نمودار زنده تحولات سکه نقدی و آتی

قیمت سکه - بازار آتی

سکه آتی ارزش تغییر ? درصد تغییر ? بیشترین کمترین زمان
آتی دی 11,410,000 5,000 0.04% 11,400,000 11,410,000 ۱۱:۱۲
آتی اسفند 11,550,000 5,000 0.04% 11,545,000 11,550,000 ۱۱:۰۳
آتی اردیبهشت 11,715,000 5,000 0.04% 11,710,000 11,715,000 ۱۱:۰۶
آتی تیر 11,870,000 5,000 0.04% 11,865,000 11,880,000 ۱۱:۰۲
آتی شهریور 12,050,000 5,000 0.04% 12,045,000 12,050,000 ۱۱:۰۹

قیمت سکه - بازار نقدی

قیمت سکه قیمت زنده تغییر? درصد تغییر ? کمترین? بیشترین? زمان
بهار آزادی 11,200,000 0 0% 11,100,000 11,200,000 ۱۴ آذر
امامی 11,374,000 1,000 0.01% 11,372,000 11,384,000 ۱۱:۲۲
نیم 5,960,000 0 0% 5,960,000 5,970,000 ۱۵ آذر
ربع 3,110,000 0 0% 3,090,000 3,110,000 ۱۶ آذر
گرمی 1,910,000 0 0% 1,910,000 1,910,000 ۱۶ آذر
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه