کالایاب
شاخص یاب

شاخص های بورس کلیه کشورها

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Burcap 98469.12 - 98278.5 98469.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۹:۳۴
Merval 40487.61 - 40487.61 40487.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Bolsa G 1736820 - 1736820 1736820 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Merval 25 37176.02 - 37070.47 37176.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۹:۳۴
Merval Argentina 35855.24 - 35855.24 35855.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/JSE Top 40 52118.6 - 52118.6 52118.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
South Africa 40 5865.1 - 5865.1 5865.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
FTSE South Africa 3506.36 - 3506.36 3506.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
FTSE/JSE All Share 58193.78 - 58193.78 58193.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HDAX 6747.39 - 6747.39 6747.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
SDAX 10972.46 - 10972.46 10972.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Midcap 25258.7 - 25258.7 25258.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
TecDAX 2794.12 - 2794.12 2794.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Midcap Market 2558.9 - 2557 2569.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Prime All Share 4973.9 - 4973.9 4973.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
XETRA DAX Price 12096.4 - 12096.4 12096.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Classic All Share 8630.48 - 8630.48 8630.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Technology All Share 3283.72 - 3283.72 3283.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
DAX 12096.4 - 12096.4 12169.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۳۲
Euro Stoxx 50 3379.19 - 3379.19 3390.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۳۲
بیشتر

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P 100 1274.4 - 1274.4 1274.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
OTCM ADR 1653.49 - 1653.49 1653.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱:۰۱
DJ Utility 815.55 - 815.55 815.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Nasdaq 100 7479.11 - 7479.11 7479.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
DJ Composite 8674.91 - 8674.91 8674.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
NYSE Composite 12787.24 - 12787.24 12787.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
OTCM QX ADR 30 1370.92 - 1370.66 1370.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱:۰۱
DJ Transportation 10305.3 - 10305.3 10305.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
NYSE AMEX Composite 2497.27 - 2497.27 2497.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Dow 30 26089.61 - 26089.61 26161.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۳۲
S&P 500 2886.98 - 2886.98 2894.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۳۲
Nasdaq 7796.66 - 7796.66 7837.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۳۲
SmallCap 2000 1522.34 - 1522.34 1535.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۳۲
S&P 500 VIX 15.28 - 15.21 15.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۳۲
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATX 5 1359.61 - 1359.61 1359.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
ATX Prime 1488.6 - 1488.6 1488.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
FTSE Austria 284.46 - 284.46 284.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Immobilien ATX EUR 379.66 - 379.66 379.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
New Europe Blue Chip EUR 1173.44 - 1173.44 1173.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
ATX 2940.35 - 2940.35 2949.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۳۲
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amman SE General 1825 - 1821.58 1825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Amman SE AllShare 3553.78 - 3553.78 3553.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۷:۰۱
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
General Madrid 926.62 - 926.62 926.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
IBEX Small Cap 6636.1 - 6636.1 6636.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
IBEX Medium Cap 13399.9 - 13399.9 13399.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
FTSE Latibex   2457.3 - 2457.3 2457.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
IBEX 35 9194.2 - 9194.2 9244.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۳۲
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 20 3669.3 3666.5 3659.8 3669.3 0.70 0.02% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
S&P/ASX 50 6507 6504.1 6497 6508.1 6.90 0.11% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
S&P/ASX 100 5411.3 5408.7 5403.2 5412.4 8.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
S&P/ASX 300 6488.1 6484.5 6478.7 6490.4 14.50 0.22% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
S&P/ASX Midcap 50 6846.3 6842.3 6838.7 6867.2 28.60 0.42% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
ASX All Ordinaries 6617.6 6613.6 6608.4 6621.4 16.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
ASX Small Ordinaries 2817.8 2814.3 2814.3 2831.3 24.20 0.86% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
S&P/ASX All Australian 50 6451.6 6449 6441.9 6453.5 7.90 0.12% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
S&P/ASX All Australian 200 6489.3 6485.8 6479.7 6491.6 15.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
S&P/ASX 200 6544 6543.2 6527 6554 10.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۱۲
بیشتر

استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tallinn SE General 1249.62 - 1249.62 1249.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

اسلوواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAX 344.81 - 344.81 344.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 871.72 - 871.72 871.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

اکوادور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Guayaquil Select 193.97 - 193.97 193.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
Ecuador General Adj 1265.88 - 1265.88 1265.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

امارات متحده عربی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADX General 4955.26 - 4955.26 4955.26 8.43 0.17% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۵:۳۲
DFM General 2614.03 - 2614.03 2635.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IDX LQ45 987.98 989.82 987.98 989.82 3.04 0.31% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
FTSE Indonesia 3393.38 - 3393.38 3393.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
IDX Kompas 100 1260.92 1263.51 1260.92 1263.51 3.51 0.28% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
IDX PEFINDO-25 344.25 345.92 344.25 346.38 1.65 0.48% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
IDX Composite 6238.41 6240.77 6237.39 6261.73 11.86 0.19% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۱۲
بیشتر

اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFTS 552.55 - 552.55 552.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Ukraine UX 1552.79 - 1552.79 1552.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۱۲:۳۵
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 1692.49 - 1692.49 1692.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 40 2016.3 - 2016.3 2016.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
FTSE IT Mid Cap 36870.61 - 36870.61 36870.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
FTSE MIB TR EUR 42267.02 - 42267.02 42267.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
FTSE IT Small Cap 18774.53 - 18774.53 18774.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
FTSE Italia All Share 22545.75 - 22545.75 22545.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
FTSE MIB 20612.45 - 20612.45 20626.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۳۲
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Ireland 419.8 - 419.8 419.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
ISEQ General 8456.81 - 8456.81 8456.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۱۲:۳۵
ISEQ Overall 6154.53 - 6154.53 6154.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
ISEQ 20 Price 1007.1 - 1007.1 1007.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
ISEQ Small Capital 2058.96 - 2058.96 2058.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 1444.6 - 1444.6 1444.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
OMX Iceland 6 PI ISK 2041.09 - 2041.09 2041.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
OMX Iceland Mid Cap PI 77.33 - 77.33 77.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
OMX Iceland Small Cap PI 229.39 - 229.39 229.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
ICEX All Share Total Return 744.36 - 744.36 744.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain All Share 1449.85 - 1448.73 1450.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 50 16191.63 - 16191.63 16191.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Tag Along 20958.97 - 20958.97 20958.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Brazil Index 40943.29 - 40943.29 40943.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Small Cap Index 2078.35 - 2078.35 2078.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Brazil broad-Based 3810.85 - 3810.85 3810.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Mid-Large Cap Index 1876.07 - 1876.07 1876.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Bovespa 98040.06 - 97628.95 98773.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۳۲
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 100 1190 - 1190 1190 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
FTSE 250 19118.34 - 19118.34 19118.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
FTSE 350 4064.11 - 4064.11 4064.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
FTSE SmallCap 5583.28 - 5583.28 5583.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
FTSE All-Share 4010.8 - 4010.8 4010.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
FTSE AIM All Share 937.21 - 937.21 937.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
FTSE TechMARK Focus 5065.46 - 5065.46 5065.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
FTSE 100 7345.78 - 7345.78 7366.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۳۲
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL Mid 5274.42 - 5274.42 5274.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
BEL 20 GR 9680.3 - 9680.3 9680.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
BEL Small 13196.18 - 13196.18 13196.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
BEL 20 Net Return 7426.79 - 7426.79 7426.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
BEL 20 3463.71 - 3463.71 3494.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۳۲
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 115.41 - 115.41 115.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
BGTR30 504.11 - 504.11 504.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
BSE SOFIX 578 - 578 578 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSE 30 1905.09 - 1905.09 1910.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۴:۳۱
DSE Broad 5430.83 - 5430.83 5447.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۴:۳۱
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSE Foreign Company 1564.55 - 1564.55 1564.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ساعت ۱۷:۳۳
BSE Domestic Company 7658.48 - 7658.48 7658.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 628.99 - 628.99 628.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Sarajevo 10 753.41 - 753.41 753.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Sarajevo 30 1187.19 - 1187.19 1187.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Karachi 30 16803.76 - 16803.76 16803.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
FTSE Pakistan 1081.85 - 1081.85 1081.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
KMI All Shares 16682.02 - 16682.02 16682.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Karachi All Share 25939.74 - 25939.74 25939.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Karachi Meezan 30 57064.55 - 57064.55 57064.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Karachi 100 35572.95 - 35403.07 35572.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۳۲
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSI All Share GR 3156.94 - 3156.94 3156.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
PSI 20 5130.35 - 5130.35 5194.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۳۲
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Peru 156.84 - 156.84 156.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
S&P Lima Select 26020.6 - 26020.6 26020.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
S&P Peru Select 543.87 - 543.87 543.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
S&P Lima General 20295.8 - 20295.8 20295.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
S&P Lima Corporate Gov 228.48 - 228.48 228.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

تانزانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania All Share 1916.56 - 1913.14 1916.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۲۳:۳۱
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAI 357.47 - 357.47 357.47 1.63 0.46% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۶
SET 50 1109.78 - 1109.78 1109.78 2.42 0.22% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۶
SET 100 2459.07 - 2459.07 2459.07 5.76 0.23% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۶
FTSE SET Mid Cap 2335.15 - 2335.15 2335.15 7.90 0.34% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۶
FTSE SET Shariah 1287.46 - 1287.46 1287.46 5.72 0.45% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۶
FTSE SET All-Share 1948.25 - 1948.25 1948.25 4.30 0.22% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
FTSE SET Large Cap 1871.2 - 1871.2 1871.2 3.84 0.21% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
FTSE SET Mid Small Cap 2276.76 - 2276.76 2276.76 7.61 0.34% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۶
SET 1673.21 1673.61 1672.43 1677.91 0.88 0.05% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۱۲
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TPEx 134.38 134.43 134.38 134.74 0.35 0.26% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
TPEx 50 153.05 153.22 153.05 153.76 0.55 0.36% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
MSCI Taiwan 386.63 - 386.63 386.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
TSEC Taiwan 50 7874.77 7873.9 7815.31 7874.98 6.21 0.08% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
FTSE TWSE Taiwan MidCap 100 7681.65 7677.15 7641.29 7683.72 44.00 0.58% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
Taiwan Weighted 10547.48 10546 10479.93 10557.57 22.81 0.22% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۱۱
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 30 113508.69 - 113508.69 113508.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
BIST 50 87807.19 - 87807.19 87807.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
BIST 100-30 107040.13 - 107040.13 107040.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
BIST All-100 120441.45 - 120441.45 120441.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
BIST All Shares 91751.16 - 91751.16 91751.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
BIST 100 90787.01 - 90501.48 90787.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۳۲
بیشتر

تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 7076.61 - 7076.61 7076.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Tunindex20 3120.43 - 3120.43 3120.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

جاماییکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE Market 437486.5 - 437486.5 437486.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
JSE All Jamaican Composite 480334.03 - 480334.03 480334.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 2111.21 - 2111.21 2111.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PX 1051.46 - 1051.46 1051.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
PX-GLOB 1420.43 - 1420.43 1420.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
FTSE Czech Republic 1216.66 - 1216.66 1216.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
OETOB Czech Traded (CZK) 1314.53 - 1314.53 1314.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
OETOB Czech Traded (EUR) 1401 - 1401 1401 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
OETOB Czech Traded (USD) 1572.62 - 1572.62 1572.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SSE 100 4824.19 4813.81 4813.81 4837.96 18.05 0.38% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
S&P/CITIC50 3285.94 - 3285.94 3285.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۲
S&P/CITIC300 3160.32 - 3160.32 3160.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۲
Shanghai SE A Share 3026.11 3025.13 3018.26 3037.63 7.64 0.25% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
Shanghai 2880.52 2889.25 2878.81 2901.79 1.45 0.05% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۶
SZSE Component 8791.07 8796.25 8772.72 8863.95 19.06 0.22% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۱۲
China A50 12964.19 13015.24 12963.29 13095.66 11.53 0.09% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۶
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Copenhagen Mid Cap 464.86 - 464.86 464.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
OMX Copenhagen Benchmark 1541.75 - 1541.75 1541.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
OMX Copenhagen Small Cap 250.46 - 250.46 250.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
OMX Copenhagen All shares 1434.9 - 1434.9 1434.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
OMXC20 1011.02 - 1011.02 1011.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda Share 127.79 - 127.79 127.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۲:۰۵
Rwanda All Share 136.29 - 136.29 136.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۲:۰۵
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MICEX 10 4746.31 - 4746.31 4746.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Russian VIX 22.05 - 22.05 22.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
RTS Standard 18594.47 - 18594.47 18594.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
MICEX 2739.28 - 2739.28 2758.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۳۲
RTSI 1341.05 - 1341.05 1346.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۳۲
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BET 8504.24 - 8504.24 8504.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Bucharest BET-XT 773.87 - 771.48 773.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

زامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LSE EN 400.44 - 400.44 400.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۵:۳۲
LSE Inv 350.98 - 350.98 350.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
LSE All Share 5002.27 - 5002.27 5002.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

زیمباوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zimbabwe Mining 248.51 - 248.51 248.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۱:۳۲
Zimbabwe Industrial 690.67 - 668.49 690.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۲۳:۳۱
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TOPIX 1542.9 1543.02 1541.21 1547.08 3.81 0.25% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
JASDAQ 147.08 147.04 147.01 147.24 0.17 0.12% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
JASDAQ 20 3697.36 3695.2 3677.57 3702.31 4.55 0.12% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
Topix 100 993.61 993.75 991.49 995.87 0.16 0.02% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
Topix 500 1193.17 1193.33 1191.67 1196.25 2.52 0.21% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
Nikkei 300 313.89 - 313.89 313.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Nikkei 500 1985.52 - 1985.52 1985.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Topix 1000 1454.78 1454.92 1453.28 1458.71 3.52 0.24% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
Nikkei 1000 1836.22 - 1836.22 1836.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
JPX-Nikkei 400 13732.63 13734.21 13714.31 13767.48 27.78 0.20% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
TOPIX Composite 1950.74 1950.98 1948.78 1956.12 4.83 0.25% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
Nikkei JQ Average 3382.55 - 3382.55 3382.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Nikkei Volatility 17.28 - 17.28 17.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۳:۳۴
Nikkei 225 21126.5 21128.5 21041 21177 25.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۱۱
بیشتر

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 154.66 - 154.18 154.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۳۵
BRVM Composite 160.38 - 160.27 160.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CSE All-Share 5383.72 - 5383.72 5387.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۳۲
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Singapore 326.76 - 326.76 326.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
MSCI Singapore 363.08 - 363.08 363.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
STI Index 3215.03 3215.73 3202.95 3229.32 7.60 0.24% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۱۲
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Nordic 40 1530.16 - 1530.16 1530.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
OMX Stockholm 605.75 - 605.75 605.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
OMX Stockholm Mid Cap 889.66 - 889.66 889.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
OMX Stockholm Benchmark 530.11 - 530.11 530.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
OMX Stockholm Small Cap 850.38 - 850.38 850.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
OMXS30 1589.6 - 1589.6 1598.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۳۲
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Swiss Mid Price 2471.91 - 2471.91 2471.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
FTSE Switzerland 533.98 - 533.98 533.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Swiss All Share Cumulative Dividend 11776.45 - 11776.45 11776.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
SMI 9854.3 - 9854.3 9865.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۳۲
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inter 10 6271.29 - 6271.29 6280.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۱:۰۴
IPSA Select 5058.88 - 5058.88 5058.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
IGPA General 25706.91 - 25706.91 25706.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 724.2 - 724.2 724.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

عراق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISX Main 60 494.2 - 494.2 494.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
بیشتر

عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tadawul All Share 8886.84 - 8867.03 8975.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
بیشتر

عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSM 30 3918.49 - 3918.49 3918.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBF 120 4237.09 - 4237.09 4237.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
CAC Small 10859.58 - 10859.58 10859.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
CAC Mid 60 12891.21 - 12891.21 12891.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
CAC Next 20 11200.79 - 11200.79 11200.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
CAC Large 60 5925.44 - 5925.44 5925.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
CAC All Shares 6545.78 - 6545.78 6545.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
CAC Mid & Small 12611.53 - 12611.53 12611.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
CAC All-Tradable 4154.87 - 4154.87 4154.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Next 150 2576.48 - 2576.48 2576.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
EuroNext 100 1047.69 - 1047.69 1047.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
CAC 40 5367.62 - 5367.62 5375.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۳۲
بیشتر

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 525.4 - 524.44 525.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Helsinki 9250.34 - 9250.34 9250.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
OMX Helsinki 25 3901.02 - 3901.02 3901.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
OMX Helsinki Cap PI 6416.74 - 6416.74 6416.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
OMX Helsinki Mid Cap 322.55 - 322.55 322.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
OMX Helsinki Benchmark 49.42 - 49.42 49.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
OMX Helsinki Small Cap PI 371.52 - 371.52 371.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PHS All Shares 4884.91 - 4884.91 4884.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
FTSE Philippines 686.19 - 686.19 686.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
PSEi Composite 7939.33 7937.35 7933.48 7991.78 50.87 0.64% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۱۲
بیشتر

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 46.94 - 46.94 46.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Cyprus Alternative Market 894.3 - 894.3 894.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Cyprus Main and Parallel Market 69.06 - 69.06 69.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 2233.4 - 2233.4 2233.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QE General 10479.63 - 10472.33 10489.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
QE All Shares 3100.65 - 3096.99 3101.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
FTSE NASDAQ Qatar 10 6928.09 - 6928.09 7115.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costa Rica Indice Accionario 10101 - 10101 10101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 60 976.82 - 976.82 976.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
S&P/TSX Equity 16813.81 - 16813.81 16813.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
S&P/TSX MidCap 976.14 - 976.14 976.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
S&P/TSX Venture 587.84 - 587.84 587.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
S&P/TSX Small Cap 565.54 - 565.54 565.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
S&P/TSX 16301.91 - 16233.19 16324.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۳۲
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KOSDAQ 720.99 721.63 720.46 722.29 1.26 0.17% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
KQ 100 1430.74 1431.97 1429.65 1434.41 3.73 0.26% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
KRX 100 4339.36 4343.64 4334.19 4358.4 7.76 0.18% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
KOSPI 50 1796.08 1798.5 1794.24 1804.7 3.79 0.21% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
KOSPI 100 2051.96 2053.99 2049.18 2061.33 3.71 0.18% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
KOSPI 200 270 270.26 269.67 271.36 0.48 0.18% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
FTSE Korea 294.52 - 294.52 294.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
KOSPI Large Sized 2011.69 2013.98 2009.2 2021.22 3.29 0.16% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
KOSPI Small Sized 2048.27 2049.26 2045.19 2049.26 2.46 0.12% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
KOSPI Medium Sized 2389.85 2394.67 2389.85 2399.26 3.14 0.13% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
KOSPI 2090.37 2090.26 2087.25 2103.59 5.04 0.24% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۱۲
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CROBEX 1899.83 - 1899.83 1899.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
CROBEX10 1114.21 - 1114.21 1114.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
COL20 11063.05 - 11063.05 11063.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
COLCAP 1526.36 - 1526.36 1526.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
COLEQTY 1051.33 - 1051.33 1051.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
COL General 12316.57 - 12316.57 12316.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
FTSE Colombia 4913.61 - 4913.61 4913.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 2706.78 - 2706.78 2706.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
FTSE NSE Kenya 15 187.55 - 187.55 187.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
FTSE NSE Kenya 25 194.82 - 194.82 194.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Nairobi All Share 150.12 - 150.12 150.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

کویت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KSX 15 4803.1 - 4803.1 4803.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Kuwait Main 6351.65 - 6351.65 6351.65 39.05 0.61% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۳:۰۱
Kuwait Parallel Market 5817.47 - 5817.47 5817.47 35.66 0.61% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۷:۳۲
بیشتر

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Stock 847.25 - 847.25 847.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Beirut Stock 84.87 - 84.87 84.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۱۲:۳۲
BDL STOCK IX 55.29 - 55.29 55.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۲:۰۵
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Riga General 1073.19 - 1073.19 1073.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG 59092.01 - 59092.01 59092.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
WIG30 2629.28 - 2629.28 2629.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
mWIG40 4032.87 - 4032.87 4032.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
sWIG80 11610.11 - 11610.11 11610.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
WIG20 2286.46 - 2286.46 2300.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۳۲
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vilnius SE General 670.03 - 670.03 670.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

مالاوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malawi Foreign 1762.13 - 1762.13 1762.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Malawi Domestic 15700.84 - 15700.84 15700.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Malawi All Share 19948.97 - 19948.97 19948.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰
HAREL TLB SK301 376.87 - 376.87 376.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSE 4874.38 - 4874.38 4874.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KLCI 1640.12 1639.34 1638.86 1640.4 1.49 0.09% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
Malaysia ACE 4360.59 4359.19 4359.19 4381.25 26.95 0.62% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
FTSE Malaysia 229.34 - 229.34 229.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
FTSE BM Mid 70 14330.8 14318.79 14318.79 14369.8 50.23 0.35% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
Malaysia Top 100 11410.96 11404.18 11403.69 11416.56 1.55 0.01% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BUMIX 4242.24 - 4242.24 4242.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
HTX (EUR) 4395.59 - 4395.59 4395.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
HTX (HUF) 9182.72 - 9182.72 9182.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
HTX (USD) 4934.05 - 4934.05 4934.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
FTSE Hungary 3914.46 - 3914.46 3914.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Budapest SE 40588.18 - 40588.18 40592.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۳۲
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MADEX 8994.41 - 8994.41 8994.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
FTSE CSE Morocco 15 9934.68 - 9934.68 9934.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Moroccan All Shares 11072.74 - 11072.74 11072.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
FTSE CSE Morocco All-Liquid 9532.35 - 9532.35 9532.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EGX 30 14210.09 - 14173.01 14212.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۷:۳۱
EGX 70 606.63 - 606.63 606.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۲۲:۳۲
EGX 100 1549.83 - 1548.89 1550.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۷:۳۱
EGX 20 Capped 17509.86 - 17509.86 17509.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

مغولستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNE Top 20 20246.63 - 20246.63 20246.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۲:۰۲
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IMC30 734.78 - 734.78 734.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
INMEX 2541.51 - 2541.51 2541.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
IPC CompMx 354.22 - 354.22 354.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
FTSE BIVA Real Time Price 880.06 - 880.06 880.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
IPC 43130.65 - 42990.58 43483.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۳۲
بیشتر

مونته نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MONEX 10491.82 - 10491.82 10491.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۹:۰۲
MNSE 10 808.7 - 808.7 808.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۹:۰۲
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 1376.5 - 1376.5 1378.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۲۳:۳۱
NSX Local 624.6 - 624.6 624.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oslo OBX 798.2 - 798.2 798.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
OBX Price 457.06 - 457.06 457.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
OMX Oslo 20 573.95 - 573.95 573.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
OSE Benchmark 861.17 - 861.17 861.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Oslo All Share 961.96 - 961.96 961.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE 30 1242.32 - 1242.32 1242.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
NSE All Share 30046.7 - 30046.7 30046.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ New Zealand (USD) 362.35 362.28 362.28 362.75 1.64 0.45% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
NZX 50 10204.72 10214.24 10204.72 10228.33 30.65 0.30% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
NZX All 1735.13 1736.34 1735.13 1738.81 4.89 0.28% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
NZX MidCap 5502.14 5500.16 5500.16 5508.59 1.32 0.02% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
NZX SmallCap 15185.03 15177.28 15146.85 15185.03 10.78 0.07% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
S&P/NZAX All Price 432.81 - 432.81 432.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۳:۳۱
DJ New Zealand 300.84 300.87 300.8 302.42 1.58 0.53% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۱۲
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMX 773.68 - 773.68 773.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
AEX All Share 820.47 - 820.47 820.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
AMS Small Cap 969.1 - 969.1 969.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
AEX Volatility 12.58 - 12.58 12.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
AEX 553.24 - 553.24 555.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۳۲
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India VIX 13.895 - 13.895 13.895 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Nifty 100 11899.35 - 11899.35 11899.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Nifty 200 6103.95 - 6103.95 6103.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Nifty 500 9669.95 - 9669.95 9669.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
BSE MidCap 14720.99 - 14720.99 14720.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
S&P BSE-100 11920.88 - 11920.88 11920.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
S&P BSE-200 4927.38 - 4927.38 4927.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
S&P BSE-500 15304.57 - 15304.57 15304.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
BSE SmallCap 14365.93 - 14365.93 14365.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Nifty 50 USD 5869.41 - 5869.41 5869.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Nifty Next 50 27093 - 27093 27093 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Nifty Midcap 50 4853.85 - 4853.85 4853.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
NIFTY Quality 30 2705.75 - 2699.9 2717.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty 50 Value 20 5536.45 - 5536.45 5536.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
NIFTY Free Float Midcap 100 17564.55 - 17564.55 17564.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
NIFTY Free Float Smallcap 100 6298.1 - 6298.1 6298.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
S&P BSE ALLCAP 4360.82 - 4360.82 4360.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Nifty 50 11844 - 11844 11844 20.70 0.18% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۹
BSE Sensex 39514.36 - 39514.36 39514.36 62.29 0.16% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۹
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE China 50 18281.6 18310.9 18281.6 18388.93 73.08 0.40% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
Hang Seng CCI 4292.4 4305.63 4292.4 4325.68 3.35 0.08% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
Hang Seng CEI 10454.57 10491.66 10442.06 10518.6 34.70 0.33% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
FTSE CHI Hong Kong 11920.33 11924.3 11920.33 11970.94 76.83 0.65% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong 2303.07 2301.7 2297.63 2312.36 33.94 1.50% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۵
Hang Seng 27285.5 27276.5 27118.35 27534 167.15 0.62% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۱۲
بیشتر

ونزولا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 15250.96 - 15250.96 15250.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Merinvest Composite 22286.12 - 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VN 951.27 952.78 951.27 953.97 2.34 0.25% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۶
HNX 103.46 - 103.46 103.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
VN 30 858.97 860.26 858.97 861 2.68 0.31% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۶
VN100 838.17 838.93 838.17 840.74 2.70 0.32% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۸:۰۶
FTSE Vietnam 399.91 - 399.91 399.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
FTSE Vietnam All 979.06 - 979.06 979.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
HNX 30 188.27 - 188.27 191.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۳۲
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/Athex 20 2148.69 - 2148.69 2148.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Athens General Composite 608.58 - 607.54 612.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر