شاخص یاب
افریقای جنوبی افریقای جنوبی
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0708
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 23:17:12
0 (0.56%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.66%)
تغییر ۶ ماهه
0 (17.77%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
34 (8.44%)
تغییر ۳ ماهه
27 (6.59%)
تغییر ۶ ماهه
437 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,515
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 19:04:47
291 (5.57%)
تغییر ۳ ماهه
164 (2.89%)
تغییر ۶ ماهه
309 (5.30%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی افریقای جنوبی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/ZAR 3.9179 3.8428 - 3.8212 3.8475 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۴۵
ARS/ZAR 0.4799 0.3649 - 0.3633 0.3651 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۶
AUD/ZAR 10.5944 10.0709 - 10.043 10.1053 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۶
BRL/ZAR 3.5533 3.7835 - 3.778 3.8056 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۵۱
BWP/ZAR 1.3538 1.3279 - 1.324 1.3292 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۵۱
CAD/ZAR 11.039 10.6696 - 10.6068 10.6783 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۵۱
CHF/ZAR 14.6239 14.064 - 13.985 14.0837 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۹
CNY/ZAR 2.1021 2.0872 - 2.0738 2.0879 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۹
COP/ZAR - 0.0044 - 0.0043 0.0044 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۵:۵۴
CYP/ZAR - 27.29 - 27.125 27.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۹
CZK/ZAR - 0.6206 - 0.6181 0.6213 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۹
DKK/ZAR 2.2343 2.141 - 2.1275 2.1428 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۱:۴۸
EGP/ZAR - 0.8057 - 0.7992 0.806 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۳:۲۱
EUR/ZAR 16.6636 15.9745 - 15.8755 15.9895 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۱:۴۸
GBP/ZAR 18.5761 18.2554 - 18.1191 18.2561 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۱:۴۸
GHS/ZAR - 2.6663 - 2.6663 2.6663 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۲۱
HKD/ZAR 1.8333 1.7998 - 1.7884 1.8002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۹
HUF/ZAR - 0.0502 - 0.0499 0.0503 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۹
IDR/ZAR - 0.1 - 0.0996 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۹
INR/ZAR 0.2062 0.1978 - 0.1965 0.1979 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۱:۴۸
JPY/ZAR 0.1307 0.1277 - 0.127 0.1277 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۹
KES/ZAR - 0.1386 - 0.1382 0.1392 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۹
KRW/ZAR 1.2869 1.254 - 1.2481 1.2552 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۹
LKR/ZAR - 0.0786 - 0.0782 0.0791 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۱:۴۸
LSL/ZAR - 0.9833 - 0.9833 0.9833 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
MAD/ZAR - 1.4399 - 1.4323 1.4399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۶
MUR/ZAR - 0.3962 - 0.3962 0.3994 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۶
MWK/ZAR - 0.019 - 0.019 0.0193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۵۱
MXN/ZAR 0.7602 0.7336 - 0.7296 0.7337 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۶
MYR/ZAR 3.5298 3.4636 - 3.4494 3.4655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۳:۲۱
NAD/ZAR - 0.986 - 0.986 0.986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
NGN/ZAR - 0.039 - 0.0389 0.0391 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۶
NOK/ZAR 1.7139 1.6407 - 1.6278 1.6413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۶
NZD/ZAR 9.651 9.6727 - 9.647 9.7055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۶
OMR/ZAR - 36.6754 - 36.4853 36.7065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۶
PHP/ZAR 0.2698 0.2699 - 0.2692 0.2702 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/ZAR - 0.1012 - 0.1008 0.1013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۶
PLN/ZAR 3.8811 3.8855 - 3.8763 3.8904 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PYG/ZAR - 0.0023 - 0.0023 0.0023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۵:۵۴
QAR/ZAR - 3.8718 - 3.866 3.8867 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۹
RON/ZAR - 3.3631 - 3.3454 3.3693 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۹
RUB/ZAR 0.2139 0.2133 - 0.2117 0.2136 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۹
RWF/ZAR - 0.0155 - 0.0155 0.0155 0.00 1.31% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۱۵
SAR/ZAR 3.8371 3.8416 - 3.8309 3.8456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/ZAR 1.583 1.5267 - 1.5165 1.5286 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۱:۴۸
SGD/ZAR 10.5412 10.4062 - 10.3544 10.4169 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۹
SZL/ZAR - 0.9881 - 0.9881 0.9881 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۰۹
THB/ZAR 0.4406 0.4524 - 0.4495 0.4526 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۴۵
TND/ZAR - 4.5947 - 4.5901 4.5947 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۰:۴۵
TRY/ZAR 2.3669 2.6575 - 2.6526 2.6665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۴۵
TWD/ZAR 0.4696 0.4573 - 0.4566 0.459 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۴۵
TZS/ZAR - 0.0061 - 0.006 0.0061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۹
UGX/ZAR - 0.0038 - 0.0038 0.0038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۵:۵۴
UYU/ZAR - 0.4615 - 0.4615 0.4615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
VEF/ZAR 0.1175 0.1176 - 0.1176 0.1176 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۰۷
XAG/ZAR - 222.96 - 221.56 223.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۱:۴۸
XAU/ZAR - 18776.2 - 18582.9 18776.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۱:۵۱
ZAR/AED 0.255 0.2598 - 0.2598 0.2616 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۹
ZAR/ARS 2.0823 2.7407 - 2.7386 2.7504 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۶
ZAR/AUD 0.0943 0.0993 - 0.0989 0.0995 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۹
ZAR/BBD 0.1354 0.1414 - 0.1413 0.1425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/BHD 0.026 0.0264 - 0.0264 0.0265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
ZAR/BRL 0.281 0.2638 - 0.2623 0.2642 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۵۱
ZAR/BWP 0.7381 0.7525 - 0.7516 0.7548 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۵۱
ZAR/CAD 0.0906 0.0937 - 0.0936 0.0942 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۰:۴۲
ZAR/CHF 0.0684 0.0711 - 0.071 0.0715 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۰:۱۲
ZAR/CLP 46.08 46.15 - 46.14 47.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/CNY 0.475 0.4784 - 0.4759 0.4807 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۹
ZAR/COP - 219.98 - 219.98 219.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۰۹
ZAR/CYP - 0.0366 - 0.0366 0.0369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۹
ZAR/CZK 1.5422 1.6081 - 1.6065 1.6146 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۹
ZAR/DKK 0.447 0.4667 - 0.4664 0.4697 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۱:۴۸
ZAR/EGP 1.2388 1.2406 - 1.2402 1.2507 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۳:۲۱
ZAR/EUR 0.06 0.0626 - 0.0625 0.063 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۰:۵۴
ZAR/GBP 0.0538 0.0548 - 0.0548 0.0552 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۹
ZAR/GHS - 0.3719 - 0.3719 0.3719 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۲۱
ZAR/HKD 0.5451 0.5554 - 0.5552 0.5589 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۹
ZAR/HUF 19.4 19.888 - 19.878 20.009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۹
ZAR/IDR 993.84 985.9 - 1000.9 988.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۱:۴۸
ZAR/INR 4.8482 5.0527 - 5.0504 5.0859 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۹
ZAR/ISK 7.43 7.47 - 7.47 7.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
ZAR/JMD 9.33 9.54 - 9.54 9.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ZAR/JOD 0.0491 0.0495 - 0.0494 0.0496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/JPY 7.63 7.826 - 7.824 7.874 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۹
ZAR/KES 6.94 6.964 - 6.964 6.996 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۹
ZAR/KRW 77.585 79.6419 - 79.5435 80.0119 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۹
ZAR/LBP 102.2 106.99 - 105.44 107 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/LKR 10.89 12.711 - 12.636 12.781 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۹
ZAR/LSL - 0.9978 - 0.997 1.0018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۶
ZAR/LTL 0.2342 0.2342 - 0.2333 0.2349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
ZAR/MAD 0.6396 0.6566 - 0.6555 0.6571 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۰:۵۴
ZAR/MUR - 2.3455 - 2.3455 2.378 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۶
ZAR/MWK - 50.5629 - 50.5395 51.422 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۹
ZAR/MXN 1.314 1.3607 - 1.3607 1.3697 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۶
ZAR/MYR 0.2844 0.29 - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۲۱
ZAR/NAD 0.9993 0.9863 - 0.9863 0.9863 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
ZAR/NGN - 25.594 - 25.54 25.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۶
ZAR/NOK 0.5828 0.609 - 0.6089 0.6141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۶
ZAR/NPR 7.62 7.83 - 7.82 7.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/NZD 0.1035 0.1033 - 0.1029 0.1036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۶
ZAR/OMR 0.0267 0.0272 - 0.0272 0.0274 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۹
ZAR/PAB 0.0676 0.0706 - 0.0706 0.0712 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ZAR/PHP 3.7049 3.7044 - 3.7031 3.7271 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۹
ZAR/PKR 8.4564 9.878 - 9.846 9.922 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۶
ZAR/PLN 0.2573 0.2709 - 0.2706 0.2724 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۹
ZAR/PYG - 420.65 - 420.65 420.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۰۹
ZAR/QAR 0.2528 0.2529 - 0.2529 0.2535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ZAR/RON 0.2782 0.2967 - 0.2962 0.2982 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۰:۵۴
ZAR/RUB 4.6716 4.6855 - 4.6797 4.7189 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۹
ZAR/RWF - 62.615 - 62.615 62.615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۰۹
ZAR/SAR 0.2602 0.2608 - 0.2607 0.2614 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/SEK 0.6312 0.6546 - 0.6538 0.6591 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۱:۴۸
ZAR/SGD 0.0947 0.096 - 0.096 0.0965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۹
ZAR/SZL - 0.987 - 0.987 0.987 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۰۹
ZAR/THB 2.2645 2.2081 - 2.2078 2.2194 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۴۵
ZAR/TND - 0.2054 - 0.2054 0.2056 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۲۴
ZAR/TRY 0.4214 0.3756 - 0.3738 0.3767 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۴۵
ZAR/TWD 2.0621 2.1203 - 2.1203 2.1203 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۴۵
ZAR/UGX - 257.04 - 257.04 257.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۴۵
ZAR/UYU - 2.3111 - 2.3057 2.3138 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۴۵
ZAR/VEF 6886.0381 6900.42 - 6897.7415 6997.076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۲۴
ZAR/XAF 39.35 39.35 - 39.35 39.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ZAR/XCD 0.1867 0.1887 - 0.1887 0.1891 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
ZAR/XOF 39.35 39.35 - 39.35 40.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ZMK/ZAR - 0.0026 - 0.0026 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
ZMW/ZAR - 1.1818 - 1.1782 1.1902 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۴۵
رند آفریقای جنوبی / دلار 0.0708 0.0708 - 0.0707 0.0713 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۳:۱۷
دلار / راند آفریقای جنوبی 14.1265 14.1342 - 14.041 14.1599 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۳:۲۳