کالایاب
شاخص یاب

بازارهای سهام کلیه کشورها

بازار سهام ساحل عاج

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Societe Nationale des Telecom 16690 2230.00B - 16690 16690 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۰۳
ETI 19 754.37B - 19 19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۰۳
Societe Generale de Banques 9300 376.29B - 9300 9300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۰۳
Coris Bank 7500 281.60B - 7500 7500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۵:۰۲
Bank of Africa Senegal 1655 280.16B - 1655 1655 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

بازار سهام آرژانتین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple DRC 862.5 25432.76B - 862.5 871.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۵:۰۱
Alphabet 1675 21790.76B - 1675 1683.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۵:۰۱
MercadoLibre DRC 13404.5 21790.76B - 13404.5 13640 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۵:۰۱
Microsoft DRC 1173.5 21178.31B - 1173.5 1174.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۵:۰۱
JPMorgan Chase DRC 491.5 9917.17B - 491.5 491.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۰:۳۱
بیشتر

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 202.59 909.84B - 202.59 202.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۲:۰۲
Amazon.com 1964.52 824.79B - 1964.52 1964.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۲:۰۲
Alphabet Inc C 1130.49 779.55B - 1130.49 1138.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۳:۰۱
Alphabet A 1131.55 779.55B - 1131.55 1131.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۲:۰۲
Microsoft 136.62 757.64B - 136.62 136.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
بیشتر

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 183.1 779.46B - 183.1 183.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Amazon.com 1765.4 706.60B - 1765.4 1765.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Microsoft 124 649.07B - 124 126 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Microsoft 124 649.07B - 124 124 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Microsoft 123 649.07B - 123 123 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۰:۳۱
بیشتر

بازار سهام اندونزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank Central Asia 31000 502814.30B - 30950 31000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۰۲
Hm Sampoerna 3150 424561.00B - 3150 3150 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Telekomunikasi 4270 372960.00B - 4260 4270 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۰۲
Bank Rakyat Persero 4480 345578.00B - 4480 4480 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Unilever Indonesia 45800 340870.20B - 45725 45800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۰۲
بیشتر

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 182.64 779.46B - 182.64 182.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱:۰۲
Amazon.com 1771.1 706.60B - 1771.1 1771.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱:۰۲
Alphabet A 1018.6 667.84B - 1018.6 1018.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱:۰۲
Alphabet Inc C 1017.9 667.84B - 1017.9 1017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱:۰۲
Microsoft 123.87 649.07B - 123.87 123.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

بازار سهام اردن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Arab Bank 6.01 4.43B - 6.01 6.01 0.01 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
Housing Bk Trd Fin 5.94 2.64B - 5.94 5.94 0.48 8.08% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۷:۰۲
Arab Potash Co 18.65 1.23B 18.2 18.2 18.65 0.65 3.61% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۷:۰۲
Eqbal Inv. Co 11.8 915.00M - 11.8 11.8 0.20 1.69% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
Jor Islamic Bank 2.86 583.20M - 2.86 2.86 0.02 0.70% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
بیشتر

بازار سهام اسپانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inditex 25.94 91.22B - 25.94 25.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Bayer 59.7 85.47B - 59.16 59.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
Airbus Group 131.6 75.85B - 131.48 133.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Santander 4.103 73.62B - 4.103 4.103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
VALE ON 12.3 57.83B - 12.3 12.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۱:۳۶
بیشتر

بازار سهام ونزوئلا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Richter Gedeon 5175 952.73B - 5175 5175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Severstal - ao 1059.9398 786.54B - 1059.9398 1059.9398 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۵:۳۲
Ricoh 1015.7 759.07B - 1015.7 1015.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۷:۳۲
Konami Corp. 4688.59 749.07B - 4688.59 4688.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۷:۳۲
Statoil 161.78 710.12B - 161.69 161.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
بیشتر

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Svenska Handelsbanken B 95.69 191.67B - 95.69 95.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۱:۳۲
Merck&Co 72.97 139.90B - 72.97 72.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۱:۳۲
Philip Morris 79.83 107.52B - 79.83 79.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۱:۳۲
Booking 1893.52 97.65B - 1885.91 1893.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۱:۳۲
Eli Lilly 106.06 91.76B - 106.06 106.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
بیشتر

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BHP Billiton Ltd 38.46 168.66B - 38.46 38.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
Commonwealth Bank Pref E 105.9 134.59B - 105.9 105.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
Commonwealth Bank Pref C 100.591 134.59B - 100.591 100.591 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۳۲
Commonwealth Bank Pref D 99 134.59B - 99 99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
Commonwealth Bank Pref 102.85 134.59B - 102.85 102.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰:۰۳
بیشتر

بازار سهام اسلواکی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovnaft 95 1.14B - 95 95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Zentiva 250 677.76M - 250 250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
Vseobec Uver B 165 628.03M - 165 165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
Tatry Mountain 30 186.46M - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Best Hotel Pro 3.04 106.48M - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anheuser Busch Inbev 129656 2324.42B - 129656 130115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
British American Tobacco 54138 1576.46B - 53949 54277 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۳۲
Naspers 279110 1478.42B - 279110 279110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Glencore 4728 903.02B - 4701 4728 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Richemont DRC 12111 596.52B - 12083 12189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

بازار سهام امارات متحدهٔ عربی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Emirates Telec 17.34 143.50B - 17.34 17.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
First Abu Dhabi Bank 15.6 131.86B - 15.6 15.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۳۵
Emirates NBD PJSC 11.5 55.02B - 11.5 11.5 0.10 0.87% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۳۲
Ad Commercial 8.75 36.65B - 8.75 8.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Emaar Properties 4.88 35.66B - 4.88 4.88 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۳۲
بیشتر

بازار سهام اوکراین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MHP DRC 325.1 37.30B - 325.1 325.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Raiff Bank Ava 0.3 19.57B - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Motor Sich 5298 11.21B - 5298 5298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Ukrsotsbank 0.059 9.24B - 0.059 0.059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Turboatom 10 5.89B - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۲:۰۵
بیشتر

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Stanbic Bank Uganda 29 1638.04B - 29 29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۲۰:۳۱
British American Tobacco Uganda 138 1572.29B - 138 138 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Umeme 300 1090.74B - 300 300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۲۰:۳۲
Centum Invest 1173.42 939.74B - 1173.42 1173.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
Development Finance Co 650 482.29B - 650 650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
RTL Group 46.3 9.07B - 46.3 46.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۲:۳۱
SES 13.615 7.10B - 13.615 13.615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Metro Wholesale 14.74 3.79B - 14.74 14.74 0.28 1.90% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
Metro Wholesale Pref 13.3 3.79B - 13.3 13.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۲۳:۰۵
Reinet Invest 14 2.96B - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۰:۳۱
بیشتر

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Royal Bank of Canada Pref G 25.32 143.58B - 25.32 25.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Royal Bank Canada Non Cum W Prf 25.16 143.58B - 25.16 25.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۳:۰۱
Royal Bank Canada Non Cum Ac Prf 25.31 143.58B - 25.31 25.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۳:۰۱
Royal Bank Of Canada 104.9 143.58B - 104.9 104.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Royal Bank Canada Non Cum Af Prf 25.47 143.58B - 25.47 25.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۳:۰۱
بیشتر

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amazon.com 1772 706.60B - 1772 1775.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۱:۰۲
Anheuser Busch Inbev 84.23 146.25B - 83.25 84.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۱:۰۲
Louis Vuitton 383 142.35B - 383 387.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۱:۰۲
Total 48 138.61B - 47.99 48.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۱:۰۲
Unilever NV DRC 55 138.42B - 55 55.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۰۲
بیشتر

بازار سهام ایرلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CRH 29.47 25.01B - 29.37 29.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Ryanair Holdings 9.982 17.91B - 9.982 9.982 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۰۴
Kerry Group 106.8 15.92B - 106.8 106.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
AIB 3.46 12.77B - 3.46 3.504 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Smurfit Kappa 28.14 8.19B - 28.14 28.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۰۴
بیشتر

بازار سهام ایسلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Marel hf 600 282.56B - 600 606 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۹:۰۲
Arion Bank 79.3 170.00B - 78.5 79.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Icelandair Group 9.05 64.80B - 9.05 9.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Grandi 35.6 62.87B - 35.3 35.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۹:۰۲
Reitir Fasteignafelag HF 84.6 56.65B - 84.6 84.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۸:۰۳
بیشتر

بازار سهام بحرین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ahli United Bank 0.945 4.82B - 0.945 0.945 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Gulf Finance Group 0.25 1.33B - 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Arab Banking Corp 0.458 1.15B - 0.458 0.458 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Aluminum Bahrain 0.425 894.60M - 0.425 0.425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۰:۳۲
National Bank Bahrain 0.7 841.80M - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amazon.com Inc BDR 3685 3215.11B - 3685 3685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۴:۰۱
Microsoft Corp BDR 510.76 2953.36B - 510.76 510.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Facebook Inc BDR 387.94 2192.60B - 383.4 387.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۳:۰۲
Berkshire Hathaway BDR 782.52 1801.39B - 782.52 782.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۶:۰۲
JPMorgan Chase Co BDR 212.76 1382.97B - 212.76 212.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۴:۰۱
بیشتر

بازار سهام روسیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sberbank Rossii Pref 203.9 4956.68B - 203.03 205.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Sberbank Rossii 232.85 4956.68B - 232.5 235.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
NK Rosneft 420.45 4183.10B - 419.4 420.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Lukoil 5200.5 3722.07B - 5200.5 5214.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Gazprom PAO 216 3408.99B - 216 219.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
بیشتر

بازار سهام بلژیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 141 757.64B - 141 141 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Chevron 113 241.60B - 113 113 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۰۲
Intel 49.84 231.65B - 49.84 49.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۰۲
Cisco 57.24 202.37B - 57.24 57.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۰:۳۱
Anheuser Busch Inbev 83.61 146.25B - 82.99 83.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
بیشتر

بازار سهام هلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Royal Dutch Shell B 28.44 252.70B - 28.36 28.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Royal Dutch Shell A 28.265 247.85B - 28.21 28.325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Unilever NV DRC 53.56 138.24B - 53.56 53.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
Unilever 53.77 138.24B - 53.77 54.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۱:۰۲
ASML Holding 199.5 71.90B - 198.98 201.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
بیشتر

بازار سهام بلغارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tchaikapharma 9.7 584.82M - 9.7 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۰۵
Sopharma AD 3.35 542.52M - 3.35 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
Chimimport AD 1.765 527.22M - 1.765 1.765 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
CEZ Distribution BG 234 478.14M - 234 234 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
CB First Investment Bank AD 3.12 396.00M - 3.12 3.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

بازار سهام بنگلادش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Grameenphone 326 506.36B 327 326 327 2.70 0.83% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
Square Pharma 253.3 210.16B 253.9 253.3 253.9 1.70 0.67% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
British American Tobacco Bangladesh 1257 205.80B 1265 1257 1265 19.00 1.51% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
United Power Generation & Distribution 379.5 111.83B 377.5 377.5 379.5 1.60 0.42% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
Investment Corp of Bangladesh 103.1 94.35B 105.9 103.1 105.9 1.60 1.55% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
بیشتر

بازار سهام بوتسوانا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lucara Diamond Corp 13.3 6.64B - 13.3 13.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۵
First National Bank Botswana 2.75 5.66B - 2.75 2.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۰۲
Botswana Insurance Holding 17.5 4.89B - 17.5 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ساعت ۰:۳۲
Barclays Bank of Botswana 5.22 4.74B - 5.22 5.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۰۳
Letshego Holdings 1.44 3.93B - 1.44 1.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bh Telecom 11.19 774.18M - 11.19 11.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۰۵
Elektropriv Bi 12.05 266.81M - 12.05 12.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۰۵
Elektropriv Hz 24.5 242.93M - 24.5 24.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۱۲:۰۲
Tvornica Cemen 26 232.18M - 26 26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ساعت ۳:۰۱
Intesa Sanpaol 380 170.15M - 380 380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oil and Gas Development Co 127 690.77B - 123.8 127 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۰۲
Nestle Pakistan 6460 571.40B - 6460 6460 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
Pakistan Tobacco Company 2450 473.30B - 2450 2450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ساعت ۱۶:۰۲
Pakistan Petroleum 134.58 416.21B - 132.5 134.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۰۲
Habib Bank 118.84 249.39B - 116.5 118.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۰۲
بیشتر

بازار سهام پرتغال

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Galp Energia 13.95 12.50B - 13.915 13.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
EDP 3.37 12.47B - 3.37 3.382 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
EDP Renovaveis 9.19 7.78B - 9.19 9.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
J.Martins 14.9 7.57B - 14.875 14.905 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Banco Comercial 0.2736 3.84B - 0.2736 0.2811 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
بیشتر

بازار سهام پرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Facebook 200.91 562.48B - 200.91 200.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۰۵
Banco de Credito del Peru 5.25 50.02B - 5.25 5.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۰۴
Telefonica ADR 8.15 43.72B - 8.15 8.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۰۵
Southern Copper 37.8 35.13B - 37.8 37.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۰۴
Backus Johnsto 23 27.66B - 23 23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۰۴
بیشتر

بازار سهام تانزانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania Breweries 9700 4553.40B - 9700 9700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۳۶
National Microfinace Bank 2000 1375.00B - 2000 2000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰:۴۰
CRDB Bank PLC 105 417.89B - 105 105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۲۰:۳۱
DCB Commercial Bank 300 - - 300 300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۱۰:۳۳
Tanga Cement 600 - - 600 600 40.00 6.67% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
بیشتر

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PTT PCL 47.75 1356.74B - 47.75 48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۳۲
Airports of Thailand 72.75 946.43B - 72.75 73.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۷:۳۲
Airports of Thailand DRC 72.75 946.43B - 72.75 73.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۷:۳۲
Airports of Thailand 63.5 946.29B - 63.5 64.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
CP All PCL 87.75 678.22B - 87.25 87.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan Semicon 259 5562.07B - 259 259 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Hon Hai 79.3 1398.43B - 79.3 79.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
FPCC 106.5 1171.69B - 106.5 106.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
CHT 112 861.08B - 112 112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۱:۴۱
FCFC 96.5 726.79B - 96.5 96.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
بیشتر

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Koc Holding 18.96 36.49B - 18.96 19.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Erdemir 7.72 35.84B - 7.7 7.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Garanti Bank 9.6 35.53B - 9.6 9.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Akbank TAS 7.55 30.08B - 7.54 7.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Aselsan 18.19 27.11B - 18.19 18.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
بیشتر

بازار سهام تونس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SFBT 19.3 3.74B - 19.29 19.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۷:۳۲
BIAT 117 2.81B - 117 117 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
POULINA GROUP HLD 12.79 2.09B - 12.79 12.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۷:۳۲
ATTIJARI BANK 34.1 2.05B - 34.1 34.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۷:۳۲
BT 7.43 1.91B - 7.43 7.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

بازار سهام جامائیکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NCB Financial 210 239.57B - 210 210 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۴:۰۱
Scotia Jamaica 57 156.08B - 57 57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۳:۰۲
Sagicor Jamaica 54.49 152.82B - 54.49 54.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۴:۰۱
Kingston Wharves 70 65.66B - 70 70 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۱۳:۰۲
GraceKennedy 70.01 62.63B - 70.01 70.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۴:۰۱
بیشتر

بازار سهام جمهوری چک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEZ as 528.5 292.40B - 528.5 528.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۰۴
Komercni Banka 908 179.50B - 908 908 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۰:۳۱
O2 C.R 222 78.95B - 222 222 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Vienna Insurance AG 609 77.34B - 609 609 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۰۴
Unipetrol 382.5 67.91B - 379 382.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
بیشتر

بازار سهام چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICBC 5.6 1811.18B - 5.6 5.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
China Construction Bank 6.63 1613.48B - 6.63 6.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲
PetroChina A 6.55 1324.65B - 6.55 6.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
Agricultural Bank China A 3.59 1066.79B - 3.59 3.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Ping An Insurance 88.08 1057.86B - 88.08 88.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

بازار سهام دانمارک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 336.35 571.76B - 336.35 336.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Nordea Bank 68.05 246.39B - 68.05 68.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۰:۳۳
Danske Bank 121.55 178.65B - 121.55 121.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Oersted 634.4 162.14B - 633.2 635 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Moller Maersk A 7230 159.91B - 7200 7230 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

بازار سهام رواندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bralirwa S.A. 150 1394.90B - 150 150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Bank of Kigali 290 6.48B - 290 290 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
بیشتر

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAP 531 495.38B - 531 531 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۳:۰۲
Bayer 282 398.34B - 282 282 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۱۹
Allianz 1024.4 390.74B - 1024.4 1024.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۲:۰۲
Daimler 217 325.82B - 217 217 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Adidas 1330.8 200.22B - 1330.8 1330.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۳:۰۲
بیشتر

بازار سهام زامبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEC Africa 0.19 - - 0.19 0.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۱۳:۳۲
Zambian Breweries 8 - - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲:۳۴
بیشتر

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Delta Corporation 3.51 2.54B - 3.51 3.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۲۰:۳۱
Pretoria Portland Cement Ltd 1.95 1.08B - 1.95 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Econet Wireless Zimbabwe 1.69 564.14M - 1.69 1.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
African Distillers 1.8 168.98M - 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲۰:۳۲
ART Corporation 0.08 19.23M - 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Toyota Motor 6975 23085.71B - 6975 6975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۲۲:۰۲
NTT Docomo, Inc. 2641.5 10399.43B - 2641.5 2641.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۰۲
Nippon Telegraph & Telephone Corp 5092 10335.23B - 5092 5092 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۰۲
Softbank Corp. 5091 8940.66B - 5091 5091 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۰۲
Mitsubishi UFJ Financial 522.9 8631.92B - 522.9 522.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۰۲
بیشتر

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ceylon Tobacco 1300 206.07B - 1300 1300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۴:۳۱
John Keells 151 192.87B - 151 151.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
Commercial Bank of Ceylon 87 122.29B - 87 88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
Commercial Bank of Ceylon 101.8 122.29B - 101.8 102.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
Dialog Axiata PLC 10.9 112.38B - 10.9 11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
بیشتر

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PetroChina ADR 72.86 204.53B - 72.86 72.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۳۲
DBS 26.62 67.05B - 26.62 26.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Shangri-La Asia 9.85 51.34B - 9.85 9.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
SingTel 3.54 49.31B - 3.53 3.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۵:۳۲
SingTel 3.52 49.31B - 3.52 3.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
بیشتر

بازار سهام سوئد

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pfizer 404 1888.04B - 402 406 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
AstraZeneca 758.6 776.12B - 756.5 762.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Statoil 161.7 712.45B - 161.7 161.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
ABB 177.2 439.69B - 176.4 177.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Nordea Bank 95.18 344.02B - 95.04 97.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۳۳
بیشتر

بازار سهام نروژ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Statoil 162.1 710.12B - 162.1 162.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
DnB 157.3 257.51B - 155.6 157.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Telenor 176.1 249.69B - 175.2 176.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Aker BP 250 107.60B - 247.9 250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Norsk Hydro 30.46 99.56B - 30.21 30.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

بازار سهام سوئیس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 49.67 8925.42B - 49.67 49.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
Statoil 19.75 8657.07B - 19.75 19.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۱۹:۰۲
Nordea Bank 10.215 3821.66B - 10.215 10.215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۳۳
H&M B 15.7 2235.80B - 15.7 15.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
Coloplast 109.85 1939.94B - 109.85 109.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

بازار سهام سیرالئون

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Krka 61.6 1.88B - 61.6 61.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Petrol 359 715.60M - 359 359 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Zavarovalnica 31.6 684.33M - 31.6 31.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Telekom Sloven 61.6 594.73M - 61.6 61.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Luka Koper DD 28 431.20M - 28 28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

بازار سهام لهستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander 17.47 379.07B - 17.47 17.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
UniCredit 47.8 129.36B - 47.8 49.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
PKO Bank Polski 42.65 49.54B - 42.32 42.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
CEZ as 88.1 48.45B - 86.95 88.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
ORLEN SA 98.84 37.49B - 100.3 98.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cuprum 49.5 - 49.5 49.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۲۱:۰۲
A.F.P. Provida 2750 - 2750 2750 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۲۱:۰۲
Compania Chilena de Fosforos 1069 - 1069 1069 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۲۱:۰۲
Starbucks 88.21 - 88.21 88.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۱۳:۰۲
Pehuenche 2000 - 2000 2000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

بازار سهام صربستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NIS AD 685 113.65B - 685 685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۳۵
Aerodrom Nikol 896 58.46B - 896 896 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Komercijalna B 1300 32.34B - 1300 1300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۳۵
Komercijalna 3130 32.34B - 3130 3130 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۳۵
AIK Banka ad Beograd 965 14.91B - 965 965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۸:۳۳
بیشتر

بازار سهام عراق

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Asiacell Communications 8.1 2697.00B - 8.1 8.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۵:۰۲
Baghdad Soft Drinks 3.28 700.47B - 3.28 3.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۵:۰۲
Kurdistan International Bank 1.1 516.00B - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ساعت ۱۳:۳۵
Sumer Commercial Bank 0.7 225.00B - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Mansour Investment Bank 0.69 210.00B - 0.69 0.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SABIC 112.6 378.61B - 112.6 112.6 1.60 1.42% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۳۲
STC 109.2 179.40B - 109.2 109.2 2.00 1.83% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۳۲
National Com Bnk 56 145.80B - 56 56 1.00 1.79% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۳۲
Al Rajhi 71.3 140.24B - 71.3 71.3 0.30 0.42% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۳۲
Saudi Electric. 20.34 86.75B - 20.34 20.34 0.32 1.57% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۳۲
بیشتر

بازار سهام عمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank Muscat 0.406 1.11B - 0.406 0.406 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۱:۰۴
Oman Telecom 0.53 540.00M - 0.53 0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Bank Dhofar 0.13 414.54M - 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Ooredoo 0.46 338.49M - 0.46 0.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۲:۰۲
National Bank Of Oman 0.156 289.42M - 0.156 0.156 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۲:۰۵
بیشتر

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Bank FDR 6.143 33.06B - 6.143 6.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Nokia Oyj 4.582 27.29B - 4.554 4.582 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Sampo Oyj A 41.22 22.93B - 41.16 41.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
KONE Oyj 51.7 19.43B - 51.66 52.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Fortum 20.86 18.30B - 20.86 20.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Viafin Service 6.52 - 6.52 6.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۰۲
Nexstim 0.093 - 0.0922 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ساعت ۲۱:۰۴
Enersense 1.8 - - 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۰۲
Aallon 8.4 - 8.4 8.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۰۲
Nordic Iron Ore 4 - 4 4.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۰۲
بیشتر

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Palestine Telecom 4.18 573.89M - 4.18 4.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Bank Of Palestine 2.04 500.00M 2.03 2.03 2.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۷:۰۲
Palestine Development&Inv 1.29 330.00M 1.27 1.27 1.29 0.01 0.78% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۷:۰۲
Wataniya Mob 1 254.91M 0.99 0.99 1 0.02 2.04% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۷:۰۲
Arab Palestinian Invest Comp 2.33 168.00M - 2.33 2.33 0.01 0.43% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Manulife 789.5 1894.50B - 789.5 789.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Sun Life Financial 1810 1303.58B - 1810 1810 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
SM Investments 990 1102.19B - 990 990 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۰۴
SM Prime 38.7 1038.15B - 38.7 38.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۰۴
Ayala Pref B 495 568.96B - 495 495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۱:۳۲
بیشتر

بازار سهام قبرس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Cyprus 1.568 1.06B - 1.568 1.568 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Vasilikos 2.44 194.23M - 2.44 2.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Hellenic Bnk 0.878 150.84M - 0.878 0.878 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Logicom 1.32 111.12M - 1.32 1.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۵:۰۵
Petrolina 1.04 102.38M - 1.04 1.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
بیشتر

بازار سهام قزاقستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of America 11280 97510.90B - 11280 11280 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۶:۰۲
VTB 0.2575 3383.80B - 0.2575 0.2575 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۰:۳۲
Magnit 22479.4 2548.67B - 22479.4 22479.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۳۱
Razvedka Dobycha KazMunayGaz Pref 12800 1694.79B - 12800 12800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
KAZ Minerals PLC 2808.3 1672.21B - 2808.3 2808.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۶:۰۲
بیشتر

بازار سهام قطر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QNB 19 142.70B 19.12 19 19.12 0.25 1.32% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۷:۰۲
Industries Qatar 11.06 67.22B 10.98 10.98 11.06 0.03 0.27% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۷:۰۲
Qatar Islamic Bank 16.82 27.76B 17.1 16.82 17.1 0.18 1.07% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۷:۰۲
Masraf al rayan 3.82 26.51B 3.8 3.8 3.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۷:۰۲
Qatar Telecom 7 23.22B 6.86 6.86 7 0.06 0.86% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۷:۰۲
بیشتر

بازار سهام کاستاریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Corporacion Davivienda A 3.75 277.15B - 3.75 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Banco Lafise Pref 100 277.15B - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۲:۰۲
Holcim De Costa Rica S.A. 14.5 147.35B - 14.5 14.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۰:۳۲
Grupo Financiero Improsa Pref 1.05 25.44B - 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۲۰:۰۲
La Nacion S.A. 2.5 13.52B - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

بازار سهام کرهٔ جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Samsung Electronics Co Pref 38500 329505.40B - 38500 38500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Samsung Electronics Co 46800 329505.40B - 46800 46900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
SK Hynix Inc 76800 62681.00B - 76800 76800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Celltrion 184500 37994.96B - 184500 184500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Hyundai Motor Co Pref 83900 32284.27B - 83900 84100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
بیشتر

بازار سهام کرواسی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INA dd 3140 31.60B - 3140 3140 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
Zagrebacka Banka 61 19.53B - 61 61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۰۵
Hrvatske Telekom 160 12.21B - 160 160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۰۵
Valamar Riviera DD 37.3 5.08B - 37.3 37.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Adris Grupa P 465 4.67B - 465 465 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۴:۱۴
بیشتر

بازار سهام کلمبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ecopetrol 3010 122762.70B - 2980 3010 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Bcolombia 39500 33893.16B - 38800 39500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Bancolombia Pf 41680 33893.16B - 40960 41680 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Interconnection Electric 19160 31290.03B - 19140 19160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Grupoaval 1280 26750.26B - 1280 1280 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Safaricom 27.85 1233.96B - 27.85 27.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۰۵
Equity Group 40.45 174.53B - 40.45 40.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
East African Breweries 198.75 168.43B - 198.75 198.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۰۵
KCB Group 39.55 138.74B - 39.55 39.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
Co-operative Bank 12 100.33B - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۲:۰۵
بیشتر

بازار سهام کویت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
National Bank Of Kuwait Sak 1005 4.57B - 1005 1005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۰۲
Kuwait Finance House 781 3.31B - 781 781 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
Mobile Telecom 582 1.66B - 582 582 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۰۲
Ahli United Bank 285 1.44B - 285 285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Boubyan Bank K.S.C 597 1.16B - 597 597 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۰۲
بیشتر

بازار سهام لبنان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Bank DRC 7.59 2.26B - 7.59 7.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۱۷:۰۲
BLOM Bank SAL 8 2.25B - 7.79 8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
Bank Audi DRC 3.9 2.10B - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۱۷:۰۳
Bank Audi 3.85 2.04B - 3.85 3.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۰۲
Byblos Bank 9 Preferred 69 1.18B - 69 69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۱۴:۰۲
بیشتر

بازار سهام مالاوی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Standard Bank Limited 63000 12500.74B - 63000 63000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲
Blantyre Hotels 1295 3.61B - 1295 1295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ساعت ۲۳:۰۲
NICO Holdings Ltd 4850 - - 4850 4850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Malawi Property Invest 1950 - - 1950 1950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Illovo Sugar (Malawi) 21000 - - 21000 21000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
بیشتر

بازار سهام مالت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Valletta 1.125 923.54M - 1.125 1.125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۰۵
HSBC Bank Malta 1.52 662.96M - 1.52 1.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۲:۰۵
International Hotel Investments 0.82 406.35M - 0.82 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۱۳:۰۲
Malta International Airport 7.1 404.28M - 7.1 7.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۰۵
GO PLC 4.52 338.38M - 4.52 4.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۰۵
بیشتر

بازار سهام مالزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malayan Banking 8.87 98.29B - 8.87 8.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Public Bank 22.88 89.29B - 22.88 22.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Tenaga Nasional 13.64 81.99B - 13.6 13.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Petronas Chemicals 7.81 67.60B - 7.81 7.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Bumiputra Commerce 5.24 50.58B - 5.18 5.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
بیشتر

بازار سهام مجارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Siemens AG 31395 30523.90B - 31395 31395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ساعت ۱۴:۰۱
Bayer 18400 27977.24B - 18400 18400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۱
BASF 20820 24553.32B - 20820 20820 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۱۸:۰۱
Daimler 16700 22883.92B - 16700 16700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۱
Adidas 66200 14062.27B - 66200 66200 3060.00 4.85% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۷
بیشتر

بازار سهام مراکش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Itissalat Al-Maghrib 141.9 122.19B - 141.15 141.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Attijariwafa Bank 482 95.45B - 482 483.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
BCP 273.95 50.48B - 272.25 273.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
LafargeHolcim 1719 40.54B - 1719 1719 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Bmce Bank 190 37.42B - 186 190 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Commercial Int Bank 71.99 99.93B 71.76 71.76 71.99 0.09 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۷:۰۲
Eastern Tobacco 15.35 52.49B - 15.35 15.35 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Qatar Natl Bank 41 45.42B - 41 41 1.99 4.85% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۷:۰۲
El Sewedy Electric 13.2 44.83B 13.1 13.1 13.2 0.04 0.30% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۷:۰۲
Abou Kir Fertilizers 23 36.54B - 23 23 0.48 2.13% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۷:۰۲
بیشتر

بازار سهام مغولستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Darkhan Nekhii 14000 - - 14000 14000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۳۴
Chatsargana 375 - - 375 375 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۳۴
Monit Buligar 8000 - - 8000 8000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۳۳
Monnoos 1825 - - 1825 1825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۳۴
Khishig Uul 400 - - 400 400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

بازار سهام مکزیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 3863.58 17722.32B - 3863.58 3863.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۲:۰۲
Amazon.com 37450 16065.67B - 37450 37450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۲:۰۲
Alphabet Inc C 21578 15184.46B - 21578 21578 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۳:۰۱
Alphabet A 21724.58 15184.46B - 21724.58 21724.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Microsoft 2609.98 14757.69B - 2609.98 2609.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۲:۰۲
بیشتر

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Volvo A 150 342.87B - 146.5 150 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Ericsson A 87.2 219.88B - 86 87.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Royal Dutch Shell A 2537.3 212.44B - 2531 2543 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Moller Maersk A 7175 206.23B - 7175 7210 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Royal Dutch Shell B 2540.6 203.98B - 2535.5 2548.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
بیشتر

بازار سهام موریس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCB Group 280.5 67.60B - 280.5 280.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
State Bank of Mauritius 5.5 23.87B - 5.5 5.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Phoenix Beverages 575 9.99B - 575 575 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۱۴:۰۳
Ciel Textile 41.25 5.10B - 41.25 41.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۵:۰۳
Bramer Banking 4.3 3.80B - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام مونته‌نگرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Elektroprivreda Crne Gore 3.74 367.44M - 3.74 3.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۲۱:۰۲
Crnogorski Elektroprenosni 0.65 96.48M - 0.65 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۲۱:۰۲
Crnogorski Telekom 1.49 78.00M - 1.49 1.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۸:۳۲
Jugopetrol 12 54.45M - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۲۱:۰۲
Hotelska Grupa Budvanska 6 48.75M - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anglo American 38882 414.00B - 38882 38882 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
Firstrand 6479 360.99B - 6479 6479 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
Standard Bank Grp 19192 314.64B - 19192 19192 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
Sanlam Ltd 7691 155.99B - 7691 7691 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
Old Mutual 2170 139.44B - 2170 2170 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

بازار سهام نیجریه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dangcem 170 4226.05B - 169.5 170 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Guaranty Bnk 29.3 1297.92B - 29.25 29.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Nestle Nig 1299.5 1243.04B - 1290 1299.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Nig Brew 58 1054.57B - 56 58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Zenithbank 18.5 847.71B - 18.5 18.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

بازار سهام هند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tata Consultancy 2076.95 7174.94B - 2076.95 2076.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۰۲
Tata Consultancy 2133.35 7174.94B - 2133.35 2133.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۱۸:۰۲
Reliance Industries 1249 6154.55B - 1249 1249 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۰۲
Reliance Industries 1249 6154.55B - 1249 1249 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۰۲
HDFC Bank 2375.65 5389.35B - 2375.65 2375.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
بیشتر

بازار سهام هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 600 5942.17B - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۳۳
Tencent Holdings 361.8 3714.20B - 361.8 361.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۰۵
ICBC 5.68 2132.36B - 5.68 5.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
China Construction Bank 6.68 1899.61B - 6.68 6.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Intel 400 1816.83B - 400 400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۵
بیشتر

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vingroup JSC 116000 290147.90B - 115600 116000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
Vinamilk 126900 258324.90B - 126900 127000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
Airports Corporation of Viet Nam 82800 191587.40B - 82800 82800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۲:۳۱
Petrovietnam Gas JSCrp 106000 183739.20B - 106000 106000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
Vietcombank 79000 179888.40B - 79000 79600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
بیشتر

بازار سهام یونان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Coca Cola HBC AG 30.44 10.30B - 30.44 30.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Mermeren Kombinat AD Prilep 56.4 5.19B - 56.4 58.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۱:۰۲
Hellenic Telec 12.4 5.08B - 12.38 12.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
OPAP SA 9.93 3.02B - 9.86 9.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۱:۰۲
Alpha Bank 1.64 2.93B - 1.64 1.662 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۰۲
بیشتر