صفحات مرتبط
شاخص یاب

بازار نفت و انرژی

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
نفت خام (WTI) 69.37 (0.13%) 0.09 69.28 69.4 ۰۰:۳۰:۱۳
نفت برنت 80 (0.1%) 0.08 79.92 80.02 ۰۰:۳۰:۱۳
نفت اپک 78.25 (0%) 0 78.25 78.25 ۲۷ مهر
نفت کوره 2.3101 (0.04%) 0.0009 2.3088 2.3112 ۰۰:۲۹:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
گازوئیل 714.38 (0%) 0 707.88 719.5 ۲۷ مهر
بنزین 1.916 (0.03%) 0.0005 1.9155 1.9171 ۰۰:۳۰:۱۳
گاز طبیعی 3.229 (0.19%) 0.006 3.228 3.232 ۰۰:۳۱:۱۳
ذغال سنگ 19.71 (0.15%) 0.03 19.71 19.71 ۱۶:۰۰:۱۶

نفت سبک

 • نرخ فعلی : 69.37
 • بالاترین قیمت روز : 69.4
 • پایین ترین قیمت روز : 69.28
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.05
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.13%
 • نرخ بازگشایی بازار : 69.33
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۳۰:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 69.28
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.13%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.09
جدول نرخ های امروز زمان
69.37 دلار 0:30:13
69.35 دلار 0:27:12
69.33 دلار 0:26:13
69.36 دلار 0:24:12
69.35 دلار 0:23:13
69.34 دلار 0:22:11
69.37 دلار 0:21:14
69.4 دلار 0:20:13
69.36 دلار 0:19:12
69.35 دلار 0:18:11
69.31 دلار 0:17:11
69.28 دلار 0:16:13
69.29 دلار 0:15:14
69.28 دلار 0:13:12
69.29 دلار 0:12:13
69.3 دلار 0:11:12
69.29 دلار 0:10:13
69.31 دلار 0:08:11
69.32 دلار 0:07:11
69.3 دلار 0:06:13
69.29 دلار 0:04:12
69.28 دلار 0:03:13
69.33 دلار 0:02:14

نفت برنت

 • نرخ فعلی : 80
 • بالاترین قیمت روز : 80.02
 • پایین ترین قیمت روز : 79.92
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.06
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 79.94
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۳۰:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 79.92
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.1%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08
جدول نرخ های امروز زمان
80 دلار 0:30:13
80.01 دلار 0:29:12
80 دلار 0:28:11
79.99 دلار 0:27:12
79.97 دلار 0:26:13
79.99 دلار 0:24:12
79.97 دلار 0:22:11
80 دلار 0:21:14
80.02 دلار 0:20:13
80.01 دلار 0:19:12
80 دلار 0:18:11
79.94 دلار 0:16:13
79.92 دلار 0:13:12
79.94 دلار 0:11:12
79.95 دلار 0:10:13
79.94 دلار 0:09:13
79.95 دلار 0:07:11
79.94 دلار 0:02:13

نفت اوپک

 • نرخ فعلی : 78.25
 • بالاترین قیمت روز : 78.25
 • پایین ترین قیمت روز : 78.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۷ مهر
 • نرخ روز گذشته : 78.25
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
78.25 دلار 16:00:04

گازوئیل

 • نرخ فعلی : 714.38
 • بالاترین قیمت روز : 719.5
 • پایین ترین قیمت روز : 707.88
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۷ مهر
 • نرخ روز گذشته : 714.38
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
714.38 دلار 23:40:17
714.13 دلار 23:31:16
714.38 دلار 23:30:20
714.5 دلار 23:29:16
714.38 دلار 23:21:16
714.13 دلار 23:17:16
714.63 دلار 23:11:15
714.75 دلار 23:10:16
714.63 دلار 23:08:16
714.75 دلار 23:07:17
714.88 دلار 23:03:18
714.75 دلار 23:02:16
714.38 دلار 22:57:16
714.13 دلار 22:56:18
713.88 دلار 22:53:16
714 دلار 22:52:16
714.13 دلار 22:50:18
713.88 دلار 22:47:16
713.63 دلار 22:46:16
713.88 دلار 22:44:17
713.63 دلار 22:35:16
713.88 دلار 22:32:16
714 دلار 22:31:16
713.88 دلار 22:29:16
713.63 دلار 22:27:15
713.88 دلار 22:25:15
713.63 دلار 22:21:16
713.38 دلار 22:20:17
713.13 دلار 22:19:14
712.88 دلار 22:18:17
712.38 دلار 22:08:15
712.25 دلار 22:07:15
712.38 دلار 22:04:15
712.63 دلار 22:03:15
712.38 دلار 22:01:15
712.5 دلار 22:00:20
712.63 دلار 21:59:15
712.38 دلار 21:57:15
711.88 دلار 21:56:15
712.13 دلار 21:55:16
712.75 دلار 21:54:15
712.38 دلار 21:52:16
712.63 دلار 21:51:16
712.13 دلار 21:50:17
711.75 دلار 21:49:15
711.88 دلار 21:43:15
712.13 دلار 21:42:16
711.88 دلار 21:39:16
712.25 دلار 21:38:15
711.88 دلار 21:37:15
712.13 دلار 21:36:16
712.88 دلار 21:35:15
713.5 دلار 21:34:15
713.88 دلار 21:33:15
714.13 دلار 21:32:16
713.88 دلار 21:31:15
714.38 دلار 21:29:15
714.63 دلار 21:28:16
714.38 دلار 21:27:17
714.5 دلار 21:26:16
714.88 دلار 21:25:17
714.63 دلار 21:23:16
714.88 دلار 21:21:16
715.13 دلار 21:19:15
714.88 دلار 21:15:16
715.13 دلار 21:13:15
715.38 دلار 21:11:14
715.63 دلار 21:07:15
715.38 دلار 21:06:15
715.75 دلار 21:05:14
715.88 دلار 21:04:17
715.75 دلار 21:03:16
715.38 دلار 20:59:16
715.13 دلار 20:56:16
715.25 دلار 20:55:16
715.13 دلار 20:54:16
715.38 دلار 20:53:14
715.13 دلار 20:52:16
715.38 دلار 20:51:15
715.13 دلار 20:50:17
715.63 دلار 20:46:16
715.38 دلار 20:45:16
715.63 دلار 20:44:16
715.38 دلار 20:43:14
714.88 دلار 20:36:16
714.63 دلار 20:32:15
715 دلار 20:31:16
714.88 دلار 20:30:18
715 دلار 20:28:14
714.88 دلار 20:26:15
715.13 دلار 20:25:15
714.88 دلار 20:23:16
714.75 دلار 20:22:16
714.63 دلار 20:21:15
714.88 دلار 20:20:18
714.63 دلار 20:19:16
715.13 دلار 20:18:15
714.88 دلار 20:17:15
715.13 دلار 20:16:16
714.38 دلار 20:13:16
714 دلار 20:11:15
713.88 دلار 20:10:18
713.63 دلار 20:08:15
713.88 دلار 20:07:16
714.13 دلار 20:06:16
713.88 دلار 20:03:15
713.75 دلار 20:02:14
713.63 دلار 20:01:15
713.13 دلار 20:00:21
713.63 دلار 19:59:15
713.75 دلار 19:58:16
713.88 دلار 19:56:16
714.38 دلار 19:55:16
714.13 دلار 19:54:19
714.63 دلار 19:53:16
714.88 دلار 19:52:15
714.5 دلار 19:51:16
714.38 دلار 19:50:18
714.63 دلار 19:49:16
715.13 دلار 19:47:16
715.38 دلار 19:46:16
715.13 دلار 19:45:16
714.63 دلار 19:43:15
715.13 دلار 19:42:15
715 دلار 19:41:16
715.63 دلار 19:40:17
715.5 دلار 19:39:16
715.63 دلار 19:37:14
715.88 دلار 19:36:16
716.63 دلار 19:35:15
716.38 دلار 19:34:14
716.75 دلار 19:33:16
717.63 دلار 19:32:16
716.63 دلار 19:31:16
716.38 دلار 19:30:18
716.13 دلار 19:29:16
716 دلار 19:28:16
715.88 دلار 19:25:18
716.38 دلار 19:24:16
716.63 دلار 19:23:16
716.38 دلار 19:22:16
716.63 دلار 19:21:16
716.38 دلار 19:20:18
715.88 دلار 19:19:16
716.13 دلار 19:18:15
715.88 دلار 19:17:15
715.38 دلار 19:16:16
715.13 دلار 19:15:18
714.88 دلار 19:14:16
715.13 دلار 19:13:16
714.63 دلار 19:12:15
714.88 دلار 19:09:15
714.38 دلار 19:08:14
714.13 دلار 19:07:17
713.88 دلار 19:06:15
714.88 دلار 19:05:15
715.13 دلار 19:04:16
714.75 دلار 19:03:17
715.13 دلار 19:02:16
714.38 دلار 19:01:16
714.13 دلار 19:00:22
715.13 دلار 18:59:17
714.88 دلار 18:58:16
714.38 دلار 18:57:17
714.13 دلار 18:56:15
713.88 دلار 18:55:18
713.38 دلار 18:54:17
712.88 دلار 18:53:15
713.5 دلار 18:52:17
714.38 دلار 18:51:17
713.88 دلار 18:50:16
715.13 دلار 18:49:15
715.63 دلار 18:48:18
716.13 دلار 18:47:16
716.38 دلار 18:46:17
716.63 دلار 18:45:20
716.38 دلار 18:43:17
716.13 دلار 18:42:16
716.38 دلار 18:40:19
717.38 دلار 18:39:18
717.63 دلار 18:38:17
717.13 دلار 18:37:16
717.25 دلار 18:36:19
717 دلار 18:35:32
717.38 دلار 18:34:20
717.88 دلار 18:31:16
717.38 دلار 18:29:16
716.75 دلار 18:28:16
716.13 دلار 18:27:18
715.88 دلار 18:26:15
716.13 دلار 18:25:16
716.88 دلار 18:24:19
716.63 دلار 18:21:17
716.88 دلار 18:20:16
716.63 دلار 18:19:16
716.88 دلار 18:17:19
716.63 دلار 18:16:16
717.13 دلار 18:14:17
716.88 دلار 18:13:16
717.13 دلار 18:12:15
717.63 دلار 18:08:17
717.75 دلار 18:07:16
717.13 دلار 18:05:15
717.63 دلار 18:03:18
717.13 دلار 18:01:16
717.63 دلار 18:00:19
717.38 دلار 17:59:17
717.25 دلار 17:58:17
717.38 دلار 17:57:15
718.13 دلار 17:56:16
717.63 دلار 17:55:18
717.88 دلار 17:54:16
718.38 دلار 17:53:16
718.13 دلار 17:51:18
717.88 دلار 17:48:17
718.13 دلار 17:47:16
718 دلار 17:46:16
717.88 دلار 17:45:17
718.63 دلار 17:44:16
718.38 دلار 17:43:18
717.75 دلار 17:42:18
718.38 دلار 17:41:15
718.13 دلار 17:40:19
718.5 دلار 17:39:18
718.88 دلار 17:38:18
718.63 دلار 17:37:16
719.13 دلار 17:36:17
719.38 دلار 17:35:18
719.5 دلار 17:34:16
719 دلار 17:33:18
718.63 دلار 17:32:18
717.88 دلار 17:31:22
717.38 دلار 17:28:18
717.63 دلار 17:26:21
717.88 دلار 17:23:18
718.13 دلار 17:22:17
717.88 دلار 17:21:18
718.13 دلار 17:20:19
718.25 دلار 17:19:21
717.63 دلار 17:18:17
717.88 دلار 17:17:18
718.13 دلار 17:16:17
717.88 دلار 17:15:17
717.38 دلار 17:12:16
716.88 دلار 17:10:17
717.13 دلار 17:09:17
716.13 دلار 17:08:17
717.13 دلار 17:07:17
716.38 دلار 17:06:18
716.13 دلار 17:04:16
715.38 دلار 17:03:18
714.63 دلار 17:02:16
715.63 دلار 17:01:17
715.88 دلار 17:00:21
716.13 دلار 16:56:15
715.88 دلار 16:55:16
715.63 دلار 16:54:16
715.13 دلار 16:53:15
714.88 دلار 16:52:16
715.25 دلار 16:51:16
715.63 دلار 16:50:18
715.38 دلار 16:49:14
715.75 دلار 16:48:16
715.38 دلار 16:47:16
714.88 دلار 16:46:16
714.38 دلار 16:45:18
714.63 دلار 16:44:16
714.38 دلار 16:43:16
714.5 دلار 16:42:16
715 دلار 16:41:16
715.63 دلار 16:40:18
715.38 دلار 16:39:18
714.63 دلار 16:37:15
715.13 دلار 16:36:17
714.88 دلار 16:35:16
714.63 دلار 16:32:17
714.13 دلار 16:31:17
714.5 دلار 16:30:18
714.63 دلار 16:29:16
715.13 دلار 16:28:17
714.88 دلار 16:26:15
715.13 دلار 16:24:17
715.63 دلار 16:22:16
715.88 دلار 16:21:16
716.13 دلار 16:18:16
716.88 دلار 16:17:16
715.63 دلار 16:16:16
715.38 دلار 16:15:16
715.13 دلار 16:14:16
714.88 دلار 16:13:16
714.63 دلار 16:11:16
714.88 دلار 16:10:18
715.13 دلار 16:09:18
714.88 دلار 16:08:16
715.13 دلار 16:06:16
714.88 دلار 16:05:16
715.13 دلار 16:04:16
714.88 دلار 16:03:17
715.13 دلار 16:01:17
715.63 دلار 15:58:15
715.88 دلار 15:57:17
716.13 دلار 15:56:15
715.88 دلار 15:53:15
715.13 دلار 15:51:17
715.38 دلار 15:50:17
715.5 دلار 15:49:15
715.88 دلار 15:48:16
715.75 دلار 15:47:16
715.63 دلار 15:46:15
715.38 دلار 15:45:15
714.88 دلار 15:39:17
715.38 دلار 15:36:17
715.13 دلار 15:35:16
714.88 دلار 15:34:16
714.75 دلار 15:33:16
714.88 دلار 15:31:17
714.63 دلار 15:29:16
714.88 دلار 15:28:16
715.38 دلار 15:21:16
715.63 دلار 15:20:16
715.38 دلار 15:16:16
715.13 دلار 15:09:15
715.38 دلار 15:07:15
715.63 دلار 15:06:16
715.13 دلار 15:05:16
715.38 دلار 15:03:15
714.88 دلار 14:58:16
715.13 دلار 14:57:16
714.63 دلار 14:56:15
714.5 دلار 14:55:16
714.38 دلار 14:52:17
714.25 دلار 14:51:16
714.13 دلار 14:50:17
714 دلار 14:49:14
713.88 دلار 14:48:16
713.63 دلار 14:47:15
713.38 دلار 14:46:15
713.13 دلار 14:43:14
712.88 دلار 14:40:16
712.63 دلار 14:39:16
712.88 دلار 14:38:15
713.13 دلار 14:36:16
713.38 دلار 14:34:14
713.63 دلار 14:33:16
713.38 دلار 14:31:18
713.13 دلار 14:29:15
713.63 دلار 14:28:17
713.38 دلار 14:27:17
713.5 دلار 14:26:16
713.63 دلار 14:25:16
713.88 دلار 14:22:15
713.63 دلار 14:21:15
713.38 دلار 14:19:16
713.63 دلار 14:16:16
713.88 دلار 14:15:17
713.75 دلار 14:14:15
713.88 دلار 14:07:16
714.25 دلار 14:06:16
714.13 دلار 14:05:15
714.38 دلار 14:04:16
714.13 دلار 14:03:17
714.38 دلار 14:02:16
714.13 دلار 14:01:16
714 دلار 14:00:19
714.13 دلار 13:59:16
713.88 دلار 13:56:17
713.63 دلار 13:55:16
713.38 دلار 13:54:17
712.88 دلار 13:53:16
712.63 دلار 13:50:16
712.13 دلار 13:48:17
711.88 دلار 13:44:16
712.13 دلار 13:42:17
711.88 دلار 13:38:17
712.38 دلار 13:34:16
712.13 دلار 13:33:16
712.5 دلار 13:32:16
712.13 دلار 13:31:17
712.63 دلار 13:30:20
712.38 دلار 13:27:17
712.13 دلار 13:25:16
712.38 دلار 13:24:16
712.25 دلار 13:23:17
712.63 دلار 13:22:17
712.38 دلار 13:21:17
712.63 دلار 13:19:18
712.88 دلار 13:16:16
713.38 دلار 13:06:17
713.25 دلار 13:05:17
713.63 دلار 13:04:17
713.88 دلار 13:03:18
713.13 دلار 13:02:18
712.88 دلار 13:01:17
712.63 دلار 13:00:22
712.75 دلار 12:59:17
712.38 دلار 12:58:16
712.63 دلار 12:57:17
712.13 دلار 12:54:17
711.88 دلار 12:53:18
712.38 دلار 12:52:17
712.13 دلار 12:50:19
712.38 دلار 12:48:17
712.13 دلار 12:46:16
711.88 دلار 12:44:17
711.38 دلار 12:43:16
711.63 دلار 12:42:17
711.38 دلار 12:41:16
711.63 دلار 12:39:16
711.88 دلار 12:38:17
712.38 دلار 12:36:17
712.5 دلار 12:35:18
712 دلار 12:34:17
711.88 دلار 12:32:17
711.63 دلار 12:30:20
711.38 دلار 12:29:17
711.63 دلار 12:28:17
710.88 دلار 12:27:16
710.38 دلار 12:25:17
710.63 دلار 12:24:18
710.38 دلار 12:23:19
710.63 دلار 12:22:17
710.88 دلار 12:21:17
710.63 دلار 12:20:18
710.38 دلار 12:19:16
710.13 دلار 12:18:17
710.38 دلار 12:17:16
710.13 دلار 12:15:16
709.88 دلار 12:14:17
709.63 دلار 12:13:16
709.88 دلار 12:12:16
709.63 دلار 12:10:18
709.88 دلار 12:09:16
709.5 دلار 12:08:17
709.38 دلار 12:07:17
708.63 دلار 12:05:16
708.5 دلار 12:04:16
708.88 دلار 12:03:17
708.5 دلار 12:02:16
708.63 دلار 12:00:19
708.38 دلار 11:59:15
708 دلار 11:58:17
708.38 دلار 11:57:16
708.63 دلار 11:56:16
708.25 دلار 11:55:16
708.38 دلار 11:51:19
708.13 دلار 11:50:17
707.88 دلار 11:49:16
708.38 دلار 11:48:18
708.63 دلار 11:47:15
708.88 دلار 11:46:15
709.13 دلار 11:44:15
708.88 دلار 11:41:15
708.63 دلار 11:40:18
708.13 دلار 11:39:16
707.88 دلار 11:38:17
708.13 دلار 11:37:17
708.63 دلار 11:35:16
709.63 دلار 11:34:18
709.88 دلار 11:33:17
710.13 دلار 11:30:19
710.38 دلار 11:29:16
710.13 دلار 11:26:16
709.88 دلار 11:25:15
709.63 دلار 11:24:17
710 دلار 11:22:16
709.88 دلار 11:19:17
709.63 دلار 11:18:16
709.5 دلار 11:17:17
709.38 دلار 11:15:18
708.88 دلار 11:14:17
709.13 دلار 11:13:16
709 دلار 11:12:16
709.38 دلار 11:11:16
709.13 دلار 11:10:16
709.63 دلار 11:09:18
710.13 دلار 11:07:17
710.5 دلار 11:06:16
710.63 دلار 11:05:18
710.38 دلار 11:03:17
710.63 دلار 11:02:16
710.38 دلار 11:01:16
710.63 دلار 11:00:19
710.38 دلار 10:58:16
710.25 دلار 10:57:17
710.13 دلار 10:55:16
710.63 دلار 10:54:16
710.88 دلار 10:52:16
710.63 دلار 10:48:18
710.38 دلار 10:45:16
710.88 دلار 10:44:16
710.38 دلار 10:39:17
710.5 دلار 10:38:17
710.88 دلار 10:36:16
710.63 دلار 10:33:17
711.13 دلار 10:30:20
711.38 دلار 10:28:15
711.25 دلار 10:27:16
711.38 دلار 10:24:16
711.63 دلار 10:23:16
711.38 دلار 10:20:17
711.25 دلار 10:19:16
711.38 دلار 10:18:16
710.88 دلار 10:16:16
711.13 دلار 10:15:18
711 دلار 10:14:15
710.88 دلار 10:13:15
711.13 دلار 10:06:16
711 دلار 10:04:17
710.88 دلار 10:03:16
711.13 دلار 10:02:16
711.38 دلار 10:00:20
711.63 دلار 9:58:15
711.75 دلار 9:57:16
711.88 دلار 9:56:15
711.63 دلار 9:53:16
711.38 دلار 9:50:18
711.5 دلار 9:49:14
711.63 دلار 9:47:15
711.88 دلار 9:45:17
711.5 دلار 9:43:16
711.38 دلار 9:42:17
711.63 دلار 9:41:16
711.88 دلار 9:40:19
711.5 دلار 9:39:16
711.38 دلار 9:36:15
711.13 دلار 9:33:16
711.38 دلار 9:30:21
711.13 دلار 9:29:15
711 دلار 9:28:15
710.88 دلار 9:27:16
710.63 دلار 9:26:16
710.88 دلار 9:24:15
711.25 دلار 9:23:16
711.38 دلار 9:22:15
711.13 دلار 9:19:16
710.88 دلار 9:17:15
711.13 دلار 9:16:16
711 دلار 9:15:15
710.88 دلار 9:14:15
711.13 دلار 9:13:15
710.88 دلار 9:10:17
710.63 دلار 9:09:16
710.75 دلار 9:07:15
710.63 دلار 9:06:16
710.38 دلار 9:05:15
710.63 دلار 9:03:15
710.38 دلار 9:02:15
710.5 دلار 9:01:15
710.38 دلار 8:58:13
710.5 دلار 8:56:16
710.38 دلار 8:49:15
710.5 دلار 8:48:16
710.38 دلار 8:47:15
710.13 دلار 8:46:15
710.25 دلار 8:45:15
710.38 دلار 8:41:14
710.13 دلار 8:37:16
710 دلار 8:36:16
709.88 دلار 8:24:15
709.75 دلار 8:22:13
709.88 دلار 8:21:16
709.75 دلار 8:16:15
709.88 دلار 7:59:15
710 دلار 7:55:16
709.88 دلار 7:53:13
710 دلار 7:52:13
709.88 دلار 7:33:13
710.25 دلار 7:30:15
710.13 دلار 7:27:14
710.25 دلار 7:25:16
710.13 دلار 7:23:15
710.38 دلار 7:20:16
710.13 دلار 7:19:14
710.25 دلار 7:17:14
710.13 دلار 7:16:14
710.25 دلار 7:15:15
710.13 دلار 7:14:14
709.88 دلار 7:08:14
709.63 دلار 6:58:12
709.13 دلار 6:56:13
709.25 دلار 6:55:17
709.38 دلار 6:54:14
709.13 دلار 6:52:13
709.38 دلار 6:51:13
709.13 دلار 6:47:13
708.88 دلار 6:46:13
709.13 دلار 6:44:14
709.38 دلار 6:43:14
709.88 دلار 6:41:13
709.63 دلار 6:38:14
709.88 دلار 6:36:15
709.75 دلار 6:35:15
709.63 دلار 6:33:13
709.88 دلار 6:32:12
709.63 دلار 6:30:15
709.88 دلار 6:28:13
710.13 دلار 6:26:14
710.38 دلار 6:25:13
710.63 دلار 6:24:16
710.5 دلار 6:23:13
710.88 دلار 6:22:12
710.75 دلار 6:21:13
710.63 دلار 6:19:13
710.25 دلار 6:18:24
710.63 دلار 6:15:15
710.88 دلار 6:14:12
710.63 دلار 6:13:12
710.5 دلار 6:12:14
710.38 دلار 6:10:14
710.25 دلار 6:09:13
710.38 دلار 6:07:13
710.63 دلار 6:05:15
710.5 دلار 6:03:14
710.75 دلار 6:02:14
710.88 دلار 6:01:13
710.63 دلار 6:00:17
710.5 دلار 5:58:11
710.38 دلار 5:56:12
710.25 دلار 5:55:14
710.38 دلار 5:54:14
709.88 دلار 5:53:22
710.5 دلار 5:51:13
710.38 دلار 5:50:15
710.63 دلار 5:48:15
710.38 دلار 5:47:14
710.63 دلار 5:44:13
710.38 دلار 5:42:14
710.75 دلار 5:41:13
711.13 دلار 5:40:16
711.38 دلار 5:36:14
711.63 دلار 5:32:12
711.38 دلار 5:31:12
711.88 دلار 5:30:16
712.13 دلار 5:28:13
712.38 دلار 5:26:14
712.13 دلار 5:23:13
712 دلار 5:22:13
712.25 دلار 5:21:13
712.13 دلار 5:20:14
712.63 دلار 5:17:14
712.38 دلار 5:14:13
712.63 دلار 5:11:14
712.38 دلار 5:07:11
712.13 دلار 5:05:14
712 دلار 5:04:13
711.88 دلار 5:01:14
712.38 دلار 4:58:12
712.25 دلار 4:57:13
712.38 دلار 4:53:13
712.13 دلار 4:52:13
711.88 دلار 4:51:12
712 دلار 4:50:16
711.88 دلار 4:48:13
711.63 دلار 4:44:13
711.75 دلار 4:43:14
711.63 دلار 4:41:13
711.75 دلار 4:39:14
711.88 دلار 4:36:13
712.13 دلار 4:32:12
711.88 دلار 4:30:13
711.63 دلار 4:28:12
711.5 دلار 4:27:13
711.63 دلار 4:24:13
711.38 دلار 4:23:12
711.13 دلار 4:22:11
711 دلار 4:21:12
710.88 دلار 4:20:13
711.13 دلار 4:18:13
710.88 دلار 4:13:12
711.13 دلار 4:12:12
711.25 دلار 4:11:12
711.13 دلار 4:10:12
711.38 دلار 4:08:11
711.5 دلار 4:07:12
711.38 دلار 4:02:12
711.13 دلار 4:01:13
711.63 دلار 3:52:12
711.88 دلار 3:49:13
712.13 دلار 3:47:11
712 دلار 3:45:14
712.13 دلار 3:43:14
711.88 دلار 3:41:13
712 دلار 3:40:13
712.13 دلار 3:39:13
711.63 دلار 3:38:12
711.88 دلار 3:36:13
711.63 دلار 3:34:11
711.38 دلار 3:33:13
711.25 دلار 3:32:11
711.13 دلار 3:31:11
710.88 دلار 3:30:14
710.25 دلار 0:29:13
710.13 دلار 0:26:11
710.38 دلار 0:25:13
710.25 دلار 0:24:13
710.38 دلار 0:23:13
710.25 دلار 0:22:11
710.13 دلار 0:21:13
710.25 دلار 0:20:12
710.13 دلار 0:19:12
710.25 دلار 0:18:13
710.13 دلار 0:17:12
710.38 دلار 0:06:13
710.13 دلار 0:05:12
710.38 دلار 0:04:11
710.13 دلار 0:03:10
710.38 دلار 0:02:12

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال نفت برنت

Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 68 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17.65%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 82 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 2 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 2.5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 77 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 3.9%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 77 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 3.9%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / نفت خام (WTI) 69.28 (0.25%) 0.17 69.28 69.54 ۰۱:۰۵:۱۲
بازار آمریکا / نفت کوره 2.3027 (0.26%) 0.0061 2.3027 2.3119 ۰۱:۰۵:۱۲
بازار آمریکا / بنزین (RBOB) 1.9102 (0.06%) 0.0011 1.9102 1.914 ۰۱:۰۵:۱۲
بازار آمریکا / گاز طبیعی 3.25 (0.34%) 0.011 3.228 3.25 ۰۱:۰۵:۱۲
بازار آمریکا / نفت برنت 79.78 (0.23%) 0.18 79.78 80.17 ۰۲:۰۲:۱۱
بازار آمریکا / اتانول 1.259 (0%) 0 1.259 1.29 ۰۰:۰۱:۱۸
بازار آمریکا / گاز طبیعی (E-Mini) 3.25 (0.31%) 0.01 3.23 3.25 ۰۱:۰۵:۱۲
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / گازوییل (گوگرد پایین) 710 (0.11%) 0.75 709.25 710.25 ۰۲:۰۲:۱۱
بازار آمریکا / ذغال سنگ (South China) 79.55 (0%) 0 79.3 79.55 ۲۷ مهر
بازار آمریکا / ذغال سنگ (EUA) 19.71 (0%) 0 19.19 22.62 ۲۷ مهر
بازار آمریکا / ذغال سنگ (ICE CSX) 77.4 (0%) 0 77.15 77.4 ۲۶ مهر
بازار آمریکا / نفت خام (E-Mini) 69.28 (0.25%) 0.17 69.275 69.55 ۰۴:۳۶:۱۲
بازار آمریکا / نفت خام (WTI ICE) 69.28 (0.32%) 0.22 69.28 69.67 ۰۲:۰۲:۱۱
بازار آمریکا / روغن پالم 532.25 (0%) 0 532.25 534 ۲۷ مهر