,507 ریال
۱ سال
11,518,642 ریال

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

جدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی