کالایاب
شاخص یاب
سوئیس سوئیس
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

0.9858
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:30:19
0 (1.68%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.84%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.89%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

31
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:02:07
1 (3.33%)
تغییر ۳ ماهه
3 (10.71%)
تغییر ۶ ماهه
31 (0.00%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

518
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 02:31:56
34 (7.02%)
تغییر ۳ ماهه
39 (8.17%)
تغییر ۶ ماهه
42 (8.84%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سوئیس

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/CHF 0.2679 0.276 - 0.2759 0.2764 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۲۴
ARS/CHF 0.0328 0.0243 - 0.0243 0.0244 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۱۵
BRL/CHF 0.2428 0.2576 - 0.2576 0.2584 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۲۱
BWP/CHF - 0.094 - 0.094 0.094 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۱
CHF/AED 3.7302 3.6224 - 3.6168 3.623 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۰
CHF/ARS 30.464 41.001 - 40.9901 41.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۵
CHF/AUD 1.3802 1.3771 - 1.3771 1.3773 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۵
CHF/BBD 1.9805 2.0683 - 2.0683 2.0777 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/BGN 1.7061 1.7914 - 1.7914 1.7914 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۳۰
CHF/BHD 0.3805 0.3858 - 0.3853 0.3859 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/BRL 4.1118 3.8661 - 3.8633 3.8661 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۱
CHF/BWP - 10.357 - 10.357 10.357 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۱
CHF/BYN 2.0621 2.071 - 2.0706 2.0802 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/CAD 1.3247 1.3193 - 1.319 1.3193 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۲۱
CHF/CLP 674.15 652.6176 - 652.4094 652.6899 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۲۴
CHF/CNH - 6.609 - 6.609 6.609 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۴
CHF/CNY 6.9475 6.608 - 6.6067 6.608 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۲۴
CHF/CZK 22.5628 22.489 - 22.489 22.496 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۲۴
CHF/DKK 6.5453 6.5459 - 6.5439 6.5459 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۲۴
CHF/EGP 18.1279 18.1889 - 18.1563 18.1949 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/EUR 0.8774 0.8768 - 0.8768 0.8768 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
CHF/GBP 0.7872 0.7586 - 0.7578 0.7586 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۲۱
CHF/HKD 7.9748 7.7318 - 7.7295 7.7318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
CHF/HUF 283.66 280.45 - 280.42 280.502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
CHF/IDR 14539.9 13652.5 - 13648.4 13652.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
CHF/INR 70.909 68.377 - 68.267 68.431 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۲:۱۲
CHF/ISK 108.68 118.56 - 118.56 118.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۱۲
CHF/JMD 136.46 139.62 - 139.59 140.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/JOD 0.7183 0.7234 - 0.7223 0.7237 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/KES 101.55 103.59 - 103.42 104.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/KRW 1134.9 1120.07 - 1119.11 1120.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
CHF/LBP 1495.12 1565.33 - 1540.43 1565.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/LFX - 2.0074 - 2.0061 2.009 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۲:۱۲
CHF/LKR 159.36 165.5 - 163.03 165.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/LTL 2.9195 2.9195 - 2.9192 2.9376 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
CHF/LVL - 0.5671 - 0.5671 0.5671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۱
CHF/MAD 9.3584 9.8849 - 9.6101 9.887 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/MXN 19.2228 18.48 - 18.476 18.481 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
CHF/MYR 4.1607 4.0709 - 4.0705 4.0709 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۱۲
CHF/NAD 14.621 14.7734 - 14.7509 14.7779 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/NOK 8.531 8.3889 - 8.3862 8.3897 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۶:۱۲
CHF/NPR 111.51 114.5 - 114.48 115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/NZD 1.5148 1.4734 - 1.4729 1.4734 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
CHF/OMR 0.3899 0.3926 - 0.3919 0.3926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
CHF/PAB 0.9895 1.0334 - 1.0332 1.0381 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/PHP 54.18 54.26 - 54.18 54.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/PKR 122.45 139.58 - 139.505 139.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CHF/PLN 3.766 3.7491 - 3.7491 3.7503 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
CHF/QAR 3.6985 3.7006 - 3.6949 3.7017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/RON 4.0703 4.1668 - 4.1668 4.1674 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۲
CHF/RSD - 103.38 - 103.38 103.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۱۲
CHF/RUB 68.35 63.081 - 63.081 63.111 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
CHF/SAR 3.8064 3.8152 - 3.8057 3.816 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/SEK 9.2332 9.1655 - 9.1654 9.1655 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
CHF/SGD 1.3871 1.335 - 1.335 1.3356 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
CHF/SZL - 13.758 - 13.758 13.758 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۱۲
CHF/THB 33.145 31.369 - 31.357 31.369 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۰۳
CHF/TRY 6.1626 5.726 - 5.726 5.7283 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۰۳
CHF/TWD 30.163 29.601 - 29.601 29.601 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۰۰
CHF/UAH 27.7423 28.2686 - 28.2658 28.387 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/UZS - 7901.9 - 7901.9 7901.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
CHF/VEF 80818.3107 81020.8629 - 80906.1489 81053.6981 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
CHF/XAF 575.79 575.79 - 575.73 578.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/XCD 2.731 2.7603 - 2.7564 2.7615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/ZAR 14.6239 13.8263 - 13.8263 13.8455 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
CLP/CHF - 0.0015 - 0.0014 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۶:۴۵
CNY/CHF 0.1437 0.1512 - 0.1512 0.1513 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۲۴
CYP/CHF - 0.0219 - 0.0219 0.0219 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۵:۲۴
CZK/CHF - 0.0443 - 0.0443 0.0444 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۲۴
DKK/CHF 15.276 15.226 - 15.226 15.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۲۴
HKD/CHF 0.1254 0.1293 - 0.1293 0.1294 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
HUF/CHF - 0.0036 - 0.0036 0.0036 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۱۵
IDR/CHF 0.0068 0.0072 - 0.0072 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۱۲
INR/CHF - 0.0146 - 0.0145 0.0146 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۱۲
ISK/CHF 0.0092 0.0084 - 0.0083 0.0084 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۵:۰۹
JPY/CHF 0.8935 0.9063 - 0.9062 0.9063 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۱۲
KRW/CHF 0.0009 0.0893 - 0.0892 0.0893 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۲:۱۲
MXN/CHF 0.052 0.0539 - 0.0539 0.054 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۲۱
MYR/CHF - 0.2447 - 0.2447 0.2448 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۱۲
NOK/CHF 11.715 11.892 - 11.892 11.892 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۱۵
PLN/CHF 0.2654 0.2662 - 0.2662 0.2664 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
RON/CHF - 0.2393 - 0.2393 0.2394 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۲
RUB/CHF 0.0146 0.0159 - 0.0159 0.0159 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
SAR/CHF 0.2624 0.2624 - 0.2624 0.263 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/CHF 10.823 10.86 - 10.86 10.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۲:۱۲
SGD/CHF 0.7208 0.7483 - 0.7481 0.7483 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
SZL/CHF - 0.0709 - 0.0709 0.0709 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۱۲
THB/CHF - 0.0319 - 0.0317 0.0319 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۱۲
TRY/CHF 0.1616 0.174 - 0.174 0.174 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۰۳
TWD/CHF 0.0321 0.0329 - 0.0327 0.0329 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۱۲
UZS/CHF - 0.00012 - 0.00012 0.00012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
VEF/CHF 0.0086 0.0086 - 0.0086 0.0086 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAG/CHF - 478.7271 - 478.7271 478.7445 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
XAU/CHF - 41310.03 - 41306.07 41312.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ZAR/CHF 0.0684 0.0721 - 0.072 0.0721 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۲:۱۲
CHF/RUB RTS 68.2984 68.2984 - 68.2357 68.2984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
دلار / فرانک سویس 1.0146 1.0146 - 1.0146 1.0147 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۰۰
پوند / فرانک سوییس 1.27 1.3169 - 1.3169 1.3179 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۲۱
دلار / فرانک سوییس 1.0144 1.0148 - 1.0145 1.0151 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۳۰
فرانک سوییس / دلار 0.9854 0.9858 - 0.9855 0.9861 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۳۰
یورو / فرانک سوییس 1.1394 1.1401 - 1.1401 1.1401 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲
فرانک سوییس / ین ژاپن 111.9 110.244 - 110.244 110.274 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۱۲
دلار کانادا / فرانک سوییس 0.7546 0.7572 - 0.7572 0.7575 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۲۱
دلار استرالیا / فرانک سوییس 0.7243 0.7252 - 0.7252 0.7252 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۱۵
دلار نیوزیلند / فرانک سوییس 0.6597 0.678 - 0.678 0.6782 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۱۲