کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

بازار نفت و انرژی

عنوان قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
نفت خام (WTI) 64.07 (0%) 0 64.07 64.07 ۱ اردیبهشت
نفت برنت 71.95 (0%) 0 71.91 72.01 ۳۰ فروردین
نفت اپک 70.81 (0%) 0 70.81 70.81 ۲۹ فروردین
نفت کوره 2.0726 (0%) 0 2.0703 2.0736 ۳۰ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر؟ کمترین بیشترین زمان
گازوئیل 635.25 (0%) 0 634.63 635.38 ۳۰ فروردین
بنزین 2.0705 (0%) 0 2.0695 2.0735 ۳۰ فروردین
گاز طبیعی 2.535 (0%) 0 2.535 2.535 ۱ اردیبهشت
ذغال سنگ 26.89 (0%) 0 26.66 27.57 ۲۹ فروردین

نفت سبک

 • نرخ فعلی : 64.07
 • بالاترین قیمت روز : 64.07
 • پایین ترین قیمت روز : 64.07
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 64.07
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
64.07 دلار 12:29:16

نفت برنت

 • نرخ فعلی : 71.95
 • بالاترین قیمت روز : 72.01
 • پایین ترین قیمت روز : 71.91
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳۰ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 71.95
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

بنزین

 • نرخ فعلی : 2.0705
 • بالاترین قیمت روز : 2.0735
 • پایین ترین قیمت روز : 2.0695
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳۰ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 2.0705
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

گازوئیل

 • نرخ فعلی : 635.25
 • بالاترین قیمت روز : 635.38
 • پایین ترین قیمت روز : 634.63
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳۰ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 635.25
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال نفت برنت

مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 70 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.95 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.79%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 70 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.95 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 2.79%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 66 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 5.95 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 9.02%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 65 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 6.95 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 10.69%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
بازار آمریکا / نفت خام (WTI) 64.07 (0%) 0 64.03 64.13 ۳۰ فروردین
بازار آمریکا / نفت کوره 2.074 (0%) 0 2.0711 2.0761 ۳۰ فروردین
بازار آمریکا / بنزین (RBOB) 2.0325 (0%) 0 2.0266 2.0336 ۳۰ فروردین
بازار آمریکا / گاز طبیعی 2.49 (0%) 0 2.481 2.495 ۳۰ فروردین
بازار آمریکا / نفت برنت 71.97 (0%) 0 71.89 72 ۳۰ فروردین
بازار آمریکا / اتانول 1.333 (0%) 0 1.333 1.335 ۳۰ فروردین
بازار آمریکا / گاز طبیعی (E-Mini) 2.49 (0%) 0 2.48 2.495 ۳۰ فروردین
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
بازار آمریکا / گازوییل (گوگرد پایین) 636.5 (0%) 0 635 636.5 ۳۰ فروردین
بازار آمریکا / ذغال سنگ (South China) 72.55 (13.45%) 8.6 63.95 72.55 ۰۱:۳۳:۱۳
بازار آمریکا / ذغال سنگ (EUA) 26.89 (0%) 0 20.83 27.46 ۲۹ فروردین
بازار آمریکا / ذغال سنگ (ICE CSX) 63.8 (0%) 0 63.8 65.05 ۰۰:۵۳:۱۱
بازار آمریکا / نفت خام (E-Mini) 64.07 (0%) 0 64 64.125 ۳۰ فروردین
بازار آمریکا / نفت خام (WTI ICE) 64.07 (0%) 0 64.01 64.14 ۳۰ فروردین
بازار آمریکا / روغن پالم 530.25 (0%) 0 529 530.25 ۳۰ فروردین