کالایاب
شاخص یاب

بازارهای سهام

  • داده های زنده
  • پیش بینی
ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Dow Jones
25,881 79.29 -0.31% 0.13% -0.81% 9.98% Mar 22 01:00
S&P 500
2,848 6.52 -0.23% 0.90% 1.85% 10.03% Mar 22 01:00
NASDAQ 100
7,483 9.86 -0.13% 2.41% 5.53% 14.98% Mar 22 01:00
NASDAQ
7,839 109.99 1.42% 2.73% 4.14% 12.10% Mar 21 -
Russell 2000
1,562 19.25 1.25% 0.82% -1.74% 3.47% Mar 21 -
S&P VIX
13.63 0.28 -0.28% 0.13% 0.12% -11.24% Mar 21 -
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
FTSE 100
7,317 38.3 -0.52% 1.22% 1.85% 5.70% Mar 22 01:00
FTSE All
4,021 27.01 0.68% 2.00% 2.09% 4.51% Mar 21 -
DAX
11,524 25.37 -0.22% -1.38% 0.16% -3.05% Mar 22 01:00
CAC 40
5,353 25.2 -0.47% -0.97% 2.32% 5.06% Mar 22 01:00
FTSE MIB
21,373 42.85 0.20% 2.37% 5.48% -4.58% Mar 21 -
IBEX 35
9,325 27.79 -0.30% -0.19% 1.31% -0.73% Mar 22 01:00
MOEX
2,508 3.58 0.14% 2.04% 0.77% 9.71% Mar 21 -
AEX
549 1.11 -0.20% -0.54% 1.23% 5.32% Mar 22 01:00
BIST 100
103,408 97.58 0.09% 0.95% 0.22% -11.70% Mar 21 -
SMI
9,454 9.27 -0.10% -0.29% 1.12% 9.45% Mar 21 -
OMXS 30
1,605 0.96 -0.06% 0.90% 1.02% 5.88% Mar 21 -
WIG
60,977 188.13 0.31% 1.62% 1.16% 1.86% Mar 21 -
WIG 20
2,359 7.19 0.31% 1.71% 0.14% 3.73% Mar 21 -
Euronext BEL 20
3,655 0.98 -0.03% 1.25% 2.29% -5.28% Mar 21 -
Oslo Bors All-Share
1,004 3.6 0.36% 0.91% 1.68% 12.30% Mar 21 -
ATX
3,081 15 0.49% 1.26% 1.71% -10.39% Mar 21 -
OMX Copenhagen
1,021 0.52 -0.05% 1.41% 4.37% 4.99% Mar 21 -
OMX Helsinki
9,934 0.32 0.00% 0.46% 3.64% 3.23% Mar 21 -
OMX Helsinki 25
4,223 1.51 -0.04% 0.67% 3.75% 5.01% Mar 21 -
ISEQ
6,126 78.67 -1.27% -0.83% 1.52% -6.00% Mar 21 -
Athens General
718 2.43 0.34% -0.28% 6.06% -8.84% Mar 21 -
PSI Geral
3,106 11.12 0.36% -0.09% 2.39% 4.71% Mar 21 -
PSI 20
5,268 2.26 0.04% -0.07% 2.23% -1.96% Mar 21 -
PX
1,078 5.02 0.47% 0.93% 1.71% -3.61% Mar 21 -
BET
8,048 28.92 0.36% 2.41% 3.62% -6.89% Mar 21 -
BUX
41,956 8.6 -0.02% 1.50% 2.80% 12.33% Mar 21 -
PFTS
554 0.08 -0.01% -0.79% -0.06% 56.17% Mar 21 -
SAX
345 1.9 0.55% 0.69% 1.67% 1.43% Mar 21 -
LuxX
1,410 22.3 -1.56% -2.13% -4.51% -7.94% Mar 21 -
CROBEX
1,784 3.71 -0.21% 0.78% 0.42% -3.13% Mar 21 -
SOFIX
586 2.9 -0.49% 1.12% 0.60% -12.24% Mar 21 -
SBITOP
876 0.26 -0.03% 0.75% 3.05% 5.72% Mar 21 -
OMX Vilnius
658 0.58 0.09% 0.36% 2.92% -5.34% Mar 21 -
BELEX 15
732 3.62 0.50% 3.48% 6.88% -3.05% Mar 21 -
MSE
4,715 27.21 -0.57% 1.56% 5.30% 4.28% Mar 21 -
MBI 10
3,677 6.8 -0.18% -0.40% -0.69% 30.05% Mar 21 -
Euronext 100
1,045 1.07 0.10% 0.79% 3.14% 3.49% Mar 21 -
ICEX
1,349 9.41 0.70% 0.89% 4.40% -0.56% Mar 21 -
OMX Tallinn
1,236 0.75 0.06% -0.48% 1.09% -5.89% Mar 21 -
OMX Riga
978 6 0.62% -0.55% -1.14% -5.79% Mar 21 -
SASX-10
761 4.7 -0.61% -0.40% 10.51% 19.23% Mar 21 -
CSE General
65 0.08 0.12% 2.32% 7.92% -3.91% Mar 21 -
Euro Stoxx 50
3,352 14.45 -0.43% -1.01% 2.19% 1.63% Mar 22 01:00
MONEX INDEX
10,604.90 4.89 -0.05% -0.24% 0.19% 1.42% Mar 21 -
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Dow Jones
25,881 79.29 -0.31% 0.13% -0.81% 9.98% Mar 22 01:00
S&P 500
2,848 6.52 -0.23% 0.90% 1.85% 10.03% Mar 22 01:00
NASDAQ 100
7,483 9.86 -0.13% 2.41% 5.53% 14.98% Mar 22 01:00
NASDAQ
7,839 109.99 1.42% 2.73% 4.14% 12.10% Mar 21 -
S&P MidCap 400
1,909 25.21 1.34% 0.85% -1.30% 3.75% Mar 21 -
US 600
952 11.85 1.26% 0.56% -3.56% 3.14% Mar 21 -
Russell 2000
1,562 19.25 1.25% 0.82% -1.74% 3.47% Mar 21 -
S&P VIX
13.63 0.28 -0.28% 0.13% 0.12% -11.24% Mar 21 -
US 100
10,541 68.01 0.65% 0.55% 0.44% 8.10% Mar 21 -
NYSE International
5,482 9.04 -0.16% 1.32% 1.78% -0.64% Mar 21 -
NYSE Arca Networking
589 10.54 1.82% 1.66% 0.09% 12.25% Mar 21 -
NYSE Composite
12,783 82.29 0.65% 0.97% 0.69% 4.97% Mar 21 -
NYSE TMT
8,868 68.11 0.77% 1.31% 0.49% 7.14% Mar 21 -
NYSE Arca Airline
98 0.58 0.60% -1.69% -6.81% -15.47% Mar 21 -
NYSE AMEX Composite
2,569 10.5 0.41% 0.57% 1.70% 5.47% Mar 21 -
NYSE Arca Major
2,634 10.27 0.39% 0.57% -0.71% 12.86% Mar 21 -
NYSE Arca Oil & Gas
1,336 4.08 0.31% 2.85% 2.44% 2.21% Mar 21 -
Ecuador General Index
1,405 9.09 0.65% 0.26% -1.56% 11.85% Mar 21 -
TSX
16,245 77.03 0.48% 0.98% 1.45% 6.71% Mar 21 -
iBovespa
96,729 1,312.29 -1.34% -1.90% -1.18% 14.64% Mar 21 -
IPC Mexico
43,251 94.98 0.22% 3.53% -1.11% -7.02% Mar 21 -
S&P/BVL Peru General Index TR (PEN)
21,142 53.73 -0.25% 1.53% 2.83% 2.43% Mar 21 -
Merval
34,186 557.82 -1.61% 1.96% -6.71% 8.66% Mar 21 -
IBC
9,512 117.35 1.25% 16.08% 36.54% 49.00% Mar 21 -
COLCAP
1,631 3.08 0.19% 3.57% 9.36% 11.80% Mar 21 -
IGPA
26,628 77.39 0.29% -0.69% -3.66% -3.28% Mar 21 -
BVPSI
440 0 0.00% 0.13% 0.16% -3.97% Mar 21 -
BSX
2,205 123.68 -5.31% -1.42% -10.15% -14.36% Mar 21 -
JSE
387,098 54.28 0.01% -0.27% -0.48% 28.12% Mar 21 -
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
NIKKEI 225
21,627 18.42 0.09% 0.82% 0.46% 4.90% Mar 22 01:00
SHANGHAI
3,093 8.75 -0.28% 2.35% 4.44% -1.90% Mar 22 01:00
CSI 300
3,825 12.07 -0.31% 2.13% 2.56% -2.05% Mar 22 01:00
SHANGHAI 50
2,795 8.24 -0.29% 1.41% 0.25% 0.12% Mar 22 01:00
SENSEX
38,387 23.28 0.06% 1.68% 6.93% 16.30% Mar 20 -
KOSPI
2,181 3.55 -0.16% 0.24% -2.29% -9.74% Mar 22 01:00
DSE Broad
5,570 30.4 -0.54% -1.51% -2.52% 0.00% Mar 21 -
JCI
6,519 17.55 0.27% 0.90% -0.09% 4.97% Mar 22 01:00
TASI
8,709 68.14 0.79% 1.47% 2.30% 11.07% Mar 21 -
TAIEX
10,625 14.95 0.14% 1.77% 2.25% -1.84% Mar 22 01:00
ADX General
5,127 29.13 0.57% 2.60% -0.24% 12.01% Mar 21 -
SET 50
1,087 5.44 0.50% 0.03% -1.67% -7.99% Mar 21 -
FKLCI
1,662 1.53 -0.09% -1.10% -3.62% -10.89% Mar 22 01:00
STI
3,217 3.35 0.10% 0.53% -1.69% -5.97% Mar 22 01:00
Hang Seng
29,088 16.67 0.06% 0.26% 0.45% -4.03% Mar 22 01:00
PSEi
8,025 70.75 0.89% 2.91% 0.47% 0.69% Mar 22 01:00
KSE 100
38,385 163.05 -0.42% -1.09% -4.08% -14.76% Mar 21 -
KASE
2,381 10.09 -0.42% 0.29% 0.56% -2.29% Mar 20 -
QE
9,954 23.08 -0.23% -0.17% -2.32% 12.78% Mar 21 -
HNX
108 0 0.00% -2.38% 0.19% -18.25% Mar 22 01:00
VN
990 8.02 0.82% -1.43% -0.47% -14.20% Mar 22 01:00
Kuwait Price
56 6,577.53 -99.16% % % -99.16% Jan 16 -
MSM TOP 30
4,153 9.53 -0.23% 1.91% 2.45% -13.50% Mar 21 -
ASPI
5,571 20.37 -0.36% -1.09% -4.56% -13.54% Mar 21 -
Blom
956 0.45 0.05% 0.03% 1.87% -18.46% Mar 21 -
ASE
1,960 11.59 -0.59% -1.17% -1.20% -11.68% Mar 21 -
LSX Composite
834 7.2 0.87% 1.33% 2.85% -7.54% Mar 21 -
DFM general
2,629 14.96 -0.57% 2.12% -1.50% -16.54% Mar 21 -
MSE TOP 20
20,842 51.46 0.25% 0.27% -2.32% -2.71% Mar 21 -
NIFTY 50
11,521 11.35 -0.10% 1.58% 6.78% 13.45% Mar 20 -
All-Share Index
5,519.03 56.99 1.04% 3.22% 4.61% 11.20% Mar 21 -
Nikkei Volatility Index
15.44 0.32 -2.03% -3.68% -9.39% -42.81% Mar 22 01:00
Estirad
1,426.22 2.75 0.19% 1.22% 0.76% 6.92% Mar 21 -
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Australian All
6,292 38.9 0.62% 0.44% 0.46% 6.13% Mar 22 01:00
ASX 200
6,194 26.75 0.43% 0.30% 0.12% 6.41% Mar 22 01:00
ASX 50
6,120 45.4 0.75% 0.77% 0.58% 8.16% Mar 22 01:00
NZX 50
9,527 65.82 0.70% 0.57% 1.95% 11.88% Mar 22 01:00
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
FTSE/JSE TOP 40
49,828 647.55 -1.28% 0.49% 1.26% -1.37% Mar 20 -
JALSH-All Share
56,146 704 -1.24% 0.57% 1.19% -1.89% Mar 20 -
Egypt EGX 30
14,783 58.41 0.40% -1.39% -1.16% -13.37% Mar 21 -
Casablanca CFG 25
11,146 8.97 -0.08% 1.32% -1.34% -14.32% Mar 21 -
Nairobi 20
2,856 16.32 -0.57% -0.46% -4.08% -25.77% Mar 21 -
NSE All Share
161 0.71 0.44% 3.56% 4.28% -16.24% Mar 21 -
DSEI
2,071 5.66 0.27% -0.24% -3.57% -12.12% Mar 21 -
TUN
6,832 44.27 0.65% -1.08% -4.92% -2.98% Mar 21 -
GGSECI
2,398 3.31 -0.14% -0.90% -1.12% -27.17% Mar 21 -
NSX Overall
1,313 14.67 -1.10% -0.66% -3.08% -6.65% Mar 20 -
SEMDEX
2,181 2.78 -0.13% -0.41% -1.20% -4.92% Mar 21 -
Gaborone
7,877 1.07 -0.01% -0.01% 0.04% -8.67% Mar 21 -
Zimbabwe Industrial Index
419.93 3.6 -0.85% -5.20% -17.69% 44.49% Mar 21 -
ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
Dow Jones
25,881 79.29 -0.31% 25,545 25,182 24,825 24,472
S&P 500
2,848 6.52 -0.23% 2,745 2,706 2,668 2,630
NASDAQ 100
7,483 9.86 -0.13% 6,999 6,900 6,802 6,705
NASDAQ
7,839 109.99 1.42% 7,426 7,320 7,216 7,114
Russell 2000
1,562 19.25 1.25% 1,553 1,531 1,509 1,488
S&P VIX
13.63 0.28 -0.28% 14.57 14.36 14.16 13.96
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
FTSE 100
7,317 38.3 -0.52% 7,001 6,926 6,852 6,779
FTSE All
4,021 27.01 0.68% 3,847 3,806 3,765 3,725
DAX
11,524 25.37 -0.22% 11,373 11,224 11,076 10,931
CAC 40
5,353 25.2 -0.47% 5,176 5,116 5,058 5,000
FTSE MIB
21,373 42.85 0.20% 20,348 20,040 19,738 19,441
IBEX 35
9,325 27.79 -0.30% 9,167 9,065 8,965 8,865
MOEX
2,508 3.58 0.14% 2,450 2,416 2,382 2,348
AEX
549 1.11 -0.20% 535 529 523 517
BIST 100
103,408 97.58 0.09% 102,638 100,777 98,958 97,161
SMI
9,454 9.27 -0.10% 9,282 9,176 9,072 8,968
OMXS 30
1,605 0.96 -0.06% 1,553 1,534 1,515 1,496
WIG
60,977 188.13 0.31% 59,137 58,382 57,633 56,897
WIG 20
2,359 7.19 0.31% 2,302 2,273 2,244 2,215
Euronext BEL 20
3,655 0.98 -0.03% 3,564 3,524 3,485 3,446
Oslo Bors All-Share
1,004 3.6 0.36% 965 953 941 928
ATX
3,081 15 0.49% 2,999 2,958 2,917 2,876
OMX Copenhagen
1,021 0.52 -0.05% 968 956 944 932
OMX Helsinki
9,934 0.32 0.00% 9,490 9,374 9,258 9,145
OMX Helsinki 25
4,223 1.51 -0.04% 4,027 3,978 3,929 3,880
ISEQ
6,126 78.67 -1.27% 6,042 5,969 5,898 5,828
Athens General
718 2.43 0.34% 696 685 674 663
PSI Geral
3,106 11.12 0.36% 3,012 2,981 2,950 2,920
PSI 20
5,268 2.26 0.04% 5,132 5,079 5,027 4,975
PX
1,078 5.02 0.47% 1,063 1,054 1,045 1,036
BET
8,048 28.92 0.36% 7,544 7,415 7,288 7,163
BUX
41,956 8.6 -0.02% 39,744 39,163 38,591 38,030
PFTS
554 0.08 -0.01% 545 532 519 507
SAX
345 1.9 0.55% 335 330 326 322
LuxX
1,410 22.3 -1.56% 1,431 1,407 1,383 1,360
CROBEX
1,784 3.71 -0.21% 1,789 1,778 1,768 1,758
SOFIX
586 2.9 -0.49% 581 577 573 569
SBITOP
876 0.26 -0.03% 837 831 824 818
OMX Vilnius
658 0.58 0.09% 648 644 641 637
BELEX 15
732 3.62 0.50% 684 677 671 665
MSE
4,715 27.21 -0.57% 4,495 4,467 4,439 4,410
MBI 10
3,677 6.8 -0.18% 3,613 3,572 3,531 3,492
Euronext 100
1,045 1.07 0.10% 1,008 997 985 974
ICEX
1,349 9.41 0.70% 1,307 1,293 1,279 1,265
OMX Tallinn
1,236 0.75 0.06% 1,213 1,205 1,197 1,189
OMX Riga
978 6 0.62% 976 959 943 927
SASX-10
761 4.7 -0.61% 691 682 674 665
CSE General
65 0.08 0.12% 61 60 59 59
Euro Stoxx 50
3,352 14.45 -0.43% 3,258 3,221 3,185 3,149
MONEX INDEX
10,604.90 4.89 -0.05% 10,480.94 10,400.67 10,320.39 10,241.18
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
Dow Jones
25,881 79.29 -0.31% 25,545 25,182 24,825 24,472
S&P 500
2,848 6.52 -0.23% 2,745 2,706 2,668 2,630
NASDAQ 100
7,483 9.86 -0.13% 6,999 6,900 6,802 6,705
NASDAQ
7,839 109.99 1.42% 7,426 7,320 7,216 7,114
S&P MidCap 400
1,909 25.21 1.34% 1,883 1,856 1,830 1,804
US 600
952 11.85 1.26% 960 946 933 920
Russell 2000
1,562 19.25 1.25% 1,553 1,531 1,509 1,488
S&P VIX
13.63 0.28 -0.28% 14.57 14.36 14.16 13.96
US 100
10,541 68.01 0.65% 10,311 10,165 10,020 9,878
Ecuador General Index
1,405 9.09 0.65% 1,413 1,407 1,401 1,395
TSX
16,245 77.03 0.48% 15,860 15,722 15,585 15,450
iBovespa
96,729 1,312.29 -1.34% 93,826 92,096 90,404 88,741
IPC Mexico
43,251 94.98 0.22% 42,224 41,633 41,051 40,477
S&P/BVL Peru General Index TR (PEN)
21,142 53.73 -0.25% 20,439 20,266 20,093 19,922
Merval
34,186 557.82 -1.61% 33,375 32,299 31,261 30,254
IBC
9,512 117.35 1.25% 4,152 1,639 647 256
COLCAP
1,631 3.08 0.19% 1,493 1,477 1,462 1,446
IGPA
26,628 77.39 0.29% 26,591 26,387 26,184 25,983
BVPSI
440 0 0.00% 437 435 432 430
BSX
2,205 123.68 -5.31% 2,316 2,251 2,188 2,127
JSE
387,098 54.28 0.01% 385,448 381,002 376,635 372,307
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
NIKKEI 225
21,627 18.42 0.09% 21,235 20,910 20,590 20,276
SHANGHAI
3,093 8.75 -0.28% 2,894 2,847 2,801 2,756
CSI 300
3,825 12.07 -0.31% 3,610 3,552 3,495 3,439
SHANGHAI 50
2,795 8.24 -0.29% 2,700 2,656 2,614 2,571
SENSEX
38,387 23.28 0.06% 35,498 35,132 34,770 34,411
KOSPI
2,181 3.55 -0.16% 2,170 2,144 2,119 2,094
DSE Broad
5,570 30.4 -0.54% 5,660 5,608 5,557 5,507
JCI
6,519 17.55 0.27% 6,358 6,275 6,191 6,110
TASI
8,709 68.14 0.79% 8,392 8,293 8,195 8,099
TAIEX
10,625 14.95 0.14% 10,261 10,136 10,011 9,887
ADX General
5,127 29.13 0.57% -189 7 0 0
SET 50
1,087 5.44 0.50% 1,087 1,075 1,063 1,051
FKLCI
1,662 1.53 -0.09% 1,693 1,678 1,662 1,648
STI
3,217 3.35 0.10% 3,178 3,143 3,109 3,075
Hang Seng
29,088 16.67 0.06% 28,181 27,734 27,296 26,867
PSEi
8,025 70.75 0.89% 7,588 7,473 7,360 7,248
KSE 100
38,385 163.05 -0.42% 38,516 37,985 37,461 36,942
KASE
2,381 10.09 -0.42% 2,343 2,321 2,300 2,278
QE
9,954 23.08 -0.23% 9,988 9,866 9,746 9,627
HNX
108 0 0.00% 104 102 101 99
VN
990 8.02 0.82% 949 934 918 903
Kuwait Price
56 6,577.53 -99.16% 56 55 55 55
MSM TOP 30
4,153 9.53 -0.23% 4,111 4,079 4,046 4,014
ASPI
5,571 20.37 -0.36% 5,783 5,750 5,717 5,685
Blom
956 0.45 0.05% 937 931 926 921
ASE
1,960 11.59 -0.59% 1,980 1,969 1,957 1,946
LSX Composite
834 7.2 0.87% 794 781 769 757
DFM general
2,629 14.96 -0.57% -97 4 0 0
MSE TOP 20
20,842 51.46 0.25% 20,687 20,410 20,136 19,867
NIFTY 50
11,521 11.35 -0.10% 10,681 10,571 10,462 10,355
All-Share Index
5,519.03 56.99 1.04% 5,201.84 5,172.02 5,142.72 5,113.42
Nikkei Volatility Index
15.44 0.32 -2.03% 16.52 16.27 16.02 15.78
Estirad
1,426.22 2.75 0.19% 1,405.17 1,397.69 1,390.34 1,382.99
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
Australian All
6,292 38.9 0.62% 6,222 6,165 6,109 6,054
ASX 200
6,194 26.75 0.43% 6,153 6,097 6,041 5,987
ASX 50
6,120 45.4 0.75% 6,042 5,987 5,932 5,878
NZX 50
9,527 65.82 0.70% 9,242 9,168 9,093 9,019
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
FTSE/JSE TOP 40
49,828 647.55 -1.28% 48,972 48,286 47,610 46,944
JALSH-All Share
56,146 704 -1.24% 55,218 54,445 53,684 52,933
Egypt EGX 30
14,783 58.41 0.40% 14,577 14,354 14,135 13,919
Casablanca CFG 25
11,146 8.97 -0.08% 11,065 10,994 10,924 10,854
Nairobi 20
2,856 16.32 -0.57% 2,871 2,848 2,824 2,802
NSE All Share
161 0.71 0.44% 31,344 30,973 30,609 30,247
DSEI
2,071 5.66 0.27% 1,937 1,796 1,665 1,544
TUN
6,832 44.27 0.65% 7,059 7,005 6,951 6,897
GGSECI
2,398 3.31 -0.14% 2,418 2,396 2,375 2,354
NSX Overall
1,313 14.67 -1.10% 1,341 1,318 1,295 1,273
SEMDEX
2,181 2.78 -0.13% 2,199 2,192 2,185 2,178
Gaborone
7,877 1.07 -0.01% 7,833 7,800 7,768 7,735
Zimbabwe Industrial Index
419.93 3.6 -0.85% 478.94 464.06 449.62 435.64