نمودار زنده تحولات سکه نقدی و آتی

قیمت سکه - بازار آتی

سکه آتی ارزش تغییر ? درصد تغییر ? بیشترین کمترین زمان
آتی اسفند 12,070,000 5,000 0.04% 12,060,000 12,070,000 ۱۵:۱۶
آتی اردیبهشت 12,070,000 420,000 3.48% 12,070,000 12,490,000 ۱۷:۲۲
آتی تیر 12,490,000 455,000 3.64% 12,490,000 12,945,000 ۱۷:۲۲
آتی شهریور 12,945,000 435,000 3.36% 12,945,000 13,380,000 ۱۷:۲۲
آتی آبان 13,380,000 485,000 3.62% 13,380,000 13,870,000 ۱۷:۲۲

قیمت سکه - بازار نقدی

قیمت سکه قیمت زنده تغییر? درصد تغییر ? کمترین? بیشترین? زمان
بهار آزادی 11,710,000 20,000 0.17% 11,710,000 11,710,000 ۱۱:۳۱
امامی 12,005,000 70,000 0.59% 11,945,000 12,005,000 ۱۷:۲۴
نیم 6,590,000 60,000 0.92% 6,530,000 6,590,000 ۱۳:۴۹
ربع 3,670,000 70,000 1.94% 3,610,000 3,670,000 ۱۳:۴۸
گرمی 2,250,000 60,000 2.74% 2,210,000 2,250,000 ۱۳:۴۹
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه