شاخص یاب
بریتانیا بریتانیا
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.3068
قیمت روز
0 (1.08%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 23:24:16
0 (1.63%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.48%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.85%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

24
قیمت روز
1 (4.35%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 07:01:52
2 (9.09%)
تغییر ۳ ماهه
2 (9.09%)
تغییر ۶ ماهه
24 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

19,069
قیمت روز
58 (0.31%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 20:35:34
529 (2.85%)
تغییر ۳ ماهه
1,375 (6.73%)
تغییر ۶ ماهه
585 (2.97%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بریتانیا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/GBP 0.2109 0.2096 0.2097 0.2096 0.2109 0.00 0.48% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
AFN/GBP - 0.0101 - 0.0101 0.0101 0.00 0.99% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۲
ALL/GBP - 0.0069 - 0.0069 0.0069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۶:۲۱
AMD/GBP - 0.4393 - 0.4393 0.4393 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
ANG/GBP - 0.4184 0.4183 0.4183 0.4184 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۷:۲۷
ARS/GBP 0.0258 0.0195 0.0197 0.0195 0.02 0.00 2.56% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۰۹
AUD/GBP 0.5703 0.549 0.5492 0.5481 0.5515 0.00 0.47% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
AWG/GBP - 0.4286 0.429 0.4286 0.429 0.00 0.72% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۰
BAM/GBP - 0.4457 0.4458 0.4457 0.4458 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۷:۲۷
BBD/GBP - 0.3781 - 0.3781 0.3781 0.00 0.90% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۲
BCH/GBP - 112.1784 112.1598 107.4996 112.1784 6.49 6.14% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
BDT/GBP - 0.009 - 0.009 0.009 0.00 1.11% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۲
BMD/GBP - 0.7639 0.7638 0.7638 0.7733 0.01 1.02% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
BND/GBP 0.5673 0.5679 0.5688 0.5679 0.5736 0.00 0.85% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۴۲
BOB/GBP - 0.1092 - 0.1092 0.1092 0.00 0.37% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۲
BRL/GBP 0.1913 0.1913 - 0.1913 0.1926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
BSD/GBP 0.7738 0.7689 0.7688 0.7688 0.7689 0.00 0.40% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
BTC/GBP - 3034.24 3026.37 3006.52 3058.68 14.23 0.47% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
BTN/GBP - 0.0107 - 0.0107 0.0107 0.00 0.93% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۲
BWP/GBP - 0.0718 0.0719 0.0718 0.0719 0.00 0.42% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۲۱
BYR/GBP - 0.3742 - 0.3742 0.3742 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
CAD/GBP 0.5942 0.5795 0.5792 0.5788 0.5847 0.00 0.85% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
CDF/GBP - 0.00045 - 0.00045 0.00045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
CHF/GBP 0.7872 0.7651 0.7649 0.7649 0.7711 0.01 0.67% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
CLP/GBP - 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 9.09% ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ساعت ۲:۱۵
CNY/GBP 0.1131 0.1133 0.1135 0.1133 0.1144 0.00 0.88% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CRC/GBP - 0.0013 - 0.0012 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۱۲
CVE/GBP - 0.0079 - 0.0079 0.0079 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۳۰
CYP/GBP - 0.0171 - 0.0171 0.0171 0.00 0.59% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۰۰
DJF/GBP - 0.0043 - 0.0043 0.0043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۴:۲۷
DKK/GBP 0.1203 0.1164 0.1165 0.1164 0.1174 0.00 0.77% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
DOP/GBP - 0.0151 0.0152 0.0151 0.0153 0.00 1.99% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
EGP/GBP 0.0434 0.0434 - 0.0433 0.0434 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ETB/GBP - 0.027 - 0.027 0.027 0.00 0.74% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۲
ETH/GBP - 114.0434 114.3756 114.0434 116.7827 1.18 1.03% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
FJD/GBP - 0.362 0.3622 0.3619 0.3622 0.00 0.33% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
GBP/AED 4.739 4.7696 4.7672 4.7411 4.7696 0.02 0.48% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
GBP/AFN - 96.3255 96.329 96.3255 96.329 0.43 0.45% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
GBP/ALL 137.19 139.19 139.15 139.15 139.19 0.03 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۷:۲۷
GBP/AMD - 2.1592 - 2.1592 2.1592 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
GBP/ANG - 2.2762 2.2763 2.2762 2.2763 0.01 0.42% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۷:۲۷
GBP/ARS 38.695 51.2854 51.3006 49.9447 51.3173 1.25 2.49% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
GBP/AWG - 2.3122 2.3104 2.3104 2.3122 0.02 0.85% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۰
GBP/BAM - 2.2208 2.2201 2.2201 2.2208 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۷:۲۷
GBP/BBD 2.5155 2.5304 2.5305 2.5304 2.5305 0.02 0.95% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
GBP/BDT 105.65 106.67 106.68 106.67 106.68 0.69 0.65% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
GBP/BGN 2.1723 2.2453 2.2461 2.2253 2.2461 0.01 0.63% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
GBP/BHD 0.4834 0.4859 0.4854 0.4833 0.4859 0.01 1.31% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
GBP/BIF 2241.3 2293.1 2293.2 2293.1 2293.2 11.20 0.49% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۲۱
GBP/BMD - 1.3091 1.3092 1.293 1.3092 0.01 1.07% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
GBP/BND 1.7614 1.7597 1.7598 1.7422 1.7598 0.02 0.88% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
GBP/BOB - 8.7041 8.7046 8.7041 8.7046 0.04 0.41% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۷:۲۷
GBP/BRL 5.2247 4.8372 4.8435 4.8063 4.8435 0.02 0.39% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
GBP/BSD 1.2768 1.2847 - 1.2847 1.2847 0.01 0.42% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۲
GBP/BTN - 90.984 90.9709 90.9709 90.984 0.61 0.67% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
GBP/BWP 13.546 13.545 13.541 13.541 13.545 0.03 0.24% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۲۱
GBP/BYN 2.6191 2.6303 - 2.63 2.6432 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
GBP/BYR - 2.6608 - 2.6608 2.6608 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
GBP/BZD - 2.5485 2.5486 2.5485 2.5486 0.01 0.42% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
GBP/CLP 856.93 856.84 857.73 852.47 857.73 2.71 0.32% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
GBP/CNH - 8.814 8.82 8.745 8.82 0.06 0.65% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
GBP/CNY 8.8265 8.815 8.816 8.729 8.816 0.08 0.92% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
GBP/COP 3840.4 3994.6 3994.8 3994.6 3994.8 5.40 0.14% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۲۱
GBP/CRC 729.07 795.16 795.24 786.86 795.24 8.36 1.06% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
GBP/CUP - 1.2584 1.2585 1.2584 1.2585 0.01 0.46% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۲۱
GBP/CVE - 125.8492 125.81 125.81 125.8492 0.09 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۲۱
GBP/CZK 28.6659 29.528 29.53 29.347 29.53 0.16 0.53% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
GBP/DJF 223.67 224.99 225.01 224.99 225.01 0.95 0.42% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۲۱
GBP/DKK 8.3133 8.587 8.589 8.52 8.589 0.06 0.70% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
GBP/DOP 64.078 66.102 66.113 65.269 66.113 1.32 2.03% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
GBP/DZD 152.92 153.69 153.57 152.93 153.69 0.84 0.55% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
GBP/EGP 23.037 22.8741 22.876 22.5943 22.876 0.23 1.01% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
GBP/ETB 35.165 36.45 - 36.45 36.45 0.24 0.66% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۲
GBP/EUR 1.1146 1.1508 1.1509 1.1418 1.1509 0.01 0.72% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
GBP/FJD 2.6935 2.7369 2.7337 2.7332 2.7369 0.01 0.43% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
GBP/GHS - 6.8397 6.8326 6.8326 6.8397 0.08 1.14% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۲۱
GBP/GMD 60.866 62.591 - 62.591 62.591 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
GBP/GTQ 9.6392 10.082 10.085 10.011 9.996 0.06 0.58% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
GBP/GYD - 258.3667 258.32 258.32 258.3667 1.15 0.45% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۲۱
GBP/HKD 10.1299 10.249 10.256 10.123 10.256 0.11 1.05% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
GBP/HNL 30.759 32.003 32.018 31.557 32.067 0.45 1.42% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
GBP/HRK 8.2708 8.5186 8.5015 8.4616 8.5186 0.05 0.58% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
GBP/HTG 88.998 108.043 108.051 106.923 108.051 1.13 1.06% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
GBP/HUF 360.32 365 365.2 362.8 365.2 1.70 0.47% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
GBP/IDR 18467.9 18406 18398 18111 18406 402.00 2.23% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
GBP/INR 90.094 93.0163 93.0453 92.3301 93.0453 0.73 0.79% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
GBP/IQD 1499.3 1508.2 1508.3 1508.2 1508.3 6.40 0.43% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۲۱
GBP/IRR 19456 20077 - 20077.0 20077.0 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
GBP/ISK 136.84 153.44 - 153.44 153.44 0.09 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۴۵
GBP/JMD 173.32 170.44 170.52 170.44 170.52 0.43 0.25% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۲۱
GBP/JOD 0.9124 0.9201 0.9202 0.9109 0.9202 0.01 0.76% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
GBP/KES 128.1 128.8 129.1 126.9 129.1 1.40 1.10% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
GBP/KMF - 561.9591 561.7 561.6999 561.9591 4.22 0.76% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۰
GBP/KRW 1441.8 1464.7 1465.1 1452.9 1465.1 10.40 0.72% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
GBP/KWD 0.3904 0.3933 0.3927 0.391 0.3933 0.00 0.85% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
GBP/KYD - 1.0545 - 1.0545 1.0545 0.00 0.44% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۲
GBP/KZT 460.7 483.37 483.25 483.25 483.37 1.17 0.24% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۲۱
GBP/LBP 1899 1903.7 1903.8 1903.7 1903.8 7.80 0.41% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۲۱
GBP/LFX - 2.6378 2.639 2.619 2.639 0.02 0.65% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
GBP/LKR 202.41 232.1 231.92 231.92 232.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۵۴
GBP/LRD - 207.3008 207.31 207.3008 207.31 0.90 0.44% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۵:۵۱
GBP/LSL - 17.9451 17.935 17.935 17.9451 0.03 0.19% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
GBP/LTL 4.4496 4.4496 - 4.4496 4.4496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
GBP/LVL - 0.8482 - 0.8482 0.8482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۱
GBP/LYD - 1.7669 1.7672 1.7669 1.7672 0.01 0.41% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۵:۵۱
GBP/MAD 11.89 12.039 12.029 11.972 12.039 0.06 0.48% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
GBP/MDL - 21.8055 21.808 21.8055 21.808 0.13 0.59% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
GBP/MKD - 70.279 70.232 70.123 70.279 0.07 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۲۱
GBP/MOP - 10.2207 10.221 10.2207 10.221 0.04 0.42% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۵:۵۱
GBP/MUR 42.868 42.988 42.974 42.544 42.988 0.19 0.44% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
GBP/MVR - 19.5486 19.5351 19.526 19.5486 0.15 0.79% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۸:۵۱
GBP/MWK 928.38 931.5 931.7 922.8 931.7 7.80 0.84% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۰۹
GBP/MXN 24.416 24.987 25.009 24.823 25.014 0.12 0.50% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
GBP/MYR 5.2852 5.3267 5.3237 5.2695 5.3267 0.06 1.06% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۲۱
GBP/MZN - 78.556 - 78.556 78.556 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
GBP/NAD 18.57 18.38 - 18.38 18.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
GBP/NGN 465.82 471.4 471.47 467.63 471.47 3.84 0.82% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
GBP/NIO 40.975 42.636 42.64 42.427 42.64 0.15 0.36% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
GBP/NOK 10.8383 11.1888 11.1885 11.1195 11.195 0.07 0.60% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
GBP/NPR 141.644 145.4325 145.42 145.42 145.4325 1.03 0.72% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
GBP/OMR 0.4954 0.4997 0.4991 0.4952 0.4997 0.00 0.79% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
GBP/PAB 1.2569 1.2642 - 1.2642 1.2642 0.01 0.43% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۲
GBP/PEN 4.2508 4.3311 4.3223 4.286 4.3311 0.04 0.88% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
GBP/PGK 4.1669 4.2646 4.2648 4.2646 4.2648 0.02 0.44% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۵:۵۴
GBP/PHP 68.758 67.884 67.886 67.364 67.891 0.29 0.43% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
GBP/PKR 157.4 179.9 180.3 179.9 180.4 0.20 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۶
GBP/PLN 4.783 4.9821 4.9838 4.9416 4.9838 0.04 0.71% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
GBP/QAR 4.6841 4.7054 4.7032 4.7032 4.7054 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۱۵
GBP/RON 5.1728 5.4592 5.4578 5.4156 5.4592 0.04 0.71% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
GBP/RSD - 135.66 135.74 134.55 135.74 0.99 0.74% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
GBP/RUB 86.818 85.868 85.903 85.078 85.903 0.31 0.37% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
GBP/SAR 4.8363 4.8899 4.8889 4.8345 4.8899 0.05 1.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
GBP/SCR 16.429 16.657 16.572 16.494 16.657 0.14 0.84% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۵۴
GBP/SDG - 23.676 - 23.676 23.676 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۴:۴۲
GBP/SEK 11.7286 12.1252 12.1516 11.9484 12.1579 0.17 1.41% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
GBP/SGD 1.7608 1.7677 1.7638 1.7508 1.7677 0.01 0.82% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
GBP/SHP - 2.2842 - 2.2842 2.2842 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۸:۲۴
GBP/SOS - 702.2017 702.25 702.2017 702.25 3.20 0.46% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۵:۵۴
GBP/SVC - 11.0376 11.038 11.0376 11.038 0.05 0.43% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۵:۵۱
GBP/SZL 18.284 17.977 17.966 17.966 17.977 0.03 0.18% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۵:۵۴
GBP/THB 42.138 40.7 40.6 40.3 40.7 0.30 0.74% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۲۴
GBP/TND 3.54 3.83 3.8187 3.7949 3.83 0.03 0.81% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۴۵
GBP/TRY 7.8275 6.8947 6.8958 6.8413 6.8958 0.03 0.49% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/TTD 8.491 8.593 - 8.593 8.593 0.04 0.46% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۲
GBP/TWD 39.534 40.188 40.202 39.789 40.22 0.34 0.86% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/TZS 2882.1 3035 3024 2999 3035 28.00 0.93% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۴۵
GBP/UAH 35.236 34.779 34.781 34.779 34.781 0.05 0.15% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
GBP/UGX 4783.1 4690 - 4690 4690 16.00 0.34% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۲
GBP/UYU - 41.4599 41.465 41.4599 41.465 0.16 0.38% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
GBP/UZS - 10372 - 10372 10372 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
GBP/VEF - 81.77 - 81.77 81.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۶:۴۵
GBP/VND 29445.8 29532 29534 29532 29534 141.00 0.48% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
GBP/XAF 731.33 748.66 748.43 748.43 748.66 0.43 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۲۱
GBP/XCD 3.4693 3.5095 3.5111 3.4676 3.5111 0.03 1.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
GBP/XOF 731.37 748.6433 748.41 748.41 748.6433 0.45 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۲۱
GBP/XPF 132.97 137.64 137.69 136.09 137.69 1.57 1.15% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
GBP/YER - 326.53 326.61 322.56 326.61 3.31 1.02% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/ZAR 18.5761 18.3637 18.3849 18.2509 18.4111 0.11 0.59% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
GBP/ZMK 12.94 13.05 - 13.05 13.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
GBP/ZMW - 15.3866 15.391 15.3866 15.391 0.16 1.03% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
GHS/GBP - 0.145 0.1452 0.145 0.1452 0.00 1.10% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۵:۵۱
GNF/GBP - 8.0E-5 - 8.0E-5 8.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
GTQ/GBP - 0.0992 0.0994 0.0992 0.1002 0.00 0.60% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۵۱
GYD/GBP - 0.0036 - 0.0035 0.0036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۵:۵۱
HKD/GBP 0.0987 0.0978 0.0981 0.0978 0.0988 0.00 0.82% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۵۴
HNL/GBP - 0.0312 0.0313 0.0312 0.0317 0.00 1.60% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۳۹
HTG/GBP - 0.0093 - 0.0093 0.0093 0.00 1.08% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۷:۲۱
IDR/GBP 0.0053 0.0054 - 0.0054 0.0054 0.00 1.85% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
INR/GBP 0.0111 0.0107 - 0.0107 0.0107 0.00 0.93% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
IQD/GBP - 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۵:۵۴
ISK/GBP - 0.0064 - 0.0064 0.0065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۰:۵۴
JMD/GBP - 0.0057 - 0.0057 0.0057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۵۷
JOD/GBP 1.0916 1.0925 - 1.0922 1.0932 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/GBP 0.007 0.0069 - 0.0069 0.0069 0.00 1.45% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۱۵
KHR/GBP - 0.00018 - 0.00018 0.00018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
KMF/GBP - 0.0018 - 0.0018 0.0018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
KRW/GBP 0.0007 0.0682 0.0683 0.0682 0.0686 0.00 0.73% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۵۱
KWD/GBP 2.5468 2.5357 2.5399 2.5357 2.5429 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۲۱
KYD/GBP - 0.909 - 0.909 0.909 0.00 0.41% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۲
KZT/GBP - 0.002 - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۰۹
LAK/GBP - 9.0E-5 - 9.0E-5 9.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
LKR/GBP - 0.0042 - 0.0042 0.0042 0.00 2.38% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۲
LRD/GBP - 0.0047 - 0.0047 0.0047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۳:۵۱
LSL/GBP - 0.0541 - 0.0541 0.0541 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
LYD/GBP - 0.5449 0.5448 0.5448 0.5449 0.00 0.39% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۵:۵۱
MAD/GBP - 0.0786 0.0787 0.0786 0.079 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
MDL/GBP - 0.0445 - 0.0445 0.0445 0.00 0.45% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۲
MGA/GBP - 0.00022 - 0.00022 0.00022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
MKD/GBP - 0.014 0.0141 0.014 0.0141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۲۱
MMK/GBP - 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۶:۳۰
MUR/GBP - 0.0215 0.0217 0.0215 0.0219 0.00 0.93% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
MWK/GBP - 0.001 - 0.001 0.001 0.00 10.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۲
MXN/GBP 0.0409 0.04 0.0401 0.04 0.0403 0.00 0.50% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۰۹
MYR/GBP - 0.1879 0.1881 0.1879 0.1896 0.00 0.90% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۲۱
MZN/GBP - 0.0123 - 0.0123 0.0123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
NGN/GBP - 0.0021 - 0.0021 0.0021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱:۰۶
NIO/GBP - 0.0235 0.0236 0.0235 0.0236 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۹
NOK/GBP 0.0922 0.0894 0.0893 0.0893 0.0897 0.00 0.56% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
NPR/GBP - 0.0067 - 0.0067 0.0067 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۰۹
NZD/GBP 0.5195 0.5272 0.527 0.5261 0.5296 0.00 0.49% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
OMR/GBP 2.005 1.9875 1.9898 1.9875 2.0057 0.02 0.77% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
PEN/GBP - 0.2309 0.2314 0.2309 0.2333 0.00 0.87% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
PGK/GBP - 0.2249 - 0.2249 0.2249 0.00 0.40% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۲
PHP/GBP - 0.0147 - 0.0147 0.0147 0.00 0.68% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۱۵
PKR/GBP - 0.0055 - 0.0055 0.0055 0.00 1.82% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۲
PLN/GBP 0.2089 0.2006 0.2005 0.2005 0.2023 0.00 0.70% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
QAR/GBP - 0.2124 0.2125 0.2124 0.2125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۱۵
RON/GBP - 0.183 0.1829 0.1829 0.1844 0.00 0.71% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
RSD/GBP - 0.0074 - 0.0073 0.0074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۵۷
RUB/GBP 0.0115 0.0116 0.0117 0.0116 0.0117 0.00 0.86% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۹
RWF/GBP - 0.0008 - 0.0008 0.0008 0.00 12.50% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۲
SAR/GBP 0.2066 0.2066 - 0.2065 0.2068 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SCR/GBP - 0.0528 0.053 0.0528 0.0531 0.00 0.76% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۵۴
SDD/GBP - 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۸:۲۴
SDG/GBP - 0.0162 - 0.0162 0.0162 0.00 0.62% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۲
SEK/GBP 0.0852 0.0825 0.0823 0.0823 0.0837 0.00 1.33% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
SGD/GBP 0.5674 0.5655 0.5668 0.5655 0.571 0.00 0.80% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
SHP/GBP - 0.4378 - 0.4378 0.4378 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۸:۲۴
SLL/GBP - 9.0E-5 - 9.0E-5 9.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
SOS/GBP - 0.0013 - 0.0013 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۴:۱۵
SVC/GBP - 0.0863 - 0.0863 0.0863 0.00 0.46% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۲
SZL/GBP - 0.0543 - 0.0543 0.0543 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۰۹
THB/GBP - 0.0246 0.0247 0.0246 0.0247 0.00 0.81% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۴۵
TND/GBP 0.2816 0.2534 0.2541 0.2534 0.2557 0.00 0.79% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۴۵
TRY/GBP 0.1275 0.1275 - 0.1274 0.1281 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TTD/GBP - 0.1119 - 0.1119 0.1119 0.00 0.45% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۲
TWD/GBP 0.0253 0.025 0.0251 0.025 0.0251 0.00 0.40% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۴۵
TZS/GBP - 0.00032 - 0.00032 0.00032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
UGX/GBP - 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
UYU/GBP - 0.0234 - 0.0234 0.0234 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۴۵
UZS/GBP - 9.0E-5 - 9.0E-5 9.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
VEF/GBP 0.0066 0.3143 - 0.3143 0.3143 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۵۱
VND/GBP - 0.0033 - 0.0032 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۲۷
XAG/GBP - 12.22 12.2 12.19 12.25 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۱۵
XAU/GBP - 1024.6 1025.4 1024.6 1028.3 3.60 0.35% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۲۱
XCD/GBP - 0.2819 0.2818 0.2818 0.2853 0.00 0.99% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
XPD/GBP - 1127.12 1125.12 1125.12 1146.23 5.09 0.45% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۵۴
XPF/GBP - 0.0074 - 0.0074 0.0074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۹
XPT/GBP - 626.53 627.02 624.07 627.93 4.54 0.73% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
YER/GBP - 0.0031 - 0.0031 0.0031 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۶:۴۵
ZAR/GBP 0.0538 0.0544 0.0543 0.0543 0.0546 0.00 0.74% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
پوند / دلار 1.3063 1.3068 1.307 1.29 1.3074 0.01 1.08% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۲۴
یورو / پوند 0.897 0.8687 0.8693 0.8687 0.8756 0.01 0.70% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
پوند / ین ژاپن 142.13 144.392 144.386 142.704 144.392 1.47 1.03% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
پوند / دلار کانادا 1.6825 1.7252 1.7264 1.71 1.7273 0.02 0.88% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
پوند / فرانک سوییس 1.27 1.3067 1.307 1.2966 1.307 0.01 0.70% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۵۱
دلار / پوند انگلیس 0.7652 0.7654 0.7653 0.7652 0.7753 0.01 1.07% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۲۵
پوند / دلار استرالیا 1.7531 1.8214 1.8207 1.8131 1.8245 0.01 0.53% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
پوند / دلار نیوزیلند 1.9242 1.8966 1.8971 1.8874 1.9006 0.01 0.54% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶