شاخص یاب

بازار فلزات گرانبها

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلا 1,267.28 (0.08%) 0.99 1,266.92 1,268.43 ۰۳:۵۰:۴۴
انس نقره 16.32 (0%) 0 16.31 16.33 ۰۳:۴۹:۵۶
انس پلاتین 864.00 (0.06%) 0.50 863.50 864.90 ۰۳:۴۹:۱۲
انس پالادیوم 945.90 (0.03%) 0.30 942.30 947.00 ۰۳:۴۵:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
هر اونس طلا 1267.28 0.9900 0.0800 1268.43 1266.92 ۰۳:۵۰:۴۴
هر گرم طلا 40.74 0.0318 0.0026 40.78 40.73 ۰۳:۵۰:۴۴
هر کیلو طلا 40743.97 31.8292 2.5721 40780.94 40732.39 ۰۳:۵۰:۴۴
هر تولا طلا 475.23 0.3713 0.0300 475.66 475.10 ۰۳:۵۰:۴۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
هر اونس طلا 16.32 0.0000 0.0000 16.33 16.31 ۰۳:۴۹:۵۶
هر گرم طلا 0.52 0.0000 0.0000 0.53 0.52 ۰۳:۴۹:۵۶
هر کیلو طلا 524.70 0.0000 0.0000 525.02 524.38 ۰۳:۴۹:۵۶
هر تولا طلا 6.12 0.0000 0.0000 6.12 6.12 ۰۳:۴۹:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
هر اونس طلا 864.00 0.5000 0.0600 864.90 863.50 ۰۳:۴۹:۱۲
هر گرم طلا 27.78 0.0161 0.0019 27.81 27.76 ۰۳:۴۹:۱۲
هر کیلو طلا 27778.22 16.0754 1.9290 27807.16 27762.15 ۰۳:۴۹:۱۲
هر تولا طلا 324.00 0.1875 0.0225 324.34 323.81 ۰۳:۴۹:۱۲
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
هر اونس طلا 945.90 0.3000 0.0300 947.00 942.30 ۰۳:۴۵:۰۹
هر گرم طلا 30.41 0.0096 0.0010 30.45 30.30 ۰۳:۴۵:۰۹
هر کیلو طلا 30411.37 9.6452 0.9645 30446.73 30295.63 ۰۳:۴۵:۰۹
هر تولا طلا 354.71 0.1125 0.0113 355.13 353.36 ۰۳:۴۵:۰۹

انس طلا

 • نرخ فعلی : 1,267.83
 • بالاترین قیمت روز : 1,268.43
 • پایین ترین قیمت روز : 1,266.92
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.26
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.07%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,267.97
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۱۹:۲۲
 • نرخ روز گذشته : 1,268.27
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.44
جدول نرخ های امروز زمان
1,267.76 دلار 3:20:46
1,267.78 دلار 3:20:33
1,267.81 دلار 3:20:28
1,267.83 دلار 3:19:22
1,267.82 دلار 3:18:58
1,267.83 دلار 3:18:28
1,267.82 دلار 3:18:11
1,267.85 دلار 3:17:12
1,267.88 دلار 3:16:52
1,267.83 دلار 3:16:38
1,267.84 دلار 3:16:23
1,267.82 دلار 3:16:12
1,267.81 دلار 3:15:52
1,267.84 دلار 3:15:45
1,267.85 دلار 3:15:33
1,267.86 دلار 3:15:18
1,267.84 دلار 3:15:08
1,267.85 دلار 3:14:56
1,267.84 دلار 3:14:26
1,267.85 دلار 3:14:20
1,267.84 دلار 3:13:50
1,267.86 دلار 3:13:41
1,267.85 دلار 3:13:36
1,267.86 دلار 3:13:31
1,267.82 دلار 3:13:22
1,267.9 دلار 3:13:11
1,267.83 دلار 3:13:06
1,267.91 دلار 3:12:56
1,267.9 دلار 3:12:47
1,267.91 دلار 3:12:22
1,267.84 دلار 3:12:16
1,267.88 دلار 3:12:06
1,267.87 دلار 3:11:48
1,268.01 دلار 3:11:33
1,267.97 دلار 3:11:28
1,267.9 دلار 3:11:13
1,267.89 دلار 3:10:42
1,267.9 دلار 3:10:32
1,267.87 دلار 3:10:28
1,267.88 دلار 3:10:18
1,267.8 دلار 3:09:42
1,267.82 دلار 3:09:32
1,267.81 دلار 3:09:23
1,267.82 دلار 3:09:16
1,267.81 دلار 3:09:06
1,267.82 دلار 3:08:55
1,267.81 دلار 3:08:06
1,267.78 دلار 3:07:47
1,267.8 دلار 3:07:41
1,267.81 دلار 3:07:22
1,267.8 دلار 3:07:17
1,267.78 دلار 3:07:06
1,267.8 دلار 3:06:11
1,267.78 دلار 3:06:07
1,267.8 دلار 3:05:52
1,267.78 دلار 3:05:33
1,267.7 دلار 3:05:29
1,267.69 دلار 3:05:13
1,267.65 دلار 3:05:08
1,267.66 دلار 3:04:51
1,267.65 دلار 3:04:46
1,267.6 دلار 3:04:41
1,267.57 دلار 3:04:35
1,267.61 دلار 3:04:30
1,267.58 دلار 3:04:14
1,267.57 دلار 3:04:06
1,267.61 دلار 3:02:39
1,267.6 دلار 3:02:33
1,267.68 دلار 3:02:27
1,267.66 دلار 3:02:13
1,267.77 دلار 3:01:51
1,267.78 دلار 3:01:46
1,267.76 دلار 3:01:30
1,267.78 دلار 3:01:25
1,267.76 دلار 3:01:20
1,267.78 دلار 3:00:50
1,267.79 دلار 3:00:39
1,267.78 دلار 2:59:16
1,267.76 دلار 2:58:53
1,267.81 دلار 2:58:34
1,267.87 دلار 2:58:23
1,267.86 دلار 2:58:11
1,267.85 دلار 2:57:55
1,267.83 دلار 2:57:23
1,267.84 دلار 2:57:18
1,267.85 دلار 2:57:13
1,267.76 دلار 2:56:41
1,267.74 دلار 2:55:41
1,267.76 دلار 2:55:36
1,267.74 دلار 2:54:42
1,267.72 دلار 2:54:22
1,267.69 دلار 2:54:16
1,267.72 دلار 2:54:06
1,267.74 دلار 2:52:52
1,267.76 دلار 2:52:23
1,267.74 دلار 2:51:59
1,267.75 دلار 2:51:17
1,267.74 دلار 2:51:06
1,267.72 دلار 2:49:31
1,267.74 دلار 2:49:06
1,267.72 دلار 2:48:47
1,267.7 دلار 2:48:43
1,267.71 دلار 2:48:33
1,267.72 دلار 2:48:13
1,267.7 دلار 2:47:40
1,267.72 دلار 2:47:31
1,267.71 دلار 2:47:26
1,267.7 دلار 2:47:22
1,267.72 دلار 2:47:17
1,267.74 دلار 2:46:27
1,267.67 دلار 2:46:17
1,267.68 دلار 2:46:12
1,267.69 دلار 2:46:07
1,267.68 دلار 2:45:58
1,267.72 دلار 2:45:40
1,267.69 دلار 2:45:12
1,267.67 دلار 2:45:08
1,267.65 دلار 2:44:48
1,267.64 دلار 2:44:29
1,267.6 دلار 2:44:06
1,267.56 دلار 2:43:35
1,267.49 دلار 2:43:24
1,267.47 دلار 2:42:54
1,267.49 دلار 2:42:45
1,267.51 دلار 2:42:36
1,267.47 دلار 2:41:41
1,267.51 دلار 2:41:06
1,267.49 دلار 2:40:57
1,267.47 دلار 2:40:32
1,267.44 دلار 2:40:27
1,267.47 دلار 2:40:20
1,267.46 دلار 2:40:14
1,267.39 دلار 2:40:09
1,267.49 دلار 2:39:45
1,267.43 دلار 2:39:16
1,267.4 دلار 2:39:11
1,267.39 دلار 2:39:06
1,267.41 دلار 2:37:33
1,267.39 دلار 2:37:23
1,267.38 دلار 2:37:18
1,267.49 دلار 2:36:47
1,267.51 دلار 2:36:37
1,267.61 دلار 2:36:18
1,267.62 دلار 2:35:39
1,267.61 دلار 2:35:08
1,267.65 دلار 2:34:55
1,267.66 دلار 2:34:50
1,267.64 دلار 2:34:46
1,267.61 دلار 2:34:35
1,267.62 دلار 2:34:30
1,267.71 دلار 2:34:17
1,267.74 دلار 2:34:06
1,267.76 دلار 2:33:55
1,267.74 دلار 2:33:51
1,267.7 دلار 2:33:21
1,267.55 دلار 2:33:15
1,267.51 دلار 2:33:07
1,267.47 دلار 2:32:59
1,267.49 دلار 2:32:54
1,267.51 دلار 2:32:44
1,267.47 دلار 2:32:32
1,267.49 دلار 2:32:26
1,267.47 دلار 2:32:14
1,267.41 دلار 2:31:51
1,267.51 دلار 2:31:46
1,267.43 دلار 2:31:41
1,267.51 دلار 2:31:30
1,267.49 دلار 2:31:26
1,267.51 دلار 2:31:18
1,267.43 دلار 2:31:07
1,267.35 دلار 2:30:55
1,267.28 دلار 2:30:36
1,267.29 دلار 2:30:31
1,267.24 دلار 2:30:27
1,267.06 دلار 2:30:22
1,266.92 دلار 2:30:10
1,267.18 دلار 1:29:06
1,267.15 دلار 1:28:45
1,267.18 دلار 1:28:34
1,267.11 دلار 1:28:29
1,267.1 دلار 1:28:24
1,267.09 دلار 1:28:18
1,267.13 دلار 1:28:13
1,267.1 دلار 1:28:07
1,267.13 دلار 1:27:56
1,267.12 دلار 1:27:47
1,267.24 دلار 1:27:42
1,267.38 دلار 1:27:38
1,267.53 دلار 1:27:23
1,267.57 دلار 1:27:18
1,267.56 دلار 1:27:06
1,267.47 دلار 1:26:56
1,267.43 دلار 1:26:47
1,267.44 دلار 1:26:38
1,267.47 دلار 1:26:27
1,267.43 دلار 1:26:22
1,267.47 دلار 1:26:16
1,267.43 دلار 1:25:44
1,267.41 دلار 1:25:40
1,267.42 دلار 1:25:35
1,267.43 دلار 1:25:08
1,267.44 دلار 1:24:59
1,267.49 دلار 1:24:51
1,267.47 دلار 1:24:47
1,267.44 دلار 1:24:32
1,267.43 دلار 1:24:27
1,267.42 دلار 1:24:18
1,267.39 دلار 1:24:12
1,267.32 دلار 1:23:49
1,267.31 دلار 1:23:40
1,267.3 دلار 1:23:26
1,267.32 دلار 1:22:45
1,267.34 دلار 1:22:36
1,267.33 دلار 1:22:12
1,267.31 دلار 1:21:51
1,267.32 دلار 1:21:42
1,267.33 دلار 1:21:18
1,267.4 دلار 1:20:59
1,267.41 دلار 1:20:55
1,267.4 دلار 1:20:15
1,267.41 دلار 1:20:09
1,267.43 دلار 1:19:57
1,267.45 دلار 1:19:53
1,267.43 دلار 1:19:40
1,267.44 دلار 1:19:36
1,267.43 دلار 1:19:31
1,267.44 دلار 1:19:18
1,267.43 دلار 1:19:12
1,267.44 دلار 1:18:53
1,267.45 دلار 1:18:48
1,267.44 دلار 1:18:31
1,267.43 دلار 1:18:17
1,267.42 دلار 1:18:07
1,267.43 دلار 1:17:54
1,267.4 دلار 1:17:50
1,267.39 دلار 1:17:46
1,267.4 دلار 1:17:42
1,267.39 دلار 1:17:38
1,267.42 دلار 1:17:29
1,267.43 دلار 1:17:07
1,267.42 دلار 1:16:55
1,267.43 دلار 1:16:46
1,267.41 دلار 1:16:42
1,267.44 دلار 1:16:32
1,267.45 دلار 1:16:22
1,267.47 دلار 1:16:17
1,267.44 دلار 1:16:12
1,267.43 دلار 1:16:07
1,267.41 دلار 1:15:57
1,267.43 دلار 1:15:49
1,267.53 دلار 1:15:35
1,267.51 دلار 1:15:25
1,267.53 دلار 1:15:21
1,267.51 دلار 1:15:10
1,267.53 دلار 1:14:51
1,267.51 دلار 1:14:42
1,267.47 دلار 1:14:17
1,267.45 دلار 1:13:49
1,267.44 دلار 1:13:36
1,267.45 دلار 1:13:22
1,267.44 دلار 1:13:12
1,267.39 دلار 1:12:58
1,267.38 دلار 1:12:41
1,267.34 دلار 1:12:22
1,267.35 دلار 1:12:12
1,267.33 دلار 1:11:39
1,267.34 دلار 1:11:16
1,267.33 دلار 1:11:11
1,267.34 دلار 1:11:06
1,267.33 دلار 1:10:57
1,267.34 دلار 1:10:52
1,267.35 دلار 1:10:48
1,267.36 دلار 1:10:43
1,267.43 دلار 1:10:39
1,267.44 دلار 1:10:34
1,267.31 دلار 1:10:29
1,267.26 دلار 1:10:24
1,267.24 دلار 1:10:14
1,267.3 دلار 1:09:53
1,267.42 دلار 1:09:41
1,267.41 دلار 1:09:26
1,267.47 دلار 1:09:21
1,267.51 دلار 1:09:16
1,267.55 دلار 1:09:06
1,267.53 دلار 1:08:11
1,267.61 دلار 1:07:49
1,267.53 دلار 1:07:32
1,267.44 دلار 1:07:23
1,267.24 دلار 1:07:06
1,267.43 دلار 1:06:57
1,267.41 دلار 1:06:52
1,267.44 دلار 1:06:48
1,267.43 دلار 1:06:27
1,267.44 دلار 1:06:18
1,267.43 دلار 1:05:45
1,267.4 دلار 1:05:18
1,267.39 دلار 1:04:44
1,267.37 دلار 1:04:40
1,267.35 دلار 1:04:34
1,267.32 دلار 1:04:29
1,267.31 دلار 1:04:24
1,267.32 دلار 1:04:19
1,267.41 دلار 1:04:12
1,267.42 دلار 1:04:07
1,267.43 دلار 1:03:43
1,267.42 دلار 1:03:34
1,267.43 دلار 1:03:07
1,267.44 دلار 1:02:53
1,267.45 دلار 1:02:42
1,267.47 دلار 1:02:33
1,267.45 دلار 1:02:18
1,267.44 دلار 1:02:12
1,267.53 دلار 1:01:24
1,267.55 دلار 1:01:18
1,267.62 دلار 1:00:42
1,267.63 دلار 1:00:35
1,267.62 دلار 1:00:30
1,267.69 دلار 1:00:17
1,267.73 دلار 0:59:55
1,267.72 دلار 0:59:41
1,267.82 دلار 0:59:36
1,267.8 دلار 0:59:22
1,267.92 دلار 0:59:17
1,267.91 دلار 0:59:06
1,267.93 دلار 0:58:40
1,267.92 دلار 0:58:31
1,267.91 دلار 0:58:22
1,267.88 دلار 0:58:17
1,267.71 دلار 0:58:11
1,267.8 دلار 0:58:06
1,267.71 دلار 0:57:53
1,267.62 دلار 0:57:44
1,267.63 دلار 0:57:27
1,267.62 دلار 0:57:17
1,267.69 دلار 0:56:46
1,267.71 دلار 0:56:31
1,267.72 دلار 0:56:07
1,267.7 دلار 0:55:40
1,267.72 دلار 0:55:31
1,267.78 دلار 0:55:23
1,267.7 دلار 0:55:13
1,267.74 دلار 0:55:08
1,267.73 دلار 0:54:58
1,267.65 دلار 0:54:49
1,267.64 دلار 0:54:22
1,267.62 دلار 0:54:11
1,267.61 دلار 0:53:31
1,267.62 دلار 0:53:22
1,267.61 دلار 0:52:42
1,267.6 دلار 0:52:24
1,267.58 دلار 0:52:18
1,267.59 دلار 0:52:12
1,267.62 دلار 0:51:44
1,267.57 دلار 0:51:31
1,267.61 دلار 0:51:26
1,267.57 دلار 0:51:16
1,267.56 دلار 0:51:06
1,267.57 دلار 0:50:38
1,267.61 دلار 0:50:32
1,267.56 دلار 0:50:27
1,267.57 دلار 0:50:15
1,267.55 دلار 0:49:45
1,267.51 دلار 0:49:30
1,267.46 دلار 0:49:19
1,267.51 دلار 0:48:35
1,267.53 دلار 0:48:30
1,267.51 دلار 0:47:51
1,267.46 دلار 0:47:46
1,267.45 دلار 0:46:53
1,267.44 دلار 0:46:44
1,267.41 دلار 0:46:29
1,267.43 دلار 0:45:57
1,267.42 دلار 0:45:48
1,267.35 دلار 0:45:14
1,267.44 دلار 0:45:08
1,267.43 دلار 0:44:59
1,267.44 دلار 0:44:47
1,267.43 دلار 0:44:13
1,267.35 دلار 0:43:47
1,267.34 دلار 0:43:36
1,267.26 دلار 0:43:24
1,267.22 دلار 0:43:13
1,267.17 دلار 0:43:07
1,267.22 دلار 0:42:57
1,267.23 دلار 0:42:53
1,267.26 دلار 0:42:36
1,267.31 دلار 0:42:25
1,267.28 دلار 0:42:13
1,267.25 دلار 0:41:54
1,267.26 دلار 0:41:12
1,267.33 دلار 0:40:55
1,267.34 دلار 0:40:15
1,267.32 دلار 0:39:38
1,267.27 دلار 0:39:28
1,267.26 دلار 0:39:23
1,267.3 دلار 0:39:18
1,267.24 دلار 0:39:12
1,267.26 دلار 0:39:07
1,267.34 دلار 0:38:54
1,267.33 دلار 0:38:48
1,267.34 دلار 0:38:44
1,267.43 دلار 0:38:39
1,267.33 دلار 0:38:34
1,267.43 دلار 0:38:24
1,267.41 دلار 0:38:12
1,267.43 دلار 0:37:51
1,267.39 دلار 0:37:45
1,267.42 دلار 0:37:40
1,267.41 دلار 0:37:19
1,267.39 دلار 0:36:58
1,267.35 دلار 0:36:53
1,267.33 دلار 0:36:37
1,267.35 دلار 0:36:32
1,267.43 دلار 0:36:20
1,267.49 دلار 0:36:13
1,267.51 دلار 0:35:18
1,267.59 دلار 0:34:58
1,267.61 دلار 0:34:52
1,267.6 دلار 0:34:42
1,267.61 دلار 0:34:19
1,267.6 دلار 0:34:13
1,267.61 دلار 0:33:49
1,267.59 دلار 0:33:43
1,267.61 دلار 0:33:33
1,267.58 دلار 0:33:28
1,267.51 دلار 0:32:56
1,267.42 دلار 0:32:45
1,267.41 دلار 0:32:33
1,267.44 دلار 0:32:27
1,267.41 دلار 0:32:15
1,267.38 دلار 0:31:51
1,267.39 دلار 0:31:41
1,267.41 دلار 0:31:30
1,267.4 دلار 0:31:25
1,267.39 دلار 0:31:19
1,267.4 دلار 0:31:13
1,267.41 دلار 0:30:58
1,267.48 دلار 0:30:47
1,267.47 دلار 0:30:42
1,267.5 دلار 0:30:31
1,267.51 دلار 0:30:24
1,267.48 دلار 0:30:18
1,267.59 دلار 0:29:56
1,267.61 دلار 0:29:51
1,267.66 دلار 0:29:45
1,267.58 دلار 0:29:34
1,267.57 دلار 0:29:29
1,267.59 دلار 0:29:24
1,267.66 دلار 0:29:13
1,267.69 دلار 0:28:57
1,267.76 دلار 0:28:52
1,267.67 دلار 0:28:45
1,267.68 دلار 0:28:34
1,267.67 دلار 0:28:28
1,267.66 دلار 0:28:14
1,267.71 دلار 0:27:50
1,267.74 دلار 0:27:41
1,267.71 دلار 0:27:36
1,267.76 دلار 0:27:26
1,267.79 دلار 0:27:13
1,267.67 دلار 0:27:08
1,267.68 دلار 0:27:00
1,267.65 دلار 0:26:55
1,267.64 دلار 0:26:50
1,267.69 دلار 0:26:45
1,267.7 دلار 0:26:35
1,267.73 دلار 0:26:30
1,267.76 دلار 0:26:25
1,267.77 دلار 0:25:52
1,267.76 دلار 0:25:42
1,267.67 دلار 0:25:33
1,267.7 دلار 0:25:21
1,267.68 دلار 0:25:10
1,267.86 دلار 0:25:00
1,267.88 دلار 0:24:55
1,267.87 دلار 0:24:40
1,267.86 دلار 0:24:30
1,267.87 دلار 0:24:24
1,267.96 دلار 0:24:19
1,267.95 دلار 0:24:13
1,267.86 دلار 0:23:54
1,267.87 دلار 0:23:49
1,267.88 دلار 0:23:44
1,267.86 دلار 0:23:39
1,267.87 دلار 0:23:34
1,267.88 دلار 0:23:29
1,267.87 دلار 0:23:24
1,267.88 دلار 0:23:18
1,267.86 دلار 0:23:12
1,267.87 دلار 0:22:59
1,267.86 دلار 0:22:50
1,267.87 دلار 0:22:30
1,267.93 دلار 0:22:24
1,267.99 دلار 0:22:19
1,268.01 دلار 0:21:57
1,268.05 دلار 0:21:41
1,268.09 دلار 0:21:26
1,268.1 دلار 0:21:20
1,268.11 دلار 0:21:14
1,267.99 دلار 0:21:08
1,267.96 دلار 0:20:54
1,268.01 دلار 0:20:42
1,268.07 دلار 0:20:36
1,268.15 دلار 0:20:31
1,268.17 دلار 0:20:21
1,268.2 دلار 0:20:15
1,268.28 دلار 0:20:09
1,268.29 دلار 0:19:44
1,268.28 دلار 0:19:38
1,268.3 دلار 0:19:33
1,268.29 دلار 0:19:28
1,268.3 دلار 0:19:23
1,268.17 دلار 0:19:17
1,268.18 دلار 0:19:06
1,268.26 دلار 0:18:40
1,268.28 دلار 0:18:30
1,268.26 دلار 0:18:13
1,268.38 دلار 0:17:51
1,268.4 دلار 0:17:31
1,268.41 دلار 0:17:26
1,268.4 دلار 0:17:20
1,268.43 دلار 0:17:14
1,268.41 دلار 0:17:07
1,268.4 دلار 0:16:52
1,268.31 دلار 0:16:35
1,268.3 دلار 0:16:24
1,268.32 دلار 0:16:18
1,268.22 دلار 0:15:49
1,268.09 دلار 0:15:34
1,268.1 دلار 0:15:17
1,268.01 دلار 0:14:59
1,268.07 دلار 0:14:54
1,268.03 دلار 0:14:49
1,268.07 دلار 0:14:37
1,268.06 دلار 0:14:31
1,268.08 دلار 0:14:20
1,268.06 دلار 0:14:13
1,268.16 دلار 0:14:07
1,268.15 دلار 0:13:57
1,268.16 دلار 0:13:48
1,268.17 دلار 0:13:43
1,268.18 دلار 0:13:34
1,268.17 دلار 0:13:18
1,268.16 دلار 0:13:12
1,268.17 دلار 0:12:59
1,268.18 دلار 0:12:36
1,268.17 دلار 0:12:31
1,268.18 دلار 0:12:25
1,268.17 دلار 0:12:08
1,268.18 دلار 0:11:56
1,268.17 دلار 0:11:50
1,268.18 دلار 0:11:45
1,268.19 دلار 0:11:41
1,268.17 دلار 0:11:36
1,268.15 دلار 0:11:31
1,268.18 دلار 0:11:27
1,268.17 دلار 0:11:22
1,268.16 دلار 0:11:11
1,268.18 دلار 0:10:58
1,268.17 دلار 0:10:54
1,268.07 دلار 0:10:40
1,268.06 دلار 0:10:26
1,268.07 دلار 0:10:14
1,267.97 دلار 0:09:54
1,267.96 دلار 0:09:49
1,267.98 دلار 0:09:45
1,268.01 دلار 0:09:36
1,268 دلار 0:09:32
1,267.99 دلار 0:09:20
1,267.98 دلار 0:09:15
1,267.97 دلار 0:09:06
1,267.95 دلار 0:08:47
1,267.94 دلار 0:08:38
1,267.96 دلار 0:08:29
1,267.95 دلار 0:08:23
1,267.98 دلار 0:08:12
1,267.95 دلار 0:08:07
1,268.06 دلار 0:07:47
1,268.09 دلار 0:07:33
1,268.08 دلار 0:07:27
1,267.99 دلار 0:07:17
1,267.98 دلار 0:07:11
1,267.96 دلار 0:07:06
1,267.97 دلار 0:06:54
1,268.06 دلار 0:06:50
1,268.1 دلار 0:06:45
1,268.07 دلار 0:06:37
1,268.11 دلار 0:06:28
1,268.12 دلار 0:06:23
1,268.29 دلار 0:06:12
1,268.28 دلار 0:06:07
1,268.17 دلار 0:05:58
1,268.27 دلار 0:05:48
1,268.29 دلار 0:05:39
1,268.3 دلار 0:05:34
1,268.35 دلار 0:05:29
1,268.31 دلار 0:05:23
1,268.23 دلار 0:05:16
1,268.16 دلار 0:05:00
1,268.15 دلار 0:04:55
1,268.17 دلار 0:04:43
1,268.07 دلار 0:04:26
1,268.08 دلار 0:04:20
1,268.12 دلار 0:04:13
1,267.97 دلار 0:03:57
1,267.99 دلار 0:03:46
1,267.97 دلار 0:03:41

انس نقره

 • نرخ فعلی : 16.33
 • بالاترین قیمت روز : 16.33
 • پایین ترین قیمت روز : 16.31
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.09%
 • نرخ بازگشایی بازار : 16.315
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۱۵:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 16.32
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01
جدول نرخ های امروز زمان
16.33 دلار 3:15:08
16.325 دلار 3:12:11
16.33 دلار 3:10:28
16.325 دلار 3:02:19
16.33 دلار 2:57:13
16.325 دلار 2:42:13
16.32 دلار 2:37:33
16.325 دلار 2:36:12
16.32 دلار 2:35:15
16.325 دلار 2:31:46
16.33 دلار 2:31:41
16.325 دلار 2:31:36
16.33 دلار 2:31:26
16.325 دلار 2:31:12
16.33 دلار 2:31:07
16.325 دلار 2:30:50
16.32 دلار 2:30:31
16.315 دلار 2:30:16
16.31 دلار 1:29:23
16.315 دلار 1:28:18
16.31 دلار 1:28:07
16.315 دلار 1:27:56
16.31 دلار 1:27:51
16.315 دلار 1:26:56
16.31 دلار 1:25:20
16.315 دلار 1:24:42
16.31 دلار 1:24:38
16.315 دلار 1:24:23
16.31 دلار 1:22:32
16.305 دلار 1:21:33
16.31 دلار 1:20:36
16.305 دلار 1:20:20
16.31 دلار 1:17:19
16.305 دلار 1:17:13
16.31 دلار 1:09:16
16.315 دلار 1:08:41
16.31 دلار 1:07:49
16.305 دلار 1:04:29
16.31 دلار 1:03:39
16.305 دلار 1:00:17
16.31 دلار 0:58:53
16.305 دلار 0:56:36
16.31 دلار 0:56:25
16.305 دلار 0:53:31
16.31 دلار 0:30:18
16.305 دلار 0:29:18
16.31 دلار 0:27:19
16.305 دلار 0:25:28
16.31 دلار 0:20:48
16.315 دلار 0:16:24
16.31 دلار 0:14:49
16.315 دلار 0:13:34
16.32 دلار 0:11:16
16.315 دلار 0:09:49
16.32 دلار 0:08:33
16.315 دلار 0:06:59
16.32 دلار 0:06:32
16.325 دلار 0:04:43
16.32 دلار 0:04:20
16.315 دلار 0:03:46

انس پلاتین

 • نرخ فعلی : 864.5
 • بالاترین قیمت روز : 864.8
 • پایین ترین قیمت روز : 863.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.03%
 • نرخ بازگشایی بازار : 864.1
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۱۴:۳۰
 • نرخ روز گذشته : 864.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
864.5 دلار 3:14:30
864.8 دلار 3:06:07
864.6 دلار 3:04:06
864.5 دلار 2:56:12
864.7 دلار 2:54:42
864.6 دلار 2:46:17
864.4 دلار 2:45:08
864.1 دلار 2:39:45
864.3 دلار 2:35:39
864.2 دلار 2:35:15
863.7 دلار 2:30:27
863.5 دلار 2:30:22
863.7 دلار 1:29:50
863.5 دلار 1:29:37
863.6 دلار 1:28:45
863.7 دلار 1:28:34
864.1 دلار 1:27:51
864 دلار 1:26:16
864.1 دلار 1:26:11
864 دلار 1:26:06
864.1 دلار 1:24:18
864 دلار 1:22:06
864.1 دلار 1:20:36
864 دلار 1:17:19
864.1 دلار 1:16:27
864 دلار 1:16:07
864.1 دلار 1:10:24
864.3 دلار 1:10:09
864.2 دلار 1:07:27
864.4 دلار 1:04:19
864.3 دلار 1:03:43
864.1 دلار 1:03:24
864 دلار 1:00:58
864.4 دلار 1:00:17
864.2 دلار 1:00:11
864.3 دلار 0:59:41
864.4 دلار 0:53:06
864.3 دلار 0:44:13
864.1 دلار 0:41:33
864.3 دلار 0:41:12
864.4 دلار 0:40:15
864.2 دلار 0:39:38
864.3 دلار 0:38:18
864.2 دلار 0:34:58
864 دلار 0:33:49
863.8 دلار 0:30:58
863.7 دلار 0:29:34
863.8 دلار 0:29:24
863.6 دلار 0:28:52
863.7 دلار 0:27:00
863.9 دلار 0:26:55
863.8 دلار 0:25:47
863.6 دلار 0:25:33
863.5 دلار 0:25:10
863.6 دلار 0:23:18
863.8 دلار 0:23:06
863.6 دلار 0:22:19
863.7 دلار 0:21:20
863.8 دلار 0:20:21
863.9 دلار 0:20:09
864 دلار 0:19:44
863.9 دلار 0:19:23
863.8 دلار 0:12:41
863.9 دلار 0:10:31
864 دلار 0:10:20
863.8 دلار 0:08:07
864 دلار 0:07:27
863.9 دلار 0:06:41
864 دلار 0:06:28
864.3 دلار 0:06:12
864.5 دلار 0:05:17
864.4 دلار 0:04:43
864.3 دلار 0:04:13
864.1 دلار 0:03:46

انس پالادیوم

 • نرخ فعلی : 945.9
 • بالاترین قیمت روز : 947
 • پایین ترین قیمت روز : 942.3
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.06%
 • نرخ بازگشایی بازار : 946.3
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۴۵:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 946.2
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.3
جدول نرخ های امروز زمان
945.9 دلار 3:45:09
946.7 دلار 3:29:18
947 دلار 3:08:06
946.7 دلار 2:57:51
946.4 دلار 2:57:46
946.2 دلار 2:57:42
946 دلار 2:55:46
945.3 دلار 2:39:06
942.3 دلار 2:30:22
945.1 دلار 1:30:10
945.7 دلار 1:28:58
945.2 دلار 1:27:51
946 دلار 1:23:06
945.7 دلار 1:19:31
945.8 دلار 1:18:31
945 دلار 1:14:42
945.2 دلار 1:06:52
945.6 دلار 0:55:18
946.2 دلار 0:35:30
945.7 دلار 0:34:19
945.9 دلار 0:31:25
946.2 دلار 0:28:52
946.1 دلار 0:28:40
946.2 دلار 0:23:54
946 دلار 0:18:55
945.7 دلار 0:16:18
946.1 دلار 0:13:53
945.6 دلار 0:12:55
946.2 دلار 0:12:41
946.6 دلار 0:08:51
946.5 دلار 0:08:33
946.6 دلار 0:04:13
946.3 دلار 0:03:46

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال انس طلا

تمام صفحه
راهنما انتخاب نماد
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,291 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 23.17 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.83%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 1,293 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 25.17 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.99%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 1,313 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 45.17 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 3.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 1,320 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 52.17 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 4.11%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / طلا 1282.4 (0.94%) 12 1269 1282.4 ۰۲:۵۷:۲۳
بازار آمریکا / نقره 16.524 (1.22%) 0.199 16.305 16.524 ۰۲:۵۷:۲۳
بازار آمریکا / پلاتین 864.8 (0.03%) 0.3 863.2 872.3 ۰۳:۵۱:۲۳
بازار آمریکا / پالادیوم 941.7 (0.56%) 5.3 941.7 947.3 ۰۲:۵۷:۲۳
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / طلا (mini-sized) 1270.5 (0.27%) 3.4 1266 1270.5 ۰۲:۰۷:۲۵
بازار آمریکا / نقره (mini-sized) 16.326 (0.01%) 0.001 16.302 16.326 ۰۲:۰۷:۲۵
بازار آمریکا / طلا (کیلو) 1358.2 (0.19%) 2.6 1358.2 1360.8 ۰۳:۵۱:۲۳