قیمت سکه

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? ارزش ذاتی زمان
سکه بهار آزادی 13,390,000 (0%) 0 13,330,000 13,390,000 12,540,753 ۲۵ آبان
سکه امامی 13,895,000 (0%) 0 13,855,000 13,900,000 12,540,753 ۲۵ آبان
نیم سکه 6,990,000 (0%) 0 6,990,000 6,990,000 6,295,376 ۲۵ آبان
ربع سکه 3,927,000 (0%) 0 3,927,000 3,927,000 3,172,688 ۲۵ آبان
سکه گرمی 2,580,000 (0%) 0 2,560,000 2,580,000 1,585,811 ۲۴ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
سکه بهار آزادی خرده فروشی  13,283,120 (0.1%) 13,080 13,280,710 13,283,120 ۱۰:۰۱
سکه امامی خرده فروشی 14,050,000 (0.36%) 50,000 14,050,000 14,050,000 ۱۰:۰۰
نیم سکه خرده فروشی 7,046,670 (0.24%) 16,670 7,046,670 7,046,670 ۱۰:۰۰
ربع سکه خرده فروشی 3,933,330 (0.25%) 10,000 3,933,330 3,933,330 ۱۰:۰۰
سکه گرمی خرده فروشی 2,591,910 (0.16%) 4,040 2,590,650 2,591,910 ۱۰:۰۱

سکه بهار آزادی

 • نرخ فعلی : 13,390,000
 • بالاترین قیمت روز : 13,390,000
 • پایین ترین قیمت روز : 13,330,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۵ آبان
 • نرخ روز گذشته : 13,390,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سکه امامی

 • نرخ فعلی : 13,895,000
 • بالاترین قیمت روز : 13,900,000
 • پایین ترین قیمت روز : 13,855,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۵ آبان
 • نرخ روز گذشته : 13,895,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نیم سکه

 • نرخ فعلی : 6,990,000
 • بالاترین قیمت روز : 6,990,000
 • پایین ترین قیمت روز : 6,990,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۵ آبان
 • نرخ روز گذشته : 6,990,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

ربع سکه

 • نرخ فعلی : 3,927,000
 • بالاترین قیمت روز : 3,927,000
 • پایین ترین قیمت روز : 3,927,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۵ آبان
 • نرخ روز گذشته : 3,927,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال سکه امامی

تمام صفحه
راهنما انتخاب نماد
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

معاملات طلا پله آهنی

آبشده شنبه ای خرید 3 تا 561400 21:38:55   1396/8/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 561500 21:38:48   1396/8/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 561300 21:38:44   1396/8/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 561300 21:38:42   1396/8/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 561300 21:38:38   1396/8/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 561500 21:38:35   1396/8/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 561600 21:38:24   1396/8/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 561300 21:38:16   1396/8/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 561300 21:38:00   1396/8/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 561300 21:37:56   1396/8/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 561300 21:37:53   1396/8/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 561300 21:37:49   1396/8/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 561300 21:37:41   1396/8/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 561300 21:37:38   1396/8/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 561200 21:37:35   1396/8/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 561300 21:37:30   1396/8/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 560100 20:40:52   1396/8/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 560000 20:40:44   1396/8/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 560100 20:40:40   1396/8/26
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 560100 20:40:22   1396/8/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 560100 20:40:12   1396/8/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 560100 20:40:09   1396/8/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 560100 20:40:07   1396/8/26
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 560100 20:40:00   1396/8/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 560100 20:39:55   1396/8/26
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 560200 20:39:29   1396/8/26
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 560100 20:39:21   1396/8/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 560200 20:39:18   1396/8/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 560100 20:39:00   1396/8/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 560200 20:38:53   1396/8/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 560100 20:38:48   1396/8/26
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 560200 20:38:43   1396/8/26
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 560200 20:38:39   1396/8/26
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 560200 20:38:36   1396/8/26
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 560100 20:38:28   1396/8/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 560100 20:38:25   1396/8/26
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 560200 20:38:19   1396/8/26
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 559200 20:01:40   1396/8/26
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 559200 20:01:35   1396/8/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 559100 20:01:23   1396/8/26
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 559100 20:01:18   1396/8/26
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 559200 20:00:51   1396/8/26
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 559300 20:00:24   1396/8/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 559200 20:00:15   1396/8/26
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 559300 20:00:10   1396/8/26
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 555700 12:33:38   1396/8/25
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 555700 12:33:38   1396/8/25
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 555700 12:33:38   1396/8/25
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 555700 12:33:38   1396/8/25
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 555800 12:33:30   1396/8/25
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 555800 12:33:30   1396/8/25
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 555800 12:33:30   1396/8/25
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 555800 12:33:30   1396/8/25
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 555700 12:33:26   1396/8/25
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 555700 12:33:26   1396/8/25
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 555700 12:33:26   1396/8/25
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 555700 12:33:26   1396/8/25
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 555700 12:33:13   1396/8/25
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 555700 12:33:13   1396/8/25
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 555700 12:33:13   1396/8/25
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 555700 12:33:13   1396/8/25
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 555700 12:32:42   1396/8/25
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 555700 12:32:42   1396/8/25
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 555700 12:32:42   1396/8/25
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 555700 12:32:42   1396/8/25
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 555800 12:32:31   1396/8/25
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 555800 12:32:31   1396/8/25
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 555800 12:32:31   1396/8/25
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 555800 12:32:31   1396/8/25
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 555700 12:32:13   1396/8/25
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 555700 12:32:13   1396/8/25
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 555700 12:32:13   1396/8/25
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 555700 12:32:13   1396/8/25
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 555700 12:32:05   1396/8/25
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 555700 12:32:05   1396/8/25
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 555700 12:32:05   1396/8/25
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 555700 12:32:05   1396/8/25
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 555500 11:54:39   1396/8/25
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 555500 11:52:53   1396/8/25
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 555400 11:52:49   1396/8/25
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 555500 11:52:46   1396/8/25
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 555500 11:52:32   1396/8/25
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 555400 11:52:29   1396/8/25
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 555500 11:52:26   1396/8/25
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 555400 11:52:17   1396/8/25
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 556100 00:13:57   1396/8/25
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 556100 00:13:46   1396/8/25
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 556200 00:13:36   1396/8/25
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 556100 00:13:31   1396/8/25
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 556200 00:13:19   1396/8/25
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 556200 00:13:11   1396/8/25
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 556200 00:12:48   1396/8/25
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 556100 00:12:43   1396/8/25
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 556200 00:12:37   1396/8/25
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 556100 00:12:32   1396/8/25
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 556200 00:12:17   1396/8/25
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 556200 00:12:14   1396/8/25
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 556100 00:12:10   1396/8/25
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 556200 00:12:06   1396/8/25
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 556100 00:11:59   1396/8/25
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 556200 00:11:54   1396/8/25
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 556200 00:11:50   1396/8/25
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 556100 00:11:44   1396/8/25
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 556200 00:11:39   1396/8/25
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 556100 00:11:35   1396/8/25
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 556200 00:11:15   1396/8/25
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 556100 00:10:52   1396/8/25
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 556200 00:10:26   1396/8/25
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 556100 00:10:15   1396/8/25
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 556000 00:09:17   1396/8/25
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 556100 22:32:35   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 556000 22:32:30   1396/8/24
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 556000 22:31:43   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 556000 22:31:09   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 556100 22:30:49   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 556000 22:30:37   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 556000 22:30:24   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 556100 22:30:00   1396/8/24
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 556100 22:29:56   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 556000 22:29:31   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 556100 22:29:27   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 556000 22:29:23   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 556100 22:28:40   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 556100 22:28:15   1396/8/24
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 556100 22:28:00   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 556200 22:26:39   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 556200 22:26:35   1396/8/24
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 556100 22:25:22   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 556000 22:24:43   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 556200 22:24:40   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 556000 22:23:59   1396/8/24
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 556000 22:23:21   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 556100 22:23:17   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 556000 22:22:46   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 556100 22:22:40   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 556000 22:22:23   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 556100 22:22:05   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 556000 22:21:56   1396/8/24
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 556100 22:21:42   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 556000 22:21:27   1396/8/24
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 556100 22:20:34   1396/8/24
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 556100 22:20:22   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 556000 22:20:17   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 556000 22:19:57   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 556100 22:19:53   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 556000 22:19:35   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 555900 19:33:39   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 555900 19:33:34   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 555900 19:33:13   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 555900 19:33:10   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 555900 19:33:06   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 555800 19:33:02   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 555800 19:32:53   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 555800 19:32:49   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 557500 15:13:46   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 557500 15:13:46   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 557700 15:13:39   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 557500 15:13:37   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 557400 15:13:34   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 557400 15:13:32   1396/8/24
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 557500 15:13:30   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 557400 15:13:13   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 557500 15:10:36   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 557400 15:10:34   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 557500 15:10:31   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 557400 15:10:27   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 557600 15:10:26   1396/8/24
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 557500 15:10:14   1396/8/24
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 557500 15:10:13   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 557600 15:10:11   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 557700 15:06:22   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 557700 15:06:20   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 557700 15:06:14   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 557600 15:06:12   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 557700 15:06:10   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 557600 15:06:08   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 557700 15:06:06   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 557700 15:06:03   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 557900 15:00:25   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 557900 15:00:22   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 557800 15:00:18   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 558000 15:00:15   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 558000 15:00:13   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 557800 15:00:11   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 558000 15:00:09   1396/8/24
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 557900 15:00:07   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 558200 13:12:32   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 558200 13:12:11   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 558200 13:12:04   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 558200 13:12:04   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 558200 13:11:56   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 558100 13:11:31   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 558100 13:11:15   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 558300 13:11:15   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 558100 13:10:54   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 558300 13:10:54   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 558100 13:10:54   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 558100 13:10:54   1396/8/24
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 558200 13:10:46   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 558100 13:10:46   1396/8/24
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 558200 13:10:46   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 558100 13:10:07   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 558000 13:05:24   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 558100 13:05:19   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 558000 13:05:16   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 558000 13:05:15   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 558100 13:05:12   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 558000 13:05:11   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 558000 13:05:10   1396/8/24
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 558100 13:05:09   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 558300 12:37:22   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 558400 12:37:18   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 558300 12:37:16   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 558400 12:36:27   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 558300 12:36:25   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 558400 12:36:15   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 558300 12:36:13   1396/8/24
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 558300 12:36:12   1396/8/24
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 557300 11:21:31   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 557300 11:21:30   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 557400 11:21:29   1396/8/24
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 557300 11:21:27   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 557400 11:21:26   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 557400 11:21:25   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 557400 11:21:23   1396/8/24
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 557350 11:21:21   1396/8/24
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 557700 11:08:30   1396/8/24
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 557700 11:08:29   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 557800 11:08:27   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 557800 11:08:26   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 557800 11:08:25   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 557800 11:08:23   1396/8/24
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 557700 11:08:21   1396/8/24
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 557700 11:08:21   1396/8/24
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 558300 22:48:55   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 558200 22:48:23   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 558300 22:48:21   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 558200 22:48:20   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 558400 22:48:17   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 558200 22:47:19   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 558200 22:47:17   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 558200 22:47:14   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 556800 19:25:50   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 556900 19:25:47   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 556900 19:25:29   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 556700 19:24:44   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 556700 19:24:40   1396/8/23
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 556800 19:24:23   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 556800 19:24:17   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 556800 19:24:06   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 556900 18:59:40   1396/8/23
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 556900 18:59:24   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 556900 18:59:18   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 556900 18:58:54   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 556800 18:58:52   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 556800 18:58:49   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 556900 18:58:41   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 556900 18:58:38   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 557000 18:35:41   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 557000 18:35:37   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 556900 18:35:31   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 556800 18:35:26   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 556700 18:35:24   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 556500 18:34:49   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 556300 18:34:46   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 556300 18:34:34   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 556300 18:34:19   1396/8/23
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 556300 18:33:58   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 556300 18:33:56   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 556400 18:33:52   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 556400 18:33:49   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 556200 18:33:46   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 556300 18:33:41   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 556200 18:33:37   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 556100 17:14:39   1396/8/23
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 556000 17:13:12   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 556000 17:12:48   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 556000 17:12:28   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 556100 17:12:21   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 556000 17:12:18   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 556100 17:12:15   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 556200 17:12:12   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 556100 17:03:28   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 556200 17:03:22   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 556000 17:03:19   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 556000 17:03:18   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 556200 17:03:14   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 556000 17:02:58   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 556100 17:02:55   1396/8/23
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 556100 17:02:45   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 556400 16:59:53   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 556500 16:59:50   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 556400 16:59:02   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 556500 16:58:58   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 556400 16:58:36   1396/8/23
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 556500 16:58:27   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 556500 16:58:25   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 556600 16:58:14   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 556500 16:55:57   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 556500 16:55:53   1396/8/23
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 556500 16:55:47   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 556500 16:55:28   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 556600 16:55:07   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 556600 16:54:57   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 556500 16:54:52   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 556600 16:54:48   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 556400 15:47:43   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 556400 15:47:41   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 556400 15:47:38   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 556400 15:47:36   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 556300 15:46:43   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 556500 15:46:39   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 556500 15:46:37   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 556300 15:46:35   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 556200 15:09:08   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 556200 15:08:43   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 556200 15:08:40   1396/8/23
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 556150 15:08:37   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 556100 15:08:33   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 556200 15:08:13   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 556000 15:08:11   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 556000 15:08:09   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 556000 15:03:53   1396/8/23
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 555100 15:03:53   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 556000 15:03:52   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 556000 15:03:52   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 556200 15:03:52   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 556200 15:03:52   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 556000 15:03:52   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 556200 15:03:33   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 555800 14:54:35   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 555700 14:54:33   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 555700 14:54:31   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 555900 14:54:29   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 555700 14:54:26   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 555700 14:54:20   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 555900 14:54:18   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 555700 14:54:15   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 557700 12:08:42   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 557700 12:08:40   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 557900 12:08:38   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 557700 12:08:35   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 557700 12:08:34   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 557700 12:08:30   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 557900 12:08:29   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 557700 12:08:27   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 557900 12:07:48   1396/8/23
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 557800 12:07:44   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 557700 12:07:41   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 557700 12:07:38   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 557800 12:07:20   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 557700 12:07:18   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 557700 12:07:15   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 557800 12:02:34   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 557600 12:02:31   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 557600 12:02:29   1396/8/23
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 557700 12:02:28   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 557800 12:02:27   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 557600 12:02:26   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 557600 12:02:25   1396/8/23
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 557700 12:02:23   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 557700 11:55:21   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 557700 11:55:20   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 557900 11:55:19   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 557700 11:55:16   1396/8/23
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 557800 11:55:14   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 557700 11:55:10   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 557700 11:55:08   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 557700 11:55:07   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 558600 11:26:40   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 558600 11:26:38   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 558600 11:26:37   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 558600 11:26:36   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 558500 11:26:35   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 558500 11:26:34   1396/8/23
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 558600 11:26:32   1396/8/23
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 558600 11:26:29   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 559200 11:16:17   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 559200 11:16:16   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 559200 11:16:15   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 559100 11:16:14   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 559300 11:16:13   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 559100 11:16:11   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 559300 11:16:10   1396/8/23
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 559200 11:16:09   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 559600 11:13:28   1396/8/23
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 559500 11:13:26   1396/8/23
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 559500 11:13:25   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 559600 11:13:25   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 559600 11:13:23   1396/8/23
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 559500 11:13:22   1396/8/23
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 559500 11:13:21   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 559500 11:13:18   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 559300 11:11:30   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 559200 11:11:28   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 559200 11:11:27   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 559200 11:11:26   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 559200 11:11:25   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 559300 11:11:24   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 559100 11:11:23   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 559300 11:11:20   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 559200 11:10:15   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 559200 11:10:14   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 559100 11:10:13   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 559100 11:10:12   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 559200 11:10:11   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 559100 11:10:10   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 559100 11:10:08   1396/8/23
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 559200 11:10:06   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 559700 11:04:48   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 559600 11:04:34   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 559600 11:04:28   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 559600 11:04:25   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 559600 11:04:23   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 559500 11:04:09   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 559500 11:04:09   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 559500 11:04:04   1396/8/23
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 559100 20:50:03   1396/8/22
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 559200 20:50:01   1396/8/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 559100 20:50:00   1396/8/22
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 559200 20:49:58   1396/8/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 559100 20:49:06   1396/8/22
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 559100 20:48:39   1396/8/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 559100 20:48:37   1396/8/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 559100 20:48:36   1396/8/22
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 559000 20:26:28   1396/8/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 559000 20:26:05   1396/8/22
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 559100 20:26:03   1396/8/22
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 559200 20:25:47   1396/8/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 559200 20:25:43   1396/8/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 559100 20:25:40   1396/8/22
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 559100 20:25:06   1396/8/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 559000 20:25:04   1396/8/22
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 560100 19:16:43   1396/8/22
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 560200 19:16:33   1396/8/22
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 560100 19:16:18   1396/8/22
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 560200 19:16:03   1396/8/22
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 560200 19:16:02   1396/8/22
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 560100 19:15:53   1396/8/22
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 560200 19:15:50   1396/8/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 560100 19:15:37   1396/8/22
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 560200 16:51:43   1396/8/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 560300 16:51:40   1396/8/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 560300 16:51:19   1396/8/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 560300 16:51:05   1396/8/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 560300 16:51:03   1396/8/22
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 560300 16:51:01   1396/8/22
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 560300 16:50:59   1396/8/22
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 560200 16:50:34   1396/8/22
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 560200 16:47:27   1396/8/22
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 560100 16:47:23   1396/8/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 560200 16:47:15   1396/8/22
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 560100 16:47:04   1396/8/22
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 560200 16:46:50   1396/8/22
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 560100 16:46:47   1396/8/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 560100 16:46:38   1396/8/22
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 560000 16:46:31   1396/8/22
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 560200 16:45:46   1396/8/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 560200 16:45:32   1396/8/22
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 560000 16:44:28   1396/8/22
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 560200 16:44:14   1396/8/22
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 560200 16:44:11   1396/8/22
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 560400 16:43:57   1396/8/22
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 560500 16:43:55   1396/8/22
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 560400 16:43:52   1396/8/22
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 560500 16:43:30   1396/8/22
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 560500 16:43:08   1396/8/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 560400 16:11:34   1396/8/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 560600 16:11:34   1396/8/22
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 560600 16:11:34   1396/8/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 560600 16:11:27   1396/8/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 560400 16:11:20   1396/8/22
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 560400 16:11:20   1396/8/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 560600 16:11:20   1396/8/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 560600 16:11:20   1396/8/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 559500 15:18:52   1396/8/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 559700 15:18:49   1396/8/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 559500 15:18:46   1396/8/22
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 559600 15:17:35   1396/8/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 559500 15:17:33   1396/8/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 559600 15:16:49   1396/8/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 559400 15:16:47   1396/8/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 559600 15:16:45   1396/8/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 559400 15:16:42   1396/8/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 559600 15:16:41   1396/8/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 560200 14:32:37   1396/8/22
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 560000 14:32:35   1396/8/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 560000 14:32:33   1396/8/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 560200 14:32:32   1396/8/22
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 560000 14:32:30   1396/8/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 560200 14:32:28   1396/8/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 560000 14:32:27   1396/8/22
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 560100 14:32:26   1396/8/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 558800 13:37:15   1396/8/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 558600 13:37:12   1396/8/22
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 558600 13:37:10   1396/8/22
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 558500 13:37:08   1396/8/22
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 558600 13:37:07   1396/8/22
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 558600 13:37:06   1396/8/22
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 558500 13:37:04   1396/8/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 558600 13:36:43   1396/8/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 558800 13:18:37   1396/8/22
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 558900 13:18:35   1396/8/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 558900 13:18:33   1396/8/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 559000 13:18:31   1396/8/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 558800 13:18:29   1396/8/22
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 559000 13:18:27   1396/8/22
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 558800 13:18:25   1396/8/22
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 558900 13:18:23   1396/8/22
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 558900 13:06:46   1396/8/22
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 558900 13:06:40   1396/8/22
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 558900 13:06:37   1396/8/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 559000 13:06:34   1396/8/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 558800 13:06:32   1396/8/22
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 559000 13:06:29   1396/8/22
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 558800 13:06:28   1396/8/22
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 558800 13:06:26   1396/8/22
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 556400 23:29:46   1396/8/21
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 556400 23:29:46   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 556500 23:29:24   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 556500 23:29:24   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 556500 23:29:22   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 556500 23:29:22   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 556400 23:29:09   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 556400 23:29:09   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 556500 23:29:06   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 556500 23:29:06   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 556400 23:29:00   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 556400 23:29:00   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 556500 23:28:46   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 556500 23:28:46   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 556500 23:28:43   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 556500 23:28:43   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 557300 21:09:35   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 557300 21:09:09   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 557300 21:09:06   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 557300 21:08:49   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 557300 21:08:47   1396/8/21
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 557200 21:08:43   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 557100 21:08:40   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 557200 21:08:33   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 557200 21:05:08   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 557400 21:04:41   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 557500 21:04:35   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 557100 21:04:29   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 557000 21:03:23   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 557000 21:03:22   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 557000 21:03:09   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 557000 21:03:07   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 556700 20:46:55   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 556800 20:46:49   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 556600 20:46:45   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 556600 20:46:41   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 556800 20:46:34   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 556500 20:46:24   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 556800 20:45:57   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 556900 20:45:54   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 556900 20:45:53   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 556900 20:45:50   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 556900 20:45:25   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 556900 20:45:19   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 556900 20:44:58   1396/8/21
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 556900 20:44:53   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 557000 20:44:48   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 556900 20:44:45   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 556100 19:37:37   1396/8/21
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 556000 19:37:29   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 555900 19:36:00   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 555900 19:35:52   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 555900 19:35:39   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 555900 19:35:26   1396/8/21
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 555900 19:35:12   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 555900 19:35:02   1396/8/21
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 556000 19:24:51   1396/8/21
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 556000 19:24:46   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 556100 19:24:43   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 556100 19:23:54   1396/8/21
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 556000 19:23:15   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 556100 19:23:10   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 556000 19:23:07   1396/8/21
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 556000 19:23:03   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 555600 18:28:54   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 555600 18:28:15   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 555500 18:28:03   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 555500 18:27:56   1396/8/21
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 555600 18:27:12   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 555400 18:27:04   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 555600 18:26:56   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 555400 18:26:30   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 555300 18:24:24   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 555400 18:23:57   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 555300 18:23:47   1396/8/21
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 555400 18:23:32   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 555300 18:23:16   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 555200 18:23:10   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 555300 18:22:55   1396/8/21
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 555300 18:22:40   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 554400 17:34:24   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 554400 17:33:48   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 554400 17:33:46   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 554400 17:33:44   1396/8/21
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 554400 17:33:35   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 554500 17:33:32   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 554400 17:33:25   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 554300 17:33:21   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 554300 17:20:00   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 554400 17:19:49   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 554300 17:19:45   1396/8/21
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 554300 17:19:25   1396/8/21
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 554300 17:18:53   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 554200 17:18:50   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 554300 17:18:43   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 554200 17:18:40   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 554300 17:18:34   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 554200 17:18:30   1396/8/21
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 554300 17:18:08   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 554300 17:18:05   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 553700 16:44:55   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 553700 16:44:45   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 553700 16:44:40   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 553700 16:44:38   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 553600 16:44:02   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 553600 16:43:56   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 553600 16:42:17   1396/8/21
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 553700 16:42:02   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 553600 14:25:17   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 553600 14:25:16   1396/8/21
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 553500 14:25:14   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 553600 14:25:12   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 553500 14:24:28   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 553500 14:23:31   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 553500 14:23:28   1396/8/21
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 553600 14:23:19   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 553400 12:17:35   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 553400 12:17:32   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 553600 12:17:30   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 553600 12:17:29   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 553400 12:17:28   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 553400 12:17:26   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 553600 12:17:25   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 553600 12:17:24   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 553400 12:17:23   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 553400 12:17:21   1396/8/21
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 553500 12:17:21   1396/8/21
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 553500 12:17:19   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 553600 12:16:40   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 553600 11:42:25   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 553600 11:42:22   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 553800 11:42:21   1396/8/21
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 553700 11:42:19   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 553600 11:42:18   1396/8/21
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 553700 11:42:15   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 553600 11:42:14   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 553600 11:42:13   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 553400 11:15:59   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 553400 11:15:57   1396/8/21
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 553450 11:15:54   1396/8/21
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 553450 11:15:48   1396/8/21
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 553500 11:15:46   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 553400 11:15:27   1396/8/21
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 553450 11:15:14   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 553400 11:15:11   1396/8/21
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 553200 19:39:41   1396/8/20
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 553200 19:39:38   1396/8/20
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 553200 19:39:30   1396/8/20
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 553200 19:39:26   1396/8/20
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 553200 19:38:47   1396/8/20
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 553200 19:38:30   1396/8/20
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 553300 19:38:11   1396/8/20
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 553200 19:38:08   1396/8/20
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 553200 19:09:42   1396/8/20
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 553100 19:09:39   1396/8/20
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 553100 19:09:34   1396/8/20
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 553200 19:09:32   1396/8/20
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 553200 19:09:28   1396/8/20
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 553100 19:09:16   1396/8/20
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 553000 19:09:00   1396/8/20
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 553100 19:08:59   1396/8/20
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 553300 18:09:03   1396/8/20
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 553300 18:09:01   1396/8/20
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 553400 18:08:56   1396/8/20
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 553300 18:08:53   1396/8/20
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 553300 18:08:50   1396/8/20
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 553300 18:08:45   1396/8/20
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 553500 18:08:42   1396/8/20
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 553500 18:08:40   1396/8/20
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 553300 18:04:46   1396/8/20
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 553200 18:04:42   1396/8/20
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 553400 18:04:40   1396/8/20
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 553400 18:04:34   1396/8/20
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 553400 18:04:32   1396/8/20
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 553300 18:04:29   1396/8/20
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 553300 18:04:02   1396/8/20
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 553400 18:04:00   1396/8/20
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 554100 17:01:06   1396/8/20
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 554100 16:59:52   1396/8/20
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 554100 16:59:34   1396/8/20
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 554100 16:59:21   1396/8/20
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 554000 16:59:02   1396/8/20
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 554200 16:58:59   1396/8/20
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 554200 16:58:47   1396/8/20
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 554200 16:58:33   1396/8/20
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 554200 16:58:19   1396/8/20
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 554700 14:18:32   1396/8/20
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 554700 14:18:32   1396/8/20
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 554500 14:18:29   1396/8/20
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 554500 14:18:29   1396/8/20
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 554700 14:18:27   1396/8/20
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 554600 14:18:27   1396/8/20
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 554500 14:18:25   1396/8/20
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 554600 14:18:22   1396/8/20
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 555000 13:49:02   1396/8/20
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 554800 13:49:00   1396/8/20
آبشده امروزی خرید 2 تا 552400 13:48:57   1396/8/20
آبشده امروزی فروش 1 تا 552500 13:48:54   1396/8/20
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 554800 13:48:50   1396/8/20
آبشده امروزی خرید 1 تا 552400 13:48:42   1396/8/20
آبشده امروزی خرید 2 تا 552400 13:48:36   1396/8/20
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 554800 13:48:34   1396/8/20
آبشده امروزی فروش 1 تا 552300 12:34:48   1396/8/20
آبشده امروزی فروش 1 تا 552300 12:34:44   1396/8/20
آبشده امروزی فروش 5 تا 552400 12:34:42   1396/8/20
آبشده امروزی فروش 1 تا 552400 12:33:36   1396/8/20
آبشده امروزی معامله 2 تا 552300 12:33:31   1396/8/20
آبشده امروزی معامله 2 تا 552300 12:33:26   1396/8/20
آبشده امروزی فروش 2 تا 552400 12:33:23   1396/8/20
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 554600 12:33:16   1396/8/20
آبشده امروزی خرید 2 تا 552000 11:36:25   1396/8/20
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 554100 11:36:16   1396/8/20
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 554100 11:36:15   1396/8/20
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 554100 11:36:14   1396/8/20
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 554100 11:36:12   1396/8/20
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 554000 11:36:10   1396/8/20
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 554000 11:36:08   1396/8/20
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 554000 11:36:08   1396/8/20
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 554000 11:34:48   1396/8/20
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 554000 11:34:47   1396/8/20
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 554000 11:34:46   1396/8/20
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 554200 11:34:39   1396/8/20
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 554200 11:34:29   1396/8/20
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 554200 11:34:19   1396/8/20
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 554200 11:34:14   1396/8/20
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 554200 11:34:10   1396/8/20
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 554400 11:32:43   1396/8/20
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 554400 11:32:40   1396/8/20
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 554400 11:32:38   1396/8/20
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 554300 11:32:34   1396/8/20
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 554400 11:32:14   1396/8/20
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 554400 11:32:14   1396/8/20
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 554400 11:32:12   1396/8/20
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 554400 11:32:12   1396/8/20
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 554500 11:31:40   1396/8/20
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 554500 11:31:37   1396/8/20
آبشده امروزی فروش 5 تا 552500 11:31:35   1396/8/20
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 554500 11:31:35   1396/8/20
آبشده امروزی فروش 5 تا 552500 11:31:33   1396/8/20
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 554600 11:31:31   1396/8/20
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 554600 11:31:31   1396/8/20
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 554600 11:31:24   1396/8/20
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 553900 11:24:17   1396/8/20
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 553900 11:24:14   1396/8/20
آبشده امروزی خرید 1 تا 551700 11:24:10   1396/8/20
آبشده امروزی خرید 1 تا 551700 11:24:09   1396/8/20
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 553900 11:24:03   1396/8/20
آبشده امروزی فروش 1 تا 552000 11:24:02   1396/8/20
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 554000 11:23:59   1396/8/20
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 554000 11:23:57   1396/8/20
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552200 22:19:45   1396/8/19
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 552200 22:19:41   1396/8/19
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 552200 22:19:37   1396/8/19
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 552200 22:19:20   1396/8/19
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 552200 22:19:13   1396/8/19
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552200 22:18:57   1396/8/19
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 552100 22:18:53   1396/8/19
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552200 22:18:40   1396/8/19
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 552300 21:14:29   1396/8/19
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 552400 21:14:26   1396/8/19
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 552300 21:14:00   1396/8/19
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 552400 21:13:57   1396/8/19
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 552400 21:13:48   1396/8/19
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 552300 21:13:32   1396/8/19
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 552300 21:13:30   1396/8/19
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 552200 21:13:30   1396/8/19
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 552300 20:54:41   1396/8/19
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 552500 20:54:38   1396/8/19
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 552300 20:54:32   1396/8/19
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 552500 20:54:30   1396/8/19
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 552500 20:54:22   1396/8/19
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 552300 20:54:14   1396/8/19
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 552400 20:54:05   1396/8/19
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 552300 20:54:03   1396/8/19
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 552200 20:45:02   1396/8/19
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552300 20:44:46   1396/8/19
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 552200 20:44:45   1396/8/19
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 552400 20:44:42   1396/8/19
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 552300 20:44:39   1396/8/19
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 552200 20:44:33   1396/8/19
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 552200 20:44:30   1396/8/19
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 552200 20:44:28   1396/8/19
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 552200 20:39:48   1396/8/19
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 552200 20:39:42   1396/8/19
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552400 20:39:38   1396/8/19
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 552100 20:39:33   1396/8/19
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 552000 20:39:31   1396/8/19
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 552200 20:39:27   1396/8/19
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 552400 20:39:08   1396/8/19
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 552400 20:38:38   1396/8/19
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 552400 20:35:36   1396/8/19
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 552300 20:35:29   1396/8/19
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 552300 20:35:23   1396/8/19
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 552300 20:35:22   1396/8/19
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 552400 20:35:18   1396/8/19
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 552300 20:35:16   1396/8/19
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 552400 20:34:46   1396/8/19
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 552300 20:34:39   1396/8/19
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 554800 18:49:18   1396/8/19
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 554900 18:49:16   1396/8/19
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 555000 18:49:09   1396/8/19
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 555000 18:49:01   1396/8/19
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 555455 18:48:54   1396/8/19
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 554800 18:48:41   1396/8/19
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 554900 18:48:28   1396/8/19
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 554800 18:48:21   1396/8/19
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 556000 23:39:42   1396/8/18
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 556000 23:39:42   1396/8/18
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 556000 23:39:38   1396/8/18
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 556000 23:39:38   1396/8/18
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 556000 23:39:34   1396/8/18
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 556000 23:39:34   1396/8/18
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 556000 23:39:28   1396/8/18
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 556000 23:39:28   1396/8/18
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 556000 23:39:26   1396/8/18
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 556000 23:39:26   1396/8/18
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 556000 23:39:24   1396/8/18
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 556000 23:39:24   1396/8/18
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 556000 23:39:09   1396/8/18
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 556000 23:39:09   1396/8/18
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 556000 23:38:59   1396/8/18
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 556000 23:38:59   1396/8/18
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 555800 21:29:03   1396/8/18
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 555700 21:29:02   1396/8/18
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 555800 21:28:59   1396/8/18
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 555700 21:28:57   1396/8/18
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 555800 21:28:52   1396/8/18
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 555700 21:28:48   1396/8/18
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 555800 21:28:44   1396/8/18
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 555800 21:28:41   1396/8/18
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 555400 20:59:49   1396/8/18
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 555500 20:59:06   1396/8/18
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 555500 20:58:45   1396/8/18
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 555400 20:58:42   1396/8/18
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 555500 20:58:41   1396/8/18
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 555500 20:58:38   1396/8/18
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 555400 20:58:36   1396/8/18
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 555400 20:58:24   1396/8/18
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 554700 20:29:45   1396/8/18
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 554700 20:29:41   1396/8/18
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 554800 20:29:36   1396/8/18
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 554900 20:29:33   1396/8/18
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 554900 20:29:30   1396/8/18
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 554800 20:28:28   1396/8/18
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 554900 20:28:24   1396/8/18
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 554800 20:28:14   1396/8/18
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 554500 19:59:21   1396/8/18
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 554400 19:59:14   1396/8/18
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 554500 19:59:08   1396/8/18
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 554400 19:58:59   1396/8/18
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 554400 19:58:43   1396/8/18
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 554500 19:58:30   1396/8/18
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 554400 19:58:25   1396/8/18
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 554400 19:58:04   1396/8/18
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 554300 19:54:50   1396/8/18
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 554300 19:54:45   1396/8/18
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 554200 19:54:41   1396/8/18
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 554300 19:54:25   1396/8/18
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 554300 19:54:00   1396/8/18
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 554200 19:53:55   1396/8/18
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 554300 19:53:51   1396/8/18
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 554200 19:53:12   1396/8/18
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 554200 19:03:02   1396/8/18
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 554200 19:02:56   1396/8/18
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 554300 19:02:52   1396/8/18
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 554300 19:02:41   1396/8/18
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 554300 19:02:38   1396/8/18
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 554300 19:01:35   1396/8/18
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 554100 19:01:31   1396/8/18
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 554200 19:01:25   1396/8/18
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 554700 17:38:39   1396/8/18
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 554700 17:38:23   1396/8/18
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 554800 17:38:15   1396/8/18
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 554800 17:38:12   1396/8/18
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 554700 17:38:08   1396/8/18
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 554700 17:38:05   1396/8/18
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 554700 17:38:01   1396/8/18
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 554800 17:37:48   1396/8/18
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 555500 15:34:42   1396/8/18
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 555700 15:34:30   1396/8/18
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 555600 15:34:26   1396/8/18
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 555500 15:33:56   1396/8/18
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 555500 15:33:52   1396/8/18
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 555600 15:33:36   1396/8/18
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 555200 15:33:33   1396/8/18
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 555500 15:33:20   1396/8/18
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 554600 14:29:59   1396/8/18
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 554500 14:29:56   1396/8/18
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 554500 14:29:53   1396/8/18
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 554600 14:29:08   1396/8/18
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 554500 14:28:49   1396/8/18
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 554600 14:28:21   1396/8/18
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 554500 14:28:12   1396/8/18
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 554500 14:28:04   1396/8/18
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 554000 22:49:56   1396/8/17
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 554000 22:49:34   1396/8/17
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 554100 22:49:19   1396/8/17
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 554000 22:49:16   1396/8/17
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 554000 22:49:15   1396/8/17
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 553900 22:48:46   1396/8/17
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 554000 22:48:43   1396/8/17
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 553900 22:48:27   1396/8/17
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 554000 21:59:44   1396/8/17
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 554100 21:59:40   1396/8/17
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 554000 21:59:28   1396/8/17
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 554000 21:59:26   1396/8/17
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 554100 21:59:12   1396/8/17
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 554100 21:59:08   1396/8/17
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 554000 21:58:52   1396/8/17
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 554000 21:58:45   1396/8/17
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 554200 21:56:45   1396/8/17
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 554200 21:56:40   1396/8/17
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 554300 21:56:33   1396/8/17
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 554300 21:56:29   1396/8/17
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 554300 21:56:25   1396/8/17
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 554400 21:56:10   1396/8/17
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 554300 21:56:05   1396/8/17
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 554400 21:55:34   1396/8/17
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 554600 21:39:41   1396/8/17
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 554700 21:39:31   1396/8/17
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 554600 21:39:26   1396/8/17
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 554700 21:39:19   1396/8/17
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 554700 21:39:05   1396/8/17
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 554500 21:38:57   1396/8/17
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 554600 21:38:47   1396/8/17
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 554600 21:38:34   1396/8/17
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 554700 21:19:48   1396/8/17
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 554800 21:19:39   1396/8/17
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 554800 21:19:35   1396/8/17
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 554700 21:19:30   1396/8/17
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 554700 21:19:25   1396/8/17
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 554800 21:19:00   1396/8/17
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 554800 21:18:56   1396/8/17
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 554800 21:18:52   1396/8/17
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 554800 20:59:55   1396/8/17
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 554900 20:59:51   1396/8/17
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 554900 20:59:35   1396/8/17
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 555000 20:59:30   1396/8/17
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 554900 20:58:33   1396/8/17
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 555000 20:58:12   1396/8/17
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 554900 20:58:10   1396/8/17
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 554800 20:58:06   1396/8/17
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 553800 18:47:50   1396/8/17
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 553600 18:47:45   1396/8/17
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 553700 18:47:40   1396/8/17
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 553700 18:47:33   1396/8/17
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 553800 18:47:28   1396/8/17
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 553800 18:47:24   1396/8/17
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 553700 18:47:19   1396/8/17
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 553600 18:47:07   1396/8/17
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 552600 15:44:21   1396/8/17
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 552500 15:44:08   1396/8/17
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 552600 15:44:06   1396/8/17
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 552500 15:44:01   1396/8/17
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 552600 15:43:49   1396/8/17
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552600 15:43:39   1396/8/17
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 552600 15:43:35   1396/8/17
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 552500 15:43:32   1396/8/17
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 553300 14:28:19   1396/8/17
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 553300 14:28:19   1396/8/17
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 553100 14:28:16   1396/8/17
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 553300 14:28:15   1396/8/17
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 553200 14:28:13   1396/8/17
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 553100 14:28:13   1396/8/17
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 553300 14:28:12   1396/8/17
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 553300 14:28:12   1396/8/17
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 553100 13:48:17   1396/8/17
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 553000 13:48:17   1396/8/17
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 553100 13:48:15   1396/8/17
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 553000 13:48:15   1396/8/17
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 553000 13:48:13   1396/8/17
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 553100 13:48:13   1396/8/17
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 553000 13:48:12   1396/8/17
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 553100 13:48:11   1396/8/17
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 552300 11:39:24   1396/8/17
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 552500 11:39:23   1396/8/17
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 552300 11:39:20   1396/8/17
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 552300 11:39:17   1396/8/17
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 552500 11:39:13   1396/8/17
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 552400 11:39:13   1396/8/17
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 552300 11:39:11   1396/8/17
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 552300 11:39:10   1396/8/17
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 551700 20:29:39   1396/8/16
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 4 562100 23:58:44   1396/8/26
آخرین لفظ فروش 3 562200 23:58:35   1396/8/26
آخرین معامله 2 562200 23:57:33   1396/8/26

معاملات سکه سبزه میدان

سکه فردایی فروش 100 تا 1405000 00:17:47   1396/8/27
سکه فردایی فروش 100 تا 1405000 00:11:29   1396/8/27
سکه فردایی معامله 100 تا 1404500 00:10:51   1396/8/27
سکه فردایی فروش 100 تا 1404500 00:10:28   1396/8/27
سکه فردایی خرید 100 تا 1404200 00:08:06   1396/8/27
سکه فردایی فروش 100 تا 1404500 00:07:50   1396/8/27
سکه فردایی معامله 100 تا 1404500 00:07:38   1396/8/27
سکه فردایی فروش 200 تا 1404500 00:06:26   1396/8/27
سکه فردایی خرید 100 تا 1403500 00:05:48   1396/8/27
سکه فردایی فروش 200 تا 1404500 00:04:42   1396/8/27
سکه فردایی فروش 200 تا 1405000 00:03:07   1396/8/27
سکه فردایی فروش 200 تا 1405000 23:46:02   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1404000 23:45:27   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1404000 23:45:16   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1404000 23:43:48   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1404500 23:40:28   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1404500 23:39:57   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1404000 23:39:30   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1403500 23:39:16   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1404500 23:38:31   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1404500 23:36:19   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1404000 23:36:00   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1403500 23:35:24   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1404500 23:35:21   1396/8/26
سکه فردایی خرید 400 تا 1403000 23:35:17   1396/8/26
سکه فردایی خرید 300 تا 1403000 23:35:11   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1403000 23:35:04   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1404500 23:34:04   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1403500 23:33:00   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1403500 23:32:39   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1404500 23:32:00   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1403500 23:31:40   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1404500 23:31:08   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1404500 23:30:25   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1404500 23:29:56   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1403000 23:18:59   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1404000 23:12:40   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1404000 23:11:53   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1403500 23:11:22   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1403500 23:10:46   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1404000 23:03:38   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1403500 22:56:24   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1404000 22:55:45   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1403500 22:55:00   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1403000 22:54:56   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1403500 22:54:52   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1403500 22:54:35   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1403000 22:53:47   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1403000 22:53:42   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1403500 22:53:27   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1404000 22:52:47   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1403000 22:52:29   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1403000 22:51:07   1396/8/26
سکه فردایی خرید 300 تا 1402500 22:49:57   1396/8/26
سکه فردایی خرید 300 تا 1402500 22:48:40   1396/8/26
سکه فردایی فروش 500 تا 1403000 22:48:05   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1403500 22:46:32   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1403500 22:39:34   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1403000 22:39:05   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1403500 22:38:02   1396/8/26
سکه فردایی معامله 200 تا 1403000 22:37:58   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1403000 22:37:40   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1403500 22:37:01   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1403000 22:36:19   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1403500 22:36:09   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1403500 22:36:05   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1403000 22:35:31   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1403500 22:35:20   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1403500 22:35:08   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1403000 22:34:32   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1403500 22:34:26   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1403500 22:34:21   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1404000 22:32:29   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1403000 22:32:27   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1403000 22:32:01   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1403000 22:31:58   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1403000 22:31:36   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1402500 22:31:27   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1402500 22:31:14   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1403000 22:31:00   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1402500 22:30:45   1396/8/26
سکه فردایی خرید 500 تا 1402000 22:30:11   1396/8/26
سکه فردایی خرید 500 تا 1402000 22:29:26   1396/8/26
سکه فردایی فروش 300 تا 1403000 22:29:11   1396/8/26
سکه فردایی خرید 500 تا 1402000 22:27:01   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1403000 22:26:43   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1402500 22:25:14   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1402500 22:23:02   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1402500 22:22:57   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1402000 22:22:10   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1402000 22:21:50   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1403000 22:21:24   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1403500 22:19:48   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1404000 22:19:18   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1404000 22:17:16   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1403000 22:17:14   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1404000 22:15:39   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1404500 22:15:22   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1404500 22:15:14   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1404500 22:15:01   1396/8/26
سکه فردایی فروش 300 تا 1404500 22:14:44   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1405000 22:14:34   1396/8/26
سکه فردایی فروش 300 تا 1405000 22:14:31   1396/8/26
سکه فردایی فروش 300 تا 1405000 22:14:24   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1405000 22:11:53   1396/8/26
سکه فردایی معامله 200 تا 1405000 22:11:13   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1405000 22:10:58   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1405000 22:09:05   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1404500 22:08:50   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1404500 22:08:34   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1404500 22:08:16   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1404500 22:07:21   1396/8/26
سکه فردایی معامله 200 تا 1404500 22:06:00   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1404700 22:05:54   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1404500 22:05:31   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1405000 22:05:14   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1405000 22:04:35   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1405000 22:04:24   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1405000 22:04:00   1396/8/26
سکه فردایی معامله 200 تا 1404500 22:03:58   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1404500 22:03:29   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1405000 22:03:21   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1405000 22:03:13   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1405000 22:03:02   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1405000 22:03:00   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1405000 22:02:46   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1405000 22:02:44   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1404500 22:02:40   1396/8/26
سکه فردایی معامله 200 تا 1405000 22:02:11   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1404500 22:02:02   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1405000 22:01:56   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1404500 22:01:47   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1405000 22:01:42   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1405000 22:01:16   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1405000 21:59:45   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1405500 21:59:31   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1405500 21:59:29   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1405500 21:59:15   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1405800 21:58:53   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1406000 21:58:23   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1406000 21:58:19   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1406000 21:57:59   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1406000 21:57:43   1396/8/26
سکه فردایی معامله 200 تا 1406000 21:57:41   1396/8/26
سکه فردایی فروش 300 تا 1406000 21:57:02   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1406500 21:56:52   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1406500 21:56:31   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1407000 21:56:18   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1407000 21:56:16   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1407000 21:56:11   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1407000 21:55:58   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1407500 21:55:55   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1407000 21:55:38   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1407000 21:55:15   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1406000 21:53:30   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1407500 21:52:31   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1407000 21:49:54   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1407000 21:49:22   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1406500 21:46:33   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1407000 21:46:29   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1407000 21:46:12   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1407000 21:46:10   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1407000 21:45:51   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1406000 21:45:31   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1406000 21:43:36   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1407000 21:43:18   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1406000 21:42:37   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1406000 21:41:15   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1406000 21:41:05   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1406000 21:40:49   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1406000 21:39:48   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1406000 21:39:26   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1406000 21:38:42   1396/8/26
سکه فردایی معامله 200 تا 1405500 21:38:39   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1405500 21:38:21   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1406000 21:37:06   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1405000 21:36:57   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1406000 21:36:10   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1406000 21:35:34   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1405000 21:35:30   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1404500 21:35:17   1396/8/26
سکه فردایی معامله 200 تا 1405000 21:33:55   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1405500 21:33:46   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1405000 21:33:17   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1406000 21:32:58   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1406000 21:32:40   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1405000 21:32:12   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1405000 21:32:10   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1405000 21:31:29   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1405000 21:30:43   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1406000 21:29:41   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1405500 21:28:15   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1405000 21:27:59   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1405500 21:27:50   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1406000 21:25:00   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1405000 21:24:30   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1405000 21:23:53   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1405000 21:22:28   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1405000 21:20:25   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1404000 21:13:40   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1404000 21:10:39   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1404000 21:10:12   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1404000 21:09:26   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1405000 21:06:44   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1404000 21:00:25   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1404000 20:58:09   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1404000 20:58:04   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1404000 20:58:01   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1405000 20:55:18   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1403500 20:52:35   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1403500 20:49:05   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1404000 20:47:59   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1404000 20:47:52   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1404500 20:46:57   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1404000 20:46:08   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1405000 20:45:52   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1405000 20:36:46   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1405000 20:36:17   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1405000 20:35:30   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1405500 20:35:17   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1405500 20:34:36   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1405500 20:34:04   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1405500 20:34:02   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1406000 20:33:33   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1406000 20:33:32   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1406000 20:33:20   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1406000 20:33:19   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1406000 20:33:11   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1406000 20:32:21   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1406000 20:31:40   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1406000 20:31:14   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1405500 20:30:39   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1405500 20:30:22   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1405000 20:30:19   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1405500 20:29:05   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1406000 20:28:54   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1405500 20:28:36   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1405500 20:27:45   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1406000 20:27:41   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1405000 20:27:21   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1404500 20:27:19   1396/8/26
سکه فردایی فروش 300 تا 1405000 20:26:56   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1405000 20:25:56   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1404500 20:25:16   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1404000 20:25:04   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1404500 20:23:51   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1405000 20:23:44   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1404500 20:23:30   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1405000 20:23:02   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1404500 20:22:32   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1404500 20:21:49   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1404000 20:21:23   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1403500 20:19:06   1396/8/26
سکه فردایی فروش 300 تا 1405000 20:19:04   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1403500 20:17:14   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1405000 20:15:51   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1404000 20:15:47   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1404000 20:14:50   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1405000 20:14:14   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1403500 20:14:04   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1405000 20:12:39   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1403500 20:12:28   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1403500 20:12:10   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1404000 20:12:06   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1403500 20:11:47   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1403000 20:10:21   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1402500 20:09:49   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1402500 20:07:56   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1403500 20:05:13   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1403500 20:01:57   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1403500 20:01:21   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1404000 20:01:12   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1403500 20:01:10   1396/8/26
سکه فردایی فروش 300 تا 1404000 20:01:08   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1404000 20:00:40   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1403500 20:00:37   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1404000 19:59:57   1396/8/26
سکه فردایی فروش 300 تا 1404500 19:59:35   1396/8/26
سکه فردایی فروش 300 تا 1404500 19:59:04   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1404600 19:58:58   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1403500 19:58:53   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1403500 19:57:01   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1404700 19:56:33   1396/8/26
سکه فردایی فروش 300 تا 1405000 19:56:18   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1403500 19:56:13   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1405000 19:56:09   1396/8/26
سکه فردایی فروش 300 تا 1405000 19:54:43   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1404000 19:54:21   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1405000 19:54:10   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1404000 19:54:06   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1404000 19:53:47   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1404000 19:53:38   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1403500 19:53:10   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1404000 19:53:04   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1404000 19:52:16   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1405000 19:52:12   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1404000 19:51:57   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1404000 19:51:52   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1404500 19:51:48   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1405000 19:51:42   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1405000 19:51:34   1396/8/26
سکه فردایی فروش 300 تا 1405000 19:51:28   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1404500 19:50:31   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1405000 19:50:26   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1404500 19:50:21   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1405000 19:50:12   1396/8/26
سکه فردایی فروش 300 تا 1405000 19:50:07   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1405000 19:49:38   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1405000 19:49:23   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1405000 19:48:44   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1405000 19:48:39   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1405000 19:48:01   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1405000 19:47:40   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1405000 19:47:28   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1405000 19:47:24   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1405000 19:46:35   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1405000 19:46:31   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1405000 19:45:41   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1405000 19:45:25   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1405000 19:44:59   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1405000 19:44:30   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1404500 19:44:24   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1405000 19:44:03   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1405000 19:43:32   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1404500 19:43:20   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1404000 19:43:16   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1404000 19:43:10   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1404000 19:43:04   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1403500 19:42:57   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1403500 19:42:52   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1404000 19:41:07   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1404500 19:41:04   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1404500 19:40:58   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1405000 19:40:50   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1404000 19:40:44   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1405000 19:40:40   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1405000 19:40:34   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1405000 19:40:26   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1404000 19:40:13   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1405000 19:40:05   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1404500 19:39:47   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1404500 19:38:40   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1405000 19:38:36   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1404500 19:37:56   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1405000 19:37:50   1396/8/26
سکه فردایی خرید 500 تا 1404000 19:37:42   1396/8/26
سکه فردایی خرید 300 تا 1404000 19:37:33   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1404500 19:37:27   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1404500 19:37:20   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1405000 19:37:14   1396/8/26
سکه فردایی خرید 300 تا 1404000 19:37:00   1396/8/26
سکه فردایی خرید 500 تا 1404000 19:36:54   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1404500 19:36:33   1396/8/26
سکه فردایی خرید 300 تا 1404000 19:36:26   1396/8/26
سکه فردایی خرید 500 تا 1404000 19:36:12   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1404000 19:35:58   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1404000 19:35:38   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1403500 19:35:32   1396/8/26
سکه فردایی فروش 500 تا 1404000 19:35:25   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1403500 19:35:06   1396/8/26
سکه فردایی خرید 500 تا 1403000 19:34:54   1396/8/26
سکه فردایی خرید 500 تا 1403000 19:33:44   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1404000 19:32:55   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1403000 19:31:59   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1402500 19:31:53   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1403000 19:31:45   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1403000 19:30:46   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1402000 19:30:01   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1403000 19:29:47   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1402000 19:28:51   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1401500 19:28:06   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1401000 19:28:03   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1401500 19:27:43   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1402000 19:27:38   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1402000 19:26:33   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1401300 19:26:23   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1401000 19:25:35   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1401000 19:25:29   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1400800 19:25:08   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1401000 19:24:58   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1401000 19:24:33   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1400500 19:23:50   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1401000 19:23:31   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1401000 19:23:26   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1401000 19:22:51   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1400500 19:21:44   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1401000 19:21:40   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1401000 19:21:30   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1400000 19:21:19   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1400500 19:21:02   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1401000 19:20:54   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1400500 19:20:43   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1400000 19:20:39   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1401000 19:19:07   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1400000 19:19:02   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1401000 19:18:17   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1401000 19:17:54   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1400500 19:17:44   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1400000 19:17:38   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1400000 19:17:32   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1401000 19:16:24   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1400500 19:15:35   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1401000 19:15:20   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1401000 19:15:05   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1400500 19:15:00   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1400500 19:14:50   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1400200 19:14:44   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1400000 19:14:12   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1400300 19:12:49   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1401000 19:07:53   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1400500 19:07:43   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1401000 19:06:12   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1400500 19:04:56   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1400000 19:04:26   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1401000 19:03:46   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1401000 19:03:31   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1402000 19:03:24   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1401000 19:03:11   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1401000 19:03:02   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1400500 19:02:40   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1400000 19:02:06   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1400000 19:01:59   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1400000 19:01:54   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1400000 19:01:47   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1400000 19:00:37   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1400500 19:00:10   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1400000 18:58:52   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1400000 18:58:45   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1400500 18:57:09   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1399500 18:56:16   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1400500 18:55:23   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1399500 18:53:50   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1399500 18:53:30   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1400000 18:52:04   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1400000 18:51:44   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1400000 18:51:40   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1400000 18:51:34   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1400000 18:51:21   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1400000 18:51:10   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1401000 18:50:26   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1400000 18:49:48   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1400000 18:49:41   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1399500 18:49:23   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1399500 18:49:20   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1400000 18:48:19   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1400000 18:46:28   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1399500 18:45:19   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1400000 18:45:18   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1400000 18:44:57   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1399500 18:44:43   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1400000 18:44:32   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1400000 18:44:03   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1400000 18:43:49   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1399500 18:43:43   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1400000 18:43:21   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1399500 18:43:14   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1399500 18:42:00   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1399000 18:41:37   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1400000 18:41:34   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1399000 18:41:04   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1399000 18:40:58   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1399000 18:40:45   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1399000 18:40:24   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1399000 18:39:26   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1399500 18:38:07   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1400000 18:36:32   1396/8/26
سکه فردایی خرید 500 تا 1399000 18:36:09   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1399500 18:35:08   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1398500 18:34:23   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1399500 18:32:04   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1399000 18:31:45   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1399500 18:28:49   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1399500 18:27:12   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1400000 18:26:15   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1399500 18:25:35   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1400000 18:25:21   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1400000 18:25:16   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1399500 18:24:16   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1399000 18:23:57   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1400000 18:23:54   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1399500 18:23:46   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1399000 18:23:14   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1399500 18:23:07   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1399500 18:22:30   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1399500 18:22:19   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1399500 18:22:12   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1400000 18:22:08   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1399500 18:21:54   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1399000 18:21:40   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1399500 18:21:23   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1399500 18:20:59   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1399000 18:20:32   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1398500 18:20:11   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1399000 18:20:00   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1399000 18:19:59   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1399500 18:19:56   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1399000 18:19:38   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1399500 18:19:31   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1399500 18:18:56   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1399500 18:18:50   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1399500 18:18:22   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1399500 18:16:58   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1399500 18:16:54   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1399500 18:16:06   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1399500 18:15:44   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1399500 18:15:38   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1399500 18:15:31   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1399000 18:15:16   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1400000 18:15:11   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1399000 18:15:06   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1399500 18:15:04   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1400000 18:14:47   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1399000 18:13:59   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1399500 18:13:01   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1400000 18:11:43   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1400000 18:11:10   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1400000 18:10:10   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1400000 18:08:02   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1401000 18:07:56   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1400500 18:07:49   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1400000 18:07:41   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1400500 18:07:32   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1401000 18:07:25   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1400000 18:07:16   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1401000 18:07:08   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1401000 18:06:54   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1401000 18:06:40   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1401000 18:06:29   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1400000 18:05:22   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1399000 18:04:50   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1399500 18:04:04   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1399000 18:03:34   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1400000 18:03:16   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1399500 18:02:59   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1399000 18:02:35   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1399000 18:02:04   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1400000 17:53:23   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1400000 17:52:57   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1399500 17:52:21   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1400000 17:52:11   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1400000 17:51:45   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1400000 17:50:45   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1400000 17:48:55   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1401000 17:47:29   1396/8/26
سکه فردایی خرید 300 تا 1400000 17:47:10   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1400000 17:46:52   1396/8/26
سکه فردایی معامله 200 تا 1400000 17:46:44   1396/8/26
سکه فردایی معامله 200 تا 1400000 17:46:33   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1399500 17:46:30   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1400000 17:46:23   1396/8/26
سکه فردایی فروش 300 تا 1400000 17:46:13   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1400000 17:46:10   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1400000 17:46:08   1396/8/26
سکه فردایی فروش 300 تا 1400000 17:46:01   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1400000 17:45:40   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1400000 17:45:37   1396/8/26
سکه فردایی معامله 200 تا 1400000 17:45:15   1396/8/26
سکه فردایی معامله 200 تا 1400000 17:44:54   1396/8/26
سکه فردایی معامله 200 تا 1400000 17:44:48   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1399500 17:44:14   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1399000 17:43:47   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1399000 17:43:29   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1399500 17:42:57   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1399500 17:42:55   1396/8/26
سکه فردایی فروش 300 تا 1399500 17:42:50   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1399500 17:42:42   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1399500 17:42:14   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1399500 17:42:02   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1399800 17:41:51   1396/8/26
سکه فردایی فروش 300 تا 1400000 17:41:41   1396/8/26
سکه فردایی فروش 300 تا 1400000 17:41:35   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1400000 17:41:08   1396/8/26
سکه فردایی خرید 500 تا 1399500 17:41:04   1396/8/26
سکه فردایی خرید 300 تا 1399000 17:40:35   1396/8/26
سکه فردایی خرید 500 تا 1399000 17:40:27   1396/8/26
سکه فردایی معامله 200 تا 1399000 17:40:05   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1399000 17:39:35   1396/8/26
سکه فردایی معامله 200 تا 1398500 17:38:59   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1398500 17:38:38   1396/8/26
سکه فردایی معامله 300 تا 1398500 17:38:25   1396/8/26
سکه فردایی خرید 300 تا 1398000 17:38:21   1396/8/26
سکه فردایی معامله 200 تا 1397500 17:37:04   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1397000 17:36:48   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1397500 17:36:16   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1397500 17:35:23   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1397500 17:34:46   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1397500 17:34:43   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1398000 17:34:15   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1397500 17:33:59   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1398000 17:33:47   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1398000 17:33:22   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1397500 17:32:52   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1397500 17:32:42   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1397000 17:32:34   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1397000 17:31:36   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1397000 17:31:35   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1396500 17:31:09   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1396500 17:31:01   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1397000 17:30:12   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1396500 17:30:02   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1396500 17:29:36   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1397000 17:29:24   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1397000 17:29:03   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1396500 17:27:55   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1397000 17:27:42   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1396000 17:27:39   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1396500 17:27:20   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1397000 17:27:00   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1397000 17:26:12   1396/8/26
سکه فردایی خرید 300 تا 1396000 17:26:05   1396/8/26
سکه فردایی معامله 200 تا 1396000 17:24:48   1396/8/26
سکه فردایی معامله 200 تا 1396000 17:24:33   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1396000 17:24:10   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1395000 17:23:04   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1395000 17:22:40   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1395000 17:22:31   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1395500 17:21:35   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1394500 17:21:19   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1394000 17:20:00   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1394000 17:19:16   1396/8/26
سکه فردایی فروش 600 تا 1395000 17:18:46   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1395000 17:18:34   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1394500 16:58:40   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1394500 16:57:09   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1394500 16:55:36   1396/8/26
سکه فردایی فروش 300 تا 1395000 16:55:33   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1395000 16:54:50   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1395000 16:53:14   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1394500 16:53:07   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1394000 16:52:42   1396/8/26
سکه فردایی خرید 400 تا 1394000 16:52:35   1396/8/26
سکه فردایی معامله 200 تا 1394000 16:52:12   1396/8/26
سکه فردایی خرید 600 تا 1394000 16:50:48   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1394500 16:50:33   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1395000 16:50:24   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1395000 16:50:06   1396/8/26
سکه فردایی فروش 400 تا 1395000 16:49:09   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1394500 16:47:10   1396/8/26
سکه فردایی خرید 600 تا 1394000 16:47:07   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1394500 16:46:52   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1394500 16:46:28   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1394500 16:46:08   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1394500 16:44:34   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1394500 16:44:03   1396/8/26
سکه فردایی خرید 500 تا 1394100 16:42:31   1396/8/26
سکه فردایی خرید 400 تا 1394000 16:41:26   1396/8/26
سکه فردایی فروش 400 تا 1394500 16:41:18   1396/8/26
سکه فردایی خرید 600 تا 1394000 16:41:14   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1394000 16:39:55   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1394300 16:39:31   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1394500 16:39:23   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1394500 16:39:21   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1394000 16:39:00   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1394500 16:38:13   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1393800 16:38:09   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1393500 16:37:56   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1394500 16:37:31   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1394000 16:37:09   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1393800 16:37:05   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1393500 16:36:44   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1394000 16:36:42   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1393500 16:36:16   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1394000 16:35:42   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1393500 16:35:00   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1393500 16:34:37   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1394000 16:34:29   1396/8/26
سکه فردایی فروش 300 تا 1394500 16:33:27   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1394500 16:33:22   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1393500 16:32:25   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1393500 16:31:37   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1393500 16:31:28   1396/8/26
سکه فردایی معامله 300 تا 1393500 16:31:07   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1393500 16:30:34   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1393800 16:30:21   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1393000 16:29:33   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1393600 16:29:15   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1393800 16:29:09   1396/8/26
سکه فردایی فروش 300 تا 1394000 16:26:10   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1393500 16:26:07   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1394000 16:25:14   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1394000 16:25:13   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1393500 16:24:28   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1394000 16:24:09   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1394200 16:23:41   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1394500 16:23:28   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1393500 16:23:10   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1394500 16:23:05   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1395000 16:22:58   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1394000 16:22:54   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1394000 16:22:02   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1393000 16:19:42   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1393500 16:19:05   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1393500 16:18:53   1396/8/26
سکه فردایی فروش 1 تا 1394000 16:17:09   1396/8/26
سکه فردایی فروش 400 تا 1394000 16:16:54   1396/8/26
سکه فردایی فروش 400 تا 1394000 16:16:14   1396/8/26
سکه فردایی فروش 1 تا 1394000 16:16:11   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1394500 16:15:15   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1394500 16:14:43   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1394500 16:14:41   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1394500 16:14:38   1396/8/26
سکه فردایی معامله 200 تا 1394000 16:13:53   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1394500 16:13:33   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1394500 16:13:30   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1395000 16:12:18   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1395000 16:11:58   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1395000 16:11:49   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1395000 16:11:45   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1395500 16:11:36   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1394500 16:10:58   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1394000 16:10:14   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1394500 16:10:10   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1395000 16:08:52   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1395500 16:08:01   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1395000 16:03:37   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1395000 16:02:56   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1396000 15:58:15   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1396000 15:48:19   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1395000 15:47:04   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1395000 15:44:46   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1395000 15:44:09   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1395000 15:41:50   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1395000 15:41:20   1396/8/26
سکه فردایی معامله 200 تا 1395000 15:40:21   1396/8/26
سکه فردایی خرید 400 تا 1394600 15:39:38   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1394500 15:39:00   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1394500 15:38:27   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1395000 15:38:04   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1395000 15:37:58   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1394500 15:37:55   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1394500 15:37:25   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1394500 15:37:04   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1395000 15:36:46   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1395000 15:36:45   1396/8/26
سکه فردایی معامله 200 تا 1395000 15:36:10   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1395000 15:35:53   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1395000 15:35:52   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1394500 15:33:41   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1394000 15:30:47   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1394500 15:27:28   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1394500 15:26:56   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1394500 15:25:35   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1394000 15:25:18   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1394000 15:25:16   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1394000 15:24:59   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1394500 15:24:57   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1395000 15:24:37   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1394000 15:24:05   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1394500 15:23:29   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1394500 15:23:07   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1395000 15:22:32   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1394500 15:21:58   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1394500 15:20:54   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1395000 15:20:17   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1395000 15:19:58   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1395500 15:19:28   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1395000 15:18:55   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1395500 15:16:56   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1395000 15:16:49   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1395500 15:16:46   1396/8/26
سکه فردایی خرید 300 تا 1395000 15:16:43   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1395000 15:16:17   1396/8/26
سکه فردایی خرید 300 تا 1395000 15:16:16   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1395000 15:16:02   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1395500 15:16:00   1396/8/26
سکه فردایی خرید 400 تا 1395000 15:15:24   1396/8/26
سکه فردایی خرید 400 تا 1395000 15:12:52   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1396000 15:11:55   1396/8/26
سکه فردایی خرید 400 تا 1395000 15:11:52   1396/8/26
سکه فردایی خرید 400 تا 1395000 15:11:14   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1395000 15:10:59   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1395000 15:10:34   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1395000 15:10:33   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1394500 15:10:31   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1394000 15:10:28   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1394000 15:09:11   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1394500 15:08:19   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1394000 15:08:00   1396/8/26
سکه فردایی خرید 500 تا 1394000 15:07:57   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1394500 15:07:52   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1394000 15:07:46   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1394000 15:07:30   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1394500 15:07:10   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1394000 15:06:58   1396/8/26
سکه فردایی معامله 200 تا 1394000 15:06:22   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1394500 15:05:38   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1393500 15:05:30   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1393500 15:04:36   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1393500 15:04:00   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1393000 15:02:46   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1393000 15:01:51   1396/8/26
سکه فردایی معامله 200 تا 1393000 15:01:13   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1393000 15:00:51   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1394000 15:00:47   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1393000 14:59:58   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1393000 14:59:56   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1392500 14:58:33   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1392500 14:57:19   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1393000 14:57:01   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1393000 14:56:48   1396/8/26
سکه فردایی فروش 300 تا 1393500 14:56:45   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1393000 14:56:19   1396/8/26
سکه فردایی فروش 300 تا 1393500 14:56:15   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1394000 14:55:56   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1393000 14:55:35   1396/8/26
سکه فردایی خرید 300 تا 1393000 14:55:06   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1393000 14:55:00   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1393000 14:53:22   1396/8/26
سکه فردایی معامله 200 تا 1393500 14:51:21   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1393500 14:51:13   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1392500 14:50:20   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1392500 14:50:17   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1392500 14:50:00   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1392000 14:49:52   1396/8/26
سکه فردایی خرید 500 تا 1391500 14:49:41   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1391500 14:49:34   1396/8/26
سکه فردایی خرید 500 تا 1391000 14:49:30   1396/8/26
سکه فردایی خرید 500 تا 1391000 14:44:49   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1392500 14:39:25   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1391500 14:36:21   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1393000 14:35:39   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1392000 14:31:21   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1392000 14:30:25   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1392000 14:30:03   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1393000 14:29:31   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1392000 14:29:26   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1391600 14:29:23   1396/8/26
سکه فردایی خرید 500 تا 1391500 14:28:30   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1392000 14:26:59   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1392000 14:26:30   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1391500 14:26:27   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1391000 14:25:31   1396/8/26
سکه فردایی معامله 200 تا 1391500 14:25:26   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1390500 14:25:19   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1391500 14:25:12   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1390500 14:25:07   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1391500 14:24:35   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1392000 14:24:29   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1392000 14:21:01   1396/8/26
سکه فردایی خرید 500 تا 1391000 14:20:58   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1392000 14:20:20   1396/8/26
سکه فردایی معامله 100 تا 1391500 14:20:16   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1391000 14:17:10   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1391000 14:16:25   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1390500 14:15:37   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1390200 14:15:28   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1390000 14:15:22   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1390500 12:21:48   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1390500 12:09:49   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1390000 12:09:19   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1390500 12:09:13   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1391000 12:06:57   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1390000 12:06:50   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1390000 12:06:24   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1389500 12:06:20   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1390500 12:03:18   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1390000 11:46:35   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1390500 11:42:57   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1389400 11:32:58   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1389300 11:32:01   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1389200 11:29:00   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1389000 11:27:50   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1389000 11:25:54   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1389000 11:20:27   1396/8/26
سکه فردایی خرید 200 تا 1388500 11:05:51   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1389000 00:23:39   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1388000 00:23:37   1396/8/26
سکه فردایی فروش 200 تا 1389000 00:10:48   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1389000 00:06:31   1396/8/26
سکه فردایی فروش 100 تا 1389000 00:03:39   1396/8/26
سکه فردایی خرید 100 تا 1388500 23:48:29   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1388500 23:33:34   1396/8/25
سکه فردایی فروش 100 تا 1389000 23:31:11   1396/8/25
سکه فردایی معامله 100 تا 1389000 23:27:11   1396/8/25
سکه فردایی فروش 200 تا 1389000 23:17:20   1396/8/25
سکه فردایی فروش 100 تا 1389000 23:14:26   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1388500 23:14:24   1396/8/25
سکه فردایی فروش 100 تا 1389000 23:13:40   1396/8/25
سکه فردایی فروش 100 تا 1389000 23:11:55   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1388500 23:08:32   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1388500 23:04:49   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1388500 23:04:00   1396/8/25
سکه فردایی معامله 100 تا 1388500 23:00:04   1396/8/25
سکه فردایی خرید 200 تا 1388500 22:59:15   1396/8/25
سکه فردایی معامله 200 تا 1388500 22:56:57   1396/8/25
سکه فردایی خرید 200 تا 1388500 22:56:35   1396/8/25
سکه فردایی فروش 200 تا 1388700 22:55:38   1396/8/25
سکه فردایی فروش 200 تا 1388800 22:55:29   1396/8/25
سکه فردایی فروش 100 تا 1389000 22:54:55   1396/8/25
سکه فردایی فروش 200 تا 1389000 22:54:33   1396/8/25
سکه فردایی فروش 200 تا 1389300 22:54:25   1396/8/25
سکه فردایی فروش 200 تا 1389500 22:53:36   1396/8/25
سکه فردایی فروش 200 تا 1389500 22:52:43   1396/8/25
سکه فردایی خرید 200 تا 1389000 22:49:05   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1389000 22:49:03   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1389000 22:48:01   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1389000 22:43:26   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1389000 22:42:57   1396/8/25
سکه فردایی معامله 100 تا 1389000 22:42:19   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1389000 22:41:30   1396/8/25
سکه فردایی فروش 100 تا 1389500 22:41:10   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1389000 22:40:18   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1389000 22:38:59   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1389000 22:37:17   1396/8/25
سکه فردایی فروش 100 تا 1389500 22:37:10   1396/8/25
سکه فردایی فروش 100 تا 1389500 22:35:55   1396/8/25
سکه فردایی معامله 100 تا 1389500 22:35:09   1396/8/25
سکه فردایی معامله 100 تا 1389000 22:35:01   1396/8/25
سکه فردایی فروش 100 تا 1389500 22:34:26   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1389000 22:34:00   1396/8/25
سکه فردایی معامله 100 تا 1389700 22:31:54   1396/8/25
سکه فردایی فروش 100 تا 1389700 22:31:38   1396/8/25
سکه فردایی فروش 100 تا 1389700 22:28:09   1396/8/25
سکه فردایی خرید 300 تا 1389300 22:28:07   1396/8/25
سکه فردایی خرید 300 تا 1389000 22:27:46   1396/8/25
سکه فردایی خرید 200 تا 1389300 22:26:44   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1389300 22:25:00   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1389000 22:24:35   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1389000 22:24:05   1396/8/25
سکه فردایی فروش 500 تا 1390000 22:24:03   1396/8/25
سکه فردایی فروش 200 تا 1390000 22:22:31   1396/8/25
سکه فردایی فروش 100 تا 1390000 22:21:40   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1388000 22:21:20   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1389000 22:11:48   1396/8/25
سکه فردایی فروش 100 تا 1389700 22:11:47   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1389000 22:09:37   1396/8/25
سکه فردایی فروش 100 تا 1390000 22:05:50   1396/8/25
سکه فردایی فروش 100 تا 1390000 22:00:39   1396/8/25
سکه فردایی فروش 100 تا 1390000 21:20:27   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1389500 21:20:23   1396/8/25
سکه فردایی فروش 100 تا 1390300 21:18:04   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1390000 21:11:07   1396/8/25
سکه فردایی فروش 100 تا 1390200 21:09:58   1396/8/25
سکه فردایی فروش 100 تا 1390300 21:09:08   1396/8/25
سکه فردایی خرید 200 تا 1389800 21:06:26   1396/8/25
سکه فردایی فروش 100 تا 1390500 21:04:54   1396/8/25
سکه فردایی فروش 100 تا 1390500 20:58:25   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1389700 20:53:07   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1390000 20:52:59   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1389500 20:25:08   1396/8/25
سکه فردایی فروش 100 تا 1390000 20:24:51   1396/8/25
سکه فردایی فروش 100 تا 1390500 20:23:33   1396/8/25
سکه فردایی خرید 200 تا 1389600 20:20:44   1396/8/25
سکه فردایی فروش 100 تا 1390500 20:20:37   1396/8/25
سکه فردایی خرید 200 تا 1389500 20:19:35   1396/8/25
سکه فردایی خرید 200 تا 1389500 20:17:00   1396/8/25
سکه فردایی فروش 100 تا 1390500 20:16:21   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1389500 20:00:24   1396/8/25
سکه فردایی معامله 500 تا 1389500 20:00:04   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1389500 19:58:50   1396/8/25
سکه فردایی معامله 500 تا 1390000 19:58:46   1396/8/25
سکه فردایی فروش 300 تا 1390000 19:56:23   1396/8/25
سکه فردایی فروش 100 تا 1390500 19:55:23   1396/8/25
سکه فردایی خرید 400 تا 1389500 19:55:18   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1389500 19:53:16   1396/8/25
سکه فردایی خرید 200 تا 1389500 19:43:46   1396/8/25
سکه فردایی معامله 100 تا 1390000 19:43:12   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1390000 19:42:13   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1389500 19:37:50   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1389500 19:35:49   1396/8/25
سکه فردایی فروش 500 تا 1390000 19:24:57   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1389500 19:24:54   1396/8/25
سکه فردایی فروش 500 تا 1390000 19:23:09   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1389500 19:23:05   1396/8/25
سکه فردایی معامله 400 تا 1390000 19:21:48   1396/8/25
سکه فردایی فروش 500 تا 1390000 19:21:27   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1389500 19:21:24   1396/8/25
سکه فردایی فروش 400 تا 1390000 19:20:19   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1389500 19:20:11   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1389500 19:12:59   1396/8/25
سکه فردایی فروش 300 تا 1390000 19:09:36   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1389500 19:09:32   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1390000 19:04:49   1396/8/25
سکه فردایی فروش 300 تا 1390500 18:53:20   1396/8/25
سکه فردایی فروش 300 تا 1390500 18:52:38   1396/8/25
سکه فردایی معامله 200 تا 1390000 18:52:09   1396/8/25
سکه فردایی فروش 300 تا 1390000 18:51:55   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1389800 18:51:37   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1389600 18:51:19   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1389500 18:50:59   1396/8/25
سکه فردایی فروش 500 تا 1390000 18:50:56   1396/8/25
سکه فردایی فروش 100 تا 1390500 18:50:07   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1390000 18:48:49   1396/8/25
سکه فردایی خرید 300 تا 1390000 18:48:24   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1390000 18:48:19   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1390000 18:48:18   1396/8/25
سکه فردایی معامله 100 تا 1390000 18:47:45   1396/8/25
سکه فردایی خرید 200 تا 1389500 18:44:03   1396/8/25
سکه فردایی فروش 500 تا 1390500 18:42:53   1396/8/25
سکه فردایی فروش 500 تا 1390500 18:42:49   1396/8/25
سکه فردایی فروش 500 تا 1390500 18:41:35   1396/8/25
سکه فردایی فروش 500 تا 1390500 18:40:15   1396/8/25
سکه فردایی فروش 500 تا 1391000 18:39:42   1396/8/25
سکه فردایی فروش 500 تا 1391000 18:39:24   1396/8/25
سکه فردایی خرید 200 تا 1390200 18:35:37   1396/8/25
سکه فردایی خرید 300 تا 1390200 18:34:36   1396/8/25
سکه فردایی خرید 300 تا 1390000 18:34:09   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1390000 18:31:40   1396/8/25
سکه فردایی معامله 100 تا 1390500 18:31:39   1396/8/25
سکه فردایی خرید 100 تا 1390000 18:31:09   1396/8/25
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 100 1404000 23:45:27   1396/8/26
آخرین لفظ فروش 100 1406000 21:39:26   1396/8/26
آخرین معامله 100 1404500 23:39:57   1396/8/26

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,937,916 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,957,084 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 13,339,160 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 555,840 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 4.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 12,812,909 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 1,082,091 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 8.45%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 12,454,494 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 1,440,506 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 11.57%