بورس آتی سکه

نمودار زنده تحولات سکه نقدی و آتی

قیمت سکه - بازار آتی

سکه آتی ارزش تغییر ? درصد تغییر ? بیشترین کمترین زمان
آتی اسفند 12,100,000 5,000 0.04% 12,070,000 12,140,000 ۱۲:۰۶
آتی اردیبهشت 12,460,000 10,000 0.08% 12,400,000 12,555,000 ۱۲:۰۲
آتی تیر 12,860,000 5,000 0.04% 12,815,000 12,900,000 ۱۲:۰۷
آتی شهریور 13,170,000 5,000 0.04% 13,130,000 13,220,000 ۱۲:۰۷
آتی آبان 13,480,000 10,000 0.07% 13,445,000 13,520,000 ۱۲:۰۸

قیمت سکه - بازار نقدی

قیمت سکه قیمت زنده تغییر? درصد تغییر ? کمترین? بیشترین? زمان
بهار آزادی 11,550,000 0 0% 11,550,000 11,550,000 ۲۷ دی
امامی 11,790,000 57,000 0.48% 11,782,000 11,844,000 ۱۱:۴۹
نیم 5,980,000 20,000 0.33% 5,980,000 5,990,000 ۱۱:۰۸
ربع 3,170,000 10,000 0.32% 3,170,000 3,170,000 ۱۱:۰۴
گرمی 2,030,000 10,000 0.49% 2,030,000 2,030,000 ۱۱:۰۴
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه