شاخص یاب
ترکیه ترکیه
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1775
قیمت روز
0 (0.4%)
تغییر روزانه
۲۸ مهر ۱۳۹۷
ساعت 00:28:07
0 (14.99%)
تغییر ۳ ماهه
0 (27.70%)
تغییر ۶ ماهه
0 (34.81%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

172
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
32 (22.86%)
تغییر ۳ ماهه
172 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
172 (0.00%)
نوسان سالیانه

BIST 30

117,076
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۷
ساعت 19:03:21
3,775 (3.12%)
تغییر ۳ ماهه
27,356 (18.94%)
تغییر ۶ ماهه
22,316 (16.01%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی ترکیه

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/TRY 1.6518 1.6575 1.6633 1.6544 1.6637 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ARS/TRY 0.2023 0.203 0.2038 0.2026 0.2038 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/TRY 4.4657 4.0106 4.023 4.0106 4.023 0.01 0.32% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۸
BRL/TRY 1.4982 1.5034 1.5086 1.5034 1.5131 0.01 0.82% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
BTC/TRY - 29940 - 29804 30803 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۵۹
CAD/TRY 4.6533 4.2973 4.3102 4.2973 4.3102 0.02 0.43% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۴۲
CHF/TRY 6.1626 5.6543 5.6657 5.6543 5.6657 0.04 0.80% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۴:۴۵
CNY/TRY 0.8861 0.8891 0.8892 0.8857 0.8925 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/TRY 0.9419 0.8694 0.8714 0.8694 0.8714 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۶:۴۸
EUR/TRY 7.0113 6.5012 6.5043 6.4227 6.5381 0.03 0.48% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۶
GBP/TRY 7.8275 7.3807 7.385 7.3015 7.4178 0.03 0.34% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۶
HKD/TRY 0.773 0.7756 0.7783 0.7725 0.7785 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
INR/TRY 0.0869 0.0872 0.0875 0.0869 0.0875 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
JPY/TRY 0.0551 0.0553 0.0555 0.0549 0.0555 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
KWD/TRY 20.0063 20.0755 20.1454 20.0026 20.1534 0.03 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
MXN/TRY 0.3206 0.3217 0.3218 0.3213 0.3236 0.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/TRY 0.7224 0.7249 0.7271 0.7217 0.7274 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
NZD/TRY 4.0689 3.7122 3.7254 3.7122 3.7254 0.01 0.29% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
PHP/TRY 0.1137 0.1141 0.114 0.1136 0.1145 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/TRY 1.6363 1.6419 1.6421 1.6357 1.6481 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/TRY 0.0902 0.0905 0.0908 0.0902 0.0908 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SAR/TRY 1.6177 1.6233 1.6241 1.6168 1.6293 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SDR/TRY 8.4744 8.4982 8.5201 8.4814 8.5216 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/TRY 0.6674 0.6697 0.67 0.6669 0.672 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SGD/TRY 4.4438 4.0914 4.1041 4.0914 4.1041 0.04 0.92% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۴:۴۵
THB/TRY 0.1857 0.1864 0.1865 0.1857 0.1872 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/AED 0.6042 0.6045 0.6044 0.6042 0.607 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TRY/ARS 4.9327 4.9344 4.9345 4.9314 4.9583 0.02 0.32% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/AUD 0.2235 0.2236 0.2235 0.2233 0.2244 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/BBD 0.3207 0.3349 0.3348 0.3347 0.338 0.00 0.78% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TRY/BHD 0.0616 0.0625 0.0624 0.0624 0.0628 0.00 0.32% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TRY/BRL 0.6658 0.6669 0.6664 0.665 0.6685 0.00 0.47% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TRY/CAD 0.2145 0.2145 0.2144 0.2144 0.2156 0.00 0.33% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TRY/CHF 0.1616 0.1765 0.1763 0.1763 0.1765 0.00 0.85% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۴:۴۵
TRY/CLP 109.16 109.33 111.45 109.27 111.45 0.29 0.27% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TRY/CNY 1.1265 1.1268 1.1264 1.126 1.1317 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TRY/CZK 3.65 3.66 3.67 3.66 3.68 0.01 0.27% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
TRY/DKK 1.0595 1.1477 1.1464 1.1464 1.1482 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۶:۴۸
TRY/EGP 2.9356 2.9455 2.9452 2.9414 2.9586 0.01 0.25% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/EUR 0.1421 0.1421 0.142 0.142 0.1429 0.00 0.35% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TRY/GBP 0.1275 0.1275 0.1274 0.1274 0.1281 0.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TRY/HKD 1.2913 1.2917 1.2914 1.291 1.2974 0.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TRY/HUF 45.96 46.01 46 45.99 46.2 0.11 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TRY/IDR 2391.91 2394.21 2393.9 2393.9 2410.31 11.82 0.49% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TRY/INR 11.48 11.49 11.48 11.48 11.54 0.02 0.17% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TRY/ISK 17.6 17.7 17.69 17.69 17.78 0.06 0.34% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TRY/JMD 22.1 22.61 22.6 22.6 22.82 0.17 0.75% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TRY/JOD 0.1163 0.1171 0.1173 0.1171 0.1177 0.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
TRY/JPY 18.05 20.14 20.176 20.013 20.31 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۴۸
TRY/KES 16.44 16.77 16.89 16.76 16.97 0.05 0.30% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TRY/KRW 183.81 184.14 184.08 183.79 184.68 0.33 0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/LBP 242.1 253.47 253.42 249.7 253.47 1.96 0.77% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TRY/LKR 25.8 26.8 26.79 26.43 26.8 0.28 1.06% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TRY/LTL 0.6913 0.6913 - 0.6872 0.6943 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
TRY/MAD 1.5154 1.6006 1.6002 1.559 1.6078 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TRY/MXN 3.1129 3.1138 3.1129 3.1085 3.1306 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/MYR 0.6737 0.6746 0.6744 0.6742 0.6776 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TRY/NAD 2.3676 2.3922 2.3918 2.391 2.4029 0.01 0.21% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TRY/NOK 1.3816 1.3823 1.3825 1.382 1.3899 0.00 0.32% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/NPR 18.06 18.54 18.53 18.53 18.71 0.13 0.70% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TRY/NZD 0.2453 0.2454 0.2452 0.2452 0.2471 0.00 0.49% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/OMR 0.0631 0.0636 0.0635 0.0635 0.0638 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TRY/PAB 0.1602 0.1673 0.1681 0.1673 0.1689 0.00 0.72% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TRY/PHP 8.77 8.79 8.81 8.79 8.83 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/PKR 19.83 20.28 20.27 20.14 20.28 0.08 0.40% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TRY/PLN 0.6096 0.6606 0.6597 0.6597 0.6606 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۴۲
TRY/QAR 0.5989 0.5992 0.5991 0.5989 0.6019 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TRY/RON 0.6591 0.6607 0.6603 0.6601 0.6638 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/RUB 11.07 11.07 11.06 11.06 11.11 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TRY/SAR 0.6164 0.6178 0.6176 0.6174 0.6203 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TRY/SEK 1.4955 1.4962 1.4958 1.4957 1.5031 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TRY/SGD 0.2244 0.2442 0.2435 0.2435 0.2442 0.00 0.98% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۴:۴۵
TRY/THB 5.37 5.38 5.37 5.37 5.4 0.01 0.19% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/TWD 5.04 5.04 5.05 5.04 5.07 0.02 0.40% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
TRY/UAH 4.5267 4.5423 4.5564 4.5423 4.595 0.05 1.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TRY/VEF 17005.1356 17047.755 - 16960.2917 17618.0409 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
TRY/XAF 93.24 93.24 93.22 93.19 94.1 0.64 0.69% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TRY/XCD 0.4423 0.447 0.4469 0.4468 0.449 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TRY/XOF 93.24 93.24 93.19 93.19 96.14 2.72 2.92% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TRY/ZAR 2.3669 2.5501 - 2.5501 2.5501 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
TWD/TRY 0.198 0.1987 0.1994 0.1978 0.1994 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
VEF/TRY 0.0399 0.0399 - 0.0399 0.0399 0.04 39800.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAG/TRY - 82.654 - 82.654 82.654 1.08 1.33% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
XAU/TRY - 6910.13 6926.45 6910.13 6932.24 21.44 0.31% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۱۲
ZAR/TRY 0.4214 0.3911 - 0.3911 0.3911 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۴۵
XAGG/TRY 2.8799 2.8923 2.8949 2.8824 2.8949 0.01 0.43% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
لیر ترکیه / دلار 0.1772 0.1775 0.1771 0.1768 0.1775 0.00 0.40% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۲۸
دلار / لیره ترکیه 5.6316 5.6573 5.6441 5.6441 5.6674 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۳۱