شاخص یاب
افریقای جنوبی افریقای جنوبی
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0682
قیمت روز
0 (0.59%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 07:29:10
0 (14.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (20.79%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.61%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

409
قیمت روز
1 (0.24%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 20:01:05
25 (6.51%)
تغییر ۳ ماهه
409 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
409 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,674
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 20:04:24
134 (2.31%)
تغییر ۳ ماهه
192 (3.27%)
تغییر ۶ ماهه
160 (2.90%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی افریقای جنوبی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/ZAR 3.9912 3.9949 3.9948 3.9915 4.0251 0.03 0.69% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
ARS/ZAR 0.4932 0.4937 0.4936 0.4931 0.4976 0.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
AUD/ZAR 10.657 10.665 10.6679 10.662 10.739 0.06 0.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
BRL/ZAR 3.7531 3.7566 3.7562 3.7539 3.7878 0.03 0.70% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
BWP/ZAR 1.3581 1.3589 1.3592 1.3584 1.3673 0.01 0.59% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
CAD/ZAR 11.1459 11.1607 11.163 11.151 11.2316 0.07 0.60% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
CHF/ZAR 14.7044 14.7166 14.717 14.714 14.8291 0.10 0.69% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
CNY/ZAR 2.129 2.1303 2.1305 2.1296 2.1473 0.02 0.77% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
COP/ZAR - 0.0048 - 0.0048 0.0048 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۶:۵۴
CYP/ZAR - 28.495 28.502 28.495 28.643 0.21 0.73% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۶
CZK/ZAR - 0.6477 0.6478 0.643 0.6511 0.01 0.85% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۶
DKK/ZAR 2.2368 2.2392 2.2394 2.2384 2.253 0.01 0.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
EGP/ZAR - 0.8188 0.8183 0.8092 0.8236 0.01 0.67% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۵۷
EUR/ZAR 16.6824 16.6974 16.7005 16.6909 16.8095 0.11 0.64% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
GBP/ZAR 18.641 18.6602 18.6593 18.6555 18.8036 0.13 0.70% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
GHS/ZAR - 3.0841 3.0896 3.0841 3.0896 0.01 0.19% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۶:۰۶
HKD/ZAR 1.8677 1.8697 1.8693 1.8682 1.8828 0.01 0.72% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
HUF/ZAR - 0.0515 0.0516 0.0511 0.0518 0.00 0.78% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۰۶
IDR/ZAR - 0.1005 0.0998 0.0998 0.101 0.00 0.60% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۶
INR/ZAR 0.2094 0.2096 0.2094 0.2094 0.2109 0.00 0.67% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۴۸
JPY/ZAR 0.1322 0.1323 0.1324 0.1323 0.1332 0.00 0.83% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
KES/ZAR - 0.1433 0.1434 0.1419 0.1437 0.00 0.70% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۵۷
KRW/ZAR 1.3025 1.3037 1.304 1.3023 1.3098 0.01 0.61% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
LKR/ZAR - 0.0905 0.0906 0.0898 0.0914 0.00 0.44% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۵۷
MAD/ZAR - 1.4972 1.4982 1.4972 1.5004 0.01 0.96% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۰
MUR/ZAR - 0.4069 0.407 0.4017 0.4074 0.00 1.09% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۰
MWK/ZAR - 0.0199 0.02 0.0197 0.02 0.00 0.51% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۹
MXN/ZAR 0.772 0.7736 0.773 0.7717 0.7772 0.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
MYR/ZAR 3.5755 3.5796 3.5785 3.5779 3.6166 0.04 1.02% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
NGN/ZAR - 0.0405 0.0406 0.0405 0.041 0.00 1.48% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۰۴
NOK/ZAR 1.7294 1.7312 1.7313 1.7301 1.7409 0.01 0.56% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
NZD/ZAR 9.6688 9.6785 9.6769 9.6726 9.7231 0.06 0.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
OMR/ZAR - 38.0638 38.0421 37.6924 38.2651 0.31 0.82% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۰
PHP/ZAR 0.2745 0.2748 0.2747 0.2744 0.2772 0.00 0.87% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۶
PKR/ZAR - 0.12 0.1201 0.1187 0.1204 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۴۲
PLN/ZAR 3.8744 3.8783 3.8784 3.8769 3.9023 0.02 0.61% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
PYG/ZAR - 0.0025 - 0.0025 0.0025 0.00 4.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۶:۰۹
QAR/ZAR - 4.0312 4.032 3.9983 4.0517 0.03 0.76% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۶
RON/ZAR - 3.583 3.5846 3.549 3.6024 0.03 0.71% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۶
RUB/ZAR 0.2193 0.2196 0.2195 0.2194 0.2209 0.00 0.64% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۶
RWF/ZAR - 0.0164 - 0.0164 0.0164 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۸
SAR/ZAR 3.9082 3.9122 3.9124 3.9091 3.9368 0.03 0.73% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
SEK/ZAR 1.5949 1.5965 1.5966 1.5956 1.6056 0.01 0.56% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
SGD/ZAR 10.6592 10.6732 10.677 10.6642 10.734 0.07 0.64% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
SZL/ZAR - 0.9907 0.9908 0.9907 0.9908 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۶:۱۵
THB/ZAR 0.4417 0.4421 0.442 0.4415 0.4451 0.00 0.77% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۴۸
TND/ZAR - 5.1734 5.1809 5.1734 5.2639 0.07 1.37% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۵۷
TRY/ZAR 2.507 2.5122 2.5171 2.5101 2.54 0.02 0.88% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
TWD/ZAR 0.4766 0.477 0.4768 0.4759 0.48 0.00 0.71% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
TZS/ZAR - 0.0064 0.0063 0.0063 0.0064 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۵:۳۶
UGX/ZAR - 0.0039 - 0.0039 0.0039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۶:۱۸
VEF/ZAR 0.1175 0.1176 - 0.1176 0.1176 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۰۷
XAG/ZAR - 213.43 212.85 208.88 213.43 3.18 1.51% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۵۷
XAU/ZAR - 17250.1 17239.1 17098.1 17469.9 104.10 0.60% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۵۷
ZAR/AED 0.2504 0.2505 0.2506 0.2486 0.2507 0.00 0.68% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۶
ZAR/ARS 2.0262 2.0268 2.0274 2.011 2.0294 0.01 0.71% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
ZAR/AUD 0.0938 0.0938 0.0939 0.0932 0.0939 0.00 0.54% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۲۱
ZAR/BBD 0.1334 0.1394 0.1395 0.1386 0.1395 0.00 0.72% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۳۶
ZAR/BHD 0.0255 0.0259 0.0258 0.0258 0.0259 0.00 0.78% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۳۶
ZAR/BRL 0.2662 0.2664 0.2665 0.2641 0.2667 0.00 0.68% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
ZAR/BWP 0.7359 0.7366 0.7364 0.7318 0.7368 0.00 0.63% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
ZAR/CAD 0.0897 0.0897 0.0896 0.0892 0.0897 0.00 0.67% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۵۱
ZAR/CHF 0.068 0.068 0.0679 0.0676 0.068 0.00 0.74% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۵۱
ZAR/CLP 45.46 45.53 45.55 45.34 45.57 0.21 0.46% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۶
ZAR/CNY 0.4689 0.4701 0.4703 0.4664 0.4712 0.00 0.75% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۶
ZAR/COP - 206.37 - 206.37 206.37 3.50 1.73% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۶:۱۲
ZAR/CYP - 0.0351 0.035 0.0349 0.0351 0.00 0.86% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۳۳
ZAR/CZK 1.5408 1.5436 1.5432 1.5332 1.544 0.01 0.70% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
ZAR/DKK 0.4462 0.4474 0.4468 0.4446 0.4475 0.00 0.70% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
ZAR/EGP 1.2182 1.2223 1.2224 1.2136 1.2232 0.01 0.74% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
ZAR/EUR 0.0599 0.0599 0.06 0.0596 0.06 0.00 0.50% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۶
ZAR/GBP 0.0536 0.0536 0.0535 0.0532 0.0536 0.00 0.56% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۵۱
ZAR/GHS - 0.3213 0.3207 0.3207 0.3213 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۶:۰۶
ZAR/HKD 0.5351 0.5352 0.5353 0.5313 0.5357 0.00 0.72% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
ZAR/HUF 19.4 19.42 19.41 19.31 19.42 0.13 0.67% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۳
ZAR/IDR 980.96 1008.5 1008.6 1006.1 994.25 18.24 1.84% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۶
ZAR/INR 4.7723 4.775 4.7735 4.7432 4.775 0.03 0.60% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
ZAR/ISK 7.36 7.4 7.41 7.36 7.41 0.05 0.68% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۴۸
ZAR/JMD 9.18 9.39 9.4 9.25 9.4 0.15 1.62% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۶
ZAR/JOD 0.0482 0.0486 0.0487 0.0483 0.0487 0.00 0.83% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۲۱
ZAR/JPY 7.54 7.58 7.57 7.54 7.58 0.05 0.66% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۵۱
ZAR/KES 6.75 6.99 7 6.85 7 0.05 0.72% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۲۱
ZAR/KRW 76.643 76.823 76.803 76.403 76.915 0.46 0.60% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
ZAR/LBP 100.69 105.48 105.5 102.82 105.54 2.72 2.65% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۶
ZAR/LKR 10.73 11.14 11.15 10.88 11.15 0.27 2.48% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۶
ZAR/LSL - 0.9902 0.9901 0.9845 0.9902 0.01 0.65% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۳
ZAR/LTL 0.2342 0.2342 - 0.2333 0.2349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
ZAR/MAD 0.6503 0.6537 0.6536 0.6497 0.6541 0.01 0.79% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
ZAR/MUR - 2.2779 2.277 2.2756 2.3072 0.02 1.09% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۰
ZAR/MWK - 48.9503 49.1794 48.9503 49.8548 0.51 1.05% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۹
ZAR/MXN 1.2941 1.2951 1.2948 1.2885 1.2967 0.01 0.47% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
ZAR/MYR 0.2796 0.28 0.2801 0.2771 0.2801 0.00 1.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۶
ZAR/NAD 1.0044 1.005 1.0049 0.9903 1.0057 0.02 1.56% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
ZAR/NGN - 24.648 24.649 24.388 24.649 0.31 1.27% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۲۱
ZAR/NOK 0.5774 0.5783 0.5782 0.5754 0.5787 0.00 0.56% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
ZAR/NPR 7.56 7.76 7.77 7.71 7.77 0.05 0.65% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۶
ZAR/NZD 0.1034 0.1034 0.1033 0.1029 0.1034 0.00 0.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۵۱
ZAR/OMR 0.0262 0.0263 0.0264 0.0262 0.0264 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۴۸
ZAR/PAB 0.0666 0.0696 0.0697 0.0692 0.0697 0.00 0.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۴۸
ZAR/PHP 3.6395 3.6437 3.6432 3.6222 3.6479 0.02 0.64% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
ZAR/PKR 8.3241 8.3337 8.3327 8.3053 8.3841 0.01 0.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
ZAR/PLN 0.2578 0.2582 0.2581 0.2567 0.2582 0.00 0.62% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۳
ZAR/PYG - 387.13 - 387.13 387.13 1.92 0.50% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۶:۱۲
ZAR/QAR 0.2482 0.2483 0.2484 0.2468 0.2485 0.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۶
ZAR/RON 0.2787 0.2794 0.2795 0.2779 0.2795 0.00 0.65% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۴۸
ZAR/RUB 4.5568 4.5568 4.5563 4.5312 4.5599 0.03 0.64% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
ZAR/RWF - 59.38 - 59.38 59.38 0.30 0.50% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۶:۱۲
ZAR/SAR 0.2554 0.256 0.2561 0.2545 0.2562 0.00 0.71% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۶
ZAR/SEK 0.6265 0.6268 0.6269 0.6237 0.627 0.00 0.56% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۴۸
ZAR/SGD 0.0937 0.0938 0.0939 0.0933 0.0939 0.00 0.64% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۴۸
ZAR/SZL - 0.9852 - 0.9852 0.9852 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۶:۱۵
ZAR/THB 2.261 2.2652 2.2655 2.2505 2.267 0.02 0.73% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
ZAR/TND - 0.1883 0.1886 0.1883 0.192 0.00 0.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۵۷
ZAR/TRY 0.3969 0.4001 0.4004 0.3948 0.4009 0.00 1.04% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
ZAR/TWD 2.0314 2.1508 - 2.1508 2.1508 0.02 1.16% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۳
ZAR/UGX - 254.93 - 254.93 254.93 2.13 0.84% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۶:۱۲
ZAR/UYU - 2.1323 2.1321 2.1198 2.1323 0.02 0.99% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۹
ZAR/VEF 6886.0381 6900.42 - 6897.7415 6997.076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۲۴
ZAR/XAF 39.33 39.33 39.32 39.1 39.36 0.28 0.72% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
ZAR/XCD 0.1833 0.1852 0.1853 0.1841 0.1854 0.00 0.71% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۶
ZAR/XOF 39.33 39.33 39.32 39.19 39.63 0.13 0.33% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
ZMW/ZAR - 1.4338 1.4334 1.4334 1.4416 0.01 0.77% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۹
رند آفریقای جنوبی / دلار 0.0682 0.0682 0.0683 0.0678 0.0683 0.00 0.59% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۲۹
دلار / راند آفریقای جنوبی 14.6618 14.6728 14.6732 14.6512 14.7694 0.09 0.62% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۲۳