شاخص یاب

شاخص های بورس کلیه کشورها

Cote D'Ivoire

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 207.58 - 207.58 207.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
BRVM Composite 218.73 - 218.73 218.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Burcap 84610.34 84375.4 83842.77 84696.68 1071.72 1.28% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۰۴
Merval 29118.51 29069.27 28911.28 29143.01 268.98 0.93% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۰۴
Bolsa G 1275460 1272503 1265161 1275460 13686.00 1.08% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۰۴
Merval 25 32031.96 31990.7 31815.91 32083.7 283.36 0.89% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۰۴
Merval Argentina 27884.67 27836.12 27647.19 27907.11 297.02 1.08% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۰۴

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/JSE Top 40 50024.7 - 49995.2 50527.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
South Africa 40 5667.8 - 5667.1 5724.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
FTSE South Africa 3375.67 - 3375.67 3375.67 67.85 2.01% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۳۳

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HDAX 6990.66 - 6952.08 6994.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
SDAX 12369.31 - 12358.72 12445.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Midcap 26446.55 - 26381.62 26528.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
TecDAX 2801.01 - 2793.36 2814.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Midcap Market 2537.34 - 2530.7 2546.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Prime All Share 5185.7 - 5158.76 5189.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
XETRA DAX Price 12677.97 - 12601.39 12685.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Classic All Share 9018.32 - 8997.55 9040.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Technology All Share 3214.35 - 3206.22 3233.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
DAX 12677.97 - 12599.79 12834.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۶
Euro Stoxx 50 3438.01 - 3411.35 3467.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۶

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P 100 1213.24 1213.23 1212.03 1213.24 0.75 0.06% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۰۴
OTCM ADR 1740.86 - 1740.03 1740.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱:۰۴
DJ Utility 687.96 686.54 685.86 687.96 3.42 0.50% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۰۵
Nasdaq 100 7228.04 7215.66 7215.66 7228.04 8.48 0.12% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۰۵
DJ Composite 8301.96 8288.61 8288.61 8301.96 7.50 0.09% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۰۵
NYSE Composite 12638.98 12639.19 12633.71 12642.26 2.18 0.02% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۳۴
OTCM QX ADR 30 1389.13 - 1387.84 1389.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱:۰۴
DJ Transportation 10863.3 10850.78 10850.44 10863.3 20.94 0.19% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۰۵
NYSE AMEX Composite 2717.21 2717.22 2717.14 2727.69 12.45 0.46% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۳۳
Dow 30 24700.21 24658.69 24656.35 24709.43 26.95 0.11% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۰:۳۷
S&P 500 2762.57 2762.62 2758.38 2763.38 3.61 0.13% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۰۵
Nasdaq 7725.59 7714.11 7710.45 7727.36 15.62 0.20% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۰:۳۷
SmallCap 2000 1693.53 1691.82 1690.63 1694.42 1.69 0.10% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۰:۳۷
S&P 500 VIX 13.35 13.38 13.35 13.59 0.04 0.30% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۰۵

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATX 5 1713.99 - 1711.51 1731.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
ATX Prime 1654.25 - 1653.34 1666.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
FTSE Austria 340.44 - 340.44 340.44 5.13 1.51% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۳۳
Immobilien ATX EUR 337.76 - 337.31 338.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
New Europe Blue Chip EUR 1154.26 - 1151.21 1166.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
ATX 3268.6 - 3257.45 3309.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۶

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amman SE General 2097.42 - 2094.71 2097.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۴
Amman SE AllShare 4122.79 - 4122.79 4122.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۶:۰۴

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
General Madrid 986.76 - 974.67 988.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
IBEX Small Cap 7808.9 - 7751.4 7831.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
IBEX Medium Cap 15370.4 - 15311.7 15416.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
FTSE Latibex   1891.5 - 1829.2 1891.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
IBEX 35 9755.4 - 9607 9787 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۶

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 20 3374.5 3362.4 3356.2 3374.5 35.10 1.05% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
S&P/ASX 50 5994.6 5975.5 5963.2 5994.6 63.20 1.07% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
S&P/ASX 100 5055.1 5040.7 5030.7 5055.1 50.40 1.01% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
S&P/ASX 300 6120.5 6104 6093.2 6120.5 58.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
S&P/ASX Midcap 50 6967.4 6961.4 6951.1 6969.4 45.60 0.66% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
ASX All Ordinaries 6264 6249 6239 6264 55.10 0.89% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
ASX Small Ordinaries 2878.1 2874 2871.9 2878.1 15.90 0.56% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
S&P/ASX All Australian 50 5937.5 5918.8 5906.6 5937.5 62.90 1.07% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
S&P/ASX All Australian 200 6095.1 6078.4 6066.9 6095.1 59.40 0.98% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
S&P/ASX 200 6160.3 6159.9 6102.1 6163.1 58.20 0.95% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۸

استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tallinn SE General 1269.61 - 1268.32 1273.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۳۴

اسلوواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAX 326.52 - 324.1 326.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 890.98 - 890.98 890.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۳۵

اکوادور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Guayaquil Select 193.97 - 193.97 193.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
Ecuador General Adj 1265.88 - 1265.88 1265.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰

امارات متحده عربی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADX General 4561.64 - 4546.39 4591.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۴
DFM General 2939.33 - 2939.33 2981.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۴

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IDX LQ45 919.12 917.35 917.35 931.13 31.58 3.44% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
FTSE Indonesia 3129.42 - 3129.42 3129.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
IDX Kompas 100 1187.28 1185.1 1185.1 1200.37 38.30 3.23% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
IDX PEFINDO-25 343.33 343.8 342.9 344.96 7.68 2.24% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
IDX Composite 5842.16 5845.77 5835.24 5993.63 151.47 2.59% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۵

اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFTS 458.84 - 457.77 463.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۳۴
Ukraine UX 1620.5 - 1599.41 1629.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 2130 - 2130 2130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۴

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 40 2151 - 2120.9 2158.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE IT Mid Cap 41446.45 - 40917.12 41550.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE MIB TR EUR 43558.89 - 43558.89 43558.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
FTSE IT Small Cap 22423.58 - 22277.49 22435.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE Italia All Share 24320.39 - 23992.41 24388.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE MIB 22084.33 - 21727.4 22172.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۶

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Ireland 422.33 - 422.33 422.33 2.34 0.56% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۳۳
ISEQ General 10162.19 - 10120.26 10165.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
ISEQ Overall 7063.76 - 7025.05 7063.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
ISEQ 20 Price 1164.05 - 1156.69 1164.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
ISEQ Small Capital 2404.56 - 2388.29 2410.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 1355.46 - 1348.72 1355.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Iceland 6 PI ISK 1761.2 - 1750.32 1761.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Iceland Mid Cap PI 80.48 - 80.02 80.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Iceland Small Cap PI 249.04 - 249.04 249.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
ICEX All Share Total Return 673.66 - 670.3 673.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain All Share 1307.33 - 1297 1307.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 50 11937.49 11966.53 11937.49 12024.08 103.30 0.87% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۳۴
Tag Along 14860.44 14891 14860.44 14954.15 113.93 0.77% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۳۴
Brazil Index 29434.81 29498.14 29434.81 29630.66 236.53 0.80% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۳۴
Small Cap Index 1489.26 1488.71 1488.09 1490.75 1.84 0.12% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۳۴
Brazil broad-Based 2736.66 2742.31 2736.66 2754.1 21.04 0.77% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۳۴
Mid-Large Cap Index 1352.79 1356.03 1352.79 1362.4 11.59 0.86% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۳۴
Bovespa 71394.34 71559 71393.99 71890.96 257.32 0.36% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۰۵

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 100 1220 - 1212.3 1222.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE 250 20835.78 - 20765.33 20904.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE 350 4242.19 - 4216.66 4248.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE SmallCap 5976.55 - 5962.52 5981.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE All-Share 4190.44 - 4166.18 4193.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE AIM All Share 1092.68 - 1092.61 1095.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE TechMARK Focus 4785.92 - 4765.67 4793.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE 100 7603.85 - 7550.48 7631.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۸

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL Mid 5334.94 - 5329.25 5352.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
BEL 20 GR 10075.45 - 10012.96 10084.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
BEL Small 15913.5 - 15891.66 16042.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
BEL 20 Net Return 7810.35 - 7761.92 7817.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
BEL 20 3749.2 - 3709.01 3763.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 124.19 - 124.08 124.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
BGTR30 520.99 - 520.85 521.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
BSE SOFIX 630.96 - 630.11 632.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSE 30 1949.37 - 1949.37 1949.37 6.90 0.36% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
DSE Broad 5366.76 - 5366.76 5366.76 21.80 0.41% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSE Foreign Company 1571.12 - 1571.12 1571.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BSE Domestic Company 8513.15 - 8513.15 8513.15 3.89 0.05% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۳۴

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 519.83 - 519.83 519.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Sarajevo 10 612.03 - 612.03 612.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۰۵
Sarajevo 30 1055.54 - 1055.54 1055.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۰۵

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Karachi 30 21546.6 - 21494.27 21608.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۶:۰۴
FTSE Pakistan 1351.79 - 1351.79 1351.79 3.73 0.28% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۳۳
KMI All Shares 21607.07 - 21570.78 21662.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۶:۰۴
Karachi All Share 31638.67 - 31602.85 31710.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۶:۰۴
Karachi Meezan 30 74024.76 - 73921.64 74306.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۶:۰۴
Karachi 100 43740.12 43727.57 43630.56 43740.12 57.28 0.13% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۸

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSI All Share GR 3214.06 - 3199.31 3226.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
PSI 20 5544.5 - 5507.09 5570.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۶

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Peru 156.68 - 156.68 156.68 0.13 0.08% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۳۳
S&P Lima Select 30061.83 30030.42 30030.42 30113.36 44.11 0.15% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۳۴
S&P Peru Select 544.87 543.57 543.57 545.71 0.99 0.18% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۳۴
S&P Lima General 20566.9 20570.9 20554 20602.79 9.15 0.04% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۳۳
S&P Lima Corporate Gov 219.44 219.2 219.2 219.52 0.15 0.07% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۳۴

تانزانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania All Share 2306.71 - 2306.71 2306.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAI 449.11 448.15 445.22 449.11 4.79 1.08% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
SET 50 1080.35 1077.86 1075.67 1080.35 8.39 0.78% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
SET 100 2396.31 2390.51 2385.3 2396.31 18.73 0.79% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
FTSE SET Mid Cap 2296.65 2287.14 2280.33 2296.65 8.85 0.39% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
FTSE SET Shariah 1312.04 1310.52 1302.86 1312.04 14.92 1.15% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
FTSE SET All-Share 1908.19 1904.04 1897.03 1908.19 14.30 0.76% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
FTSE SET Large Cap 1809.51 1809.95 1798.15 1809.95 15.91 0.89% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
FTSE SET Mid Small Cap 2293.48 2284.67 2277.62 2293.48 10.10 0.44% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
SET 1647.41 1648.75 1641.29 1651.83 7.87 0.48% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۸

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TPEx 153.51 153.05 152.02 154.04 1.42 0.93% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
TPEx 50 181.25 180.75 178.61 181.5 1.32 0.73% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
MSCI Taiwan 398.35 - 398.35 398.35 8.11 2.04% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۳۳
TSEC Taiwan 50 8099.88 8086.66 8032.59 8099.88 45.39 0.56% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
FTSE TWSE Taiwan MidCap 100 8273.27 8270.62 8230.24 8321.78 84.43 1.02% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
Taiwan Weighted 10925.38 10928.18 10845.36 10950.42 21.19 0.19% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۸

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 30 116040.02 - 113324.76 116238.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
BIST 50 90962.48 - 88841.22 91100.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
BIST 100-30 120502.11 - 118629.56 120787.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
BIST All-100 132811.87 - 131850.76 132923.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
BIST All Shares 95921.94 - 93924.81 96085.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
BIST 100 94436.87 - 92329.54 94720.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵

تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 7948.78 - 7862.34 7948.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
Tunindex20 3652.36 - 3604.14 3652.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴

جاماییکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE Market 304070.53 - 304070.53 304070.53 578.31 0.19% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۰:۳۶
JSE All Jamaican Composite 333735.28 - 333735.28 333735.28 634.72 0.19% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۰:۳۶

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 2227.1 - 2226.98 2230.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۳۴

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PX 1068.21 - 1066.94 1069.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۳۴
PX-GLOB 1447.96 - 1447.96 1447.96 0.43 0.03% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۳۴
FTSE Czech Republic 1244.55 - 1244.55 1244.55 1.70 0.14% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۳۳
OETOB Czech Traded (CZK) 1365.92 - 1364.05 1368.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۳۴
OETOB Czech Traded (EUR) 1438.69 - 1436.43 1442.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
OETOB Czech Traded (USD) 1663.7 - 1656.88 1668.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SSE 100 5492.08 5454.15 5454.15 5516.74 2.33 0.04% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۸:۳۴
S&P/CITIC50 3257.01 - 3257.01 3257.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ ساعت ۰:۰۰
S&P/CITIC300 3297.16 - 3297.16 3297.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ ساعت ۰:۰۰
Shanghai SE A Share 3027.62 3011.33 3011.33 3045.05 18.04 0.60% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۸:۳۴
Shanghai 2892.56 2891.62 2873.35 2907.82 15.26 0.53% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۸
SZSE Component 9397.94 9331.66 9312.23 9454.77 16.82 0.18% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۸:۳۵
China A50 12100.74 12097.92 12045.14 12177.87 61.15 0.51% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۸

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Copenhagen Mid Cap 492.26 - 491.79 494.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Copenhagen Benchmark 1458.26 - 1450.7 1461.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Copenhagen Small Cap 242.76 - 242.06 243.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Copenhagen All shares 1363.72 - 1358.61 1367.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
OMXC20 965.55 - 960.54 968.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda Share 132.34 - 132.34 132.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Rwanda All Share 131.71 - 131.71 131.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MICEX 10 4327.16 - 4257.19 4327.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Russian VIX 22.83 22.91 22.83 23.27 0.53 2.32% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۳۴
RTS Standard 14686.48 - 14490.12 14737.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
MICEX 2221.42 - 2193.32 2228.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۶
RTSI 1096.92 - 1077.52 1101.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۶

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BET 8087.71 - 8087.71 8155.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Bucharest BET-XT 751.7 - 751.14 758.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵

زامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LSE EN 680.8 - 677.46 680.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۳۴
LSE Inv 30.56 - 30.56 30.56 0.00 0.00% ۱۳۹۱/۰۵/۰۳ ساعت ۰:۰۰
LSE All Share 5490.89 - 5486.99 5490.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۳۴

زیمباوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zimbabwe Mining 26.35 - 26.35 26.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Zimbabwe Industrial 389.13 - 389.13 389.13 5.66 1.45% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۳۴

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TOPIX 1740.87 1739.7 1730.94 1740.87 3.05 0.18% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
JASDAQ 174.4 174.16 172.62 174.4 0.17 0.10% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
JASDAQ 20 4677.14 4674.98 4611.75 4677.14 5.11 0.11% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
Topix 100 1090.27 1089.58 1084.7 1090.27 1.85 0.17% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
Topix 500 1335.72 1334.82 1328.43 1335.72 2.06 0.15% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
Nikkei 300 343.08 - 343.08 343.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Nikkei 500 2235.26 - 2235.26 2235.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Topix 1000 1636.77 1635.68 1627.65 1636.77 2.78 0.17% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
Nikkei 1000 2057.53 - 2057.53 2057.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
JPX-Nikkei 400 15422.18 15412.26 15337.18 15422.18 17.98 0.12% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
TOPIX Composite 2200.92 2199.47 2188.4 2200.92 3.89 0.18% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
Nikkei JQ Average 3915.7 - 3915.7 3915.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۳۵
Nikkei Volatility 19.79 - 19.79 19.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۳۵
Nikkei 225 22414 22401.5 22185 22426.5 135.52 0.61% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۸

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CSE All-Share 6258.17 6258.96 6258.17 6277.05 7.56 0.12% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۸

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Singapore 337.23 - 337.23 337.23 2.40 0.71% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۳۳
MSCI Singapore 372.17 - 372.17 372.17 2.51 0.67% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۳۳
STI Index 3311.22 3311.12 3297.95 3311.86 9.87 0.30% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۸

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Nordic 40 1515.14 - 1504.55 1516.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Stockholm 577.05 - 572.12 577.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Stockholm Mid Cap 821.34 - 817.4 821.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Stockholm Benchmark 514.74 - 509.88 514.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Stockholm Small Cap 826.29 - 823.32 826.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
OMXS30 1564.87 - 1542.88 1565.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Swiss Mid Price 2604.42 - 2596.57 2613.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
FTSE Switzerland 462.31 - 462.31 462.31 3.13 0.68% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۳۳
Swiss All Share Cumulative Dividend 10077.42 - 10041.58 10084.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
SMI 8463.41 - 8422.5 8519.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inter 10 6239.32 6258.66 6230.69 6258.66 6.42 0.10% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۳۴
IPSA Select 5435.08 5443.13 5432 5443.13 2.83 0.05% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۳۴
IGPA General 27455.14 27488.64 27444.68 27488.64 9.37 0.03% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۳۴

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 733.78 - 730.51 735.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۳۴

عراق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISX Main 60 597.18 - 597.18 597.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰

عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tadawul All Share 8270.46 - 8219.59 8277.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰

عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSM 30 4589.33 - 4589.33 4596.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۰۵

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBF 120 4323.31 - 4308 4326.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
CAC Small 13407.67 - 13407.67 13457.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
CAC Mid 60 14552.99 - 14465.59 14554.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
CAC Next 20 11938.3 - 11898.6 11967.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
CAC Large 60 5982.69 - 5960.89 5988.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
CAC All Shares 6648.16 - 6625.79 6652.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
CAC Mid & Small 14443.49 - 14379.97 14445.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
CAC All-Tradable 4254.09 - 4239.39 4257.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
CAC 40 5390.63 - 5366.36 5450.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۶

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 548.15 - 546.94 548.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۴

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Helsinki 10048.19 - 10031.59 10075.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Helsinki 25 4207.61 - 4199.57 4221.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Helsinki Cap PI 6875.58 - 6864.82 6893.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Helsinki Mid Cap 355.23 - 355.2 357.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Helsinki Benchmark 54.51 - 54.39 54.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Helsinki Small Cap PI 374.11 - 372.79 374.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PHS All Shares 4469.09 4469.53 4469.09 4491.35 12.62 0.28% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
FTSE Philippines 628.2 - 628.2 628.2 8.22 1.31% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۳۳
PSEi Composite 7291.66 7291.53 7291.4 7332.95 20.95 0.29% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۰۵

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 43.84 - 43.76 43.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Cyprus Alternative Market 894.94 - 894.82 895.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۴
Cyprus Main and Parallel Market 68.11 - 68.01 68.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 2360.51 - 2359.8 2385.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۶:۳۴

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QE General 9097.91 - 9004.8 9100.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰
QE All Shares 2651.33 - 2639.48 2660.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰
FTSE NASDAQ Qatar 10 5826.52 - 5756.79 5826.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰

کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costa Rica Indice Accionario 12648.77 - 12648.77 12648.77 43.08 0.34% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۳۴

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 60 963.39 963.32 963.32 965.01 1.85 0.19% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۳۴
S&P/TSX Equity 16881.32 - 16881.32 16881.32 70.56 0.42% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۳۳
S&P/TSX MidCap 1024.1 1024.09 1024.09 1025.88 1.62 0.16% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۳۴
S&P/TSX Venture 751.29 751.24 751.16 751.39 0.46 0.06% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۳۴
S&P/TSX Small Cap 642.34 642.55 642.34 642.95 0.33 0.05% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۳۴
S&P/TSX 16316.53 16299.67 16291.79 16327.29 8.68 0.05% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۰۵

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KOSDAQ 836.27 835.3 818.16 836.27 20.88 2.56% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
KQ 100 1821.66 1817.04 1785.72 1821.66 64.81 3.69% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
KRX 100 4906.03 4910.83 4877.49 4910.83 51.22 1.06% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
KOSPI 50 2022.34 2023.67 2012.03 2023.67 19.96 1.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
KOSPI 100 2306.85 2308.14 2292.23 2308.14 23.08 1.01% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
KOSPI 200 304.48 304.43 301.91 304.48 3.13 1.04% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
FTSE Korea 328.85 - 328.85 328.85 4.13 1.26% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۳۳
KOSPI Large Sized 2263.12 2263.18 2249.19 2263.18 24.92 1.11% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
KOSPI Small Sized 2302.09 2301.15 2282.92 2302.09 25.57 1.12% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
KOSPI Medium Sized 2793.11 2792.2 2768.24 2793.11 27.03 0.98% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
KOSPI 2364.45 2365.03 2340.11 2367.22 24.34 1.04% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۸

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CROBEX 1820.61 - 1811.78 1822.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
CROBEX10 1051.25 - 1044.26 1051.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
COL20 10236.19 10235.17 10235.17 10239.39 2.86 0.03% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۳۴
COLCAP 1537.5 1538.93 1537.5 1540.07 4.34 0.28% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۰۵
COLEQTY 1051.06 1050.97 1050.97 1053.78 2.69 0.26% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۳۴
COL General 12133.87 12135.91 12133.87 12170.21 31.44 0.26% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۳۴
FTSE Colombia 4680.16 - 4680.16 4680.16 69.13 1.48% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۳۳

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 3348.05 - 3348.05 3348.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
FTSE NSE Kenya 15 218.88 - 218.76 221.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۰۴
FTSE NSE Kenya 25 225.24 - 224.9 229.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۰۴
Nairobi All Share 173.48 - 173.48 173.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵

کویت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KSX 15 4864.02 - 4857.84 4883.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۴
Kuwait Main 4805.46 - 4805.46 4836.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۴
Kuwait Parallel Market 4826.67 - 4826.67 4853.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۴

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Stock 1079.31 - 1079.31 1079.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Beirut Stock 96.87 - 96.87 96.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BDL STOCK IX 89.06 - 89.06 89.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Riga General 1029.44 - 1029.44 1047.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۳۴

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG 55911.98 - 55646.17 55982.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
WIG30 2449.51 - 2434.49 2454.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
mWIG40 4262.79 - 4207.44 4262.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
sWIG80 13250.11 - 13189.42 13250.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
WIG20 2120.75 - 2108.84 2150.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vilnius SE General 713.72 - 713.72 716.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴

مالاوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malawi Foreign 1762.13 - 1762.13 1762.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Malawi Domestic 15700.84 - 15700.84 15700.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Malawi All Share 19948.97 - 19948.97 19948.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSE 4368.08 - 4368.08 4368.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KLCI 1718.01 1717.62 1717.62 1726.38 2.65 0.15% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
Malaysia ACE 5246.6 5230.79 5230.79 5289.84 13.59 0.26% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
FTSE Malaysia 239.44 - 239.44 239.44 3.61 1.51% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۳۳
FTSE BM Mid 70 14738.86 14726.79 14699.31 14755.91 116.72 0.80% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
Malaysia Top 100 11918.62 11913.28 11913.28 11962.41 37.28 0.31% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BUMIX 4031.9 - 4018.55 4039.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
HTX (EUR) 4099.56 - 4079.45 4112.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
HTX (HUF) 8583.3 - 8583.3 8633.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
HTX (USD) 4740.73 - 4707.41 4759.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
FTSE Hungary 3259.27 - 3259.27 3259.27 53.02 1.63% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۳۳
Budapest SE 34972.35 - 34917.98 35505.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MADEX 9924.5 - 10009.16 9999.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
FTSE CSE Morocco 15 10962.02 - 10962.02 11102.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۳۴
Moroccan All Shares 12242.03 - 12242.03 12346.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
FTSE CSE Morocco All-Liquid 10408.32 - 10408.32 10502.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۳۴

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EGX 30 16067.77 - 16028.47 16238.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
EGX 70 802.74 - 801.66 805 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
EGX 100 2042.67 - 2040.52 2050.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
EGX 20 Capped 16158.42 - 16050.82 16204.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴

مغولستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNE Top 20 19959.43 - 19959.43 19959.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲:۰۵

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IMC30 799.51 799.42 799.42 800.93 1.48 0.19% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۳۴
INMEX 2807.37 2806.87 2806.87 2812.04 4.04 0.14% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۳۴
IPC CompMx 380.61 380.55 380.55 381.36 0.70 0.18% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۳۴
IPC 46488.38 46484.14 46475 46571.52 67.58 0.15% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۰۵

مونته نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MONEX 9830.8 - 9830.8 9830.8 54.35 0.55% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۰۴
MNSE 10 763.71 - 763.71 763.71 6.05 0.79% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۰۴

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 1264.1 - 1264.1 1264.1 20.20 1.60% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۵:۳۳
NSX Local 620.8 - 620.8 620.8 0.10 0.02% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۵:۳۳

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oslo OBX 816.5 - 813.15 817.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
OBX Price 487.88 - 486.03 488.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۳۴
OMX Oslo 20 609.2 - 606.6 609.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
OSE Benchmark 884.99 - 882.6 885.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۳۴
Oslo All Share 1007.69 - 1004.68 1007.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۳۴

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE 30 1747.66 - 1746.31 1759.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
NSE All Share 38664.15 - 38644.76 38890.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۳۴

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ New Zealand (USD) 346.42 346.71 343.57 347.03 1.91 0.55% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
DJ New Zealand 271.26 271.62 269.27 271.65 1.11 0.41% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۸

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMX 795.02 - 791.14 796.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Next 150 2873.83 - 2861.14 2877.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۳۵
EuroNext 100 1050.75 - 1046.98 1051.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
AEX All Share 818.87 - 816.41 819.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
AMS Small Cap 1106.23 - 1104.36 1108.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
AEX Volatility 13.56 - 13.54 14.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
AEX 554.57 - 551.79 559.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۶

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India VIX 12.72 12.695 12.695 12.72 0.20 1.57% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
Nifty 100 11037.3 11037.85 11037.3 11037.85 15.35 0.14% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
Nifty 200 5746 5747 5746 5747 7.05 0.12% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
Nifty 500 9243.95 9248.75 9243.95 9248.75 9.45 0.10% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
BSE MidCap 15810 15829.61 15810 15829.61 5.74 0.04% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
S&P BSE-100 11030.84 11031.87 11030.84 11031.87 16.20 0.15% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
S&P BSE-200 4637.81 4638.99 4637.81 4638.99 5.59 0.12% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
S&P BSE-500 14664.15 14672.81 14664.15 14672.81 15.09 0.10% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
BSE SmallCap 16617.73 16667.98 16617.73 16667.98 4.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
Nifty 50 USD 5434.63 - 5434.63 5499.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
Nifty Next 50 28789.8 28832.5 28789.8 28832.5 58.10 0.20% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
Nifty Midcap 50 4942.55 4946 4942.55 4946 2.50 0.05% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
NIFTY Quality 30 2629.1 2631.55 2629.1 2631.55 2.80 0.11% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
Nifty 50 Value 20 4871.65 4870.55 4870.55 4871.65 5.80 0.12% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
NIFTY Free Float Midcap 100 18519.5 18537.1 18519.5 18537.1 1.40 0.01% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
NIFTY Free Float Smallcap 100 7452.4 7480.95 7452.4 7480.95 2.20 0.03% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
Nifty 50 10731.15 10732 10710.45 10754.7 20.70 0.19% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۸
BSE Sensex 35373.61 35375.16 35286.74 35426.75 86.87 0.25% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۸

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE China 50 20346.98 20304.32 20221 20383.31 10.07 0.05% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۰۴
Hang Seng CCI 4454.65 4455.93 4429.37 4455.93 16.51 0.37% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
Hang Seng CEI 11484.73 11477.46 11414.97 11484.73 8.04 0.07% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
FTSE CHI Hong Kong 13215.05 13182.62 13141.26 13215.05 47.17 0.36% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۰۴
FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong 2215.1 2211.02 2204.96 2215.1 14.56 0.66% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۰۴
Hang Seng 29583 29565 29357 29594.5 114.85 0.39% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۸

ونزولا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 64889.43 - 60777.69 64889.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Merinvest Composite 3705.99 4028.29 3705.99 4028.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۳۴

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VN 966.69 964.53 955.85 967.24 4.53 0.47% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
HNX 111.36 111.12 110.6 111.36 0.78 0.71% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
VN 30 949.83 950.17 938.58 951.63 4.72 0.50% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
VN100 901.16 900.92 891.11 902.72 4.77 0.53% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
FTSE Vietnam 399.35 - 399.35 399.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
FTSE Vietnam All 1009.84 - 1009.84 1009.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
HNX 30 198.42 198.44 195.63 198.83 3.12 1.60% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۱۵

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/Athex 20 2012.03 - 2012.03 2033.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۳۴
Athens General Composite 766.13 - 766.13 772.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۳۴