بازار فلزات گرانبها

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلا 1,329.97 (0%) 0.01 1,329.65 1,330.06 ۰:۱۱
انس نقره 16.49 (0.09%) 0.02 16.48 16.51 ۰:۵۶
انس پلاتین 998.90 (0.02%) 0.20 997.70 999.10 ۰:۵۹
انس پالادیوم 1,040.65 (0.01%) 0.10 1,040.00 1,041.75 ۰:۳۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
هر اونس طلا 1329.97 0.0100 0.0000 1330.06 1329.65 ۰:۱۱
هر گرم طلا 42.76 0.0003 0.0000 42.76 42.75 ۰:۱۱
هر کیلو طلا 42759.50 0.3215 0.0000 42762.39 42749.21 ۰:۱۱
هر تولا طلا 498.74 0.0038 0.0000 498.77 498.62 ۰:۱۱
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
هر اونس طلا 16.49 0.0200 0.0900 16.51 16.48 ۰:۵۶
هر گرم طلا 0.53 0.0006 0.0029 0.53 0.53 ۰:۵۶
هر کیلو طلا 530.17 0.6430 2.8936 530.81 529.84 ۰:۵۶
هر تولا طلا 6.18 0.0075 0.0338 6.19 6.18 ۰:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
هر اونس طلا 998.90 0.2000 0.0200 999.10 997.70 ۰:۵۹
هر گرم طلا 32.12 0.0064 0.0006 32.12 32.08 ۰:۵۹
هر کیلو طلا 32115.36 6.4301 0.6430 32121.79 32076.78 ۰:۵۹
هر تولا طلا 374.59 0.0750 0.0075 374.66 374.14 ۰:۵۹
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
هر اونس طلا 1040.65 0.1000 0.0100 1041.75 1040.00 ۰:۳۵
هر گرم طلا 33.46 0.0032 0.0003 33.49 33.44 ۰:۳۵
هر کیلو طلا 33457.65 3.2151 0.3215 33493.02 33436.75 ۰:۳۵
هر تولا طلا 390.24 0.0375 0.0038 390.66 390.00 ۰:۳۵

انس طلا

 • نرخ فعلی : 1,329.97
 • بالاترین قیمت روز : 1,330.06
 • پایین ترین قیمت روز : 1,329.65
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.22
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.01%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,329.9
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 1,330.59
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.62
جدول نرخ های امروز زمان
1,329.97 دلار 0:11:18
1,329.89 دلار 0:10:57
1,329.93 دلار 0:10:50
1,329.88 دلار 0:10:32
1,329.85 دلار 0:10:30
1,329.88 دلار 0:10:28
1,329.74 دلار 0:10:21
1,329.65 دلار 0:10:19
1,329.74 دلار 0:10:17
1,329.78 دلار 0:10:07
1,329.84 دلار 0:09:52
1,329.8 دلار 0:09:50
1,329.84 دلار 0:09:40
1,329.81 دلار 0:09:38
1,329.84 دلار 0:09:36
1,329.81 دلار 0:09:23
1,329.8 دلار 0:09:09
1,329.85 دلار 0:09:07
1,329.84 دلار 0:09:03
1,329.81 دلار 0:08:58
1,329.86 دلار 0:08:50
1,329.78 دلار 0:08:41
1,329.8 دلار 0:08:32
1,329.76 دلار 0:08:26
1,329.74 دلار 0:08:18
1,329.76 دلار 0:08:09
1,329.78 دلار 0:08:05
1,329.84 دلار 0:07:50
1,329.76 دلار 0:07:48
1,329.74 دلار 0:07:44
1,329.72 دلار 0:07:42
1,329.74 دلار 0:07:40
1,329.72 دلار 0:07:36
1,329.74 دلار 0:07:34
1,329.72 دلار 0:07:32
1,329.74 دلار 0:07:27
1,329.72 دلار 0:07:25
1,329.74 دلار 0:07:23
1,329.67 دلار 0:07:14
1,329.74 دلار 0:07:12
1,329.76 دلار 0:07:04
1,329.7 دلار 0:06:51
1,329.82 دلار 0:06:49
1,329.84 دلار 0:06:32
1,329.86 دلار 0:06:23
1,329.87 دلار 0:06:16
1,329.84 دلار 0:06:03
1,330.06 دلار 0:05:46
1,329.97 دلار 0:05:44
1,329.94 دلار 0:05:42
1,329.92 دلار 0:05:38
1,329.94 دلار 0:05:36
1,329.92 دلار 0:05:31
1,329.9 دلار 0:05:29
1,329.92 دلار 0:05:24
1,329.9 دلار 0:05:22
1,329.87 دلار 0:05:20
1,329.88 دلار 0:05:18
1,329.87 دلار 0:05:11
1,329.93 دلار 0:04:40
1,329.9 دلار 0:04:38

انس نقره

 • نرخ فعلی : 16.49
 • بالاترین قیمت روز : 16.51
 • پایین ترین قیمت روز : 16.48
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 16.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰:۵۶
 • نرخ روز گذشته : 16.505
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.09%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.015
جدول نرخ های امروز زمان
16.49 دلار 0:56:49
16.485 دلار 0:56:47
16.49 دلار 0:56:45
16.485 دلار 0:56:18
16.49 دلار 0:56:16
16.485 دلار 0:56:12
16.49 دلار 0:55:29
16.485 دلار 0:55:14
16.49 دلار 0:51:18
16.485 دلار 0:51:16
16.49 دلار 0:51:14
16.485 دلار 0:48:16
16.49 دلار 0:48:13
16.485 دلار 0:48:09
16.49 دلار 0:47:16
16.485 دلار 0:46:50
16.48 دلار 0:46:49
16.485 دلار 0:46:45
16.48 دلار 0:46:29
16.485 دلار 0:43:33
16.48 دلار 0:37:31
16.485 دلار 0:35:14
16.48 دلار 0:31:29
16.485 دلار 0:29:47
16.48 دلار 0:29:36
16.485 دلار 0:29:32
16.48 دلار 0:29:30
16.485 دلار 0:29:28
16.48 دلار 0:28:28
16.485 دلار 0:23:12
16.49 دلار 0:20:53
16.495 دلار 0:20:12
16.49 دلار 0:18:54
16.495 دلار 0:13:21
16.5 دلار 0:13:18
16.495 دلار 0:13:14
16.5 دلار 0:07:17
16.495 دلار 0:07:04
16.5 دلار 0:06:12
16.505 دلار 0:06:10
16.5 دلار 0:06:07

انس پلاتین

 • نرخ فعلی : 998.9
 • بالاترین قیمت روز : 999.1
 • پایین ترین قیمت روز : 997.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.05%
 • نرخ بازگشایی بازار : 998.8
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰:۵۹
 • نرخ روز گذشته : 998.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.2
جدول نرخ های امروز زمان
998.9 دلار 0:59:11
999.1 دلار 0:58:41
999 دلار 0:58:36
999.1 دلار 0:56:10
998.8 دلار 0:56:07
999.1 دلار 0:56:05
998.8 دلار 0:55:07
998.5 دلار 0:54:43
998.2 دلار 0:54:41
998.5 دلار 0:54:39
998.2 دلار 0:41:09
998.6 دلار 0:40:54
998.4 دلار 0:40:09
997.9 دلار 0:39:07
998 دلار 0:38:44
997.9 دلار 0:38:08
997.7 دلار 0:34:49
998 دلار 0:31:42
997.7 دلار 0:31:33
998.2 دلار 0:30:24
998.3 دلار 0:30:04
998.2 دلار 0:29:43
998.5 دلار 0:29:32
998.1 دلار 0:29:12
998.3 دلار 0:29:10
997.8 دلار 0:28:17
998.1 دلار 0:26:23
998.2 دلار 0:22:05
998.3 دلار 0:20:44
998 دلار 0:20:41
998.3 دلار 0:20:38
998 دلار 0:20:12
998.1 دلار 0:18:50
998.2 دلار 0:17:55
998 دلار 0:17:43
998.1 دلار 0:17:09
998.3 دلار 0:16:31
998.4 دلار 0:16:28
998.3 دلار 0:16:24
998.4 دلار 0:14:30
998.6 دلار 0:07:52
998.8 دلار 0:07:44
998.7 دلار 0:07:12
998.8 دلار 0:07:10
998.7 دلار 0:07:08
998.8 دلار 0:06:36

انس پالادیوم

 • نرخ فعلی : 1,040.65
 • بالاترین قیمت روز : 1,041.75
 • پایین ترین قیمت روز : 1,040.00
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.65
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,041.55
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰:۳۵
 • نرخ روز گذشته : 1,040.75
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.1
جدول نرخ های امروز زمان
1,040.65 دلار 0:35:14
1,040 دلار 0:34:07
1,040.65 دلار 0:29:32
1,040.35 دلار 0:29:03
1,040.7 دلار 0:28:54
1,041.15 دلار 0:28:43
1,041.75 دلار 0:26:31
1,041.15 دلار 0:25:49
1,041.6 دلار 0:22:51
1,041.55 دلار 0:21:49
1,040.9 دلار 0:21:47
1,041.55 دلار 0:21:46

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال انس طلا

تمام صفحه
راهنما انتخاب نماد
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,261 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 68.97 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 1,335 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 5.03 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.38%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 1,307 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 22.97 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 1.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 1,301 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 28.97 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 2.23%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / طلا 1330.7 (0.03%) 0.4 1330.7 1331.7 ۰:۵۵
بازار آمریکا / نقره 16.48 (0.18%) 0.03 16.48 16.5 ۰:۵۵
بازار آمریکا / پلاتین 998.4 (0.01%) 0.1 998 998.9 ۰:۵۵
بازار آمریکا / پالادیوم 1040.65 (0.01%) 0.15 1040.6 1040.9 ۰:۴۹
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / طلا (mini-sized) 1329.3 (0.04%) 0.5 1329.3 1329.3 ۰:۴۹
بازار آمریکا / نقره (mini-sized) 16.446 (0.18%) 0.029 16.446 16.48 ۰:۵۵
بازار آمریکا / طلا (کیلو) 1337 (0%) 0 1331.9 1337 ۰:۵۵