بازار بورس کلیه کشورها

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Burcap 90077.3 90082.97 90077.3 90239.68 92.54 0.10% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Merval 31161.7 31157.79 31157.79 31197.57 14.72 0.05% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Bolsa G 1361011 1361041 1360816 1362741 683.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Merval 25 33914.22 33901.44 33901.44 33960.78 22.50 0.07% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
Merval Argentina 30194.3 30195.39 30194.3 30229.24 8.24 0.03% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/JSE Top 40 50705.1 - 50461.2 50798.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
South Africa 40 5766.6 - 5739.6 5776.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
FTSE South Africa 3586.44 - 3586.44 3586.44 0.57 0.02% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۴۴

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HDAX 6870.2 - 6855.51 6897.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
SDAX 12326.59 - 12311.7 12362.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
Midcap 25983.35 - 25983.35 26148.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
TecDAX 2623.86 - 2620.6 2637.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
Midcap Market 2448.1 - 2448.1 2461.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
Prime All Share 5103.46 - 5092.91 5123.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
XETRA DAX Price 12540.5 - 12494.99 12581.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
Classic All Share 8861.85 - 8861.85 8915.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
Technology All Share 3000.55 - 2998.18 3012.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
DAX 12540.5 - 12530.78 12581.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۵۶
Euro Stoxx 50 3492.02 - 3479.75 3504.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۵۶

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P 100 1170.45 1169.37 1166.24 1170.45 3.15 0.27% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
OTCM ADR 1809.23 1809.22 1807.68 1809.25 1.23 0.07% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۴۴
DJ Utility 691.14 691.12 689.86 691.14 1.43 0.21% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۴۴
Nasdaq 100 6667.75 6662.88 6657.08 6668.07 18.22 0.27% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۳۱
DJ Composite 8199.37 8199.47 8182.65 8199.47 18.17 0.22% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۴۴
NYSE Composite 19646.02 - 19613.22 19763.65 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۰۰
OTCM QX ADR 30 1508.67 1508.26 1507.44 1508.67 1.17 0.08% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۴۴
DJ Transportation 10578.9 10576.16 10560.01 10579.61 19.47 0.18% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۴۴
NYSE AMEX Composite 2582.42 2580.5 2578.09 2582.42 1.34 0.05% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
Dow 30 24462.94 24462.8 24412.73 24462.94 68.04 0.28% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۴۴
S&P 500 2670.14 2669.88 2664.38 2670.14 7.52 0.28% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
Nasdaq 7146.13 7144.52 7136.29 7146.7 17.36 0.24% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۳۱
SmallCap 2000 1564.3 1563.9 1563.1 1564.79 1.45 0.09% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۳۱
S&P 500 VIX 16.88 17.11 16.88 17.31 0.47 2.78% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATX 5 1856.7 - 1841.61 1857.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
ATX Prime 1752.91 - 1744.23 1754.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
FTSE Austria 370.15 - 370.15 370.15 0.32 0.09% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۴۴
Immobilien ATX EUR 337.38 - 337.08 338.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
New Europe Blue Chip EUR 1271.91 - 1268.7 1281.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
ATX 3480.95 - 3460.81 3483.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amman SE General 2185.96 - 2185.96 2191.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۱۹
Amman SE AllShare 4184.92 - 4184.92 4184.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۱۴

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
General Madrid 1004.44 - 1001.67 1005.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
IBEX Small Cap 7419.2 - 7419.2 7452.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
IBEX Medium Cap 15206 - 15186.6 15248.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
FTSE Latibex   2267.4 - 2267.4 2274.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
IBEX 35 9884.2 - 9853 9906 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۵۶

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 20 3234.5 - 3231.7 3244.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۴۳
S&P/ASX 50 5712.7 - 5708.9 5731 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۴۳
S&P/ASX 100 4824.4 - 4821.2 4838 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۴۳
S&P/ASX 300 5829.7 - 5825.9 5844.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۴۳
S&P/ASX Midcap 50 6708 - 6699.1 6714.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۴۳
ASX All Ordinaries 5964.4 - 5961.1 5976.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۴۳
ASX Small Ordinaries 2698.2 - 2695.7 2701.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۴۳
S&P/ASX All Australian 50 5656.1 - 5652.3 5674 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۴۳
S&P/ASX All Australian 200 5806.6 - 5802.9 5821.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۴۳
S&P/ASX 200 5868.8 - 5865 5883.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۴۳

استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tallinn SE General 1258.98 - 1258.25 1261.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۴۹
DJ Estonia Total Market (EUR) 829.32 - 818.75 841.27 0.00 0.00% ۱۳۹۰/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۰

اسلوواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAX 337.04 - 333.94 337.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۳۲
DJ Slovakia Total Market (EUR) 1148.59 - 1148.59 1148.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ساعت ۰:۰۰

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 802.25 - 798.06 802.94 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ ساعت ۰:۰۰

اکوادور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Guayaquil Select 193.97 - 193.97 193.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۵۰
Ecuador General Adj 1265.88 - 1265.88 1265.88 0.98 0.08% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۴۴

امارات متحده عربی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADX General 4706.56 - 4679.99 4706.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۴۹
DFM General 3082.09 - 3058.38 3089.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۴۹

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IDX LQ45 1034.49 - 1029.68 1037.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵
FTSE Indonesia 3416.81 - 3416.81 3416.81 6.25 0.18% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۴۴
IDX Kompas 100 1321.94 - 1316.28 1325.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵
IDX PEFINDO-25 365.97 - 364.17 367.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵
IDX Composite 6337.69 - 6316.41 6352.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵

اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFTS 370.54 - 370.54 371.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۸:۰۲
Ukraine UX 1818.75 - 1796.7 1827.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۸:۳۸

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 2203 - 2203 2203 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۴۹

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 40 2284.8 - 2272.6 2296.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
FTSE IT Mid Cap 42564.54 - 42436.55 42670.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
FTSE MIB TR EUR 45916.78 - 45916.78 45916.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۵۶
FTSE IT Small Cap 23093.11 - 23093.11 23200.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
FTSE Italia All Share 26063.14 - 25938.49 26181.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
FTSE MIB 23829.34 - 23707.5 23945.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Ireland 412.75 - 412.75 412.75 2.28 0.56% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۴۴
ISEQ General 9694.31 - 9638.82 9717.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
ISEQ Overall 6827.72 - 6789.94 6840.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
ISEQ 20 Price 1127.54 - 1122.68 1130.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
ISEQ Small Capital 2301.33 - 2283.24 2304.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 1392.79 - 1380.29 1392.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
OMX Iceland 6 PI ISK 1814.59 - 1791.03 1814.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
OMX Iceland Mid Cap PI 84.12 - 84.06 84.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
OMX Iceland Small Cap PI 252.08 - 249.42 252.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
ICEX All Share Total Return 690.14 - 683.95 690.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain All Share 1301.4 - 1297.27 1301.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۵۶

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 50 14331.04 14312.6 14294.65 14331.04 32.23 0.23% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
Tag Along 18077.88 18077.84 18036.07 18077.88 38.96 0.22% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۳
Brazil Index 35269.51 35269.44 35184.69 35269.51 75.80 0.22% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۳
Small Cap Index 1761.29 1761.26 1758.8 1761.29 1.86 0.11% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۳
Brazil broad-Based 3276.87 3276.86 3269 3276.87 7.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۳
Mid-Large Cap Index 1622.52 1620.34 1618.4 1622.52 3.67 0.23% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
Bovespa 85550.09 85447.02 85360.1 85550.09 204.21 0.24% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 100 1184.3 - 1181.3 1184.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
FTSE 250 20220.77 - 20155.99 20247.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
FTSE 350 4111.72 - 4101.3 4111.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
FTSE SmallCap 5820.18 - 5796.27 5820.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
FTSE All-Share 4062.3 - 4046.06 4062.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
FTSE AIM All Share 1034.37 - 1032.55 1034.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
FTSE TechMARK Focus 4533.48 - 4516.96 4551.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
FTSE 100 7368.17 - 7349.38 7368.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۵۶

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL Mid 5270.28 - 5270.28 5298.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
BEL 20 GR 10298.29 - 10266.68 10313.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
BEL Small 15888.83 - 15885.83 15938.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
BEL 20 Net Return 8035.81 - 8011.14 8047.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
BEL 20 3915.34 - 3912.74 3926.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 129.86 - 129.86 130.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۰۱
BGTR30 807.54 - 635.2 808.26 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ساعت ۰:۰۰
BSE SOFIX 658.44 - 658.44 663.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۰۱

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSE 30 2204.17 - 2196.94 2206.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۴۳
DSE Broad 5843.46 - 5834.89 5853.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۴۳

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSE Foreign Company 1571.12 - 1571.12 1571.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۱۳
BSE Domestic Company 8433.72 - 8433.72 8433.72 17.51 0.21% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۳

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 524.16 - 524.16 524.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵
Sarajevo 10 609.85 - 609.85 609.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۵:۵۵
Sarajevo 30 1038.42 - 1038.42 1038.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۵:۵۵

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Karachi 30 22309.17 - 22234.24 22564.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۶:۳۸
FTSE Pakistan 1359.17 - 1359.17 1359.17 16.26 1.20% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۴۴
KMI All Shares 22466.57 - 22442.76 22577.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۶:۳۸
Karachi All Share 32748.18 - 32630.8 32849.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۶:۳۸
Karachi Meezan 30 76958.01 - 76769.63 77569.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۶:۳۸
Karachi 100 45259.34 - 45153.92 45511.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۶:۳۸

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSI All Share GR 3069.24 - 3056.02 3076.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
PSI 20 5527.86 - 5497.73 5533.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Peru 162.44 - 162.44 162.44 0.96 0.59% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۴۴
S&P Lima Select 32181.38 32181.44 32180.63 32195.94 21.65 0.07% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۰۱
S&P Peru Select 571.04 570.85 570.77 571.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
S&P Lima General 21454.91 21454.94 21445.66 21461.45 0.09 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۰۱
S&P Lima Corporate Gov 225.25 225.26 225.05 225.26 0.08 0.04% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۰۱

تانزانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania All Share 2433.53 - 2433.53 2433.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAI 487.86 - 487.86 492.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵
SET 50 1194.87 - 1184.78 1194.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵
SET 100 2640.07 - 2619.54 2640.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵
FTSE SET Mid Cap 2460.6 - 2450.98 2468.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵
FTSE SET Shariah 1467.45 - 1453.5 1467.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵
FTSE SET All-Share 2082 - 2069.33 2082 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵
FTSE SET Large Cap 1986.29 - 1971.11 1986.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵
FTSE SET Mid Small Cap 2466 - 2458.73 2472.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵
SET 1801.28 - 1789.48 1801.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TPEx 153.99 - 153.99 155.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۳۱
TPEx 50 185.61 - 185.61 188.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۲۵
MSCI Taiwan 398.6 - 398.6 398.6 10.64 2.67% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۳:۲۶
TSEC Taiwan 50 8014.07 - 8012.74 8052.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۰۷
FTSE TWSE Taiwan MidCap 100 8114.65 - 8110.87 8160.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۰۷
Taiwan Weighted 10779.38 - 10773.56 10822.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۰:۲۵

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 30 135686.11 - 135512.91 137056.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
BIST 50 106020.38 - 105862.49 107071.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
BIST 100-30 144431.95 - 144147.95 145434.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
BIST All-100 158569.13 - 158121 158569.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
BIST All Shares 112874.52 - 112687.24 113807.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
BIST 100 110932.48 - 110765.96 111956.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷

تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 7161.37 - 7145.9 7173.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۴۹
Tunindex20 3276.57 - 3268.5 3281.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۴۹

جاماییکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE Market 297185.75 - 297185.75 297185.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۳:۵۵
JSE All Jamaican Composite 326178.78 - 326178.78 326178.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۳:۵۵

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 2273.42 - 2273.42 2276.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PX 1121.26 - 1120.58 1128.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۱۴
PX-GLOB 1506.75 - 1506.75 1506.75 8.75 0.58% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۳
FTSE Czech Republic 1268.24 - 1268.24 1268.24 6.94 0.55% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۴۴
OETOB Czech Traded (CZK) 1425.82 - 1425.01 1435.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۱۴
OETOB Czech Traded (EUR) 1528.38 - 1528.2 1542.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۵۶
OETOB Czech Traded (USD) 1876.61 - 1875.38 1904.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۵۶

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SSE 100 5876.82 - 5876.34 5982.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
S&P/CITIC50 3248.91 - 3248.91 3248.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۱:۰۸
S&P/CITIC300 3352.61 - 3352.61 3352.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۱:۰۸
Shanghai SE A Share 3216.7 - 3214.19 3264.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
Shanghai 3071.54 - 3068.25 3117.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
SZSE Component 10408.91 - 10408.91 10601.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۵۰
China A50 12247.25 - 12185.07 12381.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۴۳

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Copenhagen Mid Cap 497.39 - 497.03 499.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
OMX Copenhagen Benchmark 1440.85 - 1440.21 1448.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
OMX Copenhagen Small Cap 240.54 - 240.19 240.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
OMX Copenhagen All shares 1331.43 - 1329.68 1335.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
OMXC20 963.98 - 963.29 968.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda Share 132.68 - 132.68 132.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۴۳
Rwanda All Share 133.09 - 133.09 133.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۴۳

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
RTS 2 1505.07 - 1502.14 1505.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۰۰
MICEX 10 4368.97 - 4358.13 4382.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
Russian VIX 31.58 31.43 30.49 31.58 0.69 2.23% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۳۷
RTS Standard 14749.38 - 14681 14782.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
MICEX 2232.66 - 2223.38 2237.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
RTSI 1145.8 - 1141 1152.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BET 8920.49 - 8920.49 8952.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
Bucharest BET-XT 827.34 - 826.04 830.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹

زامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LSE EN 690.82 - 690.82 690.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۲۵
LSE Inv 30.56 - 30.56 30.56 0.00 0.00% ۱۳۹۱/۰۵/۰۳ ساعت ۰:۰۰
LSE All Share 5571.34 - 5571.34 5571.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵

زیمباوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zimbabwe Mining 161.35 - 161.35 161.35 0.00 0.00% ۱۳۹۰/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Zimbabwe Industrial 316.85 - 316.85 316.85 4.64 1.49% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۳

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TOPIX 1751.13 - 1746.61 1755.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۱۴
JASDAQ 174.09 - 172.73 174.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۱۴
JASDAQ 20 4906.63 - 4877.2 4911.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۱۴
Topix 100 1095.52 - 1092.42 1099.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۱۴
Topix 500 1344.1 - 1340.47 1348.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۱۴
Nikkei 300 344.41 - 344.41 344.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۷
Nikkei 500 2182.65 - 2182.65 2182.65 1.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۷
Topix 1000 1646.31 - 1641.92 1650.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۱۴
Nikkei 1000 2065.4 - 2065.4 2065.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۷
JPX-Nikkei 400 15479.43 - 15440.39 15533.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۱۴
TOPIX Composite 2213.89 - 2208.17 2219.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۱۴
Nikkei JQ Average 3929.01 - 3929.01 3929.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۱:۰۸
Nikkei Volatility 16 - 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۱:۰۸
Nikkei 225 22162.24 - 22114.5 22249 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۷

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 216.27 - 216.27 216.27 2.06 0.96% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۷
BRVM Composite 234.91 - 234.91 234.91 1.32 0.57% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۷

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CSE All-Share 6540.97 - 6530.53 6543.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۳۱

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Singapore 370.64 - 370.64 370.64 3.06 0.83% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۴۴
MSCI Singapore 410.29 - 410.29 410.29 2.26 0.55% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۳:۲۶
STI Index 3573.38 - 3566.55 3594.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Nordic 40 1519.75 - 1515.58 1523.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
OMX Stockholm 576.01 - 575.63 577.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
OMX Stockholm Mid Cap 791.54 - 790.2 793.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
OMX Stockholm Benchmark 516.41 - 515.63 517.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
OMX Stockholm Small Cap 774.21 - 773.4 774.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
OMXS30 1572.58 - 1558.41 1575.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Swiss Mid Price 2558.68 - 2548.04 2558.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
FTSE Switzerland 476.26 - 476.26 476.26 1.29 0.27% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۴۴
Swiss All Share Cumulative Dividend 10300.93 - 10276.63 10315.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
SMI 8807.8 - 8795.2 8829.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۵۶

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inter 10 6765.03 - 6749.61 6817.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۳:۵۰
IPSA Select 5689.47 - 5673.62 5711.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۳:۵۰
IGPA General 28575.11 - 28464.94 28585.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۳:۵۰

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 739.52 - 738.57 741.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۶:۴۹

عراق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISX Main 60 610.51 - 610.51 610.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۲۵

عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tadawul All Share 8277.14 - 8190.14 8277.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۱۴

عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSM 30 4759.65 - 4743.29 4765.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۴۳

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBF 120 4330.92 - 4310.62 4338.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
CAC Small 13663.12 - 13643.44 13715.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
CAC Mid 60 14539.36 - 14539.36 14589.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
CAC Next 20 11763.71 - 11732.66 11779.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
CAC Large 60 5995.05 - 5963.63 6005.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
CAC All Shares 6623.65 - 6599.58 6639.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
CAC Mid & Small 14476.08 - 14475.01 14524.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
CAC All-Tradable 4262.98 - 4243.31 4270.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
CAC 40 5412.83 - 5382 5423.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 550.4 - 544.31 550.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۳۱

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Helsinki 9766.6 - 9748.08 9807.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
OMX Helsinki 25 4088.89 - 4081.4 4107.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
OMX Helsinki Cap PI 6681.25 - 6668.73 6707.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
OMX Helsinki Mid Cap 355.9 - 355.02 356.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
OMX Helsinki Benchmark 53.07 - 52.99 53.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
OMX Helsinki Small Cap PI 373.46 - 371.39 374.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PHS All Shares 4687.29 - 4678.41 4707.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۱۹
FTSE Philippines 659.32 - 659.32 659.32 3.66 0.56% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۴۴
PSEi Composite 7726.72 - 7702.79 7778.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۱۹

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 44.38 - 44.28 44.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۰۱
Cyprus Alternative Market 888.66 - 886.68 891.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۰۱
DJ Cyprus Total Market (EUR) 45.380 - 39.100 46.770 0.00 0.00% ۱۳۹۱/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Cyprus Main and Parallel Market 68.46 - 68.41 68.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۰۱

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 2468.58 - 2439.66 2473.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۶:۰۱

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QE General 9196.62 - 9101.66 9196.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
QE All Shares 2739.61 - 2694.61 2739.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
FTSE NASDAQ Qatar 10 5845.74 - 5714.76 5846.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۴۹

کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costa Rica Indice Accionario 13728.07 - 13728.07 13728.07 65.45 0.48% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۳

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 60 911.68 911.64 910.66 911.68 0.75 0.08% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX Equity 16008.21 - 16008.21 16008.21 30.54 0.19% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۲۰
S&P/TSX MidCap 980.25 979.92 978.81 980.25 0.76 0.08% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX Venture 804.96 803.06 802.24 804.96 1.69 0.21% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX Small Cap 634.32 634.02 633.4 634.32 0.50 0.08% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX 15484.32 15522.7 15484.32 15522.7 20.69 0.13% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KOSDAQ 889.17 - 882.77 891.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۱۴
KQ 100 1901.12 - 1891.54 1910.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۳۱
KRX 100 5110.29 - 5102.05 5130.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۳۱
KOSPI 50 2129.98 - 2126.26 2140.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۳۱
KOSPI 100 2412.49 - 2408.65 2422.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۳۱
KOSPI 200 317.89 - 317.34 319.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۱۴
FTSE Korea 349.94 - 349.94 349.94 3.07 0.88% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۴۴
KOSPI Large Sized 2382.31 - 2378.77 2390.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۳۱
KOSPI Small Sized 2352.62 - 2332.66 2353.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۳۱
KOSPI Medium Sized 2840.73 - 2825.3 2842.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۳۱
KOSPI 2476.33 - 2473.62 2483.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۱۴

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CROBEX 1788.72 - 1787.72 1795.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۰۱
CROBEX10 1037.59 - 1036.95 1041.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۰۱

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
COL20 1242.93 - 1242.93 1242.93 9.00 0.72% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۷
COLCAP 1561.45 1556.71 1556.06 1561.45 1.90 0.12% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۴۴
COLEQTY 1072.99 - 1072.99 1072.99 5.50 0.52% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۳
COL General 12367.82 - 12367.82 12367.82 81.78 0.66% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۷
FTSE Colombia 4787.2 - 4787.2 4787.2 28.22 0.59% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۴۴

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 3710.32 - 3710.32 3710.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۴۹
FTSE NSE Kenya 15 233.61 - 232.74 234.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۶:۴۳
FTSE NSE Kenya 25 239.24 - 238.27 240.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۶:۴۹
Nairobi All Share 182.73 - 182.73 182.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۴۹

کویت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KSX 15 971.07 - 963.71 971.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Kuwait Main 6633.44 - 6605.3 6642.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Kuwait Parallel Market 891 - 864.51 891 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Stock 1137.53 - 1135.67 1138.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵
Beirut Stock 107.74 - 107.74 107.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۱۴
BDL STOCK IX 96.9 - 96.9 96.9 0.25 0.26% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۱:۵۰

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Riga General 1051.53 - 1049.93 1056.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۶:۴۹
DJ Latvia Total Market 903.53 - 903.02 911.22 0.00 0.00% ۱۳۹۰/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۰

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG 60144.37 - 60144.37 60814.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
WIG30 2656.57 - 2656.57 2693.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
mWIG40 4633.61 - 4633.61 4656.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
sWIG80 14099.58 - 14066.34 14128.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
WIG20 2298.2 - 2298.2 2333.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vilnius SE General 706.2 - 705.49 709.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۴۹
DJ Lithuania Total Market (EUR) 673.22 - 670.77 678.87 0.00 0.00% ۱۳۹۰/۰۵/۲۵ ساعت ۰:۰۰

مالاوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malawi Foreign 1762.13 - 1762.13 1762.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Malawi Domestic 15700.84 - 15700.84 15700.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Malawi All Share 19948.97 - 19948.97 19948.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSE 4347.2 - 4347.2 4347.2 1.63 0.04% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۷
DJ Malta Total Market TR 1455.25 - 1452.30 1455.25 0.00 0.00% ۱۳۹۰/۰۵/۲۵ ساعت ۰:۰۰

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KLCI 1887.75 - 1884.25 1891.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵
Malaysia ACE 5444.12 - 5419.31 5507.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵
FTSE Malaysia 264.07 - 264.07 264.07 1.16 0.44% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۴۴
FTSE BM Mid 70 15617.03 - 15581.22 15706.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵
Malaysia Top 100 12976.02 - 12954.9 13015.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BUMIX 4224.67 - 4213.39 4319.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
HTX (EUR) 4676.61 - 4676.07 4750.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۵۶
HTX (HUF) 9430.14 - 9426.15 9561.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
HTX (USD) 5742.18 - 5738.91 5864.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۵۶
FTSE Hungary 3699.47 - 3699.47 3699.47 47.73 1.29% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۴۴
Budapest SE 38122.87 - 38120.9 38636.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MADEX 10541.52 - 10446.8 10541.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
FTSE CSE Morocco 15 11876.31 - 11763.33 11876.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۱۴
Moroccan All Shares 12974.23 - 12872.5 12974.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۴۹
FTSE CSE Morocco All-Liquid 11063.05 - 10951.31 11063.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۱۴

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EGX 30 17781.02 - 17674.35 17808.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۱۹
EGX 70 867.15 - 860.76 868.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۱۹
EGX 100 2273.1 - 2257.65 2276.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۱۹
EGX 20 Capped 18046.67 - 17998.09 18099.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۱۹

مغولستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNE Top 20 20279.62 - 20279.62 20279.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۴۳

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IMC30 838.38 838.65 837.83 838.65 0.98 0.12% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۳
INMEX 2891.64 2893.4 2889.81 2893.4 6.06 0.21% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۳
IPC CompMx 397.64 397.84 397.26 397.84 0.92 0.23% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۳
IPC 48431.58 48453.65 48389.53 48453.65 98.39 0.20% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱:۱۳

مونته نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MONEX 10164.2 - 10164.2 10164.2 10.41 0.10% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۱:۵۰
MNSE 10 787.2 - 787.2 787.2 0.29 0.04% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۱:۵۰

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 1394 - 1386.6 1394 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ساعت ۰:۰۰
NSX Local 629.1 - 628.4 629.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ساعت ۰:۰۰

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oslo OBX 778.22 - 778.22 783.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۰۱
OBX Price 474.01 - 473.79 477.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۱۴
OMX Oslo 20 588.12 - 588.12 592.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۰۱
OSE Benchmark 846.17 - 845.81 851.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۱۴
Oslo All Share 956.77 - 956.25 963.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۱۴

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE 30 1840.84 - 1836.22 1841.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۸:۳۸
NSE All Share 40814.89 - 40741.25 40885.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۸:۳۸

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ New Zealand (USD) 338.83 - 337.99 344.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۱:۲۵
DJ New Zealand 253.76 - 253.72 256.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMX 792.04 - 792.01 796.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
Next 150 2915.83 - 2915.72 2927.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
EuroNext 100 1050.02 - 1045.93 1052.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
AEX All Share 817.42 - 815.52 819.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
AMS Small Cap 1082.93 - 1080.75 1086.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
AEX Volatility 11.46 - 11.12 11.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
AEX 550.38 - 548.74 552.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India VIX 12.9375 - 12.855 13.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۳۸
Nifty 100 10966.85 - 10933.85 10982 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۳۸
Nifty 200 5765.95 - 5747.2 5773.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۳۸
Nifty 500 9347.65 - 9318.75 9358.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۳۸
BSE MidCap 16798.94 - 16742.68 16832.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۳۸
S&P BSE-100 10979.37 - 10944.58 10992.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۳۸
S&P BSE-200 4646.3 - 4631.65 4651.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۳۸
S&P BSE-500 14817.83 - 14771.82 14831.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۳۸
BSE SmallCap 18178.03 - 18122.98 18189.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۳۸
Nifty 50 USD 5543.08 - 5543.08 5568.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۳:۱۳
Nifty Next 50 30231.4 - 30134.95 30302.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۳۸
Nifty Midcap 50 5373.1 - 5344.3 5381.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۳۸
NIFTY Quality 30 2603.3 - 2575.55 2605.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۳۸
Nifty 50 Value 20 4720.35 - 4704.55 4729.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۳۸
NIFTY Free Float Midcap 100 19905.75 - 19804.45 19927.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۳۸
NIFTY Free Float Smallcap 100 8321.5 - 8278.6 8321.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۳۸
Nifty 50 10564.05 - 10532.25 10577.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۳۸
BSE Sensex 34415.58 - 34330.7 34467.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۳۸

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE China 50 21229.44 - 21177.47 21553.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
Hang Seng CCI 4438.61 - 4425.4 4480.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۱
Hang Seng CEI 12054.23 - 12028.54 12235.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۱
FTSE CHI Hong Kong 13479.01 - 13449.98 13653.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong 2205.28 - 2203.04 2225.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۵۶
Hang Seng 30418.33 - 30318 30791 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵

ونزولا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 25458.74 - 24195.66 27828.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۲۲:۱۹
Merinvest Composite 4243.45 - 4241.93 4243.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ساعت ۰:۰۰

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VN 1119.86 - 1086.09 1119.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۳۷
HNX 132.58 - 130.97 132.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۳۷
VN 30 1089.45 - 1054.57 1089.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۳۷
VN100 1030.57 - 1000.9 1030.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۳۷
FTSE Vietnam 459.62 - 459.62 459.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۷
FTSE Vietnam All 1156.79 - 1156.79 1156.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳:۰۷
HNX 30 248.08 - 244.1 248.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/Athex 20 2180.26 - 2154.55 2186.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۰۱
Athens General 822.22 - 820.51 2162.53 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۰۶ ساعت ۰:۰۰
Athens General Composite 844.7 - 835.88 847.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۰۱