صفحات مرتبط

تابلو معاملات سکه آتی

قرارداد آتی زعفران نگین تحویل آبان ماه 1397شاخص در روز جاری

کدقرارداد
تقاضا عرضه قیمت های معامله شده
حجم قیمت-ریال قیمت-ریال حجم اولین بالاترین پایین ترین آخرین
   
   
   
- حجم کل - ریال
اندازه قرارداد قیمت تسویه روزانه حجم ارزش موقعیتهای باز
   

قرارداد آتی زعفران نگین تحویل دی ماه 1397شاخص در روز جاری

کدقرارداد
تقاضا عرضه قیمت های معامله شده
حجم قیمت-ریال قیمت-ریال حجم اولین بالاترین پایین ترین آخرین
   
   
   
- حجم کل - ریال
اندازه قرارداد قیمت تسویه روزانه حجم ارزش موقعیتهای باز
   

نمودار تحولات در روز جاری

قیمت سکه - بازار نقدی

قیمت سکه قیمت زنده تغییر? درصد تغییر ? کمترین? بیشترین? زمان
بهار آزادی 44,000,000 0 0% 40,000,000 44,000,000 ۱۷ مهر
امامی 40,800,000 5,300,000 12.99% 40,780,000 41,700,000 ۱۸:۵۹:۰۷
نیم 23,500,000 0 0% 20,750,000 23,500,000 ۱۷ مهر
ربع 11,750,000 0 0% 10,400,000 11,750,000 ۱۷ مهر
گرمی 6,800,000 0 0% 6,600,000 6,800,000 ۱۷ مهر
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه