شاخص یاب

شاخص های بورس کلیه کشورها

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Burcap 92704.45 92824.7 91962.38 92999.77 207.23 0.22% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
Merval 31029.86 31089.82 30808.34 31135.49 35.73 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
Bolsa G 1353555 1357415 1341237 1357528 4866.00 0.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
Merval 25 34207.29 34278.16 33947.42 34336.31 57.04 0.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
Merval Argentina 28288.52 28337.91 28088.17 28372.73 21.22 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/JSE Top 40 45485.9 45415.9 45062.1 45485.9 114.10 0.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
South Africa 40 5119.9 5118.9 5071.6 5119.9 12.10 0.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
FTSE South Africa 3201.76 - 3201.76 3201.76 5.07 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۰۴
FTSE/JSE All Share 51744.16 - 51744.16 51744.16 146.06 0.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HDAX 5991.69 6000.38 5928.02 6007.04 39.32 0.66% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
SDAX 9883.56 9882.33 9791.66 9918.48 124.47 1.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
Midcap 22281.45 22297.9 22122.54 22345.8 199.32 0.89% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
TecDAX 2519.83 2524.84 2497.79 2525.15 27.40 1.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
Midcap Market 2558.9 - 2557 2569.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Prime All Share 4433.58 4433.51 4387.62 4444.66 29.92 0.67% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
XETRA DAX Price 10865.77 10883.28 10738.32 10890.79 58.93 0.54% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
Classic All Share 7535.38 7534.72 7483.4 7556.19 69.43 0.92% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
Technology All Share 2901.07 2901.24 2885.87 2912.12 39.61 1.37% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
DAX 10865.77 10867.5 10736.25 10924.7 58.93 0.54% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
Euro Stoxx 50 3092.6 3092.95 3063.35 3112.17 19.57 0.63% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
بیشتر

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P 100 1158.61 1162.17 1158.61 1178.25 14.28 1.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
OTCM ADR 1526.28 1526.26 1526.26 1546.2 17.82 1.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
DJ Utility 755.13 754.81 754.81 761.64 5.25 0.70% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
Nasdaq 100 6660.27 6657.35 6657.35 6769 78.53 1.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
DJ Composite 8036.58 8031.92 8031.92 8146.46 81.79 1.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
NYSE Composite 11780.18 11816.3 11780.18 11936.21 114.20 0.97% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
OTCM QX ADR 30 1240.81 1240.23 1240.23 1255.96 13.22 1.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
DJ Transportation 9585.48 9572.46 9572.46 9674.84 43.00 0.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
NYSE AMEX Composite 2359.83 2367.37 2359.83 2388.31 21.33 0.90% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
Dow 30 24153.54 24167.54 24129.69 24625.39 402.24 1.67% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۳۲
S&P 500 2609.88 2610.43 2606.84 2653.62 36.24 1.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۳۲
Nasdaq 6960.94 6961.83 6960.61 7080.61 100.11 1.44% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۳۲
SmallCap 2000 1419.29 1419.03 1419.03 1437.31 17.47 1.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۳۲
S&P 500 VIX 21.81 21.78 20.34 22.39 1.18 5.72% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۳۲
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATX 5 1448.6 - 1448.6 1448.6 13.64 0.94% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
ATX Prime 1468.3 - 1468.3 1468.3 9.36 0.64% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
FTSE Austria 291.59 - 291.59 291.59 2.91 1.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۰۴
Immobilien ATX EUR 326.82 - 326.82 326.82 2.62 0.80% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
New Europe Blue Chip EUR 1182 - 1182 1182 5.86 0.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
ATX 2911.96 2901.02 2881.74 2911.96 3.43 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amman SE General 1829.2 - 1814.1 1829.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Amman SE AllShare 3619.63 - 3619.63 3619.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
General Madrid 893.45 894.73 885.31 894.73 4.40 0.49% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
IBEX Small Cap 6261.5 6270.7 6247.1 6334.4 87.30 1.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
IBEX Medium Cap 13214.4 13210.4 13193.1 13285.1 131.20 0.99% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
FTSE Latibex   2230.8 2224.4 2207.5 2230.8 11.60 0.52% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
IBEX 35 8886.1 8887.95 8787 8926.3 40.20 0.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 20 3129.9 3139.8 3129.9 3163.6 43.90 1.40% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۹:۰۳
S&P/ASX 50 5500.8 5515.8 5500.8 5549.8 61.00 1.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۹:۰۳
S&P/ASX 100 4612.4 4623.5 4612.4 4650.3 49.10 1.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۹:۰۳
S&P/ASX 300 5556.8 5568.6 5556.8 5599.2 58.50 1.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۹:۰۳
S&P/ASX Midcap 50 6141.9 6144.5 6138.8 6175.8 47.90 0.78% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۹:۰۳
ASX All Ordinaries 5678.8 5689.4 5678.8 5719 56.50 0.99% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۹:۰۳
ASX Small Ordinaries 2510.4 2509.7 2507.7 2521.4 23.90 0.95% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۹:۰۳
S&P/ASX All Australian 50 5456.3 5471.4 5456.3 5505.2 59.80 1.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۹:۰۳
S&P/ASX All Australian 200 5546.2 5558.8 5546.2 5590 58.90 1.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۹:۰۳
S&P/ASX 200 5602 5600.1 5588.6 5656.8 59.60 1.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۸:۴۲
بیشتر

استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tallinn SE General 1192.55 1192.57 1192.55 1202.3 4.61 0.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۳۴
بیشتر

اسلوواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAX 334.99 - 334.99 334.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 797.47 - 797.47 797.47 1.67 0.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

اکوادور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Guayaquil Select 193.97 - 193.97 193.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
Ecuador General Adj 1265.88 - 1265.88 1265.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

امارات متحده عربی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADX General 4861.54 - 4861.54 4861.54 23.97 0.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۳۲
DFM General 2599.05 - 2583.58 2599.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IDX LQ45 986.65 985.84 985.84 988.43 0.57 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
FTSE Indonesia 3395.52 - 3395.52 3395.52 59.22 1.78% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۰۴
IDX Kompas 100 1261.51 1260.73 1260.73 1263.77 2.16 0.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
IDX PEFINDO-25 314.97 315.43 314.97 317.3 3.17 1.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
IDX Composite 6169.84 6165.46 6163.89 6185.11 7.88 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۵
بیشتر

اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFTS 559.23 559.13 557.36 562.48 3.02 0.54% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۰۳
Ukraine UX 1552.79 - 1552.79 1552.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۱۲:۳۵
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 1680.89 - 1680.89 1680.89 32.59 1.94% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 40 1850 1851 1834.8 1852.7 12.70 0.69% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
FTSE IT Mid Cap 34628.05 34626.85 34483.78 34659.21 268.33 0.77% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
FTSE MIB TR EUR 37600.08 - 37600.08 37600.08 274.45 0.73% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
FTSE IT Small Cap 17608.19 17622.49 17557.5 17623.22 67.41 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
FTSE Italia All Share 20740.61 20756.57 20592.04 20772.18 151.22 0.73% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
FTSE MIB 18910.79 18918.5 18736.5 19048.83 138.04 0.73% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Ireland 384.02 - 384.02 384.02 0.03 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۰۴
ISEQ General 8009.72 - 8009.72 8009.72 21.28 0.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
ISEQ Overall 5519.26 5522.34 5427.53 5522.34 17.07 0.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
ISEQ 20 Price 922.31 - 922.31 922.31 1.69 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
ISEQ Small Capital 2053.88 - 2053.88 2053.88 56.21 2.81% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 1245.5 1248.93 1237.94 1248.93 12.69 1.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
OMX Iceland 6 PI ISK 1633.2 1641.57 1633.08 1643.69 11.73 0.72% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
OMX Iceland Mid Cap PI 72.61 72.69 72.04 72.77 1.03 1.44% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
OMX Iceland Small Cap PI 223.71 223.22 219.19 223.71 4.71 2.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
ICEX All Share Total Return 625.52 627.25 621.73 627.25 6.37 1.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain All Share 1319.32 - 1319.32 1319.32 0.90 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۳۲
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 50 14611.27 14668.43 14525.48 14668.43 17.81 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
Tag Along 18676.11 18739.51 18579.56 18739.51 25.81 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
Brazil Index 36366.72 36501.67 36180.59 36501.67 39.06 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
Small Cap Index 1766.43 1771.51 1761.69 1771.51 0.48 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
Brazil broad-Based 3378.64 3390.86 3361.52 3390.86 4.38 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
Mid-Large Cap Index 1679.24 1685.4 1669.87 1685.4 2.54 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
Bovespa 87891.1 87891.64 87114.06 88180.81 55.60 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۳۲
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 100 1108.5 1107.2 1100.9 1111.8 5.60 0.51% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
FTSE 250 17666.91 17670.46 17617.12 17719 151.65 0.86% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
FTSE 350 3782.2 3777.53 3757.58 3792.72 20.16 0.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
FTSE SmallCap 5208.8 5211.25 5204.39 5214.6 20.11 0.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
FTSE All-Share 3732.96 3728.54 3709.67 3743 19.70 0.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
FTSE AIM All Share 887.05 887.55 884.13 887.55 1.83 0.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
FTSE TechMARK Focus 4385.15 4381 4358.92 4395.67 8.33 0.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
FTSE 100 6845.17 6843.22 6789.12 6877.5 32.33 0.47% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۸
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL Mid 4726.11 4719.43 4689.58 4729.29 22.49 0.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
BEL 20 GR 9215.12 9198.18 9106.61 9223.92 46.07 0.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
BEL Small 13202.31 13208.37 13179.67 13266.4 4.81 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
BEL 20 Net Return 7119.86 7106.77 7036.02 7125.57 35.60 0.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
BEL 20 3384.29 3378.1 3341.3 3401.22 16.93 0.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۴۲
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 114.75 - 114.75 114.75 0.32 0.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۳۲
BGTR30 490 - 490 490 0.12 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۳۲
BSE SOFIX 590.47 - 590.47 590.47 2.59 0.44% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSE 30 1843.77 - 1843.08 1844.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
DSE Broad 5251.01 - 5251.01 5269.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSE Foreign Company 1570.3 - 1570.3 1570.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۵:۰۲
BSE Domestic Company 7867.42 - 7867.42 7867.42 0.45 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۳۲
بیشتر

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 566.82 - 566.82 566.82 2.34 0.41% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۳۲
Sarajevo 10 640.92 - 640.92 640.92 4.18 0.66% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۳۲
Sarajevo 30 1140.95 - 1140.95 1140.95 2.69 0.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Karachi 30 18090.05 - 18090.05 18090.05 161.00 0.89% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
FTSE Pakistan 1120.59 - 1120.59 1120.59 9.42 0.84% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۰۴
KMI All Shares 18674.51 - 18674.51 18674.51 183.04 0.98% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۳۲
Karachi All Share 28019.76 - 28019.76 28019.76 164.22 0.59% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
Karachi Meezan 30 64003.84 - 64003.84 64003.84 814.33 1.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۳۲
Karachi 100 38011.63 38307.44 38011.63 38307.44 295.81 0.78% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSI All Share GR 2809.95 2805.98 2798.26 2809.95 7.45 0.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
PSI 20 4803.42 4799.03 4780.32 4823.06 19.64 0.41% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۲۱
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Peru 157.14 - 157.14 157.14 0.61 0.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۰۴
S&P Lima Select 26355.03 26361.92 26355.03 26510.04 159.07 0.60% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
S&P Peru Select 505.49 506.67 505.09 507.9 1.30 0.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
S&P Lima General 19119.47 19144.33 19119.47 19220.95 76.78 0.40% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
S&P Lima Corporate Gov 213.92 214.03 213.92 215.12 1.12 0.52% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
بیشتر

تانزانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania All Share 2074.09 - 2074.09 2074.09 0.19 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۳۲
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAI 384.24 384.78 384.24 390.72 6.20 1.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
SET 50 1071.65 1072.63 1066.95 1076.37 2.55 0.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
SET 100 2361.25 2364.08 2351.84 2373.42 7.95 0.34% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
FTSE SET Mid Cap 2206.51 2211.78 2204.45 2221.37 11.73 0.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
FTSE SET Shariah 1264.38 1267.61 1261.2 1272.2 0.98 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
FTSE SET All-Share 1873.56 1875.41 1868.04 1884.07 8.53 0.46% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
FTSE SET Large Cap 1805.92 1807.3 1800.03 1814.87 7.15 0.40% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
FTSE SET Mid Small Cap 2168.09 2172.34 2166.39 2183.6 12.95 0.60% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
SET 1609.45 1608.1 1603.51 1620.48 5.54 0.34% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۲۲
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TPEx 126.68 126.54 126.12 127.14 0.67 0.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۹:۳۲
TPEx 50 143.28 142.98 142.27 144.08 1.51 1.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۹:۳۲
MSCI Taiwan 358.35 - 358.35 358.35 3.76 1.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
TSEC Taiwan 50 7304.9 7293.38 7275.56 7304.9 70.45 0.96% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۹:۳۲
FTSE TWSE Taiwan MidCap 100 7090.47 7093.44 7076.69 7100.63 70.83 1.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۹:۳۲
Taiwan Weighted 9774.16 9765.19 9723.28 9806.39 84.60 0.87% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۹:۲۵
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 30 113191.7 112729.57 111896.89 113932.24 1003.89 0.89% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
BIST 50 87513.9 87197.4 86608.74 88153.26 832.44 0.95% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
BIST 100-30 106708.9 106433.97 105793.23 107546.04 1324.75 1.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
BIST All-100 118641.03 118482.14 118067.62 120740.34 2387.59 2.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
BIST All Shares 91387.35 91057.51 90459.53 92097.97 950.38 1.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
BIST 100 90528.64 90279.61 89358.74 91169.62 857.88 0.95% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۵۱
بیشتر

تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 7283.2 7273.73 7260.7 7294.51 6.28 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Tunindex20 3260.88 3256.36 3249.77 3266.43 3.22 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
بیشتر

جاماییکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE Market 373607.47 - 373607.47 373607.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
JSE All Jamaican Composite 410056.06 - 410056.06 410056.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 2220.38 2220.42 2218.91 2221.45 2.50 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PX 1028.4 1028.35 1023.55 1029.1 0.77 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
PX-GLOB 1398.59 - 1398.59 1398.59 16.52 1.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۳۲
FTSE Czech Republic 1213.76 - 1213.76 1213.76 3.22 0.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۰۴
OETOB Czech Traded (CZK) 1299.22 - 1299.22 1299.22 2.80 0.22% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
OETOB Czech Traded (EUR) 1370.43 - 1370.43 1370.43 0.56 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
OETOB Czech Traded (USD) 1555.09 - 1555.09 1555.09 3.18 0.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SSE 100 4539.29 4537.23 4537.23 4597.13 87.10 1.92% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
S&P/CITIC50 2825.4 - 2825.4 2825.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
S&P/CITIC300 2767.68 - 2767.68 2767.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Shanghai SE A Share 2716 2717.52 2716 2743.85 42.25 1.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Shanghai 2593.74 2594.79 2593.74 2634.05 40.31 1.55% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۴
SZSE Component 7629.65 7626.42 7626.05 7808.04 178.39 2.34% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۴
China A50 11006.93 11009.51 11006.76 11154.25 147.32 1.34% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۴
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Copenhagen Mid Cap 445.26 444.33 443.25 445.26 1.84 0.41% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۵
OMX Copenhagen Benchmark 1407.13 1404.76 1398.08 1407.13 2.20 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۵
OMX Copenhagen Small Cap 225.84 225.58 225.41 226.85 1.28 0.57% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۵
OMX Copenhagen All shares 1305.48 1303.7 1297.74 1305.48 0.08 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۵
OMXC20 935.84 934.67 930.03 935.84 1.60 0.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۵
بیشتر

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda Share 127.6 - 127.6 127.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۲:۰۳
Rwanda All Share 131.01 - 131.01 131.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۲:۰۳
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MICEX 10 4235.59 4240.24 4222.74 4248.92 25.53 0.60% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Russian VIX 27.05 26.85 23.91 27.05 2.09 8.37% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
RTS Standard 15828.44 15825.14 15761.79 15872.46 88.02 0.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
MICEX 2365.69 2362.75 2351.62 2378.5 12.81 0.54% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۲۱
RTSI 1116.5 1115.6 1112.06 1129.35 12.85 1.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۲۱
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BET 8588.43 - 8588.43 8588.43 20.60 0.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۳۲
Bucharest BET-XT 781.24 - 781.24 781.24 2.98 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

زامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LSE EN 500.55 - 500.55 500.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
LSE Inv 350.98 - 350.98 350.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
LSE All Share 5268.06 - 5268.06 5268.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
بیشتر

زیمباوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zimbabwe Mining 193.19 - 193.19 193.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
Zimbabwe Industrial 515.04 - 515.04 515.04 7.15 1.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۳۲
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TOPIX 1592.16 1594.49 1592.16 1612.44 24.49 1.54% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۰۲
JASDAQ 148.67 148.94 148.67 149.99 1.76 1.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۰۲
JASDAQ 20 4177.11 4187.73 4177.11 4218.21 72.70 1.74% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۰۲
Topix 100 1012.43 1013.94 1012.43 1024.85 14.36 1.42% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۰۲
Topix 500 1229.22 1230.88 1229.22 1245.01 18.63 1.52% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۰۲
Nikkei 300 320.59 - 320.59 320.59 4.75 1.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
Nikkei 500 1981.13 - 1981.13 1981.13 35.26 1.78% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
Topix 1000 1500.15 1502.24 1500.15 1519.34 23.03 1.54% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۰۲
Nikkei 1000 1886.47 - 1886.47 1886.47 29.39 1.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
JPX-Nikkei 400 14102.17 14121.85 14102.17 14288.8 220.25 1.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۰۲
TOPIX Composite 2013 2015.97 2013 2038.63 30.95 1.54% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۰۲
Nikkei JQ Average 3498.98 - 3498.98 3498.98 14.72 0.42% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
Nikkei Volatility 19.59 - 19.59 19.59 1.64 8.37% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
Nikkei 225 21374.83 21359.5 21345.5 21816.19 441.36 2.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۱:۴۷
بیشتر

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 161.28 - 161.28 161.28 1.34 0.83% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۳۲
BRVM Composite 170.24 - 170.24 170.24 0.65 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۳۲
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CSE All-Share 6062.55 6070.19 6056.97 6082.92 2.35 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۵
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Singapore 314.3 - 314.3 314.3 1.54 0.49% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۰۴
MSCI Singapore 348.85 - 348.85 348.85 1.69 0.49% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
STI Index 3077.09 3081 3068.11 3084.09 33.99 1.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۵
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Nordic 40 1455.7 1454.78 1441.15 1458.84 0.31 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
OMX Stockholm 545.09 544.89 541.46 547.1 2.95 0.54% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
OMX Stockholm Mid Cap 782.25 781.76 776.72 782.79 2.40 0.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
OMX Stockholm Benchmark 483.96 483.59 480.77 486.06 2.95 0.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
OMX Stockholm Small Cap 791.63 791.42 786.94 792.61 0.94 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
OMXS30 1471.67 1470.35 1458.7 1481.31 7.08 0.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۵
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Swiss Mid Price 2359.94 - 2359.94 2359.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
FTSE Switzerland 474.02 - 474.02 474.02 2.38 0.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۰۴
Swiss All Share Cumulative Dividend 10339.47 - 10339.47 10339.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
SMI 8723.9 8717.5 8672.5 8820.5 96.60 1.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۵
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inter 10 6271.29 - 6271.29 6280.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۱:۰۴
IPSA Select 5165 5163.68 5146.39 5165 16.82 0.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
IGPA General 26169.38 26163.99 26101.35 26175.95 59.70 0.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 745.55 745.91 745.27 747.22 4.93 0.66% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
بیشتر

عراق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISX Main 60 509.68 - 509.68 509.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
بیشتر

عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tadawul All Share 7914.29 - 7888.93 7925.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۵:۵۶
بیشتر

عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSM 30 4448.11 - 4448.11 4448.11 34.35 0.77% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۳۲
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBF 120 3857.72 3853.58 3831.55 3868.79 34.55 0.90% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
CAC Small 10007.86 9992.6 10005.38 9996.56 156.51 1.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
CAC Mid 60 11914.56 11923.36 11824.03 11935.75 121.84 1.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
CAC Next 20 10731.13 10738.23 10623.47 10758.18 87.36 0.81% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
CAC Large 60 5387.08 5397.74 5351.41 5403.13 47.58 0.88% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
CAC All Shares 5911.53 5921.39 5872.55 5925.98 52.79 0.89% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
CAC Mid & Small 11649.56 11653.93 11574.34 11665.94 129.28 1.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
CAC All-Tradable 3783.63 3779.62 3758.34 3794.23 34.32 0.91% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
Next 150 2377.91 2377.92 2357.71 2381.43 17.59 0.74% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
EuroNext 100 943.28 944.7 935.8 945.8 7.33 0.78% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
CAC 40 4853.7 4844.6 4822.99 4896.92 43.22 0.89% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۶
بیشتر

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 524.71 - 523.86 524.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Helsinki 9046.55 9049.39 8932.51 9066.4 19.57 0.22% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
OMX Helsinki 25 3810.01 3809.26 3758.98 3816.97 3.85 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
OMX Helsinki Cap PI 6210.09 6211.31 6132.6 6222.72 11.78 0.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
OMX Helsinki Mid Cap 297.58 297.38 296.07 297.72 1.60 0.54% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
OMX Helsinki Benchmark 49.57 49.59 48.92 49.69 0.12 0.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
OMX Helsinki Small Cap PI 338.84 338.18 337.54 339.85 0.19 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PHS All Shares 4507.33 - 4507.33 4507.33 12.78 0.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
FTSE Philippines 645.48 - 645.48 645.48 3.53 0.55% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۰۴
PSEi Composite 7524.37 7518.1 7503.18 7559.27 1.45 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۱:۰۶
بیشتر

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 42.71 - 42.71 42.71 0.82 1.92% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
Cyprus Alternative Market 857.37 - 857.37 857.37 0.59 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
Cyprus Main and Parallel Market 64.48 - 64.48 64.48 1.04 1.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
بیشتر

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 2287.86 2281.13 2268.84 2287.86 24.38 1.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QE General 10456.14 - 10370.05 10456.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
QE All Shares 3118.04 - 3089.8 3118.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
FTSE NASDAQ Qatar 10 7069.19 - 7011.87 7069.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costa Rica Indice Accionario 11547.89 - 11547.89 11547.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 60 879.39 882.45 879.39 886.44 6.80 0.77% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
S&P/TSX Equity 15220.63 - 15220.63 15220.63 33.79 0.22% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۳:۰۱
S&P/TSX MidCap 865.23 867.59 863.76 875.87 9.69 1.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
S&P/TSX Venture 558.42 559.15 556.28 559.73 0.10 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
S&P/TSX Small Cap 528.35 529.32 527.84 533 4.87 0.92% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
S&P/TSX 14602.31 14605.92 14602.31 14750.35 128.44 0.88% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۳۲
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KOSDAQ 666.34 666.64 664.87 676.58 15.44 2.32% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
KQ 100 1530.65 - 1530.65 1530.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
KRX 100 4267.47 4265.83 4255.94 4339.42 67.24 1.58% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
KOSPI 50 1744.1 1742.89 1739.13 1773.51 30.19 1.73% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
KOSPI 100 2004.75 - 2004.75 2004.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
KOSPI 200 265.55 265.51 265.25 268.15 3.86 1.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
FTSE Korea 292.49 - 292.49 292.49 1.14 0.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۰۴
KOSPI Large Sized 1979.24 - 1979.24 1979.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
KOSPI Small Sized 1851.36 - 1851.36 1851.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
KOSPI Medium Sized 2385.52 - 2385.52 2385.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
KOSPI 2069.38 2069.02 2061.4 2095.55 26.17 1.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۰۳
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CROBEX 1733.02 - 1733.02 1733.02 16.53 0.96% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۳۲
CROBEX10 1012.27 - 1012.27 1012.27 8.91 0.89% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۳۲
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
COL20 10853.41 10853.75 10853.15 10860.64 0.19 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
COLCAP 1356.52 1356.83 1356.03 1365.35 7.30 0.54% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
COLEQTY 926.08 926.14 925.08 931.3 2.96 0.32% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
COL General 11560.38 11562.8 11538.18 11613.43 47.66 0.41% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
FTSE Colombia 4318.97 - 4318.97 4318.97 38.85 0.90% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۰۴
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 2762.34 - 2762.34 2762.34 1.94 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
FTSE NSE Kenya 15 180 179.42 179.24 180.75 0.07 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۳۴
FTSE NSE Kenya 25 183.41 182.7 182.15 184.19 1.44 0.79% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۳۴
Nairobi All Share 140.9 - 140.9 140.9 0.02 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
بیشتر

کویت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KSX 15 4720.5 - 4720.5 4720.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Kuwait Main 5387.53 - 5387.53 5387.53 0.54 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۳۲
Kuwait Parallel Market 5149.67 - 5149.67 5149.67 1.79 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Stock 962.64 963.22 962.64 963.22 12.03 1.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Beirut Stock 86.39 - 86.39 86.39 1.03 1.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
BDL STOCK IX 67.73 - 65.95 67.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Riga General 963.53 963.69 963.53 974.49 6.72 0.70% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۳۴
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG 58780.55 58792.02 58454.89 58943.46 172.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۵
WIG30 2620.67 2617.94 2600.12 2627.31 7.17 0.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۵
mWIG40 4066.57 4066 4054.83 4076.58 10.02 0.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۵
sWIG80 10808.3 10809.33 10789.51 10853.79 26.24 0.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۵
WIG20 2303.41 2300.9 2283.39 2313.57 7.25 0.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۴
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vilnius SE General 629.66 630.3 629.62 631.74 0.88 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۰۳
بیشتر

مالاوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malawi Foreign 1762.13 - 1762.13 1762.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Malawi Domestic 15700.84 - 15700.84 15700.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Malawi All Share 19948.97 - 19948.97 19948.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰
HAREL TLB SK301 376.87 - 376.87 376.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSE 4432.33 4426.69 4426.69 4432.33 3.49 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KLCI 1661.96 1663.9 1661.96 1671.42 14.04 0.84% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
Malaysia ACE 4390.11 4353.88 4333.49 4459.98 70.64 1.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
FTSE Malaysia 230.66 - 230.66 230.66 1.68 0.73% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۰۴
FTSE BM Mid 70 13193.56 13186.68 13186.19 13250.09 63.80 0.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
Malaysia Top 100 11317.53 11326.33 11317.53 11378.31 86.21 0.76% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BUMIX 3813.09 - 3813.09 3813.09 6.98 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
HTX (EUR) 4511.93 - 4511.93 4511.93 14.02 0.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
HTX (HUF) 9459.72 - 9459.72 9459.72 33.92 0.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
HTX (USD) 5119.92 - 5119.92 5119.92 7.59 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
FTSE Hungary 3863.92 - 3863.92 3863.92 21.95 0.57% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۰۴
Budapest SE 40041.71 39887.22 39887.22 40041.71 154.49 0.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۰۴
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MADEX 9057.12 9163.41 9057.12 9163.41 74.54 0.82% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
FTSE CSE Morocco 15 10028.49 10167.76 10028.49 10167.76 100.02 1.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
Moroccan All Shares 11143.73 11269.63 11143.73 11269.63 93.78 0.84% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
FTSE CSE Morocco All-Liquid 9556.68 9676.55 9556.68 9676.55 75.45 0.79% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EGX 30 12996.9 - 12968.5 12996.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
EGX 70 675.07 - 675.07 675.07 2.02 0.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۳۲
EGX 100 1690.74 - 1690.74 1690.74 11.02 0.66% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۳۲
EGX 20 Capped 13050.14 - 13050.14 13050.14 222.83 1.74% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۳۲
بیشتر

مغولستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNE Top 20 19672.25 - 19672.25 19672.25 222.49 1.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۸:۰۱
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IMC30 725.43 725.37 723.52 729.88 3.88 0.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
INMEX 2482.94 2481.28 2454.95 2482.94 10.14 0.41% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
IPC CompMx 342.98 342.81 340.05 342.98 1.07 0.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
FTSE BIVA Real Time Price 848.48 849.29 844.69 849.29 2.07 0.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
IPC 41616.45 41611.61 41326.07 41742.69 110.97 0.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۳۲
بیشتر

مونته نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MONEX 10762.21 - 10762.21 10762.21 64.49 0.60% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۹:۰۳
MNSE 10 828.97 - 828.97 828.97 7.08 0.85% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۹:۰۳
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 1271.6 - 1271.6 1271.6 37.70 3.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۹:۰۳
NSX Local 618.7 - 618.7 618.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۲:۳۲
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oslo OBX 768.56 768.95 766.59 771.6 6.96 0.91% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
OBX Price 453.41 453.9 452.41 454.78 4.11 0.91% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
OMX Oslo 20 571.64 571.85 569.76 573.63 4.52 0.79% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
OSE Benchmark 830.76 830.79 829.2 833.85 7.91 0.95% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Oslo All Share 939.04 939.3 936.53 941.19 7.82 0.83% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE 30 1376.31 - 1376.31 1376.31 4.91 0.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۳۲
NSE All Share 30568.05 - 30568.05 30568.05 74.30 0.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ New Zealand (USD) 323.15 323.2 322.18 327.81 6.40 1.98% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
NZX 50 8722.51 8718.2 8718.2 8789.77 70.66 0.81% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۸:۳۲
NZX All 1516.56 1515.86 1515.86 1526.82 10.72 0.71% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۸:۳۲
NZX MidCap 4953.54 4951.67 4934.92 4953.54 3.26 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۸:۳۲
NZX SmallCap 15179.03 15168.56 15075.63 15179.03 118.36 0.79% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۸:۳۲
S&P/NZAX All Price 405.06 - 405.06 405.06 1.97 0.49% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۳۲
DJ New Zealand 256.85 256.84 256.76 259.87 3.02 1.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۱۶
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMX 660.66 660.6 652.22 661.76 4.69 0.71% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
AEX All Share 743.9 745.18 736.51 745.78 3.13 0.42% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
AMS Small Cap 896.42 897.6 894.03 899.42 6.76 0.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
AEX Volatility 17.51 18.05 17.51 19.28 0.16 0.91% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۵
AEX 506.53 506.21 500.29 508.27 1.74 0.34% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۶
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India VIX 15.1575 15.18 15.1475 15.55 0.39 2.59% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Nifty 100 11040.3 11042.1 11003.7 11047.55 17.25 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Nifty 200 5712.6 5713.05 5691.3 5716.85 9.90 0.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Nifty 500 9091.3 9091.6 9058 9098.7 14.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
BSE MidCap 15192.84 15189.74 15124.18 15237.26 29.25 0.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
S&P BSE-100 11077.83 11074.13 11045.29 11094.82 15.85 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
S&P BSE-200 4616.35 4615.53 4600.96 4623.55 7.41 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
S&P BSE-500 14412.03 14409.34 14367.16 14435.87 21.19 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
BSE SmallCap 14501.76 14499.64 14463.14 14539.73 4.07 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Nifty 50 USD 5216.25 - 5216.25 5216.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Nifty Next 50 27814.05 27819.35 27683.2 27925.3 93.55 0.34% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Nifty Midcap 50 4792 4790.1 4759.35 4801.2 19.35 0.41% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
NIFTY Quality 30 2705.75 - 2699.9 2717.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty 50 Value 20 5193.55 5193.5 5149.55 5193.55 29.80 0.58% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
NIFTY Free Float Midcap 100 17591.6 17582.1 17472.2 17616.2 52.05 0.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
NIFTY Free Float Smallcap 100 6281.05 6279.25 6246.1 6296.35 2.45 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Nifty 50 10805.45 10806.5 10754.2 10813.05 13.90 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۴
BSE Sensex 35962.93 35952.93 35816.57 36013.81 33.29 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۴
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE China 50 18251.82 18241.3 18241.3 18324.35 336.47 1.84% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Hang Seng CCI 4314.07 4306.59 4306.59 4325.74 65.64 1.52% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
Hang Seng CEI 10359.43 10358.31 10358.31 10402.5 197.42 1.91% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
FTSE CHI Hong Kong 11423.84 11412.24 11412.24 11462.94 185.90 1.63% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong 2088.33 2088.16 2082.99 2089.29 13.87 0.66% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
Hang Seng 26094.79 26037 26030.5 26524.35 429.56 1.65% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۵
بیشتر

ونزولا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 745.22 - 745.22 745.22 9.38 1.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
Merinvest Composite 22286.12 - 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VN 952.04 952.59 952.04 957.74 8.21 0.86% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۱:۳۳
HNX 107.3 - 107.3 107.3 0.38 0.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۳۲
VN 30 928.9 - 928.9 928.9 1.20 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۳۲
VN100 886.15 - 886.15 886.15 1.13 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۳۲
FTSE Vietnam 400.88 - 400.88 400.88 3.35 0.84% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
FTSE Vietnam All 997.34 - 997.34 997.34 8.81 0.88% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
HNX 30 195.56 195.71 195.56 195.71 0.15 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۴
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/Athex 20 1699.55 1694.24 1682.97 1699.55 6.09 0.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Athens General Composite 645.24 643.21 640.1 645.24 3.25 0.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر