قیمت سکه

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? ارزش ذاتی زمان
سکه بهار آزادی 12,000,000 (0.25%) 30,000 11,990,000 12,000,000 11,953,097 ۱۲:۱۴
سکه امامی 12,400,000 (0.32%) 39,000 12,356,000 12,405,000 11,953,097 ۱۲:۳۵
نیم سکه 6,330,000 (0.16%) 10,000 6,330,000 6,330,000 6,001,549 ۱۲:۰۶
ربع سکه 3,530,000 (0.28%) 10,000 3,530,000 3,530,000 3,025,774 ۱۱:۱۹
سکه گرمی 2,470,000 (0%) 0 2,470,000 2,470,000 1,513,556 ۳۰ شهریور
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
تمام سکه تاریخ پایین 11,770,000 (0%) 0 11,770,000 11,770,000 ۱۱ مرداد
نیم سکه تاریخ پایین 5,820,000 (0%) 0 5,820,000 5,820,000 ۱۱ مرداد
ربع سکه تاریخ پایین 3,000,000 (0%) 0 3,000,000 3,000,000 ۱۱ مرداد
تسویه سکه 12,370,000 (0%) 0 12,370,000 12,370,000 ۳۰ شهریور
مثقال طلا 5,210,000 (0.29%) 15,000 5,186,000 5,215,000 ۱۲:۳۸

سکه بهار آزادی

 • نرخ فعلی : 12,000,000
 • بالاترین قیمت روز : 12,000,000
 • پایین ترین قیمت روز : 11,990,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 10,000
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,199,000
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 11,970,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.25%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 30,000
جدول نرخ های امروز زمان
12,000,000 ریال 12:14:22
11,990,000 ریال 12:13:24

سکه امامی

 • نرخ فعلی : 12,400,000
 • بالاترین قیمت روز : 12,405,000
 • پایین ترین قیمت روز : 12,356,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 22,000
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,235,600
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۳۵
 • نرخ روز گذشته : 12,361,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.32%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 39,000
جدول نرخ های امروز زمان
12,400,000 ریال 12:35:11
12,401,000 ریال 12:34:33
12,400,000 ریال 12:34:12
12,396,000 ریال 12:33:11
12,398,000 ریال 12:31:33
12,402,000 ریال 12:31:12
12,404,000 ریال 12:30:33
12,405,000 ریال 12:26:12
12,402,000 ریال 12:25:23
12,400,000 ریال 12:25:02
12,402,000 ریال 12:24:33
12,400,000 ریال 12:23:42
12,398,000 ریال 12:23:32
12,400,000 ریال 12:18:02
12,402,000 ریال 12:17:22
12,405,000 ریال 12:16:12
12,398,000 ریال 12:16:01
12,395,000 ریال 12:07:01
12,388,000 ریال 12:04:33
12,391,000 ریال 12:03:42
12,387,000 ریال 12:02:33
12,388,000 ریال 12:01:33
12,390,000 ریال 11:56:11
12,391,000 ریال 11:56:01
12,395,000 ریال 11:55:12
12,385,000 ریال 11:54:22
12,384,000 ریال 11:54:01
12,386,000 ریال 11:53:32
12,385,000 ریال 11:53:22
12,388,000 ریال 11:53:01
12,389,000 ریال 11:51:02
12,390,000 ریال 11:50:23
12,395,000 ریال 11:49:33
12,400,000 ریال 11:49:22
12,395,000 ریال 11:49:02
12,392,000 ریال 11:48:33
12,393,000 ریال 11:48:12
12,391,000 ریال 11:47:43
12,390,000 ریال 11:47:33
12,385,000 ریال 11:45:42
12,390,000 ریال 11:43:01
12,389,000 ریال 11:39:01
12,387,000 ریال 11:38:43
12,380,000 ریال 11:36:43
12,374,000 ریال 11:36:22
12,375,000 ریال 11:36:01
12,370,000 ریال 11:35:32
12,365,000 ریال 11:34:33
12,368,000 ریال 11:32:11
12,370,000 ریال 11:32:01
12,380,000 ریال 11:30:02
12,375,000 ریال 11:28:42
12,380,000 ریال 11:28:22
12,377,000 ریال 11:28:11
12,380,000 ریال 11:27:11
12,382,000 ریال 11:26:32
12,387,000 ریال 11:26:22
12,390,000 ریال 11:22:01
12,387,000 ریال 11:19:42
12,390,000 ریال 11:16:33
12,395,000 ریال 11:12:02
12,390,000 ریال 11:10:43
12,395,000 ریال 11:04:01
12,400,000 ریال 11:02:02
12,395,000 ریال 10:56:42
12,373,000 ریال 10:51:42
12,356,000 ریال 10:00:02

نیم سکه

 • نرخ فعلی : 6,330,000
 • بالاترین قیمت روز : 6,330,000
 • پایین ترین قیمت روز : 6,330,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 633,000
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 6,340,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.16%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 10,000
جدول نرخ های امروز زمان
6,330,000 ریال 12:06:32

ربع سکه

 • نرخ فعلی : 3,530,000
 • بالاترین قیمت روز : 3,530,000
 • پایین ترین قیمت روز : 3,530,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 353,000
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۱۹
 • نرخ روز گذشته : 3,520,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.28%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 10,000
جدول نرخ های امروز زمان
3,530,000 ریال 11:19:23

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال سکه امامی

تمام صفحه
راهنما
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

معاملات طلا پله آهنی

آبشده شنبه ای معامله 1 تا 528700 12:37:35   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 528700 12:37:35   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528600 12:37:33   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 528700 12:37:31   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528500 12:37:31   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528600 12:37:29   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528500 12:37:27   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528500 12:37:27   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 528600 12:37:25   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528500 12:37:24   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 528600 12:37:21   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 528400 12:36:23   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 528300 12:36:21   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528400 12:36:18   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528300 12:36:16   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 528300 12:36:11   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528400 12:34:41   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528400 12:34:37   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 528200 12:34:33   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528400 12:34:31   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 528400 12:34:27   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 528300 12:34:27   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528300 12:34:25   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528400 12:34:24   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 528400 12:34:22   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528300 12:34:19   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528400 12:34:11   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 528400 12:33:56   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528200 12:33:37   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 528400 12:33:35   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526700 12:33:33   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526700 12:33:32   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 528200 12:33:28   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 528400 12:33:27   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 528500 12:33:25   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 2 تا 526500 12:33:18   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 528400 12:33:06   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528200 12:33:04   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 528400 12:33:02   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 5 تا 526800 12:32:12   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526800 12:32:02   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526800 12:32:01   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526800 12:31:59   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528400 12:31:55   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528600 12:31:53   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528600 12:31:51   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 528600 12:31:50   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528400 12:31:47   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528600 12:31:46   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 528600 12:31:45   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526900 12:31:18   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526900 12:31:18   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528800 12:30:28   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528700 12:30:24   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528800 12:30:21   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527000 12:30:19   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527000 12:30:18   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528800 12:30:16   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 528800 12:30:16   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 5 تا 527000 12:30:12   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 5 تا 527000 12:30:11   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528700 12:30:09   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 528800 12:30:08   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528700 12:30:03   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528800 12:30:03   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 528700 12:29:16   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528600 12:29:06   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528800 12:29:04   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528600 12:29:00   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528600 12:29:00   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528800 12:28:57   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 528700 12:28:55   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 5 تا 527000 12:28:50   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 5 تا 527000 12:28:50   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528600 12:28:48   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528600 12:28:45   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528700 12:28:29   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528500 12:28:26   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528500 12:28:24   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528700 12:28:24   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 5 تا 526900 12:28:14   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 528700 12:28:11   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528700 12:28:06   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528500 12:28:05   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 528700 12:28:03   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528700 12:28:01   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 528700 12:28:01   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526700 12:27:23   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526700 12:26:50   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528700 12:26:42   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528600 12:26:35   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528600 12:26:30   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527000 12:26:24   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527000 12:26:20   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528800 12:26:16   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528800 12:26:16   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 528700 12:26:13   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 528700 12:26:13   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528600 12:26:11   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528800 12:26:09   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 528800 12:26:05   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 1 تا 526900 12:25:11   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527000 12:25:09   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 2 تا 526800 12:25:07   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 5 تا 526900 12:25:05   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 5 تا 526900 12:25:04   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 5 تا 526800 12:25:02   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 5 تا 526800 12:24:55   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 5 تا 526800 12:24:52   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 5 تا 526900 12:24:49   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 5 تا 526900 12:24:46   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 5 تا 527000 12:24:43   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528600 12:24:34   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528800 12:24:34   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528800 12:24:31   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 12:24:31   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 5 تا 527200 12:24:25   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 5 تا 527200 12:24:25   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527200 12:24:23   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 528800 12:24:22   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 12:24:21   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 528800 12:24:19   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 528900 12:23:58   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 12:23:36   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 12:23:34   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 528900 12:23:31   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 529000 12:23:29   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 12:23:27   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 528900 12:23:27   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 528800 12:23:25   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 12:23:24   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 529000 12:23:22   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 528900 12:23:21   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 529000 12:23:19   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528900 12:22:34   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528800 12:22:34   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 12:22:31   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528800 12:22:29   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 12:22:29   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 12:22:26   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 528900 12:22:25   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 528900 12:22:24   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 12:22:23   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 12:22:21   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 12:22:20   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527300 12:21:34   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 5 تا 527300 12:21:26   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 528900 12:21:17   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 12:21:15   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 12:21:13   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 12:21:11   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 12:21:07   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 529100 12:21:03   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 529000 12:20:58   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 529000 12:20:58   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 12:20:56   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 12:20:11   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 12:20:08   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 12:20:06   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 529100 12:20:04   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 12:20:04   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 12:20:02   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 12:20:01   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 12:20:00   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527400 12:19:58   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529200 12:19:57   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 12:19:55   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529200 12:19:50   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 12:19:48   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 12:19:47   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 12:19:46   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 529000 12:19:46   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527400 12:19:45   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527200 12:19:43   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527400 12:19:43   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527400 12:19:41   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529200 12:19:39   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527400 12:19:39   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 529100 12:18:25   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529300 12:18:23   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 529200 12:18:23   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 529200 12:18:21   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 529100 12:18:19   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529300 12:18:18   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529300 12:18:16   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 529200 12:18:16   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 529300 12:18:14   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529300 12:18:13   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529300 12:18:12   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529300 12:17:28   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529100 12:17:28   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529300 12:17:25   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529300 12:17:23   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 1 تا 527500 12:17:20   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 1 تا 527500 12:17:18   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529100 12:17:08   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527500 12:17:04   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 529100 12:17:04   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529300 12:17:02   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527500 12:16:54   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 529000 12:15:57   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 529000 12:15:55   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529200 12:15:41   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 529200 12:15:39   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 529200 12:15:39   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529200 12:15:37   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 1 تا 527200 12:15:35   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 529000 12:15:33   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 12:15:32   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 1 تا 527200 12:15:30   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 5 تا 527100 12:15:28   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 529000 12:15:28   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528900 12:15:26   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 529000 12:15:23   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 529000 12:15:17   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 12:14:51   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 12:14:51   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528900 12:14:49   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 12:14:44   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 12:14:44   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528800 12:14:42   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528800 12:14:41   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 12:14:38   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528800 12:14:37   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 528800 12:14:36   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528700 12:14:35   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 12:14:33   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528700 12:14:32   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 528800 12:14:31   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528600 12:13:24   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526900 12:13:07   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 2 تا 526900 12:12:58   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 2 تا 526900 12:12:55   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526900 12:12:55   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 528500 12:11:21   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528400 12:11:19   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528500 12:11:05   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528300 12:11:00   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 528400 12:10:57   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 528500 12:10:49   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 2 تا 526700 12:10:43   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526700 12:10:41   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526700 12:10:39   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 2 تا 527000 12:10:36   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528500 12:10:35   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527000 12:10:34   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528500 12:10:30   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528400 12:10:27   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528500 12:10:26   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 5 تا 526600 12:10:22   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528400 12:10:19   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 528450 12:10:16   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528400 12:10:16   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526600 12:10:13   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528600 12:09:58   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 528400 12:09:56   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528400 12:09:54   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 528400 12:09:30   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528500 12:09:28   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528500 12:09:26   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526700 12:09:24   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 2 تا 526700 12:09:23   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526700 12:09:20   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528500 12:09:20   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528500 12:09:17   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528500 12:09:15   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528400 12:09:13   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 2 تا 526600 12:09:10   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528300 12:08:31   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528500 12:08:30   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 528400 12:08:28   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 528400 12:08:26   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528500 12:08:24   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 528300 12:08:23   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528300 12:08:19   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 528400 12:08:18   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528500 12:08:16   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 528400 12:08:12   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528300 12:08:11   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 528300 12:07:28   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526500 12:07:27   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528200 12:07:25   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526500 12:07:23   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 1 تا 526500 12:07:21   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 2 تا 526400 12:07:19   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526400 12:07:16   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526400 12:07:14   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528100 12:06:59   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528300 12:06:57   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528300 12:06:56   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528200 12:06:06   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528100 12:06:04   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526400 12:06:01   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 5 تا 526500 12:05:58   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526300 12:05:55   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528100 12:05:54   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526500 12:05:52   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 5 تا 526500 12:05:50   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528100 12:05:49   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 1 تا 526400 12:05:47   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528100 12:05:46   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526500 12:05:44   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526300 12:05:43   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526300 12:05:41   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528100 12:05:39   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528100 12:05:39   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528300 12:05:36   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528100 12:05:34   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526400 12:05:12   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526500 12:04:48   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 1 تا 526400 12:04:46   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528100 12:04:44   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528300 12:04:41   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526400 12:04:39   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528100 12:04:38   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526400 12:04:32   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 5 تا 526450 12:04:28   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 5 تا 526400 12:04:23   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528100 12:04:16   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528100 12:04:11   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 2 تا 526300 12:03:28   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526300 12:03:25   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528100 12:02:43   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527900 12:02:42   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 528000 12:02:40   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 528000 12:02:36   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527900 12:02:03   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528000 12:02:03   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526300 12:01:00   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526500 12:00:56   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526300 12:00:55   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526300 12:00:53   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526300 12:00:52   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526500 12:00:26   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528100 12:00:22   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526500 12:00:18   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528100 12:00:17   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528100 12:00:15   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 1 تا 526400 12:00:13   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 1 تا 526400 12:00:12   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 2 تا 526500 12:00:10   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 5 تا 526500 12:00:07   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526400 12:00:04   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526500 12:00:04   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528000 11:59:18   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528200 11:59:16   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528200 11:59:14   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528000 11:59:12   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528000 11:59:10   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528200 11:59:10   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526700 11:59:08   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 5 تا 526700 11:59:02   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526700 11:58:59   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526500 11:58:55   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526500 11:58:54   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528200 11:58:26   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528400 11:58:24   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528400 11:58:22   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528200 11:58:20   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 528200 11:58:18   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528200 11:58:17   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528200 11:58:16   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 528200 11:58:14   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 1 تا 526500 11:58:11   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 5 تا 526500 11:58:10   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526700 11:57:33   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528100 11:57:19   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528100 11:57:17   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 528100 11:57:15   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528100 11:57:13   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528200 11:57:12   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528000 11:57:10   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 528100 11:57:09   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 528100 11:56:58   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 528100 11:56:51   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528200 11:55:39   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528000 11:55:33   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 528000 11:55:32   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528000 11:55:32   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528200 11:55:30   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 528100 11:55:27   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528200 11:55:21   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528000 11:55:21   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 528200 11:55:19   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528200 11:55:13   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528000 11:55:11   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 528200 11:55:08   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528000 11:54:47   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528200 11:54:46   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 528000 11:54:44   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 528000 11:54:21   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528000 11:54:14   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 5 تا 526500 11:54:10   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 5 تا 526500 11:54:08   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 528200 11:54:05   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528000 11:54:03   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 528100 11:54:02   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528000 11:54:00   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 528000 11:53:23   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 527900 11:53:22   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 527900 11:53:21   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526200 11:53:18   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 5 تا 526200 11:53:16   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 1 تا 526300 11:53:13   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526200 11:53:12   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526200 11:53:10   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 527800 11:53:06   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 527900 11:53:02   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528000 11:53:01   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526000 11:52:45   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526200 11:52:45   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526200 11:52:43   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 1 تا 526100 11:52:41   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526000 11:52:39   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526000 11:52:38   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526100 11:52:37   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 527800 11:52:36   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526100 11:52:31   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 5 تا 526300 11:52:28   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526200 11:52:27   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528200 11:51:21   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528200 11:51:15   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528200 11:51:15   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528200 11:51:14   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526600 11:51:07   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 2 تا 526600 11:51:06   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526700 11:51:04   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526600 11:51:03   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526700 11:51:01   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 2 تا 526700 11:51:01   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526800 11:51:00   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 528300 11:50:46   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528000 11:50:44   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528300 11:50:43   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528300 11:50:41   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528300 11:50:37   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528400 11:50:32   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526900 11:50:29   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528200 11:50:28   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 528400 11:50:26   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528200 11:50:25   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526900 11:50:22   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 528300 11:49:24   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528400 11:49:22   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 2 تا 526700 11:49:16   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 5 تا 526800 11:49:12   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 5 تا 526800 11:49:11   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526800 11:49:07   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528200 11:49:03   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 528400 11:48:58   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 528400 11:48:49   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 527400 11:48:48   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 2 تا 526900 11:48:36   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 5 تا 526900 11:48:36   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526900 11:48:33   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526800 11:48:28   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527000 11:48:24   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 2 تا 526800 11:48:22   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527000 11:48:18   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 2 تا 526900 11:48:17   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 2 تا 527000 11:48:09   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528400 11:47:59   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526900 11:47:55   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528200 11:47:41   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527000 11:47:41   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 5 تا 526900 11:47:39   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528500 11:47:38   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 528400 11:47:35   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528300 11:47:32   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 528300 11:47:31   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 528500 11:47:29   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528300 11:47:27   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528500 11:47:26   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528500 11:47:25   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 5 تا 526700 11:46:39   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 528400 11:46:37   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526700 11:46:37   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528300 11:46:35   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 2 تا 526700 11:46:33   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528200 11:46:33   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528400 11:46:31   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528200 11:46:30   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528200 11:46:29   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 528200 11:46:27   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526700 11:46:26   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528209 11:45:41   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528100 11:45:40   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 528200 11:45:38   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 528100 11:45:38   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528100 11:45:36   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528000 11:45:35   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 528100 11:45:33   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528100 11:45:31   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528100 11:45:28   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528100 11:45:27   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 528100 11:45:25   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 2 تا 526400 11:44:23   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526400 11:44:22   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526400 11:44:20   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528100 11:44:19   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527900 11:44:18   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 527900 11:44:16   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 528000 11:44:15   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527900 11:44:14   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527900 11:44:13   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527800 11:44:12   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527800 11:44:10   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526300 11:43:37   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527800 11:43:34   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528000 11:43:31   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527800 11:43:29   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528000 11:43:29   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 527800 11:43:27   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 527800 11:43:14   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527800 11:43:14   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527800 11:43:11   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 527800 11:43:10   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527900 11:43:10   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527900 11:42:32   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527700 11:42:28   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527900 11:42:25   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527700 11:42:23   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 527800 11:42:17   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 527700 11:42:13   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527900 11:42:07   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527700 11:42:04   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 527800 11:42:02   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527900 11:42:01   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527700 11:41:59   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 527700 11:41:41   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527700 11:41:40   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 527800 11:41:39   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 527700 11:41:37   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 527700 11:41:37   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527700 11:41:35   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526300 11:41:33   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526300 11:41:33   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527800 11:41:26   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526200 11:41:06   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526400 11:41:04   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 527700 11:40:18   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 1 تا 526400 11:40:15   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 1 تا 526400 11:40:15   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527700 11:40:12   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528000 11:40:12   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 527700 11:40:08   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 527700 11:40:08   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527700 11:40:07   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 2 تا 526100 11:40:04   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 527600 11:40:02   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 527600 11:40:01   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526100 11:39:42   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 527600 11:39:41   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527600 11:39:39   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527800 11:39:39   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527600 11:39:37   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 527500 11:39:35   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 1 تا 526100 11:39:33   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526000 11:39:13   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 4 تا 526000 11:39:11   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 2 تا 526100 11:39:02   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 2 تا 525900 11:38:33   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526100 11:38:30   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526100 11:38:29   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 525900 11:38:27   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526100 11:38:26   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 2 تا 526100 11:38:22   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 5 تا 526000 11:38:10   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527500 11:38:07   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 527400 11:38:06   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 527500 11:38:04   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527400 11:38:02   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 2 تا 525900 11:37:41   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 2 تا 526100 11:37:40   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526100 11:37:38   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527400 11:37:37   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 527400 11:37:35   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527600 11:37:35   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 527400 11:37:34   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527400 11:37:27   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527300 11:37:25   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527400 11:37:24   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 527300 11:37:06   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526000 11:36:41   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 2 تا 525900 11:36:39   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527400 11:36:35   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527200 11:36:33   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527400 11:36:31   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526000 11:36:11   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527500 11:36:11   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527300 11:36:09   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 527400 11:36:08   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527500 11:36:06   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 527400 11:36:03   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527300 11:35:41   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527500 11:35:40   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527500 11:35:35   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526100 11:35:35   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 527400 11:35:33   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527500 11:35:32   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 527500 11:35:30   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527600 11:35:17   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527400 11:35:17   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527400 11:35:15   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 527400 11:35:12   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 2 تا 525900 11:34:35   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 525900 11:34:31   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 2 تا 526000 11:34:27   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 2 تا 525900 11:34:26   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 525900 11:34:24   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526100 11:34:23   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 525900 11:34:17   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 2 تا 526100 11:34:13   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526100 11:34:09   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526100 11:34:08   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526200 11:34:05   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526000 11:33:38   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526000 11:33:38   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527500 11:33:15   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527200 11:33:14   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 527500 11:33:10   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527500 11:33:05   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 527400 11:33:03   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527500 11:33:02   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527400 11:32:59   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527500 11:32:56   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 527400 11:32:56   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527600 11:32:37   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527600 11:32:33   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527400 11:32:31   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 527400 11:32:30   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 527400 11:32:28   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527400 11:32:27   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 527300 11:32:25   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 527400 11:32:23   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527300 11:32:04   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 527500 11:32:02   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527500 11:32:01   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527300 11:31:41   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 527400 11:31:38   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 527400 11:31:34   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 527300 11:31:33   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527300 11:31:29   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527300 11:31:25   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526300 11:31:24   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 527400 11:31:22   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527300 11:31:20   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 527300 11:31:03   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 527400 11:31:01   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 527400 11:30:37   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 527500 11:30:37   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 527400 11:30:35   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 527500 11:30:33   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527500 11:30:32   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527500 11:30:30   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 527500 11:30:29   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527400 11:30:28   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 527500 11:30:26   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 527400 11:30:24   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527600 11:30:21   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527100 11:29:38   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 527100 11:29:37   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 525700 11:29:32   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 2 تا 525700 11:29:30   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 525700 11:29:26   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527100 11:29:25   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 525600 11:29:23   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 525600 11:29:23   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 527200 11:29:20   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 527200 11:29:18   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527200 11:29:16   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 526800 11:28:30   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 525600 11:28:21   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 525600 11:28:15   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 525700 11:28:13   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 526800 11:28:05   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 526800 11:28:04   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527000 11:28:03   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 526800 11:27:56   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 526800 11:27:52   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 526800 11:27:50   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 525500 11:27:47   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 526800 11:27:39   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 526800 11:27:38   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 526900 11:27:36   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 525700 11:27:35   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 525700 11:27:32   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 525500 11:27:29   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527000 11:27:25   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527000 11:27:23   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 525700 11:27:22   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527000 11:27:21   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 525800 11:27:02   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526200 11:26:18   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527000 11:26:17   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527300 11:26:15   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527300 11:26:12   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527300 11:26:07   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 527400 11:26:06   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527400 11:26:04   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526200 11:26:01   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526200 11:26:00   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526200 11:25:58   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526300 11:25:57   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 527500 11:25:39   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 2 تا 526300 11:25:30   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526300 11:25:29   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526300 11:25:27   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527500 11:25:27   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527500 11:25:25   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526400 11:25:24   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527500 11:25:23   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526400 11:25:21   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527800 11:25:01   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527800 11:24:59   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527700 11:24:33   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527700 11:24:32   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526100 11:24:28   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 527700 11:24:21   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 527700 11:24:19   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 527600 11:24:18   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 527500 11:24:11   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527500 11:24:07   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527700 11:24:04   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 527600 11:24:02   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527500 11:24:01   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527800 11:23:34   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527800 11:23:29   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526300 11:23:28   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 527700 11:23:27   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 527700 11:23:23   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 527700 11:23:18   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 2 تا 526300 11:23:11   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526300 11:23:09   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527800 11:23:06   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 527700 11:23:04   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527800 11:23:02   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 527800 11:22:14   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527700 11:22:12   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527900 11:22:07   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527900 11:22:04   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527500 11:22:04   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527900 11:22:01   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 527900 11:22:00   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 527900 11:21:58   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528000 11:21:57   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528000 11:21:56   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 528000 11:21:55   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526700 11:21:30   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526700 11:21:28   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528100 11:21:26   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528100 11:21:26   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528100 11:21:17   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 528100 11:21:14   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 528100 11:21:13   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528100 11:21:11   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528200 11:21:10   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 528200 11:21:09   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 528000 11:21:08   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528100 11:20:34   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528000 11:20:34   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528000 11:20:32   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 528100 11:20:30   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528000 11:20:25   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528000 11:20:25   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528000 11:20:17   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528000 11:20:16   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526600 11:20:15   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 2 تا 526600 11:20:13   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526600 11:20:13   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528300 11:19:18   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526800 11:19:14   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526800 11:19:02   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528300 11:18:50   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526800 11:18:48   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526800 11:18:46   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 528300 11:18:40   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528300 11:18:37   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 528300 11:18:36   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526800 11:18:34   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526800 11:18:34   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526800 11:18:31   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528300 11:18:29   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 2 تا 526700 11:18:27   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 2 تا 526500 11:18:25   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526800 11:18:22   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 1 تا 526700 11:18:21   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 1 تا 526700 11:18:19   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526800 11:18:17   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 2 تا 526700 11:18:01   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526900 11:18:00   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526900 11:17:59   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526900 11:17:29   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 2 تا 526900 11:17:27   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527000 11:17:24   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528200 11:17:10   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 528400 11:17:06   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528400 11:17:06   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528200 11:17:04   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528400 11:17:02   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 528400 11:17:00   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 2 تا 526900 11:16:50   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528400 11:16:48   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526900 11:16:34   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 2 تا 526900 11:16:34   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528400 11:16:31   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 528400 11:16:25   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528500 11:16:13   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528500 11:16:10   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 2 تا 527000 11:16:02   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 2 تا 527000 11:16:01   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 2 تا 527000 11:15:58   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527000 11:15:58   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 2 تا 526900 11:15:55   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 5 تا 526800 11:15:17   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526800 11:15:15   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527000 11:15:13   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527000 11:15:11   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526800 11:15:10   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 1 تا 526900 11:15:09   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526800 11:15:06   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526900 11:14:43   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526900 11:14:43   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 2 تا 526900 11:14:40   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526900 11:14:39   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527100 11:14:27   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527100 11:14:27   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527100 11:14:18   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527100 11:14:16   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 5 تا 527100 11:14:15   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527100 11:14:14   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 1 تا 527100 11:14:11   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527200 11:14:08   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 5 تا 527100 11:14:00   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527000 11:14:00   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527200 11:13:33   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 528500 11:13:13   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 5 تا 527000 11:13:07   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527000 11:13:07   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 5 تا 527000 11:13:05   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 528500 11:13:02   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 528500 11:12:55   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528400 11:12:52   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 528400 11:12:48   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528400 11:12:47   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528400 11:12:46   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 2 تا 527000 11:12:43   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526700 11:12:10   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 5 تا 527200 11:12:09   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527200 11:12:08   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528300 11:12:05   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528300 11:12:05   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528200 11:12:02   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 5 تا 526500 11:12:02   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528300 11:11:59   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528200 11:11:57   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528000 11:11:56   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 5 تا 526500 11:11:54   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527500 11:11:26   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528000 11:11:24   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527500 11:11:23   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528000 11:10:54   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526400 11:10:44   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526400 11:10:33   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 2 تا 526400 11:10:30   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 5 تا 526500 11:10:28   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526500 11:10:25   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 5 تا 526600 11:10:22   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526700 11:10:20   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526800 11:10:17   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527000 11:09:53   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 5 تا 526400 11:08:18   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526400 11:08:17   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 527700 11:08:11   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527700 11:08:08   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528100 11:06:41   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 527500 11:06:29   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 1238800 10:54:43   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 525900 00:32:55   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 526100 00:32:10   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 526000 00:32:07   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 526000 00:31:19   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 526100 00:31:05   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 526000 00:30:45   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 526000 00:29:40   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 525900 00:29:35   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 526000 00:29:28   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 525900 00:29:22   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 526000 00:29:17   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 525900 00:29:09   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 526000 00:29:06   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 525900 00:29:05   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 525900 00:28:56   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 525800 00:28:45   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 525700 00:28:25   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 525900 00:27:54   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 525800 00:27:49   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 525700 00:26:14   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 525600 00:26:07   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 525700 00:25:51   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 525600 00:24:54   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 525700 00:24:41   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 525600 00:24:11   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 525700 00:22:57   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 525600 00:22:05   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 525600 00:20:52   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 525600 00:20:05   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 525600 00:18:42   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 525700 00:18:39   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 525600 00:17:32   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 525500 00:17:26   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 525500 00:17:22   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 525600 00:16:40   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 525600 00:16:20   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 525500 00:15:34   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 525500 00:13:55   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 525500 00:11:48   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 525500 00:11:06   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 525500 00:08:16   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 525700 00:08:12   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 525500 00:07:17   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 525700 00:07:14   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 525500 00:06:42   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 525500 00:04:32   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 525600 00:04:17   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 525600 00:02:35   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 525500 00:02:04   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 525500 00:01:14   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 525500 23:59:53   1396/6/31
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 525500 23:58:51   1396/6/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 525500 23:58:26   1396/6/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 525600 23:58:22   1396/6/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 525500 23:57:58   1396/6/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 525500 23:57:52   1396/6/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 525500 23:57:45   1396/6/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 525500 23:57:23   1396/6/31
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 525500 23:57:11   1396/6/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 525500 23:57:00   1396/6/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 525500 23:56:48   1396/6/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 525600 23:55:59   1396/6/31
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 525500 23:54:02   1396/6/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 525500 23:54:00   1396/6/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 525600 23:53:45   1396/6/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 525500 23:52:58   1396/6/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 525500 23:52:55   1396/6/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 525500 23:52:43   1396/6/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 525600 23:52:39   1396/6/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 525500 23:52:33   1396/6/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 525700 23:52:11   1396/6/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 525500 23:52:06   1396/6/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 525500 23:52:00   1396/6/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 525600 23:51:34   1396/6/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 525600 23:51:10   1396/6/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 525600 23:51:04   1396/6/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 525700 23:50:52   1396/6/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 525500 23:49:37   1396/6/31
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 525500 23:49:08   1396/6/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 525600 23:49:03   1396/6/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 525500 23:48:26   1396/6/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 525500 23:48:09   1396/6/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 525500 23:46:41   1396/6/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 525500 23:44:53   1396/6/31
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 525500 23:44:15   1396/6/31
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 525500 23:41:42   1396/6/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 525500 23:41:31   1396/6/31
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 525500 23:39:46   1396/6/31
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 525500 23:39:14   1396/6/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 525400 23:38:48   1396/6/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 525500 23:38:23   1396/6/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 525400 23:37:54   1396/6/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 525400 23:36:57   1396/6/31
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 525400 23:36:45   1396/6/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 525400 23:36:23   1396/6/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 525500 23:36:10   1396/6/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 525300 23:35:56   1396/6/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 525300 23:35:46   1396/6/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 525200 23:35:40   1396/6/31
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 525200 23:33:32   1396/6/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 525300 23:30:28   1396/6/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 525300 23:30:06   1396/6/31
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 525300 23:29:42   1396/6/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 525300 23:29:27   1396/6/31
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 525300 23:29:15   1396/6/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 525200 23:28:54   1396/6/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 525200 23:27:17   1396/6/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 525300 23:26:57   1396/6/31
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 525200 23:26:33   1396/6/31
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 525100 23:26:19   1396/6/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 525100 23:26:05   1396/6/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 525100 23:23:34   1396/6/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 525100 23:21:33   1396/6/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 525300 23:19:01   1396/6/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 525100 23:15:57   1396/6/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 525300 23:14:42   1396/6/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 525100 23:14:14   1396/6/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 525100 23:14:11   1396/6/31
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 525000 23:13:51   1396/6/31
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 525300 23:12:18   1396/6/31
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 525300 23:09:26   1396/6/31
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 525300 23:07:01   1396/6/31
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 1 528400 12:36:36   1396/7/1
آخرین لفظ فروش 5 528500 12:36:37   1396/7/1
آخرین معامله 1 528400 12:36:26   1396/7/1

معاملات سکه سبزه میدان

سکه فردایی خرید 100 تا 1240200 12:36:46   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240100 12:36:21   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239500 12:36:17   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240000 12:35:34   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240000 12:35:23   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1240000 12:34:54   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1240200 12:34:21   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239600 12:34:12   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239500 12:33:57   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1240000 12:33:23   1396/7/1
سکه فردایی معامله 500 تا 1240000 12:33:16   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1240100 12:32:59   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1240100 12:32:56   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240000 12:32:54   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240200 12:32:52   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239600 12:32:49   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239600 12:32:49   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239700 12:32:37   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239700 12:32:37   1396/7/1
سکه فردایی فروش 1 تا 1240300 12:32:34   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240300 12:32:32   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240500 12:31:58   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240200 12:31:53   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239800 12:31:12   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239800 12:31:10   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1240000 12:30:57   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1240000 12:30:57   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1240200 12:30:55   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1240200 12:30:52   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1240400 12:30:06   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1240500 12:28:50   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1241000 12:28:04   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1241000 12:27:53   1396/7/1
سکه نقدی فروش 100 تا 1240000 12:27:38   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1240000 12:27:09   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1240000 12:27:05   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1240400 12:27:03   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240600 12:27:02   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240600 12:27:00   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1240000 12:26:58   1396/7/1
سکه نقدی خرید 100 تا 1239700 12:26:51   1396/7/1
سکه نقدی خرید 100 تا 1239700 12:26:45   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1240000 12:26:20   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240500 12:26:17   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1240000 12:25:48   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1240000 12:25:46   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1241000 12:25:37   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240500 12:25:32   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1241000 12:25:32   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240500 12:25:31   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240200 12:24:54   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239700 12:24:46   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239700 12:24:39   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1240000 12:24:31   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1240000 12:24:19   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240700 12:24:18   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239700 12:24:17   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1240700 12:24:03   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240300 12:23:56   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240300 12:23:54   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239500 12:23:25   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239800 12:23:19   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239800 12:23:10   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239500 12:23:07   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239500 12:23:06   1396/7/1
سکه فردایی معامله 200 تا 1240500 12:22:48   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1240000 12:22:48   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1240000 12:22:42   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1240500 12:22:38   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240500 12:22:25   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240500 12:22:18   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240400 12:22:17   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240500 12:22:12   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240500 12:22:06   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240300 12:22:06   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240300 12:22:04   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1240200 12:21:50   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1240200 12:21:40   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240200 12:21:37   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239500 12:21:15   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239500 12:21:11   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240400 12:20:50   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240400 12:20:49   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239500 12:20:42   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239500 12:20:33   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240200 12:20:18   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1240000 12:18:45   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1240000 12:18:25   1396/7/1
سکه نقدی فروش 100 تا 1240000 12:17:51   1396/7/1
سکه نقدی فروش 100 تا 1240000 12:17:48   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1240000 12:17:43   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1240000 12:17:39   1396/7/1
سکه امروزی معامله 100 تا 1240000 12:17:37   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1240000 12:17:36   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1240200 12:17:01   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1240200 12:16:57   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1240000 12:15:53   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1240000 12:15:49   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240500 12:15:49   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240500 12:15:47   1396/7/1
سکه امروزی معامله 100 تا 1239800 12:15:28   1396/7/1
سکه امروزی معامله 100 تا 1239800 12:15:26   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240500 12:15:19   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240500 12:15:15   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240300 12:15:12   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240000 12:14:52   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240000 12:14:47   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240000 12:14:20   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240000 12:14:18   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239800 12:14:15   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239800 12:14:11   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1240000 12:12:01   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1240000 12:11:54   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1240000 12:11:44   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240000 12:10:40   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240000 12:09:58   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239700 12:09:39   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239700 12:09:36   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239900 12:09:07   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239900 12:09:01   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239000 12:08:52   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239000 12:08:51   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239700 12:08:27   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239900 12:08:00   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239700 12:07:19   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239900 12:07:16   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239700 12:07:14   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239900 12:07:11   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239000 12:07:07   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239000 12:07:06   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240000 12:06:52   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240000 12:06:52   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239000 12:06:46   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239000 12:06:43   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239700 12:06:43   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239500 12:05:33   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239500 12:05:33   1396/7/1
سکه نقدی خرید 100 تا 1238000 12:05:29   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1239500 12:05:11   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239500 12:05:10   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239500 12:04:46   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239500 12:04:42   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239400 12:04:38   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239300 12:04:25   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239300 12:04:25   1396/7/1
سکه امروزی معامله 100 تا 1238800 12:03:55   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239500 12:03:32   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1238600 12:03:23   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239300 12:03:18   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239500 12:03:08   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239200 12:03:06   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239200 12:03:05   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239500 12:02:39   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239500 12:02:33   1396/7/1
سکه امروزی معامله 100 تا 1238700 12:02:17   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239200 12:01:52   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239200 12:01:48   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239100 12:01:46   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238800 12:01:12   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238800 12:01:03   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239000 12:00:38   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239000 12:00:37   1396/7/1
سکه امروزی معامله 100 تا 1239000 11:59:26   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239000 11:56:09   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239000 11:56:01   1396/7/1
سکه امروزی معامله 100 تا 1239000 11:55:59   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239000 11:55:37   1396/7/1
سکه امروزی معامله 100 تا 1239100 11:55:30   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239500 11:55:27   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239500 11:55:20   1396/7/1
سکه امروزی معامله 100 تا 1239500 11:55:15   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239000 11:55:07   1396/7/1
سکه فردایی معامله 200 تا 1239500 11:55:07   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239000 11:55:03   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239000 11:54:58   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239000 11:54:51   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1238800 11:54:50   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239000 11:54:09   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239000 11:54:07   1396/7/1
سکه امروزی معامله 100 تا 1238500 11:53:58   1396/7/1
سکه امروزی معامله 100 تا 1238500 11:53:55   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238400 11:53:43   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238400 11:53:39   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239200 11:53:36   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239200 11:53:36   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238800 11:53:26   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238700 11:53:24   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238700 11:53:21   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1238100 11:53:19   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1238000 11:53:06   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238500 11:53:00   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238500 11:52:55   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238500 11:52:39   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238500 11:52:38   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239000 11:52:35   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239000 11:52:34   1396/7/1
سکه امروزی معامله 100 تا 1238800 11:52:23   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239200 11:50:34   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239200 11:50:30   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239300 11:50:28   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238900 11:50:22   1396/7/1
سکه فردایی فروش 200 تا 1239300 11:50:19   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239500 11:50:18   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239500 11:50:10   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239000 11:50:07   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1238800 11:50:05   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239000 11:49:57   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239100 11:49:48   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239100 11:49:42   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240000 11:49:41   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239500 11:49:39   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239500 11:49:22   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240000 11:48:37   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239500 11:48:34   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240000 11:48:32   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239500 11:48:27   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239400 11:48:23   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239000 11:48:23   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1238700 11:48:19   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239400 11:48:14   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239500 11:48:10   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1238700 11:48:08   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239300 11:48:06   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239200 11:47:41   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1238600 11:47:33   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239500 11:47:30   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239000 11:47:27   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239000 11:47:24   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1238600 11:47:16   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1238500 11:47:09   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1239100 11:47:01   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239100 11:46:55   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239000 11:46:48   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239300 11:46:48   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1238500 11:46:43   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1238500 11:46:41   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239000 11:46:36   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238800 11:46:19   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238800 11:46:15   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238500 11:46:08   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238500 11:46:05   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238500 11:45:45   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238500 11:45:43   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239000 11:45:40   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239000 11:45:36   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238500 11:45:09   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238500 11:45:05   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239000 11:44:05   1396/7/1
سکه فردایی فروش 200 تا 1239000 11:44:03   1396/7/1
سکه فردایی فروش 200 تا 1239000 11:43:32   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239000 11:43:32   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239200 11:43:06   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239500 11:42:45   1396/7/1
سکه فردایی فروش 200 تا 1239500 11:42:41   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1238500 11:42:33   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1238500 11:42:31   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240000 11:41:07   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240000 11:41:00   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239000 11:40:13   1396/7/1
سکه فردایی خرید 500 تا 1239000 11:40:11   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238800 11:39:21   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238700 11:39:08   1396/7/1
سکه فردایی خرید 500 تا 1238700 11:39:06   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238700 11:38:57   1396/7/1
سکه فردایی خرید 500 تا 1238700 11:38:48   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1238400 11:38:40   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238400 11:38:32   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1238000 11:38:28   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1238200 11:38:27   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1238000 11:38:23   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238000 11:37:53   1396/7/1
سکه فردایی خرید 500 تا 1238000 11:37:50   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1237500 11:36:36   1396/7/1
سکه امروزی خرید 500 تا 1237500 11:36:28   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1237500 11:36:23   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1237000 11:35:56   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1237400 11:35:56   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1237400 11:35:56   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1237500 11:35:42   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1237000 11:35:42   1396/7/1
سکه فردایی خرید 200 تا 1237500 11:35:35   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1237300 11:35:26   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1237300 11:35:20   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1237200 11:35:16   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1236500 11:35:10   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1236800 11:35:07   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1236500 11:34:21   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1236500 11:34:08   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1236500 11:34:01   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1236800 11:32:04   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1236800 11:31:56   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1236800 11:31:52   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1237200 11:31:43   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1237200 11:31:38   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1237700 11:31:37   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1237000 11:31:28   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1237000 11:31:27   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1237000 11:31:24   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1237700 11:30:12   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1237700 11:30:03   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1237700 11:29:59   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1237500 11:29:33   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1237500 11:29:29   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1237200 11:29:27   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1237200 11:29:25   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1237000 11:29:20   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1237000 11:29:18   1396/7/1
سکه امروزی معامله 100 تا 1237500 11:28:19   1396/7/1
سکه امروزی معامله 100 تا 1237500 11:28:09   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1237700 11:28:03   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1237700 11:27:56   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1237700 11:27:52   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1238000 11:27:46   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1238000 11:27:44   1396/7/1
سکه فردایی فروش 500 تا 1238000 11:27:40   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1238000 11:27:39   1396/7/1
سکه فردایی معامله 300 تا 1238000 11:27:37   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238000 11:26:55   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1238500 11:26:51   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1238500 11:26:45   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238000 11:26:42   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238200 11:26:33   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239000 11:26:28   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238200 11:26:26   1396/7/1
سکه امروزی معامله 100 تا 1238500 11:26:09   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239000 11:25:55   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238700 11:25:50   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238700 11:25:45   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239200 11:25:35   1396/7/1
سکه فردایی فروش 300 تا 1239200 11:25:25   1396/7/1
سکه فردایی فروش 300 تا 1239200 11:24:59   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239200 11:24:56   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239300 11:24:34   1396/7/1
سکه فردایی فروش 300 تا 1239300 11:24:31   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239500 11:24:26   1396/7/1
سکه فردایی فروش 300 تا 1239500 11:24:20   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1238500 11:21:45   1396/7/1
سکه امروزی معامله 100 تا 1238700 11:19:33   1396/7/1
سکه امروزی معامله 100 تا 1238700 11:19:27   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239300 11:18:36   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239300 11:18:27   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239000 11:16:16   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239000 11:16:13   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239100 11:16:11   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239000 11:11:24   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239000 11:10:09   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239500 11:06:51   1396/7/1
سکه فردایی فروش 200 تا 1239700 11:04:37   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239000 11:04:14   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239500 11:03:36   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240000 11:03:24   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1240000 11:01:34   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239000 10:59:24   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239500 10:56:24   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1237000 10:27:04   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1237000 10:26:23   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1237300 00:04:08   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1237500 00:00:44   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1236500 23:47:15   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236500 23:40:16   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237000 23:31:31   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237200 23:30:36   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237300 23:29:16   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237500 23:19:48   1396/6/31
سکه فردایی خرید 500 تا 1236500 23:04:50   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236500 23:01:50   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1237000 22:58:34   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236500 22:22:31   1396/6/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1237000 22:13:15   1396/6/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1237000 22:09:02   1396/6/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1237000 22:02:12   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237300 21:59:18   1396/6/31
سکه فردایی خرید 500 تا 1237000 21:48:58   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237800 21:48:49   1396/6/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1238000 21:47:19   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1238000 21:47:04   1396/6/31
سکه فردایی خرید 300 تا 1236500 21:44:12   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236000 21:43:02   1396/6/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1237500 21:36:48   1396/6/31
سکه فردایی خرید 300 تا 1236700 21:36:21   1396/6/31
سکه فردایی خرید 30 تا 1236700 21:36:15   1396/6/31
سکه فردایی خرید 500 تا 1236500 21:34:59   1396/6/31
سکه فردایی خرید 300 تا 1236500 21:34:54   1396/6/31
سکه فردایی خرید 500 تا 1236000 21:34:04   1396/6/31
سکه فردایی خرید 500 تا 1236000 21:30:45   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1236000 21:30:40   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235700 21:28:11   1396/6/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1236000 21:27:03   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1236000 21:26:52   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235500 21:23:21   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235500 21:23:01   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 21:22:25   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236000 21:22:18   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1236000 21:21:08   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235500 21:21:04   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1236000 21:19:47   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235500 21:19:40   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1236000 21:18:33   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235500 21:18:29   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235500 21:07:51   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236000 21:07:35   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235700 20:50:14   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235500 20:48:15   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235500 20:46:14   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1236000 20:44:52   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235200 20:43:58   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235500 20:42:37   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235200 20:42:05   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235000 20:41:19   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 20:31:56   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 20:31:56   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 20:29:42   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 20:29:41   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1235500 20:29:40   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 20:28:36   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235000 20:22:47   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235000 20:21:04   1396/6/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1235500 20:17:24   1396/6/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1235500 20:16:56   1396/6/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1235500 20:16:50   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235500 20:15:57   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235000 20:15:27   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235000 20:14:34   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 20:14:27   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1235500 20:14:23   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1236000 20:14:17   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1235800 20:14:13   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 20:09:18   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1235800 20:07:09   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 20:01:01   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235000 19:51:52   1396/6/31
سکه فردایی معامله 200 تا 1235500 19:49:26   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235500 19:49:16   1396/6/31
سکه فردایی معامله 300 تا 1235500 19:48:59   1396/6/31
سکه فردایی خرید 300 تا 1235500 19:44:12   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1236000 19:44:03   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1236000 19:41:05   1396/6/31
سکه فردایی خرید 300 تا 1235500 19:25:29   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1236000 19:22:33   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236000 19:21:51   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236000 19:15:08   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1235800 19:13:35   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 19:12:30   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1236000 19:08:19   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 19:07:49   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235300 19:07:22   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235200 19:06:31   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1236000 19:05:53   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235200 19:05:41   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 19:05:28   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 19:04:17   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 19:03:39   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 19:02:24   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1235500 19:02:15   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 19:00:26   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235000 18:59:09   1396/6/31
سکه فردایی خرید 300 تا 1235000 18:58:43   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1235500 18:58:39   1396/6/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1235500 18:58:14   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235000 18:57:53   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1235500 18:57:47   1396/6/31
سکه فردایی خرید 300 تا 1235000 18:57:44   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 18:57:24   1396/6/31
سکه فردایی خرید 300 تا 1235000 18:56:59   1396/6/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1235500 18:56:45   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 18:56:41   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235000 18:56:18   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 18:56:14   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235000 18:56:02   1396/6/31
سکه فردایی خرید 300 تا 1235000 18:55:55   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 18:55:30   1396/6/31
سکه فردایی معامله 200 تا 1235000 18:54:46   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235000 18:54:35   1396/6/31
سکه فردایی معامله 400 تا 1235000 18:51:54   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 18:51:02   1396/6/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1235300 18:51:00   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1235500 18:50:37   1396/6/31
سکه فردایی خرید 300 تا 1235000 18:50:02   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 18:49:49   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1235500 18:48:53   1396/6/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1235000 18:48:49   1396/6/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1235500 18:48:46   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 18:48:12   1396/6/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1235500 18:47:40   1396/6/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1235500 18:47:29   1396/6/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1235000 18:47:27   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235000 18:47:21   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1235500 18:47:18   1396/6/31
سکه فردایی معامله 500 تا 1235500 18:46:45   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 18:46:38   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235000 18:46:18   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 18:45:58   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1234500 18:45:54   1396/6/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1235500 18:45:30   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1235800 18:45:12   1396/6/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1236000 18:42:38   1396/6/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1236000 18:42:00   1396/6/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1236000 18:39:57   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235700 18:39:39   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236000 18:38:17   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236500 18:36:06   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236500 18:35:29   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236500 18:35:26   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236800 18:34:31   1396/6/31
سکه فردایی فروش 700 تا 1237000 18:32:24   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237000 18:28:43   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1237000 18:26:32   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236500 18:24:32   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236300 18:23:40   1396/6/31
سکه فردایی خرید 1 تا 1236000 18:23:18   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236300 18:22:49   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236000 18:22:36   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236000 18:22:33   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1236000 18:19:57   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236500 18:11:57   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236000 18:11:53   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1236000 18:11:12   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236500 18:10:22   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235700 18:08:56   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1236000 18:08:56   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237000 18:07:44   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235500 18:04:40   1396/6/31
سکه فردایی خرید 1 تا 1235500 18:04:28   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237000 18:04:21   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235000 18:00:32   1396/6/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1235500 17:57:22   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 17:54:01   1396/6/31
سکه فردایی خرید 500 تا 1235000 17:53:59   1396/6/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1235000 17:53:53   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1234500 17:52:39   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1234500 17:51:57   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1235000 17:51:31   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1234300 17:51:03   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1235000 17:50:59   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1234000 17:50:55   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1235000 17:49:08   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1235000 17:47:18   1396/6/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1235000 17:47:15   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1235000 17:46:38   1396/6/31
سکه فردایی خرید 400 تا 1234500 17:46:31   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1234500 17:46:23   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1234000 17:46:18   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1235000 17:43:04   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1235000 17:41:49   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1234500 17:38:50   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1234000 17:38:06   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1235000 17:37:59   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1235000 17:37:28   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1235500 17:37:03   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1236000 17:36:52   1396/6/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1236000 17:36:47   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1236300 17:35:47   1396/6/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1236000 17:35:31   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1236300 17:35:25   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236500 17:35:17   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1236500 17:35:07   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236000 17:34:14   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 17:33:51   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236500 17:29:29   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237000 17:28:42   1396/6/31
سکه فردایی خرید 400 تا 1235500 17:15:14   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235000 17:13:18   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235300 17:11:46   1396/6/31
سکه فردایی خرید 500 تا 1235000 17:06:57   1396/6/31
سکه فردایی خرید 500 تا 1235000 16:59:12   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236000 16:58:01   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1236000 16:57:57   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1236000 16:53:00   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236000 16:40:28   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236000 16:38:48   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236000 16:26:33   1396/6/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1235500 16:18:30   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1235500 16:14:56   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 16:14:32   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 16:08:20   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 16:05:24   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 15:58:46   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236500 15:54:11   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 15:53:36   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 15:52:00   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 15:50:59   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 15:43:43   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236500 15:43:37   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 15:42:04   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 15:40:28   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 15:36:36   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 15:32:12   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236000 15:31:58   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236500 15:30:21   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236500 15:30:18   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236500 15:25:26   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236500 15:23:48   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237000 15:23:13   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236100 15:23:10   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1236000 15:22:45   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1236000 15:22:22   1396/6/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1237000 15:22:16   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1236000 15:22:00   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236500 15:16:25   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236800 15:16:22   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237000 15:16:17   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236800 15:16:13   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237000 15:16:11   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237000 15:10:50   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236300 15:00:05   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236500 14:41:17   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236500 14:37:00   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236800 14:34:35   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237000 14:33:16   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237300 14:12:36   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237300 14:07:19   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237500 14:07:10   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237500 14:05:16   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237500 14:04:21   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236500 14:04:05   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237500 14:03:57   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237500 14:03:53   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1238000 14:02:39   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1238000 14:01:26   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1238000 14:00:30   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1237000 13:27:04   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1237400 13:23:08   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1237000 13:22:09   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237500 13:20:57   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1237500 13:20:54   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1237000 13:20:31   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1237500 13:17:41   1396/6/31
سکه فردایی خرید 700 تا 1237000 13:17:09   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1237000 13:17:06   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1237000 13:12:54   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1237000 13:10:12   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1237000 13:08:42   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237500 13:08:11   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1237000 13:05:12   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237500 13:04:56   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1238000 13:02:08   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1237000 13:00:56   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1237000 12:58:29   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1237500 12:57:22   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1237000 12:57:15   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236500 12:57:10   1396/6/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1237000 12:56:30   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236500 12:56:22   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237000 12:56:17   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236500 12:55:34   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237000 12:53:45   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237000 12:50:56   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236500 12:50:43   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237000 12:50:16   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237000 12:49:23   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237000 12:47:58   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236500 12:47:54   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237000 12:46:57   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236500 12:46:53   1396/6/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1236500 12:45:42   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236000 12:45:05   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236000 12:37:02   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1237000 12:30:19   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1236500 12:24:36   1396/6/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1236500 12:24:27   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236500 12:22:54   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236300 12:19:14   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1236000 12:17:38   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237000 12:10:49   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1236500 12:09:34   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237000 12:09:10   1396/6/31
سکه فردایی خرید 400 تا 1234000 12:06:09   1396/6/31
سکه فردایی خرید 500 تا 1235000 12:05:58   1396/6/31
سکه فردایی خرید 600 تا 1236000 12:05:11   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236900 12:05:06   1396/6/31
سکه فردایی فروش 700 تا 1237000 12:04:58   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237200 12:04:42   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1237500 12:03:56   1396/6/31
سکه فردایی معامله 200 تا 1237000 11:49:17   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237300 11:47:20   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236500 11:46:26   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1237500 11:43:25   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1237500 11:41:26   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1237500 11:38:52   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1237000 11:38:18   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236500 11:37:59   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1237500 11:37:17   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1237500 11:35:34   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1237500 11:35:27   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1237700 11:35:07   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1237800 11:33:31   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1238000 11:29:03   1396/6/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1238000 11:28:12   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1238300 11:28:01   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1238400 11:27:42   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1238500 11:27:32   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1238700 11:27:08   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1239000 11:26:55   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1238700 11:03:31   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1238200 11:02:40   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236000 00:05:46   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236000 00:03:07   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236000 00:01:35   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235700 23:58:40   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 23:56:36   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1236500 23:52:11   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1236000 23:51:32   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1236500 23:50:36   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1236500 23:49:36   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1236800 23:49:15   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1237000 23:48:53   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1236200 23:47:40   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1236000 23:45:07   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 23:29:21   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 23:27:17   1396/6/30
سکه فردایی معامله 100 تا 1236000 23:24:38   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1236000 23:24:13   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1235700 23:22:31   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1236500 23:20:30   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 23:19:37   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1236200 23:19:25   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 23:13:43   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 23:13:39   1396/6/30
سکه فردایی فروش 200 تا 1236400 23:12:25   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 23:09:08   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 23:09:04   1396/6/30
سکه فردایی معامله 100 تا 1236000 23:07:23   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1236000 23:07:04   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 23:05:59   1396/6/30
سکه فردایی فروش 200 تا 1236500 23:04:09   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 23:04:07   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 23:03:17   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 23:03:13   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1235700 23:02:59   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1235600 23:02:39   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 23:02:36   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1236000 22:58:54   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1236000 22:48:02   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1237000 22:44:57   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1236000 22:44:39   1396/6/30
سکه فردایی فروش 200 تا 1236700 22:37:46   1396/6/30
سکه فردایی فروش 200 تا 1236800 22:37:30   1396/6/30
سکه فردایی فروش 200 تا 1236800 22:37:20   1396/6/30
سکه فردایی فروش 200 تا 1237000 22:31:44   1396/6/30
سکه فردایی فروش 200 تا 1237300 22:31:21   1396/6/30
سکه فردایی فروش 200 تا 1237400 22:30:40   1396/6/30
سکه فردایی فروش 200 تا 1237500 22:28:13   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1237800 21:27:56   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1238000 21:24:14   1396/6/30
سکه فردایی خرید 200 تا 1237500 21:13:59   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1237700 21:10:21   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1238000 21:09:30   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1238000 21:00:07   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1237500 20:56:57   1396/6/30
سکه فردایی فروش 200 تا 1237700 20:51:12   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1237500 20:50:42   1396/6/30
سکه فردایی فروش 200 تا 1237800 20:50:38   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1237800 20:48:52   1396/6/30
سکه فردایی معامله 100 تا 1237800 20:48:01   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1237700 20:47:46   1396/6/30
سکه فردایی خرید 200 تا 1237600 20:47:38   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1237800 20:47:32   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1237500 20:46:36   1396/6/30
سکه فردایی فروش 200 تا 1237800 20:46:33   1396/6/30
سکه فردایی معامله 100 تا 1237500 20:46:25   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1237500 20:46:07   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1237500 20:46:01   1396/6/30
سکه فردایی فروش 200 تا 1237800 20:45:34   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1237500 20:45:13   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1237500 20:45:08   1396/6/30
سکه فردایی معامله 100 تا 1237700 20:45:04   1396/6/30
سکه فردایی فروش 200 تا 1238000 20:44:59   1396/6/30
سکه فردایی فروش 200 تا 1238000 20:44:55   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1237700 20:44:41   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1237500 20:44:38   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1237500 20:44:32   1396/6/30
سکه فردایی خرید 200 تا 1237700 20:43:23   1396/6/30
سکه فردایی فروش 200 تا 1238000 20:43:10   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1238000 20:43:06   1396/6/30
سکه فردایی معامله 200 تا 1238000 20:42:57   1396/6/30
سکه فردایی فروش 200 تا 1238000 20:42:37   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1238200 20:42:23   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1238400 20:41:51   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1238500 20:41:08   1396/6/30
سکه فردایی فروش 200 تا 1238500 20:40:59   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1238700 20:39:39   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1238700 20:35:43   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1238000 20:35:02   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1238600 20:33:24   1396/6/30
سکه فردایی فروش 200 تا 1238700 20:33:18   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1238800 20:32:44   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1239000 20:32:39   1396/6/30
سکه فردایی فروش 200 تا 1239000 20:32:16   1396/6/30
سکه فردایی خرید 500 تا 1238700 20:32:11   1396/6/30
سکه فردایی خرید 200 تا 1238500 20:31:33   1396/6/30
سکه فردایی معامله 100 تا 1238500 20:30:48   1396/6/30
سکه فردایی معامله 100 تا 1238500 20:30:43   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1238200 20:30:33   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1238500 20:30:29   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1238500 20:30:25   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1238300 20:29:31   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1238500 20:29:10   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1238300 20:28:31   1396/6/30
سکه فردایی خرید 200 تا 1238200 20:28:27   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1238000 20:28:21   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1238500 20:27:27   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1238500 20:26:13   1396/6/30
سکه فردایی فروش 200 تا 1238500 20:25:54   1396/6/30
سکه فردایی معامله 100 تا 1238500 20:25:29   1396/6/30
سکه فردایی معامله 100 تا 1238300 20:24:46   1396/6/30
سکه فردایی فروش 200 تا 1238500 20:24:40   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1238500 20:24:22   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1238300 20:24:13   1396/6/30
سکه فردایی فروش 200 تا 1238500 20:24:08   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1238500 20:24:01   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1238500 20:23:22   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1238800 20:23:18   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1238000 20:23:12   1396/6/30
سکه فردایی فروش 200 تا 1239000 20:23:09   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1237600 20:21:47   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1237600 20:17:58   1396/6/30
سکه فردایی خرید 200 تا 1237300 20:17:52   1396/6/30
سکه فردایی خرید 200 تا 1237200 20:17:19   1396/6/30
سکه فردایی خرید 200 تا 1237000 20:17:04   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1238000 20:16:18   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1238000 20:15:30   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1237000 20:14:32   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1238000 20:14:14   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1237000 20:13:15   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1238000 20:13:11   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1237000 20:12:44   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1236600 20:11:56   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1236500 20:08:50   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1236500 20:08:07   1396/6/30
سکه فردایی خرید 200 تا 1236400 20:07:57   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1236300 20:07:50   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1236200 20:07:13   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1236400 19:54:01   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1236000 19:53:56   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1236700 19:49:58   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1236500 19:45:48   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1236000 19:43:25   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1236300 19:26:26   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1236400 19:25:26   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1236100 19:21:40   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1236000 19:21:15   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1236400 19:19:34   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1236500 19:19:12   1396/6/30
سکه فردایی معامله 100 تا 1236000 19:16:10   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1236400 19:15:04   1396/6/30
سکه فردایی فروش 200 تا 1236500 19:14:48   1396/6/30
سکه فردایی معامله 100 تا 1236000 19:12:33   1396/6/30
سکه فردایی معامله 100 تا 1236000 19:12:07   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1236000 19:11:52   1396/6/30
سکه فردایی فروش 200 تا 1236400 19:10:10   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1236700 19:10:02   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1236700 19:09:11   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1236800 19:04:30   1396/6/30
سکه فردایی فروش 200 تا 1236900 19:02:33   1396/6/30
سکه فردایی فروش 200 تا 1237000 19:01:48   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1236500 19:00:04   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1236500 18:58:46   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1236600 18:58:43   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1237000 18:58:38   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1236500 18:58:25   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1237000 18:57:32   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1237000 18:57:14   1396/6/30
سکه فردایی معامله 100 تا 1236700 18:56:52   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1236500 18:55:19   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1236700 18:54:19   1396/6/30
سکه فردایی معامله 100 تا 1236700 18:54:03   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1236700 18:53:50   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1237000 18:53:36   1396/6/30
سکه فردایی فروش 200 تا 1237200 18:52:54   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1236500 18:52:42   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1236500 18:52:41   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1236300 18:51:30   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1236000 18:48:45   1396/6/30
سکه فردایی خرید 200 تا 1236500 18:45:05   1396/6/30
سکه فردایی خرید 500 تا 1236100 18:44:24   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1236000 18:44:10   1396/6/30
سکه فردایی معامله 100 تا 1236300 18:42:59   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1236000 18:42:01   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1236300 18:41:53   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1236000 18:41:44   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1236500 18:41:36   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1236700 18:40:32   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1237000 18:40:23   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1237000 18:39:51   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1236700 18:18:42   1396/6/30
سکه فردایی خرید 200 تا 1236500 18:13:43   1396/6/30
سکه فردایی معامله 200 تا 1236700 18:13:17   1396/6/30
سکه فردایی خرید 200 تا 1236700 18:12:38   1396/6/30
سکه فردایی خرید 200 تا 1236500 18:12:17   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1236600 18:02:26   1396/6/30
سکه فردایی خرید 200 تا 1236500 18:02:09   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1236400 18:01:09   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1236200 18:01:01   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1236300 17:52:47   1396/6/30
سکه فردایی معامله 100 تا 1236700 17:48:40   1396/6/30
سکه فردایی خرید 200 تا 1236700 17:48:13   1396/6/30
سکه فردایی فروش 200 تا 1237400 17:43:54   1396/6/30
سکه فردایی فروش 400 تا 1237500 17:43:38   1396/6/30
سکه فردایی خرید 200 تا 1236700 17:43:27   1396/6/30
سکه فردایی خرید 500 تا 1236500 17:43:09   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1236400 17:42:27   1396/6/30
سکه فردایی معامله 100 تا 1236400 17:42:00   1396/6/30
سکه فردایی خرید 200 تا 1236000 17:41:44   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1236000 17:41:41   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1236400 17:41:30   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1236600 17:39:42   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1236000 17:38:50   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1236600 17:38:30   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1236800 17:37:04   1396/6/30
سکه فردایی خرید 200 تا 1236600 17:35:05   1396/6/30
سکه فردایی خرید 200 تا 1236500 17:34:40   1396/6/30
سکه فردایی خرید 200 تا 1236200 17:34:33   1396/6/30
سکه فردایی خرید 200 تا 1236200 17:33:18   1396/6/30
سکه فردایی خرید 500 تا 1236000 17:33:02   1396/6/30
سکه فردایی خرید 200 تا 1236000 17:32:39   1396/6/30
سکه فردایی خرید 200 تا 1236000 17:32:34   1396/6/30
سکه فردایی خرید 500 تا 1236000 17:32:29   1396/6/30
سکه فردایی معامله 100 تا 1236000 17:32:24   1396/6/30
سکه فردایی معامله 400 تا 1235700 17:30:07   1396/6/30
سکه فردایی فروش 400 تا 1235700 17:29:52   1396/6/30
سکه فردایی خرید 200 تا 1235500 17:29:14   1396/6/30
سکه فردایی معامله 100 تا 1235400 17:27:51   1396/6/30
سکه فردایی معامله 100 تا 1235400 17:26:55   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1235400 17:26:48   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1235500 17:26:27   1396/6/30
سکه فردایی معامله 100 تا 1235400 17:25:49   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1235400 17:25:20   1396/6/30
سکه فردایی معامله 100 تا 1235500 17:21:10   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 17:21:04   1396/6/30
سکه فردایی معامله 200 تا 1235500 17:21:01   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1235700 17:20:51   1396/6/30
سکه فردایی خرید 500 تا 1235500 17:20:30   1396/6/30
سکه فردایی خرید 500 تا 1235500 17:19:45   1396/6/30
سکه فردایی خرید 500 تا 1235500 17:18:52   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1236000 17:18:04   1396/6/30
سکه فردایی خرید 500 تا 1235500 17:17:52   1396/6/30
سکه فردایی خرید 200 تا 1235000 17:17:02   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1235500 17:14:37   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1235500 17:14:31   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1235800 17:13:51   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1236000 17:13:44   1396/6/30
سکه فردایی خرید 200 تا 1235500 17:10:05   1396/6/30
سکه فردایی خرید 200 تا 1235200 17:09:56   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 17:09:14   1396/6/30
سکه فردایی خرید 500 تا 1235000 17:09:11   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1234800 17:09:00   1396/6/30
سکه فردایی خرید 500 تا 1234700 17:08:44   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1234500 17:08:07   1396/6/30
سکه فردایی خرید 200 تا 1234500 17:07:49   1396/6/30
سکه فردایی خرید 500 تا 1234500 17:07:14   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1234200 17:06:44   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1234000 17:06:32   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1234000 17:05:36   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1234500 17:04:55   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1234200 17:04:50   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1234000 17:04:35   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1234000 17:03:39   1396/6/30
سکه فردایی معامله 100 تا 1234300 17:02:19   1396/6/30
سکه فردایی معامله 100 تا 1234300 17:01:49   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1234000 17:01:25   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1234300 17:01:14   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1234000 17:00:48   1396/6/30
سکه فردایی فروش 200 تا 1234500 17:00:30   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1234500 16:59:49   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1234600 16:59:25   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1234800 16:59:12   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1234900 16:58:02   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1234300 16:57:57   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1235000 16:56:30   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1235500 16:52:15   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1234900 16:49:26   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1235600 16:48:24   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1234800 16:47:43   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1234800 16:44:16   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1234800 16:41:37   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1234500 16:38:58   1396/6/30
سکه فردایی معامله 200 تا 1235000 16:37:56   1396/6/30
سکه فردایی فروش 200 تا 1235000 16:37:17   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 16:30:30   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1235200 16:18:21   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1235300 16:18:17   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1235500 16:13:13   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 16:04:59   1396/6/30
سکه فردایی معامله 100 تا 1235100 16:03:02   1396/6/30
سکه فردایی معامله 100 تا 1235200 16:01:43   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1235200 16:00:45   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1235100 16:00:09   1396/6/30
سکه فردایی خرید 200 تا 1235000 15:59:24   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1234800 15:58:44   1396/6/30
سکه فردایی خرید 200 تا 1234800 15:54:26   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1235200 15:53:50   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1234800 15:53:46   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1235300 15:53:37   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1234800 15:53:02   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1234600 15:52:23   1396/6/30
سکه فردایی فروش 100 تا 1235500 15:43:45   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 15:43:08   1396/6/30
سکه فردایی معامله 100 تا 1235000 15:39:50   1396/6/30
سکه فردایی معامله 100 تا 1235000 15:39:06   1396/6/30
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 15:38:42   1396/6/30
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 100 1240200 12:36:46   1396/7/1
آخرین لفظ فروش 100 1240000 12:34:54   1396/7/1
آخرین معامله 100 1240200 12:34:21   1396/7/1

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,681,420 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 718,580 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.15%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 12,452,731 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 52,731 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.43%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 12,235,429 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 164,571 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 1.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 12,163,760 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 236,240 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 1.94%