بازار اوراق قرضه

پیش بینی شاخص های اقتصادی
قیمت روز Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18
10Y 2.8260 0.01 -0.01% 3.0000 3.1700 3.3500 3.5400
10Y 1.45 0.03 -0.03% 1.79 2.01 2.26 2.55
ژاپن 0.0240 0.02 -0.02% 0.1100 0.1300 0.1700 0.2100
آلمان 0.53 0.00 0.00% 0.94 1.18 1.47 1.84
ایتالیا 1.87 0.01 -0.01% 2.19 2.37 2.57 2.79
کانادا 2.19 0.02 0.02% 2.58 2.79 3.02 3.27
برزیل 9.54 0.08 0.08% 10.22 10.79 11.39 12.03
اسپانیا 1.26 0.03 -0.03% 1.59 1.76 1.94 2.14
پرتغال 1.72 0.03 -0.03% 2.16 2.33 2.51 2.70
سوئیس 0.06 0.01 0.04% 0.15 0.18 0.23 0.28
هلند 0.56 0.00 0.00% 0.95 1.15 1.39 1.68
نیوزیلند 2.76 0.00 0.00% 3.07 3.21 3.34 3.49
فرانسه 0.76 0.01 -0.01% 1.20 1.43 1.71 2.03
یونان 4.71 0.08 -0.08% 3.90 4.14 4.40 4.68
هند 7.56 0.01 -0.01% 7.76 7.97 8.18 8.40
استرالیا 2.66 0.03 -0.03% 2.98 3.14 3.30 3.48
مکزیک 7.51 0.02 -0.02% 7.81 8.02 8.23 8.45

ایالات متحده قیمت روز Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18
10Y 2.8260 0.01 -0.01% 3.0000 3.1700 3.3500 3.5400
1M 1.68 0.01 0.01% 1.62 1.87 2.16 2.49
3M 1.73 0.01 0.01% 1.62 1.75 1.90 2.07
6M 1.90 0.02 -0.02% 1.78 1.92 2.07 2.23
52W 2.01 0.01 -0.01% 2.01 2.13 2.26 2.40
2Y 2.27 0.01 -0.01% 2.32 2.48 2.65 2.83
3Y 2.41 0.03 -0.03% 2.47 2.64 2.82 3.01
5Y 2.62 0.01 -0.01% 2.79 2.98 3.18 3.40
7Y 2.75 0.01 -0.01% 2.88 3.06 3.26 3.46
20Y 3.08 0.00 0.00% 3.34 3.65 3.98 4.34
30Y 3.07 0.01 0.01% 3.14 3.29 3.43 3.59

اروپا قیمت روز Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18
10Y 1.45 0.03 -0.03% 1.79 2.01 2.26 2.55
1M 0.32 0.01 0.01% 0.40 0.50 0.63 0.78
3M 0.42 0.01 0.01% 0.39 0.49 0.61 0.76
6M 0.55 0.01 0.01% 0.54 0.65 0.78 0.94
52W 0.78 0.01 -0.01% 0.52 0.65 0.81 1.02
3Y 0.95 0.00 0.00% 0.97 1.22 1.52 1.90
5Y 1.20 0.01 0.01% 1.29 1.62 2.02 2.53
7Y 1.28 0.00 0.00% 1.55 1.94 2.42 3.03
20Y 1.76 0.01 0.01% 2.09 2.25 2.42 2.61
30Y 1.76 0.01 0.01% 2.16 2.39 2.65 2.94
آلمان 0.53 0.00 0.00% 0.94 1.18 1.47 1.84
Germany 1M -0.81 0.07 0.07% 0.18 0.41 0.70 1.06
Germany 3M -0.76 0.01 -0.01% 0.11 0.23 0.38 0.55
Germany 6M -0.68 0.01 0.01% 0.07 0.15 0.24 0.34
Germany 52W -0.66 0.01 0.01% -0.73 -0.74 -0.75 -0.78
آلمان 2Y -0.59 0.01 -0.01% -0.70 -0.71 -0.72 -0.81
Germany 3Y -0.44 0.00 0.00% 0.05 0.11 0.17 0.25
Germany 5Y -0.07 0.00 0.00% -0.28 -0.28 -0.28 -0.42
Germany 7Y 0.1730 0.00 0.00% 0.3488 0.4359 0.5449 0.6812
Germany 30Y 1.17 0.00 0.00% 1.49 1.65 1.83 2.03
دانمارک 0.58 0.00 0.00% 0.92 1.15 1.43 1.79
ایسلند 5.26 0.00 0.00% 5.43 5.63 5.85 6.08
لهستان 3.16 0.01 -0.01% 3.54 3.68 3.83 3.98
کرواسی 2.26 0.00 0.00% 2.18 2.28 2.38 2.49
ایتالیا 1.87 0.01 -0.01% 2.19 2.37 2.57 2.79
Italy 1M -0.89 0.14 -0.14% 0.11 0.25 0.43 0.64
Italy 52W -0.40 0.01 0.01% -0.39 -0.39 -0.40 -0.25
Italy 20Y 2.70 0.01 -0.01% 2.80 2.97 3.15 3.34
ایتالیا 2Y -0.22 0.01 -0.01% 0.06 0.14 0.24 0.37
Italy 30Y 2.93 0.01 -0.01% 3.38 3.41 3.44 3.63
Italy 3M -0.46 0.00 0.00% 0.13 0.29 0.50 0.75
Italy 3Y 0.0460 0.02 -0.02% 0.2600 0.2600 0.2600 0.3300
Italy 5Y 0.76 0.01 -0.01% 0.86 0.87 0.87 1.21
Italy 7Y 1.29 0.02 -0.02% 1.59 1.61 1.62 1.93
Euro Area EFSF -0.43 0.00 0.00% 0.05 0.10 0.16 0.22
فنلاند 0.63 0.00 0.00% 1.03 1.29 1.61 2.01
فرانسه 0.76 0.01 -0.01% 1.20 1.43 1.71 2.03
France 1M -0.67 0.05 0.05% 0.14 0.32 0.53 0.81
France 52W -0.56 0.01 -0.01% -0.55 -0.56 -0.56 -0.61
France 20Y 1.26 0.00 0.00% 1.58 1.72 1.87 2.03
فرانسه 2Y -0.46 0.01 -0.01% 0.08 0.17 0.28 0.42
France 30Y 1.58 0.01 -0.01% 1.91 2.05 2.20 2.35
France 3M -0.60 0.00 0.00% 0.09 0.19 0.31 0.45
France 3Y -0.31 0.00 0.00% -0.50 -0.50 -0.51 -0.33
France 5Y 0.00 0.05 -0.05% 0.02 0.02 0.02 0.21
France 6M -0.62 0.00 0.00% 0.07 0.15 0.24 0.34
France 7Y 0.35 0.01 -0.01% 0.66 0.82 1.03 1.28
یونان 4.71 0.08 -0.08% 3.90 4.14 4.40 4.68
Greece 1M 1.06 0.14 -0.14% 1.80 2.25 2.81 3.52
Greece 20Y 4.95 0.05 0.05% 4.53 4.75 4.98 5.22
یونان 2Y 1.44 0.00 0.00% 1.64 1.87 2.13 2.42
Greece 3M 1.22 0.02 -0.02% 2.35 2.37 2.39 2.62
Greece 6M 1.24 0.02 -0.02% 2.44 2.46 2.49 2.63
مجارستان 2.59 0.03 0.03% 2.58 2.71 2.85 2.99
رومانی 4.54 0.02 0.02% 4.76 5.00 5.25 5.52
ترکیه 12.45 0.24 0.24% 11.71 12.09 12.47 12.87
اسلواکی 0.82 0.01 0.01% 0.99 1.13 1.28 1.45
اسلوونی 1.11 0.01 -0.01% 1.36 1.58 1.83 2.13
جمهوری چک 1.84 0.00 0.00% 2.09 2.45 2.86 3.34
لتونی 0.55 0.00 0.00% 0.55 0.55 0.55 0.55
روسیه 7.01 0.00 0.00% 7.37 7.52 7.68 7.84
Russia 1M 7.06 0.02 -0.02% 7.24 7.32 7.40 7.48
Russia 52W 6.02 0.02 0.02% 6.89 7.12 7.35 7.60
Russia 20Y 7.37 0.00 0.00% 7.74 7.94 8.15 8.36
روسیه 2Y 6.30 0.00 0.00% 6.95 7.11 7.28 7.45
Russia 3M 6.90 0.01 -0.01% 7.16 7.24 7.32 7.40
Russia 3Y 6.49 0.00 0.00% 6.99 7.15 7.31 7.48
Russia 5Y 6.50 0.05 -0.05% 7.16 7.45 7.74 8.05
Russia 6M 6.77 0.01 -0.01% 7.12 7.20 7.28 7.36
Russia 7Y 6.74 0.02 -0.02% 7.24 7.40 7.57 7.74
اتریش 0.76 0.02 0.02% 1.12 1.34 1.61 1.92
بلژیک 0.82 0.00 0.00% 1.16 1.35 1.59 1.86
نروژ 1.91 0.01 0.01% 1.97 2.10 2.23 2.37
هلند 0.56 0.00 0.00% 0.95 1.15 1.39 1.68
پرتغال 1.72 0.03 -0.03% 2.16 2.33 2.51 2.70
Portugal 52W -0.38 0.00 0.00% 0.10 0.22 0.38 0.57
Portugal 20Y 2.44 0.02 -0.02% 2.71 2.83 2.97 3.10
پرتغال 2Y -0.16 0.05 -0.05% 0.03 0.08 0.13 0.20
Portugal 30Y 2.73 0.02 -0.02% 3.02 3.15 3.28 3.42
Portugal 3M -0.39 0.02 0.02% 0.10 0.21 0.36 0.55
Portugal 3Y 0.0010 0.03 -0.03% 0.1688 0.2109 0.2637 0.3296
Portugal 5Y 0.70 0.04 -0.04% 1.04 1.30 1.62 2.03
Portugal 6M -1.42 0.99 -0.99% 0.10 0.21 0.36 0.55
Portugal 7Y 1.26 0.05 -0.05% 1.61 1.83 2.08 2.37
سوئیس 0.06 0.01 0.04% 0.15 0.18 0.23 0.28
بلغارستان 1.30 0.00 0.00% 1.47 1.74 2.05 2.42
سوئد 0.74 0.01 0.01% 1.13 1.35 1.62 1.93
اسپانیا 1.26 0.03 -0.03% 1.59 1.76 1.94 2.14
ایرلند 0.96 0.01 0.01% 1.37 1.63 1.93 2.30
لیتوانی 1.20 0.00 0.00% 1.35 1.52 1.71 1.93
Spain 3 Year Bonos Yield -0.14 0.01 -0.01% -0.06 -0.06 -0.06 0.00
Spain 5 Year Bonos Yield 0.26 0.02 -0.02% 0.38 0.38 0.38 0.53

امریکا قیمت روز Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18
10Y 2.8260 0.01 -0.01% 3.0000 3.1700 3.3500 3.5400
1M 1.68 0.01 0.01% 1.62 1.87 2.16 2.49
3M 1.73 0.01 0.01% 1.62 1.75 1.90 2.07
6M 1.90 0.02 -0.02% 1.78 1.92 2.07 2.23
52W 2.01 0.01 -0.01% 2.01 2.13 2.26 2.40
2Y 2.27 0.01 -0.01% 2.32 2.48 2.65 2.83
3Y 2.41 0.03 -0.03% 2.47 2.64 2.82 3.01
5Y 2.62 0.01 -0.01% 2.79 2.98 3.18 3.40
7Y 2.75 0.01 -0.01% 2.88 3.06 3.26 3.46
20Y 3.08 0.00 0.00% 3.34 3.65 3.98 4.34
30Y 3.07 0.01 0.01% 3.14 3.29 3.43 3.59
کلمبیا 6.55 0.01 0.01% 6.59 6.80 7.02 7.24
Peru 9y 4.57 0.08 0.08% 4.49 4.62 4.75 4.89
مکزیک 7.51 0.02 -0.02% 7.81 8.02 8.23 8.45
ونزوئلا 10.43 0.00 0.00% 10.43 10.43 10.43 10.43
کانادا 2.19 0.02 0.02% 2.58 2.79 3.02 3.27
Canada 1M 1.09 0.02 0.02% 1.27 1.43 1.60 1.80
Canada 52W 1.64 0.01 0.01% 1.74 1.86 2.00 2.14
Canada 20Y 2.30 0.01 0.01% 2.56 2.70 2.85 3.01
کانادا 2Y 1.85 0.03 0.03% 2.04 2.24 2.45 2.69
Canada 30Y 2.31 0.01 0.01% 2.58 2.76 2.96 3.16
Canada 3M 1.10 0.00 0.00% 1.34 1.49 1.66 1.85
Canada 3Y 1.97 0.02 0.02% 2.12 2.32 2.54 2.79
Canada 5Y 2.06 0.02 0.02% 2.36 2.61 2.88 3.18
Canada 6M 1.30 0.01 0.01% 1.47 1.60 1.75 1.91
Canada 7Y 2.12 0.02 0.02% 2.47 2.70 2.96 3.24
شیلی 4.48 0.01 -0.01% 4.67 4.81 4.95 5.09
برزیل 9.54 0.08 0.08% 10.22 10.79 11.39 12.03
Brazil 52W 6.37 0.02 0.02% 7.04 7.27 7.51 7.76
برزیل 2Y 7.41 0.02 -0.02% 8.43 8.90 9.39 9.90
Brazil 3M 6.22 0.01 -0.01% 6.98 7.31 7.65 8.02
Brazil 3Y 8.39 0.04 -0.04% 9.38 9.89 10.42 10.98
Brazil 5Y 8.91 0.05 0.05% 9.81 10.38 10.97 11.60
Brazil 6M 6.21 0.01 -0.01% 6.87 7.15 7.45 7.75

آسیا قیمت روز Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18
ژاپن 0.0240 0.02 -0.02% 0.1100 0.1300 0.1700 0.2100
Japan 1M -0.15 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.07 0.11
Japan 3M -0.15 0.01 0.01% 0.04 0.08 0.13 0.20
Japan 6M -0.13 0.00 0.00% 0.03 0.06 0.11 0.17
Japan 52W -0.16 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.09 0.13
ژاپن 2Y -0.16 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.09 0.13
Japan 3Y -0.14 0.01 -0.01% 0.02 0.04 0.07 0.11
Japan 5Y -0.12 0.01 -0.01% 0.02 0.04 0.07 0.10
Japan 7Y -0.0730 0.01 -0.01% 0.0050 0.0063 0.0078 0.0098
Japan 20Y 0.52 0.02 -0.02% 0.64 0.68 0.72 0.77
Japan 30Y 0.74 0.01 -0.01% 0.87 0.92 0.97 1.03
مالزی 3.96 0.00 0.00% 4.01 4.09 4.16 4.24
India 30Y 7.90 0.00 0.00% 7.96 8.09 8.24 8.38
India 3M 6.15 0.01 0.01% 6.53 6.66 6.79 6.92
India 3Y 7.15 0.00 0.00% 7.37 7.52 7.67 7.82
India 5Y 7.39 0.01 0.01% 7.59 7.75 7.92 8.09
India 6M 6.35 0.01 -0.01% 6.64 6.77 6.92 7.06
India 7Y 7.67 0.01 0.01% 7.92 8.12 8.32 8.53
1.68 0.00 0.00% 1.85 1.94 2.04 2.15
اندونزی 6.87 0.11 0.11% 6.38 6.54 6.71 6.88
Indonesia 1M 4.30 0.10 -0.10% 4.86 5.72 6.74 7.93
Indonesia 52W 5.42 0.10 -0.10% 5.46 5.82 6.21 6.62
Indonesia 20Y 7.42 0.07 0.07% 7.12 7.28 7.44 7.61
Indonesia 30Y 7.47 0.00 0.00% 7.46 7.57 7.68 7.79
Indonesia 3M 4.70 0.10 0.10% 4.45 4.92 5.44 6.02
Indonesia 3Y 6.00 0.07 0.07% 5.74 5.89 6.04 6.19
Indonesia 5Y 6.03 0.04 0.04% 5.91 6.08 6.24 6.41
Indonesia 6M 4.75 0.00 0.00% 4.72 5.22 5.77 6.38
هند 7.56 0.01 -0.01% 7.76 7.97 8.18 8.40
India 52W 6.71 0.00 0.00% 6.81 6.98 7.16 7.35
هند 2Y 6.90 0.02 -0.02% 7.06 7.19 7.32 7.46
Philippine 5.97 0.10 -0.10% 7.04 8.16 9.45 10.95
ویتنام 4.17 0.01 0.01% 4.52 4.65 4.79 4.92
هنگ کنگ 2.02 0.01 -0.01% 2.26 2.47 2.69 2.93
سنگاپور 2.36 0.03 -0.03% 2.39 2.53 2.68 2.83
قطر 4.00 0.02 -0.02% 4.04 4.24 4.44 4.65
چین 3.74 0.03 -0.03% 4.06 4.18 4.32 4.45
China 52W 3.28 0.01 0.01% 3.65 3.77 3.89 4.01
China 20Y 4.10 0.02 -0.02% 4.37 4.48 4.59 4.71
چین 2Y 3.52 0.01 -0.01% 3.69 3.79 3.89 3.99
China 30Y 4.20 0.04 -0.04% 4.46 4.54 4.61 4.69
China 3Y 3.53 0.01 -0.01% 3.72 3.81 3.91 4.00
China 5Y 3.65 0.04 -0.04% 3.94 4.04 4.15 4.26
China 7Y 3.78 0.01 -0.01% 4.04 4.13 4.22 4.32
کره جنوبی 2.65 0.05 -0.05% 2.87 2.99 3.11 3.24
South Korea 52W 1.96 0.02 -0.02% 1.89 1.97 2.07 2.16
South Korea 20Y 2.65 0.03 -0.03% 2.81 2.93 3.06 3.20
کره جنوبی 2Y 2.16 0.03 -0.03% 2.28 2.39 2.51 2.63
South Korea 30Y 2.61 0.03 -0.03% 2.77 2.89 3.01 3.14
South Korea 3Y 2.22 0.03 -0.03% 2.35 2.46 2.57 2.68
South Korea 5Y 2.43 0.05 -0.05% 2.66 2.78 2.91 3.04
تایلند 2.45 0.01 0.01% 2.47 2.57 2.67 2.77
تایوان 1.01 0.00 0.00% 1.11 1.18 1.26 1.35
پاکستان 8.80 0.00 0.00% 9.38 10.35 11.42 12.60

استرالیا قیمت روز Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18
نیوزیلند 2.76 0.00 0.00% 3.07 3.21 3.34 3.49
استرالیا 2.66 0.03 -0.03% 2.98 3.14 3.30 3.48
Australia 52W 1.95 0.05 0.05% 1.89 2.01 2.14 2.28
Australia 20Y 3.04 0.02 -0.02% 3.32 3.47 3.62 3.79
استرالیا 2Y 2.05 0.01 -0.01% 2.13 2.25 2.37 2.51
Australia 30Y 3.25 0.03 -0.03% 3.55 3.70 3.85 4.00
Australia 3Y 2.16 0.01 -0.01% 2.25 2.37 2.50 2.64
Australia 5Y 2.37 0.03 -0.03% 2.51 2.64 2.78 2.92
Australia 7Y 2.52 0.03 -0.03% 2.79 2.95 3.11 3.28

افریقا قیمت روز Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18
آفریقای جنوبی 7.99 0.02 -0.02% 8.71 8.98 9.26 9.54
South Africa 20Y 8.81 0.03 -0.03% 9.71 9.99 10.29 10.59
آفریقای جنوبی 2Y 6.69 0.03 -0.03% 7.31 7.58 7.86 8.15
South Africa 30Y 8.88 0.04 -0.04% 9.79 10.07 10.36 10.65
South Africa 3M 6.60 0.60 0.60% 8.75 10.94 13.67 17.09
South Africa 3Y 6.97 0.03 -0.03% 7.58 7.84 8.10 8.38
South Africa 5Y 7.35 0.04 -0.04% 8.00 8.28 8.56 8.86
کنیا 13.15 0.25 0.25% 13.67 14.21 14.78 15.36
نیجریه 13.61 0.06 0.06% 13.86 14.28 14.71 15.15