صفحات مرتبط
شاخص یاب

بازار نفت و انرژی

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
نفت خام (WTI) 56.29 (0.55%) 0.31 56.15 56.37 ۰۴:۱۸:۱۱
نفت برنت 66.5 (0.29%) 0.19 66.4 66.58 ۰۴:۱۸:۱۱
نفت اپک 64.28 (0%) 0 64.28 64.28 ۲۶ بهمن
نفت کوره 2.0205 (0.04%) 0.0008 2.0186 2.0263 ۰۴:۱۹:۰۷
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
گازوئیل 618.88 (0%) 0 618.63 619.13 ۲۷ بهمن
بنزین 1.5759 (0.06%) 0.0009 1.5718 1.5795 ۰۴:۱۸:۱۱
گاز طبیعی 2.615 (0.73%) 0.019 2.612 2.627 ۰۴:۱۶:۱۱
ذغال سنگ 20.42 (0%) 0 19.64 20.66 ۲۶ بهمن

نفت سبک

 • نرخ فعلی : 56.32
 • بالاترین قیمت روز : 56.37
 • پایین ترین قیمت روز : 56.15
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.13
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.07%
 • نرخ بازگشایی بازار : 56.17
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۴:۰۲:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 55.98
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.61%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.34
جدول نرخ های امروز زمان
56.32 دلار 4:02:13
56.31 دلار 4:01:13
56.3 دلار 4:00:15
56.31 دلار 3:59:12
56.3 دلار 3:57:11
56.29 دلار 3:56:12
56.28 دلار 3:53:11
56.3 دلار 3:52:11
56.27 دلار 3:51:12
56.24 دلار 3:50:13
56.25 دلار 3:49:12
56.28 دلار 3:45:12
56.31 دلار 3:44:11
56.3 دلار 3:43:13
56.27 دلار 3:42:12
56.26 دلار 3:40:12
56.28 دلار 3:39:11
56.27 دلار 3:37:12
56.3 دلار 3:36:11
56.28 دلار 3:35:12
56.3 دلار 3:34:11
56.28 دلار 3:33:12
56.3 دلار 3:32:11
56.29 دلار 3:31:12
56.33 دلار 3:30:14
56.28 دلار 3:29:10
56.29 دلار 3:27:10
56.28 دلار 3:26:10
56.29 دلار 3:25:12
56.32 دلار 3:24:11
56.3 دلار 3:23:12
56.33 دلار 3:22:12
56.32 دلار 3:21:11
56.35 دلار 3:20:12
56.33 دلار 3:19:11
56.32 دلار 3:18:10
56.33 دلار 3:17:10
56.3 دلار 3:15:11
56.31 دلار 3:14:12
56.27 دلار 3:13:12
56.29 دلار 3:11:11
56.3 دلار 3:10:12
56.28 دلار 3:08:11
56.29 دلار 3:07:11
56.28 دلار 3:06:11
56.27 دلار 3:05:12
56.25 دلار 2:59:12
56.24 دلار 2:58:10
56.25 دلار 2:57:11
56.23 دلار 2:56:11
56.21 دلار 2:55:14
56.23 دلار 2:52:12
56.25 دلار 2:51:10
56.27 دلار 2:50:13
56.28 دلار 2:48:11
56.3 دلار 2:46:10
56.29 دلار 2:45:11
56.28 دلار 2:44:11
56.27 دلار 2:43:11
56.24 دلار 2:42:12
56.23 دلار 2:41:11
56.25 دلار 2:39:10
56.27 دلار 2:38:11
56.28 دلار 2:37:11
56.3 دلار 2:36:10
56.34 دلار 2:35:12
56.37 دلار 2:34:11
56.36 دلار 2:33:12
56.23 دلار 2:32:12
56.15 دلار 2:31:12
56.17 دلار 2:30:14

نفت برنت

 • نرخ فعلی : 66.55
 • بالاترین قیمت روز : 66.58
 • پایین ترین قیمت روز : 66.4
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.12
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 66.43
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۴:۰۲:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 66.31
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.36%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.24
جدول نرخ های امروز زمان
66.55 دلار 4:02:13
66.54 دلار 4:00:15
66.53 دلار 3:58:11
66.54 دلار 3:57:11
66.52 دلار 3:56:12
66.51 دلار 3:55:12
66.52 دلار 3:54:11
66.53 دلار 3:52:11
66.51 دلار 3:51:12
66.47 دلار 3:50:13
66.48 دلار 3:49:12
66.51 دلار 3:46:11
66.53 دلار 3:43:13
66.5 دلار 3:42:12
66.47 دلار 3:41:12
66.48 دلار 3:40:12
66.5 دلار 3:37:12
66.51 دلار 3:36:11
66.49 دلار 3:35:12
66.52 دلار 3:34:11
66.51 دلار 3:33:12
66.52 دلار 3:32:11
66.51 دلار 3:31:12
66.54 دلار 3:30:14
66.5 دلار 3:27:10
66.49 دلار 3:26:10
66.5 دلار 3:25:12
66.53 دلار 3:24:11
66.52 دلار 3:23:12
66.55 دلار 3:22:12
66.53 دلار 3:21:11
66.54 دلار 3:20:12
66.55 دلار 3:17:10
66.5 دلار 3:16:10
66.51 دلار 3:15:11
66.52 دلار 3:14:12
66.48 دلار 3:13:12
66.5 دلار 3:09:11
66.49 دلار 3:07:11
66.5 دلار 3:06:11
66.47 دلار 3:04:11
66.48 دلار 3:03:12
66.46 دلار 3:02:11
66.47 دلار 3:01:12
66.45 دلار 3:00:14
66.44 دلار 2:57:11
66.43 دلار 2:56:11
66.4 دلار 2:54:11
66.41 دلار 2:51:10
66.44 دلار 2:50:13
66.46 دلار 2:48:11
66.49 دلار 2:47:11
66.48 دلار 2:46:10
66.47 دلار 2:43:11
66.45 دلار 2:42:12
66.44 دلار 2:41:11
66.47 دلار 2:39:10
66.49 دلار 2:38:11
66.47 دلار 2:37:11
66.52 دلار 2:36:10
66.55 دلار 2:35:12
66.58 دلار 2:34:11
66.55 دلار 2:33:12
66.43 دلار 2:32:12

نفت اوپک

 • نرخ فعلی : 64.28
 • بالاترین قیمت روز : 64.28
 • پایین ترین قیمت روز : 64.28
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۶ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 64.28
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

گازوئیل

 • نرخ فعلی : 618.88
 • بالاترین قیمت روز : 619.13
 • پایین ترین قیمت روز : 618.63
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۷ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 618.88
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال نفت برنت

مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 70 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.45 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 62 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 4.55 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 7.34%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 60 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 6.55 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 10.92%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 69 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 2.45 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 3.68%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / نفت خام (WTI) 57.97 (3.55%) 1.99 55.98 57.97 ۰۲:۵۲:۱۲
بازار آمریکا / نفت کوره 2.0111 (0.28%) 0.0056 2.0111 2.0167 ۰۲:۵۲:۱۲
بازار آمریکا / بنزین (RBOB) 1.7561 (1.03%) 0.0179 1.7382 1.7561 ۰۲:۵۲:۱۲
بازار آمریکا / گاز طبیعی 2.79 (6.29%) 0.165 2.625 2.79 ۰۲:۵۲:۱۲
بازار آمریکا / نفت برنت 64.99 (1.94%) 1.26 63.78 66.25 ۰۴:۱۵:۱۲
بازار آمریکا / اتانول 1.329 (0%) 0 1.325 1.329 ۲۷ بهمن
بازار آمریکا / گاز طبیعی (E-Mini) 2.615 (0.38%) 0.01 2.61 2.682 ۰۴:۱۵:۱۲
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / گازوییل (گوگرد پایین) 618.75 (1.1%) 6.75 612 618.75 ۰۲:۵۲:۱۲
بازار آمریکا / ذغال سنگ (South China) 73.3 (0%) 0 73.3 73.4 ۲۶ بهمن
بازار آمریکا / ذغال سنگ (EUA) 20.42 (0%) 0 19.78 20.62 ۲۶ بهمن
بازار آمریکا / ذغال سنگ (ICE CSX) 73.8 (0%) 0 73.8 73.8 ۲۶ بهمن
بازار آمریکا / نفت خام (E-Mini) 56.3 (1.28%) 0.71 55.59 56.54 ۰۴:۱۳:۱۱
بازار آمریکا / نفت خام (WTI ICE) 57.1 (2%) 1.12 55.98 57.1 ۰۴:۱۳:۱۱
بازار آمریکا / روغن پالم 555 (0%) 0 555 559.75 ۲۶ بهمن