شاخص یاب

شاخص های بورس کلیه کشورها

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Burcap 78834.16 78853.34 78834.16 79111.51 191.22 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲:۰۳
Merval 27008.2 27010.66 27003.85 27128 81.14 0.30% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲:۰۳
Bolsa G 1177175 1177369 1177175 1179707 1715.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲:۰۳
Merval 25 29701.97 29704.63 29699.25 29839.24 95.40 0.32% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲:۰۳
Merval Argentina 25061.06 25059.29 25059.29 25186.58 81.03 0.32% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲:۰۳

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/JSE Top 40 49705.2 - 49705.2 51170.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
South Africa 40 5578.1 - 5578.1 5742.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
FTSE South Africa 3334.82 - 3334.82 3334.82 145.78 4.37% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۳

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HDAX 6787.59 - 6768.98 6921.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
SDAX 12072.94 - 12027.99 12266.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
Midcap 26200.94 - 26098.08 26568.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
TecDAX 2843.14 - 2837.56 2916.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
Midcap Market 2543.49 - 2535.23 2591.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
Prime All Share 5035.26 - 5021.36 5133.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
XETRA DAX Price 12163.01 - 12128.38 12397.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
Classic All Share 8958.89 - 8929.26 9104.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
Technology All Share 3274.82 - 3268.15 3367.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
DAX 12163.01 - 12120.08 12421.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
Euro Stoxx 50 3350.31 - 3345.65 3422.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P 100 1248.21 1248.64 1242.71 1248.64 5.58 0.45% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۴
OTCM ADR 1663.39 1664.26 1661.32 1664.26 2.91 0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۴
DJ Utility 732.32 732.08 730.73 732.32 1.74 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۴
Nasdaq 100 7354.66 7352.48 7350.25 7354.66 32.68 0.45% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۴
DJ Composite 8520.47 8519.63 8505.96 8520.47 42.50 0.50% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۴
NYSE Composite 12723.09 12723.1 12679.95 12727.39 41.03 0.32% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۳۲
OTCM QX ADR 30 1371.24 1371.7 1369.55 1371.7 2.70 0.20% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۴
DJ Transportation 11115.02 11118.58 11102.34 11118.58 61.34 0.55% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۴
NYSE AMEX Composite 2597.52 2602.69 2597.52 2603.63 6.80 0.26% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۴
Dow 30 25162.41 25162.34 25115.96 25192.35 43.75 0.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۰:۳۵
S&P 500 2818.37 2817.94 2816.48 2821.25 3.75 0.13% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۰:۵۴
Nasdaq 7774.12 7772.65 7770.35 7782.31 7.10 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۰:۳۴
SmallCap 2000 1671.07 1670.77 1669.67 1672.16 2.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۰:۳۴
S&P 500 VIX 14.64 14.67 14.64 16.2 0.99 6.76% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۴

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATX 5 1680.87 - 1672.69 1692.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
ATX Prime 1657.83 - 1654.52 1667.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
FTSE Austria 334.58 - 334.58 334.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۴:۰۳
Immobilien ATX EUR 369.14 - 368.64 369.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
New Europe Blue Chip EUR 1185.94 - 1185.47 1193.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
ATX 3287.28 - 3272.52 3309.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amman SE General 1991.36 - 1990.31 1994.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴:۳۴
Amman SE AllShare 3932.59 - 3932.59 3932.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۶:۳۳

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
General Madrid 949.83 - 946.76 964.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
IBEX Small Cap 7460.9 - 7432.6 7524.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
IBEX Medium Cap 14920.8 - 14880.2 15042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
FTSE Latibex   2093.4 - 2093.4 2130.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
IBEX 35 9386.8 - 9337 9543 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 20 3506.8 3504.4 3484.6 3508.4 5.20 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
S&P/ASX 50 6195.3 6192 6161.9 6198.8 3.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
S&P/ASX 100 5206.8 5204.2 5180.6 5208.5 5.10 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
S&P/ASX 300 6268.9 6265.8 6239.1 6270.8 9.10 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
S&P/ASX Midcap 50 7032.2 7030.2 7012.1 7032.2 28.00 0.40% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
ASX All Ordinaries 6405.7 6402.9 6378.1 6407.4 10.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
ASX Small Ordinaries 2814.7 2814.2 2803 2817.9 15.50 0.55% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
S&P/ASX All Australian 50 6138.5 6134.9 6105.5 6142.1 2.80 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
S&P/ASX All Australian 200 6252.2 6249.2 6221.6 6254 7.70 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
S&P/ASX 200 6329 6328.2 6282.5 6330.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۲۴

استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tallinn SE General 1241.42 - 1239.02 1243.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۰۳

اسلوواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAX 330.64 - 330.64 330.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴:۳۴

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 878.31 - 878.31 878.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۱:۳۴

اکوادور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Guayaquil Select 193.97 - 193.97 193.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
Ecuador General Adj 1265.88 - 1265.88 1265.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰

امارات متحده عربی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADX General 4886.14 - 4823.45 4886.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۰۴
DFM General 2817.98 - 2815.85 2838.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۰۴

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IDX LQ45 905.43 907.31 903.04 909.44 6.95 0.77% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
FTSE Indonesia 3080.88 - 3080.88 3080.88 40.88 1.34% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۳
IDX Kompas 100 1171.51 1173.3 1168.5 1176.61 7.85 0.67% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
IDX PEFINDO-25 325.12 325.14 322.67 325.67 0.59 0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
IDX Composite 5786.53 5794.79 5747.67 5816.59 30.06 0.52% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۳۳

اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFTS 508.39 - 507.31 508.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۳۳
Ukraine UX 1552.79 - 1552.79 1552.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۱۲:۳۵

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 2083 - 2083 2083 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۰۴

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 40 2042.7 - 2042.7 2064.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
FTSE IT Mid Cap 40791.8 - 40711.04 41015.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
FTSE MIB TR EUR 41360.87 - 41360.87 41360.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
FTSE IT Small Cap 21355.12 - 21341.86 21465.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
FTSE Italia All Share 23136.73 - 23128.1 23361.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
FTSE MIB 20906.35 - 20862.59 21135.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۳۵

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Ireland 425.97 - 425.97 425.97 4.74 1.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۳
ISEQ General 9407.56 - 9399.96 9520.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
ISEQ Overall 6617.83 - 6615.08 6703.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
ISEQ 20 Price 1096.94 - 1096.59 1110.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
ISEQ Small Capital 2410.93 - 2380.7 2443.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 1282.1 - 1269.86 1282.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
OMX Iceland 6 PI ISK 1595.78 - 1586.37 1600.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
OMX Iceland Mid Cap PI 74.18 - 73.78 74.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
OMX Iceland Small Cap PI 236.97 - 235.45 236.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
ICEX All Share Total Return 637.2 - 631.12 637.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain All Share 1343.3 - 1342.27 1343.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴:۰۵

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 50 12899.72 12907.12 12899.72 12907.12 17.84 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۳۲
Tag Along 16119.86 16122.51 16119.82 16122.88 19.06 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۳۲
Brazil Index 31783.42 31790.36 31781.2 31790.42 33.16 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۳۲
Small Cap Index 1568.09 1568.83 1567.21 1570.82 0.40 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۳۲
Brazil broad-Based 2952.28 2953.02 2952.28 2953.02 2.97 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۳۲
Mid-Large Cap Index 1464.2 1464.51 1463.91 1464.64 1.61 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۳۲
Bovespa 77077.99 77102.53 77037.54 77239.07 69.55 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۴

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 100 1210.4 - 1207.8 1230.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE 250 20320.35 - 20291.08 20574.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE 350 4175.39 - 4167.91 4240.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE SmallCap 5799.56 - 5799.08 5853.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE All-Share 4122.24 - 4113.8 4185.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE AIM All Share 1080.44 - 1080.02 1086.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE TechMARK Focus 4714.09 - 4709.22 4743.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE 100 7497.87 - 7475.25 7628.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۹

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL Mid 5204.57 - 5193.33 5246.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
BEL 20 GR 10138.83 - 10115.47 10299.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
BEL Small 15398.04 - 15387.82 15529.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
BEL 20 Net Return 7855.97 - 7837.87 7980.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
BEL 20 3754.1 - 3750.2 3826.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 122.24 - 122.05 122.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
BGTR30 525.39 - 523.41 525.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
BSE SOFIX 631.17 - 629.67 631.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSE 30 1906.91 - 1906.91 1906.91 5.49 0.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۳۲
DSE Broad 5429.76 - 5429.76 5429.76 21.31 0.39% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۳۲

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSE Foreign Company 1570 - 1570 1570 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۳۴
BSE Domestic Company 8293.55 - 8293.55 8293.55 1.12 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۳۲

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 534.86 - 534.86 534.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Sarajevo 10 626.26 - 626.26 626.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Sarajevo 30 1122.16 - 1122.16 1122.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Karachi 30 20868.83 - 20868.83 20868.83 63.24 0.30% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
FTSE Pakistan 1266.08 - 1266.08 1266.08 8.23 0.65% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۳
KMI All Shares 20800.27 - 20800.27 20800.27 36.84 0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
Karachi All Share 30667.1 - 30667.1 30667.1 56.09 0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
Karachi Meezan 30 72499.54 - 72499.54 72499.54 145.39 0.20% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
Karachi 100 42083.3 42099.56 42083.3 42481.95 363.26 0.86% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۲۴

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSI All Share GR 3201.75 - 3195.32 3245.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
PSI 20 5417.05 - 5405.75 5508.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Peru 151.37 - 151.37 151.37 2.05 1.35% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۳
S&P Lima Select 27789.49 27828.58 27789.49 27880.89 91.68 0.33% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۴
S&P Peru Select 514.93 514.8 514.8 516.01 0.99 0.19% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۴
S&P Lima General 19533.38 19543.51 19533.38 19626.47 89.29 0.46% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۴
S&P Lima Corporate Gov 209.53 209.49 209.49 210.62 1.01 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۴

تانزانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania All Share 2304.04 - 2304.04 2304.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAI 433.13 433.16 432.43 433.32 0.13 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
SET 50 1103.49 1103.59 1101.18 1106.44 4.29 0.39% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
SET 100 2444.07 2444.2 2437.75 2450.02 8.54 0.35% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
FTSE SET Mid Cap 2309.3 2306.22 2294.29 2309.3 5.01 0.22% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
FTSE SET Shariah 1344.22 1342.22 1339 1344.22 6.95 0.52% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
FTSE SET All-Share 1954.9 1951.75 1948.49 1954.9 2.27 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
FTSE SET Large Cap 1874.67 1869.41 1868.39 1874.67 3.08 0.16% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
FTSE SET Mid Small Cap 2293.3 2290.53 2280.34 2293.3 3.44 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
SET 1676.48 1678.2 1665.64 1678.33 0.19 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۱۷

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TPEx 141.74 141.91 141.57 142.35 0.72 0.51% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
TPEx 50 165.23 165.5 164.7 166.01 0.95 0.57% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
MSCI Taiwan 398.76 - 398.76 398.76 4.20 1.05% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۳۳
TSEC Taiwan 50 8090.91 8093.02 8055.87 8119.52 29.37 0.36% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
FTSE TWSE Taiwan MidCap 100 7911.57 7909.22 7849.13 7933.49 29.37 0.37% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
Taiwan Weighted 10693.73 10693.83 10606.26 10725.71 23.02 0.22% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۱۶

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 30 111448.95 - 111283.68 116720.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
BIST 50 87030.91 - 86951.49 91186.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
BIST 100-30 112799.37 - 112788.86 118270.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
BIST All-100 124928.34 - 124928.34 130847.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
BIST All Shares 91566.39 - 91564.85 95924.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
BIST 100 90262.95 - 90153.5 95184.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳

تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 8351.81 - 8347.76 8372.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
Tunindex20 3844.27 - 3842.18 3855.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳

جاماییکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE Market 314096.69 - 314096.69 314096.69 569.72 0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۴
JSE All Jamaican Composite 344739.59 - 344739.59 344739.59 625.37 0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۴

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 2235.17 - 2222.32 2235.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵:۳۴

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PX 1068.45 - 1068.17 1070.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
PX-GLOB 1454.12 - 1454.12 1454.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ساعت ۱:۳۳
FTSE Czech Republic 1254.18 - 1254.18 1254.18 1.60 0.13% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۳
OETOB Czech Traded (CZK) 1369.74 - 1368.67 1371.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
OETOB Czech Traded (EUR) 1443.73 - 1443.73 1454.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
OETOB Czech Traded (USD) 1633.22 - 1632.02 1648.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SSE 100 5155.72 5127.19 5127.19 5184.14 35.91 0.70% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
S&P/CITIC50 2940.2 - 2940.2 2940.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۳۳
S&P/CITIC300 2970.08 - 2970.08 2970.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۳۳
Shanghai SE A Share 2845.47 2827.04 2824.59 2851.75 6.37 0.22% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
Shanghai 2719.26 2719.84 2673.27 2732.63 4.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۲۴
SZSE Component 8591.32 8597.8 8412.12 8628.47 10.14 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۲۳
China A50 11043.43 11041.64 10806.53 11108.7 38.20 0.35% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۲۴

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Copenhagen Mid Cap 478.47 - 478.47 485.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
OMX Copenhagen Benchmark 1501.44 - 1501.44 1521.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
OMX Copenhagen Small Cap 241.77 - 241.32 241.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
OMX Copenhagen All shares 1392.44 - 1392.44 1409.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
OMXC20 993.74 - 1000.96 998.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda Share 131.61 - 131.61 131.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۵۶
Rwanda All Share 131.6 - 131.6 131.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۵۶

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MICEX 10 4223.44 - 4211.4 4253.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
Russian VIX 29.53 30.12 29.53 30.37 0.99 3.35% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۳۲
RTS Standard 15076.66 - 14954.97 15149.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
MICEX 2267.13 - 2246.96 2282.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
RTSI 1055.24 - 1048.17 1083.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BET 8084.04 - 8077.73 8120.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
Bucharest BET-XT 749.91 - 749.51 752.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴

زامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LSE EN 513.93 - 513.93 517.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۰۴
LSE Inv 350.98 - 350.98 350.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
LSE All Share 5333.78 - 5333.78 5357.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۰۴

زیمباوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zimbabwe Mining 26.35 - 26.35 26.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Zimbabwe Industrial 375.88 - 375.88 375.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ساعت ۱:۳۱

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TOPIX 1686.24 1687.32 1675.4 1690.91 11.79 0.70% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
JASDAQ 160.39 160.6 159.61 160.67 1.35 0.84% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
JASDAQ 20 4375.64 4385.71 4321.76 4396.79 40.29 0.92% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
Topix 100 1076.48 1077.03 1068.31 1079.53 5.01 0.47% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
Topix 500 1298.36 1299.17 1289.48 1302.03 7.85 0.60% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
Nikkei 300 337.38 - 337.38 337.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۳:۳۴
Nikkei 500 2111.45 - 2111.45 2111.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۳:۳۴
Topix 1000 1587.11 1588.12 1576.62 1591.51 10.74 0.68% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
Nikkei 1000 2007.57 - 2007.57 2007.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۳:۳۴
JPX-Nikkei 400 14941.78 14950.77 14836.15 14984.41 84.54 0.57% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
TOPIX Composite 2131.87 2133.24 2117.31 2137.79 14.93 0.70% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
Nikkei JQ Average 3713.79 - 3713.79 3713.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۳۳
Nikkei Volatility 17.11 - 17.11 17.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۳۳
Nikkei 225 22223 22208 21880.5 22238 18.78 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۲۴

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 196.42 - 196.42 196.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۳:۳۴
BRVM Composite 209 - 209 209 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۳:۳۴

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CSE All-Share 6096.3 6096.34 6086.89 6101.2 9.56 0.16% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۱۹

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Singapore 328.03 - 328.03 328.03 0.61 0.19% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۳
MSCI Singapore 363.46 - 363.46 363.46 0.68 0.19% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۳۳
STI Index 3223.06 3222.31 3208.99 3229.65 11.06 0.34% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۲۳

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Nordic 40 1523.89 - 1523.82 1550.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
OMX Stockholm 588.95 - 588.95 596.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
OMX Stockholm Mid Cap 843.44 - 843 850.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
OMX Stockholm Benchmark 523.92 - 523.82 531.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
OMX Stockholm Small Cap 878.13 - 877.65 881.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
OMXS30 1593.59 - 1592.11 1618.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Swiss Mid Price 2615.54 - 2612.72 2660.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
FTSE Switzerland 485.75 - 485.75 485.75 4.69 0.97% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۳
Swiss All Share Cumulative Dividend 10532.32 - 10508.47 10654.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
SMI 8926.23 - 8902.8 9036.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۴

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inter 10 6271.29 - 6271.29 6280.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۱:۰۴
IPSA Select 5272.05 - 5258.53 5285.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱:۰۵
IGPA General 26645.88 - 26591.11 26699.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱:۰۵

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 734.61 - 734.38 740.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳

عراق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISX Main 60 556.7 - 556.7 556.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۶:۳۳

عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tadawul All Share 7865.68 - 7835.33 7912.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۷:۰۴

عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSM 30 4389.44 - 4372.17 4389.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴:۰۵

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBF 120 4258.26 - 4245.67 4337.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAC Small 12645.84 - 12629.15 12739.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAC Mid 60 13985.42 - 13921.83 14168.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAC Next 20 12125.58 - 12060.33 12253.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAC Large 60 5908.84 - 5892.65 6021.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAC All Shares 6545.32 - 6527.41 6661.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAC Mid & Small 13837.1 - 13782.55 14006.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAC All-Tradable 4186.55 - 4174.34 4263.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
CAC 40 5305.22 - 5288.68 5417.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۶

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 540.26 - 538.59 540.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۰۴

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Helsinki 9842.15 - 10014.53 9999.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
OMX Helsinki 25 4136.24 - 4136.24 4213.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
OMX Helsinki Cap PI 6749.19 - 6749.19 6867.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
OMX Helsinki Mid Cap 341.86 - 341.86 346.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
OMX Helsinki Benchmark 53.07 - 53.07 54.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
OMX Helsinki Small Cap PI 375.97 - 375.76 380.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PHS All Shares 4577.48 4576.92 4569.93 4583.57 17.57 0.38% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۳۲
FTSE Philippines 648.68 - 648.68 648.68 0.68 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۳
PSEi Composite 7504.89 7512.25 7481.44 7515.53 36.03 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۲۲

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 49.17 - 49.17 49.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۹:۳۴
Cyprus Alternative Market 881.34 - 881.34 881.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۹:۳۴
Cyprus Main and Parallel Market 73.83 - 73.83 74.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۹:۳۴

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 2244.56 - 2241.25 2253.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۶:۳۳

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QE General 9592.23 - 9592.23 9641.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
QE All Shares 2796.08 - 2796.08 2820.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
FTSE NASDAQ Qatar 10 6150.28 - 6150.28 6175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۰۴

کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costa Rica Indice Accionario 12769.83 - 12769.83 12769.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ساعت ۱:۳۱

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 60 962.23 962.43 961.84 962.43 0.19 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۴
S&P/TSX Equity 16690.16 - 16690.16 16690.16 195.90 1.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۳
S&P/TSX MidCap 984.97 985.46 984.97 985.46 0.60 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۴
S&P/TSX Venture 667.88 667.4 667.4 668.12 0.37 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۴
S&P/TSX Small Cap 614.25 612.22 611.97 614.25 1.88 0.31% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۴
S&P/TSX 16148.5 16145.33 16136.92 16158.57 5.88 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۴

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KOSDAQ 756.93 757.68 746 758.67 5.01 0.66% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
KQ 100 1634.45 1635.58 1606.66 1636.01 10.79 0.66% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
KRX 100 4649.91 4651.21 4621.94 4661.25 43.76 0.94% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
KOSPI 50 1916.54 1917.49 1906.47 1921.72 23.04 1.20% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
KOSPI 100 2180.28 2182.39 2169.49 2186.31 25.83 1.18% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
KOSPI 200 288.22 287.84 285.96 288.94 2.86 0.99% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
FTSE Korea 316.96 - 316.96 316.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۳:۳۳
KOSPI Large Sized 2145.56 2146.55 2135.39 2152.99 25.11 1.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
KOSPI Small Sized 2118.67 2120.6 2097.54 2120.6 4.35 0.21% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
KOSPI Medium Sized 2617.6 2618.98 2604.63 2619.12 8.85 0.34% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
KOSPI 2240.4 2239.97 2219.11 2258.91 18.51 0.83% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۲۴

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CROBEX 1820.03 - 1820 1830.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۹:۳۴
CROBEX10 1060.34 - 1060.34 1067.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۹:۰۴

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
COL20 10542.15 10539.24 10539.24 10542.15 1.92 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۴
COLCAP 1520.61 1517.99 1517.99 1520.61 1.26 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۴
COLEQTY 1036.44 1034.8 1034.8 1036.44 1.20 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۴
COL General 11946.53 11940.61 11940.61 11946.53 5.34 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۴
FTSE Colombia 4629.95 - 4629.95 4629.95 17.88 0.39% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۳

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 3323.88 - 3323.88 3323.88 10.69 0.32% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۶:۳۲
FTSE NSE Kenya 15 220.99 - 219.61 223.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
FTSE NSE Kenya 25 227.46 - 226.71 230.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Nairobi All Share 174.71 - 174.71 174.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۳۳

کویت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KSX 15 4903.6 - 4901.19 4910.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۰۴
Kuwait Main 5372.16 - 5363.14 5372.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۰۴
Kuwait Parallel Market 5205.74 - 5200.85 5205.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۰۴

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Stock 1013.41 - 1013.29 1013.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴:۳۴
Beirut Stock 92.18 - 92.18 92.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
BDL STOCK IX 75.66 - 75.66 75.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۲:۰۵

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Riga General 996.22 - 996.12 999.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۰۳

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG 59114.08 - 58807.04 59302.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
WIG30 2599.96 - 2579.82 2610.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
mWIG40 4241.19 - 4236.79 4244.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
sWIG80 12799.11 - 12771.21 12804.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
WIG20 2272.73 - 2252.28 2285.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۹:۳۵

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vilnius SE General 710.32 - 710.21 713.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۸:۳۴

مالاوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malawi Foreign 1762.13 - 1762.13 1762.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Malawi Domestic 15700.84 - 15700.84 15700.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Malawi All Share 19948.97 - 19948.97 19948.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSE 4306.37 - 4306.37 4306.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۳:۳۴

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KLCI 1777.68 1778.56 1777.68 1780.03 8.26 0.46% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۳۲
Malaysia ACE 5527.52 5521.63 5521.63 5553.26 7.44 0.13% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۳۲
FTSE Malaysia 250.03 - 250.03 250.03 0.08 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۳
FTSE BM Mid 70 15358.93 15366.89 15354.68 15392.27 74.75 0.49% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۳۲
Malaysia Top 100 12354.3 12360.96 12354.3 12369.12 58.06 0.47% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۳۲

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BUMIX 3675.93 - 3670.92 3729.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
HTX (EUR) 4090.95 - 4076.47 4161.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
HTX (HUF) 8635.08 - 8603.99 8706.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
HTX (USD) 4627.89 - 4607.65 4718.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
FTSE Hungary 3372.86 - 3372.86 3372.86 25.94 0.77% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۳:۰۳
Budapest SE 35826.14 - 35705.49 36244.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MADEX 9439.68 - 9410.76 9439.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
FTSE CSE Morocco 15 10569.44 - 10526.12 10581.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
Moroccan All Shares 11610.79 - 11579.21 11610.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
FTSE CSE Morocco All-Liquid 9944.25 - 9894.86 9944.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EGX 30 15357.44 - 15313.89 15376.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۰۳
EGX 70 740.4 - 740.4 744.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۰۳
EGX 100 1904.86 - 1904.86 1912.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۰۳
EGX 20 Capped 14981.33 - 14947.31 15074.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۰۳

مغولستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNE Top 20 19307.29 - 19307.29 19307.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۲:۰۵

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IMC30 854.94 853.52 853.52 856.83 1.95 0.23% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۳۲
INMEX 2905.23 2902.14 2902.14 2909.19 5.71 0.20% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۳۲
IPC CompMx 397.73 397.31 397.31 398.34 0.78 0.20% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۳۲
IPC 48556.69 48513.81 48513.81 48643.46 60.89 0.13% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۳

مونته نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MONEX 10480.55 - 10480.55 10480.55 35.16 0.34% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۰۲
MNSE 10 805.53 - 805.53 805.53 2.29 0.28% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۰۲

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 1283.4 - 1283.4 1283.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۳:۳۴
NSX Local 618.9 - 618.9 618.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۵

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oslo OBX 816.78 - 816.78 829.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
OBX Price 487.86 - 487.86 495.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
OMX Oslo 20 608.41 - 608.41 617.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
OSE Benchmark 882.73 - 882.73 895.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
Oslo All Share 999.84 - 1001.26 999.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE 30 1582.74 - 1582.73 1591.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
NSE All Share 35069.34 - 35069.34 35236.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ New Zealand (USD) 333.46 333.52 331.27 333.52 2.04 0.62% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
DJ New Zealand 273.77 273.73 272.82 273.9 0.34 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۲۲

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMX 777.22 - 773.09 787.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
Next 150 2737.8 - 2726.97 2775.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۳۳
EuroNext 100 1045.03 - 1041.75 1062.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
AEX All Share 815.58 - 812.34 827.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۳۳
AMS Small Cap 1051.59 - 1048.99 1065.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
AEX Volatility 15.87 - 13.01 16.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
AEX 552.7 - 550.73 562.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۶

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India VIX 13.68 13.6325 13.3925 13.78 0.40 2.99% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
Nifty 100 11698.4 11696.4 11664.35 11698.4 5.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
Nifty 200 6075.8 6075.1 6058.85 6075.8 1.95 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
Nifty 500 9725.4 9724.3 9699.25 9725.4 0.75 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
BSE MidCap 16255.27 16247.31 16207.52 16255.27 13.61 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
S&P BSE-100 11704.61 11703.27 11672.24 11704.61 4.08 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
S&P BSE-200 4907.98 4907.54 4894.9 4907.98 1.23 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
S&P BSE-500 15434.28 15432.67 15393.06 15434.28 9.10 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
BSE SmallCap 16800.29 16797.36 16747.22 16800.29 57.60 0.34% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
Nifty 50 USD 5670.5 - 5670.5 5670.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۴
Nifty Next 50 29718.35 29698.1 29563.4 29718.35 7.85 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
Nifty Midcap 50 5112.5 5114.95 5094.25 5114.95 17.50 0.34% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
NIFTY Quality 30 2705.75 - 2699.9 2717.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty 50 Value 20 5388.05 5387.25 5357.4 5388.05 25.40 0.47% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
NIFTY Free Float Midcap 100 19248.4 19250.55 19209.25 19250.55 9.20 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
NIFTY Free Float Smallcap 100 7505.15 7510.85 7494.2 7510.85 12.30 0.16% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
Nifty 50 11435.55 11434.5 11379.7 11448.8 0.45 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۲۴
BSE Sensex 37851.24 37846.58 37649.13 37890.35 0.76 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۲۴

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE China 50 18308.61 18242.63 18181.81 18472.2 42.77 0.23% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
Hang Seng CCI 4039.47 4041.95 4008.43 4072.24 3.83 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۳۲
Hang Seng CEI 10476.85 10478 10386.9 10558.84 58.29 0.56% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۳۲
FTSE CHI Hong Kong 11870.72 11843.22 11825.07 11954.82 42.44 0.36% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong 2112.19 2110.13 2099.37 2114.54 1.78 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
Hang Seng 27190.5 27188 26949 27413 133.09 0.49% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۲۴

ونزولا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 160676.27 - 140195.94 160676.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۲:۳۳
Merinvest Composite 8217.13 4289.68 4289.68 8217.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۳۲

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VN 950.06 947.42 947.42 953.65 11.31 1.19% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۳۲
HNX 106.68 106.46 106.46 107.51 1.34 1.26% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۳۲
VN 30 936.49 934.58 934.58 939.7 11.33 1.21% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۳۲
VN100 891.43 889.69 889.69 894.41 10.28 1.15% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۳۲
FTSE Vietnam 407.6 - 407.6 407.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴:۳۴
FTSE Vietnam All 1019.15 - 1019.15 1019.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴:۳۴
HNX 30 189.51 189.41 188.52 191.5 2.49 1.31% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۱۶

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/Athex 20 1904.51 - 1904.51 1932.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۹:۳۴
Athens General Composite 720.32 - 720.32 730.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۹:۳۴