شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص های بورس کلیه کشورها

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Burcap 98469.12 - 98278.5 98469.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۹:۳۴
Merval 33421.12 - 33421.12 33421.12 68.42 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Bolsa G 1445577 - 1445577 1445577 1353.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Merval 25 37176.02 - 37070.47 37176.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۹:۳۴
Merval Argentina 29110.25 - 29110.25 29110.25 69.45 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۰:۳۱
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/JSE Top 40 50971.63 - 50594.8 50971.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
South Africa 40 5733.9 - 5694.2 5735 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
FTSE South Africa 3513.21 - 3513.21 3513.21 14.54 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۳۱
FTSE/JSE All Share 57313.44 - 56973.27 57328.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HDAX 7323.44 - 7284.04 7334.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
SDAX 11933.02 - 11864.49 11938.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
Midcap 27215.3 - 27094.27 27262.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
TecDAX 3005.29 - 2986.44 3008.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
Midcap Market 2558.9 - 2557 2569.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Prime All Share 5395.39 - 5367.46 5403.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
XETRA DAX Price 13158.14 - 13084.86 13177.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
Classic All Share 9279.35 - 9244.12 9293.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
Technology All Share 3614.88 - 3599.92 3621.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
DAX 13158.14 - 13089.91 13173.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Euro Stoxx 50 3683.88 - 3667.35 3686.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
بیشتر

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P 100 1382.01 1379.87 1379.87 1382.01 1.03 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
OTCM ADR 1653.49 - 1653.49 1653.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱:۰۱
DJ Utility 855.01 855.57 855.01 855.57 0.40 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Nasdaq 100 8283.75 8280.41 8280.41 8283.75 13.26 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
DJ Composite 9161.17 9165.72 9161.17 9165.72 7.86 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
NYSE Composite 13419.3 13412.13 13412.13 13419.3 0.22 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
OTCM QX ADR 30 1370.92 - 1370.66 1370.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱:۰۱
DJ Transportation 10695.04 10701.47 10695.04 10701.47 4.18 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
NYSE AMEX Composite 2429.72 - 2429.72 2429.72 0.06 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۳۱
Dow 30 27821.09 27825.37 27821.09 27825.37 32.60 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
S&P 500 3108.46 3108.7 3108.46 3108.7 3.56 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Nasdaq 8526.73 8526.57 8526.57 8526.73 9.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
SmallCap 2000 1592.5 1591.5 1591.5 1592.5 0.50 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
S&P 500 VIX 12.78 - 12.78 12.78 0.38 2.97% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۰:۳۱
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATX 5 1429.22 - 1429.22 1429.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
ATX Prime 1591.7 - 1591.7 1591.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
FTSE Austria 307.23 - 307.23 307.23 0.32 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۳۱
Immobilien ATX EUR 419.65 - 419.65 419.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
New Europe Blue Chip EUR 1201.85 - 1201.85 1201.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
ATX 3155.13 - 3133.03 3155.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amman SE General 1796.59 - 1790.87 1796.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Amman SE AllShare 3477.61 - 3477.61 3477.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
General Madrid 922.03 - 916.93 923.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
IBEX Small Cap 6545 - 6485.5 6552.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
IBEX Medium Cap 13829.8 - 13742.4 13829.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE Latibex   2320.5 - 2320.5 2328.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
IBEX 35 9225.4 - 9177 9236 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 20 3660.1 3673.6 3660.1 3674.2 32.30 0.88% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۱
S&P/ASX 50 6630.5 6652.7 6630.5 6655.7 53.90 0.81% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۱
S&P/ASX 100 5525.8 5543.4 5525.8 5547.2 45.50 0.82% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۱
S&P/ASX 300 6625.8 6646.1 6625.8 6650.9 53.30 0.80% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۱
S&P/ASX Midcap 50 7084.7 7100 7084.7 7114.6 62.70 0.89% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۱
ASX All Ordinaries 6775 6794.9 6775 6801.7 53.30 0.79% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۱
ASX Small Ordinaries 2878.1 2884.3 2878.1 2887.2 19.00 0.66% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۱
S&P/ASX All Australian 50 6578.8 6600.9 6578.8 6604.2 51.80 0.79% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۱
S&P/ASX All Australian 200 6618.2 6639.1 6618.2 6643.5 53.40 0.81% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۱
S&P/ASX 200 6668.8 6689.7 6668.8 6694.2 53.60 0.80% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۱
بیشتر

استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tallinn SE General 1246.45 - 1244.61 1250.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ساعت ۱۸:۰۲
بیشتر

کویت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HAREL TLB SK301 376.87 - 376.87 376.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
KSX 15 4761.99 - 4761.99 4761.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Kuwait Main 6234.5 - 6234.5 6234.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۳:۰۲
Kuwait Parallel Market 5725.31 - 5725.31 5725.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۷:۳۲
بیشتر

اسلوواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAX 344.22 - 344.22 344.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 884.14 - 884.14 884.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۳۱
بیشتر

اکوادور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Guayaquil Select 193.97 - 193.97 193.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
Ecuador General Adj 1265.88 - 1265.88 1265.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

امارات متحده عربی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADX General 5092.7 - 5058.52 5092.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
DFM General 2703.86 - 2698.47 2710.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IDX LQ45 988.33 - 983.81 989.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
FTSE Indonesia 3408.64 - 3408.64 3408.64 11.61 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۳۱
IDX Kompas 100 1248.17 - 1243.84 1249.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
IDX PEFINDO-25 338.96 - 337.99 339.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
IDX Composite 6155.11 - 6140.18 6160.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
بیشتر

اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFTS 517.83 - 517.83 519.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
Ukraine UX 1552.79 - 1552.79 1552.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۱۲:۳۵
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 1760.54 - 1760.54 1760.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۰۱
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 40 2283.8 - 2267.7 2286.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE IT Mid Cap 39868.95 - 39559.45 39913.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE MIB TR EUR 48428.54 - 48428.54 48428.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
FTSE IT Small Cap 21284.92 - 21181.24 21284.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE Italia All Share 25418.34 - 25241.84 25435.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE MIB 23351.78 - 23186.5 23372.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Ireland 413.74 - 413.74 413.74 9.49 2.29% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۳۱
ISEQ General 8456.81 - 8456.81 8456.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۱۲:۳۵
ISEQ Overall 6805.6 - 6799.06 6842.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
ISEQ 20 Price 1148.47 - 1148.47 1148.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
ISEQ Small Capital 2017.14 - 2017.14 2017.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 1456.8 - 1456.03 1462.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
OMX Iceland 6 PI ISK 2046.71 - 2046.71 2046.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
OMX Iceland Mid Cap PI 73.68 - 73.66 73.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
OMX Iceland Small Cap PI 216.72 - 216.72 218.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۳۱
ICEX All Share Total Return 750.65 - 750.25 753.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain All Share 1509.39 - 1509.39 1509.39 2.62 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۰۱
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 50 17322.35 - 17280.81 17322.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Tag Along 23161.98 - 23113.45 23161.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Brazil Index 44383.24 - 44286.95 44383.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Small Cap Index 2413.01 - 2410.65 2413.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Brazil broad-Based 4156.22 - 4147.44 4156.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Mid-Large Cap Index 2026.36 - 2021.71 2026.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Bovespa 105864.18 - 105610.92 105864.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۳۱
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 100 1174.9 - 1168.5 1177.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE 250 20475.25 - 20384.65 20486.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE 350 4071.47 - 4050.58 4076.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE SmallCap 5552.26 - 5549.93 5557.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE All-Share 4016.89 - 3996.95 4021.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE AIM All Share 899.32 - 895.75 899.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE TechMARK Focus 5617.09 - 5586.02 5624.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE 100 7262.49 - 7223.35 7275.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL Mid 5990.01 - 5981.3 6003.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
BEL 20 GR 10970.61 - 10874.74 10974.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
BEL Small 13615.63 - 13564.93 13774.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
BEL 20 Net Return 8401.81 - 8328.39 8405.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
BEL 20 3896.19 - 3863.9 3896.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 109.02 - 109.02 109.02 0.42 0.39% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۰۱
BGTR30 495.03 - 495.03 495.03 1.68 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۰۱
BSE SOFIX 554.4 - 554.4 554.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSE 30 1645.3 - 1644.15 1662.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۱
DSE Broad 4691.93 - 4687.78 4730.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۱
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSE Foreign Company 1564.54 - 1564.54 1564.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۱:۰۳
BSE Domestic Company 7527.31 - 7527.31 7527.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
بیشتر

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 586.53 - 586.53 586.53 1.61 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۳۱
Sarajevo 10 879.11 - 879.11 879.11 2.18 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۳۱
Sarajevo 30 1308.96 - 1308.96 1308.96 0.03 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۳۱
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Karachi 30 17561.08 - 17526.44 17806.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۰۱
FTSE Pakistan 1088.78 - 1088.78 1088.78 14.36 1.32% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۳۱
KMI All Shares 17945.89 - 17917.21 18165.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۰۱
Karachi All Share 26896.8 - 26894.98 27161.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۰۱
Karachi Meezan 30 61690.51 - 61524.17 62607.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۰۱
Karachi 100 38037.68 - 37977.63 38524.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۰۱
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSI All Share GR 3344.03 - 3336.75 3347.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
PSI 20 5219.58 - 5207.89 5223.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Peru 144.95 - 144.95 144.95 0.46 0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۳۱
S&P Lima Select 24278.13 24278.17 24260.77 24278.17 1.09 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۳۱
S&P Peru Select 508.99 508.5 508.5 508.99 0.10 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
S&P Lima General 19702.21 19702.22 19699.23 19702.22 1.02 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۳۱
S&P Lima Corporate Gov 217.7 217.68 217.68 217.7 0.15 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
بیشتر

تانزانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania All Share 2053.58 - 2053.58 2053.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAI 320.83 - 320.63 323.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
SET 50 1075.77 - 1075.54 1079.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
SET 100 2359.15 - 2359.11 2369.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
FTSE SET Mid Cap 2224.03 - 2224.03 2237.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
FTSE SET Shariah 1191.73 - 1190.91 1196.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
FTSE SET All-Share 1813.39 - 1813.39 1821.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
FTSE SET Large Cap 1733.06 - 1732.39 1739.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
FTSE SET Mid Small Cap 2144.02 - 2144.02 2156.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
SET 1596.83 - 1596.63 1603.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TPEx 142.27 - 142.27 143.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۱
TPEx 50 170.6 - 170.6 173.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۱
MSCI Taiwan 444.46 - 444.46 444.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
TSEC Taiwan 50 9051.4 - 9020.98 9051.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۱
FTSE TWSE Taiwan MidCap 100 8382.85 - 8361.55 8382.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Taiwan Weighted 11631.2 - 11594.84 11631.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۱
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 30 131751.89 - 131732.31 133245.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
BIST 50 102621.88 - 102611.35 103819.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
BIST 100-30 133803.69 - 133803.69 135578.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
BIST All-100 170186.38 - 169567.64 171705.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
BIST All Shares 109797.68 - 109789.04 111050.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
BIST 100 106785.08 - 106784.84 108028.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 6945.44 - 6945.44 6981.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۰۱
Tunindex20 3039.57 - 3039.57 3055.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۰۱
بیشتر

جاماییکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE Market 502615.75 - 502615.75 502742.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۳:۳۱
JSE All Jamaican Composite 551914.19 - 551914.19 552102.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۳:۳۱
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 2134.04 - 2134.02 2136.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PX 1078.34 - 1074.65 1079.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
PX-GLOB 1453.02 - 1453.02 1453.02 2.23 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۳۱
FTSE Czech Republic 1149.82 - 1149.82 1149.82 0.30 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۳۱
OETOB Czech Traded (CZK) 1287.45 - 1287.45 1287.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
OETOB Czech Traded (EUR) 1369.64 - 1369.64 1369.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
OETOB Czech Traded (USD) 1517.49 - 1517.49 1517.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SSE 100 5206.1 - 5206.1 5240.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
S&P/CITIC50 3633.8 - 3633.8 3633.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
S&P/CITIC300 3427.87 - 3427.87 3427.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
Shanghai SE A Share 3049.94 - 3049.94 3068.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Shanghai 2911.05 - 2911.05 2927.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
SZSE Component 9809.05 - 9809.05 9897.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
China A50 13952.7 - 13950.24 14030.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Copenhagen Mid Cap 516.64 - 513.67 524.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
OMX Copenhagen Benchmark 1652.14 - 1652.14 1676.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
OMX Copenhagen Small Cap 256.01 - 254.9 260.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
OMX Copenhagen All shares 1524.78 - 1524.78 1540.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
OMXC20 1085.5 - 1085.5 1103.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
بیشتر

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda Share 127.79 - 127.79 127.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۲:۰۵
Rwanda All Share 136.29 - 136.29 136.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۲:۰۵
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MICEX 10 5105.48 - 5061.64 5121.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Russian VIX 21.16 - 21.16 21.16 0.13 0.62% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۰:۳۱
RTS Standard 20038 - 19911.8 20095.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
MICEX 2936.47 - 2919.88 2944.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
RTSI 1448.4 - 1434.98 1449.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BET 9732.22 - 9732.22 9732.22 25.98 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۰۱
Bucharest BET-XT 882.45 - 882.45 882.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۰۱
بیشتر

زامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LSE EN 420.44 - 420.44 420.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱:۳۱
LSE Inv 350.98 - 350.98 350.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
LSE All Share 4259.5 - 4259.5 4259.5 11.81 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۳۱
بیشتر

زیمباوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zimbabwe Mining 224.25 - 224.25 224.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Zimbabwe Industrial 816.12 - 816.12 816.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TOPIX 1686.27 1688.74 1686.27 1688.74 4.84 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۱
JASDAQ 164.09 164.06 164.06 164.09 0.23 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۱
JASDAQ 20 4184.17 4181.04 4181.04 4184.17 11.78 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۱
Topix 100 1081.1 1082.91 1081.1 1082.91 2.82 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۱
Topix 500 1302.28 1303.76 1302.28 1303.76 3.81 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۱
Nikkei 300 343.3 - 343.3 343.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Nikkei 500 2222.03 - 2222.03 2222.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Topix 1000 1590.05 1592.45 1590.05 1592.45 4.66 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۱
Nikkei 1000 2009.79 - 2009.79 2009.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
JPX-Nikkei 400 15059.88 15077.02 15059.88 15077.02 44.87 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۱
TOPIX Composite 2131.88 2135.06 2131.88 2135.06 6.16 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۱
Nikkei JQ Average 3593.03 - 3593.03 3593.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Nikkei Volatility 14.49 - 14.49 14.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Nikkei 225 22849.5 23067 22849.5 23067 299.07 1.31% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۱
بیشتر

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 133.11 - 133.11 133.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
BRVM Composite 139.55 - 139.55 139.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CSE All-Share 6138.59 - 6124.86 6164.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Singapore 336.24 - 336.24 336.24 0.88 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۳۱
MSCI Singapore 372.57 - 372.57 372.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
STI Index 3229.78 - 3223.47 3235.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Nordic 40 1627.19 - 1627.08 1632.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
OMX Stockholm 654.43 - 653.36 655.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
OMX Stockholm Mid Cap 922.06 - 917.89 922.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
OMX Stockholm Benchmark 573.37 - 572.32 574.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
OMX Stockholm Small Cap 886.84 - 885.12 890.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
OMXS30 1729.06 - 1729.06 1734.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Swiss Mid Price 2674.54 - 2674.54 2674.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
FTSE Switzerland 562.8 - 562.8 562.8 1.15 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۳۱
Swiss All Share Cumulative Dividend 12391.81 - 12391.81 12391.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
SMI 10385.74 - 10328 10385.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۳:۳۱
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inter 10 6271.29 - 6271.29 6280.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۱:۰۴
IPSA Select 4786.12 - 4747.6 4814.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۳:۳۱
IGPA General 23870.91 - 23710.9 24008.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۳:۳۱
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 764.08 - 763.6 764.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۰۱
بیشتر

عراق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISX Main 60 482.09 - 482.09 482.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
بیشتر

عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tadawul All Share 8054.06 - 8025.21 8054.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
بیشتر

عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSM 30 4085.83 - 4085.83 4085.83 1.27 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۳۱
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBF 120 4636.38 - 4610.11 4640.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
CAC Small 10855.98 - 10801.89 10855.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
CAC Mid 60 13583.84 - 13492.59 13590.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
CAC Next 20 12304.43 - 12207.45 12312.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
CAC Large 60 6506.65 - 6470.42 6513.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
CAC All Shares 7078.75 - 7039.53 7085.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
CAC Mid & Small 13180.18 - 13097.13 13184.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
CAC All-Tradable 4540.05 - 4514.44 4544.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
Next 150 2819.86 - 2803.9 2822.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
EuroNext 100 1125.51 - 1119.9 1126.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
CAC 40 5894.03 - 5865.11 5899.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 523.84 - 522.53 524.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۰۱
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Helsinki 9533.25 - 9483.88 9535.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
OMX Helsinki 25 4080.95 - 4055.01 4082.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
OMX Helsinki Cap PI 6633.64 - 6599.46 6635.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
OMX Helsinki Mid Cap 361.19 - 360.61 361.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
OMX Helsinki Benchmark 50.5 - 50.21 50.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
OMX Helsinki Small Cap PI 427.48 - 427.33 429.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PHS All Shares 4717.4 - 4717.4 4717.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
FTSE Philippines 673.98 - 673.98 673.98 1.39 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۳۱
PSEi Composite 7898.06 - 7857.08 7898.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
بیشتر

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 46.73 - 46.73 46.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
Cyprus Alternative Market 811.34 - 811.34 811.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
Cyprus Main and Parallel Market 66.8 - 66.8 66.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
بیشتر

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 2307.64 - 2307.64 2315.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QE General 10336.68 - 10278.29 10336.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
QE All Shares 3048.55 - 3031.84 3048.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
FTSE NASDAQ Qatar 10 6874.15 - 6829.96 6874.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
بیشتر

کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costa Rica Indice Accionario 9767.9 - 9767.9 9767.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 60 1017.79 1017.26 1017.26 1017.79 1.38 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX Equity 16914.23 - 16914.23 16914.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۲:۰۳
S&P/TSX MidCap 1022.61 1021.79 1021.79 1022.61 0.69 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX Venture 524.14 524.99 524.14 524.99 0.08 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX Small Cap 556.35 555.87 555.87 556.35 0.49 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX 17005.82 17006.37 17001.81 17006.37 10.38 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۳۱
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KOSDAQ 642.36 646.94 642.36 646.94 7.51 1.17% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۱
KQ 100 1299.91 1310.36 1299.91 1310.36 18.94 1.46% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۱
KRX 100 4523.67 4550.27 4523.67 4550.27 48.30 1.07% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۱
KOSPI 50 1907.57 1918.68 1907.57 1918.68 21.18 1.11% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۱
KOSPI 100 2139.35 2152.02 2139.35 2152.02 24.51 1.15% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۱
KOSPI 200 279.23 280.85 279.23 280.85 2.98 1.07% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۱
FTSE Korea 310.36 - 310.36 310.36 4.44 1.43% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۳۱
KOSPI Large Sized 2073.45 2084.48 2073.45 2084.48 22.29 1.08% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۱
KOSPI Small Sized 1789.85 1799 1789.85 1799 8.34 0.47% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۱
KOSPI Medium Sized 2163.3 2174.08 2163.3 2174.08 20.51 0.95% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۱
KOSPI 2104.29 2114.77 2104.29 2114.77 21.03 1.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۱
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CROBEX 1994.61 - 1994.61 1994.61 0.20 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۰۱
CROBEX10 1178.24 - 1178.24 1178.24 3.65 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۰۱
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
COL20 9846.8 - 9839.7 9846.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۰۱
COLCAP 1600.49 1604.26 1600.49 1604.26 0.99 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
COLEQTY 1103.38 1104.28 1103.38 1104.28 0.50 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
COL General 13290.88 - 13210.31 13290.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۰۱
FTSE Colombia 5255.47 - 5255.47 5255.47 34.36 0.65% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۳۱
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 2616.16 - 2616.16 2616.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۳:۰۱
FTSE NSE Kenya 15 207.35 - 206.8 209.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۰۱
FTSE NSE Kenya 25 213.94 - 213.61 216.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۰۱
Nairobi All Share 155.3 - 155.3 155.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۳:۰۱
بیشتر

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Stock 757.1 - 756.08 757.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Beirut Stock 78.73 - 78.73 78.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ساعت ۱۱:۳۳
BDL STOCK IX 52.51 - 52.51 52.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۷:۳۳
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Riga General 1021.84 - 1019.39 1023.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ساعت ۱۸:۰۲
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG 58026.68 - 57690.88 58274.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
WIG30 2490.03 - 2477.82 2494.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
mWIG40 3749.54 - 3730.7 3802.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
sWIG80 11627.7 - 11596.51 11662.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
WIG20 2194.58 - 2179.16 2194.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vilnius SE General 688.44 - 685.55 688.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ساعت ۱۸:۰۲
بیشتر

مالاوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malawi Foreign 1762.13 - 1762.13 1762.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Malawi Domestic 15700.84 - 15700.84 15700.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Malawi All Share 19948.97 - 19948.97 19948.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSE 4792.27 - 4792.27 4792.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KLCI 1601.14 - 1599.19 1603.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۱
Malaysia ACE 4943.45 - 4923.87 4964.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۱
FTSE Malaysia 223.11 - 223.11 223.11 0.32 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۳۱
FTSE BM Mid 70 14179.55 - 14098.1 14207.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۱
Malaysia Top 100 11175.51 - 11154.37 11189.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۱
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BUMIX 3998.21 - 3998.21 3998.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
HTX (EUR) 4416.76 - 4416.76 4416.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
HTX (HUF) 9560.92 - 9560.92 9560.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
HTX (USD) 4893.55 - 4893.55 4893.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
FTSE Hungary 4305.65 - 4305.65 4305.65 41.34 0.97% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۳۱
Budapest SE 43938.9 - 43938.9 43938.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۳:۰۱
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MADEX 9469.8 - 9464.04 9492.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۳۱
FTSE CSE Morocco 15 10199.45 - 10169.61 10214.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۳۱
Moroccan All Shares 11619.94 - 11612.65 11646.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۳۱
FTSE CSE Morocco All-Liquid 10008.06 - 10001.7 9999.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۳۱
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EGX 30 14224.38 - 14224.38 14314.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
EGX 70 540.36 - 540.36 540.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۳۱
EGX 100 1427.33 - 1422.48 1428.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
EGX 20 Capped 16956.56 - 16956.56 16956.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
بیشتر

مغولستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNE Top 20 20588.29 - 20588.29 20588.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۵:۰۶
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IMC30 737 - 734.58 737.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ساعت ۱:۳۲
INMEX 2551.87 2552.11 2551.28 2552.11 8.76 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۳۱
IPC CompMx 358.51 358.58 358.31 358.58 1.33 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۳۱
FTSE BIVA Real Time Price 897.7 897.74 897.7 897.74 2.91 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
IPC 43604.7 43613.78 43572.85 43613.78 169.12 0.39% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۳۱
بیشتر

مونته نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MONEX 10491.82 - 10491.82 10491.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۹:۰۲
MNSE 10 808.7 - 808.7 808.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۹:۰۲
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 1350.5 - 1350.5 1350.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۳:۰۱
NSX Local 614.4 - 614.4 614.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۳:۰۱
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oslo OBX 822.98 - 817.14 823.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
OBX Price 465.68 - 461.79 465.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
OMX Oslo 20 583.22 - 579.11 583.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
OSE Benchmark 900.83 - 894.88 900.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Oslo All Share 996.21 - 989.26 996.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE 30 1122.05 - 1113.01 1122.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
NSE All Share 26776.15 - 26769.38 27031.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ New Zealand (USD) 389.2 389.86 389.2 389.86 0.98 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۱
NZX 50 10987.15 11002.91 10952.72 11002.91 11.66 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۱
NZX All 1843.03 1845.39 1837.31 1845.39 0.79 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۱
NZX MidCap 5700.92 5710.03 5700.92 5718.22 18.60 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۱
NZX SmallCap 16023.29 16022.1 16022.1 16059.87 55.69 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۱
S&P/NZAX All Price 427.58 - 427.58 427.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
DJ New Zealand 328.49 328.66 328.49 328.66 0.11 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۱
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMX 883.31 - 878.82 883.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
AEX All Share 848.04 - 844.76 848.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
AMS Small Cap 973.38 - 972.89 977.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
AEX Volatility 11.8 - 11.8 12.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
AEX 594.16 - 591.78 594.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India VIX 15.16 - 15.1125 15.305 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Nifty 100 12116.2 - 12104 12147.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Nifty 200 6181.6 - 6176.55 6198.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Nifty 500 9744.9 - 9737.25 9770.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
BSE MidCap 14867.92 - 14859.91 14914.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
S&P BSE-100 12081.51 - 12067.75 12112.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
S&P BSE-200 5014.07 - 5010.55 5028 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
S&P BSE-500 15461.96 - 15450.75 15503.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
BSE SmallCap 13414.43 - 13412.95 13444.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Nifty 50 USD 5789.74 - 5789.74 5789.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۳:۰۱
Nifty Next 50 28245.95 - 28221.3 28333.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Nifty Midcap 50 4668.9 - 4662.1 4690.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
NIFTY Quality 30 2705.75 - 2699.9 2717.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty 50 Value 20 5470.95 - 5463.4 5487.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
NIFTY Free Float Midcap 100 16994.1 - 16987.3 17056.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
NIFTY Free Float Smallcap 100 5716.1 - 5708.55 5727.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
S&P BSE ALLCAP 4389.09 - 4386.29 4400.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Nifty 50 11999.1 - 11986.95 12028.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
BSE Sensex 40651.64 - 40635.57 40786.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE China 50 18523.66 - 18450.32 18531.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Hang Seng CCI 4302.07 - 4296.8 4313.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۱
Hang Seng CEI 10619.51 - 10599.85 10645.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۱
FTSE CHI Hong Kong 12023.31 - 11995.28 12033.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong 1978.73 - 1969.16 1980.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Hang Seng 26889.61 - 26809 26924 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
بیشتر

ونزولا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 61523.12 - 61523.12 61523.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
Merinvest Composite 22286.12 - 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VN 1000.56 - 1000.56 1007.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
HNX 104.91 - 104.79 105.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
VN 30 917 - 917 924.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
VN100 886.58 - 886.21 892.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
FTSE Vietnam 410.39 - 410.39 410.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۱
FTSE Vietnam All 1030.25 - 1030.25 1030.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۱
HNX 30 186.59 - 186.59 186.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/Athex 20 2218.09 - 2216.94 2234.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Athens General Composite 608.58 - 607.54 612.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر