کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

بازار نفت و انرژی

عنوان قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
نفت خام (WTI) 53.95 (0%) 0 53.75 54.01 ۲ شهریور
نفت برنت 59.13 (0%) 0 58.96 59.24 ۲ شهریور
نفت اپک 60.5 (0%) 0 60.5 60.5 ۱ شهریور
نفت کوره 1.8115 (0%) 0 1.8079 1.8161 ۲ شهریور
عنوان قیمت زنده تغییر؟ کمترین بیشترین زمان
گازوئیل 556.5 (0%) 0 555.13 557.75 ۲ شهریور
بنزین 1.6415 (0%) 0 1.6395 1.6475 ۲ شهریور
گاز طبیعی 2.16 (0%) 0 2.155 2.163 ۲ شهریور
ذغال سنگ 25.11 (0%) 0 24.82 25.68 ۱ شهریور

نفت خام (WTI)

 • نرخ فعلی : 53.95
 • بالاترین قیمت روز : 54.01
 • پایین ترین قیمت روز : 53.75
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 53.95
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نفت برنت

 • نرخ فعلی : 59.13
 • بالاترین قیمت روز : 59.24
 • پایین ترین قیمت روز : 58.96
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 59.13
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

بنزین

 • نرخ فعلی : 1.6415
 • بالاترین قیمت روز : 1.6475
 • پایین ترین قیمت روز : 1.6395
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 1.6415
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

گازوئیل

 • نرخ فعلی : 556.5
 • بالاترین قیمت روز : 557.75
 • پایین ترین قیمت روز : 555.13
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 556.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال نفت برنت

مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 59 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.13 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 60 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.87 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.47%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 63 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 3.87 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 6.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 66 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 6.87 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 11.62%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
بازار آمریکا / نفت خام (WTI) 54.17 (0%) 0 53.77 54.17 ۲ شهریور
بازار آمریکا / نفت کوره 1.8235 (0%) 0 1.8164 1.8257 ۲ شهریور
بازار آمریکا / بنزین (RBOB) 1.527 (0%) 0 1.5217 1.5297 ۲ شهریور
بازار آمریکا / گاز طبیعی 2.156 (0%) 0 2.156 2.165 ۲ شهریور
بازار آمریکا / نفت برنت 59.34 (0%) 0 58.99 59.34 ۲ شهریور
بازار آمریکا / اتانول 1.317 (0%) 0 1.317 1.32 ۲ شهریور
بازار آمریکا / گاز طبیعی (E-Mini) 2.152 (0%) 0 2.15 2.165 ۲ شهریور
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
بازار آمریکا / گازوییل (گوگرد پایین) 558.5 (0%) 0 558 561 ۲ شهریور
بازار آمریکا / ذغال سنگ (South China) 63.85 (0%) 0 63.85 72.55 ۰۷:۰۶:۰۹
بازار آمریکا / ذغال سنگ (EUA) 25.1 (0%) 0 20.83 25.93 ۱ شهریور
بازار آمریکا / ذغال سنگ (ICE CSX) 48.3 (0%) 0 47.8 48.3 ۲ شهریور
بازار آمریکا / نفت خام (E-Mini) 54.17 (0%) 0 53.775 54.2 ۲ شهریور
بازار آمریکا / نفت خام (WTI ICE) 53.74 (0%) 0 53.37 53.74 ۲ شهریور
بازار آمریکا / روغن پالم 553.75 (0.96%) 5.25 548.5 553.75 ۰۷:۳۰:۱۲