شاخص یاب

صندوق های معاملاتی

صندوق های معاملاتی آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ashburton Global 1200 4326 - 4326 4326 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۳
Satrix Quality South Africa Portfolio 802 - 802 802 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۳
AMI BIG50 EX-SA 1355 - 1355 1355 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۵:۰۳
Satrix MSCI EM Feeder 3755 - 3755 3755 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۵:۰۳
Satrix S&P 500 Feeder 3855 - 3855 3855 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۵:۰۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ComStage PSI 20 5.617 - 5.617 5.669 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
ETFS Softs 3.14 - 3.14 3.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
ETFS Grains 2.69 - 2.69 2.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
ETFS Silver 12.55 - 12.55 12.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
ETFS Long JPY 42.34 - 42.34 42.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 1.964 - 1.946 150.646 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Source S&P 500 UCITS 484.07 - 480.61 486.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures Exp 30 Jan 20 37.94 - 34.56 38.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
ETFS Natural Gas 0.0364 - 0.0352 0.0364 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 128.43 - 128.36 128.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Renaissance IPO 26.26 - 26.14 26.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
iShares MSCI BRIC 37.69 - 37.49 38.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
iShares US Insurance 61.46 - 61.19 61.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
United States Copper 17.39 - 17.3 17.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Global X MSCI Nigeria 18.13 - 18.05 18.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPDR S&P 500 269.63 - 269.27 275.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
iShares MSCI EAFE 62.24 - 62.14 63.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
United States Oil 14.04 - 14.02 14.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
iShares Russell 2000 150.09 - 149.29 153.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
iShares China Large-Cap 39.285 - 39.205 40.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی سووییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Emerging Markets 37.644 - 37.515 38.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
iShares Core FTSE 100 UCITS 688.8 - 686.9 693.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Vanguard FTSE Japan USD 30 - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Vanguard FTSE North America 67.66 - 67.66 67.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Vanguard FTSE Developed Europe 32.86 - 32.86 32.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
db x-trackers DAX UCITS DR 114.98 - 114.98 114.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
iShares TecDAX UCITS 24.88 - 24.88 24.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
iShares NASDAQ-100 UCITS 60.89 - 60.89 60.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
Deka DAX UCITS 107.2 - 107.2 107.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷:۳۳
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 91.3 - 91.3 91.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی منطقه یورو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR 86.08 - 85.63 86.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Core DAX UCITS 97.67 - 96.81 98.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
iShares Core FTSE 100 UCITS 691.5 - 687.7 693.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Banks C-EUR 90.01 - 86.33 90.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short 4.953 - 4.907 5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BBVA Accion DJ Eurostoxx 50 31.51 - 31.47 31.715 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Lyxor Ibex 35 Inverso Diario 27.39 - 27.27 27.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Lyxor Ibex 35 Doble Inverso Diario 4.56 - 4.52 4.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Accion IBEX 35 Cotizado Armonizado FI 8.76 - 8.72 8.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Lyxor Ibex 35 Doble Apalancado Diario C-EUR 15.42 - 15.28 15.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iSharesEurope 59.2 - 59.15 59.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۳۳
iShares Asia 50 79.92 - 79.8 81.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۳۳
iSharesGlobal 100 65.56 - 65.36 65.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۳۳
ETFS Physical Gold 163.59 - 163.19 163.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۳۳
iShares MSCI Japan 78.72 - 78.55 79.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Premier JII 663 - 663 663 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۳۳
Premier LQ 45 972 - 972 972 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۳۳
Premier IDX30 Open 518 - 518 518 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۳۳
Premier SRI KEHATI 355 - 355 355 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۳۳
Premier Indonesia Financial 601 - 589 601 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETFS Short Coffee 46.87 - 46.87 48.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Boost Levdax 3X Daily 169.13 - 167.38 174 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
SPDR MSCI Europe UCITS 184.24 - 184.24 184.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Amundi MSCI China UCITS 246.8 - 246.8 249.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Amundi MSCI India UCITS 441.25 - 439.74 441.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WisdomTree ISEQ 20 UCITS 12.4 - 12.4 12.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Landsbref LEQ 1480 - 1480 1480 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BB SP Dividendos 60.46 - 60.46 61.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Ishares Ibovespa 81.74 - 81.23 82.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
It Now SP500 TRN 103.89 - 103.86 105.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
XP MALLS FDO INV IMOB FII 95.3 - 94.54 95.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
iShares BM&FBOVESPA Small Cap 78.5 - 78.1 79.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITS BEL 20 TR 51.8 - 51.74 52.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EXPAT Bulgaria SOFIX 1.077 - 1.077 1.077 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۵:۰۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ComStage DAX TR UCITS 104.06 - 104.06 104.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
ComStage S&P 500 UCITS 263.9 - 263.9 265.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
ComStage PSI 20 Leverage 5.073 - 5.073 5.168 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
ComStage Nasdaq-100 UCITS 63.8 - 63.8 64.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
ComStage Nikkei 225 UCITS 18.536 - 18.536 18.656 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares MSCI Chile Capped 44.1 - 44.1 44.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۱:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BCAP SET100 10.67 - 10.65 10.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
BCAP Mid Small CG 8.81 - 8.75 8.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cathay Nikkei 225 8.83 - 8.83 8.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۰۳
Taishin MSCI China 18.39 - 18.39 18.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۰۳
Fuh Hwa EM 10+ Bond 18.76 - 18.76 18.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۰۳
Cathay FTSE China A50 5.85 - 5.85 5.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۰۳
Fubon Hang Seng H-Share 19.36 - 19.36 19.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۰۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Istanbul Gold 20.73 - 20.55 21.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
ISE Istanbul 30 48.06 - 47.5 48.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
IS Investment ISE 30 32.3 - 31.86 32.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Finans Turk Large Cap Banks 11.5 - 11.32 11.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
ABD US Treasury Dolar B Type 562.2 - 555 566.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
E Fund ChiNext 1.231 - 1.227 1.253 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
DaCheng CSI 100 1.444 - 1.433 1.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
E Fund SZSE 100 3.523 - 3.516 3.608 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
Harvest CSI 300 3.53 - 3.52 3.618 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
Harvest CSI 500 4.429 - 4.418 4.487 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sparinvest US Growth 111.45 - 111.45 113.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Bull DAX 15 N 12.46 - 11.84 15.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Bear DAX 15 N I 3.94 - 3.53 4.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
SKAGEN Global A 1291 - 1291 1307.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
SKAGEN Kon-Tiki A 576.7 - 572.1 586.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FinEx MSCI China UCITS USD 2340 - 2295 2350 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
FinEx MSCI Germany UCITS EUR 2011.5 - 1997 2018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
FinEx MSCI Australia UCITS USD 1756 - 1750 1761 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
FinEx Russian RTS Equity UCITS 2187 - 2168 2190.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
FinEx MSCI USA Info Tech UCITS USD 4431 - 4420 4485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FinEx Physically Held Gold USD 565.5 - 562.5 568 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
iShares AEX 51.01 - 50.85 51.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
iShares MSCI Europe UCITS Dist 22.21 - 22.18 22.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 31.91 - 31.83 32.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 32.15 - 32 32.355 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FDI ETF BET Tradeville 10.602 - 10.602 10.602 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۵:۰۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Samsung KODEX Samsung Group 6560 - 6560 6560 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۰۳
Simplex TOPIX Bear -2x 2573 - 2495 2573 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
Simplex Nikkei 225 Bull 2x 20440 - 20440 21130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
Simplex Nikkei 225 Bear -2x 2905 - 2816 2905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
ETFS Corn 90 - 90 91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NikkoAM-StraitsTrading Asia ex Japan REIT 1.08 - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۵:۰۳
iShares JP Morgan Asia Credit Bond 13.89 - 13.89 13.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
SPDR S&P 500 277.37 - 277.37 277.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۳۳
SPDR Gold Shares 115.68 - 115.68 115.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۳۳
ABF Singapore Bond 1.122 - 1.122 1.122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bull DAX X15 AVA 6 0.57 - 0.49 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Bitcoin Tracker One XBT 272.65 - 271.93 274.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider 263 - 263 265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
XACT Nordic High Dividend Low Volatility 109.44 - 109.04 110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
XACT Bear 63.58 - 63.46 64.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FALCOM Financial Services 29.6 - 29.6 29.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
HSBC Amanah Saudi 20 30.2 - 30.2 30.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۰۲
Falcom Petrochemical 34.1 - 34.1 34.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۱۳:۰۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC MSCI Brazil UCITS 16.95 - 16.95 16.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Lyxor Smart Cash UCITS 992.9 - 992.9 992.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Lyxor CSI 300 A-Share C 98.98 - 98.98 99.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Amundi ETF FTSE MIB UCITS 35.6 - 35.5 35.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Lyxor Euro Stoxx 300 DR D 130.56 - 130.56 131.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bull DAX X15 NF1 1.67 - 1.58 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Seligson & Co OMX Helsinki 25 44.88 - 44.8 45.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Bear DAX X10 NF1 1.36 - 1.36 1.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۵:۳۳
LahiTapiola Osake 100 18.38 - 18.38 18.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Bear DAX X15 NF2 0.06 - 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al Rayan Qatar 23.7 - 23.7 23.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

صندوق های معاملاتی کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Horizons Silver 8.01 - 8 8.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Purpose US Cash 100.14 - 100.14 100.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
BMO Mid Federal Bond 15.63 - 15.62 15.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
BetaPro Silver 2x Daily Bear 7.96 - 7.82 7.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Horizons SP TSX Capped Energy 18.25 - 18.13 18.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KB KSTAR KOSPI 200 27470 - 27470 27470 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۰۳
KIM KINDEX Inverse 8545 - 8545 8545 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۰۳
KB KSTAR Top5 Group 5135 - 5135 5135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۰۳
KIM KINDEX Leverage 4735 - 4735 4735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۰۳
MiraeAsset TIGER IT 19725 - 19725 19725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۰۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Horizons Fondo Bursatil Colombia Select de S&P 12881 - 12881 12881 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Fond Burs iShares MSCI Col Rsk Whtd 13982 - 13982 13982 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۲۱:۰۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITS DAX 473.5 - 473.5 473.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Lyxor WIG 20 UCITS 267.35 - 267.35 267.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Lyxor UCITS S&P 500 D-EUR 107 - 107 107 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MyETF Dow Jones Islamic Market U.S. Titans 50 1.04 - 1.04 1.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۰۳
CIMB China 50 1.5 - 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۳۳
CIMB FTSE ASEAN 40 Malaysia 1.8 - 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۳۳
FTSE Bursa Malaysia KLCI KL 1.825 - 1.825 1.825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
MyETF TR AsiaPacific ex Japan Islam 1.01 - 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OTP Tozsden Kereskedett BUX Indexkoveto 1457 - 1457 1457 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egyptian Exchange 30 14.25 - 14.25 14.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DNB OBX 78.36 - 78.36 78.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
XACT OBX NOK 78.84 - 78.84 78.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
XACT Derivative Bear 30.14 - 30.14 30.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
XACT Derivative Bull 195.7 - 195.7 195.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Bear DAX X5 ND 6.53 - 6.53 6.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۴:۰۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBI Nifty 50 103.53 - 102.9 103.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
SBI Gold 2885.05 - 2864 2890 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
UTI Gold 2861.05 - 2836 2871 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
HDFC Gold 2929.9 - 2885 2929.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Kotak Gold 281.75 - 279.55 282 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares DAX 9.21 - 9.2 9.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
iShares DAX 8.16 - 8.16 8.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
iShares DAX 1.17 - 1.17 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Value China 38.2 - 38 38.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
WISE CSI HK 100 23.1 - 23.1 23.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VFMVN30 15300 - 15300 15300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۳۳
SSIAM VNX50 ETF 12800 - 12800 12800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Alpha FTSE Athex Large Cap Equities 16.39 - 16.39 16.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
بیشتر