قیمت طلا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلادلار 1,290.10 (0.51%) 6.60 1,286.10 1,297.20 ۱۹:۳۷
مثقال طلا 4,205,000 (0.36%) 15,000 4,190,000 4,210,000 ۱۵:۳۱
گرم طلای ۱۸ 969,810 (0.36%) 3,460 966,350 970,970 ۱۵:۳۱
گرم طلای ۲۴ 1,292,770 (0.36%) 4,610 1,288,160 1,294,300 ۱۵:۳۱
انس نقرهدلار 19.56 (0.67%) 0.13 19.39 19.86 ۱۹:۳۵
قیمت سکه قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? ارزش طلا? زمان
بهار آزادی 9,480,000 (0.48%) 45,000 9,440,000 9,480,000 9,526,018 ۱۵:۲۴
امامی 9,485,000 (0.53%) 50,000 9,440,000 9,485,000 9,526,018 ۱۴:۴۳
نیم 4,750,000 (0.11%) 5,000 4,750,000 4,750,000 4,767,424 ۱۱:۵۷
ربع 2,680,000 (0.56%) 15,000 2,650,000 2,680,000 2,388,712 ۱۳:۱۰
گرمی 1,720,000 (0%) 0 1,690,000 1,720,000 1,180,050 ۱۵:۳۴
  • انس به دلار

  • طلا به تومان

  • سکه به تومان

بازار جهانی قیمت به دلار تغییر? کمترین بیشترین زمان
انس پلاتین 1,422.00 (0.71%) 10.00 1,410.00 1,427.00 ۱۹:۲۵
انس پالادیوم 895.00 (0.67%) 6.00 887.00 897.00 ۱۹:۳۵
نفت سبک 94.33 (0.81%) 0.76 93.49 94.52 ۱۹:۳۵
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه