شاخص یاب
سوئیس سوئیس
سوئیس
سوئیس
فرانک سوییس / دلار
1.0134
قیمت روز
0 (0.1%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 22:22:30
10 (90.40%)
تغییر ۳ ماهه
9 (89.97%)
تغییر ۶ ماهه
9 (90.17%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار
30
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ خرداد ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
30 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
30 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
30 (0.00%)
نوسان سالیانه
Swiss All Share Cumulative Dividend
470
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ تیر ۱۳۹۷
ساعت 03:03:53
4,162 (89.86%)
تغییر ۳ ماهه
4,594 (90.72%)
تغییر ۶ ماهه
4,381 (90.31%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سوئیس

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/CHF 0.2686 0.2686 0.2687 0.2686 0.2692 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
ARS/CHF 0.0365 0.0365 0.0366 0.0364 0.0367 0.00 0.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۲۰
BRL/CHF 0.261 0.2613 0.2617 0.2609 0.2622 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
BWP/CHF - 0.0946 - 0.0946 0.0946 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۴:۵۰
CHF/AED 3.7219 3.7221 3.7219 3.7161 3.7225 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/ARS 27.354 27.362 27.373 27.262 27.474 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/AUD 1.3689 1.3692 1.3701 1.3605 1.3701 0.01 0.57% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/BBD 1.9824 2.0692 2.0686 2.0645 2.0698 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/BGN 1.6849 1.7052 1.6965 1.695 1.7124 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/BHD 0.3835 0.3887 0.3886 0.3839 0.3916 0.00 0.60% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/BRL 3.828 3.8349 3.8282 3.8209 3.8384 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/BWP - 10.291 - 10.291 10.291 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۴:۵۰
CHF/BYN 2.0162 2.0249 2.0243 2.0181 2.0249 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/CAD 1.3492 1.3496 1.3485 1.3431 1.3496 0.01 0.48% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/CLP 648.56 649.57 649.2 646.04 657.47 2.88 0.45% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/CNH - 6.589 - 6.589 6.589 0.03 0.44% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۲۰
CHF/CNY 6.6174 6.6348 6.6465 6.5893 6.6487 0.04 0.59% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/CZK 22.4526 22.4891 22.4962 22.4077 22.521 0.06 0.25% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/DKK 6.4553 6.457 6.4568 6.4518 6.4837 0.02 0.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/EGP 18.1064 18.15 18.1589 18.0876 18.175 0.04 0.24% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/EUR 0.8658 0.8666 0.8665 0.8658 0.87 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/GBP 0.7639 0.7641 0.7639 0.7622 0.7653 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/HKD 7.953 7.9548 7.9525 7.9371 7.9548 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/HUF 282.35 282.55 282.63 281.76 283.44 0.25 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/IDR 14204 14213 14215 14204 14498 34.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۰
CHF/INR 68.966 69.104 69.071 68.749 69.104 0.33 0.48% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/ISK 109.06 109.67 109.68 109.57 110.09 0.22 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/JMD 131.48 134.61 134.57 134.12 134.61 0.16 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/JOD 0.7161 0.7222 0.722 0.7203 0.7222 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/KES 100.57 104.04 104.03 103.61 104.36 0.15 0.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/KRW 1130.3 1132.9 1132.3 1125.4 1133.8 5.90 0.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/LBP 1527.57 1537 1536.53 1533.33 1565.29 2.28 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/LFX - 2.0201 2.0198 2.0175 2.0201 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
CHF/LKR 160.84 161.02 160.97 160.65 163.63 0.02 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/LTL 2.9195 2.9195 - 2.9192 2.9376 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
CHF/MAD 9.5905 9.6412 9.6386 9.6237 9.8894 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/MXN 20.3291 20.3398 20.3226 20.2543 20.3956 0.07 0.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/MYR 4.0651 4.0702 4.0689 4.0494 4.0706 0.02 0.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/NAD 13.6035 13.6138 13.6083 13.5922 13.6198 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/NOK 8.2258 8.2296 8.2286 8.1867 8.2389 0.03 0.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/NPR 108.9 111.85 111.8 110.96 111.85 0.59 0.53% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/NZD 1.4705 1.4711 1.4709 1.4632 1.4711 0.01 0.40% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/OMR 0.3889 0.3915 0.3914 0.3906 0.3915 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/PAB 0.9903 1.0346 1.0341 1.0315 1.0346 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/PHP 54.22 54.23 54.22 53.86 54.3 0.32 0.59% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/PKR 122.97 123.68 123.62 123.01 124.45 0.17 0.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/PLN 3.7638 3.7665 3.7663 3.7505 3.7695 0.01 0.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/QAR 3.6902 3.6923 3.6904 3.6834 3.6923 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/RON 4.0421 4.0471 4.0452 4.0448 4.0621 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/RSD - 102.18 102.16 101.52 102.62 0.27 0.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۲۰
CHF/RUB 63.72 63.72 63.7 63.51 63.82 0.07 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/SAR 3.7977 3.8064 3.8052 3.7937 3.8064 0.01 0.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/SEK 8.9855 8.9909 8.9945 8.9537 9.0119 0.02 0.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/SGD 1.3813 1.3827 1.3816 1.3749 1.3827 0.01 0.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/SZL - 13.493 - 13.493 13.493 0.02 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۴:۵۰
CHF/THB 33.392 33.453 33.446 33.308 33.486 0.09 0.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/TRY 4.7574 4.7592 4.763 4.596 4.7762 0.02 0.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/TWD 29.857 31.593 31.485 31.485 31.593 0.16 0.51% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۸
CHF/UAH 26.2337 26.7405 26.7297 26.6972 26.815 0.07 0.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/UZS - 7901.6 - 7899 7901.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱:۴۱
CHF/VEF 80818.3107 81020.8629 81053.6981 80906.1489 81053.6981 32.81 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
CHF/XAF 569.9 569.9 569.67 568.82 570.41 0.40 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/XCD 2.7249 2.7542 2.7531 2.7478 2.7542 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/ZAR 13.774 13.783 13.794 13.585 13.8059 0.18 1.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CLP/CHF - 0.0015 0.0016 0.0015 0.0016 0.00 6.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۲۰
CNY/CHF 0.1505 0.1505 0.1504 0.1504 0.152 0.00 0.86% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CYP/CHF - 0.02187 - 0.02187 0.02187 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
CZK/CHF - 0.0445 0.0444 0.0444 0.0446 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۹
DKK/CHF 15.487 15.491 15.49 15.427 15.504 0.03 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
HKD/CHF 0.1257 0.1257 0.1258 0.1257 0.126 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
HUF/CHF - 0.0035 0.0036 0.0035 0.0036 0.00 2.86% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۴۷
IDR/CHF 0.007 0.007 - 0.007 0.0071 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵:۵۳
INR/CHF - 0.0145 0.0146 0.0145 0.0146 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۰:۳۸
ISK/CHF 0.0091 0.0092 - 0.0091 0.0092 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۸
JPY/CHF 0.9012 0.9014 0.9013 0.8987 0.9035 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۰
KRW/CHF 0.0009 0.0888 - 0.0888 0.0888 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱۲:۴۸
MXN/CHF 0.0492 0.0492 0.0493 0.0491 0.0494 0.00 0.41% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۵
MYR/CHF - 0.246 0.2461 0.2458 0.2472 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۸
NOK/CHF 12.151 12.156 12.158 12.143 12.231 0.07 0.53% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
PLN/CHF 0.2655 0.2656 0.2657 0.2654 0.2669 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۵
RON/CHF - 0.2468 0.2469 0.2461 0.2471 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۲۰
RUB/CHF 0.0157 0.0157 0.0158 0.0157 0.0158 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۲۰
SAR/CHF 0.263 0.263 0.2631 0.263 0.2639 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
SEK/CHF 11.123 11.128 11.123 11.102 11.198 0.04 0.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
SGD/CHF 0.7237 0.7239 0.7237 0.7237 0.7281 0.00 0.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۰
SZL/CHF - 0.0723 - 0.0723 0.0723 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۴:۵۰
THB/CHF - 0.0299 0.03 0.0299 0.03 0.00 0.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۴۴
TRY/CHF 0.2101 0.2102 0.2101 0.2094 0.2179 0.00 0.57% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
TWD/CHF 0.0325 0.0325 0.0326 0.0325 0.0327 0.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۳۸
UZS/CHF - 0.00012 - 0.00012 0.00012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
VEF/CHF - 1.0E-5 - 1.0E-5 1.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
XAG/CHF - 510.2996 510.5027 510.2754 514.0107 4.53 0.89% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۵
XAU/CHF - 39934.93 39948.6 39934.93 40081.26 131.09 0.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
ZAR/CHF 0.0725 0.0726 0.0725 0.0724 0.0737 0.00 1.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/RUB RTS 63.717 63.717 63.7068 63.5019 63.8143 0.06 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
دلار / فرانک سویس 0.9869 0.9869 0.9868 0.9864 0.9889 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۲۲
دلار / فرانک سوییس 0.9868 0.987 - 0.9864 0.9897 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۲۱
فرانک سوییس / دلار 1.0131 1.0134 - 1.0112 1.0141 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۲۲