شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار فلزات گرانبها

عنوان قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
انس طلا 1,463.03 (0%) 0 1,461.88 1,473.28 ۱ آذر
انس نقره 16.98 (0%) 0 16.97 17.21 ۱ آذر
انس پلاتین 895.00 (0%) 0 888.80 919.20 ۱ آذر
انس پالادیوم 1,744.65 (0%) 0 1,727.45 1,745.50 ۱ آذر
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
هر اونس طلا 1463.03 0.0000 0.0000 1473.28 1461.88 ۱ آذر
هر گرم طلا 47.04 0.0000 0.0000 47.37 47.00 ۱ آذر
هر کیلو طلا 47037.47 0.0000 0.0000 47367.02 47000.50 ۱ آذر
هر تولا طلا 548.64 0.0000 0.0000 552.48 548.21 ۱ آذر
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
هر اونس طلا 16.98 0.0000 0.0000 17.21 16.97 ۱ آذر
هر گرم طلا 0.55 0.0000 0.0000 0.55 0.55 ۱ آذر
هر کیلو طلا 545.92 0.0000 0.0000 553.31 545.60 ۱ آذر
هر تولا طلا 6.37 0.0000 0.0000 6.45 6.36 ۱ آذر
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
هر اونس طلا 895.00 0.0000 0.0000 919.20 888.80 ۱ آذر
هر گرم طلا 28.77 0.0000 0.0000 29.55 28.58 ۱ آذر
هر کیلو طلا 28774.90 0.0000 0.0000 29552.94 28575.56 ۱ آذر
هر تولا طلا 335.63 0.0000 0.0000 344.70 333.30 ۱ آذر
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
هر اونس طلا 1744.65 0.0000 0.0000 1745.50 1727.45 ۱ آذر
هر گرم طلا 56.09 0.0000 0.0000 56.12 55.54 ۱ آذر
هر کیلو طلا 56091.76 0.0000 0.0000 56119.09 55538.77 ۱ آذر
هر تولا طلا 654.24 0.0000 0.0000 654.56 647.79 ۱ آذر

انس طلا

 • نرخ فعلی : 1,463.03
 • بالاترین قیمت روز : 1,473.28
 • پایین ترین قیمت روز : 1,461.88
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ آذر
 • نرخ روز گذشته : 1,463.03
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

انس نقره

 • نرخ فعلی : 16.977
 • بالاترین قیمت روز : 17.207
 • پایین ترین قیمت روز : 16.968
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ آذر
 • نرخ روز گذشته : 16.977
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

انس پلاتین

 • نرخ فعلی : 895
 • بالاترین قیمت روز : 919.2
 • پایین ترین قیمت روز : 888.8
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ آذر
 • نرخ روز گذشته : 895
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

انس پالادیوم

 • نرخ فعلی : 1,744.65
 • بالاترین قیمت روز : 1,745.5
 • پایین ترین قیمت روز : 1,727.45
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ آذر
 • نرخ روز گذشته : 1,744.65
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,466 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.97 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 1,482 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 18.97 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 1,497 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 33.97 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 2.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 1,454 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 9.03 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 0.62%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
بازار آمریکا / طلا 1462.6 (0%) 0 1461.9 1481.1 ۰۰:۰۲:۱۲
بازار آمریکا / نقره 16.98 (0%) 0 16.97 17.367 ۰۰:۰۲:۱۲
بازار آمریکا / پلاتین 895.2 (0%) 0 889.5 922.8 ۰۰:۰۲:۱۲
بازار آمریکا / پالادیوم 1745.2 (0%) 0 1725.3 1745.9 ۰۰:۰۲:۱۲
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
بازار آمریکا / طلا (mini-sized) 1462.6 (0%) 0 1462.4 1472.1 ۰۰:۰۲:۱۲
بازار آمریکا / نقره (mini-sized) 16.932 (0%) 0 16.925 17.135 ۰۰:۰۲:۱۲
بازار آمریکا / طلا (کیلو) 1327.1 (0%) 0 1320.9 1327.1 ۲۵ آبان