شاخص یاب
بریتانیا بریتانیا
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2707
قیمت روز
0 (0.06%)
تغییر روزانه
۲۴ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 21:16:21
0 (5.69%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.85%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.27%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

22
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 10:01:19
1 (4.35%)
تغییر ۳ ماهه
22 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
22 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

20,320
قیمت روز
189 (0.93%)
تغییر روزانه
۲۴ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 20:33:08
102 (0.50%)
تغییر ۳ ماهه
746 (3.81%)
تغییر ۶ ماهه
626 (3.18%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بریتانیا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/GBP 0.2143 0.2144 0.2145 0.2139 0.2149 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
AFN/GBP - 0.0106 - 0.0106 0.0106 0.00 0.95% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۶:۲۱
ALL/GBP - 0.007 - 0.007 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۶:۵۱
ANG/GBP - 0.4164 - 0.4164 0.4164 0.00 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۸
ARS/GBP 0.0262 0.0262 0.0263 0.0258 0.0265 0.00 0.76% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
AUD/GBP 0.5701 0.5702 0.5701 0.5675 0.5702 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
AWG/GBP - 0.4361 0.436 0.436 0.4361 0.00 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۳۶
BAM/GBP - 0.453 - 0.453 0.453 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۸
BBD/GBP - 0.3845 - 0.3845 0.3845 0.00 0.47% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
BDT/GBP - 0.0091 - 0.0091 0.0091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۶:۴۶
BMD/GBP - 0.7862 0.7864 0.7837 0.787 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
BND/GBP 0.571 0.5775 0.5778 0.5761 0.5787 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
BOB/GBP - 0.111 - 0.111 0.111 0.00 0.54% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۸
BRL/GBP 0.2017 0.2018 0.2015 0.2008 0.2037 0.00 0.84% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
BSD/GBP 0.7818 0.7915 0.787 0.787 0.7915 0.00 0.51% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۸
BTC/GBP - 5107.42 5078.5 4783.74 5107.42 336.18 7.05% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۵
BTN/GBP - 0.0111 - 0.0111 0.0111 0.00 0.90% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۶:۰۶
BWP/GBP - 0.0717 - 0.0717 0.0717 0.00 0.84% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۸
CAD/GBP 0.5986 0.5987 0.599 0.5984 0.6026 0.00 0.43% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CDF/GBP - 0.00045 - 0.00045 0.00045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
CHF/GBP 0.7917 0.7919 0.7926 0.7878 0.7928 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CLP/GBP - 0.0012 0.0011 0.0011 0.0012 0.00 0.84% ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ساعت ۱۹:۳۳
CNY/GBP 0.1136 0.1136 0.1137 0.1135 0.1143 0.00 0.62% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
CRC/GBP - 0.0014 - 0.0014 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۶:۵۱
CVE/GBP - 0.0081 - 0.0081 0.0081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۶:۵۱
CYP/GBP - 0.017 - 0.017 0.017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۶:۵۱
DJF/GBP - 0.0043 - 0.0043 0.0043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۶:۵۱
DKK/GBP 0.1198 0.1198 0.1197 0.1194 0.1198 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
DOP/GBP - 0.0158 0.0159 0.0157 0.0159 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۵
EGP/GBP 0.044 0.044 0.0441 0.0439 0.0441 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۱۸
ETB/GBP - 0.0282 - 0.0282 0.0282 0.00 0.36% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵:۵۷
FJD/GBP - 0.3681 0.3683 0.3662 0.3688 0.00 0.49% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۳:۲۵
GBP/AED 4.6623 4.6635 4.6599 4.6577 4.6752 0.01 0.16% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/AFN - 91.933 - 91.933 91.933 0.41 0.44% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
GBP/ALL 138.35 143.96 143.69 143.69 143.96 0.35 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۸
GBP/ANG - 2.2891 - 2.2891 2.2891 0.01 0.53% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۸
GBP/ARS 38.231 38.244 38.151 37.729 38.841 0.42 1.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/AWG - 2.2639 2.2645 2.2639 2.2645 0.01 0.26% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۳۶
GBP/BAM - 2.1853 - 2.1853 2.1853 0.01 0.25% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۸
GBP/BBD 2.4882 2.6005 2.615 2.6005 2.615 0.01 0.50% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۸
GBP/BDT 105.39 109.43 110.05 109.43 110.05 0.55 0.50% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۸
GBP/BGN 2.192 2.1938 2.1917 2.1917 2.2025 0.01 0.36% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/BHD 0.4754 0.4821 0.4818 0.4811 0.4834 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/BIF 2217.3 2280.2 2293 2280.2 2293 11.60 0.51% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۸
GBP/BMD - 1.272 1.2717 1.2703 1.2756 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۶
GBP/BND 1.7317 1.7515 1.7501 1.7476 1.7559 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/BOB - 8.5591 - 8.5591 8.5591 0.05 0.61% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۸
GBP/BRL 4.9543 4.9581 4.9658 4.9106 4.9776 0.04 0.83% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/BSD 1.2634 1.2791 1.2863 1.2791 1.2863 0.01 0.50% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۸
GBP/BTN - 88.1302 88.203 88.1302 88.203 0.25 0.28% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
GBP/BWP 13.585 13.944 13.765 13.765 13.944 0.19 1.35% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۸
GBP/BYN 2.6074 2.6187 2.6176 2.6135 2.6311 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/BZD - 2.4989 - 2.4989 2.4989 0.01 0.54% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
GBP/CLP 848.1 848.17 847.44 841.93 848.17 4.36 0.52% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/CNH - 8.821 8.824 8.768 8.824 0.05 0.56% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۵
GBP/CNY 8.8022 8.807 8.804 8.7593 8.807 0.04 0.50% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/COP 3774.8 3887.1 3896.9 3887.1 3896.9 7.40 0.19% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۸
GBP/CRC 720.8 720.85 720.23 718.96 725.87 0.51 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/CUP - 1.2376 - 1.2376 1.2376 0.01 0.55% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۸
GBP/CVE - 123.84 - 123.84 123.84 0.32 0.26% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۸
GBP/CZK 28.836 28.904 28.8909 28.7998 28.955 0.06 0.19% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/DJF 221.24 231.35 232.64 231.35 232.64 1.14 0.49% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۸
GBP/DKK 8.3493 8.3505 8.3502 8.3502 8.3764 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/DOP 63.188 63.193 63.139 63.008 63.803 0.07 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/DZD 150.78 151.9 151.79 151.5 152.22 0.15 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/EGP 22.699 22.755 22.75 22.691 22.948 0.02 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/ETB 34.776 35.338 35.523 35.338 35.523 0.17 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۸
GBP/EUR 1.1199 1.1201 1.1199 1.1199 1.1234 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/FJD 2.6939 2.723 2.7326 2.7109 2.7346 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
GBP/GHS - 5.9658 - 5.9658 5.9658 0.13 2.22% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۸
GBP/GMD 60.866 62.591 - 62.591 62.591 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
GBP/GTQ 9.5189 9.5194 9.5142 9.4926 9.5872 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/GYD - 254.2 - 254.2 254.2 1.78 0.70% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۸
GBP/HKD 9.9678 9.97 9.9656 9.9444 9.9913 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/HNL 30.518 30.52 30.504 30.402 30.632 0.04 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/HRK 8.3165 8.3221 8.3226 8.3187 8.3468 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/HTG 85.594 85.601 85.554 84.615 85.645 0.98 1.16% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/HUF 363.05 363.46 363.865 361.65 364.875 1.15 0.32% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/IDR 18580.2 18591.4 18616.6 18549.3 18924.4 17.60 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/INR 89.364 89.377 89.45 88.917 89.813 0.37 0.41% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/IQD 1483.1 1550.5 1559.1 1550.5 1559.1 7.60 0.49% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۸
GBP/IRR 19456 20077 - 20077.0 20077.0 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
GBP/ISK 138.47 139.15 - 139.15 139.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۲۳:۳۷
GBP/JMD 170.67 174.7 175.51 174.7 175.51 0.69 0.39% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۸
GBP/JOD 0.8972 0.9049 0.9046 0.9028 0.9073 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/KES 126.76 129.32 129.26 128.94 130.81 0.97 0.75% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/KMF - 550.77 - 550.77 550.77 0.56 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۱۸
GBP/KRW 1441.1 1444.5 1443.9 1435.8 1445.4 6.20 0.43% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/KWD 0.3844 0.3866 0.3864 0.3859 0.3877 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/KYD - 1.0369 - 1.0369 1.0369 0.01 0.51% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۸
GBP/KZT 456.46 463.2 467.6 463.2 467.6 4.10 0.89% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۸
GBP/LBP 1919.3 1930.5 1968.2 1930.5 1979.3 0.20 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۷:۴۸
GBP/LFX - 2.5679 2.5685 2.5674 2.5751 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۵
GBP/LKR 203.03 203.26 203.71 203.26 208.67 0.82 0.40% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
GBP/LRD - 192.47 - 192.47 192.47 0.39 0.20% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۸
GBP/LSL - 18.295 - 18.295 18.295 0.48 2.68% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
GBP/LTL 4.4496 4.4496 - 4.4496 4.4496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
GBP/LYD - 1.7402 - 1.7402 1.7402 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۸
GBP/MAD 11.825 12.497 12.491 12.49 12.567 0.02 0.16% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/MDL - 20.795 - 20.795 20.795 0.05 0.26% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۸
GBP/MKD - 68.568 68.578 68.507 68.58 0.07 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۲۱
GBP/MOP - 10.054 - 10.054 10.054 0.05 0.53% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
GBP/MUR 42.473 45.831 45.835 45.377 45.962 0.10 0.21% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
GBP/MVR - 19.317 19.415 19.317 19.415 0.10 0.54% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۷:۵۱
GBP/MWK 913.06 934.31 933.57 931.73 936.44 0.71 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/MXN 24.3506 24.362 24.4135 23.9944 24.4252 0.31 1.28% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/MYR 5.2066 5.213 5.2092 5.2011 5.2242 0.01 0.19% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/NAD 18.11 18.13 18.11 18.06 18.16 0.19 1.05% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/NGN 457.2 457.23 456.84 456.03 459.43 1.85 0.40% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/NIO 40.658 40.66 40.624 40.468 40.819 0.06 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/NOK 10.752 10.7551 10.754 10.696 10.766 0.05 0.49% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/NPR 140.154 143.964 143.87 143.654 144.971 0.11 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/OMR 0.4871 0.4905 0.4902 0.4894 0.4916 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/PAB 1.2419 1.2977 1.2969 1.2949 1.3078 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/PEN 4.225 4.2253 4.222 4.18 4.2253 0.04 1.03% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/PGK 4.1218 4.3015 4.3256 4.3015 4.3256 0.02 0.51% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۸
GBP/PHP 67.965 68.009 67.986 67.986 68.241 0.15 0.22% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/PKR 155.38 155.5 155.62 155.5 158.17 2.50 1.61% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
GBP/PLN 4.8462 4.8485 4.8535 4.8195 4.8637 0.03 0.55% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/QAR 4.6169 4.6195 4.6205 4.6195 4.6337 0.02 0.42% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
GBP/RON 5.218 5.2321 5.2312 5.2186 5.2333 0.01 0.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/RSD - 131.89 132.06 131.89 132.38 0.27 0.20% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۵
GBP/RUB 85.794 85.794 85.817 84.221 85.905 1.37 1.62% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/SAR 4.7629 4.7644 4.7606 4.7549 4.7777 0.01 0.21% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/SCR 16.134 18.374 18.364 18.338 18.414 0.03 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/SDG - 22.825 - 22.825 22.825 0.12 0.51% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۶:۱۸
GBP/SEK 11.7131 11.7196 11.7102 11.6348 11.7196 0.08 0.73% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/SGD 1.7516 1.7544 1.7537 1.7512 1.7574 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/SOS - 690.46 - 690.46 690.46 3.88 0.56% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۶:۱۸
GBP/SVC - 10.853 - 10.853 10.853 0.06 0.53% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۶:۱۸
GBP/SZL 18.329 18.778 18.309 18.309 18.778 0.48 2.62% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۸
GBP/THB 42.336 42.372 42.333 42.259 42.458 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/TND 3.52 3.5334 3.5242 3.5242 3.6405 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/TRY 7.6532 7.6578 7.6682 7.5762 8.3661 0.42 5.48% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/TTD 8.3991 8.736 8.785 8.736 8.785 0.04 0.49% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۸
GBP/TWD 39.182 39.22 39.199 39.134 39.268 0.02 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/TZS 2890.3 2903.4 2901.3 2895.9 2972.9 2.70 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/UAH 34.563 35.237 35.456 35.237 35.456 0.20 0.57% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۸
GBP/UGX 4703.6 4804.7 4825.5 4804.7 4825.5 18.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۸
GBP/UYU - 39.298 - 39.298 39.298 0.17 0.42% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۸
GBP/UZS - 10373.4 - 10371.7 10373.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲:۱۱
GBP/VND 29184.8 30083.2 30255.1 30083.2 30255.1 151.40 0.50% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۸
GBP/XAF 736.67 736.67 735.09 735.09 736.67 1.83 0.25% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۸
GBP/XCD 3.4139 3.4506 3.4484 3.4415 3.4589 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/XOF 728.98 737.87 737.41 733.96 737.93 1.79 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/XPF 133.83 134.59 134.5 133.43 134.59 0.34 0.25% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/YER - 317.3 317.36 317.07 318.3 0.70 0.22% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۵
GBP/ZAR 18.4532 18.4608 18.5122 18.0687 18.6621 0.34 1.88% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
GBP/ZMK 12.91 13.02 12.94 12.94 13.02 0.09 0.70% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۸
GBP/ZMW - 12.909 - 12.909 12.909 0.09 0.71% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۸
GHS/GBP - 0.1661 - 0.1661 0.1661 0.00 2.22% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۵
GNF/GBP - 8.0E-5 - 8.0E-5 8.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
GTQ/GBP - 0.105 0.1052 0.1043 0.1053 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۱۵
GYD/GBP - 0.0036 - 0.0036 0.0036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۶:۵۱
HKD/GBP 0.1003 0.1003 0.1004 0.1001 0.1006 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
HNL/GBP - 0.0328 0.0329 0.0328 0.0329 0.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۷:۵۷
HTG/GBP - 0.0117 - 0.0117 0.0117 0.00 0.85% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۵
IDR/GBP 0.0054 0.0054 - 0.0054 0.0054 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۴:۵۷
INR/GBP 0.0112 0.0112 0.0111 0.0111 0.0113 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۷:۴۸
IQD/GBP - 0.00061 - 0.00061 0.00061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
ISK/GBP - 0.0072 0.0071 0.0071 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۶:۰۶
JMD/GBP - 0.0057 - 0.0057 0.0057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۱۶:۰۶
JOD/GBP 1.1087 1.1096 1.1102 1.1074 1.1128 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
JPY/GBP 0.0071 0.0071 0.0072 0.0071 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۴۸
KHR/GBP - 0.00018 - 0.00018 0.00018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
KMF/GBP - 0.0018 - 0.0018 0.0018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
KRW/GBP 0.0007 0.0673 - 0.0673 0.0673 0.00 1.49% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۵:۰۷
KWD/GBP 2.5867 2.6018 2.6031 2.5946 2.6065 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
KYD/GBP - 0.9244 - 0.9244 0.9244 0.00 0.49% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۸
KZT/GBP - 0.0021 - 0.0021 0.0021 0.00 4.76% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۶:۰۹
LAK/GBP - 9.0E-5 - 9.0E-5 9.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
LKR/GBP - 0.0048 - 0.0048 0.0048 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۷:۰۱
LRD/GBP - 0.005 - 0.005 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۶:۵۴
LSL/GBP - 0.0532 - 0.0532 0.0532 0.00 2.63% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
LYD/GBP - 0.5532 - 0.5532 0.5532 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
MAD/GBP - 0.0799 0.0798 0.0798 0.0799 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۰۰
MDL/GBP - 0.0465 0.0464 0.0464 0.0465 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۶:۰۹
MGA/GBP - 0.00022 - 0.00022 0.00022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
MKD/GBP - 0.0144 - 0.0144 0.0144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۶:۵۴
MMK/GBP - 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 20.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۶:۳۰
MUR/GBP - 0.0218 - 0.0218 0.0219 0.00 0.92% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۳:۰۶
MWK/GBP - 0.0011 - 0.0011 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۶:۵۴
MXN/GBP 0.0411 0.0411 0.041 0.0409 0.0417 0.00 1.22% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
MYR/GBP - 0.1921 0.192 0.1907 0.1924 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
NGN/GBP - 0.0022 - 0.0022 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۶:۵۴
NIO/GBP - 0.0246 0.0247 0.0245 0.0247 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۰۶
NOK/GBP 0.093 0.093 0.0929 0.0929 0.0935 0.00 0.54% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
NPR/GBP - 0.0069 - 0.0069 0.0069 0.00 1.45% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۶:۰۹
NZD/GBP 0.5167 0.5169 0.517 0.5153 0.5176 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
OMR/GBP 2.0389 2.0529 2.0541 2.0483 2.0575 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
PEN/GBP - 0.2373 0.2374 0.2373 0.2392 0.00 0.76% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۵
PGK/GBP - 0.2325 - 0.2325 0.2325 0.00 0.52% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۶:۲۷
PHP/GBP - 0.0147 - 0.0147 0.0147 0.00 0.68% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۱۸
PKR/GBP - 0.0064 - 0.0064 0.0064 0.00 1.59% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
PLN/GBP 0.2063 0.2063 0.2062 0.2056 0.2076 0.00 0.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
QAR/GBP - 0.216 0.2159 0.2148 0.216 0.00 0.61% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۵
RON/GBP - 0.1912 0.1911 0.1911 0.1916 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۵
RSD/GBP - 0.0076 - 0.0076 0.0076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۶:۵۸
RUB/GBP 0.0117 0.0117 0.0116 0.0116 0.0119 0.00 1.71% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
RWF/GBP - 0.0009 - 0.0009 0.0009 0.00 12.50% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
SAR/GBP 0.21 0.21 0.2101 0.2095 0.2104 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
SCR/GBP - 0.0545 0.0544 0.0544 0.0545 0.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۱۵
SDG/GBP - 0.0434 - 0.0434 0.0434 0.00 0.93% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۶:۰۶
SEK/GBP 0.0853 0.0854 0.0855 0.0854 0.0859 0.00 0.70% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۴۸
SGD/GBP 0.5704 0.5705 0.5708 0.5695 0.5715 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
SLL/GBP - 9.0E-5 - 9.0E-5 9.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
SOS/GBP - 0.0013 - 0.0013 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۷:۰۱
SVC/GBP - 0.0873 - 0.0873 0.0873 0.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۶:۰۰
SZL/GBP - 0.0533 - 0.0533 0.0533 0.00 2.63% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۶:۱۸
THB/GBP - 0.0236 0.0237 0.0236 0.0237 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۹
TND/GBP 0.2832 0.2841 0.2847 0.2832 0.2925 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
TRY/GBP 0.1305 0.1305 0.131 0.12 0.1316 0.01 5.16% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
TTD/GBP - 0.1145 - 0.1145 0.1145 0.00 0.53% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۶:۲۷
TWD/GBP 0.0255 0.0255 0.0256 0.0255 0.0256 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۴۸
TZS/GBP - 0.00032 - 0.00032 0.00032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
UGX/GBP - 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
UYU/GBP - 0.0247 - 0.0247 0.0247 0.00 1.21% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۷:۰۶
UZS/GBP - 9.0E-5 - 9.0E-5 9.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
VEF/GBP 0.0066 0.0066 - 0.0066 0.0066 0.01 65900.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VND/GBP - 0.0033 - 0.0033 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۶:۵۱
XAG/GBP - 11.37 11.38 11.37 11.81 0.45 3.96% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۱۵
XAU/GBP - 926 927.2 926 938.6 11.90 1.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۱۵
XCD/GBP - 0.2901 0.2902 0.2893 0.2904 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۹
XPD/GBP - 667.98 660.04 660.04 703.99 35.52 5.32% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۵
XPF/GBP - 0.0074 0.0075 0.0074 0.0075 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۹
XPT/GBP - 602.07 600.81 600.46 629.45 26.87 4.46% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۴۵
YER/GBP - 0.0031 0.0032 0.0031 0.0032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۹
ZAR/GBP 0.0542 0.0542 0.054 0.0536 0.0554 0.00 1.85% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
پوند / دلار 1.2705 1.2707 1.271 1.2666 1.2734 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۱۶
دلار / پوند انگلیس 0.7867 0.7869 0.787 0.7855 0.7896 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۱۶