شاخص یاب
بریتانیا بریتانیا
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2987
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۲ آبان ۱۳۹۷
ساعت 03:14:09
0 (1.19%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.09%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.13%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

22
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 18:01:21
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
22 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
22 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

18,352
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۷
ساعت 19:33:30
2,501 (11.99%)
تغییر ۳ ماهه
1,964 (9.67%)
تغییر ۶ ماهه
1,761 (8.76%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بریتانیا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/GBP 0.2109 0.2085 - 0.2085 0.2099 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
AFN/GBP - 0.01 - 0.01 0.01 0.00 1.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۵:۳۰
ALL/GBP - 0.0069 - 0.0069 0.0069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۳:۴۸
ANG/GBP - 0.4228 - 0.4228 0.4228 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۵۴
ARS/GBP 0.0258 0.0209 - 0.0209 0.0212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۳۹
AUD/GBP 0.5703 0.5444 - 0.543 0.546 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
AWG/GBP - 0.4246 - 0.4246 0.4246 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۵۷
BAM/GBP - 0.4493 - 0.4493 0.4493 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۵۴
BBD/GBP - 0.3766 - 0.3766 0.3766 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۵:۳۰
BDT/GBP - 0.0089 - 0.0089 0.0089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۳:۴۵
BMD/GBP - 0.7683 - 0.7662 0.7697 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
BND/GBP 0.5673 0.4624 - 0.4614 0.4626 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۱۲
BOB/GBP - 0.1087 - 0.1087 0.1087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۵۴
BRL/GBP 0.1913 0.1913 0.1914 0.1913 0.1926 0.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
BSD/GBP 0.7738 0.7654 - 0.7654 0.7654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۵:۳۰
BTC/GBP - 4989.63 - 4949.87 5015.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۴۸
BTN/GBP - 0.0103 - 0.0103 0.0103 0.00 0.98% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۴۵
BWP/GBP - 0.071 - 0.071 0.071 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۵۴
CAD/GBP 0.5942 0.5882 - 0.586 0.5892 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
CDF/GBP - 0.00045 - 0.00045 0.00045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
CHF/GBP 0.7872 0.774 - 0.7715 0.775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
CLP/GBP - 0.0011 - 0.0011 0.0011 0.00 9.09% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۲۴
CNY/GBP 0.1131 0.111 - 0.1108 0.1113 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۷
CRC/GBP - 0.0013 - 0.0013 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۱۹:۱۵
CVE/GBP - 0.008 - 0.008 0.008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۳:۴۸
CYP/GBP - 0.017 - 0.017 0.017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۶:۵۱
DJF/GBP - 0.0042 - 0.0042 0.0042 0.00 2.38% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۲۴
DKK/GBP 0.1203 0.1186 - 0.1181 0.1186 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۱۲
DOP/GBP - 0.0154 - 0.0153 0.0155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
EGP/GBP 0.0434 0.0434 0.0433 0.0433 0.0434 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ETB/GBP - 0.0275 - 0.0275 0.0275 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۵۴
FJD/GBP - 0.3572 - 0.3559 0.3582 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/AED 4.739 4.7931 - 4.7606 4.7931 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/AFN - 97.427 - 97.427 97.427 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۵:۳۰
GBP/ALL 137.19 138.44 - 138.44 138.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۵۴
GBP/ANG - 2.2482 - 2.2482 2.2482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۵۴
GBP/ARS 38.695 47.8767 - 47.2331 47.9176 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/AWG - 2.3291 - 2.3211 2.3291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۵۷
GBP/BAM - 2.203 - 2.203 2.203 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۵۴
GBP/BBD 2.5155 2.5424 - 2.5424 2.5424 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۵:۳۰
GBP/BDT 105.65 108.63 - 108.63 108.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۵:۳۰
GBP/BGN 2.1723 2.2073 - 2.2034 2.2183 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/BHD 0.4834 0.4863 - 0.4839 0.4863 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/BIF 2241.3 2279.4 - 2279.4 2279.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۵۴
GBP/BMD - 1.3016 - 1.2991 1.3049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۸:۲۷
GBP/BND 1.7614 1.4999 - 1.4989 1.503 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/BOB - 8.7463 - 8.7463 8.7463 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۵۴
GBP/BRL 5.2247 4.8091 - 4.769 4.8251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/BSD 1.2768 1.2906 - 1.2906 1.2906 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۵:۳۰
GBP/BTN - 94.4336 - 94.3946 94.441 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۵:۳۰
GBP/BWP 13.546 13.722 - 13.722 13.722 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۵۴
GBP/BYN 2.6191 2.6303 2.6309 2.63 2.6432 0.01 0.44% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
GBP/BZD - 2.5533 - 2.5533 2.5533 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۵:۳۰
GBP/CLP 856.93 887.87 - 883.11 893.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/CNH - 9.018 - 8.992 9.038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۱۲
GBP/CNY 8.8265 9.006 - 8.979 9.027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/COP 3840.4 3949.6 - 3949.6 3949.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۵۴
GBP/CRC 729.07 771.32 - 768.71 773.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/CUP - 1.2647 - 1.2647 1.2647 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۵۴
GBP/CVE - 124.84 - 124.84 124.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۵۴
GBP/CZK 28.6659 29.121 - 29.117 29.276 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/DJF 223.67 226.45 - 226.45 226.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۵۴
GBP/DKK 8.3133 8.435 - 8.433 8.467 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/DOP 64.078 64.914 - 64.73 65.221 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/DZD 152.92 153.67 - 153.36 153.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۸:۲۷
GBP/EGP 23.037 23.2409 - 23.1547 23.3461 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/ETB 35.165 35.905 - 35.905 35.933 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۵۴
GBP/EUR 1.1146 1.1304 - 1.1304 1.1347 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۴۸
GBP/FJD 2.6935 2.7695 - 2.7621 2.7798 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/GHS - 6.214 - 6.214 6.214 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۵۴
GBP/GMD 60.866 62.591 - 62.591 62.591 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
GBP/GTQ 9.6392 10.079 - 10.058 10.118 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/GYD - 260.26 - 260.26 260.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۵۴
GBP/HKD 10.1299 10.256 - 10.146 10.256 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/HNL 30.759 31.3 - 31.243 31.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/HRK 8.2708 8.4134 - 8.4022 8.4254 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۱۲
GBP/HTG 88.998 92.744 - 92.431 93.039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/HUF 360.32 367.7 - 364.6 367.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/IDR 18467.9 19876 - 19495 19876 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/INR 90.094 96.3648 - 95.3532 96.3648 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/IQD 1499.3 1532.2 - 1517.9 1532.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/IRR 19456 20077 - 20077.0 20077.0 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
GBP/ISK 136.84 155.52 - 152.53 155.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/JMD 173.32 170.52 - 166.66 170.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/JOD 0.9124 0.9256 - 0.9167 0.9256 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/KES 128.1 130.9 - 128.6 130.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/KMF - 558.1725 - 555.675 558.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۲۱
GBP/KRW 1441.8 1475.4 - 1466.3 1479.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/KWD 0.3904 0.3929 - 0.3913 0.3929 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۲۱
GBP/KYD - 1.0613 - 1.0613 1.0616 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۵۴
GBP/KZT 460.7 475 - 468.3 475 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/LBP 1899 1919.3 - 1919.3 1919.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۵۴
GBP/LFX - 2.6419 - 2.6235 2.6419 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/LKR 202.41 224.61 - 224 224.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/LRD - 202.87 - 202.87 202.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۵۴
GBP/LSL - 18.415 - 18.415 18.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۵:۳۰
GBP/LTL 4.4496 4.4496 - 4.4496 4.4496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
GBP/LYD - 1.7666 - 1.7666 1.7666 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۵۴
GBP/MAD 11.89 11.994 - 11.971 11.994 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۷
GBP/MDL - 21.7892 - 21.786 21.7892 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۵۴
GBP/MKD - 69.08 - 68.992 69.154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/MOP - 10.259 - 10.259 10.259 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۵:۳۰
GBP/MUR 42.868 43.317 - 43.107 43.337 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
GBP/MVR - 19.7762 - 19.7018 19.7762 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۳۹
GBP/MWK 928.38 933.4 - 933.1 935.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۱۲
GBP/MXN 24.416 25.188 - 25.135 25.275 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
GBP/MYR 5.2852 5.3994 - 5.3895 5.4151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/NAD 18.57 18.77 18.76 18.76 18.77 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
GBP/NGN 465.82 471.19 - 471.19 474.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۸:۵۴
GBP/NIO 40.975 41.68 - 41.626 41.893 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
GBP/NOK 10.8383 10.7676 - 10.6958 10.7941 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
GBP/NPR 141.644 150.92 - 150.92 150.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۵:۰۰
GBP/OMR 0.4954 0.4983 - 0.4973 0.4985 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
GBP/PAB 1.2569 1.2702 - 1.2702 1.2702 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۵۱
GBP/PEN 4.2508 4.3332 - 4.3185 4.3396 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/PGK 4.1669 4.2765 - 4.2765 4.2783 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۵۱
GBP/PHP 68.758 69.802 - 69.654 69.927 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/PKR 157.4 173.2 - 173.2 173.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
GBP/PLN 4.783 4.8525 - 4.8494 4.8722 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/QAR 4.6841 4.736 - 4.7256 4.736 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۲۱
GBP/RON 5.1728 5.2737 - 5.2693 5.2928 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/RSD - 134.05 - 133.79 134.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/RUB 86.818 85.127 - 84.298 85.163 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/SAR 4.8363 4.8686 - 4.8571 4.8803 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/SCR 16.429 16.512 - 16.511 16.521 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
GBP/SDG - 23.676 - 23.676 23.676 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۴:۴۲
GBP/SEK 11.7286 11.6939 - 11.6568 11.6939 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
GBP/SGD 1.7608 1.7897 - 1.7876 1.7906 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
GBP/SOS - 707.22 - 707.22 707.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۴:۰۹
GBP/SVC - 11.09 - 11.09 11.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۵۴
GBP/SZL 18.284 18.496 - 18.496 18.496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۴:۰۹
GBP/THB 42.138 42.6 42.5 42.4 42.6 0.10 0.24% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۴۵
GBP/TND 3.54 3.7049 3.7055 3.7 3.7108 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۶
GBP/TRY 7.8275 7.3807 7.385 7.3015 7.4178 0.03 0.34% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۶
GBP/TTD 8.491 8.609 - 8.609 8.609 0.07 0.79% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۴۸
GBP/TWD 39.534 40.374 40.403 40.216 40.423 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۶
GBP/TZS 2882.1 2986 2980 2976 2986 8.00 0.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۴۵
GBP/UAH 35.236 36.38 - 36.38 36.38 0.09 0.25% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۴۸
GBP/UGX 4783.1 4847 - 4847 4847 38.00 0.78% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۴۸
GBP/UYU - 42.025 - 42.025 42.025 0.42 1.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۴۸
GBP/UZS - 10373.4 - 10371.7 10373.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲:۱۱
GBP/VND 29445.8 29965 - 29965 29965 229.00 0.76% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۴۸
GBP/XAF 731.33 742.63 - 742.63 742.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۴۲
GBP/XCD 3.4693 3.4901 - 3.4806 3.498 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/XOF 731.37 742.65 - 742.65 742.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۵۴
GBP/XPF 132.97 135.17 - 134.66 135.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
GBP/YER - 326.68 326.76 325.54 326.82 1.15 0.35% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۶
GBP/ZAR 18.5761 18.5897 - 18.5453 18.6234 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
GBP/ZMK 12.94 13.05 - 13.05 13.05 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
GBP/ZMW - 15.314 - 15.314 15.314 0.28 1.85% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۴۸
GHS/GBP - 0.1595 - 0.1595 0.1595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۵۴
GNF/GBP - 8.0E-5 - 8.0E-5 8.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
GTQ/GBP - 0.0992 - 0.0988 0.0992 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۸:۲۱
GYD/GBP - 0.0035 - 0.0035 0.0035 0.00 2.86% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۲۴
HKD/GBP 0.0987 0.0975 0.0974 0.0972 0.0975 0.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۴۸
HNL/GBP - 0.0319 - 0.0319 0.032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۱۸
HTG/GBP - 0.0108 - 0.0107 0.0108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۳
IDR/GBP 0.0054 0.005 - 0.005 0.005 0.00 2.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۲۴
INR/GBP 0.0111 0.0104 0.0103 0.0103 0.0104 0.00 0.97% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
IQD/GBP - 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 16.67% ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ساعت ۱۵:۵۷
ISK/GBP - 0.0065 - 0.0065 0.0065 0.00 1.56% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۴۲
JMD/GBP - 0.0057 - 0.0057 0.0057 0.00 1.79% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
JOD/GBP 1.0916 1.0925 1.0922 1.0922 1.0932 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/GBP 0.007 0.0068 0.0067 0.0067 0.0068 0.00 1.49% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۱۵
KHR/GBP - 0.00018 - 0.00018 0.00018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
KMF/GBP - 0.0018 - 0.0018 0.0018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
KRW/GBP 0.0007 0.0677 - 0.0675 0.0681 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۱۲
KWD/GBP 2.5468 2.5312 - 2.5202 2.5348 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
KYD/GBP - 0.9052 - 0.9052 0.9052 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۵۴
KZT/GBP - 0.0021 - 0.0021 0.0021 0.00 5.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۴:۱۲
LAK/GBP - 9.0E-5 - 9.0E-5 9.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
LKR/GBP - 0.0044 - 0.0044 0.0044 0.00 2.27% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۲۴
LRD/GBP - 0.0048 - 0.0048 0.0048 0.00 2.13% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۵:۳۰
LSL/GBP - 0.0528 - 0.0528 0.0528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۵:۳۰
LYD/GBP - 0.5451 - 0.5451 0.5451 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۵:۳۰
MAD/GBP - 0.0789 - 0.0789 0.0791 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۲۷
MDL/GBP - 0.0445 - 0.0445 0.0445 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۳:۵۷
MGA/GBP - 0.00022 - 0.00022 0.00022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
MKD/GBP - 0.0143 - 0.0143 0.0143 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۲۴
MMK/GBP - 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 20.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۶:۳۰
MUR/GBP - 0.0214 - 0.0214 0.0216 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۵۷
MWK/GBP - 0.0011 - 0.0011 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۴:۲۷
MXN/GBP 0.0409 0.0397 - 0.0396 0.0398 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۸:۲۴
MYR/GBP - 0.1851 - 0.1846 0.1854 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۱۲
NGN/GBP - 0.0021 - 0.0021 0.0021 0.00 4.76% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۵:۲۷
NIO/GBP - 0.024 - 0.0239 0.024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۵۷
NOK/GBP 0.0922 0.0929 - 0.0926 0.0933 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۸:۵۴
NPR/GBP - 0.0065 - 0.0065 0.0065 0.00 1.56% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۵:۰۳
NZD/GBP 0.5195 0.5048 - 0.503 0.5057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
OMR/GBP 2.005 1.9931 - 1.9925 1.9973 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
PEN/GBP - 0.2307 - 0.2304 0.2315 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۱۲
PGK/GBP - 0.2247 - 0.2247 0.2247 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۵۱
PHP/GBP - 0.0143 - 0.0143 0.0143 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۰
PKR/GBP - 0.0058 - 0.0057 0.0058 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
PLN/GBP 0.2089 0.206 - 0.2051 0.206 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
QAR/GBP - 0.211 - 0.211 0.211 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۴۲
RON/GBP - 0.1894 - 0.1887 0.1894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
RSD/GBP - 0.0074 - 0.0074 0.0075 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
RUB/GBP 0.0115 0.0117 - 0.0117 0.0118 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۱۲
RWF/GBP - 0.0009 - 0.0009 0.0009 0.00 12.50% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۴:۵۷
SAR/GBP 0.2066 0.2066 0.2065 0.2065 0.2068 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SCR/GBP - 0.0533 - 0.0532 0.0533 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۲۴
SDG/GBP - 0.042 - 0.042 0.042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۴:۴۲
SEK/GBP 0.0852 0.0855 - 0.0855 0.0857 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
SGD/GBP 0.5674 0.5586 - 0.5583 0.5588 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
SLL/GBP - 9.0E-5 - 9.0E-5 9.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
SOS/GBP - 0.0013 - 0.0013 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
SVC/GBP - 0.0858 - 0.0858 0.0858 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۳:۵۴
SZL/GBP - 0.0528 - 0.0528 0.0528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۴:۰۹
THB/GBP - 0.0235 0.0236 0.0235 0.0236 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۸:۰۰
TND/GBP 0.2816 0.2691 0.269 0.2685 0.2695 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۰
TRY/GBP 0.1275 0.1275 0.1274 0.1274 0.1281 0.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TTD/GBP - 0.1117 - 0.1117 0.1117 0.00 0.72% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۴۸
TWD/GBP 0.0253 0.0249 0.0248 0.0248 0.0249 0.00 0.81% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۸:۰۰
TZS/GBP - 0.00032 - 0.00032 0.00032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
UGX/GBP - 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
UYU/GBP - 0.0231 - 0.0231 0.0231 0.00 1.32% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۴۸
UZS/GBP - 9.0E-5 - 9.0E-5 9.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
VEF/GBP 0.0066 0.3143 - 0.3143 0.3143 0.31 4662.12% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۵۱
VND/GBP - 0.0032 - 0.0032 0.0032 0.00 3.13% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۲۴
XAG/GBP - 11.2 - 11.2 11.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۴۲
XAU/GBP - 949 - 941.7 951.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
XCD/GBP - 0.2835 - 0.2829 0.2843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۸:۳۳
XPD/GBP - 868.38 - 858.03 874.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
XPF/GBP - 0.0073 - 0.0073 0.0073 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۲۱
XPT/GBP - 637.98 - 629.86 639 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
YER/GBP - 0.0031 - 0.0031 0.0031 0.00 3.33% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۰:۴۲
ZAR/GBP 0.0538 0.0538 - 0.0537 0.0538 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
پوند / دلار 1.2984 1.2987 1.2986 1.2983 1.2987 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ساعت ۳:۱۴
دلار / پوند انگلیس 0.7701 0.7701 0.7704 0.7701 0.7704 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ساعت ۳:۱۴