• بورس 62,639 (0.01%) 4
 • انس طلا 1,057.60 (0%) 0
 • مثقال طلا 4,020,000 (0.3%) 12,000
 • طلا ۱۸ 927,600 (0.3%) 2,800
 • سکه 9,085,000 (0.28%) 25,000
 • دلار / عمده ? 33,990 (0%) 0
 • دلار / صرافی ? 36,550 (0.27%) 100
 • نفت سبک 41.71 (0%) 0
 • نفت برنت 44.86 (0%) 0
قیمت طلا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلادلار 1,057.60 (0%) 0 1,053.80 1,074.10 ۶ آذر
مثقال طلا 4,020,000 (0.3%) 12,000 4,011,000 4,024,000 ۲۰:۰۳
گرم طلای ۱۸ 927,600 (0.3%) 2,800 925,500 928,500 ۲۰:۰۳
گرم طلای ۲۴ 1,236,500 (0.3%) 3,700 1,233,700 1,237,700 ۲۰:۰۳
انس نقرهدلار 14.17 (0%) 0 14.05 14.39 ۶ آذر
انس پلاتین 837.00 (0%) 0 835.00 860.00 ۶ آذر
انس پالادیوم 552.00 (0%) 0 550.00 563.00 ۶ آذر
قیمت سکه قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? ارزش طلا? زمان
بهار آزادی 9,080,000 (0.22%) 20,000 9,060,000 9,080,000 9,107,912 ۱۷:۳۴
امامی 9,085,000 (0.28%) 25,000 9,070,000 9,095,000 9,107,912 ۱۹:۰۱
نیم 4,590,000 (0.22%) 10,000 4,590,000 4,590,000 4,558,397 ۱۷:۰۰
ربع 2,520,000 (0%) 0 2,520,000 2,550,000 2,284,198 ۱۷:۰۰
گرمی 1,660,000 (0%) 0 1,660,000 1,660,000 1,128,642 ۴ آذر
آتی و بورس قیمت تغییر? کمترین بیشترین زمان
شاخص بورس 62,639 (0.01%) 4 62,565 62,658 ۱۲:۴۷
آتی آبان 9,170,000 (0%) 0 9,155,000 9,200,000 ۲۵ آبان
آتی دی 9,090,000 (0.06%) 5,000 9,090,000 9,105,000 ۱۸:۲۹
آتی اسفند 9,135,000 (0.05%) 5,000 9,130,000 9,140,000 ۱۵:۳۸
آتی اردیبهشت 9,150,000 (0.05%) 5,000 9,150,000 9,170,000 ۱۸:۵۵
 • انس طلا به دلار

 • دلار به تومان

 • سکه به تومان

نفت و انرژی قیمت به دلار تغییر? کمترین بیشترین زمان
نفت سبک 41.71 (0%) 0 41.71 41.71 ۷ آذر
نفت برنت 44.86 (0%) 0 44.84 45.62 ۶ آذر
نفت اپک 39.65 (0%) 0 39.65 39.65 ۶ آذر
بنزین (گالن) 1.39 (0%) 0 1.39 1.39 ۷ آذر
گاز طبیعی 2.23 (0%) 0 2.21 2.26 ۶ آذر
گازوئیل 416 (0%) 0 415.25 424.88 ۶ آذر
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

جدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

محاسبه گر سود و زیان ?

۱ روز

10,000,000 ریال

۱ هفته

10,014,732 ریال

۱ ماه

10,011,782 ریال

۳ ماه

10,041,359 ریال

۶ ماه

10,278,198 ریال

۱ سال

10,182,744 ریال

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

جدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

اخبار اتحادیه‬