کالایاب
شاخص یاب
بریتانیا بریتانیا
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2987
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 21:35:28
0 (0.22%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.25%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

23
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:02:03
1 (4.17%)
تغییر ۳ ماهه
1 (4.55%)
تغییر ۶ ماهه
23 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

19,836
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:32:28
1,154 (6.18%)
تغییر ۳ ماهه
1,078 (5.75%)
تغییر ۶ ماهه
385 (1.90%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بریتانیا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/GBP 0.2109 0.2097 0.2096 0.2095 0.2097 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۲۱
AFN/GBP - 0.0098 - 0.0098 0.0098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۵
ALL/GBP - 0.0068 - 0.0068 0.0068 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۵:۲۱
AMD/GBP - 0.4393 - 0.4393 0.4393 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
ANG/GBP - 0.4028 - 0.4028 0.4028 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۲۱
ARS/GBP 0.0258 0.0185 - 0.0185 0.0185 0.00 0.54% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۷:۱۸
AUD/GBP 0.5703 0.5496 0.5493 0.5492 0.5502 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۱۸
AWG/GBP - 0.4256 - 0.4256 0.4256 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۱۸
BAM/GBP - 0.4403 - 0.4403 0.4403 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۲۱
BBD/GBP - 0.3759 - 0.3759 0.3759 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۱۸
BCH/GBP - 243.4884 - 243.4884 243.4884 2.24 0.93% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۳:۲۱
BDT/GBP - 0.009 - 0.009 0.009 0.00 1.12% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۱۸
BMD/GBP - 0.7683 0.7682 0.7673 0.7684 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۳
BND/GBP 0.5673 0.5702 0.5701 0.558 0.5702 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۳
BOB/GBP - 0.1085 - 0.1085 0.1085 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۲۱
BRL/GBP 0.1913 0.1913 - 0.1913 0.1926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
BSD/GBP 0.7738 0.7643 - 0.7643 0.7643 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۱۸
BTC/GBP - 4109.31 4104.84 4066.03 4109.31 41.51 1.02% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۲۱
BTN/GBP - 0.0109 - 0.0108 0.0109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۶:۲۷
BWP/GBP - 0.0715 - 0.0715 0.0715 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۲۱
BYR/GBP - 0.3742 - 0.3742 0.3742 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
CAD/GBP 0.5942 0.5772 0.5767 0.5742 0.5772 0.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۲۱
CDF/GBP - 0.00045 - 0.00045 0.00045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
CHF/GBP 0.7872 0.7586 0.7584 0.7579 0.7588 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۲۱
CLP/GBP - 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۱۸
CNY/GBP 0.1131 0.1148 0.1149 0.1146 0.1149 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۲۱
CRC/GBP - 0.0013 0.0012 0.0012 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۳:۴۸
CVE/GBP - 0.0078 - 0.0078 0.0078 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۱
CYP/GBP - 0.0168 - 0.0168 0.0168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۱۸:۱۸
DJF/GBP - 0.0042 - 0.0042 0.0042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ساعت ۱۶:۳۳
DKK/GBP 0.1203 0.1162 0.1161 0.1158 0.1162 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۲۱
DOP/GBP - 0.0152 - 0.0151 0.0152 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۴:۲۱
EGP/GBP 0.0434 0.0434 - 0.0433 0.0434 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ETB/GBP - 0.0266 - 0.0266 0.0266 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۱
ETH/GBP - 130.9914 132.7181 129.2781 133.3235 0.93 0.72% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۲۱
FJD/GBP - 0.3589 - 0.3589 0.3589 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۲۱
GBP/AED 4.739 4.7681 4.7688 4.7681 4.7712 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۳
GBP/AFN - 99.687 - 99.687 99.687 0.07 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۱۸
GBP/ALL 137.19 140.34 - 140.34 140.34 0.09 0.06% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۲۱
GBP/AMD - 2.1592 - 2.1592 2.1592 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
GBP/ANG - 2.3673 - 2.3673 2.3673 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۲۱
GBP/ARS 38.695 55.4349 55.4718 54.0262 55.4718 1.34 2.47% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۱۸
GBP/AWG - 2.3244 - 2.3244 2.3244 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۱۸
GBP/BAM - 2.2482 - 2.2482 2.2482 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۲۱
GBP/BBD 2.5155 2.5449 - 2.5449 2.5449 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۱۸
GBP/BDT 105.65 107.59 - 107.59 107.59 0.09 0.08% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۱۸
GBP/BGN 2.1723 2.2557 2.251 2.2482 2.2557 0.02 0.83% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۲۱
GBP/BHD 0.4834 0.4752 - 0.4752 0.4752 0.01 2.31% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۱۸
GBP/BIF 2241.3 2349.1 - 2349.1 2349.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۱
GBP/BMD - 1.3013 1.3015 1.3013 1.3026 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۱۸
GBP/BND 1.7614 1.7523 1.7527 1.7343 1.7538 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۲۱
GBP/BOB - 8.7541 - 8.7541 8.7541 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۲۱
GBP/BRL 5.2247 5.0964 5.0939 5.0874 5.1102 0.02 0.34% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۲۱
GBP/BSD 1.2768 1.2922 - 1.2922 1.2922 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۱۸
GBP/BTN - 89.298 - 89.298 89.298 0.06 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۱۸
GBP/BWP 13.546 13.619 - 13.619 13.619 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۲۱
GBP/BYN 2.6191 2.6303 - 2.63 2.6432 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
GBP/BYR - 2.6608 - 2.6608 2.6608 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
GBP/BZD - 2.5633 - 2.5633 2.5633 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۱۸
GBP/CLP 856.93 862.34 861.39 859.92 862.34 2.07 0.24% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۲۱
GBP/CNH - 8.716 8.718 8.705 8.73 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۳
GBP/CNY 8.8265 8.707 8.695 8.645 8.712 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۲۱
GBP/COP 3840.4 4048.6 - 4048.6 4048.6 2.90 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۲۱
GBP/CRC 729.07 770.51 770.52 770.43 771.72 1.19 0.15% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۲۱
GBP/CUP - 1.2652 - 1.2652 1.2652 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۲۱
GBP/CVE - 127.41 - 127.41 127.41 0.08 0.06% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۲۱
GBP/CZK 28.6659 29.615 29.63 29.615 29.687 0.03 0.08% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۲۱
GBP/DJF 223.67 226.29 - 226.29 226.29 0.16 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۲۱
GBP/DKK 8.3133 8.607 8.61 8.607 8.633 0.02 0.20% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۲۱
GBP/DOP 64.078 65.719 65.716 65.716 65.942 0.05 0.08% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۲۱
GBP/DZD 152.92 152.92 - 152.92 152.92 1.43 0.94% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۱۸
GBP/EGP 23.037 22.2572 22.2603 22.2572 22.3188 0.05 0.23% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۲۱
GBP/ETB 35.165 37.062 - 37.062 37.062 0.03 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۲۱
GBP/EUR 1.1146 1.1524 1.1531 1.1524 1.1561 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۲۱
GBP/FJD 2.6935 2.7566 - 2.7566 2.7566 0.01 0.39% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۲۱
GBP/GHS - 6.6065 - 6.6065 6.6065 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۲۱
GBP/GMD 60.866 62.591 - 62.591 62.591 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
GBP/GTQ 9.6392 9.91 9.912 9.91 9.925 0.02 0.18% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۳
GBP/GYD - 260.49 - 260.49 260.49 0.17 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۲۱
GBP/HKD 10.1299 10.182 10.185 10.182 10.195 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۲۱
GBP/HNL 30.759 31.87 31.871 31.761 31.897 0.03 0.08% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۲۱
GBP/HRK 8.2708 8.5939 - 8.5939 8.5939 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۲۱
GBP/HTG 88.998 110.833 110.829 110.827 111.005 0.17 0.16% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۲۱
GBP/HUF 360.32 369.2 369.4 368.2 370.2 0.60 0.16% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۲۱
GBP/IDR 18467.9 18208 18220 17990 18337 212.00 1.18% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۲۱
GBP/INR 90.094 90.3846 90.4309 90.076 90.7378 0.31 0.35% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۲۱
GBP/IQD 1499.3 1516.9 - 1516.9 1516.9 1.20 0.08% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۲۱
GBP/IRR 19456 20077 - 20077.0 20077.0 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
GBP/ISK 136.84 156.08 - 156.08 156.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۱
GBP/JMD 173.32 165.66 - 165.66 165.66 0.12 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۲۱
GBP/JOD 0.9124 0.9165 0.9166 0.9164 0.9179 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۲۱
GBP/KES 128.1 129.5 129.6 129.5 129.9 0.30 0.23% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۳
GBP/KMF - 567.98 - 567.98 567.98 0.76 0.13% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۲۴
GBP/KRW 1441.8 1480.7 1480.3 1474.4 1483.2 4.40 0.30% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۲۱
GBP/KWD 0.3904 0.3829 - 0.3829 0.3829 0.01 2.82% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۲۱
GBP/KYD - 1.0604 - 1.0604 1.0604 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۲۱
GBP/KZT 460.7 489.72 - 489.72 489.72 0.32 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۲۱
GBP/LBP 1899 1915 - 1915 1915 41.10 2.15% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۲۱
GBP/LFX - 2.6444 2.6449 2.6444 2.6468 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۱۲
GBP/LKR 202.41 225.4 222.47 222.47 225.4 0.93 0.41% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۸:۱۶
GBP/LRD - 215.02 - 215.02 215.02 0.14 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۱۲
GBP/LSL - 18.055 - 18.055 18.055 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۱۸
GBP/LTL 4.4496 4.4496 - 4.4496 4.4496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
GBP/LVL - 0.8482 - 0.8482 0.8482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۱
GBP/LYD - 1.7726 - 1.7726 1.7726 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۱۲
GBP/MAD 11.89 12.108 - 12.108 12.108 0.05 0.40% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۶:۱۲
GBP/MDL - 22.922 - 22.922 22.922 0.02 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۱۲
GBP/MKD - 70.483 - 70.483 70.483 0.06 0.09% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۱۲
GBP/MOP - 10.277 - 10.277 10.277 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۱۲
GBP/MUR 42.868 43.903 43.904 43.902 43.904 0.30 0.70% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۱۵
GBP/MVR - 19.674 - 19.674 19.674 0.05 0.25% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۱۲
GBP/MWK 928.38 930.2 930.3 930.2 950.7 0.40 0.04% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۷:۱۲
GBP/MXN 24.416 24.458 24.438 24.373 24.458 0.11 0.46% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۱۲
GBP/MYR 5.2852 5.3693 5.3698 5.3645 5.3698 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۷:۱۲
GBP/MZN - 78.556 - 78.556 78.556 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
GBP/NAD 18.57 18.38 - 18.38 18.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
GBP/NGN 465.82 467.41 467.46 467.35 467.73 0.32 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۵:۱۲
GBP/NIO 40.975 42.923 42.714 42.705 42.972 0.06 0.13% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۱۵
GBP/NOK 10.8383 11.0288 11.0297 11.0288 11.0451 0.02 0.22% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۱۲
GBP/NPR 141.644 142.76 - 142.76 142.76 0.10 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۱۲
GBP/OMR 0.4954 0.4984 - 0.4984 0.4984 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۱۲
GBP/PAB 1.2569 1.2714 - 1.2714 1.2714 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۱۲
GBP/PEN 4.2508 4.2897 4.2881 4.2791 4.2897 0.01 0.22% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۱۲
GBP/PGK 4.1669 4.3041 - 4.3041 4.3041 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۶:۱۲
GBP/PHP 68.758 67.32 66.922 66.922 67.32 0.15 0.23% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۱۲
GBP/PKR 157.4 183.9 - 183.9 183.9 0.20 0.11% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۷:۱۲
GBP/PLN 4.783 4.9373 4.9424 4.9222 4.9485 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۱۲
GBP/QAR 4.6841 4.7281 4.7287 4.7281 4.729 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۱۲
GBP/RON 5.1728 5.484 5.4878 5.3864 5.4945 0.02 0.36% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۱۲
GBP/RSD - 135.08 - 135.08 135.08 1.29 0.95% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۷:۱۲
GBP/RUB 86.818 82.812 82.839 82.812 83.15 0.31 0.37% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۱۲
GBP/SAR 4.8363 4.8624 - 4.8624 4.8624 0.01 0.25% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۱۲
GBP/SCR 16.429 16.658 - 16.658 16.658 0.02 0.10% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۶:۱۵
GBP/SDG - 23.676 - 23.676 23.676 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۴:۴۲
GBP/SEK 11.7286 12.0739 12.0817 12.0535 12.0817 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۱۲
GBP/SGD 1.7608 1.7608 1.7609 1.7606 1.7624 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۱۲
GBP/SHP - 2.2842 - 2.2842 2.2842 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۸:۲۴
GBP/SOS - 706.0601 - 706.0601 706.0601 0.45 0.06% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۶:۱۵
GBP/SVC - 11.1 - 11.1 11.1 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۱۲
GBP/SZL 18.284 18.091 - 18.091 18.091 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۴:۱۲
GBP/THB 42.138 41.4 41.3 41.3 41.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۰۰
GBP/TND 3.54 3.6995 3.6981 3.6981 3.8847 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۰۰
GBP/TRY 7.8275 7.5733 7.5789 7.5301 7.5882 0.03 0.39% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۰۰
GBP/TTD 8.491 8.64 - 8.64 8.64 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۶:۰۳
GBP/TWD 39.534 40.034 40.019 40.008 40.091 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۰۰
GBP/TZS 2882.1 2996 2995 2940 2999 6.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۰۰
GBP/UAH 35.236 34.571 - 34.571 34.571 0.02 0.06% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۶:۰۳
GBP/UGX 4783.1 4814 - 4814 4814 3.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۶:۰۳
GBP/UYU - 43.836 - 43.836 43.836 0.03 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۶:۰۳
GBP/UZS - 10372 - 10372 10372 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
GBP/VEF - 81.77 - 81.77 81.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۶:۴۵
GBP/VND 29445.8 29731 - 29731 29731 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۰۰
GBP/XAF 731.33 757.91 - 757.91 757.91 0.51 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۲۱
GBP/XCD 3.4693 3.4896 3.4899 3.4896 3.4935 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۲۷
GBP/XOF 731.37 757.92 - 757.92 757.92 0.50 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۲۱
GBP/XPF 132.97 137.74 137.76 137.68 137.87 0.11 0.08% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۲۱
GBP/YER - 324.7 324.55 324.55 325.04 0.20 0.06% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۰۰
GBP/ZAR 18.5761 18.3818 18.3168 18.194 18.3818 0.15 0.84% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۱۲
GBP/ZMK 12.94 13.05 - 13.05 13.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
GBP/ZMW - 15.903 - 15.903 15.903 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۶:۰۳
GHS/GBP - 0.1501 - 0.1501 0.1501 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۶:۱۲
GNF/GBP - 8.0E-5 - 8.0E-5 8.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
GTQ/GBP - 0.1009 0.1008 0.1007 0.1009 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۷:۱۳
GYD/GBP - 0.0035 - 0.0035 0.0035 0.00 2.94% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۳:۵۱
HKD/GBP 0.0987 0.0982 0.0981 0.098 0.0982 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۶:۱۸
HNL/GBP - 0.0314 0.0315 0.0314 0.0315 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۱۵
HTG/GBP - 0.009 - 0.009 0.0091 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۰۹
IDR/GBP 0.0053 0.0055 - 0.0054 0.0055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۲:۱۲
INR/GBP 0.0111 0.0111 0.011 0.011 0.0111 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۱۵
IQD/GBP - 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۵:۵۴
ISK/GBP - 0.0064 0.0063 0.0063 0.0064 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۴:۱۲
JMD/GBP - 0.0059 - 0.0058 0.0059 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۱۲
JOD/GBP 1.0916 1.0925 - 1.0922 1.0932 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/GBP 0.007 0.0069 - 0.0069 0.0069 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۳:۱۲
KHR/GBP - 0.00018 - 0.00018 0.00018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
KMF/GBP - 0.0018 - 0.0018 0.0018 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۵:۲۴
KRW/GBP 0.0007 0.0678 - 0.0678 0.0678 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۷:۱۲
KWD/GBP 2.5468 2.4488 - 2.4488 2.4488 0.08 3.12% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۱۲
KYD/GBP - 0.9036 - 0.9036 0.9036 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۲۱
KZT/GBP - 0.002 - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۰۹
LAK/GBP - 9.0E-5 - 9.0E-5 9.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
LKR/GBP - 0.0043 - 0.0043 0.0043 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ساعت ۲:۲۱
LRD/GBP - 0.0045 - 0.0045 0.0045 0.00 2.22% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۵:۳۹
LSL/GBP - 0.0538 - 0.0538 0.0538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۵
LYD/GBP - 0.5429 - 0.5429 0.5429 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۱۲
MAD/GBP - 0.0776 - 0.0776 0.0776 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۶:۱۲
MDL/GBP - 0.0424 - 0.0424 0.0424 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۱۲
MGA/GBP - 0.00022 - 0.00022 0.00022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
MKD/GBP - 0.014 - 0.0139 0.014 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۵:۰۹
MMK/GBP - 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۶:۳۰
MUR/GBP - 0.0215 - 0.0215 0.0215 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۳:۱۵
MWK/GBP - 0.001 - 0.001 0.001 0.00 10.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۲
MXN/GBP 0.0409 0.0409 0.041 0.0409 0.041 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۷:۱۲
MYR/GBP - 0.1861 0.1855 0.1855 0.1861 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۴:۱۲
MZN/GBP - 0.0123 - 0.0123 0.0123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
NGN/GBP - 0.0021 - 0.0021 0.0021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱:۰۶
NIO/GBP - 0.0233 0.0234 0.0233 0.0234 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۱۵
NOK/GBP 0.0922 0.0906 0.0905 0.0905 0.0906 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۵:۱۲
NPR/GBP - 0.0068 - 0.0068 0.0069 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۴۲
NZD/GBP 0.5195 0.5141 0.5143 0.5136 0.5146 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۱۵
OMR/GBP 2.005 1.9928 - 1.9928 1.9928 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۱۲
PEN/GBP - 0.2331 0.2332 0.2331 0.2337 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۱۲
PGK/GBP - 0.2228 - 0.2228 0.2228 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۶:۱۲
PHP/GBP - 0.0149 - 0.0148 0.0149 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۱۲
PKR/GBP - 0.0054 - 0.0054 0.0054 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۴۲
PLN/GBP 0.2089 0.2024 0.2022 0.2018 0.2024 0.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۱۲
QAR/GBP - 0.2114 - 0.2114 0.2114 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۶:۱۸
RON/GBP - 0.1819 0.1817 0.178 0.1819 0.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۷:۱۲
RSD/GBP - 0.0073 - 0.0073 0.0074 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۶:۱۸
RUB/GBP 0.0115 0.0121 - 0.0121 0.0121 0.00 0.83% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۱۵
RWF/GBP - 0.0008 - 0.0008 0.0008 0.00 12.50% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۲
SAR/GBP 0.2066 0.2066 - 0.2065 0.2068 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SCR/GBP - 0.0527 - 0.0527 0.0527 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۱۲
SDD/GBP - 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۸:۲۴
SDG/GBP - 0.0161 - 0.016 0.0161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۱۲
SEK/GBP 0.0852 0.0828 0.0827 0.0826 0.0828 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۱۲
SGD/GBP 0.5674 0.5677 0.5675 0.5672 0.5678 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۸:۱۶
SHP/GBP - 0.4378 - 0.4378 0.4378 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۸:۲۴
SLL/GBP - 9.0E-5 - 9.0E-5 9.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
SOS/GBP - 0.0013 - 0.0013 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۱۲
SVC/GBP - 0.0858 - 0.0858 0.0858 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۲
SZL/GBP - 0.0539 - 0.0539 0.0539 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۱۲
THB/GBP - 0.0242 - 0.0242 0.0242 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۰
TND/GBP 0.2816 0.242 0.2421 0.2419 0.255 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۰۰
TRY/GBP 0.1275 0.1275 - 0.1274 0.1281 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TTD/GBP - 0.1113 - 0.1113 0.1113 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۶:۰۳
TWD/GBP 0.0253 0.025 - 0.025 0.025 0.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۵:۰۱
TZS/GBP - 0.00032 - 0.00032 0.00032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
UGX/GBP - 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
UYU/GBP - 0.0221 - 0.0221 0.0221 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۵:۰۰
UZS/GBP - 9.0E-5 - 9.0E-5 9.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
VEF/GBP 0.0066 0.3143 - 0.3143 0.3143 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۵۱
VND/GBP - 0.0033 - 0.0032 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۰
XAG/GBP - 11.56 11.55 11.55 11.56 0.10 0.87% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۸:۱۶
XAU/GBP - 981.2 983.6 981.2 983.7 0.10 0.01% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۱۵
XCD/GBP - 0.2836 0.2835 0.2832 0.2836 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۲۷
XPD/GBP - 1061.25 1083.76 1061.25 1092.35 28.56 2.69% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۱۲
XPF/GBP - 0.0073 - 0.0073 0.0073 0.00 1.39% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۲۱
XPT/GBP - 689.04 688.74 688.74 699.47 3.84 0.56% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۱۲
YER/GBP - 0.0031 - 0.003 0.0031 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۷:۰۰
ZAR/GBP 0.0538 0.0544 0.0546 0.0544 0.0548 0.00 0.55% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۱۲
پوند / دلار 1.2985 1.2987 1.2988 1.2977 1.3 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
یورو / پوند 0.897 0.8675 0.8671 0.8644 0.8675 0.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۲۱
پوند / ین ژاپن 142.13 145.269 145.326 145.269 145.455 0.05 0.03% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۲۱
پوند / دلار کانادا 1.6825 1.732 1.7337 1.732 1.7393 0.01 0.36% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۲۱
پوند / فرانک سوییس 1.27 1.318 1.3182 1.3169 1.3186 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۲۱
دلار / پوند انگلیس 0.7699 0.7702 0.7701 0.7694 0.7708 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
پوند / دلار استرالیا 1.7531 1.8192 1.8201 1.8162 1.8205 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۱:۱۸
پوند / دلار نیوزیلند 1.9242 1.9447 1.9441 1.9427 1.9463 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۱۵