نمودار زنده تحولات سکه نقدی و آتی

قیمت سکه - بازار آتی

سکه آتی ارزش تغییر ? درصد تغییر ? بیشترین کمترین زمان
آتی اسفند 12,170,000 5,000 0.04% 12,135,000 12,200,000 ۱۸:۴۱
آتی اردیبهشت 12,580,000 10,000 0.08% 12,535,000 12,620,000 ۱۹:۰۰
آتی تیر 12,975,000 5,000 0.04% 12,950,000 13,040,000 ۱۸:۵۹
آتی شهریور 13,360,000 5,000 0.04% 13,335,000 13,440,000 ۱۹:۰۰
آتی آبان 13,725,000 5,000 0.04% 13,685,000 13,835,000 ۱۹:۰۰

قیمت سکه - بازار نقدی

قیمت سکه قیمت زنده تغییر? درصد تغییر ? کمترین? بیشترین? زمان
بهار آزادی 11,510,000 0 0% 11,510,000 11,510,000 ۴ بهمن
امامی 11,827,000 37,000 0.31% 11,817,000 11,895,000 ۲۱:۲۹
نیم 6,060,000 20,000 0.33% 6,040,000 6,060,000 ۱۳:۵۳
ربع 3,230,000 30,000 0.94% 3,210,000 3,230,000 ۱۳:۵۳
گرمی 2,060,000 20,000 0.98% 2,060,000 2,060,000 ۱۳:۵۳
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه