قیمت سکه

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? ارزش ذاتی زمان
سکه بهار آزادی 11,790,000 (0%) 0 11,790,000 11,790,000 11,217,841 ۴ خرداد
سکه امامی 12,055,000 (0%) 0 12,026,500 12,088,500 11,217,841 ۶ خرداد
نیم سکه 6,490,000 (0%) 0 6,490,000 6,495,000 5,633,920 ۶ خرداد
ربع سکه 3,705,000 (0%) 0 3,705,000 3,715,000 2,841,960 ۶ خرداد
سکه گرمی 2,545,000 (0%) 0 2,545,000 2,550,000 1,423,151 ۶ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
تمام سکه تاریخ پایین 11,200,000 (0%) 0 11,200,000 11,280,000 ۶ خرداد
نیم سکه تاریخ پایین 5,620,000 (0%) 0 5,620,000 5,660,000 ۶ خرداد
ربع سکه تاریخ پایین 2,850,000 (0%) 0 2,850,000 2,870,000 ۶ خرداد
تسویه سکه 12,050,000 (0%) 0 12,050,000 12,050,000 ۶ خرداد
مثقال طلا 4,967,500 (0%) 0 4,963,500 4,992,500 ۶ خرداد

سکه بهار آزادی

 • نرخ فعلی : 11,790,000
 • بالاترین قیمت روز : 11,790,000
 • پایین ترین قیمت روز : 11,790,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۴ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 11,790,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سکه امامی

 • نرخ فعلی : 12,055,000
 • بالاترین قیمت روز : 12,088,500
 • پایین ترین قیمت روز : 12,026,500
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۶ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 12,055,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
12,055,000 ریال 21:22:02
12,054,000 ریال 21:07:11
12,054,500 ریال 21:07:01
12,053,500 ریال 20:52:02
12,052,500 ریال 20:49:22
12,053,500 ریال 20:40:33
12,053,000 ریال 20:37:12
12,052,500 ریال 20:37:01
12,053,000 ریال 20:35:01
12,052,500 ریال 20:34:22
12,051,000 ریال 20:30:02
12,052,500 ریال 20:29:22
12,051,000 ریال 20:27:01
12,052,000 ریال 20:25:22
12,052,500 ریال 20:24:33
12,054,500 ریال 20:24:22
12,052,000 ریال 20:21:44
12,052,500 ریال 20:18:23
12,053,500 ریال 20:15:01
12,056,000 ریال 20:14:44
12,055,000 ریال 20:14:02
12,054,500 ریال 20:10:12
12,056,000 ریال 20:10:01
12,054,500 ریال 20:09:43
12,053,500 ریال 20:09:12
12,054,500 ریال 20:09:01
12,055,000 ریال 20:08:01
12,055,500 ریال 20:05:33
12,056,500 ریال 20:04:22
12,057,500 ریال 20:04:12
12,056,000 ریال 20:03:23
12,057,500 ریال 20:03:02
12,056,000 ریال 20:00:01
12,057,500 ریال 19:59:43
12,056,000 ریال 19:57:33
12,057,500 ریال 19:57:01
12,057,000 ریال 19:56:33
12,055,000 ریال 19:54:43
12,057,500 ریال 19:51:33
12,057,000 ریال 19:49:01
12,056,000 ریال 19:48:12
12,056,500 ریال 19:43:01
12,056,000 ریال 19:41:01
12,055,000 ریال 19:39:01
12,057,500 ریال 19:27:01
12,057,000 ریال 19:24:12
12,055,000 ریال 19:22:12
12,055,500 ریال 19:21:22
12,057,000 ریال 19:19:02
12,055,500 ریال 19:18:32
12,057,000 ریال 19:15:01
12,056,000 ریال 19:13:33
12,057,500 ریال 19:10:23
12,057,000 ریال 19:10:02
12,057,500 ریال 19:09:02
12,057,000 ریال 19:04:22
12,056,500 ریال 19:04:01
12,056,000 ریال 19:03:44
12,055,500 ریال 19:01:22
12,056,000 ریال 19:00:34
12,055,500 ریال 19:00:02
12,055,000 ریال 18:58:02
12,053,500 ریال 18:55:23
12,054,000 ریال 18:55:12
12,055,000 ریال 18:54:01
12,053,500 ریال 18:31:12
12,054,500 ریال 18:31:01
12,053,500 ریال 18:25:02
12,055,000 ریال 18:24:32
12,054,000 ریال 18:21:43
12,053,000 ریال 18:21:32
12,053,500 ریال 18:21:12
12,054,000 ریال 18:18:33
12,053,500 ریال 18:17:01
12,052,500 ریال 18:02:12
12,052,000 ریال 17:59:43
12,051,500 ریال 17:52:33
12,052,500 ریال 17:50:02
12,053,500 ریال 17:45:43
12,053,000 ریال 17:44:11
12,053,500 ریال 17:42:23
12,053,000 ریال 17:42:02
12,053,500 ریال 17:41:12
12,052,000 ریال 17:39:22
12,051,000 ریال 17:37:01
12,049,500 ریال 17:35:43
12,051,000 ریال 17:35:01
12,050,000 ریال 17:34:02
12,049,000 ریال 17:33:01
12,048,500 ریال 17:30:44
12,051,000 ریال 17:29:22
12,050,000 ریال 17:29:11
12,050,500 ریال 17:27:23
12,051,000 ریال 17:27:01
12,050,500 ریال 17:25:33
12,051,000 ریال 17:24:23
12,053,000 ریال 17:24:12
12,051,500 ریال 17:23:43
12,052,000 ریال 17:21:02
12,052,500 ریال 17:19:22
12,051,000 ریال 17:18:43
12,052,000 ریال 17:18:12
12,052,500 ریال 17:16:12
12,053,000 ریال 17:12:23
12,053,500 ریال 17:12:01
12,052,500 ریال 17:10:34
12,052,000 ریال 17:10:13
12,053,500 ریال 17:10:02
12,052,500 ریال 17:09:22
12,051,000 ریال 17:08:43
12,050,500 ریال 17:06:23
12,051,000 ریال 17:04:43
12,052,000 ریال 17:02:33
12,051,000 ریال 16:59:12
12,050,500 ریال 16:57:22
12,050,000 ریال 16:57:02
12,050,500 ریال 16:56:22
12,049,500 ریال 16:54:12
12,051,000 ریال 16:53:11
12,050,000 ریال 16:51:02
12,049,500 ریال 16:48:11
12,050,000 ریال 16:40:33
12,050,500 ریال 16:36:43
12,051,000 ریال 16:34:11
12,052,500 ریال 16:31:23
12,050,500 ریال 16:31:12
12,052,000 ریال 16:29:01
12,049,500 ریال 16:22:02
12,051,000 ریال 16:21:12
12,048,500 ریال 16:10:22
12,050,000 ریال 16:10:12
12,051,500 ریال 16:03:01
12,048,500 ریال 16:02:33
12,051,000 ریال 16:00:23
12,049,000 ریال 15:58:01
12,048,000 ریال 15:52:01
12,049,000 ریال 15:50:23
12,051,500 ریال 15:49:22
12,051,000 ریال 15:49:12
12,050,500 ریال 15:48:33
12,050,000 ریال 15:48:23
12,049,000 ریال 15:48:01
12,050,000 ریال 15:47:43
12,049,000 ریال 15:47:32
12,048,000 ریال 15:47:12
12,049,500 ریال 15:46:43
12,048,500 ریال 15:46:23
12,046,000 ریال 15:44:22
12,048,500 ریال 15:43:22
12,047,500 ریال 15:43:12
12,047,000 ریال 15:43:01
12,043,000 ریال 15:37:33
12,044,000 ریال 15:37:12
12,043,000 ریال 15:36:12
12,042,500 ریال 15:35:11
12,044,500 ریال 15:34:02
12,043,500 ریال 15:33:33
12,041,000 ریال 15:33:22
12,040,000 ریال 15:33:01
12,040,500 ریال 15:32:11
12,039,000 ریال 15:32:01
12,038,000 ریال 15:29:32
12,036,000 ریال 15:27:12
12,037,500 ریال 15:26:01
12,035,000 ریال 15:25:11
12,037,000 ریال 15:25:01
12,038,000 ریال 15:24:01
12,040,500 ریال 15:23:22
12,040,000 ریال 15:23:01
12,043,000 ریال 15:21:01
12,045,000 ریال 15:20:44
12,047,500 ریال 15:20:33
12,048,000 ریال 15:20:02
12,048,500 ریال 15:19:43
12,050,000 ریال 15:19:01
12,051,000 ریال 15:18:43
12,052,000 ریال 15:18:32
12,053,000 ریال 15:18:22
12,052,000 ریال 15:16:33
12,051,000 ریال 15:13:12
12,051,500 ریال 15:13:02
12,054,000 ریال 15:12:43
12,055,000 ریال 15:11:32
12,056,000 ریال 15:09:12
12,056,500 ریال 15:07:01
12,055,000 ریال 15:06:32
12,053,500 ریال 15:04:32
12,054,000 ریال 15:04:12
12,055,000 ریال 15:02:43
12,054,500 ریال 15:02:22
12,054,000 ریال 15:00:22
12,055,000 ریال 15:00:01
12,056,000 ریال 14:59:01
12,058,000 ریال 14:58:23
12,057,500 ریال 14:58:12
12,058,000 ریال 14:57:12
12,059,000 ریال 14:57:01
12,059,500 ریال 14:56:22
12,059,000 ریال 14:55:01
12,060,500 ریال 14:53:43
12,060,000 ریال 14:53:22
12,059,500 ریال 14:52:43
12,058,500 ریال 14:52:11
12,058,000 ریال 14:51:01
12,057,500 ریال 14:49:43
12,056,500 ریال 14:49:02
12,059,500 ریال 14:48:33
12,060,500 ریال 14:48:22
12,057,500 ریال 14:47:42
12,059,500 ریال 14:47:01
12,058,000 ریال 14:46:43
12,056,000 ریال 14:46:12
12,056,500 ریال 14:46:02
12,057,000 ریال 14:44:23
12,058,000 ریال 14:44:02
12,057,000 ریال 14:42:22
12,057,500 ریال 14:41:32
12,059,500 ریال 14:41:22
12,059,000 ریال 14:41:11
12,058,500 ریال 14:40:44
12,057,000 ریال 14:39:32
12,057,500 ریال 14:39:22
12,059,000 ریال 14:39:01
12,057,500 ریال 14:38:32
12,056,000 ریال 14:38:22
12,056,500 ریال 14:38:01
12,056,000 ریال 14:37:11
12,056,500 ریال 14:37:01
12,057,000 ریال 14:36:33
12,056,000 ریال 14:34:02
12,055,500 ریال 14:31:12
12,056,500 ریال 14:30:22
12,056,000 ریال 14:30:01
12,057,500 ریال 14:29:01
12,056,000 ریال 14:28:43
12,058,000 ریال 14:28:33
12,060,500 ریال 14:28:12
12,059,500 ریال 14:28:02
12,058,500 ریال 14:27:43
12,056,000 ریال 14:27:33
12,057,500 ریال 14:27:12
12,058,500 ریال 14:27:01
12,057,500 ریال 14:26:32
12,056,000 ریال 14:26:22
12,055,500 ریال 14:26:01
12,055,000 ریال 14:25:42
12,054,500 ریال 14:25:01
12,054,000 ریال 14:24:22
12,057,500 ریال 14:24:02
12,053,000 ریال 14:23:01
12,054,500 ریال 14:22:43
12,055,000 ریال 14:21:22
12,056,500 ریال 14:21:11
12,055,000 ریال 14:21:01
12,054,500 ریال 14:20:43
12,054,000 ریال 14:20:01
12,054,500 ریال 14:19:32
12,053,500 ریال 14:19:22
12,052,500 ریال 14:18:32
12,052,000 ریال 14:18:01
12,052,500 ریال 14:17:43
12,053,000 ریال 14:17:12
12,054,000 ریال 14:16:12
12,053,500 ریال 14:15:22
12,051,500 ریال 14:14:01
12,048,500 ریال 14:13:22
12,050,500 ریال 14:12:42
12,048,500 ریال 14:12:11
12,046,000 ریال 14:11:02
12,046,500 ریال 14:10:43
12,048,500 ریال 14:10:22
12,046,500 ریال 14:10:01
12,045,000 ریال 14:09:02
12,046,500 ریال 14:08:43
12,047,000 ریال 14:08:22
12,047,500 ریال 14:07:01
12,051,500 ریال 14:05:33
12,052,000 ریال 14:05:22
12,051,000 ریال 14:04:01
12,054,000 ریال 14:03:22
12,055,000 ریال 14:02:12
12,056,000 ریال 14:02:02
12,057,500 ریال 14:01:43
12,059,500 ریال 14:01:01
12,057,000 ریال 14:00:45
12,058,500 ریال 14:00:34
12,059,000 ریال 13:59:33
12,061,000 ریال 13:59:22
12,061,500 ریال 13:58:32
12,059,000 ریال 13:57:01
12,059,500 ریال 13:56:11
12,061,500 ریال 13:55:22
12,060,500 ریال 13:55:11
12,059,500 ریال 13:55:01
12,058,000 ریال 13:52:01
12,057,500 ریال 13:50:02
12,058,000 ریال 13:46:33
12,061,500 ریال 13:46:01
12,059,500 ریال 13:45:43
12,061,500 ریال 13:43:22
12,060,500 ریال 13:43:02
12,060,000 ریال 13:42:43
12,059,500 ریال 13:42:12
12,060,500 ریال 13:42:02
12,061,000 ریال 13:41:43
12,063,500 ریال 13:41:33
12,062,000 ریال 13:41:12
12,061,500 ریال 13:41:02
12,062,000 ریال 13:40:33
12,062,500 ریال 13:40:22
12,063,000 ریال 13:40:12
12,064,500 ریال 13:40:01
12,063,000 ریال 13:39:33
12,065,500 ریال 13:39:23
12,068,000 ریال 13:37:12
12,068,500 ریال 13:37:01
12,068,000 ریال 13:36:42
12,069,500 ریال 13:36:32
12,068,000 ریال 13:35:22
12,070,000 ریال 13:35:12
12,071,500 ریال 13:35:02
12,071,000 ریال 13:34:43
12,070,500 ریال 13:33:01
12,072,000 ریال 13:32:22
12,071,000 ریال 13:32:01
12,073,500 ریال 13:31:32
12,072,000 ریال 13:31:11
12,071,500 ریال 13:31:01
12,073,500 ریال 13:29:42
12,070,000 ریال 13:29:11
12,070,500 ریال 13:29:01
12,071,000 ریال 13:27:43
12,072,000 ریال 13:27:33
12,073,000 ریال 13:27:02
12,074,000 ریال 13:26:12
12,076,000 ریال 13:26:02
12,076,500 ریال 13:25:22
12,074,500 ریال 13:23:22
12,074,000 ریال 13:22:32
12,072,000 ریال 13:21:33
12,073,500 ریال 13:20:12
12,071,500 ریال 13:19:01
12,072,000 ریال 13:18:32
12,071,500 ریال 13:18:01
12,074,500 ریال 13:17:01
12,073,500 ریال 13:16:42
12,072,500 ریال 13:15:33
12,074,000 ریال 13:15:23
12,072,500 ریال 13:15:12
12,073,500 ریال 13:14:43
12,074,000 ریال 13:14:12
12,076,000 ریال 13:14:01
12,075,000 ریال 13:12:32
12,076,500 ریال 13:12:22
12,078,000 ریال 13:12:01
12,079,000 ریال 13:11:32
12,080,000 ریال 13:10:43
12,079,000 ریال 13:10:33
12,080,000 ریال 13:09:22
12,081,500 ریال 13:08:22
12,080,000 ریال 13:08:01
12,082,000 ریال 13:07:01
12,082,500 ریال 13:06:42
12,083,000 ریال 12:59:22
12,084,500 ریال 12:59:12
12,082,500 ریال 12:58:33
12,083,500 ریال 12:58:22
12,084,000 ریال 12:56:02
12,085,000 ریال 12:55:22
12,086,000 ریال 12:49:42
12,087,500 ریال 12:49:11
12,084,500 ریال 12:49:01
12,084,000 ریال 12:46:43
12,084,500 ریال 12:45:42
12,085,000 ریال 12:43:42
12,085,500 ریال 12:42:32
12,085,000 ریال 12:41:01
12,087,000 ریال 12:40:11
12,087,500 ریال 12:39:23
12,088,500 ریال 12:39:12
12,086,000 ریال 12:38:43
12,085,500 ریال 12:36:33
12,087,000 ریال 12:36:22
12,087,500 ریال 12:36:01
12,084,500 ریال 12:35:43
12,085,000 ریال 12:35:33
12,085,500 ریال 12:35:01
12,086,500 ریال 12:34:43
12,086,000 ریال 12:34:32
12,085,500 ریال 12:34:22
12,084,500 ریال 12:34:12
12,083,000 ریال 12:33:43
12,084,500 ریال 12:33:12
12,083,000 ریال 12:33:01
12,082,000 ریال 12:32:22
12,082,500 ریال 12:28:33
12,082,000 ریال 12:25:43
12,082,500 ریال 12:25:33
12,083,000 ریال 12:25:22
12,082,000 ریال 12:25:12
12,083,000 ریال 12:25:02
12,084,500 ریال 12:24:32
12,084,000 ریال 12:24:22
12,083,500 ریال 12:24:01
12,084,000 ریال 12:23:32
12,083,000 ریال 12:23:22
12,082,500 ریال 12:23:01
12,083,500 ریال 12:22:33
12,083,000 ریال 12:22:12
12,082,500 ریال 12:22:02
12,082,000 ریال 12:21:42
12,082,500 ریال 12:20:23
12,081,000 ریال 12:20:12
12,079,500 ریال 12:19:02
12,079,000 ریال 12:17:01
12,078,000 ریال 12:15:22
12,077,500 ریال 12:14:01
12,078,500 ریال 12:13:22
12,079,000 ریال 12:09:33
12,080,000 ریال 12:08:02
12,079,000 ریال 12:07:43
12,079,500 ریال 12:07:33
12,079,000 ریال 12:07:02
12,080,500 ریال 12:06:42
12,078,000 ریال 12:06:01
12,079,000 ریال 12:05:22
12,080,500 ریال 12:04:32
12,079,500 ریال 12:04:12
12,079,000 ریال 12:04:01
12,078,500 ریال 12:03:22
12,078,000 ریال 12:03:12
12,077,500 ریال 12:03:01
12,076,500 ریال 12:02:43
12,077,000 ریال 12:02:33
12,076,500 ریال 12:02:22
12,075,500 ریال 12:02:12
12,074,500 ریال 12:01:01
12,073,000 ریال 12:00:44
12,071,000 ریال 12:00:23
12,072,000 ریال 12:00:13
12,071,000 ریال 11:59:01
12,071,500 ریال 11:56:43
12,068,000 ریال 11:56:01
12,069,500 ریال 11:55:43
12,069,000 ریال 11:55:22
12,067,000 ریال 11:55:12
12,067,500 ریال 11:53:33
12,065,500 ریال 11:53:22
12,065,000 ریال 11:49:02
12,065,500 ریال 11:48:32
12,065,000 ریال 11:48:01
12,066,500 ریال 11:47:42
12,065,000 ریال 11:47:32
12,066,500 ریال 11:47:22
12,066,000 ریال 11:47:01
12,065,500 ریال 11:46:43
12,065,000 ریال 11:46:02
12,064,500 ریال 11:45:32
12,064,000 ریال 11:43:43
12,065,000 ریال 11:43:02
12,064,000 ریال 11:42:11
12,066,000 ریال 11:41:22
12,064,000 ریال 11:40:22
12,065,000 ریال 11:40:01
12,064,000 ریال 11:39:22
12,064,500 ریال 11:38:42
12,066,500 ریال 11:38:32
12,065,000 ریال 11:37:42
12,066,500 ریال 11:36:01
12,066,000 ریال 11:35:43
12,065,500 ریال 11:35:33
12,060,500 ریال 11:33:42
12,061,000 ریال 11:32:43
12,061,500 ریال 11:32:33
12,062,000 ریال 11:32:22
12,061,500 ریال 11:32:02
12,065,000 ریال 11:30:33
12,064,500 ریال 11:30:22
12,065,500 ریال 11:30:02
12,064,500 ریال 11:29:33
12,063,500 ریال 11:28:11
12,062,500 ریال 11:28:01
12,061,500 ریال 11:26:01
12,056,500 ریال 11:24:22
12,054,000 ریال 11:24:02
12,056,500 ریال 11:16:21
12,034,000 ریال 11:13:32
12,031,500 ریال 11:08:33
12,026,500 ریال 10:57:11
12,035,000 ریال 10:00:01

نیم سکه

 • نرخ فعلی : 6,490,000
 • بالاترین قیمت روز : 6,495,000
 • پایین ترین قیمت روز : 6,490,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۶ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 6,490,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
6,490,000 ریال 14:49:01
6,495,000 ریال 14:48:01

ربع سکه

 • نرخ فعلی : 3,705,000
 • بالاترین قیمت روز : 3,715,000
 • پایین ترین قیمت روز : 3,705,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۶ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 3,705,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
3,705,000 ریال 18:06:44
3,710,000 ریال 15:20:13
3,715,000 ریال 15:20:02

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال سکه امامی

تمام صفحه
راهنما
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

معاملات طلا پله آهنی

آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 00:31:41   1396/3/7
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 00:23:43   1396/3/7
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 00:22:44   1396/3/7
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502500 00:14:32   1396/3/7
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502500 00:13:33   1396/3/7
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502400 00:12:41   1396/3/7
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502500 00:11:56   1396/3/7
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502500 00:11:41   1396/3/7
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502500 00:10:42   1396/3/7
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 00:10:30   1396/3/7
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 00:10:27   1396/3/7
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 00:10:10   1396/3/7
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 00:05:14   1396/3/7
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 00:03:46   1396/3/7
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 00:01:15   1396/3/7
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502400 23:49:03   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502500 23:47:23   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502500 23:46:48   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502500 23:39:00   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502400 23:36:31   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502500 23:36:28   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502500 23:33:59   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502500 23:32:17   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502400 23:32:00   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502400 23:28:51   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502500 23:28:31   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502400 23:27:40   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502300 23:26:42   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502500 23:26:35   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502500 23:25:10   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 502500 23:23:52   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 23:23:29   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502500 23:21:57   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 23:20:39   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 23:20:36   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 23:18:56   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502600 23:18:48   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 23:18:43   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 23:18:20   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 23:16:24   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 23:16:12   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 502500 23:15:57   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 23:13:48   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 23:13:45   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 23:13:42   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 23:12:00   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 23:11:56   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502600 23:11:52   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 23:10:24   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 23:09:54   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 23:08:54   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 23:08:41   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 23:07:14   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 23:06:35   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502600 23:05:24   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 23:05:18   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 23:04:43   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 23:04:25   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 23:04:15   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502400 23:04:10   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502500 23:03:36   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502500 23:01:52   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502400 22:59:47   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502400 22:57:10   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502400 22:57:03   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502400 22:53:54   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502400 22:45:51   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 22:45:24   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502400 22:41:36   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502400 22:28:06   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502400 22:27:04   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502400 22:27:01   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502400 22:23:28   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 502500 22:22:21   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502500 22:21:55   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 22:21:36   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502500 22:21:33   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502600 22:21:27   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502500 22:19:48   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 22:19:23   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 22:15:09   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 22:14:29   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 22:13:20   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 22:12:43   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502600 22:09:16   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 22:08:55   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502500 22:08:44   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 502500 22:08:40   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502600 22:07:56   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 502600 22:07:44   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502500 22:07:23   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502700 22:07:19   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502600 22:07:06   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 502600 22:07:02   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502600 22:06:32   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 22:06:02   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 502600 22:03:31   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502700 22:03:23   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502700 21:59:50   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 21:58:50   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502500 21:58:47   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 21:57:58   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502700 21:55:57   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502600 21:55:29   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 21:55:25   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 21:55:21   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 21:55:07   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 21:55:04   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 21:54:57   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502600 21:50:56   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 502600 21:50:38   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502700 21:50:02   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502700 21:49:58   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502600 21:49:53   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 21:49:20   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502600 21:48:25   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 21:47:59   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 21:47:18   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 21:47:08   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 21:46:11   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 21:46:08   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502400 21:46:01   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 21:42:45   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 21:42:42   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502400 21:41:55   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502400 21:38:19   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502500 21:32:23   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 502400 21:32:14   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 502500 21:31:45   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502500 21:31:32   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502500 21:31:28   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502500 21:31:18   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502400 21:31:08   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502500 21:30:58   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502400 21:30:55   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 21:30:51   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502400 21:30:16   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502500 21:30:03   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502400 21:29:56   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502400 21:29:54   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502500 21:29:49   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502400 21:29:00   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502400 21:28:52   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502400 21:27:51   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 21:27:30   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502400 21:25:07   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502400 21:21:59   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502400 21:21:02   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502400 21:19:05   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502400 21:10:05   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502400 21:09:07   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502400 21:08:23   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502400 21:07:02   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502500 21:06:35   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502400 21:05:59   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502500 21:05:57   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502400 21:04:38   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502500 21:04:18   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 21:02:57   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 21:01:50   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 21:00:58   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502500 20:59:15   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502500 20:58:23   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 20:46:16   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 20:30:49   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 20:26:48   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 20:25:50   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502600 20:24:22   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 20:24:15   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 20:23:06   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502600 20:22:31   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 20:22:28   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 20:22:24   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502600 20:21:26   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 20:21:23   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 20:21:18   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 502500 20:21:11   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 20:21:07   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502500 20:21:00   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 20:20:51   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 20:20:22   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 20:20:18   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 20:20:12   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 20:18:15   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 20:18:09   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502400 20:17:02   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 20:16:58   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 20:16:44   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 20:16:23   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 20:16:18   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502400 20:16:15   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502600 20:16:11   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 20:15:22   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502400 20:14:42   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502400 20:14:37   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 20:14:27   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502400 20:14:24   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502600 20:14:12   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502600 20:14:08   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 20:14:03   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 20:14:00   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 502500 20:13:41   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 502500 20:13:34   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502400 20:12:14   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502400 20:12:06   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502500 20:11:48   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502400 20:11:22   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502500 20:11:14   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502500 20:10:56   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502500 20:10:51   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502600 20:10:21   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 502600 20:09:10   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 20:08:35   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 20:07:44   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 20:06:19   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502400 20:06:11   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 20:06:02   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 20:05:18   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 20:04:03   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 20:02:15   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 20:00:19   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502600 19:59:58   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 19:58:49   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 19:58:46   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 19:56:37   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 4 تا 502600 19:56:19   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 19:56:15   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502600 19:54:24   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502600 19:54:08   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502600 19:54:04   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502500 19:53:58   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502500 19:53:29   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 19:53:19   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502500 19:51:55   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 19:51:45   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 19:51:42   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502500 19:51:38   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502400 19:50:08   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 19:50:05   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 19:49:50   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 19:48:59   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502400 19:48:56   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502400 19:48:46   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 19:47:53   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 4 تا 502500 19:47:33   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 19:47:18   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502600 19:47:14   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 19:46:44   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 19:46:41   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 19:46:38   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502600 19:46:35   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 502600 19:46:15   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 19:46:01   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 19:45:57   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502700 19:45:51   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502500 19:45:33   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 19:45:09   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 19:44:20   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502500 19:44:11   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502400 19:43:48   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 19:43:36   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502400 19:43:09   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 19:42:42   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502600 19:42:11   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 3 تا 502600 19:42:06   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 19:41:42   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 502600 19:41:30   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502600 19:41:22   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 19:41:09   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 19:39:58   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 19:39:53   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 19:39:19   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 19:38:51   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 19:38:34   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 19:37:03   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502600 19:35:38   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 19:35:17   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 19:34:44   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502600 19:34:39   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502600 19:34:35   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502700 19:34:12   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502700 19:34:08   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502700 19:34:03   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502700 19:33:50   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502700 19:33:46   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502600 19:33:42   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502700 19:33:24   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502700 19:33:19   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502600 19:33:15   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502700 19:32:54   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502600 19:32:45   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502700 19:32:27   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 502600 19:31:57   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 19:31:54   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502600 19:31:16   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 19:31:05   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 19:31:02   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 19:30:30   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 19:29:20   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502600 19:25:41   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 19:25:37   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502600 19:25:01   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502700 19:24:58   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502600 19:24:18   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 19:24:10   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 19:21:10   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 19:21:10   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 19:18:38   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 19:18:06   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 19:17:39   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502700 19:15:37   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 19:15:34   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502400 19:14:42   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 19:13:08   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502400 19:10:30   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 19:10:25   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 19:10:00   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502500 19:09:40   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502600 19:07:06   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 19:06:36   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 19:06:32   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502600 19:06:28   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 19:05:59   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 19:05:31   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502500 19:05:04   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502500 19:05:02   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502500 19:04:47   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502400 19:04:19   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502600 19:02:23   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 502500 19:01:43   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502400 19:01:24   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502500 19:00:29   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502400 18:59:37   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502400 18:59:26   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502500 18:59:17   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502400 18:58:41   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502400 18:58:25   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502400 18:58:21   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502500 18:58:04   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 18:57:50   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502400 18:57:47   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502400 18:57:41   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502600 18:57:36   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502400 18:56:47   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502600 18:56:30   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502400 18:56:20   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502400 18:56:17   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502300 18:53:55   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502500 18:52:47   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502300 18:51:00   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502300 18:50:57   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502500 18:49:39   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502400 18:48:41   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502500 18:48:37   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502500 18:48:34   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502400 18:48:31   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502300 18:48:01   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502300 18:47:56   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502500 18:47:50   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502500 18:47:37   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502500 18:46:36   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 502400 18:45:22   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502500 18:45:17   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502400 18:45:06   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502500 18:44:39   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502400 18:44:36   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502500 18:44:04   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502400 18:42:25   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502400 18:42:15   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502300 18:41:32   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502300 18:40:09   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502300 18:39:05   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502400 18:38:59   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 18:38:37   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502400 18:38:34   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502300 18:38:30   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 18:37:39   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 502300 18:37:28   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502400 18:37:16   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502200 18:36:58   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 4 تا 502200 18:36:33   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502200 18:36:21   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502400 18:35:45   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502400 18:33:30   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 18:32:59   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502400 18:32:50   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502400 18:32:40   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 5 تا 502300 18:32:26   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502400 18:32:18   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502400 18:32:14   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 18:32:11   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502300 18:32:04   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502400 18:31:58   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502400 18:31:47   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502400 18:31:42   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502400 18:31:38   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502300 18:31:17   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502300 18:31:08   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502400 18:31:02   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502400 18:30:54   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502400 18:30:50   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502300 18:30:45   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502400 18:30:23   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502300 18:30:18   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502300 18:30:15   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502300 18:30:01   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502400 18:29:52   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502300 18:29:37   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502400 18:29:32   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 18:29:16   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502300 18:28:41   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502300 18:28:35   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502400 18:28:27   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502400 18:28:22   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 18:28:17   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502400 18:28:11   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502200 18:27:40   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 18:27:25   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502200 18:27:19   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 18:27:17   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 18:27:04   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502200 18:27:02   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502200 18:26:58   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 18:26:52   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 18:25:05   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502300 18:24:51   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502400 18:24:41   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502300 18:24:22   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 18:24:07   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502300 18:24:01   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502300 18:23:41   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 18:23:21   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502300 18:23:05   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 18:21:53   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502200 18:21:26   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502300 18:21:23   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 18:21:19   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502400 18:20:56   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 18:20:52   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502400 18:20:49   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502400 18:20:45   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502300 18:20:24   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502400 18:19:17   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502300 18:17:11   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502200 18:17:03   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502200 18:15:40   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 18:12:34   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502100 18:11:47   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502200 18:07:12   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502200 18:07:03   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 5 تا 502100 18:06:36   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 18:06:33   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502200 18:06:10   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502200 18:06:05   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502200 18:05:19   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502200 18:04:38   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502300 18:04:08   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502200 18:04:06   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502100 18:04:02   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 18:03:58   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502200 18:01:29   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502300 18:01:26   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 18:00:48   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502200 18:00:40   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502300 18:00:37   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 17:59:18   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502200 17:59:09   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502200 17:57:54   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502200 17:56:00   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 17:55:10   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502200 17:53:55   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502200 17:52:08   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502200 17:47:34   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 17:47:02   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 17:46:07   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 17:45:19   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 17:45:01   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 17:44:10   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 17:44:07   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 17:41:33   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 17:40:28   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502200 17:39:58   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 17:39:33   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502200 17:39:10   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 17:37:50   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 17:37:46   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 17:37:43   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 17:37:39   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 17:37:37   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502100 17:37:28   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 17:36:47   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 17:36:44   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 17:36:10   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 17:35:34   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 17:35:10   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 17:35:08   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502200 17:35:04   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 17:34:17   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 17:33:27   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 17:33:03   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 17:33:01   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 17:32:46   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 17:32:42   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 17:31:29   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502100 17:30:56   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 17:30:49   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 17:30:41   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 17:29:37   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 17:29:17   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 17:28:09   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 17:27:59   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 17:27:54   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 17:27:49   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 17:27:35   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 17:27:14   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 17:27:09   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 17:27:06   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 17:27:02   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 17:26:54   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 17:26:42   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 17:26:24   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502100 17:24:55   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 17:24:49   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 17:24:21   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 17:24:17   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 17:23:44   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502100 17:23:01   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502100 17:22:59   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 17:22:22   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 17:21:34   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 17:21:32   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 17:21:29   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 17:21:28   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502100 17:20:06   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 17:19:56   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 17:19:53   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 17:19:51   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 17:19:29   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 17:19:27   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 17:18:53   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 17:18:33   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 17:17:52   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 17:16:33   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 17:15:27   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 17:15:20   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 17:15:13   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 17:14:41   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 17:14:34   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 17:13:33   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 17:12:44   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 17:12:03   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 17:12:00   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 17:11:57   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 17:11:30   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 17:11:27   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 17:10:53   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 17:10:32   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 17:10:29   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 17:10:15   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 17:09:58   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502200 17:09:43   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 17:09:31   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 17:09:01   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 17:08:58   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 17:08:27   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 17:05:39   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 17:04:07   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 17:04:04   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 17:03:56   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 17:03:07   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 17:02:07   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502200 17:01:46   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 16:59:39   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 16:59:35   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:57:23   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:57:07   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 16:56:37   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 16:56:30   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502200 16:55:30   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 16:55:06   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 16:54:59   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 16:54:56   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 16:54:10   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 16:53:48   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 16:53:45   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 16:52:25   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 16:52:21   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 16:52:18   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 16:52:15   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 16:51:52   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502300 16:51:48   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 16:51:43   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 16:51:10   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:51:04   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:50:26   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:50:18   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 16:49:14   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502100 16:48:44   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 16:48:41   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:48:35   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 16:48:33   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:48:30   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502200 16:47:27   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 16:46:35   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 16:45:19   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502200 16:45:01   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502100 16:44:29   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:44:10   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:44:07   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 16:43:53   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:43:47   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 16:42:25   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:42:17   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:41:59   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 16:41:57   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 16:41:55   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502100 16:41:53   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:41:18   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 16:41:16   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:41:12   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:40:37   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502200 16:40:33   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:40:21   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 16:40:19   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 16:40:16   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502100 16:40:14   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 16:39:33   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 16:39:28   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502100 16:39:25   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:38:58   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:38:40   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:38:38   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:38:05   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 16:38:03   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:36:56   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502100 16:36:27   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502100 16:36:03   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 16:35:28   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 16:35:26   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:35:21   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:34:54   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 16:34:48   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502100 16:34:23   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:34:11   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 16:34:06   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:33:56   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 16:33:38   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 16:33:12   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 16:33:09   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502100 16:32:36   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:32:27   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:32:18   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502100 16:32:11   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 16:32:01   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 16:31:59   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:31:54   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 16:31:46   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 16:31:37   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 16:31:35   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 16:31:14   1396/3/6
آبشده نقدی فروش 1 تا 496400 16:30:24   1396/3/6
آبشده نقدی خرید 1 تا 496300 16:30:20   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 16:30:16   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 5 تا 502200 16:30:00   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 2 تا 502100 16:29:50   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502200 16:29:48   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 16:29:47   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502100 16:29:45   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 16:29:44   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:29:18   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:26:45   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 16:26:43   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 16:26:40   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 16:25:28   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 16:25:25   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502200 16:25:05   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 16:25:01   1396/3/6
آبشده نقدی فروش 1 تا 496400 16:24:57   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 16:24:55   1396/3/6
آبشده نقدی خرید 1 تا 496300 16:24:54   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502000 16:24:43   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 16:24:41   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 16:24:03   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 16:23:18   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 16:23:13   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502100 16:22:51   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 16:22:49   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:22:42   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 16:22:40   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 16:22:40   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 16:22:34   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 16:22:09   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 16:22:06   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:21:37   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 16:21:03   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 16:21:00   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 16:20:55   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 16:18:59   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:18:56   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:18:43   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 16:18:40   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502150 16:18:39   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 16:18:16   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 16:18:14   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:17:21   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 16:17:19   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 16:17:16   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:17:15   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502200 16:16:28   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:16:26   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 16:15:34   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 16:15:34   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:15:31   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502100 16:15:29   1396/3/6
آبشده نقدی فروش 1 تا 496500 16:15:05   1396/3/6
آبشده نقدی خرید 1 تا 496400 16:15:01   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:15:00   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 16:14:57   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 16:14:42   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502100 16:14:38   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:14:37   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 16:14:34   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:14:32   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502200 16:14:28   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:14:11   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 16:14:09   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:14:07   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502000 16:14:05   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 16:13:45   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 16:13:42   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 16:12:29   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 16:12:28   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 16:12:24   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 2 تا 502000 16:12:19   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 16:12:17   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 16:12:10   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502200 16:10:23   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 16:10:20   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 16:10:19   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 16:10:18   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 16:10:17   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 3 تا 502000 16:10:16   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 16:10:15   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 16:10:14   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 16:10:12   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502100 16:10:11   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502000 16:10:11   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 16:09:13   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:09:13   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:09:13   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 3 تا 502300 16:09:13   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 16:09:13   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:09:12   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 16:09:12   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 16:09:12   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502200 16:09:12   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502200 16:09:12   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 16:07:32   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 16:07:13   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 16:07:10   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 16:07:04   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 16:07:02   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502300 16:06:57   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 16:05:55   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 16:03:38   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 16:03:36   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 16:03:30   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 16:02:46   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 16:02:46   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 16:02:43   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 16:02:41   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502300 16:02:36   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 16:02:17   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 16:01:53   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 16:01:51   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 16:01:47   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 16:01:45   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 16:01:35   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 16:01:26   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 16:01:20   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 16:01:17   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 2 تا 502300 16:00:56   1396/3/6
آبشده نقدی فروش 1 تا 496600 16:00:10   1396/3/6
آبشده نقدی خرید 1 تا 496500 16:00:08   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 15:59:53   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 15:59:47   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 15:59:45   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 15:59:43   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 15:59:40   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 15:59:38   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 15:59:36   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 15:59:34   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 15:59:32   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 15:59:30   1396/3/6
آبشده امروزی خرید 1 تا 501100 15:59:19   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 15:59:09   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 15:59:07   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 15:59:05   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 15:59:02   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 15:58:38   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 15:58:35   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 15:58:32   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 15:58:30   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 15:57:56   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 15:57:53   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 15:57:51   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 15:57:49   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 15:57:45   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 15:57:43   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 15:57:40   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 15:57:38   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 15:57:35   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502200 15:57:30   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 15:57:28   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 15:57:08   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 15:57:06   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 15:57:04   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 15:57:00   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 15:56:58   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 15:56:55   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 15:56:35   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 15:56:32   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 15:56:29   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 15:56:26   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 15:56:24   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 15:56:20   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 15:56:14   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 15:55:59   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 15:55:57   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 15:55:54   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 15:55:52   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 15:55:30   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 15:55:28   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 15:55:25   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 15:55:23   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 15:55:21   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 15:55:19   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502150 15:54:32   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 15:54:26   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 15:54:24   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 15:54:17   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 15:54:15   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 15:54:10   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 15:54:08   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 15:54:06   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 15:54:04   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 15:54:01   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 15:53:59   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 15:53:33   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 15:53:31   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 15:53:07   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 15:53:03   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 15:52:58   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 15:52:57   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 15:52:54   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 15:52:51   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 15:52:28   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 15:52:26   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 15:51:34   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 15:51:32   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 15:51:30   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 15:51:28   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 15:51:26   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 15:51:24   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 15:51:21   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 15:51:17   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 15:50:58   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 15:50:55   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 15:50:51   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 15:50:16   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 15:50:02   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 15:49:58   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 15:49:22   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 15:49:20   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 15:48:22   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 15:48:19   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 15:48:17   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 15:48:14   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 15:48:02   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 15:47:58   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 15:47:56   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 15:47:53   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 15:47:23   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 15:47:21   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 15:47:17   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 15:47:15   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 15:47:07   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 15:47:04   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 15:47:02   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 15:46:59   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502200 15:46:52   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502100 15:46:49   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502200 15:46:39   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 15:46:18   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 15:46:15   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 15:46:12   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 15:46:09   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 15:46:06   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 15:46:03   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 15:45:44   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 15:45:41   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 15:45:39   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 15:45:37   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 15:45:35   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 15:45:33   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 15:45:29   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 15:45:27   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 15:45:25   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 15:45:22   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502300 15:45:20   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 15:44:42   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502300 15:44:37   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 15:44:35   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502300 15:44:32   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 15:44:13   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502300 15:44:10   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 15:43:40   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502300 15:43:37   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 15:43:34   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502300 15:43:31   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 15:43:28   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502300 15:36:33   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 15:35:50   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502300 15:35:46   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 15:35:06   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502300 15:35:03   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 15:35:01   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502300 15:34:59   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 15:34:51   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502300 15:34:49   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 15:34:44   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 15:34:42   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 15:34:38   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 15:34:36   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 15:34:34   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502300 15:34:32   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 15:34:03   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502300 15:34:00   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 15:33:58   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502300 15:33:56   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 15:33:54   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502300 15:33:51   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 15:33:32   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502300 15:33:30   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 15:33:15   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502300 15:33:13   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502300 15:32:38   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 15:32:35   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 15:31:59   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502300 15:31:56   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 15:30:52   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502300 15:30:50   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 15:30:48   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502300 15:30:46   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 15:30:43   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502300 15:30:41   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 15:30:39   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502300 15:30:37   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 15:30:35   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 15:30:33   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 15:30:30   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 15:30:28   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502300 15:30:26   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 15:30:20   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 15:30:18   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 15:29:50   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 15:29:47   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 15:29:42   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 15:29:39   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 15:29:37   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 15:29:03   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 15:29:01   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 15:28:59   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 15:28:56   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 15:28:54   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 15:28:51   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502300 15:28:49   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 15:28:45   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 15:28:43   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 15:28:36   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 15:28:34   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502300 15:28:31   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 15:28:09   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502300 15:28:07   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 15:28:04   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502300 15:27:57   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 15:27:55   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502200 15:27:52   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 15:27:50   1396/3/6
آبشده شنبه ای معامله 1 تا 502300 15:27:47   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 15:26:47   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502300 15:26:40   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 15:26:20   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502300 15:26:18   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 15:26:16   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502300 15:26:13   1396/3/6
آبشده امروزی فروش 1 تا 501300 15:25:49   1396/3/6
آبشده امروزی خرید 1 تا 501100 15:25:33   1396/3/6
آبشده شنبه ای فروش 1 تا 502400 15:25:32   1396/3/6
آبشده شنبه ای خرید 1 تا 502300 15:25:30   1396/3/6
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 1 502500 00:31:41   1396/3/7
آخرین لفظ فروش 1 502600 00:22:44   1396/3/7
آخرین معامله 1 502500 00:14:32   1396/3/7

معاملات سکه سبزه میدان

سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 00:08:51   1396/3/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 00:08:47   1396/3/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1205300 00:08:43   1396/3/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1205300 00:07:42   1396/3/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 00:07:36   1396/3/7
سکه فردایی خرید 100 تا 1205300 00:07:34   1396/3/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 00:07:08   1396/3/7
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 00:04:52   1396/3/7
سکه فردایی فروش 500 تا 1206000 23:55:47   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205300 23:47:03   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205300 23:45:17   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206200 23:44:33   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1205700 23:34:25   1396/3/6
سکه فردایی خرید 200 تا 1205700 23:33:52   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205900 23:32:04   1396/3/6
سکه فردایی فروش 500 تا 1205900 23:27:30   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1206000 23:26:09   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1206000 23:25:16   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1206200 23:24:43   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206200 23:23:06   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205700 23:21:58   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206200 23:20:45   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 23:18:29   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 23:14:33   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206200 23:13:40   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 23:13:34   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205700 23:08:51   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205700 23:03:01   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 22:57:21   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205400 22:45:59   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1206000 22:34:44   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206200 22:23:58   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 22:17:47   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 22:17:32   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1206000 22:01:22   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205900 22:00:16   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 21:59:07   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 21:50:45   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1206000 21:36:43   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1206000 21:34:19   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205900 21:31:14   1396/3/6
سکه فردایی خرید 200 تا 1205800 21:21:25   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206100 21:06:52   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206200 21:06:31   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 20:54:15   1396/3/6
سکه فردایی خرید 200 تا 1205800 20:54:12   1396/3/6
سکه فردایی خرید 200 تا 1205500 20:54:08   1396/3/6
سکه فردایی خرید 200 تا 1205500 20:52:28   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1206000 20:51:33   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205800 20:49:56   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205800 20:48:52   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1206000 20:41:25   1396/3/6
سکه فردایی معامله 300 تا 1206000 20:40:28   1396/3/6
سکه فردایی فروش 300 تا 1206000 20:40:11   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 20:40:09   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205400 20:37:57   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205300 20:37:53   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205400 20:36:50   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205300 20:36:33   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205400 20:34:34   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205300 20:34:09   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205300 20:33:49   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1205500 20:30:46   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1205500 20:29:59   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1205500 20:29:31   1396/3/6
سکه فردایی خرید 200 تا 1205300 20:28:57   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 20:27:52   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1205500 20:27:43   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1205500 20:26:35   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 20:26:31   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205700 20:26:20   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1205700 20:25:09   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205700 20:25:00   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205800 20:24:27   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205900 20:24:24   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205700 20:24:09   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 20:24:09   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 20:24:00   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205500 20:24:00   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1205700 20:22:20   1396/3/6
سکه فردایی خرید 200 تا 1205300 20:22:16   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205700 20:22:02   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1205700 20:21:54   1396/3/6
سکه فردایی خرید 200 تا 1205300 20:21:50   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205700 20:21:46   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1205700 20:21:23   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205700 20:21:14   1396/3/6
سکه فردایی خرید 200 تا 1205300 20:21:10   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205300 20:19:41   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205300 20:19:37   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205800 20:19:33   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205800 20:18:48   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205300 20:18:09   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205800 20:18:05   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1205900 20:17:53   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 20:16:34   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1206000 20:16:05   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 20:15:47   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1206000 20:14:35   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206100 20:14:27   1396/3/6
سکه فردایی خرید 200 تا 1206000 20:14:17   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 20:13:31   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206200 20:13:26   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1206200 20:11:38   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1206200 20:09:57   1396/3/6
سکه فردایی خرید 200 تا 1206000 20:09:26   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1206200 20:09:17   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1206000 20:08:55   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1206000 20:08:54   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 20:08:51   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1206200 20:08:28   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 20:07:47   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206200 20:07:41   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206400 20:07:17   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206500 20:07:13   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1206400 20:04:58   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206600 20:04:51   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206600 20:03:54   1396/3/6
سکه فردایی خرید 200 تا 1206400 20:03:47   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1206300 20:03:41   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206500 20:03:02   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1206300 20:02:35   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206500 20:02:28   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1206500 20:02:19   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1206500 20:02:17   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1206300 20:02:14   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1206500 19:59:36   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1206400 19:59:32   1396/3/6
سکه فردایی خرید 500 تا 1206300 19:59:28   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1206500 19:59:02   1396/3/6
سکه فردایی خرید 200 تا 1206300 19:58:59   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206500 19:58:38   1396/3/6
سکه فردایی خرید 200 تا 1206400 19:58:32   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1206500 19:57:08   1396/3/6
سکه فردایی خرید 200 تا 1206300 19:57:04   1396/3/6
سکه فردایی خرید 200 تا 1206300 19:56:42   1396/3/6
سکه فردایی خرید 200 تا 1206200 19:56:19   1396/3/6
سکه فردایی معامله 200 تا 1206300 19:54:33   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1206500 19:54:01   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206800 19:53:03   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1207000 19:52:59   1396/3/6
سکه فردایی خرید 200 تا 1206300 19:52:09   1396/3/6
سکه فردایی خرید 200 تا 1206300 19:51:11   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1206200 19:51:11   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1207000 19:51:11   1396/3/6
سکه فردایی خرید 200 تا 1206200 19:48:35   1396/3/6
سکه فردایی خرید 200 تا 1206000 19:47:53   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1206100 19:42:40   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1206100 19:42:33   1396/3/6
سکه فردایی خرید 200 تا 1206000 19:42:05   1396/3/6
سکه فردایی خرید 200 تا 1206000 19:40:36   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1206300 19:38:44   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206300 19:38:35   1396/3/6
سکه فردایی خرید 300 تا 1206300 19:27:15   1396/3/6
سکه فردایی خرید 300 تا 1206300 19:26:38   1396/3/6
سکه فردایی خرید 200 تا 1206200 19:23:48   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1206300 19:21:50   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206400 19:21:09   1396/3/6
سکه فردایی خرید 200 تا 1206200 19:18:42   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1206400 19:18:05   1396/3/6
سکه فردایی خرید 200 تا 1206200 19:14:41   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1206500 19:13:16   1396/3/6
سکه فردایی خرید 200 تا 1206300 19:10:03   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1206200 19:09:26   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1206800 19:08:50   1396/3/6
سکه فردایی خرید 500 تا 1206200 19:04:37   1396/3/6
سکه فردایی خرید 300 تا 1206200 19:04:28   1396/3/6
سکه فردایی خرید 300 تا 1206200 19:04:04   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 19:03:56   1396/3/6
سکه فردایی خرید 300 تا 1206100 19:03:54   1396/3/6
سکه فردایی خرید 200 تا 1206100 19:03:49   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1206000 19:03:35   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1206000 19:03:28   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206400 19:01:05   1396/3/6
سکه فردایی خرید 500 تا 1206000 19:00:20   1396/3/6
سکه فردایی خرید 200 تا 1205900 18:59:30   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 18:57:46   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205700 18:57:41   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 18:56:33   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 18:55:17   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 18:55:04   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206100 18:54:50   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206300 18:53:47   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1206000 18:32:14   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 18:32:03   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 18:30:46   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206200 18:30:26   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1206000 18:30:02   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 18:29:05   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 18:29:01   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 18:26:13   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 18:24:55   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 18:24:25   1396/3/6
سکه فردایی خرید 300 تا 1205800 18:24:20   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 18:23:57   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 18:22:33   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 18:21:23   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205900 18:21:03   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 18:20:57   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 18:18:50   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 18:18:24   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 18:18:16   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205500 18:17:12   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1206000 18:16:39   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205800 18:08:55   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205800 18:05:24   1396/3/6
سکه فردایی خرید 200 تا 1205500 18:05:18   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205800 18:02:56   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205800 18:02:00   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205500 18:01:28   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205200 18:00:00   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205200 17:59:19   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1205600 17:55:35   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1205600 17:52:21   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 17:52:07   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205700 17:52:07   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205800 17:49:11   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205500 17:47:46   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205800 17:47:26   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205500 17:45:23   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205900 17:43:54   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 17:43:43   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205500 17:43:18   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205500 17:42:18   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1205500 17:42:07   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205500 17:41:51   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205400 17:41:31   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 17:40:59   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205400 17:40:53   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205200 17:38:57   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 17:36:43   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1204900 17:36:37   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 17:35:14   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 17:34:38   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 17:34:36   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1204900 17:34:32   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1204800 17:34:29   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1204800 17:33:36   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1204700 17:33:32   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1204600 17:32:31   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1204500 17:32:19   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1205000 17:30:22   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 17:30:11   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 17:29:12   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205300 17:28:55   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205400 17:27:28   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205400 17:26:50   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 17:26:43   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 17:26:28   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1205400 17:25:12   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 17:24:41   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205400 17:24:31   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 17:24:21   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 17:23:57   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205400 17:23:50   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205600 17:23:18   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205200 17:22:54   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205700 17:20:34   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205300 17:19:03   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205200 17:18:44   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 17:18:11   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205700 17:17:43   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205800 17:16:01   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205900 17:12:14   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205900 17:11:51   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 17:11:46   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 17:11:44   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1205800 17:11:14   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205800 17:10:12   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1205700 17:09:46   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205500 17:09:41   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205700 17:09:38   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205400 17:09:29   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205300 17:09:04   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 17:07:55   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1205400 17:06:28   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205400 17:05:51   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 17:04:29   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205200 17:02:01   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 16:59:49   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 16:58:44   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205400 16:57:03   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 16:57:00   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1204800 16:56:57   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1204800 16:56:46   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205400 16:55:59   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 16:53:43   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 16:52:46   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1204800 16:50:48   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1204700 16:47:29   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205100 16:47:29   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205300 16:40:05   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205300 16:40:00   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205400 16:36:07   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 16:33:58   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1205500 16:33:45   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205300 16:31:05   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1205300 16:31:04   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205300 16:31:00   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205400 16:30:47   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205200 16:30:45   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205200 16:30:37   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205400 16:30:34   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205200 16:29:58   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205200 16:28:41   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 16:21:31   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 16:21:05   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 16:20:51   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205000 16:10:02   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 16:10:01   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205000 16:09:59   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 16:09:57   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1205000 16:09:57   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1205000 16:09:51   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205300 16:09:49   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205100 16:03:19   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205100 16:02:37   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1205000 16:02:15   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1205000 16:02:11   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 16:00:02   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 15:59:57   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205100 15:57:36   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205000 15:51:39   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205000 15:51:31   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205100 15:51:29   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1205000 15:49:54   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 15:49:05   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 15:48:53   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1204900 15:48:12   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205000 15:48:10   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1204800 15:47:51   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205000 15:47:48   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205200 15:47:10   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1205000 15:47:07   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1205000 15:46:53   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1204800 15:46:25   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1204800 15:46:23   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1204700 15:45:59   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1204800 15:44:12   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1204800 15:43:58   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1204800 15:43:57   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1204800 15:43:56   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1204800 15:43:51   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1204900 15:43:51   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1204700 15:43:06   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1204700 15:43:01   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1204700 15:42:59   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1204600 15:42:56   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1204500 15:42:48   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1204500 15:42:21   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1204500 15:35:54   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1204500 15:35:49   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1204400 15:34:55   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1204400 15:34:52   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1204300 15:34:51   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1204300 15:34:40   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1204300 15:34:23   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1204600 15:34:20   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1204500 15:34:12   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1204300 15:33:50   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1204500 15:33:46   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1204500 15:33:42   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1204500 15:33:41   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1204600 15:33:19   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1204600 15:33:14   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1204300 15:33:12   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1204300 15:33:11   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1204200 15:33:09   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1204200 15:33:08   1396/3/6
سکه فردایی معامله 500 تا 1204200 15:33:05   1396/3/6
سکه فردایی فروش 1 تا 1204200 15:33:04   1396/3/6
سکه فردایی معامله 500 تا 1204200 15:32:45   1396/3/6
سکه فردایی معامله 500 تا 1204200 15:32:41   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1204200 15:32:32   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1204300 15:31:43   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1204300 15:31:42   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1204000 15:31:41   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1204000 15:31:40   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1203800 15:31:39   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1203600 15:31:16   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1204000 15:31:04   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1204000 15:30:32   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1204000 15:30:27   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1204000 15:29:19   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1203800 15:29:17   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1204000 15:29:16   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1203800 15:29:15   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1203700 15:29:13   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1203800 15:27:03   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1203600 15:26:47   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1203600 15:26:44   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1203600 15:25:29   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1203600 15:25:26   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1203700 15:24:40   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1203600 15:24:37   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1203500 15:24:34   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1203500 15:24:33   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1203300 15:24:32   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1203700 15:24:28   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1203700 15:24:25   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1203800 15:24:24   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1203900 15:24:21   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1203800 15:24:19   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1204000 15:24:14   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1204000 15:23:35   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1204000 15:23:32   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1204200 15:23:10   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1203800 15:23:07   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1204200 15:23:07   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1203800 15:22:50   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1204200 15:22:42   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1204200 15:22:37   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1204200 15:22:35   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1204000 15:22:06   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1204500 15:21:44   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1204500 15:21:36   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1204000 15:21:11   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1204000 15:21:08   1396/3/6
سکه نقدی فروش 100 تا 1204200 15:20:56   1396/3/6
سکه نقدی فروش 100 تا 1204500 15:20:46   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1204500 15:20:40   1396/3/6
سکه نقدی فروش 100 تا 1204500 15:20:39   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1204500 15:20:35   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1204700 15:20:35   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1204700 15:20:31   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1204900 15:20:25   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205000 15:19:21   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1205100 15:18:34   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1205100 15:18:26   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1205300 15:18:17   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1205300 15:18:15   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1205500 15:18:02   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1205300 15:15:58   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1205300 15:13:09   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205300 15:13:06   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205300 15:12:49   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205400 15:12:46   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205300 15:12:46   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205400 15:12:42   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 15:12:30   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205600 15:12:28   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205700 15:12:02   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205500 15:12:00   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205700 15:11:03   1396/3/6
سکه امروزی خرید 100 تا 1205200 15:09:20   1396/3/6
سکه امروزی خرید 100 تا 1205200 15:09:12   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205400 15:08:55   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205500 15:06:40   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205500 15:06:33   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205800 15:06:16   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205400 15:06:15   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 15:03:57   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 15:03:51   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205700 15:03:15   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1205700 15:02:33   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205400 15:02:30   1396/3/6
سکه فردایی معامله 200 تا 1205600 15:00:41   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205600 14:59:53   1396/3/6
سکه فردایی فروش 500 تا 1205800 14:58:57   1396/3/6
سکه فردایی فروش 500 تا 1205800 14:58:41   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 14:58:19   1396/3/6
سکه فردایی خرید 200 تا 1205600 14:58:03   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205900 14:57:52   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 14:57:49   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205900 14:57:47   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 14:56:29   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206100 14:54:34   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206100 14:54:27   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1206000 14:54:25   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 14:52:22   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 14:52:20   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 14:49:18   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205800 14:49:15   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205800 14:49:12   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 14:49:09   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205900 14:48:34   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 14:48:31   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205900 14:48:31   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 14:48:29   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206200 14:48:27   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206300 14:48:19   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206200 14:48:15   1396/3/6
سکه فردایی خرید 500 تا 1206000 14:48:13   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1206000 14:48:03   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 14:47:59   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 14:47:59   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205900 14:47:31   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 14:46:40   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 14:46:37   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205700 14:46:28   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1205800 14:46:08   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1205700 14:45:54   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205800 14:45:39   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205800 14:45:37   1396/3/6
سکه فردایی فروش 500 تا 1205900 14:45:32   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1205900 14:45:02   1396/3/6
سکه فردایی فروش 500 تا 1205900 14:44:47   1396/3/6
سکه فردایی فروش 500 تا 1205900 14:44:42   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1205900 14:44:10   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1205900 14:44:08   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1205900 14:44:00   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205900 14:43:57   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205900 14:43:56   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 14:43:52   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 14:43:44   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 14:43:33   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205900 14:42:18   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205900 14:42:02   1396/3/6
سکه فردایی فروش 500 تا 1206000 14:42:01   1396/3/6
سکه فردایی فروش 500 تا 1206000 14:41:53   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205900 14:41:08   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 14:41:03   1396/3/6
سکه فردایی خرید 1 تا 1205800 14:40:55   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205700 14:40:12   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205900 14:39:16   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 14:39:10   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205900 14:39:08   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 14:39:03   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 14:38:51   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 14:38:48   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 14:38:18   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205800 14:38:01   1396/3/6
سکه فردایی معامله 500 تا 1205800 14:37:54   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1205800 14:37:54   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205800 14:37:52   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205700 14:37:49   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205700 14:37:49   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 14:37:47   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 14:37:47   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205800 14:37:24   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205800 14:36:46   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205900 14:36:22   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 14:36:13   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 14:36:11   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205900 14:36:08   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205800 14:33:52   1396/3/6
سکه فردایی فروش 500 تا 1205800 14:33:33   1396/3/6
سکه فردایی فروش 500 تا 1205800 14:33:29   1396/3/6
سکه فردایی معامله 200 تا 1205700 14:31:20   1396/3/6
سکه فردایی معامله 200 تا 1205700 14:30:40   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205800 14:30:28   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1205800 14:30:25   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205800 14:30:20   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 14:30:19   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 14:30:18   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1205700 14:30:15   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205900 14:30:13   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1205900 14:30:08   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205800 14:29:34   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 14:29:29   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1205800 14:29:25   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 14:28:45   1396/3/6
سکه فردایی فروش 1 تا 1205800 14:28:30   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205800 14:28:28   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1206000 14:28:21   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 14:28:09   1396/3/6
سکه فردایی معامله 200 تا 1206000 14:28:07   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1206000 14:27:54   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1206000 14:27:52   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1206000 14:27:50   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1206000 14:27:50   1396/3/6
سکه فردایی معامله 200 تا 1206000 14:27:49   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 14:27:37   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 14:27:35   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 14:27:34   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 14:27:29   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205600 14:27:27   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1205700 14:27:04   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 14:26:47   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205700 14:26:09   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205700 14:26:07   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205500 14:26:04   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205500 14:26:02   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205400 14:25:34   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205400 14:25:25   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205300 14:24:29   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205300 14:24:29   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205200 14:24:09   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205200 14:23:57   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1205400 14:23:55   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1206400 14:23:45   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1206400 14:23:38   1396/3/6
سکه شنا فروش 100 تا 1206500 14:23:06   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 14:22:44   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 14:22:30   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 14:22:29   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205600 14:22:18   1396/3/6
سکه شنا فروش 100 تا 1206700 14:22:06   1396/3/6
سکه فردایی فروش 500 تا 1205700 14:21:20   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205700 14:21:03   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205500 14:20:41   1396/3/6
سکه فردایی فروش 500 تا 1205700 14:20:31   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205700 14:20:30   1396/3/6
سکه فردایی فروش 500 تا 1205700 14:20:29   1396/3/6
سکه فردایی فروش 500 تا 1205700 14:20:27   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1205600 14:20:24   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1205600 14:19:26   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205700 14:19:20   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205400 14:19:17   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205400 14:19:15   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205700 14:19:10   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205400 14:19:08   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205400 14:19:08   1396/3/6
سکه فردایی معامله 200 تا 1205500 14:18:59   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205300 14:18:51   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 14:18:47   1396/3/6
سکه فردایی فروش 500 تا 1205500 14:18:47   1396/3/6
سکه فردایی خرید 500 تا 1205300 14:18:45   1396/3/6
سکه فردایی فروش 1 تا 1205500 14:18:05   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205400 14:17:54   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205400 14:17:31   1396/3/6
سکه فردایی معامله 200 تا 1205400 14:17:26   1396/3/6
سکه فردایی معامله 200 تا 1205400 14:17:25   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1205400 14:17:23   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1205400 14:17:09   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205200 14:17:00   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1205200 14:16:55   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205200 14:16:50   1396/3/6
سکه فردایی معامله 200 تا 1205500 14:15:56   1396/3/6
سکه فردایی خرید 200 تا 1205500 14:15:48   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205200 14:15:11   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205200 14:15:09   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1205100 14:15:05   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205100 14:15:02   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 14:14:54   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 14:14:02   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 14:13:58   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 14:13:28   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 14:13:22   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1205000 14:13:05   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1205000 14:12:56   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1204900 14:12:21   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1204900 14:12:16   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1204800 14:11:49   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1204700 14:11:39   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1204800 14:10:38   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1204800 14:10:25   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1204700 14:10:02   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1204700 14:10:00   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1204500 14:09:43   1396/3/6
سکه امروزی معامله 100 تا 1204700 14:09:39   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1204500 14:09:39   1396/3/6
سکه امروزی معامله 200 تا 1204700 14:09:35   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1204700 14:08:30   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1204700 14:08:26   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1204800 14:08:16   1396/3/6
سکه فردایی فروش 500 تا 1204800 14:08:11   1396/3/6
سکه فردایی فروش 500 تا 1204800 14:08:11   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1204900 14:08:06   1396/3/6
سکه فردایی فروش 500 تا 1204900 14:08:00   1396/3/6
سکه فردایی فروش 500 تا 1204900 14:07:59   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1204500 14:07:27   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1204500 14:07:22   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205000 14:06:56   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205000 14:06:55   1396/3/6
سکه فردایی فروش 500 تا 1204900 14:06:52   1396/3/6
سکه فردایی فروش 1 تا 1205000 14:06:43   1396/3/6
سکه فردایی فروش 1 تا 1205000 14:06:40   1396/3/6
سکه فردایی فروش 500 تا 1204900 14:06:39   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1205000 14:06:32   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 14:05:39   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 14:05:33   1396/3/6
سکه فردایی معامله 500 تا 1205000 14:05:27   1396/3/6
سکه فردایی فروش 500 تا 1205200 14:05:22   1396/3/6
سکه فردایی معامله 500 تا 1205000 14:05:22   1396/3/6
سکه فردایی فروش 500 تا 1205200 14:05:20   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 14:05:17   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205300 14:05:15   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205300 14:05:12   1396/3/6
سکه فردایی فروش 500 تا 1205500 14:05:06   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205000 14:05:03   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205300 14:03:54   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205300 14:03:49   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205400 14:03:46   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205300 14:03:45   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 14:03:31   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 14:03:31   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 14:03:31   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 14:03:31   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205500 14:03:30   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205600 14:03:30   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205700 14:03:30   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1205700 14:03:29   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205700 14:03:28   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1205700 14:01:49   1396/3/6
سکه فردایی فروش 500 تا 1205900 14:01:28   1396/3/6
سکه امروزی خرید 100 تا 1205800 14:00:54   1396/3/6
سکه امروزی خرید 100 تا 1205800 14:00:49   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 14:00:36   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206100 14:00:32   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206100 14:00:26   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 14:00:24   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1205800 14:00:17   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 14:00:15   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1206000 14:00:12   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206100 13:59:12   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206100 13:59:08   1396/3/6
سکه امروزی خرید 100 تا 1205800 13:58:18   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1206000 13:58:17   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1206000 13:58:15   1396/3/6
سکه امروزی خرید 100 تا 1205800 13:58:14   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206100 13:55:56   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206100 13:55:55   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1206000 13:55:45   1396/3/6
سکه امروزی خرید 100 تا 1205900 13:55:40   1396/3/6
سکه امروزی خرید 100 تا 1205800 13:55:37   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206200 13:55:09   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1206000 13:55:09   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206200 13:55:00   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1206000 13:54:57   1396/3/6
سکه فردایی خرید 500 تا 1205800 13:54:46   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 13:54:42   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 13:54:40   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1206000 13:54:22   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1206000 13:54:11   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 13:54:11   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 13:54:05   1396/3/6
سکه امروزی خرید 100 تا 1205600 13:52:20   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 13:52:15   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 13:52:13   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 13:52:12   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 13:51:48   1396/3/6
سکه امروزی خرید 100 تا 1205600 13:48:08   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 13:48:06   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1205800 13:48:05   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1205700 13:47:29   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1205700 13:47:25   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1205700 13:46:53   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 13:46:52   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1205700 13:46:50   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 13:46:38   1396/3/6
سکه امروزی خرید 100 تا 1205600 13:46:30   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1206000 13:46:21   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 13:46:17   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 13:46:16   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 13:46:15   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1206000 13:46:15   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 13:46:14   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1206000 13:46:13   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1206000 13:46:03   1396/3/6
سکه امروزی خرید 100 تا 1205600 13:45:52   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1206000 13:45:38   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1206100 13:45:21   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206200 13:45:18   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206200 13:45:16   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1205800 13:43:47   1396/3/6
سکه امروزی فروش 200 تا 1205800 13:43:46   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1206000 13:43:00   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1206000 13:42:55   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206300 13:42:33   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206200 13:42:25   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206300 13:42:24   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1206000 13:42:20   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1205900 13:41:53   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1206000 13:41:53   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1206000 13:41:50   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1206000 13:41:50   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206000 13:41:49   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206200 13:41:46   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206300 13:41:29   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1206200 13:41:13   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1206300 13:41:05   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206400 13:40:57   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206400 13:40:52   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1206300 13:40:41   1396/3/6
سکه نقدی فروش 100 تا 1206000 13:40:27   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1206200 13:40:18   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1206200 13:40:14   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1206200 13:40:13   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206400 13:40:09   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206400 13:39:59   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206500 13:39:57   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1206200 13:39:55   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206500 13:39:53   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206700 13:39:51   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206800 13:39:33   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206700 13:39:30   1396/3/6
سکه امروزی خرید 100 تا 1206300 13:39:24   1396/3/6
سکه امروزی معامله 100 تا 1206500 13:39:16   1396/3/6
سکه فردایی معامله 200 تا 1206500 13:39:12   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1206300 13:39:11   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1206500 13:39:08   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206500 13:39:07   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1206700 13:39:05   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1206500 13:39:02   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1206700 13:39:02   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 13:38:20   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 13:38:08   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1206700 13:37:11   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1206800 13:37:06   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 13:36:55   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 13:36:52   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207100 13:36:49   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207100 13:36:46   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1206800 13:36:31   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 13:36:28   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 13:36:14   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1206800 13:36:12   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1206800 13:36:11   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1206800 13:36:08   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1207000 13:35:45   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 13:35:16   1396/3/6
سکه امروزی معامله 100 تا 1206500 13:35:10   1396/3/6
سکه امروزی معامله 200 تا 1206500 13:35:04   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207000 13:34:59   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1206700 13:34:56   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207200 13:34:43   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1207000 13:34:40   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1207000 13:34:39   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1207000 13:34:38   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207200 13:34:38   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207200 13:34:36   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1207000 13:34:36   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207300 13:34:26   1396/3/6
سکه امروزی معامله 100 تا 1206700 13:32:37   1396/3/6
سکه امروزی معامله 100 تا 1206700 13:32:33   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207200 13:32:31   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1207000 13:32:22   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1207000 13:32:17   1396/3/6
سکه نقدی فروش 100 تا 1206500 13:32:08   1396/3/6
سکه نقدی فروش 100 تا 1206800 13:32:04   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1207000 13:31:52   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207200 13:31:51   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207200 13:31:49   1396/3/6
سکه امروزی فروش 500 تا 1207000 13:31:43   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207300 13:31:36   1396/3/6
سکه فردایی فروش 400 تا 1207300 13:31:33   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1207200 13:31:32   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1207200 13:31:30   1396/3/6
سکه امروزی خرید 100 تا 1207000 13:31:20   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1207200 13:31:14   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1207200 13:31:13   1396/3/6
سکه امروزی خرید 100 تا 1207000 13:30:49   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207400 13:30:48   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1207200 13:30:41   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207300 13:30:38   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207400 13:30:37   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1207200 13:30:14   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1207200 13:29:49   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1207200 13:29:19   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1207200 13:29:14   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1207200 13:29:07   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207200 13:28:31   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207200 13:28:28   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1207200 13:28:23   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207300 13:28:06   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207300 13:27:56   1396/3/6
سکه امروزی خرید 100 تا 1206700 13:27:41   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207300 13:27:14   1396/3/6
سکه امروزی فروش 200 تا 1207000 13:27:11   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1207000 13:27:10   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207300 13:27:07   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207500 13:26:38   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207600 13:26:10   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207600 13:25:43   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1207500 13:25:01   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1207500 13:25:00   1396/3/6
سکه امروزی خرید 100 تا 1207200 13:24:22   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1207300 13:24:01   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1207300 13:23:25   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1207300 13:22:05   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1207300 13:22:03   1396/3/6
سکه امروزی خرید 100 تا 1207000 13:22:03   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1207300 13:22:00   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1207200 13:21:37   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1207200 13:21:33   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207400 13:21:31   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1207200 13:21:03   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207400 13:21:00   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1207200 13:20:37   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1207200 13:20:36   1396/3/6
سکه امروزی خرید 100 تا 1207000 13:20:18   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1207200 13:20:10   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1207200 13:19:59   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1207200 13:19:40   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1207000 13:19:25   1396/3/6
سکه امروزی معامله 100 تا 1207000 13:18:25   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207400 13:18:23   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1207100 13:18:19   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1207200 13:18:15   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207400 13:18:14   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1207100 13:18:13   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1207000 13:18:11   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207400 13:18:11   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1207200 13:18:10   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1207000 13:18:07   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1207000 13:17:46   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1207000 13:17:41   1396/3/6
سکه فردایی فروش 500 تا 1207200 13:17:39   1396/3/6
سکه امروزی معامله 100 تا 1206900 13:17:34   1396/3/6
سکه امروزی معامله 100 تا 1206900 13:17:34   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207300 13:17:29   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207400 13:17:28   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1207300 13:16:52   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1207300 13:16:51   1396/3/6
سکه فردایی خرید 200 تا 1207300 13:16:05   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1207100 13:15:02   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207300 13:14:59   1396/3/6
سکه امروزی خرید 500 تا 1206700 13:14:55   1396/3/6
سکه امروزی خرید 500 تا 1206700 13:14:53   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207300 13:14:49   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207300 13:14:42   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207400 13:14:40   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207400 13:14:38   1396/3/6
سکه امروزی فروش 500 تا 1207000 13:14:36   1396/3/6
سکه امروزی فروش 500 تا 1207000 13:14:35   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207500 13:14:33   1396/3/6
سکه امروزی فروش 500 تا 1207000 13:14:32   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1207500 13:14:31   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1207400 13:14:29   1396/3/6
سکه فردایی معامله 200 تا 1207500 13:14:26   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1207500 13:14:22   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207600 13:14:19   1396/3/6
سکه امروزی فروش 500 تا 1207500 13:13:59   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207600 13:13:45   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1207700 13:13:42   1396/3/6
سکه فردایی خرید 200 تا 1207500 13:13:40   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207700 13:12:10   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1207400 13:12:07   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1207400 13:12:07   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1207700 13:12:04   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1207400 13:12:01   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1207400 13:12:01   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1208000 13:11:42   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1207700 13:11:35   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1207800 13:11:33   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1208100 13:11:21   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1208200 13:10:55   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1208000 13:10:52   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1207800 13:10:09   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1207800 13:09:46   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1208200 13:09:15   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1208000 13:09:05   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1208100 13:08:19   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1208100 13:08:00   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1208000 13:07:59   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1208200 13:07:31   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1208300 13:07:28   1396/3/6
سکه فردایی معامله 200 تا 1208400 13:06:27   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1208400 13:06:22   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1208500 13:05:30   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1208500 13:04:35   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1208500 13:02:40   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1208400 12:59:31   1396/3/6
سکه امروزی فروش 200 تا 1208400 12:59:29   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1208500 12:59:06   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1208500 12:59:02   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1208300 12:58:49   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1208300 12:58:42   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1208300 12:58:39   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1208400 12:58:19   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1208400 12:58:14   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1208500 12:58:02   1396/3/6
سکه فردایی فروش 500 تا 1208500 12:58:02   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1208600 12:57:15   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1208600 12:56:29   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1208700 12:56:21   1396/3/6
سکه فردایی فروش 200 تا 1208600 12:55:08   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1208600 12:55:01   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1208600 12:54:42   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1208800 12:53:22   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1208500 12:50:24   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1208500 12:49:49   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1208800 12:49:20   1396/3/6
سکه فردایی خرید 500 تا 1208600 12:48:56   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1208700 12:48:32   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1208600 12:46:04   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1208600 12:45:32   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1208700 12:44:20   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1208500 12:44:18   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1208700 12:44:16   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1208500 12:44:14   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1208700 12:44:00   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1208700 12:43:58   1396/3/6
سکه فردایی فروش 500 تا 1208700 12:43:29   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1208700 12:43:06   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1208700 12:43:05   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1208800 12:42:20   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1208800 12:42:17   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1208700 12:42:17   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1208700 12:42:16   1396/3/6
سکه فردایی فروش 500 تا 1208700 12:40:50   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1208700 12:40:39   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1208900 12:40:00   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1208900 12:39:48   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1209000 12:39:11   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1209000 12:39:02   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1208700 12:38:50   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1208700 12:36:42   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1208700 12:36:21   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1208700 12:36:17   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1208700 12:36:03   1396/3/6
سکه فردایی خرید 500 تا 1208600 12:35:44   1396/3/6
سکه فردایی خرید 100 تا 1208600 12:35:41   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1208600 12:35:37   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1208600 12:35:36   1396/3/6
سکه امروزی فروش 100 تا 1208700 12:35:34   1396/3/6
سکه فردایی معامله 500 تا 1208700 12:35:32   1396/3/6
سکه فردایی فروش 100 تا 1208700 12:35:26   1396/3/6
سکه فردایی معامله 100 تا 1208600 12:35:24   1396/3/6
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 100 1205600 00:08:51   1396/3/7
آخرین لفظ فروش 100 1206000 00:07:36   1396/3/7
آخرین معامله 100 1205700 23:34:25   1396/3/6

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,174,688 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 880,312 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.88%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 12,098,720 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 43,720 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.36%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 12,076,638 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 21,638 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 0.18%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 11,888,667 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 166,333 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 1.4%