شاخص یاب

شاخص های بورس کلیه کشورها

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Burcap 106181.5 106478.91 106181.5 108293.52 2138.41 2.01% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
Merval 36593.17 36680.91 36593.17 37355.24 739.55 2.02% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
Bolsa G 1530716 1533828 1530716 1558053 25699.00 1.68% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
Merval 25 40093.29 40183.16 40093.29 40947.58 809.72 2.02% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
Merval Argentina 32957.72 33046.97 32957.72 33902.55 904.44 2.74% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/JSE Top 40 48977.25 48849.65 48730.75 49144 45.05 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
South Africa 40 5512.2 5497.8 5485.1 5531.4 2.40 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
FTSE South Africa 3352.64 - 3352.64 3352.64 45.79 1.38% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
FTSE/JSE All Share 55259.98 - 55259.98 55259.98 631.57 1.16% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۸
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HDAX 6332.94 6317.56 6304.16 6349.59 0.10 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
SDAX 10809.05 10795.54 10763.93 10841.17 1.22 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Midcap 24375.67 24307.87 24288.38 24420.55 87.81 0.36% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
TecDAX 2633.62 2628.15 2622.09 2649.42 11.47 0.44% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Midcap Market 2558.9 - 2557 2569.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Prime All Share 4684.1 4673.18 4662.86 4696.23 0.04 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
XETRA DAX Price 11309.21 11286.57 11254.19 11344.89 10.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Classic All Share 8309.93 8287.52 8274.08 8316.61 26.79 0.32% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Technology All Share 3146.14 3140.11 3128.73 3146.14 6.27 0.20% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
DAX 11309.21 11307.28 11248.06 11369.23 10.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۶
Euro Stoxx 50 3239.41 3240.55 3223.65 3250.55 5.38 0.17% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۶
بیشتر

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P 100 1220.99 1220.41 1215.34 1221.14 3.03 0.25% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
OTCM ADR 1640.78 1640.39 1628.88 1640.78 11.43 0.70% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
DJ Utility 740.98 740.77 740.36 742.21 2.46 0.33% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
Nasdaq 100 7075.9 7070.44 7056.72 7081.67 20.72 0.29% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
DJ Composite 8579.29 8575.75 8546.66 8579.29 29.23 0.34% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
NYSE Composite 12634.8 12629.12 12566.85 12634.8 31.33 0.25% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
OTCM QX ADR 30 1364.74 1364 1355.69 1364.74 11.83 0.87% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
DJ Transportation 10659.59 10648.89 10565.52 10659.59 91.90 0.87% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
NYSE AMEX Composite 2539.31 2538.9 2519.85 2540.89 27.55 1.10% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
Dow 30 25943.91 25946.1 25825.28 25948.71 60.66 0.23% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۱۳
S&P 500 2786.38 2786.12 2767.92 2786.38 10.78 0.39% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۱۳
Nasdaq 7502.28 7502.53 7455.23 7502.53 29.87 0.40% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۱۳
SmallCap 2000 1577.19 1577.44 1564.64 1577.7 9.15 0.58% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۱۳
S&P 500 VIX 14.67 14.65 14.65 16.16 0.24 1.64% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATX 5 1471.68 - 1471.68 1471.68 0.56 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
ATX Prime 1527.07 - 1527.07 1527.07 0.12 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
FTSE Austria 299.18 - 299.18 299.18 0.09 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Immobilien ATX EUR 344.69 - 344.69 344.69 2.57 0.75% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
New Europe Blue Chip EUR 1190.99 - 1190.99 1190.99 0.76 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
ATX 3021.76 3023.97 3006.12 3025.31 2.16 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۲۴
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amman SE General 1980.99 1974.66 1970.8 1980.99 9.89 0.50% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۳۷
Amman SE AllShare 3906.1 - 3906.1 3906.1 15.30 0.39% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۴
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
General Madrid 921.6 920.46 917.95 924.57 2.31 0.25% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
IBEX Small Cap 6821.6 6819.1 6796.9 6844 2.60 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
IBEX Medium Cap 13648.5 13670.3 13646.2 13703.6 81.00 0.59% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE Latibex   2542.1 2520.4 2497.8 2542.1 33.70 1.34% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
IBEX 35 9136.4 9135 9094.43 9187.91 19.10 0.21% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۲۸
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 20 3402.6 - 3402.6 3402.6 20.30 0.60% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
S&P/ASX 50 6014.9 - 6014.9 6014.9 23.50 0.39% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
S&P/ASX 100 5026.8 - 5026.8 5026.8 16.60 0.33% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
S&P/ASX 300 6053.2 - 6053.2 6053.2 16.10 0.27% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
S&P/ASX Midcap 50 6557.4 - 6557.4 6557.4 1.80 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
ASX All Ordinaries 6184.2 - 6184.2 6184.2 13.50 0.22% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
ASX Small Ordinaries 2724 - 2724 2724 7.20 0.26% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
S&P/ASX All Australian 50 5967 - 5967 5967 23.30 0.39% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
S&P/ASX All Australian 200 6053.8 - 6053.8 6053.8 16.80 0.28% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
S&P/ASX 200 6106.9 - 6106.9 6106.9 17.10 0.28% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۲
بیشتر

استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tallinn SE General 1218.54 1216.88 1216.74 1219.62 4.24 0.35% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۷:۳۵
بیشتر

اسلوواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAX 335.74 - 335.74 335.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۴:۳۴
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 845.9 - 845.9 845.9 12.06 1.45% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
بیشتر

اکوادور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Guayaquil Select 193.97 - 193.97 193.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
Ecuador General Adj 1265.88 - 1265.88 1265.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

امارات متحده عربی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADX General 5035.13 5035.7 5035.13 5044.43 4.56 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۱۰
DFM General 2565.85 2570.97 2550.55 2577.29 15.33 0.60% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۱۰
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IDX LQ45 1013.95 1015.93 1013.95 1019.93 3.86 0.38% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
FTSE Indonesia 3487.19 - 3487.19 3487.19 76.73 2.25% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
IDX Kompas 100 1321.94 1324.17 1321.94 1328.93 4.38 0.33% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
IDX PEFINDO-25 351.42 351.62 350.57 351.62 2.43 0.70% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
IDX Composite 6494.67 6500.78 6493.92 6519.15 3.15 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۷
بیشتر

اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFTS 556.39 558.33 556.39 562.41 4.04 0.73% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۴
Ukraine UX 1552.79 - 1552.79 1552.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۱۲:۳۵
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 1602.73 - 1602.73 1602.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 40 1978.6 1979.1 1968.8 1986.5 8.80 0.44% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE IT Mid Cap 37200.17 37246.9 37200.17 37627.47 408.43 1.10% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE MIB TR EUR 40395.83 - 40395.83 40395.83 202.97 0.50% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۰۵
FTSE IT Small Cap 19523.83 19493.63 19466.5 19554.02 3.12 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE Italia All Share 22209.88 22215.26 22118.78 22318.71 124.30 0.56% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE MIB 20228.19 20231.5 20128.5 20361.5 101.64 0.50% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۲۴
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Ireland 392.66 - 392.66 392.66 1.83 0.47% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
ISEQ General 8456.81 - 8456.81 8456.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۱۲:۳۵
ISEQ Overall 5838.1 - 5838.1 5838.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۶
ISEQ 20 Price 988.82 - 988.82 988.82 0.05 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
ISEQ Small Capital 1938.79 - 1938.79 1938.79 14.52 0.75% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 1281.28 1281.26 1281.1 1294.09 0.48 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
OMX Iceland 6 PI ISK 1775.76 1776.43 1770.29 1799.83 4.21 0.24% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
OMX Iceland Mid Cap PI 68.92 68.95 68.92 69.52 0.68 0.99% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
OMX Iceland Small Cap PI 217.41 217.9 217.41 218.9 1.59 0.73% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۴
ICEX All Share Total Return 643.49 643.48 643.4 649.93 0.24 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain All Share 1379.41 - 1379.41 1379.41 1.31 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 50 16232.33 16249.61 16011.84 16280.54 172.18 1.07% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
Tag Along 20790.96 20799.81 20531.4 20838.7 216.38 1.05% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
Brazil Index 40575.48 40607.32 40081.58 40676.63 405.50 1.01% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
Small Cap Index 1964.48 1963.15 1955.25 1967.55 13.37 0.69% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
Brazil broad-Based 3772.63 3775.39 3727.68 3782.17 37.45 1.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
Mid-Large Cap Index 1871.12 1872.88 1846.88 1876.12 19.34 1.04% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
Bovespa 97853.69 97838.16 96509.89 98148.93 1387.59 1.44% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 100 1155.2 1155 1153.7 1159.7 6.30 0.55% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE 250 19068.89 19064.03 19028.25 19102.85 58.39 0.31% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE 350 3984.99 3983.29 3980.08 3998 20.72 0.52% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE SmallCap 5437.35 5438.66 5437.35 5442.38 11.81 0.22% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE All-Share 3931.77 3930.04 3927.21 3943.99 20.01 0.51% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE AIM All Share 906.99 906.42 906.42 908.88 1.14 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE TechMARK Focus 4766.51 4770.63 4766.51 4792.91 11.08 0.23% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE 100 7179.17 7178 7163.25 7219.47 40.30 0.56% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۸
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL Mid 5101.66 5110.2 5101.66 5137.34 26.02 0.51% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
BEL 20 GR 9771.68 9747.57 9730.54 9790.99 21.58 0.22% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
BEL Small 13432.74 13424.01 13378.41 13432.74 67.99 0.51% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
BEL 20 Net Return 7547.84 7529.22 7516.07 7562.76 16.67 0.22% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
BEL 20 3585.48 3582.5 3569.3 3593.5 7.92 0.22% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۴۲
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 115.13 - 115.13 115.13 0.16 0.14% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
BGTR30 504.6 - 504.6 504.6 0.72 0.14% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
BSE SOFIX 578.33 - 578.33 578.33 1.09 0.19% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSE 30 1995 1992.09 1984.11 1995 7.61 0.38% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
DSE Broad 5735.92 5735.9 5716.85 5735.92 11.40 0.20% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSE Foreign Company 1570.22 - 1570.22 1570.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۴:۳۴
BSE Domestic Company 7879.89 - 7879.89 7879.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۴:۳۴
بیشتر

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 722.33 - 722.33 722.33 3.19 0.44% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Sarajevo 10 669.28 - 669.28 669.28 0.34 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Sarajevo 30 1142.2 - 1142.2 1142.2 0.10 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Karachi 30 19338.9 - 19338.9 19338.9 115.47 0.60% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
FTSE Pakistan 1241.34 - 1241.34 1241.34 1.13 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
KMI All Shares 19487.32 - 19487.32 19487.32 109.54 0.56% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Karachi All Share 29189.57 - 29189.57 29189.57 141.64 0.49% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
Karachi Meezan 30 67556.18 - 67556.18 67556.18 432.06 0.64% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Karachi 100 40219.47 40486.67 40219.47 40486.67 267.20 0.66% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۹
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSI All Share GR 3014.86 3003.75 2999.72 3014.86 1.01 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
PSI 20 5139.36 5129.71 5114.42 5143.68 4.32 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۲۱
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Peru 168.91 - 168.91 168.91 0.51 0.30% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
S&P Lima Select 27487.39 27489 27374.19 27489.75 93.95 0.34% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
S&P Peru Select 547.43 547.45 541.99 547.45 3.16 0.58% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
S&P Lima General 20431.28 20420.05 20282.95 20431.28 74.55 0.37% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
S&P Lima Corporate Gov 234.03 234.02 233.05 234.37 0.31 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
بیشتر

تانزانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania All Share 2146.84 - 2146.84 2146.84 7.63 0.36% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAI 382.78 - 382.78 385.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۸
SET 50 1088.97 - 1088.97 1095.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۸
SET 100 2397.33 - 2397.33 2414.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۸
FTSE SET Mid Cap 2254.71 - 2254.21 2274.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
FTSE SET Shariah 1277.89 - 1277.89 1285.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
FTSE SET All-Share 1909.78 - 1909.78 1920.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
FTSE SET Large Cap 1841.32 - 1841.32 1848.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
FTSE SET Mid Small Cap 2208.47 - 2208.47 2228.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
SET 1635.71 - 1635.71 1647.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۸
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TPEx 136.41 - 136.41 136.41 0.47 0.35% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
TPEx 50 156.09 - 156.09 156.09 0.78 0.50% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
MSCI Taiwan 371.57 - 371.57 371.57 0.36 0.10% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۳۶
TSEC Taiwan 50 7555.15 - 7555.15 7555.15 12.33 0.16% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
FTSE TWSE Taiwan MidCap 100 7459.67 - 7459.67 7459.67 48.45 0.65% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Taiwan Weighted 10152.26 - 10152.26 10152.26 6.98 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۲
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 30 128172.24 127919.46 127118.19 128172.24 0.95 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
BIST 50 98999.36 98797.69 98177.58 98999.36 13.34 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
BIST 100-30 115424.5 115309.09 114423.61 115424.5 100.23 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
BIST All-100 127381.32 127315.36 127135.96 127996.54 87.29 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
BIST All Shares 102316.41 102140.85 101566.14 102316.41 6.74 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
BIST 100 101742.14 101727.63 100738.12 101977.23 13.63 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۸:۵۱
بیشتر

تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 7135.54 7140.17 7115.43 7143.58 21.03 0.30% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۵
Tunindex20 3187.02 3188.94 3176.66 3194.71 11.85 0.37% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۵
بیشتر

جاماییکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE Market 383952.66 380554.41 380554.41 383952.66 3645.53 0.96% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
JSE All Jamaican Composite 421424 417684.38 417684.38 421424 4011.34 0.96% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 2199.8 2200.61 2199.8 2202.48 2.72 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۱۰
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PX 1065.63 1064.51 1062.66 1065.63 1.73 0.16% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۳۵
PX-GLOB 1431.97 - 1431.97 1431.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۰:۳۳
FTSE Czech Republic 1252.73 - 1252.73 1252.73 5.65 0.45% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
OETOB Czech Traded (CZK) 1330.43 - 1330.43 1330.43 4.96 0.37% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
OETOB Czech Traded (EUR) 1406.68 - 1406.68 1406.68 2.74 0.20% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
OETOB Czech Traded (USD) 1590.53 - 1590.53 1590.53 9.20 0.58% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SSE 100 4820.96 4819.48 4797.15 4820.96 7.56 0.16% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۷
S&P/CITIC50 3092.62 - 3092.62 3092.62 83.03 2.76% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۳۶
S&P/CITIC300 3020.84 - 3020.84 3020.84 88.93 3.03% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۳۶
Shanghai SE A Share 2885.84 2885 2874.94 2885.84 1.35 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۷
Shanghai 2755.65 2754.84 2742.39 2755.65 1.29 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۷
SZSE Component 8440.87 8437.58 8388.04 8446.68 6.05 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۷
China A50 11844.47 11845.68 11808.42 11852.95 20.28 0.17% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۷
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Copenhagen Mid Cap 460.65 460.85 459.85 463.15 4.24 0.92% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
OMX Copenhagen Benchmark 1461.53 1463.42 1461.41 1475.51 14.83 1.01% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
OMX Copenhagen Small Cap 250.26 250.3 248.43 250.3 1.90 0.77% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
OMX Copenhagen All shares 1354.57 1356.16 1353.15 1364.27 11.77 0.87% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
OMXC20 973.26 974.69 973.26 982.86 10.38 1.07% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
بیشتر

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda Share 125.5 - 125.5 125.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
Rwanda All Share 130.67 - 130.67 130.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MICEX 10 4380.66 4385.09 4372.18 4417.17 29.72 0.68% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۳۵
Russian VIX 23.2 22.94 22.65 23.7 0.04 0.17% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
RTS Standard 16453.03 16471.07 16419.38 16590.98 110.02 0.67% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۳۵
MICEX 2458.55 2458.24 2450.7 2479.4 13.86 0.56% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
RTSI 1173.64 1172.3 1165.27 1179.92 3.40 0.29% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BET 7764.01 - 7764.01 7764.01 106.93 1.40% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Bucharest BET-XT 714.07 - 714.07 714.07 8.26 1.17% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
بیشتر

زامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LSE EN 563.95 - 563.95 563.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۰:۳۳
LSE Inv 350.98 - 350.98 350.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
LSE All Share 5766.35 - 5766.35 5766.35 1.68 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
بیشتر

زیمباوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zimbabwe Mining 217.63 - 217.63 217.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۴:۰۴
Zimbabwe Industrial 504.33 - 504.33 504.33 1.58 0.31% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TOPIX 1606.52 1606.19 1606.19 1606.52 4.56 0.28% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۶
JASDAQ 149.97 150.04 149.97 150.04 0.83 0.56% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۶
JASDAQ 20 4005.86 4007.06 4005.86 4007.06 57.53 1.46% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۶
Topix 100 1022.88 1022.46 1022.46 1022.88 3.69 0.36% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۶
Topix 500 1241.71 1241.44 1241.44 1241.71 3.74 0.30% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۶
Nikkei 300 323.12 - 323.12 323.12 1.00 0.31% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
Nikkei 500 2004.34 - 2004.34 2004.34 0.74 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
Topix 1000 1515.33 1514.99 1514.99 1515.33 4.40 0.29% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۶
Nikkei 1000 1905.65 - 1905.65 1905.65 5.02 0.26% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
JPX-Nikkei 400 14265.51 14261.9 14261.9 14265.51 45.12 0.32% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۶
TOPIX Composite 2031.16 2030.77 2030.77 2031.16 5.77 0.28% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۶
Nikkei JQ Average 3421.95 - 3421.95 3421.95 24.65 0.73% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
Nikkei Volatility 17.88 - 17.88 17.88 0.76 4.25% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
Nikkei 225 21302.65 21323.5 21302.65 21323.5 20.80 0.10% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۱:۴۷
بیشتر

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 158.52 - 158.52 158.52 0.42 0.27% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
BRVM Composite 167.56 - 167.56 167.56 0.08 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CSE All-Share 5897.33 - 5897.15 5917.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۶
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Singapore 327.13 - 327.13 327.13 3.20 0.99% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
MSCI Singapore 364.11 - 364.11 364.11 3.54 0.98% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۸
STI Index 3259.8 3263.03 3259.8 3272.96 6.17 0.19% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۸
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Nordic 40 1531.25 1532.03 1529.52 1543.38 15.16 0.99% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Stockholm 589.85 590.29 588.6 590.41 1.05 0.18% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Stockholm Mid Cap 831.21 830.97 828.76 831.21 2.91 0.35% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Stockholm Benchmark 526.48 527.03 525.45 527.36 0.66 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Stockholm Small Cap 838.05 836.73 835.42 838.38 1.20 0.14% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
OMXS30 1587.22 1589.07 1581.77 1591.86 3.36 0.21% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۶
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Swiss Mid Price 2359.94 - 2359.94 2359.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
FTSE Switzerland 500.16 - 500.16 500.16 1.92 0.39% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Swiss All Share Cumulative Dividend 10339.47 - 10339.47 10339.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
SMI 9259.5 9258.7 9224.5 9278.5 7.10 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inter 10 6271.29 - 6271.29 6280.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۱:۰۴
IPSA Select 5371.35 5370.6 5359.48 5377.57 5.78 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
IGPA General 27183.56 27175.23 27142.22 27208.76 24.12 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 673.21 673.98 671.57 682.13 11.76 1.75% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۵
بیشتر

عراق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISX Main 60 494.25 - 494.25 494.25 2.23 0.45% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۷
بیشتر

عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tadawul All Share 8516.6 8507.74 8507.74 8569.87 53.23 0.63% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
بیشتر

عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSM 30 4073.96 - 4073.96 4073.96 2.92 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBF 120 4093.58 4086.93 4078.47 4101.29 6.83 0.17% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
CAC Small 10589.13 10586.09 10576.56 10647.44 56.60 0.53% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
CAC Mid 60 12675.16 12654.2 12616.05 12690.16 21.41 0.17% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
CAC Next 20 11147.61 11131.71 11127.46 11194.85 30.69 0.28% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
CAC Large 60 5714.98 5706.37 5694.06 5726.4 9.52 0.17% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
CAC All Shares 6317.69 6307.36 6296.98 6331.53 12.03 0.19% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
CAC Mid & Small 12382.86 12364.95 12336.16 12405.87 27.86 0.22% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
CAC All-Tradable 4014.72 4008.29 3999.67 4022.38 6.94 0.17% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Next 150 2553.57 2553.58 2546.27 2558.66 5.31 0.21% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۰۵
EuroNext 100 1006.63 1004.36 1002.76 1008.67 2.46 0.24% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
CAC 40 5160.52 5159.24 5137.37 5176.41 8.02 0.16% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۶
بیشتر

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 543.36 543.21 542.35 543.36 0.22 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۷
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Helsinki 9659.28 9652.56 9642.38 9756.36 95.88 0.99% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Helsinki 25 4094.29 4090.66 4088.82 4136.3 43.79 1.07% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Helsinki Cap PI 6643.44 6638.76 6632.98 6707.76 64.11 0.97% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Helsinki Mid Cap 306.11 305.75 305.73 307.43 0.28 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Helsinki Benchmark 52.95 52.91 52.86 53.44 0.57 1.08% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Helsinki Small Cap PI 365.75 366.71 365.33 368.05 1.47 0.40% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PHS All Shares 4841.6 - 4841.6 4841.6 18.28 0.38% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
FTSE Philippines 669.09 - 669.09 669.09 2.55 0.38% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
PSEi Composite 7833.75 7861.93 7833.75 7869.9 137.58 1.76% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 39.49 - 39.49 39.49 0.23 0.58% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
Cyprus Alternative Market 886.51 - 886.51 886.51 1.27 0.14% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
Cyprus Main and Parallel Market 61.12 - 61.12 61.12 0.09 0.15% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
بیشتر

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 2326.3 2329.07 2314.76 2333.66 6.70 0.29% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۵:۳۵
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QE General 9982.25 10019.07 10012.46 9982.25 51.99 0.52% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۱۰
QE All Shares 3002.23 3013.84 3002.23 3025.33 21.79 0.73% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۱۰
FTSE NASDAQ Qatar 10 6547.66 6545.74 6545.74 6608.38 48.25 0.74% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۱۰
بیشتر

کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costa Rica Indice Accionario 10712.61 - 10712.61 10712.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۴:۳۴
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 60 949.41 948.66 947.07 950.8 4.53 0.48% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
S&P/TSX Equity 16350.21 - 16350.21 16350.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۳۴
S&P/TSX MidCap 968.68 968.19 968.19 970.26 5.80 0.60% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
S&P/TSX Venture 619.35 620.09 619.35 621.25 3.42 0.56% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
S&P/TSX Small Cap 584.58 584.28 583.66 584.84 5.35 0.92% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
S&P/TSX 15928.18 15929.33 15834.8 15951.34 89.94 0.57% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KOSDAQ 748.05 748.67 748.05 748.67 2.72 0.36% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۶
KQ 100 1623.74 - 1623.74 1623.74 6.26 0.39% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۳۶
KRX 100 4577.65 4573.49 4573.49 4577.65 16.95 0.37% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۶
KOSPI 50 1891.84 - 1891.84 1891.84 8.15 0.43% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۳۶
KOSPI 100 2157.93 - 2157.93 2157.93 8.53 0.40% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۳۶
KOSPI 200 284.91 284.93 284.91 284.93 0.99 0.35% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۶
FTSE Korea 310.97 - 310.97 310.97 1.92 0.62% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
KOSPI Large Sized 2117.73 - 2117.73 2117.73 7.38 0.35% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۳۶
KOSPI Small Sized 2074.48 - 2074.48 2074.48 0.96 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۳۶
KOSPI Medium Sized 2583.04 - 2583.04 2583.04 8.36 0.32% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۳۶
KOSPI 2205.63 2206.03 2204.85 2206.68 5.26 0.24% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۷
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CROBEX 1773.77 - 1773.77 1773.77 4.46 0.25% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
CROBEX10 1035.77 - 1035.77 1035.77 3.56 0.34% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
COL20 10063.12 10062.69 10059.32 10070.28 8.35 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
COLCAP 1472.43 1472.2 1470.39 1482.69 10.01 0.68% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
COLEQTY 1007.93 1008.02 1007.35 1015.36 7.16 0.71% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
COL General 11985.82 11985.54 11975.67 12063.81 79.31 0.66% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
FTSE Colombia 4645.41 - 4645.41 4645.41 18.88 0.41% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 3047.35 - 3047.35 3047.35 1.95 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE NSE Kenya 15 194.89 194.26 194.26 196.76 0.96 0.49% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۷:۳۵
FTSE NSE Kenya 25 201.73 200.95 200.95 203.84 0.68 0.34% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۷:۳۵
Nairobi All Share 156.63 - 156.63 156.63 0.66 0.42% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
بیشتر

کویت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KSX 15 4757.33 - 4757.33 4757.33 4.05 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Kuwait Main 5421.86 - 5421.86 5421.86 4.95 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Kuwait Parallel Market 5186.03 - 5186.03 5186.03 2.02 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
بیشتر

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Stock 945.41 - 943.74 945.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Beirut Stock 86.37 - 86.37 86.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۱۲:۰۵
BDL STOCK IX 65.58 - 65.58 65.58 0.30 0.46% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۸
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Riga General 989.23 989.55 987.09 989.55 0.32 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۷:۳۵
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG 59477.32 59496.24 59389.93 59748.87 111.70 0.19% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
WIG30 2658.43 2658.96 2651.27 2669.48 2.15 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
mWIG40 4077.12 4084.94 4074.07 4090.38 10.19 0.25% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
sWIG80 11478.86 11496.89 11478.86 11577.73 72.15 0.63% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
WIG20 2322.41 2322.32 2313.93 2337.48 3.26 0.14% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۳۶
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vilnius SE General 645.05 644.59 643.83 645.55 1.68 0.26% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۷:۳۵
بیشتر

مالاوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malawi Foreign 1762.13 - 1762.13 1762.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Malawi Domestic 15700.84 - 15700.84 15700.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Malawi All Share 19948.97 - 19948.97 19948.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰
HAREL TLB SK301 376.87 - 376.87 376.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSE 4543.66 4497.97 4489.5 4543.66 54.16 1.21% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KLCI 1706.56 1707.95 1703.83 1707.95 13.82 0.82% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
Malaysia ACE 4662.11 4640.69 4640.69 4662.11 7.93 0.17% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
FTSE Malaysia 235.01 - 235.01 235.01 0.36 0.15% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
FTSE BM Mid 70 14155.64 14177.37 14153.61 14177.37 83.69 0.59% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
Malaysia Top 100 11731.14 11742.58 11716.23 11742.58 89.19 0.77% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BUMIX 3825.65 - 3825.65 3825.65 16.95 0.45% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
HTX (EUR) 4598.71 - 4598.71 4598.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
HTX (HUF) 9499.04 - 9499.04 9499.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
HTX (USD) 5179.75 - 5179.75 5179.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
FTSE Hungary 3913.11 - 3913.11 3913.11 58.08 1.51% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Budapest SE 40653.39 - 40653.39 40653.39 473.55 1.18% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۲
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MADEX 9331.29 9293.34 9262.98 9331.29 51.86 0.56% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
FTSE CSE Morocco 15 10387.07 10311.75 10298.39 10387.07 62.13 0.60% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۴
Moroccan All Shares 11483.9 11438.7 11402.54 11483.9 61.77 0.54% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
FTSE CSE Morocco All-Liquid 9868.59 9837.86 9822.75 9868.59 35.30 0.36% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۴
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EGX 30 15155.84 15143.12 15100.8 15206.43 71.40 0.47% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۳۶
EGX 70 721.9 721.57 720.04 721.9 0.89 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۳۶
EGX 100 1822.37 1821.47 1817.56 1822.58 0.94 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۳۶
EGX 20 Capped 19079.93 19059.76 19007.47 19115 69.35 0.36% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۳۶
بیشتر

مغولستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNE Top 20 21835.21 - 21835.21 21835.21 264.29 1.23% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۸
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IMC30 751.47 751.55 750.96 755.99 2.18 0.29% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
INMEX 2546.57 2545.9 2545.9 2565.92 7.72 0.30% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
IPC CompMx 352.47 352.44 352.41 355.18 1.34 0.38% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
FTSE BIVA Real Time Price 876.25 876.56 876.22 883.19 3.99 0.46% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
IPC 42858.18 42851.11 42824.28 43296.96 222.98 0.52% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

مونته نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MONEX 10671.73 - 10671.73 10671.73 144.62 1.37% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
MNSE 10 830.23 - 830.23 830.23 10.24 1.25% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 1314.5 - 1314.5 1314.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۴:۳۴
NSX Local 617.6 - 617.6 617.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ساعت ۸:۳۳
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oslo OBX 799.45 799.19 797.09 800.39 1.51 0.19% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
OBX Price 470.29 470.16 469.14 470.79 1.91 0.41% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۳۵
OMX Oslo 20 590.9 590.73 588.89 591.37 1.72 0.29% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
OSE Benchmark 864.73 864.26 862.49 865.45 1.52 0.18% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Oslo All Share 981.36 981.01 979.9 982.99 1.58 0.16% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۳۵
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE 30 1456.63 - 1456.63 1456.63 28.51 1.96% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
NSE All Share 32190.07 - 32190.07 32190.07 525.13 1.63% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
بیشتر

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ New Zealand (USD) 348.74 348.81 346.78 348.81 0.47 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
NZX 50 9224.26 - 9224.26 9224.26 21.18 0.23% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
NZX All 1598.72 - 1598.72 1598.72 4.31 0.27% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
NZX MidCap 5116.72 - 5116.72 5116.72 2.87 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
NZX SmallCap 15104.22 - 15104.22 15104.22 66.66 0.44% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
S&P/NZAX All Price 434.55 - 434.55 434.55 2.28 0.53% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
DJ New Zealand 275.09 275.14 275 275.19 0.89 0.32% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۳۵
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMX 748.18 747.7 745.54 750.22 0.57 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
AEX All Share 796.97 795.68 794.12 797.71 1.67 0.21% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
AMS Small Cap 965.55 966.05 963.62 968.16 1.90 0.20% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
AEX Volatility 13.69 13.74 13.65 14.33 0.08 0.59% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
AEX 538.07 537.84 535.89 539.76 1.56 0.29% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۶
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India VIX 18.4675 18.3975 17.5075 18.485 0.47 2.60% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۱۰
Nifty 100 10731.1 10731.2 10731.1 10839.3 30.10 0.28% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۱۰
Nifty 200 5515.6 5515.55 5515.55 5568.65 11.05 0.20% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۱۰
Nifty 500 8742.3 8742.7 8742.3 8821.4 12.05 0.14% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۱۰
BSE MidCap 13866.46 13860.26 13860.26 13951.53 71.00 0.51% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۱۰
S&P BSE-100 10753.93 10752.5 10752.5 10863.93 24.29 0.23% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۱۰
S&P BSE-200 4459.78 4459.25 4459.25 4503.44 7.71 0.17% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۱۰
S&P BSE-500 13858.93 13857.61 13857.61 13987.06 16.06 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۱۰
BSE SmallCap 13161.74 13160.14 13160.14 13229.09 43.16 0.33% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۱۰
Nifty 50 USD 5150.11 - 5150.11 5150.11 17.76 0.34% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
Nifty Next 50 25337.5 25334.2 25334.2 25545.9 41.05 0.16% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۱۰
Nifty Midcap 50 4429.25 4428.1 4428.1 4464.6 23.90 0.54% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۱۰
NIFTY Quality 30 2705.75 - 2699.9 2717.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty 50 Value 20 5152.05 5155 5152.05 5202 59.45 1.15% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۱۰
NIFTY Free Float Midcap 100 16132.75 16131.1 16126.1 16235.85 69.40 0.43% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۱۰
NIFTY Free Float Smallcap 100 5685.8 5688.45 5678.45 5722.8 14.70 0.26% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۱۰
S&P BSE ALLCAP 3952.87 3952.41 3952.41 3988.94 3.69 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۱۰
Nifty 50 10604.35 10603.7 10588.85 10722.6 36.60 0.35% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۹
BSE Sensex 35352.61 35343.56 35300.4 35773.15 145.83 0.41% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۹
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE China 50 19414.09 19431.27 19414.09 19452.15 46.76 0.24% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۸
Hang Seng CCI 4478.93 4482.49 4478.57 4482.93 32.77 0.73% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۸
Hang Seng CEI 11116.92 11131.56 11116.92 11154.01 32.10 0.29% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۸
FTSE CHI Hong Kong 12380.28 12385.12 12380.28 12402.74 48.30 0.39% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۸
FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong 2371.47 2371.69 2366.3 2372.38 16.21 0.69% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۰۵
Hang Seng 28228.13 28286.5 28228.13 28331.5 118.88 0.42% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۷
بیشتر

ونزولا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 5055.88 - 5055.88 5055.88 1.04 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۸
Merinvest Composite 22286.12 - 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VN 964.35 964.68 964.35 970.05 3.05 0.32% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۸
HNX 106.84 - 106.84 106.84 0.73 0.69% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
VN 30 907.82 908.28 907.82 913.68 2.89 0.32% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۸
VN100 880.56 880.99 880.56 885.92 3.60 0.41% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۸
FTSE Vietnam 411.73 - 411.73 411.73 4.71 1.16% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
FTSE Vietnam All 1012.58 - 1012.58 1012.58 9.12 0.91% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
HNX 30 195.13 - 195.13 195.13 2.00 1.04% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۲
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/Athex 20 1759.39 1769.01 1757.85 1769.01 8.21 0.47% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Athens General Composite 608.58 - 607.54 612.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر