قیمت سکه

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? ارزش ذاتی زمان
سکه بهار آزادی 11,720,000 (0.26%) 30,000 11,700,000 11,720,000 11,203,669 ۱۵:۱۱
سکه امامی 12,120,000 (0.79%) 94,500 12,017,000 12,124,500 11,203,669 ۱۷:۲۰
نیم سکه 6,225,000 (0.65%) 40,000 6,190,000 6,225,000 5,626,835 ۱۶:۳۳
ربع سکه 3,685,000 (2.5%) 90,000 3,585,000 3,685,000 2,838,417 ۱۶:۳۴
سکه گرمی 2,450,000 (0.41%) 10,000 2,445,000 2,450,000 1,421,409 ۱۴:۲۵
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
تمام سکه تاریخ پایین 11,600,000 (0.17%) 20,000 11,600,000 11,600,000 ۱۱:۵۱
نیم سکه تاریخ پایین 5,780,000 (0%) 0 5,780,000 5,780,000 ۱ مرداد
ربع سکه تاریخ پایین 2,900,000 (0%) 0 2,900,000 2,900,000 ۳۱ تیر
تسویه سکه 12,070,000 (0.37%) 45,000 12,070,000 12,070,000 ۱۴:۳۳
مثقال طلا 5,001,000 (0.52%) 26,000 4,970,000 5,009,500 ۱۷:۲۹

سکه بهار آزادی

 • نرخ فعلی : 11,720,000
 • بالاترین قیمت روز : 11,720,000
 • پایین ترین قیمت روز : 11,700,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 10,000
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,170,000
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 11,690,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.26%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 30,000
جدول نرخ های امروز زمان
11,720,000 ریال 15:11:32
11,710,000 ریال 14:44:43
11,700,000 ریال 12:05:47

سکه امامی

 • نرخ فعلی : 12,120,000
 • بالاترین قیمت روز : 12,124,500
 • پایین ترین قیمت روز : 12,017,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 15,000
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.59%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,201,700
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۲۰
 • نرخ روز گذشته : 12,025,500
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.79%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 94,500
جدول نرخ های امروز زمان
12,120,000 ریال 17:20:16
12,121,000 ریال 17:18:54
12,120,000 ریال 17:13:56
12,122,500 ریال 17:10:41
12,120,000 ریال 17:05:30
12,119,000 ریال 17:00:57
12,120,000 ریال 16:59:41
12,122,500 ریال 16:57:02
12,121,500 ریال 16:56:55
12,120,500 ریال 16:56:16
12,117,500 ریال 16:56:02
12,119,500 ریال 16:55:40
12,117,500 ریال 16:53:53
12,118,500 ریال 16:50:42
12,117,500 ریال 16:48:40
12,120,000 ریال 16:44:27
12,119,000 ریال 16:42:16
12,120,000 ریال 16:39:15
12,119,500 ریال 16:33:41
12,120,000 ریال 16:33:15
12,121,000 ریال 16:32:55
12,120,000 ریال 16:30:31
12,121,500 ریال 16:30:18
12,122,000 ریال 16:25:40
12,122,500 ریال 16:23:39
12,120,500 ریال 16:22:53
12,120,000 ریال 16:22:28
12,122,000 ریال 16:22:16
12,120,500 ریال 16:21:02
12,121,000 ریال 16:20:29
12,120,500 ریال 16:19:02
12,122,000 ریال 16:17:39
12,120,500 ریال 16:17:01
12,120,000 ریال 16:14:27
12,120,500 ریال 16:13:52
12,119,500 ریال 16:13:14
12,120,000 ریال 16:12:27
12,119,000 ریال 16:11:40
12,120,500 ریال 16:11:02
12,119,500 ریال 16:10:41
12,120,000 ریال 16:09:39
12,120,500 ریال 16:05:41
12,121,000 ریال 16:03:15
12,121,500 ریال 16:02:44
12,121,000 ریال 16:01:40
12,122,000 ریال 16:00:29
12,124,500 ریال 15:56:02
12,123,500 ریال 15:52:51
12,123,000 ریال 15:50:41
12,123,500 ریال 15:49:14
12,122,000 ریال 15:49:02
12,123,000 ریال 15:48:15
12,122,000 ریال 15:47:53
12,121,000 ریال 15:47:40
12,120,500 ریال 15:47:02
12,121,000 ریال 15:46:41
12,121,500 ریال 15:46:28
12,120,500 ریال 15:45:16
12,118,000 ریال 15:45:02
12,119,000 ریال 15:44:40
12,119,500 ریال 15:44:27
12,120,000 ریال 15:44:02
12,119,500 ریال 15:42:39
12,118,500 ریال 15:42:27
12,117,000 ریال 15:40:16
12,116,000 ریال 15:40:03
12,115,000 ریال 15:39:02
12,117,500 ریال 15:38:52
12,120,000 ریال 15:35:15
12,112,500 ریال 15:34:52
12,112,000 ریال 15:33:39
12,113,500 ریال 15:30:41
12,106,500 ریال 15:30:16
12,104,000 ریال 15:30:03
12,103,500 ریال 15:28:39
12,098,500 ریال 15:26:39
12,097,500 ریال 15:26:27
12,096,500 ریال 15:25:52
12,095,000 ریال 15:24:39
12,094,500 ریال 15:24:27
12,095,500 ریال 15:23:51
12,094,500 ریال 15:23:26
12,094,000 ریال 15:23:01
12,093,500 ریال 15:22:14
12,092,000 ریال 15:22:01
12,091,500 ریال 15:21:38
12,093,500 ریال 15:21:01
12,091,000 ریال 15:20:53
12,092,000 ریال 15:20:16
12,094,500 ریال 15:19:02
12,094,000 ریال 15:18:52
12,092,000 ریال 15:18:39
12,094,000 ریال 15:18:14
12,094,500 ریال 15:17:15
12,094,000 ریال 15:17:02
12,093,000 ریال 15:16:39
12,092,000 ریال 15:16:27
12,093,500 ریال 15:15:53
12,092,500 ریال 15:15:40
12,092,000 ریال 15:15:28
12,091,000 ریال 15:15:16
12,091,500 ریال 15:15:02
12,092,000 ریال 15:13:27
12,092,500 ریال 15:13:15
12,093,500 ریال 15:13:02
12,096,500 ریال 15:12:40
12,095,000 ریال 15:12:27
12,092,000 ریال 15:10:02
12,092,500 ریال 15:09:26
12,092,000 ریال 15:08:38
12,092,500 ریال 15:08:26
12,094,500 ریال 15:07:39
12,094,000 ریال 15:06:52
12,095,000 ریال 15:06:15
12,094,000 ریال 15:06:02
12,093,000 ریال 15:05:40
12,093,500 ریال 15:05:16
12,094,000 ریال 15:04:02
12,094,500 ریال 15:00:55
12,093,000 ریال 15:00:43
12,092,500 ریال 15:00:31
12,093,500 ریال 15:00:04
12,092,000 ریال 14:59:50
12,090,500 ریال 14:59:13
12,090,000 ریال 14:59:01
12,088,000 ریال 14:58:50
12,086,500 ریال 14:56:51
12,085,000 ریال 14:56:39
12,084,500 ریال 14:56:02
12,083,500 ریال 14:51:38
12,081,000 ریال 14:50:27
12,082,000 ریال 14:49:02
12,082,500 ریال 14:48:51
12,081,500 ریال 14:48:39
12,080,500 ریال 14:48:15
12,079,000 ریال 14:46:02
12,078,500 ریال 14:45:01
12,077,500 ریال 14:44:50
12,076,500 ریال 14:42:27
12,073,500 ریال 14:41:39
12,072,500 ریال 14:40:28
12,071,500 ریال 14:40:16
12,074,000 ریال 14:38:14
12,075,500 ریال 14:37:50
12,073,000 ریال 14:36:38
12,072,000 ریال 14:36:26
12,073,500 ریال 14:35:38
12,076,500 ریال 14:34:26
12,079,000 ریال 14:30:41
12,080,500 ریال 14:27:51
12,080,000 ریال 14:27:39
12,078,500 ریال 14:27:27
12,079,000 ریال 14:26:26
12,074,000 ریال 14:25:39
12,073,000 ریال 14:25:15
12,074,000 ریال 14:25:03
12,073,000 ریال 14:24:50
12,072,500 ریال 14:22:14
12,071,500 ریال 14:22:02
12,071,000 ریال 14:21:50
12,070,000 ریال 14:20:51
12,070,500 ریال 14:19:50
12,071,000 ریال 14:17:49
12,073,500 ریال 14:16:50
12,073,000 ریال 14:16:38
12,066,000 ریال 14:16:02
12,065,500 ریال 14:15:28
12,066,000 ریال 14:13:26
12,065,000 ریال 14:13:02
12,064,500 ریال 14:12:50
12,064,000 ریال 14:12:14
12,063,500 ریال 14:07:25
12,061,500 ریال 14:01:39
12,061,000 ریال 13:59:02
12,060,000 ریال 13:57:38
12,059,000 ریال 13:56:49
12,058,500 ریال 13:54:37
12,058,000 ریال 13:53:14
12,057,500 ریال 13:52:49
12,058,000 ریال 13:51:14
12,058,500 ریال 13:49:14
12,059,000 ریال 13:46:15
12,059,500 ریال 13:45:26
12,058,500 ریال 13:44:26
12,058,000 ریال 13:44:14
12,057,000 ریال 13:44:02
12,054,000 ریال 13:42:03
12,054,500 ریال 13:41:02
12,056,000 ریال 13:39:14
12,053,000 ریال 13:38:37
12,053,500 ریال 13:35:49
12,052,500 ریال 13:34:48
12,052,000 ریال 13:33:25
12,051,000 ریال 13:31:14
12,052,500 ریال 13:29:48
12,054,500 ریال 13:29:37
12,055,000 ریال 13:26:38
12,051,500 ریال 13:26:26
12,050,500 ریال 13:25:02
12,051,000 ریال 13:24:49
12,050,000 ریال 13:22:47
12,049,500 ریال 13:21:37
12,050,000 ریال 13:21:25
12,049,500 ریال 13:18:47
12,049,000 ریال 13:18:36
12,049,500 ریال 13:18:13
12,034,500 ریال 13:18:01
12,034,000 ریال 13:17:25
12,033,500 ریال 13:16:26
12,033,000 ریال 13:15:48
12,033,500 ریال 13:14:02
12,032,500 ریال 13:12:47
12,033,500 ریال 13:12:13
12,033,000 ریال 13:12:01
12,034,000 ریال 13:11:13
12,034,500 ریال 13:10:37
12,035,000 ریال 13:10:02
12,035,500 ریال 13:09:25
12,035,000 ریال 13:09:13
12,035,500 ریال 13:06:14
12,035,000 ریال 13:02:01
12,036,000 ریال 12:59:36
12,036,500 ریال 12:57:48
12,037,000 ریال 12:57:01
12,038,000 ریال 12:53:01
12,038,500 ریال 12:51:02
12,038,000 ریال 12:48:36
12,037,000 ریال 12:48:02
12,036,000 ریال 12:46:25
12,036,500 ریال 12:43:25
12,037,000 ریال 12:41:24
12,036,500 ریال 12:41:02
12,037,500 ریال 12:40:48
12,036,500 ریال 12:39:25
12,035,000 ریال 12:37:46
12,036,000 ریال 12:34:25
12,034,500 ریال 12:32:01
12,035,000 ریال 12:30:03
12,034,500 ریال 12:26:47
12,033,500 ریال 12:25:35
12,032,500 ریال 12:24:35
12,032,000 ریال 12:22:24
12,031,000 ریال 12:19:24
12,030,500 ریال 12:19:01
12,031,000 ریال 12:18:47
12,031,500 ریال 12:17:02
12,030,500 ریال 12:12:36
12,029,500 ریال 12:09:35
12,030,000 ریال 12:09:01
12,031,000 ریال 12:07:36
12,030,000 ریال 12:07:13
12,029,500 ریال 12:06:13
12,029,000 ریال 12:06:01
12,028,000 ریال 12:05:46
12,026,500 ریال 12:04:47
12,026,000 ریال 12:02:46
12,028,000 ریال 12:02:24
12,027,500 ریال 12:02:12
12,026,000 ریال 12:00:48
12,026,500 ریال 12:00:14
12,027,000 ریال 11:59:13
12,026,000 ریال 11:58:13
12,026,500 ریال 11:56:23
12,026,000 ریال 11:55:36
12,025,500 ریال 11:54:35
12,025,000 ریال 11:54:02
12,024,000 ریال 11:50:13
12,023,500 ریال 11:49:35
12,024,000 ریال 11:49:13
12,023,500 ریال 11:48:02
12,023,000 ریال 11:45:47
12,023,500 ریال 11:38:45
12,022,500 ریال 11:35:01
12,022,000 ریال 11:33:46
12,021,500 ریال 11:32:45
12,022,000 ریال 11:26:34
12,021,000 ریال 11:25:35
12,020,500 ریال 11:24:44
12,020,000 ریال 11:21:23
12,019,000 ریال 11:18:23
12,018,000 ریال 11:14:23
12,017,500 ریال 11:13:24
12,021,000 ریال 10:50:45
12,018,000 ریال 10:41:12
12,022,000 ریال 10:30:02
12,020,500 ریال 10:27:33
12,018,000 ریال 10:07:22
12,019,500 ریال 10:01:44
12,017,000 ریال 10:00:02

نیم سکه

 • نرخ فعلی : 6,225,000
 • بالاترین قیمت روز : 6,225,000
 • پایین ترین قیمت روز : 6,190,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 10,000
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.16%
 • نرخ بازگشایی بازار : 619,000
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۳۳
 • نرخ روز گذشته : 6,185,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.65%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 40,000
جدول نرخ های امروز زمان
6,225,000 ریال 16:33:40
6,220,000 ریال 16:01:14
6,215,000 ریال 14:23:49
6,205,000 ریال 13:57:14
6,195,000 ریال 11:48:13
6,190,000 ریال 11:32:23

ربع سکه

 • نرخ فعلی : 3,685,000
 • بالاترین قیمت روز : 3,685,000
 • پایین ترین قیمت روز : 3,585,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 25,000
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 359,000
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۳۴
 • نرخ روز گذشته : 3,595,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.5%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 90,000
جدول نرخ های امروز زمان
3,685,000 ریال 16:34:02
3,660,000 ریال 16:01:27
3,635,000 ریال 14:24:01
3,615,000 ریال 13:57:14
3,595,000 ریال 11:48:24
3,590,000 ریال 11:32:01
3,585,000 ریال 11:22:01
3,590,000 ریال 11:13:23

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال سکه امامی

تمام صفحه
راهنما
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

معاملات طلا پله آهنی

آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503500 17:29:39   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503400 17:29:04   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503500 17:29:01   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503300 17:28:19   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503400 17:28:13   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 503400 17:27:51   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503500 17:27:49   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503400 17:27:46   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503500 17:27:12   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 503400 17:27:11   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503500 17:26:58   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503500 17:26:55   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503500 17:26:50   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 503400 17:26:42   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503400 17:26:39   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503500 17:26:37   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503400 17:26:34   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503500 17:26:13   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 503400 17:25:59   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503500 17:25:55   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503400 17:25:53   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503500 17:25:47   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 503400 17:25:44   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503400 17:25:42   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503500 17:25:39   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503400 17:25:23   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503400 17:25:20   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503500 17:25:18   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503500 17:25:16   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 503400 17:25:14   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503400 17:25:12   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503500 17:25:10   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503400 17:25:08   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 503400 17:24:26   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503400 17:24:07   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503400 17:24:02   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 503400 17:24:01   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503400 17:23:59   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503500 17:23:57   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503400 17:23:46   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503400 17:23:39   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503400 17:23:25   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503400 17:23:23   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503400 17:23:21   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503500 17:23:19   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503500 17:22:56   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503400 17:22:54   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503400 17:22:51   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503400 17:22:47   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 503500 17:22:25   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503400 17:22:22   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503500 17:22:18   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503400 17:22:09   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503400 17:22:07   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503400 17:22:04   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503500 17:22:02   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503500 17:22:00   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503400 17:21:55   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503400 17:21:33   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503400 17:21:30   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503400 17:21:28   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503500 17:21:26   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503500 17:21:23   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503400 17:21:21   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503500 17:21:17   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503400 17:21:16   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503400 17:21:14   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503500 17:21:11   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503400 17:20:55   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503400 17:20:19   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503400 17:20:09   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503400 17:20:07   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503500 17:20:04   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503500 17:20:02   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503400 17:19:30   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503300 17:18:56   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503300 17:18:54   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503300 17:18:51   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503400 17:18:47   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503400 17:18:42   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503300 17:18:36   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503400 17:18:25   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503500 17:17:49   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503400 17:17:19   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503500 17:16:44   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503500 17:16:20   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503400 17:16:17   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503500 17:16:15   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503400 17:16:09   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503500 17:15:56   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503500 17:15:30   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503500 17:15:01   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503500 17:14:58   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503400 17:14:56   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503400 17:14:52   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503500 17:14:48   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503500 17:14:44   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503500 17:14:40   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503400 17:14:29   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503500 17:14:26   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503500 17:14:01   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503500 17:13:57   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503600 17:13:37   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503600 17:13:31   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503600 17:13:22   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503500 17:11:33   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503600 17:11:21   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503500 17:11:19   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503600 17:11:16   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503500 17:11:14   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503500 17:10:56   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503500 17:10:54   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503600 17:09:57   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503500 17:09:53   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503500 17:09:49   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503600 17:09:31   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503500 17:09:18   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503500 17:08:43   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503500 17:08:34   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503500 17:08:09   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503500 17:08:07   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503700 17:08:03   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503500 17:08:00   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503700 17:06:33   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503500 17:06:28   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503500 17:06:00   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503700 17:05:57   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503500 17:05:48   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503500 17:05:21   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503500 17:04:51   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503500 17:04:47   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503500 17:04:10   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503500 17:03:38   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503500 17:03:36   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503700 17:03:28   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503600 17:03:25   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 503600 17:03:17   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503600 17:02:57   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503500 17:02:54   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503600 17:02:09   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503600 17:02:04   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503500 17:02:00   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 503600 17:01:42   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503500 17:01:36   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503600 17:01:30   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503500 17:01:07   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503600 17:00:15   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 503600 16:59:31   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503700 16:59:18   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503700 16:59:13   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503700 16:59:08   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503700 16:58:30   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503600 16:58:12   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503700 16:58:09   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503600 16:57:42   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503700 16:57:27   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503700 16:56:45   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 503700 16:56:30   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503700 16:56:15   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503600 16:56:10   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503500 16:56:02   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 503600 16:55:23   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503600 16:55:01   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503500 16:54:55   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503500 16:54:44   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503600 16:54:41   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503500 16:54:39   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 503400 16:54:20   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503600 16:54:18   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503600 16:54:17   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503400 16:54:15   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 503400 16:54:13   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 503400 16:53:32   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503600 16:53:30   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503600 16:53:29   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503600 16:53:10   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503600 16:53:02   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 503400 16:52:51   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 503400 16:52:46   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 503300 16:51:53   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503400 16:51:33   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503400 16:51:15   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503500 16:50:54   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503500 16:50:36   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503500 16:50:34   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503500 16:50:28   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503500 16:50:07   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503400 16:49:22   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 503400 16:49:05   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503500 16:49:01   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503500 16:48:54   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503500 16:48:20   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503400 16:47:48   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503500 16:47:36   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503600 16:47:29   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503500 16:46:39   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503400 16:46:35   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 503500 16:46:23   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503400 16:46:18   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503400 16:46:16   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503400 16:46:12   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503400 16:46:09   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503500 16:46:05   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 503400 16:46:02   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503500 16:46:00   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503500 16:45:56   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503400 16:45:28   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503400 16:45:26   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503500 16:45:23   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503500 16:45:21   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503500 16:45:16   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 503400 16:45:14   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503400 16:45:11   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503400 16:45:06   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 503500 16:45:02   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503600 16:44:58   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503600 16:44:50   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503400 16:44:25   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503600 16:44:23   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503500 16:44:20   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 503400 16:44:05   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503600 16:43:53   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503500 16:43:50   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 503400 16:43:14   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503600 16:43:04   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503600 16:43:00   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 503400 16:42:42   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503600 16:42:17   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503700 16:42:14   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503600 16:41:53   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 503700 16:41:50   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503600 16:41:47   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503700 16:41:35   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503600 16:40:58   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503700 16:40:52   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 503600 16:40:49   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503700 16:40:27   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503700 16:39:24   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503700 16:38:43   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503700 16:38:28   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503700 16:38:25   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503700 16:38:22   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503700 16:38:03   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 503600 16:37:58   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503700 16:37:56   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 503700 16:37:41   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 503600 16:37:31   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503700 16:37:28   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503800 16:37:07   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503700 16:37:03   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 503700 16:36:47   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503700 16:36:32   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503700 16:36:12   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503800 16:36:05   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 503800 16:36:01   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503700 16:35:56   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 503800 16:35:08   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503800 16:35:05   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503800 16:34:43   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503900 16:32:41   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503800 16:32:37   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 503700 16:32:08   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503800 16:30:14   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503800 16:30:06   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503900 16:30:04   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503800 16:29:29   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 503900 16:29:22   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503900 16:29:09   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503900 16:28:24   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503900 16:28:19   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503800 16:28:16   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503900 16:28:07   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503900 16:26:49   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503800 16:26:39   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503800 16:24:30   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503900 16:22:18   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503900 16:21:51   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503800 16:21:43   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503900 16:21:08   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503900 16:21:05   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503900 16:21:02   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503800 16:19:58   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503700 16:18:39   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503800 16:16:53   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503800 16:16:47   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503900 16:16:43   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503900 16:16:09   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 503900 16:16:02   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503900 16:15:57   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503800 16:15:21   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503900 16:15:15   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 503800 16:15:00   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503900 16:14:57   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503900 16:14:54   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503900 16:14:42   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503900 16:14:29   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503900 16:14:24   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503900 16:14:19   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 504000 16:14:11   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 504000 16:13:41   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 504000 16:13:39   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503900 16:12:54   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503900 16:12:30   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503900 16:12:24   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503900 16:12:18   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503800 16:12:08   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503900 16:12:04   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503800 16:11:57   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503700 16:11:27   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503900 16:11:25   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 503800 16:11:22   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503800 16:11:20   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503700 16:11:20   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503750 16:11:14   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 503700 16:11:12   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503700 16:11:11   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503700 16:11:08   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503700 16:10:18   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503700 16:10:14   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503700 16:10:10   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503700 16:10:04   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503700 16:09:53   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503800 16:09:47   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503800 16:09:38   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503700 16:09:11   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503700 16:09:07   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503800 16:08:53   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503800 16:08:51   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503700 16:08:49   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503700 16:08:47   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503800 16:08:45   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503800 16:08:44   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503900 16:08:39   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503800 16:08:37   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503700 16:08:37   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503700 16:08:18   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503700 16:08:08   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503900 16:08:08   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503900 16:08:05   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503700 16:06:47   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503700 16:06:37   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503700 16:05:53   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503800 16:05:46   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503700 16:05:45   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503800 16:05:38   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 503700 16:05:35   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503800 16:05:33   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503800 16:05:31   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503700 16:05:29   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503900 16:05:18   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 503800 16:05:16   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503700 16:05:10   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503900 16:05:08   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503900 16:04:51   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503700 16:04:40   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 503700 16:04:39   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 503900 16:04:37   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503900 16:03:49   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503700 16:03:45   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503900 16:03:42   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503900 16:03:41   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503700 16:03:40   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503700 16:03:39   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503900 16:03:37   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 503800 16:03:35   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503800 16:03:31   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503900 16:03:29   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503900 16:03:26   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503800 16:03:23   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503800 16:02:47   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503900 16:02:44   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503800 16:02:37   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503900 16:02:35   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503800 16:02:28   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503900 16:02:24   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503800 16:02:22   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503900 16:02:06   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 503800 16:02:05   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503900 16:02:03   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 503800 16:02:01   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503700 16:01:58   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 503700 16:01:20   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503900 16:01:17   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503700 16:01:14   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503700 16:01:14   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503800 16:01:12   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503900 16:01:12   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503800 16:01:10   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503900 16:01:08   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 503700 16:01:06   1396/5/4
آبشده نقدی فروش 1 تا 500300 16:00:59   1396/5/4
آبشده نقدی خرید 1 تا 500200 16:00:57   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503900 16:00:22   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503900 16:00:22   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 503800 16:00:21   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503900 16:00:18   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503900 16:00:06   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503800 16:00:03   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503900 15:59:36   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 503800 15:59:34   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503900 15:59:30   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503800 15:59:26   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503900 15:59:22   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503900 15:59:22   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 503850 15:59:20   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 503800 15:59:17   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 503800 15:59:17   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503900 15:59:15   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 503800 15:59:13   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503900 15:59:07   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503700 15:59:07   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503900 15:59:07   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503800 15:58:22   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 504000 15:58:19   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503800 15:58:17   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503900 15:58:10   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 504000 15:58:07   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503800 15:58:02   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 504000 15:57:58   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503800 15:57:55   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 504000 15:57:52   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 503900 15:57:49   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 504000 15:57:36   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503900 15:57:34   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 504000 15:57:31   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503900 15:57:28   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 504000 15:57:24   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 503900 15:57:22   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 504000 15:57:19   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 503900 15:57:16   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503800 15:56:54   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503900 15:56:51   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 504000 15:56:49   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503900 15:56:26   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503800 15:56:22   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503900 15:56:19   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503850 15:56:16   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503800 15:56:13   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503900 15:56:02   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503800 15:55:58   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503900 15:55:55   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503800 15:55:51   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 504000 15:55:48   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503800 15:55:46   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 503900 15:55:41   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 504000 15:55:13   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503800 15:55:11   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 504000 15:55:08   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503900 15:55:06   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503800 15:55:04   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 504000 15:55:00   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503800 15:54:57   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503900 15:54:52   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 504000 15:54:17   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503900 15:54:15   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503950 15:54:11   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 504000 15:54:04   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503900 15:54:02   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 504000 15:53:59   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503900 15:53:57   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 504000 15:53:48   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503900 15:53:43   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503950 15:53:34   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 504000 15:53:31   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503900 15:53:28   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 504000 15:53:25   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 503900 15:53:21   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 504000 15:53:16   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503900 15:53:14   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 504100 15:53:10   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503900 15:53:08   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 504000 15:53:04   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 504100 15:52:39   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 504000 15:52:36   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 504100 15:52:33   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 504000 15:52:29   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 504200 15:52:09   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 504000 15:52:07   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 504200 15:52:03   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 504100 15:52:00   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 504000 15:51:57   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 504200 15:51:42   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 504000 15:51:38   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 504000 15:51:28   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 504200 15:51:17   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 504200 15:50:57   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 504200 15:50:54   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 504000 15:50:49   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 504000 15:50:47   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 504000 15:50:30   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 504200 15:50:22   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 504200 15:50:21   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 504000 15:50:18   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 504200 15:50:13   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 504000 15:50:10   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 504200 15:50:08   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 504100 15:50:04   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 504000 15:50:00   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 504100 15:49:50   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 504000 15:49:47   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 504000 15:49:42   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503900 15:49:21   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 503900 15:49:02   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 504000 15:48:57   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503900 15:48:13   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503900 15:48:09   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 504000 15:47:54   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503900 15:47:49   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 504000 15:47:43   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503900 15:47:40   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503900 15:47:35   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 504000 15:47:18   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503900 15:47:14   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 504000 15:47:09   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503900 15:47:07   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 504000 15:46:17   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503900 15:46:14   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 504000 15:46:09   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503800 15:46:06   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 504000 15:46:02   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503800 15:46:00   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 504000 15:45:57   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503800 15:45:54   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 504000 15:45:50   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503900 15:45:48   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 504000 15:45:29   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503800 15:45:26   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 504000 15:45:22   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503800 15:45:20   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503900 15:45:02   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503800 15:45:00   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 503900 15:44:53   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503800 15:44:49   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503900 15:44:45   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503800 15:44:41   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503800 15:44:25   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 504000 15:44:21   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503800 15:44:20   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503900 15:44:14   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 504000 15:44:11   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503900 15:43:53   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 504000 15:43:50   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 503900 15:43:46   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 504000 15:43:26   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 505000 15:42:57   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503900 15:42:55   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 504000 15:42:50   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 503900 15:42:48   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 504000 15:42:32   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503800 15:42:28   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503900 15:42:26   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 504000 15:42:20   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503900 15:42:18   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 504000 15:42:12   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503800 15:42:05   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 503900 15:42:02   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 504000 15:41:57   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503850 15:41:53   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 504000 15:41:50   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 504000 15:40:29   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 503800 15:40:26   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503800 15:40:23   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 504000 15:40:20   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503800 15:40:16   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503900 15:40:13   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503800 15:40:09   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503900 15:40:06   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 503850 15:40:03   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503800 15:39:57   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503900 15:39:22   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503800 15:39:20   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503900 15:38:50   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503800 15:38:47   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 6 تا 503900 15:38:39   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503800 15:38:36   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503900 15:38:32   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503800 15:38:29   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503900 15:38:16   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503800 15:38:12   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503900 15:38:09   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503800 15:38:05   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 504000 15:38:01   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503800 15:37:23   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 503900 15:37:20   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503800 15:37:15   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503900 15:37:12   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 504000 15:37:05   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503900 15:36:54   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 504000 15:36:50   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 503900 15:36:42   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 504000 15:36:13   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503900 15:36:11   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 504000 15:36:07   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503800 15:36:05   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 504000 15:35:58   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 503900 15:35:55   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503800 15:35:51   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503900 15:35:43   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503700 15:35:39   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503800 15:35:36   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503900 15:35:33   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503800 15:35:29   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503900 15:35:27   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 504000 15:35:21   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503900 15:35:11   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 504100 15:34:53   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503900 15:34:50   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 504000 15:34:45   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 504100 15:34:42   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503900 15:34:33   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 504000 15:34:24   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503900 15:34:20   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503900 15:33:38   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 503800 15:33:36   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503800 15:33:30   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503900 15:33:26   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503800 15:33:23   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503800 15:33:10   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503900 15:33:07   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503800 15:33:03   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503900 15:32:59   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 503800 15:32:55   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503800 15:32:50   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503700 15:32:21   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503800 15:32:14   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503700 15:32:11   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503700 15:31:10   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503800 15:31:07   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503700 15:30:16   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503800 15:30:12   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 503700 15:29:35   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503800 15:29:32   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503700 15:29:29   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503800 15:29:13   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503700 15:29:10   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503800 15:29:06   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 503700 15:29:02   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503700 15:28:07   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503600 15:28:01   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503700 15:27:04   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503600 15:27:01   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503700 15:26:58   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503600 15:26:55   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503700 15:26:51   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503600 15:26:48   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503500 15:26:45   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503600 15:26:04   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503500 15:26:00   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 503550 15:25:43   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 503500 15:24:50   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503600 15:24:47   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503550 15:24:43   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503600 15:24:13   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503500 15:24:10   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503550 15:24:07   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503600 15:23:49   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503500 15:23:47   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503600 15:22:40   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503500 15:22:37   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503550 15:22:35   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503600 15:22:29   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503500 15:22:26   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503600 15:22:22   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503500 15:22:18   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503500 15:21:48   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503400 15:21:45   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503500 15:21:14   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503400 15:21:11   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503500 15:20:33   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503400 15:20:28   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503500 15:20:24   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503400 15:19:58   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503500 15:19:55   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503400 15:19:51   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503450 15:19:48   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503500 15:19:13   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503400 15:19:10   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503500 15:18:37   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503400 15:18:34   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503500 15:18:01   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503400 15:17:59   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503500 15:17:54   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503400 15:17:51   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503500 15:17:11   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503400 15:17:05   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503500 15:17:01   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503400 15:16:55   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503600 15:16:50   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503400 15:16:46   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503500 15:16:43   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503600 15:16:39   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503550 15:16:24   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503600 15:16:19   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503500 15:16:15   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 503600 15:16:12   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503700 15:15:54   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503600 15:15:49   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503700 15:14:58   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503600 15:14:55   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503700 15:14:49   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503600 15:14:45   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503700 15:14:41   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503600 15:14:38   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503700 15:14:29   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503600 15:14:26   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503700 15:14:22   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503600 15:14:15   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503600 15:14:10   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503800 15:14:05   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503600 15:14:02   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503700 15:13:59   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503700 15:13:27   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503700 15:13:18   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503700 15:12:22   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503800 15:12:18   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503700 15:11:34   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503750 15:11:31   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503750 15:11:07   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503950 15:10:55   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503750 15:10:43   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503950 15:10:27   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503750 15:10:16   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503950 15:10:06   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503750 15:09:43   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503700 15:09:39   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503850 15:09:30   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503650 15:09:23   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503800 15:09:11   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503800 15:08:50   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503600 15:08:43   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503750 15:08:34   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503550 15:08:26   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503750 15:08:21   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 503550 15:08:18   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503550 15:08:11   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503500 15:07:48   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503700 15:07:43   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503500 15:07:39   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 503600 15:07:33   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503600 15:06:29   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503500 15:06:24   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503600 15:06:02   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503500 15:05:57   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503600 15:05:54   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 503500 15:05:51   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503500 15:05:46   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503400 15:05:43   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503500 15:05:10   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503300 15:05:06   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503500 15:05:04   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 503400 15:05:00   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503300 15:04:48   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503500 15:03:59   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503300 15:03:52   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503400 15:03:48   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503500 15:03:33   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503500 15:03:26   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503500 15:03:09   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503500 15:02:51   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503400 15:02:43   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503300 15:02:39   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503400 15:02:36   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503400 15:02:32   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503300 15:02:29   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503400 15:02:07   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503400 15:02:00   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503400 15:01:49   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503200 15:01:49   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503400 15:01:45   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503400 15:01:43   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503400 15:01:07   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503200 15:01:03   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 503300 15:01:01   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503200 15:00:59   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503200 15:00:59   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503400 15:00:56   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503200 15:00:55   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 503300 15:00:53   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503300 15:00:51   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503200 15:00:50   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503300 15:00:48   1396/5/4
آبشده نقدی فروش 1 تا 500300 15:00:41   1396/5/4
آبشده نقدی خرید 1 تا 500200 15:00:39   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503300 15:00:14   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503200 15:00:12   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503300 15:00:10   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 503200 15:00:09   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 503200 15:00:07   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 503100 15:00:04   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503300 15:00:01   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503100 14:59:59   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503300 14:59:58   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 503000 14:59:24   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503000 14:59:23   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 503100 14:59:22   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503000 14:59:20   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503200 14:59:17   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 503000 14:59:16   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503200 14:59:14   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503000 14:59:13   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503200 14:59:11   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 503100 14:59:10   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 503000 14:59:08   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 503000 14:58:29   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502900 14:58:27   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503100 14:57:34   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502900 14:57:18   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:56:52   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502900 14:56:50   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:56:20   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502900 14:56:18   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:56:08   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502900 14:56:07   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502900 14:55:00   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:54:58   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502900 14:54:56   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503100 14:54:40   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503100 14:54:06   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502900 14:54:03   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503100 14:54:01   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 503000 14:53:59   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502900 14:53:41   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502900 14:53:35   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503100 14:52:57   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503100 14:52:34   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:52:14   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502900 14:52:13   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:52:11   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502900 14:52:10   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 503000 14:51:24   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502800 14:51:22   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 502900 14:51:19   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503000 14:50:42   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502800 14:50:39   1396/5/4
آبشده نقدی فروش 1 تا 500100 14:50:36   1396/5/4
آبشده نقدی خرید 1 تا 500000 14:50:32   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502800 14:50:17   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:50:14   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502800 14:50:12   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:50:10   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 502900 14:50:08   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503000 14:50:05   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502800 14:49:51   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503000 14:48:37   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:48:16   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502800 14:47:30   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502900 14:46:48   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502800 14:46:45   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502900 14:46:16   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502800 14:46:15   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 502850 14:46:13   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502800 14:46:09   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502900 14:46:03   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502800 14:46:01   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502700 14:45:59   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 502800 14:45:57   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502900 14:45:55   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502700 14:45:54   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502900 14:45:51   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502700 14:45:04   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502800 14:44:20   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502700 14:43:33   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502800 14:43:30   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502700 14:43:28   1396/5/4
آبشده نقدی فروش 1 تا 500100 14:43:16   1396/5/4
آبشده نقدی خرید 1 تا 500000 14:43:12   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502800 14:42:48   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502700 14:42:46   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502750 14:42:44   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502800 14:42:38   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502700 14:40:56   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502800 14:39:16   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502700 14:39:14   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502800 14:39:12   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502700 14:39:10   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502600 14:39:08   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502800 14:39:06   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 502700 14:39:04   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502800 14:39:01   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502600 14:38:59   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502800 14:38:56   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502600 14:38:55   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502800 14:38:51   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502600 14:38:12   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502600 14:35:54   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502700 14:35:51   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502600 14:34:40   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502700 14:34:38   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502650 14:34:35   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502600 14:34:33   1396/5/4
آبشده نقدی فروش 1 تا 499900 14:33:31   1396/5/4
آبشده نقدی خرید 1 تا 499800 14:33:25   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502600 14:32:54   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502700 14:32:50   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502600 14:31:28   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502700 14:31:25   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502600 14:31:22   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502700 14:29:15   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 14:29:13   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502700 14:27:44   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502500 14:27:41   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 502600 14:27:38   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502700 14:27:36   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 14:27:32   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502700 14:27:29   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 502600 14:27:25   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502500 14:27:22   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502500 14:26:28   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502600 14:26:24   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502500 14:26:15   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 14:26:12   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 502550 14:26:09   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502500 14:26:06   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502500 14:26:03   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502600 14:26:00   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 14:24:48   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 14:24:45   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502600 14:24:17   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 14:24:10   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 14:24:08   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502500 14:24:07   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502550 14:23:38   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 14:23:35   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502500 14:23:12   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 14:23:08   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 14:23:04   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 14:23:01   1396/5/4
آبشده نقدی فروش 1 تا 499800 14:21:26   1396/5/4
آبشده نقدی خرید 1 تا 499700 14:21:24   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502600 14:20:28   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502500 14:20:23   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 14:20:18   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502500 14:20:16   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 14:20:14   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502700 14:18:09   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502500 14:18:06   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502700 14:18:04   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502600 14:18:01   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502500 14:17:59   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502600 14:17:56   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502700 14:17:52   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502500 14:17:52   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502700 14:17:50   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502600 14:17:47   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 14:17:44   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502700 14:17:42   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502600 14:15:22   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502700 14:15:16   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502500 14:15:09   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502700 14:15:06   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 502600 14:15:03   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502700 14:15:00   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502600 14:13:30   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502700 14:13:23   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502600 14:13:21   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502600 14:13:19   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502700 14:13:17   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502600 14:13:15   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502600 14:13:14   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 14:13:12   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 502700 14:13:10   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502600 14:13:09   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502700 14:13:07   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502500 14:13:05   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502700 14:13:03   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502700 14:13:01   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 14:12:58   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502700 14:12:56   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 502600 14:12:53   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502600 14:12:28   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502500 14:12:24   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 14:12:23   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 14:10:54   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 14:10:52   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502500 14:10:44   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502600 14:10:40   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502500 14:10:21   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 14:10:19   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 14:10:16   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 14:10:12   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502400 14:10:10   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502400 14:10:08   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502600 14:10:05   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502600 14:10:04   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502400 14:10:03   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502600 14:10:01   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502400 14:08:11   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502500 14:08:10   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502500 14:08:08   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502400 14:08:07   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502500 14:05:30   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502400 14:05:26   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502500 14:04:55   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502400 14:04:52   1396/5/4
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502450 14:04:34   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502500 14:04:31   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502500 14:03:38   1396/5/4
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502500 14:03:35   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502400 14:03:35   1396/5/4
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502400 14:03:33   1396/5/4
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 2 503400 17:29:04   1396/5/4
آخرین لفظ فروش 5 503500 17:29:01   1396/5/4
آخرین معامله 1 503400 17:28:13   1396/5/4

معاملات سکه سبزه میدان

سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 17:21:03   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 17:19:39   1396/5/4
سکه فردایی خرید 200 تا 1211700 17:19:32   1396/5/4
سکه فردایی خرید 200 تا 1211700 17:18:31   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 17:18:06   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 17:15:40   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 17:13:36   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1212000 17:09:53   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 17:08:03   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 17:04:38   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1211800 17:00:55   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1211800 17:00:27   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1211900 17:00:25   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 17:00:22   1396/5/4
سکه فردایی فروش 300 تا 1212000 16:59:45   1396/5/4
سکه فردایی فروش 300 تا 1212000 16:59:42   1396/5/4
سکه فردایی فروش 300 تا 1212000 16:59:37   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1212000 16:59:21   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1212000 16:58:25   1396/5/4
سکه فردایی خرید 400 تا 1212000 16:58:22   1396/5/4
سکه فردایی خرید 400 تا 1212000 16:58:16   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212500 16:57:49   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1212000 16:57:29   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212500 16:57:29   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212500 16:57:27   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1212000 16:57:26   1396/5/4
سکه فردایی خرید 500 تا 1212000 16:56:52   1396/5/4
سکه فردایی فروش 200 تا 1212500 16:56:48   1396/5/4
سکه فردایی خرید 200 تا 1211800 16:56:47   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1212000 16:56:45   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212500 16:56:43   1396/5/4
سکه فردایی خرید 500 تا 1212000 16:56:39   1396/5/4
سکه فردایی خرید 500 تا 1212000 16:56:38   1396/5/4
سکه فردایی خرید 500 تا 1211800 16:56:29   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1211600 16:56:01   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1211600 16:55:57   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1211600 16:55:55   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1211500 16:55:42   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1211400 16:55:26   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1211900 16:55:20   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 16:55:14   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1211300 16:54:58   1396/5/4
سکه فردایی فروش 500 تا 1211500 16:53:22   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1211700 16:50:28   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1211500 16:48:17   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 16:44:10   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1211500 16:44:10   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1211800 16:41:08   1396/5/4
سکه فردایی فروش 200 تا 1212000 16:38:44   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1211900 16:33:17   1396/5/4
سکه معکوس فروش 100 تا 1211300 16:33:08   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1211900 16:33:07   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 16:32:54   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1211700 16:32:30   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 16:30:21   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1212000 16:30:20   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1211800 16:29:56   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 16:29:53   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212200 16:29:38   1396/5/4
سکه فردایی فروش 200 تا 1212200 16:25:15   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1211800 16:23:03   1396/5/4
سکه فردایی معامله 200 تا 1211900 16:22:53   1396/5/4
سکه فردایی فروش 200 تا 1211900 16:22:37   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1211800 16:22:24   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1211800 16:22:13   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1211900 16:22:01   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1211700 16:21:48   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1211900 16:21:43   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1211900 16:21:40   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1211900 16:21:39   1396/5/4
سکه معکوس خرید 100 تا 1211000 16:21:26   1396/5/4
سکه فردایی فروش 200 تا 1211900 16:21:21   1396/5/4
سکه فردایی معامله 200 تا 1211900 16:20:36   1396/5/4
سکه فردایی معامله 200 تا 1211900 16:20:35   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1211900 16:20:25   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1211900 16:20:22   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 16:20:20   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 16:20:18   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1211900 16:20:17   1396/5/4
سکه فردایی فروش 500 تا 1212000 16:20:08   1396/5/4
سکه فردایی فروش 200 تا 1212000 16:20:04   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 16:20:01   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 16:19:53   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1211900 16:19:36   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1211900 16:19:17   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1211900 16:19:16   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1211600 16:19:14   1396/5/4
سکه فردایی فروش 200 تا 1211900 16:18:49   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212200 16:17:24   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1211900 16:17:22   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1211800 16:17:18   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1211800 16:17:17   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1211900 16:16:38   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1211700 16:16:36   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1211900 16:16:33   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1211800 16:14:22   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1211700 16:14:19   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1211800 16:14:05   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1211800 16:14:05   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1211700 16:13:40   1396/5/4
سکه فردایی فروش 200 تا 1211900 16:13:26   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1211700 16:12:38   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1211800 16:11:57   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1211800 16:11:54   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1211800 16:11:50   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1211700 16:11:50   1396/5/4
سکه فردایی معامله 400 تا 1211600 16:11:06   1396/5/4
سکه فردایی معامله 500 تا 1211600 16:11:04   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1211600 16:10:57   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1211400 16:10:44   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1211400 16:10:43   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1211400 16:10:40   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1211600 16:10:39   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1211700 16:10:27   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1211700 16:10:05   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1211800 16:09:06   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1211900 16:08:48   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1211900 16:08:08   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1211900 16:05:15   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 16:03:18   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 16:03:05   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 16:03:02   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1212000 16:02:31   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212100 16:02:00   1396/5/4
سکه فردایی فروش 200 تا 1212000 16:01:26   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 16:01:09   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212200 16:01:06   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212200 16:00:10   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212200 16:00:05   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212500 15:57:42   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1212200 15:57:30   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212500 15:57:21   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1212200 15:57:19   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1212100 15:56:16   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212500 15:56:13   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212500 15:56:12   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1212100 15:56:05   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1212100 15:55:47   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1212100 15:55:46   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1212000 15:54:31   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1212000 15:54:18   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1212000 15:52:25   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1211900 15:51:20   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212400 15:50:04   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1212000 15:49:56   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1212000 15:49:55   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1212000 15:49:37   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1212000 15:48:56   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1212000 15:48:52   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1212000 15:48:50   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1212200 15:48:43   1396/5/4
سکه فردایی معامله 200 تا 1212200 15:48:41   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212200 15:48:39   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1211900 15:47:35   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212200 15:47:29   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212200 15:47:25   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212100 15:47:15   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212100 15:47:13   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1212000 15:46:33   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1213000 15:46:31   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212100 15:46:23   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212100 15:46:15   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212100 15:46:15   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1211900 15:46:13   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1211900 15:46:10   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1211800 15:46:07   1396/5/4
سکه فردایی خرید 200 تا 1211700 15:44:52   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1211700 15:44:50   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1211700 15:44:46   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1211700 15:44:43   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1211700 15:44:40   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1211800 15:44:29   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1211800 15:44:27   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1211900 15:43:56   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1211900 15:43:56   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 15:43:18   1396/5/4
سکه فردایی معامله 200 تا 1211800 15:43:08   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1211800 15:43:07   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1211800 15:43:04   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 15:42:03   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1211700 15:42:01   1396/5/4
سکه فردایی خرید 200 تا 1211700 15:42:01   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1211700 15:39:43   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1211700 15:39:41   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1211500 15:39:39   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1211500 15:38:52   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1211500 15:38:39   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1211700 15:38:34   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1211700 15:38:34   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1211800 15:38:31   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 15:38:23   1396/5/4
سکه فردایی فروش 500 تا 1212000 15:38:18   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 15:38:18   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 15:34:59   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 15:34:57   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1212000 15:34:56   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1212000 15:34:52   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 15:34:47   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1212000 15:34:44   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1211300 15:34:18   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1211300 15:34:12   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1211200 15:32:51   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1211000 15:30:42   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1211000 15:30:24   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1210900 15:30:21   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1210800 15:29:57   1396/5/4
سکه فردایی خرید 500 تا 1210500 15:29:52   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1210300 15:29:39   1396/5/4
سکه فردایی خرید 200 تا 1210000 15:28:24   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1209700 15:28:08   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1209500 15:27:23   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1209700 15:27:21   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1209500 15:26:56   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1209500 15:26:16   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1209500 15:26:09   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1209400 15:26:07   1396/5/4
سکه فردایی خرید 200 تا 1209300 15:25:31   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1209300 15:25:14   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1209500 15:24:11   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1209500 15:24:08   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1209500 15:24:05   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1209200 15:24:03   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1209200 15:23:16   1396/5/4
سکه فردایی خرید 200 تا 1209200 15:22:46   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1209100 15:22:23   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1209000 15:21:34   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1209200 15:21:00   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1209100 15:20:38   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1209100 15:20:36   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1209100 15:20:36   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1209100 15:20:33   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1209100 15:20:12   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1209100 15:19:57   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1209200 15:19:55   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1209100 15:18:30   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1209200 15:17:51   1396/5/4
سکه فردایی خرید 200 تا 1209100 15:16:45   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1209000 15:16:36   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1209300 15:16:12   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1209200 15:15:52   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1209000 15:15:02   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1208800 15:14:57   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1209100 15:14:50   1396/5/4
سکه معکوس فروش 100 تا 1208500 15:14:48   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1209200 15:14:05   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1209200 15:13:52   1396/5/4
سکه فردایی معامله 400 تا 1209200 15:13:02   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1209200 15:12:49   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1209300 15:12:42   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1209300 15:12:33   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1209300 15:12:13   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1209200 15:11:43   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1209200 15:10:50   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1209200 15:09:57   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1209200 15:09:56   1396/5/4
سکه فردایی معامله 700 تا 1209200 15:09:27   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1209300 15:09:05   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1209000 15:09:02   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1209300 15:08:57   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1209200 15:08:05   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1209200 15:08:03   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1209200 15:08:01   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1209300 15:07:52   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1209100 15:07:15   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1209500 15:06:31   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1209500 15:06:23   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1209200 15:06:11   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1209200 15:05:57   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1209100 15:05:51   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1209000 15:05:33   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1209300 15:05:30   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1209300 15:05:28   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1209300 15:05:25   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1209400 15:05:21   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1209400 15:04:53   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1209400 15:04:50   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1209400 15:04:47   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1209500 15:04:47   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1209200 15:04:42   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1209200 15:04:29   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1209500 15:03:33   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1209100 15:00:32   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1209300 14:59:51   1396/5/4
سکه فردایی خرید 500 تا 1209000 14:59:32   1396/5/4
سکه فردایی خرید 500 تا 1209000 14:59:30   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1209000 14:59:30   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1208800 14:59:27   1396/5/4
سکه فردایی خرید 500 تا 1208800 14:59:22   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1208700 14:58:54   1396/5/4
سکه فردایی خرید 500 تا 1208700 14:58:30   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1208600 14:58:15   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1208300 14:56:20   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1208500 14:55:59   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1208500 14:55:48   1396/5/4
سکه فردایی خرید 200 تا 1208200 14:55:40   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1208000 14:50:57   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1208000 14:49:56   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1208200 14:48:38   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1208200 14:48:33   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1208200 14:48:31   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1208200 14:48:29   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1208000 14:48:25   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1208300 14:48:22   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1208300 14:48:20   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1207800 14:48:04   1396/5/4
سکه فردایی خرید 500 تا 1207800 14:47:43   1396/5/4
سکه فردایی فروش 200 تا 1208000 14:45:44   1396/5/4
سکه فردایی فروش 500 تا 1207800 14:45:41   1396/5/4
سکه فردایی خرید 300 تا 1207500 14:45:01   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1207500 14:44:24   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1207300 14:42:11   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1207300 14:42:05   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1207200 14:39:56   1396/5/4
سکه امروزی معامله 100 تا 1207000 14:39:51   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1207500 14:38:49   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1207500 14:37:39   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1207300 14:37:32   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1207400 14:37:25   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1207400 14:35:54   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1207500 14:35:53   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1207200 14:35:12   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1207200 14:35:02   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1207300 14:34:59   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1207800 14:34:39   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1207800 14:34:23   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1207700 14:34:14   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1207800 14:34:13   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1208000 14:33:45   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1208000 14:31:13   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1208000 14:31:03   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1208100 14:31:02   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1207500 14:30:48   1396/5/4
سکه فردایی فروش 500 تا 1208000 14:29:58   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1208000 14:29:57   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1208000 14:29:52   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1208200 14:29:36   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1208000 14:29:32   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1208300 14:29:27   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1208300 14:29:25   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1208200 14:29:19   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1208000 14:29:09   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1208000 14:29:00   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1208300 14:28:18   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1208300 14:28:13   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1208400 14:28:13   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1208400 14:28:11   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1208100 14:27:48   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1208100 14:27:27   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1208000 14:27:24   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1208000 14:27:24   1396/5/4
سکه فردایی خرید 500 تا 1208000 14:27:19   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1208000 14:27:17   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1208000 14:27:15   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1207800 14:27:14   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1207900 14:27:07   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1207900 14:27:03   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1207900 14:27:00   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1208000 14:26:49   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1208000 14:26:36   1396/5/4
سکه امروزی خرید 200 تا 1207000 14:26:36   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1207000 14:26:34   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1208000 14:26:15   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1207000 14:26:07   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1207000 14:26:06   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1207800 14:26:04   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1207000 14:26:02   1396/5/4
سکه فردایی خرید 1 تا 1207800 14:25:56   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1207500 14:25:15   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1207500 14:24:55   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1207500 14:24:53   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1207300 14:24:46   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1206800 14:24:39   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1207400 14:24:39   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1207100 14:23:24   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1207300 14:23:22   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1207100 14:23:17   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1207200 14:22:22   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1206500 14:21:45   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1207200 14:21:38   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1207000 14:21:29   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1206800 14:21:28   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1206800 14:21:07   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 14:20:31   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 14:20:31   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 14:20:30   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1207000 14:20:24   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 14:20:22   1396/5/4
سکه معکوس فروش 100 تا 1206300 14:20:21   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1207100 14:19:30   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1207100 14:19:28   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1207200 14:18:45   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1207000 14:18:34   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1207000 14:18:33   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1207000 14:18:32   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1207100 14:18:30   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1207000 14:18:10   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1207200 14:18:09   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1207200 14:17:38   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1207200 14:17:33   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1207200 14:17:24   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1207400 14:17:14   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1207100 14:17:13   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1207100 14:17:12   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1206400 14:17:09   1396/5/4
سکه نقدی خرید 100 تا 1206500 14:17:03   1396/5/4
سکه فردایی خرید 200 تا 1207100 14:17:00   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1206400 14:16:58   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1206400 14:16:52   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1206400 14:16:50   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1206400 14:16:29   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1207100 14:16:26   1396/5/4
سکه فردایی خرید 200 تا 1207100 14:16:24   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1207100 14:16:24   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1207200 14:16:01   1396/5/4
سکه نقدی خرید 100 تا 1205800 14:15:44   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1207000 14:15:40   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1207000 14:15:38   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1207100 14:15:14   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1207100 14:15:14   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1207000 14:15:12   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1207200 14:15:06   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1207000 14:15:06   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1207200 14:15:04   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1207000 14:14:25   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1207000 14:13:58   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1207300 14:13:25   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1207000 14:13:21   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1207000 14:13:18   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1207200 14:13:13   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1206800 14:12:56   1396/5/4
سکه فردایی خرید 300 تا 1206800 14:12:52   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1206800 14:12:38   1396/5/4
سکه فردایی خرید 300 تا 1206800 14:12:35   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1206800 14:12:32   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1206700 14:12:30   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1206800 14:12:11   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1206600 14:11:40   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1206600 14:11:38   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1206600 14:11:36   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1206800 14:11:19   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1206500 14:11:15   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1206500 14:11:14   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1206800 14:11:08   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1206800 14:11:02   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1206800 14:11:02   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1206500 14:10:52   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1206500 14:10:50   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1206500 14:10:21   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1206800 14:10:19   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1206500 14:07:23   1396/5/4
سکه فردایی خرید 200 تا 1206500 14:07:03   1396/5/4
سکه نقدی خرید 100 تا 1205000 14:05:47   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1206300 14:04:44   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1206300 14:04:22   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1206300 14:02:47   1396/5/4
سکه نقدی خرید 100 تا 1205000 14:02:28   1396/5/4
سکه فردایی خرید 200 تا 1206100 14:01:24   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1206100 14:01:22   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1206100 14:01:20   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1206200 13:59:52   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1206200 13:59:32   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1206000 13:59:02   1396/5/4
سکه نقدی خرید 100 تا 1205300 13:58:59   1396/5/4
سکه نقدی خرید 100 تا 1205300 13:58:55   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205300 13:58:53   1396/5/4
سکه نقدی خرید 100 تا 1205300 13:58:51   1396/5/4
سکه نقدی خرید 100 تا 1205200 13:58:49   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1206000 13:58:46   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1206000 13:58:45   1396/5/4
سکه فردایی خرید 500 تا 1206000 13:58:43   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 13:57:15   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 13:57:13   1396/5/4
سکه فردایی خرید 500 تا 1205800 13:57:13   1396/5/4
سکه فردایی خرید 500 تا 1205800 13:57:11   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205700 13:57:08   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 13:56:47   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 13:56:30   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 13:56:28   1396/5/4
سکه نقدی خرید 100 تا 1205000 13:56:20   1396/5/4
سکه نقدی خرید 100 تا 1205000 13:56:17   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205700 13:55:59   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 13:55:56   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205700 13:55:52   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205500 13:54:20   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205500 13:53:53   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205500 13:53:51   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205400 13:53:23   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205400 13:53:07   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1205400 13:52:58   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205400 13:52:44   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205400 13:52:35   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205400 13:52:32   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 13:52:13   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205600 13:52:06   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205600 13:52:05   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205600 13:50:54   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205600 13:50:52   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205600 13:50:48   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205700 13:49:08   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205700 13:48:54   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205700 13:48:51   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 13:47:05   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 13:47:02   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205500 13:47:00   1396/5/4
سکه نقدی خرید 100 تا 1205000 13:46:26   1396/5/4
سکه نقدی خرید 200 تا 1205000 13:46:23   1396/5/4
سکه نقدی خرید 100 تا 1205000 13:46:07   1396/5/4
سکه معکوس فروش 100 تا 1205000 13:46:04   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205800 13:45:59   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205800 13:45:56   1396/5/4
سکه نقدی خرید 100 تا 1205000 13:45:50   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1205500 13:45:40   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 13:45:26   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205800 13:45:24   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205800 13:45:24   1396/5/4
سکه نقدی خرید 100 تا 1205000 13:45:18   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 13:45:16   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 13:45:14   1396/5/4
سکه نقدی خرید 100 تا 1205000 13:45:12   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205800 13:45:11   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1205600 13:45:10   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 13:45:07   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1205100 13:43:14   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1205100 13:43:12   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1205300 13:43:09   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205400 13:43:03   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1205000 13:41:40   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1205000 13:41:36   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1205000 13:41:35   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1205000 13:40:44   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1205000 13:40:23   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1205000 13:40:22   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 13:40:14   1396/5/4
سکه نقدی خرید 100 تا 1205000 13:38:31   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204800 13:38:12   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204800 13:38:10   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205400 13:38:09   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204700 13:38:09   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205400 13:38:05   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205400 13:38:05   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205400 13:37:32   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205300 13:35:26   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205300 13:35:23   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205300 13:35:21   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205100 13:34:32   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205100 13:34:28   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 13:33:02   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 13:32:37   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 13:32:35   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 13:32:34   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 13:32:32   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204700 13:32:26   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204700 13:32:09   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204700 13:32:07   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204800 13:32:04   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204700 13:32:02   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204700 13:31:44   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204500 13:31:39   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204700 13:31:34   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205000 13:31:23   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205100 13:31:14   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204600 13:31:10   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204700 13:31:10   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204600 13:31:01   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205100 13:30:54   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205000 13:30:44   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204700 13:30:43   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205000 13:30:40   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204800 13:29:45   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 13:29:42   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204800 13:29:38   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 13:29:37   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 13:29:35   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 13:29:26   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 13:29:22   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205300 13:29:19   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205300 13:29:18   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1205300 13:29:16   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205300 13:29:15   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 13:29:13   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1205300 13:29:13   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205300 13:26:45   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204700 13:26:44   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204700 13:26:27   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205300 13:26:19   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204700 13:26:17   1396/5/4
سکه امروزی معامله 100 تا 1204700 13:26:14   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204700 13:26:03   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205100 13:25:27   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205100 13:24:57   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205100 13:24:51   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205100 13:24:32   1396/5/4
سکه امروزی معامله 100 تا 1204500 13:24:16   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204600 13:23:56   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204600 13:23:43   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204600 13:22:37   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204600 13:22:02   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204600 13:21:46   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205100 13:21:14   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204600 13:21:12   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 13:21:02   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 13:21:00   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 13:20:58   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204600 13:20:57   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 13:20:56   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 13:20:54   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 13:20:41   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205100 13:20:40   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204600 13:20:38   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 13:20:21   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 13:20:20   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 13:19:51   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 13:19:48   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 13:19:14   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 13:19:11   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 13:18:55   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 13:18:54   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 13:18:28   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 13:18:26   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 13:18:26   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1205000 13:18:25   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1205000 13:18:24   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205100 13:18:12   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205100 13:18:10   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205100 13:18:09   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 13:18:00   1396/5/4
سکه امروزی معامله 100 تا 1204500 13:17:47   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 13:17:34   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 13:17:32   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 13:17:31   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 13:17:30   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1204900 13:17:17   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1204900 13:17:14   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1204800 13:17:11   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1204800 13:17:09   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1204800 13:15:54   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1204900 13:15:30   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1204900 13:15:27   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1204900 13:15:25   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205000 13:15:12   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205000 13:15:11   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205000 13:15:10   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204400 13:14:15   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1204800 13:13:22   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204400 13:12:10   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204400 13:12:06   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1204800 13:12:00   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1204800 13:11:57   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1204900 13:11:56   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1204800 13:11:55   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204400 13:11:53   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1204900 13:11:52   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1204900 13:11:50   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1204800 13:11:49   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1204800 13:11:44   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205000 13:11:22   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1204800 13:11:21   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1204800 13:11:21   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204500 13:11:02   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204500 13:11:00   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204500 13:10:58   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204500 13:10:57   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205000 13:10:52   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205000 13:10:51   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205100 13:10:41   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 13:09:58   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 13:09:58   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204600 13:09:48   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205300 13:09:46   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 13:09:41   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 13:09:38   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205100 13:08:59   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204700 13:08:53   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 13:08:42   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 13:08:41   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204700 13:08:39   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205300 13:08:31   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 13:08:20   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205300 13:08:19   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204600 13:08:08   1396/5/4
سکه امروزی معامله 100 تا 1204600 13:08:07   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204700 13:08:05   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204700 13:08:03   1396/5/4
سکه فردایی معامله 200 تا 1205200 13:07:57   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204500 13:07:48   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204500 13:07:42   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204500 13:07:39   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205300 13:07:25   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205300 13:07:23   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205400 13:07:16   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205400 13:06:40   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204700 13:06:39   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204700 13:06:37   1396/5/4
سکه امروزی معامله 100 تا 1204700 13:06:32   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204600 13:06:22   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204500 13:05:46   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204800 13:05:42   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205300 13:05:12   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205400 13:05:09   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205400 13:05:06   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 13:04:54   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204500 13:04:53   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204500 13:04:51   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204500 13:04:33   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204800 13:04:26   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204800 13:04:24   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205300 13:03:50   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205300 13:03:48   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205400 13:03:31   1396/5/4
سکه امروزی فروش 500 تا 1204800 13:02:39   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204800 13:02:39   1396/5/4
سکه امروزی فروش 500 تا 1205000 13:02:35   1396/5/4
سکه امروزی معامله 500 تا 1204700 13:02:15   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 13:01:43   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 13:01:41   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204700 13:01:39   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205300 13:01:38   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205300 13:01:37   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204700 13:01:34   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204600 13:01:32   1396/5/4
سکه نقدی خرید 100 تا 1204500 13:01:22   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204600 13:01:01   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204600 13:01:01   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204500 13:00:55   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205400 13:00:22   1396/5/4
سکه امروزی خرید 500 تا 1204500 13:00:20   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204500 13:00:19   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205400 13:00:17   1396/5/4
سکه امروزی فروش 1 تا 1204700 13:00:10   1396/5/4
سکه امروزی فروش 1 تا 1204700 13:00:08   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204800 12:59:23   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205400 12:59:02   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205400 12:58:57   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204800 12:58:55   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204600 12:58:33   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204800 12:58:19   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204800 12:58:16   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204800 12:58:15   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205300 12:58:12   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205300 12:58:11   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205300 12:58:08   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1205000 12:58:05   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204700 12:58:03   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 12:58:01   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 12:57:57   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 12:57:55   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205600 12:56:46   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205600 12:56:43   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1205000 12:56:38   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1205000 12:56:27   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205600 12:56:24   1396/5/4
سکه امروزی فروش 500 تا 1205000 12:56:22   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204800 12:56:20   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204800 12:56:16   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204800 12:56:14   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1205000 12:56:08   1396/5/4
سکه امروزی فروش 500 تا 1205000 12:56:06   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1205000 12:56:05   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1205200 12:55:59   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1205300 12:55:31   1396/5/4
سکه نقدی خرید 100 تا 1205000 12:55:16   1396/5/4
سکه نقدی خرید 100 تا 1205000 12:55:05   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1205300 12:54:59   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 12:54:57   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 12:54:52   1396/5/4
سکه امروزی خرید 500 تا 1205100 12:54:34   1396/5/4
سکه امروزی خرید 500 تا 1205100 12:54:27   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1205100 12:54:18   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 12:54:17   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1205100 12:54:08   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1205100 12:54:06   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1205000 12:54:04   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1205000 12:54:02   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1205000 12:54:02   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 12:54:01   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 12:54:00   1396/5/4
سکه امروزی خرید 500 تا 1205000 12:53:25   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1205000 12:53:20   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1205200 12:53:15   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1205000 12:53:13   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1205200 12:53:09   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205800 12:53:02   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205800 12:52:59   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205800 12:52:58   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1205700 12:52:51   1396/5/4
سکه امروزی معامله 100 تا 1205300 12:52:38   1396/5/4
سکه امروزی معامله 100 تا 1205300 12:52:37   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205700 12:52:29   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1205600 12:52:27   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205900 12:52:25   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 12:52:20   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1205100 12:52:14   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205700 12:52:11   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1205000 12:52:08   1396/5/4
سکه امروزی خرید 500 تا 1205000 12:52:07   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205900 12:52:04   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205700 12:51:22   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1205100 12:51:18   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1205000 12:51:01   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1205000 12:50:58   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205900 12:50:55   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205900 12:50:52   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205900 12:50:49   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 12:50:47   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 12:50:47   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 12:50:44   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 12:50:43   1396/5/4
سکه نقدی خرید 100 تا 1205200 12:50:29   1396/5/4
سکه نقدی خرید 200 تا 1205200 12:50:26   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 12:50:18   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 12:50:15   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 12:50:11   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 12:50:10   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 12:50:08   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205500 12:49:58   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205500 12:49:55   1396/5/4
سکه نقدی خرید 100 تا 1205000 12:49:52   1396/5/4
سکه امروزی خرید 500 تا 1205000 12:49:51   1396/5/4
سکه نقدی خرید 100 تا 1205000 12:49:22   1396/5/4
سکه نقدی خرید 200 تا 1205000 12:49:21   1396/5/4
سکه نقدی خرید 200 تا 1205000 12:49:19   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205500 12:49:17   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205500 12:49:16   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205500 12:49:15   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1205000 12:49:13   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1205000 12:49:11   1396/5/4
سکه امروزی خرید 500 تا 1205000 12:49:09   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1205000 12:49:08   1396/5/4
سکه امروزی معامله 100 تا 1205000 12:48:56   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205500 12:48:18   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 12:48:15   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204900 12:48:09   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 12:48:09   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204900 12:48:08   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205500 12:48:06   1396/5/4
سکه نقدی خرید 100 تا 1204700 12:48:04   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205500 12:48:03   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205400 12:48:01   1396/5/4
سکه نقدی خرید 100 تا 1204600 12:47:58   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204800 12:47:52   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205400 12:47:44   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205400 12:47:43   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204900 12:47:42   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204600 12:47:29   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 12:46:17   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204900 12:46:09   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205400 12:46:07   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 12:45:45   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204900 12:44:31   1396/5/4
سکه امروزی فروش 300 تا 1204900 12:44:29   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204600 12:44:21   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204900 12:44:19   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204900 12:44:14   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204600 12:44:06   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204600 12:44:04   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204900 12:43:39   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204900 12:43:39   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1205000 12:43:37   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1205000 12:43:33   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 12:43:31   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205600 12:43:29   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1205000 12:43:29   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 12:43:28   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205700 12:43:22   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205700 12:43:18   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1205000 12:43:16   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1205000 12:43:16   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1205000 12:43:14   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205800 12:42:44   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205800 12:42:43   1396/5/4
سکه امروزی معامله 200 تا 1205000 12:42:27   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1205000 12:42:20   1396/5/4
سکه امروزی خرید 500 تا 1205000 12:42:18   1396/5/4
سکه امروزی خرید 500 تا 1205000 12:42:16   1396/5/4
سکه امروزی خرید 500 تا 1205000 12:42:14   1396/5/4
سکه امروزی معامله 500 تا 1204900 12:42:12   1396/5/4
سکه امروزی فروش 500 تا 1204900 12:42:07   1396/5/4
سکه امروزی خرید 500 تا 1204800 12:42:03   1396/5/4
سکه امروزی خرید 500 تا 1204800 12:42:01   1396/5/4
سکه نقدی خرید 100 تا 1204700 12:41:55   1396/5/4
سکه امروزی خرید 500 تا 1204700 12:41:38   1396/5/4
سکه امروزی خرید 500 تا 1204700 12:41:23   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204700 12:41:20   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 12:41:09   1396/5/4
سکه فردایی خرید 1 تا 1205600 12:41:07   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205800 12:41:03   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205800 12:41:02   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 12:41:01   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204900 12:40:41   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204900 12:40:37   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1205000 12:40:32   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204700 12:40:29   1396/5/4
سکه امروزی فروش 500 تا 1205000 12:40:15   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205500 12:40:07   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205600 12:39:53   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205600 12:39:50   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1205000 12:39:39   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1205000 12:39:38   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1205000 12:39:37   1396/5/4
سکه امروزی معامله 600 تا 1204800 12:39:12   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204800 12:39:11   1396/5/4
سکه امروزی معامله 400 تا 1204800 12:39:08   1396/5/4
سکه امروزی خرید 200 تا 1204800 12:39:08   1396/5/4
سکه امروزی معامله 400 تا 1204800 12:39:04   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1205000 12:39:02   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204800 12:38:57   1396/5/4
سکه امروزی معامله 100 تا 1204800 12:38:54   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205400 12:38:47   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204700 12:38:44   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205300 12:38:39   1396/5/4
سکه امروزی معامله 100 تا 1204700 12:38:37   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204700 12:38:35   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204700 12:38:32   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 12:38:32   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 12:38:28   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205600 12:38:26   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205300 12:38:05   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205300 12:38:04   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204700 12:37:27   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204700 12:37:15   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204800 12:37:09   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 12:36:52   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 12:36:50   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 12:36:49   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205600 12:36:47   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1205000 12:36:38   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204700 12:36:25   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1205000 12:36:10   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1205000 12:35:55   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1205000 12:35:50   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204700 12:35:41   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204700 12:35:39   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205600 12:35:32   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205500 12:35:17   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205500 12:35:15   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205500 12:34:04   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205500 12:33:58   1396/5/4
سکه نقدی معامله 200 تا 1204500 12:33:10   1396/5/4
سکه نقدی خرید 100 تا 1204400 12:32:56   1396/5/4
سکه نقدی خرید 100 تا 1204400 12:32:52   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205200 12:32:41   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205200 12:32:38   1396/5/4
سکه نقدی خرید 100 تا 1204400 12:32:30   1396/5/4
سکه نقدی خرید 500 تا 1204300 12:32:26   1396/5/4
سکه نقدی خرید 500 تا 1204300 12:32:25   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205200 12:31:36   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205200 12:31:18   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204700 12:31:16   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205200 12:30:56   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205400 12:30:56   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205200 12:30:42   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205200 12:30:41   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204800 12:30:38   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204700 12:30:38   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205200 12:30:17   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205200 12:30:09   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205200 12:30:06   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204700 12:29:57   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204700 12:29:56   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205300 12:29:54   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205300 12:29:53   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205400 12:29:34   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1205400 12:29:34   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204600 12:29:27   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205300 12:29:11   1396/5/4
سکه نقدی خرید 100 تا 1204200 12:29:03   1396/5/4
سکه نقدی خرید 100 تا 1204200 12:29:02   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204500 12:29:00   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204500 12:28:58   1396/5/4
سکه امروزی فروش 100 تا 1204800 12:28:58   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205400 12:28:56   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204500 12:28:55   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205200 12:28:04   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205300 12:27:55   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205200 12:27:55   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205200 12:27:51   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1205200 12:27:48   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205400 12:27:47   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205200 12:27:44   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1205200 12:27:43   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204400 12:26:57   1396/5/4
سکه امروزی خرید 100 تا 1204400 12:26:56   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205400 12:26:55   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205400 12:26:53   1396/5/4
سکه فردایی خرید 500 تا 1205200 12:26:32   1396/5/4
سکه فردایی خرید 300 تا 1205200 12:26:29   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205100 12:26:27   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 12:26:15   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 12:25:53   1396/5/4
سکه فردایی معامله 100 تا 1205000 12:24:58   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 12:24:38   1396/5/4
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 12:24:20   1396/5/4
سکه فردایی فروش 500 تا 1205200 12:23:47   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1204800 12:23:33   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1204800 12:23:22   1396/5/4
سکه نقدی خرید 100 تا 1203600 12:22:44   1396/5/4
سکه نقدی خرید 100 تا 1203600 12:22:44   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1204700 12:22:01   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1204700 12:22:00   1396/5/4
سکه فردایی خرید 100 تا 1204600 12:21:56   1396/5/4
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 200 1211700 17:19:32   1396/5/4
آخرین لفظ فروش 100 1212000 17:21:03   1396/5/4
آخرین معامله 100 1212000 16:59:21   1396/5/4

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,410,945 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 709,055 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 12,091,942 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 28,058 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.23%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 12,084,814 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 35,186 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 0.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 12,048,615 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 71,385 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 0.59%