شاخص یاب
افریقای جنوبی افریقای جنوبی
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0703
قیمت روز
0 (0.57%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 14:04:17
0 (6.84%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.22%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.09%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

403
قیمت روز
5 (1.24%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 21:01:32
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
403 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

4,983
قیمت روز
76 (1.53%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 12:31:40
682 (12.03%)
تغییر ۳ ماهه
857 (14.67%)
تغییر ۶ ماهه
851 (14.59%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی افریقای جنوبی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/ZAR 3.9179 3.8587 3.8584 3.8376 3.863 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
ARS/ZAR 0.4799 0.3792 0.3791 0.3772 0.3802 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
AUD/ZAR 10.5944 10.2332 10.1965 10.1753 10.2332 0.04 0.40% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۱۵
BRL/ZAR 3.5533 3.612 3.6084 3.6073 3.612 0.01 0.40% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۱۵
BWP/ZAR 1.3538 1.3343 1.3306 1.3306 1.3344 0.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۱۵
CAD/ZAR 11.039 10.6414 10.6404 10.5995 10.6526 0.02 0.17% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
CHF/ZAR 14.6239 14.3129 14.3122 14.2562 14.3269 0.03 0.21% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
CNY/ZAR 2.1021 2.0506 2.0496 2.0409 2.0659 0.01 0.37% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
COP/ZAR - 0.0044 - 0.0044 0.0044 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۵:۵۴
CYP/ZAR - 27.626 27.596 27.52 27.637 0.09 0.32% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
CZK/ZAR - 0.6249 0.6252 0.6226 0.6252 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
DKK/ZAR 2.2343 2.1661 2.1575 2.1575 2.1666 0.01 0.33% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۳۶
EGP/ZAR - 0.7933 0.7918 0.7872 0.7936 0.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۳۳
EUR/ZAR 16.6636 16.1692 16.1678 16.1081 16.1805 0.05 0.29% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
GBP/ZAR 18.5761 18.0309 18.0159 17.9415 18.0562 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
GHS/ZAR - 2.8353 - 2.8353 2.8353 0.02 0.69% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۲۱
HKD/ZAR 1.8333 1.8135 1.8036 1.8036 1.8153 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۳۶
HUF/ZAR - 0.0501 0.05 0.0499 0.0501 0.00 0.60% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
IDR/ZAR - 0.0982 0.098 0.0979 0.0982 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
INR/ZAR 0.2062 0.1988 0.1987 0.1978 0.2005 0.00 0.45% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
JPY/ZAR 0.1307 0.1257 0.1251 0.1251 0.126 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۳۶
KES/ZAR - 0.1365 0.1369 0.1365 0.1371 0.00 0.81% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
KRW/ZAR 1.2869 1.2578 1.2548 1.2513 1.2627 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۳۳
LKR/ZAR - 0.0792 0.0795 0.0791 0.0795 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
MAD/ZAR - 1.4523 1.4524 1.4523 1.4532 0.01 0.35% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۱۵
MUR/ZAR - 0.4027 0.4033 0.4027 0.4044 0.01 1.95% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۱۵
MWK/ZAR - 0.0189 0.0193 0.0189 0.0193 0.00 1.61% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۴۸
MXN/ZAR 0.7602 0.6994 0.6995 0.6957 0.6995 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
MYR/ZAR 3.5298 3.4134 3.4053 3.3983 3.4135 0.01 0.39% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۳۳
NGN/ZAR - 0.0389 0.0388 0.0387 0.039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۱۵
NOK/ZAR 1.7139 1.6726 1.6683 1.662 1.6726 0.01 0.47% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۱۵
NZD/ZAR 9.651 9.7605 9.7348 9.708 9.7605 0.05 0.52% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۱۵
OMR/ZAR - 36.8061 36.7135 36.6482 36.8596 0.05 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۱۵
PHP/ZAR 0.2698 0.2699 0.2698 0.2692 0.2702 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/ZAR - 0.102 0.1015 0.1013 0.1023 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۱۵
PLN/ZAR 3.8811 3.8855 3.8857 3.8763 3.8904 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PYG/ZAR - 0.0024 - 0.0024 0.0024 0.00 4.35% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۱۸
QAR/ZAR - 3.9035 3.8888 3.8888 3.9062 0.01 0.30% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۳۶
RON/ZAR - 3.475 3.4721 3.4657 3.4765 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۴
RUB/ZAR 0.2139 0.214 0.2139 0.2126 0.214 0.00 0.42% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۴
RWF/ZAR - 0.0157 - 0.0157 0.0157 0.00 0.64% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۱۸
SAR/ZAR 3.8371 3.8416 3.8418 3.8309 3.8456 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/ZAR 1.583 1.5655 1.5681 1.563 1.5696 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
SGD/ZAR 10.5412 10.3433 10.3387 10.285 10.3492 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
SZL/ZAR - 0.994 - 0.994 0.994 0.01 0.69% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۱۸
THB/ZAR 0.4406 0.4314 0.4315 0.4292 0.4328 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
TND/ZAR - 4.7082 - 4.7082 4.7082 0.05 0.97% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
TRY/ZAR 2.3669 2.6852 2.6795 2.6495 2.6852 0.02 0.64% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
TWD/ZAR 0.4696 0.46 0.4599 0.4582 0.4603 0.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
TZS/ZAR - 0.0062 0.0061 0.0061 0.0062 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۳۶
UGX/ZAR - 0.0038 - 0.0038 0.0038 0.00 2.70% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۱۸
VEF/ZAR 0.1175 0.1176 - 0.1176 0.1176 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۰۷
XAG/ZAR - 205.69 205.38 205.17 206.99 1.14 0.55% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
XAU/ZAR - 17678.3 17661.8 17596.6 17718.6 7.20 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۳۳
ZAR/AED 0.255 0.259 0.2591 0.2586 0.2604 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
ZAR/ARS 2.0823 2.6369 2.6416 2.6299 2.6497 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
ZAR/AUD 0.0943 0.0977 0.098 0.0977 0.0982 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۱۵
ZAR/BBD 0.1354 0.1414 0.1413 0.1413 0.1425 0.00 0.64% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/BHD 0.026 0.0264 0.0265 0.0264 0.0265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
ZAR/BRL 0.281 0.276 0.2758 0.2741 0.276 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۱۵
ZAR/BWP 0.7381 0.749 0.751 0.7485 0.751 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۱۵
ZAR/CAD 0.0906 0.0939 0.094 0.0938 0.0943 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
ZAR/CHF 0.0684 0.0698 0.0699 0.0697 0.0701 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
ZAR/CLP 46.08 46.15 46.14 46.14 47.06 0.05 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/CNY 0.475 0.4876 0.4885 0.4798 0.4887 0.00 0.62% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
ZAR/COP - 220.9 - 220.9 220.9 1.52 0.69% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۱۸
ZAR/CYP - 0.0362 0.0363 0.0362 0.0363 0.00 0.28% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۳۶
ZAR/CZK 1.5422 1.5975 1.5963 1.5963 1.6031 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
ZAR/DKK 0.447 0.4614 0.4633 0.461 0.4633 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۳۶
ZAR/EGP 1.2388 1.2598 1.2625 1.2587 1.2697 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۳۳
ZAR/EUR 0.06 0.0618 0.0619 0.0618 0.0621 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
ZAR/GBP 0.0538 0.0554 0.0555 0.0554 0.0557 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
ZAR/GHS - 0.3496 - 0.3496 0.3496 0.00 0.69% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۲۱
ZAR/HKD 0.5451 0.5511 0.554 0.5505 0.554 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۳۶
ZAR/HUF 19.4 19.974 20.041 19.94 20.041 0.04 0.21% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۳۶
ZAR/IDR 993.84 1003.8 1005.9 1003.3 1019.9 15.90 1.58% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
ZAR/INR 4.8482 5.0316 5.0314 5.0273 5.0565 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
ZAR/ISK 7.43 7.47 7.48 7.47 7.49 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
ZAR/JMD 9.33 9.54 9.59 9.54 9.61 0.06 0.63% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ZAR/JOD 0.0491 0.0495 0.0494 0.0494 0.0496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/JPY 7.63 7.952 7.993 7.923 7.993 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۳۶
ZAR/KES 6.94 7.109 7.114 7.109 7.114 0.03 0.39% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
ZAR/KRW 77.585 79.3424 79.5293 79.0869 79.8715 0.04 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۳۳
ZAR/LBP 102.2 106.99 106.96 105.44 107 0.64 0.60% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/LKR 10.89 12.617 12.575 12.573 12.629 0.03 0.21% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
ZAR/LSL - 0.9946 0.9972 0.9937 0.9979 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۱۵
ZAR/LTL 0.2342 0.2342 - 0.2333 0.2349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
ZAR/MAD 0.6396 0.6483 0.648 0.6461 0.6483 0.01 0.85% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۱۵
ZAR/MUR - 2.3478 2.3496 2.3478 2.3496 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۱۵
ZAR/MWK - 50.1045 50.3543 50.1045 51.211 0.81 1.63% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۳۳
ZAR/MXN 1.314 1.4291 1.4289 1.4278 1.4358 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
ZAR/MYR 0.2844 0.3 - 0.3 0.3 0.01 3.45% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۹:۵۱
ZAR/NAD 0.9993 1.0098 1.0095 1.0095 1.0122 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/NGN - 25.711 25.775 25.633 25.833 0.05 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۱۵
ZAR/NOK 0.5828 0.5976 0.5991 0.5976 0.6013 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۱۵
ZAR/NPR 7.62 7.83 7.82 7.82 7.88 0.04 0.51% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/NZD 0.1035 0.1024 0.1027 0.1024 0.1029 0.00 0.39% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۱۵
ZAR/OMR 0.0267 0.0272 0.0273 0.0271 0.0273 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۱۵
ZAR/PAB 0.0676 0.0706 0.071 0.0706 0.0712 0.00 0.71% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ZAR/PHP 3.7049 3.7272 3.7263 3.711 3.7445 0.01 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۴
ZAR/PKR 8.4564 9.795 9.853 9.77 9.864 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۱۵
ZAR/PLN 0.2573 0.2652 0.2651 0.2649 0.266 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۴
ZAR/PYG - 407.48 - 407.48 407.48 2.80 0.69% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۱۸
ZAR/QAR 0.2528 0.2529 0.253 0.2529 0.2535 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ZAR/RON 0.2782 0.2872 0.2873 0.2869 0.288 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۴
ZAR/RUB 4.6716 4.6709 4.672 4.6709 4.6998 0.01 0.29% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۴
ZAR/RWF - 61.752 - 61.752 61.752 0.43 0.69% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۱۸
ZAR/SAR 0.2602 0.2608 0.2607 0.2607 0.2614 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/SEK 0.6312 0.6384 0.6374 0.6361 0.6396 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
ZAR/SGD 0.0947 0.0966 0.0967 0.0965 0.0972 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
ZAR/SZL - 0.9814 - 0.9814 0.9814 0.01 0.68% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۱۸
ZAR/THB 2.2645 2.3157 2.3195 2.3073 2.3256 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
ZAR/TND - 0.2003 - 0.2003 0.2003 0.00 1.10% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
ZAR/TRY 0.4214 0.3722 0.373 0.3722 0.3758 0.00 0.40% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
ZAR/TWD 2.0621 2.1099 - 2.1099 2.1099 0.01 0.69% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۴:۴۵
ZAR/UGX - 259.87 - 259.87 259.87 1.78 0.68% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۴:۴۵
ZAR/UYU - 2.2562 2.2552 2.2536 2.2636 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
ZAR/VEF 6886.0381 6900.42 - 6897.7415 6997.076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۲۴
ZAR/XAF 39.35 39.35 39.36 39.35 39.63 0.24 0.61% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ZAR/XCD 0.1867 0.1887 0.1889 0.1887 0.1891 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
ZAR/XOF 39.35 39.35 39.36 39.35 40.51 1.12 2.85% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ZMW/ZAR - 1.1955 1.1956 1.1888 1.196 0.00 0.40% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۷
رند آفریقای جنوبی / دلار 0.0703 0.0703 0.0704 0.0703 0.071 0.00 0.57% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۰۴
دلار / راند آفریقای جنوبی 14.2342 14.2414 14.2325 14.099 14.2414 0.06 0.43% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۰۴