بازار بورس کلیه کشورها

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Burcap 93693.27 - 93693.27 93835.13 108.25 0.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱
Merval 32677.25 - 32677.25 32738.76 9.54 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱
Bolsa G 1425172 - 1425172 1426727 3403.00 0.24% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱
Merval 25 35514.61 - 35514.61 35573.14 30.86 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱
Merval Argentina 32371.09 - 32371.09 32431.63 25.77 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/JSE Top 40 52061.8 - 51950.3 52768.2 510.25 0.98% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
South Africa 40 5865.8 - 5850.9 5944.1 56.40 0.96% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
FTSE South Africa 3772.04 - 3772.04 3772.04 137.07 3.77% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۲:۳۱

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HDAX 6833.3 - 6794.31 6838.68 69.22 1.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
SDAX 12116.16 - 12037.42 12116.16 148.92 1.24% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
Midcap 26189.51 - 26001.16 26216.46 344.61 1.33% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
TecDAX 2578.09 - 2551.26 2580.84 43.73 1.73% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
Prime All Share 5075.25 - 5046.69 5078.86 51.53 1.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
XETRA DAX Price 12451.96 - 12377.81 12472.58 105.79 0.86% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
Technology All Share 2940.08 - 2907.82 2943.34 45.35 1.57% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
Midcap Market 2449.03 - 2429.03 2450.9 35.35 1.46% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
Classic All Share 8884.64 - 8814.59 8886.64 124.66 1.42% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
DAX 12451.96 - 12376.09 12473.5 105.79 0.86% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
Euro Stoxx 50 3427.84 - 3409.5 3433 40.56 1.20% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P 100 1208.88 - 1208.88 1213.22 1.77 0.15% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
OTCM ADR 1859.66 - 1858.35 1859.66 2.37 0.13% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
DJ Utility 681.12 - 681.07 681.33 0.89 0.13% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Nasdaq 100 6770.66 - 6770.66 6793.79 21.21 0.31% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱
DJ Composite 8312.01 - 8312.01 8337.2 26.29 0.32% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
NYSE Composite 19646.02 - 19613.22 19763.65 7002.96 55.39% ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۲۱
OTCM QX ADR 30 1530.36 - 1529.9 1530.64 0.50 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
DJ Transportation 10502.33 - 10502.33 10534.74 49.60 0.47% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
NYSE AMEX Composite 2532.02 - 2528.69 2532.02 7.85 0.31% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
Dow 30 25219.38 - 25219.38 25294.87 73.80 0.29% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
S&P 500 2732.22 - 2731.92 2738.92 8.46 0.31% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۱
Nasdaq 7239.46 - 7239.46 7258.4 19.07 0.26% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱
SmallCap 2000 1542.61 - 1542.61 1545.95 3.41 0.22% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱
S&P 500 VIX 19.46 - 19.45 19.84 1.25 6.42% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۱

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Austria 370.11 - 370.11 370.11 1.88 0.51% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۲:۳۱
New Europe Blue Chip EUR 1289 - 1283.56 1299.1 0.56 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
ATX 5 1861.06 - 1852.59 1885 2.72 0.15% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
ATX Prime 1721.71 - 1713.84 1730.14 9.22 0.54% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
Immobilien ATX EUR 307.83 - 304.12 307.83 4.48 1.48% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
ATX 3407.99 - 3391.55 3428.07 15.61 0.46% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amman SE AllShare 4217.63 - 4217.63 4217.63 21.53 0.51% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۴۹
Amman SE General 2226.18 - 2223.18 2233.33 5.23 0.23% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۳۲

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
General Madrid 999.96 - 995.28 999.96 12.10 1.22% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
IBEX Small Cap 6959.1 - 6909.3 6966.2 81.80 1.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
IBEX Medium Cap 15423.8 - 15358.6 15437.5 140.50 0.92% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE Latibex   2183.8 - 2154.6 2183.8 15.70 0.72% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
IBEX 35 9832.1 - 9783 9836 117.20 1.21% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 20 3296.7 - 3296.7 3317.7 1.10 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۸:۴۹
S&P/ASX 50 5785.9 - 5785.9 5816.9 4.00 0.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۸:۴۹
S&P/ASX 100 4863 - 4863 4887.6 4.00 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۸:۴۹
S&P/ASX 300 5865.2 - 5865.2 5894 4.00 0.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۸:۴۹
S&P/ASX Midcap 50 6569 - 6567.4 6592.1 10.60 0.16% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۸:۴۹
ASX All Ordinaries 6004.8 - 6004.8 6033.5 3.90 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۸:۴۹
ASX Small Ordinaries 2671.7 - 2671.7 2681.4 1.40 0.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۸:۴۹
S&P/ASX All Australian 50 5725.9 - 5725.9 5756.9 4.10 0.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۸:۴۹
S&P/ASX All Australian 200 5841.4 - 5841.4 5871.1 5.10 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۸:۲۵
S&P/ASX 200 5904 - 5904 5934.2 5.00 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۸:۴۹

استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tallinn SE General 1270.59 - 1269.01 1275.26 4.19 0.33% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۷:۳۷
DJ Estonia Total Market (EUR) 1357.46 - 1357.46 1357.46 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ ساعت ۰:۰۰

اسلوواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAX 333.34 - 331.46 333.34 3.57 1.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۷:۱۹
DJ Slovakia Total Market (EUR) 1148.59 - 1148.59 1148.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ساعت ۰:۰۰

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 802.25 - 798.06 802.94 2.96 0.37% ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ ساعت ۱۷:۰۳

اکوادور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Guayaquil Select 192.28 - 192.28 192.28 1.07 0.56% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۲۶
Ecuador General Adj 1232.6 - 1232.6 1232.6 12.69 1.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ساعت ۳:۱۹

امارات متحده عربی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADX General 4593.17 - 4592.89 4593.17 15.75 0.34% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
DFM General 3327.33 - 3327.33 3334.51 3.11 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IDX LQ45 1108.92 - 1107.83 1116.77 2.24 0.20% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۳۱
FTSE Indonesia 3607.02 - 3607.02 3607.02 14.01 0.39% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۲:۳۱
IDX Kompas 100 1397.44 - 1396.24 1401.86 1.22 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۳۱
IDX PEFINDO-25 359.42 - 357.2 359.42 3.41 0.96% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۴۴
IDX Composite 6591.58 - 6586.11 6618.69 2.82 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۳۱

اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFTS 335.79 - 335.6 335.79 0.02 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۷:۲۶
Ukraine UX 1461.68 - 1447.56 1463.92 0.94 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 2076 - 2076 2076 1.00 0.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۵۵

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 40 2230.5 - 2214.8 2230.5 30.60 1.39% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰
FTSE IT Mid Cap 42281.35 - 42000.8 42281.35 485.26 1.16% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
FTSE MIB TR EUR 43925.45 - 43925.45 43925.45 582.34 1.34% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۷
FTSE IT Small Cap 23267.74 - 23139.53 23331 204.24 0.89% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰
FTSE Italia All Share 25070.82 - 24916.18 25070.82 325.06 1.31% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰
FTSE MIB 22797.88 - 22653.5 22811.5 302.24 1.34% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Ireland 418.23 - 418.23 418.23 3.81 0.92% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۲:۳۱
ISEQ General 9635.15 - 9602.56 9651.03 95.79 1.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰
ISEQ Overall 6833.41 - 6822.82 6852.43 55.29 0.82% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰
ISEQ 20 Price 1131.26 - 1128.53 1133.61 10.42 0.93% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰
ISEQ Small Capital 2307.75 - 2280.64 2307.75 9.96 0.43% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 1365.9 - 1352.15 1365.9 11.84 0.87% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
OMX Iceland 6 PI ISK 1776.87 - 1754.13 1776.87 20.68 1.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
OMX Iceland Mid Cap PI 84.17 - 83.46 84.17 0.44 0.53% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
OMX Iceland Small Cap PI 254.72 - 252.09 254.72 1.00 0.39% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
ICEX All Share Total Return 666.28 - 659.58 666.28 5.77 0.87% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain All Share 1340.26 - 1340.26 1340.26 0.54 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 50 14193.3 - 14193.3 14193.3 20.03 0.14% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۰۱
Tag Along 18075.5 - 18075.5 18075.5 26.32 0.15% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۰۱
Brazil Index 34807.93 - 34807.93 34807.93 46.47 0.13% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۰۱
Small Cap Index 1700.3 - 1700.3 1700.3 2.39 0.14% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۰۱
Brazil broad-Based 3229.85 - 3229.85 3229.85 4.41 0.14% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۰۱
Mid-Large Cap Index 1603.01 - 1603.01 1603.01 2.18 0.14% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۰۱
Bovespa 84524.58 - 84524.58 84524.58 132.48 0.16% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۰۱

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 100 1175 - 1172.1 1177 9.20 0.79% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
FTSE 250 19733.64 - 19660.01 19748.57 158.88 0.81% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
FTSE 350 4060.72 - 4046.37 4065.59 33.23 0.83% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
FTSE SmallCap 5763.98 - 5696.17 5763.98 68.14 1.20% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰
FTSE All-Share 4012.28 - 3999.05 4016.05 33.38 0.84% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰
FTSE AIM All Share 1038.88 - 1030.02 1038.88 8.75 0.85% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
FTSE TechMARK Focus 4425.91 - 4413.16 4431.68 24.53 0.56% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
FTSE 100 7294.7 - 7272.25 7302.25 59.89 0.83% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۰۱

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL Mid 5336.51 - 5309.23 5336.51 48.75 0.92% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
BEL 20 GR 10349.44 - 10328.8 10385.23 81.62 0.79% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
BEL Small 15563.17 - 15563.17 15671.37 52.99 0.34% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
BEL 20 Net Return 8075.87 - 8059.77 8103.8 63.68 0.79% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
BEL 20 3942.28 - 3934.13 3955.26 31.25 0.80% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 134.8 - 134.11 134.8 0.58 0.43% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
BGTR30 559.39 - 558.53 560.97 0.42 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
BSE SOFIX 696.4 - 692.07 696.4 2.76 0.40% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSE 30 2215.93 2219.56 2215.93 2234.39 14.99 0.68% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
DSE Broad 6002.41 6014.62 6002.41 6056.32 47.78 0.80% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSE Domestic Company 8714.05 - 8714.05 8714.05 3.67 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۰۷
BSE Foreign Company 1573.86 - 1573.86 1573.86 0.16 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۱۳

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 542.29 - 540.54 542.29 9.79 1.81% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۷
Sarajevo 10 609.69 - 609.69 609.69 1.52 0.25% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
Sarajevo 30 1015.02 - 1009.19 1015.02 5.66 0.56% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۲۶

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Karachi 30 21850.58 - 21527.29 21897.66 396.88 1.85% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۷
FTSE Pakistan 1371.02 - 1371.02 1371.02 28.65 2.13% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۲:۳۱
KMI All Shares 21365.18 - 21053.82 21385.74 355.89 1.69% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۷
Karachi All Share 31456.93 - 31042.77 31494 464.25 1.50% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۷
Karachi Meezan 30 72753.38 - 71784.05 72842.56 1173.48 1.64% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۷
Karachi 100 43627.1 - 43077.55 43691.28 684.75 1.59% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۷

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSI All Share GR 3009.71 - 2996.16 3019.48 28.88 0.97% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
PSI 20 5505.43 - 5479.29 5533.79 41.54 0.76% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Peru 155.11 - 155.11 155.11 2.04 1.32% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۲:۳۱
S&P Lima Select 31048.06 - 31006.67 31055.54 23.41 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۱
S&P Peru Select 537.26 - 536.54 537.34 1.45 0.27% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۱
S&P Lima General 20759.16 - 20750.42 20763.35 8.13 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۱
S&P Lima Corporate Gov 215.1 - 215.1 215.31 0.26 0.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹

تانزانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania All Share 2353.11 - 2353.11 2353.11 17.24 0.73% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAI 526.79 - 526.79 530.87 1.53 0.29% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۴
SET 50 1171.83 - 1169.91 1174.02 2.86 0.24% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۴
SET 100 2612.77 - 2608.54 2617.8 8.00 0.31% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۴
FTSE SET Mid Cap 2590.13 - 2588.53 2598.44 6.43 0.25% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۱۳
FTSE SET Shariah 1396.68 - 1394.26 1399.94 3.09 0.22% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۱۳
FTSE SET All-Share 2092.72 - 2090.59 2096.29 5.22 0.25% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۱۳
FTSE SET Large Cap 1956.09 - 1952.04 1957.99 5.10 0.26% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۱۳
FTSE SET Mid Small Cap 2602.79 - 2601.79 2610.08 5.77 0.22% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۱۳
SET 1805.89 - 1803.25 1808.49 5.03 0.28% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۴

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TPEx 141.83 - 141.83 142.83 0.26 0.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۹:۵۶
TPEx 50 176.52 - 176.52 178.51 0.46 0.26% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۹:۵۶
MSCI Taiwan 389.32 - 389.32 389.32 2.95 0.76% ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۲:۲۰
TSEC Taiwan 50 7929.26 - 7926.02 7964.89 63.78 0.81% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۹:۵۶
FTSE TWSE Taiwan MidCap 100 7391.95 - 7391.95 7481.8 2.10 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۹:۵۶
Taiwan Weighted 10421.09 - 10421.09 10469.17 49.34 0.48% ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۹:۵۶

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 30 143419.08 - 142919.69 144431.31 417.56 0.29% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
BIST 50 111570.57 - 111197.84 112325.77 312.19 0.28% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
BIST 100-30 147650.7 - 147295.61 148847.88 59.07 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
BIST All-100 163348.98 - 162683.34 163485.3 733.71 0.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
BIST All Shares 118323.79 - 117936.88 119060.59 312.95 0.27% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
BIST 100 116510.97 - 116183.01 117301.74 285.37 0.25% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲

تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 6572.89 - 6556.23 6580.37 8.79 0.13% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۵۵
Tunindex20 3002.26 - 2991.73 3007.21 7.76 0.26% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۵۵

جاماییکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE Market 288031.78 - 288031.78 288031.78 724.00 0.25% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۳:۰۷
JSE All Jamaican Composite 316131.78 - 316131.78 316131.78 794.60 0.25% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۳:۰۷

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 2288.05 - 2287.61 2291.95 1.02 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۱۹

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PX 1112.34 - 1110.34 1116.03 0.47 0.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
PX-GLOB 1491.3 - 1491.3 1491.3 1.52 0.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۰:۰۷
FTSE Czech Republic 1239.79 - 1239.79 1239.79 0.94 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۲:۳۱
OETOB Czech Traded (CZK) 1403.53 - 1401.08 1409.22 0.29 0.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
OETOB Czech Traded (EUR) 1506.8 - 1504.73 1511.87 0.88 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
OETOB Czech Traded (USD) 1875.74 - 1872.29 1894.28 3.57 0.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SSE 100 5794.4 - 5794.4 5794.4 0.08 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۳۷
S&P/CITIC300 3483.81 - 3483.81 3483.81 28.01 0.81% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۸
Shanghai SE A Share 3350.57 - 3350.57 3350.57 0.33 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۳۷
S&P/CITIC50 3478.4 - 3478.4 3478.4 36.38 1.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۸
Shanghai 3199.16 - 3199.16 3199.16 0.32 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۳۷
SZSE Component 10431.91 - 10328.83 10432.27 69.48 0.67% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۸:۲۶
China A50 13353.5 - 13209.76 13371.46 117.28 0.89% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۸:۰۸

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Copenhagen Mid Cap 496.19 - 491.39 496.28 5.56 1.13% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
OMX Copenhagen Benchmark 1470.93 - 1449.38 1471.94 28.79 2.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
OMX Copenhagen Small Cap 242.17 - 241.78 242.17 0.52 0.22% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
OMX Copenhagen All shares 1345.76 - 1327.42 1346.77 24.19 1.83% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
OMXC20 1005.87 - 990.94 1006.6 20.06 2.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda Share 133.53 - 133.53 133.53 2.48 1.89% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۳۷
Rwanda All Share 133.21 - 133.21 133.21 0.35 0.26% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۳۷

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
RTS 2 1505.07 - 1502.14 1505.44 5.86 0.39% ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ساعت ۱۹:۲۵
MICEX 10 4262.2 - 4251.35 4317.76 60.63 1.42% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
Russian VIX 22.49 - 22.48 22.7 0.47 2.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱
RTS Standard 14724.51 - 14687.89 14918.03 89.24 0.61% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
MICEX 2255.27 - 2250.69 2280.83 10.18 0.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
RTSI 1263.27 - 1257.18 1273.79 1.00 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BET 8328.5 - 8263.4 8328.5 69.53 0.84% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶
Bucharest BET-XT 787.43 - 780.48 787.43 6.52 0.83% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶

زامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LSE EN 700.84 - 700.84 700.84 43.39 6.60% ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ساعت ۹:۵۷
LSE All Share 5570.61 - 5570.61 5570.61 8.02 0.14% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۰۷
LSE Inv 350.98 - 350.98 350.98 0.06 0.02% ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳

زیمباوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zimbabwe Industrial 297.16 - 297.16 297.16 0.32 0.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۰:۰۷
Zimbabwe Mining 26.35 - 26.35 26.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ساعت ۰:۰۰

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TOPIX 1737.37 - 1735.73 1746.61 18.10 1.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۱
JASDAQ 175.14 - 174.33 175.31 2.41 1.40% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۱
JASDAQ 20 5029.71 - 4996.12 5062.52 67.19 1.35% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۱
Topix 100 1098.76 - 1098.61 1105.63 8.88 0.81% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۱
Topix 500 1337.34 - 1336.48 1344.57 13.24 1.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۱
Nikkei 300 342.55 - 342.55 342.55 3.53 1.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۲
Nikkei 500 2138.98 - 2138.98 2138.98 20.36 0.96% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۱
Topix 1000 1634.93 - 1633.57 1643.66 16.79 1.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۱
Nikkei 1000 2053.47 - 2053.47 2053.47 20.59 1.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۲
JPX-Nikkei 400 15393.66 - 15385.97 15476.3 151.22 0.99% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۱
TOPIX Composite 2196.49 - 2194.4 2208.11 22.89 1.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۱
Nikkei JQ Average 3934.15 - 3934.15 3934.15 54.11 1.39% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
Nikkei Volatility 23.48 - 23.48 23.48 1.89 8.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
Nikkei 225 21720.25 - 21558.5 21808 255.27 1.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۲

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 211.47 - 211.47 211.47 0.26 0.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۶:۳۸
BRVM Composite 231.82 - 231.82 231.82 0.81 0.35% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۱

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CSE All-Share 6563.69 - 6559.52 6572.06 10.48 0.16% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۷

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Singapore 355.12 - 355.12 355.12 5.67 1.62% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۲:۳۱
MSCI Singapore 393.49 - 393.49 393.49 6.11 1.58% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۱۹
STI Index 3443.51 - 3424.21 3443.98 40.65 1.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۸:۱۳

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Nordic 40 1574.86 - 1558.74 1574.86 26.44 1.71% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
OMX Stockholm 566.41 - 563.66 566.51 5.45 0.97% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
OMX Stockholm Mid Cap 783.34 - 781.92 784.29 2.32 0.30% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
OMX Stockholm Benchmark 506.44 - 503.96 506.49 4.95 0.99% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
OMX Stockholm Small Cap 761.95 - 757.8 761.95 6.17 0.82% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
OMXS30 1556.93 - 1548.59 1556.93 14.21 0.92% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Swiss Mid Price 2578.58 - 2570.53 2578.86 20.82 0.81% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰
FTSE Switzerland 484.66 - 484.66 484.66 4.46 0.93% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۲:۳۱
Swiss All Share Cumulative Dividend 10246.5 - 10206.5 10246.5 77.72 0.76% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰
SMI 8986.72 - 8947.5 8990.5 68.92 0.77% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۰۱

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inter 10 6617.75 - 6617.75 6617.75 6.04 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۰۱
IPSA Select 5621.67 - 5621.67 5621.67 0.73 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۰۱
IGPA General 28293.23 - 28293.23 28293.23 8.19 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۰۱

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 760.94 - 760.61 762.6 9.48 1.25% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۳۸

عراق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISX Main 60 631.99 - 631.99 631.99 8.79 1.41% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۰۹

عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tadawul All Share 7510.47 - 7459.08 7513.89 90.76 1.22% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۴۹

عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSM 30 5016.25 - 5016.25 5016.82 0.37 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBF 120 4231.68 - 4210.8 4238.1 46.51 1.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
CAC Small 13708.04 - 13630.26 13713.59 110.65 0.81% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
CAC Mid 60 14583.89 - 14488.04 14614.47 196.12 1.36% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
CAC Next 20 11288.17 - 11270.11 11324.81 71.02 0.63% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
CAC Large 60 5839.84 - 5812.19 5848.52 62.45 1.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
CAC All Shares 6436.06 - 6404.64 6445.05 68.95 1.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
CAC Mid & Small 14521.62 - 14427.62 14546.11 182.35 1.27% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
CAC All-Tradable 4167.56 - 4145.34 4173.78 45.55 1.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
CAC 40 5281.58 - 5247.45 5289.9 59.06 1.13% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 590.1 - 586.63 590.1 1.04 0.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۳۲

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Helsinki 9931.46 - 9817.69 9935.55 163.15 1.67% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
OMX Helsinki 25 4133.6 - 4084.94 4134.07 69.75 1.72% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
OMX Helsinki Cap PI 6793.8 - 6715.5 6796.5 112.24 1.68% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
OMX Helsinki Mid Cap 380.47 - 377.29 380.47 4.05 1.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
OMX Helsinki Benchmark 53.82 - 53.17 53.85 0.91 1.72% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
OMX Helsinki Small Cap PI 361.42 - 359.12 361.76 1.25 0.35% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PHS All Shares 5075.6 - 5037.92 5075.6 2.80 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۱۹
FTSE Philippines 737.45 - 737.45 737.45 0.46 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۲:۳۱
PSEi Composite 8612.44 - 8525.94 8612.44 14.33 0.17% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۱۹

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 44.96 - 44.03 44.96 0.52 1.17% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Cyprus Alternative Market 880.48 - 875.33 882.3 2.51 0.29% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
DJ Cyprus Total Market (EUR) 3.430 - 3.410 3.430 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Cyprus Main and Parallel Market 69.91 - 69.09 69.93 0.46 0.66% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 2326.74 - 2308.31 2328.54 9.00 0.39% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵:۲۵

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QE General 9027.71 - 9027.71 9068.85 32.96 0.37% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۷
QE All Shares 2514.61 - 2514.61 2527.49 9.04 0.36% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۷
FTSE NASDAQ Qatar 10 5451.36 - 5451.36 5480.68 20.48 0.38% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۵۵

کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costa Rica Indice Accionario 13497.27 - 13497.27 13497.27 12.76 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۰:۰۷

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 60 913.02 - 913.02 913.93 0.94 0.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
S&P/TSX Equity 15970.67 - 15970.67 15970.67 43.99 0.28% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۲:۰۱
S&P/TSX MidCap 967.91 - 967.91 968.37 1.53 0.16% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
S&P/TSX Venture 830.17 - 827.81 830.17 2.01 0.24% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
S&P/TSX Small Cap 625.33 - 625.33 625.44 1.14 0.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۴۹
S&P/TSX 15490.19 - 15490.19 15499.93 3.90 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۳۱

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KOSDAQ 848.03 - 832.18 848.03 18.64 2.25% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۷:۳۸
KQ 100 1873.03 - 1812.74 1873.03 56.70 3.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۸:۰۲
KRX 100 5048.02 - 5018.86 5053.91 66.96 1.34% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۸:۰۲
KOSPI 50 2115.88 - 2103.87 2122.01 27.56 1.32% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۸:۰۲
KOSPI 100 2389.59 - 2378.25 2395.65 28.54 1.21% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۸:۰۲
KOSPI 200 314.4 - 313.05 315.45 3.53 1.14% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۷:۳۲
FTSE Korea 344.46 - 344.46 344.46 4.89 1.44% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۱۹
KOSPI Large Sized 2353.55 - 2341.04 2358.42 27.87 1.20% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۸:۰۲
KOSPI Small Sized 2145.71 - 2128.17 2146.92 10.07 0.47% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۸:۰۲
KOSPI Medium Sized 2766.28 - 2748.04 2769.52 6.57 0.24% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۸:۰۲
KOSPI 2421.83 - 2408.86 2426.63 26.64 1.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۷:۳۲

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CROBEX 1855.51 - 1852.45 1857.07 1.98 0.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
CROBEX10 1073.11 - 1071.72 1073.14 2.20 0.21% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
COL20 1215.87 - 1215.87 1215.87 4.42 0.36% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۱
COLCAP 1520.71 - 1520.71 1520.71 6.35 0.42% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۱
COLEQTY 1047.35 - 1047.35 1047.35 4.51 0.43% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۰:۰۷
COL General 11726.42 - 11726.42 11726.42 38.30 0.33% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۱
FTSE Colombia 4563.38 - 4563.38 4563.38 7.54 0.17% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۲:۳۱

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 3713.25 - 3713.25 3713.25 9.97 0.27% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۵۵
FTSE NSE Kenya 15 219.73 - 218.9 220.99 0.73 0.33% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
FTSE NSE Kenya 25 228.79 - 227.17 230.6 1.57 0.69% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۷
Nairobi All Share 180.25 - 180.25 180.25 1.59 0.89% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۵۵

کویت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KSX 15 946.6 - 946.6 946.7 0.12 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
Kuwait Main 6771.61 - 6770.64 6771.61 7.33 0.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
Kuwait Parallel Market 928.57 - 927.46 928.57 3.74 0.40% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BDL STOCK IX 98.53 - 98.17 98.53 1.01 1.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
BLOM Stock 1166.78 - 1166.37 1171.27 6.65 0.57% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۴:۱۹
Beirut Stock 106.62 - 106.62 106.62 0.18 0.17% ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۱۷:۲۶

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Riga General 1031.92 - 1023.21 1031.92 7.56 0.74% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۷:۴۹
DJ Latvia Total Market 1569.04 - 1569.04 1569.04 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ ساعت ۰:۰۰

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG 62818.71 - 62569.46 63434.98 259.45 0.41% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶
WIG30 2778.59 - 2765.23 2807.05 11.94 0.43% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶
mWIG40 4829.21 - 4801.7 4848.44 8.72 0.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶
sWIG80 14755.86 - 14732.47 14798 15.51 0.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶
WIG20 2406.96 - 2397.71 2440.52 16.61 0.69% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vilnius SE General 674.29 - 672.98 676.35 1.92 0.29% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۵۵
DJ Lithuania Total Market (EUR) 970.76 - 970.76 970.76 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ ساعت ۰:۰۰

مالاوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malawi Foreign 1762.13 - 1762.13 1762.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Malawi Domestic 15700.84 - 15700.84 15700.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Malawi All Share 19948.97 - 19948.97 19948.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSE 4481.91 - 4481.91 4481.91 4.67 0.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۶:۳۸
DJ Malta Total Market TR 2703.31 - 2703.31 2703.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ ساعت ۰:۰۰

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KLCI 1838.28 - 1838.28 1842.44 3.35 0.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۸:۰۱
Malaysia ACE 6242.56 - 6190.38 6245.54 60.27 0.97% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۸:۰۱
FTSE Malaysia 258.93 - 258.93 258.93 0.49 0.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۲:۳۱
FTSE BM Mid 70 16105.29 - 16034.24 16119.69 104.07 0.65% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۸:۰۱
Malaysia Top 100 12829.58 - 12824.5 12851.76 39.50 0.31% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۸:۰۱

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BUMIX 4211.25 - 4188.06 4285.35 33.37 0.79% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶
FTSE Hungary 3820.64 - 3820.64 3820.64 65.61 1.75% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۲:۳۱
HTX (EUR) 4804.03 - 4775.75 4806.03 71.89 1.52% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۷
HTX (HUF) 9706.85 - 9639.18 9706.85 137.41 1.44% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶
HTX (USD) 5980.29 - 5956.03 6011.44 74.81 1.27% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۷
Budapest SE 39138.87 - 38843.74 39138.87 616.37 1.60% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MADEX 10718.17 - 10690.01 10728.38 43.48 0.41% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
Moroccan All Shares 13161.41 - 13122.24 13165.64 56.49 0.43% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
FTSE CSE Morocco All-Liquid 11193.84 - 11149.73 11227.56 41.47 0.37% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
FTSE CSE Morocco 15 12253.98 - 12226.02 12299.24 21.28 0.17% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EGX 30 14965.93 - 14820.75 14992.51 159.98 1.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۲۵
EGX 70 852.2 - 845.95 853.23 7.38 0.87% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۲۵
EGX 100 2032.61 - 2026.76 2037.8 7.60 0.38% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۲۵
EGX 20 Capped 14882.16 - 14693.62 14911.97 215.86 1.47% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۲۵

مغولستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNE Top 20 21642.79 - 21642.79 21642.79 33.36 0.15% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۳۷

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IMC30 833.06 - 833.06 835.06 1.14 0.14% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۱۳
INMEX 2924.37 - 2923 2936.13 11.49 0.39% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۱۳
IPC CompMx 400.46 - 400.31 402.01 1.51 0.38% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۱۳
IPC 48882.78 - 48865.14 49078.39 198.43 0.41% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۱۳

مونته نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MONEX 10085.62 - 10085.62 10085.62 56.81 0.56% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
MNSE 10 761.13 - 761.13 761.13 5.91 0.78% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 1196.9 - 1196.9 1219.1 15.30 1.28% ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۱۸
NSX Local 600.3 - 598.9 603.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۱۸

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oslo OBX 742.18 - 737.02 742.18 8.18 1.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
OBX Price 454.91 - 452.24 454.91 5.02 1.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
OMX Oslo 20 564.19 - 560.39 564.19 6.02 1.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
OSE Benchmark 809.9 - 805.76 809.9 8.25 1.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
Oslo All Share 903.85 - 899.78 903.85 8.88 0.99% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE 30 1936.68 - 1928.83 1936.68 3.16 0.16% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۷:۳۷
NSE All Share 42638.83 - 42489.82 42638.83 34.43 0.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۷:۳۷

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ New Zealand (USD) 342.29 - 340.75 343.86 3.83 1.13% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
DJ New Zealand 250.12 - 249.09 250.18 2.00 0.81% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMX 810.08 - 806.67 811.95 4.62 0.57% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
Next 150 2986.78 - 2967.03 2989.14 35.99 1.22% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
EuroNext 100 1021 - 1016.3 1022.39 11.50 1.14% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
AEX All Share 794.79 - 792.16 795.79 6.83 0.87% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
AMS Small Cap 1092.67 - 1090.24 1093.95 7.45 0.69% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
AEX Volatility 14.74 - 14.74 16.2 2.33 15.81% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
AEX 532.55 - 530.36 532.83 4.80 0.91% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۲۰

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India VIX 16.3775 - 15.4875 16.715 0.06 0.38% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۴
Nifty 100 10831.35 - 10826.7 10980.25 100.70 0.93% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۴
Nifty 500 9235.6 - 9229.55 9367.55 88.00 0.95% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۴
BSE MidCap 16602.35 - 16560.85 16912.06 200.89 1.21% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
S&P BSE-100 10837.84 - 10822.77 11001.48 99.58 0.92% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
S&P BSE-200 4574.33 - 4566.71 4645.01 43.31 0.95% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
S&P BSE-500 14614.53 - 14588.38 14847.1 141.66 0.97% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
BSE SmallCap 18035.75 - 17976.39 18399.29 222.41 1.23% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Nifty 50 USD 5643.08 - 5643.08 5643.08 72.24 1.28% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۴۳
Nifty Next 50 29501.9 - 29451.25 29916.95 331.85 1.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۴
Nifty Midcap 50 5131.25 - 5126 5227.8 69.15 1.35% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۴
NIFTY Quality 30 2505.15 - 2505.15 2536.1 15.00 0.60% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۴
Nifty 50 Value 20 4736 - 4734.45 4820.55 48.95 1.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۴
NIFTY Free Float Midcap 100 19701.3 - 19672.4 20035.75 226.30 1.15% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۴
NIFTY Free Float Smallcap 100 8356.95 - 8327.75 8485.15 86.70 1.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۴
Nifty 200 5681.4 - 5678.1 5761.15 53.75 0.95% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۴
Nifty 50 10452.3 - 10449.5 10594.95 93.20 0.89% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۴
BSE Sensex 34010.76 - 33963.94 34480.54 286.71 0.84% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE China 50 21968.72 - 21790.6 22045.52 527.87 2.46% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۸:۰۱
Hang Seng CCI 4519.56 - 4490.81 4530.74 79.06 1.78% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۸:۰۱
Hang Seng CEI 12535.51 - 12432.62 12599.39 274.52 2.24% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۸:۰۱
FTSE CHI Hong Kong 13884.33 - 13774.64 13891.14 268.98 1.98% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۸:۰۱
FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong 2194.06 - 2194.02 2194.06 0.03 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
Hang Seng 31115.43 - 30821 31115.43 599.83 1.97% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۳۱

ونزولا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 4505.48 - 4416.11 4534.32 60.87 1.37% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۰۱
Merinvest Composite 4243.45 - 4241.93 4243.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ساعت ۲۰:۰۳

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VN 1059.73 - 1053.68 1060.31 17.94 1.72% ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۱۲:۵۲
HNX 124.31 - 122.61 124.31 2.29 1.88% ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۱۲:۵۲
VN 30 1054.09 - 1045.55 1054.93 19.33 1.87% ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۱۲:۵۲
VN100 987.51 - 979.77 987.81 17.78 1.83% ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۱۲:۵۲
FTSE Vietnam 439.28 - 439.28 439.28 6.67 1.54% ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۱۲:۵۲
FTSE Vietnam All 1120.82 - 1120.82 1120.82 0.34 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۰۹
HNX 30 241.62 - 238.74 242.01 4.59 1.94% ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۱۲:۵۲

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/Athex 20 2171.48 - 2152.59 2175.16 19.21 0.89% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Athens General 822.22 - 820.51 2162.53 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۰۶ ساعت ۰:۰۰
Athens General Composite 846.07 - 839.21 848.69 3.17 0.38% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲