صندوق های معاملاتی

صندوق های معاملاتی آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Satrix 40 5213 - 5213 5292 27.00 0.52% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Satrix Fini 1832 - 1830 1865 28.00 1.53% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
Satrix Indi 7783 - 7775 7922 82.00 1.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
Satrix Resi 3710 - 3692 3731 4.00 0.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
NewFunds GOVI 6082 - 6030 6082 151.00 2.55% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۰۲
Satrix RAFI 40 1460 - 1448 1468 3.00 0.21% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۰۲
Satrix Property 1931 - 1907 2024 13.00 0.67% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۷:۳۷
Ashburton MidCap 810 - 803 818 4.00 0.50% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
Ashburton Top 40 5202 - 5202 5270 2.00 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
Satrix Divi Plus 267 - 265 272 1.00 0.38% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
NewGold Debentures 14928 - 14906 15032 28.00 0.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Satrix MSCI EM Feeder 3710 - 3680 3730 10.00 0.27% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
Satrix S&P 500 Feeder 3090 - 3070 3100 25.00 0.82% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
db X-trackers MSCI USA 3018 - 2989 3020 19.00 0.63% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
ABSA Capital NewWave USD 1172 - 1165 1176 1.00 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۷:۲۶
db x trackers MSCI Japan 1136 - 1130 1138 14.00 1.25% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
db x trackers MSCI World 2516 - 2507 2528 16.00 0.64% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Satrix MSCI World Feeder 3240 - 3225 3240 30.00 0.93% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۷:۱۹
db x trackers Euro STOXX 50 5018 - 4982 5034 18.00 0.36% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Satrix Quality South Africa Portfolio 978 - 978 989 17.00 1.74% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲

صندوق های معاملاتی آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETFS Wheat 0.5158 - 0.5143 0.5162 0.00 0.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
ComStage PSI 20 6.279 - 6.266 6.301 0.03 0.53% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
iShares TecDAX UCITS 23.74 - 23.65 23.77 0.36 1.54% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
Deka MSCI Europe UCITS 12.9 - 12.84 12.9 0.23 1.82% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core DAX UCITS 107.74 - 107.12 107.94 0.94 0.88% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
Deka EURO STOXX 50 UCITS 34.65 - 34.49 34.67 0.90 2.67% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰
iShares EURO STOXX UCITS 37.77 - 37.6 37.81 1.04 2.83% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
iShares EURO STOXX 50 UCITS 34.23 - 34.07 34.24 0.37 1.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
iShares STOXX Europe 600 UCITS 37.45 - 37.28 37.48 0.42 1.13% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Automation & Robotics Acc 6.406 - 6.385 6.41 0.10 1.63% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Government Bond 20yr 4.94 - 4.94 4.94 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۷:۴۴
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 47.6 - 47.38 47.65 0.54 1.15% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰
ETFS DAX Daily 2x Short DE GO UCITS 4.75 - 4.73 4.81 0.09 1.89% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR 4.07 - 4.06 4.11 0.05 1.23% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
db x-trackers MSCI Japan UCITS 4C DR 21.12 - 21.04 21.14 0.54 2.62% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 13.04 - 12.97 13.06 0.09 0.69% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers ShortDAX Daily UCITS 1C 21.38 - 21.37 21.5 0.19 0.89% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS 4.258 - 4.226 4.259 0.06 1.33% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 36.3 - 36.12 36.32 0.40 1.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰
db x-trackers ShortDAX x2 Daily UCITS 1C 3.84 - 3.82 3.88 0.06 1.56% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS 26.34 - 26.28 26.38 0.04 0.15% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS 17.02 - 16.94 17.05 0.42 2.53% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱

صندوق های معاملاتی بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 1.974 - 1.964 1.986 0.06 2.84% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures Exp 30 Jan 20 42.15 - 41.865 42.16 0.03 0.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۱
ETFS Cocoa 2.35 - 2.337 2.35 0.14 6.38% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۷:۱۹
ETFS Coffee 1.09 - 1.089 1.111 0.04 3.30% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
ETFS WTI Crude Oil 8.795 - 8.697 8.807 0.19 2.15% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶
ETFS Leveraged Coffee ETC 1.68 - 1.68 1.68 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
iShares UK Property UCITS 593.9 - 591.1 593.9 11.84 2.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD 26.96 - 26.84 27.29 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۷:۵۰
iShares Agribusiness UCITS 33.81 - 33.81 33.81 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۹:۱۶
iShares S&P 500 USD Energy 5.265 - 5.2475 5.3025 0.06 1.15% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
iShares MSCI Korea UCITS Dist 51.795 - 51.795 51.795 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
ETFS 5x Short USD Long GBP ETC 1515 - 1504 1549 1.00 0.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
iShares S&P 500 USD Financials 7.5375 - 7.5275 7.5375 0.15 2.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 52.19 - 51.83 52.22 0.70 1.36% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 3705 - 3700 3705 45.00 1.23% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Vanguard FTSE 100 UCITS GBP Inc 32.48 - 32.38 32.48 0.21 0.65% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats 1146 - 1146 1146 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
iShares Automation & Robotics Acc 7.978 - 7.94 8.015 0.11 1.35% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
Boost Natural GAS 3X Leverage Daily 0.151 - 0.149 0.152 0.00 1.34% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶
Boost Natural GAS 3X Leverage Daily 10.6 - 10.6 10.7 0.40 3.77% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۲
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 13.0738 - 12.9956 13.0738 0.01 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶
ETFX FTSE 100 Super Short Strategy 2x GBP 890.8 - 890.41 895.61 18.20 2.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS 103.19 - 103.19 103.19 0.79 0.77% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۲۰:۵۵
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 24.68 - 24.52 24.68 0.74 3.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲

صندوق های معاملاتی آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JP Morgan Chase Alerian Exp 24 May 2024 28.56 - 28.56 28.56 1.22 4.27% ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ساعت ۱۸:۰۹
iShares Micro-Cap 93.41 - 93.41 93.41 0.90 0.96% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۹
iShares Russell 3000 157.17 - 157.17 157.17 0.98 0.62% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۹
iShares Edge MSCI Min Vol 51.73 - 51.73 51.73 0.04 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۹
iShares MSCI Italy Capped 31.73 - 31.73 31.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۹
iShares Floating Rate Bond 50.98 - 50.98 50.98 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۹
VanEck Vectors Gold Miners 22.51 - 22.445 22.51 0.15 0.67% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۱
iShares Morningstar Mid-Cap 181.63 - 181.63 181.63 1.94 1.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۹
Utilities Select Sector SPDR 50.12 - 50.07 50.12 0.03 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۱۳
iShares Morningstar Small-Cap 168.46 - 168.46 168.46 1.71 1.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۹
SPDR Barclays High Yield Bond 36.32 - 36.29 36.32 0.02 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۱
iShares MSCI USA Equal Weighted 54.85 - 54.85 54.85 0.42 0.77% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۹
ProShares UltraPro Short S&P500 10.35 - 10.28 10.36 0.08 0.78% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۱
PowerShares DB Commodity Tracking 17.1 - 17.1 17.125 0.01 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ساعت ۱:۰۲
VanEck Vectors Junior Gold Miners 32.51 - 32.51 32.52 0.94 2.89% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۱
iShares Core MSCI Emerging Markets 59.65 - 59.65 59.73 0.11 0.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۱
iShares Morningstar Mid-Cap Growth 202.25 - 202.25 202.25 1.72 0.85% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۹
iShares Morningstar Large-Cap Value 103.62 - 103.62 103.62 0.42 0.41% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۹
iShares Morningstar Small-Cap Value 143.11 - 143.11 143.11 2.21 1.54% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۹
Direxion Daily Brazil Bull 3X Shares 49.67 - 49.67 49.67 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۹
iShares Morningstar Small-Cap Growth 175.5 - 175.5 175.5 2.51 1.43% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۹
ProShares Short VIX Short-Term Futures 71.82 - 71.82 72.02 8.93 12.43% ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ساعت ۳:۰۲
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures 16.19 - 16.1352 16.28 0.06 0.37% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۱
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond 86.45 - 86.41 86.5 0.04 0.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۳:۰۷
VelocityShares 3x Inverse Crude S&P GSCI ER 14.21 - 14.21 14.21 3.45 32.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۹
Direxion Daily Junior Gold Miners Bull 3X Shares 14.46 - 14.34 14.47 0.32 2.26% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۱
VelocityShares 3x Inverse Natural Gas linked to S& 30.89 - 30.89 30.89 7.14 30.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۹

صندوق های معاملاتی مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPDR S&P 500 273.11 - 273.11 273.87 0.78 0.29% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۳:۰۷
iShares MSCI EAFE 71.42 - 71.41 71.47 0.03 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۳:۰۷
United States Oil 12.38 - 12.37 12.38 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۱
iShares Russell 2000 153.34 - 153.34 153.7 0.19 0.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۳:۰۷
iShares China Large-Cap 49.37 - 49.35 49.46 0.11 0.22% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۱
iShares MSCI Brazil Capped 45.54 - 45.535 45.63 0.04 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Financial Select Sector SPDR 28.98 - 28.98 29.07 0.12 0.40% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۱
iShares MSCI Emerging Markets 49.54 - 49.53 49.58 0.06 0.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱
iShares NAFTRAC 48.8 - 48.8 49.02 0.23 0.47% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۱
iShares MSCI China 1323.6 - 1323.6 1329.98 15.60 1.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۳:۰۷
iShares MSCI Japan 1143.2 - 1137 1143.2 4.20 0.37% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
iShares MSCI Canada 525.35 - 523.75 525.35 9.75 1.89% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
iShares MSCI Germany 616 - 616 618.14 2.01 0.33% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۵۵
iShares MSCI Eurozone 825.38 - 824 825.38 1.69 0.20% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Smartshares - DIABLOI 11.96 - 11.74 11.96 0.26 2.22% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
iShares Floating Rate Bond 944 - 944 944 2.05 0.22% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۰۱
VanEck Vectors Gold Miners 414.1 - 413 414.1 7.05 1.70% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱
iShares Short Treasury Bond 2040.15 - 2040.15 2042.25 0.15 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱
Financial Select Sector SPDR 536.41 - 536.41 536.41 1.09 0.20% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
iShares MSCI Emerging Markets 935.14 - 935.14 935.14 18.34 2.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Technology Select Sector SPDR 1219 - 1219 1219 26.00 2.13% ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ساعت ۱۸:۳۹
iShares 1-3 Year Treasury Bond 1544.42 - 1543.5 1544.42 0.53 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
iShares MSCI Europe Financials 451.83 - 451.83 451.83 2.02 0.45% ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ساعت ۲۰:۲۸
Actinver Casa de Bolsa Dlr Trac 18.25 - 18.25 18.25 0.05 0.27% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۰۱
iShares MSCI South Korea Capped 1409.7 - 1409.7 1409.7 39.70 2.90% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۱۹
iShares SP 500 Peso Hedged TRAC 43.4 - 43.3 43.6 0.62 1.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۳۱
iShares Edge MSCI USA Value Factor 1570.14 - 1570.14 1573.35 19.14 1.23% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
iShares MSCI All Country Asia ex Japan 1468 - 1468 1468 3.00 0.20% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۰۱
Consumer Discretionary Select Sector SPDR 1947 - 1947 1947 6.28 0.32% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares 137 - 136.07 137.27 1.00 0.73% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۱

صندوق های معاملاتی سووییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Emerging Markets 48.3 - 48.3 48.3578 0.08 0.16% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
iShares Core FTSE 100 UCITS 723.2 - 721 724.2 6.20 0.86% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
UBS MSCI EMU A-acc 19.554 - 19.452 19.554 0.25 1.31% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶
UBS plc S&P 500 SF A-acc 47.03 - 47.03 47.03 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
iShares MSCI Canada UCITS 154.6 - 154 154.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ ساعت ۲۰:۴۴
Lyxor MSCI India UCITS SG 19.358 - 19.358 19.358 0.40 2.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۰۱
iShares S&P 500 UCITS Dist 27.355 - 27.195 27.385 0.38 1.39% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰
UBS Irl plc MSCI USA A-acc 14.432 - 14.432 14.484 0.12 0.84% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶
db x-trackers MSCI EMU DR 3C 14.464 - 14.452 14.464 0.49 3.40% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵:۲۵
iShares MSCI Japan UCITS Dist 1643 - 1639 1646 24.00 1.48% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۷:۳۷
iShares S&P 500 USD Info Tech 8.224 - 8.177 8.224 0.44 5.68% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
iShares MSCI China A UCITS USD 4.495 - 4.495 4.495 0.17 4.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۹
Lyxor Daily Double Short SMI C 9.41 - 9.41 9.457 0.48 5.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶
iShares Automation & Robotics Acc 7.985 - 7.965 7.985 0.11 1.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
UBS plc MSCI USA hedged A-acc CHF 23.19 - 23.06 23.23 0.32 1.40% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 13.048 - 12.966 13.066 0.13 0.99% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰
UBS MSCI United Kingdom hedged A-acc 16.92 - 16.858 16.922 0.27 1.61% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc 79.15 - 79.15 79.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۹:۵۲
UBS MSCI EM Socially Responsible A-dis 15.314 - 15.292 15.5 0.02 0.14% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
UBS MSCI United Kingdom hedged A-acc USD 14.2 - 14.148 14.22 0.12 0.82% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰
PowerShares FTSE RAFI All-World 3000 UCITS 21.075 - 20.82 21.075 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 31.83 - 31.575 31.975 0.33 1.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to EU 15.15 - 15.1 15.17 0.08 0.53% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
UBS ETFs plc - MSCI Emerging Markets SF UCITS USD 51.88 - 51.52 52.17 0.44 0.86% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA 100% hedged to EUR UC 22.825 - 22.78 22.87 0.26 1.13% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶

صندوق های معاملاتی اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares S&P 500 UCITS Dist 21.995 - 21.995 21.995 0.67 3.05% ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ساعت ۱۱:۵۷
iShares AEX 53.49 - 53.49 53.49 1.43 2.75% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵:۲۵
ComStage PSI 20 6.338 - 6.338 6.338 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۴
ComStage ATX UCITS 42.92 - 42.155 42.92 0.17 0.40% ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ساعت ۱۸:۰۹
ComStage MSCI Spain 19.98 - 19.98 19.98 0.64 3.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۸
iShares SLI UCITS DE 84.25 - 84.25 84.25 2.06 2.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۱۹
ComStage DAX TR UCITS 117 - 117 117 0.44 0.38% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۹:۵۲
ComStage SDAX TR UCITS 109 - 109 109 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۱۱:۵۷
Deka EURO STOXX 50 UCITS 34.62 - 34.62 34.62 1.20 3.47% ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ساعت ۱۲:۱۵
iShares EURO STOXX UCITS 39.685 - 39.685 39.685 1.26 3.27% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۱۲:۲۰
iShares NASDAQ-100 UCITS 50.48 - 50.48 50.48 1.31 2.60% ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI Poland UCITS 19.507 - 19.507 19.507 0.01 0.07% ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۲۱
db x-trackers ATX UCITS DR 53.49 - 53.49 53.49 0.32 0.60% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۱۴
db x-trackers DAX UCITS DR 121.4 - 121.4 121.4 1.60 1.34% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۱۳
iShares Core S&P 500 UCITS 202.7 - 202.7 202.7 18.30 9.03% ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ساعت ۱۵:۰۴
iShares FTSE MIB UCITS Acc 81.48 - 81.48 81.48 1.42 1.77% ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۴
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 33.32 - 33.32 33.32 0.25 0.74% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۴:۴۹
Amundi ETF MSCI Nordic UCITS 354.25 - 354.25 354.25 3.25 0.92% ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۲۱
iShares MSCI Europe UCITS Dist 24.22 - 24.22 24.22 0.06 0.25% ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۲۱
ComStage EURO STOXX 50 NR UCITS 70.92 - 70.92 70.92 1.81 2.55% ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ساعت ۱۱:۵۷

صندوق های معاملاتی اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BBVA Accion DJ Eurostoxx 50 34.265 - 34.075 34.275 0.37 1.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
db x trackers IBEX 35 UCITS 22.66 - 22.56 22.8 0.25 1.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor Ibex 35 Inverso Diario 25.39 - 25.39 25.41 0.30 1.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers IBEX 35 (DR) 1C 23.48 - 23.4 23.51 0.25 1.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor Ibex 35 Doble Inverso Diario 3.97 - 3.97 4.01 0.10 2.52% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
Accion IBEX 35 Cotizado Armonizado FI 9.83 - 9.79 9.83 0.11 1.13% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor Ibex 35 Doble Apalancado Diario C-EUR 18.98 - 18.8 18.98 0.43 2.32% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱

صندوق های معاملاتی منطقه یورو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR 96.95 - 96.64 97.03 1.08 1.13% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS DAX 118.7 - 118.7 118.84 0.88 0.75% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰
iShares Core DAX UCITS 107.74 - 107.1 108.04 0.06 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۰۱
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR 96.72 - 96.72 96.73 0.31 0.32% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۷
db x-trackers DAX UCITS DR 121.16 - 120.74 121.32 1.04 0.87% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۷
iShares Core FTSE 100 UCITS 723.6 - 721 724 6.30 0.88% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰
iShares EURO STOXX 50 UCITS 34.23 - 34.07 34.26 0.37 1.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۷
Lyxor UCITS CAC 40 (DR) D-EUR 51.94 - 51.76 51.98 0.56 1.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۰۱
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS 71.9 - 71.43 71.9 0.96 1.35% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
ETFS DAX Daily 2x Long GO UCITS 302.2 - 299.3 302.2 2.50 0.83% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
Vanguard FTSE 100 UCITS GBP Inc 32.41 - 32.41 32.42 0.22 0.68% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Source EURO STOXX Optimised Banks 75.58 - 75.58 75.58 1.01 1.35% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۲۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 22.785 - 22.785 22.785 0.01 0.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 24.69 - 24.45 24.695 0.42 1.71% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۰۱
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 13.044 - 12.966 13.066 0.11 0.85% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۷
Boost Euro Stoxx Banks 3X Short Daily 15.43 - 15.43 15.43 0.45 2.93% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS CAC 40 Daily Double Short 4.914 - 4.899 4.939 0.10 2.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۰۱
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 36.177 - 36.12 36.31 0.31 0.86% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short 4.658 - 4.644 4.686 0.06 1.31% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۰۱
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 31.92 - 31.92 31.92 1.53 5.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Telecommunications 33.685 - 33.685 33.685 2.20 6.52% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۴۳

صندوق های معاملاتی استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares MSCI Japan 77.13 - 76.48 77.27 1.62 2.15% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۹:۰۱
BetaShares US Dollar 12.23 - 12.23 12.27 0.04 0.33% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۸:۱۹
Betashares Nasdaq 100 14.86 - 14.86 14.92 0.15 1.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۸:۱۹
BetaShares Global Banks 7.72 - 7.71 7.75 0.08 1.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۸:۲۵
Ishares Core S&P/Asx 200 24.32 - 24.31 24.45 0.03 0.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۹:۰۱
Vanguard MSCI Int Shares 65.71 - 65.71 65.84 0.39 0.60% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۸:۱۹
Vanguard Australian Shares 75.4 - 75.4 75.89 0.17 0.23% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۸:۴۹
AMP Capital Dynamic Markets 2.65 - 2.64 2.65 0.04 1.53% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۸:۴۹
BetaShares WisdomTree Japan 13.64 - 13.59 13.75 0.07 0.52% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۹:۰۱
Platinum International Fund 5.48 - 5.48 5.5 0.01 0.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۸:۴۹
Australian High Interest Cash 50.11 - 50.11 50.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۹:۲۵
iShares MSCI Emerging Markets 62.56 - 62.56 62.66 1.08 1.76% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۹:۲۵
Betashares Global Cybersecurity 6.03 - 5.99 6.06 0.07 1.17% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۷:۳۸
Montgomery Global Equities Fund 3.26 - 3.26 3.29 0.02 0.61% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۹:۰۱
Betashares Active Australian Hybrids 10.04 - 10.04 10.04 0.01 0.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۳:۴۴
BetaShares Global Agriculture Companies 5.99 - 5.99 6.02 0.07 1.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۸:۲۵
BetaShares Australian Dividend Harvester 16.02 - 16 16.08 0.08 0.50% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۸:۴۹
Platinum Asia Fund Quoted Managed Hedge Fund 5.58 - 5.57 5.6 0.02 0.36% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۸:۴۹
BetaShares Australian Equities Strong Bear Hedge 15.96 - 15.75 15.96 0.09 0.57% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۸:۴۹
Betashares U.S. Equities Strong Bear Currency Hedg 5.01 - 4.99 5.01 0.11 2.20% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۹:۰۱

صندوق های معاملاتی اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Premier JII 787 - 787 790 2.00 0.25% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۲۶
Premier LQ 45 1144 - 1144 1144 1.00 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۷:۴۳
Premier IDX30 Open 615 - 615 615 3.00 0.49% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۱۴
Premier SRI KEHATI 403 - 403 403 1.00 0.25% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۳۷
Pinnacle Enhanced Sharia 508 - 508 508 5.00 0.99% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۱۱:۲۰
Premier Indonesia Consumer 1200 - 1200 1200 10.00 0.83% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۷:۳۸
Premier Indonesia Financial 800 - 800 800 7.00 0.88% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۸:۰۱
Premier Indonesia SMinfra18 392 - 392 392 8.00 2.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۴۳
Premier Indonesia State Owned Comp 860 - 844 860 19.00 2.26% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۱۴

صندوق های معاملاتی ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETFS Cocoa 1.892 - 1.866 1.897 0.02 0.85% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰
ETFS Wheat 0.5136 - 0.5136 0.5162 0.00 0.84% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
ETFS Coffee 0.875 - 0.875 0.895 0.05 5.14% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
ETFS Natural Gas 0.0245 - 0.0241 0.0245 0.00 0.82% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶
Lyxor UCITS FTSE MIB 22.28 - 22.16 22.28 0.28 1.27% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P 500 UCITS Dist 21.98 - 21.85 21.99 0.37 1.71% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
ETFS 3X Daily Long FTSE MIB 7.868 - 7.743 7.87 0.29 3.77% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰
ETFS 3X Daily Short FTSE MIB 1.09 - 1.09 1.11 0.05 4.59% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
Boost FTSE MIB 3x Short Daily 8.69 - 8.68 8.82 0.16 1.84% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Nasdaq 100 3X Short Daily 2 - 1.97 2.03 0.08 4.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
Boost WTI Oil 3X Leverage Daily 0.9 - 0.88 0.91 0.06 7.14% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶
Solutions Ise Cyber Security Go 9.92 - 9.875 10.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۸
ETFS 3x Daily Short FTSE China 50 1.572 - 1.562 1.625 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
Boost Natural GAS 3X Leverage Daily 0.12 - 0.1183 0.1226 0.00 0.75% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 47.64 - 47.38 47.64 0.84 1.79% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS 50.07 - 50.02 50.07 1.05 2.14% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
SG Issuer ZT WTI X7 Short 18 Jun 21 0.91 - 0.87 0.95 0.12 13.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰
Lyxor UCITS FTSE MIB Daily Leveraged 8.643 - 8.533 8.643 0.23 2.73% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS 4.261 - 4.223 4.261 0.06 1.38% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰
Lyxor UCITS FTSE MIB Daily Double Short XBear 3.72 - 3.72 3.77 0.10 2.69% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
SG WTI Oil +3x Daily Leveraged Collateralized 0.3298 - 0.3201 0.3298 0.02 7.53% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS CHF A-acc 18.4 - 18.36 18.43 0.19 1.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶

صندوق های معاملاتی ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WisdomTree ISEQ 20 UCITS 13.53 - 13.53 13.53 0.09 0.67% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۹:۵۲

صندوق های معاملاتی ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Landsbref LEQ 1680 - 1680 1680 24.00 1.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۱۳:۲۷

صندوق های معاملاتی برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
It Now ISE 29.52 - 29.52 29.52 0.05 0.17% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۰۱
It Now IDIV 45.18 - 45.18 45.18 0.02 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۰۱
It Now IFNC 91.13 - 90.64 91.26 0.21 0.23% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۳۱
It Now IGCT 35.19 - 34.89 35.28 1.21 3.56% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۴۹
It Now IMAT 28.69 - 28.31 28.75 0.40 1.41% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۳۱
CAIXA Ibovespa 83.11 - 83.11 83.11 0.23 0.28% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۰۷
BB SP Dividendos 63.85 - 63.66 64.02 0.31 0.49% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۱
Ishares Ibovespa 81.56 - 81.56 81.56 0.11 0.14% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۰۷
It Now SP500 TRN 91.07 - 91.07 91.07 0.37 0.41% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۰۷
iShares IBrX Brasil 68.35 - 68.06 69.8 0.06 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۳:۰۷
It Now PIBB IBrX-50 145.68 - 145.42 145.68 0.44 0.30% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۰۷
iShares BM&FBOVESPA Small Cap 82.6 - 82.6 82.6 0.18 0.22% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۰۷
Fundo de Invest Ishares SP 500 92.95 - 92.5 93.11 0.45 0.49% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۷
It Now Ibovespa Fundo De Indice 84.73 - 84.48 84.73 0.39 0.46% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۰۷
iShares Carbono Eficiente (ICO2) Brasil 91.85 - 91.55 91.98 0.18 0.20% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۳۱
XP MALLS FDO INV IMOB FII 104.37 - 104.37 104.37 0.08 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۰۱
Brazil Realty Fundo de Investimento Imobiliario FI 13.2 - 13.2 13.2 0.20 1.52% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۲۲:۳۳
Fundo de Investimento Imobiliario FII UBS BR Receb 108.98 - 108.98 108.98 0.98 0.91% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۷
Malls Brasil Plural Fundo De Investimento Imobilia 104 - 104 104 0.01 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۰۱

صندوق های معاملاتی بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITS BEL 20 TR 59.58 - 59.21 59.75 0.56 0.95% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸

صندوق های معاملاتی بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EXPAT Bulgaria SOFIX 1.274 - 1.274 1.274 0.00 0.31% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۴

صندوق های معاملاتی پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ComStage CAC 40 UCITS 65.02 - 65.02 65.02 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۰۰
ComStage DAX TR UCITS 118.42 - 118.02 118.42 0.96 0.82% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
ComStage S&P 500 UCITS 247.25 - 245.6 247.25 4.25 1.75% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
ComStage PSI 20 Leverage 5.9 - 5.894 6.013 0.06 1.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
ComStage Nasdaq-100 UCITS 57.38 - 57.18 57.38 1.00 1.77% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
ComStage Nikkei 225 UCITS 18.052 - 17.93 18.052 0.44 2.50% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
ComStage ShortDAX TR UCITS 22.83 - 22.83 22.89 0.20 0.88% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
ComStage MSCI World TRN UCITS 48.23 - 47.9 48.23 0.78 1.63% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
ComStage EURO STOXX 50 NR UCITS 69.63 - 69.37 69.63 0.74 1.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS 43.85 - 43.85 43.85 0.64 1.48% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
ComStage Dow Jones Industrial Average TM UCITS 236.5 - 234.9 236.5 4.25 1.83% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸

صندوق های معاملاتی تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BCAP SET100 11.26 - 11.24 11.26 0.05 0.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۵۵

صندوق های معاملاتی تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fubon SZSE 100 11.12 - 10.83 11.14 0.27 2.49% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۹:۵۶
Cathay FTSE China A50 21.11 - 20.99 21.24 0.36 1.73% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۹:۵۶
Fubon SSE180 Inversed 7.03 - 6.93 7.04 0.07 1.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۹:۵۶
Capital SZSE SME Price 14.73 - 14.34 14.75 0.33 2.29% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۹:۵۶
Fubon TOPIX Inverse -1X 15 - 14.92 15 0.08 0.53% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۱۰:۳۸
Fuh Hwa CSI 300 A Shares 23.82 - 23.62 23.95 0.35 1.49% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۹:۵۶
Fubon SSE180 Leveraged 2X 46.45 - 46.1 47.18 0.75 1.64% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۹:۵۶
Fubon SSE 180 China Tracker 31.5 - 31.36 31.68 0.40 1.29% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۹:۵۶
Yuanta Daily CSI 300 Bull 2X 17.63 - 17.47 17.92 0.33 1.91% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۹:۵۶
Yuanta Daily CSI 300 Bear -1X 14.24 - 14.15 14.24 0.13 0.91% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۱۰:۳۸
Yuanta P shares Taiwan Top 50 79.7 - 79.5 79.9 0.65 0.82% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۹:۵۶
Yuanta Daily Taiwan 50 Bull 2X 34.1 - 33.9 34.14 0.50 1.49% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۹:۵۶
Yuanta Daily Taiwan 50 Bear -1X 13.42 - 13.38 13.42 0.08 0.60% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۹:۵۶
Yuanta P shares Taiwan Div Plus 25.15 - 25.15 25.24 0.35 1.39% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۹:۵۶
W.I.S.E. Yuanta/P-shares CSI 300 18.32 - 18.07 18.38 0.51 2.86% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۹:۵۶
Fubon Hang Seng H-Share Leveraged 32.95 - 32.56 33.4 0.82 2.55% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۹:۵۶
Polaris SE50 Securities Investment 32.38 - 32.06 32.46 0.43 1.35% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۹:۵۶
Yuanta SP GSCI Crude Oil ER Future 18.17 - 18.15 18.22 0.24 1.32% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۹:۵۶
Yuanta S&P US Dollar 2x Leverage ER Futures 15.94 - 15.91 15.96 0.05 0.31% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۹:۵۶
Yuanta S&P Gsci Gold 2X Leveraged Er Futures ETF 19.74 - 19.6 19.75 0.38 1.96% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۹:۵۶

صندوق های معاملاتی ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Istanbul Gold 14.92 - 14.9 15.02 0.07 0.47% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
ISE Istanbul 30 57.48 - 57.2 57.86 0.18 0.31% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
IS Investment ISE 30 38.36 - 38.22 38.66 0.10 0.26% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Finans Turk Large Cap Banks 18.91 - 18.79 19.04 0.16 0.85% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
ABD US Treasury Dolar B Type 364.6 - 363.8 366.5 1.60 0.44% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Dow Jones Istanbul 20 Type A 39.57 - 39.36 39.82 0.13 0.33% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Finansbank FTSE Istanbul Bond 272 - 271.5 272 0.60 0.22% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۰۲
Finansbank Non-Financial Istanbul 20 Type A 13.52 - 13.48 13.65 0.11 0.81% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Kuveyt Turk Participation Bank Inc Type B Gold 150.9 - 150.9 152.4 0.90 0.60% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲

صندوق های معاملاتی چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GF CSI 500 1.6 - 1.592 1.601 0.02 1.20% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۸:۰۸
GuoTai Gold 2.707 - 2.702 2.707 0.02 0.74% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۸:۲۶
ChinaAMC CSI 300 4.291 - 4.25 4.302 0.02 0.52% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۸:۲۶
HuaAn Yi Fu Gold 2.731 - 2.717 2.733 0.02 0.81% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۸:۲۶
ChinaAMC China 50 2.866 - 2.839 2.87 0.02 0.63% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۸:۲۶
Guangfa CSI Media 0.935 - 0.933 0.937 0.01 1.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۸:۲۶
E Fund Seeded CSI 300 1.685 - 1.685 1.685 0.02 1.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۵:۲۵
China Southern CSI 500 6.049 - 6.005 6.049 0.02 0.32% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۸:۲۶
Fortune SG CSI Bank ETF 1.061 - 1.053 1.064 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۸:۲۶
Huatai-PineBridge CSI 300 3.963 - 3.928 3.969 0.04 0.89% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۸:۲۶
Huatai-PineBridge CSI 500 1.198 - 1.198 1.198 0.04 3.54% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۵:۲۵
ChinaAMC MSCI China A Share 1.14 - 1.133 1.149 0.00 0.35% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۸:۲۶
Fortune SG CSI Security Agency 0.839 - 0.833 0.841 0.00 0.36% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۸:۲۶
Huatai-PineBridge SSE Dividend 3.032 - 3.004 3.032 0.01 0.33% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۸:۲۶
HuaAn Shanghai Stock Exchange 180 3.411 - 3.381 3.413 0.02 0.65% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۸:۲۶
China Southern CSI Well-off Industry 0.609 - 0.609 0.609 0.01 1.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۵:۲۵
GuoTai CSI National Defense Industry 0.724 - 0.72 0.725 0.00 0.28% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۸:۲۶
E Fund Hang Seng China Enterprises QDII 1.261 - 1.248 1.262 0.01 0.96% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۸:۰۸
China Southern CSI All Share Banking & Brokerage 0.848 - 0.848 0.848 0.01 0.59% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۵۰
GuoTai CSI All Share Investment Banking & Brokerag 0.886 - 0.879 0.888 0.00 0.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۸:۲۶

صندوق های معاملاتی دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bear DAX N 19.02 - 18.96 19.2 0.23 1.21% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Bull DAX 2 N 27.7 - 27.44 27.7 0.35 1.28% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶
Bear DAX 10 N 1.28 - 1.24 1.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
Bull DAX 10 N 171 - 167 178.1 1.20 0.70% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
Bull DAX 15 N 320 - 298.25 331.3 41.50 14.90% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶
Bear DAX 15 N I 6.52 - 6.2 7 1.03 15.80% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶
Bear EURO STOXX 15 N 3.65 - 3.65 3.65 0.12 3.40% ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۳
Danske Invest Global 94.8 - 94.5 94.8 1.40 1.50% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Sparinvest US Growth 112.5 - 111 112.9 2.30 2.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶
Danske Invest Danmark 186.1 - 183.2 186.1 2.50 1.36% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
BankInvest Hojrentelande 56.85 - 56.45 56.85 0.25 0.44% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Danske Invest Fjernosten 145.5 - 145 145.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶
Sparinvest Europa Growth 127 - 127 127.9 0.50 0.40% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
Danske Invest Europa Indeks 94.65 - 94.4 94.9 0.25 0.26% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
Danske Invest Danmark Indeks 160 - 159 160.2 2.40 1.52% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
BankInvest Virksomhedsobligatione 77.8 - 77.7 78.05 0.15 0.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
Danske Invest Global StockPicking 77.85 - 77.8 78 0.45 0.58% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
BankInvest Korte Danske Obligationer 90.4 - 90.35 90.55 0.05 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
BankInvest Lange Danske Obligationer 96.4 - 96.05 96.45 0.10 0.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
BankInvest Globale Indeksobligationer 111.6 - 111.2 111.6 0.60 0.54% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۰۸

صندوق های معاملاتی روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FinEx MSCI USA UCITS USD 2714 - 2714 2734 15.00 0.56% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
FinEx MSCI China UCITS USD 2665 - 2650 2705 15.00 0.57% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
FinEx MSCI Japan UCITS USD 2213 - 2213 2252 23.00 1.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
FinEx MSCI Germany UCITS EUR 2076 - 2073 2104.5 2.00 0.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
FinEx MSCI Australia UCITS USD 1667 - 1667 1694 15.00 0.90% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
FinEx Russian RTS Equity UCITS 2054.5 - 2048.5 2076 10.50 0.51% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
FinEx MSCI USA Info Tech UCITS USD 3693 - 3673 3715 46.00 1.26% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
FinEx Tradable Russian Corp Bd RUB 1432 - 1432 1443 7.00 0.49% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
FinEx Tradable Russian Corp Bd USD 6260 - 6250 6290 30.00 0.48% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Finex Cash Equivalents UCITS RUB He 1412.7 - 1412.5 1412.7 0.40 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
FinEx MSCI United Kingdom UCITS GBP 1804 - 1796 1813 13.00 0.73% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲

صندوق های معاملاتی هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FinEx Physically Held Gold USD 534.5 - 532 538 0.50 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
Think AEX 53.45 - 53.22 53.49 0.47 0.89% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶
iShares AEX 53.33 - 53.08 53.37 0.48 0.91% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
ETFS Physical Silver 12.76 - 12.76 12.84 0.01 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Bric 50 UCITS 28.01 - 27.68 28.01 0.44 1.60% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
iShares S&P 500 UCITS Dist 21.98 - 21.88 21.98 0.39 1.81% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶
iShares Core FTSE 100 UCITS 8.16 - 8.13 8.16 0.08 0.99% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
Think iBoxx Government Bond 13.613 - 13.587 13.635 0.05 0.35% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
iShares Core MSCI World UCITS 44.49 - 44.19 44.49 0.73 1.67% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶
iShares MSCI Japan UCITS Dist 12.47 - 12.38 12.47 0.28 2.30% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶
iShares MSCI Korea UCITS Dist 41.65 - 41.28 41.65 1.41 3.50% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
iShares MSCI World UCITS Dist 36.7 - 36.45 36.7 0.57 1.58% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
iShares MSCI Europe UCITS Dist 23.69 - 23.53 23.7 0.27 1.15% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
Vanguard FTSE Developed Europe 30.09 - 29.93 30.109 0.36 1.21% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 41.939 - 41.618 41.955 0.74 1.79% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 31.47 - 31.33 31.47 0.36 1.16% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 34.74 - 34.54 34.78 0.37 1.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 35.81 - 35.44 35.81 0.81 2.31% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
iShares European Property Yield UCITS 39.27 - 38.81 39.27 0.58 1.50% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 38.195 - 37.89 38.21 0.51 1.34% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 25.576 - 25.43 25.576 0.27 1.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸

صندوق های معاملاتی رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FDI ETF BET Tradeville 9.589 - 9.55 9.589 0.09 0.94% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۷:۱۹

صندوق های معاملاتی ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETFS Natural Gas 3 - 3 4 1.00 33.33% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۱
Nikko TOPIX Listed 1774 - 1769 1781 21.00 1.20% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۱
Nomura TOPIX Listed 1791 - 1786 1799 21.00 1.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۱
Daiwa ETF TOPIX Listed 1814 - 1812 1824 21.00 1.17% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۹:۴۹
Nomura TSE Bank Listed 201 - 200 201 2.00 1.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۱
Simplex TOPIX Bear -2x 2564 - 2536 2571 55.00 2.15% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۱
Nikko Nikkei 225 Listed 22380 - 22370 22540 230.00 1.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۱
Nomura Nikkei 225 Listed 22300 - 22240 22450 220.00 1.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۱
Simplex Nikkei 225 Bull 2x 19730 - 19560 19940 430.00 2.23% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۱
NEXT FUNDS CNX Nifty Linked 171 - 171 171 2.00 1.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۱
Simplex Nikkei 225 Bear -2x 3310 - 3270 3335 75.00 2.27% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۹:۴۹
Rakuten Nikkei 225 Leveraged 10650 - 10560 10770 220.00 2.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۹:۳۱
NEXT FUNDS Nikkei 225 Inverse 1718 - 1709 1727 23.00 1.34% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۱
NEXT FUNDS Nikkei 225 Leveraged 18720 - 18590 18960 410.00 2.24% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۱
NEXT NOTES SP500 VIX Short-Term 34900 - 34900 34900 200.00 0.57% ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ساعت ۳:۳۹
NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long 380 - 379 382 1.00 0.26% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Rakuten Nikkei 225 Double Inverse 5310 - 5260 5360 130.00 2.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۱
NEXT FUNDS Nikkei 225 Double Inverse 1377 - 1360 1389 32.00 2.32% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۹:۴۹
Daiwa ETF Japan Nikkei 225 Double Inverse 3600 - 3555 3625 80.00 2.22% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۱
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Leveraged Crude Oil 1195 - 1189 1205 30.00 2.51% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۱

صندوق های معاملاتی سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPDR Gold Shares 128.41 - 128.18 128.47 2.05 1.62% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۷:۴۳
ABF Singapore Bond 1.127 - 1.127 1.128 0.01 0.53% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۷:۱۹
SPDR Straits Times 3.46 - 3.43 3.46 0.05 1.47% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۷:۱۹
Lion-Phillip S-REIT 1.017 - 1.013 1.02 0.00 0.30% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۷:۳۱
United SSE 50 China 2.52 - 2.52 2.52 0.05 2.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۷:۰۷
iShares MSCI India SG 8.85 - 8.85 9.08 0.24 2.71% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۸:۰۱
Lyxor MSCI Korea UCITS 7 - 7 7 0.29 4.14% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۵۵
Nikko AM Singapore STI 3.52 - 3.5 3.52 0.03 0.86% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۵:۵۵
db x-trackers MSCI Russia Capped 2.861 - 2.861 2.861 0.12 4.53% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۵:۰۱
Lyxor MSCI AC Asia Pacific ex JP 6.49 - 6.49 6.49 0.11 1.72% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۵:۰۷
db x-trackers MSCI Korea UCITS DR 80.43 - 80.43 80.43 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۵:۲۵
CIMB SP Ethical Asia Pacif Div USD 0.92 - 0.92 0.92 0.01 0.99% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۷:۰۷
iShares Barclays Asia High Yld Bnd 10.68 - 10.67 10.69 0.03 0.28% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۷:۴۳
iShares JP Morgan Asia Credit Bond 10.51 - 10.51 10.51 0.03 0.29% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۷:۰۷
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 36.08 - 36.08 36.08 0.57 1.61% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۵:۲۵
db x-trackers MSCI Indonesia UCITS 1C 17.06 - 17.05 17.16 0.14 0.83% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۶:۲۰
db x-trackers MSCI Thailand UCITS DR 1C 27.8 - 27.8 27.96 0.08 0.29% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۶:۵۵
NikkoAM-StraitsTrading Asia ex Japan REIT 1.085 - 1.081 1.085 0.01 0.56% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۷:۴۳
db x-trackers MSCI Singapore IM UCITS 1C DR 1.501 - 1.501 1.501 0.03 2.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۵:۰۱
db x-trackers S&P 500 Inverse Daily UCITS 1C 15.18 - 15.18 15.25 0.22 1.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۵۵

صندوق های معاملاتی سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XACT Bear 66.86 - 66.86 67.43 1.13 1.69% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰
XACT Bull 339.5 - 336.75 339.85 5.30 1.59% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰
XACT OMXSB 424.85 - 422.7 424.85 4.75 1.13% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰
XACT Bear 2 57.73 - 57.7 58.4 1.21 2.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰
XACT Bull 2 625.5 - 618.4 626 13.00 2.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰
XACT OMXS30 180.92 - 180 180.94 1.90 1.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰
Bear DAX X12 N 0.49 - 0.49 0.49 0.05 10.20% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۵۵
Bear DAX X15 N2 2.1 - 1.95 2.1 0.08 3.81% ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ساعت ۱۲:۵۱
Bear DAX X5 AVA 12.26 - 12.17 12.55 0.10 0.82% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶
Bull DAX X5 AVA 44.53 - 44.53 44.53 0.10 0.22% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۷:۴۹
Bear DAX X15 AVA 0.25 - 0.25 0.25 0.04 16.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۸
Bull DAX X10 AVA 2 3.12 - 3.04 3.15 0.33 11.83% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰
Bull DAX X15 AVA 6 15.92 - 14.42 16.06 2.51 18.72% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰
SpotR Bear OMXS30 IC 14.6 - 14.6 14.8 0.68 4.66% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰
db x-trackers DAX UCITS DR 1194.8 - 1192.6 1198.2 19.60 1.67% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 387.35 - 387.25 388 2.20 0.57% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۰۲
Ether Tracker Euro XBT Provider 75.5 - 72.26 75.8 1.40 1.85% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider 405.87 - 389.5 406 15.86 4.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 550 - 550 550 4.00 0.73% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۷:۱۹
XACT Nordic High Dividend Low Volatility 109.72 - 109 109.76 1.04 0.96% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲

صندوق های معاملاتی عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Falcom Petrochemical 28.4 - 28.3 28.4 0.05 0.18% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۳
HSBC Amanah Saudi 20 30.8 - 30.8 30.8 2.35 8.26% ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ساعت ۱۲:۵۱
FALCOM Financial Services 28.8 - 28.8 28.8 0.10 0.35% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۰۲

صندوق های معاملاتی فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETFS Wheat 0.514 - 0.514 0.5162 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
ETFS Natural Gas 0.0243 - 0.0243 0.0243 0.00 0.41% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵:۲۵
Lyxor PEA S&P 500 C 16.94 - 16.94 16.94 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۹:۵۲
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 33.495 - 33.345 33.53 0.39 1.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF MSCI Europe UCITS 212.59 - 211.44 212.59 8.44 3.97% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰
Lyxor UCITS CAC 40 (DR) D-EUR 51.94 - 51.72 51.97 0.62 1.21% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰
Lyxor UCITS FTSE ATHEX Large Cap 1.0272 - 1.0272 1.0362 0.01 1.22% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Lyxor UCITS Daily Leverage CAC 40 17.7 - 17.56 17.75 0.40 2.31% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 22.79 - 22.68 22.79 0.17 0.75% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR 4.07 - 4.05 4.12 0.08 1.97% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 24.75 - 24.47 24.75 0.40 1.64% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰
Amundi S&P 500 EUR Hedged Daily UCITS 70.19 - 70.02 70.22 2.53 3.74% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰
Lyxor UCITS CAC 40 Daily Double Short 4.914 - 4.902 4.957 0.12 2.40% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS 4.261 - 4.225 4.261 0.06 1.31% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS MSCI Emerging Markets C-EUR 10.726 - 10.644 10.726 0.13 1.21% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short 4.66 - 4.64 4.7 0.11 2.36% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS USD 5.301 - 5.25 5.324 0.05 0.89% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS 15.194 - 15.162 15.194 0.17 1.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۴:۱۹
Amundi ETF Japan Topix EUR Hedged Daily UCITS 226.61 - 225.6 226.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF MSCI Europe Minimum Volatility UCITS 91.16 - 90.97 91.16 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۱۳
Amundi ETF iStoxx Europe Multi-Factor Market Neutr 24.715 - 24.68 24.715 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶

صندوق های معاملاتی فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bear DAX X8 NF 0.36 - 0.36 0.36 0.06 20.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ساعت ۱۸:۰۹
Bull DAX X5 NF 6.89 - 6.89 6.89 0.13 1.89% ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۱۲:۵۱
Bear DAX X12 NF 0.1 - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Finlandia Fokus 76.36 - 76.36 76.36 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bear DAX X10 NF1 1.66 - 1.66 1.66 0.02 1.22% ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ ساعت ۱۲:۱۵
Bear DAX X15 NF2 0.08 - 0.08 0.08 0.01 12.50% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۷
Bull DAX X15 NF1 41.5 - 37.85 41.5 4.51 12.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
LahiTapiola Korko 100 12.51 - 12.51 12.51 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ساعت ۰:۰۰
LahiTapiola Osake 100 17.3 - 17.3 17.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Seligson & Co OMX Helsinki 25 46.36 - 45.88 46.47 0.69 1.51% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰
Nordea Bank AB Call EURO STOXX 50 BULL SX5E X15 NF 130.58 - 130.58 130.58 19.62 15.03% ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ساعت ۱۸:۲۷
Nordea Bank AB Put DJ EURO STOXX 50 BEAR EUROPE X2 2.2 - 2.2 2.2 0.12 5.77% ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ ساعت ۱۶:۵۷
Nordea Bank AB Put EURO STOXX 50 BEAR SX5E X15 NF1 0.45 - 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۰۰

صندوق های معاملاتی کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BMO SP 500 37.78 - 37.78 37.91 0.02 0.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
iShares S&P/TSX 60 23.02 - 23.02 23.04 0.02 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱
Horizons US Dollar Currency 12.49 - 12.49 12.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱
iShares S&P/TSX Capped REIT 16.62 - 16.6 16.62 0.02 0.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
iShares S&P/TSX Global Gold 11.71 - 11.68 11.71 0.09 0.77% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
BetaPro S&P 500 2x Daily Bear 4.25 - 4.23 4.25 0.01 0.24% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱
iShares S&P/TSX Capped Energy 11 - 10.97 11 0.07 0.64% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
BetaPro Crude Oil 2x Daily Bear 6.73 - 6.73 6.74 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
BetaPro Crude Oil 2x Daily Bull 8.75 - 8.72 8.75 0.02 0.23% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
BetaPro S&P TSX 60 2x Daily Bear 6.3 - 6.3 6.3 0.02 0.32% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۰۱
BetaPro Natural Gas 2x Daily Bear 15.95 - 15.95 15.95 0.10 0.63% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۱
BetaPro Natural Gas 2x Daily Bull 3.49 - 3.49 3.49 0.01 0.29% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
iShares Core S&P 500 (CAD Hedged) 30.99 - 30.99 31.13 0.06 0.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
iShares S&P/TSX Capped Financials 37.28 - 37.28 37.32 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
iShares Core High Qual Canadian Com 20.24 - 20.24 20.24 0.04 0.20% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Horizons Medical Marijuana Life Sciences 18.15 - 18.15 18.2 0.07 0.39% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bear 10.4 - 10.4 10.46 0.12 1.15% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull 11.04 - 10.98 11.04 0.14 1.28% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
BetaPro S&P 500 VIX Short Term Futures 2x Daily Bu 2.99 - 2.98 3 0.02 0.67% ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ساعت ۰:۵۰
BetaPro S&P 500 VIX Short Term Futures Daily Inver 13.4 - 12.67 13.63 0.10 0.75% ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ساعت ۰:۵۶

صندوق های معاملاتی کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Samsung KODEX Inverse 6155 - 6155 6195 70.00 1.14% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۸:۰۲
Samsung KODEX Leverage 16505 - 16340 16555 385.00 2.39% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۸:۰۲
KB KSTAR Short-term MSB 103115 - 103110 103120 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۷:۳۸
Samsung KODEX KOSDAQ 150 15240 - 14725 15240 520.00 3.53% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۸:۰۲
MiraeAsset TIGER KOSPI 200 31850 - 31710 31850 390.00 1.24% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۸:۰۲
MiraeAsset TIGER China A300 8800 - 8765 8910 40.00 0.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۷:۴۴
Mirae Asset TIGER Kosdag 150 15230 - 14765 15230 480.00 3.25% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۸:۰۲
KB KBSTAR F-KOSDAQ150 Inverse 6255 - 6255 6475 215.00 3.44% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۸:۰۲
KB KBSTAR F-KOSDAQ150 Leverage 21205 - 20040 21205 1295.00 6.50% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۸:۰۲
KIM KINDEX Synth-China Main Land 3940 - 3915 3945 110.00 2.79% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۸:۰۲
Samsung KODEX KOSDAQ150 Leverage 22070 - 20730 22070 1270.00 6.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۸:۰۲
Kiwoom KOSEF Synth USD Futures Lev 7940 - 7920 8045 80.00 1.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۸:۰۲
Samsung KODEX KOSPI 200 Securities 31855 - 31705 31890 410.00 1.30% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۸:۰۲
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 Inverse 6055 - 6055 6240 155.00 2.56% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۸:۰۲
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 Leverage 22890 - 21535 22890 1345.00 6.24% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۸:۰۲
MiraeAsset TIGER 200 Futures Leverage 12390 - 12285 12425 290.00 2.40% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۸:۰۲
Samsung KODEX MSCI Korea Total Return 9455 - 9440 9495 75.00 0.80% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۷:۳۸
Mirae Asset TIGER 200 Futures Inverse 2X 6195 - 6180 6255 155.00 2.50% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۸:۰۲
NH QV 2X WTI Crude Oil Futures ETN(H) 42 14410 - 14345 14440 220.00 1.53% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۸:۰۲
Samsung Securities Leverage WTI Crude Oil Futures 16665 - 16635 16715 350.00 2.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۸:۰۲

صندوق های معاملاتی کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fond Burs iShares MSCI Col Rsk Whtd 14046.5 - 14046.5 14046.5 571.50 4.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۰۷
Horizons Fondo Bursatil Colombia Select de S&P 14017 - 14010.5 14017 238.50 1.73% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۴۴

صندوق های معاملاتی لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITS DAX 493.15 - 492.25 494.65 3.15 0.64% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Lyxor WIG 20 UCITS 287.45 - 286.5 292 3.55 1.23% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
Lyxor UCITS S&P 500 D-EUR 93.4 - 92.6 93.76 1.40 1.52% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲

صندوق های معاملاتی مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CIMB China 50 1.65 - 1.64 1.65 0.02 1.23% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۹:۵۲
ABF Malaysia Bond 1.146 - 1.146 1.146 0.01 0.44% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۷:۵۶
CIMB FTSE ASEAN 40 Malaysia 2.01 - 2.01 2.01 0.04 2.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۸:۰۲
FTSE Bursa Malaysia KLCI KL 1.905 - 1.905 1.905 0.01 0.26% ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ساعت ۱۰:۲۷
MyETF MSCI Malaysia Islamic Div 1.16 - 1.15 1.16 0.01 0.43% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
MyETF MSCI Sea Islamic Dividend 0.874 - 0.874 0.874 0.01 1.26% ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۷:۵۰
MyETF TR AsiaPacific ex Japan Islam 1.055 - 1.055 1.055 0.02 1.42% ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ ساعت ۶:۲۷

صندوق های معاملاتی مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OTP Tozsden Kereskedett BUX Indexkoveto 1532.4 - 1532.4 1532.4 2.60 0.17% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۷

صندوق های معاملاتی مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egyptian Exchange 30 15.4 - 15.4 15.4 0.15 0.98% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۴۹

صندوق های معاملاتی نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DNB OBX 70.85 - 70.5 70.89 0.35 0.50% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
XACT OBX NOK 71.24 - 71.04 71.52 0.22 0.31% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
Bear DAX X5 ND 5.85 - 5.85 5.85 0.44 7.52% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۷
Bear DAX X8 ND 9.25 - 9.25 9.25 0.45 5.11% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۱۲:۱۸
Bull DAX X5 ND 63.8 - 62 63.8 0.20 0.31% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۱۳
XACT Derivative Bear 37.8 - 37.8 38.3 0.82 2.17% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
XACT Derivative Bull 164.58 - 162.64 164.58 3.70 2.30% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲

صندوق های معاملاتی هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBI Gold 2811 - 2784 2811 16.60 0.59% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۴
Kotak Gold 270.6 - 269.05 270.7 1.60 0.59% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۴
Kotak Nifty 105.97 - 105.36 107.45 0.61 0.58% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۴
SBI Nifty 50 106.31 - 106.25 107.64 0.96 0.90% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۴
Bharat 22 ETF 36.45 - 36.42 37 0.48 1.32% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۴
Bharat 22 ETF 36.5 - 36.41 37 0.44 1.21% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۴
Kotak Banking 256.55 - 256.29 260.9 1.39 0.54% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۴
Kotak PSU Bank 321.5 - 319 327 7.00 2.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۴
Goldman Sachs CPSE 29.97 - 29.8 30.08 0.02 0.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۴
Goldman Sachs Banking 2563 - 2557.5 2595 23.50 0.92% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۴
ICICI Prudential Gold 281 - 278.1 281 2.00 0.72% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۱۳
ICICI Prudential Nifty 107.43 - 107.43 109.2 1.27 1.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۴
Goldman Sachs Gold BeES 2763.55 - 2743.4 2764 16.25 0.59% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۴
Goldman Sachs Nifty BeES 1082.5 - 1081.5 1097.4 10.74 0.99% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۴
Goldman Sachs Nifty BeES 1081 - 1081 1093.27 2.81 0.26% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Goldman Sachs Junior BeES 301.66 - 300.6 306.38 2.34 0.78% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۴
Goldman Sachs Liquid BeES 1000 - 999.99 1000.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۴
Goldman Sachs PSU Bank BeES 354.78 - 352.5 363.41 10.17 2.87% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۴
ICICI Prudential Midcap Select iWIN 71.88 - 71.6 71.88 0.45 0.63% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۴
Motilal Oswal Most Shares Midcap 100 21.92 - 21.81 22.07 0.03 0.14% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۴

صندوق های معاملاتی هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Value China 48 - 48 48 5.00 10.42% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۸:۰۱
ChinaAMC CSI 300 50.7 - 50.3 50.75 1.15 2.32% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۷:۳۱
Hang Seng H-Share 126.4 - 125.2 126.8 2.30 1.85% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۸:۰۱
CSOP FTSE China A50 16.52 - 16.38 16.52 0.40 2.48% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۷:۴۳
Hang Seng Index ETF 31.6 - 31 31.6 1.15 3.78% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۸:۰۱
iShares FTSE A50 China 16.08 - 15.96 16.08 0.38 2.42% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۷:۴۳
CSOP Hang Seng Daily 2X Leveraged 12.42 - 12.1 12.44 0.42 3.50% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۸:۰۱
Samsung HSI Daily 2x Leveraged Product 10.32 - 9.98 10.32 0.35 3.51% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۷:۴۳
CSOP Hang Seng Daily -1x Inverse Product 5.26 - 5.25 5.31 0.08 1.52% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۸:۰۱
AMP Capital Global Infrastructure Securities 31.25 - 31.05 31.35 0.55 1.79% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۸:۰۱
ChinaAMC Direxion Hang Seng Daily -1x Inverse 5.83 - 5.83 5.88 0.10 1.72% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۸:۰۱
ChinaAMC Direxion Hang Seng Daily 2x Leveraged 13.74 - 13.28 13.74 1.12 8.87% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۷:۴۳
ChinaAMC Direxion Hang Seng China Enterprises Dail 12.02 - 11.78 12.08 0.44 3.80% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۸:۰۱
ChinaAMC Direxion Hang Seng China Enterprises Dail 6.09 - 6.08 6.16 0.13 2.13% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۸:۰۱
CSOP Hang Seng China Enterprises Daily -1x Inverse 5.5 - 5.49 5.57 0.11 2.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۸:۰۱
CSOP Hang Seng China Enterprises Daily 2x Leverage 10.9 - 10.6 10.94 0.42 4.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۸:۰۱
E Fund Yuanta Hang Seng Index Daily (2x) Leveraged 7.78 - 7.72 7.79 0.26 3.46% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۸:۰۱
Mirae Asset Horizons Hang Seng China Enterprises D 20.4 - 20.4 20.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ساعت ۵:۰۲
Mirae Asset Horizons Hang Seng Daily -1x Inverse P 5.5 - 5.49 5.54 0.09 1.64% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۸:۰۱
Mirae Asset Horizons Hang Seng Daily 2x Leveraged 23.1 - 23 23.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ساعت ۱۱:۰۸

صندوق های معاملاتی ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VFMVN30 17330 - 17150 17490 330.00 1.94% ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۱۲:۵۱
SSIAM VNX50 ETF 13900 - 13850 13900 450.00 3.35% ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۷:۰۲

صندوق های معاملاتی یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Alpha FTSE Athex Large Cap Equities 21.75 - 21.75 21.75 0.05 0.23% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۴