• بورس 79,755.6 (0.2%) 158.7
  • انس طلا 1,268.70 (0.06%) 0.70
  • مثقال طلا 5,074,000 (0.03%) 1,500
  • طلا ۱۸ 1,171,410 (0.03%) 340
  • سکه 12,195,000 (0.07%) 9,000
  • دلار 37,710 (0.24%) 90
  • یورو 41,660 (0.14%) 60
  • نفت سبک 49.25 (0.22%) 0.11
  • نفت برنت 51.73 (0%) 0
قیمت انس قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلا 1,268.70 (0.06%) 0.70 1,267.80 1,268.80 ۱:۳۱
انس نقره 17.26 (0.17%) 0.03 17.26 17.31 ۱:۳۱
انس پلاتین 949.00 (0.11%) 1.00 949.00 951.00 ۱:۳۱
انس پالادیوم 832.00 (0%) 0 830.00 832.00 ۱:۳۱
قیمت طلا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
مثقال طلا 5,074,000 (0.03%) 1,500 5,070,000 5,077,500 ۱۵:۴۰
گرم طلای ۱۸ 1,171,410 (0.03%) 340 1,170,490 1,172,220 ۱۵:۴۰
گرم طلای ۲۴ 1,561,870 (0.03%) 460 1,560,640 1,562,950 ۱۵:۴۰
قیمت آبشده قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
آبشده حواله / شنبه ای 5,115,000 (0.26%) 13,500 5,101,000 5,115,500 ۱۵:۴۰
آبشده بنکداری / زیر کیلو 5,080,000 (0.16%) 8,000 5,073,000 5,086,000 ۱۵:۳۹
مثقال / عیار جهانی 5,002,180 (0.32%) 16,000 4,986,960 5,002,180 ۱۵:۳۶
مثقال / حواله جهانی 5,007,480 (0.44%) 21,970 4,986,300 5,007,480 ۱۵:۳۹
تسویه طلا 5,110,000 (0.49%) 25,000 5,110,000 5,110,000 ۱۵:۰۲
قیمت سکه قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? ارزش ذاتی زمان
سکه بهار آزادی 11,840,000 (0.17%) 20,000 11,840,000 11,840,000 11,310,259 ۱۳:۵۲
سکه امامی 12,195,000 (0.07%) 9,000 12,159,500 12,198,000 11,310,259 ۱۵:۴۰
نیم سکه 6,775,000 (0.22%) 15,000 6,775,000 6,795,000 5,680,129 ۱۳:۲۱
ربع سکه 3,785,000 (0.13%) 5,000 3,780,000 3,785,000 2,865,065 ۱۳:۳۴
سکه گرمی 2,570,000 (0.39%) 10,000 2,565,000 2,570,000 1,434,515 ۱۵:۲۶
قیمت سکه قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
سکه / بازار خرده فروشی 12,235,000 (0.12%) 15,000 12,215,000 12,245,000 ۱۴:۵۸
تمام سکه / تاریخ پایین 11,440,000 (0.18%) 20,000 11,440,000 11,460,000 ۱۵:۳۰
نیم سکه / تاریخ پایین 5,740,000 (0.17%) 10,000 5,740,000 5,750,000 ۱۵:۳۰
ربع سکه / تاریخ پایین 2,910,000 (0.17%) 5,000 2,910,000 2,915,000 ۱۵:۳۰
تسویه سکه 12,180,000 (0.25%) 30,000 12,180,000 12,180,000 ۱۴:۳۱
نرخ سکه آتی ? تسویه روزانه ? آخرین قیمت تغییر? کمترین بیشترین زمان
آتی اردیبهشت 12,282,903 12,280,000 (0.04%) 5,000 12,255,000 12,280,000 ۱۵:۳۷
آتی تیر 12,615,625 12,590,000 (0.08%) 10,000 12,580,000 12,600,000 ۱۴:۴۸
آتی شهریور 12,991,250 12,960,000 (0.08%) 10,000 12,950,000 12,985,000 ۱۴:۳۸
آتی آبان 13,382,667 13,360,000 (0.11%) 15,000 13,325,000 13,385,000 ۱۵:۳۳
آتی دی 13,776,581 13,740,000 (0.04%) 5,000 13,705,000 13,770,000 ۱۵:۳۹
نفت و انرژی قیمت به دلار تغییر? کمترین بیشترین زمان
نفت سبک 49.25 (0.22%) 0.11 49.09 49.25 ۱:۴۱
نفت برنت 51.73 (0%) 0 51.41 52.07 ۸ اردیبهشت
نفت اپک 48.9 (1.51%) 0.74 48.9 48.9 ۱۰:۵۱
بنزین (گالن) 1.55 (0.65%) 0.01 1.55 1.55 ۱:۴۷
گاز طبیعی 3.27 (0%) 0 3.26 3.28 ۱:۲۸
گازوئیل 453.88 (0.06%) 0.25 452.88 453.88 ۰:۳۲
نسبت قیمت طلا? نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 73.88 1.34 1.53 0.06 25.77 15.26 6.61 0.53
بورس تهران ارزش تغییر
شاخص كل 79,755.6 158.7
شاخص كل (هم وزن) 17585.7 0.23
شاخص كل فرابورس 921.3 0.31
بازار اول فرابورس 178.5 0.05
بازار دوم فرابورس 441.5 0.36
شاخص بازار اول 55243.6 0
بورس تهران ارزش تغییر
شاخص بازار دوم 177351.5 0.12
شاخص 30 شركت بزرگ 3102.5 0.03
شاخص 50 شركت برتر 3075.9 0.2
شاخص قیمت 50 شركت 159525 0.2
شاخص قیمت (هم وزن) 13826.7 0.23
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 27687.4 0.09
سکه امامی
دلار آزاد
انس جهانی طلا
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه
معاملات طلا پله آهنی
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 511500 15:39:05   1396/2/9
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 511500 15:39:09   1396/2/9
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 511500 15:38:41   1396/2/9
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 511600 15:38:46   1396/2/9
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 511500 15:38:47   1396/2/9
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 511400 15:38:55   1396/2/9
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 511400 15:38:19   1396/2/9
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 511500 15:38:22   1396/2/9
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 511600 15:38:27   1396/2/9
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 1 511400 15:38:55   1396/2/9
آخرین لفظ فروش 1 511500 15:39:05   1396/2/9
آخرین معامله 1 511500 15:39:09   1396/2/9
معاملات دلار پاساژ افشار
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 3773 14:33:48   1396/2/9
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 3775 15:36:17   1396/2/9
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3774 14:29:25   1396/2/9
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3773 14:24:34   1396/2/9
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3774 15:28:33   1396/2/9
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3774 15:22:12   1396/2/9
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3773 14:17:49   1396/2/9
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3774 14:09:17   1396/2/9
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 3773 15:11:05   1396/2/9
معاملات سکه سبزه میدان
سکه فردایی فروش 100 تا 1220000 15:40:25   1396/2/9
سکه فردایی فروش 200 تا 1219900 15:40:37   1396/2/9
سکه فردایی فروش 200 تا 1220000 15:40:00   1396/2/9
سکه فردایی فروش 100 تا 1220000 15:40:06   1396/2/9
سکه فردایی فروش 100 تا 1219700 15:39:22   1396/2/9
سکه فردایی خرید 100 تا 1219500 15:39:25   1396/2/9
سکه فردایی فروش 100 تا 1219700 15:39:29   1396/2/9
سکه فردایی معامله 200 تا 1219700 15:39:30   1396/2/9
سکه فردایی فروش 200 تا 1220000 15:39:40   1396/2/9
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 100 1219500 15:39:25   1396/2/9
آخرین لفظ فروش 100 1219700 15:39:29   1396/2/9
آخرین معامله 200 1219700 15:39:30   1396/2/9
معاملات دلار سبزه میدان
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 14:24:42   1396/2/9
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3774 14:24:36   1396/2/9
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3773.5 14:24:25   1396/2/9
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3774.5 14:57:14   1396/2/9
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3775 14:56:57   1396/2/9
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 100 3774 14:24:42   1396/2/9
آخرین لفظ فروش 100 3774 14:57:14   1396/2/9
آخرین معامله 100 3772 13:09:22   1396/2/9

آیا طلا سیگنال مثبتی برای ازسرگیری افزایش خواهد یافت؟ادامه مطلبتحلیل تکنیکال طلا

اردیبهشت
۰۹
طلا تحت تاثیر بهبود فنی و پوشش کوتاه مدت و تقاضا برای خرید ارزان در معاملات نزدیک به پایان هفته، معاملات روز جمعه بازار آمریکا را با افزایش قیمت ملایمی به پایان...

چرا پتانسیل کاهش بیشتر قیمت طلا ضعیف خواهد بود؟ادامه مطلبتحلیل بنیادی طلا

اردیبهشت
۰۹
طلا روز جمعه تحت تاثیر رشد اقتصادی ضعیف آمریکا واُفت ارزش دلار، افزایش یافت و رشد ماهانه اش را به 1.3 درصد رساند با این همه این فلز ارزشمند برای کل هفته حدود 1....

آیا نفت کف قیمت جدیدی پیدا می کند؟ادامه مطلبتحلیل بنیادی نفت

اردیبهشت
۰۹
نفت روز جمعه در قیمت بالاتری بسته شد اما برای دومین هفته متوالی کاهش پیدا کرد. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ژوئن در بازار نیویورک 36 سنت یا 0.7 ...

کاهش هفتگی طلا در پی مهاجرت سرمایه گذاران به بازارهای رقیبادامه مطلبگزارش روز بازارها

اردیبهشت
۰۸
طلا روز جمعه تغییر چندانی نداشت اما تحت تاثیر استقبال سرمایه گذاران از داراییهای پرریسک که به تقاضا برای خرید این فلز لطمه زده است، به سوی بزرگترین کاهش هفتگی د...

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

جدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

محاسبه گر سود و زیان ?

۱ روز

10,000,000 ریال

۱ هفته

10,444,903 ریال

۱ ماه

10,429,538 ریال

۳ ماه

10,466,490 ریال

۶ ماه

10,914,409 ریال

۱ سال

10,745,681 ریال

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

جدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

اطلاعات و آمار زنده اقتصاد جهان