شاخص یاب

شاخص های بورس کلیه کشورها

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Burcap 85725.94 - 84964.41 86681.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Merval 28243.97 - 28017.99 28611.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Bolsa G 1291522 - 1283218 1305454 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Merval 25 31106.5 - 30840.97 31494.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Merval Argentina 24809.19 - 24595.24 25066.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/JSE Top 40 45054.1 - 44854.55 45342.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
South Africa 40 5119.6 - 5096.6 5153.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
FTSE South Africa 3148.65 - 3148.65 3148.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HDAX 6235.85 - 6222.89 6303.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
SDAX 10613.3 - 10612.45 10798.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Midcap 23410.66 - 23408.36 23734.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
TecDAX 2550.31 - 2547.36 2590.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Midcap Market 2558.9 - 2557 2569.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Prime All Share 4615.08 - 4606.48 4666.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
XETRA DAX Price 11274.28 - 11243.75 11385.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Classic All Share 7972.36 - 7972.36 8093.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Technology All Share 2942.21 - 2939.51 2985.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
DAX 11274.28 - 11230.88 11524.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۴
Euro Stoxx 50 3142.65 - 3133.65 3190.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۵
بیشتر

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P 100 1210.16 - 1207.57 1231.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
OTCM ADR 1563.99 - 1562.98 1595.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
DJ Utility 735.41 - 734.48 742.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Nasdaq 100 6992.92 - 6958.66 7141.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
DJ Composite 8252.4 - 8244.37 8419.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
NYSE Composite 12160.94 - 12140.61 12374.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
OTCM QX ADR 30 1323.53 - 1320.33 1339.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
DJ Transportation 10116.43 - 10105.81 10435.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
NYSE AMEX Composite 2568.48 - 2567.12 2638.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Dow 30 25191.43 24866.67 24866.67 25191.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ساعت ۲:۳۵
S&P 500 2740.69 2705.97 2705.97 2740.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ساعت ۲:۳۵
Nasdaq 7437.54 7318.1 7318.1 7437.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ساعت ۲:۳۵
SmallCap 2000 1525.63 1511.04 1511.04 1525.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ساعت ۲:۳۵
S&P 500 VIX 20.71 23.05 20.71 23.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ساعت ۲:۳۵
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATX 5 1657.2 - 1657.2 1657.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
ATX Prime 1628.11 - 1628.11 1628.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
FTSE Austria 331.23 - 331.23 331.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
Immobilien ATX EUR 340.9 - 340.9 340.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
New Europe Blue Chip EUR 1186.09 - 1186.09 1186.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
ATX 3123.03 - 3116.12 3228.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۴
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amman SE General 1969.64 - 1964.68 1969.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Amman SE AllShare 3887.86 - 3887.86 3887.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۵:۰۳
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
General Madrid 883.08 - 881.15 887.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
IBEX Small Cap 6305 - 6305 6406 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
IBEX Medium Cap 13677.2 - 13677.2 13875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
FTSE Latibex   2393.3 - 2393.3 2443.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
IBEX 35 8726.1 - 8686 8806.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۴
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 20 3209.7 - 3209.7 3243.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۰۳
S&P/ASX 50 5695.1 - 5695.1 5752.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۰۳
S&P/ASX 100 4805.9 - 4805.9 4851.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۰۳
S&P/ASX 300 5800.9 - 5800.9 5857.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۰۳
S&P/ASX Midcap 50 6651.6 - 6651.3 6692.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۰۳
ASX All Ordinaries 5944.9 - 5944.9 6000.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۰۳
ASX Small Ordinaries 2660.8 - 2660.8 2691.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۰۳
S&P/ASX All Australian 50 5649 - 5649 5705.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۰۳
S&P/ASX All Australian 200 5782.2 - 5782.2 5838.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۰۳
S&P/ASX 200 5846 5847.3 5823.3 5850.4 2.90 0.05% ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ساعت ۲:۵۹
بیشتر

استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tallinn SE General 1210.35 - 1210.35 1223.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۰۳
بیشتر

اسلوواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAX 333.69 - 333.69 333.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 810.74 - 810.74 810.74 1.92 0.24% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
بیشتر

اکوادور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Guayaquil Select 193.97 - 193.97 193.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
Ecuador General Adj 1265.88 - 1265.88 1265.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

امارات متحده عربی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADX General 4956.2 - 4956.2 4956.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
DFM General 2753.07 - 2737.33 2753.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IDX LQ45 910.88 - 910.2 918.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
FTSE Indonesia 3111.69 - 3111.69 3111.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
IDX Kompas 100 1169.56 - 1169.03 1178.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
IDX PEFINDO-25 307.04 - 305.37 307.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
IDX Composite 5797.89 - 5797.89 5847.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFTS 560.19 - 559.53 560.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۳۳
Ukraine UX 1552.79 - 1552.79 1552.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۱۲:۳۵
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 1774 - 1774 1774 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 40 1833.6 - 1829 1843.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
FTSE IT Mid Cap 35363.88 - 35363.88 35936.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
FTSE MIB TR EUR 37642.49 - 37317.48 37642.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
FTSE IT Small Cap 18313.38 - 18313.38 18575.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
FTSE Italia All Share 20699.53 - 20654.34 20835.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
FTSE MIB 18802.47 - 18713.5 18966.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۴
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Ireland 406.07 - 406.07 406.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
ISEQ General 8558.51 - 8558.51 8558.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
ISEQ Overall 5930.36 - 5928.35 5937.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
ISEQ 20 Price 996.7 - 996.7 996.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
ISEQ Small Capital 2351.64 - 2351.64 2351.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 1232.67 - 1232.06 1236.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
OMX Iceland 6 PI ISK 1626.07 - 1622.99 1629.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
OMX Iceland Mid Cap PI 68.96 - 68.95 69.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
OMX Iceland Small Cap PI 235.17 - 235.17 237.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
ICEX All Share Total Return 619.08 - 618.77 620.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain All Share 1322.63 - 1322.63 1322.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۳۳
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 50 14159.52 - 14081.5 14334.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Tag Along 17898.69 - 17799.48 18097.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Brazil Index 34850.52 - 34661.64 35255.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Small Cap Index 1613.62 - 1606.18 1628.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Brazil broad-Based 3229.55 - 3212.26 3265.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Mid-Large Cap Index 1615.29 - 1606.55 1634.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Bovespa 85300.03 84672.94 84672.94 85300.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ساعت ۲:۳۵
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 100 1121.3 - 1119 1129.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
FTSE 250 18352.12 - 18326.29 18578.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
FTSE 350 3856.4 - 3846.01 3882.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
FTSE SmallCap 5457.24 - 5442.64 5522.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
FTSE All-Share 3809.97 - 3799.96 3835.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
FTSE AIM All Share 977.44 - 975.86 991.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
FTSE TechMARK Focus 4264.02 - 4257.82 4318.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
FTSE 100 6955.21 6950.75 6950.75 6955.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ساعت ۲:۳۵
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL Mid 4724.42 - 4724.42 4857.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
BEL 20 GR 9542.74 - 9542.74 9542.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
BEL Small 13567.88 - 13567.88 13989.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
BEL 20 Net Return 7383.29 - 7383.29 7383.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
BEL 20 3444.4 - 3435.6 3514.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 118.98 - 118.98 118.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۳
BGTR30 505.78 - 505.78 505.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۳
BSE SOFIX 608.18 - 608.18 608.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSE 30 1863.96 - 1860.09 1870.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
DSE Broad 5252.67 - 5248.86 5284.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSE Foreign Company 1572.02 - 1572.02 1572.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ساعت ۱:۰۲
BSE Domestic Company 7946.06 - 7946.06 7946.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 545.94 - 545.94 545.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Sarajevo 10 637 - 637 637 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Sarajevo 30 1115.67 - 1115.67 1115.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Karachi 30 18449.25 - 18449.25 18449.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
FTSE Pakistan 1155.45 - 1155.45 1155.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
KMI All Shares 19037.24 - 19037.24 19037.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Karachi All Share 28422.71 - 28422.71 28422.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Karachi Meezan 30 64901.95 - 64901.95 64901.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Karachi 100 38430.27 - 37982.25 38430.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSI All Share GR 2968.03 - 2968.03 2968.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۳
PSI 20 4932.55 - 4932.55 5026.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۴
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Peru 152.95 - 152.95 152.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
S&P Lima Select 25308.03 - 25211.96 25644.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
S&P Peru Select 489.94 - 489.01 493.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
S&P Lima General 18766.86 - 18737.88 18910.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
S&P Lima Corporate Gov 207.28 - 207.08 207.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
بیشتر

تانزانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania All Share 2084.02 - 2084.02 2084.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۳۳
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAI 422.29 - 422.29 422.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۳۳
SET 50 1093.15 - 1093.15 1093.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۳۳
SET 100 2423.67 - 2423.67 2423.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۳۳
FTSE SET Mid Cap 2289.2 - 2289.2 2305.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
FTSE SET Shariah 1325.21 - 1325.21 1330.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
FTSE SET All-Share 1931.17 - 1931.17 1942.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
FTSE SET Large Cap 1848.33 - 1846.22 1856.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
FTSE SET Mid Small Cap 2272.46 - 2272.46 2288.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
SET 1658.56 - 1658.56 1667.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۰۴
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TPEx 116.25 - 116.25 118 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۳۳
TPEx 50 125.4 - 125.4 127.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۳۳
MSCI Taiwan 365.95 - 365.95 365.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۳
TSEC Taiwan 50 7516.23 - 7516.23 7609.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۳۳
FTSE TWSE Taiwan MidCap 100 6866.94 - 6866.94 6941.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۳۳
Taiwan Weighted 9775.2 - 9775.2 9896.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۵
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 30 116209.73 - 115115.57 117160.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
BIST 50 90519.07 - 89719.63 91294.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
BIST 100-30 113149.86 - 112015.12 114195.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
BIST All-100 126147.59 - 124680.84 127037.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
BIST All Shares 94599.42 - 93703.27 95384.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
BIST 100 93468.99 - 92381.38 94382.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۸:۵۱
بیشتر

تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 7438.31 - 7437.11 7500.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۰۳
Tunindex20 3357.41 - 3355.2 3389.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۰۳
بیشتر

جاماییکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE Market 363682.63 - 363682.63 363682.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
JSE All Jamaican Composite 399162.94 - 399162.94 399162.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 2241.9 - 2233.67 2242.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۳۳
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PX 1060.2 - 1060.2 1066.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۸:۳۲
PX-GLOB 1468.89 - 1468.89 1468.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
FTSE Czech Republic 1221.62 - 1221.62 1221.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
OETOB Czech Traded (CZK) 1356.64 - 1356.64 1356.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
OETOB Czech Traded (EUR) 1426.68 - 1426.68 1426.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
OETOB Czech Traded (USD) 1640.11 - 1640.11 1640.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SSE 100 4476.4 - 4452.09 4554.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
S&P/CITIC50 3002.87 - 3002.87 3002.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
S&P/CITIC300 2877.34 - 2877.34 2877.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Shanghai SE A Share 2717.43 - 2707.1 2776.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
Shanghai 2594.83 - 2583.51 2659.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۴
SZSE Component 7574.99 - 7525.84 7767.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۴
China A50 11239.46 - 11183.86 11595.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۴۶
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Copenhagen Mid Cap 448.72 - 448.21 453.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
OMX Copenhagen Benchmark 1342.81 - 1341.53 1358.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
OMX Copenhagen Small Cap 226.96 - 226.56 229.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
OMX Copenhagen All shares 1262.11 - 1261.95 1278.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
OMXC20 886.53 - 886.05 897.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda Share 131.48 - 131.48 131.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Rwanda All Share 131.58 - 131.58 131.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MICEX 10 4134.33 - 4088.66 4145.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Russian VIX 30.19 - 28.69 30.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
RTS Standard 15377.45 - 15311.03 15502.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
MICEX 2305.58 - 2289.41 2321.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۲۱
RTSI 1106.82 - 1103.3 1118.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۲۱
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BET 8615.95 - 8615.95 8615.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۳
Bucharest BET-XT 784.76 - 784.76 784.76 1.06 0.14% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
بیشتر

زامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LSE EN 447.16 - 447.16 447.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
LSE Inv 350.98 - 350.98 350.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
LSE All Share 5250.61 - 5250.61 5250.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
بیشتر

زیمباوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zimbabwe Mining 226.1 - 226.1 226.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۳۳
Zimbabwe Industrial 611.59 - 611.59 611.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۳۳
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TOPIX 1650.72 - 1650.72 1679.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
JASDAQ 160.14 - 160.14 162.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
JASDAQ 20 4518.94 - 4510.46 4649.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
Topix 100 1051.13 - 1051.13 1068.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
Topix 500 1272.13 - 1272.13 1294.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
Nikkei 300 330.28 - 330.28 330.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Nikkei 500 2021.93 - 2021.93 2021.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Topix 1000 1554.03 - 1554.03 1581.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
Nikkei 1000 1954.2 - 1954.2 1954.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
JPX-Nikkei 400 14618.24 - 14618.24 14874.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
TOPIX Composite 2087 - 2087 2123.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
Nikkei JQ Average 3727.68 - 3727.68 3727.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Nikkei Volatility 26.15 - 26.15 26.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Nikkei 225 22010.78 - 22000 22614.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۰۴
بیشتر

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 173.71 - 173.71 173.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۳۳
BRVM Composite 180.74 - 180.74 180.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۳۳
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CSE All-Share 5770.52 - 5762.94 5776.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Singapore 315.34 - 315.34 315.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
MSCI Singapore 347.72 - 347.72 347.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
STI Index 3078.06 - 3062.51 3078.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۴
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Nordic 40 1430.04 - 1424.94 1439.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
OMX Stockholm 554.12 - 552.86 557.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
OMX Stockholm Mid Cap 775.24 - 775.24 788.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
OMX Stockholm Benchmark 493.65 - 491.62 494.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
OMX Stockholm Small Cap 826.18 - 824.09 838.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
OMXS30 1508.88 - 1499.74 1526.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Swiss Mid Price 2406.08 - 2406.08 2406.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
FTSE Switzerland 479.23 - 479.23 479.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
Swiss All Share Cumulative Dividend 10367.91 - 10367.91 10367.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
SMI 8756.5 - 8728.5 8861.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۵
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inter 10 6271.29 - 6271.29 6280.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۱:۰۴
IPSA Select 5070.66 - 5060.29 5097.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
IGPA General 25862.92 - 25817.17 25984.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 736.06 - 734.53 737.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
بیشتر

عراق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISX Main 60 497.08 - 497.08 497.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tadawul All Share 7549.77 - 7515.47 7699.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۰۴
بیشتر

عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSM 30 4454.75 - 4454.75 4454.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۳۳
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBF 120 4049.6 - 4049.6 4049.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۳
CAC Small 11205.65 - 11205.65 11205.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۳
CAC Mid 60 13011.29 - 13011.29 13011.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۳
CAC Next 20 11665.47 - 11665.47 11665.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۳
CAC Large 60 5669.13 - 5669.13 5669.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
CAC All Shares 6190.14 - 6190.14 6190.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۳
CAC Mid & Small 12773.72 - 12773.72 12773.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۳
CAC All-Tradable 3976.33 - 3976.33 3976.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۳
CAC 40 4967.69 - 4955.9 5009.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۶
بیشتر

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 528.13 - 525.06 528.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Helsinki 9065.55 - 9042.73 9172.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
OMX Helsinki 25 3840.11 - 3830.58 3890.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
OMX Helsinki Cap PI 6223.65 - 6208.52 6300.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
OMX Helsinki Mid Cap 303.73 - 302.94 306.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
OMX Helsinki Benchmark 49.73 - 49.59 50.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
OMX Helsinki Small Cap PI 339.11 - 338.73 346.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PHS All Shares 4359.65 - 4359.65 4359.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
FTSE Philippines 625.87 - 625.87 625.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
PSEi Composite 7197.62 - 7168 7255.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۷
بیشتر

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 44.52 - 44.52 44.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Cyprus Alternative Market 860.13 - 860.13 860.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Cyprus Main and Parallel Market 67.4 - 67.4 67.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
بیشتر

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 2202.34 - 2196.96 2221.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QE General 10264.07 - 10233.3 10279.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۳۳
QE All Shares 3023.07 - 3008.65 3023.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۳۳
FTSE NASDAQ Qatar 10 6842.5 - 6809.87 6842.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costa Rica Indice Accionario 12276.28 - 12276.28 12276.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 60 900.21 - 897.77 914.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
S&P/TSX Equity 15917.94 - 15917.94 15917.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۳۳
S&P/TSX MidCap 929.9 - 928.53 951.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
S&P/TSX Venture 638.22 - 637.27 660.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
S&P/TSX Small Cap 582.64 - 581.5 593.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
S&P/TSX 15285.17 15108.85 15108.85 15285.17 20.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ساعت ۲:۳۵
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KOSDAQ 719 - 718.73 738.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
KQ 100 1679.36 - 1679.36 1679.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۳۳
KRX 100 4397.76 - 4377.6 4473.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
KOSPI 50 1819.91 - 1819.91 1819.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
KOSPI 100 2071.22 - 2071.22 2071.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
KOSPI 200 272.54 - 271.57 276.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
FTSE Korea 304.42 - 304.42 304.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
KOSPI Large Sized 2034.05 - 2034.05 2034.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
KOSPI Small Sized 1948.79 - 1948.79 1948.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
KOSPI Medium Sized 2399.97 - 2399.97 2399.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
KOSPI 2106.1 - 2095.54 2161.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CROBEX 1787.16 - 1787.16 1787.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۳
CROBEX10 1041.24 - 1041.24 1041.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۳
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
COL20 11236.09 - 11229.05 11254.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
COLCAP 1423.42 - 1414.67 1440.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
COLEQTY 953.14 - 948.06 962.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
COL General 12356.89 - 12318.71 12485.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
FTSE Colombia 4585.68 - 4585.68 4585.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 2803.01 - 2803.01 2803.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
FTSE NSE Kenya 15 179.04 - 178.18 180.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
FTSE NSE Kenya 25 183.73 - 182.35 185.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Nairobi All Share 146.21 - 146.21 146.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
بیشتر

کویت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KSX 15 4696.96 - 4696.96 4696.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۳۳
Kuwait Main 5146.96 - 5146.96 5146.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۳۳
Kuwait Parallel Market 4986.86 - 4986.86 4986.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
بیشتر

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Stock 978.91 - 978.91 978.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
Beirut Stock 87.13 - 87.13 88.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۳
BDL STOCK IX 69.5 - 69.5 69.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Riga General 941.29 - 937.85 942.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۰۳
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG 56516.23 - 56516.23 56516.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
WIG30 2443.98 - 2443.98 2471.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
mWIG40 3943.55 - 3943.55 3943.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
sWIG80 11177.09 - 11177.09 11177.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
WIG20 2147.81 - 2147.81 2193.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۸:۳۳
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vilnius SE General 664.06 - 663.15 669.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۰۳
بیشتر

مالاوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malawi Foreign 1762.13 - 1762.13 1762.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Malawi Domestic 15700.84 - 15700.84 15700.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Malawi All Share 19948.97 - 19948.97 19948.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSE 4483.01 - 4483.01 4527.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۸:۳۲
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KLCI 1697.6 - 1697.6 1714.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Malaysia ACE 4959.51 - 4936.28 5052.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
FTSE Malaysia 236.54 - 236.54 236.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
FTSE BM Mid 70 13550.57 - 13550.57 13693.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Malaysia Top 100 11574.76 - 11574.76 11691 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BUMIX 3654.1 - 3654.1 3654.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
HTX (EUR) 4218.5 - 4218.5 4218.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
HTX (HUF) 8849.17 - 8849.17 8849.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
HTX (USD) 4849.59 - 4849.59 4849.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
FTSE Hungary 3531.83 - 3531.83 3531.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲:۰۲
Budapest SE 37185.93 - 37185.93 37185.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MADEX 9095.93 - 9047.46 9095.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۸:۳۲
FTSE CSE Morocco 15 10079.62 - 10015.5 10085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۸:۳۲
Moroccan All Shares 11185.45 - 11128.08 11185.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۸:۳۲
FTSE CSE Morocco All-Liquid 9564.45 - 9511.54 9568.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۸:۳۲
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EGX 30 13579.6 - 13526.4 13661.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۰۳
EGX 70 693.46 - 693.46 693.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۳۳
EGX 100 1745.13 - 1745.13 1745.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۳۳
EGX 20 Capped 12922.34 - 12922.34 12922.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۳۳
بیشتر

مغولستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNE Top 20 20231.06 - 20231.06 20231.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۰۳
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IMC30 815.95 - 813 819.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
INMEX 2770.43 - 2753.12 2791.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
IPC CompMx 381.22 - 378.94 383.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
IPC 46449.03 46670.85 46449.03 46670.85 41.55 0.09% ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ساعت ۲:۳۵
بیشتر

مونته نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MONEX 10565.15 - 10565.15 10565.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۰۳
MNSE 10 820.09 - 820.09 820.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۰۳
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 1237.3 - 1237.3 1237.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۸:۳۲
NSX Local 625.4 - 625.4 625.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۸:۳۲
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oslo OBX 804.07 - 804.07 817.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۸:۳۲
OBX Price 496.08 - 496.08 496.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
OMX Oslo 20 595.97 - 595.97 606.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۸:۳۲
OSE Benchmark 863.83 - 863.83 879.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۸:۳۲
Oslo All Share 1028.08 - 1028.08 1028.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE 30 1474.26 - 1474.26 1474.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
NSE All Share 32841.69 - 32841.69 32841.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
بیشتر

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ New Zealand (USD) 311.63 - 310.83 314.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
DJ New Zealand 256.56 256.64 256.48 257.1 0.54 0.21% ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ساعت ۲:۵۹
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMX 742.18 - 742.18 742.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۳
Next 150 2554.08 - 2554.08 2554.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۳
EuroNext 100 986.91 - 986.91 986.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۳
AEX All Share 773.47 - 773.47 773.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۳
AMS Small Cap 947.08 - 947.08 947.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۳
AEX Volatility 16.36 - 16.36 16.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
AEX 510.86 - 509.2 519.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۶
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India VIX 19.0375 - 18.8125 21.015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Nifty 100 10341.55 - 10316.1 10417.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Nifty 200 5339.05 - 5323 5379.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Nifty 500 8489.9 - 8463.9 8555.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
BSE MidCap 13834.5 - 13728.94 13944.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
S&P BSE-100 10380.87 - 10362.47 10459.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
S&P BSE-200 4313.86 - 4303.11 4346.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
S&P BSE-500 13470.5 - 13433.5 13576.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
BSE SmallCap 13637.17 - 13562.41 13776.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Nifty 50 USD 4779.82 - 4779.82 4779.82 52.39 1.10% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Nifty Next 50 25605 - 25499.25 25887.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Nifty Midcap 50 4412.35 - 4374.95 4461.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
NIFTY Quality 30 2705.75 - 2699.9 2717.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty 50 Value 20 4865.8 - 4859.3 4916.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
NIFTY Free Float Midcap 100 16167.5 - 16039.75 16325.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
NIFTY Free Float Smallcap 100 5802.75 - 5761.25 5855.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Nifty 50 10146.8 - 10102.8 10220.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۴
BSE Sensex 33847.23 - 33748.14 34067.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۴
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE China 50 17629.85 - 17568.42 17955.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Hang Seng CCI 4111.38 - 4109.47 4201.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
Hang Seng CEI 10234.9 - 10199.53 10436.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
FTSE CHI Hong Kong 10983.59 - 10972.02 11226.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong 1931.52 - 1931.52 1957.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Hang Seng 25346.55 - 25283.5 26153.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

ونزولا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 390900 - 390900 390900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Merinvest Composite 22286.12 - 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VN 953.51 - 953.51 953.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۳۳
HNX 107.55 - 107.55 107.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۳۳
VN 30 922.75 - 922.75 922.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۳۳
VN100 882.08 - 882.08 882.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE Vietnam 390.09 - 390.09 390.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
FTSE Vietnam All 973.02 - 973.02 973.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
HNX 30 195.76 - 195.76 195.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/Athex 20 1633.43 - 1626.99 1644.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۸:۰۳
Athens General Composite 619.47 - 615.63 623.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۸:۳۲
بیشتر