شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
افریقای جنوبی افریقای جنوبی
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0677
قیمت روز
0 (0.3%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:35:05
0 (3.52%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.84%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.11%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
34 (8.44%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,627
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 19:01:52
209 (3.86%)
تغییر ۳ ماهه
14 (0.25%)
تغییر ۶ ماهه
427 (8.21%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی افریقای جنوبی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/ZAR 4.0187 4.022 4.0231 4.022 4.0397 0.01 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
ARS/ZAR 0.2477 0.2479 - 0.2479 0.2489 0.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۱۵
AUD/ZAR 10.0321 10.0411 10.0437 10.0411 10.0695 0.02 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
BRL/ZAR 3.5181 3.521 3.522 3.521 3.542 0.02 0.53% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
BWP/ZAR 1.3507 1.3635 1.3623 1.3603 1.3664 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
CAD/ZAR 11.1577 11.167 11.1671 11.167 11.2032 0.02 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
CHF/ZAR 14.9199 14.9341 14.9394 14.9341 15.0204 0.06 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
CNY/ZAR 2.106 2.1077 2.1078 2.1072 2.1139 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
COP/ZAR - 0.0044 - 0.0044 0.0044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۹:۰۶
CYP/ZAR - 28.082 - 28.082 28.082 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۹:۰۶
CZK/ZAR - 0.6428 - 0.6428 0.6428 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۹:۰۶
DKK/ZAR 2.1777 2.1794 2.1791 2.1791 2.1891 0.01 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
EGP/ZAR - 0.928 - 0.928 0.928 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۶
EUR/ZAR 16.2703 16.2855 16.2827 16.2827 16.3581 0.05 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
GBP/ZAR 19.0131 19.0318 19.0416 19.0318 19.1166 0.06 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
GHS/ZAR - 2.7283 - 2.7283 2.7283 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۶
HKD/ZAR 1.8854 1.8868 1.8871 1.8868 1.8958 0.01 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
HUF/ZAR - 0.049 - 0.049 0.049 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۶
IDR/ZAR - 0.1058 - 0.1058 0.1058 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۶
INR/ZAR 0.2058 0.206 - 0.2054 0.2063 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۱۵
JPY/ZAR 0.1359 0.136 0.1362 0.136 0.1369 0.00 0.59% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
KES/ZAR - 0.143 - 0.143 0.143 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۶
KRW/ZAR 1.2658 1.2671 1.2676 1.2671 1.271 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
LKR/ZAR - 0.0823 - 0.0823 0.0823 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۵:۰۶
LSL/ZAR - 0.9833 - 0.9833 0.9833 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
MAD/ZAR - 1.5301 - 1.5301 1.5301 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۲:۳۳
MUR/ZAR - 0.3974 - 0.3974 0.3974 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۲:۳۳
MWK/ZAR - 0.0203 - 0.0203 0.0203 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۵:۰۶
MXN/ZAR 0.7654 0.7663 0.7665 0.7663 0.768 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
MYR/ZAR 3.5528 3.558 3.5577 3.5577 3.5741 0.01 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
NAD/ZAR - 0.986 - 0.986 0.986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
NGN/ZAR - 0.0414 - 0.0414 0.0414 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۲:۳۳
NOK/ZAR 1.6147 1.616 1.6163 1.616 1.619 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
NZD/ZAR 9.4283 9.4369 9.4436 9.4369 9.4686 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
OMR/ZAR - 38.7946 - 38.7946 38.7946 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۲:۳۳
PHP/ZAR 0.2918 0.292 0.2919 0.2919 0.2928 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
PKR/ZAR - 0.0955 - 0.0955 0.0955 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۲:۳۳
PLN/ZAR 3.7997 3.8015 3.8022 3.8015 3.8186 0.01 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
PYG/ZAR - 0.0023 - 0.0023 0.0023 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۱۲:۰۶
QAR/ZAR - 4.1006 - 4.1006 4.1006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۲:۰۶
RON/ZAR - 3.4466 - 3.4466 3.4466 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۲:۰۶
RUB/ZAR 0.2313 0.2315 0.231 0.231 0.2319 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
RWF/ZAR - 0.016 - 0.016 0.016 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۲:۰۶
SAR/ZAR 3.9361 3.9393 3.9404 3.9393 3.9567 0.01 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
SEK/ZAR 1.5263 1.5276 1.5284 1.5276 1.5328 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
SGD/ZAR 10.8446 10.8517 10.8612 10.8517 10.8976 0.03 0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
SZL/ZAR - 0.9992 - 0.9992 0.9992 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۵:۰۶
THB/ZAR 0.4885 0.4887 0.4889 0.4887 0.4913 0.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
TND/ZAR - 5.2741 - 5.2741 5.2741 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۵:۰۶
TRY/ZAR 2.5644 2.5662 2.5716 2.5662 2.5815 0.01 0.44% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
TWD/ZAR 0.4835 0.4837 - 0.4837 0.4874 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۱۵
TZS/ZAR - 0.0064 - 0.0064 0.0064 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۵:۰۶
UGX/ZAR - 0.004 - 0.004 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۵:۰۶
UYU/ZAR - 0.4615 - 0.4615 0.4615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
VEF/ZAR 0.0005 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۰:۳۳
XAG/ZAR - 252.85 - 252.85 252.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۵:۰۶
XAU/ZAR - 21894.1 - 21894.1 21894.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۶
ZAR/AED 0.2487 0.2488 0.2486 0.2477 0.2488 0.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
ZAR/ARS 4.0359 4.0366 4.0347 4.0202 4.0366 0.01 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
ZAR/AUD 0.0996 0.0997 0.0996 0.0994 0.0997 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
ZAR/BBD 0.1353 0.1381 - 0.1376 0.1381 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۱۵
ZAR/BHD 0.0255 0.0255 - 0.0254 0.0255 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۴:۱۵
ZAR/BRL 0.2841 0.2841 0.284 0.2824 0.2841 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
ZAR/BWP 0.7334 0.7404 0.7384 0.7382 0.7422 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
ZAR/CAD 0.0896 0.0896 - 0.0894 0.0896 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۱۵
ZAR/CHF 0.067 0.067 - 0.0667 0.067 0.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۱۵
ZAR/CLP 54.32 54.49 54.47 54.27 54.49 0.17 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
ZAR/CNY 0.4744 0.4748 0.4746 0.4737 0.475 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
ZAR/COP - 225.0392 - 225.0392 225.0392 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۹:۰۶
ZAR/CYP - 0.0356 - 0.0356 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۹:۰۶
ZAR/CZK 1.5714 1.5727 1.5719 1.5662 1.5727 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
ZAR/DKK 0.4588 0.4592 0.4591 0.4573 0.4592 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
ZAR/EGP 1.0889 1.0957 1.0951 1.0912 1.0957 0.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
ZAR/EUR 0.0614 0.0614 - 0.0612 0.0614 0.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۱۵
ZAR/GBP 0.0526 0.0526 - 0.0525 0.0526 0.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۱۵
ZAR/GHS - 0.3663 - 0.3663 0.3663 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۶
ZAR/HKD 0.53 0.5304 0.5302 0.5281 0.5304 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
ZAR/HUF 20.52 20.54 20.55 20.46 20.55 0.07 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
ZAR/IDR 952.09 953.35 953.01 950.42 953.35 1.88 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
ZAR/INR 4.8561 4.8583 4.8573 4.8494 4.8706 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
ZAR/ISK 8.34 8.36 - 8.33 8.36 0.03 0.36% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۱۵
ZAR/JMD 9.47 9.56 - 9.52 9.59 0.03 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۱۵
ZAR/JOD 0.0479 0.0481 - 0.048 0.0481 0.00 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۱۵
ZAR/JPY 7.3507 7.3569 7.357 7.316 7.357 0.04 0.51% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
ZAR/KES 6.9 6.92 - 6.89 6.92 0.02 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۱۵
ZAR/KRW 78.921 79.003 79.063 78.813 79.063 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
ZAR/LBP 101.95 102.83 102.78 102.41 102.83 0.33 0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
ZAR/LKR 12.2 12.22 12.2 12.17 12.22 0.04 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
ZAR/LSL - 0.9971 - 0.9971 0.9971 0.01 0.54% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۳:۰۶
ZAR/LTL 0.2342 0.2342 - 0.2333 0.2349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
ZAR/MAD 0.6549 0.6558 0.6551 0.6529 0.6558 0.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
ZAR/MUR - 2.3741 - 2.3741 2.3741 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۲:۳۳
ZAR/MWK - 49.0252 - 49.0252 49.0252 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۵:۰۶
ZAR/MXN 1.3054 1.3061 1.3058 1.3037 1.3061 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
ZAR/MYR 0.2811 0.2815 0.2814 0.2803 0.2815 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
ZAR/NAD 0.9995 1.0005 1.0002 1.0001 1.0009 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
ZAR/NGN - 24.155 - 24.155 24.155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۲:۳۳
ZAR/NOK 0.6189 0.6193 0.6191 0.6182 0.6194 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
ZAR/NPR 7.77 7.77 - 7.76 7.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۱۵
ZAR/NZD 0.106 0.106 - 0.1058 0.106 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۱۵
ZAR/OMR 0.0261 0.0261 - 0.026 0.0261 0.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۱۵
ZAR/PAB 0.0677 0.0677 - 0.0674 0.0677 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۱۵
ZAR/PHP 3.4239 3.4291 3.4288 3.4207 3.4291 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
ZAR/PKR 10.513 10.527 10.523 10.504 10.642 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
ZAR/PLN 0.2631 0.2631 0.2632 0.2622 0.2632 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
ZAR/PYG - 431.6009 - 431.6009 431.6009 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۲:۰۶
ZAR/QAR 0.2465 0.2466 0.2465 0.2456 0.2466 0.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
ZAR/RON 0.2926 0.293 0.2929 0.2918 0.293 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
ZAR/RUB 4.3216 4.3216 4.3307 4.3151 4.3307 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
ZAR/RWF - 62.2725 - 62.2725 62.2725 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۲:۰۶
ZAR/SAR 0.2539 0.254 0.2539 0.2529 0.254 0.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
ZAR/SEK 0.6548 0.655 0.6544 0.6529 0.655 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
ZAR/SGD 0.0922 0.0922 0.0921 0.0918 0.0922 0.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
ZAR/SZL - 0.9992 - 0.9992 0.9992 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۵:۰۶
ZAR/THB 2.0457 2.0479 2.047 2.0377 2.0479 0.01 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
ZAR/TND - 0.1895 - 0.1895 0.1895 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۵:۰۶
ZAR/TRY 0.3896 0.3898 0.3899 0.3878 0.3899 0.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
ZAR/TWD 2.0665 2.0693 2.0672 2.0552 2.0693 0.01 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
ZAR/UGX - 248.7349 - 248.7349 248.7349 1.86 0.75% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۵:۰۶
ZAR/UYU - 2.5327 - 2.5327 2.5327 0.02 0.78% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۵:۰۶
ZAR/VEF 2032.257 2037.3504 2036.2748 2019.9079 2037.3504 15.71 0.78% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
ZAR/XAF 40.29 40.29 40.27 40.21 40.29 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
ZAR/XCD 0.1828 0.1842 0.1841 0.1834 0.1842 0.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
ZAR/XOF 40.1 40.58 40.56 39.6 40.58 0.13 0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
ZMK/ZAR - 0.0026 - 0.0026 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
ZMW/ZAR - 1.0585 - 1.0585 1.0585 0.01 0.47% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۵:۰۶
رند آفریقای جنوبی / دلار 0.0677 0.0677 - 0.0675 0.0678 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۵
دلار / راند آفریقای جنوبی 14.757 14.785 - 14.7675 14.8416 0.03 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۴۵