کالایاب
شاخص یاب

بازارهای سهام کلیه کشورها

ساحل عاج

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Societe Nationale des Telecom 20000 2230.00B - 20000 20000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
ETI 21 754.37B - 21 21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Societe Generale de Banques 8000 376.29B - 8000 8000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Coris Bank 7350 281.60B - 7350 7400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۴:۳۵
Bank of Africa Senegal 1700 280.16B - 1700 1700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
بیشتر

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 194.74 909.84B - 188.16 194.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Amazon.com 1806.27 824.79B - 1797.27 1806.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Alphabet A 1228.82 779.55B - 1226.43 1228.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Alphabet Inc C 1225.76 779.55B - 1223.97 1225.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Microsoft 118.37 757.64B - 117.52 118.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
بیشتر

بازار سهام آرژانتین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple DRC 798.5 25432.76B - 770 798.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
MercadoLibre DRC 10250 21790.76B - 10250 10250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
Alphabet 1720 21790.76B - 1720 1720 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
Microsoft DRC 970 21178.31B - 970 970 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
JPMorgan Chase DRC 438.5 9917.17B - 438.5 438.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
بیشتر

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 170.85 779.46B - 170.85 170.85 0.92 0.54% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Amazon.com 1574.28 706.60B - 1574.28 1574.28 26.96 1.71% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Microsoft 104.55 649.07B - 104.55 104.55 0.26 0.25% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Microsoft 104.49 649.07B - 104.49 104.49 0.68 0.65% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Microsoft 105.5 649.07B - 105.5 105.5 2.55 2.48% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
بیشتر

بازار سهام روسیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sberbank Rossii 211.77 4956.68B - 211.77 211.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Sberbank Rossii Pref 186.05 4956.68B - 186.05 186.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
NK Rosneft 407.25 4183.10B - 407.25 407.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Lukoil 5749 3722.07B - 5749 5749 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Gazprom PAO 155.5 3408.99B - 155.5 155.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
بیشتر

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 164.4 779.46B - 164.4 164.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Amazon.com 1561.66 706.60B - 1561.66 1561.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Alphabet Inc C 1061.96 667.84B - 1061.96 1061.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Alphabet A 1064.48 667.84B - 1064.48 1064.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Microsoft 103.12 649.07B - 103.12 103.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
بیشتر

بازار سهام اردن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Arab Bank 6.46 4.43B - 6.46 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Housing Bk Trd Fin 7.93 2.64B - 7.93 7.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Arab Potash Co 17.5 1.23B - 17.5 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۵
Eqbal Inv. Co 13.65 915.00M - 13.65 13.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۵:۰۵
Jor Islamic Bank 3.21 583.20M - 3.21 3.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۵
بیشتر

بازار سهام اسپانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inditex 26.29 91.22B - 26.06 26.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Bayer 61.3 85.47B - 61.15 62.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Airbus Group 118.2 75.85B - 117.76 118.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Santander 4.311 73.62B - 4.311 4.359 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
VALE ON 11.8 57.83B - 11.8 11.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
بیشتر

بازار سهام ونزوئلا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Richter Gedeon 6785 952.73B - 6785 6785 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۷:۰۴
Severstal - ao 1014.55 786.54B - 1014.55 1014.55 1.45 0.14% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۵
Ricoh 1156.73 759.07B - 1156.73 1156.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Konami Corp. 4750 749.07B - 4750 4750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Statoil 194 710.12B - 194 194 0.36 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۵
بیشتر

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BHP Billiton Ltd 37.68 168.66B - 37.68 37.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Commonwealth Bank Pref E 105 134.59B - 105 105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Commonwealth Bank Pref D 97.155 134.59B - 97.155 97.155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Commonwealth Bank Pref 101.3 134.59B - 101.3 101.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Commonwealth Bank Pref C 100.591 134.59B - 100.591 100.591 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۳۲
بیشتر

بازار سهام هند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tata Consultancy 2015.05 7174.94B - 2015.05 2034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Tata Consultancy 2015.5 7174.94B - 2015.5 2035 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Reliance Industries 1375.6 6154.55B - 1372.45 1376.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Reliance Industries 1375.45 6154.55B - 1374.95 1377.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
HDFC Bank 2299.2 5389.35B - 2281.9 2299.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
بیشتر

بازار سهام اسلواکی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovnaft 90.5 1.14B - 90.5 90.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Zentiva 256 677.76M - 256 256 2.00 0.79% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۵
Vseobec Uver B 175 628.03M - 175 175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Tatry Mountain 30 186.46M - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Best Hotel Pro 3.04 106.48M - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anheuser Busch Inbev 117020 2324.42B - 117020 117020 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۰۵
British American Tobacco 59230 1576.46B - 59230 60226 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Naspers 279110 1478.42B - 279110 279110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Glencore 5854 903.02B - 5854 5854 155.00 2.72% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Richemont DRC 10489 596.52B - 10478 10615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
بیشتر

بازار سهام امارات متحدهٔ عربی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Emirates Telec 16.9 143.50B - 16.84 16.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۸:۰۵
First Abu Dhabi Bank 15.18 131.86B - 15.12 15.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۸:۰۵
Emirates NBD PJSC 10 55.02B - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۵:۰۵
Ad Commercial 9.57 36.65B - 9.55 9.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۸:۰۵
Emaar Properties 4.7 35.66B - 4.69 4.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۸:۰۵
بیشتر

بازار سهام اندونزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank Central Asia 27450 502814.30B - 27400 27450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۵:۰۵
Hm Sampoerna 3760 424561.00B - 3760 3760 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۲:۰۵
Telekomunikasi 3800 372960.00B - 3800 3800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۲:۰۵
Bank Rakyat Persero 3980 345578.00B - 3980 3980 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Unilever Indonesia 49225 340870.20B - 49025 49225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۵:۰۵
بیشتر

بازار سهام اوکراین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MHP DRC 325.1 37.30B - 325.1 325.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Raiff Bank Ava 0.3 19.57B - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Motor Sich 5298 11.21B - 5298 5298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Ukrsotsbank 0.059 9.24B - 0.059 0.059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Turboatom 10 5.89B - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۲:۰۵
بیشتر

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Stanbic Bank Uganda 28.97 1638.04B - 28.97 28.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
British American Tobacco Uganda 138 1572.29B - 138 138 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Umeme 295.99 1090.74B - 295.99 295.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Centum Invest 1246.1 939.74B - 1246.1 1246.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰:۳۵
Development Finance Co 671 482.29B - 671 671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
بیشتر

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Royal Bank Canada Non Cum W Prf 24.92 143.58B - 24.86 24.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Royal Bank of Canada Pref G 25.3 143.58B - 25.25 25.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Royal Bank Of Canada 102.31 143.58B - 102.31 102.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Royal Bank Canada Non Cum Ac Prf 25.3 143.58B - 25.3 25.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
Royal Bank Canada Non Cum Af Prf 25.36 143.58B - 25.36 25.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵
بیشتر

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
RTL Group 51.75 9.07B - 51.75 51.75 2.21 4.46% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۵
SES 15.3 7.10B - 15.3 15.3 0.14 0.92% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۵
Metro Wholesale Pref 13.3 3.79B - 13.3 13.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۲۳:۰۵
Metro Wholesale 14.74 3.79B - 14.74 14.74 0.28 1.90% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
Reinet Invest 15 2.96B - 15 15 0.80 5.63% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۵
بیشتر

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amazon.com 1586 706.60B - 1580 1586 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Anheuser Busch Inbev 73.6 146.25B - 73.3 73.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Louis Vuitton 318.7 142.35B - 318.7 321.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Total 50.61 138.61B - 50.51 50.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Unilever NV DRC 50.68 138.42B - 50.59 50.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
بیشتر

بازار سهام ایرلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CRH 27.63 25.01B - 27.45 27.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Ryanair Holdings 11.755 17.91B - 11.755 11.755 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۵:۰۵
Kerry Group 96.45 15.92B - 96.45 96.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۲:۰۵
AIB 3.856 12.77B - 3.812 3.856 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Smurfit Kappa 27.16 8.19B - 27.16 27.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۵:۰۵
بیشتر

بازار سهام ایسلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Marel hf 536 282.56B 533 533 536 4.50 0.85% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۳:۳۴
Arion Bank 73 170.00B - 73 73 1.00 1.39% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱:۰۵
Icelandair Group 9.1 64.80B 9.25 9.1 9.25 0.39 4.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۳:۳۴
Grandi 29.5 62.87B - 29.5 29.5 0.10 0.34% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱:۰۵
Reitir Fasteignafelag HF 72.5 56.65B - 72.5 72.5 0.90 1.26% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱:۰۵
بیشتر

بازار سهام بحرین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ahli United Bank 0.86 4.82B - 0.85 0.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۳۵
Gulf Finance Group 0.265 1.33B - 0.265 0.265 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۳۵
Arab Banking Corp 0.46 1.15B - 0.46 0.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Aluminum Bahrain 0.428 894.60M - 0.428 0.428 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۳۵
National Bank Bahrain 0.615 841.80M - 0.615 0.615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۰۴
بیشتر

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amazon.com Inc BDR 3469.07 3215.11B - 3469.07 3469.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Microsoft Corp BDR 441.48 2953.36B - 441.48 441.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
Facebook Inc BDR 310.25 2192.60B - 310.25 310.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
Berkshire Hathaway BDR 781.41 1801.39B - 781.41 781.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۵:۳۵
JPMorgan Chase Co BDR 195.3 1382.97B - 195.3 197.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
بیشتر

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Svenska Handelsbanken B 107.74 191.67B - 107.74 107.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Merck&Co 73.38 139.90B - 73.38 73.38 0.06 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۵
Philip Morris 80.08 107.52B - 80.08 80.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Booking 1722.15 97.65B - 1722.15 1722.15 40.33 2.34% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۵
Eli Lilly 127.58 91.76B - 127.58 127.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
بیشتر

بازار سهام بلژیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 116.2 757.64B - 116.2 117.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۵
Chevron 119 241.60B - 119 122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۴
Intel 52 231.65B - 48 52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Cisco 55.8 202.37B - 55.8 55.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Anheuser Busch Inbev 71.81 146.25B 72.74 71.81 72.74 0.94 1.31% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۲:۳۴
بیشتر

بازار سهام هلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Royal Dutch Shell B 28.97 252.70B - 28.84 29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
Royal Dutch Shell A 28.305 247.85B - 28.25 28.325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
Unilever 50.6 138.24B - 50.6 51.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
Unilever NV DRC 51.25 138.24B - 50.76 51.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
ASML Holding 169.58 71.90B - 167.02 169.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
بیشتر

بازار سهام بلغارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tchaikapharma 9.4 584.82M - 9.4 9.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Sopharma AD 3.6 542.52M - 3.6 3.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Chimimport AD 1.9 527.22M - 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
CEZ Distribution BG 200 478.14M - 200 200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰:۳۵
CB First Investment Bank AD 3.63 396.00M - 3.63 3.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
بیشتر

بازار سهام بنگلادش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Grameenphone 396.6 506.36B - 396.3 396.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
Square Pharma 270 210.16B - 270 271.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
British American Tobacco Bangladesh 4650 205.80B - 4650 4689 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
United Power Generation & Distribution 395.4 111.83B - 395.4 400.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
Investment Corp of Bangladesh 119.3 94.35B - 119.3 120 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
بیشتر

بازار سهام بوتسوانا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lucara Diamond Corp 13.64 6.64B - 13.64 13.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۴
First National Bank Botswana 2.55 5.66B - 2.55 2.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۱:۰۵
Botswana Insurance Holding 17.5 4.89B - 17.5 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
Barclays Bank of Botswana 5.21 4.74B - 5.21 5.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۵
Letshego Holdings 1.6 3.93B - 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۱:۰۶
بیشتر

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bh Telecom 11.9 774.18M - 11.9 11.9 0.30 2.59% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۶:۳۴
Elektropriv Bi 14.42 266.81M - 14.42 14.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Elektropriv Hz 26.4 242.93M - 26.4 26.4 1.89 7.71% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۳:۰۴
Tvornica Cemen 25.99 232.18M - 25.99 25.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Intesa Sanpaol 380 170.15M - 380 380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oil and Gas Development Co 141.71 690.77B - 141.71 142.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Nestle Pakistan 8199 571.40B - 8199 8199 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Pakistan Tobacco Company 2650 473.30B - 2650 2650 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۱:۰۲
Pakistan Petroleum 178.5 416.21B - 178 178.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Habib Bank 135.93 249.39B - 135.11 135.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
بیشتر

بازار سهام پرتغال

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Galp Energia 14.235 12.50B - 14.235 14.485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
EDP 3.42 12.47B - 3.355 3.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
EDP Renovaveis 8.675 7.78B - 8.575 8.675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
J.Martins 13.475 7.57B - 13.355 13.475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Banco Comercial 0.2271 3.84B - 0.2267 0.2272 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
بیشتر

بازار سهام پرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Facebook 166.35 562.48B - 166.35 166.35 3.75 2.25% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Banco de Credito del Peru 6.1 50.02B - 6.1 6.1 0.06 0.99% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Telefonica ADR 8.7 43.72B - 8.7 8.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۳۵
Southern Copper 39.35 35.13B - 39.35 39.35 0.85 2.21% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Backus Johnsto 22.26 27.66B - 22.26 22.26 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۴:۳۴
بیشتر

بازار سهام تانزانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania Breweries 11400 4553.40B - 11400 11400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۸:۳۵
National Microfinace Bank 1980 1375.00B - 1980 1980 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۹:۰۵
CRDB Bank PLC 125 417.89B - 125 125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۱:۳۵
Maendeleo Bank 490 - - 490 490 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۵
Tanga Cement 600 - - 600 600 40.00 6.67% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
بیشتر

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PTT PCL 48.25 1356.74B - 48.25 48.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Airports of Thailand DRC 67.5 946.43B - 67.5 67.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Airports of Thailand 67.5 946.43B - 67.5 67.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Airports of Thailand 63.5 946.29B - 63.5 64.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
CP All DRC 76 678.22B - 75.75 76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
بیشتر

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan Semicon 245.5 5562.07B - 245.5 245.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Hon Hai 73 1398.43B - 73 73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
FPCC 114.5 1171.69B - 114.5 114.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰:۳۵
CHT 108 861.08B - 108 108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
FCFC 109.5 726.79B - 109.5 109.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
بیشتر

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Koc Holding 18.3 36.49B - 18.24 18.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Erdemir 9.22 35.84B - 9.22 9.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Garanti Bank 9.41 35.53B - 9.39 9.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Akbank TAS 6.71 30.08B - 6.68 6.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Aselsan 22.96 27.11B - 22.96 23.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
بیشتر

بازار سهام تونس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SFBT 24.26 3.74B - 24.25 24.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
BIAT 112 2.81B - 112 112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۸:۰۵
POULINA GROUP HLD 11.5 2.09B - 11.5 11.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۸:۰۵
ATTIJARI BANK 32.89 2.05B - 32.89 32.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۸:۰۵
BT 7.5 1.91B - 7.5 7.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۵
بیشتر

بازار سهام جامائیکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NCB Financial 144.9 239.57B - 144.9 144.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲:۰۵
Scotia Jamaica 51 156.08B - 51 51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲:۰۵
Sagicor Jamaica 39.52 152.82B - 39.52 39.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲:۰۵
Kingston Wharves 72 65.66B - 72 72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲:۰۵
GraceKennedy 59.75 62.63B - 59.75 59.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲:۰۵
بیشتر

بازار سهام جمهوری چک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEZ as 550 292.40B - 550 550 3.00 0.55% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۷:۳۵
Komercni Banka 950.5 179.50B - 950.5 950.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۵:۰۵
O2 C.R 245 78.95B - 245 245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۵:۰۵
Vienna Insurance AG 581 77.34B - 581 581 4.50 0.78% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۷:۳۵
Unipetrol 382.5 67.91B - 379 382.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
بیشتر

بازار سهام چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICBC 5.59 1811.18B - 5.59 5.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۵:۰۵
China Construction Bank 6.63 1613.48B - 6.63 6.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲
PetroChina A 7.82 1324.65B - 7.81 7.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۵:۰۵
Agricultural Bank China A 3.71 1066.79B - 3.71 3.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۵:۰۵
Ping An Insurance 75.8 1057.86B - 75.8 76.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۵:۰۵
بیشتر

بازار سهام دانمارک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 344.65 571.76B - 341.05 344.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
Nordea Bank 68.05 246.39B - 68.05 68.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۰:۳۳
Danske Bank 124 178.65B - 123.5 124.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
Oersted 507.8 162.14B - 507.8 509.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
Moller Maersk A 8425 159.91B - 8350 8425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
بیشتر

بازار سهام رواندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bralirwa S.A. 150 1394.90B - 150 150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Bank of Kigali 290 6.48B - 290 290 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
بیشتر

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAP 470 495.38B - 470 470 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Bayer 300 398.34B - 300 300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۰۵
Allianz 891 390.74B - 891 891 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۵
Daimler 245.15 325.82B - 245.15 245.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۰۵
Adidas 988.4 200.22B - 988.4 988.4 100.60 11.33% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
بیشتر

بازار سهام زامبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEC Africa 0.2 - - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ساعت ۱۰:۳۳
Zambian Breweries 12 - - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Delta Corporation 2.3 2.54B - 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Pretoria Portland Cement Ltd 1.65 1.08B - 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Econet Wireless Zimbabwe 1.2 564.14M - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
African Distillers 1.7 168.98M - 1.7 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
ART Corporation 0.09 19.23M - 0.09 0.09 0.01 5.56% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰:۳۵
بیشتر

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Toyota Motor 6721 23085.71B - 6715 6721 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
NTT Docomo, Inc. 2479 10399.43B - 2475 2479 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Nippon Telegraph & Telephone Corp 4778 10335.23B - 4775 4778 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Softbank Corp. 10970 8940.66B - 10970 10970 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۱:۰۶
Mitsubishi UFJ Financial 573.3 8631.92B - 573.3 573.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
بیشتر

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ceylon Tobacco 1345 206.07B - 1345 1345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰:۳۵
John Keells 151.5 192.87B - 150.5 151.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Commercial Bank of Ceylon 99 122.29B - 99 99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰:۳۵
Commercial Bank of Ceylon 86.5 122.29B - 86.4 86.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Dialog Axiata PLC 9.5 112.38B - 9.5 9.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
بیشتر

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PetroChina ADR 73.16 204.53B - 73.16 73.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
DBS 25.39 67.05B - 25.39 25.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
Shangri-La Asia 11.18 51.34B - 11.18 11.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
SingTel 2.96 49.31B - 2.96 2.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
SingTel 2.97 49.31B - 2.97 2.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
بیشتر

بازار سهام سوئد

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pfizer 384 1888.04B - 384 384 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
AstraZeneca 786.3 776.12B - 786.3 786.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Statoil 192.25 712.45B - 192.25 192.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
ABB 176.4 439.69B - 176.4 177.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Nordea Bank 95.18 344.02B - 95.04 97.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۳۳
بیشتر

بازار سهام نروژ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Statoil 195.2 710.12B - 193.9 195.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
DnB 166.2 257.51B - 165.1 166.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Telenor 178.9 249.69B - 178.7 179.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Aker BP 310.2 107.60B - 309.4 311.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Norsk Hydro 36.1 99.56B - 36.06 36.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
بیشتر

بازار سهام سوئیس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 52.39 8925.42B - 52 52.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Statoil 22.61 8657.07B - 22.61 22.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۳۵
Nordea Bank 10.215 3821.66B - 10.215 10.215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۳۳
H&M B 14.962 2235.80B - 14.962 14.962 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Coloplast 108.15 1939.94B - 108.15 108.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
بیشتر

بازار سهام سیرالئون

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Krka 58.2 1.88B - 58.2 58.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
Petrol 347 715.60M - 347 347 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Zavarovalnica 34.8 684.33M - 34.8 34.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
Telekom Sloven 65 594.73M - 65 65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Luka Koper DD 27.3 431.20M - 27.2 27.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
بیشتر

بازار سهام لهستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander 18.5 379.07B - 18.5 18.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۰۵
UniCredit 52.32 129.36B - 51.34 52.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۵
PKO Bank Polski 39.7 49.54B - 39.42 39.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
CEZ as 91.25 48.45B - 91.25 91.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
ORLEN SA 101.25 37.49B - 100.8 101.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
بیشتر

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
A.F.P. Provida 2812 - 2812 2812 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۳۴
Campos Chileno 26 - 26 26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۳۴
Vina San Pedro 6.1 - 6.1 6.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۳۴
Constr Pasur 6801 - 6801 6801 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۳۴
Las Condes 37500 - 37500 37500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۳۴
بیشتر

بازار سهام صربستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NIS AD 724 113.65B - 723 724 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Aerodrom Nikol 830 58.46B - 830 851 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Komercijalna 2800 32.34B - 2760 2800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Komercijalna B 1010 32.34B - 1010 1010 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Aik Banka Nis 954 14.91B - 954 954 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام عراق

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Asiacell Communications 7.55 2697.00B - 7.55 7.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Baghdad Soft Drinks 3.08 700.47B - 3.08 3.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Kurdistan International Bank 1.1 516.00B - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ساعت ۱۳:۳۵
Sumer Commercial Bank 0.7 225.00B - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Mansour Investment Bank 0.72 210.00B - 0.72 0.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
بیشتر

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SABIC 125 378.61B - 125 125.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
STC 106 179.40B - 105.6 106 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
National Com Bnk 52.9 145.80B - 52.9 53.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
Al Rajhi 103 140.24B - 101.4 103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
Saudi Electric. 16.66 86.75B - 16.66 16.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
بیشتر

بازار سهام عمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank Muscat 0.44 1.11B - 0.44 0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Oman Telecom 0.668 540.00M - 0.668 0.668 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Bank Dhofar 0.157 414.54M - 0.157 0.157 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Ooredoo 0.488 338.49M - 0.488 0.488 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
National Bank Of Oman 0.194 289.42M - 0.194 0.194 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰:۳۵
بیشتر

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Bank FDR 8.057 33.06B - 8.004 8.057 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
Nokia Oyj 5.52 27.29B - 5.52 5.526 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
Sampo Oyj A 42.98 22.93B - 42.61 42.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
KONE Oyj 44.87 19.43B - 44.63 44.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
Fortum 19.85 18.30B - 19.59 19.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
بیشتر

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Viafin Service 6.39 - 6.39 6.39 0.03 0.47% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۷:۰۶
Enersense 2.02 - - 2.02 2.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۷:۰۵
Rush Factory 3.92 - 3.92 3.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
Nordic Iron Ore 3.9 - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
بیشتر

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Palestine Telecom 4.42 573.89M - 4.42 4.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
Bank Of Palestine 2.44 500.00M - 2.44 2.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
Palestine Development&Inv 1.37 330.00M - 1.36 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
Wataniya Mob 0.81 254.91M - 0.81 0.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
Arab Palestinian Invest Comp 2.43 168.00M - 2.43 2.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
بیشتر

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Manulife 800 1894.50B - 800 800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
Sun Life Financial 1820 1303.58B - 1820 1820 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
SM Investments 966 1102.19B - 950 966 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
SM Prime 39.3 1038.15B - 39.3 39.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Ayala Pref B 490 568.96B - 490 490 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
بیشتر

بازار سهام قبرس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Cyprus 1.35 1.06B - 1.35 1.35 0.02 1.78% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۴:۳۴
Vasilikos 2.68 194.23M - 2.68 2.68 0.02 0.75% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۷:۳۵
Hellenic Bnk 0.786 150.84M - 0.786 0.786 0.01 0.76% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۷:۳۵
Logicom 1.34 111.12M - 1.34 1.34 0.03 2.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۷:۳۵
Petrolina 1.16 102.38M - 1.16 1.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۵
بیشتر

بازار سهام قزاقستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of America 10897.97 97510.90B - 10897.97 10897.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۴:۳۲
VTB 0.2114 3383.80B - 0.2114 0.2114 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Magnit 22293.8008 2548.67B - 22293.8008 22293.8008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Razvedka Dobycha KazMunayGaz Pref 12800 1694.79B - 12800 12800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
KAZ Minerals PLC 3199 1672.21B - 3199 3199 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۱۶:۳۵
بیشتر

بازار سهام قطر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QNB 180 142.70B - 178.2 180 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
Industries Qatar 122.5 67.22B - 122.5 122.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
Qatar Islamic Bank 150.7 27.76B - 150.7 152.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
Masraf al rayan 37.16 26.51B - 37.16 37.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
Qatar Telecom 66 23.22B - 66 66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
بیشتر

بازار سهام کاستاریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Corporacion Davivienda A 3.75 277.15B - 3.75 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Banco Lafise Pref 100 277.15B - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Holcim De Costa Rica S.A. 15.96 147.35B - 15.96 15.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Grupo Financiero Improsa Pref 1.15 25.44B - 1.15 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
La Nacion S.A. 2.5 13.52B - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

بازار سهام کرهٔ جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Samsung Electronics Co 44150 329505.40B - 44150 44150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung Electronics Co Pref 37350 329505.40B - 37350 37350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۱:۳۵
SK Hynix Inc 70400 62681.00B - 70400 70600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Celltrion 200500 37994.96B - 200500 200500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۱:۳۵
Hyundai Motor 118500 32284.27B - 118500 119000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

بازار سهام کرواسی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INA dd 3240 31.60B - 3240 3240 40.00 1.25% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
Zagrebacka Banka 63.8 19.53B - 63.8 63.8 0.80 1.27% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
Hrvatske Telekom 162.5 12.21B - 162.5 162.5 2.00 1.25% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
Valamar Riviera DD 33.8 5.08B - 33.8 34.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۳:۳۵
Adris Grupa P 444 4.67B - 444 444 5.00 1.14% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
بیشتر

بازار سهام کلمبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ecopetrol 3565 122762.70B - 3545 3565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Bcolombia 41300 33893.16B - 40400 41300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Bancolombia Pf 42120 33893.16B - 41300 42120 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Interconnection Electric 16100 31290.03B - 16100 16400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Aval Acciones y Valores Pref 1220 26750.26B - 1220 1235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
بیشتر

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Safaricom 27.75 1233.96B - 27.75 27.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۵:۰۳
Equity Group 43 174.53B - 43 43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۳:۰۶
East African Breweries 200 168.43B - 200 200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۵:۰۳
KCB Group 44.3 138.74B - 44.3 44.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۳:۰۶
Co-operative Bank 14.95 100.33B - 14.95 14.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۵:۰۳
بیشتر

بازار سهام کویت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
National Bank Of Kuwait Sak 935 4.57B - 935 935 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
Kuwait Finance House 637 3.31B - 637 637 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
Mobile Telecom 460 1.66B - 460 460 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
Ahli United Bank 257 1.44B - 257 257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
Boubyan Bank K.S.C 556 1.16B - 556 556 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
بیشتر

بازار سهام لبنان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Bank DRC 9.12 2.26B - 9.12 9.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
BLOM Bank SAL 8.9 2.25B - 8.9 8.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۱۶:۳۷
Bank Audi DRC 5 2.10B - 4.9 5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶:۳۶
Bank Audi 5 2.04B - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
Byblos Bank 9 Preferred 77 1.18B - 77 77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
بیشتر

بازار سهام مالاوی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Standard Bank Limited 57000 12500.74B - 57000 57000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
Blantyre Hotels 1297 3.61B - 1297 1297 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
National Bank Of Malawi 31501 - - 31501 31501 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۴
Old Mutual 251323 - - 251323 251323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۴
Illovo Sugar (Malawi) 20000 - - 20000 20000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۳۳
بیشتر

بازار سهام مالت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Valletta 1.33 923.54M - 1.33 1.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۰۵
HSBC Bank Malta 1.63 662.96M - 1.63 1.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۱:۰۳
International Hotel Investments 0.78 406.35M - 0.78 0.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۱:۰۵
Malta International Airport 6.55 404.28M - 6.55 6.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲:۳۴
GO PLC 4.96 338.38M - 4.96 4.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۰۵
بیشتر

بازار سهام مالزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malayan Banking 9.47 98.29B - 9.47 9.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۰:۳۴
Public Bank 24.48 89.29B - 24.48 24.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۲:۳۵
Tenaga Nasional 12.68 81.99B - 12.66 12.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۰:۳۴
Petronas Chemicals 9.25 67.60B - 9.24 9.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۰:۳۴
Bumiputra Commerce 5.48 50.58B - 5.48 5.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۰:۳۴
بیشتر

بازار سهام مجارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Siemens AG 30595 30523.90B - 30595 30595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Bayer 18788 27977.24B 18876 18788 18876 292.00 1.55% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۴:۳۴
BASF 20795 24553.32B - 20795 20795 295.00 1.42% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۴:۳۴
Daimler 16054 22883.92B 16150 16054 16150 46.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۴:۳۴
Adidas 66200 14062.27B - 66200 66200 3060.00 4.85% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۷
بیشتر

بازار سهام مراکش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Itissalat Al-Maghrib 147.5 122.19B - 147.5 147.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Attijariwafa Bank 430 95.45B - 430 435 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
BCP 265 50.48B - 264.8 265 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
LafargeHolcim 1719 40.54B - 1719 1719 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Bmce Bank 180 37.42B - 179.05 180 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
بیشتر

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Commercial Int Bank 68.25 99.93B - 67.7 68.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Eastern Tobacco 18 52.49B - 18 18.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Qatar Natl Bank 45 45.42B - 45 45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
El Sewedy Electric 16.79 44.83B - 16.33 16.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Abou Kir Fertilizers 27.26 36.54B - 27.25 27.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
بیشتر

بازار سهام مغولستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Naco Fuel 100 - - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ساعت ۱۱:۰۴
Mongol Shevro 2430 - - 2430 2430 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۱:۳۵
Buunii Khudaldaa 300 - - 300 300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Teever Darkhan 12450 - - 12450 12450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۵
Tushig Uul 550 - - 550 550 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
بیشتر

بازار سهام مکزیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 3585.12 17722.32B - 3585.12 3585.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Amazon.com 32824.44 16065.67B - 32824.44 32824.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Alphabet A 22980 15184.46B - 22980 22980 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Alphabet Inc C 22835 15184.46B - 22835 22835 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Microsoft 2239.66 14757.69B - 2239.66 2239.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
بیشتر

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Volvo A 134.8 342.87B - 134.8 134.8 4.11 3.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۲:۰۵
Ericsson A 88.85 219.88B - 88.85 88.85 3.15 3.55% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۲:۰۵
Royal Dutch Shell A 2429.2 212.44B - 2429.2 2429.2 23.20 0.96% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۲:۰۵
Moller Maersk A 8289 206.23B - 8289 8289 60.00 0.72% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۲:۰۵
Royal Dutch Shell B 2437.3 203.98B - 2437.3 2437.3 35.60 1.46% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۲:۰۵
بیشتر

بازار سهام موریس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCB Group 280 67.60B - 280 280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
State Bank of Mauritius 6 23.87B - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
Phoenix Beverages 540 9.99B - 540 540 3.00 0.56% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۱۳:۰۵
Ciel Textile 41.5 5.10B - 41.5 41.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
Bramer Banking 4.3 3.80B - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام مونته‌نگرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Elektroprivreda Crne Gore 3.85 367.44M - 3.85 3.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۰:۳۵
Crnogorski Elektroprenosni 0.631 96.48M - 0.631 0.631 0.06 9.35% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۷
Crnogorski Telekom 1.65 78.00M - 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۱:۳۶
Jugopetrol 12 54.45M - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۵
Hotelska Grupa Budvanska 6.5 48.75M - 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
بیشتر

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anglo American 37790 414.00B - 37790 37790 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
Firstrand 6117 360.99B - 6117 6117 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
Standard Bank Grp 18510 314.64B - 18510 18510 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
Sanlam Ltd 7438 155.99B - 7438 7438 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
Old Mutual 2212 139.44B - 2212 2212 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
بیشتر

بازار سهام نیجریه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dangcem 189.7 4226.05B - 189.7 189.7 1.60 0.85% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
Guaranty Bnk 37.5 1297.92B - 37.5 37.5 1.35 3.73% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
Nestle Nig 1500 1243.04B - 1500 1500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
Nig Brew 69.5 1054.57B - 69.5 69.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
Zenithbank 22.05 847.71B - 22.05 22.05 0.05 0.23% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
بیشتر

بازار سهام هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 600 5942.17B - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۳۳
Tencent Holdings 363 3714.20B - 363 368.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۵:۰۵
ICBC 5.97 2132.36B - 5.97 6.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۵:۰۵
China Construction Bank 6.95 1899.61B - 6.95 7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۵:۰۵
Intel 400 1816.83B - 400 400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۵
بیشتر

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vingroup JSC 117000 290147.90B - 117000 120100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
Vinamilk 136000 258324.90B - 136000 139100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
Airports Corporation of Viet Nam 86600 191587.40B - 86600 86600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
Petrovietnam Gas JSCrp 99000 183739.20B - 103000 99000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
Vietcombank 66600 179888.40B - 66600 67700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
بیشتر

بازار سهام یونان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Coca Cola HBC AG 30.1 10.30B - 30.04 30.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Mermeren Kombinat AD Prilep 63.8 5.19B - 59.8 64.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Hellenic Telec 11.27 5.08B - 11.18 11.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
OPAP SA 9.03 3.02B - 9.03 9.075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Alpha Bank 1.34 2.93B - 1.332 1.349 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
بیشتر