شاخص یاب
افریقای جنوبی افریقای جنوبی
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی
رند آفریقای جنوبی / دلار
0.0737
قیمت روز
0 (1.22%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 22:16:23
1 (91.36%)
تغییر ۳ ماهه
1 (90.72%)
تغییر ۶ ماهه
1 (90.47%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار
408
قیمت روز
3 (0.74%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 18:01:30
408 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
408 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
408 (0.00%)
نوسان سالیانه
FTSE South Africa
5,621
قیمت روز
112 (1.99%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 20:04:51
50,991 (90.07%)
تغییر ۳ ماهه
53,851 (90.55%)
تغییر ۶ ماهه
45,793 (89.07%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی افریقای جنوبی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/ZAR 3.7007 3.7032 3.7068 3.6551 3.7116 0.04 1.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
ARS/ZAR 0.5034 0.5038 0.5041 0.4972 0.5062 0.01 1.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/ZAR 10.0598 10.067 10.077 10.001 9.9999 0.07 0.69% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
BRL/ZAR 3.6006 3.603 3.6042 3.5444 3.6107 0.05 1.44% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
BWP/ZAR 1.3211 1.3219 1.3229 1.303 1.3254 0.02 1.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CAD/ZAR 10.2149 10.2226 10.2242 10.1106 10.2441 0.09 0.89% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/ZAR 13.774 13.783 13.794 13.585 13.8059 0.18 1.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CNY/ZAR 2.0788 2.0803 2.0752 2.0573 2.0841 0.01 0.69% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
COP/ZAR - 0.0045 - 0.0045 0.0045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۶:۱۴
CYP/ZAR - 27.175 27.192 26.716 27.217 0.46 1.72% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۹
CZK/ZAR - 0.6128 0.6134 0.6053 0.6134 0.01 1.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۹
DKK/ZAR 2.1339 2.1355 2.1372 2.1004 2.1409 0.03 1.62% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
EGP/ZAR - 0.7604 0.7615 0.7507 0.7621 0.01 1.25% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
EUR/ZAR 15.9025 15.9134 15.9245 15.6544 15.9566 0.24 1.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
GBP/ZAR 18.0421 18.0522 18.0623 17.8078 18.0993 0.19 1.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
GHS/ZAR - 2.8272 - 2.8272 2.8272 0.02 0.75% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۴:۵۰
HKD/ZAR 1.7331 1.7342 1.7355 1.7106 1.7368 0.02 1.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
HUF/ZAR - 0.0488 0.0487 0.0482 0.0488 0.00 1.46% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۱۱
IDR/ZAR - 0.097 0.0969 0.0954 0.097 0.00 1.57% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۵۶
INR/ZAR 0.1995 0.1997 0.1999 0.1975 0.2002 0.00 0.81% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
JPY/ZAR 0.1242 0.1243 0.1244 0.1221 0.1246 0.00 1.72% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
KES/ZAR - 0.1326 0.1325 0.1316 0.1326 0.00 1.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۲
KRW/ZAR 1.2176 1.2183 1.2198 1.2033 1.2205 0.01 0.80% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
LKR/ZAR - 0.0857 0.0858 0.0843 0.0858 0.00 1.54% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۵
MAD/ZAR - 1.3829 1.3816 1.3694 1.3829 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۵۹
MUR/ZAR - 0.3747 0.3745 0.3739 0.3752 0.00 0.59% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۲۶
MWK/ZAR - 0.0094 - 0.0094 0.0094 0.00 1.08% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۳:۲۶
MXN/ZAR 0.6776 0.6781 0.6788 0.67 0.6801 0.01 0.89% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
MYR/ZAR 3.3888 3.3912 3.3936 3.3525 3.4001 0.04 1.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
NGN/ZAR - 0.0377 0.0378 0.0372 0.0379 0.00 1.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۶
NOK/ZAR 1.6749 1.676 1.6768 1.6564 1.6791 0.02 0.90% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
NZD/ZAR 9.3688 9.3747 9.3803 9.2805 9.3854 0.09 0.92% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
OMR/ZAR - 35.3378 35.3741 34.7978 35.3761 0.49 1.41% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۶
PHP/ZAR 0.2541 0.2543 0.2545 0.2516 0.2549 0.00 0.71% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
PKR/ZAR - 0.1118 0.112 0.1103 0.1122 0.00 1.36% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۶
PLN/ZAR 3.66 3.6624 3.6646 3.6223 3.6705 0.04 1.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
PYG/ZAR - 0.0023 - 0.0023 0.0023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۶:۱۱
QAR/ZAR - 3.7494 3.753 3.6886 3.7543 0.06 1.65% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۶
RON/ZAR - 3.4083 3.4073 3.3526 3.4083 0.05 1.51% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۶
RUB/ZAR 0.2163 0.2164 0.2166 0.2135 0.2168 0.00 1.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
RWF/ZAR - 0.0152 - 0.0152 0.0152 0.00 0.66% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۴:۵۸
SAR/ZAR 3.6244 3.6268 3.6308 3.5797 3.6346 0.04 1.16% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
SEK/ZAR 1.5332 1.5342 1.5357 1.5147 1.5357 0.02 1.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۰
SGD/ZAR 9.9697 9.9781 9.9875 10.01 9.9992 0.08 0.84% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
SZL/ZAR - 0.9826 - 0.9826 0.9826 0.01 0.57% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۴:۵۰
THB/ZAR 0.4122 0.4125 0.4128 0.4077 0.4133 0.00 1.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
TND/ZAR - 5.2235 5.2261 5.135 5.2261 0.07 1.40% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۵
TRY/ZAR 2.8956 2.8974 2.8968 2.8732 2.9653 0.02 0.80% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
TWD/ZAR 0.4472 0.4476 0.4479 0.4424 0.4484 0.00 0.95% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
TZS/ZAR - 0.006 0.0059 0.0059 0.006 0.00 1.69% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۵:۲۶
UGX/ZAR - 0.0034 - 0.0034 0.0034 0.00 2.94% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۴:۵۰
VEF/ZAR 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 100.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۸
XAG/ZAR - 221.64 222.01 219.02 222.09 1.14 0.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۵
XAU/ZAR - 17218.6 17230.7 16998.9 17230.7 186.50 1.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
ZAR/AED 0.2701 0.2701 0.2699 0.2696 0.2739 0.00 1.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
ZAR/ARS 1.9851 1.9858 1.9848 1.9764 2.0132 0.03 1.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
ZAR/AUD 0.0994 0.0994 0.0993 0.0992 0.1003 0.00 0.70% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
ZAR/BBD 0.1438 0.1501 0.15 0.1498 0.1524 0.00 1.47% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
ZAR/BHD 0.0278 0.0282 0.0284 0.0281 0.0285 0.00 0.71% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۵۳
ZAR/BRL 0.2775 0.2778 0.2777 0.2772 0.2825 0.00 1.55% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
ZAR/BWP 0.7565 0.7569 0.7564 0.7558 0.7685 0.01 1.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
ZAR/CAD 0.0979 0.0979 0.0978 0.0977 0.099 0.00 0.92% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
ZAR/CHF 0.0725 0.0726 0.0725 0.0724 0.0737 0.00 1.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
ZAR/CLP 47.04 47.11 47.08 46.93 47.97 0.48 1.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
ZAR/CNY 0.4802 0.4815 0.4824 0.4801 0.4872 0.00 0.79% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۰
ZAR/COP - 216.62 - 216.62 216.62 1.60 0.74% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۴:۵۰
ZAR/CYP - 0.0368 0.0367 0.0367 0.0374 0.00 1.63% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۹
ZAR/CZK 1.6283 1.631 1.6297 1.6297 1.6519 0.02 1.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۰
ZAR/DKK 0.4683 0.4686 0.4683 0.4678 0.4768 0.01 1.69% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
ZAR/EGP 1.3136 1.3167 1.3153 1.3141 1.333 0.02 1.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۰
ZAR/EUR 0.0629 0.0629 0.0628 0.0628 0.0639 0.00 1.59% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
ZAR/GBP 0.0554 0.0554 0.0553 0.0553 0.0562 0.00 1.44% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۰
ZAR/GHS - 0.3505 - 0.3505 0.3505 0.00 0.75% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۴:۵۰
ZAR/HKD 0.5769 0.5773 0.5768 0.5754 0.5856 0.01 1.28% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
ZAR/HUF 20.49 20.5 20.49 20.48 20.78 0.28 1.37% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
ZAR/IDR 1030.7 1031.3 1029.9 1029.7 1062.6 16.90 1.64% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۵
ZAR/INR 5.0096 5.0103 5.0086 4.9964 5.0682 0.04 0.89% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
ZAR/ISK 7.91 7.96 7.95 7.94 8.1 0.13 1.63% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
ZAR/JMD 9.54 9.77 9.76 9.75 9.9 0.12 1.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
ZAR/JOD 0.052 0.0524 0.0523 0.0523 0.0531 0.00 1.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۰
ZAR/JPY 8.03 8.07 8.06 8.06 8.23 0.14 1.73% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
ZAR/KES 7.3 7.55 7.54 7.53 7.65 0.09 1.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
ZAR/KRW 81.997 82.186 82.109 81.944 83.234 0.73 0.89% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
ZAR/LBP 110.83 111.51 111.41 111.26 115.11 1.43 1.28% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
ZAR/LKR 11.67 11.68 11.67 11.66 12.04 0.17 1.46% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
ZAR/LSL - 0.9924 0.9927 0.9917 1.0055 0.01 1.28% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۸
ZAR/LTL 0.2342 0.2342 - 0.2333 0.2349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
ZAR/MAD 0.6958 0.6995 0.6989 0.6982 0.7274 0.01 1.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
ZAR/MUR - 2.495 2.498 2.495 2.5374 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۲۶
ZAR/MWK - 26.736 - 26.736 26.736 0.22 0.81% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۳:۲۶
ZAR/MXN 1.475 1.4753 1.474 1.4721 1.4941 0.02 1.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
ZAR/MYR 0.295 0.2953 0.2951 0.2948 0.299 0.00 0.91% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
ZAR/NAD 0.9868 0.9876 0.9867 0.9855 1.002 0.01 1.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
ZAR/NGN - 26.485 26.457 26.414 26.815 0.26 0.97% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۶
ZAR/NOK 0.5966 0.5972 0.5968 0.5961 0.6043 0.01 1.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
ZAR/NPR 7.9 8.11 8.1 8.09 8.19 0.08 0.99% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۰
ZAR/NZD 0.1067 0.1067 0.1066 0.1065 0.1078 0.00 1.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۰
ZAR/OMR 0.0282 0.0284 0.0283 0.0283 0.0288 0.00 1.41% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۵
ZAR/PAB 0.0718 0.0751 0.075 0.0749 0.0762 0.00 1.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
ZAR/PHP 3.9303 3.9328 3.93 3.9252 3.973 0.04 0.96% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
ZAR/PKR 8.9389 8.9445 8.9384 8.9172 9.0694 0.12 1.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
ZAR/PLN 0.273 0.2732 0.2731 0.2726 0.2765 0.00 1.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
ZAR/PYG - 415.09 - 415.09 415.09 2.35 0.57% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۴:۵۸
ZAR/QAR 0.2677 0.2678 0.2676 0.2673 0.2715 0.00 1.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
ZAR/RON 0.2932 0.2936 0.2934 0.2932 0.2991 0.00 1.57% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۰
ZAR/RUB 4.6216 4.6216 4.6187 4.6132 4.6878 0.06 1.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
ZAR/RWF - 64.073 - 64.073 64.073 0.48 0.75% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۴:۵۸
ZAR/SAR 0.2755 0.2761 0.2758 0.2753 0.2796 0.00 1.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
ZAR/SEK 0.6517 0.6521 0.6522 0.6515 0.6608 0.01 1.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
ZAR/SGD 0.1002 0.1003 0.1002 0.1002 0.1015 0.00 1.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
ZAR/SZL - 0.9922 - 0.9922 0.9922 0.01 0.57% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۴:۵۰
ZAR/THB 2.4224 2.4268 2.4253 2.4218 2.461 0.03 1.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۰
ZAR/TND - 0.1906 0.1905 0.1905 0.1941 0.00 1.68% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۵
ZAR/TRY 0.3451 0.3453 0.3456 0.3377 0.3482 0.00 1.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
ZAR/TWD 2.1787 2.3054 2.3143 2.3054 2.3143 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۵:۵۳
ZAR/UGX - 284.88 - 284.88 284.88 2.04 0.72% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۴:۵۰
ZAR/UYU - 2.3195 2.3182 2.3166 2.3595 0.04 1.68% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۵
ZAR/VEF 5883.0034 5897.7478 5902.3602 5897.7478 5964.274 61.91 1.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
ZAR/XAF 41.34 41.34 41.31 41.27 42 0.63 1.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
ZAR/XCD 0.1977 0.1998 0.1996 0.1994 0.2026 0.00 1.30% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
ZAR/XOF 41.33 42.06 42.54 41.46 43.17 1.07 2.54% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
ZMW/ZAR - 1.3843 1.3872 1.3307 1.3872 0.05 3.94% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۵
رند آفریقای جنوبی / دلار 0.0736 0.0737 0.0736 0.0734 0.0747 0.00 1.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۱۶
دلار / راند آفریقای جنوبی 13.5849 13.5928 13.5855 13.4185 13.6451 0.13 0.99% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۱۶