کالایاب
شاخص یاب
افریقای جنوبی افریقای جنوبی
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0706
قیمت روز
0 (0.85%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 20:20:36
0 (1.40%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.15%)
تغییر ۶ ماهه
0 (14.63%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
34 (8.44%)
تغییر ۶ ماهه
437 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,945
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:02:30
543 (10.06%)
تغییر ۳ ماهه
718 (13.73%)
تغییر ۶ ماهه
178 (3.09%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی افریقای جنوبی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/ZAR 3.9179 3.8415 3.84 3.8174 3.8415 0.02 0.43% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۸:۱۶
ARS/ZAR 0.4799 0.3367 - 0.3367 0.3367 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۱۸
AUD/ZAR 10.5944 10.0881 10.0696 10.0114 10.0881 0.05 0.50% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۱۸
BRL/ZAR 3.5533 3.5426 - 3.5426 3.5426 0.03 0.88% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۲۱
BWP/ZAR 1.3538 1.332 1.3299 1.3208 1.332 0.01 0.88% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۲۴
CAD/ZAR 11.039 10.5869 10.5628 10.4769 10.5869 0.11 1.01% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۲۴
CHF/ZAR 14.6239 13.8954 13.9028 13.8138 13.9029 0.07 0.50% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۸:۱۶
CNY/ZAR 2.1021 2.1095 2.1043 2.0928 2.1095 0.01 0.69% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۲۷
COP/ZAR - 0.0044 - 0.0043 0.0044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۲۷
CYP/ZAR - 27.2 27.143 26.951 27.2 0.24 0.91% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۲۷
CZK/ZAR - 0.619 0.6177 0.6125 0.619 0.00 0.68% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۲۷
DKK/ZAR 2.2343 2.1336 2.1282 2.1104 2.1336 0.02 0.92% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۲۷
EGP/ZAR - 0.825 0.8234 0.8159 0.825 0.01 0.94% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۲۴
EUR/ZAR 16.6636 15.8716 15.8678 15.7731 15.8716 0.08 0.51% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۸:۱۶
GBP/ZAR 18.5761 18.3168 18.3315 18.194 18.3315 0.09 0.48% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۸:۱۶
GHS/ZAR - 2.7449 - 2.7449 2.7449 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۶:۱۲
HKD/ZAR 1.8333 1.7986 1.8018 1.7885 1.8018 0.01 0.55% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۲۴
HUF/ZAR - 0.0496 0.0495 0.0494 0.0496 0.00 0.61% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۵:۱۲
IDR/ZAR - 0.1011 0.1007 0.0993 0.1011 0.00 1.20% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۲۴
INR/ZAR 0.2062 0.2039 0.2035 0.2027 0.2039 0.00 0.84% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۲۴
JPY/ZAR 0.1307 0.1261 0.1263 0.1255 0.1263 0.00 0.56% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۲۴
KES/ZAR - 0.1371 - 0.1371 0.1371 0.00 0.59% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۱۲
KRW/ZAR 1.2869 1.2421 1.2447 1.2284 1.2447 0.01 0.53% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۲۱
LKR/ZAR - 0.0808 0.0809 0.0804 0.0809 0.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۸:۱۶
LSL/ZAR - 0.9833 - 0.9833 0.9833 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
MAD/ZAR - 1.4188 - 1.4188 1.4188 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۶:۱۲
MUR/ZAR - 0.3947 - 0.3947 0.3947 0.01 1.41% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۱۲
MWK/ZAR - 0.019 - 0.0189 0.019 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۱۲
MXN/ZAR 0.7602 0.7496 0.7515 0.7467 0.7515 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۲۴
MYR/ZAR 3.5298 3.4101 3.4109 3.3865 3.412 0.02 0.68% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۸:۱۶
NAD/ZAR - 0.986 - 0.986 0.986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
NGN/ZAR - 0.0392 0.0391 0.0391 0.0392 0.00 0.51% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۴:۱۲
NOK/ZAR 1.7139 1.6602 1.6599 1.6467 1.6602 0.01 0.49% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۸:۱۶
NZD/ZAR 9.651 9.4193 9.4392 9.3764 9.4392 0.04 0.38% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۲۴
OMR/ZAR - 36.699 36.6845 36.4344 36.699 0.19 0.53% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۸:۱۶
PHP/ZAR 0.2698 0.2699 - 0.2692 0.2702 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/ZAR - 0.0996 0.0999 0.0992 0.0999 0.00 0.50% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۲۴
PLN/ZAR 3.8811 3.8855 - 3.8763 3.8904 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PYG/ZAR - 0.0022 - 0.0022 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۹:۴۸
QAR/ZAR - 3.8734 3.8829 3.8492 3.8829 0.02 0.59% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۲۴
RON/ZAR - 3.3324 3.3353 3.3173 3.3353 0.02 0.48% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۸:۱۶
RUB/ZAR 0.2139 0.2211 0.221 0.2192 0.2211 0.00 0.91% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۵:۱۲
RWF/ZAR - 0.0153 - 0.0153 0.0153 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۱۲
SAR/ZAR 3.8371 3.8416 - 3.8309 3.8456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/ZAR 1.583 1.5161 1.5163 1.5074 1.5163 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۸:۱۶
SGD/ZAR 10.5412 10.3999 10.3954 10.3463 10.3999 0.03 0.30% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۸:۱۶
SZL/ZAR - 0.9875 - 0.9875 0.9875 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۱۲
THB/ZAR 0.4406 0.4433 0.4432 0.4407 0.4439 0.00 0.57% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۸:۱۶
TND/ZAR - 4.436 4.434 4.4321 4.436 0.02 0.39% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۸:۰۳
TRY/ZAR 2.3669 2.4197 2.4179 2.3999 2.4208 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۸:۱۶
TWD/ZAR 0.4696 0.4576 0.4574 0.4548 0.4577 0.00 0.59% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۸:۱۶
TZS/ZAR - 0.0061 - 0.006 0.0061 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۱۲
UGX/ZAR - 0.0037 - 0.0037 0.0037 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۴۵
UYU/ZAR - 0.4615 - 0.4615 0.4615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
VEF/ZAR 0.1175 0.1176 - 0.1176 0.1176 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۰۷
XAG/ZAR - 211.82 211.85 210.98 211.93 2.69 1.29% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۸:۱۶
XAU/ZAR - 17993.1 18018.2 17914.9 18039.7 78.20 0.44% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۲۴
ZAR/AED 0.255 0.2602 0.2601 0.2601 0.2615 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۷:۰۱
ZAR/ARS 2.0823 2.9694 - 2.9694 2.9694 0.01 0.30% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۱۸
ZAR/AUD 0.0943 0.0991 0.0993 0.0991 0.0996 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۱۸
ZAR/BBD 0.1354 0.1414 - 0.1413 0.1425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/BHD 0.026 0.0264 - 0.0264 0.0265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
ZAR/BRL 0.281 0.2793 - 0.279 0.2793 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۲۱
ZAR/BWP 0.7381 0.7502 0.7513 0.7502 0.7557 0.00 0.48% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۲۴
ZAR/CAD 0.0906 0.0944 0.0946 0.0944 0.0953 0.00 0.85% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۲۴
ZAR/CHF 0.0684 0.0719 0.0721 0.0719 0.0722 0.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۴:۱۲
ZAR/CLP 46.08 46.15 - 46.14 47.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/CNY 0.475 0.4735 0.4744 0.4715 0.4778 0.00 0.65% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۲۷
ZAR/COP - 221.32 - 221.32 221.32 0.33 0.15% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۲۷
ZAR/CYP - 0.0367 0.0368 0.0367 0.037 0.00 0.54% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۲۷
ZAR/CZK 1.5422 1.6123 1.6161 1.6123 1.6271 0.01 0.66% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۲۷
ZAR/DKK 0.447 0.4684 0.4696 0.4684 0.4724 0.00 0.68% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۲۷
ZAR/EGP 1.2388 1.2112 1.2136 1.2112 1.2234 0.01 0.79% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۲۴
ZAR/EUR 0.06 0.063 0.0632 0.063 0.0633 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۴:۱۲
ZAR/GBP 0.0538 0.0546 0.0545 0.0545 0.0548 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۸:۱۶
ZAR/GHS - 0.3612 - 0.3612 0.3612 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۶:۱۲
ZAR/HKD 0.5451 0.5556 0.5546 0.5546 0.5582 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۲۴
ZAR/HUF 19.4 20.156 20.161 20.131 20.225 0.06 0.30% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۱۵
ZAR/IDR 993.84 988.8 980.8 980.7 988.8 4.10 0.42% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۲۴
ZAR/INR 4.8482 4.916 4.9268 4.916 4.9557 0.01 0.21% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۲۴
ZAR/ISK 7.43 7.47 - 7.47 7.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
ZAR/JMD 9.33 9.54 - 9.54 9.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ZAR/JOD 0.0491 0.0495 - 0.0494 0.0496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/JPY 7.63 7.93 7.912 7.912 7.959 0.02 0.30% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۲۴
ZAR/KES 6.94 7.103 - 7.103 7.103 0.02 0.25% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۱۲
ZAR/KRW 77.585 80.786 80.614 80.614 81.0241 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۲۱
ZAR/LBP 102.2 106.99 - 105.44 107 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/LKR 10.89 12.37 12.349 12.349 12.423 0.02 0.18% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۸:۱۶
ZAR/LSL - 0.9957 0.9976 0.9957 1.0038 0.01 0.53% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۱۸
ZAR/LTL 0.2342 0.2342 - 0.2333 0.2349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
ZAR/MAD 0.6396 0.6619 - 0.6619 0.6619 0.00 0.56% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۶:۱۲
ZAR/MUR - 2.407 - 2.407 2.407 0.03 1.15% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۵:۱۲
ZAR/MWK - 50.7554 50.7341 50.7228 52.104 0.06 0.12% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۸:۱۶
ZAR/MXN 1.314 1.3332 1.3298 1.3298 1.336 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۲۴
ZAR/MYR 0.2844 0.29 - 0.29 0.29 0.01 3.45% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱:۱۸
ZAR/NAD 0.9993 0.9863 - 0.9863 0.9863 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
ZAR/NGN - 25.485 25.486 25.482 25.623 0.08 0.31% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۸:۱۶
ZAR/NOK 0.5828 0.6019 0.6021 0.6019 0.6059 0.00 0.42% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۸:۱۶
ZAR/NPR 7.62 7.83 - 7.82 7.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/NZD 0.1035 0.1061 0.1059 0.1059 0.1063 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۲۴
ZAR/OMR 0.0267 0.0272 0.0273 0.0272 0.0274 0.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۴:۱۲
ZAR/PAB 0.0676 0.0706 - 0.0706 0.0712 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ZAR/PHP 3.7049 3.6422 3.6487 3.6422 3.6774 0.02 0.67% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۲۴
ZAR/PKR 8.4564 10.031 10.006 10.006 10.073 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۲۴
ZAR/PLN 0.2573 0.2697 0.2692 0.2692 0.2708 0.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۸:۱۶
ZAR/PYG - 434.81 - 434.81 434.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۱۲
ZAR/QAR 0.2528 0.2529 - 0.2529 0.2535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ZAR/RON 0.2782 0.2994 0.2991 0.2991 0.3008 0.00 0.50% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۸:۱۶
ZAR/RUB 4.6716 4.5189 4.5188 4.5188 4.5561 0.02 0.54% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۸:۱۶
ZAR/RWF - 63.288 - 63.288 63.288 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۱۲
ZAR/SAR 0.2602 0.2608 - 0.2607 0.2614 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/SEK 0.6312 0.6591 0.6605 0.6591 0.6613 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۴:۱۲
ZAR/SGD 0.0947 0.0961 0.0963 0.0961 0.0964 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۴:۱۲
ZAR/SZL - 0.9875 - 0.9875 0.9883 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۱۲
ZAR/THB 2.2645 2.2425 2.253 2.2425 2.2687 0.02 0.88% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۰
ZAR/TND - 0.2018 0.2019 0.2018 0.202 0.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۸:۰۳
ZAR/TRY 0.4214 0.4117 0.4133 0.4117 0.4147 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۰
ZAR/TWD 2.0621 2.1246 - 2.1246 2.1246 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۰۰
ZAR/UGX - 263.15 - 263.15 263.15 0.39 0.15% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۶:۰۳
ZAR/UYU - 2.4152 2.4269 2.4152 2.4388 0.02 0.69% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۰
ZAR/VEF 6886.0381 6900.42 - 6897.7415 6997.076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۲۴
ZAR/XAF 39.35 39.35 - 39.35 39.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ZAR/XCD 0.1867 0.1887 - 0.1887 0.1891 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
ZAR/XOF 39.35 39.35 - 39.35 40.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ZMK/ZAR - 0.0026 - 0.0026 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
ZMW/ZAR - 1.153 1.1483 1.141 1.153 0.01 0.88% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۰
رند آفریقای جنوبی / دلار 0.0706 0.0706 0.0707 0.0705 0.071 0.00 0.85% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۲۰
دلار / راند آفریقای جنوبی 14.1604 14.168 14.1696 14.0894 14.1894 0.11 0.77% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۲