شاخص یاب
بریتانیا بریتانیا
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2585
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 01:32:10
0 (3.71%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.21%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.56%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

22
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 18:01:21
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
1 (4.35%)
تغییر ۶ ماهه
22 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

17,667
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 20:34:03
2,709 (13.29%)
تغییر ۳ ماهه
3,339 (15.89%)
تغییر ۶ ماهه
2,382 (11.88%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بریتانیا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/GBP 0.2109 0.2167 0.2168 0.2151 0.2168 0.00 0.60% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۴۵
AFN/GBP - 0.0104 - 0.0104 0.0104 0.00 0.97% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
ALL/GBP - 0.0071 - 0.0071 0.0071 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۵:۳۰
ANG/GBP - 0.4377 - 0.4377 0.4377 0.00 0.74% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
ARS/GBP 0.0258 0.0208 0.0209 0.0208 0.0211 0.00 0.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۵۱
AUD/GBP 0.5703 0.5699 0.5704 0.5699 0.5704 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
AWG/GBP - 0.4406 - 0.4406 0.4406 0.00 1.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۲۱
BAM/GBP - 0.4571 - 0.4571 0.4571 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
BBD/GBP - 0.3892 - 0.3892 0.3892 0.00 0.72% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
BDT/GBP - 0.0093 - 0.0093 0.0093 0.00 1.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۲۱
BMD/GBP - 0.7927 - 0.7927 0.7927 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۱۵
BND/GBP 0.5673 0.3188 0.3193 0.3177 0.3193 0.00 0.54% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۵۱
BOB/GBP - 0.1124 - 0.1124 0.1124 0.00 0.81% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
BRL/GBP 0.1913 0.1913 0.1914 0.1913 0.1926 0.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
BSD/GBP 0.7738 0.7915 - 0.7915 0.7915 0.01 0.76% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۲۱
BTC/GBP - 2573.46 2572.72 2523.6 2575.6 28.60 1.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۴:۲۷
BTN/GBP - 0.0109 - 0.0109 0.0109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۵:۱۵
BWP/GBP - 0.073 - 0.073 0.073 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
CAD/GBP 0.5942 0.5931 0.5935 0.5931 0.5935 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CDF/GBP - 0.00045 - 0.00045 0.00045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
CHF/GBP 0.7872 0.7955 0.7961 0.7955 0.7968 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CLP/GBP - 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۳۰
CNY/GBP 0.1131 0.115 0.1151 0.115 0.1151 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CRC/GBP - 0.0013 - 0.0012 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۱۲
CVE/GBP - 0.0082 - 0.0082 0.0082 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۲۷
CYP/GBP - 0.0174 - 0.0174 0.0174 0.00 0.58% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۰۹
DJF/GBP - 0.0044 - 0.0044 0.0044 0.00 2.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
DKK/GBP 0.1203 0.1203 0.1204 0.1201 0.1206 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۵۱
DOP/GBP - 0.0158 - 0.0158 0.0158 0.00 0.64% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۰۹
EGP/GBP 0.0434 0.0434 0.0433 0.0433 0.0434 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ETB/GBP - 0.028 - 0.028 0.028 0.00 0.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
FJD/GBP - 0.3721 0.372 0.3712 0.3723 0.00 0.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۵۱
GBP/AED 4.739 4.6144 4.6129 4.6127 4.6469 0.03 0.58% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۴۵
GBP/AFN - 94.365 - 94.365 94.365 0.74 0.79% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
GBP/ALL 137.19 134.4 - 134.4 134.4 0.12 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
GBP/ANG - 2.1733 - 2.1733 2.1733 0.02 0.78% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
GBP/ARS 38.695 48.0279 48.0007 48.0007 48.0279 0.02 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
GBP/AWG - 2.2447 - 2.2447 2.2447 0.02 1.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۲۱
GBP/BAM - 2.1653 - 2.1653 2.1653 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
GBP/BBD 2.5155 2.4579 - 2.4579 2.4579 0.02 0.78% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
GBP/BDT 105.65 103.26 - 103.26 103.26 0.93 0.90% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۲۱
GBP/BGN 2.1723 2.1707 2.171 2.1707 2.171 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
GBP/BHD 0.4834 0.4711 0.4713 0.4711 0.4742 0.00 0.51% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۱۸
GBP/BIF 2241.3 2211.9 - 2211.9 2211.9 16.90 0.76% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
GBP/BMD - 1.2613 1.2612 1.2612 1.2613 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
GBP/BND 1.7614 0.8247 0.8235 0.8235 0.8276 0.00 0.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۵۱
GBP/BOB - 8.4545 - 8.4545 8.4545 0.07 0.78% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
GBP/BRL 5.2247 4.9285 4.9257 4.9257 4.9285 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
GBP/BSD 1.2768 1.2479 - 1.2479 1.2479 0.01 0.77% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۲۱
GBP/BTN - 89.589 89.654 89.589 89.654 0.11 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۲۱
GBP/BWP 13.546 13.339 - 13.339 13.339 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
GBP/BYN 2.6191 2.6303 2.6309 2.63 2.6432 0.01 0.44% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
GBP/BZD - 2.4756 - 2.4756 2.4756 0.02 0.77% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
GBP/CLP 856.93 860.47 861.17 860.13 861.17 0.13 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
GBP/CNH - 8.687 8.686 8.684 8.687 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
GBP/CNY 8.8265 8.682 - 8.682 8.682 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۵۴
GBP/COP 3840.4 3937.2 - 3937.2 3937.2 17.50 0.44% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
GBP/CRC 729.07 750.83 750.84 750.73 750.91 0.02 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
GBP/CUP - 1.2219 - 1.2219 1.2219 0.01 0.83% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
GBP/CVE - 122.71 - 122.71 122.71 0.31 0.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
GBP/CZK 28.6659 28.678 28.682 28.678 28.686 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۱۵
GBP/DJF 223.67 218.54 - 218.54 218.54 1.71 0.78% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
GBP/DKK 8.3133 8.309 8.31 8.309 8.31 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
GBP/DOP 64.078 63.328 63.33 63.322 63.335 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
GBP/DZD 152.92 149.08 149.09 149.06 149.09 0.05 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
GBP/EGP 23.037 22.5644 22.5649 22.5644 22.571 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
GBP/ETB 35.165 35.045 - 35.045 35.045 0.21 0.59% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
GBP/EUR 1.1146 1.1129 - 1.1129 1.1129 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
GBP/FJD 2.6935 2.6486 2.6512 2.6486 2.6658 0.01 0.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۵۱
GBP/GHS - 6.0686 - 6.0686 6.0686 0.05 0.77% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
GBP/GMD 60.866 62.591 - 62.591 62.591 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
GBP/GTQ 9.6392 9.737 9.736 9.736 9.737 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
GBP/GYD - 251.38 - 251.38 251.38 1.89 0.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
GBP/HKD 10.1299 9.832 9.827 9.827 9.832 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
GBP/HNL 30.759 30.668 30.671 30.668 30.671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۱۵
GBP/HRK 8.2708 8.223 8.2218 8.2196 8.223 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
GBP/HTG 88.998 95.589 95.592 95.589 95.605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
GBP/HUF 360.32 359.9 360.1 359.9 360.1 0.30 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
GBP/IDR 18467.9 18347 18350 18347 18357 7.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
GBP/INR 90.094 90.551 90.5501 90.5244 90.551 0.06 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
GBP/IQD 1499.3 1464.6 - 1464.6 1464.6 11.80 0.81% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
GBP/IRR 19456 20077 - 20077.0 20077.0 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
GBP/ISK 136.84 156.07 - 156.07 156.07 0.50 0.32% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
GBP/JMD 173.32 159.37 - 159.37 159.37 1.08 0.68% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
GBP/JOD 0.9124 0.8883 - 0.8883 0.8883 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
GBP/KES 128.1 126.8 126.6 126.4 127.6 0.70 0.55% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۵۱
GBP/KMF - 542.65 547.8342 542.65 547.8342 5.17 0.95% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
GBP/KRW 1441.8 1424.2 1423.6 1423.6 1425.2 1.30 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
GBP/KWD 0.3904 0.3818 0.3817 0.3817 0.3818 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۴۸
GBP/KYD - 1.024 - 1.024 1.024 0.01 0.80% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
GBP/KZT 460.7 462.51 - 462.51 462.51 2.54 0.55% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
GBP/LBP 1899 1849.2 1864.3 1849.2 1864.3 12.70 0.69% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
GBP/LFX - 2.5699 2.5693 2.5693 2.5699 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۵۴
GBP/LKR 202.41 226.44 226.19 225.13 227.33 0.89 0.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۱۸
GBP/LRD - 196.57 - 196.57 196.57 1.52 0.77% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
GBP/LSL - 17.804 - 17.804 17.804 0.08 0.47% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
GBP/LTL 4.4496 4.4496 - 4.4496 4.4496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
GBP/LYD - 1.7202 - 1.7202 1.7202 0.02 1.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
GBP/MAD 11.89 11.749 - 11.749 11.749 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۱۵
GBP/MDL - 21.377 - 21.377 21.377 0.15 0.69% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
GBP/MKD - 68.04 68.031 68.031 68.04 0.03 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۳
GBP/MOP - 9.8837 - 9.8837 9.8837 0.07 0.74% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۵۴
GBP/MUR 42.868 41.532 - 41.532 41.532 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۱۵
GBP/MVR - 19.06 19.259 19.06 19.259 0.20 1.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۲۴
GBP/MWK 928.38 908.2 907.8 897.1 908.2 1.90 0.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۱۵
GBP/MXN 24.416 25.457 25.468 25.457 25.468 0.04 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۴:۲۱
GBP/MYR 5.2852 5.2634 5.2628 5.2628 5.2638 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۳:۴۸
GBP/NAD 18.57 18.77 18.76 18.76 18.77 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
GBP/NGN 465.82 457.35 - 457.35 457.35 0.11 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۳:۱۵
GBP/NIO 40.975 40.766 - 40.766 40.766 0.03 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۱۵
GBP/NOK 10.8383 10.8417 10.8485 10.8417 10.8485 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۱
GBP/NPR 141.644 142.69 - 142.69 142.69 0.58 0.41% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۲۱
GBP/OMR 0.4954 0.4824 0.4825 0.4824 0.4858 0.00 0.58% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۱۸
GBP/PAB 1.2569 1.228 - 1.228 1.228 0.01 0.77% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۵۷
GBP/PEN 4.2508 4.2169 4.2171 4.2169 4.2171 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
GBP/PGK 4.1669 4.1417 - 4.1417 4.1417 0.03 0.78% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۵۷
GBP/PHP 68.758 66.607 66.606 66.606 66.607 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
GBP/PKR 157.4 175 175.3 175 175.3 0.20 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۱۲
GBP/PLN 4.783 4.7738 4.7761 4.7738 4.7761 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
GBP/QAR 4.6841 4.5882 4.5915 4.5882 4.5998 0.01 0.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۴۸
GBP/RON 5.1728 5.179 5.1767 5.1767 5.179 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
GBP/RSD - 131.74 131.68 131.68 131.74 0.04 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
GBP/RUB 86.818 83.96 83.975 83.96 83.975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
GBP/SAR 4.8363 4.7139 4.7131 4.7131 4.7139 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
GBP/SCR 16.429 16.05 16.046 16.046 16.05 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
GBP/SDG - 23.676 - 23.676 23.676 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۴:۴۲
GBP/SEK 11.7286 11.3992 11.4026 11.3992 11.4026 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
GBP/SGD 1.7608 1.7324 - 1.7324 1.7324 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
GBP/SOS - 681.93 687.5001 681.93 687.5001 0.38 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۵۱
GBP/SVC - 10.721 - 10.721 10.721 0.08 0.77% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۵۱
GBP/SZL 18.284 17.843 17.757 17.757 17.843 0.14 0.76% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۵۱
GBP/THB 42.138 41.3 41.2 41.2 41.5 0.10 0.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۹
GBP/TND 3.54 3.6607 3.6554 3.6517 3.6769 0.01 0.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۹
GBP/TRY 7.8275 6.7388 6.7498 6.7388 6.7498 0.02 0.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۴۵
GBP/TTD 8.491 8.359 8.365 8.359 8.365 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۹
GBP/TWD 39.534 38.822 38.817 38.817 38.822 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۴۵
GBP/TZS 2882.1 2897 2895 2880 2897 3.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۹
GBP/UAH 35.236 34.7 - 34.7 34.7 0.14 0.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۹
GBP/UGX 4783.1 4626 4638 4626 4638 9.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۹
GBP/UYU - 39.811 - 39.811 39.811 0.02 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۹
GBP/UZS - 10373.4 - 10371.7 10373.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲:۱۱
GBP/VEF - 81.77 - 81.77 81.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۶:۴۵
GBP/VND 29445.8 28791 - 28791 28791 229.00 0.80% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۹
GBP/XAF 731.33 729.97 - 729.97 729.97 0.56 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
GBP/XCD 3.4693 3.3824 3.3826 3.3824 3.3826 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
GBP/XOF 731.37 729.9399 729.42 729.42 729.9399 0.52 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
GBP/XPF 132.97 132.88 - 132.88 132.88 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
GBP/YER - 314.7 314.65 314.65 314.82 0.08 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۴۵
GBP/ZAR 18.5761 18.1166 18.0962 18.0935 18.1166 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
GBP/ZMK 12.94 13.05 - 13.05 13.05 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
GBP/ZMW - 15.044 - 15.044 15.044 0.05 0.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۹
GHS/GBP - 0.1633 - 0.1633 0.1633 0.00 0.74% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۵۱
GNF/GBP - 8.0E-5 - 8.0E-5 8.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
GTQ/GBP - 0.1027 0.1028 0.1021 0.103 0.00 0.49% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۳:۲۴
GYD/GBP - 0.0036 - 0.0036 0.0036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۱۵
HKD/GBP 0.0987 0.1016 - 0.1016 0.1016 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
HNL/GBP - 0.0326 0.0327 0.0325 0.0327 0.00 0.62% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۶
HTG/GBP - 0.0105 - 0.0105 0.0105 0.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۵۱
IDR/GBP 0.0054 0.0055 - 0.0055 0.0055 0.00 1.85% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۵۷
INR/GBP 0.0111 0.0111 0.011 0.011 0.0111 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۲۱
IQD/GBP - 0.0007 - 0.0007 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۱۸
ISK/GBP - 0.0064 - 0.0064 0.0065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۵:۵۴
JMD/GBP - 0.0061 - 0.0061 0.0061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۲۱
JOD/GBP 1.0916 1.0925 1.0922 1.0922 1.0932 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/GBP 0.007 0.007 - 0.007 0.007 0.00 1.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۳۰
KHR/GBP - 0.00018 - 0.00018 0.00018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
KMF/GBP - 0.0018 - 0.0018 0.0018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
KRW/GBP 0.0007 0.0702 - 0.0702 0.0702 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۳
KWD/GBP 2.5468 2.604 2.6042 2.604 2.6042 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۳
KYD/GBP - 0.9359 - 0.9359 0.9359 0.01 0.76% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
KZT/GBP - 0.0021 - 0.0021 0.0021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ساعت ۵:۵۷
LAK/GBP - 9.0E-5 - 9.0E-5 9.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
LKR/GBP - 0.0043 - 0.0043 0.0043 0.00 2.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۳۳
LRD/GBP - 0.0049 - 0.0049 0.0049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۱۸
LSL/GBP - 0.0548 - 0.0548 0.0548 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۵:۱۸
LYD/GBP - 0.5596 - 0.5596 0.5596 0.01 0.97% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۵۴
MAD/GBP - 0.0806 - 0.0806 0.0806 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۱۵
MDL/GBP - 0.0451 0.045 0.045 0.0451 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۱۲
MGA/GBP - 0.00022 - 0.00022 0.00022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
MKD/GBP - 0.0145 - 0.0145 0.0147 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۸:۴۸
MMK/GBP - 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 20.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۶:۳۰
MUR/GBP - 0.0223 - 0.0223 0.0223 0.00 0.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۱۵
MWK/GBP - 0.001 0.0011 0.001 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۹
MXN/GBP 0.0409 0.0392 0.0393 0.0392 0.0393 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۴:۲۱
MYR/GBP - 0.1897 - 0.1897 0.1897 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۴۸
NGN/GBP - 0.0022 - 0.0022 0.0022 0.00 4.76% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۱۵
NIO/GBP - 0.0245 - 0.0245 0.0245 0.00 0.41% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۱۵
NOK/GBP 0.0922 0.0922 - 0.0922 0.0922 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۲۱
NPR/GBP - 0.0068 - 0.0068 0.0068 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۱۲
NZD/GBP 0.5195 0.5399 0.5402 0.5399 0.5402 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۴:۲۱
OMR/GBP 2.005 2.059 2.0589 2.0447 2.059 0.01 0.60% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۱۸
PEN/GBP - 0.2371 0.2373 0.2347 0.2378 0.00 0.98% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۳:۲۷
PGK/GBP - 0.2315 - 0.2315 0.2315 0.00 0.74% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۵۷
PHP/GBP - 0.0149 - 0.0149 0.0149 0.00 0.67% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۵۴
PKR/GBP - 0.0057 - 0.0057 0.0058 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۴۲
PLN/GBP 0.2089 0.2091 0.2092 0.2091 0.2092 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
QAR/GBP - 0.2178 0.2177 0.2173 0.2178 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۴۸
RON/GBP - 0.1928 - 0.1928 0.1928 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
RSD/GBP - 0.0076 - 0.0076 0.0077 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۲:۳۶
RUB/GBP 0.0115 0.0119 0.012 0.0119 0.012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۳۰
RWF/GBP - 0.0009 - 0.0009 0.0009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ ساعت ۱۶:۰۰
SAR/GBP 0.2066 0.2066 0.2065 0.2065 0.2068 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SCR/GBP - 0.0547 - 0.0547 0.0547 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۵۴
SDG/GBP - 0.0166 - 0.0166 0.0166 0.00 0.60% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۳۳
SEK/GBP 0.0852 0.0876 0.0877 0.0876 0.0877 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
SGD/GBP 0.5674 0.5767 - 0.5767 0.5767 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
SLL/GBP - 9.0E-5 - 9.0E-5 9.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
SOS/GBP - 0.0013 - 0.0013 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ساعت ۴:۴۵
SVC/GBP - 0.0889 - 0.0889 0.0889 0.00 0.79% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۵۱
SZL/GBP - 0.0547 0.0549 0.0547 0.0549 0.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۵۱
THB/GBP - 0.0242 0.0243 0.0242 0.0243 0.00 0.41% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۶
TND/GBP 0.2816 0.2673 0.2677 0.2652 0.268 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۹
TRY/GBP 0.1275 0.1275 0.1274 0.1274 0.1281 0.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TTD/GBP - 0.1159 - 0.1159 0.1159 0.00 0.78% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۹
TWD/GBP 0.0253 0.0258 0.0256 0.0255 0.0258 0.00 0.78% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۹
TZS/GBP - 0.00032 - 0.00032 0.00032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
UGX/GBP - 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
UYU/GBP - 0.0243 - 0.0243 0.0243 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۱۲
UZS/GBP - 9.0E-5 - 9.0E-5 9.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
VEF/GBP 0.0066 0.3143 - 0.3143 0.3143 0.31 4662.12% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۵۱
VND/GBP - 0.0034 - 0.0034 0.0034 0.00 3.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۹
XAG/GBP - 11.56 11.57 11.56 11.57 0.02 0.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
XAU/GBP - 983.2 983.1 983.1 983.2 0.70 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۳
XCD/GBP - 0.2925 0.2927 0.2907 0.2934 0.00 0.58% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۳:۲۷
XPD/GBP - 985.55 - 985.55 985.55 1.31 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
XPF/GBP - 0.0075 - 0.0075 0.0076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۴۲
XPT/GBP - 623.74 624.02 623.74 624.02 0.18 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
YER/GBP - 0.0032 - 0.0032 0.0032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۲۴
ZAR/GBP 0.0538 0.0551 - 0.0551 0.0551 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
پوند / دلار 1.2583 1.2585 1.2588 1.258 1.2589 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
یورو / پوند 0.897 0.8978 0.8984 0.8978 0.8984 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
پوند / ین ژاپن 142.13 142.615 142.636 142.615 142.636 0.01 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
پوند / دلار کانادا 1.6825 1.6839 1.6842 1.6839 1.6842 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
پوند / فرانک سوییس 1.27 1.2558 1.2554 1.2548 1.2558 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۱۵
دلار / پوند انگلیس 0.7943 0.7947 0.7943 0.7943 0.795 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۱
پوند / دلار استرالیا 1.7531 1.7529 1.7527 1.7527 1.7529 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
پوند / دلار نیوزیلند 1.9242 1.8515 1.8506 1.8506 1.8515 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۴:۲۱