• بورس 79,785.0 (0.04%) 29.4
  • انس طلا 1,268.70 (0%) 0
  • مثقال طلا 5,089,500 (0.2%) 10,000
  • طلا ۱۸ 1,174,990 (0.2%) 2,310
  • سکه 12,202,000 (0.11%) 14,000
  • دلار 37,730 (0%) 0
  • یورو 41,730 (0.19%) 80
  • نفت سبک 49.25 (0%) 0
  • نفت برنت 51.73 (0%) 0
قیمت انس قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلا 1,268.70 (0%) 0 1,267.80 1,268.80 ۹ اردیبهشت
انس نقره 17.26 (0%) 0 17.26 17.31 ۹ اردیبهشت
انس پلاتین 949.00 (0%) 0 949.00 951.00 ۹ اردیبهشت
انس پالادیوم 832.00 (0%) 0 830.00 832.00 ۹ اردیبهشت
قیمت طلا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
مثقال طلا 5,089,500 (0.2%) 10,000 5,080,000 5,098,500 ۲۱:۲۵
گرم طلای ۱۸ 1,174,990 (0.2%) 2,310 1,172,800 1,177,070 ۲۱:۲۵
گرم طلای ۲۴ 1,566,640 (0.2%) 3,080 1,563,720 1,569,410 ۲۱:۲۵
قیمت آبشده قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
آبشده حواله / شنبه ای 5,123,500 (0.02%) 1,000 5,122,000 5,130,500 ۲۳:۱۳
آبشده بنکداری / زیر کیلو 5,095,000 (0.18%) 9,000 5,087,000 5,104,000 ۲۳:۱۲
مثقال / عیار جهانی 4,996,880 (0.05%) 2,650 4,995,560 5,015,430 ۱۷:۱۰
مثقال / حواله جهانی 5,000,190 (0.19%) 9,280 4,998,600 5,020,070 ۲۰:۵۴
تسویه طلا 5,110,000 (0%) 0 5,110,000 5,110,000 ۹ اردیبهشت
قیمت سکه قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? ارزش ذاتی زمان
سکه بهار آزادی 11,830,000 (0%) 0 11,830,000 11,840,000 11,316,231 ۹ اردیبهشت
سکه امامی 12,202,000 (0.11%) 14,000 12,187,500 12,210,500 11,316,231 ۲۱:۲۳
نیم سکه 6,745,000 (0.3%) 20,000 6,745,000 6,760,000 5,683,115 ۱۶:۰۱
ربع سکه 3,795,000 (0.26%) 10,000 3,775,000 3,795,000 2,866,558 ۱۶:۰۱
سکه گرمی 2,570,000 (0.39%) 10,000 2,565,000 2,570,000 1,435,249 ۱۳:۲۴
قیمت سکه قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
سکه / بازار خرده فروشی 12,250,000 (0.08%) 10,000 12,250,000 12,265,000 ۱۷:۵۰
تمام سکه / تاریخ پایین 11,480,000 (0.17%) 20,000 11,460,000 11,500,000 ۱۶:۰۵
نیم سکه / تاریخ پایین 5,760,000 (0.17%) 10,000 5,750,000 5,770,000 ۱۶:۰۵
ربع سکه / تاریخ پایین 2,920,000 (0.17%) 5,000 2,915,000 2,925,000 ۱۶:۰۶
تسویه سکه 12,200,000 (0.16%) 20,000 12,200,000 12,200,000 ۱۴:۳۱
نرخ سکه آتی ? تسویه روزانه ? آخرین قیمت تغییر? کمترین بیشترین زمان
آتی اردیبهشت 12,287,679 12,320,000 (0.04%) 5,000 12,300,000 12,330,000 ۱۸:۵۰
آتی تیر 12,597,105 12,645,000 (0.04%) 5,000 12,610,000 12,650,000 ۱۸:۵۸
آتی شهریور 12,986,333 13,040,000 (0.04%) 5,000 13,015,000 13,040,000 ۱۸:۵۲
آتی آبان 13,378,759 13,445,000 (0.04%) 5,000 13,400,000 13,455,000 ۱۸:۱۶
آتی دی 13,761,094 13,860,000 (0.04%) 5,000 13,785,000 13,860,000 ۱۹:۰۰
نفت و انرژی قیمت به دلار تغییر? کمترین بیشترین زمان
نفت سبک 49.25 (0%) 0 49.09 49.25 ۹ اردیبهشت
نفت برنت 51.73 (0%) 0 51.41 52.07 ۸ اردیبهشت
نفت اپک 48.9 (0%) 0 48.9 48.9 ۹ اردیبهشت
بنزین (گالن) 1.55 (0%) 0 1.55 1.55 ۹ اردیبهشت
گاز طبیعی 3.27 (0%) 0 3.26 3.28 ۹ اردیبهشت
گازوئیل 453.88 (0%) 0 452.88 453.88 ۹ اردیبهشت
نسبت قیمت طلا? نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 73.88 1.34 1.53 0.06 25.77 15.26 6.61 0.53
بورس تهران ارزش تغییر
شاخص كل 79,785.0 29.4
شاخص كل (هم وزن) 17575.6 0.12
شاخص كل فرابورس 925 0.18
بازار اول فرابورس 179.7 0.05
بازار دوم فرابورس 443 0.06
شاخص بازار اول 55323.2 0.07
بورس تهران ارزش تغییر
شاخص بازار دوم 177079.9 0.1
شاخص 30 شركت بزرگ 3111.2 0.1
شاخص 50 شركت برتر 3079.6 0.13
شاخص قیمت 50 شركت 159178 0.07
شاخص قیمت (هم وزن) 13811.5 0.12
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 27464.8 0.08
سکه امامی
دلار آزاد
انس جهانی طلا
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه
معاملات طلا پله آهنی
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 512300 23:11:33   1396/2/10
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 512400 23:11:36   1396/2/10
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 512200 23:01:33   1396/2/10
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 512300 23:00:09   1396/2/10
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 512300 23:00:01   1396/2/10
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 512300 22:58:13   1396/2/10
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 512300 22:57:57   1396/2/10
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 512300 22:58:02   1396/2/10
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 512300 22:56:35   1396/2/10
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 1 512200 23:15:42   1396/2/10
آخرین لفظ فروش 1 512400 23:11:36   1396/2/10
آخرین معامله 1 512300 23:00:09   1396/2/10
معاملات دلار پاساژ افشار
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3771 17:09:39   1396/2/10
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3771 16:53:03   1396/2/10
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3770 16:45:43   1396/2/10
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3770 16:35:21   1396/2/10
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3771 16:26:27   1396/2/10
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3771 16:13:07   1396/2/10
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3770 16:03:56   1396/2/10
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3770 15:56:24   1396/2/10
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3771 15:49:37   1396/2/10
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3771 15:44:00   1396/2/10
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3771 15:35:45   1396/2/10
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3771 17:09:39   1396/2/10
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3771 16:53:03   1396/2/10
معاملات سکه سبزه میدان
سکه فردایی خرید 200 تا 1220000 23:14:09   1396/2/10
سکه فردایی خرید 500 تا 1220000 23:11:27   1396/2/10
سکه فردایی خرید 200 تا 1220000 23:07:31   1396/2/10
سکه فردایی فروش 500 تا 1220200 23:07:03   1396/2/10
سکه فردایی خرید 200 تا 1220000 23:06:35   1396/2/10
سکه فردایی خرید 100 تا 1220000 23:02:27   1396/2/10
سکه فردایی خرید 100 تا 1220000 23:00:24   1396/2/10
سکه فردایی فروش 100 تا 1220200 22:59:52   1396/2/10
سکه فردایی خرید 1 تا 1220000 22:58:55   1396/2/10
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 200 1220000 23:14:09   1396/2/10
آخرین لفظ فروش 500 1220200 23:07:03   1396/2/10
آخرین معامله 100 1220000 22:08:53   1396/2/10
معاملات دلار سبزه میدان
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3771 16:40:01   1396/2/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3771 15:11:52   1396/2/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3770 15:04:32   1396/2/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3770.5 15:03:15   1396/2/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3770.5 15:02:32   1396/2/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3770.5 15:02:01   1396/2/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3770.5 15:01:00   1396/2/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3770.5 15:00:46   1396/2/10
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3770.5 15:00:02   1396/2/10
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 100 3771 16:40:01   1396/2/10
آخرین لفظ فروش 100 3771 15:11:52   1396/2/10
آخرین معامله 100 3772 13:09:22   1396/2/9

آیا طلا سیگنال مثبتی برای ازسرگیری افزایش خواهد یافت؟ادامه مطلبتحلیل تکنیکال طلا

اردیبهشت
۰۹
طلا تحت تاثیر بهبود فنی و پوشش کوتاه مدت و تقاضا برای خرید ارزان در معاملات نزدیک به پایان هفته، معاملات روز جمعه بازار آمریکا را با افزایش قیمت ملایمی به پایان...

چرا پتانسیل کاهش بیشتر قیمت طلا ضعیف خواهد بود؟ادامه مطلبتحلیل بنیادی طلا

اردیبهشت
۰۹
طلا روز جمعه تحت تاثیر رشد اقتصادی ضعیف آمریکا واُفت ارزش دلار، افزایش یافت و رشد ماهانه اش را به 1.3 درصد رساند با این همه این فلز ارزشمند برای کل هفته حدود 1....

آیا نفت کف قیمت جدیدی پیدا می کند؟ادامه مطلبتحلیل بنیادی نفت

اردیبهشت
۰۹
نفت روز جمعه در قیمت بالاتری بسته شد اما برای دومین هفته متوالی کاهش پیدا کرد. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ژوئن در بازار نیویورک 36 سنت یا 0.7 ...

کاهش هفتگی طلا در پی مهاجرت سرمایه گذاران به بازارهای رقیبادامه مطلبگزارش روز بازارها

اردیبهشت
۰۸
طلا روز جمعه تغییر چندانی نداشت اما تحت تاثیر استقبال سرمایه گذاران از داراییهای پرریسک که به تقاضا برای خرید این فلز لطمه زده است، به سوی بزرگترین کاهش هفتگی د...

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

جدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

محاسبه گر سود و زیان ?

۱ روز

10,000,000 ریال

۱ هفته

10,444,903 ریال

۱ ماه

10,429,538 ریال

۳ ماه

10,466,490 ریال

۶ ماه

10,914,409 ریال

۱ سال

10,745,681 ریال

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

جدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

اطلاعات و آمار زنده اقتصاد جهان