کالایاب
شاخص یاب
افریقای جنوبی افریقای جنوبی
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0656
قیمت روز
0 (0.46%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 13:30:28
0 (5.75%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.99%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.75%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
29 (7.11%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,491
قیمت روز
26 (0.47%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 13:32:44
72 (1.30%)
تغییر ۳ ماهه
48 (0.86%)
تغییر ۶ ماهه
250 (4.36%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی افریقای جنوبی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/ZAR 3.9179 4.1578 4.1744 4.1578 4.1797 0.01 0.33% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۴۲
ARS/ZAR 0.4799 0.28 0.2803 0.28 0.2807 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۱۸
AUD/ZAR 10.5944 10.376 10.3993 10.376 10.4106 0.03 0.26% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۱۸
BRL/ZAR 3.5533 3.797 - 3.7801 3.797 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
BWP/ZAR 1.3538 1.3855 - 1.3812 1.3855 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
CAD/ZAR 11.039 11.5262 - 11.5219 11.5262 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
CHF/ZAR 14.6239 15.5826 15.6685 15.5826 15.7042 0.09 0.57% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۴۲
CNY/ZAR 2.1021 2.1638 2.1742 2.1638 2.1746 0.02 0.73% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
COP/ZAR - 0.0044 - 0.0044 0.0044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۸:۳۶
CYP/ZAR - 28.953 29.1 28.953 29.1 0.18 0.61% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
CZK/ZAR - 0.6566 0.6603 0.6566 0.6603 0.00 0.59% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
DKK/ZAR 2.2343 2.2723 2.2852 2.2723 2.2852 0.01 0.66% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
EGP/ZAR - 0.9197 0.9236 0.9197 0.9252 0.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۵۴
EUR/ZAR 16.6636 16.9191 17.0167 16.9191 17.0543 0.10 0.61% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۵۴
GBP/ZAR 18.5761 18.5329 18.653 18.5329 18.6824 0.12 0.66% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۴۲
GHS/ZAR - 2.814 - 2.814 2.814 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۲۰:۴۲
HKD/ZAR 1.8333 1.9557 - 1.9557 1.9578 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۳۰
HUF/ZAR - 0.0519 - 0.0519 0.0519 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۳۰
IDR/ZAR - 0.1077 - 0.1077 0.1079 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۳۰
INR/ZAR 0.2062 0.2144 - 0.2144 0.2144 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۳۰
JPY/ZAR 0.1307 0.1441 - 0.1441 0.1445 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۳۰
KES/ZAR - 0.1465 - 0.1465 0.1466 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۳۰
KRW/ZAR 1.2869 1.2715 1.2779 1.2701 1.2779 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۴۲
LKR/ZAR - 0.0854 0.0863 0.0854 0.0863 0.00 0.82% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۴۲
LSL/ZAR - 0.9833 - 0.9833 0.9833 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
MAD/ZAR - 1.5547 1.5557 1.5547 1.5563 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۰:۲۱
MUR/ZAR - 0.4102 0.4104 0.4102 0.4108 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۰:۲۱
MWK/ZAR - 0.0207 - 0.0207 0.0207 0.00 0.48% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۴۲
MXN/ZAR 0.7602 0.7769 0.777 0.7769 0.777 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۵:۲۱
MYR/ZAR 3.5298 3.6682 3.6713 3.6676 3.6731 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۱۲
NAD/ZAR - 0.986 - 0.986 0.986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
NGN/ZAR - 0.0424 - 0.0424 0.0424 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۵:۲۱
NOK/ZAR 1.7139 1.7065 1.7081 1.7065 1.7081 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۰:۲۱
NZD/ZAR 9.651 9.8293 9.8398 9.8293 9.8452 0.02 0.24% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۰:۲۱
OMR/ZAR - 39.8353 39.8623 39.8353 39.8803 0.03 0.08% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۰:۲۱
PHP/ZAR 0.2698 0.2699 - 0.2692 0.2702 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/ZAR - 0.0958 0.0959 0.0958 0.096 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۰:۲۱
PLN/ZAR 3.8811 3.8855 - 3.8763 3.8904 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PYG/ZAR - 0.0025 - 0.0025 0.0025 0.00 4.17% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۴:۴۲
QAR/ZAR - 4.2186 - 4.2186 4.2186 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۶:۳۰
RON/ZAR - 3.6022 - 3.6022 3.6022 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۶:۳۰
RUB/ZAR 0.2139 0.2308 - 0.2308 0.2308 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۶:۳۰
RWF/ZAR - 0.0165 - 0.0165 0.0165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۸:۳۰
SAR/ZAR 3.8371 3.8416 - 3.8309 3.8456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/ZAR 1.583 1.5772 1.5838 1.5772 1.5853 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۴۲
SGD/ZAR 10.5412 11.0313 11.0836 11.0313 11.0851 0.04 0.32% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۴۲
SZL/ZAR - 0.9957 - 0.9957 0.9957 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۴:۴۲
THB/ZAR 0.4406 0.4959 0.4983 0.4959 0.499 0.00 0.42% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۴۲
TND/ZAR - 5.3294 5.3367 5.3294 5.3431 0.01 0.22% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۴۲
TRY/ZAR 2.3669 2.6673 2.6761 2.6673 2.6805 0.01 0.34% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۴۲
TWD/ZAR 0.4696 0.4876 0.4899 0.4876 0.4905 0.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۴۲
TZS/ZAR - 0.0066 - 0.0066 0.0066 0.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۴۲
UGX/ZAR - 0.0041 - 0.0041 0.0041 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۶:۳۰
UYU/ZAR - 0.4615 - 0.4615 0.4615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
VEF/ZAR 0.1175 0.1176 - 0.1176 0.1176 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۰۷
XAG/ZAR - 259.5 261.37 259.5 263.21 3.54 1.36% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۴۲
XAU/ZAR - 22837 23042.1 22837 23133.5 236.90 1.04% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۵۴
ZAR/AED 0.255 0.2404 0.2392 0.2389 0.2404 0.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۴۲
ZAR/ARS 2.0823 3.5716 3.5665 3.562 3.5716 0.02 0.44% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۱۸
ZAR/AUD 0.0943 0.0963 0.0961 0.096 0.0963 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۱۸
ZAR/BBD 0.1354 0.1414 - 0.1413 0.1425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/BHD 0.026 0.0264 - 0.0264 0.0265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
ZAR/BRL 0.281 0.2629 - 0.2629 0.264 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
ZAR/BWP 0.7381 0.7213 - 0.7213 0.7236 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۹
ZAR/CAD 0.0906 0.0867 - 0.0867 0.0867 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۵:۳۶
ZAR/CHF 0.0684 0.0642 0.0638 0.0636 0.0642 0.00 0.63% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۴۲
ZAR/CLP 46.08 46.15 - 46.14 47.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/CNY 0.475 0.4616 0.4592 0.459 0.4616 0.00 0.68% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
ZAR/COP - 226.57 - 226.57 226.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۳۹
ZAR/CYP - 0.0345 - 0.0345 0.0345 0.00 0.58% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
ZAR/CZK 1.5422 1.5202 1.512 1.512 1.5202 0.01 0.60% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
ZAR/DKK 0.447 0.4399 0.4373 0.4373 0.4399 0.00 0.66% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
ZAR/EGP 1.2388 1.0867 1.0812 1.0789 1.0867 0.00 0.42% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۵۴
ZAR/EUR 0.06 0.059 0.0587 0.0586 0.059 0.00 0.51% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۴۲
ZAR/GBP 0.0538 0.0539 0.0536 0.0535 0.0539 0.00 0.56% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۴۲
ZAR/GHS - 0.3525 - 0.3525 0.3525 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۸:۳۶
ZAR/HKD 0.5451 0.511 - 0.5104 0.511 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۳۰
ZAR/HUF 19.4 19.215 - 19.179 19.215 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۳۰
ZAR/IDR 993.84 914.9 - 913.3 914.9 0.90 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۳۰
ZAR/INR 4.8482 4.6627 - 4.6565 4.6627 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۳۰
ZAR/ISK 7.43 7.47 - 7.47 7.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
ZAR/JMD 9.33 9.54 - 9.54 9.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ZAR/JOD 0.0491 0.0495 - 0.0494 0.0496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/JPY 7.63 6.937 - 6.915 6.937 0.02 0.23% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۳۰
ZAR/KES 6.94 6.591 - 6.588 6.591 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۳۰
ZAR/KRW 77.585 78.5163 78.1716 78.1716 78.6774 0.09 0.12% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۴۲
ZAR/LBP 102.2 106.99 - 105.44 107 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/LKR 10.89 11.699 11.574 11.573 11.699 0.09 0.79% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۴۲
ZAR/LSL - 1.0013 0.9998 0.9981 1.0013 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۱۸
ZAR/LTL 0.2342 0.2342 - 0.2333 0.2349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
ZAR/MAD 0.6396 0.608 0.6077 0.6073 0.608 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۰:۲۱
ZAR/MUR - 2.2619 2.2605 2.2591 2.2619 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۰:۲۱
ZAR/MWK - 47.0179 46.813 46.813 47.0179 0.16 0.34% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۴۲
ZAR/MXN 1.314 1.2862 1.2857 1.2857 1.2863 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۰:۲۱
ZAR/MYR 0.2844 0.27 - 0.27 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۱۲
ZAR/NAD 0.9993 0.9863 - 0.9863 0.9863 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
ZAR/NGN - 23.588 23.557 23.557 23.619 0.06 0.25% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۰:۲۱
ZAR/NOK 0.5828 0.5856 0.5849 0.5849 0.5856 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۰:۲۱
ZAR/NPR 7.62 7.83 - 7.82 7.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/NZD 0.1035 0.1017 0.1015 0.1015 0.1017 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۰:۲۱
ZAR/OMR 0.0267 0.0251 0.025 0.025 0.0251 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۵:۲۱
ZAR/PAB 0.0676 0.0706 - 0.0706 0.0712 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ZAR/PHP 3.7049 3.4058 - 3.4058 3.4058 0.01 0.28% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۶:۳۰
ZAR/PKR 8.4564 10.435 10.416 10.41 10.435 0.02 0.17% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۰:۲۱
ZAR/PLN 0.2573 0.2559 - 0.2559 0.2559 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۶:۳۰
ZAR/PYG - 401.79 - 401.79 401.79 1.58 0.39% ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۱۸
ZAR/QAR 0.2528 0.2529 - 0.2529 0.2535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ZAR/RON 0.2782 0.2771 - 0.2771 0.2771 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۶:۳۰
ZAR/RUB 4.6716 4.3296 - 4.3296 4.3296 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۶:۳۰
ZAR/RWF - 61.234 - 61.234 61.234 0.24 0.39% ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۱۸
ZAR/SAR 0.2602 0.2608 - 0.2607 0.2614 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/SEK 0.6312 0.6337 0.6309 0.6298 0.6337 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۴۲
ZAR/SGD 0.0947 0.0906 0.0902 0.0901 0.0906 0.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۴۲
ZAR/SZL - 0.9807 - 0.9807 0.9807 0.01 0.76% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۴:۴۲
ZAR/THB 2.2645 2.0123 2.0043 2.0008 2.0123 0.01 0.49% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۴۲
ZAR/TND - 0.1871 0.1867 0.1866 0.1871 0.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۴۲
ZAR/TRY 0.4214 0.3746 0.3731 0.3727 0.3746 0.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۴۲
ZAR/TWD 2.0621 1.9971 - 1.9971 1.9971 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۶:۳۹
ZAR/UGX - 249.71 - 249.71 249.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۴:۳۰
ZAR/UYU - 2.367 2.3555 2.3516 2.367 0.01 0.45% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۴۲
ZAR/VEF 6886.0381 6900.42 - 6897.7415 6997.076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۲۴
ZAR/XAF 39.35 39.35 - 39.35 39.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ZAR/XCD 0.1867 0.1887 - 0.1887 0.1891 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
ZAR/XOF 39.35 39.35 - 39.35 40.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ZMK/ZAR - 0.0026 - 0.0026 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
ZMW/ZAR - 1.1697 1.1735 1.1697 1.1735 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۲۷
رند آفریقای جنوبی / دلار 0.0656 0.0656 - 0.0651 0.0657 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۳:۳۰
دلار / راند آفریقای جنوبی 15.2405 15.2458 15.2738 15.2284 15.3813 0.11 0.70% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۳:۳۹