کالایاب
شاخص یاب

بازار فلزات گرانبها

عنوان قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
انس طلا 1,526.92 (0%) 0 1,525.40 1,529.24 ۲ شهریور
انس نقره 17.39 (0%) 0 17.39 17.46 ۲ شهریور
انس پلاتین 860.25 (0%) 0 859.60 861.35 ۲ شهریور
انس پالادیوم 1,452.90 (0%) 0 1,451.90 1,456.85 ۲ شهریور
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
هر اونس طلا 1526.92 0.0000 0.0000 1529.24 1525.40 ۲ شهریور
هر گرم طلا 49.09 0.0000 0.0000 49.17 49.04 ۲ شهریور
هر کیلو طلا 49091.58 0.0000 0.0000 49166.17 49042.71 ۲ شهریور
هر تولا طلا 572.60 0.0000 0.0000 573.47 572.03 ۲ شهریور
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
هر اونس طلا 17.39 0.0000 0.0000 17.46 17.39 ۲ شهریور
هر گرم طلا 0.56 0.0000 0.0000 0.56 0.56 ۲ شهریور
هر کیلو طلا 559.10 0.0000 0.0000 561.35 559.10 ۲ شهریور
هر تولا طلا 6.52 0.0000 0.0000 6.55 6.52 ۲ شهریور
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
هر اونس طلا 860.25 0.0000 0.0000 861.35 859.60 ۲ شهریور
هر گرم طلا 27.66 0.0000 0.0000 27.69 27.64 ۲ شهریور
هر کیلو طلا 27657.66 0.0000 0.0000 27693.02 27636.76 ۲ شهریور
هر تولا طلا 322.59 0.0000 0.0000 323.01 322.35 ۲ شهریور
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
هر اونس طلا 1452.90 0.0000 0.0000 1456.85 1451.90 ۲ شهریور
هر گرم طلا 46.71 0.0000 0.0000 46.84 46.68 ۲ شهریور
هر کیلو طلا 46711.78 0.0000 0.0000 46838.78 46679.63 ۲ شهریور
هر تولا طلا 544.84 0.0000 0.0000 546.32 544.46 ۲ شهریور

انس طلا

 • نرخ فعلی : 1,526.92
 • بالاترین قیمت روز : 1,529.24
 • پایین ترین قیمت روز : 1,525.4
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 1,526.92
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

انس نقره

 • نرخ فعلی : 17.39
 • بالاترین قیمت روز : 17.457
 • پایین ترین قیمت روز : 17.387
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 17.39
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

انس پلاتین

 • نرخ فعلی : 860.25
 • بالاترین قیمت روز : 861.35
 • پایین ترین قیمت روز : 859.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 860.25
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

انس پالادیوم

 • نرخ فعلی : 1,452.9
 • بالاترین قیمت روز : 1,456.85
 • پایین ترین قیمت روز : 1,451.9
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 1,452.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال انس طلا

مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,511 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 15.92 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 1,481 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 45.92 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 3.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 1,412 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 114.92 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 8.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 1,354 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 172.92 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 12.77%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
بازار آمریکا / طلا 1537.6 (0%) 0 1535.8 1538.5 ۲ شهریور
بازار آمریکا / نقره 17.413 (0%) 0 17.395 17.455 ۲ شهریور
بازار آمریکا / پلاتین 855.3 (0%) 0 855.3 861.7 ۲ شهریور
بازار آمریکا / پالادیوم 1454.3 (0%) 0 1451.9 1457.2 ۲ شهریور
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
بازار آمریکا / طلا (mini-sized) 1537.6 (0%) 0 1535 1538.6 ۲ شهریور
بازار آمریکا / نقره (mini-sized) 17.413 (0%) 0 17.311 17.413 ۲ شهریور
بازار آمریکا / طلا (کیلو) 1311.8 (0%) 0 1308.8 1311.8 ۲۵ خرداد