شاخص یاب

بازار اوراق قرضه

پیش بینی شاخص های اقتصادی
قیمت روز Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19
10Y 2.75 0.01 0.01% 2.69 2.74 2.78 2.82
10Y 1.33 0.00 0.00% 1.23 1.28 1.32 1.37
ژاپن 0.01 0.01 0.01% 0.00 0.00 0.00 0.00
آلمان 0.23 0.05 0.05% 0.17 0.19 0.21 0.22
یونان 4.18 0.06 0.06% 4.53 4.69 4.85 5.02
هلند 0.33 0.01 -0.01% 0.33 0.36 0.38 0.40
سوئیس -0.15 0.08 0.00% 0.02 0.05 0.08 0.11
نیوزیلند 2.37 0.02 0.02% 2.43 2.47 2.50 2.54
هند 7.58 0.04 0.04% 7.43 7.50 7.58 7.65
مکزیک 8.58 0.15 -0.15% 8.74 8.83 8.91 9.00
استرالیا 2.28 0.02 -0.02% 2.27 2.30 2.33 2.37
ایتالیا 2.76 0.01 0.01% 2.82 2.92 3.03 3.14
کانادا 1.97 0.00 0.00% 1.93 1.97 2.01 2.05
برزیل 9.09 0.04 -0.04% 9.34 9.49 9.64 9.80
فرانسه 0.64 0.01 -0.01% 0.67 0.70 0.73 0.77
اسپانیا 1.32 0.03 -0.03% 1.44 1.48 1.53 1.57
پرتغال 1.58 0.02 -0.02% 1.75 1.80 1.85 1.91

ایالات متحده قیمت روز Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19
10Y 2.75 0.01 0.01% 2.69 2.74 2.78 2.82
1M 2.37 0.01 -0.01% 2.48 2.54 2.61 2.68
3M 2.42 0.02 0.02% 2.49 2.52 2.56 2.59
6M 2.52 0.02 0.02% 2.57 2.60 2.62 2.65
52W 2.59 0.01 0.01% 2.64 2.67 2.70 2.73
2Y 2.58 0.01 0.01% 2.53 2.57 2.61 2.65
3Y 2.56 0.01 0.01% 2.50 2.54 2.58 2.62
5Y 2.58 0.01 0.01% 2.53 2.57 2.61 2.66
7Y 2.65 0.01 0.01% 2.60 2.64 2.68 2.73
20Y 3.06 0.01 0.01% 3.02 3.07 3.11 3.16
30Y 3.06 0.01 0.01% 3.03 3.07 3.11 3.16

اروپا قیمت روز Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19
10Y 1.33 0.00 0.00% 1.23 1.28 1.32 1.37
1M 0.60 0.01 -0.01% 0.69 0.74 0.79 0.84
3M 0.72 0.00 0.00% 0.77 0.81 0.85 0.90
6M 0.80 0.03 0.00% 0.80 0.83 0.85 0.88
52W 0.81 0.01 0.01% 0.80 0.86 0.92 0.98
3Y 0.81 0.00 0.00% 0.72 0.75 0.79 0.83
5Y 0.96 0.00 0.00% 0.86 0.90 0.94 0.98
7Y 1.06 0.00 0.00% 0.96 1.00 1.04 1.08
20Y 1.74 0.02 -0.02% 1.72 1.76 1.80 1.84
30Y 1.81 0.02 -0.02% 1.80 1.85 1.89 1.93
آلمان 0.23 0.05 0.05% 0.17 0.19 0.21 0.22
Germany 3M -0.59 0.01 -0.01% 0.05 0.10 0.15 0.21
Germany 6M -0.52 0.02 0.02% 0.03 0.06 0.10 0.13
Germany 52W -0.57 0.01 -0.01% 0.02 0.04 0.05 0.07
آلمان 2Y -0.59 0.02 -0.02% 0.02 0.05 0.07 0.10
Germany 3Y -0.55 0.01 -0.01% 0.03 0.06 0.09 0.13
Germany 5Y -0.32 0.02 -0.02% 0.03 0.06 0.09 0.13
Germany 7Y -0.10 0.02 -0.02% 0.00 0.01 0.02 0.02
Germany 30Y 0.83 0.01 -0.01% 0.82 0.85 0.88 0.90
دانمارک 0.17 0.01 -0.01% 0.16 0.17 0.19 0.21
فنلاند 0.47 0.02 -0.02% 0.50 0.53 0.56 0.59
France 20Y 1.31 0.02 -0.02% 1.33 1.36 1.39 1.43
France 30Y 1.59 0.02 -0.02% 1.61 1.64 1.67 1.70
یونان 4.18 0.06 0.06% 4.53 4.69 4.85 5.02
Greece 20Y 4.99 0.06 0.06% 5.13 5.22 5.31 5.40
ایرلند 0.97 0.01 -0.01% 0.91 0.95 1.00 1.05
هلند 0.33 0.01 -0.01% 0.33 0.36 0.38 0.40
اسلوونی 0.92 0.00 0.00% 0.99 1.03 1.07 1.11
روسیه 2Y 7.77 0.02 -0.02% 7.87 7.97 8.06 8.16
بلژیک 0.81 0.12 0.12% 0.74 0.77 0.80 0.84
France 7Y 0.19 0.01 -0.01% 0.26 0.29 0.32 0.35
Italy 20Y 3.41 0.00 0.00% 3.38 3.46 3.54 3.63
Italy 30Y 3.61 0.00 0.00% 3.59 3.65 3.72 3.79
فرانسه 0.64 0.01 -0.01% 0.67 0.70 0.73 0.77
اسپانیا 1.32 0.03 -0.03% 1.44 1.48 1.53 1.57
پرتغال 1.58 0.02 -0.02% 1.75 1.80 1.85 1.91
Portugal 7Y 1.00 0.01 -0.01% 1.19 1.24 1.31 1.37
Greece 1M 1.29 0.15 -0.15% 1.13 1.25 1.37 1.51
Greece 3M 1.45 0.03 -0.03% 1.39 1.44 1.50 1.55
Greece 6M 1.49 0.01 -0.01% 1.45 1.50 1.56 1.63
مجارستان 3.00 0.01 0.01% 3.15 3.23 3.30 3.38
ترکیه 15.32 0.04 -0.04% 16.52 16.98 17.46 17.95
نروژ 1.78 0.01 -0.01% 1.73 1.76 1.80 1.83
سوئد 0.45 0.01 -0.01% 0.43 0.45 0.47 0.49
ایسلند 5.28 0.14 -0.14% 5.54 5.61 5.67 5.74
Russia 7Y 8.18 0.01 0.01% 8.66 8.75 8.85 8.95
Russia 3Y 7.98 0.01 0.01% 8.37 8.47 8.57 8.68
Russia 5Y 8.16 0.03 0.03% 8.51 8.62 8.73 8.83
Italy 52W 0.10 0.00 0.00% 0.34 0.37 0.41 0.45
جمهوری چک 1.86 0.00 0.00% 1.92 1.97 2.01 2.06
Russia 52W 7.48 0.02 0.02% 7.56 7.67 7.78 7.90
ایتالیا 2Y 0.33 0.00 0.00% 0.52 0.57 0.63 0.69
اسلواکی 0.93 0.02 -0.02% 0.94 0.97 1.01 1.06
لهستان 2.84 0.00 0.00% 2.73 2.77 2.80 2.84
اتریش 0.44 0.00 0.00% 0.43 0.46 0.49 0.52
ایتالیا 2.76 0.01 0.01% 2.82 2.92 3.03 3.14
Italy 3Y 0.77 0.00 0.00% 1.02 1.12 1.23 1.35
Italy 5Y 1.61 0.00 0.00% 1.93 2.10 2.29 2.49
Italy 7Y 2.21 0.00 0.00% 2.43 2.56 2.69 2.84
France 1M -0.56 0.01 0.01% 0.07 0.14 0.22 0.31
France 52W -0.54 0.00 0.00% 0.01 0.03 0.04 0.06
فرانسه 2Y -0.48 0.01 -0.01% 0.02 0.05 0.08 0.11
France 3M -0.55 0.01 0.01% 0.04 0.07 0.11 0.15
France 3Y -0.34 0.01 -0.01% 0.03 0.06 0.09 0.12
France 5Y -0.03 0.02 -0.02% 0.00 0.00 0.00 0.00
France 6M -0.56 0.00 0.00% 0.03 0.05 0.08 0.11
یونان 2Y 1.44 0.00 0.00% 1.57 1.71 1.85 2.02
بلغارستان 0.85 0.00 0.00% 0.93 0.96 1.00 1.03
Euro Area EFSF -0.38 0.03 -0.03% 0.04 0.07 0.12 0.16
Italy 1M -0.29 0.00 0.00% 0.01 0.03 0.04 0.06
Italy 3M -0.25 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
لتونی 0.55 0.00 0.00% 0.55 0.55 0.55 0.55
لیتوانی 1.25 0.00 0.00% 1.17 1.19 1.21 1.22
کرواسی 2.09 0.00 -0.06% 2.13 2.17 2.20 2.24
Portugal 52W -0.39 0.00 0.00% 0.04 0.08 0.13 0.18
پرتغال 2Y -0.14 0.02 0.02% 0.03 0.07 0.11 0.15
Portugal 3M -0.35 0.02 0.02% 0.04 0.09 0.14 0.19
Portugal 3Y -0.08 0.02 0.02% 0.02 0.04 0.07 0.09
Portugal 6M -0.36 0.00 0.00% 0.04 0.09 0.15 0.21
سوئیس -0.15 0.08 0.00% 0.02 0.05 0.08 0.11
روسیه 8.29 0.02 0.02% 8.79 8.89 8.99 9.09
Russia 1M 7.70 0.00 0.00% 7.70 7.73 7.76 7.78
Russia 20Y 8.46 0.03 -0.03% 8.86 8.95 9.03 9.12
Russia 3M 7.79 0.00 0.00% 7.80 7.83 7.86 7.89
Russia 6M 8.00 0.00 0.00% 8.09 8.12 8.16 8.19
رومانی 5.21 0.11 0.11% 4.89 4.95 5.01 5.07
Portugal 20Y 2.44 0.04 -0.04% 2.64 2.69 2.74 2.79
Portugal 30Y 2.77 0.03 -0.03% 2.95 3.00 3.05 3.10
Portugal 5Y 0.39 0.00 0.00% 0.49 0.53 0.58 0.63
Netherlands 3M -0.57 0.01 0.01% 0.04 0.09 0.13 0.18
Netherlands 6M -0.55 0.00 0.00% 0.03 0.07 0.10 0.14
Spain 52W -0.35 0.01 -0.01% 0.03 0.07 0.12 0.16
Spain 3M -0.43 0.02 0.02% 0.04 0.08 0.13 0.18
Spain 6M -0.39 0.00 -0.01% 0.04 0.08 0.13 0.18
Spain 3Y -0.01 0.01 0.01% 0.00 0.01 0.01 0.01
Spain 5Y 0.28 0.01 -0.01% 0.37 0.40 0.44 0.49

امریکا قیمت روز Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19
10Y 2.75 0.01 0.01% 2.69 2.74 2.78 2.82
1M 2.37 0.01 -0.01% 2.48 2.54 2.61 2.68
3M 2.42 0.02 0.02% 2.49 2.52 2.56 2.59
6M 2.52 0.02 0.02% 2.57 2.60 2.62 2.65
52W 2.59 0.01 0.01% 2.64 2.67 2.70 2.73
2Y 2.58 0.01 0.01% 2.53 2.57 2.61 2.65
3Y 2.56 0.01 0.01% 2.50 2.54 2.58 2.62
5Y 2.58 0.01 0.01% 2.53 2.57 2.61 2.66
7Y 2.65 0.01 0.01% 2.60 2.64 2.68 2.73
20Y 3.06 0.01 0.01% 3.02 3.07 3.11 3.16
30Y 3.06 0.01 0.01% 3.03 3.07 3.11 3.16
کانادا 2Y 1.89 0.01 -0.01% 1.85 1.88 1.92 1.95
Canada 3Y 1.88 0.01 -0.01% 1.86 1.89 1.92 1.96
Canada 5Y 1.90 0.01 -0.01% 1.86 1.90 1.94 1.98
Canada 7Y 1.92 0.01 -0.01% 1.89 1.92 1.96 2.00
Brazil 52W 6.49 0.03 -0.03% 6.66 6.79 6.93 7.06
Brazil 5Y 8.32 0.07 -0.07% 8.61 8.76 8.90 9.05
کانادا 1.97 0.00 0.00% 1.93 1.97 2.01 2.05
Canada 20Y 2.17 0.01 0.01% 2.18 2.22 2.26 2.30
Canada 30Y 2.20 0.00 0.00% 2.22 2.26 2.29 2.33
برزیل 9.09 0.04 -0.04% 9.34 9.49 9.64 9.80
Canada 52W 1.89 0.01 -0.01% 1.89 1.92 1.94 1.97
Canada 3M 1.63 0.01 0.01% 1.68 1.72 1.76 1.80
کلمبیا 6.81 0.01 -0.01% 7.17 7.24 7.32 7.40
Brazil 3M 6.49 0.10 0.10% 6.43 6.50 6.56 6.63
Brazil 3Y 7.95 0.08 -0.08% 8.14 8.28 8.41 8.55
Brazil 6M 6.45 0.03 -0.03% 6.60 6.69 6.79 6.89
مکزیک 8.58 0.15 -0.15% 8.74 8.83 8.91 9.00
شیلی 4.64 0.03 0.03% 4.49 4.53 4.57 4.61
Canada 1M 1.62 0.01 0.01% 1.68 1.72 1.77 1.81
Canada 6M 1.75 0.01 0.01% 1.79 1.82 1.85 1.88
Peru 9y 5.43 0.00 0.00% 5.49 5.55 5.61 5.67
ونزوئلا 10.43 0.00 0.00% 10.43 10.43 10.43 10.43
برزیل 2Y 7.37 0.08 -0.08% 7.49 7.63 7.78 7.92

آسیا قیمت روز Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19
ژاپن 0.01 0.01 0.01% 0.00 0.00 0.00 0.00
Japan 1M -0.12 0.00 0.00% 0.01 0.03 0.04 0.06
Japan 3M -0.19 0.00 0.00% 0.02 0.03 0.05 0.07
Japan 6M -0.19 0.00 0.00% 0.01 0.03 0.05 0.06
Japan 52W -0.17 0.01 0.01% 0.01 0.01 0.02 0.03
ژاپن 2Y -0.16 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.02 0.03
Japan 3Y -0.16 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 5Y -0.15 0.00 0.00% 0.01 0.03 0.05 0.07
Japan 7Y -0.14 0.00 0.00% 0.01 0.03 0.05 0.06
Japan 20Y 0.47 0.02 0.02% 0.50 0.52 0.53 0.55
Japan 30Y 0.68 0.00 0.00% 0.72 0.74 0.76 0.77
اسرائيل 2.20 0.01 -0.01% 2.30 2.35 2.40 2.44
قطر 3.83 0.07 -0.07% 3.93 3.99 4.06 4.13
Indonesia 1M 5.83 0.00 0.00% 6.37 6.66 6.96 7.27
کره جنوبی 2Y 1.80 0.00 0.00% 1.83 1.86 1.89 1.91
ویتنام 4.93 0.00 0.00% 5.24 5.32 5.39 5.47
پاکستان 13.29 0.00 0.00% 13.39 13.64 13.90 14.15
هنگ کنگ 1.99 0.03 -0.03% 1.99 2.03 2.07 2.11
South Korea 52W 1.76 0.00 0.00% 1.76 1.79 1.82 1.85
South Korea 30Y 2.01 0.01 -0.01% 1.98 2.01 2.03 2.06
South Korea 5Y 1.86 0.01 -0.01% 1.90 1.93 1.96 1.99
کره جنوبی 1.98 0.02 -0.02% 1.97 2.00 2.03 2.05
South Korea 20Y 2.04 0.01 -0.01% 2.00 2.02 2.05 2.08
South Korea 3Y 1.80 0.00 0.00% 1.83 1.85 1.88 1.91
تایوان 0.85 0.03 -0.03% 0.86 0.88 0.89 0.91
مالزی 4.07 0.01 0.01% 4.09 4.11 4.13 4.15
China 20Y 3.48 0.04 0.04% 3.54 3.56 3.59 3.62
چین 2Y 2.64 0.02 -0.02% 2.86 2.90 2.94 2.99
China 30Y 3.75 0.01 0.01% 3.73 3.75 3.78 3.81
China 3Y 2.72 0.01 0.01% 2.90 2.93 2.96 3.00
China 5Y 2.96 0.01 0.01% 3.00 3.03 3.06 3.10
Indonesia 30Y 8.96 0.00 0.00% 8.86 8.95 9.04 9.13
China 52W 2.44 0.02 -0.02% 2.52 2.56 2.60 2.64
چین 3.15 0.01 0.01% 3.24 3.27 3.30 3.34
China 7Y 3.11 0.00 0.00% 3.19 3.21 3.23 3.26
تایلند 2.44 0.03 -0.03% 2.44 2.46 2.49 2.52
Philippine 6.46 0.00 0.00% 7.38 7.74 8.12 8.52
سنگاپور 2.22 0.00 0.00% 2.08 2.11 2.14 2.18
Indonesia 20Y 8.53 0.02 -0.02% 8.49 8.59 8.68 8.77
Indonesia 3Y 7.63 0.00 0.00% 7.76 7.86 7.96 8.07
اندونزی 8.08 0.02 -0.02% 8.11 8.22 8.33 8.43
Indonesia 52W 6.47 0.04 -0.04% 6.01 6.18 6.35 6.52
Indonesia 3M 6.13 0.01 -0.01% 6.38 6.64 6.90 7.17
Indonesia 5Y 7.99 0.01 -0.01% 7.98 8.09 8.20 8.31
Indonesia 6M 6.30 0.01 -0.01% 6.54 6.77 7.00 7.24
India 3M 6.58 0.02 0.02% 6.63 6.67 6.72 6.77
India 6M 6.73 0.01 -0.01% 6.85 6.89 6.94 6.98
هند 7.58 0.04 0.04% 7.43 7.50 7.58 7.65
India 52W 6.83 0.01 0.01% 6.89 6.97 7.05 7.13
هند 2Y 7.03 0.01 0.01% 7.08 7.14 7.19 7.25
India 30Y 7.66 0.01 0.01% 7.68 7.76 7.83 7.91
India 3Y 7.09 0.11 0.11% 7.10 7.15 7.20 7.25
India 5Y 7.35 0.01 0.01% 7.28 7.35 7.42 7.49
India 7Y 7.52 0.05 0.05% 7.46 7.53 7.59 7.66

استرالیا قیمت روز Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19
نیوزیلند 2.37 0.02 0.02% 2.43 2.47 2.50 2.54
استرالیا 2.28 0.02 -0.02% 2.27 2.30 2.33 2.37
Australia 52W 1.92 0.00 0.00% 1.95 1.99 2.04 2.08
Australia 20Y 2.62 0.01 -0.01% 2.59 2.63 2.66 2.70
استرالیا 2Y 1.89 0.01 -0.01% 1.87 1.89 1.92 1.95
Australia 3Y 1.79 0.02 -0.02% 1.79 1.82 1.84 1.87
Australia 5Y 1.94 0.02 -0.02% 1.88 1.91 1.94 1.96
Australia 7Y 2.13 0.02 -0.02% 2.06 2.09 2.12 2.16
Australia 30Y 2.81 0.02 -0.02% 2.78 2.82 2.85 2.89

افریقا قیمت روز Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19
South Africa 3M 6.46 0.64 -0.64% 6.33 6.96 7.65 8.42
South Africa 5Y 8.02 0.01 -0.01% 8.24 8.32 8.40 8.48
آفریقای جنوبی 8.82 0.04 -0.04% 9.02 9.10 9.19 9.27
South Africa 20Y 9.81 0.02 -0.02% 9.98 10.07 10.16 10.25
آفریقای جنوبی 2Y 6.28 0.04 -0.04% 6.09 6.16 6.22 6.29
South Africa 30Y 9.88 0.02 -0.02% 10.05 10.15 10.24 10.34
South Africa 3Y 7.11 0.05 -0.05% 7.13 7.20 7.28 7.35
کنیا 12.51 0.01 0.01% 12.79 13.08 13.37 13.67
نیجریه 15.12 0.01 -0.01% 15.62 15.74 15.86 15.98
Zambia Government Bond 10y 26.00 0.00 0.00% 20.09 20.69 21.31 21.96