قیمت سکه

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? ارزش ذاتی زمان
سکه بهار آزادی 11,770,000 (0.17%) 20,000 11,770,000 11,770,000 11,209,961 ۱۵:۳۰
سکه امامی 12,049,000 (0.14%) 16,500 12,046,500 12,074,500 11,209,961 ۱۹:۳۳
نیم سکه 6,460,000 (0.31%) 20,000 6,460,000 6,470,000 5,629,980 ۱۵:۳۰
ربع سکه 3,660,000 (0.55%) 20,000 3,660,000 3,670,000 2,839,990 ۱۳:۴۷
سکه گرمی 2,540,000 (0%) 0 2,540,000 2,540,000 1,422,183 ۷ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
تمام سکه تاریخ پایین 11,180,000 (0.36%) 40,000 11,080,000 11,240,000 ۱۸:۱۲
نیم سکه تاریخ پایین 5,610,000 (0.36%) 20,000 5,560,000 5,640,000 ۱۸:۱۲
ربع سکه تاریخ پایین 2,845,000 (0.35%) 10,000 2,820,000 2,860,000 ۱۸:۱۲
تسویه سکه 12,050,000 (0%) 0 12,050,000 12,050,000 ۶ خرداد
مثقال طلا 4,961,000 (0.31%) 15,500 4,946,000 4,978,500 ۱۹:۳۴

سکه بهار آزادی

 • نرخ فعلی : 11,770,000
 • بالاترین قیمت روز : 11,770,000
 • پایین ترین قیمت روز : 11,770,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,177,000
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵:۳۰
 • نرخ روز گذشته : 11,790,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.17%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 20,000
جدول نرخ های امروز زمان
11,770,000 ریال 15:30:34

سکه امامی

 • نرخ فعلی : 12,049,000
 • بالاترین قیمت روز : 12,074,500
 • پایین ترین قیمت روز : 12,046,500
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 5,000
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.11%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,206,750
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۳۳
 • نرخ روز گذشته : 12,065,500
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.14%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 16,500
جدول نرخ های امروز زمان
12,049,000 ریال 19:33:51
12,046,500 ریال 19:33:14
12,049,000 ریال 19:32:01
12,048,500 ریال 19:30:02
12,048,000 ریال 19:18:01
12,046,500 ریال 19:17:14
12,049,000 ریال 19:16:27
12,046,500 ریال 19:12:02
12,047,500 ریال 19:11:27
12,049,000 ریال 19:11:02
12,047,500 ریال 19:09:52
12,046,500 ریال 19:06:27
12,049,000 ریال 19:06:15
12,046,500 ریال 19:06:01
12,049,000 ریال 19:04:52
12,046,500 ریال 19:01:40
12,048,500 ریال 19:01:15
12,048,000 ریال 19:00:28
12,047,000 ریال 18:57:15
12,048,000 ریال 18:56:27
12,049,000 ریال 18:56:14
12,049,500 ریال 18:52:27
12,049,000 ریال 18:49:39
12,049,500 ریال 18:46:14
12,047,500 ریال 18:45:52
12,049,500 ریال 18:44:39
12,050,000 ریال 18:40:16
12,050,500 ریال 18:28:27
12,049,000 ریال 18:25:39
12,050,500 ریال 18:19:26
12,049,500 ریال 18:18:40
12,051,000 ریال 18:15:14
12,051,500 ریال 18:02:54
12,053,000 ریال 17:53:52
12,051,500 ریال 17:48:02
12,051,000 ریال 17:47:27
12,053,500 ریال 17:47:14
12,051,500 ریال 17:45:52
12,053,500 ریال 17:45:39
12,053,000 ریال 17:45:27
12,051,500 ریال 17:41:39
12,053,000 ریال 17:40:53
12,052,500 ریال 17:39:14
12,052,000 ریال 17:39:02
12,051,500 ریال 17:37:14
12,051,000 ریال 17:33:27
12,051,500 ریال 17:33:02
12,051,000 ریال 17:32:15
12,052,000 ریال 17:30:41
12,053,000 ریال 17:24:39
12,052,500 ریال 17:24:02
12,052,000 ریال 17:23:27
12,051,500 ریال 17:17:14
12,052,500 ریال 17:01:52
12,053,000 ریال 16:59:13
12,052,500 ریال 16:55:15
12,051,500 ریال 16:41:01
12,050,500 ریال 16:40:02
12,049,000 ریال 16:39:02
12,050,500 ریال 16:38:14
12,049,000 ریال 16:38:02
12,050,500 ریال 16:37:14
12,049,000 ریال 16:34:02
12,049,500 ریال 16:32:27
12,050,000 ریال 16:27:26
12,049,000 ریال 16:22:14
12,048,000 ریال 16:21:39
12,049,000 ریال 16:19:50
12,050,000 ریال 16:18:25
12,052,500 ریال 16:18:01
12,051,000 ریال 16:17:38
12,051,500 ریال 16:14:02
12,052,000 ریال 16:13:25
12,051,500 ریال 16:09:38
12,049,000 ریال 16:08:14
12,050,500 ریال 16:06:27
12,049,000 ریال 16:04:51
12,050,000 ریال 16:01:01
12,052,500 ریال 15:58:25
12,051,500 ریال 15:53:50
12,049,500 ریال 15:50:51
12,050,500 ریال 15:46:01
12,049,000 ریال 15:44:50
12,050,000 ریال 15:42:38
12,051,500 ریال 15:41:02
12,050,000 ریال 15:40:51
12,049,500 ریال 15:37:38
12,050,000 ریال 15:35:50
12,050,500 ریال 15:33:02
12,051,000 ریال 15:32:51
12,051,500 ریال 15:32:38
12,052,000 ریال 15:32:27
12,053,000 ریال 15:31:01
12,051,500 ریال 15:26:49
12,052,500 ریال 15:23:25
12,051,000 ریال 15:23:14
12,053,000 ریال 15:21:38
12,052,500 ریال 15:21:14
12,053,000 ریال 15:20:02
12,053,500 ریال 15:18:25
12,054,000 ریال 15:17:25
12,055,500 ریال 15:17:14
12,056,000 ریال 15:13:25
12,057,000 ریال 15:13:13
12,058,000 ریال 15:07:14
12,059,000 ریال 15:06:50
12,061,500 ریال 15:02:26
12,059,500 ریال 15:01:50
12,061,500 ریال 15:01:38
12,059,000 ریال 15:00:27
12,059,500 ریال 15:00:02
12,062,500 ریال 14:59:37
12,063,500 ریال 14:57:49
12,063,000 ریال 14:57:37
12,061,000 ریال 14:55:13
12,061,500 ریال 14:53:49
12,062,000 ریال 14:52:37
12,063,500 ریال 14:50:15
12,059,500 ریال 14:48:13
12,059,000 ریال 14:47:48
12,059,500 ریال 14:47:37
12,061,000 ریال 14:42:49
12,060,000 ریال 14:41:37
12,058,500 ریال 14:41:25
12,060,000 ریال 14:39:48
12,059,500 ریال 14:38:02
12,059,000 ریال 14:37:37
12,057,000 ریال 14:34:48
12,058,500 ریال 14:33:25
12,057,000 ریال 14:33:01
12,058,500 ریال 14:32:02
12,058,000 ریال 14:31:02
12,056,000 ریال 14:29:37
12,057,500 ریال 14:29:13
12,056,000 ریال 14:26:25
12,056,500 ریال 14:26:02
12,057,000 ریال 14:25:02
12,058,500 ریال 14:24:01
12,057,000 ریال 14:20:15
12,056,500 ریال 14:20:02
12,057,500 ریال 14:18:37
12,056,500 ریال 14:16:49
12,057,000 ریال 14:16:37
12,056,000 ریال 14:14:14
12,056,500 ریال 14:14:02
12,057,000 ریال 14:13:36
12,057,500 ریال 14:13:25
12,059,000 ریال 14:13:13
12,058,000 ریال 14:12:37
12,059,500 ریال 14:11:48
12,060,500 ریال 14:10:26
12,060,000 ریال 14:09:13
12,061,000 ریال 14:09:01
12,062,000 ریال 14:08:36
12,061,500 ریال 14:08:25
12,062,000 ریال 14:08:13
12,060,000 ریال 14:06:49
12,062,500 ریال 14:04:13
12,062,000 ریال 14:04:01
12,061,500 ریال 14:03:25
12,059,500 ریال 14:03:13
12,059,000 ریال 14:03:01
12,060,500 ریال 14:02:50
12,061,000 ریال 13:59:01
12,062,000 ریال 13:58:25
12,063,500 ریال 13:58:13
12,063,000 ریال 13:57:25
12,062,500 ریال 13:56:25
12,060,000 ریال 13:55:13
12,061,500 ریال 13:53:25
12,059,500 ریال 13:52:13
12,059,000 ریال 13:52:01
12,057,000 ریال 13:51:48
12,056,500 ریال 13:51:01
12,058,500 ریال 13:50:02
12,056,000 ریال 13:49:48
12,056,500 ریال 13:49:37
12,057,500 ریال 13:47:49
12,058,000 ریال 13:47:02
12,058,500 ریال 13:46:49
12,059,000 ریال 13:45:49
12,060,000 ریال 13:45:37
12,061,500 ریال 13:45:25
12,063,000 ریال 13:44:25
12,063,500 ریال 13:43:37
12,062,000 ریال 13:42:48
12,063,500 ریال 13:35:02
12,062,000 ریال 13:34:25
12,062,500 ریال 13:33:49
12,066,000 ریال 13:30:27
12,067,500 ریال 13:30:15
12,065,000 ریال 13:27:13
12,066,500 ریال 13:21:01
12,066,000 ریال 13:20:25
12,064,000 ریال 13:18:36
12,066,500 ریال 13:13:35
12,067,500 ریال 13:13:24
12,068,500 ریال 13:13:12
12,067,000 ریال 13:12:47
12,067,500 ریال 13:12:01
12,068,500 ریال 13:11:48
12,066,500 ریال 13:11:36
12,067,500 ریال 13:11:13
12,069,000 ریال 13:08:35
12,070,000 ریال 13:08:24
12,069,500 ریال 13:06:37
12,068,500 ریال 13:03:25
12,069,000 ریال 13:03:02
12,070,500 ریال 13:00:02
12,072,500 ریال 12:59:46
12,074,500 ریال 12:59:23
12,074,000 ریال 12:58:46
12,073,500 ریال 12:58:13
12,072,500 ریال 12:58:01
12,069,500 ریال 12:56:35
12,070,000 ریال 12:55:47
12,069,500 ریال 12:55:24
12,071,500 ریال 12:55:13
12,071,000 ریال 12:55:01
12,070,000 ریال 12:53:46
12,071,000 ریال 12:53:35
12,073,500 ریال 12:52:13
12,072,000 ریال 12:52:02
12,073,000 ریال 12:51:46
12,071,500 ریال 12:51:35
12,072,000 ریال 12:51:13
12,071,500 ریال 12:51:01
12,071,000 ریال 12:50:01
12,069,000 ریال 12:49:45
12,068,000 ریال 12:45:47
12,069,500 ریال 12:44:35
12,070,000 ریال 12:44:24
12,069,000 ریال 12:42:24
12,068,500 ریال 12:42:13
12,069,500 ریال 12:41:34
12,068,000 ریال 12:39:01
12,069,500 ریال 12:35:12
12,068,000 ریال 12:34:46
12,071,500 ریال 12:33:01
12,071,000 ریال 12:32:46
12,070,500 ریال 12:31:01
12,069,000 ریال 12:30:37
12,069,500 ریال 12:30:02
12,068,000 ریال 12:29:23
12,069,500 ریال 12:29:01
12,069,000 ریال 12:28:46
12,068,500 ریال 12:28:35
12,067,000 ریال 12:25:13
12,068,000 ریال 12:24:46
12,068,500 ریال 12:24:13
12,070,500 ریال 12:21:35
12,069,500 ریال 12:20:47
12,068,000 ریال 12:20:02
12,069,500 ریال 12:19:23
12,067,000 ریال 12:19:12
12,066,500 ریال 12:19:01
12,065,500 ریال 12:18:35
12,066,000 ریال 12:17:45
12,066,500 ریال 12:16:46
12,066,000 ریال 12:16:01
12,065,500 ریال 12:15:46
12,067,000 ریال 12:15:24
12,065,000 ریال 12:11:45
12,064,500 ریال 12:11:34
12,064,000 ریال 12:10:01
12,065,000 ریال 12:09:35
12,065,500 ریال 12:09:13
12,066,500 ریال 12:08:46
12,065,500 ریال 12:08:35
12,065,000 ریال 12:08:02
12,066,000 ریال 12:07:45
12,067,000 ریال 12:07:01
12,067,500 ریال 12:06:46
12,068,500 ریال 12:06:01
12,067,000 ریال 12:05:35
12,066,000 ریال 12:05:01
12,067,500 ریال 12:04:24
12,068,500 ریال 12:04:02
12,069,500 ریال 12:03:24
12,070,000 ریال 12:01:46
12,070,500 ریال 12:01:13
12,069,500 ریال 11:59:24
12,068,000 ریال 11:58:46
12,067,000 ریال 11:58:35
12,067,500 ریال 11:58:24
12,069,000 ریال 11:57:45
12,067,500 ریال 11:57:34
12,064,500 ریال 11:57:01
12,064,000 ریال 11:55:02
12,065,500 ریال 11:54:12
12,066,000 ریال 11:54:01
12,066,500 ریال 11:52:46
12,067,000 ریال 11:52:35
12,065,500 ریال 11:51:35
12,067,000 ریال 11:51:01
12,068,500 ریال 11:50:02
12,067,500 ریال 11:46:46
12,068,000 ریال 11:46:13
12,071,500 ریال 11:44:12
12,069,500 ریال 11:43:34
12,070,500 ریال 11:43:23
12,069,000 ریال 11:41:45
12,072,500 ریال 11:41:34
12,072,000 ریال 11:39:02
12,073,500 ریال 11:38:34
12,072,500 ریال 11:38:23
12,071,500 ریال 11:33:12
12,070,000 ریال 11:32:34
12,071,000 ریال 11:32:23
12,070,000 ریال 11:30:47
12,071,000 ریال 11:30:25
12,072,500 ریال 11:29:12
12,073,500 ریال 11:28:13
12,070,000 ریال 11:27:01
12,068,500 ریال 11:26:02
12,069,500 ریال 11:23:45
12,066,000 ریال 11:22:34
12,067,500 ریال 11:21:12
12,065,000 ریال 11:03:23
12,062,500 ریال 10:13:22
12,067,500 ریال 10:00:01

نیم سکه

 • نرخ فعلی : 6,460,000
 • بالاترین قیمت روز : 6,470,000
 • پایین ترین قیمت روز : 6,460,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 10,000
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 647,000
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵:۳۰
 • نرخ روز گذشته : 6,480,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.31%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 20,000
جدول نرخ های امروز زمان
6,460,000 ریال 15:30:34
6,470,000 ریال 11:34:23

ربع سکه

 • نرخ فعلی : 3,660,000
 • بالاترین قیمت روز : 3,670,000
 • پایین ترین قیمت روز : 3,660,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 10,000
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 367,000
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۴۷
 • نرخ روز گذشته : 3,680,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.55%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 20,000
جدول نرخ های امروز زمان
3,660,000 ریال 13:47:28
3,670,000 ریال 11:34:23
3,660,000 ریال 11:33:22
3,670,000 ریال 11:27:23

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال سکه امامی

تمام صفحه
راهنما
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

معاملات طلا پله آهنی

آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502300 19:34:04   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502200 19:32:53   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 19:32:46   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502200 19:32:29   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502200 19:32:08   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502300 19:31:49   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502200 19:31:46   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 19:31:37   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 19:31:27   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502300 19:30:47   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502300 19:30:28   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502200 19:30:14   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 502300 19:29:50   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502400 19:29:36   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502300 19:29:33   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502400 19:29:21   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502300 19:29:18   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502300 19:29:08   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502200 19:28:57   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502400 19:28:35   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502200 19:27:49   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502400 19:27:39   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502200 19:27:35   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502400 19:27:17   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502200 19:26:49   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502200 19:26:45   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502200 19:26:41   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502400 19:26:36   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502200 19:25:58   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 19:25:45   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502400 19:25:23   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502200 19:25:17   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 502300 19:25:03   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502200 19:24:52   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502200 19:24:38   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502400 19:23:58   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502200 19:23:25   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502200 19:23:19   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502300 19:22:46   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502200 19:22:40   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 19:22:37   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502200 19:21:53   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502200 19:21:50   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 19:21:45   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502200 19:21:07   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502200 19:20:30   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 19:20:27   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502200 19:19:55   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502300 19:19:45   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 19:19:28   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502200 19:19:24   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 19:17:51   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502200 19:17:49   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502200 19:17:39   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502200 19:17:31   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 19:17:00   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502300 19:16:57   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 19:16:40   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502300 19:16:21   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502300 19:16:20   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 19:16:17   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502100 19:15:57   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502100 19:15:35   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 502200 19:15:31   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502100 19:15:27   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 19:15:25   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502100 19:15:23   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502300 19:15:17   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502100 19:15:12   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502200 19:14:58   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502300 19:14:54   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502300 19:14:35   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502300 19:14:12   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 19:14:06   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502100 19:13:57   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502100 19:13:46   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 502200 19:13:41   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502300 19:13:01   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502100 19:12:54   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 502300 19:12:06   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502100 19:11:02   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502100 19:10:56   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502300 19:10:51   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502300 19:10:44   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502100 19:10:43   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502300 19:10:40   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 502300 19:10:37   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502300 19:10:05   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502200 19:10:03   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502300 19:09:58   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502300 19:09:39   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502300 19:09:36   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502100 19:09:33   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 502200 19:09:23   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502100 19:09:18   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 502200 19:09:16   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 19:09:07   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502100 19:09:05   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 502200 19:08:57   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502100 19:08:53   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502100 19:08:50   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502100 19:08:48   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502200 19:08:45   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 19:08:39   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502100 19:08:38   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502100 19:08:36   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502200 19:08:25   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 19:08:22   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502000 19:08:19   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502000 19:08:17   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502000 19:08:13   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502000 19:08:04   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502200 19:08:02   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502200 19:07:52   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502000 19:07:43   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 502100 19:07:39   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502200 19:07:26   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502000 19:07:17   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502000 19:07:07   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502000 19:07:04   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502000 19:07:01   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502000 19:07:00   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 19:06:50   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502000 19:06:49   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502200 19:06:38   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502000 19:06:33   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 19:06:21   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502000 19:06:14   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502000 19:05:59   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502000 19:05:55   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502000 19:05:54   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502000 19:05:52   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502000 19:05:51   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502000 19:05:49   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502000 19:05:45   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502000 19:05:42   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502000 19:05:41   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502000 19:05:38   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502000 19:05:36   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502000 19:05:34   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 502100 19:05:32   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502000 19:05:20   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502000 19:05:18   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502000 19:05:17   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 501900 19:05:10   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 502000 19:04:57   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 501900 19:04:47   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 501900 19:04:44   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 502000 19:04:20   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502000 19:03:33   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502000 19:03:07   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 19:03:06   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502000 19:02:58   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502000 19:02:43   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 19:02:39   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 502000 19:02:29   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502100 19:02:28   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502000 19:02:25   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 502000 19:02:21   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502200 19:02:18   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502200 19:02:14   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502200 19:02:03   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 19:01:58   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502000 19:01:38   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502000 19:01:36   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502200 19:01:22   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 19:01:20   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 19:01:13   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502200 19:01:10   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502200 19:01:07   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502200 19:01:05   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502100 19:01:00   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502000 19:00:43   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502000 19:00:41   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502000 19:00:37   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502000 19:00:28   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502000 19:00:25   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502000 19:00:24   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502000 19:00:22   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502000 19:00:20   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 502000 18:59:59   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 502000 18:59:55   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502100 18:59:52   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502100 18:59:41   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502100 18:59:20   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502100 18:59:16   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502000 18:58:38   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502000 18:58:36   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 502000 18:58:11   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502000 18:58:08   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502000 18:57:57   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 502000 18:57:49   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502000 18:57:46   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 501900 18:57:44   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502000 18:57:39   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 502000 18:57:27   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 502000 18:56:56   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502000 18:56:41   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 502000 18:56:28   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 502000 18:56:24   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502000 18:56:17   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502000 18:56:16   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502100 18:56:13   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502100 18:56:11   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 502100 18:56:00   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502000 18:55:49   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 502100 18:55:46   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502000 18:55:33   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 502100 18:55:30   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502000 18:55:09   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 18:55:08   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 18:55:06   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502200 18:55:04   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502200 18:55:01   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502000 18:54:56   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502000 18:54:51   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502000 18:54:33   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 18:54:25   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 502100 18:54:06   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502100 18:54:01   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502200 18:53:50   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502200 18:53:45   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 18:53:35   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502200 18:53:33   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 18:53:30   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 18:53:17   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502200 18:53:10   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502200 18:53:06   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502200 18:52:53   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 18:52:49   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502200 18:52:39   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 502200 18:52:17   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 502200 18:51:58   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 502200 18:51:56   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502200 18:51:44   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 18:51:17   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502300 18:51:10   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502300 18:51:08   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502200 18:51:03   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502300 18:50:36   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502200 18:50:04   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502200 18:49:58   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 18:49:55   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502300 18:49:52   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502300 18:49:29   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502300 18:49:17   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502300 18:49:13   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 502300 18:48:56   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502200 18:48:48   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 502300 18:48:46   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502200 18:48:42   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502300 18:48:17   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502200 18:47:51   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502200 18:47:49   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502300 18:47:45   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 18:47:36   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 18:47:33   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502300 18:46:48   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502200 18:46:45   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502300 18:46:43   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 18:46:41   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502300 18:46:39   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502200 18:46:37   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502300 18:46:31   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 18:46:17   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 502300 18:46:15   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502200 18:46:06   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502400 18:46:03   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 18:45:54   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502200 18:45:51   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502400 18:45:45   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502400 18:45:27   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 18:44:51   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 502300 18:43:21   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 502300 18:43:08   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502300 18:42:24   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502200 18:42:20   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 502300 18:42:18   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 18:42:16   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502300 18:42:11   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502200 18:42:07   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 502300 18:41:37   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502300 18:41:35   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502200 18:41:02   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502300 18:40:52   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502300 18:40:21   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502200 18:40:14   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502200 18:40:10   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502400 18:38:41   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502200 18:38:38   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502200 18:38:34   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 18:38:21   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502200 18:38:19   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502200 18:38:01   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 18:37:59   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502300 18:37:57   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502200 18:37:55   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 18:37:51   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502400 18:37:30   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 18:37:22   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502400 18:37:18   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 18:37:01   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 502300 18:36:59   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502400 18:36:54   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 18:36:39   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 18:36:38   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502400 18:36:36   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 18:36:33   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502300 18:36:12   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502400 18:35:50   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502300 18:35:45   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502400 18:35:43   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502400 18:35:39   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502400 18:35:37   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502300 18:35:18   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502400 18:35:15   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 502400 18:34:34   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502400 18:34:28   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502500 18:34:22   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502400 18:34:18   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 502400 18:33:35   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502300 18:33:15   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502400 18:32:58   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502300 18:32:43   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502400 18:32:22   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502400 18:31:51   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502300 18:31:49   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502300 18:31:22   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502400 18:30:50   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502300 18:30:46   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502300 18:30:37   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502300 18:30:32   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502300 18:30:29   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502400 18:29:59   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502300 18:29:44   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502300 18:29:42   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502300 18:29:20   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 502300 18:29:13   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502400 18:28:54   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502400 18:28:50   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502400 18:28:47   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 502400 18:28:14   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502300 18:27:31   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502300 18:27:18   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502400 18:26:56   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502400 18:25:16   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502300 18:25:01   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502300 18:24:35   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 18:24:20   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502300 18:24:18   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502400 18:24:15   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 502400 18:24:12   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 18:24:06   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502300 18:24:03   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502300 18:24:00   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 18:23:18   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502300 18:23:13   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502300 18:23:09   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502300 18:22:54   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 18:22:37   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502300 18:22:30   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502400 18:22:11   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 18:22:02   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502300 18:21:48   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502300 18:21:41   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 18:21:33   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502300 18:21:31   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 18:21:27   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502300 18:20:59   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 18:20:31   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 18:20:29   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502300 18:20:20   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502400 18:20:14   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 18:20:09   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 18:20:07   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 18:20:03   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 18:20:01   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 502400 18:19:56   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502300 18:19:53   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 18:19:50   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502400 18:19:21   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502400 18:19:13   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502300 18:18:59   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502300 18:18:49   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502400 18:18:45   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502300 18:18:36   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502400 18:17:50   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502300 18:17:47   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502400 18:17:45   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502400 18:17:23   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502300 18:17:14   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502400 18:17:08   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502400 18:16:22   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502400 18:16:08   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502300 18:16:05   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502400 18:16:02   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 502400 18:14:42   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502500 18:14:38   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502500 18:14:32   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502400 18:13:59   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502500 18:13:28   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502400 18:13:24   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502400 18:13:17   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502400 18:13:09   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502400 18:12:41   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502500 18:12:39   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502400 18:12:35   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502400 18:12:13   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502400 18:12:05   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502500 18:12:02   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 502600 18:11:21   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502400 18:11:17   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502400 18:11:14   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502600 18:09:47   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502700 18:09:17   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502600 18:08:43   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502500 18:08:35   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 18:02:45   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502600 18:01:31   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 18:00:18   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 18:00:14   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 17:58:47   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 17:57:55   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 17:57:25   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 17:56:09   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502700 17:55:17   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 17:49:26   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 17:48:06   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 17:45:32   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 17:45:19   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502600 17:43:56   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502600 17:43:51   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 17:39:47   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502500 17:39:20   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502600 17:38:47   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 17:37:35   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 17:36:04   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502600 17:33:08   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 17:32:32   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 17:30:32   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502500 17:29:50   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 17:29:28   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 17:29:24   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 502500 17:29:09   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 17:28:15   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 17:28:02   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 17:26:27   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 502600 17:26:15   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502500 17:26:09   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 17:26:00   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 502600 17:24:36   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 17:23:47   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502400 17:23:28   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502700 17:23:22   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 17:20:50   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502600 17:20:25   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502600 17:18:29   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502500 17:17:54   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502500 17:17:13   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502500 17:16:51   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502600 17:16:45   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502500 17:15:53   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502500 17:15:14   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 17:14:11   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502500 17:13:01   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502500 17:12:37   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502600 17:11:47   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 17:11:44   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502600 17:08:35   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502500 17:08:27   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502600 17:07:08   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502600 17:07:06   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 17:06:17   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 17:06:14   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 17:05:40   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 17:05:38   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502600 17:05:30   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 17:05:28   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502600 17:05:26   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502600 17:05:08   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502500 17:05:06   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 17:04:08   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502600 17:04:04   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502600 17:03:05   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502700 17:03:02   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502700 17:01:16   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502500 17:00:20   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502500 16:57:41   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502500 16:57:08   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 16:56:55   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502700 16:55:54   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 502600 16:54:57   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502600 16:47:38   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 16:46:44   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502600 16:45:51   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502600 16:43:20   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 16:42:56   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502600 16:42:54   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 16:41:46   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 16:40:18   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 16:39:41   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502500 16:39:19   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 502600 16:39:10   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 16:39:07   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 16:38:44   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 16:38:27   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502400 16:38:24   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502400 16:37:49   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 16:37:21   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502500 16:37:18   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 502600 16:37:16   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 16:37:13   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 16:37:11   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 16:36:28   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 16:35:27   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 16:35:24   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502500 16:35:04   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 16:34:36   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 16:34:31   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502600 16:34:05   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 16:34:03   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 16:33:50   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502500 16:33:45   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 16:33:31   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502600 16:33:27   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502500 16:32:18   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 16:32:15   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 16:31:49   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 16:31:44   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 16:29:38   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 16:29:05   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 16:29:03   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 16:29:01   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 16:27:41   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 16:24:47   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 16:24:21   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 16:24:14   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 16:24:11   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 16:23:23   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 16:22:34   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 16:22:24   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 16:21:55   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 16:21:12   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 16:20:57   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 16:20:34   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 16:17:34   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 16:16:44   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 16:14:51   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 16:13:54   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 16:13:29   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 16:13:03   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502600 16:12:59   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 502600 16:10:18   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502600 16:09:20   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502600 16:09:16   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 16:07:27   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 502600 16:07:12   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502500 16:06:22   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 16:06:18   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 16:05:47   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502700 16:03:50   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502600 16:03:44   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502600 16:03:08   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 16:02:54   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 15:59:48   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502600 15:59:45   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 15:59:43   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502600 15:58:47   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502600 15:58:15   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502600 15:57:38   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502700 15:57:34   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502600 15:57:07   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502600 15:56:49   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 15:56:05   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 15:55:37   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502500 15:55:21   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 15:52:15   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502500 15:52:12   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502400 15:52:01   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502500 15:50:48   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502400 15:49:48   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502500 15:49:46   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502450 15:49:43   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502400 15:49:18   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502500 15:48:47   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502400 15:48:44   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502500 15:48:41   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502400 15:48:38   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502500 15:48:34   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502400 15:48:32   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502500 15:48:29   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 15:48:20   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 15:48:18   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 15:47:38   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502550 15:47:31   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 15:47:27   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 15:47:24   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502600 15:47:22   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502600 15:47:01   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502600 15:46:45   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502700 15:46:42   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502600 15:46:39   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502700 15:46:37   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502600 15:46:33   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 15:46:18   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502550 15:46:16   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 15:46:11   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 15:45:36   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 15:45:32   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 15:45:23   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 15:45:18   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502600 15:44:09   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 15:41:50   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 15:41:47   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 15:41:22   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 15:40:25   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502500 15:40:13   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 15:40:07   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 15:40:02   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 15:39:48   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 15:39:45   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 15:39:42   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 15:39:40   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 15:37:32   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 15:37:30   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 15:36:09   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 15:36:07   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 15:36:04   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502550 15:36:01   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 15:34:46   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 15:34:43   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 15:34:33   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 15:34:29   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502550 15:33:11   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 15:32:54   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 15:32:52   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502550 15:32:10   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 15:32:06   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 15:32:04   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 15:31:55   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 15:31:53   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502400 15:29:31   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502700 15:12:21   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502600 15:12:18   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502700 15:09:42   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502600 15:09:40   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502700 15:09:38   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502650 15:09:31   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502600 15:08:09   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502700 15:08:07   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502650 15:08:05   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502700 15:07:58   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502600 15:07:57   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502700 15:07:54   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502600 15:07:52   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502700 15:07:49   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502800 15:06:51   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502700 15:06:48   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502750 15:05:36   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502800 15:05:33   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502700 15:05:30   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502800 15:05:26   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502700 15:05:24   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502700 15:03:57   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502600 15:03:55   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502700 15:02:43   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502600 15:02:41   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502700 15:02:04   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502600 15:01:59   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502700 15:01:44   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502600 15:01:43   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502650 15:01:40   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502700 15:01:33   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502600 15:01:30   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502700 15:01:27   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502600 15:01:21   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502700 15:01:19   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502700 15:01:12   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502800 14:59:43   1396/3/8
آبشده نقدی فروش 1 تا 496500 14:58:52   1396/3/8
آبشده نقدی خرید 1 تا 496400 14:58:47   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 502800 14:58:25   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502800 14:56:18   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502600 14:54:29   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502800 14:54:26   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502600 14:54:23   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502800 14:54:21   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 502700 14:54:19   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502800 14:53:52   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502800 14:53:47   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502700 14:53:35   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502800 14:53:20   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502700 14:53:17   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502800 14:53:15   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502700 14:53:14   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502800 14:53:14   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502800 14:53:05   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502700 14:53:03   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502800 14:53:01   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502700 14:52:59   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502600 14:52:57   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502600 14:52:53   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502800 14:52:28   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502800 14:52:26   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502600 14:51:17   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502800 14:51:14   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502600 14:51:12   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502800 14:51:10   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 502700 14:51:07   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502800 14:51:03   1396/3/8
آبشده نقدی فروش 1 تا 496500 14:50:37   1396/3/8
آبشده نقدی خرید 1 تا 496400 14:50:34   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502700 14:50:23   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502800 14:49:20   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502700 14:48:57   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502800 14:48:53   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502700 14:48:14   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502800 14:48:12   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502800 14:48:09   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502800 14:47:59   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502700 14:47:57   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502800 14:47:54   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502600 14:47:52   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502800 14:47:40   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502600 14:47:38   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502800 14:47:35   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 502700 14:47:33   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502800 14:47:28   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502700 14:46:03   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502800 14:45:59   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502700 14:45:55   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502800 14:45:53   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502800 14:45:51   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502700 14:45:49   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502700 14:44:32   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502850 14:44:25   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502700 14:44:23   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502850 14:44:21   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502900 14:44:18   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502700 14:44:12   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502900 14:41:14   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502700 14:41:12   1396/3/8
آبشده نقدی فروش 1 تا 496600 14:40:49   1396/3/8
آبشده نقدی خرید 1 تا 496500 14:40:45   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502700 14:40:33   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502900 14:40:30   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 502800 14:40:28   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502700 14:40:24   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502900 14:39:28   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502700 14:39:26   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502700 14:39:23   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502900 14:39:20   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502700 14:39:17   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502900 14:39:15   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 502800 14:39:12   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 502800 14:39:09   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502850 14:39:07   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502850 14:39:05   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502700 14:38:44   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502900 14:36:57   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502700 14:35:25   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502900 14:34:30   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502700 14:34:28   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 502800 14:34:25   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502900 14:34:15   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502900 14:34:11   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502700 14:33:56   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502900 14:33:53   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502700 14:33:43   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502900 14:33:40   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 502800 14:33:38   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502700 14:33:35   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502900 14:33:20   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502700 14:33:18   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502900 14:33:15   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 502800 14:33:13   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502850 14:32:37   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502850 14:32:34   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502900 14:30:38   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502800 14:30:35   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502900 14:29:40   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502800 14:28:58   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502900 14:28:55   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 502850 14:28:52   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502900 14:28:46   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502800 14:28:27   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502900 14:28:20   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502800 14:27:48   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502900 14:27:45   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502800 14:27:43   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502900 14:27:41   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502900 14:27:38   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503000 14:27:37   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502800 14:27:34   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502800 14:26:48   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:26:42   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:26:37   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502800 14:26:29   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503000 14:26:26   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502900 14:26:23   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:25:29   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502850 14:25:27   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:25:20   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:24:53   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502850 14:24:51   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:24:49   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502850 14:24:48   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502800 14:24:45   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:24:21   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502800 14:24:05   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:23:52   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503000 14:23:49   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:23:04   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502800 14:22:56   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:21:20   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502800 14:21:18   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:21:11   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502800 14:21:07   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:21:04   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:21:02   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503000 14:21:02   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502800 14:21:02   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:21:01   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:20:56   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502800 14:20:56   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:20:45   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502800 14:20:44   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502800 14:20:42   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:20:39   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502800 14:20:36   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:20:36   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 502900 14:20:34   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502800 14:20:34   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502900 14:18:57   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502800 14:18:55   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502900 14:18:13   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502900 14:17:30   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502800 14:17:28   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502900 14:17:01   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502800 14:16:54   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502800 14:16:52   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502900 14:16:50   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502800 14:16:47   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502900 14:16:47   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502900 14:16:34   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502700 14:16:32   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502700 14:16:32   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502800 14:16:29   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502900 14:16:27   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502800 14:16:19   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502800 14:15:03   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502900 14:15:01   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502800 14:14:59   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502900 14:13:43   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502800 14:13:41   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 502850 14:13:39   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502900 14:13:34   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502900 14:13:30   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502800 14:13:13   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502900 14:13:11   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502800 14:12:35   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 502900 14:12:29   1396/3/8
آبشده نقدی فروش 1 تا 496700 14:12:24   1396/3/8
آبشده نقدی خرید 1 تا 496600 14:12:20   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502900 14:12:18   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502800 14:12:15   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502900 14:10:53   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502800 14:09:39   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502900 14:09:37   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502800 14:09:35   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502900 14:08:43   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502900 14:08:25   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502800 14:08:11   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502900 14:08:09   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502800 14:08:06   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502900 14:08:03   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502900 14:08:01   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502850 14:08:01   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502800 14:07:59   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502800 14:07:58   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502900 14:07:25   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502900 14:07:20   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502800 14:07:18   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502800 14:07:16   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502900 14:07:16   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502900 14:07:14   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502900 14:07:12   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503000 14:07:11   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502800 14:07:07   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:07:05   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:06:46   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:06:45   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502800 14:06:44   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503000 14:06:42   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502800 14:06:42   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502800 14:06:41   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:06:39   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 502900 14:06:38   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502900 14:05:46   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:05:43   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502900 14:05:39   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502900 14:05:33   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:05:31   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:05:28   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502900 14:05:25   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:05:05   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502900 14:05:03   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502900 14:04:55   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:04:52   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502900 14:04:29   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:04:27   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502900 14:04:23   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502900 14:03:56   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:03:51   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502900 14:03:35   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502900 14:03:15   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502900 14:03:15   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:03:12   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:03:11   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 502950 14:03:09   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:03:06   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502900 14:03:05   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:03:04   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502900 14:03:02   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503000 14:02:58   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503000 14:02:13   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502900 14:02:10   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:01:53   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502900 14:01:51   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:01:48   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:01:37   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502900 14:01:35   1396/3/8
آبشده نقدی فروش 1 تا 496800 14:01:27   1396/3/8
آبشده نقدی خرید 1 تا 496700 14:01:24   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502900 14:01:14   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:01:11   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502950 14:01:10   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502900 14:01:07   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:00:48   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:00:47   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502900 14:00:46   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502900 14:00:44   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:00:41   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:00:40   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 502950 14:00:37   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503000 14:00:24   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502900 14:00:13   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:00:06   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 14:00:00   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502900 14:00:00   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502900 13:59:52   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502900 13:59:51   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 13:59:31   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502900 13:59:28   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 502950 13:59:28   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 13:59:26   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502900 13:59:24   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502900 13:59:24   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 13:59:03   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502900 13:58:59   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502900 13:58:32   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 13:58:29   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 13:58:12   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502900 13:58:11   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502900 13:58:10   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 13:58:08   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502900 13:58:04   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 13:58:02   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 13:57:53   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502900 13:57:51   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 13:57:51   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502800 13:57:46   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 13:57:08   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 13:57:06   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502800 13:57:05   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 503000 13:57:04   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502800 13:57:03   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502800 13:56:56   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 13:56:54   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 502900 13:56:54   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502900 13:56:53   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 503000 13:56:51   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 13:56:51   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502900 13:56:14   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 13:56:01   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 13:55:52   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502900 13:55:49   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 13:55:46   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502900 13:55:40   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 13:55:11   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502900 13:55:10   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 13:55:10   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502900 13:55:08   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 13:55:06   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 13:55:05   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 13:54:46   1396/3/8
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502800 13:54:45   1396/3/8
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 502900 13:54:42   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 13:54:41   1396/3/8
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 503000 13:54:39   1396/3/8
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 1 502300 19:34:42   1396/3/8
آخرین لفظ فروش 1 502400 19:34:40   1396/3/8
آخرین معامله 1 502300 19:31:49   1396/3/8

معاملات سکه سبزه میدان

سکه فردایی خرید 100 تا 1204500 19:33:35   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1204500 19:32:48   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1204500 19:31:46   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1204400 19:30:32   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1204400 19:29:41   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1204300 19:26:31   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1204300 19:25:08   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1204300 19:23:07   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1204300 19:18:53   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1204300 19:17:43   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1204500 19:17:00   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1204500 19:16:12   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1204500 19:15:48   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1204700 19:15:44   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1204500 19:15:42   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1204500 19:12:38   1396/3/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1204500 19:12:35   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1204700 19:12:30   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1204500 19:12:25   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1204500 19:11:41   1396/3/8
سکه فردایی معامله 200 تا 1204500 19:11:35   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1204700 19:11:02   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1204500 19:10:37   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1204500 19:10:27   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1204700 19:09:09   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1204500 19:06:12   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1204500 19:05:57   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1204500 19:05:55   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1204500 19:05:36   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1204700 19:05:33   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1204500 19:05:11   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1204500 19:04:53   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1204500 19:04:50   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1204500 19:04:31   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1204500 19:02:55   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1204500 19:02:47   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1204500 19:02:45   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1204500 19:02:23   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1204300 19:02:02   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1204500 19:01:33   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1204500 19:01:20   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1204400 19:00:56   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1204300 19:00:27   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1204300 19:00:04   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1204100 18:59:51   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1204100 18:57:01   1396/3/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1204000 18:56:58   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1204700 18:56:53   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1204800 18:56:04   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205000 18:55:45   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205100 18:55:32   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205100 18:52:59   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205100 18:52:12   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205000 18:49:16   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1205100 18:45:50   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1204200 18:45:28   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205100 18:44:17   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 18:43:45   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 18:39:53   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1204800 18:33:33   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1204800 18:27:49   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205000 18:27:43   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1205000 18:25:27   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 18:25:21   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1204800 18:22:46   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1204800 18:21:15   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1204800 18:19:13   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205100 18:18:20   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205400 18:14:44   1396/3/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1205500 18:04:10   1396/3/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1205500 18:02:34   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205300 17:53:32   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 17:52:27   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 17:50:26   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 17:47:52   1396/3/8
سکه فردایی معامله 500 تا 1205400 17:47:15   1396/3/8
سکه فردایی خرید 500 تا 1205400 17:46:46   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 17:46:18   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 17:45:30   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205400 17:45:16   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205300 17:45:09   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 17:43:31   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205300 17:43:21   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 17:42:41   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 17:41:31   1396/3/8
سکه فردایی خرید 500 تا 1205400 17:41:26   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205300 17:40:59   1396/3/8
سکه فردایی خرید 500 تا 1205300 17:40:37   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205200 17:40:04   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205200 17:39:59   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 17:39:55   1396/3/8
سکه فردایی خرید 500 تا 1205200 17:39:51   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205200 17:38:58   1396/3/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1205500 17:38:53   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205100 17:38:34   1396/3/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1205000 17:38:19   1396/3/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1205500 17:37:58   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 17:37:23   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 17:36:25   1396/3/8
سکه فردایی فروش 500 تا 1205700 17:36:17   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1205400 17:32:53   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205200 17:32:50   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 17:32:46   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205400 17:31:54   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 17:31:39   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205100 17:30:20   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205300 17:26:33   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205300 17:24:18   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205200 17:23:44   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205100 17:23:29   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205100 17:22:55   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 17:21:27   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 17:21:24   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 17:16:34   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205200 17:01:34   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205400 17:01:31   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205300 16:58:52   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205200 16:54:51   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 16:48:11   1396/3/8
سکه فردایی خرید 500 تا 1205000 16:45:29   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 16:40:52   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1204800 16:40:37   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1204800 16:39:35   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205000 16:39:02   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205000 16:38:47   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1205000 16:38:34   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1204900 16:38:29   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1204800 16:37:52   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205000 16:37:42   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1204800 16:36:55   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205000 16:36:32   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1205000 16:34:39   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1205000 16:33:20   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205100 16:32:02   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 16:30:10   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 16:30:04   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 16:29:57   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 16:29:54   1396/3/8
سکه فردایی فروش 500 تا 1205200 16:29:40   1396/3/8
سکه فردایی فروش 500 تا 1205200 16:29:24   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1205200 16:27:43   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1205200 16:27:08   1396/3/8
سکه فردایی معامله 1 تا 1205000 16:23:23   1396/3/8
سکه فردایی معامله 1 تا 1205000 16:22:52   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1204900 16:22:37   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205000 16:22:35   1396/3/8
سکه فردایی فروش 500 تا 1205000 16:21:52   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1204800 16:21:43   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1204800 16:21:29   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1204800 16:21:18   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1204800 16:21:17   1396/3/8
سکه فردایی فروش 500 تا 1205000 16:21:08   1396/3/8
سکه فردایی فروش 500 تا 1205000 16:21:04   1396/3/8
سکه فردایی فروش 500 تا 1205000 16:20:44   1396/3/8
سکه فردایی فروش 500 تا 1205000 16:20:38   1396/3/8
سکه فردایی معامله 200 تا 1205000 16:20:29   1396/3/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1205000 16:19:13   1396/3/8
سکه فردایی معامله 300 تا 1205000 16:19:11   1396/3/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1205000 16:19:10   1396/3/8
سکه فردایی معامله 300 تا 1205000 16:19:08   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 16:18:03   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205300 16:18:01   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 16:18:00   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205300 16:17:58   1396/3/8
سکه فردایی خرید 500 تا 1205200 16:17:24   1396/3/8
سکه فردایی فروش 500 تا 1205400 16:17:13   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 16:16:30   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 16:13:42   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205100 16:13:02   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205100 16:12:58   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 16:12:01   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 16:09:18   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1205000 16:09:17   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205000 16:07:56   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205000 16:07:48   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1204800 16:06:17   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1204800 16:06:04   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1205000 16:04:32   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1205000 16:04:26   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1205100 16:04:24   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 16:01:05   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 16:00:51   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205300 16:00:48   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205300 16:00:43   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205300 16:00:38   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205200 16:00:30   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205200 15:58:11   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 15:54:04   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 15:53:33   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205100 15:50:32   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205100 15:50:28   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1204800 15:50:16   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1204800 15:48:41   1396/3/8
سکه شنا خرید 100 تا 1206000 15:48:37   1396/3/8
سکه شنا معامله 100 تا 1206000 15:48:34   1396/3/8
سکه شنا خرید 100 تا 1206000 15:46:45   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1204800 15:45:57   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1204800 15:45:18   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205000 15:44:38   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205000 15:44:29   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1205000 15:44:28   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 15:42:28   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 15:42:16   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 15:41:05   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 15:40:50   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1204900 15:40:44   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 15:40:41   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1204900 15:40:40   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 15:40:22   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1205100 15:37:29   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1205100 15:37:16   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 15:35:37   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 15:35:26   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205300 15:32:32   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205400 15:31:57   1396/3/8
سکه فردایی فروش 500 تا 1205400 15:31:49   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 15:31:39   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205200 15:30:38   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205300 15:26:53   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205300 15:26:36   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 15:23:27   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 15:23:17   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 15:22:48   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 15:22:42   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 15:21:03   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 15:21:00   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205300 15:20:55   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205300 15:20:45   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1205400 15:18:24   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1205400 15:18:00   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 15:16:57   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205300 15:16:55   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205300 15:16:43   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 15:16:41   1396/3/8
سکه فردایی فروش 500 تا 1205700 15:16:32   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205700 15:16:29   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205700 15:16:27   1396/3/8
سکه فردایی فروش 500 تا 1205800 15:16:25   1396/3/8
سکه امروزی معامله 100 تا 1205400 15:13:26   1396/3/8
سکه امروزی معامله 100 تا 1205400 15:12:53   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1205600 15:12:49   1396/3/8
سکه امروزی معامله 100 تا 1205400 15:10:25   1396/3/8
سکه امروزی معامله 100 تا 1205400 15:10:20   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1205800 15:07:07   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1205800 15:06:39   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205900 15:06:36   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 15:06:33   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205900 15:02:03   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 15:01:22   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205900 15:01:13   1396/3/8
سکه فردایی فروش 400 تا 1206000 14:59:50   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 14:59:46   1396/3/8
سکه فردایی فروش 400 تا 1206000 14:59:38   1396/3/8
سکه فردایی فروش 400 تا 1206000 14:59:36   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1206000 14:59:36   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1206000 14:59:35   1396/3/8
سکه فردایی فروش 500 تا 1206100 14:59:31   1396/3/8
سکه فردایی فروش 500 تا 1206100 14:59:23   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206200 14:59:20   1396/3/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1206100 14:57:53   1396/3/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1206100 14:57:28   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206200 14:54:58   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206000 14:54:55   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206200 14:54:50   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206000 14:54:48   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206200 14:54:46   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206300 14:52:47   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1205500 14:52:42   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1205500 14:52:31   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206300 14:52:28   1396/3/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1206100 14:50:03   1396/3/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1206100 14:49:58   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1206100 14:49:57   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1206100 14:49:55   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1205900 14:47:46   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1205900 14:47:41   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 14:47:19   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1205800 14:42:09   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1205800 14:42:01   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 14:41:59   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 14:41:29   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1205600 14:41:27   1396/3/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1206000 14:41:26   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 14:41:23   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 14:41:19   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1205500 14:41:18   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1205500 14:41:13   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 14:41:05   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 14:41:03   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 14:37:07   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 14:37:03   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205900 14:34:27   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205700 14:34:24   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1205400 14:34:22   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205700 14:34:19   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205900 14:34:17   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1205400 14:33:00   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205700 14:32:58   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205700 14:32:57   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205900 14:32:35   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1205500 14:32:31   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205900 14:32:30   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205700 14:32:24   1396/3/8
سکه امروزی فروش 400 تا 1205500 14:31:21   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205700 14:31:14   1396/3/8
سکه امروزی فروش 400 تا 1205500 14:31:08   1396/3/8
سکه امروزی فروش 400 تا 1205500 14:31:01   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205700 14:30:50   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1205500 14:29:20   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1205400 14:29:18   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1205600 14:29:08   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1205600 14:29:04   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205800 14:29:02   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205800 14:28:57   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 14:28:54   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 14:28:50   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1205500 14:28:08   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1205500 14:27:53   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1205400 14:27:07   1396/3/8
سکه امروزی فروش 400 تا 1205500 14:26:53   1396/3/8
سکه امروزی فروش 400 تا 1205500 14:26:45   1396/3/8
سکه امروزی فروش 400 تا 1205500 14:26:42   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205800 14:26:11   1396/3/8
سکه امروزی فروش 200 تا 1205500 14:26:09   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205800 14:25:47   1396/3/8
سکه امروزی فروش 200 تا 1205500 14:25:36   1396/3/8
سکه امروزی فروش 200 تا 1205500 14:24:59   1396/3/8
سکه امروزی فروش 200 تا 1205500 14:24:55   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205900 14:23:59   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205700 14:23:30   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 14:23:25   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205900 14:20:16   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 14:20:14   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 14:20:11   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205900 14:19:40   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1205600 14:19:22   1396/3/8
سکه امروزی خرید 500 تا 1205400 14:19:16   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1205400 14:19:12   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1205700 14:19:09   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1205400 14:19:07   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1205700 14:19:05   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 14:18:29   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 14:18:23   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1205400 14:17:10   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1205400 14:17:06   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1205100 14:16:46   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1205100 14:16:13   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205500 14:16:04   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1205500 14:15:35   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1205500 14:15:28   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1205500 14:13:57   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205800 14:13:41   1396/3/8
سکه فردایی فروش 500 تا 1205900 14:13:21   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205900 14:13:07   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205900 14:13:07   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 14:13:05   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205700 14:12:38   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 14:12:34   1396/3/8
سکه فردایی فروش 500 تا 1206000 14:12:16   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 14:12:14   1396/3/8
سکه فردایی فروش 500 تا 1206000 14:12:04   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206100 14:12:02   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206300 14:10:01   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1206200 14:09:59   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206200 14:09:06   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206100 14:09:03   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206200 14:08:59   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206100 14:08:56   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206200 14:08:43   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206400 14:08:08   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206300 14:08:07   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206100 14:07:55   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1205700 14:06:30   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206200 14:06:13   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1205700 14:06:09   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1205700 14:05:57   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206100 14:03:56   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206100 14:03:52   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206000 14:02:57   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206000 14:02:54   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206100 14:02:38   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206100 14:02:27   1396/3/8
سکه فردایی معامله 200 تا 1206200 13:58:34   1396/3/8
سکه فردایی معامله 200 تا 1206200 13:58:33   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206400 13:57:41   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206200 13:57:38   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206100 13:57:33   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206100 13:56:07   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206200 13:56:03   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206100 13:56:01   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1205600 13:55:57   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1205600 13:55:56   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206200 13:55:04   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206100 13:55:02   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206200 13:55:00   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206200 13:54:40   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206000 13:54:03   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206000 13:53:51   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1205500 13:53:24   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1205400 13:53:21   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1205500 13:53:20   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1205400 13:53:18   1396/3/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1206000 13:53:06   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 13:52:44   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 13:52:32   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1205500 13:52:16   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 13:52:09   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 13:52:09   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 13:51:44   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205900 13:51:27   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 13:51:26   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205900 13:51:23   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 13:51:23   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 13:51:19   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 13:51:19   1396/3/8
سکه امروزی فروش 400 تا 1205400 13:51:16   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1205300 13:51:10   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1205300 13:51:03   1396/3/8
سکه امروزی فروش 500 تا 1205400 13:50:50   1396/3/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1205800 13:50:32   1396/3/8
سکه امروزی فروش 500 تا 1205400 13:50:18   1396/3/8
سکه امروزی فروش 500 تا 1205400 13:50:15   1396/3/8
سکه امروزی فروش 500 تا 1205400 13:49:38   1396/3/8
سکه امروزی فروش 500 تا 1205400 13:49:30   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1205500 13:49:24   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1205500 13:49:22   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205700 13:49:20   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205700 13:49:18   1396/3/8
سکه امروزی خرید 200 تا 1205300 13:48:59   1396/3/8
سکه امروزی خرید 500 تا 1205300 13:48:46   1396/3/8
سکه امروزی خرید 500 تا 1205300 13:48:45   1396/3/8
سکه امروزی فروش 500 تا 1205400 13:48:37   1396/3/8
سکه امروزی فروش 500 تا 1205400 13:48:33   1396/3/8
سکه امروزی خرید 200 تا 1205200 13:47:53   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1205000 13:47:51   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1205000 13:47:50   1396/3/8
سکه امروزی فروش 1 تا 1205500 13:47:49   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1205300 13:47:27   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1205900 13:47:24   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1205300 13:47:17   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1205400 13:47:15   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1205400 13:47:14   1396/3/8
سکه امروزی فروش 1 تا 1205500 13:47:12   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 13:46:54   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 13:46:37   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1205500 13:46:36   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 13:46:34   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1205500 13:46:30   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 13:46:21   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 13:46:20   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1205700 13:46:03   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206100 13:45:53   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206100 13:45:22   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1205700 13:45:20   1396/3/8
سکه امروزی فروش 500 تا 1205700 13:45:19   1396/3/8
سکه امروزی خرید 500 تا 1205500 13:45:19   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206300 13:45:17   1396/3/8
سکه امروزی خرید 500 تا 1205500 13:45:05   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1205700 13:44:57   1396/3/8
سکه امروزی فروش 500 تا 1205700 13:44:42   1396/3/8
سکه امروزی فروش 500 تا 1205700 13:44:17   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206100 13:44:10   1396/3/8
سکه امروزی فروش 500 تا 1205800 13:43:57   1396/3/8
سکه امروزی فروش 500 تا 1205800 13:43:51   1396/3/8
سکه امروزی فروش 200 تا 1206000 13:43:48   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206200 13:43:21   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206200 13:43:12   1396/3/8
سکه امروزی فروش 500 تا 1206000 13:42:40   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206400 13:42:36   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206400 13:42:30   1396/3/8
سکه امروزی فروش 500 تا 1206000 13:42:28   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206200 13:40:56   1396/3/8
سکه نقدی خرید 100 تا 1205500 13:35:29   1396/3/8
سکه نقدی خرید 100 تا 1205500 13:35:02   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206200 13:34:37   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206200 13:34:31   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206000 13:30:34   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206000 13:30:19   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206400 13:30:06   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206200 13:30:02   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206200 13:29:54   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206200 13:27:03   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206000 13:27:00   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1205900 13:26:56   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1205700 13:25:20   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206000 13:25:16   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1205700 13:25:15   1396/3/8
سکه امروزی خرید 200 تا 1205700 13:24:38   1396/3/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1206000 13:24:24   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206200 13:24:21   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206200 13:24:17   1396/3/8
سکه امروزی فروش 1 تا 1205800 13:23:11   1396/3/8
سکه فردایی خرید 1 تا 1206000 13:22:43   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1205900 13:20:53   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1205800 13:20:46   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1205600 13:20:44   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1205800 13:20:42   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1205500 13:20:40   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1205600 13:20:40   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1205500 13:20:38   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206000 13:20:36   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206000 13:20:34   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1205600 13:20:16   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1205600 13:20:08   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1205600 13:20:06   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1205900 13:20:05   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 13:19:50   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206100 13:19:48   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206100 13:19:48   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1205700 13:19:44   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1205700 13:19:25   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1205700 13:19:15   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1205700 13:19:02   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1205700 13:18:58   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1205700 13:18:58   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1205800 13:18:56   1396/3/8
سکه امروزی فروش 500 تا 1205800 13:18:54   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1205800 13:18:34   1396/3/8
سکه امروزی معامله 100 تا 1205700 13:18:29   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1206000 13:18:23   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1205700 13:18:21   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1205700 13:18:21   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1205800 13:18:18   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1206000 13:18:18   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 13:18:16   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1205800 13:18:14   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206500 13:18:06   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206500 13:17:33   1396/3/8
سکه امروزی فروش 500 تا 1205900 13:17:15   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1205900 13:17:13   1396/3/8
سکه امروزی فروش 500 تا 1205900 13:17:10   1396/3/8
سکه امروزی فروش 500 تا 1205900 13:16:39   1396/3/8
سکه امروزی فروش 500 تا 1205900 13:16:21   1396/3/8
سکه امروزی فروش 500 تا 1205900 13:16:14   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206500 13:16:01   1396/3/8
سکه امروزی فروش 500 تا 1206000 13:15:41   1396/3/8
سکه امروزی فروش 500 تا 1206000 13:15:35   1396/3/8
سکه امروزی فروش 500 تا 1206000 13:15:18   1396/3/8
سکه امروزی فروش 500 تا 1206000 13:14:49   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206500 13:14:20   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206100 13:14:17   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206100 13:13:47   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206500 13:13:24   1396/3/8
سکه امروزی فروش 300 تا 1206100 13:13:18   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206700 13:12:57   1396/3/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1206400 13:12:51   1396/3/8
سکه امروزی فروش 200 تا 1206200 13:12:37   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206600 13:12:30   1396/3/8
سکه امروزی فروش 200 تا 1206200 13:12:22   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206700 13:11:51   1396/3/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1206400 13:11:47   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206700 13:11:37   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206700 13:11:37   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206200 13:11:33   1396/3/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1206400 13:11:29   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206200 13:11:25   1396/3/8
سکه امروزی خرید 200 تا 1206000 13:11:21   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206200 13:11:19   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206500 13:11:10   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206600 13:11:08   1396/3/8
سکه امروزی فروش 200 تا 1206200 13:11:01   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206700 13:10:57   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206500 13:09:22   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 13:09:14   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 13:08:03   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 13:08:01   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206700 13:08:00   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206700 13:07:56   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207100 13:06:17   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1207000 13:06:15   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207100 13:06:12   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1207000 13:06:09   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206400 13:03:00   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206900 13:02:57   1396/3/8
سکه امروزی فروش 500 تا 1206400 13:02:57   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206500 13:02:54   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 13:02:51   1396/3/8
سکه فردایی فروش 500 تا 1206900 13:02:51   1396/3/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1207000 13:02:49   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206600 13:02:46   1396/3/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1207000 13:02:44   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206700 13:02:00   1396/3/8
سکه امروزی معامله 100 تا 1206800 13:01:27   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207300 13:01:21   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206800 13:01:19   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207300 13:00:44   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207300 12:59:31   1396/3/8
سکه امروزی خرید 200 تا 1206600 12:59:10   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206700 12:59:07   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206800 12:59:05   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1207200 12:58:44   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1207100 12:58:15   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1207000 12:57:47   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1207100 12:57:45   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1207000 12:57:43   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1207000 12:56:14   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207100 12:55:45   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207100 12:55:20   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206900 12:55:12   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1207000 12:54:57   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207100 12:54:56   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206900 12:54:54   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206900 12:54:45   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206800 12:54:40   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206700 12:54:23   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207100 12:53:15   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 12:53:13   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 12:53:10   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207100 12:53:09   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207200 12:53:08   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206700 12:52:18   1396/3/8
سکه فردایی خرید 500 تا 1207100 12:51:28   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207400 12:51:16   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1206600 12:51:09   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1206600 12:51:08   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1206600 12:51:06   1396/3/8
سکه فردایی فروش 30 تا 1207300 12:51:06   1396/3/8
سکه فردایی خرید 500 تا 1207000 12:50:59   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1206600 12:50:52   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206900 12:50:50   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206700 12:50:50   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1207000 12:50:49   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1206600 12:50:24   1396/3/8
سکه فردایی خرید 500 تا 1206900 12:49:45   1396/3/8
سکه فردایی خرید 500 تا 1206900 12:49:38   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 12:49:29   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 12:49:25   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206700 12:49:22   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206700 12:49:06   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206800 12:49:01   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 12:48:51   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 12:48:43   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206700 12:48:42   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206800 12:48:31   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206700 12:47:52   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1207000 12:47:35   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1206400 12:47:09   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206600 12:46:51   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 12:45:58   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 12:45:53   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1206300 12:45:30   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 12:45:29   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1206300 12:45:14   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206800 12:45:10   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206800 12:44:08   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 12:44:00   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207100 12:41:55   1396/3/8
سکه فردایی خرید 1 تا 1206900 12:41:51   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206800 12:41:46   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206800 12:41:18   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206800 12:41:05   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 12:39:08   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 12:39:07   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 12:38:41   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206800 12:38:39   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 12:38:35   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206800 12:34:47   1396/3/8
سکه فردایی فروش 500 تا 1207000 12:34:43   1396/3/8
سکه فردایی خرید 1 تا 1206800 12:34:40   1396/3/8
سکه فردایی خرید 1 تا 1206800 12:34:39   1396/3/8
سکه فردایی فروش 500 تا 1207000 12:34:30   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207100 12:34:29   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1207000 12:32:32   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1206600 12:32:30   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1206600 12:32:30   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1207000 12:32:28   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206900 12:32:13   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206900 12:32:09   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206900 12:30:37   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 12:30:32   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 12:30:31   1396/3/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1207200 12:30:30   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206900 12:30:27   1396/3/8
سکه امروزی خرید 500 تا 1206500 12:30:26   1396/3/8
سکه امروزی خرید 500 تا 1206500 12:30:16   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206800 12:29:34   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206900 12:29:29   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1206400 12:29:09   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 12:29:07   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206800 12:28:57   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206800 12:28:29   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206800 12:28:29   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206700 12:28:22   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206700 12:28:22   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206900 12:27:54   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206900 12:25:06   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206500 12:25:04   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206500 12:25:04   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206600 12:25:01   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206600 12:25:00   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206900 12:24:50   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206900 12:24:45   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 12:24:26   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 12:24:10   1396/3/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1207000 12:23:43   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 12:23:38   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 12:23:37   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206600 12:23:35   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206600 12:23:34   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1206500 12:23:30   1396/3/8
سکه امروزی فروش 500 تا 1206700 12:23:27   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206800 12:23:14   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206800 12:23:13   1396/3/8
سکه امروزی خرید 500 تا 1206500 12:23:10   1396/3/8
سکه امروزی خرید 500 تا 1206500 12:23:09   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206900 12:22:57   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206900 12:21:52   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206900 12:21:51   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206900 12:21:09   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206900 12:21:08   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206800 12:21:04   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206800 12:20:22   1396/3/8
سکه امروزی معامله 100 تا 1206600 12:20:19   1396/3/8
سکه امروزی معامله 100 تا 1206600 12:20:11   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 12:19:42   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206800 12:19:40   1396/3/8
سکه امروزی خرید 1 تا 1206500 12:19:38   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206800 12:19:37   1396/3/8
سکه امروزی خرید 500 تا 1206500 12:19:34   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206800 12:19:30   1396/3/8
سکه امروزی خرید 500 تا 1206500 12:19:26   1396/3/8
سکه امروزی خرید 500 تا 1206500 12:19:17   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206800 12:19:13   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 12:19:11   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1206300 12:19:10   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 12:19:08   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1206300 12:19:05   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206800 12:19:02   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206800 12:19:01   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1206800 12:18:55   1396/3/8
سکه فردایی خرید 1 تا 1206700 12:18:46   1396/3/8
سکه امروزی خرید 200 تا 1206300 12:17:40   1396/3/8
سکه امروزی خرید 200 تا 1206300 12:17:30   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206800 12:15:38   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206700 12:15:35   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1206700 12:15:32   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1206700 12:15:20   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206600 12:15:18   1396/3/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1206700 12:11:14   1396/3/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1206700 12:11:14   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206700 12:11:12   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1206000 12:10:42   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1206000 12:10:38   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1206000 12:10:37   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1206000 12:10:36   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206600 12:10:33   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206600 12:10:33   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206200 12:10:22   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206200 12:09:24   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206600 12:09:19   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206600 12:09:18   1396/3/8
سکه امروزی فروش 50 تا 1206200 12:09:16   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206700 12:08:41   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206400 12:08:14   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206400 12:08:09   1396/3/8
سکه امروزی فروش 500 تا 1206200 12:07:40   1396/3/8
سکه امروزی فروش 590 تا 1206200 12:07:35   1396/3/8
سکه امروزی فروش 500 تا 1206200 12:07:34   1396/3/8
سکه امروزی فروش 500 تا 1206300 12:07:17   1396/3/8
سکه امروزی فروش 500 تا 1206300 12:07:11   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206500 12:06:53   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206500 12:06:52   1396/3/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1206800 12:06:38   1396/3/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1206800 12:06:37   1396/3/8
سکه فردایی فروش 500 تا 1206900 12:06:35   1396/3/8
سکه فردایی فروش 500 تا 1206800 12:06:31   1396/3/8
سکه فردایی معامله 500 تا 1206900 12:06:27   1396/3/8
سکه فردایی فروش 500 تا 1207000 12:05:40   1396/3/8
سکه فردایی فروش 500 تا 1207000 12:05:31   1396/3/8
سکه فردایی خرید 500 تا 1206800 12:05:29   1396/3/8
سکه فردایی فروش 500 تا 1207000 12:05:29   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206800 12:05:26   1396/3/8
سکه فردایی خرید 500 تا 1206800 12:05:26   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1206400 12:04:55   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1206400 12:04:50   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1206700 12:04:27   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206500 12:04:05   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206500 12:04:05   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206800 12:04:01   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206500 12:03:56   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206500 12:03:56   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206800 12:03:54   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206900 12:03:52   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 12:03:50   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206600 12:03:00   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206600 12:02:53   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206500 12:02:36   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206500 12:02:32   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206500 12:02:28   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206600 12:02:26   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206500 12:02:25   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206600 12:02:23   1396/3/8
سکه امروزی معامله 100 تا 1206500 12:01:59   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1206500 12:01:55   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206600 12:01:53   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206600 12:01:49   1396/3/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1206700 12:01:36   1396/3/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1206700 12:01:35   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206800 12:00:49   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206800 12:00:48   1396/3/8
سکه فردایی خرید 500 تا 1206700 11:59:25   1396/3/8
سکه فردایی خرید 500 تا 1206700 11:59:23   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206700 11:59:06   1396/3/8
سکه فردایی خرید 500 تا 1206500 11:58:35   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206800 11:58:17   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206800 11:58:17   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206600 11:58:14   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206600 11:58:14   1396/3/8
سکه فردایی خرید 500 تا 1206600 11:58:12   1396/3/8
سکه فردایی خرید 500 تا 1206600 11:58:11   1396/3/8
سکه فردایی خرید 500 تا 1206500 11:58:06   1396/3/8
سکه فردایی معامله 500 تا 1206700 11:58:04   1396/3/8
سکه فردایی خرید 500 تا 1206700 11:57:59   1396/3/8
سکه فردایی خرید 500 تا 1206500 11:57:50   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206600 11:57:41   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 11:57:36   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206800 11:57:35   1396/3/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1207000 11:57:32   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 11:57:27   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206700 11:57:22   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206700 11:57:21   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206600 11:57:20   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206600 11:57:20   1396/3/8
سکه فردایی خرید 500 تا 1206500 11:57:18   1396/3/8
سکه فردایی خرید 500 تا 1206500 11:57:17   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206600 11:56:47   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206300 11:54:41   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206500 11:54:36   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206500 11:54:34   1396/3/8
سکه نقدی فروش 100 تا 1205800 11:54:27   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206300 11:54:08   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206300 11:54:08   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206400 11:54:02   1396/3/8
سکه امروزی معامله 200 تا 1206300 11:53:46   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206700 11:53:38   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206700 11:53:36   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1206200 11:53:13   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1206200 11:52:49   1396/3/8
سکه امروزی خرید 200 تا 1206200 11:52:49   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206800 11:52:35   1396/3/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1206600 11:52:22   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206600 11:52:21   1396/3/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1206500 11:52:19   1396/3/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1206500 11:52:14   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206700 11:51:21   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206700 11:51:19   1396/3/8
سکه امروزی فروش 500 تا 1206400 11:51:14   1396/3/8
سکه امروزی فروش 500 تا 1206400 11:51:11   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206800 11:51:08   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206800 11:50:46   1396/3/8
سکه امروزی فروش 500 تا 1206400 11:50:41   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206800 11:50:33   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206800 11:50:32   1396/3/8
سکه امروزی فروش 500 تا 1206400 11:50:30   1396/3/8
سکه امروزی فروش 500 تا 1206400 11:50:30   1396/3/8
سکه امروزی فروش 500 تا 1206600 11:50:26   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 11:49:51   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 11:49:27   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206700 11:47:47   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206700 11:46:33   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206700 11:46:32   1396/3/8
سکه فردایی معامله 200 تا 1206800 11:46:23   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206900 11:45:56   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206700 11:45:54   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206800 11:45:52   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206700 11:45:51   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 11:45:49   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 11:45:48   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206800 11:45:07   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206800 11:45:03   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1206700 11:44:40   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1206600 11:44:36   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206800 11:44:33   1396/3/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1206900 11:43:48   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 11:43:40   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207100 11:43:17   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206800 11:43:13   1396/3/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1206800 11:42:57   1396/3/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1206800 11:42:54   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1206800 11:42:53   1396/3/8
سکه امروزی معامله 200 تا 1206600 11:42:51   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206800 11:42:50   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206600 11:42:42   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206600 11:42:41   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206800 11:42:30   1396/3/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1207000 11:41:45   1396/3/8
سکه امروزی فروش 200 تا 1206800 11:41:44   1396/3/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1207000 11:41:43   1396/3/8
سکه امروزی فروش 200 تا 1206800 11:41:40   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206900 11:41:28   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 11:41:25   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1206900 11:41:24   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 11:41:22   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207100 11:41:20   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1207000 11:41:03   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1207000 11:40:56   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206900 11:40:54   1396/3/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1207200 11:40:52   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206900 11:40:51   1396/3/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1207200 11:40:47   1396/3/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1207200 11:38:28   1396/3/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1207200 11:38:23   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1207000 11:38:04   1396/3/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1207000 11:37:54   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1207000 11:37:50   1396/3/8
سکه فردایی خرید 500 تا 1206800 11:37:27   1396/3/8
سکه فردایی خرید 500 تا 1206800 11:37:25   1396/3/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1206800 11:32:56   1396/3/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1206800 11:32:51   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 11:32:21   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 11:32:19   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 11:32:15   1396/3/8
سکه امروزی فروش 200 تا 1206800 11:32:13   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 11:32:13   1396/3/8
سکه امروزی فروش 200 تا 1206800 11:32:11   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207200 11:32:00   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207200 11:31:59   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206800 11:31:57   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 11:29:47   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207100 11:29:46   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 11:29:45   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207100 11:29:43   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207200 11:29:41   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207300 11:29:01   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207300 11:28:55   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1207000 11:27:51   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1207000 11:27:49   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206800 11:27:48   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1207000 11:26:32   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1207000 11:26:23   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 11:25:34   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1207000 11:25:30   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1207000 11:25:27   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 11:25:25   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1207100 11:24:00   1396/3/8
سکه امروزی فروش 100 تا 1207100 11:23:53   1396/3/8
سکه امروزی خرید 100 تا 1206500 11:22:47   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207200 11:22:12   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1207000 11:21:36   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1207000 11:20:51   1396/3/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1206500 11:02:55   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1206000 10:35:00   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1206500 10:12:54   1396/3/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1207000 00:24:44   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207400 00:23:37   1396/3/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1207500 00:22:43   1396/3/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1207200 00:19:26   1396/3/8
سکه فردایی خرید 200 تا 1207200 00:18:27   1396/3/8
سکه فردایی خرید 300 تا 1207100 00:13:34   1396/3/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1207200 00:12:51   1396/3/8
سکه فردایی فروش 200 تا 1207200 00:12:35   1396/3/8
سکه فردایی معامله 100 تا 1207100 00:12:09   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1207000 00:11:47   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207200 00:11:17   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1207000 00:11:06   1396/3/8
سکه فردایی معامله 200 تا 1207100 00:10:28   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1207000 00:09:38   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207200 00:08:54   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207200 00:06:57   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1207000 00:04:39   1396/3/8
سکه فردایی خرید 100 تا 1207000 00:00:36   1396/3/8
سکه فردایی فروش 100 تا 1207200 23:59:40   1396/3/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1207500 23:59:35   1396/3/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1207000 23:58:34   1396/3/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1207100 23:51:56   1396/3/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1207000 23:51:53   1396/3/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1207100 23:49:54   1396/3/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1207000 23:49:51   1396/3/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1207100 23:48:43   1396/3/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1207000 23:47:58   1396/3/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1206800 23:47:26   1396/3/7
سکه فردایی فروش 200 تا 1207000 23:27:05   1396/3/7
سکه فردایی فروش 200 تا 1207000 23:23:42   1396/3/7
سکه فردایی خرید 200 تا 1206900 23:23:39   1396/3/7
سکه فردایی خرید 200 تا 1206700 23:23:06   1396/3/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1206800 23:14:56   1396/3/7
سکه فردایی خرید 200 تا 1206700 23:14:53   1396/3/7
سکه فردایی معامله 100 تا 1207000 23:13:40   1396/3/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 23:13:31   1396/3/7
سکه فردایی معامله 100 تا 1207000 23:12:42   1396/3/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1206800 23:12:40   1396/3/7
سکه فردایی فروش 200 تا 1207000 23:12:20   1396/3/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1206800 23:12:00   1396/3/7
سکه فردایی فروش 200 تا 1207000 23:11:29   1396/3/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 23:11:23   1396/3/7
سکه فردایی معامله 100 تا 1207000 23:11:20   1396/3/7
سکه فردایی معامله 100 تا 1207000 23:11:16   1396/3/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1206800 23:10:58   1396/3/7
سکه فردایی خرید 200 تا 1206800 23:10:54   1396/3/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1206800 23:10:48   1396/3/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 23:10:46   1396/3/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 23:10:17   1396/3/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1206800 23:09:16   1396/3/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1207200 23:09:13   1396/3/7
سکه فردایی معامله 100 تا 1207000 23:08:11   1396/3/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1207200 23:07:46   1396/3/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1207000 23:07:34   1396/3/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1207200 23:07:23   1396/3/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1207200 23:07:19   1396/3/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1207300 23:07:14   1396/3/7
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 100 1204500 19:33:35   1396/3/8
آخرین لفظ فروش 100 1204700 19:15:44   1396/3/8
آخرین معامله 100 1204500 19:32:48   1396/3/8

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,180,388 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 868,612 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.77%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 12,097,442 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 48,442 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.4%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 12,077,399 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 28,399 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 0.24%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 11,894,541 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 154,459 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 1.3%