راهنما

لطفا پیش از تماس، پرسش خود را در راهنمای سایت با استفاده از جستجوی زیر ارزیابی نمایید :

تماس با ما

واحدهای اداری

88305883 - 88832461

واحدهای اداری

88836340-2

واحدهای اداری

88829623 - 88302111

واحد آی تی / وب سایت

88434407

فکس

88302747

واحد ارتباطات و رسانه ها

88434407

دانشگاه علمی - کاربردی اتحادیه

88810038 - 88810037

فکس دانشگاه

88826590

دانشگاه علمی - کاربردی اتحادیه

88348588 - 88348574

نشانی

 تهران - خیابان سهروردی جنوبی  - خیابان ملایری پور - پلاک 53

نشانی دانشگاه علمی - کاربردی اتحادیه

تهران - خیابان سمیه - بین خیابان فرصت و ایرانشهر- پلاک  186

فرم الکترونیکی ارتباط با ما