کالایاب
شاخص یاب

شاخص های بورس کلیه کشورها

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Burcap 98469.12 - 98278.5 98469.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۹:۳۴
Merval 32036.78 - 31988.25 32036.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Bolsa G 1394378 - 1392504 1394378 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Merval 25 37176.02 - 37070.47 37176.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۹:۳۴
Merval Argentina 28329.6 - 28284.74 28342.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/JSE Top 40 52872.78 - 52872.78 52872.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
South Africa 40 5944.6 - 5920.6 5948.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
FTSE South Africa 3637.99 - 3637.99 3637.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۳۱
FTSE/JSE All Share 59222.47 - 59222.47 59222.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HDAX 6823.92 - 6805.57 6823.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
SDAX 11716.33 - 11707.9 11727.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Midcap 25855.72 - 25782.85 25855.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
TecDAX 2802.8 - 2795.07 2810.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Midcap Market 2558.9 - 2557 2569.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Prime All Share 5044.26 - 5031.36 5044.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
XETRA DAX Price 12222.39 - 12187.62 12222.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Classic All Share 8887.53 - 8864.36 8887.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Technology All Share 3335.64 - 3328.13 3351.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
DAX 12222.39 - 12099.28 12226.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۳
Euro Stoxx 50 3499.23 - 3464.35 3504.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۳
بیشتر

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P 100 1287.4 - 1287.4 1288.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
OTCM ADR 1653.49 - 1653.49 1653.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱:۰۱
DJ Utility 772.13 - 772.13 773.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Nasdaq 100 7689.72 - 7688.24 7689.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
DJ Composite 8830.42 - 8830.42 8837.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
NYSE Composite 12922.71 - 12922.71 12931.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
OTCM QX ADR 30 1370.92 - 1370.66 1370.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱:۰۱
DJ Transportation 10988.22 - 10988.22 11001.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
NYSE AMEX Composite 2588.21 - 2586.09 2588.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Dow 30 26559.54 - 26551.61 26591.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۴
S&P 500 2905.03 - 2903.79 2907.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۵۴
Nasdaq 7998.06 - 7991.42 7998.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۲
SmallCap 2000 1564.39 - 1563.23 1566.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۲
S&P 500 VIX 12.09 - 12.09 12.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۴۶
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATX 5 1625.75 - 1625.75 1625.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
ATX Prime 1659.08 - 1659.08 1659.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
FTSE Austria 328.92 - 328.92 328.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۳۱
Immobilien ATX EUR 374.74 - 374.74 374.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
New Europe Blue Chip EUR 1249.89 - 1249.89 1249.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
ATX 3301.38 - 3250.83 3304.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۳
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amman SE General 1899.14 - 1899.14 1899.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Amman SE AllShare 3681.47 - 3681.47 3681.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
General Madrid 965.34 - 959.11 965.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
IBEX Small Cap 6694.6 - 6689.9 6707.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
IBEX Medium Cap 13775.5 - 13772.5 13792.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
FTSE Latibex   2457.8 - 2408.8 2457.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
IBEX 35 9581.9 - 9481.02 9581.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۳
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 20 3488.1 - 3482.4 3498.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
S&P/ASX 50 6167.4 - 6159.3 6186.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
S&P/ASX 100 5157.6 - 5150.7 5173.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
S&P/ASX 300 6210.9 - 6202 6229 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
S&P/ASX Midcap 50 6754.9 - 6744.2 6772.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
ASX All Ordinaries 6349.9 - 6340.5 6368.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
ASX Small Ordinaries 2796.1 - 2790.1 2803.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
S&P/ASX All Australian 50 6119.5 - 6111.4 6138.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
S&P/ASX All Australian 200 6207.8 - 6198.8 6226.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
S&P/ASX 200 6259.8 - 6248.2 6279.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۴۲
بیشتر

استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tallinn SE General 1251.08 - 1250.37 1251.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
بیشتر

اسلوواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAX 350.99 - 350.99 350.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۳۱
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 879.35 - 879.35 879.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
بیشتر

اکوادور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Guayaquil Select 193.97 - 193.97 193.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
Ecuador General Adj 1265.88 - 1265.88 1265.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

امارات متحده عربی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADX General 5321.04 - 5321.04 5321.04 29.04 0.55% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۲:۰۱
DFM General 2822.9 - 2822.9 2822.9 8.99 0.32% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۲:۰۱
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IDX LQ45 1030.12 - 1030.12 1057.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
FTSE Indonesia 3528.54 - 3528.54 3528.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۳۱
IDX Kompas 100 1327.09 - 1327.09 1360.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
IDX PEFINDO-25 343.79 - 343.21 345.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
IDX Composite 6507.22 - 6487.81 6634.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۱
بیشتر

اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFTS 533.18 - 532.84 533.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۱
Ukraine UX 1552.79 - 1552.79 1552.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۱۲:۳۵
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 1784.68 - 1784.68 1784.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 40 2096.5 - 2092.6 2099.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
FTSE IT Mid Cap 38966.63 - 38854.11 39014.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE MIB TR EUR 43851.97 - 43851.97 43851.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
FTSE IT Small Cap 20544.6 - 20544.6 20613.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE Italia All Share 24003.8 - 23968.66 24043.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE MIB 21956.59 - 21791.5 22024.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Ireland 429.77 - 429.77 429.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۳۱
ISEQ General 8456.81 - 8456.81 8456.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۱۲:۳۵
ISEQ Overall 6540.14 - 6512.74 6549.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
ISEQ 20 Price 1079.5 - 1079.5 1079.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
ISEQ Small Capital 2119.26 - 2119.26 2119.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 1369.07 - 1369.07 1369.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
OMX Iceland 6 PI ISK 1924.66 - 1924.66 1924.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
OMX Iceland Mid Cap PI 71.79 - 71.79 71.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
OMX Iceland Small Cap PI 223.44 - 223.44 223.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
ICEX All Share Total Return 704.73 - 704.73 704.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain All Share 1446.18 - 1446.18 1446.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۳۱
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 50 15686.5 - 15671.46 15726.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
Tag Along 20123.07 - 20108.97 20168.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
Brazil Index 39268.1 - 39232.76 39358.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
Small Cap Index 1923.49 - 1922.33 1925 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
Brazil broad-Based 3653.3 - 3649.75 3661.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
Mid-Large Cap Index 1808.35 - 1806.53 1812.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
Bovespa 94578.26 - 94425.03 94788.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 100 1199.8 - 1198.2 1201.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
FTSE 250 19835.93 - 19790.06 19835.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE 350 4141.48 - 4137.26 4146.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE SmallCap 5596.99 - 5595.98 5601.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE All-Share 4084.74 - 4080.69 4089.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE AIM All Share 955.15 - 955.09 957.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE TechMARK Focus 4880.44 - 4878.25 4885.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE 100 7459.88 - 7439.75 7476.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۸
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL Mid 5451.04 - 5443.52 5456.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
BEL 20 GR 10500.73 - 10495.99 10522.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
BEL Small 14188.94 - 14173.04 14234.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
BEL 20 Net Return 8110.76 - 8107.1 8127.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
BEL 20 3852.3 - 3819.7 3865.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 115.25 - 115.25 115.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۳۱
BGTR30 501.55 - 501.55 501.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۳۱
BSE SOFIX 575.29 - 575.29 575.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSE 30 1893.15 - 1893.15 1893.15 4.43 0.23% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۲:۰۱
DSE Broad 5332.56 - 5332.56 5332.56 11.15 0.21% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۲:۰۱
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSE Foreign Company 1566.26 - 1566.26 1566.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
BSE Domestic Company 7864.48 - 7864.48 7864.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۳۱
بیشتر

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 692.09 - 692.09 692.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۳۱
Sarajevo 10 771.4 - 771.4 771.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
Sarajevo 30 1221.78 - 1221.78 1221.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Karachi 30 17739.37 - 17523.94 17976.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
FTSE Pakistan 1173.77 - 1173.77 1173.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۴:۳۱
KMI All Shares 17924.05 - 17806.52 18063.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Karachi All Share 27229.21 - 26972.33 27410.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Karachi Meezan 30 60944.4 - 60451.96 61742.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Karachi 100 37292.47 - 36811.86 37722.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۳۲
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSI All Share GR 3159.94 - 3154.04 3160.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
PSI 20 5359.75 - 5336.84 5371.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۳
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Peru 161.85 - 161.85 161.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۳۱
S&P Lima Select 27755.89 - 27755.89 27791.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱
S&P Peru Select 560.42 - 559.69 560.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱
S&P Lima General 20938.43 - 20928.42 20938.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱
S&P Lima Corporate Gov 232.44 - 232.44 232.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱
بیشتر

تانزانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania All Share 2001.62 - 2001.62 2001.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۳۱
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAI 368.48 - 368.48 369.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۱
SET 50 1113.14 - 1112.35 1116.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۱
SET 100 2458.75 - 2457.12 2466.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۱
FTSE SET Mid Cap 2324.45 - 2323.06 2331.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۳۱
FTSE SET Shariah 1312.42 - 1310.19 1317.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۳۱
FTSE SET All-Share 1947.75 - 1945.79 1952.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۳۱
FTSE SET Large Cap 1870.01 - 1867.37 1875.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۳۱
FTSE SET Mid Small Cap 2275.17 - 2274.4 2281.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۳۱
SET 1674.1 - 1671.99 1679.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۳۲
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TPEx 143.56 - 143.01 144.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
TPEx 50 169.2 - 168.1 170.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
MSCI Taiwan 408.78 - 408.78 408.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
TSEC Taiwan 50 8282.95 - 8272.09 8339.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۱
FTSE TWSE Taiwan MidCap 100 8119.8 - 8105.32 8149.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۱
Taiwan Weighted 10968.5 - 10954.84 11043.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۲
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 30 121121.65 - 121047.56 121723.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
BIST 50 93808.45 - 93718.58 94194.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
BIST 100-30 114107.53 - 113744.85 114144.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
BIST All-100 128230.48 - 127791.6 128280.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
BIST All Shares 97871.63 - 97757.26 98189.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
BIST 100 96861.42 - 96748.85 97260.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۵۱
بیشتر

تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 6945.24 - 6933.36 6959.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۰۱
Tunindex20 3082.28 - 3076.01 3089.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۰۱
بیشتر

جاماییکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE Market 389076.81 - 389076.81 389076.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱
JSE All Jamaican Composite 427060.75 - 427060.75 427060.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 2155.3 - 2154.3 2155.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۳۱
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PX 1101.67 - 1095.68 1101.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
PX-GLOB 1488.65 - 1488.65 1488.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
FTSE Czech Republic 1229.5 - 1229.5 1229.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۳۱
OETOB Czech Traded (CZK) 1388.72 - 1388.72 1388.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
OETOB Czech Traded (EUR) 1470.79 - 1470.79 1470.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
OETOB Czech Traded (USD) 1653.69 - 1653.69 1653.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SSE 100 5799.27 - 5734.98 5799.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
S&P/CITIC50 3654.17 - 3654.17 3654.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
S&P/CITIC300 3578.13 - 3578.13 3578.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Shanghai SE A Share 3425.9 - 3390.39 3425.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Shanghai 3270.8 - 3227.37 3274.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
SZSE Component 10418.24 - 10216.55 10418.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۲
China A50 14169.02 - 13876.42 14169.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Copenhagen Mid Cap 473.89 - 473.66 473.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
OMX Copenhagen Benchmark 1538.51 - 1538.51 1547.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
OMX Copenhagen Small Cap 248.5 - 247.99 248.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
OMX Copenhagen All shares 1428.34 - 1428.34 1434.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
OMXC20 1005.96 - 1005.96 1013.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
بیشتر

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda Share 125.31 - 125.31 125.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۴
Rwanda All Share 135.89 - 135.89 135.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MICEX 10 4577.88 - 4574.47 4584.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۰۱
Russian VIX 19.45 - 19.45 19.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۰۱
RTS Standard 17292.18 - 17274.5 17301.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۰۱
MICEX 2563.9 - 2560.97 2566.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
RTSI 1260.82 - 1259.41 1265.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BET 8351.3 - 8351.3 8351.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۳۱
Bucharest BET-XT 758.31 - 758.31 758.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۳۱
بیشتر

زامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LSE EN 477.2 - 477.2 477.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ساعت ۱:۳۱
LSE Inv 350.98 - 350.98 350.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
LSE All Share 5491.65 - 5491.65 5491.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
بیشتر

زیمباوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zimbabwe Mining 186.78 - 186.78 186.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۵:۳۱
Zimbabwe Industrial 421.48 - 421.48 421.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۵:۳۱
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TOPIX 1616.93 - 1615.69 1621.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
JASDAQ 154.31 - 154.22 154.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
JASDAQ 20 3819.77 - 3816.18 3850.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۱
Topix 100 1031.04 - 1030.48 1034.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Topix 500 1250.31 - 1249.32 1253.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Nikkei 300 328.3 - 328.3 328.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Nikkei 500 2090.96 - 2090.96 2090.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Topix 1000 1525.36 - 1524.13 1529.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Nikkei 1000 1937.24 - 1937.24 1937.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
JPX-Nikkei 400 14367.25 - 14356.01 14402.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
TOPIX Composite 2044.32 - 2042.76 2049.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Nikkei JQ Average 3474.24 - 3474.24 3474.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Nikkei Volatility 14.82 - 14.82 14.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Nikkei 225 22090.12 - 22054.5 22284.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 169.24 - 169.24 169.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۳۱
BRVM Composite 174.35 - 174.35 174.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۳۱
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CSE All-Share 5606.35 - 5593.67 5611.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۳:۵۹
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Singapore 339.59 - 339.59 339.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۳۱
MSCI Singapore 379.64 - 379.64 379.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
STI Index 3347.58 - 3338.21 3356.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۳:۵۶
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Nordic 40 1586.84 - 1585.05 1587.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Stockholm 619.71 - 619.71 619.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۲
OMX Stockholm Mid Cap 871.09 - 871.09 871.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۲
OMX Stockholm Benchmark 551.85 - 551.85 552.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۲
OMX Stockholm Small Cap 846.84 - 846.51 846.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۲
OMXS30 1670.74 - 1654.95 1672.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Swiss Mid Price 2549.95 - 2549.95 2549.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
FTSE Switzerland 518.37 - 518.37 518.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۳۱
Swiss All Share Cumulative Dividend 11366.77 - 11366.77 11366.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
SMI 9571.22 - 9545 9619 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۳
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inter 10 6271.29 - 6271.29 6280.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۱:۰۴
IPSA Select 5261.71 - 5254.43 5275.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
IGPA General 26654.85 - 26635.13 26726.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 749.18 - 743.45 752.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
بیشتر

عراق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISX Main 60 458.9 - 458.9 458.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۲
بیشتر

عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tadawul All Share 9194.49 9196.18 9190.21 9216.84 2.04 0.02% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۳:۲۵
بیشتر

عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSM 30 3980.29 - 3980.29 3980.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۳۱
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBF 120 4415.6 - 4412.38 4420.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
CAC Small 11330.78 - 11326.01 11349.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
CAC Mid 60 13480.37 - 13476.99 13496.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
CAC Next 20 11916.97 - 11887.83 11926.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
CAC Large 60 6173.05 - 6168.24 6180.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
CAC All Shares 6814.08 - 6807.23 6819.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
CAC Mid & Small 13183.39 - 13181.55 13199.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
CAC All-Tradable 4330 - 4326.91 4334.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Next 150 2737.43 - 2735.35 2741.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
EuroNext 100 1085.97 - 1085.05 1087.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
CAC 40 5580.38 - 5529.67 5601.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۶
بیشتر

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 530.22 - 530.22 530.22 0.87 0.16% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۲:۰۱
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Helsinki 9775.62 - 9770.01 9782.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Helsinki 25 4150.67 - 4149.32 4154.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Helsinki Cap PI 6760.31 - 6757.16 6765.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Helsinki Mid Cap 324.26 - 323.42 324.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Helsinki Benchmark 52.98 - 52.94 53.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Helsinki Small Cap PI 381.26 - 380.39 381.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PHS All Shares 4836.68 - 4836.68 4836.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
FTSE Philippines 672.09 - 672.09 672.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
PSEi Composite 7835.15 - 7823.86 7860.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
بیشتر

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 47.54 - 47.54 47.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
Cyprus Alternative Market 933.69 - 933.69 933.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
Cyprus Main and Parallel Market 70.53 - 70.53 70.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
بیشتر

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 2382.69 - 2345.99 2392.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶:۳۱
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QE General 10356.6 - 10356.6 10356.6 8.41 0.08% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۲:۰۱
QE All Shares 3155.25 - 3155.25 3155.25 0.92 0.03% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۲:۰۱
FTSE NASDAQ Qatar 10 6753.54 - 6668.27 6753.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costa Rica Indice Accionario 10080.54 - 10080.54 10080.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۳:۰۱
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 60 995.29 - 994.82 995.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX Equity 17158.71 - 17158.71 17158.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۰۱
S&P/TSX MidCap 995.32 - 994.53 995.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX Venture 609.21 - 608.28 609.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX Small Cap 581.83 - 581.57 581.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX 16612.81 - 16598.29 16613.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KOSDAQ 762.57 - 759.17 762.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۱
KQ 100 1608.49 - 1608.49 1608.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
KRX 100 4605.75 - 4605.75 4619.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
KOSPI 50 1936.17 - 1936.17 1936.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KOSPI 100 2205.6 - 2205.6 2205.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KOSPI 200 285.89 - 285.89 286.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۱
FTSE Korea 311.26 - 311.26 311.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۴:۳۱
KOSPI Large Sized 2161.41 - 2161.41 2161.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KOSPI Small Sized 2078.18 - 2078.18 2078.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KOSPI Medium Sized 2609.95 - 2609.95 2609.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KOSPI 2216.15 - 2213.77 2225.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CROBEX 1818.63 - 1818.63 1818.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۳۱
CROBEX10 1072.21 - 1072.21 1072.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۳۱
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
COL20 10973.47 - 10973.36 10973.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱
COLCAP 1574.31 - 1572.48 1574.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱
COLEQTY 1081 - 1078.74 1081 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱
COL General 12801.9 - 12793.68 12801.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱
FTSE Colombia 5083.13 - 5083.13 5083.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 2870.12 - 2870.12 2870.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۳۱
FTSE NSE Kenya 15 196.63 - 195.99 196.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲
FTSE NSE Kenya 25 205.12 - 204.67 205.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲
Nairobi All Share 158.29 - 158.29 158.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۳۱
بیشتر

کویت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KSX 15 4962.2 - 4962.2 4962.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۳۱
Kuwait Main 6244.76 - 6244.76 6244.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۳۱
Kuwait Parallel Market 5805.99 - 5805.99 5805.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
بیشتر

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Stock 911.76 - 911.76 913.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۳۱
Beirut Stock 87.36 - 87.36 87.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
BDL STOCK IX 63.7 - 63.7 63.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Riga General 1016.51 - 1015.96 1018.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG 60910.11 - 60692.05 60910.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
WIG30 2717.6 - 2706.76 2717.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
mWIG40 4204.24 - 4182.57 4204.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
sWIG80 12106.14 - 12093.1 12106.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
WIG20 2365.36 - 2352.73 2378.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vilnius SE General 675.48 - 674.41 675.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
بیشتر

مالاوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malawi Foreign 1762.13 - 1762.13 1762.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Malawi Domestic 15700.84 - 15700.84 15700.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Malawi All Share 19948.97 - 19948.97 19948.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰
HAREL TLB SK301 376.87 - 376.87 376.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSE 4729.67 - 4729.67 4729.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KLCI 1622.07 - 1620.24 1624.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۰۱
Malaysia ACE 4692.85 - 4654.6 4714.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۰۱
FTSE Malaysia 226.93 - 226.93 226.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۴:۳۱
FTSE BM Mid 70 14382.51 - 14326.54 14389.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۰۱
Malaysia Top 100 11324.88 - 11304.62 11333 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۰۱
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BUMIX 4405.67 - 4405.67 4405.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
HTX (EUR) 4771.63 - 4771.63 4771.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
HTX (HUF) 9902.05 - 9902.05 9902.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
HTX (USD) 5364.99 - 5364.99 5364.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
FTSE Hungary 4171.18 - 4171.18 4171.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۳۱
Budapest SE 42810.11 - 42810.11 43004.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۰۲
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MADEX 9023.4 - 8984.08 9044.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
FTSE CSE Morocco 15 10038.79 - 10003.95 9994.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۳۱
Moroccan All Shares 11113.87 - 11067.24 11139.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
FTSE CSE Morocco All-Liquid 9570.51 - 9515.8 9587.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۳۱
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EGX 30 14876.37 - 14876.37 14925.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
EGX 70 658.74 - 658.74 659.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
EGX 100 1682.29 - 1682.29 1684.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
EGX 20 Capped 18733.73 - 18733.73 18809.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

مغولستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNE Top 20 19881.95 - 19881.95 19881.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IMC30 783.46 - 782.34 783.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
INMEX 2702.9 - 2693.57 2702.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
IPC CompMx 373.63 - 372.5 373.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
FTSE BIVA Real Time Price 927.61 - 927.61 928.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱
IPC 45525.29 - 45342.08 45591.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۳
بیشتر

مونته نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MONEX 10702.92 - 10702.92 10702.92 11.97 0.11% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۲:۰۱
MNSE 10 838.46 - 838.46 838.46 2.69 0.32% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۲:۰۱
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 1409.6 - 1409.6 1409.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۳۱
NSX Local 635 - 635 635 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱۲:۰۶
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oslo OBX 818.41 - 817.43 818.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
OBX Price 479.35 - 478.29 479.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
OMX Oslo 20 601.5 - 600.48 601.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
OSE Benchmark 890.35 - 889.68 890.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Oslo All Share 1010.73 - 1008.27 1010.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE 30 1351.59 - 1351.59 1351.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
NSE All Share 30086.31 - 30086.31 30086.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
بیشتر

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ New Zealand (USD) 363.41 - 363.41 364.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۱
NZX 50 9959.62 - 9941.31 9975.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
NZX All 1703.37 - 1700.17 1706.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
NZX MidCap 5372.04 - 5372.04 5385.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
NZX SmallCap 15361.91 - 15340.48 15394.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
S&P/NZAX All Price 485.52 - 485.52 485.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۳:۳۱
DJ New Zealand 294.34 - 294.19 294.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۲
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMX 825.12 - 824.2 826.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
AEX All Share 845.84 - 845.24 847.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
AMS Small Cap 1018.75 - 1016.68 1020.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
AEX Volatility 10.48 - 10.48 10.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
AEX 569.61 - 566.02 571.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۶
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India VIX 22.735 - 22.735 22.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Nifty 100 11913.35 - 11907.6 11923.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Nifty 200 6129.8 - 6126.8 6135.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Nifty 500 9738.7 - 9732.55 9747.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
BSE MidCap 15382.57 - 15376.5 15400.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
S&P BSE-100 11922.47 - 11922.47 11939.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
S&P BSE-200 4949.1 - 4949.1 4956.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
S&P BSE-500 15421.87 - 15421.87 15447.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
BSE SmallCap 15021.2 - 15014.5 15041.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Nifty 50 USD 5872.58 - 5872.58 5872.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Nifty Next 50 28419.55 - 28337.15 28448.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Nifty Midcap 50 5034 - 5026.7 5046.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
NIFTY Quality 30 2705.75 - 2699.9 2717.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty 50 Value 20 5638.4 - 5616.55 5638.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
NIFTY Free Float Midcap 100 18077.85 - 18061.3 18113.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
NIFTY Free Float Smallcap 100 6679.4 - 6674.6 6694.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
S&P BSE ALLCAP 4401.87 - 4401.73 4408.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Nifty 50 11752.8 - 11741.8 11792.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
BSE Sensex 39140.28 - 39092.74 39346.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۱
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE China 50 20604.06 - 20570.35 20639.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Hang Seng CCI 4657.41 - 4644.57 4658.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Hang Seng CEI 11768.63 - 11753.35 11806.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
FTSE CHI Hong Kong 13293.78 - 13280.67 13311.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong 2410.45 - 2410.43 2410.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Hang Seng 29963.26 - 29877 30124.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۳:۲۹
بیشتر

ونزولا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 10318.79 - 10318.79 10318.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱۲:۰۶
Merinvest Composite 22286.12 - 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VN 966.21 - 965.93 969.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۱
HNX 105.88 - 105.88 105.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۳۱
VN 30 880.52 - 880.32 882.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۱
VN100 858.46 - 858 860.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۱
FTSE Vietnam 409.48 - 409.48 409.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
FTSE Vietnam All 996.37 - 996.37 996.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
HNX 30 191.24 - 191.24 193.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/Athex 20 2000.66 - 1988.58 2000.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Athens General Composite 608.58 - 607.54 612.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر