شاخص یاب
سوئیس سوئیس
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

0.9996
قیمت روز
0 (0.35%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 22:01:15
0 (0.67%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.50%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.35%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

32
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 10:02:07
4 (14.29%)
تغییر ۳ ماهه
4 (14.29%)
تغییر ۶ ماهه
32 (0.00%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

500
قیمت روز
2 (0.39%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 10:06:40
21 (4.37%)
تغییر ۳ ماهه
10 (2.12%)
تغییر ۶ ماهه
16 (3.20%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سوئیس

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/CHF 0.2679 0.2728 0.2732 0.2728 0.2736 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۹
ARS/CHF 0.0328 0.0255 0.0257 0.0255 0.026 0.00 1.57% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۰۹
BRL/CHF 0.2428 0.2696 0.2695 0.2688 0.2702 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
BWP/CHF - 0.0932 - 0.0932 0.0932 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۲
CHF/AED 3.7302 3.6632 3.6629 3.6532 3.6632 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۵۴
CHF/ARS 30.464 39.2409 39.1468 38.4958 39.2409 0.68 1.77% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CHF/AUD 1.3802 1.3958 1.3968 1.3958 1.4005 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۰۹
CHF/BBD 1.9805 2.0683 - 2.0683 2.0777 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/BGN 1.7061 1.7914 - 1.7914 1.7914 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۳۰
CHF/BHD 0.3805 0.3858 - 0.3853 0.3859 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/BRL 4.1118 3.7042 3.705 3.6996 3.7138 0.01 0.18% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CHF/BWP - 10.4467 10.446 10.446 10.4467 0.02 0.17% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۲۱
CHF/BYN 2.0621 2.071 - 2.0706 2.0802 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/CAD 1.3247 1.3208 1.3224 1.3179 1.3249 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CHF/CLP 674.15 656.3767 655.9743 654.6699 658.0099 1.66 0.25% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CHF/CNH - 6.738 6.737 6.737 6.738 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CHF/CNY 6.9475 6.7468 6.7452 6.7266 6.7468 0.02 0.25% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CHF/CZK 22.5628 22.594 22.627 22.594 22.663 0.04 0.16% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CHF/DKK 6.5453 6.5704 6.5744 6.5615 6.5768 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CHF/EGP 18.1279 18.1889 - 18.1563 18.1949 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/EUR 0.8774 0.8806 0.8809 0.8796 0.8817 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۵۱
CHF/GBP 0.7872 0.7649 0.7658 0.7649 0.7711 0.01 0.69% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CHF/HKD 7.9748 7.8443 7.836 7.8039 7.8443 0.03 0.38% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CHF/HUF 283.66 279.341 279.763 279.341 280.601 0.50 0.18% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CHF/IDR 14539.9 14074.7 13820.4 13816.8 14074.7 204.70 1.48% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CHF/INR 70.909 71.198 71.138 70.986 71.198 0.18 0.26% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CHF/ISK 108.68 119.18 119.29 119 119.35 0.20 0.17% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CHF/JMD 136.46 139.62 - 139.59 140.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/JOD 0.7183 0.7234 - 0.7223 0.7237 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/KES 101.55 103.59 - 103.42 104.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/KRW 1134.9 1121.05 1121.76 1119.99 1123.42 0.62 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CHF/LBP 1495.12 1565.33 - 1540.43 1565.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/LFX - 2.0192 2.0206 2.0187 2.0224 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CHF/LKR 159.36 165.5 - 163.03 165.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/LTL 2.9195 2.9195 - 2.9192 2.9376 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
CHF/LVL - 0.5671 - 0.5671 0.5671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۱
CHF/MAD 9.3584 9.8849 - 9.6101 9.887 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/MXN 19.2228 19.149 19.157 19.104 19.196 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۰۹
CHF/MYR 4.1607 4.0754 4.0713 4.0592 4.0754 0.02 0.37% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۵۱
CHF/NAD 14.621 14.7734 - 14.7509 14.7779 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/NOK 8.531 8.56 8.5691 8.56 8.591 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CHF/NPR 111.51 114.5 - 114.48 115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/NZD 1.5148 1.4548 1.456 1.4548 1.4582 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۰۹
CHF/OMR 0.3899 0.3926 - 0.3919 0.3926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
CHF/PAB 0.9895 1.0334 - 1.0332 1.0381 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/PHP 54.18 54.26 - 54.18 54.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/PKR 122.45 139.535 139.645 138.173 139.645 0.55 0.39% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۰۹
CHF/PLN 3.766 3.8129 3.8181 3.8073 3.8213 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CHF/QAR 3.6985 3.7006 - 3.6949 3.7017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/RON 4.0703 4.1744 4.1775 4.1683 4.1823 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CHF/RSD - 103.86 103.94 103.67 103.97 0.11 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CHF/RUB 68.35 65.746 65.778 65.746 66.004 0.19 0.30% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CHF/SAR 3.8064 3.8152 - 3.8057 3.816 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/SEK 9.2332 9.2979 9.3037 9.2131 9.345 0.09 0.94% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CHF/SGD 1.3871 1.3522 1.3513 1.3493 1.3522 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CHF/SZL - 13.8656 13.86 13.86 13.8656 0.02 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۵:۵۴
CHF/THB 33.145 31.092 31.069 31.012 31.098 0.02 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CHF/TRY 6.1626 5.2779 5.2792 5.2728 5.2936 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CHF/TWD 30.163 29.857 29.863 29.857 29.863 0.10 0.35% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۵:۵۴
CHF/UAH 27.7423 28.2686 - 28.2658 28.387 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/UZS - 7901.9 - 7901.9 7901.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
CHF/VEF 80818.3107 81020.8629 - 80906.1489 81053.6981 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
CHF/XAF 575.79 575.79 - 575.73 578.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/XCD 2.731 2.7603 - 2.7564 2.7615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/ZAR 14.6239 14.0708 14.104 14.069 14.1273 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CLP/CHF - 0.0015 - 0.0014 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۶:۴۵
CNY/CHF 0.1437 0.148 0.1482 0.148 0.1486 0.00 0.27% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CYP/CHF - 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.45% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۲
CZK/CHF - 0.0442 0.0441 0.0441 0.0442 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
DKK/CHF 15.276 15.216 15.186 15.186 15.226 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
HKD/CHF 0.1254 0.1275 0.1276 0.1275 0.1281 0.00 0.31% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
HUF/CHF - 0.0036 - 0.0036 0.0036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۱:۴۵
IDR/CHF 0.0068 0.0071 - 0.0071 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۳۶
INR/CHF - 0.014 0.0141 0.014 0.0141 0.00 0.71% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
ISK/CHF 0.0092 0.0083 0.0084 0.0083 0.0084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۵:۱۲
JPY/CHF 0.8935 0.9051 0.9052 0.905 0.9086 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
KRW/CHF 0.0009 0.0891 0.089 0.0889 0.0891 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
MXN/CHF 0.052 0.0522 0.0523 0.0521 0.0523 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۸:۰۹
MYR/CHF - 0.2457 0.2454 0.2453 0.2462 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۰۹
NOK/CHF 11.715 11.677 11.664 11.632 11.677 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
PLN/CHF 0.2654 0.2621 0.2617 0.2615 0.2625 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
RON/CHF - 0.2389 0.2387 0.2384 0.2392 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
RUB/CHF 0.0146 0.0152 - 0.0151 0.0152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۷:۳۹
SAR/CHF 0.2624 0.2624 - 0.2624 0.263 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/CHF 10.823 10.73 10.74 10.68 10.85 0.12 1.12% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۵۴
SGD/CHF 0.7208 0.7394 0.7399 0.7394 0.741 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
SZL/CHF - 0.0703 - 0.0703 0.0703 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۵:۵۴
THB/CHF - 0.0321 0.0322 0.0321 0.0322 0.00 0.31% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
TRY/CHF 0.1616 0.1892 0.189 0.1888 0.1895 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۹
TWD/CHF 0.0321 0.0326 0.0325 0.0325 0.0326 0.00 0.31% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۵:۵۴
UZS/CHF - 0.00012 - 0.00012 0.00012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
VEF/CHF 0.0086 0.0086 - 0.0086 0.0086 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAG/CHF - 506.8927 506.4486 501.7052 506.8927 4.06 0.81% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
XAU/CHF - 42871.61 42861.95 42527.82 42871.61 39.96 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۵۱
ZAR/CHF 0.0684 0.0711 0.0709 0.0708 0.0711 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
CHF/RUB RTS 68.2984 68.2984 - 68.2357 68.2984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
دلار / فرانک سویس 1.0006 1.0006 1.0004 1.0003 1.006 0.00 0.36% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۲
پوند / فرانک سوییس 1.27 1.307 1.3056 1.2966 1.307 0.01 0.72% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
دلار / فرانک سوییس 1.0003 1.0007 1.0005 1.0004 1.0062 0.00 0.37% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۲
فرانک سوییس / دلار 0.9992 0.9996 0.9998 0.994 0.9999 0.00 0.35% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۱
یورو / فرانک سوییس 1.1394 1.1355 1.1351 1.1341 1.1368 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۵۱
فرانک سوییس / ین ژاپن 111.9 110.457 110.453 110.035 110.457 0.35 0.32% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
دلار کانادا / فرانک سوییس 0.7546 0.7569 0.7559 0.7545 0.7586 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۴۸
دلار استرالیا / فرانک سوییس 0.7243 0.7161 0.7157 0.7139 0.7161 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۰۹
دلار نیوزیلند / فرانک سوییس 0.6597 0.687 0.6865 0.6855 0.687 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۰۹