کالایاب

قیمت سکه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
سکه بهار آزادی 40,640,000(0%) 040,640,00041,140,000۲ شهریور
سکه امامی 41,460,000(0%) 041,430,00041,760,000۲ شهریور
نیم سکه 21,480,000(0%) 021,480,00021,480,000۲ شهریور
ربع سکه 13,420,000(0%) 013,420,00013,420,000۲ شهریور
سکه گرمی 9,500,000(0%) 09,500,0009,590,000۲ شهریور
عنوان قیمت زنده تغییر؟ کمترین بیشترین زمان
سکه بهار آزادی تک فروشی  40,700,000 (0%) 0 40,700,000 41,200,000 ۲ شهریور
سکه امامی تک فروشی 41,510,000 (0%) 0 41,390,000 41,810,000 ۲ شهریور
نیم سکه تک فروشی 21,520,000 (0%) 0 21,520,000 21,520,000 ۲ شهریور
ربع سکه تک فروشی 13,450,000 (0%) 0 13,450,000 13,450,000 ۲ شهریور
سکه گرمی تک فروشی 9,520,000 (0%) 0 9,520,000 9,610,000 ۲ شهریور

سکه بهار آزادی

 • نرخ فعلی : 40,640,000
 • بالاترین قیمت روز : 41,140,000
 • پایین ترین قیمت روز : 40,640,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 40,640,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سکه امامی

 • نرخ فعلی : 41,460,000
 • بالاترین قیمت روز : 41,760,000
 • پایین ترین قیمت روز : 41,430,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 41,460,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نیم سکه

 • نرخ فعلی : 21,480,000
 • بالاترین قیمت روز : 21,480,000
 • پایین ترین قیمت روز : 21,480,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 21,480,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

ربع سکه

 • نرخ فعلی : 13,420,000
 • بالاترین قیمت روز : 13,420,000
 • پایین ترین قیمت روز : 13,420,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 13,420,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال سکه امامی

مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 41,628,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 168,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.41%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 41,701,739 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 241,739 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 43,891,408 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 2,431,408 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 5.86%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 45,821,594 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 4,361,594 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 10.52%