قیمت سکه

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? ارزش ذاتی زمان
سکه بهار آزادی 12,030,000 (0.5%) 60,000 11,990,000 12,030,000 11,943,932 ۱۶:۲۱
سکه امامی 12,385,000 (0.19%) 24,000 12,356,000 12,405,000 11,943,932 ۱۶:۱۴
نیم سکه 6,330,000 (0.16%) 10,000 6,330,000 6,330,000 5,996,966 ۱۲:۰۶
ربع سکه 3,530,000 (0.28%) 10,000 3,530,000 3,530,000 3,023,483 ۱۱:۱۹
سکه گرمی 2,470,000 (0%) 0 2,470,000 2,470,000 1,512,429 ۳۰ شهریور
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
تمام سکه تاریخ پایین 11,770,000 (0%) 0 11,770,000 11,770,000 ۱۱ مرداد
نیم سکه تاریخ پایین 5,820,000 (0%) 0 5,820,000 5,820,000 ۱۱ مرداد
ربع سکه تاریخ پایین 3,000,000 (0%) 0 3,000,000 3,000,000 ۱۱ مرداد
تسویه سکه 12,390,000 (0.16%) 20,000 12,390,000 12,390,000 ۱۴:۳۱
مثقال طلا 5,212,000 (0.33%) 17,000 5,186,000 5,215,000 ۱۶:۱۹

سکه بهار آزادی

 • نرخ فعلی : 12,030,000
 • بالاترین قیمت روز : 12,030,000
 • پایین ترین قیمت روز : 11,990,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 20,000
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.08%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,199,000
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۲۱
 • نرخ روز گذشته : 11,970,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.5%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 60,000
جدول نرخ های امروز زمان
12,030,000 ریال 16:21:25
12,020,000 ریال 16:06:25
12,000,000 ریال 12:14:22
11,990,000 ریال 12:13:24

سکه امامی

 • نرخ فعلی : 12,385,000
 • بالاترین قیمت روز : 12,405,000
 • پایین ترین قیمت روز : 12,356,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 22,000
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.08%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,235,600
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 12,361,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.19%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 24,000
جدول نرخ های امروز زمان
12,385,000 ریال 16:14:22
12,382,000 ریال 16:08:44
12,384,000 ریال 16:06:12
12,382,000 ریال 16:05:13
12,379,000 ریال 16:01:33
12,380,000 ریال 15:57:22
12,384,000 ریال 15:54:12
12,381,000 ریال 15:50:02
12,382,000 ریال 15:46:22
12,379,000 ریال 15:45:12
12,384,000 ریال 15:44:11
12,378,000 ریال 15:39:43
12,376,000 ریال 15:38:01
12,374,000 ریال 15:37:02
12,375,000 ریال 15:36:33
12,379,000 ریال 15:34:33
12,376,000 ریال 15:33:22
12,377,000 ریال 15:32:02
12,374,000 ریال 15:26:33
12,377,000 ریال 15:24:12
12,381,000 ریال 15:23:44
12,379,000 ریال 15:22:22
12,378,000 ریال 15:21:33
12,380,000 ریال 15:21:22
12,379,000 ریال 15:21:01
12,380,000 ریال 15:17:01
12,381,000 ریال 15:15:43
12,384,000 ریال 15:09:02
12,382,000 ریال 15:08:43
12,381,000 ریال 15:07:23
12,379,000 ریال 15:02:23
12,384,000 ریال 14:45:22
12,385,000 ریال 14:44:33
12,388,000 ریال 14:37:43
12,390,000 ریال 14:35:02
12,387,000 ریال 14:33:43
12,389,000 ریال 14:32:43
12,391,000 ریال 14:31:02
12,381,000 ریال 14:30:33
12,387,000 ریال 14:30:02
12,388,000 ریال 14:21:01
12,390,000 ریال 14:18:43
12,395,000 ریال 14:13:12
12,393,000 ریال 14:13:01
12,395,000 ریال 14:07:43
12,392,000 ریال 13:40:44
12,390,000 ریال 13:40:12
12,397,000 ریال 13:12:33
12,396,000 ریال 13:11:12
12,394,000 ریال 13:09:01
12,395,000 ریال 12:55:33
12,397,000 ریال 12:55:02
12,400,000 ریال 12:52:43
12,394,000 ریال 12:48:12
12,399,000 ریال 12:45:23
12,395,000 ریال 12:44:01
12,397,000 ریال 12:43:33
12,399,000 ریال 12:43:12
12,394,000 ریال 12:42:02
12,400,000 ریال 12:35:11
12,401,000 ریال 12:34:33
12,400,000 ریال 12:34:12
12,396,000 ریال 12:33:11
12,398,000 ریال 12:31:33
12,402,000 ریال 12:31:12
12,404,000 ریال 12:30:33
12,405,000 ریال 12:26:12
12,402,000 ریال 12:25:23
12,400,000 ریال 12:25:02
12,402,000 ریال 12:24:33
12,400,000 ریال 12:23:42
12,398,000 ریال 12:23:32
12,400,000 ریال 12:18:02
12,402,000 ریال 12:17:22
12,405,000 ریال 12:16:12
12,398,000 ریال 12:16:01
12,395,000 ریال 12:07:01
12,388,000 ریال 12:04:33
12,391,000 ریال 12:03:42
12,387,000 ریال 12:02:33
12,388,000 ریال 12:01:33
12,390,000 ریال 11:56:11
12,391,000 ریال 11:56:01
12,395,000 ریال 11:55:12
12,385,000 ریال 11:54:22
12,384,000 ریال 11:54:01
12,386,000 ریال 11:53:32
12,385,000 ریال 11:53:22
12,388,000 ریال 11:53:01
12,389,000 ریال 11:51:02
12,390,000 ریال 11:50:23
12,395,000 ریال 11:49:33
12,400,000 ریال 11:49:22
12,395,000 ریال 11:49:02
12,392,000 ریال 11:48:33
12,393,000 ریال 11:48:12
12,391,000 ریال 11:47:43
12,390,000 ریال 11:47:33
12,385,000 ریال 11:45:42
12,390,000 ریال 11:43:01
12,389,000 ریال 11:39:01
12,387,000 ریال 11:38:43
12,380,000 ریال 11:36:43
12,374,000 ریال 11:36:22
12,375,000 ریال 11:36:01
12,370,000 ریال 11:35:32
12,365,000 ریال 11:34:33
12,368,000 ریال 11:32:11
12,370,000 ریال 11:32:01
12,380,000 ریال 11:30:02
12,375,000 ریال 11:28:42
12,380,000 ریال 11:28:22
12,377,000 ریال 11:28:11
12,380,000 ریال 11:27:11
12,382,000 ریال 11:26:32
12,387,000 ریال 11:26:22
12,390,000 ریال 11:22:01
12,387,000 ریال 11:19:42
12,390,000 ریال 11:16:33
12,395,000 ریال 11:12:02
12,390,000 ریال 11:10:43
12,395,000 ریال 11:04:01
12,400,000 ریال 11:02:02
12,395,000 ریال 10:56:42
12,373,000 ریال 10:51:42
12,356,000 ریال 10:00:02

نیم سکه

 • نرخ فعلی : 6,330,000
 • بالاترین قیمت روز : 6,330,000
 • پایین ترین قیمت روز : 6,330,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 633,000
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 6,340,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.16%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 10,000
جدول نرخ های امروز زمان
6,330,000 ریال 12:06:32

ربع سکه

 • نرخ فعلی : 3,530,000
 • بالاترین قیمت روز : 3,530,000
 • پایین ترین قیمت روز : 3,530,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 353,000
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۱۹
 • نرخ روز گذشته : 3,520,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.28%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 10,000
جدول نرخ های امروز زمان
3,530,000 ریال 11:19:23

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال سکه امامی

تمام صفحه
راهنما
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

معاملات طلا پله آهنی

آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 16:24:51   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 529000 16:24:47   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 16:23:54   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 16:23:42   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 529100 16:23:36   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 16:22:38   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 16:22:21   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 529100 16:18:35   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 529000 16:18:26   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 529000 16:17:38   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 529000 16:13:35   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 16:13:29   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 529000 16:13:29   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 529000 16:10:37   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 529000 16:10:37   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 529000 16:10:23   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 529000 16:10:20   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 16:10:18   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 16:06:39   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 16:06:33   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 16:06:32   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529200 16:03:54   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529200 16:03:33   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529200 16:03:30   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529100 16:03:30   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529200 16:03:27   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529100 16:03:24   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 16:01:32   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529200 16:00:45   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 16:00:41   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 16:00:06   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 16:00:04   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 15:59:37   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 15:59:35   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 529000 15:59:34   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 5 تا 527400 15:58:23   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 15:58:17   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 15:58:16   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 15:58:15   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 15:57:51   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 15:57:49   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 15:57:10   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 15:57:01   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 529000 15:56:53   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 529000 15:56:51   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 15:52:40   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 529000 15:52:28   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 529000 15:52:26   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 529000 15:50:13   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529200 15:50:10   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 15:50:06   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 529000 15:50:01   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527400 15:47:38   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527400 15:46:06   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 2 تا 527400 15:46:03   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527400 15:45:44   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527500 15:45:41   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 529100 15:45:27   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 1 تا 527500 15:42:19   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527400 15:42:16   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 15:41:41   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 15:40:34   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529200 15:40:32   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 15:40:30   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 529000 15:40:19   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529200 15:40:18   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 15:40:14   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 15:39:25   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529200 15:39:23   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529200 15:39:21   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 15:39:19   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 15:39:17   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 529000 15:39:16   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 2 تا 527400 15:38:07   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 5 تا 527400 15:38:01   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 5 تا 527400 15:37:55   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527300 15:37:51   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527200 15:37:39   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527400 15:37:36   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527400 15:37:33   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529200 15:37:30   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 15:37:29   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 4 تا 527200 15:37:27   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529200 15:37:23   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 15:37:21   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 15:36:52   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 15:36:51   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527200 15:36:49   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527200 15:36:37   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527200 15:36:34   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 529000 15:36:21   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 4 تا 527100 15:36:17   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529200 15:36:03   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 15:36:01   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529200 15:36:00   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 15:35:56   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 15:35:55   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 15:35:54   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 4 تا 527100 15:35:17   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527100 15:34:28   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 4 تا 527100 15:33:24   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 15:33:22   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 15:33:18   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 15:33:14   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 15:33:11   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 15:33:08   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527000 15:33:05   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 15:33:00   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 528900 15:32:57   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 1 تا 527100 15:30:57   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:30:22   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 15:29:39   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:29:37   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 15:29:11   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:29:09   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 15:29:07   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:29:05   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 528800 15:29:04   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:28:59   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 15:28:58   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:28:55   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:28:54   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527000 15:27:57   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 15:27:56   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 15:27:49   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 5 تا 527000 15:27:47   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527000 15:27:19   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527200 15:27:17   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 2 تا 527200 15:27:13   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527000 15:27:08   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 5 تا 527000 15:26:21   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 15:25:36   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:25:33   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:25:31   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 15:25:29   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 15:25:26   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:25:24   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 528900 15:25:23   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:25:17   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:25:16   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 2 تا 527100 15:24:58   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 3 تا 527100 15:24:46   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527000 15:24:27   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:23:58   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 529000 15:23:57   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 5 تا 527000 15:23:55   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 6 تا 529000 15:23:51   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:23:49   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 5 تا 527000 15:23:43   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:23:40   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 15:23:39   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:23:35   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 15:23:33   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:23:31   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:23:30   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 15:23:28   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 529000 15:23:26   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:23:25   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528900 15:23:23   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 5 تا 527000 15:23:19   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 15:23:16   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:23:14   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527000 15:22:25   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527100 15:22:11   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 5 تا 527000 15:22:08   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 2 تا 527000 15:22:03   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527200 15:22:01   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 2 تا 527000 15:21:59   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528700 15:21:57   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 15:21:55   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 528800 15:21:53   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527200 15:21:45   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527000 15:21:43   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528700 15:21:14   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 15:21:12   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527000 15:21:09   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527200 15:21:07   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527000 15:21:05   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528700 15:21:03   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528700 15:20:38   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528700 15:20:31   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 15:20:29   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 2 تا 527000 15:20:26   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 15:20:18   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528700 15:20:16   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 15:20:13   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528700 15:20:11   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 15:20:09   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 528800 15:20:07   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 15:20:05   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527000 15:20:01   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527000 15:19:34   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527200 15:19:33   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527000 15:19:31   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 5 تا 527000 15:19:29   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528700 15:19:28   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527200 15:19:24   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527000 15:19:21   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 2 تا 527000 15:19:16   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 15:18:52   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528700 15:18:50   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 15:18:48   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 528900 15:18:33   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 528900 15:18:29   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 15:18:28   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 15:18:25   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 15:18:18   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527200 15:18:08   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 15:18:07   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 528800 15:18:06   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528700 15:17:40   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 15:17:38   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528700 15:17:36   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 2 تا 527000 15:16:46   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527000 15:16:44   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 15:16:38   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 15:16:35   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527000 15:16:33   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 15:16:31   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 15:16:29   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 15:16:26   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 15:16:24   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527000 15:16:21   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527000 15:16:20   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 528800 15:16:15   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 15:16:12   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527200 15:16:06   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 15:16:03   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:16:01   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 15:15:59   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:15:56   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527000 15:15:49   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527000 15:15:01   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527000 15:14:57   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 2 تا 527000 15:14:55   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 15:14:42   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:14:33   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 15:14:12   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:14:10   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 15:14:09   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:14:07   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 15:14:05   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 15:14:03   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 2 تا 527000 15:13:45   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527200 15:13:41   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527000 15:13:39   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527200 15:13:37   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527000 15:13:35   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527000 15:13:33   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 528900 15:13:32   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:13:24   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:12:56   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 15:12:55   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:12:53   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 15:12:51   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 2 تا 527200 15:12:28   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527100 15:12:24   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527200 15:12:21   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527000 15:12:15   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 529000 15:12:13   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:12:11   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 15:12:10   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:12:04   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527200 15:11:59   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 2 تا 527000 15:11:54   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:11:52   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 1 تا 527100 15:11:17   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 2 تا 527200 15:11:03   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 2 تا 527000 15:10:57   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:10:41   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:10:39   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 15:10:23   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:10:20   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 15:10:19   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 529000 15:10:14   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:10:12   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 15:06:20   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:06:18   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 15:06:06   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 15:06:03   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:05:58   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:05:56   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 15:04:51   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:04:47   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 15:04:26   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:04:24   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 15:04:23   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:04:21   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 15:04:19   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:04:17   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 528900 15:04:15   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:04:12   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 15:03:59   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 15:03:57   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:03:25   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:03:22   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 15:03:20   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 529000 15:03:19   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 15:03:02   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 15:03:00   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 15:02:58   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 15:02:52   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527300 15:02:38   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527300 15:02:02   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527300 15:02:00   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 15:01:53   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 15:01:44   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 15:01:41   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 15:01:38   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 15:01:36   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 15:01:30   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 15:01:28   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527300 15:01:19   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 15:01:14   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527200 15:01:08   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527300 15:01:04   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527300 15:00:17   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 15:00:12   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 15:00:09   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 15:00:08   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 15:00:06   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 529000 15:00:00   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 529000 14:59:55   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 14:59:49   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 14:59:47   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 14:59:46   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 14:59:45   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 14:59:40   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 529000 14:59:38   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527200 14:59:38   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527400 14:59:37   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527200 14:59:35   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 2 تا 527200 14:59:32   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527400 14:59:30   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 1 تا 527300 14:59:27   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527200 14:59:24   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 14:58:51   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 14:58:49   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 529100 14:58:38   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 14:58:38   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528900 14:58:36   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 14:58:35   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 14:58:34   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 529000 14:58:32   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528900 14:58:31   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 14:58:28   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 14:58:05   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528900 14:58:03   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 14:58:01   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 528900 14:57:45   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 14:57:43   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 14:57:41   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 528800 14:57:40   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 14:57:38   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528800 14:57:36   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 14:57:29   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528800 14:57:15   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 528900 14:57:13   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528800 14:57:11   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 14:57:09   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527200 14:56:26   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 2 تا 527100 14:56:24   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527000 14:56:21   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527200 14:56:14   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527000 14:56:11   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527200 14:55:50   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527000 14:55:48   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527200 14:55:46   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 2 تا 527100 14:55:43   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527200 14:55:40   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 2 تا 527300 14:55:28   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527300 14:55:20   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527000 14:52:55   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 2 تا 527000 14:52:07   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527000 14:52:05   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 14:50:57   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 528800 14:50:52   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527000 14:50:47   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 528800 14:50:24   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 14:50:22   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 14:50:20   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 528900 14:50:17   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 2 تا 527000 14:49:51   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527000 14:49:49   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 528900 14:49:45   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 14:49:43   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 14:49:28   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 14:49:25   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 528900 14:49:23   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 528800 14:49:21   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 14:49:19   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528700 14:49:17   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 14:49:15   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 2 تا 527000 14:49:10   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527000 14:49:08   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 5 تا 526900 14:49:03   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 14:48:31   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 528700 14:48:29   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 528900 14:48:26   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 14:48:24   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 528900 14:48:11   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 528700 14:48:09   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 528900 14:48:06   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 528800 14:47:59   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 528800 14:47:57   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 528900 14:47:55   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 14:47:18   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 14:47:16   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 14:47:14   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 528800 14:47:13   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 14:47:11   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 14:47:09   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 529000 14:47:07   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 14:47:06   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 528800 14:47:05   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 529000 14:47:03   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 14:47:01   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 2 تا 527100 14:46:43   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527100 14:46:41   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 14:46:38   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 14:46:37   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528800 14:46:36   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 528900 14:46:34   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 14:46:32   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528800 14:45:56   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528800 14:45:54   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528800 14:45:44   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 528900 14:45:42   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 528800 14:45:23   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 528900 14:45:21   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 528800 14:45:19   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 528900 14:45:18   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 529000 14:45:16   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 528900 14:45:15   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 14:45:05   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 14:44:20   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 528900 14:44:18   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 14:44:16   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 528900 14:43:45   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 14:43:43   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 5 تا 527000 14:43:39   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 528900 14:43:22   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 14:43:20   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527000 14:43:11   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527000 14:43:09   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 14:43:01   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 529000 14:42:59   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 14:42:58   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 528800 14:42:57   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 14:42:55   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 14:42:54   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 14:42:52   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 2 تا 527000 14:42:42   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 14:42:33   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527000 14:42:26   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 5 تا 527100 14:42:26   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 14:42:24   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 14:42:18   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 1 تا 527000 14:42:17   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 5 تا 527100 14:42:16   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 529000 14:42:07   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 529100 14:42:06   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527100 14:42:03   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 2 تا 527100 14:40:55   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527100 14:40:52   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527000 14:40:50   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 2 تا 527100 14:40:48   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527000 14:40:45   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 2 تا 527100 14:40:44   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527100 14:40:42   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 2 تا 527200 14:40:39   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 5 تا 527200 14:40:37   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527000 14:40:35   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 5 تا 527200 14:40:33   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527000 14:40:22   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 2 تا 527100 14:40:19   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527200 14:40:07   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527100 14:39:43   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 2 تا 527100 14:38:48   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527100 14:38:43   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527200 14:38:41   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 2 تا 527100 14:38:38   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 14:38:08   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 528900 14:38:06   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 529100 14:38:04   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 14:38:02   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 528900 14:38:00   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 14:37:58   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 529000 14:37:55   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 14:37:37   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 529000 14:37:35   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 529100 14:37:33   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 529000 14:37:31   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 14:37:29   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 14:37:23   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 14:37:22   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 529100 14:37:20   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 14:37:18   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 14:37:16   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 2 تا 527200 14:37:14   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527200 14:37:12   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 5 تا 527100 14:37:09   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 529000 14:37:03   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 529000 14:35:48   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 529100 14:35:47   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 14:35:44   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 529000 14:35:42   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 14:35:41   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 14:35:39   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 14:35:38   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 529200 14:35:37   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 529100 14:35:35   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 529000 14:35:32   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 529200 14:35:30   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 14:35:24   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 529200 14:33:32   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 529000 14:33:29   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 529000 14:33:26   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529200 14:33:20   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 14:33:18   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529200 14:32:45   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 529000 14:32:43   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 2 تا 527100 14:32:41   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527100 14:32:39   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 529000 14:32:37   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529200 14:32:36   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529200 14:32:33   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 529000 14:32:31   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 2 تا 527100 14:32:29   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527300 14:32:26   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527100 14:32:23   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 5 تا 527100 14:32:21   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529200 14:32:17   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 529000 14:32:15   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 529000 14:31:29   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529200 14:31:18   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 529000 14:31:16   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 529000 14:30:51   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529200 14:30:49   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 14:30:37   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527300 14:29:36   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529200 14:29:33   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 529000 14:29:31   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 14:29:30   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 5 تا 527300 14:29:29   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527100 14:29:26   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 14:29:24   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529200 14:29:20   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 14:29:18   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527300 14:29:13   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 529000 14:29:12   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 529000 14:29:10   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 529000 14:27:52   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529200 14:27:30   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 529000 14:27:23   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529200 14:27:19   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 529000 14:27:13   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 529000 14:26:46   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 529000 14:26:44   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 14:26:36   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 14:26:36   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 529000 14:25:52   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529200 14:25:52   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 529000 14:25:50   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529200 14:25:22   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 14:25:18   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 529000 14:25:12   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 529000 14:25:10   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529200 14:25:09   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527200 14:25:07   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 4 تا 527200 14:25:05   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529200 14:25:02   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 529000 14:24:59   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 529000 14:24:58   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529200 14:24:56   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 529100 14:24:54   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 529000 14:24:52   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527200 14:24:46   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 5 تا 527200 14:24:45   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527100 14:24:43   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527100 14:24:42   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 5 تا 527000 14:24:40   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 5 تا 527000 14:24:38   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527200 14:24:38   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 5 تا 527200 14:24:35   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527000 14:24:33   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 1 تا 527100 14:24:31   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527200 14:24:30   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 4 تا 527200 14:23:27   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 529000 14:23:25   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529200 14:23:23   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527200 14:23:22   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 14:23:21   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527100 14:23:19   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527200 14:23:18   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527100 14:23:15   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 14:23:13   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 529200 14:23:13   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 529000 14:23:09   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 4 تا 527200 14:22:28   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 4 تا 527200 14:22:26   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529200 14:22:20   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 529000 14:22:18   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 529000 14:22:14   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527200 14:22:09   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 5 تا 527200 14:21:53   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529200 14:21:43   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 529000 14:21:41   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 529000 14:21:41   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527100 14:21:40   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 529000 14:21:32   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529200 14:21:31   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 5 تا 527100 14:21:29   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 529100 14:21:29   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 529000 14:21:27   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527100 14:21:24   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527200 14:21:24   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527100 14:21:22   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 5 تا 527000 14:21:20   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529200 14:21:18   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 529000 14:21:16   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 529000 14:20:26   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 5 تا 527100 14:20:26   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 5 تا 527100 14:20:24   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 529000 14:20:22   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 5 تا 527100 14:20:21   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 14:20:20   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 5 تا 527000 14:20:18   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528900 14:20:15   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 529000 14:20:15   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 529000 14:20:13   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 14:20:05   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 14:19:34   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 14:19:30   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 14:19:27   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 14:19:26   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 14:18:40   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 14:18:39   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 14:18:30   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 14:18:28   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 14:18:28   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527000 14:18:10   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527000 14:17:59   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 5 تا 527000 14:17:56   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527200 14:17:52   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 5 تا 527000 14:17:51   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 5 تا 527000 14:17:48   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 5 تا 526900 14:17:45   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 1 تا 527000 14:17:44   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 5 تا 527000 14:17:42   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 5 تا 526900 14:17:40   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 2 تا 526900 14:17:40   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527000 14:17:38   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 14:17:24   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 529000 14:17:15   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 14:16:58   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528900 14:16:56   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 529000 14:16:56   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 14:16:38   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 14:16:35   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528800 14:16:33   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528800 14:16:29   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528800 14:16:06   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528800 14:16:05   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 14:16:02   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 14:15:56   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528800 14:15:55   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 14:15:52   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 14:15:43   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 14:15:30   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526900 14:15:10   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 2 تا 526900 14:15:01   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526900 14:14:57   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526800 14:14:40   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527000 14:13:49   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526800 14:13:39   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526800 14:13:31   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528700 14:13:23   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528700 14:13:21   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 14:13:20   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 528900 14:13:17   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526800 14:13:05   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526800 14:13:05   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528700 14:12:14   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 14:12:13   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 14:12:11   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 14:12:06   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 528700 14:12:05   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528700 14:12:03   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 528900 14:12:02   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 528800 14:12:00   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 528900 14:11:58   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 14:11:57   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 14:11:56   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528700 14:11:32   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528700 14:11:18   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 528900 14:10:56   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 14:10:51   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 528700 14:10:50   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528700 14:10:46   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 528900 14:10:46   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 14:10:41   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528700 14:10:36   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 528900 14:10:33   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 528900 14:10:32   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 14:10:12   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528700 14:10:08   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528700 14:10:02   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 528700 14:10:00   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 14:09:59   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 528900 14:09:53   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 14:09:48   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 5 تا 526800 14:09:45   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 14:09:29   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 528900 14:09:28   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 2 تا 526800 14:09:26   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528700 14:09:25   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526800 14:09:23   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 14:09:11   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 14:08:49   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 528700 14:08:36   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 14:08:35   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526800 14:08:33   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 528800 14:08:29   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 14:08:17   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 14:08:06   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 528800 14:08:04   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 14:08:00   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 528900 14:07:58   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 14:07:56   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 5 تا 526800 14:07:51   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 5 تا 526800 14:07:29   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527000 14:07:28   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 5 تا 526800 14:07:27   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 5 تا 526800 14:07:25   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 5 تا 526800 14:07:23   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 5 تا 526800 14:07:20   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 14:07:18   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 526800 14:07:12   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 14:07:12   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526700 14:07:09   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 14:07:07   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528800 14:06:15   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528700 14:06:15   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528800 14:06:12   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 528700 14:06:09   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528800 14:06:04   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528800 14:06:01   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 528800 14:05:57   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528800 14:05:55   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 528900 14:05:53   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 528800 14:05:51   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 528700 14:05:44   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 528900 14:05:42   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 14:05:40   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 528700 14:05:38   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 14:05:36   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 528900 14:05:36   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 528900 14:05:34   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 528850 14:05:32   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 528800 14:05:32   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 529000 14:05:29   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 1 تا 526800 14:05:28   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 14:04:28   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 529000 14:04:26   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 529000 14:04:24   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 14:04:23   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527000 14:04:23   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 529000 14:04:20   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 529000 14:04:20   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527000 14:04:17   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527000 14:04:16   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 529000 14:04:15   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527000 14:04:11   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 526900 14:03:34   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 14:03:31   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 529000 14:03:18   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 14:03:17   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528900 14:03:12   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528900 14:03:11   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 529000 14:02:58   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 529000 14:02:57   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 14:02:48   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 14:02:45   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 14:02:44   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 14:02:24   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 14:02:24   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 5 تا 527000 14:02:22   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 14:02:21   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 6 تا 528900 14:02:20   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 5 تا 527000 14:02:20   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 1 تا 527000 14:02:17   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 4 تا 527000 14:02:12   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 1 تا 527000 14:02:11   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 14:02:09   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 14:02:08   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 14:01:12   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528900 14:00:15   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 13:59:40   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528900 13:59:40   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528900 13:59:38   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:59:38   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528900 13:59:35   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 528900 13:59:35   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 13:59:33   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:59:28   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 528900 13:59:25   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528900 13:59:22   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528900 13:58:45   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528900 13:58:44   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527200 13:58:40   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 2 تا 527200 13:58:34   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527200 13:57:45   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 2 تا 527200 13:57:40   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:56:55   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 2 تا 527200 13:56:51   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 529000 13:56:29   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528900 13:56:27   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 13:56:27   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527200 13:56:21   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 2 تا 527200 13:56:21   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:56:19   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:56:15   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 13:56:15   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:55:55   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 2 تا 527200 13:55:53   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 2 تا 527200 13:55:53   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527200 13:55:12   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 528900 13:55:08   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 2 تا 527200 13:55:08   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 529000 13:55:01   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:55:00   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527200 13:54:58   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 2 تا 527200 13:54:57   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 13:54:56   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:54:52   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 13:54:50   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 529000 13:54:37   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 13:54:35   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:54:32   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528800 13:54:31   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 528900 13:54:27   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:54:27   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 528900 13:54:23   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 2 تا 527200 13:54:16   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527200 13:53:50   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 2 تا 527200 13:53:48   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 13:52:28   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 529000 13:52:26   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 13:52:22   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 6 تا 529000 13:52:19   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 13:52:17   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 528900 13:52:14   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 13:52:13   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 13:52:12   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 529000 13:52:10   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 529000 13:52:09   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 13:52:07   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 529000 13:52:02   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 13:52:00   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 13:52:00   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 528900 13:51:58   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 13:51:57   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529100 13:51:56   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 529000 13:51:55   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 529000 13:51:53   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 13:51:53   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528800 13:50:52   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 13:50:50   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 529000 13:50:49   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:50:47   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 528900 13:50:40   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 528900 13:50:40   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:50:37   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528800 13:50:36   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:50:36   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 13:50:34   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:50:33   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 528900 13:50:30   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 528900 13:50:28   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:50:27   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:50:20   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:49:10   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:49:10   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 13:49:09   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:49:06   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 529000 13:49:04   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 13:48:46   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:48:45   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 13:48:44   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:48:42   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 529000 13:48:41   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 13:48:40   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528900 13:48:40   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 528950 13:48:38   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 529000 13:48:14   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:47:53   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 13:47:48   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:47:45   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 528900 13:47:44   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:47:41   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:47:40   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 528950 13:47:40   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 13:47:39   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 528900 13:47:36   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:47:36   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 13:47:35   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:47:34   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:47:23   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528900 13:47:12   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528900 13:47:11   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 13:46:22   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:46:19   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 529000 13:46:16   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 6 تا 528800 13:46:15   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528800 13:46:14   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:46:12   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 13:46:10   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 529000 13:46:09   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528800 13:46:07   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 528900 13:46:05   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 529000 13:45:59   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 13:45:21   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 13:45:20   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:45:19   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:45:16   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 13:45:15   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 13:45:12   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 13:44:23   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:44:19   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 13:44:16   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 528900 13:44:14   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 529000 13:44:12   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 528900 13:44:10   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 528900 13:44:02   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 13:44:01   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:43:57   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:43:35   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 13:43:33   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:43:32   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:43:30   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 13:43:30   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 528900 13:43:27   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 528900 13:43:17   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:43:15   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 13:43:14   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 528800 13:43:10   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 13:43:08   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 13:41:30   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:41:20   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 529000 13:41:16   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 528800 13:41:13   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:41:12   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 13:41:10   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:41:07   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 13:41:06   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:41:05   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 529000 13:41:02   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:40:59   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 528900 13:40:59   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:40:24   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 13:40:23   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 13:40:22   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 529000 13:40:20   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:40:18   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 528950 13:40:16   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 528950 13:40:10   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 13:39:42   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:39:41   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 528900 13:39:40   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 529000 13:39:39   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:39:36   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 13:39:35   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 528900 13:39:33   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 13:39:28   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:39:25   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 529000 13:39:25   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 13:39:24   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 528900 13:39:21   1396/7/1
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 528900 13:39:20   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528800 13:39:18   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 529000 13:38:12   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:38:08   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:38:04   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 1 تا 527100 13:38:01   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 13:37:14   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:37:10   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 529000 13:37:08   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 528900 13:37:05   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 528900 13:37:05   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:36:59   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:36:54   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 528900 13:36:38   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:36:34   1396/7/1
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 529000 13:36:33   1396/7/1
آبشده امروزی خرید 1 تا 527000 13:36:19   1396/7/1
آبشده امروزی فروش 1 تا 527200 13:36:07   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 1 تا 527100 13:36:06   1396/7/1
آبشده امروزی معامله 1 تا 527100 13:36:04   1396/7/1
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 528900 13:36:04   1396/7/1
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 1 529000 16:24:51   1396/7/1
آخرین لفظ فروش 1 529100 16:23:42   1396/7/1
آخرین معامله 1 529000 16:24:47   1396/7/1

معاملات سکه سبزه میدان

سکه فردایی خرید 100 تا 1238600 16:13:55   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1238900 16:13:48   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1238900 16:13:43   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1238800 16:08:12   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238500 16:07:59   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239000 16:06:39   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238500 16:05:44   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238300 16:04:32   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1238500 16:03:10   1396/7/1
سکه فردایی خرید 200 تا 1238300 16:03:05   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238200 16:02:59   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1238500 16:01:11   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1238600 15:57:00   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239000 15:53:59   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1238700 15:49:30   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1238800 15:45:50   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238000 15:44:47   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239000 15:43:55   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1238400 15:41:20   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1238400 15:41:16   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1238400 15:40:10   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1238400 15:39:43   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1238400 15:39:25   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1238200 15:39:19   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1238200 15:37:41   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1238000 15:37:12   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1238000 15:36:31   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1238100 15:36:20   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1238100 15:36:19   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238000 15:34:02   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238000 15:33:56   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1238200 15:32:32   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1238300 15:30:53   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1238000 15:27:58   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1238000 15:27:50   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1238000 15:26:39   1396/7/1
سکه فردایی فروش 500 تا 1238000 15:26:05   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1238000 15:26:05   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1238300 15:23:42   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1238300 15:23:40   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238200 15:23:32   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1238500 15:22:07   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1238400 15:21:12   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238200 15:21:09   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238200 15:21:06   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238100 15:20:58   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238000 15:20:47   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1238500 15:20:38   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1238500 15:20:37   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238000 15:20:26   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238000 15:20:19   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1238600 15:17:41   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1238600 15:17:21   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1238600 15:16:55   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1238600 15:16:39   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1238600 15:16:25   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1238700 15:15:22   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238500 15:08:30   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238300 15:07:59   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238200 15:06:55   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1238500 15:02:54   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1238500 15:01:55   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238000 14:52:13   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1237600 14:49:50   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238000 14:49:47   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1237500 14:49:45   1396/7/1
سکه شنا فروش 100 تا 1239800 14:46:48   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238000 14:45:45   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238500 14:45:43   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1238800 14:45:41   1396/7/1
سکه فردایی فروش 300 تا 1239000 14:45:17   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239000 14:44:39   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239100 14:44:01   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1238300 14:41:56   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238600 14:38:59   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1238400 14:38:53   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238700 14:38:04   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238700 14:37:51   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1238300 14:37:49   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1238300 14:37:48   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239400 14:37:15   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239100 14:34:21   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238700 14:33:44   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239300 14:33:29   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239300 14:33:20   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239500 14:32:17   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239500 14:32:12   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238700 14:32:11   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238700 14:32:10   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239200 14:30:24   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239200 14:30:21   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238700 14:29:43   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238700 14:29:39   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238800 14:28:28   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238800 14:28:25   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239400 14:27:37   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239400 14:27:32   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1239300 14:27:29   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1239300 14:27:25   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239400 14:26:52   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239200 14:26:29   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239200 14:26:27   1396/7/1
سکه فردایی فروش 200 تا 1239500 14:26:18   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239400 14:26:17   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239500 14:25:42   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239200 14:25:35   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239100 14:25:16   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239100 14:25:10   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239000 14:24:43   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239000 14:24:41   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239400 14:24:21   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239000 14:24:15   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239000 14:24:13   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239400 14:24:11   1396/7/1
سکه فردایی فروش 200 تا 1239500 14:24:08   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238800 14:24:04   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239500 14:24:00   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239500 14:23:06   1396/7/1
سکه فردایی فروش 200 تا 1239500 14:23:04   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239500 14:21:54   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238800 14:21:33   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238800 14:20:34   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238800 14:20:14   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239000 14:19:38   1396/7/1
سکه شنا فروش 100 تا 1240500 14:19:31   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239000 14:19:30   1396/7/1
سکه شنا فروش 100 تا 1240500 14:19:21   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239200 14:19:12   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239200 14:19:10   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239100 14:18:56   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239100 14:18:50   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239000 14:18:50   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239000 14:18:47   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239000 14:18:24   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239000 14:18:12   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239000 14:18:04   1396/7/1
سکه فردایی فروش 200 تا 1239400 14:17:19   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239400 14:17:16   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239000 14:16:46   1396/7/1
سکه فردایی فروش 200 تا 1239500 14:16:19   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239500 14:16:17   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239000 14:15:54   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239600 14:15:42   1396/7/1
سکه فردایی فروش 200 تا 1239600 14:15:42   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239700 14:14:36   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239700 14:14:35   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239800 14:14:07   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239800 14:14:00   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239800 14:13:01   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239000 14:12:57   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239300 14:12:47   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1239800 14:12:37   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239300 14:12:32   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239700 14:12:27   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240000 14:12:20   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239900 14:12:20   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239700 14:12:18   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239500 14:11:21   1396/7/1
سکه امروزی فروش 200 تا 1239500 14:11:18   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240000 14:11:10   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240000 14:11:09   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240000 14:11:07   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1240000 14:11:00   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240200 14:10:55   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240000 14:10:55   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240200 14:10:49   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240300 14:10:40   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240400 14:10:33   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240200 14:10:25   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240400 14:10:23   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240400 14:10:21   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240200 14:10:05   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240000 14:09:35   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239500 14:08:49   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240400 14:08:24   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240400 14:08:23   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240000 14:08:18   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239500 14:07:30   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239500 14:07:16   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240400 14:04:19   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240400 14:03:35   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240000 14:03:31   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1239900 14:02:41   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1240000 14:02:25   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1239800 14:02:20   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1239800 13:59:18   1396/7/1
سکه فردایی معامله 200 تا 1239900 13:59:04   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1239900 13:58:46   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239700 13:56:47   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239700 13:56:45   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239700 13:54:17   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239700 13:54:04   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239900 13:52:29   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239900 13:52:24   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240000 13:52:22   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240000 13:52:22   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1239800 13:51:49   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1239800 13:51:47   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240000 13:51:12   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239700 13:51:07   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240000 13:51:06   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239700 13:51:03   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240000 13:50:42   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240000 13:50:39   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239700 13:50:30   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239200 13:49:23   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239200 13:49:15   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240000 13:46:51   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240000 13:46:51   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240000 13:46:07   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240000 13:45:58   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239700 13:44:49   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240000 13:44:42   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240000 13:44:29   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239700 13:44:28   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239200 13:44:05   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239200 13:43:58   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1239800 13:43:55   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239600 13:42:05   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239600 13:42:04   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239500 13:41:54   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239500 13:41:51   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239500 13:41:48   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239500 13:40:39   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239800 13:40:25   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239200 13:40:21   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1239800 13:40:16   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1239800 13:40:11   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1239700 13:39:55   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1239700 13:39:54   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239000 13:39:50   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239700 13:39:49   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239600 13:39:46   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239000 13:39:45   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239700 13:39:03   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239800 13:38:58   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239700 13:38:58   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239800 13:38:52   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239600 13:38:44   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239900 13:38:40   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1239600 13:38:26   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239300 13:37:15   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239100 13:35:59   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239100 13:35:58   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239400 13:35:15   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239000 13:35:12   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239400 13:35:10   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239100 13:34:38   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239400 13:34:34   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239400 13:34:25   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239100 13:34:22   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239000 13:33:25   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239300 13:33:23   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239000 13:33:23   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239300 13:33:18   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239400 13:33:09   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239400 13:33:07   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239000 13:32:29   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239000 13:32:23   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1238800 13:24:45   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1238800 13:24:43   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238600 13:24:27   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238600 13:24:19   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239000 13:24:19   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239000 13:24:16   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239100 13:24:14   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239000 13:22:46   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1239200 13:22:28   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1239200 13:22:27   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239300 13:21:41   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239300 13:21:29   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1239300 13:21:24   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1239300 13:21:20   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239700 13:21:07   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239800 13:18:21   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239800 13:18:06   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239600 13:17:52   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239800 13:17:44   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239800 13:17:39   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240000 13:16:28   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239700 13:16:26   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240000 13:16:21   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239700 13:16:19   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239600 13:16:09   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239500 13:16:01   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239900 13:14:42   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239700 13:14:31   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239900 13:13:45   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239800 13:13:37   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239900 13:13:07   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239700 13:12:40   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239700 13:12:32   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239200 13:12:06   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239400 13:12:02   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239200 13:11:59   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240000 13:11:46   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240000 13:11:42   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239100 13:10:45   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239400 13:08:52   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239400 13:08:47   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239500 13:08:42   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239500 13:08:35   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240000 13:04:58   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240000 13:04:49   1396/7/1
سکه امروزی معامله 100 تا 1239500 12:55:08   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239700 12:54:58   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239700 12:54:48   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240200 12:53:51   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240000 12:53:26   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240000 12:53:24   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239500 12:52:16   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239500 12:52:09   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240000 12:52:03   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240000 12:52:03   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240500 12:51:25   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240000 12:51:05   1396/7/1
سکه فردایی خرید 200 تا 1240000 12:51:00   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240400 12:50:39   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240000 12:50:10   1396/7/1
سکه فردایی خرید 200 تا 1240000 12:49:59   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239700 12:49:12   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239700 12:49:05   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239500 12:48:30   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239400 12:48:22   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1239800 12:48:06   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239800 12:47:56   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240000 12:47:45   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239400 12:47:32   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239400 12:47:30   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1239900 12:47:24   1396/7/1
سکه فردایی فروش 200 تا 1239900 12:45:24   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1240000 12:45:04   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1240000 12:45:01   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239400 12:44:58   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239400 12:44:57   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239500 12:44:34   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239500 12:44:31   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240300 12:44:28   1396/7/1
سکه امروزی معامله 100 تا 1239500 12:43:53   1396/7/1
سکه امروزی معامله 100 تا 1239500 12:43:48   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240300 12:43:45   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239700 12:43:11   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239700 12:43:03   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239400 12:42:55   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239500 12:42:50   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239700 12:42:45   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239500 12:42:42   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240300 12:42:40   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239700 12:42:19   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240300 12:41:41   1396/7/1
سکه امروزی معامله 100 تا 1239400 12:41:30   1396/7/1
سکه امروزی معامله 100 تا 1239400 12:41:02   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240300 12:39:45   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240100 12:39:33   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240300 12:39:29   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240500 12:38:23   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240200 12:36:46   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240100 12:36:21   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239500 12:36:17   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240000 12:35:34   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240000 12:35:23   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1240000 12:34:54   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1240200 12:34:21   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239600 12:34:12   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239500 12:33:57   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1240000 12:33:23   1396/7/1
سکه فردایی معامله 500 تا 1240000 12:33:16   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1240100 12:32:59   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1240100 12:32:56   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240000 12:32:54   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240200 12:32:52   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239600 12:32:49   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239600 12:32:49   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239700 12:32:37   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239700 12:32:37   1396/7/1
سکه فردایی فروش 1 تا 1240300 12:32:34   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240300 12:32:32   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240500 12:31:58   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240200 12:31:53   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239800 12:31:12   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239800 12:31:10   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1240000 12:30:57   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1240000 12:30:57   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1240200 12:30:55   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1240200 12:30:52   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1240400 12:30:06   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1240500 12:28:50   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1241000 12:28:04   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1241000 12:27:53   1396/7/1
سکه نقدی فروش 100 تا 1240000 12:27:38   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1240000 12:27:09   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1240000 12:27:05   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1240400 12:27:03   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240600 12:27:02   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240600 12:27:00   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1240000 12:26:58   1396/7/1
سکه نقدی خرید 100 تا 1239700 12:26:51   1396/7/1
سکه نقدی خرید 100 تا 1239700 12:26:45   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1240000 12:26:20   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240500 12:26:17   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1240000 12:25:48   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1240000 12:25:46   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1241000 12:25:37   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240500 12:25:32   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1241000 12:25:32   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240500 12:25:31   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240200 12:24:54   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239700 12:24:46   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239700 12:24:39   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1240000 12:24:31   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1240000 12:24:19   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240700 12:24:18   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239700 12:24:17   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1240700 12:24:03   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240300 12:23:56   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240300 12:23:54   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239500 12:23:25   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239800 12:23:19   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239800 12:23:10   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239500 12:23:07   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239500 12:23:06   1396/7/1
سکه فردایی معامله 200 تا 1240500 12:22:48   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1240000 12:22:48   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1240000 12:22:42   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1240500 12:22:38   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240500 12:22:25   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240500 12:22:18   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240400 12:22:17   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240500 12:22:12   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240500 12:22:06   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240300 12:22:06   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240300 12:22:04   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1240200 12:21:50   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1240200 12:21:40   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240200 12:21:37   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239500 12:21:15   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239500 12:21:11   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240400 12:20:50   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240400 12:20:49   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239500 12:20:42   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239500 12:20:33   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240200 12:20:18   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1240000 12:18:45   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1240000 12:18:25   1396/7/1
سکه نقدی فروش 100 تا 1240000 12:17:51   1396/7/1
سکه نقدی فروش 100 تا 1240000 12:17:48   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1240000 12:17:43   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1240000 12:17:39   1396/7/1
سکه امروزی معامله 100 تا 1240000 12:17:37   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1240000 12:17:36   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1240200 12:17:01   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1240200 12:16:57   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1240000 12:15:53   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1240000 12:15:49   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240500 12:15:49   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240500 12:15:47   1396/7/1
سکه امروزی معامله 100 تا 1239800 12:15:28   1396/7/1
سکه امروزی معامله 100 تا 1239800 12:15:26   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240500 12:15:19   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240500 12:15:15   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240300 12:15:12   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240000 12:14:52   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240000 12:14:47   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240000 12:14:20   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1240000 12:14:18   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239800 12:14:15   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239800 12:14:11   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1240000 12:12:01   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1240000 12:11:54   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1240000 12:11:44   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240000 12:10:40   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240000 12:09:58   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239700 12:09:39   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239700 12:09:36   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239900 12:09:07   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239900 12:09:01   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239000 12:08:52   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239000 12:08:51   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239700 12:08:27   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239900 12:08:00   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239700 12:07:19   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239900 12:07:16   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239700 12:07:14   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239900 12:07:11   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239000 12:07:07   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239000 12:07:06   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240000 12:06:52   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240000 12:06:52   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239000 12:06:46   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239000 12:06:43   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239700 12:06:43   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239500 12:05:33   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239500 12:05:33   1396/7/1
سکه نقدی خرید 100 تا 1238000 12:05:29   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1239500 12:05:11   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239500 12:05:10   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239500 12:04:46   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239500 12:04:42   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239400 12:04:38   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239300 12:04:25   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239300 12:04:25   1396/7/1
سکه امروزی معامله 100 تا 1238800 12:03:55   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239500 12:03:32   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1238600 12:03:23   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239300 12:03:18   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239500 12:03:08   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239200 12:03:06   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239200 12:03:05   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239500 12:02:39   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239500 12:02:33   1396/7/1
سکه امروزی معامله 100 تا 1238700 12:02:17   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239200 12:01:52   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239200 12:01:48   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239100 12:01:46   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238800 12:01:12   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238800 12:01:03   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239000 12:00:38   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239000 12:00:37   1396/7/1
سکه امروزی معامله 100 تا 1239000 11:59:26   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239000 11:56:09   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239000 11:56:01   1396/7/1
سکه امروزی معامله 100 تا 1239000 11:55:59   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239000 11:55:37   1396/7/1
سکه امروزی معامله 100 تا 1239100 11:55:30   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239500 11:55:27   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239500 11:55:20   1396/7/1
سکه امروزی معامله 100 تا 1239500 11:55:15   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239000 11:55:07   1396/7/1
سکه فردایی معامله 200 تا 1239500 11:55:07   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239000 11:55:03   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239000 11:54:58   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239000 11:54:51   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1238800 11:54:50   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239000 11:54:09   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239000 11:54:07   1396/7/1
سکه امروزی معامله 100 تا 1238500 11:53:58   1396/7/1
سکه امروزی معامله 100 تا 1238500 11:53:55   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238400 11:53:43   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238400 11:53:39   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239200 11:53:36   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239200 11:53:36   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238800 11:53:26   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238700 11:53:24   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238700 11:53:21   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1238100 11:53:19   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1238000 11:53:06   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238500 11:53:00   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238500 11:52:55   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238500 11:52:39   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238500 11:52:38   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239000 11:52:35   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239000 11:52:34   1396/7/1
سکه امروزی معامله 100 تا 1238800 11:52:23   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239200 11:50:34   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239200 11:50:30   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239300 11:50:28   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238900 11:50:22   1396/7/1
سکه فردایی فروش 200 تا 1239300 11:50:19   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239500 11:50:18   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239500 11:50:10   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239000 11:50:07   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1238800 11:50:05   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239000 11:49:57   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239100 11:49:48   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239100 11:49:42   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240000 11:49:41   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239500 11:49:39   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239500 11:49:22   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240000 11:48:37   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239500 11:48:34   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240000 11:48:32   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239500 11:48:27   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239400 11:48:23   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239000 11:48:23   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1238700 11:48:19   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239400 11:48:14   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239500 11:48:10   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1238700 11:48:08   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239300 11:48:06   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239200 11:47:41   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1238600 11:47:33   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239500 11:47:30   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239000 11:47:27   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239000 11:47:24   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1238600 11:47:16   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1238500 11:47:09   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1239100 11:47:01   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239100 11:46:55   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239000 11:46:48   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239300 11:46:48   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1238500 11:46:43   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1238500 11:46:41   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239000 11:46:36   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238800 11:46:19   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238800 11:46:15   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238500 11:46:08   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238500 11:46:05   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238500 11:45:45   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238500 11:45:43   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239000 11:45:40   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239000 11:45:36   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238500 11:45:09   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238500 11:45:05   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239000 11:44:05   1396/7/1
سکه فردایی فروش 200 تا 1239000 11:44:03   1396/7/1
سکه فردایی فروش 200 تا 1239000 11:43:32   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239000 11:43:32   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239200 11:43:06   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239500 11:42:45   1396/7/1
سکه فردایی فروش 200 تا 1239500 11:42:41   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1238500 11:42:33   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1238500 11:42:31   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240000 11:41:07   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240000 11:41:00   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239000 11:40:13   1396/7/1
سکه فردایی خرید 500 تا 1239000 11:40:11   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238800 11:39:21   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238700 11:39:08   1396/7/1
سکه فردایی خرید 500 تا 1238700 11:39:06   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238700 11:38:57   1396/7/1
سکه فردایی خرید 500 تا 1238700 11:38:48   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1238400 11:38:40   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238400 11:38:32   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1238000 11:38:28   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1238200 11:38:27   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1238000 11:38:23   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1238000 11:37:53   1396/7/1
سکه فردایی خرید 500 تا 1238000 11:37:50   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1237500 11:36:36   1396/7/1
سکه امروزی خرید 500 تا 1237500 11:36:28   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1237500 11:36:23   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1237000 11:35:56   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1237400 11:35:56   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1237400 11:35:56   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1237500 11:35:42   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1237000 11:35:42   1396/7/1
سکه فردایی خرید 200 تا 1237500 11:35:35   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1237300 11:35:26   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1237300 11:35:20   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1237200 11:35:16   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1236500 11:35:10   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1236800 11:35:07   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1236500 11:34:21   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1236500 11:34:08   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1236500 11:34:01   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1236800 11:32:04   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1236800 11:31:56   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1236800 11:31:52   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1237200 11:31:43   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1237200 11:31:38   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1237700 11:31:37   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1237000 11:31:28   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1237000 11:31:27   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1237000 11:31:24   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1237700 11:30:12   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1237700 11:30:03   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1237700 11:29:59   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1237500 11:29:33   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1237500 11:29:29   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1237200 11:29:27   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1237200 11:29:25   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1237000 11:29:20   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1237000 11:29:18   1396/7/1
سکه امروزی معامله 100 تا 1237500 11:28:19   1396/7/1
سکه امروزی معامله 100 تا 1237500 11:28:09   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1237700 11:28:03   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1237700 11:27:56   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1237700 11:27:52   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1238000 11:27:46   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1238000 11:27:44   1396/7/1
سکه فردایی فروش 500 تا 1238000 11:27:40   1396/7/1
سکه فردایی معامله 100 تا 1238000 11:27:39   1396/7/1
سکه فردایی معامله 300 تا 1238000 11:27:37   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238000 11:26:55   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1238500 11:26:51   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1238500 11:26:45   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238000 11:26:42   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238200 11:26:33   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239000 11:26:28   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238200 11:26:26   1396/7/1
سکه امروزی معامله 100 تا 1238500 11:26:09   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239000 11:25:55   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238700 11:25:50   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1238700 11:25:45   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239200 11:25:35   1396/7/1
سکه فردایی فروش 300 تا 1239200 11:25:25   1396/7/1
سکه فردایی فروش 300 تا 1239200 11:24:59   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239200 11:24:56   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239300 11:24:34   1396/7/1
سکه فردایی فروش 300 تا 1239300 11:24:31   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239500 11:24:26   1396/7/1
سکه فردایی فروش 300 تا 1239500 11:24:20   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1238500 11:21:45   1396/7/1
سکه امروزی معامله 100 تا 1238700 11:19:33   1396/7/1
سکه امروزی معامله 100 تا 1238700 11:19:27   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239300 11:18:36   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1239300 11:18:27   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239000 11:16:16   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239000 11:16:13   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239100 11:16:11   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239000 11:11:24   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239000 11:10:09   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239500 11:06:51   1396/7/1
سکه فردایی فروش 200 تا 1239700 11:04:37   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1239000 11:04:14   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239500 11:03:36   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1240000 11:03:24   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1240000 11:01:34   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1239000 10:59:24   1396/7/1
سکه امروزی فروش 100 تا 1239500 10:56:24   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1237000 10:27:04   1396/7/1
سکه امروزی خرید 100 تا 1237000 10:26:23   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1237300 00:04:08   1396/7/1
سکه فردایی فروش 100 تا 1237500 00:00:44   1396/7/1
سکه فردایی خرید 100 تا 1236500 23:47:15   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236500 23:40:16   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237000 23:31:31   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237200 23:30:36   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237300 23:29:16   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237500 23:19:48   1396/6/31
سکه فردایی خرید 500 تا 1236500 23:04:50   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236500 23:01:50   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1237000 22:58:34   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236500 22:22:31   1396/6/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1237000 22:13:15   1396/6/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1237000 22:09:02   1396/6/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1237000 22:02:12   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237300 21:59:18   1396/6/31
سکه فردایی خرید 500 تا 1237000 21:48:58   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237800 21:48:49   1396/6/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1238000 21:47:19   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1238000 21:47:04   1396/6/31
سکه فردایی خرید 300 تا 1236500 21:44:12   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236000 21:43:02   1396/6/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1237500 21:36:48   1396/6/31
سکه فردایی خرید 300 تا 1236700 21:36:21   1396/6/31
سکه فردایی خرید 30 تا 1236700 21:36:15   1396/6/31
سکه فردایی خرید 500 تا 1236500 21:34:59   1396/6/31
سکه فردایی خرید 300 تا 1236500 21:34:54   1396/6/31
سکه فردایی خرید 500 تا 1236000 21:34:04   1396/6/31
سکه فردایی خرید 500 تا 1236000 21:30:45   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1236000 21:30:40   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235700 21:28:11   1396/6/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1236000 21:27:03   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1236000 21:26:52   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235500 21:23:21   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235500 21:23:01   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 21:22:25   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236000 21:22:18   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1236000 21:21:08   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235500 21:21:04   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1236000 21:19:47   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235500 21:19:40   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1236000 21:18:33   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235500 21:18:29   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235500 21:07:51   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236000 21:07:35   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235700 20:50:14   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235500 20:48:15   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235500 20:46:14   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1236000 20:44:52   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235200 20:43:58   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235500 20:42:37   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235200 20:42:05   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235000 20:41:19   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 20:31:56   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 20:31:56   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 20:29:42   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 20:29:41   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1235500 20:29:40   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 20:28:36   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235000 20:22:47   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235000 20:21:04   1396/6/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1235500 20:17:24   1396/6/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1235500 20:16:56   1396/6/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1235500 20:16:50   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235500 20:15:57   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235000 20:15:27   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235000 20:14:34   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 20:14:27   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1235500 20:14:23   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1236000 20:14:17   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1235800 20:14:13   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 20:09:18   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1235800 20:07:09   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 20:01:01   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235000 19:51:52   1396/6/31
سکه فردایی معامله 200 تا 1235500 19:49:26   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235500 19:49:16   1396/6/31
سکه فردایی معامله 300 تا 1235500 19:48:59   1396/6/31
سکه فردایی خرید 300 تا 1235500 19:44:12   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1236000 19:44:03   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1236000 19:41:05   1396/6/31
سکه فردایی خرید 300 تا 1235500 19:25:29   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1236000 19:22:33   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236000 19:21:51   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236000 19:15:08   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1235800 19:13:35   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 19:12:30   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1236000 19:08:19   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 19:07:49   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235300 19:07:22   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235200 19:06:31   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1236000 19:05:53   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235200 19:05:41   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 19:05:28   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 19:04:17   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 19:03:39   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 19:02:24   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1235500 19:02:15   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 19:00:26   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235000 18:59:09   1396/6/31
سکه فردایی خرید 300 تا 1235000 18:58:43   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1235500 18:58:39   1396/6/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1235500 18:58:14   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235000 18:57:53   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1235500 18:57:47   1396/6/31
سکه فردایی خرید 300 تا 1235000 18:57:44   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 18:57:24   1396/6/31
سکه فردایی خرید 300 تا 1235000 18:56:59   1396/6/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1235500 18:56:45   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 18:56:41   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235000 18:56:18   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 18:56:14   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235000 18:56:02   1396/6/31
سکه فردایی خرید 300 تا 1235000 18:55:55   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 18:55:30   1396/6/31
سکه فردایی معامله 200 تا 1235000 18:54:46   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235000 18:54:35   1396/6/31
سکه فردایی معامله 400 تا 1235000 18:51:54   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 18:51:02   1396/6/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1235300 18:51:00   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1235500 18:50:37   1396/6/31
سکه فردایی خرید 300 تا 1235000 18:50:02   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 18:49:49   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1235500 18:48:53   1396/6/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1235000 18:48:49   1396/6/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1235500 18:48:46   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 18:48:12   1396/6/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1235500 18:47:40   1396/6/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1235500 18:47:29   1396/6/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1235000 18:47:27   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235000 18:47:21   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1235500 18:47:18   1396/6/31
سکه فردایی معامله 500 تا 1235500 18:46:45   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 18:46:38   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235000 18:46:18   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 18:45:58   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1234500 18:45:54   1396/6/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1235500 18:45:30   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1235800 18:45:12   1396/6/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1236000 18:42:38   1396/6/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1236000 18:42:00   1396/6/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1236000 18:39:57   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235700 18:39:39   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236000 18:38:17   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236500 18:36:06   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236500 18:35:29   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236500 18:35:26   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236800 18:34:31   1396/6/31
سکه فردایی فروش 700 تا 1237000 18:32:24   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237000 18:28:43   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1237000 18:26:32   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236500 18:24:32   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236300 18:23:40   1396/6/31
سکه فردایی خرید 1 تا 1236000 18:23:18   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236300 18:22:49   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236000 18:22:36   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236000 18:22:33   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1236000 18:19:57   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236500 18:11:57   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236000 18:11:53   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1236000 18:11:12   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236500 18:10:22   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235700 18:08:56   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1236000 18:08:56   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237000 18:07:44   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235500 18:04:40   1396/6/31
سکه فردایی خرید 1 تا 1235500 18:04:28   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237000 18:04:21   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235000 18:00:32   1396/6/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1235500 17:57:22   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 17:54:01   1396/6/31
سکه فردایی خرید 500 تا 1235000 17:53:59   1396/6/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1235000 17:53:53   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1234500 17:52:39   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1234500 17:51:57   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1235000 17:51:31   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1234300 17:51:03   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1235000 17:50:59   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1234000 17:50:55   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1235000 17:49:08   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1235000 17:47:18   1396/6/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1235000 17:47:15   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1235000 17:46:38   1396/6/31
سکه فردایی خرید 400 تا 1234500 17:46:31   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1234500 17:46:23   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1234000 17:46:18   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1235000 17:43:04   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1235000 17:41:49   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1234500 17:38:50   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1234000 17:38:06   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1235000 17:37:59   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1235000 17:37:28   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1235500 17:37:03   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1236000 17:36:52   1396/6/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1236000 17:36:47   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1236300 17:35:47   1396/6/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1236000 17:35:31   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1236300 17:35:25   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236500 17:35:17   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1236500 17:35:07   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236000 17:34:14   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 17:33:51   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236500 17:29:29   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237000 17:28:42   1396/6/31
سکه فردایی خرید 400 تا 1235500 17:15:14   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1235000 17:13:18   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235300 17:11:46   1396/6/31
سکه فردایی خرید 500 تا 1235000 17:06:57   1396/6/31
سکه فردایی خرید 500 تا 1235000 16:59:12   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236000 16:58:01   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1236000 16:57:57   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1236000 16:53:00   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236000 16:40:28   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236000 16:38:48   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236000 16:26:33   1396/6/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1235500 16:18:30   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1235500 16:14:56   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 16:14:32   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 16:08:20   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235000 16:05:24   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 15:58:46   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236500 15:54:11   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 15:53:36   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 15:52:00   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 15:50:59   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 15:43:43   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236500 15:43:37   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 15:42:04   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 15:40:28   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 15:36:36   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1235500 15:32:12   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236000 15:31:58   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236500 15:30:21   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236500 15:30:18   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236500 15:25:26   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236500 15:23:48   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237000 15:23:13   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236100 15:23:10   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1236000 15:22:45   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1236000 15:22:22   1396/6/31
سکه فردایی فروش 500 تا 1237000 15:22:16   1396/6/31
سکه فردایی خرید 200 تا 1236000 15:22:00   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236500 15:16:25   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236800 15:16:22   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237000 15:16:17   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236800 15:16:13   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237000 15:16:11   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237000 15:10:50   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236300 15:00:05   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236500 14:41:17   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236500 14:37:00   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1236800 14:34:35   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237000 14:33:16   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237300 14:12:36   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237300 14:07:19   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237500 14:07:10   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237500 14:05:16   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237500 14:04:21   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236500 14:04:05   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237500 14:03:57   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237500 14:03:53   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1238000 14:02:39   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1238000 14:01:26   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1238000 14:00:30   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1237000 13:27:04   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1237400 13:23:08   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1237000 13:22:09   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237500 13:20:57   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1237500 13:20:54   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1237000 13:20:31   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1237500 13:17:41   1396/6/31
سکه فردایی خرید 700 تا 1237000 13:17:09   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1237000 13:17:06   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1237000 13:12:54   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1237000 13:10:12   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1237000 13:08:42   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237500 13:08:11   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1237000 13:05:12   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237500 13:04:56   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1238000 13:02:08   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1237000 13:00:56   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1237000 12:58:29   1396/6/31
سکه فردایی فروش 200 تا 1237500 12:57:22   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1237000 12:57:15   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236500 12:57:10   1396/6/31
سکه فردایی معامله 100 تا 1237000 12:56:30   1396/6/31
سکه فردایی خرید 100 تا 1236500 12:56:22   1396/6/31
سکه فردایی فروش 100 تا 1237000 12:56:17   1396/6/31
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 100 1238600 16:13:55   1396/7/1
آخرین لفظ فروش 100 1238900 16:13:48   1396/7/1
آخرین معامله 100 1238500 16:03:10   1396/7/1

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,681,420 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 703,580 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 12,452,731 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 67,731 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.55%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 12,235,429 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 149,571 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 1.22%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 12,163,760 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 221,240 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 1.82%