شاخص یاب

صندوق های معاملاتی

صندوق های معاملاتی آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NewGold Palladium 12200 - 12100 12765 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
Satrix 40 4990 - 4990 5127 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
NewFunds GOVI 5920 - 5905 5996 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
Ashburton MidCap 680 - 680 697 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
NewGold Platinum 11042 - 11042 11279 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳

صندوق های معاملاتی آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETFS Energy 3.596 - 3.596 3.596 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Gasoline 24.35 - 24.35 24.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
HSBC EURO STOXX 50 34.7 - 34.7 34.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Daily Short Wheat 90.23 - 90.23 90.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
Coba 1x HSIF Daily Long 178.93 - 178.93 178.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳

صندوق های معاملاتی بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 1.834 - 1.805 143.166 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
Source S&P 500 UCITS 501.14 - 500.1 505.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures Exp 30 Jan 20 31.99 32.06 31.99 32.7685 1.36 4.27% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۳
ETFS Natural Gas 0.0333 - 0.0332 0.0333 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Daily Short Petroleum 48.23 - 48.23 48.23 1.44 3.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۳۲

صندوق های معاملاتی آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares CMBS 50.1 50.17 50.1 50.17 0.05 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۴
Global X Guru 31.52 31.62 31.52 31.62 0.09 0.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۴
Renaissance IPO 29.69 29.68 29.68 29.69 0.13 0.44% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۴
Sit Rising Rate 24.76 - 24.76 24.76 0.06 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۴
SPDR MSCI ACWI IMI 78.15 - 78.15 78.15 0.81 1.04% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۴

صندوق های معاملاتی مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPDR S&P 500 281.75 281.65 281.49 281.75 0.98 0.35% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۳
iShares MSCI EAFE 65.51 65.535 65.51 65.58 0.05 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۳
iShares Russell 2000 166.07 165.95 165.95 166.07 0.42 0.25% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۳
iShares China Large-Cap 40.6 40.575 40.49 40.6 0.26 0.64% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۳
iShares MSCI Brazil Capped 33.81 33.815 33.81 33.83 0.03 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۳

صندوق های معاملاتی سووییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Emerging Markets 40.71 40.7 40.6943 40.71 0.12 0.28% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۳
iShares Core FTSE 100 UCITS 746.3 - 744.3 757.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
iShares SMI 92.41 - 92.29 93.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
UBS Gold USD 115.14 - 115.14 116.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
iShares SLI CHF 154.48 - 154.48 156.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳

صندوق های معاملاتی اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares TecDAX UCITS 26.93 - 26.93 26.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۴
iShares NASDAQ-100 UCITS 63.57 - 63.57 63.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
db x-trackers DAX UCITS DR 119.8 - 119.8 119.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۴:۰۲
ComStage SDAX TR UCITS 114.3 - 114.3 114.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۴:۰۲
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 47.24 - 47.24 47.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۴:۰۲

صندوق های معاملاتی منطقه یورو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR 92.19 - 91.9 93.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 19.712 - 19.66 19.986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short 4.446 - 4.372 4.446 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Core DAX UCITS 104.74 - 104.66 107.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers DAX UCITS DR 117.88 - 117.88 120.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳

صندوق های معاملاتی اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BBVA Accion DJ Eurostoxx 50 33.5 - 33.5 34.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor Ibex 35 Inverso Diario 25.68 - 25.27 25.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor Ibex 35 Doble Inverso Diario 4.03 - 3.9 4.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
Accion IBEX 35 Cotizado Armonizado FI 9.38 - 9.36 9.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor Ibex 35 Doble Apalancado Diario C-EUR 17.8 - 17.72 18.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳

صندوق های معاملاتی استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ANZ SP 500 High Yield Low Vol 13 - 13 13 0.03 0.23% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
VanEck Vectors Australian Banks 28.18 - 28.18 28.18 0.06 0.21% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
iShares MSCI South Korea Capped AUD 87.84 87.94 87.06 87.94 0.74 0.84% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
iSharesEurope 60.38 60.4 60.28 60.42 0.97 1.61% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
SPDR S&P/ASX 50 58.27 58.34 57.98 58.34 0.05 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲

صندوق های معاملاتی اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Premier LQ 45 950 - 950 950 3.00 0.32% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۰۲
Premier Indonesia Financial 628 - 628 628 5.00 0.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۰۲
Premier IDX30 Open 507 - 504 511 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۲:۰۵
Premier SRI KEHATI 344 - 344 344 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۲:۰۵
Premier JII 633 - 633 633 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۹:۳۴

صندوق های معاملاتی ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UBS ETF - MSCI United Kingdom 100% hedged to EUR U 18.96 - 18.96 19.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS CHF A-acc 18.91 - 18.91 19.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
Amundi Index Solutions S&P 500 DR 64.6 - 64.6 64.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۳:۳۴
Amundi Index Solutions MSCI World DR 62.12 - 62.12 62.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۳:۳۴
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate 51.1 - 51.1 51.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۳:۳۴

صندوق های معاملاتی ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WisdomTree ISEQ 20 UCITS 13.5 - 13.5 13.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳

صندوق های معاملاتی ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Landsbref LEQ 1485 - 1485 1500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳

صندوق های معاملاتی برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
It Now ISE 27.45 - 27.45 27.45 0.35 1.28% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۳۲
It Now IDIV 40.85 40.97 40.8 40.98 0.13 0.32% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۳۲
It Now IGCT 32 - 32 32 0.30 0.94% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۳۲
CAIXA Ibovespa 76.13 - 76.13 76.13 1.47 1.93% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۳۲
Ishares Ibovespa 74.39 74.41 74.34 74.45 0.07 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۳۲

صندوق های معاملاتی بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITS BEL 20 TR 56.6 - 56.6 57.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳

صندوق های معاملاتی بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EXPAT Bulgaria SOFIX 1.115 - 1.115 1.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲

صندوق های معاملاتی پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ComStage DAX TR UCITS 115.14 - 115.14 117.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage S&P 500 UCITS 281.2 - 281.2 283.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage PSI 20 Leverage 6.163 - 6.163 6.329 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage Nasdaq-100 UCITS 68.09 - 68.09 68.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage Nikkei 225 UCITS 19.304 - 19.304 19.372 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳

صندوق های معاملاتی پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares MSCI Chile Capped 44.1 - 44.1 44.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۱:۳۳

صندوق های معاملاتی تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BCAP SET100 10.7 10.72 10.67 10.72 0.05 0.47% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
BCAP Mid Small CG 8.9 8.91 8.88 8.91 0.07 0.79% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲

صندوق های معاملاتی تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fubon NIFTY 24.1 24.09 24.02 24.1 0.07 0.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
Fubon TOPIX 21.62 21.65 21.46 21.65 0.05 0.23% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
Fubon SZSE 100 8.92 8.91 8.78 8.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
Fubon MSCI Taiwan 51 51.05 50.65 51.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
Cathay FTSE China A50 17.59 17.51 17.25 17.6 0.02 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲

صندوق های معاملاتی ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Istanbul Gold 20.95 - 20.92 21.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
ISE Istanbul 30 45.97 - 45.97 47.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
IS Investment ISE 30 30.9 - 30.9 32.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
ABD US Treasury Dolar B Type 584.9 - 584.9 599 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
Dow Jones Istanbul 20 Type A 31.08 - 31.08 32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳

صندوق های معاملاتی چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fortune SG CSI Bank ETF 0.897 0.892 0.89 0.899 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
GF CSI 500 1.377 1.371 1.371 1.382 0.01 0.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
E Fund ChiNext 1.402 1.395 1.387 1.412 0.01 0.50% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
E Fund SZSE 100 3.876 3.848 3.811 3.886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
Harvest CSI 300 3.645 3.622 3.61 3.651 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲

صندوق های معاملاتی دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sparinvest US Growth 118.9 - 118.9 120.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
Bear DAX 2 N 13.15 - 13.15 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
Bull DAX 15 N 55.82 - 55.82 82.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
Bear DAX 15 N I 2 - 1.51 2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
Danske Invest Global 104.1 - 104.1 105.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳

صندوق های معاملاتی روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FinEx MSCI USA UCITS USD 3366 - 3323 3393 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
FinEx MSCI China UCITS USD 2595 - 2560 2600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
FinEx MSCI Germany UCITS EUR 2224.5 - 2198 2259.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
FinEx MSCI Australia UCITS USD 1990 - 1956 2019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
FinEx Russian RTS Equity UCITS 2125 - 2112 2194.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳

صندوق های معاملاتی هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FinEx Physically Held Gold USD 558 - 552 559 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Physical Palladium 70.43 - 70 73.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
iShares AEX 55.46 - 55.38 56.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Europe UCITS Dist 23.85 - 23.82 24.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 34.53 - 34.53 35.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳

صندوق های معاملاتی رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FDI ETF BET Tradeville 10.05 - 10.05 10.058 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴

صندوق های معاملاتی ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Simplex TOPIX Bear -2x 2556 2562 2544 2596 36.00 1.43% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
Simplex Nikkei 225 Bull 2x 20540 20570 20090 20650 100.00 0.49% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
Simplex Nikkei 225 Bear -2x 2963 2961 2947 3030 12.00 0.41% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
SMAM REIT 1782 - 1782 1782 2.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
MAXIS TOPIX 1728 1731 1716 1732 14.00 0.81% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲

صندوق های معاملاتی سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares MSCI India SG 8.78 8.8 8.78 8.8 0.05 0.57% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
SPDR Gold Shares 111.11 111 110.25 111.11 1.24 1.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
db x-trackers MSCI Brazil 4.045 - 4.045 4.045 0.27 7.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
db x-trackers MSCI Pakistan IM UCITS 1C 1.62 - 1.62 1.62 0.02 1.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
db x-trackers MSCI India UCITS 1C 12.1 12.08 12.08 12.1 0.10 0.83% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۰۲

صندوق های معاملاتی سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bull DAX X15 AVA 6 2.6 - 2.6 3.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
Bitcoin Tracker One XBT 285 - 278.32 285 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider 274.55 - 267.33 274.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
XACT Nordic High Dividend Low Volatility 116.42 - 116.28 117.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
XACT OMXSB 438.55 - 438.55 444.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳

صندوق های معاملاتی عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FALCOM Financial Services 31 - 31 31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۰۴
Falcom Petrochemical 34.1 - 34.1 34.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۱۳:۰۵
HSBC Amanah Saudi 20 33.05 - 33.05 33.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۰۴

صندوق های معاملاتی فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITS CAC 40 Daily Double Short 4.471 - 4.295 4.487 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 32.55 - 32.515 33.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Gold Bullion Securities 98.12 - 98.12 98.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS MSCI World D-EUR 183.83 - 183.83 185.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR 25.46 - 25.39 25.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳

صندوق های معاملاتی فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bull DAX X15 NF1 7.15 - 10.09 9.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
Seligson & Co OMX Helsinki 25 48.41 - 48.15 49.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
Nordea Bank AB Put DJ EURO STOXX 50 BEAR EUROPE X2 1.96 - 1.96 1.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
Bear DAX X8 NF 0.3 - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۰۳
Bear DAX X12 NF 0.1 - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳

صندوق های معاملاتی قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al Rayan Qatar 23.7 - 23.7 23.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰

صندوق های معاملاتی کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BMO MSCI EAFE 18.41 18.45 18.41 18.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۳
Horizons Gold 10.54 10.58 10.54 10.58 0.05 0.47% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۳
BMO Junior Gold 7.22 7.21 7.21 7.25 0.06 0.83% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۳
BMO US Dividend 31.95 31.9 31.9 31.95 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۳
BMO China Equity 24.3 24.29 24.2 24.3 0.09 0.37% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۳

صندوق های معاملاتی کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KB KBSTAR ESG SRI 9260 9280 9225 9280 135.00 1.46% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
KB KSTAR Top5 Group 5520 5515 5450 5520 25.00 0.45% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
Hanwha ARIRANG KOSPI 22685 22715 22535 22750 265.00 1.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
Kiwoom KOSEF KRX 100 4685 4695 4650 4705 55.00 1.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
Samsung KODEX KTOP30 14680 14705 14590 14705 130.00 0.89% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲

صندوق های معاملاتی کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Horizons Fondo Bursatil Colombia Select de S&P 13924 - 13924 13924 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
Fond Burs iShares MSCI Col Rsk Whtd 13982 - 13982 13982 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۲۱:۰۵

صندوق های معاملاتی لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITS DAX 505.4 - 505 505.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۹:۳۴
Lyxor UCITS S&P 500 D-EUR 109.46 - 109.3 109.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۹:۳۴
Lyxor WIG 20 UCITS 271.8 - 271.8 275 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۹:۰۴

صندوق های معاملاتی مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CIMB China 50 1.515 - 1.515 1.515 0.01 0.33% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۰۲
MyETF MSCI Sea Islamic Dividend 0.814 - 0.814 0.814 0.01 0.74% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۷:۰۲
FTSE Bursa Malaysia KLCI KL 1.85 - 1.85 1.85 0.02 1.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۶:۳۲
MyETF MSCI Malaysia Islamic Div 1.15 - 1.12 1.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۳:۳۴
MyETF TR AsiaPacific ex Japan Islam 1.065 - 1.065 1.065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۷:۰۳

صندوق های معاملاتی مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OTP Tozsden Kereskedett BUX Indexkoveto 1416.2 - 1407.8 1416.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲

صندوق های معاملاتی مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egyptian Exchange 30 16.25 - 16.25 16.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۱۶

صندوق های معاملاتی نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XACT Derivative Bull 194.7 - 194.56 200.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
DNB OBX 78 - 78 79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
XACT OBX NOK 78.57 - 78.57 79.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
Bear DAX X5 ND 5.33 - 5.33 5.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
XACT Derivative Bear 30.71 - 29.85 30.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳

صندوق های معاملاتی هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBI Nifty 50 116 115.87 115.75 116 0.08 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
Quantum 1150.4 - 1150.4 1150.4 6.70 0.59% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
SBI Gold 2646 2652.25 2646 2652.25 26.00 0.98% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
UTI Gold 2630 2630.5 2630 2630.5 18.00 0.68% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
Axis Gold 2619 - 2619 2619 6.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲

صندوق های معاملاتی هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares DAX 8.63 8.76 8.63 8.76 0.13 1.51% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
iShares DAX 1.26 1.27 1.25 1.27 0.01 0.79% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
Value China 40.2 40.05 40 40.25 0.20 0.50% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
Value Japan 14.5 - 14.5 14.5 0.02 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
Value Taiwan 44.2 44.4 44.05 44.4 0.20 0.45% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲

صندوق های معاملاتی ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VFMVN30 15380 15360 15350 15460 220.00 1.43% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
SSIAM VNX50 ETF 12900 13000 12900 13100 110.00 0.85% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۸:۰۲

صندوق های معاملاتی یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Alpha FTSE Athex Large Cap Equities 19.28 - 19.28 19.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴