کالایاب
شاخص یاب

بازار فلزات گرانبها

عنوان قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
انس طلا
انس نقره
انس پلاتین 909.35 (0.26%) 2.35 905.85 911.20 ۰۴:۵۶:۴۸
انس پالادیوم 1,407.95 (0.15%) 2.05 1,405.30 1,412.80 ۰۴:۵۶:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
هر اونس طلا 1275.68 0.0000 0.0000 1275.82 1274.55 ۳۰ فروردین
هر گرم طلا 41.01 0.0000 0.0000 41.02 40.98 ۳۰ فروردین
هر کیلو طلا 41014.03 0.0000 0.0000 41018.53 40977.70 ۳۰ فروردین
هر تولا طلا 478.38 0.0000 0.0000 478.43 477.96 ۳۰ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
هر اونس طلا 14.97 0.0000 0.0000 14.97 14.95 ۳۰ فروردین
هر گرم طلا 0.48 0.0000 0.0000 0.48 0.48 ۳۰ فروردین
هر کیلو طلا 481.30 0.0000 0.0000 481.30 480.65 ۳۰ فروردین
هر تولا طلا 5.61 0.0000 0.0000 5.61 5.61 ۳۰ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
هر اونس طلا 909.35 2.3500 0.2600 911.20 905.85 ۰۴:۵۶:۴۸
هر گرم طلا 29.24 0.0756 0.0084 29.30 29.12 ۰۴:۵۶:۴۸
هر کیلو طلا 29236.26 75.5542 8.3592 29295.74 29123.73 ۰۴:۵۶:۴۸
هر تولا طلا 341.01 0.8813 0.0975 341.70 339.69 ۰۴:۵۶:۴۸
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
هر اونس طلا 1407.95 2.0500 0.1500 1412.80 1405.30 ۰۴:۵۶:۵۱
هر گرم طلا 45.27 0.0659 0.0048 45.42 45.18 ۰۴:۵۶:۵۱
هر کیلو طلا 45266.61 65.9090 4.8226 45422.54 45181.41 ۰۴:۵۶:۵۱
هر تولا طلا 527.98 0.7688 0.0563 529.80 526.99 ۰۴:۵۶:۵۱

انس طلا

 • نرخ فعلی : 1,275.68
 • بالاترین قیمت روز : 1,275.82
 • پایین ترین قیمت روز : 1,274.55
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳۰ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 1,275.68
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

انس نقره

 • نرخ فعلی : 14.97
 • بالاترین قیمت روز : 14.97
 • پایین ترین قیمت روز : 14.95
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳۰ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 14.965
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.005
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

انس پلاتین

 • نرخ فعلی : 908.25
 • بالاترین قیمت روز : 909.25
 • پایین ترین قیمت روز : 905.85
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.15
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.09%
 • نرخ بازگشایی بازار : 907.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۴:۰۲:۳۹
 • نرخ روز گذشته : 907
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.14%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.25
جدول نرخ های امروز زمان
908.25 دلار 4:02:39
908.15 دلار 4:02:06
908.25 دلار 4:01:54
908.15 دلار 4:01:14
908.25 دلار 4:00:27
908.3 دلار 3:58:57
908.4 دلار 3:58:55
908.3 دلار 3:58:52
908.4 دلار 3:57:41
908.25 دلار 3:57:39
908.4 دلار 3:57:37
908.25 دلار 3:56:43
908.15 دلار 3:56:16
908.3 دلار 3:56:04
908.35 دلار 3:55:39
908.3 دلار 3:55:37
908.35 دلار 3:55:35
908.3 دلار 3:55:19
908.35 دلار 3:54:47
908.3 دلار 3:54:40
908.5 دلار 3:53:12
908.3 دلار 3:52:11
908.15 دلار 3:52:07
908.3 دلار 3:52:04
908.15 دلار 3:51:11
908.1 دلار 3:51:04
907.7 دلار 3:49:04
907.85 دلار 3:48:04
907.9 دلار 3:46:47
908.05 دلار 3:46:31
908.1 دلار 3:46:14
907.8 دلار 3:46:09
908.1 دلار 3:45:23
908.05 دلار 3:44:18
907.9 دلار 3:42:54
908.1 دلار 3:42:45
908.25 دلار 3:42:38
908.4 دلار 3:42:16
908.3 دلار 3:42:12
908.4 دلار 3:41:12
908.45 دلار 3:41:07
908.4 دلار 3:41:04
908.45 دلار 3:40:49
908.2 دلار 3:40:47
908.6 دلار 3:40:45
908.2 دلار 3:40:40
908.75 دلار 3:40:14
909 دلار 3:39:33
909.15 دلار 3:39:31
909.2 دلار 3:38:57
909.15 دلار 3:37:52
909.1 دلار 3:37:50
909.15 دلار 3:37:48
909.1 دلار 3:37:19
909.15 دلار 3:37:04
909.1 دلار 3:36:12
909.05 دلار 3:36:07
909.15 دلار 3:36:04
909.05 دلار 3:35:48
909 دلار 3:35:21
908.8 دلار 3:35:11
908.95 دلار 3:35:09
908.8 دلار 3:35:07
908.95 دلار 3:33:40
908.85 دلار 3:32:45
908.8 دلار 3:32:08
908.7 دلار 3:32:06
908.8 دلار 3:32:03
908.7 دلار 3:31:53
908.8 دلار 3:31:49
908.7 دلار 3:31:04
908.6 دلار 3:29:47
908.9 دلار 3:28:50
908.8 دلار 3:28:47
908.9 دلار 3:28:43
908.8 دلار 3:28:40
908.85 دلار 3:28:12
908.75 دلار 3:27:44
908.7 دلار 3:27:19
908.8 دلار 3:27:04
908.7 دلار 3:26:51
908.75 دلار 3:26:47
908.8 دلار 3:26:36
908.75 دلار 3:26:31
908.7 دلار 3:26:29
908.75 دلار 3:26:27
908.7 دلار 3:26:15
908.75 دلار 3:26:11
908.7 دلار 3:26:09
908.75 دلار 3:25:21
908.6 دلار 3:25:11
908.8 دلار 3:25:08
909.1 دلار 3:24:16
908.95 دلار 3:24:04
909.05 دلار 3:22:57
909 دلار 3:22:52
909.05 دلار 3:22:06
909 دلار 3:20:37
909.05 دلار 3:20:21
909.2 دلار 3:19:24
909.05 دلار 3:19:10
909 دلار 3:19:04
909.05 دلار 3:18:21
909 دلار 3:18:19
909.05 دلار 3:18:16
909 دلار 3:18:14
909.05 دلار 3:18:11
909.1 دلار 3:18:09
909 دلار 3:18:06
909.1 دلار 3:17:43
909.15 دلار 3:17:28
909.2 دلار 3:17:12
909.25 دلار 3:16:55
909.15 دلار 3:16:43
909.05 دلار 3:16:40
909 دلار 3:16:38
909.05 دلار 3:16:36
909 دلار 3:15:50
908.9 دلار 3:15:42
909 دلار 3:15:14
909.05 دلار 3:15:12
909 دلار 3:15:05
909.05 دلار 3:14:54
909 دلار 3:14:52
909.05 دلار 3:14:49
909.15 دلار 3:14:25
909.05 دلار 3:14:21
909 دلار 3:14:18
909.05 دلار 3:14:09
908.95 دلار 3:14:06
908.7 دلار 3:13:41
908.8 دلار 3:13:16
908.75 دلار 3:12:36
908.7 دلار 3:12:34
908.75 دلار 3:12:26
908.8 دلار 3:12:23
908.9 دلار 3:12:11
908.8 دلار 3:11:54
908.75 دلار 3:11:41
908.8 دلار 3:11:39
908.75 دلار 3:11:37
908.8 دلار 3:11:13
908.9 دلار 3:09:51
908.85 دلار 3:09:40
908.9 دلار 3:09:14
909 دلار 3:08:56
908.9 دلار 3:08:40
908.95 دلار 3:08:21
909.1 دلار 3:08:16
908.95 دلار 3:08:14
909.1 دلار 3:08:12
908.95 دلار 3:08:07
908.75 دلار 3:07:48
908.8 دلار 3:06:43
908.75 دلار 3:06:32
908.7 دلار 3:06:14
908.6 دلار 3:05:12
908.7 دلار 3:04:28
908.6 دلار 3:04:19
908.65 دلار 3:04:15
908.55 دلار 3:04:12
908.65 دلار 3:04:09
908.55 دلار 3:03:52
908.5 دلار 3:03:50
908.55 دلار 3:03:48
908.5 دلار 3:03:34
908.45 دلار 3:03:28
908.3 دلار 3:03:18
908.25 دلار 3:02:29
908.1 دلار 3:02:25
908.05 دلار 3:02:23
908.1 دلار 3:02:21
907.9 دلار 3:02:16
908 دلار 3:00:45
908.05 دلار 3:00:40
908.2 دلار 3:00:29
908.05 دلار 3:00:12
907.5 دلار 2:58:09
907.65 دلار 2:57:41
907.5 دلار 2:57:37
907.55 دلار 2:57:26
907.5 دلار 2:57:06
907.55 دلار 2:56:45
907.45 دلار 2:56:26
907.4 دلار 2:56:24
907.45 دلار 2:56:20
907.4 دلار 2:55:05
907.35 دلار 2:54:53
907.2 دلار 2:54:44
907.1 دلار 2:54:29
907.2 دلار 2:53:49
907.15 دلار 2:53:47
907.2 دلار 2:53:45
907.15 دلار 2:53:32
907 دلار 2:53:30
907.1 دلار 2:53:28
907 دلار 2:52:42
906.95 دلار 2:51:53
907 دلار 2:51:48
906.95 دلار 2:50:53
907 دلار 2:50:46
906.9 دلار 2:50:43
907 دلار 2:50:41
906.9 دلار 2:48:48
906.85 دلار 2:48:06
906.75 دلار 2:47:48
906.7 دلار 2:47:38
906.65 دلار 2:46:32
906.6 دلار 2:46:09
907 دلار 2:45:23
906.85 دلار 2:45:05
906.9 دلار 2:44:57
907.2 دلار 2:42:51
907.1 دلار 2:41:43
907.15 دلار 2:41:41
907.1 دلار 2:41:39
907.15 دلار 2:41:29
907.2 دلار 2:41:12
907.3 دلار 2:40:19
907.4 دلار 2:40:14
907.5 دلار 2:39:43
907.2 دلار 2:39:36
907.15 دلار 2:39:34
907.2 دلار 2:39:32
907.15 دلار 2:39:30
907.3 دلار 2:39:08
907.35 دلار 2:39:05
907.3 دلار 2:39:03
907.35 دلار 2:38:57
907.2 دلار 2:38:40
907.25 دلار 2:38:22
907.1 دلار 2:38:11
907 دلار 2:37:17
906.9 دلار 2:35:49
906.85 دلار 2:35:36
906.8 دلار 2:35:34
906.85 دلار 2:35:32
906.8 دلار 2:35:28
906.75 دلار 2:35:18
906.7 دلار 2:34:40
906.65 دلار 2:34:28
906.6 دلار 2:34:09
906.7 دلار 2:34:07
906.6 دلار 2:33:44
906.5 دلار 2:33:36
906.4 دلار 2:33:25
906.25 دلار 2:33:12
906.1 دلار 2:33:09
906 دلار 2:32:18
905.95 دلار 2:31:43
906.2 دلار 2:31:24
906.25 دلار 2:31:22
906.35 دلار 2:31:15
906.2 دلار 2:31:08
905.9 دلار 2:31:06
905.85 دلار 2:31:04
906.2 دلار 2:30:56
905.95 دلار 2:30:54
906.2 دلار 2:30:47
906.15 دلار 2:30:27
906.4 دلار 2:30:18
906.25 دلار 2:30:16
906.3 دلار 2:30:11
907.4 دلار 2:30:08
906.25 دلار 2:30:06
907.4 دلار 1:30:11

انس پالادیوم

 • نرخ فعلی : 1,409.80
 • بالاترین قیمت روز : 1,412.80
 • پایین ترین قیمت روز : 1,405.30
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.14%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,407.7
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۴:۰۰:۱۸
 • نرخ روز گذشته : 1,410
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.2
جدول نرخ های امروز زمان
1,409.8 دلار 4:00:18
1,407.3 دلار 3:56:16
1,407.75 دلار 3:55:05
1,406.65 دلار 3:54:06
1,407.9 دلار 3:49:04
1,408.05 دلار 3:48:04
1,407.5 دلار 3:46:09
1,407.4 دلار 3:45:23
1,409.1 دلار 3:44:42
1,409.55 دلار 3:44:06
1,409.65 دلار 3:43:04
1,409.75 دلار 3:42:54
1,409.85 دلار 3:40:14
1,410.3 دلار 3:40:06
1,410.45 دلار 3:33:40
1,410.5 دلار 3:32:40
1,409.2 دلار 3:28:15
1,408.85 دلار 3:26:31
1,408.8 دلار 3:26:29
1,408.85 دلار 3:26:27
1,408.8 دلار 3:23:52
1,408.85 دلار 3:23:49
1,408.8 دلار 3:23:43
1,408.85 دلار 3:22:46
1,408.45 دلار 3:22:44
1,408.4 دلار 3:22:42
1,408.45 دلار 3:22:40
1,408.4 دلار 3:22:31
1,408.2 دلار 3:22:18
1,409.2 دلار 3:22:16
1,408.2 دلار 3:22:13
1,409.2 دلار 3:21:27
1,408.4 دلار 3:20:37
1,408.8 دلار 3:18:49
1,408.85 دلار 3:18:47
1,408.8 دلار 3:18:44
1,408.85 دلار 3:18:42
1,410.2 دلار 3:18:40
1,408.85 دلار 3:18:37
1,410.2 دلار 3:16:09
1,411.25 دلار 3:15:17
1,410.1 دلار 3:14:49
1,411.8 دلار 3:13:14
1,411.85 دلار 3:10:09
1,411.8 دلار 3:09:51
1,411.45 دلار 3:09:32
1,412.45 دلار 3:08:40
1,412.5 دلار 3:06:43
1,411.95 دلار 3:06:04
1,412.8 دلار 3:05:05
1,412.75 دلار 3:04:33
1,412.4 دلار 3:04:15
1,412.35 دلار 3:04:12
1,412.8 دلار 3:04:09
1,412.35 دلار 3:04:04
1,412 دلار 3:03:18
1,411.8 دلار 3:03:04
1,411.75 دلار 3:02:27
1,411.8 دلار 3:02:25
1,408.7 دلار 3:02:23
1,411.8 دلار 3:02:21
1,408.7 دلار 2:58:11
1,408.9 دلار 2:58:06
1,408.7 دلار 2:58:04
1,408.9 دلار 2:57:11
1,407.7 دلار 2:56:36
1,407.75 دلار 2:56:13
1,408.35 دلار 2:56:08
1,408.5 دلار 2:55:05
1,408.6 دلار 2:49:41
1,408.2 دلار 2:49:15
1,408.75 دلار 2:48:29
1,409 دلار 2:44:40
1,407.4 دلار 2:42:51
1,407.45 دلار 2:40:46
1,409.05 دلار 2:40:19
1,409.1 دلار 2:40:14
1,409.2 دلار 2:37:43
1,409.15 دلار 2:36:46
1,409.8 دلار 2:36:11
1,410 دلار 2:34:26
1,409.55 دلار 2:33:09
1,408.95 دلار 2:32:09
1,408 دلار 2:31:53
1,408.25 دلار 2:31:15
1,407.2 دلار 2:30:47
1,405.3 دلار 2:30:23
1,405.55 دلار 2:30:11
1,407.7 دلار 2:30:08
1,405.55 دلار 2:30:06
1,407.7 دلار 1:31:11

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال انس طلا

مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,274 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.68 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.13%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 1,293 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 17.32 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.36%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 1,305 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 29.32 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 2.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 1,275 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 0.68 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 0.05%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
بازار آمریکا / طلا 1278.9 (0.23%) 2.9 1273.1 1279.1 ۰۴:۵۶:۱۰
بازار آمریکا / نقره 14.985 (0.2%) 0.03 14.955 15.259 ۰۴:۵۴:۱۱
بازار آمریکا / پلاتین 907.9 (0.46%) 4.2 903.7 909.1 ۰۴:۵۶:۱۰
بازار آمریکا / پالادیوم 1407.8 (0.66%) 9.3 1398.5 1412 ۰۴:۵۶:۱۰
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
بازار آمریکا / طلا (mini-sized) 1275.2 (0.06%) 0.8 1275.2 1276 ۰۴:۵۴:۱۱
بازار آمریکا / نقره (mini-sized) 14.955 (0%) 0 14.91 14.955 ۳۰ فروردین
بازار آمریکا / طلا (کیلو) 1305.9 (0%) 0 1302.1 1305.9 ۲۴ فروردین