بورس آتی سکه

نمودار زنده تحولات سکه نقدی و آتی

قیمت سکه - بازار آتی

سکه آتی ارزش تغییر ? درصد تغییر ? بیشترین کمترین زمان
آتی آبان 11,005,000 0 0% 10,960,000 11,010,000 ۲۸ مهر
آتی دی 11,195,000 0 0% 11,155,000 11,205,000 ۲۸ مهر
آتی اسفند 11,400,000 0 0% 11,365,000 11,420,000 ۲۸ مهر
آتی اردیبهشت 11,615,000 0 0% 11,575,000 11,625,000 ۲۸ مهر
آتی تیر 11,815,000 0 0% 11,775,000 11,830,000 ۲۸ مهر

قیمت سکه - بازار نقدی

قیمت سکه قیمت زنده تغییر? درصد تغییر ? کمترین? بیشترین? زمان
بهار آزادی 10,940,000 0 0% 10,920,000 10,940,000 ۱ آبان
امامی 10,964,000 0 0% 10,936,000 10,968,000 ۱ آبان
نیم 5,530,000 0 0% 5,530,000 5,530,000 ۲۹ مهر
ربع 2,910,000 0 0% 2,900,000 2,910,000 ۱ آبان
گرمی 1,840,000 0 0% 1,840,000 1,850,000 ۱ آبان
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه