شاخص یاب

بازار اوراق قرضه

پیش بینی شاخص های اقتصادی
قیمت روز Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19
10Y 3.0780 0.01 0.01% 2.9330 2.9829 3.0337 3.0853
10Y 1.46 0.04 0.05% 1.40 1.45 1.50 1.55
ژاپن 0.1310 0.01 0.02% 0.1056 0.1162 0.1278 0.1406
آلمان 0.51 0.05 0.05% 0.41 0.45 0.49 0.53
برزیل 11.76 0.06 0.06% 12.21 12.38 12.55 12.73
فرانسه 0.83 0.05 0.05% 0.75 0.79 0.83 0.87
هند 8.12 0.05 0.05% 7.97 8.05 8.12 8.20
مکزیک 8.06 0.00 0.00% 7.91 7.99 8.06 8.14
هلند 0.61 0.04 0.04% 0.53 0.56 0.60 0.63
پرتغال 1.90 0.02 0.02% 1.93 2.00 2.06 2.13
سوئیس 0.04 0.03 0.03% 0.01 0.02 0.03 0.04
نیوزیلند 2.66 0.01 0.00% 2.67 2.71 2.74 2.78
اسپانیا 1.51 0.02 -0.04% 1.45 1.50 1.55 1.60
یونان 4.63 0.01 -0.56% 4.72 4.85 4.98 5.11
استرالیا 2.71 0.01 -0.01% 2.60 2.64 2.69 2.73
ایتالیا 2.95 0.11 0.11% 3.30 3.41 3.53 3.65
کانادا 2.45 0.02 0.02% 2.37 2.42 2.46 2.51

ایالات متحده قیمت روز Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19
10Y 3.0780 0.01 0.01% 2.9330 2.9829 3.0337 3.0853
1M 2.05 0.02 0.02% 2.00 2.06 2.13 2.19
3M 2.17 0.00 0.00% 2.17 2.21 2.25 2.29
6M 2.37 0.02 0.01% 2.25 2.28 2.31 2.34
52W 2.60 0.02 0.02% 2.50 2.54 2.57 2.61
2Y 2.83 0.02 0.02% 2.72 2.76 2.81 2.86
3Y 2.90 0.01 0.01% 2.77 2.82 2.87 2.92
5Y 2.96 0.01 0.01% 2.82 2.87 2.92 2.97
7Y 3.04 0.01 0.01% 2.89 2.95 3.00 3.05
20Y 3.27 0.02 0.02% 3.13 3.20 3.27 3.34
30Y 3.21 0.01 0.01% 3.08 3.13 3.17 3.22

اروپا قیمت روز Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19
10Y 1.46 0.04 0.05% 1.40 1.45 1.50 1.55
1M 0.75 0.00 0.00% 0.81 0.87 0.94 1.02
3M 0.74 0.01 -0.01% 0.79 0.84 0.89 0.94
6M 0.76 0.00 0.00% 0.78 0.82 0.85 0.89
52W 0.80 0.04 0.04% 0.80 0.87 0.95 1.04
3Y 0.89 0.03 0.03% 0.84 0.90 0.97 1.04
5Y 1.19 0.04 0.04% 1.10 1.16 1.22 1.29
7Y 1.33 0.06 0.06% 1.21 1.27 1.33 1.39
20Y 1.94 0.07 0.07% 1.80 1.84 1.88 1.93
30Y 1.96 0.07 0.07% 1.83 1.88 1.93 1.98
آلمان 0.51 0.05 0.05% 0.41 0.45 0.49 0.53
Germany 3M -0.58 0.03 0.03% 0.03 0.06 0.09 0.13
Germany 6M -0.62 0.00 0.00% 0.03 0.05 0.08 0.11
Germany 52W -0.59 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.08
آلمان 2Y -0.53 0.03 0.03% 0.02 0.04 0.07 0.09
Germany 3Y -0.39 0.04 0.04% 0.02 0.05 0.08 0.11
Germany 5Y -0.10 0.06 0.06% 0.02 0.05 0.08 0.11
Germany 7Y 0.1450 0.05 0.05% 0.0165 0.0182 0.0200 0.0220
Germany 30Y 1.14 0.02 0.02% 1.09 1.13 1.16 1.20
دانمارک 0.46 0.05 0.05% 0.38 0.41 0.44 0.47
فرانسه 0.83 0.05 0.05% 0.75 0.79 0.83 0.87
France 1M -0.55 0.04 0.04% 0.05 0.10 0.15 0.21
France 52W -0.56 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.05
France 20Y 1.33 0.02 0.02% 1.28 1.31 1.34 1.38
فرانسه 2Y -0.46 0.02 0.02% 0.03 0.05 0.08 0.11
France 30Y 1.71 0.02 0.02% 1.65 1.69 1.72 1.76
France 3M -0.55 0.01 0.01% 0.02 0.04 0.07 0.09
France 3Y -0.31 0.04 0.04% 0.03 0.06 0.09 0.12
France 5Y 0.19 0.06 0.06% 0.06 0.06 0.07 0.08
France 6M -0.56 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.08
France 7Y 0.40 0.05 0.05% 0.31 0.34 0.37 0.41
Greece 1M 1.13 0.14 -0.14% 1.98 2.18 2.40 2.64
Greece 20Y 5.10 0.00 0.00% 5.23 5.34 5.44 5.55
Greece 3M 1.20 0.01 0.01% 1.34 1.38 1.43 1.48
Greece 6M 1.30 0.01 0.01% 1.33 1.39 1.45 1.51
مجارستان 3.63 0.04 -0.04% 3.51 3.60 3.68 3.77
ایرلند 1.01 0.05 0.05% 0.95 1.01 1.06 1.12
هلند 0.61 0.04 0.04% 0.53 0.56 0.60 0.63
ترکیه 18.12 0.21 -0.17% 21.33 21.80 22.29 22.78
بلغارستان 1.00 0.00 0.00% 1.06 1.12 1.18 1.25
کرواسی 2.14 0.03 -0.03% 2.32 2.37 2.41 2.45
Euro Area EFSF -0.43 0.01 -0.01% 0.02 0.05 0.07 0.10
بلژیک 0.84 0.05 0.05% 0.77 0.81 0.85 0.89
ایتالیا 2.95 0.11 0.11% 3.30 3.41 3.53 3.65
Italy 1M -0.39 0.04 -0.04% 0.03 0.06 0.09 0.13
Italy 52W 0.54 0.17 0.17% 0.84 0.93 1.02 1.12
Italy 20Y 3.36 0.06 0.06% 3.73 3.81 3.90 3.99
ایتالیا 2Y 0.90 0.13 0.13% 1.41 1.56 1.71 1.88
Italy 30Y 3.53 0.05 0.05% 3.80 3.86 3.93 4.00
Italy 3M -0.50 0.07 0.07% 0.01 0.03 0.04 0.06
Italy 3Y 1.2990 0.11 0.11% 1.9525 2.1478 2.3625 2.5988
Italy 5Y 1.97 0.13 0.13% 2.67 2.91 3.17 3.46
Italy 7Y 2.47 0.12 0.12% 3.04 3.19 3.35 3.52
ایسلند 5.87 0.00 0.00% 5.74 5.81 5.88 5.96
لتونی 0.55 0.00 0.00% 0.55 0.55 0.55 0.55
لیتوانی 1.20 0.00 0.00% 1.25 1.30 1.36 1.41
لهستان 3.27 0.03 0.03% 3.23 3.28 3.33 3.38
رومانی 4.81 0.00 0.00% 4.91 4.97 5.03 5.09
روسیه 8.61 0.08 -0.08% 8.74 8.81 8.89 8.97
Russia 1M 7.40 0.03 0.03% 7.15 7.18 7.20 7.23
Russia 52W 7.17 0.10 -0.10% 7.42 7.53 7.63 7.74
Russia 20Y 8.65 0.05 -0.05% 8.60 8.66 8.73 8.80
روسیه 2Y 7.88 0.01 -0.01% 8.00 8.09 8.19 8.28
Russia 3M 7.54 0.00 0.00% 7.25 7.28 7.30 7.33
Russia 3Y 8.16 0.04 -0.04% 8.29 8.38 8.47 8.56
Russia 5Y 8.21 0.04 -0.04% 8.57 8.70 8.83 8.96
Russia 6M 7.85 0.01 0.01% 7.42 7.45 7.47 7.50
Russia 7Y 8.38 0.06 -0.06% 8.60 8.68 8.77 8.85
اسلواکی 0.99 0.03 0.03% 0.85 0.89 0.93 0.98
اسلوونی 1.07 0.03 0.03% 1.01 1.06 1.10 1.16
یونان 2Y 1.44 0.00 0.00% 1.57 1.71 1.85 2.02
جمهوری چک 2.19 0.01 0.01% 2.19 2.27 2.34 2.43
اتریش 0.66 0.01 -0.01% 0.66 0.71 0.75 0.80
فنلاند 0.63 0.01 -0.01% 0.60 0.64 0.69 0.74
یونان 4.63 0.01 -0.56% 4.72 4.85 4.98 5.11
نروژ 1.94 0.01 -0.01% 1.82 1.86 1.89 1.93
سوئد 0.62 0.02 -0.02% 0.55 0.58 0.62 0.66
اسپانیا 1.51 0.02 -0.04% 1.45 1.50 1.55 1.60
پرتغال 1.90 0.02 0.02% 1.93 2.00 2.06 2.13
Portugal 52W -0.27 0.01 -0.01% 0.04 0.08 0.13 0.19
Portugal 20Y 2.66 0.00 0.00% 2.74 2.79 2.85 2.91
پرتغال 2Y -0.09 0.02 -0.02% 0.02 0.03 0.05 0.07
Portugal 30Y 2.95 0.00 0.00% 3.02 3.07 3.13 3.19
Portugal 3M -0.40 0.01 -0.01% 0.04 0.08 0.12 0.17
Portugal 3Y 0.0700 0.02 0.02% 0.0053 0.0111 0.0175 0.0246
Portugal 5Y 0.74 0.03 0.03% 0.71 0.78 0.86 0.94
Portugal 6M -0.29 0.00 0.00% 0.04 0.07 0.12 0.16
Portugal 7Y 1.39 0.02 0.02% 1.43 1.51 1.59 1.67
سوئیس 0.04 0.03 0.03% 0.01 0.02 0.03 0.04
Netherlands 3M -0.63 0.00 0.00% 0.03 0.06 0.09 0.12
Netherlands 6M -0.61 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.08
Spain 52W -0.35 0.02 0.02% 0.04 0.08 0.13 0.18
Spain 3M -0.43 0.01 -0.01% 0.04 0.09 0.14 0.19
Spain 3Y 0.01 0.02 0.02% 0.01 0.02 0.03 0.04
Spain 5Y 0.52 0.04 0.04% 0.46 0.51 0.56 0.61
Spain 6M -0.41 0.01 0.00% 0.04 0.09 0.14 0.19

امریکا قیمت روز Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19
10Y 3.0780 0.01 0.01% 2.9330 2.9829 3.0337 3.0853
1M 2.05 0.02 0.02% 2.00 2.06 2.13 2.19
3M 2.17 0.00 0.00% 2.17 2.21 2.25 2.29
6M 2.37 0.02 0.01% 2.25 2.28 2.31 2.34
52W 2.60 0.02 0.02% 2.50 2.54 2.57 2.61
2Y 2.83 0.02 0.02% 2.72 2.76 2.81 2.86
3Y 2.90 0.01 0.01% 2.77 2.82 2.87 2.92
5Y 2.96 0.01 0.01% 2.82 2.87 2.92 2.97
7Y 3.04 0.01 0.01% 2.89 2.95 3.00 3.05
20Y 3.27 0.02 0.02% 3.13 3.20 3.27 3.34
30Y 3.21 0.01 0.01% 3.08 3.13 3.17 3.22
ونزوئلا 10.43 0.00 0.00% 10.43 10.43 10.43 10.43
شیلی 4.84 0.02 0.02% 4.74 4.78 4.82 4.86
کلمبیا 6.91 0.03 -0.03% 6.91 6.98 7.04 7.11
کانادا 2.45 0.02 0.02% 2.37 2.42 2.46 2.51
Canada 1M 1.40 0.11 0.11% 1.42 1.47 1.51 1.56
Canada 52W 2.02 0.00 0.00% 2.00 2.04 2.07 2.11
Canada 20Y 2.48 0.02 0.02% 2.39 2.43 2.47 2.51
کانادا 2Y 2.20 0.02 0.02% 2.19 2.24 2.28 2.33
Canada 30Y 2.46 0.02 0.02% 2.37 2.41 2.46 2.50
Canada 3M 1.57 0.01 0.01% 1.57 1.61 1.65 1.69
Canada 3Y 2.24 0.02 0.02% 2.22 2.26 2.31 2.36
Canada 5Y 2.35 0.02 0.02% 2.30 2.35 2.40 2.45
Canada 6M 1.75 0.01 0.01% 1.75 1.79 1.83 1.86
Canada 7Y 2.41 0.02 0.02% 2.34 2.38 2.43 2.48
برزیل 11.76 0.06 0.06% 12.21 12.38 12.55 12.73
Brazil 52W 7.63 0.03 0.03% 7.86 7.99 8.13 8.26
برزیل 2Y 9.05 0.01 0.01% 9.25 9.41 9.57 9.74
Brazil 3M 6.44 0.00 0.00% 6.56 6.65 6.73 6.81
Brazil 3Y 10.07 0.06 0.06% 10.23 10.37 10.52 10.66
Brazil 5Y 10.99 0.05 0.05% 11.33 11.49 11.66 11.84
Brazil 6M 6.60 0.00 0.00% 6.90 6.98 7.07 7.15
مکزیک 8.06 0.00 0.00% 7.91 7.99 8.06 8.14
Peru 9y 5.26 0.02 0.02% 5.22 5.28 5.34 5.40

آسیا قیمت روز Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19
ژاپن 0.1310 0.01 0.02% 0.1056 0.1162 0.1278 0.1406
Japan 1M -0.12 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 3M -0.11 0.00 0.00% 0.01 0.03 0.04 0.06
Japan 6M -0.15 0.00 0.00% 0.01 0.03 0.05 0.06
Japan 52W -0.11 0.00 0.00% 0.01 0.01 0.02 0.03
ژاپن 2Y -0.10 0.00 0.00% 0.01 0.01 0.02 0.03
Japan 3Y -0.08 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.02 0.03
Japan 5Y -0.05 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.02 0.03
Japan 7Y 0.0240 0.01 0.01% 0.0013 0.0027 0.0043 0.0060
Japan 20Y 0.65 0.02 0.02% 0.63 0.64 0.66 0.68
Japan 30Y 0.89 0.04 0.04% 0.86 0.88 0.89 0.91
China 52W 3.00 0.02 0.02% 2.88 2.92 2.95 2.98
China 20Y 4.03 0.03 0.03% 4.01 4.04 4.07 4.10
چین 2Y 3.34 0.01 0.01% 3.20 3.25 3.29 3.34
China 30Y 4.26 0.01 0.01% 4.25 4.28 4.31 4.34
China 3Y 3.36 0.01 0.01% 3.35 3.39 3.43 3.47
China 5Y 3.52 0.01 0.01% 3.47 3.50 3.54 3.58
China 7Y 3.72 0.02 0.02% 3.63 3.65 3.68 3.70
South Korea 52W 1.86 0.02 -0.02% 1.73 1.76 1.80 1.83
South Korea 20Y 2.40 0.01 -0.01% 2.35 2.38 2.42 2.45
کره جنوبی 2Y 2.00 0.01 0.01% 1.88 1.91 1.94 1.98
South Korea 30Y 2.34 0.02 -0.02% 2.32 2.35 2.38 2.41
South Korea 3Y 2.03 0.01 -0.01% 1.99 2.02 2.05 2.08
South Korea 5Y 2.23 0.01 -0.01% 2.20 2.23 2.26 2.30
چین 3.76 0.00 0.00% 3.69 3.72 3.76 3.80
هنگ کنگ 2.48 0.02 0.02% 2.24 2.29 2.35 2.40
اندونزی 8.18 0.01 -0.01% 8.05 8.15 8.25 8.35
Indonesia 1M 5.73 0.00 0.00% 6.22 6.52 6.84 7.17
Indonesia 52W 7.59 0.13 0.13% 6.93 7.12 7.31 7.50
Indonesia 20Y 8.63 0.06 -0.06% 8.45 8.53 8.61 8.69
Indonesia 30Y 8.96 0.00 0.00% 8.70 8.77 8.84 8.90
Indonesia 3M 6.37 0.00 0.00% 5.25 5.45 5.65 5.86
Indonesia 3Y 7.92 0.12 -0.12% 7.44 7.53 7.63 7.72
Indonesia 5Y 8.15 0.01 -0.01% 7.91 8.01 8.11 8.22
Indonesia 6M 6.63 0.01 0.01% 5.94 6.18 6.43 6.69
هند 8.12 0.05 0.05% 7.97 8.05 8.12 8.20
India 52W 7.97 0.20 0.20% 7.39 7.45 7.51 7.58
هند 2Y 7.99 0.07 0.07% 7.74 7.78 7.83 7.88
India 30Y 8.33 0.02 0.02% 8.30 8.37 8.45 8.53
India 3M 7.11 0.01 0.01% 6.84 6.88 6.92 6.96
India 3Y 8.06 0.06 0.06% 7.80 7.84 7.89 7.94
India 5Y 8.16 0.05 0.05% 8.02 8.08 8.15 8.21
India 6M 7.32 0.02 0.02% 7.07 7.11 7.14 7.18
India 7Y 8.24 0.03 0.03% 8.13 8.20 8.26 8.33
اسرائيل 2.00 0.00 0.00% 1.95 1.98 2.02 2.06
کره جنوبی 2.41 0.00 0.00% 2.38 2.41 2.44 2.46
تایلند 2.72 0.01 0.01% 2.66 2.69 2.72 2.76
سنگاپور 2.56 0.00 0.00% 2.41 2.46 2.50 2.54
مالزی 4.08 0.01 -0.01% 4.06 4.08 4.10 4.13
Philippine 7.03 0.14 0.14% 6.66 6.96 7.28 7.61
پاکستان 10.00 0.00 0.00% 10.17 10.33 10.50 10.68
قطر 4.20 0.02 -0.02% 4.28 4.35 4.42 4.49
تایوان 0.87 0.00 0.00% 0.86 0.88 0.89 0.91
ویتنام 4.96 0.14 -0.14% 5.25 5.32 5.40 5.47

استرالیا قیمت روز Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19
نیوزیلند 2.66 0.01 0.00% 2.67 2.71 2.74 2.78
استرالیا 2.71 0.01 -0.01% 2.60 2.64 2.69 2.73
Australia 52W 2.00 0.01 -0.01% 2.00 2.05 2.09 2.13
Australia 20Y 3.03 0.01 -0.01% 2.95 2.99 3.04 3.08
استرالیا 2Y 2.10 0.02 -0.02% 2.05 2.08 2.12 2.15
Australia 30Y 3.20 0.01 -0.01% 3.14 3.18 3.22 3.27
Australia 3Y 2.11 0.02 -0.02% 2.08 2.11 2.14 2.18
Australia 5Y 2.28 0.01 -0.01% 2.24 2.28 2.31 2.35
Australia 7Y 2.51 0.02 -0.02% 2.44 2.48 2.52 2.56

افریقا قیمت روز Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19
South Africa 20Y 9.90 0.00 0.00% 9.74 9.84 9.93 10.03
آفریقای جنوبی 2Y 7.69 0.01 0.01% 7.63 7.73 7.83 7.94
South Africa 30Y 9.99 0.02 -0.02% 9.82 9.92 10.02 10.11
South Africa 3M 7.10 0.00 0.00% 7.70 8.47 9.32 10.25
South Africa 3Y 8.01 0.05 0.05% 7.91 8.00 8.09 8.18
South Africa 5Y 8.51 0.03 -0.03% 8.40 8.50 8.60 8.70
آفریقای جنوبی 9.09 0.00 0.00% 8.96 9.05 9.14 9.24
کنیا 12.50 0.07 -0.07% 13.44 13.74 14.04 14.35
نیجریه 15.25 0.12 0.12% 15.00 15.16 15.33 15.49
Zambia Government Bond 10y 20.00 0.50 0.00% 19.70 20.10 20.52 20.94