طلای جهانی

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلا 1,265.70 (0.32%) 4.10 1,257.90 1,267.20 ۱۷:۰۹
انس نقره 16.79 (0.78%) 0.13 16.59 16.82 ۱۷:۰۸
انس پلاتین 935.00 (0.54%) 5.00 925.00 937.00 ۱۷:۰۷
انس پالادیوم 877.00 (0.11%) 1.00 871.00 883.00 ۱۷:۰۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 1265.70 4.1000 0.3200 1267.20 1257.90 ۱۷:۰۹
گرم 40.69 0.1318 0.0103 40.74 40.44 ۱۷:۰۹
کیلوگرم 40693.17 131.8180 10.2882 40741.40 40442.39 ۱۷:۰۹
تولا 474.64 1.5375 0.1200 475.20 471.71 ۱۷:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 16.79 0.1300 0.7800 16.82 16.59 ۱۷:۰۸
گرم 0.54 0.0042 0.0251 0.54 0.53 ۱۷:۰۸
کیلوگرم 539.81 4.1796 25.0776 540.78 533.38 ۱۷:۰۸
تولا 6.30 0.0488 0.2925 6.31 6.22 ۱۷:۰۸
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 935.00 5.0000 0.5400 937.00 925.00 ۱۷:۰۷
گرم 30.06 0.1608 0.0174 30.13 29.74 ۱۷:۰۷
کیلوگرم 30060.93 160.7536 17.3614 30125.23 29739.42 ۱۷:۰۷
تولا 350.63 1.8750 0.2025 351.38 346.88 ۱۷:۰۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
اونس 877.00 1.0000 0.1100 883.00 871.00 ۱۷:۰۶
گرم 28.20 0.0322 0.0035 28.39 28.00 ۱۷:۰۶
کیلوگرم 28196.18 32.1507 3.5366 28389.09 28003.28 ۱۷:۰۶
تولا 328.88 0.3750 0.0413 331.13 326.63 ۱۷:۰۶

انس طلا

 • نرخ فعلی : 1,265.70
 • بالاترین قیمت روز : 1,267.20
 • پایین ترین قیمت روز : 1,257.90
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.7
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.09%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,261.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 1,261.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.32%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4.1
جدول نرخ های امروز زمان
1,265.7 دلار 17:09:22
1,265.5 دلار 17:08:21
1,265.4 دلار 17:07:20
1,266.4 دلار 17:06:21
1,266.3 دلار 17:05:22
1,267.2 دلار 17:04:20
1,266.9 دلار 17:03:19
1,264.2 دلار 17:02:22
1,263.2 دلار 17:01:21
1,262.4 دلار 17:00:31
1,262.2 دلار 16:57:18
1,262.3 دلار 16:56:20
1,262.1 دلار 16:54:22
1,262.6 دلار 16:53:18
1,262.7 دلار 16:52:20
1,262.6 دلار 16:51:20
1,262.4 دلار 16:50:30
1,262 دلار 16:48:21
1,261.8 دلار 16:47:19
1,261.4 دلار 16:46:21
1,261.1 دلار 16:45:25
1,261 دلار 16:44:19
1,260.8 دلار 16:43:20
1,260.7 دلار 16:42:27
1,260.6 دلار 16:41:19
1,260.5 دلار 16:39:20
1,260.6 دلار 16:37:21
1,260.5 دلار 16:36:19
1,260.4 دلار 16:34:30
1,260.2 دلار 16:33:27
1,260 دلار 16:31:23
1,259.8 دلار 16:30:24
1,259.5 دلار 16:29:21
1,259.9 دلار 16:28:21
1,259.8 دلار 16:27:23
1,260.1 دلار 16:25:25
1,259.8 دلار 16:24:18
1,259.3 دلار 16:23:19
1,259.2 دلار 16:22:21
1,259.1 دلار 16:20:26
1,259.3 دلار 16:19:18
1,259.4 دلار 16:17:18
1,259.3 دلار 16:16:21
1,259.5 دلار 16:14:25
1,258.9 دلار 16:13:18
1,259.2 دلار 16:12:25
1,259.8 دلار 16:11:20
1,259.3 دلار 16:09:19
1,259.2 دلار 16:08:20
1,259.1 دلار 16:07:21
1,259 دلار 16:05:27
1,259.1 دلار 16:02:22
1,259 دلار 16:01:21
1,258.8 دلار 15:59:20
1,259.5 دلار 15:56:18
1,259.3 دلار 15:54:18
1,259.2 دلار 15:53:18
1,259.3 دلار 15:52:24
1,259.1 دلار 15:51:23
1,259.2 دلار 15:50:25
1,259.1 دلار 15:46:18
1,259.2 دلار 15:44:22
1,259.3 دلار 15:40:29
1,259.5 دلار 15:39:22
1,259.1 دلار 15:38:21
1,259.5 دلار 15:34:22
1,259.4 دلار 15:33:20
1,259.5 دلار 15:32:21
1,259.4 دلار 15:24:19
1,259.5 دلار 15:21:19
1,259.3 دلار 15:20:30
1,259.2 دلار 15:19:22
1,259.3 دلار 15:18:18
1,259.2 دلار 15:17:21
1,259 دلار 15:16:19
1,258.8 دلار 15:15:22
1,259 دلار 15:14:19
1,258.8 دلار 15:13:27
1,259 دلار 15:12:18
1,259.2 دلار 15:11:23
1,259.4 دلار 15:10:26
1,259.5 دلار 15:09:23
1,259.4 دلار 15:06:21
1,259.3 دلار 15:04:21
1,259.1 دلار 15:03:21
1,259.2 دلار 15:02:24
1,259.6 دلار 15:00:28
1,259.5 دلار 14:58:21
1,259.6 دلار 14:57:25
1,259.8 دلار 14:55:25
1,259.7 دلار 14:53:23
1,259.5 دلار 14:52:20
1,259.4 دلار 14:51:23
1,259.5 دلار 14:49:23
1,259.6 دلار 14:48:23
1,259.7 دلار 14:47:22
1,259.4 دلار 14:46:23
1,259.5 دلار 14:45:24
1,259.7 دلار 14:44:23
1,259.5 دلار 14:43:21
1,259.3 دلار 14:42:19
1,259.4 دلار 14:39:23
1,259 دلار 14:38:21
1,258.8 دلار 14:36:18
1,259.1 دلار 14:34:21
1,259.2 دلار 14:33:19
1,259.1 دلار 14:32:22
1,259.5 دلار 14:31:18
1,259.8 دلار 14:29:22
1,260 دلار 14:28:17
1,260.1 دلار 14:27:20
1,260 دلار 14:26:18
1,260.2 دلار 14:25:24
1,260 دلار 14:24:19
1,260.1 دلار 14:23:18
1,260 دلار 14:21:22
1,260.1 دلار 14:20:28
1,260.2 دلار 14:16:23
1,260.1 دلار 14:14:17
1,260.3 دلار 14:13:19
1,260.2 دلار 14:12:19
1,260.1 دلار 14:11:21
1,260.2 دلار 14:09:25
1,259.9 دلار 14:08:21
1,260.2 دلار 14:07:18
1,260.3 دلار 14:06:20
1,260.4 دلار 14:05:21
1,260.5 دلار 14:03:18
1,260.4 دلار 14:02:21
1,260.8 دلار 14:00:26
1,260.9 دلار 13:58:20
1,260.8 دلار 13:57:18
1,260.7 دلار 13:56:22
1,260.9 دلار 13:55:31
1,260.6 دلار 13:53:22
1,260.4 دلار 13:52:21
1,260.3 دلار 13:51:20
1,260 دلار 13:50:24
1,260.1 دلار 13:49:20
1,260 دلار 13:47:22
1,260.2 دلار 13:46:18
1,260.1 دلار 13:44:21
1,260 دلار 13:41:21
1,260.2 دلار 13:39:18
1,260.4 دلار 13:38:20
1,259.9 دلار 13:37:30
1,259.7 دلار 13:35:21
1,260 دلار 13:34:21
1,259.8 دلار 13:32:28
1,259.7 دلار 13:31:20
1,259.6 دلار 13:30:28
1,259.7 دلار 13:29:25
1,259.9 دلار 13:27:19
1,259.7 دلار 13:25:22
1,259.8 دلار 13:24:22
1,259.6 دلار 13:23:19
1,259.9 دلار 13:22:19
1,259.8 دلار 13:18:21
1,259.6 دلار 13:16:22
1,259.7 دلار 13:15:21
1,259.9 دلار 13:14:24
1,259.8 دلار 13:13:21
1,259.9 دلار 13:12:20
1,259.8 دلار 13:10:33
1,259.9 دلار 13:08:20
1,260.2 دلار 13:06:18
1,260.1 دلار 13:03:22
1,259.9 دلار 13:02:18
1,259.8 دلار 13:00:27
1,259.6 دلار 12:59:19
1,259.7 دلار 12:58:19
1,260 دلار 12:56:18
1,260.3 دلار 12:55:34
1,260.4 دلار 12:54:20
1,260 دلار 12:53:20
1,259.8 دلار 12:51:19
1,259.6 دلار 12:50:27
1,259.4 دلار 12:48:24
1,259.5 دلار 12:47:18
1,259.6 دلار 12:46:24
1,259.7 دلار 12:45:23
1,259.5 دلار 12:44:19
1,259.6 دلار 12:43:19
1,259.7 دلار 12:42:19
1,259.9 دلار 12:41:20
1,260 دلار 12:40:29
1,260.2 دلار 12:39:19
1,260.8 دلار 12:38:22
1,260.7 دلار 12:34:20
1,260.6 دلار 12:33:19
1,260.4 دلار 12:32:23
1,260.2 دلار 12:31:19
1,260.3 دلار 12:28:22
1,260.4 دلار 12:27:19
1,260.3 دلار 12:26:20
1,260.4 دلار 12:25:27
1,260 دلار 12:24:18
1,260.2 دلار 12:23:20
1,260.4 دلار 12:20:21
1,260.3 دلار 12:18:22
1,260.5 دلار 12:17:20
1,260.2 دلار 12:15:22
1,260.3 دلار 12:12:24
1,260.1 دلار 12:11:19
1,259.9 دلار 12:09:21
1,260.2 دلار 12:06:21
1,260.3 دلار 12:05:22
1,260.1 دلار 12:04:22
1,259.9 دلار 12:03:18
1,260 دلار 12:01:21
1,259.9 دلار 11:59:18
1,259.6 دلار 11:57:19
1,259.8 دلار 11:56:24
1,259.6 دلار 11:55:23
1,259.5 دلار 11:54:21
1,260.1 دلار 11:52:21
1,260 دلار 11:51:21
1,259.9 دلار 11:50:28
1,260.1 دلار 11:47:21
1,260 دلار 11:46:31
1,259.9 دلار 11:45:25
1,259.8 دلار 11:43:22
1,260 دلار 11:41:21
1,260.2 دلار 11:40:23
1,260.3 دلار 11:39:26
1,260.6 دلار 11:38:19
1,260.2 دلار 11:36:21
1,260.4 دلار 11:35:21
1,260.3 دلار 11:34:22
1,260 دلار 11:33:19
1,259.9 دلار 11:31:18
1,259.5 دلار 11:28:19
1,259.6 دلار 11:27:21
1,259.4 دلار 11:26:19
1,259.3 دلار 11:25:24
1,259.1 دلار 11:23:20
1,259 دلار 11:21:20
1,259.1 دلار 11:18:18
1,259.3 دلار 11:17:21
1,259.4 دلار 11:16:18
1,259.2 دلار 11:15:28
1,259.3 دلار 11:14:18
1,259.6 دلار 11:13:20
1,259.7 دلار 11:09:20
1,259.8 دلار 11:05:20
1,260 دلار 11:04:19
1,260.1 دلار 11:03:17
1,260.2 دلار 11:02:22
1,260 دلار 11:01:20
1,259.8 دلار 11:00:21
1,260 دلار 10:59:20
1,259.9 دلار 10:58:17
1,260.1 دلار 10:56:18
1,259.8 دلار 10:55:23
1,259.7 دلار 10:53:19
1,259.8 دلار 10:52:18
1,259.7 دلار 10:51:22
1,260.3 دلار 10:46:18
1,260.1 دلار 10:45:25
1,260.2 دلار 10:44:19
1,260.4 دلار 10:43:19
1,260.3 دلار 10:41:18
1,259.9 دلار 10:40:29
1,259.8 دلار 10:39:18
1,259.6 دلار 10:38:20
1,259.5 دلار 10:37:19
1,259.6 دلار 10:36:19
1,259.5 دلار 10:35:26
1,260 دلار 10:33:20
1,259.8 دلار 10:31:21
1,259.6 دلار 10:29:20
1,259.3 دلار 10:28:21
1,259.5 دلار 10:27:20
1,259.6 دلار 10:26:20
1,259.8 دلار 10:25:24
1,259.9 دلار 10:24:22
1,260.5 دلار 10:23:22
1,260 دلار 10:22:19
1,259.8 دلار 10:21:21
1,260 دلار 10:20:23
1,259.7 دلار 10:19:21
1,259.8 دلار 10:16:19
1,259.9 دلار 10:15:26
1,259.6 دلار 10:14:19
1,259.8 دلار 10:13:22
1,259.9 دلار 10:12:18
1,259.8 دلار 10:10:29
1,259.6 دلار 10:09:20
1,259.7 دلار 10:08:21
1,259.6 دلار 10:06:22
1,259.2 دلار 10:04:22
1,259.3 دلار 10:03:20
1,259.1 دلار 10:02:23
1,258.7 دلار 10:01:20
1,258.8 دلار 10:00:29
1,258.9 دلار 9:59:20
1,259 دلار 9:55:19
1,259.1 دلار 9:54:23
1,259.3 دلار 9:53:18
1,259.2 دلار 9:52:21
1,259.1 دلار 9:51:20
1,259 دلار 9:50:33
1,258.9 دلار 9:49:18
1,258.4 دلار 9:47:18
1,258.6 دلار 9:42:20
1,258.5 دلار 9:41:17
1,258.4 دلار 9:39:17
1,258.6 دلار 9:37:18
1,258.5 دلار 9:34:20
1,258.6 دلار 9:33:17
1,258.5 دلار 9:31:19
1,258.3 دلار 9:30:23
1,258.2 دلار 9:29:18
1,258.4 دلار 9:28:20
1,258.5 دلار 9:27:17
1,258.6 دلار 9:21:20
1,258.5 دلار 9:19:20
1,258.6 دلار 9:18:18
1,258.8 دلار 9:17:18
1,258.7 دلار 9:16:20
1,258.6 دلار 9:14:20
1,258.5 دلار 9:13:18
1,258.6 دلار 9:12:20
1,258.7 دلار 9:11:18
1,258.6 دلار 9:09:17
1,258.7 دلار 9:07:18
1,258.5 دلار 9:06:19
1,258.6 دلار 9:05:18
1,258.5 دلار 9:04:18
1,258.6 دلار 9:01:18
1,258.7 دلار 8:59:19
1,258.6 دلار 8:58:20
1,258.7 دلار 8:57:19
1,258.6 دلار 8:56:20
1,258.7 دلار 8:55:18
1,258.5 دلار 8:54:20
1,258.6 دلار 8:52:18
1,258.5 دلار 8:50:28
1,258.8 دلار 8:49:17
1,258.7 دلار 8:48:19
1,258.5 دلار 8:47:18
1,258.3 دلار 8:46:21
1,258.4 دلار 8:45:18
1,258.6 دلار 8:44:19
1,258.5 دلار 8:42:20
1,258.2 دلار 8:41:26
1,258.4 دلار 8:40:24
1,258.3 دلار 8:37:18
1,258.1 دلار 8:36:22
1,257.9 دلار 8:35:17
1,258.2 دلار 8:34:20
1,258.3 دلار 8:33:19
1,258.8 دلار 8:32:20
1,258.5 دلار 8:31:17
1,258.3 دلار 8:29:18
1,258.2 دلار 8:28:21
1,258.3 دلار 8:26:20
1,258.5 دلار 8:25:19
1,258.6 دلار 8:24:19
1,258.8 دلار 8:23:18
1,258.6 دلار 8:22:19
1,258.5 دلار 8:21:17
1,258.6 دلار 8:20:22
1,259.1 دلار 8:19:18
1,259.3 دلار 8:18:20
1,259.2 دلار 8:16:19
1,258.9 دلار 8:14:20
1,259.1 دلار 8:12:19
1,259 دلار 8:10:28
1,258.9 دلار 8:09:17
1,259.1 دلار 8:08:20
1,259 دلار 8:07:19
1,259.1 دلار 8:06:19
1,258.9 دلار 8:05:18
1,259 دلار 8:04:19
1,259.2 دلار 7:59:18
1,259.3 دلار 7:58:19
1,259.5 دلار 7:56:20
1,259.3 دلار 7:55:17
1,259.1 دلار 7:53:17
1,259.4 دلار 7:51:18
1,259.5 دلار 7:50:24
1,259.4 دلار 7:49:17
1,259.5 دلار 7:48:20
1,259.6 دلار 7:47:18
1,260 دلار 7:43:18
1,259.9 دلار 7:42:19
1,260 دلار 7:37:17
1,260.1 دلار 7:34:19
1,260.2 دلار 7:29:19
1,260 دلار 7:23:20
1,259.9 دلار 7:22:17
1,260 دلار 7:21:20
1,259.9 دلار 7:18:19
1,260 دلار 7:17:21
1,259.9 دلار 7:16:21
1,259.8 دلار 7:14:21
1,259.7 دلار 7:12:19
1,259.9 دلار 7:11:17
1,259.8 دلار 7:06:19
1,259.9 دلار 7:03:18
1,260.1 دلار 7:02:21
1,260 دلار 7:01:17
1,259.9 دلار 6:58:37
1,260 دلار 6:57:17
1,259.8 دلار 6:56:20
1,259.9 دلار 6:55:20
1,259.7 دلار 6:54:20
1,259.6 دلار 6:53:19
1,259.7 دلار 6:52:20
1,259.9 دلار 6:49:18
1,260.1 دلار 6:48:22
1,260.2 دلار 6:47:19
1,260.1 دلار 6:43:17
1,260 دلار 6:34:20
1,259.8 دلار 6:32:23
1,259.9 دلار 6:31:19
1,260 دلار 6:29:21
1,259.8 دلار 6:28:19
1,259.5 دلار 6:27:20
1,259.4 دلار 6:25:23
1,259.5 دلار 6:24:18
1,259.4 دلار 6:23:23
1,259.3 دلار 6:22:17
1,259.4 دلار 6:21:20
1,259.3 دلار 6:20:20
1,259.4 دلار 6:18:21
1,259.3 دلار 6:17:32
1,259.5 دلار 6:15:21
1,259.4 دلار 6:14:19
1,259.8 دلار 6:13:21
1,260 دلار 6:12:19
1,259.9 دلار 6:11:22
1,259.8 دلار 6:10:21
1,259.7 دلار 6:08:20
1,259.8 دلار 6:03:23
1,259.7 دلار 6:02:19
1,259.5 دلار 6:01:18
1,259.6 دلار 6:00:28
1,259.5 دلار 5:59:19
1,259.4 دلار 5:58:21
1,259.3 دلار 5:57:18
1,259.2 دلار 5:56:22
1,259.4 دلار 5:55:17
1,259.6 دلار 5:52:24
1,259.4 دلار 5:51:20
1,259.3 دلار 5:50:25
1,260.1 دلار 5:49:20
1,259.9 دلار 5:48:21
1,259.8 دلار 5:47:18
1,260.1 دلار 5:46:36
1,259.9 دلار 5:43:18
1,259.7 دلار 5:42:20
1,259.8 دلار 5:41:20
1,259.6 دلار 5:40:21
1,259.8 دلار 5:39:20
1,259.9 دلار 5:38:19
1,259.6 دلار 5:36:22
1,260.1 دلار 5:34:21
1,260.7 دلار 5:33:18
1,260.5 دلار 5:32:22
1,260.2 دلار 5:30:28
1,260.1 دلار 5:29:18
1,259.8 دلار 5:28:21
1,260 دلار 5:27:20
1,260.1 دلار 5:26:22
1,260.3 دلار 5:25:20
1,260.7 دلار 5:24:21
1,260.6 دلار 5:23:19
1,260.7 دلار 5:22:24
1,260.6 دلار 5:20:35
1,260.7 دلار 5:18:21
1,260.6 دلار 5:17:18
1,260.5 دلار 5:14:24
1,260.6 دلار 5:13:18
1,260.8 دلار 5:12:22
1,260.7 دلار 5:10:29
1,260.8 دلار 5:09:22
1,260.9 دلار 5:08:21
1,260.7 دلار 5:07:18
1,260.8 دلار 5:06:24
1,260.9 دلار 5:05:32
1,261 دلار 5:02:21
1,260.9 دلار 5:01:21
1,261.2 دلار 5:00:25
1,260.9 دلار 4:59:25
1,261.4 دلار 4:58:23
1,261.1 دلار 4:57:17
1,260.8 دلار 4:56:19
1,260.3 دلار 4:54:23
1,260.2 دلار 4:53:21
1,260.3 دلار 4:51:23
1,260.2 دلار 4:49:30
1,260.3 دلار 4:48:20
1,260.6 دلار 4:47:22
1,260.5 دلار 4:46:19
1,260.3 دلار 4:45:24
1,260.7 دلار 4:44:28
1,260.6 دلار 4:43:30
1,260.5 دلار 4:42:22
1,260.8 دلار 4:41:24
1,261 دلار 4:40:21
1,260.8 دلار 4:39:30
1,260.7 دلار 4:38:24
1,260.6 دلار 4:36:22
1,260.8 دلار 4:35:21
1,260.5 دلار 4:33:22
1,260.8 دلار 4:32:18
1,260.6 دلار 4:31:21
1,260.4 دلار 4:30:31
1,260.7 دلار 4:29:22
1,260.8 دلار 4:27:22
1,260.6 دلار 4:26:20
1,260.4 دلار 4:24:29
1,260.3 دلار 4:23:23
1,260.2 دلار 4:20:21
1,260.1 دلار 4:19:20
1,259.8 دلار 4:17:23
1,259.7 دلار 4:16:27
1,259.6 دلار 4:15:25
1,259.4 دلار 4:14:21
1,259.5 دلار 4:13:21
1,259.9 دلار 4:11:25
1,260 دلار 4:08:19
1,259.7 دلار 4:07:30
1,259.9 دلار 4:04:19
1,259.8 دلار 4:03:21
1,259.9 دلار 4:02:25
1,259.7 دلار 4:01:31
1,259 دلار 4:00:27
1,259.1 دلار 3:59:31
1,259.4 دلار 3:56:26
1,259.6 دلار 3:55:31
1,259.7 دلار 3:53:32
1,259.8 دلار 3:52:20
1,259.9 دلار 3:51:26
1,260 دلار 3:49:29
1,259.9 دلار 3:47:24
1,259.8 دلار 3:46:25
1,259.6 دلار 3:45:28
1,259.7 دلار 3:44:24
1,259.6 دلار 3:43:28
1,259.7 دلار 3:42:20
1,259.6 دلار 3:41:22
1,259.7 دلار 3:40:27
1,259.6 دلار 3:39:23
1,259.8 دلار 3:35:31
1,260.1 دلار 3:34:26
1,259.9 دلار 3:32:27
1,259.7 دلار 3:31:25
1,259.8 دلار 3:30:29
1,260.2 دلار 3:24:25
1,260.5 دلار 3:21:28
1,260.6 دلار 3:20:24
1,260.7 دلار 3:19:22
1,260.5 دلار 3:17:26
1,260.6 دلار 3:16:20
1,260.5 دلار 3:13:26
1,260.4 دلار 3:10:21
1,260.2 دلار 3:09:24
1,260.3 دلار 3:08:25
1,260.4 دلار 3:05:43
1,260.5 دلار 3:02:29
1,260.3 دلار 3:00:36
1,260.2 دلار 2:57:30
1,260 دلار 2:56:25
1,259.9 دلار 2:55:23
1,259.8 دلار 2:53:26
1,259.7 دلار 2:52:29
1,259.8 دلار 2:48:26
1,260 دلار 2:47:22
1,259.9 دلار 2:45:36
1,259.8 دلار 2:44:22
1,259.7 دلار 2:43:22
1,259.9 دلار 2:42:24
1,260 دلار 2:41:33
1,259.9 دلار 2:39:23
1,260.1 دلار 2:38:18
1,259.8 دلار 2:37:29
1,259.7 دلار 2:35:27
1,259.8 دلار 2:34:35
1,259.7 دلار 2:32:28
1,259.6 دلار 1:31:16
1,259.7 دلار 1:29:31
1,259.5 دلار 1:26:18
1,259.4 دلار 1:25:20
1,259 دلار 1:24:19
1,258.9 دلار 1:21:18
1,259.4 دلار 1:20:26
1,259.2 دلار 1:18:23
1,259.1 دلار 1:17:18
1,259.2 دلار 1:15:20
1,258.8 دلار 1:14:18
1,259.1 دلار 1:13:20
1,259.5 دلار 1:12:19
1,259.6 دلار 1:11:21
1,260 دلار 1:09:20
1,259.9 دلار 1:08:21
1,260 دلار 1:04:18
1,259.7 دلار 1:03:21
1,259.6 دلار 1:01:20
1,260 دلار 1:00:34
1,259.9 دلار 0:55:20
1,259.8 دلار 0:54:20
1,260 دلار 0:53:17
1,259.9 دلار 0:51:20
1,259.8 دلار 0:50:20
1,259.9 دلار 0:49:17
1,259.8 دلار 0:47:23
1,259.9 دلار 0:46:24
1,260.3 دلار 0:44:23
1,260.2 دلار 0:42:19
1,260.1 دلار 0:41:21
1,260.3 دلار 0:40:26
1,260.1 دلار 0:39:17
1,260 دلار 0:36:21
1,259.9 دلار 0:35:22
1,259.8 دلار 0:33:18
1,259.9 دلار 0:32:19
1,260 دلار 0:31:19
1,260.7 دلار 0:30:21
1,261 دلار 0:29:21
1,261.2 دلار 0:28:20
1,261 دلار 0:27:22
1,260.9 دلار 0:25:22
1,260.7 دلار 0:24:17
1,260.8 دلار 0:21:20
1,260.7 دلار 0:20:23
1,260.5 دلار 0:19:20
1,260.8 دلار 0:18:20
1,260.9 دلار 0:17:17
1,261 دلار 0:16:20
1,261.1 دلار 0:15:24
1,261.4 دلار 0:12:21
1,261.1 دلار 0:10:30
1,261.2 دلار 0:09:18
1,261.1 دلار 0:07:18
1,261.3 دلار 0:06:24
1,261.2 دلار 0:05:20
1,261.3 دلار 0:04:21
1,261.4 دلار 0:02:20
1,261.5 دلار 0:01:18
1,261.4 دلار 0:00:24

انس نقره

 • نرخ فعلی : 16.79
 • بالاترین قیمت روز : 16.82
 • پایین ترین قیمت روز : 16.59
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.07
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.18%
 • نرخ بازگشایی بازار : 16.65
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 16.66
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.78%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.13
جدول نرخ های امروز زمان
16.79 دلار 17:08:21
16.78 دلار 17:07:20
16.8 دلار 17:06:21
16.79 دلار 17:05:22
16.81 دلار 17:04:20
16.82 دلار 17:03:19
16.75 دلار 17:02:23
16.72 دلار 17:01:21
16.71 دلار 17:00:31
16.72 دلار 16:56:20
16.71 دلار 16:54:22
16.72 دلار 16:50:30
16.7 دلار 16:47:20
16.71 دلار 16:46:21
16.69 دلار 16:44:19
16.68 دلار 16:39:20
16.7 دلار 16:37:21
16.69 دلار 16:36:19
16.68 دلار 16:35:26
16.69 دلار 16:34:30
16.68 دلار 16:33:27
16.66 دلار 16:30:24
16.65 دلار 16:29:21
16.66 دلار 16:24:18
16.65 دلار 16:22:21
16.64 دلار 16:21:21
16.65 دلار 16:19:19
16.64 دلار 16:14:25
16.63 دلار 16:13:18
16.64 دلار 16:10:24
16.63 دلار 16:08:21
16.61 دلار 16:03:22
16.62 دلار 16:01:21
16.61 دلار 16:00:22
16.62 دلار 15:59:20
16.64 دلار 15:55:24
16.63 دلار 15:39:22
16.62 دلار 15:38:21
16.63 دلار 15:18:18
16.62 دلار 15:15:22
16.63 دلار 15:14:19
16.61 دلار 15:13:27
16.62 دلار 15:11:23
16.63 دلار 15:04:21
16.62 دلار 15:03:21
16.63 دلار 14:51:24
16.64 دلار 14:50:25
16.63 دلار 14:39:23
16.62 دلار 14:37:22
16.61 دلار 14:34:21
16.62 دلار 14:32:22
16.63 دلار 14:31:18
16.64 دلار 14:29:22
16.65 دلار 14:28:17
16.66 دلار 14:27:20
16.65 دلار 14:20:28
16.66 دلار 14:15:22
16.65 دلار 14:14:17
16.66 دلار 14:13:19
16.65 دلار 14:07:18
16.66 دلار 13:49:20
16.65 دلار 13:48:19
16.66 دلار 13:44:21
16.65 دلار 13:41:21
16.66 دلار 13:37:30
16.65 دلار 13:35:21
16.66 دلار 13:31:20
16.65 دلار 13:29:25
16.66 دلار 13:19:18
16.65 دلار 13:09:20
16.66 دلار 12:57:30
16.65 دلار 12:56:18
16.66 دلار 12:54:20
16.65 دلار 12:53:20
16.64 دلار 12:49:19
16.65 دلار 12:40:29
16.66 دلار 12:39:19
16.67 دلار 12:38:22
16.66 دلار 12:37:18
16.67 دلار 12:34:20
16.66 دلار 11:59:18
16.65 دلار 11:57:19
16.66 دلار 11:56:24
16.65 دلار 11:53:20
16.66 دلار 11:52:21
16.65 دلار 11:44:20
16.64 دلار 11:43:22
16.65 دلار 11:41:21
16.66 دلار 11:38:19
16.65 دلار 11:35:21
16.64 دلار 11:33:20
16.65 دلار 11:31:18
16.63 دلار 11:25:24
16.61 دلار 11:21:20
16.62 دلار 11:20:23
16.61 دلار 11:19:19
16.62 دلار 11:15:28
16.63 دلار 11:04:19
16.64 دلار 10:56:18
16.63 دلار 10:51:22
16.64 دلار 10:42:20
16.63 دلار 10:26:20
16.64 دلار 10:23:22
16.63 دلار 10:15:26
16.62 دلار 10:13:22
16.63 دلار 10:12:18
16.64 دلار 10:10:29
16.63 دلار 10:09:20
16.64 دلار 10:08:21
16.63 دلار 10:02:23
16.62 دلار 10:01:20
16.63 دلار 9:50:33
16.62 دلار 9:49:18
16.61 دلار 9:47:18
16.62 دلار 9:43:18
16.61 دلار 9:18:18
16.62 دلار 9:16:20
16.61 دلار 8:47:18
16.6 دلار 8:46:21
16.61 دلار 8:42:20
16.6 دلار 8:41:26
16.61 دلار 8:37:18
16.6 دلار 8:34:20
16.61 دلار 8:30:28
16.59 دلار 8:28:21
16.6 دلار 8:27:17
16.61 دلار 8:11:17
16.59 دلار 8:10:28
16.6 دلار 8:09:17
16.61 دلار 8:08:20
16.6 دلار 8:07:19
16.61 دلار 7:52:21
16.62 دلار 7:51:18
16.61 دلار 7:50:24
16.62 دلار 7:47:18
16.64 دلار 7:36:20
16.65 دلار 7:29:19
16.64 دلار 7:28:21
16.65 دلار 7:25:21
16.64 دلار 7:16:21
16.65 دلار 7:11:17
16.64 دلار 7:08:20
16.65 دلار 6:49:18
16.66 دلار 6:47:19
16.65 دلار 6:36:21
16.66 دلار 6:35:18
16.65 دلار 6:31:19
16.66 دلار 6:30:33
16.65 دلار 6:23:23
16.64 دلار 6:21:20
16.65 دلار 6:17:32
16.64 دلار 6:16:18
16.65 دلار 6:13:21
16.66 دلار 6:11:22
16.65 دلار 6:02:19
16.64 دلار 5:50:25
16.65 دلار 5:49:20
16.66 دلار 5:48:21
16.65 دلار 5:46:36
16.66 دلار 5:44:20
16.65 دلار 5:41:20
16.64 دلار 5:39:20
16.65 دلار 5:35:19
16.66 دلار 5:34:21
16.67 دلار 5:33:18
16.66 دلار 5:25:20
16.67 دلار 5:15:22
16.66 دلار 5:14:24
16.67 دلار 5:13:18
16.68 دلار 5:12:22
16.67 دلار 5:06:24
16.68 دلار 5:00:25
16.67 دلار 4:59:25
16.68 دلار 4:57:17
16.67 دلار 4:55:25
16.66 دلار 4:45:24
16.67 دلار 4:42:22
16.68 دلار 4:39:30
16.66 دلار 4:36:22
16.67 دلار 4:32:18
16.66 دلار 4:18:27
16.65 دلار 4:13:22
16.66 دلار 4:02:25
16.65 دلار 3:55:31
16.66 دلار 3:41:22
16.65 دلار 3:39:23
16.66 دلار 3:36:18
16.65 دلار 3:35:31
16.66 دلار 3:33:30
16.65 دلار 3:31:25
16.66 دلار 3:05:43
16.67 دلار 3:03:26
16.66 دلار 2:55:23
16.65 دلار 2:54:24
16.66 دلار 2:37:29
16.65 دلار 2:35:27
16.66 دلار 2:33:27
16.65 دلار 2:32:28
16.66 دلار 1:31:16
16.65 دلار 1:28:17
16.64 دلار 1:26:18
16.65 دلار 1:25:20
16.64 دلار 1:21:18
16.65 دلار 1:11:21
16.66 دلار 1:10:20
16.65 دلار 1:06:22
16.66 دلار 1:04:18
16.65 دلار 1:01:20
16.66 دلار 1:00:34
16.65 دلار 0:48:24
16.66 دلار 0:40:26
16.65 دلار 0:39:17
16.66 دلار 0:38:21
16.65 دلار 0:32:19
16.66 دلار 0:31:19
16.67 دلار 0:30:21
16.66 دلار 0:21:20
16.65 دلار 0:20:23
16.64 دلار 0:19:20
16.65 دلار 0:15:24
16.66 دلار 0:05:20
16.65 دلار 0:04:21

انس پلاتین

 • نرخ فعلی : 935
 • بالاترین قیمت روز : 937
 • پایین ترین قیمت روز : 925
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 4
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.65%
 • نرخ بازگشایی بازار : 931
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 930
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.54%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 5
جدول نرخ های امروز زمان
935 دلار 17:07:20
936 دلار 17:05:22
937 دلار 17:03:19
934 دلار 17:02:23
933 دلار 17:01:21
932 دلار 16:54:22
933 دلار 16:50:30
932 دلار 16:48:22
931 دلار 16:46:21
932 دلار 16:45:25
931 دلار 16:37:21
930 دلار 16:35:26
929 دلار 16:27:23
930 دلار 16:24:18
929 دلار 16:23:19
928 دلار 16:21:21
929 دلار 16:17:18
928 دلار 16:16:21
929 دلار 16:14:25
928 دلار 16:13:18
929 دلار 16:11:20
928 دلار 15:59:20
929 دلار 15:12:18
930 دلار 15:11:23
929 دلار 15:10:26
930 دلار 15:09:23
929 دلار 15:04:21
930 دلار 14:39:23
929 دلار 14:32:22
930 دلار 14:29:22
931 دلار 14:28:18
930 دلار 14:27:20
931 دلار 14:11:21
930 دلار 14:05:21
931 دلار 14:03:18
930 دلار 14:02:21
931 دلار 13:59:17
930 دلار 13:58:20
931 دلار 13:51:20
930 دلار 13:47:23
931 دلار 13:44:21
930 دلار 13:40:25
931 دلار 13:31:20
930 دلار 13:29:25
931 دلار 13:20:27
930 دلار 13:17:18
931 دلار 13:16:22
930 دلار 13:10:34
931 دلار 13:00:27
930 دلار 12:56:19
931 دلار 12:54:20
930 دلار 12:48:24
931 دلار 12:45:23
930 دلار 12:43:20
931 دلار 12:39:19
932 دلار 12:33:19
931 دلار 12:23:20
932 دلار 12:22:18
931 دلار 12:03:18
930 دلار 11:50:28
931 دلار 11:49:24
930 دلار 11:43:22
931 دلار 11:33:20
930 دلار 11:31:18
929 دلار 11:28:19
930 دلار 11:27:21
929 دلار 11:24:19
925 دلار 11:23:20
929 دلار 11:19:19
928 دلار 11:18:18
929 دلار 11:04:19
930 دلار 11:03:17
929 دلار 10:51:22
930 دلار 10:40:29
929 دلار 10:35:26
930 دلار 10:33:20
929 دلار 10:26:20
930 دلار 10:20:23
929 دلار 10:19:21
930 دلار 10:15:26
929 دلار 10:14:20
930 دلار 10:02:23
929 دلار 10:00:29
930 دلار 9:52:21
929 دلار 9:51:20
930 دلار 9:50:33
929 دلار 9:33:17
930 دلار 9:32:20
929 دلار 9:21:20
930 دلار 9:17:18
929 دلار 9:09:17
930 دلار 9:08:21
929 دلار 9:04:18
930 دلار 9:03:17
929 دلار 9:02:20
930 دلار 8:49:17
929 دلار 8:20:23
930 دلار 8:16:19
929 دلار 8:05:18
930 دلار 8:03:18
929 دلار 7:58:19
930 دلار 7:56:20
929 دلار 7:53:17
930 دلار 7:52:21
929 دلار 7:49:17
930 دلار 7:38:21
931 دلار 7:37:17
930 دلار 7:33:18
931 دلار 7:30:22
930 دلار 7:24:18
931 دلار 7:23:21
930 دلار 7:21:20
931 دلار 6:28:19
930 دلار 6:14:19
931 دلار 6:05:21
930 دلار 5:54:21
931 دلار 5:52:24
930 دلار 5:50:25
931 دلار 5:41:20
930 دلار 5:40:21
931 دلار 5:32:22
930 دلار 5:28:22
931 دلار 4:55:25
930 دلار 4:48:20
931 دلار 4:25:26
930 دلار 4:18:27
929 دلار 4:01:31
928 دلار 3:59:31
929 دلار 3:48:22
928 دلار 3:31:25
929 دلار 2:55:23
928 دلار 2:53:26
929 دلار 1:14:18
930 دلار 1:10:20
929 دلار 1:02:17
930 دلار 0:59:18
929 دلار 0:49:17
930 دلار 0:45:19
929 دلار 0:44:23
930 دلار 0:40:26
929 دلار 0:38:21
930 دلار 0:26:18
929 دلار 0:25:22
930 دلار 0:15:24
931 دلار 0:12:21
930 دلار 0:10:30
931 دلار 0:09:18
930 دلار 0:08:21
931 دلار 0:02:20

انس پالادیوم

 • نرخ فعلی : 877
 • بالاترین قیمت روز : 883
 • پایین ترین قیمت روز : 871
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 879
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 878
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.11%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1
جدول نرخ های امروز زمان
877 دلار 17:06:21
876 دلار 17:05:22
877 دلار 17:04:21
878 دلار 17:03:20
877 دلار 17:02:23
876 دلار 17:01:21
877 دلار 16:52:20
878 دلار 16:51:20
877 دلار 16:50:30
879 دلار 16:45:25
878 دلار 16:31:24
879 دلار 16:24:18
878 دلار 15:55:24
879 دلار 15:53:19
878 دلار 15:38:21
879 دلار 15:34:22
878 دلار 15:10:26
879 دلار 14:55:25
880 دلار 14:54:18
879 دلار 14:53:23
880 دلار 14:51:24
879 دلار 14:49:24
880 دلار 14:48:23
882 دلار 14:34:21
883 دلار 14:27:20
882 دلار 14:26:18
883 دلار 14:24:19
882 دلار 14:19:24
883 دلار 14:14:17
882 دلار 13:31:20
881 دلار 13:28:23
880 دلار 13:24:22
881 دلار 13:23:19
879 دلار 13:20:27
880 دلار 13:08:20
879 دلار 12:57:30
878 دلار 12:46:24
877 دلار 12:33:19
876 دلار 12:28:22
877 دلار 12:12:24
876 دلار 12:10:22
877 دلار 12:09:21
876 دلار 12:07:21
875 دلار 11:46:31
874 دلار 11:33:20
873 دلار 11:30:23
874 دلار 11:28:19
873 دلار 11:25:25
874 دلار 11:23:20
873 دلار 11:20:23
872 دلار 11:02:23
873 دلار 10:59:20
872 دلار 10:29:20
871 دلار 10:28:21
872 دلار 10:23:22
871 دلار 10:22:19
872 دلار 10:21:21
873 دلار 10:06:22
874 دلار 10:01:20
875 دلار 7:38:21
876 دلار 7:31:20
875 دلار 7:15:19
876 دلار 6:59:17
875 دلار 6:53:19
874 دلار 6:43:17
875 دلار 6:42:20
874 دلار 6:36:21
875 دلار 6:33:19
876 دلار 6:31:19
875 دلار 6:11:23
876 دلار 6:05:21
875 دلار 6:01:18
876 دلار 5:50:25
875 دلار 5:16:23
876 دلار 4:42:22
877 دلار 3:57:24
878 دلار 3:19:22
879 دلار 2:45:36
878 دلار 2:44:22
879 دلار 0:50:20
880 دلار 0:44:23
879 دلار 0:38:21
878 دلار 0:35:22
879 دلار 0:30:21

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال انس طلا

تمام صفحه
راهنما
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,259 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.53%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 1,235 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 30.7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 2.49%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 1,248 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 17.7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 1.42%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 1,246 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 19.7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 1.58%