بورس های جهانی

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Merval 26213.15 - 26213.15 26246.59 36.01 0.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۲۹
Bolsa G 1119217.88 - 1119217.88 1120130.38 928.00 0.08% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۲۹
Burcap 74262.72 - 74262.72 74322.09 60.83 0.08% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۲۹
Merval 25 28448.67 - 28448.67 28486.03 40.23 0.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۲۹
Merval Argentina 25503.77 - 25503.77 25553.95 53.03 0.21% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۲۹

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Africa 40 5863.4 5860.8 5846.6 5888.6 37.70 0.64% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
FTSE South Africa 3611.1 - 3611.1 3611.1 16.90 0.47% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۰۴

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DAX 12987.5 12986 12950 13042 55.53 0.43% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
Euro Stoxx 50 3601.5 3599.5 3594.5 3617 15.99 0.44% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
Classic All Share 8704.39 8703.23 8702.9 8751.7 71.33 0.82% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
Midcap 26073.67 26063.29 26051.5 26208.94 237.03 0.91% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
Midcap Market 2409.12 2408.72 2406.66 2422.06 18.87 0.78% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
Technology All Share 2861.33 2861.3 2859.7 2882.35 17.18 0.60% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
HDAX 7012.84 7010.09 6985.17 7046.56 39.23 0.56% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
Prime All Share 5196.76 5195.28 5178.02 5223.91 30.36 0.58% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
SDAX 11975.57 11980.93 11973.33 12099.39 110.21 0.92% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
TecDAX 2507.94 2507.35 2506.51 2525.75 11.50 0.46% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dow 30 23157.6 - 23097.45 23170.29 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۳۴
S&P 500 2561.26 - 2559.92 2564.18 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۵۵
Nasdaq 6624.22 - 6617.27 6635.02 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۳۱
SmallCap 2000 1506.52 - 1503.2 1510.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۳۱
S&P 500 VIX 11.27 11.33 10.07 11.43 1.18 11.69% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
Nasdaq 100 6114.35 - 6111.55 6127.98 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۳۱
DJ Composite 7880.25 - 7856.56 7888.07 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۳۸
DJ Transportation 9899.67 - 9842.9 9934 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۳۸
DJ Utility 739.62 - 736.69 740.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۳۴
NYSE AMEX Composite 2646.11 - 2645.11 2665.72 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
NYSE Composite 12371.02 - 12349.97 12382.56 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۵۲
OTCM ADR 1762.58 - 1756.45 1762.74 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۳۱
OTCM QX ADR 30 1479.77 - 1475.58 1480.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۳۱
S&P 100 1131.78 - 1131.47 1133.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۵۰

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATX 5 1803.78 1803.93 1803.78 1825.6 18.87 1.05% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
ATX Prime 1696.55 1696.85 1696.55 1711.31 14.70 0.87% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
FTSE Austria 365.22 - 365.22 365.22 3.10 0.86% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۰۴
Immobilien ATX EUR 313.65 313.77 313.5 315.21 2.41 0.77% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
New Europe Blue Chip EUR 1285.94 1286.49 1285.94 1298.04 12.02 0.93% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
ATX 3371.04 3371.9 3371.04 3402.11 32.09 0.95% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amman SE General 2095.31 2094.53 2093.9 2097.81 0.66 0.03% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
Amman SE AllShare 3957.4 - 3957.4 3957.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۱۳

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IBEX 35 10203 10208 10169 10274 70.40 0.69% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
FTSE Latibex   2060.8 - 2032.5 2060.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۲۶
General Madrid 1025.95 1025.8 1025.78 1035.4 9.55 0.93% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
IBEX Medium Cap 15010.3 15024.4 15010.3 15131.1 103.30 0.69% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
IBEX Small Cap 5783.2 5787.9 5783.2 5834.7 68.40 1.18% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 200 5896.13 5896.1 5885.9 5909.7 5.65 0.10% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۸
ASX All Ordinaries 5959.77 5959.8 5951.4 5972.9 4.95 0.08% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۸
ASX Small Ordinaries 2591.84 2591.8 2588 2601.8 3.08 0.12% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۸
S&P/ASX 100 4866.39 4866.4 4859.5 4876.8 4.32 0.09% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۸
S&P/ASX 20 3313.99 3314 3308.4 3322.9 1.01 0.03% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۸
S&P/ASX 300 5850.38 5850.4 5842.3 5863.8 5.37 0.09% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۸
S&P/ASX 50 5809.24 5809.2 5800.9 5823.3 1.14 0.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۸
S&P/ASX All Australian 200 5835.72 5835.7 5827.5 5849.1 5.45 0.09% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۸
S&P/ASX All Australian 50 5747.5 5744.6 5739.2 5761 1.34 0.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۴۳
S&P/ASX Midcap 50 6434.73 6434.7 6415.6 6436.9 34.38 0.54% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۸

استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tallinn SE General 1233.55 1233.75 1233.55 1234.36 1.45 0.12% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۴۹
DJ Estonia Total Market (EUR) 1357.46 - 1357.46 1357.46 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ ساعت ۱۰:۳۱

اسلوواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAX 310.42 - 310.42 310.42 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۱۳
DJ Slovakia Total Market (EUR) 1148.59 - 1148.59 1148.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ساعت ۱۵:۱۹

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 807.56 807.43 807.25 808.81 2.81 0.35% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸

اکوادور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Guayaquil Select 184.7 - 184.7 184.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۱
Ecuador General Adj 1239.87 - 1239.87 1239.87 0.45 0.04% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۴۳

امارات متحده عربی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADX General 4501.58 4502.75 4491.11 4510.94 0.47 0.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
DFM General 3657.08 3656.1 3646.96 3662.44 11.64 0.32% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IDX Composite 5909.95 5910.03 5908.75 5933.57 19.25 0.33% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
FTSE Indonesia 3252.99 - 3252.99 3252.99 21.34 0.66% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۰۴
IDX Kompas 100 1230.65 1231.19 1230.65 1236.86 6.80 0.55% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
IDX PEFINDO-25 346.21 345.79 345.64 348.01 0.02 0.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
IDX LQ45 980.03 980.12 980.03 986.4 7.45 0.76% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳

اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFTS 297.54 - 297.54 297.54 0.16 0.05% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Ukraine UX 1221.89 1225.94 1208.81 1226.05 8.38 0.69% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۹

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 1665 - 1665 1665 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE MIB 22174.5 22179.5 22149.5 22389.5 180.19 0.81% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
FTSE Italia All Share 24541.23 24545.17 24521.56 24781.63 210.82 0.86% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
FTSE IT Mid Cap 42639.48 42629.92 42533.92 43064.08 419.12 0.98% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
FTSE IT Small Cap 25670.71 25680.35 25667.21 25990.23 255.89 1.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
FTSE MIB TR EUR 42852.89 - 42852.89 42852.89 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۴۱
Italy 40 2164.5 2163.5 2162.5 2185.5 17.10 0.79% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISEQ Overall 6718.17 6717.24 6717.24 6772.23 55.41 0.82% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
FTSE Ireland 402.61 - 402.61 402.61 0.42 0.10% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۰۴
ISEQ 20 Price 1101.91 1101.66 1101.66 1111.58 10.22 0.93% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
ISEQ General 9615.9 9615.8 9614.94 9685.54 68.60 0.71% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
ISEQ Small Capital 2370.16 2378.73 2370.16 2386.46 2.52 0.11% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۹

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 1307.15 - 1302.38 1307.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
ICEX All Share Total Return 637.63 - 635.5 637.63 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
OMX Iceland 6 PI ISK 1691.6 - 1681.68 1691.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
OMX Iceland Mid Cap PI 81.03 - 80.93 81.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
OMX Iceland Small Cap PI 263.98 - 263.98 264.53 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain All Share 1278.94 1278.79 1278.38 1283.06 0.48 0.04% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bovespa 76591.09 - 76025.51 76717.95 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Brazil 50 12804.86 - 12710.46 12825.23 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Tag Along 16969.31 - 16822.02 16974.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Brazil broad-Based 2946.94 - 2923.3 2949.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Brazil Index 31720.77 - 31468.53 31753.81 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Mid-Large Cap Index 1451.22 - 1440.2 1453.04 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
Small Cap Index 1651.46 - 1624.91 1651.46 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE 100 7527.5 7525.25 7501.25 7527.5 15.37 0.20% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
FTSE 250 20137.06 20129.33 20107.69 20248.94 122.71 0.61% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
FTSE 350 4181.08 4180.1 4169.89 4185.44 12.69 0.30% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
FTSE AIM All Share 1024.5 1024.14 1023.85 1026.46 2.50 0.24% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
FTSE All-Share 4128.29 4127.36 4116.72 4132.97 12.32 0.30% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
FTSE SmallCap 5824.83 5824.82 5823.67 5841.29 9.60 0.16% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
FTSE TechMARK Focus 4649.68 4644.79 4640.98 4655.35 9.96 0.21% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
UK 100 1213.8 1213.2 1210 1214.1 2.50 0.21% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL 20 4058.48 4059.01 4051.91 4075.36 16.77 0.41% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BEL 20 GR 10596.11 10587.43 10562.67 10637.46 43.07 0.41% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BEL 20 Net Return 8282.7 8275.92 8257.91 8315.03 33.67 0.41% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BEL Mid 4908.73 4908.9 4908.37 4939.39 41.61 0.85% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BEL Small 15875.74 15871.51 15856.67 15887.62 0.99 0.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSE SOFIX 670.21 670.43 670.21 670.92 0.34 0.05% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BGBX40 130.99 131.02 130.95 131.08 0.01 0.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BGTR30 546.83 547.54 546.83 547.79 0.15 0.03% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSE 30 2187.35 2187.51 2180.23 2191.86 9.10 0.42% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
DSE Broad 6041.13 6038.15 6027.81 6058.74 15.86 0.26% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSE Domestic Company 8920.36 - 8920.36 8920.36 0.56 0.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۰۵
BSE Foreign Company 1576.27 - 1576.27 1576.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ساعت ۰:۰۱

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 562.9 - 561.12 563.52 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۰۴
Sarajevo 10 620.69 - 620.69 621.19 0.60 0.10% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
Sarajevo 30 1004.93 1005.39 1004.93 1012.11 7.28 0.72% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Karachi 100 40884.38 40872.06 40826.57 41180.03 150.93 0.37% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
KMI All Shares 20285.37 20281.07 20254.18 20417.34 75.80 0.38% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
FTSE Pakistan 1173.92 - 1173.92 1173.92 0.10 0.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۰۴
Karachi 30 20733.32 20727.26 20718.7 20953.13 9.08 0.04% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
Karachi All Share 29140.27 29138.87 29130.61 29314.97 60.35 0.21% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
Karachi Meezan 30 69340.65 69307.47 69181.38 70016.25 450.20 0.65% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSI 20 5447.9 5446.5 5434.75 5469.97 13.29 0.24% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
PSI All Share GR 2979.57 2979.18 2974.37 2987.17 4.11 0.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P Lima General 19655.27 - 19655.27 19655.27 0.03 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۱
FTSE Peru 144.25 - 144.25 144.25 0.47 0.33% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۰۴
S&P Lima Corporate Gov 200.86 - 200.86 202.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۳۴
S&P Lima Select 31200.64 - 31200.64 31200.64 0.11 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۱
S&P Peru Select 506.87 - 506.86 506.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۲۳

تانزانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania All Share 2177.3 - 2177.3 2177.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۲۹

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SET 1692.04 1691.91 1684.74 1711.62 15.49 0.92% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
FTSE SET All-Share 1964.23 1965.43 1960.85 1995.82 26.20 1.33% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
FTSE SET Large Cap 1798.91 1795.71 1795.29 1827.86 25.40 1.41% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
FTSE SET Mid Cap 2538.55 2538.89 2531.98 2576.43 24.33 0.96% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
FTSE SET Mid Small Cap 2561.16 2562.11 2555.51 2599.67 25.54 1.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
FTSE SET Shariah 1328.46 1329.17 1327.62 1352.12 19.44 1.46% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
MAI 566.56 566.47 564.52 572.69 0.80 0.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
SET 100 2431.48 2431.64 2425.49 2462.21 26.44 1.09% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
SET 50 1080.4 1080.3 1077.65 1093.93 12.15 1.12% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan Weighted 10760.29 10776.39 10760.21 10793.93 40.01 0.37% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۲۵
FTSE TWSE Taiwan MidCap 100 7674.36 7679.66 7647.56 7684.46 42.68 0.56% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۰۱
MSCI Taiwan 404.04 - 404.04 404.04 0.23 0.06% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۱۷
TSEC Taiwan 50 8232.77 8247.87 8232.77 8268.55 30.51 0.37% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۰۱
TPEx 50 178.78 178.86 177.35 179.03 2.79 1.59% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۲۵
TPEx 144.87 144.82 143.95 144.87 1.60 1.12% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۲۵

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 100 107799.4 107837.14 107404.02 107978.13 873.01 0.82% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BIST 100-30 139439.59 139426.19 138983.31 139580.55 888.64 0.64% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BIST 30 132170.59 132227.94 131618.97 132337.06 1143.37 0.87% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BIST 50 103295.77 103339.08 102871.22 103426.78 861.88 0.84% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BIST All Shares 108920.84 108962.97 108493.69 109024.54 897.75 0.83% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BIST All-100 142590.59 142713.11 141911.19 142713.11 1146.37 0.81% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸

تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 6079.78 - 6068.89 6093.22 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۴۳
Tunindex20 2708.1 - 2701.16 2715.22 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۴۳

جاماییکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE Market 277280.22 - 275610.22 277280.22 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۰۲
JSE All Jamaican Composite 304331.28 - 302498.31 304331.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۰۲

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 2206.31 - 2205.81 2210.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۱۳

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PX 1055.21 1054.5 1053.48 1057.24 1.38 0.13% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
FTSE Czech Republic 1174.18 - 1174.18 1174.18 6.49 0.55% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۰۴
OETOB Czech Traded (CZK) 1337.19 1336.28 1334.88 1340.1 1.19 0.09% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
OETOB Czech Traded (EUR) 1413.93 1413.74 1412.92 1418.44 0.67 0.05% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
OETOB Czech Traded (USD) 1667.39 1666.88 1664.23 1675.23 3.07 0.18% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
PX-GLOB 1382.55 - 1382.55 1382.55 1.70 0.12% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۰۵

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Shanghai 3370.17 3370.1 3360.74 3381.78 11.62 0.34% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۴۶
China A50 12472.65 12470.69 12436.18 12484.62 11.04 0.09% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
SZSE Component 11189.55 11190.19 11183.67 11290.21 93.20 0.83% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۴۶
S&P/CITIC300 3342.03 - 3342.03 3342.03 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ساعت ۱۱:۴۰
S&P/CITIC50 3072.16 - 3072.16 3072.16 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ساعت ۱۱:۴۰
Shanghai SE A Share 3529.49 3529.42 3518.93 3541.62 12.15 0.34% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۴۶
SSE 100 6269.01 6269.57 6264.29 6311.55 38.08 0.61% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۴۶

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMXC20 1044.12 1044.17 1041.56 1055.35 0.70 0.07% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
OMX Copenhagen All shares 1387.05 1387.11 1385.08 1398.08 1.72 0.12% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
OMX Copenhagen Benchmark 1518.62 1518.69 1516.12 1531.79 0.03 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
OMX Copenhagen Mid Cap 491.06 491.04 490.91 494.49 3.12 0.64% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
OMX Copenhagen Small Cap 248.25 248.16 248.16 249.33 0.67 0.27% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda All Share 132.6 - 132.6 132.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Rwanda Share 129.18 - 129.18 129.18 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MICEX 2081.1 2079.68 2079.66 2098.52 13.30 0.64% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
RTSI 1138.4 1138.53 1135.59 1150.78 9.39 0.82% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
MICEX 10 4405.75 4403.75 4399.01 4448.42 25.43 0.58% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
RTS 2 1634.07 1633.63 1631.45 1653 11.62 0.71% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
RTS Standard 13453.39 13454.03 13432.04 13557.9 71.45 0.53% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
Russian VIX 15.82 15.87 14.9 16.56 0.41 2.59% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BET 8027.75 8029.7 8026.51 8067.44 25.60 0.32% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
Bucharest BET-XT 744.88 745.05 744.76 749.04 3.01 0.40% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸

زامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LSE All Share 4992.79 - 4890.63 4992.79 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۷:۱۹
LSE EN 480.36 - 480.36 483.65 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۲
LSE Inv 348.25 - 348.25 348.25 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۰۳

زلاندنو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ New Zealand 249.26 249.3 249 249.44 0.20 0.08% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
DJ New Zealand (USD) 324.11 324.07 324.07 330.47 4.69 1.45% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸

زیمباوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zimbabwe Industrial 517.02 - 517.02 517.02 4.35 0.85% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۰۵
Zimbabwe Mining 26.35 - 26.35 26.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ساعت ۱۲:۰۷

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nikkei 225 21448.52 21469 21390.5 21516.5 85.47 0.40% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
JASDAQ 160.93 160.87 160.84 161.32 0.27 0.17% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۵۲
JASDAQ 20 5288.46 5286.16 5282.09 5324.65 39.18 0.74% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۵۲
JPX-Nikkei 400 15329.29 15314.54 15290.11 15359.67 58.14 0.38% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۵۲
Nikkei 1000 2043.27 - 2043.27 2043.27 6.97 0.34% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Nikkei 300 341.74 - 341.74 341.74 1.23 0.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Nikkei 500 2070.21 - 2070.21 2070.21 0.03 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Nikkei JQ Average 3617.97 - 3617.97 3617.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Nikkei Volatility 15.04 - 15.04 15.04 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
TOPIX 1730.04 1728.36 1726.04 1733.68 5.40 0.31% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۵۲
Topix 100 1092.33 1091.16 1089.43 1094.43 4.83 0.44% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۵۲
Topix 1000 1627.44 1625.88 1623.6 1630.83 5.44 0.34% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۵۲
Topix 500 1332.54 1331.22 1329.26 1335.25 4.75 0.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۵۲
TOPIX Composite 2187.18 2185.05 2182.13 2191.78 6.82 0.31% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۵۲

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 211.15 - 211.15 211.15 0.97 0.46% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۳۲
BRVM Composite 234.18 - 234.18 234.18 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CSE All-Share 6558.48 6557.02 6553.82 6572.54 13.57 0.21% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
STI Index 3329.11 3328.34 3327.92 3352.7 0.08 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
FTSE Singapore 331.66 - 331.66 331.66 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۴۶
MSCI Singapore 370.49 - 370.49 370.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲:۱۶

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMXS30 1642.5 1642.83 1637.16 1645.79 2.23 0.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
OMX Nordic 40 1641.56 1641.46 1637.56 1649.42 3.27 0.20% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
OMX Stockholm 586.57 586.46 585.2 588.46 1.29 0.22% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
OMX Stockholm Benchmark 522.77 522.69 521.28 524.35 1.02 0.20% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
OMX Stockholm Mid Cap 790.5 790.36 789.9 794.52 2.95 0.37% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
OMX Stockholm Small Cap 808.19 808.16 808.16 811.14 2.81 0.35% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SMI 9281.5 9276.5 9261.5 9298.5 28.11 0.30% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
FTSE Switzerland 500.9 - 500.9 500.9 2.24 0.45% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۰۴
Swiss All Share Cumulative Dividend 10476.9 10471.9 10466.76 10510.62 47.01 0.45% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
Swiss Mid Price 2488.5 2487.67 2487.12 2502.15 14.75 0.59% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IPSA Select 5517.97 - 5483.3 5520.57 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۷
IGPA General 27649.69 - 27537.81 27661.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۷
Inter 10 6613.56 - 6592.87 6619.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۷

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 728.34 727.69 726.84 728.34 1.82 0.25% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۹

عراق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISX Main 60 575.57 - 575.57 575.57 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۴۹

عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tadawul All Share 6975.19 6980.55 6959.38 6981.37 33.41 0.48% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸

عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSM 30 5072.71 5072.76 5072.71 5092.49 17.44 0.34% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CAC All Shares 6444.21 6442.57 6435.68 6468.98 35.31 0.55% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
CAC All-Tradable 4211.49 4210.16 4204.17 4227.26 22.12 0.53% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
CAC Large 60 5915.69 5913.81 5903.25 5935.43 28.83 0.49% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
CAC Mid & Small 14432.63 14428.23 14428.23 14536.93 115.06 0.80% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
CAC Mid 60 14534.97 14530.09 14530.09 14641.07 117.00 0.80% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
CAC Next 20 11274.95 11274.47 11264.47 11330.16 75.56 0.67% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
CAC Small 13416.97 13414.85 13414.85 13509.33 102.04 0.76% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
SBF 120 4279.06 4277.69 4271.24 4294.82 22.26 0.52% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
CAC 40 5366.25 5365.3 5354.5 5376.8 17.56 0.33% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 578.37 578.74 577.85 580.4 0.01 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Helsinki 25 4048.72 4047.45 4039.21 4060.76 4.28 0.11% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
OMX Helsinki 9807.19 9806.21 9790.87 9841.64 15.27 0.16% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
OMX Helsinki Benchmark 53.47 53.46 53.37 53.66 0.09 0.17% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
OMX Helsinki Cap PI 6677.3 6676.64 6665.88 6699.53 10.05 0.15% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
OMX Helsinki Mid Cap 379.02 378.95 378.85 380.63 1.20 0.32% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
OMX Helsinki Small Cap PI 376.62 376.66 376.19 377.26 0.14 0.04% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSEi Composite 8487.37 8455.56 8380.2 8487.37 55.64 0.66% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۸
FTSE Philippines 721.72 - 721.72 721.72 5.40 0.75% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۰۴
PHS All Shares 4950.47 4935.32 4903.12 4950.47 26.01 0.53% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۸

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 46.6 46.48 46.48 46.7 0.05 0.11% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
Cyprus Alternative Market 931.91 - 931.23 931.91 1.90 0.20% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Cyprus Main and Parallel Market 74.18 74.04 74 74.22 0.08 0.11% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
DJ Cyprus Total Market (EUR) 3.430 - 3.410 3.430 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ ساعت ۰:۰۰

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 2034.31 2031.09 2031.09 2048.34 12.80 0.63% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QE General 8149.1 8154.74 8143.82 8182.54 4.99 0.06% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
FTSE NASDAQ Qatar 10 5049.25 5051.12 5049.25 5069.44 7.82 0.16% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۹
QE All Shares 2285.27 2286.75 2283.89 2291.99 3.22 0.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸

کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costa Rica Indice Accionario 14672.59 - 14672.59 14672.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۰۲

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 15782.16 - 15782.16 15857.86 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۴۶
S&P/TSX 60 931.94 - 931.94 936.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۵۰
S&P/TSX MidCap 990.62 - 990.59 994.53 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۵۰
S&P/TSX Small Cap 635.17 - 635.12 637.94 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۵۰
S&P/TSX Equity 16318.71 - 16318.71 16318.71 39.09 0.24% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۳۱
S&P/TSX Venture 784.69 - 783.62 790.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۵۰

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KOSPI 2473.06 2473.05 2469.26 2489.87 9.85 0.40% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۷
KOSPI 50 2213.31 2216.68 2212.82 2235.7 18.14 0.82% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۲۲
FTSE Korea 354.31 - 354.31 354.31 0.09 0.03% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۰۴
KOSDAQ 667.1 667.05 664.34 671 1.32 0.20% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۷
KQ 100 1468.26 1471.05 1468.26 1491.7 15.48 1.05% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۲۲
KOSPI 100 2492.66 2496.07 2491.78 2514.35 16.35 0.66% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۲۲
KOSPI 200 326.47 326.87 326.3 329.31 1.93 0.59% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۱
KOSPI Large Sized 2445.23 2448.42 2441.95 2465.39 12.57 0.51% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۲۲
KOSPI Medium Sized 2612.05 2611.08 2596.39 2614.01 8.85 0.34% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۲۲
KOSPI Small Sized 1970.6 1970.35 1959.48 1970.9 9.31 0.47% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۲۵
KRX 100 5125.85 5133.6 5124.98 5174.1 33.89 0.66% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۲۲

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CROBEX 1852.16 1852.36 1850.55 1854.45 1.90 0.10% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
CROBEX10 1089.52 1089.51 1088.92 1092.25 2.71 0.25% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۹

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
COLCAP 1478.76 - 1477.71 1482.62 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۵۲
COL General 11012.49 - 11003.4 11038.94 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۵۲
COL20 1161.52 - 1160.2 1164.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۵۲
COLEQTY 1015.87 - 1015.12 1018.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۵۲
FTSE Colombia 4386.57 - 4386.57 4386.57 9.65 0.22% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۰۴

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 3591.62 - 3591.62 3591.62 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
FTSE NSE Kenya 15 192.66 192.71 191.54 193.63 0.66 0.34% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
FTSE NSE Kenya 25 198.06 198.07 197.19 199.07 0.17 0.09% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
Nairobi All Share 156.66 - 156.66 156.66 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴

کویت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kuwait Main 6608.01 6607.05 6605.6 6631.16 10.65 0.16% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
KSX 15 1007.3 1006.92 1006.51 1008.85 1.07 0.11% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
Kuwait Parallel Market 1108.72 1110.34 1108.72 1122.3 20.80 1.88% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Stock 1151.04 1150.58 1145.38 1151.04 3.55 0.31% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
BDL STOCK IX 87.23 - 87.23 87.23 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Beirut Stock 105.29 - 105.27 105.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۲۳

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Riga General 1019.65 1019.81 1019.59 1022.34 2.84 0.28% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۱
DJ Latvia Total Market 1569.04 - 1569.04 1569.04 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ ساعت ۱۰:۳۱

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG20 2478.06 2477.48 2476.94 2500.75 24.28 0.98% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
WIG30 2848.46 2847.65 2847.65 2873.14 20.64 0.72% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
mWIG40 4838.4 4834.74 4834.74 4862.53 8.40 0.17% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
sWIG80 14508.34 14501.09 14501.09 14552.06 85.24 0.59% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
WIG 64023.94 64029.32 64023.94 64458.21 450.50 0.70% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vilnius SE General 657.09 657.17 656.19 658.52 3.21 0.49% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
DJ Lithuania Total Market (EUR) 970.76 - 970.76 970.76 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ ساعت ۱۰:۳۱

مالاوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malawi Domestic 15700.84 - 15700.84 15700.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۱۳:۳۱
Malawi All Share 19948.97 - 19948.97 19948.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۱۳:۳۱
Malawi Foreign 1762.13 - 1762.13 1762.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۱

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ Malta Total Market TR 2703.31 - 2703.31 2703.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ ساعت ۱۰:۳۱
MSE 4686.12 - 4686.12 4686.12 2.87 0.06% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۳۲

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KLCI 1743.99 1745.68 1742.12 1749.31 5.00 0.29% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
Malaysia ACE 6956.36 6956.11 6949.08 7041.7 29.58 0.43% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
FTSE BM Mid 70 15274.47 15303.92 15273.3 15341.63 6.59 0.04% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
Malaysia Top 100 12172.47 12187.23 12163.21 12212.54 27.44 0.23% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
FTSE Malaysia 249.1 - 249.1 249.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۴۶

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Budapest SE 38941.2 38928.16 38901.57 39110.27 140.57 0.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BUMIX 3189.06 3189.65 3189.06 3214.44 15.92 0.50% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
FTSE Hungary 3792.98 - 3792.98 3792.98 24.33 0.65% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۰۴
HTX (EUR) 4786.14 4782.72 4781.47 4806.37 22.72 0.47% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
HTX (HUF) 9577.12 9577.23 9572.4 9614.3 30.00 0.31% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
HTX (USD) 5641.86 5639 5633.9 5680.95 21.30 0.38% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Moroccan All Shares 12363.59 12363 12362.12 12363.59 33.65 0.27% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
FTSE CSE Morocco 15 11717.94 11720.41 11690.44 11720.41 28.36 0.24% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
FTSE CSE Morocco All-Liquid 10547.76 10550.56 10536.59 10550.56 32.88 0.31% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
MADEX 10085.54 10085.02 10084.24 10085.54 29.79 0.30% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EGX 30 13714.97 13700.71 13605.19 13714.97 124.82 0.92% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
EGX 100 1753.56 1753.76 1753.56 1766.52 9.85 0.56% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
EGX 20 Capped 12914.13 12908.16 12786.57 12914.13 139.49 1.09% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
EGX 70 787.81 788.17 787.81 798.11 9.99 1.27% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸

مغولستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNE Top 20 20938 - 20938 20938 28.83 0.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IPC 49938.98 - 49938.98 49938.98 28.22 0.06% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۰۵
IMC30 848.87 - 848.87 848.87 0.96 0.11% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۰۵
INMEX 2990.13 - 2990.13 2990.13 1.67 0.06% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۰۵
IPC CompMx 407.62 - 407.62 407.62 0.23 0.06% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۰۵

مونته نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNSE 10 832.75 - 832.75 832.75 2.98 0.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۳۵
MONEX 10808.22 - 10808.22 10808.22 28.24 0.26% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۳۵

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 1177.6 1177.1 1177.1 1177.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
NSX Local 592.6 592.3 592.3 592.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OSE Benchmark 788.16 787.8 787.8 792.01 0.08 0.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
Oslo OBX 721.01 721.07 719.48 724.4 0.89 0.12% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
OBX Price 447.3 447.03 447.01 449.74 0.05 0.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
OMX Oslo 20 551.6 551.65 550.03 554.01 0.76 0.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
Oslo All Share 866.57 866.14 866.14 870.91 1.00 0.12% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE 30 1680.57 - 1679.7 1684.07 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۳۲
NSE All Share 36641.52 - 36634.68 36700.43 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۳۲

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AEX All Share 818.92 818.78 818.1 822.16 5.09 0.62% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
AEX Volatility 10.42 - 10.42 10.42 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۵۸
AMS Small Cap 1045.48 1044.7 1044.7 1049.33 3.87 0.37% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
AMX 826.65 826.51 826.51 833.38 7.66 0.93% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
EuroNext 100 1047.74 1047.28 1045.71 1051.3 6.25 0.60% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
Next 150 2976.77 2976.1 2976.1 2998.66 24.40 0.82% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
AEX 543.63 544.08 543.63 546.65 4.05 0.74% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nifty 50 10210.85 - 10179.75 10233.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۲
BSE Sensex 32584.35 - 32465.5 32653.76 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۵۳
India VIX 11.54 - 11.1425 11.655 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Nifty 100 10582.35 - 10550.85 10607.65 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Nifty 200 5544.15 - 5528 5556.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Nifty 50 USD 5433.65 - 5433.65 5433.65 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۵
Nifty 50 Value 20 4384.75 - 4371.45 4396.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Nifty 500 8984.65 - 8960.65 9004.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
NIFTY Free Float Midcap 100 18867.5 - 18814.55 18911.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
NIFTY Free Float Smallcap 100 8079.3 - 8056.05 8090 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Nifty Midcap 50 4920.9 - 4907.4 4934.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Nifty Next 50 28740.2 - 28625.5 28814.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
NIFTY Quality 30 2404.05 - 2399.3 2415.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
BSE MidCap 16115.98 - 16081.55 16157.51 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۵۳
BSE SmallCap 17063.39 - 17051.76 17105.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۵۳
S&P BSE-100 10612.71 - 10577.58 10640.98 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۵۳
S&P BSE-200 4467.34 - 4453.52 4478.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۵۳
S&P BSE-500 14221.15 - 14179.53 14256.14 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۵۳

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hang Seng 28174.5 28194 28174.5 28765 537.26 1.91% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۷
FTSE CHI Hong Kong 12605.4 12623.19 12605.4 12897.55 254.18 2.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۴۶
FTSE China 50 19938.85 19988.81 19938.85 20519.2 497.27 2.49% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۴۶
FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong 2205.44 2205.18 2205.18 2244.97 39.75 1.80% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۴۶
Hang Seng CCI 4334.35 4335.95 4329.74 4419.04 68.02 1.57% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۵۸
Hang Seng CEI 11357.45 11377.57 11357.45 11687.04 264.50 2.33% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۵۵

ونزولا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 559.96 - 559.96 563.23 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۲۸
Merinvest Composite 1824.26 - 1824.26 1824.26 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VN 30 817.39 817.53 815.65 821.01 0.55 0.07% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۷
FTSE Vietnam 324.33 - 324.33 324.33 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
FTSE Vietnam All 868.06 - 868.06 868.06 0.98 0.11% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۶
HNX 109.08 109.02 108.89 109.71 0.35 0.32% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۷
VN 828.93 828.58 825.74 831.4 1.21 0.15% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۷
VN100 793.67 793.83 792.32 796.7 0.12 0.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۷
HNX 30 201.14 201.07 200.77 202.99 0.43 0.21% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۷

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Athens General Composite 749.33 749.94 749.33 757.03 8.16 1.09% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
Athens General 822.22 - 820.51 2162.53 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۰۶ ساعت ۱۸:۱۴
FTSE/Athex 20 1980.05 1981.26 1980.05 2000.12 22.57 1.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸