• بورس 85,588.8 (0%) 0
  • انس طلا 1,295.00 (0.24%) 3.10
  • مثقال طلا 5,267,000 (0%) 0
  • طلا ۱۸ 1,215,970 (0%) 0
  • سکه 12,413,000 (0%) 0
  • دلار 38,920 (0%) 0
  • یورو 47,090 (0%) 0
  • نفت سبک 50.52 (0.24%) 0.12
  • نفت برنت 56.34 (0.82%) 0.46

قیمت انس

?
قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلا 1,295.00 (0.24%) 3.10 1,292.30 1,297.90 ۷:۴۴
انس نقره 17.03 (0.29%) 0.05 16.90 17.05 ۷:۴۳
انس پلاتین 937.00 (0.11%) 1.00 932.00 938.00 ۷:۴۴
انس پالادیوم 927.00 (0.32%) 3.00 923.00 927.00 ۷:۴۴

قیمت طلا

?
قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
مثقال طلا 5,267,000 (0%) 0 5,218,000 5,269,000 ۲ مهر
گرم طلای ۱۸ 1,215,970 (0%) 0 1,204,660 1,216,430 ۲ مهر
گرم طلای ۲۴ 1,621,280 (0%) 0 1,606,190 1,621,890 ۲ مهر

قیمت سکه

?
قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? ارزش ذاتی زمان
سکه امامی 12,413,000 (0%) 0 12,379,000 12,423,000 11,912,480 ۲ مهر
سکه بهار آزادی 11,990,000 (0%) 0 11,970,000 12,000,000 11,912,480 ۲ مهر
نیم سکه 6,340,000 (0%) 0 6,340,000 6,350,000 5,981,240 ۲ مهر
ربع سکه 3,540,000 (0%) 0 3,540,000 3,540,000 3,015,620 ۲ مهر
سکه گرمی 2,470,000 (0%) 0 2,470,000 2,470,000 1,508,561 ۳۰ شهریور

قیمت سکه / خرده فروشی

?
قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 12,439,220 (0%) 0 12,429,000 12,439,220 ۲ مهر
سکه بهار آزادی 12,122,230 (0%) 0 12,115,000 12,127,000 ۲ مهر
نیم سکه 6,373,630 (0%) 0 6,373,630 6,382,000 ۲ مهر
ربع سکه 3,587,940 (0%) 0 3,580,000 3,588,000 ۲ مهر
سکه گرمی 2,496,340 (0%) 0 2,496,000 2,497,000 ۲ مهر

نرخ سکه آتی

?
تسویه روزانه آخرین قیمت تغییر? کمترین بیشترین زمان
آتی آبان 12,742,248 12,770,000 (0%) 0 12,745,000 12,770,000 ۲ مهر
آتی دی 13,099,766 13,130,000 (0%) 0 13,110,000 13,135,000 ۲ مهر
آتی اسفند 13,446,486 13,495,000 (0%) 0 13,455,000 13,495,000 ۲ مهر
آتی اردیبهشت 13,841,045 13,880,000 (0%) 0 13,845,000 13,885,000 ۲ مهر
آتی تیر 14,244,112 14,290,000 (0%) 0 14,250,000 14,290,000 ۲ مهر

قیمت آبشده

قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
آبشده حواله / شنبه ای 5,308,000 (0.09%) 5,000 5,304,000 5,310,000 ۰:۲۸
آبشده بنکداری / زیر کیلو 5,264,000 (0.1%) 5,000 5,260,000 5,266,000 ۰:۲۸
مثقال / عیار جهانی 5,261,570 (0.21%) 10,970 5,250,590 5,270,510 ۷:۴۴
مثقال / حواله جهانی 5,266,980 (0.21%) 10,980 5,255,580 5,275,930 ۷:۴۴
تسویه طلا 5,270,000 (0%) 0 5,270,000 5,300,000 ۱ مهر

نفت و انرژی

قیمت/دلار تغییر? کمترین بیشترین زمان
نفت سبک 50.52 (0.24%) 0.12 50.52 50.63 ۷:۴۱
نفت برنت 56.34 (0.82%) 0.46 56.33 56.45 ۷:۴۴
نفت اپک 54.59 (0%) 0 54.59 54.59 ۱ مهر
بنزین (گالن) 1.67 (0%) 0 1.64 1.67 ۳۱ شهریور
گاز طبیعی 3.03 (2.71%) 0.08 3.02 3.03 ۷:۳۲
گازوئیل 539.5 (0.02%) 0.13 539.13 540.13 ۷:۴۳

نسبت قیمت طلا

?
نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 76.43 1.39 1.41 0.06 25.61 15.04 6.49 0.52

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص كل 85,588.8 0
شاخص كل (هم وزن) 17954.4 -0.06
شاخص كل فرابورس 957.5 -0.45
بازار اول فرابورس 183.8 0.27
بازار دوم فرابورس 459.9 -0.62
شاخص بازار اول 59575.7 -0.46

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص بازار دوم 188707.4 0.13
شاخص 30 شركت بزرگ 3498.2 -0.47
شاخص 50 شركت برتر 3388.4 -0.17
شاخص قیمت 50 شركت 175862.9 -0.34
شاخص قیمت (هم وزن) 13585 -0.06
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 27655 -0.24
محاسبه گر قیمت طلا ?
وزن طلا به گرم : اجرت : قیمت طلا (ریال) : نتیجه
حباب سنج سکه ?
قیمت دلار (ریال): هزینه ضرب (ریال): نتیجه
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

معاملات طلا پله آهنی

آبشده شنبه ای فروش 2 تا 530800 00:28:57   1396/7/3
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 530700 00:28:45   1396/7/3
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 530800 00:28:09   1396/7/3
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 530800 00:27:38   1396/7/3
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 530900 00:27:05   1396/7/3
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 530900 00:26:07   1396/7/3
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 531000 00:25:59   1396/7/3
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 531000 00:25:54   1396/7/3
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 530800 00:25:31   1396/7/3
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 3 530700 00:28:45   1396/7/3
آخرین لفظ فروش 2 530800 00:28:57   1396/7/3
آخرین معامله 1 530700 00:21:43   1396/7/3

معاملات دلار پاساژ افشار

دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3891 16:59:00   1396/7/2
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3891 16:59:00   1396/7/2
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3891 16:59:00   1396/7/2
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3890 16:52:44   1396/7/2
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3890 16:52:44   1396/7/2
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 3890 16:52:44   1396/7/2
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3891 16:45:06   1396/7/2
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3891 16:45:06   1396/7/2
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 3891 16:45:06   1396/7/2
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3890 16:39:12   1396/7/2
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3890 16:39:12   1396/7/2
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 3890 16:39:12   1396/7/2
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 3891 16:30:34   1396/7/2

معاملات سکه سبزه میدان

سکه فردایی فروش 200 تا 1240500 00:28:26   1396/7/3
سکه فردایی خرید 100 تا 1240000 00:27:59   1396/7/3
سکه فردایی خرید 500 تا 1240000 00:27:57   1396/7/3
سکه فردایی خرید 100 تا 1240000 00:26:20   1396/7/3
سکه فردایی خرید 500 تا 1240000 00:23:19   1396/7/3
سکه فردایی خرید 100 تا 1240000 00:15:41   1396/7/3
سکه فردایی فروش 500 تا 1240200 00:07:13   1396/7/3
سکه فردایی خرید 100 تا 1240000 00:06:47   1396/7/3
سکه فردایی خرید 100 تا 1240000 00:05:52   1396/7/3
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 100 1240000 00:27:59   1396/7/3
آخرین لفظ فروش 200 1240500 00:28:26   1396/7/3
آخرین معامله 100 1240100 00:03:55   1396/7/3

معاملات دلار سبزه میدان

دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3892 14:23:15   1396/7/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3892 14:23:15   1396/7/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3892 14:23:15   1396/7/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3892 14:23:15   1396/7/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3892 14:22:16   1396/7/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3892 14:22:16   1396/7/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3892 14:22:16   1396/7/2
دلارسبزه نقدی فروش 100 تا 3892 14:22:16   1396/7/2
دلارسبزه نقدی خرید 100 تا 3889 14:15:57   1396/7/2
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 100 3889 14:15:57   1396/7/2
آخرین لفظ فروش 100 3892 14:23:15   1396/7/2
آخرین معامله 200 3892 12:59:43   1396/6/29
شهریور
۱۱
طلا معاملات روز جمعه بازار آمریکا را با افزایش قابل ملاحظه ای به پایان برد و به رکورد بالای جدیدی صعود کرد. آمار اشتغال ضعیف‌تر از حد انتظار آمریکا در ماه گذشته...
شهریور
۱۱
طلا روز جمعه پس از انتشار آمار اشتغال ماهانه آمریکا که رشد ضعیفتر از حد انتظار اشتغالزایی در ماه گذشته را نشان داد، به بالاترین قیمت در حدود 10 ماه گذشته صعود ک...
شهریور
۱۱
قیمت‌های نفت روز جمعه افزایش یافت اما نفت آمریکا برای کل هفته که معامله‌گران پیامدهای توفان هاروی بر تولید نفت و تقاضای پالایشگاهی در منطقه خلیج مکزیک را برآورد...
شهریور
۱۰
طلا پس از رسیدن به محدوده حمایت، بهبود یافت و می توان گفت که این یک اقدام برنامه ریزی شده بود که پیش از اینکه اتفاق بیافتد، کاملا روشن بود. از ابتدای هفته جاری ...

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

جدیدترین / اخبار و تحلیل های اقتصادی

محاسبه گر سود و زیان ?
۱ روز
10,000,000 ریال
۱ هفته
11,179,759 ریال
۱ ماه
11,212,747 ریال
۳ ماه
11,219,368 ریال
۶ ماه
11,699,507 ریال
۱ سال
11,518,642 ریال

پربازدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی

جدیدترین / اخبار و تحلیل های تخصصی