شاخص یاب

بازار اوراق قرضه

پیش بینی شاخص های اقتصادی
قیمت روز Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19
10Y 2.8930 0.05 0.05% 2.9809 3.1389 3.3054 3.4806
10Y 1.23 0.05 0.05% 1.39 1.54 1.70 1.88
ژاپن 0.0350 0.01 -0.01% 0.0413 0.0516 0.0645 0.0806
آلمان 0.37 0.04 0.04% 0.36 0.45 0.56 0.71
یونان 3.87 0.52 -0.52% 4.29 4.65 5.03 5.45
هند 7.79 0.00 0.00% 8.06 8.29 8.52 8.76
ایتالیا 2.58 0.08 0.08% 2.93 3.23 3.57 3.94
استرالیا 2.63 0.04 -0.05% 2.71 2.84 2.98 3.12
برزیل 10.95 0.12 -0.03% 11.87 12.33 12.81 13.30
کانادا 2.18 0.07 0.07% 2.28 2.43 2.58 2.75
فرانسه 0.68 0.05 0.05% 0.73 0.84 0.97 1.11
مکزیک 7.71 0.02 -0.02% 7.85 8.06 8.28 8.51
هلند 0.47 0.00 0.00% 0.54 0.64 0.76 0.91
نیوزیلند 2.81 0.02 0.02% 2.90 3.02 3.15 3.29
پرتغال 1.77 0.03 0.04% 1.91 2.09 2.30 2.52
اسپانیا 1.31 0.03 0.03% 1.43 1.59 1.75 1.94
سوئیس -0.05 0.03 0.03% 0.03 0.06 0.10 0.14

ایالات متحده قیمت روز Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19
10Y 2.8930 0.05 0.05% 2.9809 3.1389 3.3054 3.4806
1M 1.85 0.03 -0.03% 2.09 2.29 2.51 2.75
3M 1.98 0.02 -0.02% 2.10 2.22 2.35 2.49
6M 2.13 0.00 0.00% 2.20 2.29 2.38 2.47
52W 2.39 0.00 0.00% 2.41 2.52 2.63 2.74
2Y 2.59 0.01 -0.01% 2.66 2.80 2.95 3.11
3Y 2.68 0.01 0.01% 2.77 2.93 3.09 3.27
5Y 2.77 0.03 0.03% 2.88 3.04 3.22 3.41
7Y 2.85 0.04 0.04% 2.96 3.13 3.31 3.49
20Y 3.06 0.08 0.08% 3.20 3.41 3.65 3.90
30Y 3.03 0.06 0.06% 3.10 3.25 3.40 3.55

اروپا قیمت روز Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19
10Y 1.23 0.05 0.05% 1.39 1.54 1.70 1.88
1M 0.62 0.03 0.03% 0.68 0.85 1.06 1.32
3M 0.66 0.00 0.00% 0.72 0.89 1.11 1.38
6M 0.68 0.00 0.00% 0.72 0.83 0.96 1.11
52W 0.73 0.02 0.02% 0.83 1.03 1.29 1.62
3Y 0.76 0.02 0.02% 0.87 1.09 1.35 1.68
5Y 0.99 0.03 0.03% 1.16 1.36 1.60 1.89
7Y 1.09 0.04 0.04% 1.24 1.41 1.61 1.84
20Y 1.67 0.03 0.03% 1.81 1.94 2.08 2.23
30Y 1.69 0.03 0.03% 1.86 2.04 2.23 2.45
آلمان 0.37 0.04 0.04% 0.36 0.45 0.56 0.71
Germany 3M -0.63 0.01 -0.01% 0.10 0.21 0.34 0.48
Germany 6M -0.61 0.00 0.00% 0.07 0.15 0.23 0.33
Germany 52W -0.67 0.00 0.00% 0.06 0.12 0.19 0.26
آلمان 2Y -0.63 0.02 0.02% 0.07 0.16 0.25 0.35
Germany 3Y -0.50 0.02 0.02% 0.09 0.19 0.31 0.45
Germany 5Y -0.25 0.03 0.03% 0.08 0.17 0.29 0.44
Germany 7Y 0.0060 0.04 0.04% 0.0178 0.0399 0.0677 0.1023
Germany 30Y 1.04 0.03 0.03% 1.08 1.19 1.30 1.42
سوئد 0.47 0.01 0.01% 0.57 0.68 0.80 0.95
پرتغال 1.77 0.03 0.04% 1.91 2.09 2.30 2.52
Portugal 52W -0.32 0.00 0.00% 0.08 0.19 0.32 0.48
Portugal 20Y 2.52 0.02 0.02% 2.64 2.80 2.97 3.16
پرتغال 2Y -0.08 0.01 -0.01% 0.03 0.06 0.10 0.15
Portugal 30Y 2.82 0.01 0.01% 2.95 3.12 3.29 3.48
Portugal 3M -0.37 0.01 -0.01% 0.09 0.21 0.36 0.54
Portugal 3Y -0.0410 0.01 -0.01% 0.0263 0.0328 0.0410 0.0513
Portugal 5Y 0.58 0.00 0.00% 0.74 0.92 1.15 1.44
Portugal 6M -0.39 0.01 0.01% 0.10 0.22 0.37 0.56
Portugal 7Y 1.26 0.01 0.01% 1.42 1.65 1.91 2.21
سوئیس -0.05 0.03 0.03% 0.03 0.06 0.10 0.14
ایسلند 5.34 0.00 0.00% 5.62 5.83 6.06 6.29
لتونی 0.55 0.00 0.00% 0.55 0.55 0.55 0.55
لیتوانی 1.15 0.00 0.00% 1.18 1.33 1.49 1.68
لهستان 3.17 0.05 0.05% 3.44 3.59 3.74 3.90
رومانی 5.06 0.02 0.02% 5.46 5.65 5.84 6.05
روسیه 7.71 0.01 -0.01% 7.91 8.10 8.29 8.49
Russia 1M 7.06 0.00 0.00% 7.13 7.21 7.28 7.36
Russia 52W 6.84 0.04 -0.04% 7.00 7.28 7.57 7.87
Russia 20Y 7.90 0.01 -0.01% 8.02 8.19 8.36 8.53
روسیه 2Y 7.14 0.01 -0.01% 7.31 7.54 7.78 8.02
Russia 3M 7.09 0.00 0.00% 7.17 7.24 7.31 7.39
Russia 3Y 7.39 0.01 -0.01% 7.64 7.88 8.12 8.38
Russia 5Y 7.35 0.01 -0.01% 7.73 8.07 8.42 8.79
Russia 6M 7.12 0.00 0.00% 7.20 7.27 7.35 7.43
Russia 7Y 7.60 0.02 0.02% 7.78 7.98 8.19 8.40
اسلواکی 0.68 0.03 0.03% 0.76 0.86 0.98 1.11
اسلوونی 0.93 0.02 0.02% 1.09 1.25 1.43 1.63
ترکیه 16.67 0.43 -0.43% 17.51 18.33 19.19 20.09
یونان 3.87 0.52 -0.52% 4.29 4.65 5.03 5.45
هلند 0.47 0.00 0.00% 0.54 0.64 0.76 0.91
اسپانیا 1.31 0.03 0.03% 1.43 1.59 1.75 1.94
دانمارک 0.34 0.03 0.03% 0.38 0.46 0.55 0.66
فنلاند 0.47 0.05 0.05% 0.55 0.67 0.81 0.98
فرانسه 0.68 0.05 0.05% 0.73 0.84 0.97 1.11
France 1M -0.51 0.03 0.03% 0.14 0.31 0.52 0.79
France 52W -0.54 0.00 0.00% 0.04 0.09 0.14 0.19
France 20Y 1.21 0.05 0.05% 1.23 1.33 1.44 1.55
فرانسه 2Y -0.53 0.00 0.00% 0.09 0.20 0.32 0.46
France 30Y 1.57 0.04 0.04% 1.59 1.69 1.80 1.92
France 3M -0.59 0.00 0.00% 0.07 0.15 0.24 0.34
France 3Y -0.40 0.02 0.02% 0.10 0.22 0.37 0.55
France 5Y 0.04 0.04 0.04% 0.00 0.00 0.00 0.00
France 6M -0.55 0.00 0.00% 0.05 0.11 0.18 0.25
France 7Y 0.18 0.04 0.04% 0.18 0.23 0.29 0.36
Greece 1M 1.27 0.07 0.07% 2.25 2.81 3.52 4.39
Greece 20Y 4.71 0.03 0.03% 4.99 5.27 5.57 5.88
Greece 3M 1.14 0.02 0.02% 1.10 1.20 1.32 1.44
Greece 6M 1.14 0.01 0.01% 1.22 1.37 1.55 1.74
مجارستان 3.44 0.06 0.06% 4.09 4.36 4.66 4.97
ایرلند 0.85 0.05 0.05% 0.94 1.10 1.30 1.52
نروژ 1.74 0.01 0.01% 1.88 1.99 2.11 2.23
یونان 2Y 1.44 0.00 0.00% 1.57 1.71 1.85 2.02
بلغارستان 1.05 0.00 0.00% 1.30 1.51 1.75 2.03
کرواسی 2.18 0.00 0.00% 2.29 2.41 2.53 2.66
جمهوری چک 1.91 0.00 0.00% 2.27 2.53 2.83 3.15
Euro Area EFSF -0.40 0.00 0.00% 0.06 0.12 0.20 0.29
اتریش 0.59 0.07 0.07% 0.69 0.81 0.96 1.14
بلژیک 0.69 0.05 0.05% 0.78 0.90 1.03 1.19
ایتالیا 2.58 0.08 0.08% 2.93 3.23 3.57 3.94
Italy 1M -0.36 0.29 -0.29% 0.08 0.18 0.31 0.47
Italy 52W 0.17 0.02 0.02% 0.11 0.14 0.18 0.22
Italy 20Y 3.25 0.07 0.07% 3.40 3.64 3.89 4.16
ایتالیا 2Y 0.61 0.06 0.06% 0.85 1.06 1.33 1.66
Italy 30Y 3.44 0.03 0.03% 3.60 3.79 4.00 4.21
Italy 3M -0.10 0.30 0.30% 0.07 0.17 0.28 0.43
Italy 3Y 0.9510 0.07 0.07% 1.2538 1.5672 1.9590 2.4487
Italy 5Y 1.66 0.08 0.08% 2.13 2.66 3.33 4.16
Italy 7Y 2.18 0.07 0.07% 2.59 2.99 3.44 3.97
Netherlands 3 Month Bill Yield -0.57 0.00 0.00% 0.09 0.20 0.32 0.45
Netherlands 6 Month Bill Yield -0.64 0.01 0.01% 0.06 0.12 0.19 0.27
Spain 52 Week Bill Yield -0.40 0.01 -0.01% 0.09 0.21 0.36 0.54
Spain 3 Month Letras Yield -0.41 0.01 -0.01% 0.11 0.24 0.41 0.62
Spain 3 Year Bonos Yield -0.11 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.08 0.12
Spain 5 Year Bonos Yield 0.37 0.02 0.02% 0.47 0.58 0.73 0.91
Spain 6 Month Bill Yield -0.39 0.01 0.00% 0.12 0.26 0.44 0.67

امریکا قیمت روز Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19
10Y 2.8930 0.05 0.05% 2.9809 3.1389 3.3054 3.4806
1M 1.85 0.03 -0.03% 2.09 2.29 2.51 2.75
3M 1.98 0.02 -0.02% 2.10 2.22 2.35 2.49
6M 2.13 0.00 0.00% 2.20 2.29 2.38 2.47
52W 2.39 0.00 0.00% 2.41 2.52 2.63 2.74
2Y 2.59 0.01 -0.01% 2.66 2.80 2.95 3.11
3Y 2.68 0.01 0.01% 2.77 2.93 3.09 3.27
5Y 2.77 0.03 0.03% 2.88 3.04 3.22 3.41
7Y 2.85 0.04 0.04% 2.96 3.13 3.31 3.49
20Y 3.06 0.08 0.08% 3.20 3.41 3.65 3.90
30Y 3.03 0.06 0.06% 3.10 3.25 3.40 3.55
ونزوئلا 10.43 0.00 0.00% 10.43 10.43 10.43 10.43
مکزیک 7.71 0.02 -0.02% 7.85 8.06 8.28 8.51
شیلی 4.56 0.00 0.00% 4.67 4.77 4.86 4.96
کلمبیا 6.67 0.00 0.00% 6.76 6.97 7.19 7.42
کانادا 2.18 0.07 0.07% 2.28 2.43 2.58 2.75
Canada 1M 1.30 0.02 0.02% 1.09 1.19 1.30 1.41
Canada 52W 1.79 0.02 0.02% 1.81 1.91 2.02 2.13
Canada 20Y 2.24 0.07 0.07% 2.30 2.42 2.55 2.69
کانادا 2Y 1.97 0.04 0.04% 2.02 2.15 2.30 2.45
Canada 30Y 2.22 0.06 0.06% 2.32 2.47 2.63 2.80
Canada 3M 1.37 0.00 0.00% 1.35 1.45 1.55 1.66
Canada 3Y 2.02 0.05 0.05% 2.11 2.24 2.39 2.54
Canada 5Y 2.08 0.06 0.06% 2.19 2.34 2.50 2.67
Canada 6M 1.55 0.01 0.01% 1.55 1.65 1.75 1.86
Canada 7Y 2.14 0.07 0.07% 2.25 2.40 2.56 2.73
برزیل 10.95 0.12 -0.03% 11.87 12.33 12.81 13.30
Brazil 52W 7.42 0.21 -0.21% 7.96 8.29 8.64 9.00
برزیل 2Y 8.57 0.00 0.00% 9.26 9.70 10.16 10.65
Brazil 3M 6.38 0.01 -0.01% 6.70 6.95 7.21 7.49
Brazil 3Y 9.40 0.14 -0.14% 10.03 10.42 10.82 11.24
Brazil 5Y 10.23 0.10 -0.10% 11.00 11.45 11.92 12.41
Brazil 6M 6.63 0.01 0.01% 6.99 7.24 7.49 7.75
Peru 9y 5.22 0.01 0.01% 5.43 5.62 5.81 6.01

آسیا قیمت روز Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19
ژاپن 0.0350 0.01 -0.01% 0.0413 0.0516 0.0645 0.0806
Japan 1M -0.09 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.09 0.14
Japan 3M -0.13 0.00 0.00% 0.03 0.06 0.10 0.16
Japan 6M -0.13 0.01 -0.01% 0.03 0.06 0.10 0.15
Japan 52W -0.13 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.07 0.10
ژاپن 2Y -0.12 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.07 0.10
Japan 3Y -0.11 0.00 0.00% 0.03 0.06 0.10 0.14
Japan 5Y -0.11 0.00 0.00% 0.03 0.06 0.11 0.16
Japan 7Y -0.0580 0.00 0.00% 0.0145 0.0326 0.0553 0.0836
Japan 20Y 0.48 0.00 0.00% 0.52 0.55 0.58 0.61
Japan 30Y 0.69 0.00 0.00% 0.73 0.76 0.80 0.83
کره جنوبی 2.52 0.02 -0.02% 2.67 2.76 2.86 2.96
South Korea 52W 1.80 0.02 -0.02% 1.96 2.06 2.18 2.29
South Korea 20Y 2.53 0.01 -0.01% 2.68 2.78 2.89 3.00
کره جنوبی 2Y 1.99 0.00 0.00% 2.14 2.24 2.34 2.45
South Korea 30Y 2.52 0.01 -0.01% 2.66 2.76 2.85 2.96
South Korea 3Y 2.08 0.01 -0.01% 2.23 2.33 2.43 2.53
South Korea 5Y 2.32 0.01 -0.01% 2.47 2.58 2.68 2.79
تایلند 2.67 0.00 0.00% 2.68 2.78 2.88 2.99
سنگاپور 2.42 0.02 -0.02% 2.62 2.77 2.92 3.07
مالزی 4.10 0.00 0.00% 4.29 4.36 4.44 4.51
Philippine 6.40 0.05 0.05% 7.29 8.37 9.61 11.04
پاکستان 10.00 0.00 0.00% 9.40 9.88 10.38 10.91
قطر 4.23 0.03 0.03% 4.55 4.77 5.01 5.25
تایوان 0.88 0.00 0.00% 0.98 1.03 1.08 1.13
ویتنام 4.85 0.00 0.00% 5.02 5.22 5.44 5.66
چین 3.48 0.02 -0.02% 3.61 3.71 3.82 3.92
China 52W 3.08 0.01 0.01% 3.26 3.36 3.47 3.58
China 20Y 3.80 0.03 -0.03% 3.92 4.01 4.10 4.19
چین 2Y 3.15 0.01 0.01% 3.40 3.53 3.66 3.79
China 30Y 4.00 0.00 0.00% 4.07 4.15 4.22 4.30
China 3Y 3.26 0.00 0.00% 3.39 3.50 3.61 3.72
China 5Y 3.30 0.01 0.01% 3.45 3.56 3.67 3.78
China 7Y 3.51 0.01 -0.01% 3.59 3.66 3.73 3.80
هنگ کنگ 2.16 0.02 -0.02% 2.42 2.61 2.81 3.02
اندونزی 7.86 0.10 0.10% 8.07 8.35 8.64 8.94
Indonesia 1M 4.89 0.00 0.00% 5.98 6.78 7.69 8.72
Indonesia 52W 6.87 0.12 0.12% 7.60 8.13 8.70 9.32
Indonesia 20Y 8.23 0.07 0.07% 8.37 8.61 8.86 9.11
Indonesia 30Y 8.46 0.00 0.00% 8.69 8.89 9.10 9.31
Indonesia 3M 5.41 0.01 -0.01% 6.10 6.73 7.43 8.21
Indonesia 3Y 7.48 0.04 0.04% 7.83 8.11 8.41 8.72
Indonesia 5Y 7.78 0.11 0.11% 7.89 8.19 8.49 8.81
Indonesia 6M 5.72 0.15 -0.15% 6.20 6.83 7.53 8.30
هند 7.79 0.00 0.00% 8.06 8.29 8.52 8.76
India 52W 7.21 0.01 0.01% 7.38 7.57 7.76 7.96
هند 2Y 7.60 0.00 0.00% 7.78 7.92 8.05 8.20
India 30Y 8.07 0.04 -0.04% 8.27 8.49 8.71 8.94
India 3M 6.60 0.04 0.04% 6.55 6.66 6.77 6.89
India 3Y 7.73 0.00 0.00% 7.89 8.04 8.18 8.33
India 5Y 7.93 0.00 0.00% 8.20 8.39 8.59 8.80
India 6M 6.92 0.02 -0.02% 6.97 7.09 7.21 7.33
India 7Y 8.06 0.02 -0.02% 8.33 8.52 8.72 8.93
اسرائيل 1.97 0.00 0.00% 2.19 2.32 2.45 2.59

استرالیا قیمت روز Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19
استرالیا 2.63 0.04 -0.05% 2.71 2.84 2.98 3.12
Australia 52W 2.01 0.03 -0.03% 2.03 2.16 2.30 2.45
Australia 20Y 2.93 0.04 -0.04% 3.01 3.14 3.27 3.42
استرالیا 2Y 2.05 0.02 -0.02% 2.08 2.19 2.30 2.42
Australia 30Y 3.10 0.04 -0.04% 3.17 3.30 3.43 3.57
Australia 3Y 2.11 0.02 -0.02% 2.15 2.26 2.37 2.50
Australia 5Y 2.29 0.03 -0.03% 2.35 2.47 2.58 2.71
Australia 7Y 2.47 0.04 -0.04% 2.57 2.71 2.85 2.99
نیوزیلند 2.81 0.02 0.02% 2.90 3.02 3.15 3.29

افریقا قیمت روز Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19
آفریقای جنوبی 8.73 0.02 -0.02% 9.10 9.37 9.64 9.92
South Africa 20Y 9.53 0.02 -0.02% 9.88 10.16 10.46 10.76
آفریقای جنوبی 2Y 7.45 0.00 0.00% 7.82 8.12 8.44 8.77
South Africa 30Y 9.63 0.02 -0.02% 9.96 10.24 10.53 10.83
South Africa 3M 6.35 1.35 1.35% 8.63 10.78 13.48 16.85
South Africa 3Y 7.75 0.00 0.00% 8.08 8.35 8.63 8.93
South Africa 5Y 8.15 0.00 0.00% 8.50 8.79 9.09 9.40
کنیا 12.85 0.00 0.00% 13.35 14.09 14.87 15.69
نیجریه 14.01 0.10 0.10% 14.56 15.02 15.50 15.99
Zambia Government Bond 10y 19.33 0.00 0.00% 20.20 21.47 22.82 24.26