شاخص یاب
سوئیس سوئیس
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.0038
قیمت روز
0 (0.13%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 01:31:09
0 (2.91%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.10%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.55%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

28
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 18:01:21
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3 (9.68%)
تغییر ۶ ماهه
28 (0.00%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

474
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:04:02
15 (3.05%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.10%)
تغییر ۶ ماهه
32 (6.34%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سوئیس

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/CHF 0.2679 0.2714 0.2715 0.2701 0.2715 0.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۳۳
ARS/CHF 0.0328 0.0262 - 0.0262 0.0262 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
BRL/CHF 0.2428 0.2546 0.2547 0.2546 0.255 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
BWP/CHF - 0.0915 0.0917 0.0911 0.0917 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
CHF/AED 3.7302 3.6834 3.683 3.6827 3.7002 0.01 0.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۳۳
CHF/ARS 30.464 38.2139 38.2444 38.2139 38.2547 0.04 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
CHF/AUD 1.3802 1.3955 1.3951 1.3951 1.3964 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
CHF/BBD 1.9805 2.0683 2.0691 2.0683 2.0777 0.01 0.33% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/BGN 1.7061 1.7264 1.7272 1.7211 1.7272 0.01 0.30% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/BHD 0.3805 0.3858 0.3859 0.3853 0.3859 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/BRL 4.1118 3.9207 3.9204 3.9115 3.9207 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CHF/BWP - 10.647 10.625 10.625 10.651 0.02 0.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
CHF/BYN 2.0621 2.071 2.0715 2.0706 2.0802 0.01 0.35% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/CAD 1.3247 1.3404 1.3411 1.3404 1.3412 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CHF/CLP 674.15 684.9083 685.1858 684.9083 685.1858 0.64 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
CHF/CNH - 6.922 6.95 6.922 6.95 0.03 0.40% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۵:۵۷
CHF/CNY 6.9475 6.9101 6.9146 6.9101 6.9146 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
CHF/CZK 22.5628 22.826 22.843 22.826 22.843 0.03 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
CHF/DKK 6.5453 6.6135 6.6172 6.6135 6.6172 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
CHF/EGP 18.1279 18.1889 18.1949 18.1563 18.1949 0.03 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/EUR 0.8774 0.8855 0.8859 0.8855 0.8864 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CHF/GBP 0.7872 0.7955 0.7961 0.7955 0.7968 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CHF/HKD 7.9748 7.8258 7.8267 7.8258 7.8267 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
CHF/HUF 283.66 286.647 286.816 286.647 287.032 0.38 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
CHF/IDR 14539.9 14601.4 14608.7 14601.4 14613.2 12.10 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
CHF/INR 70.909 71.998 72.008 71.998 72.039 0.04 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
CHF/ISK 108.68 123.2 123.28 123.2 123.28 0.12 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
CHF/JMD 136.46 139.62 139.66 139.59 140.23 0.47 0.34% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/JOD 0.7183 0.7234 0.7237 0.7223 0.7237 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/KES 101.55 103.59 103.61 103.42 104.33 0.16 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/KRW 1134.9 1133.29 1133.06 1133.06 1134.24 2.50 0.22% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CHF/LBP 1495.12 1565.33 1565.65 1540.43 1565.81 5.45 0.35% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/LFX - 2.0464 2.0466 2.0464 2.0466 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۵۴
CHF/LKR 159.36 165.5 165.54 163.03 165.56 2.44 1.50% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/LTL 2.9195 2.9195 - 2.9192 2.9376 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
CHF/MAD 9.3584 9.8849 9.886 9.6101 9.887 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/MXN 19.2228 20.263 20.276 20.263 20.344 0.05 0.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۱
CHF/MYR 4.1607 4.1895 4.1889 4.1889 4.1921 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
CHF/NAD 14.621 14.7734 14.7749 14.7509 14.7779 0.02 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/NOK 8.531 8.629 8.636 8.629 8.6413 0.01 0.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۱
CHF/NPR 111.51 114.5 114.51 114.48 115 0.37 0.32% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/NZD 1.5148 1.4736 1.4732 1.4732 1.474 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۱
CHF/OMR 0.3899 0.3926 0.3924 0.3919 0.3926 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
CHF/PAB 0.9895 1.0334 1.0335 1.0332 1.0381 0.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/PHP 54.18 54.26 54.39 54.18 54.39 0.08 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/PKR 122.45 139.232 139.324 139.232 139.373 0.22 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۱
CHF/PLN 3.766 3.8001 3.804 3.8001 3.804 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
CHF/QAR 3.6985 3.7006 3.7009 3.6949 3.7017 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/RON 4.0703 4.121 4.1208 4.1208 4.121 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
CHF/RSD - 104.87 104.89 104.87 104.89 0.08 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
CHF/RUB 68.35 66.889 66.892 66.889 66.892 0.05 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
CHF/SAR 3.8064 3.8152 3.8156 3.8057 3.816 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/SEK 9.2332 9.0737 9.0814 9.0737 9.0814 0.02 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
CHF/SGD 1.3871 1.379 1.3789 1.3789 1.3794 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۴۲
CHF/SZL - 14.241 14.151 14.151 14.241 0.06 0.43% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۵۱
CHF/THB 33.145 32.86 32.875 32.86 32.875 0.02 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
CHF/TRY 6.1626 5.3636 5.3635 5.3635 5.3757 0.02 0.37% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۴۵
CHF/TWD 30.163 30.069 30.225 30.069 30.225 0.25 0.81% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۹
CHF/UAH 27.7423 28.2686 28.2773 28.2658 28.387 0.09 0.33% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/UZS - 7901.6 - 7899 7901.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱:۴۱
CHF/VEF 80818.3107 81020.8629 - 80906.1489 81053.6981 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
CHF/XAF 575.79 575.79 575.96 575.73 578.35 1.92 0.33% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/XCD 2.731 2.7603 2.7615 2.7564 2.7615 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/ZAR 14.6239 14.4161 14.4117 14.4117 14.4161 0.03 0.22% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
CLP/CHF - 0.0015 - 0.0014 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ ساعت ۲۲:۴۸
CNY/CHF 0.1437 0.1442 - 0.1442 0.1442 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
CYP/CHF - 0.0218 - 0.0218 0.0218 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۱:۴۵
CZK/CHF - 0.0437 0.0436 0.0435 0.0437 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۴۸
DKK/CHF 15.276 15.109 15.108 15.108 15.109 0.02 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
HKD/CHF 0.1254 0.1275 - 0.1275 0.1275 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
HUF/CHF - 0.0035 - 0.0035 0.0036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۴:۲۴
IDR/CHF 0.0068 0.0068 - 0.0068 0.0069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۵۴
INR/CHF - 0.0139 - 0.0138 0.0139 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۸:۴۵
ISK/CHF 0.0092 0.0081 - 0.0081 0.0081 0.00 1.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۲۱
JPY/CHF 0.8935 0.8801 0.8802 0.8801 0.8806 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
KRW/CHF 0.0009 0.0881 0.088 0.088 0.0881 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۳
MXN/CHF 0.052 0.0494 0.0493 0.0493 0.0494 0.00 0.41% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۱
MYR/CHF - 0.2379 0.2383 0.2379 0.2383 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
NOK/CHF 11.715 11.574 11.572 11.566 11.574 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۱
PLN/CHF 0.2654 0.2627 0.2626 0.2616 0.2632 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۹
RON/CHF - 0.242 - 0.242 0.242 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۵۴
RUB/CHF 0.0146 0.0149 0.015 0.0149 0.015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
SAR/CHF 0.2624 0.2624 0.2625 0.2624 0.263 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/CHF 10.823 11.02 11.01 11.01 11.02 0.02 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
SGD/CHF 0.7208 0.7235 0.7248 0.7235 0.7248 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
SZL/CHF - 0.0685 0.0689 0.0685 0.0689 0.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۵۱
THB/CHF - 0.0303 - 0.0303 0.0303 0.00 0.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
TRY/CHF 0.1616 0.1858 0.1856 0.1856 0.1858 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۵۴
TWD/CHF 0.0321 0.0323 - 0.0323 0.0323 0.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
UZS/CHF - 0.00012 - 0.00012 0.00012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
VEF/CHF 0.0086 0.0086 - 0.0086 0.0086 0.01 85900.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAG/CHF - 460.111 460.3146 460.111 460.3146 0.18 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
XAU/CHF - 39501.25 39507.34 39483.25 39507.34 17.62 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
ZAR/CHF 0.0684 0.0692 0.0693 0.0692 0.0694 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
CHF/RUB RTS 68.2984 68.2984 68.2664 68.2357 68.2984 0.07 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
دلار / فرانک سویس 0.9978 0.9978 0.9979 0.9977 0.9979 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۲۱
پوند / فرانک سوییس 1.27 1.2558 1.2554 1.2548 1.2558 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۱۵
دلار / فرانک سوییس 0.998 0.9981 0.9982 0.9978 0.9991 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
فرانک سوییس / دلار 1.001 1.0038 1.002 1.0012 1.0038 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۱
یورو / فرانک سوییس 1.1394 1.1263 1.1285 1.1263 1.1285 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۳۰
فرانک سوییس / ین ژاپن 111.9 113.496 113.59 113.496 113.59 0.04 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۴۵
دلار کانادا / فرانک سوییس 0.7546 0.7453 0.7454 0.7453 0.7455 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۱۵
دلار استرالیا / فرانک سوییس 0.7243 0.7155 0.7165 0.7155 0.7165 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
دلار نیوزیلند / فرانک سوییس 0.6597 0.6779 0.6785 0.6779 0.6785 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۱