کالایاب
شاخص یاب
سوئیس سوئیس
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.0263
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:34:04
0 (2.78%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.64%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.90%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

35
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 16:01:53
4 (12.90%)
تغییر ۳ ماهه
3 (9.38%)
تغییر ۶ ماهه
7 (25.00%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

534
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 03:02:23
10 (1.82%)
تغییر ۳ ماهه
29 (5.81%)
تغییر ۶ ماهه
41 (8.23%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سوئیس

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/CHF 0.2679 0.2676 - 0.2676 0.2686 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۹
ARS/CHF 0.0328 0.0177 - 0.0177 0.0178 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۱۵
BRL/CHF 0.2428 0.2362 - 0.2362 0.2362 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
BWP/CHF - 0.0893 - 0.0893 0.0893 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۶
CHF/AED 3.7302 3.7325 - 3.7216 3.7325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۹
CHF/ARS 30.464 56.5746 - 56.5746 56.6299 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۱۵
CHF/AUD 1.3802 1.5182 - 1.5182 1.5199 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۱۵
CHF/BBD 1.9805 2.0683 - 2.0683 2.0777 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/BGN 1.7061 1.7914 - 1.7914 1.7914 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۳۰
CHF/BHD 0.3805 0.3858 - 0.3853 0.3859 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/BRL 4.1118 4.2268 - 4.2268 4.2268 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
CHF/BWP - 11.1795 - 11.1795 11.1795 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
CHF/BYN 2.0621 2.071 - 2.0706 2.0802 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/CAD 1.3247 1.3619 - 1.3619 1.3619 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
CHF/CLP 674.15 737.9423 - 737.9423 737.9423 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۳۹
CHF/CNH - 7.228 - 7.228 7.228 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۶:۳۶
CHF/CNY 6.9475 7.2676 - 7.2676 7.2676 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۳۶
CHF/CZK 22.5628 23.73 - 23.73 23.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۳۶
CHF/DKK 6.5453 6.86 - 6.86 6.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۳۹
CHF/EGP 18.1279 18.1889 - 18.1563 18.1949 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/EUR 0.8774 0.92 - 0.92 0.9207 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۵۴
CHF/GBP 0.7872 0.834 - 0.834 0.834 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
CHF/HKD 7.9748 8.0408 - 8.0408 8.0408 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
CHF/HUF 283.66 302.118 - 302.118 302.118 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
CHF/IDR 14539.9 14250.1 - 14250.1 14250.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
CHF/INR 70.909 73.275 - 73.275 73.275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
CHF/ISK 108.68 127 - 127 127 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
CHF/JMD 136.46 139.62 - 139.59 140.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/JOD 0.7183 0.7234 - 0.7223 0.7237 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/KES 101.55 103.59 - 103.42 104.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/KRW 1134.9 1244.21 - 1244.21 1247.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۳۹
CHF/LBP 1495.12 1565.33 - 1540.43 1565.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/LFX - 2.0941 - 2.0941 2.0941 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
CHF/LKR 159.36 165.5 - 163.03 165.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/LTL 2.9195 2.9195 - 2.9192 2.9376 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
CHF/LVL - 0.5671 - 0.5671 0.5671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۱
CHF/MAD 9.3584 9.8849 - 9.6101 9.887 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/MXN 19.2228 20.415 - 20.415 20.415 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۳۹
CHF/MYR 4.1607 4.2959 - 4.2959 4.2999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۱۲
CHF/NAD 14.621 14.7734 - 14.7509 14.7779 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/NOK 8.531 9.1572 - 9.1572 9.1572 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۰:۲۱
CHF/NPR 111.51 114.5 - 114.48 115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/NZD 1.5148 1.6027 - 1.6027 1.6027 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۰:۲۱
CHF/OMR 0.3899 0.3926 - 0.3919 0.3926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
CHF/PAB 0.9895 1.0334 - 1.0332 1.0381 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/PHP 54.18 54.26 - 54.18 54.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/PKR 122.45 160.479 - 160.479 160.479 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۰:۲۱
CHF/PLN 3.766 4.0208 - 4.0208 4.0208 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۶:۳۰
CHF/QAR 3.6985 3.7006 - 3.6949 3.7017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/RON 4.0703 4.3408 - 4.3408 4.3408 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۶:۳۰
CHF/RSD - 108.49 - 108.49 108.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۶:۳۰
CHF/RUB 68.35 67.66 - 67.66 67.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۶:۳۰
CHF/SAR 3.8064 3.8152 - 3.8057 3.816 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/SEK 9.2332 9.8311 - 9.8311 9.8311 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۳۹
CHF/SGD 1.3871 1.4217 - 1.4217 1.4217 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۳۹
CHF/SZL - 15.3609 - 15.3609 15.3609 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۶:۳۹
CHF/THB 33.145 31.377 - 31.377 31.377 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۳۹
CHF/TRY 6.1626 5.8973 - 5.8973 5.8973 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۳۹
CHF/TWD 30.163 31.713 - 31.713 31.713 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۴۲
CHF/UAH 27.7423 28.2686 - 28.2658 28.387 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/UZS - 7901.9 - 7901.9 7901.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
CHF/VEF 80818.3107 81020.8629 - 80906.1489 81053.6981 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
CHF/XAF 575.79 575.79 - 575.73 578.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/XCD 2.731 2.7603 - 2.7564 2.7615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/ZAR 14.6239 15.6262 - 15.6262 15.6262 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۳۹
CLP/CHF - 0.0014 - 0.0013 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ساعت ۲۲:۳۶
CNY/CHF 0.1437 0.1372 - 0.1372 0.1372 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۳۶
CYP/CHF - 0.0215 - 0.0215 0.0215 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۳:۴۸
CZK/CHF - 0.0419 - 0.0419 0.0419 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۳۶
DKK/CHF 15.276 14.554 - 14.554 14.554 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۳۹
HKD/CHF 0.1254 0.1242 - 0.1242 0.1242 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
HUF/CHF - 0.0033 - 0.0033 0.0034 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۶:۳۰
IDR/CHF 0.0068 0.0069 - 0.0069 0.0069 0.00 1.47% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۳۰
INR/CHF - 0.0136 - 0.0136 0.0136 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
ISK/CHF 0.0092 0.0078 - 0.0078 0.0078 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
JPY/CHF 0.8935 0.9232 - 0.9232 0.9232 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
KRW/CHF 0.0009 0.0803 - 0.0801 0.0803 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۳۹
MXN/CHF 0.052 0.0489 - 0.0489 0.0489 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۳۹
MYR/CHF - 0.2325 - 0.2325 0.2326 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۱۲
NOK/CHF 11.715 10.886 - 10.886 10.886 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۰:۲۱
PLN/CHF 0.2654 0.2479 - 0.2479 0.2479 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۶:۳۰
RON/CHF - 0.2297 - 0.2297 0.2297 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۶:۳۰
RUB/CHF 0.0146 0.0148 - 0.0148 0.0148 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۶:۳۰
SAR/CHF 0.2624 0.2624 - 0.2624 0.263 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/CHF 10.823 10.14 - 10.14 10.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۳۹
SGD/CHF 0.7208 0.7022 - 0.7022 0.7022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۳۹
SZL/CHF - 0.065 - 0.065 0.065 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۴۲
THB/CHF - 0.0318 - 0.0318 0.0321 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۹
TRY/CHF 0.1616 0.169 - 0.169 0.1712 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۳۹
TWD/CHF 0.0321 0.0313 - 0.0313 0.0315 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۹
UZS/CHF - 0.00012 - 0.00012 0.00012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
VEF/CHF 0.0086 0.0086 - 0.0086 0.0086 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAG/CHF - 538.801 - 538.801 538.8011 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۸:۴۲
XAU/CHF - 47604.32 - 47604.32 47625.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۵۴
ZAR/CHF 0.0684 0.0639 - 0.0639 0.0639 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۳۹
CHF/RUB RTS 68.2984 68.2984 - 68.2357 68.2984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
دلار / فرانک سویس 0.9749 0.9749 - 0.9741 0.9755 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۲۲
پوند / فرانک سوییس 1.27 1.1973 - 1.1973 1.1973 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
دلار / فرانک سوییس 0.9744 0.9748 - 0.9742 0.9758 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۳۴
فرانک سوییس / دلار 1.0259 1.0263 - 1.0253 1.0267 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۳۴
یورو / فرانک سوییس 1.1394 1.0852 - 1.0852 1.086 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۵۴
فرانک سوییس / ین ژاپن 111.9 107.985 - 107.985 107.985 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۳۰
دلار کانادا / فرانک سوییس 0.7546 0.7332 - 0.7332 0.7332 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۳۶
دلار استرالیا / فرانک سوییس 0.7243 0.6577 - 0.6577 0.6577 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۱۸
دلار نیوزیلند / فرانک سوییس 0.6597 0.6231 - 0.6231 0.6231 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۰:۲۱