شاخص یاب

صندوق های معاملاتی

صندوق های معاملاتی آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Satrix Fini 1648 - 1595 1648 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
NewFunds GOVI 5807 - 5807 5940 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
NewGold Debentures 16710 - 16645 16871 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Satrix ILBI Portfolio 572 - 572 572 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Satrix MSCI EM Feeder 3860 - 3860 3928 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵

صندوق های معاملاتی آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETFS Energy 3.539 - 3.539 3.539 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
HSBC EURO STOXX 50 36.45 - 36.45 36.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
UBS-ETF FTSE 100 I 9.67 - 9.67 9.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
CS (IE) on MSCI Europe 4.98 - 4.98 4.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi MSCI China UCITS 273.77 - 273.77 273.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴

صندوق های معاملاتی بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 1.909 - 1.909 146.473 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Source S&P 500 UCITS 489.01 - 485.58 489.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures Exp 30 Jan 20 32.79 32.8 32.77 32.8 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۰۵
ETFS Natural Gas 0.0326 - 0.0326 0.0331 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
ETFS Short Precious Metals DJ UBSCI 23.53 - 23.53 23.53 0.11 0.47% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۵:۳۳

صندوق های معاملاتی مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPDR S&P 500 275.5 275.48 275.32 275.5 0.10 0.04% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۳۳
iShares MSCI EAFE 67.52 67.54 67.48 67.54 0.07 0.10% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۳۳
iShares Russell 2000 168.61 168.66 168.47 168.68 0.10 0.06% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۳۳
iShares China Large-Cap 44.97 44.945 44.945 44.975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۰۵
iShares MSCI Brazil Capped 32.72 32.725 32.72 32.865 0.22 0.67% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۰۵

صندوق های معاملاتی آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VanEck Vectors Gold Miners 22.05 22.02 22.02 22.1315 0.12 0.54% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۳۳
Utilities Select Sector SPDR 50.19 50.21 50.09 50.21 0.19 0.38% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۳۳
ishares S&P 500 278.67 278.66 278.49 278.67 0.05 0.02% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۳۳
SPDR Gold Shares 120.8 120.83 120.8 120.86 0.06 0.05% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۳۳
Vanguard S&P 500 254.25 254.21 253.94 254.25 0.12 0.05% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۳۳

صندوق های معاملاتی سووییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Emerging Markets 43.19 43.205 43.19 43.205 0.04 0.08% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۰۵
iShares Core FTSE 100 UCITS 752.3 - 747.38 753 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
iShares SMI 88.38 - 88.03 88.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
iShares SLI CHF 151.5 - 151 151.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
ZKB Gold AA CHF 387.7 - 387.25 390.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵

صندوق های معاملاتی اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares TecDAX UCITS 25.8 - 25.8 25.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 213.6 - 213.6 213.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Deka EURO STOXX 50 UCITS 34.595 - 34.595 34.595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
ComStage SDAX TR UCITS 115.1 - 115.1 115.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۴
iShares STOXX Europe 50 UCITS 30.96 - 30.96 30.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۳۵

صندوق های معاملاتی منطقه یورو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR 97.54 - 96.26 97.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers DAX UCITS DR 123 - 122.26 123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS CAC 40 (DR) D-EUR 54.28 - 54.28 54.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 25.765 - 25.44 25.765 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 20.455 - 20.18 20.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴

صندوق های معاملاتی اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BBVA Accion DJ Eurostoxx 50 35.145 - 34.94 35.165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
db x trackers IBEX 35 UCITS 21.86 - 21.41 21.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor Ibex 35 Inverso Diario 25.02 - 24.93 25.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
db x-trackers IBEX 35 (DR) 1C 23.54 - 23.19 23.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor Ibex 35 Doble Inverso Diario 3.83 - 3.81 3.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴

صندوق های معاملاتی استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ANZ Physical Gold 16.84 17 16.78 17 0.11 0.65% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
iShares MSCI EAFE 91.32 91.37 91.21 91.4 2.30 2.52% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
iSharesGlobal 100 62.49 62.46 62.39 62.6 0.71 1.14% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
ETFS Physical Gold 162.83 162.81 162.7 163.38 1.41 0.87% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
BetaShares US Dollar 13.2 13.21 13.2 13.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴

صندوق های معاملاتی اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Premier LQ 45 960 972 1000 989 51.00 5.31% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۰۴
Premier IDX30 Open 515 518 515 530 19.00 3.69% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۰۴
Premier SRI KEHATI 346 350 346 354 13.00 3.76% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۰۴
Pinnacle Enhanced Sharia 451 - 451 451 9.00 2.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۰۴
Premier Indonesia Financial 659 660 659 679 27.00 4.10% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۰۴

صندوق های معاملاتی ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETFS Coffee 0.867 - 0.862 0.879 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Physical Gold 105.4 - 105.37 106.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
ETFS Leveraged Coffee ETC 1.137 - 1.13 1.165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
db Physical Gold Euro Hedged 90.38 - 90.05 90.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS MSCI World D-EUR 181.68 - 180.62 181.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴

صندوق های معاملاتی ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WisdomTree ISEQ 20 UCITS 14.338 - 14.338 14.338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰

صندوق های معاملاتی ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Landsbref LEQ 1638 - 1638 1638 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۶:۳۴

صندوق های معاملاتی برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
It Now IGCT 30.07 - 30.07 30.07 0.64 2.17% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۳۴
CAIXA Ibovespa 70.5 - 70.5 70.5 1.54 2.23% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۳۴
Ishares Ibovespa 68.81 69 68.81 69.36 0.60 0.87% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۳۴
It Now SP500 TRN 106.85 - 106.85 106.85 0.59 0.56% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۳۴
It Now PIBB IBrX-50 122.5 124.74 122.5 124.74 1.05 0.86% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۳۴

صندوق های معاملاتی بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITS BEL 20 TR 57.45 - 56.94 57.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵

صندوق های معاملاتی بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EXPAT Bulgaria SOFIX 1.14 - 1.14 1.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴

صندوق های معاملاتی پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ComStage DAX TR UCITS 120.1 - 119.64 120.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
ComStage S&P 500 UCITS 268.4 - 266.9 268.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
ComStage PSI 20 Leverage 6.473 - 6.408 6.473 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
ComStage Nasdaq-100 UCITS 65.13 - 64.9 65.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
ComStage Nikkei 225 UCITS 19.182 - 19.182 19.208 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵

صندوق های معاملاتی پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares MSCI Chile Capped 49.88 - 49.88 49.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰

صندوق های معاملاتی تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BCAP SET100 10.46 10.44 10.41 10.46 0.07 0.67% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
BCAP Mid Small CG 9.01 9 9 9.01 0.10 1.12% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴

صندوق های معاملاتی تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fubon NIFTY 23.01 23.03 22.98 23.03 0.03 0.13% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
Fubon SZSE 100 10.46 10.45 10.37 10.49 0.12 1.15% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
Cathay Nikkei 225 9.11 - 9.11 9.11 0.05 0.55% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
Taishin MSCI China 22.05 22.06 21.86 22.06 0.07 0.32% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
Fubon SSE180 Inversed 7.39 7.4 7.36 7.42 0.09 1.23% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴

صندوق های معاملاتی ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Istanbul Gold 17.6 - 17.6 17.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
IS Investment ISE 30 32.26 - 31.64 32.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Finans Turk Large Cap Banks 13.88 - 13.6 13.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
ABD US Treasury Dolar B Type 459.2 - 459.2 463.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Finansbank Non-Financial Istanbul 20 Type A 16.54 - 16.54 16.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵

صندوق های معاملاتی چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GF CSI 500 1.439 1.429 1.429 1.444 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۰۴
GuoTai Gold 2.634 2.635 2.634 2.635 0.01 0.19% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۰۴
E Fund ChiNext 1.467 1.449 1.449 1.467 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۰۴
E Fund SZSE 100 4.352 4.326 4.326 4.369 0.02 0.41% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۰۴
Harvest CSI 300 3.942 3.928 3.928 3.959 0.01 0.28% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۰۴

صندوق های معاملاتی دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sparinvest US Growth 113.7 - 113.7 114.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Bull DAX 15 N 167.5 - 149.35 167.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Danske Invest Danmark Indeks 164.4 - 164.4 165.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Bear DAX 15 N I 1.68 - 1.68 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
SKAGEN Kon-Tiki A 651 - 650.8 652 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵

صندوق های معاملاتی روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FinEx MSCI USA UCITS USD 3107 - 3104 3120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
FinEx MSCI China UCITS USD 2855 - 2840 2875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
FinEx MSCI Japan UCITS USD 2413 - 2411 2431 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
FinEx MSCI Germany UCITS EUR 2221 - 2211.5 2225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
FinEx MSCI Australia UCITS USD 1849 - 1838 1849 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴

صندوق های معاملاتی هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FinEx Physically Held Gold USD 570.5 - 568.5 576 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 210.44 - 210.44 210.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
iShares MSCI Europe UCITS Dist 24.06 - 23.92 24.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 35.34 - 35.1 35.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 36.045 - 35.83 36.045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵

صندوق های معاملاتی رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FDI ETF BET Tradeville 9.874 - 9.82 9.917 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴

صندوق های معاملاتی ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Simplex TOPIX Bear -2x 2440 2436 2435 2470 9.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
Simplex Nikkei 225 Bear -2x 2968 2969 2968 3005 21.00 0.71% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
Simplex WTI 2784 2786 2780 2790 12.00 0.43% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
TSE Mothers 841 838 818 841 1.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
MAXIS J-REIT 1761 1762 1761 1762 1.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴

صندوق های معاملاتی سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares MSCI India SG 8.57 8.51 8.51 8.57 0.05 0.59% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۰۴
SPDR Gold Shares 120.72 120.66 120.66 121.1 0.53 0.44% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۰۴
SPDR Straits Times 3.37 3.359 3.358 3.37 0.01 0.30% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۰۴
iShares MSCI India SG 11.63 - 11.63 11.63 0.05 0.43% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۰۴
db x-trackers MSCI Singapore IM UCITS 1C DR 1.404 - 1.404 1.404 0.01 0.43% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۰۴

صندوق های معاملاتی سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bull DAX X15 AVA 6 8.63 - 7.5 8.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Bitcoin Tracker One XBT 294.49 - 290.4 295.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider 281.96 - 279.96 283.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
XACT Nordic High Dividend Low Volatility 113.54 - 112.76 113.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
XACT Bear 61.67 - 61.67 62.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵

صندوق های معاملاتی عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FALCOM Financial Services 32.1 - 32.1 32.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
HSBC Amanah Saudi 20 32.4 - 32.4 32.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Falcom Petrochemical 31.9 - 31.9 31.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۰:۰۰

صندوق های معاملاتی فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PowerShares EuroMTS Cash 3 Months UCITS 101.75 - 101.75 101.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS 121.57 - 121.4 121.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Lyxor UCITS CAC 40 Daily Double Short 4.382 - 4.378 4.424 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS FTSE MIB 22 - 21.7 22.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Amundi ETF FTSE 100 UCITS 730.8 - 730.8 730.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴

صندوق های معاملاتی فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Seligson & Co OMX Helsinki 25 49.03 - 49.02 49.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Bull DAX X15 NF1 19.8 - 19 21.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۳۴
Bull DAX X5 NF 8.69 - 8.69 8.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Bear DAX X15 NF2 0.03 - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Bear DAX X10 NF1 0.62 - 0.62 0.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ ساعت ۰:۰۰

صندوق های معاملاتی قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al Rayan Qatar 23.7 - 23.7 23.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰

صندوق های معاملاتی کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BMO Junior Gas 17.9 - 17.9 17.9 0.02 0.11% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۰۵
BMO SP 500 USD 30.54 - 30.54 30.54 0.13 0.43% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۰۵
TD International Equity 18.33 - 18.33 18.33 0.12 0.65% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۰۵
RBC Quant EU Div Leaders 23.58 23.54 23.54 23.58 0.18 0.77% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۰۵
BMO MSCI USA High Quality 34.58 - 34.58 34.58 0.04 0.12% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۰۵

صندوق های معاملاتی کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KB KBSTAR KRX300 14150 14165 14075 14165 130.00 0.93% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
KB KSTAR KOSPI 200 30635 30665 30465 30665 270.00 0.89% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
KIM KINDEX Inverse 7680 7670 7670 7720 90.00 1.17% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
KB KSTAR Top5 Group 5705 5695 5655 5710 65.00 1.15% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
KIM KINDEX Leverage 5915 5925 5825 5925 95.00 1.63% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴

صندوق های معاملاتی کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Horizons Fondo Bursatil Colombia Select de S&P 14101 - 14101 14300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
Fond Burs iShares MSCI Col Rsk Whtd 13935.5 - 13935.5 13935.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ساعت ۰:۰۰

صندوق های معاملاتی لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor WIG 20 UCITS 251.95 - 251.95 254.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Lyxor UCITS DAX 518.8 - 516 518.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۳۴
Lyxor UCITS S&P 500 D-EUR 105.4 - 104.6 105.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵

صندوق های معاملاتی مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MyETF TR AsiaPacific ex Japan Islam 1.06 - 1.06 1.06 0.02 1.42% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۰۴
CIMB China 50 1.61 1.62 1.61 1.62 0.03 1.86% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۴
CIMB FTSE ASEAN 40 Malaysia 1.85 - 1.85 1.85 0.10 5.41% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۴
ABF Malaysia Bond 1.157 - 1.157 1.157 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
FTSE Bursa Malaysia KLCI KL 1.82 - 1.82 1.825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴

صندوق های معاملاتی مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OTP Tozsden Kereskedett BUX Indexkoveto 1389.6 - 1381 1389.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۳۴

صندوق های معاملاتی مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egyptian Exchange 30 17.27 - 17.27 17.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰

صندوق های معاملاتی نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DNB OBX 77.82 - 77.61 77.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۳۴
XACT Derivative Bear 31.09 - 30.93 31.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۳۴
XACT Derivative Bull 194.9 - 193.68 195.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۳۴
XACT OBX NOK 78.51 - 78.23 78.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۳۴
Bear DAX X5 ND 4.72 - 4.68 4.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴

صندوق های معاملاتی هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBI Gold 2792.8 2793.95 2792.8 2793.95 4.20 0.15% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
UTI Gold 2788 2785.5 2785.5 2788 2.80 0.10% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
Kotak Nifty 109.99 - 109.99 109.99 1.18 1.08% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
HDFC Nifty Growth 1106.29 - 1106.29 1106.29 4.18 0.38% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
HDFC Nifty Growth 1139 - 1139 1139 26.69 2.40% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴

صندوق های معاملاتی هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BMO NASDAQ 100 14.7 14.72 14.7 14.72 0.14 0.96% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
iShares NASDAQ 100 11.1 11.14 11.1 11.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
Harvest MSCI China A CNY 12.1 12.14 12.1 12.26 0.04 0.33% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
CSOP NIFTY 50 Daily 2x Leveraged 19.64 19.44 19.36 19.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
Vanguard FTSE Asia ex Japan High Div Yld 22.3 22.35 22.3 22.4 0.20 0.90% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴

صندوق های معاملاتی ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VFMVN30 15650 15550 15350 16000 540.00 3.57% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
SSIAM VNX50 ETF 13300 13200 13200 13300 400.00 3.10% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۰۴

صندوق های معاملاتی یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Alpha FTSE Athex Large Cap Equities 20.42 - 20.42 20.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵