• بورس 81,124.4 (0%) 0
  • انس طلا 1,261.10 (0.05%) 0.60
  • مثقال طلا 4,990,500 (0.03%) 1,500
  • طلا ۱۸ 1,152,140 (0.03%) 350
  • سکه 12,087,000 (0.24%) 28,500
  • دلار 37,540 (0.51%) 190
  • یورو 42,340 (0.38%) 160
  • نفت سبک 51.17 (0.06%) 0.03
  • نفت برنت 53.86 (0.2%) 0.11

قیمت اونس

?
قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلا 1,261.10 (0.05%) 0.60 1,259.50 1,264.60 ۱۹:۰۱
انس نقره 17.32 (0.58%) 0.10 17.13 17.39 ۱۹:۰۱
انس پلاتین 960.00 (0.95%) 9.00 949.00 962.00 ۱۸:۵۳
انس پالادیوم 777.00 (0.26%) 2.00 770.00 780.00 ۱۹:۰۰

قیمت طلا

?
قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
مثقال طلا 4,990,500 (0.03%) 1,500 4,981,000 4,998,000 ۱۹:۰۱
گرم طلای ۱۸ 1,152,140 (0.03%) 350 1,149,940 1,153,870 ۱۹:۰۱
گرم طلای ۲۴ 1,536,170 (0.03%) 470 1,533,240 1,538,470 ۱۹:۰۱

قیمت آبشده

قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
آبشده حواله / شنبه ای 5,018,500 (0.08%) 4,000 5,015,500 5,028,500 ۱۹:۰۱
آبشده بنکداری / زیر کیلو 4,996,000 (0.1%) 5,000 4,983,000 5,007,000 ۱۹:۰۱
مثقال / عیار جهانی 4,918,260 (0.07%) 3,360 4,913,960 4,935,930 ۱۹:۰۱
مثقال / حواله جهانی 4,924,840 (0.23%) 11,270 4,919,880 4,947,460 ۱۹:۰۱
تسویه طلا 4,990,000 (0%) 0 4,970,000 4,990,000 ۳۰ اردیبهشت
خرید بلیط هواپیما
سفرستان
مبدا
مقصد

قیمت سکه

قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? ارزش ذاتی زمان
سکه بهار آزادی 11,830,000 (0%) 0 11,060,000 11,830,000 11,189,379 ۱۶:۳۳
سکه امامی 12,087,000 (0.24%) 28,500 12,085,000 12,148,500 11,189,379 ۱۸:۵۹
نیم سکه 6,510,000 (0.31%) 20,000 6,510,000 6,520,000 5,619,690 ۱۶:۴۶
ربع سکه 3,720,000 (0.54%) 20,000 3,700,000 3,720,000 2,834,845 ۱۶:۴۶
سکه گرمی 2,560,000 (0.39%) 10,000 2,560,000 2,565,000 1,419,652 ۱۶:۴۶

قیمت سکه

قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
سکه / بازار خرده فروشی 12,150,000 (0.16%) 20,000 11,100,000 12,200,000 ۱۷:۱۸
تمام سکه / تاریخ پایین 11,260,000 (0%) 0 11,220,000 11,280,000 ۱۷:۱۸
نیم سکه / تاریخ پایین 5,650,000 (0%) 0 5,630,000 5,660,000 ۱۷:۱۸
ربع سکه / تاریخ پایین 2,865,000 (0%) 0 2,855,000 2,870,000 ۱۷:۱۸
تسویه سکه 12,120,000 (0.08%) 10,000 12,120,000 12,120,000 ۱۵:۰۵

نرخ سکه آتی

?
تسویه روزانه آخرین قیمت تغییر? کمترین بیشترین زمان
آتی اردیبهشت 12,456,694 12,420,000 (0.04%) 5,000 12,415,000 13,655,000 ۱۸:۵۹
آتی تیر 12,853,906 12,815,000 (0.04%) 5,000 12,810,000 14,030,000 ۱۹:۰۰
آتی شهریور 13,257,283 13,210,000 (0.08%) 10,000 12,455,000 13,250,000 ۱۹:۰۰
آتی آبان 13,650,819 13,605,000 (0.04%) 5,000 12,850,000 13,660,000 ۱۸:۵۸
آتی دی 14,016,614 13,975,000 (0.04%) 5,000 13,250,000 14,040,000 ۱۸:۵۶

نفت و انرژی

قیمت به دلار تغییر? کمترین بیشترین زمان
نفت سبک 51.17 (0.06%) 0.03 50.59 51.33 ۱۹:۰۱
نفت برنت 53.86 (0.2%) 0.11 53.23 54.06 ۱۹:۰۰
نفت اپک 47.44 (0%) 0 47.44 47.44 ۱۶ اردیبهشت
بنزین (گالن) 1.66 (0%) 0 1.64 1.67 ۱۸:۵۷
گاز طبیعی 3.41 (0.29%) 0.01 3.37 3.43 ۱۸:۵۶
گازوئیل 478.63 (0.26%) 1.25 472.63 479.63 ۱۹:۰۰

نسبت قیمت طلا

?
نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 73.17 1.32 1.63 0.06 24.63 14.74 6.35 0.53

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص كل 81,124.4 0
شاخص كل (هم وزن) 17658 0.17
شاخص كل فرابورس 925.6 0.11
بازار اول فرابورس 181.3 0.22
بازار دوم فرابورس 442.4 0.06
شاخص بازار اول 55991.7 0.02

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص بازار دوم 181545.8 0.05
شاخص 30 شركت بزرگ 3146.8 0
شاخص 50 شركت برتر 3140.8 0
شاخص قیمت 50 شركت 165208.2 0.01
شاخص قیمت (هم وزن) 13769 0.17
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 27506.2 0.03
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

معاملات طلا پله آهنی

آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501800 19:01:12   1396/3/2
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501800 19:01:10   1396/3/2
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 501900 19:01:08   1396/3/2
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502000 19:01:00   1396/3/2
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502000 19:00:55   1396/3/2
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 501900 19:00:43   1396/3/2
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502000 19:00:19   1396/3/2
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501900 19:00:12   1396/3/2
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501800 18:59:52   1396/3/2
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 1 501800 19:01:12   1396/3/2
آخرین لفظ فروش 1 501900 19:01:46   1396/3/2
آخرین معامله 1 501900 19:00:43   1396/3/2

معاملات دلار پاساژ افشار

دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3737 16:38:29   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3737 16:38:29   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3738 16:29:07   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3738 16:29:07   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3738 16:22:16   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3738 16:22:16   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3738 16:22:10   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3738 16:22:10   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3741 15:17:37   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3741 15:17:37   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3741 15:17:33   1396/3/2
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3741 15:17:33   1396/3/2
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3739 14:56:56   1396/3/2

معاملات سکه سبزه میدان

سکه فردایی فروش 100 تا 1209000 18:59:58   1396/3/2
سکه فردایی فروش 100 تا 1209000 18:59:33   1396/3/2
سکه فردایی فروش 100 تا 1209000 18:58:48   1396/3/2
سکه فردایی خرید 100 تا 1208700 18:58:40   1396/3/2
سکه فردایی فروش 100 تا 1208800 18:57:59   1396/3/2
سکه فردایی فروش 100 تا 1208800 18:57:37   1396/3/2
سکه فردایی فروش 100 تا 1209000 18:57:21   1396/3/2
سکه فردایی فروش 100 تا 1209000 18:56:37   1396/3/2
سکه فردایی فروش 100 تا 1209000 18:56:17   1396/3/2
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 100 1208700 18:58:40   1396/3/2
آخرین لفظ فروش 100 1209000 18:59:58   1396/3/2
آخرین معامله 100 1209200 18:44:04   1396/3/2

معاملات دلار سبزه میدان

دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 16:44:56   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 16:44:56   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 16:44:35   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 16:44:35   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 16:44:20   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 16:44:20   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3740 16:44:01   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3740 16:44:01   1396/3/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3738 16:25:26   1396/3/2
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 100 3740 13:13:33   1396/3/2
آخرین لفظ فروش 100 3738 16:44:56   1396/3/2
آخرین معامله 200 3741 11:48:55   1396/3/2
خرداد
۰۲
طلا از اُفت شاخص دلار آمریکا و افزایش قیمتهای نفت خام مورد حمایت قرار گرفت و معاملات روز دوشنبه بازار آمریکا را با اندکی افزایش قیمت به پایان برد.هر اونس طلا بر...
خرداد
۰۲
قیمت طلا پس از پشت سر گذاشتن بزرگترین رشد هفتگی از اواسط ماه گذشته به این طرف، روز دوشنبه تحت تاثیر اُفت شاخص دلار آمریکا افزایش بیشتری پیدا کرد. هر اونس طلا بر...
خرداد
۰۲
نفت روز دوشنبه از انتظارات فزاینده برای تمدید مدت اجرای توافق کاهش تولید مورد حمایت قرار گرفت و در بالاترین قیمت حدود یک ماه گذشته ایستاد. نفت وست‌تگزاس اینترمد...
خرداد
۰۲
قیمت طلا روز سه شنبه که سرمایه گذاران در پی انفجار در شهر منچستر انگلیس در حاشیه بازار ماندند، ثابت بود. در جریان این انفجار که در پایان کنسرت آریانا گرانده، خو...

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

جدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

محاسبه گر سود و زیان ?
۱ روز
10,000,000 ریال
۱ هفته
11,179,759 ریال
۱ ماه
11,212,747 ریال
۳ ماه
11,219,368 ریال
۶ ماه
11,699,507 ریال
۱ سال
11,518,642 ریال

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

جدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

اطلاعات و آمار زنده اقتصاد جهان