کالایاب
شاخص یاب
افریقای جنوبی افریقای جنوبی
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0699
قیمت روز
0 (0.29%)
تغییر روزانه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 05:11:10
0 (0.57%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.58%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.64%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
34 (8.44%)
تغییر ۶ ماهه
26 (6.33%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,946
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 12:34:40
336 (6.00%)
تغییر ۳ ماهه
838 (16.40%)
تغییر ۶ ماهه
229 (4.01%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی افریقای جنوبی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/ZAR 3.9179 3.8956 3.897 3.8956 3.8988 0.04 1.02% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۹
ARS/ZAR 0.4799 0.3301 0.3305 0.3301 0.3314 0.00 1.18% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۱۵
AUD/ZAR 10.5944 9.8694 9.8662 9.8578 9.879 0.08 0.78% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۱۵
BRL/ZAR 3.5533 3.7358 - 3.7358 3.7646 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۲:۳۶
BWP/ZAR 1.3538 1.3399 - 1.3391 1.3449 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۲:۳۶
CAD/ZAR 11.039 10.824 - 10.824 10.8789 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۲:۳۶
CHF/ZAR 14.6239 14.4477 14.4361 14.415 14.4477 0.07 0.49% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۹
CNY/ZAR 2.1021 2.0757 2.0733 2.0733 2.094 0.02 0.89% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۳
COP/ZAR - 0.0044 - 0.0044 0.0044 0.00 2.27% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۳
CYP/ZAR - 27.531 27.507 27.464 27.71 0.16 0.59% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۳
CZK/ZAR - 0.6283 0.6275 0.6267 0.6328 0.00 0.57% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۳
DKK/ZAR 2.2343 2.1579 2.1562 2.1532 2.1722 0.01 0.59% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۳
EGP/ZAR - 0.8545 0.8548 0.8545 0.8631 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۵۷
EUR/ZAR 16.6636 16.115 16.1002 16.0785 16.115 0.10 0.64% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۹
GBP/ZAR 18.5761 18.1404 18.1365 18.1023 18.1404 0.12 0.66% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۹
GHS/ZAR - 2.6749 - 2.6749 2.6749 0.03 1.04% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۵:۰۰
HKD/ZAR 1.8333 1.8307 - 1.8307 1.8307 0.02 0.98% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۰
HUF/ZAR - 0.0498 - 0.0498 0.0498 0.00 0.60% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۰
IDR/ZAR - 0.1008 - 0.1008 0.1008 0.00 0.69% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۰
INR/ZAR 0.2062 0.2055 - 0.2055 0.2055 0.00 1.07% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۰
JPY/ZAR 0.1307 0.1329 - 0.1329 0.1329 0.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۰
KES/ZAR - 0.1387 - 0.1387 0.1387 0.00 0.94% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۰
KRW/ZAR 1.2869 1.223 1.2211 1.2211 1.223 0.01 1.08% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۰۹
LKR/ZAR - 0.0811 0.0812 0.081 0.0812 0.00 0.86% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۹
LSL/ZAR - 0.9833 - 0.9833 0.9833 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
MAD/ZAR - 1.464 1.469 1.464 1.469 0.01 0.61% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
MUR/ZAR - 0.3851 0.387 0.3851 0.387 0.00 0.96% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
MWK/ZAR - 0.0187 - 0.0187 0.0187 0.00 1.07% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۰۹
MXN/ZAR 0.7602 0.7525 - 0.7525 0.7525 0.00 0.58% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۲۱
MYR/ZAR 3.5298 3.4446 3.4338 3.4338 3.4446 0.04 1.02% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۰۹
NAD/ZAR - 0.986 - 0.986 0.986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
NGN/ZAR - 0.0398 - 0.0398 0.0398 0.00 1.01% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۲۱
NOK/ZAR 1.7139 1.6515 1.6454 1.6454 1.6515 0.01 0.59% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
NZD/ZAR 9.651 9.403 9.3577 9.3577 9.403 0.04 0.38% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
OMR/ZAR - 37.1379 37.195 37.1379 37.195 0.50 1.34% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
PHP/ZAR 0.2698 0.2699 - 0.2692 0.2702 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/ZAR - 0.0914 0.0913 0.0913 0.0914 0.00 0.88% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
PLN/ZAR 3.8811 3.8855 - 3.8763 3.8904 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PYG/ZAR - 0.0023 - 0.0023 0.0023 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۸:۴۲
QAR/ZAR - 3.9504 3.9452 3.939 3.9504 0.03 0.65% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۰
RON/ZAR - 3.4038 3.4029 3.4002 3.4038 0.03 0.81% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۰
RUB/ZAR 0.2139 0.2246 0.2248 0.2246 0.2248 0.00 0.85% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۴:۵۷
RWF/ZAR - 0.016 - 0.016 0.016 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۰:۴۲
SAR/ZAR 3.8371 3.8416 - 3.8309 3.8456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/ZAR 1.583 1.5125 1.5117 1.5094 1.5125 0.01 0.48% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۹
SGD/ZAR 10.5412 10.51 10.5076 10.507 10.51 0.08 0.79% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۹
SZL/ZAR - 0.9892 - 0.9892 0.9892 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۶:۴۸
THB/ZAR 0.4406 0.4595 0.4581 0.4578 0.4595 0.00 0.61% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۹
TND/ZAR - 4.6431 - 4.6431 4.6828 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۴۸
TRY/ZAR 2.3669 2.4699 2.4685 2.4685 2.4725 0.01 0.54% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۹
TWD/ZAR 0.4696 0.459 0.4586 0.4581 0.459 0.00 0.65% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۹
TZS/ZAR - 0.0062 - 0.0062 0.0062 0.00 1.61% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۳۹
UGX/ZAR - 0.0039 - 0.0039 0.0039 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۸:۴۲
UYU/ZAR - 0.4615 - 0.4615 0.4615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
VEF/ZAR 0.1175 0.1176 - 0.1176 0.1176 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۰۷
XAG/ZAR - 217.51 216.59 216.59 217.51 1.47 0.68% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۹
XAU/ZAR - 19702.9 19473.8 19452.3 19702.9 256.00 1.32% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۵۷
ZAR/AED 0.255 0.2566 0.2562 0.2562 0.2566 0.00 1.06% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۹
ZAR/ARS 2.0823 3.0287 3.0249 3.0161 3.0287 0.04 1.19% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۱۵
ZAR/AUD 0.0943 0.1013 0.1014 0.1012 0.1014 0.00 0.80% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۴:۲۱
ZAR/BBD 0.1354 0.1414 - 0.1413 0.1425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/BHD 0.026 0.0264 - 0.0264 0.0265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
ZAR/BRL 0.281 0.2674 - 0.2654 0.2674 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۲:۳۶
ZAR/BWP 0.7381 0.7458 - 0.7432 0.7463 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۲:۳۶
ZAR/CAD 0.0906 0.0923 - 0.0919 0.0923 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۲:۳۶
ZAR/CHF 0.0684 0.0692 0.0693 0.0692 0.0693 0.00 0.58% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۴:۵۷
ZAR/CLP 46.08 46.15 - 46.14 47.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/CNY 0.475 0.4813 0.4811 0.4766 0.4814 0.00 0.96% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۳
ZAR/COP - 223.21 - 223.21 223.21 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۴:۵۷
ZAR/CYP - 0.0363 0.0364 0.0363 0.0364 0.00 0.55% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۴:۵۷
ZAR/CZK 1.5422 1.5888 1.5908 1.5789 1.5921 0.01 0.53% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۳
ZAR/DKK 0.447 0.4631 0.4633 0.46 0.464 0.00 0.59% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۳
ZAR/EGP 1.2388 1.1691 1.1696 1.1577 1.1696 0.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۵۷
ZAR/EUR 0.06 0.062 0.0621 0.062 0.0622 0.00 0.65% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۹
ZAR/GBP 0.0538 0.0551 0.0552 0.0551 0.0552 0.00 0.73% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۴:۵۷
ZAR/GHS - 0.3739 - 0.3739 0.3739 0.01 2.69% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۵:۰۰
ZAR/HKD 0.5451 0.5461 - 0.5461 0.5461 0.01 1.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۰
ZAR/HUF 19.4 20.052 - 20.052 20.052 0.10 0.49% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۰
ZAR/IDR 993.84 978 - 978 978 6.70 0.69% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۰
ZAR/INR 4.8482 4.8786 - 4.8786 4.8786 0.07 1.35% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۰
ZAR/ISK 7.43 7.47 - 7.47 7.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
ZAR/JMD 9.33 9.54 - 9.54 9.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ZAR/JOD 0.0491 0.0495 - 0.0494 0.0496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/JPY 7.63 7.516 - 7.516 7.516 0.03 0.39% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۰
ZAR/KES 6.94 6.965 - 6.965 6.965 0.05 0.68% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۰
ZAR/KRW 77.585 81.7628 81.849 81.7628 81.849 0.94 1.17% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۰۹
ZAR/LBP 102.2 106.99 - 105.44 107 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/LKR 10.89 12.314 12.298 12.298 12.326 0.10 0.82% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۹
ZAR/LSL - 1.0109 1.012 1.0109 1.0131 0.01 0.77% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۱۵
ZAR/LTL 0.2342 0.2342 - 0.2333 0.2349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
ZAR/MAD 0.6396 0.646 0.6441 0.6441 0.646 0.00 0.62% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
ZAR/MUR - 2.4296 2.4272 2.4272 2.4296 0.04 1.51% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
ZAR/MWK - 53.383 50.7611 50.7611 53.383 2.42 4.74% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۰۹
ZAR/MXN 1.314 1.328 1.3279 1.3279 1.328 0.01 0.58% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
ZAR/MYR 0.2844 0.29 - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۶:۱۵
ZAR/NAD 0.9993 0.9863 - 0.9863 0.9863 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
ZAR/NGN - 25.124 25.113 25.113 25.124 0.28 1.11% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
ZAR/NOK 0.5828 0.6051 0.6074 0.6051 0.6074 0.00 0.57% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
ZAR/NPR 7.62 7.83 - 7.82 7.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/NZD 0.1035 0.1063 0.1068 0.1063 0.1068 0.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
ZAR/OMR 0.0267 0.0269 - 0.0269 0.0269 0.00 1.13% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۲۱
ZAR/PAB 0.0676 0.0706 - 0.0706 0.0712 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ZAR/PHP 3.7049 3.6143 3.6183 3.6122 3.6183 0.03 0.98% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۰
ZAR/PKR 8.4564 10.932 10.944 10.932 10.944 0.10 0.88% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۱
ZAR/PLN 0.2573 0.264 0.2644 0.264 0.2649 0.00 0.49% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۰
ZAR/PYG - 422.03 - 422.03 422.03 1.18 0.28% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۴:۵۷
ZAR/QAR 0.2528 0.2529 - 0.2529 0.2535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ZAR/RON 0.2782 0.2932 0.2934 0.2932 0.2934 0.00 0.69% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۰
ZAR/RUB 4.6716 4.4496 4.4492 4.4461 4.4496 0.04 0.86% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۰
ZAR/RWF - 62.396 - 62.396 62.396 0.60 0.97% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۴:۵۷
ZAR/SAR 0.2602 0.2608 - 0.2607 0.2614 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/SEK 0.6312 0.6606 0.661 0.6606 0.6617 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۹
ZAR/SGD 0.0947 0.0951 0.095 0.095 0.0951 0.00 0.85% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۹
ZAR/SZL - 0.9985 - 0.9985 0.9985 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۹
ZAR/THB 2.2645 2.172 2.1829 2.172 2.1829 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۷
ZAR/TND - 0.1921 - 0.192 0.1934 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۲:۵۷
ZAR/TRY 0.4214 0.4045 0.4043 0.4043 0.4045 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۷
ZAR/TWD 2.0621 2.1169 - 2.1169 2.1169 0.01 0.47% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۷
ZAR/UGX - 255.47 - 255.47 255.47 1.36 0.54% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۷
ZAR/UYU - 2.4551 2.462 2.4551 2.462 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۷
ZAR/VEF 6886.0381 6900.42 - 6897.7415 6997.076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۲۴
ZAR/XAF 39.35 39.35 - 39.35 39.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ZAR/XCD 0.1867 0.1887 - 0.1887 0.1891 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
ZAR/XOF 39.35 39.35 - 39.35 40.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ZMK/ZAR - 0.0026 - 0.0026 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
ZMW/ZAR - 1.1212 1.1182 1.1182 1.1212 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۲۷
رند آفریقای جنوبی / دلار 0.0698 0.0699 0.0698 0.0696 0.0699 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۵:۱۱
دلار / راند آفریقای جنوبی 14.31 14.32 14.3313 14.31 14.3728 0.06 0.39% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۲۱