صفحات مرتبط
شاخص یاب

بازار نفت و انرژی

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
نفت خام (WTI) 51.15 (1.03%) 0.52 50.73 51.3 ۱۳:۴۱:۱۵
نفت برنت 60.09 (0.77%) 0.46 59.59 60.39 ۱۳:۴۱:۱۵
نفت اپک 59.2 (0%) 0 59.2 59.2 ۱۹ آذر
نفت کوره 1.8522 (0.74%) 0.0136 1.8351 1.8558 ۱۳:۴۱:۴۹
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
گازوئیل 555.63 (0.77%) 4.25 550.38 556.88 ۱۳:۴۱:۱۵
بنزین 1.425 (0.74%) 0.0105 1.4163 1.4344 ۱۳:۴۱:۱۵
گاز طبیعی 4.51 (0.09%) 0.004 4.489 4.586 ۱۳:۴۱:۱۵
ذغال سنگ 21.33 (0.66%) 0.14 21.19 21.46 ۱۳:۴۱:۱۵

نفت سبک

 • نرخ فعلی : 50.94
 • بالاترین قیمت روز : 51.3
 • پایین ترین قیمت روز : 50.73
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.15
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.22%
 • نرخ بازگشایی بازار : 50.81
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۰۲:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 50.63
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.61%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.31
جدول نرخ های امروز زمان
50.91 دلار 13:03:17
50.94 دلار 13:02:16
50.99 دلار 13:01:16
50.94 دلار 13:00:21
50.91 دلار 12:59:15
50.88 دلار 12:58:14
50.92 دلار 12:57:15
50.91 دلار 12:56:14
50.97 دلار 12:55:15
50.98 دلار 12:54:15
51 دلار 12:52:16
50.99 دلار 12:51:14
51.01 دلار 12:50:17
50.99 دلار 12:48:16
50.95 دلار 12:47:15
50.94 دلار 12:46:14
50.98 دلار 12:45:17
50.95 دلار 12:42:17
50.96 دلار 12:41:14
50.95 دلار 12:40:17
50.89 دلار 12:39:15
50.92 دلار 12:38:14
50.89 دلار 12:37:15
50.9 دلار 12:36:16
50.88 دلار 12:34:15
50.83 دلار 12:33:15
50.81 دلار 12:32:15
50.8 دلار 12:31:16
50.81 دلار 12:30:22
50.84 دلار 12:29:16
50.87 دلار 12:28:15
50.86 دلار 12:27:16
50.82 دلار 12:26:16
50.84 دلار 12:24:16
50.81 دلار 12:22:15
50.82 دلار 12:21:17
50.83 دلار 12:20:17
50.84 دلار 12:19:14
50.86 دلار 12:18:16
50.85 دلار 12:17:13
50.88 دلار 12:15:16
50.87 دلار 12:14:14
50.83 دلار 12:13:15
50.81 دلار 12:12:16
50.83 دلار 12:11:16
50.88 دلار 12:10:16
50.86 دلار 12:09:16
50.84 دلار 12:08:15
50.91 دلار 12:07:16
50.95 دلار 12:05:17
50.98 دلار 12:04:15
51.02 دلار 12:03:16
50.98 دلار 12:02:14
50.97 دلار 12:01:15
50.99 دلار 12:00:20
50.97 دلار 11:59:15
50.89 دلار 11:58:14
50.91 دلار 11:57:15
50.9 دلار 11:56:16
50.88 دلار 11:54:16
50.87 دلار 11:53:14
50.84 دلار 11:51:17
50.85 دلار 11:50:16
50.83 دلار 11:49:13
50.77 دلار 11:47:14
50.73 دلار 11:46:14
50.77 دلار 11:45:17
50.78 دلار 11:44:15
50.79 دلار 11:43:14
50.8 دلار 11:42:15
50.77 دلار 11:41:15
50.8 دلار 11:40:16
50.76 دلار 11:39:15
50.81 دلار 11:38:15
50.84 دلار 11:37:15
50.81 دلار 11:36:16
50.78 دلار 11:35:16
50.77 دلار 11:34:15
50.83 دلار 11:33:16
50.98 دلار 11:32:15
51.02 دلار 11:31:15
50.95 دلار 11:30:18
50.98 دلار 11:29:14
50.99 دلار 11:28:15
51.01 دلار 11:27:15
51.03 دلار 11:25:16
51.05 دلار 11:24:15
51.03 دلار 11:23:14
51.02 دلار 11:22:15
50.99 دلار 11:21:16
50.95 دلار 11:20:15
50.94 دلار 11:19:14
50.97 دلار 11:18:13
50.98 دلار 11:16:15
51.02 دلار 11:15:17
51.06 دلار 11:13:14
51.03 دلار 11:11:15
51.05 دلار 11:10:16
51.03 دلار 11:09:15
51.02 دلار 11:08:16
51.05 دلار 11:07:15
51.06 دلار 11:06:15
51.01 دلار 11:05:15
50.98 دلار 11:03:15
50.97 دلار 11:02:15
50.98 دلار 11:00:19
51.01 دلار 10:58:14
51.02 دلار 10:56:15
51.01 دلار 10:55:15
51.03 دلار 10:54:15
51.02 دلار 10:50:16
51.01 دلار 10:47:13
50.99 دلار 10:46:14
51.02 دلار 10:43:13
51.03 دلار 10:42:13
51.02 دلار 10:40:14
51.03 دلار 10:39:13
51.05 دلار 10:38:14
51.06 دلار 10:37:13
51.08 دلار 10:35:15
51.06 دلار 10:34:13
51.1 دلار 10:33:14
51.08 دلار 10:32:16
51.11 دلار 10:31:16
51.05 دلار 10:29:13
51.06 دلار 10:28:14
51.08 دلار 10:27:15
51.06 دلار 10:26:14
51.05 دلار 10:24:14
51.03 دلار 10:20:16
51.05 دلار 10:18:13
51.03 دلار 10:17:13
51.06 دلار 10:16:13
51.05 دلار 10:15:17
51.02 دلار 10:04:14
51 دلار 10:03:14
51.01 دلار 10:02:14
50.99 دلار 10:01:13
51.03 دلار 10:00:20
51.02 دلار 9:59:14
51.01 دلار 9:58:14
50.99 دلار 9:56:13
50.98 دلار 9:52:14
51.02 دلار 9:50:15
50.97 دلار 9:48:13
50.95 دلار 9:47:14
50.94 دلار 9:45:14
50.95 دلار 9:42:14
50.97 دلار 9:41:14
51.01 دلار 9:40:19
51 دلار 9:39:15
51.01 دلار 9:38:13
50.97 دلار 9:37:13
51 دلار 9:36:15
51.03 دلار 9:35:15
51.02 دلار 9:33:12
51.01 دلار 9:32:14
51.04 دلار 9:31:15
51.08 دلار 9:30:16
51.12 دلار 9:29:13
51.11 دلار 9:26:13
51.12 دلار 9:24:14
51.13 دلار 9:23:14
51.15 دلار 9:22:12
51.14 دلار 9:19:12
51.16 دلار 9:18:13
51.14 دلار 9:17:13
51.13 دلار 9:16:13
51.12 دلار 9:15:14
51.11 دلار 9:14:13
51.14 دلار 9:13:12
51.07 دلار 9:12:13
51.08 دلار 9:11:13
51.09 دلار 9:08:12
51.06 دلار 9:07:13
51.09 دلار 9:06:13
51.11 دلار 9:05:14
51.05 دلار 9:04:13
51.09 دلار 9:03:14
51.12 دلار 9:02:13
51.14 دلار 9:01:14
51.16 دلار 9:00:16
51.14 دلار 8:58:12
51.13 دلار 8:56:13
51.16 دلار 8:55:13
51.17 دلار 8:51:13
51.19 دلار 8:50:13
51.16 دلار 8:45:14
51.18 دلار 8:44:13
51.16 دلار 8:42:13
51.17 دلار 8:41:12
51.16 دلار 8:40:14
51.15 دلار 8:39:13
51.13 دلار 8:38:12
51.14 دلار 8:37:12
51.15 دلار 8:36:13
51.14 دلار 8:35:13
51.13 دلار 8:32:13
51.14 دلار 8:31:12
51.16 دلار 8:30:15
51.15 دلار 8:29:11
51.14 دلار 8:27:12
51.13 دلار 8:26:12
51.15 دلار 8:25:13
51.13 دلار 8:24:12
51.09 دلار 8:23:12
51.1 دلار 8:22:12
51.11 دلار 8:21:12
51.13 دلار 8:20:14
51.12 دلار 8:16:13
51.09 دلار 8:13:11
51.08 دلار 8:12:12
51.06 دلار 8:11:12
51.08 دلار 8:09:12
51.09 دلار 8:07:13
51.1 دلار 8:06:13
51.11 دلار 8:05:14
51.12 دلار 8:04:12
51.1 دلار 8:03:13
51.11 دلار 8:02:13
51.1 دلار 8:00:17
51.09 دلار 7:59:11
51.08 دلار 7:57:12
51.06 دلار 7:56:13
51.07 دلار 7:55:14
51.09 دلار 7:54:12
51.1 دلار 7:53:12
51.08 دلار 7:51:15
51.07 دلار 7:50:13
51.08 دلار 7:49:12
51.07 دلار 7:48:12
51.08 دلار 7:46:11
51.09 دلار 7:44:11
51.11 دلار 7:43:11
51.15 دلار 7:42:11
51.18 دلار 7:41:12
51.17 دلار 7:40:14
51.19 دلار 7:38:11
51.18 دلار 7:36:11
51.19 دلار 7:33:12
51.17 دلار 7:32:12
51.16 دلار 7:29:12
51.14 دلار 7:28:13
51.15 دلار 7:27:12
51.16 دلار 7:23:12
51.14 دلار 7:20:13
51.15 دلار 7:19:12
51.14 دلار 7:18:13
51.16 دلار 7:17:11
51.13 دلار 7:16:16
51.14 دلار 7:14:12
51.16 دلار 7:09:15
51.14 دلار 7:07:12
51.16 دلار 7:06:12
51.17 دلار 7:04:13
51.19 دلار 7:03:13
51.18 دلار 7:01:13
51.17 دلار 7:00:15
51.19 دلار 6:59:12
51.2 دلار 6:57:12
51.17 دلار 6:56:12
51.19 دلار 6:55:14
51.2 دلار 6:54:14
51.21 دلار 6:53:14
51.22 دلار 6:51:12
51.23 دلار 6:50:14
51.24 دلار 6:49:17
51.25 دلار 6:48:13
51.27 دلار 6:47:11
51.26 دلار 6:46:12
51.25 دلار 6:45:12
51.23 دلار 6:41:47
51.22 دلار 6:40:17
51.22 دلار 6:39:29
51.24 دلار 6:38:07
51.25 دلار 6:36:17
51.24 دلار 6:34:48
51.22 دلار 6:33:10
51.21 دلار 6:32:22
51.2 دلار 6:29:12
51.19 دلار 6:26:13
51.2 دلار 6:22:12
51.21 دلار 6:21:14
51.2 دلار 6:21:10
51.19 دلار 6:19:23
51.2 دلار 6:16:36
51.2 دلار 6:15:19
51.18 دلار 6:14:07
51.18 دلار 6:14:06
51.14 دلار 6:11:43
51.15 دلار 6:11:36
51.16 دلار 6:07:12
51.19 دلار 6:06:12
51.22 دلار 6:05:13
51.2 دلار 6:04:15
51.19 دلار 6:04:01
51.2 دلار 6:02:13
51.19 دلار 6:01:11
51.17 دلار 6:00:15
51.18 دلار 5:58:12
51.17 دلار 5:57:12
51.19 دلار 5:56:13
51.17 دلار 5:55:12
51.19 دلار 5:54:16
51.18 دلار 5:52:13
51.19 دلار 5:51:12
51.17 دلار 5:50:15
51.16 دلار 5:48:13
51.14 دلار 5:47:11
51.17 دلار 5:46:12
51.18 دلار 5:45:13
51.16 دلار 5:44:13
51.2 دلار 5:43:11
51.22 دلار 5:42:12
51.2 دلار 5:39:12
51.19 دلار 5:38:12
51.18 دلار 5:37:12
51.2 دلار 5:36:13
51.19 دلار 5:35:13
51.22 دلار 5:33:13
51.23 دلار 5:32:12
51.22 دلار 5:31:13
51.2 دلار 5:30:17
51.22 دلار 5:29:12
51.23 دلار 5:28:12
51.21 دلار 5:27:13
51.23 دلار 5:26:12
51.25 دلار 5:25:13
51.23 دلار 5:24:11
51.22 دلار 5:23:12
51.2 دلار 5:22:12
51.24 دلار 5:21:12
51.23 دلار 5:20:14
51.25 دلار 5:19:12
51.26 دلار 5:18:13
51.25 دلار 5:17:13
51.26 دلار 5:16:12
51.28 دلار 5:15:13
51.3 دلار 5:14:12
51.28 دلار 5:13:12
51.3 دلار 5:11:13
51.29 دلار 5:10:14
51.3 دلار 5:09:13
51.25 دلار 5:08:11
51.27 دلار 5:07:12
51.26 دلار 5:06:12
51.25 دلار 5:05:14
51.29 دلار 5:04:12
51.28 دلار 5:03:11
51.25 دلار 5:01:12
51.22 دلار 5:00:15
51.2 دلار 4:59:11
51.24 دلار 4:57:11
51.2 دلار 4:56:12
51.23 دلار 4:55:13
51.2 دلار 4:53:12
51.21 دلار 4:52:12
51.18 دلار 4:51:12
51.14 دلار 4:49:12
51.13 دلار 4:48:12
51.15 دلار 4:47:12
51.16 دلار 4:45:15
51.15 دلار 4:44:13
51.14 دلار 4:42:12
51.16 دلار 4:41:11
51.14 دلار 4:40:13
51.13 دلار 4:38:12
51.11 دلار 4:37:11
51.09 دلار 4:36:12
51.14 دلار 4:35:13
51.09 دلار 4:34:13
51.08 دلار 4:33:13
51.07 دلار 4:32:11
51.03 دلار 4:31:11
50.99 دلار 4:30:15
50.98 دلار 4:29:12
50.95 دلار 4:28:11
50.96 دلار 4:27:12
50.95 دلار 4:25:13
50.98 دلار 4:24:11
50.97 دلار 4:23:11
50.98 دلار 4:17:12
50.99 دلار 4:16:12
51 دلار 4:13:12
50.98 دلار 4:11:12
50.97 دلار 4:09:11
50.98 دلار 4:08:12
50.97 دلار 4:07:12
50.95 دلار 4:06:12
50.99 دلار 4:05:13
50.98 دلار 4:04:12
51 دلار 4:03:12
51.01 دلار 4:02:13
51 دلار 4:00:15
50.99 دلار 3:58:11
51.01 دلار 3:57:11
51.02 دلار 3:56:12
51 دلار 3:55:12
51.02 دلار 3:54:13
51.03 دلار 3:53:11
51.01 دلار 3:52:11
51.02 دلار 3:50:13
51.04 دلار 3:49:11
51.02 دلار 3:48:13
51.01 دلار 3:46:13
51 دلار 3:45:13
51.02 دلار 3:44:13
51.01 دلار 3:43:12
51.02 دلار 3:42:13
51.03 دلار 3:41:13
51.04 دلار 3:40:14
51 دلار 3:37:11
50.98 دلار 3:36:11
50.97 دلار 3:35:13
50.95 دلار 3:32:12
50.97 دلار 3:31:13
50.96 دلار 3:30:16
50.95 دلار 3:27:12
50.92 دلار 3:26:11
50.94 دلار 3:25:12
50.95 دلار 3:23:13
50.97 دلار 3:21:12
50.98 دلار 3:19:11
50.97 دلار 3:18:11
50.95 دلار 3:16:11
51 دلار 3:15:12
50.99 دلار 3:13:12
50.98 دلار 3:10:12
50.99 دلار 3:03:12
50.98 دلار 3:01:13
50.97 دلار 2:58:11
50.96 دلار 2:57:12
50.97 دلار 2:56:13
50.98 دلار 2:55:13
51 دلار 2:53:11
50.98 دلار 2:52:12
51 دلار 2:50:13
51.01 دلار 2:48:12
51.02 دلار 2:47:12
51 دلار 2:46:11
50.98 دلار 2:43:11
51 دلار 2:42:11
50.99 دلار 2:41:11
50.97 دلار 2:40:13
50.98 دلار 2:39:11
51 دلار 2:38:11
51.02 دلار 2:37:11
51.01 دلار 2:35:12
51.03 دلار 2:34:12
50.98 دلار 2:33:12
50.99 دلار 2:32:12
50.98 دلار 2:31:12
50.91 دلار 1:29:11
50.88 دلار 1:28:11
50.91 دلار 1:27:12
50.9 دلار 1:26:12
50.88 دلار 1:23:10
50.86 دلار 1:22:12
50.84 دلار 1:21:11
50.85 دلار 1:20:12
50.84 دلار 1:17:11
50.83 دلار 1:13:11
50.84 دلار 1:07:11
50.86 دلار 1:05:12
50.87 دلار 1:04:13
50.86 دلار 1:03:12
50.84 دلار 1:01:14
50.83 دلار 0:59:12
50.81 دلار 0:58:12
50.8 دلار 0:57:11
50.83 دلار 0:56:11
50.82 دلار 0:55:11
50.86 دلار 0:54:12
50.87 دلار 0:53:11
50.84 دلار 0:51:11
50.83 دلار 0:47:11
50.84 دلار 0:44:11
50.83 دلار 0:43:12
50.82 دلار 0:42:11
50.83 دلار 0:40:11
50.81 دلار 0:38:11
50.8 دلار 0:37:11
50.84 دلار 0:36:12
50.83 دلار 0:35:14
50.8 دلار 0:34:11
50.77 دلار 0:32:11
50.8 دلار 0:30:14
50.86 دلار 0:29:11
50.87 دلار 0:28:11
50.88 دلار 0:27:13
50.89 دلار 0:26:12
50.88 دلار 0:25:14
50.86 دلار 0:24:12
50.84 دلار 0:22:13
50.85 دلار 0:21:12
50.86 دلار 0:19:12
50.83 دلار 0:18:12
50.81 دلار 0:17:12
50.87 دلار 0:14:11
50.86 دلار 0:12:13
50.85 دلار 0:11:11
50.83 دلار 0:08:12
50.81 دلار 0:07:13
50.83 دلار 0:06:12
50.81 دلار 0:05:11
50.78 دلار 0:04:10
50.81 دلار 0:03:12

نفت برنت

 • نرخ فعلی : 59.91
 • بالاترین قیمت روز : 60.39
 • پایین ترین قیمت روز : 59.59
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.32
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.35%
 • نرخ بازگشایی بازار : 59.85
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۵۹:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 59.63
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.47%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.28
جدول نرخ های امروز زمان
59.91 دلار 12:59:15
59.87 دلار 12:58:14
59.91 دلار 12:57:15
59.92 دلار 12:56:14
59.96 دلار 12:55:15
59.98 دلار 12:53:13
59.99 دلار 12:52:16
59.98 دلار 12:50:17
59.97 دلار 12:48:16
59.91 دلار 12:46:14
59.95 دلار 12:45:17
59.94 دلار 12:44:15
59.92 دلار 12:43:16
59.94 دلار 12:42:17
59.95 دلار 12:41:14
59.91 دلار 12:40:17
59.85 دلار 12:39:15
59.87 دلار 12:38:14
59.86 دلار 12:37:15
59.87 دلار 12:36:16
59.86 دلار 12:34:15
59.77 دلار 12:33:15
59.76 دلار 12:32:15
59.75 دلار 12:31:16
59.82 دلار 12:30:22
59.8 دلار 12:29:16
59.83 دلار 12:28:15
59.8 دلار 12:27:16
59.75 دلار 12:26:16
59.77 دلار 12:24:16
59.73 دلار 12:22:15
59.75 دلار 12:21:17
59.74 دلار 12:20:17
59.76 دلار 12:19:14
59.77 دلار 12:17:13
59.81 دلار 12:14:14
59.72 دلار 12:13:15
59.7 دلار 12:11:16
59.77 دلار 12:10:16
59.76 دلار 12:08:15
59.86 دلار 12:07:16
59.91 دلار 12:06:17
59.88 دلار 12:05:17
59.94 دلار 12:04:15
59.98 دلار 12:03:16
59.95 دلار 12:02:14
59.89 دلار 12:01:15
59.88 دلار 12:00:20
59.91 دلار 11:59:14
59.84 دلار 11:58:14
59.86 دلار 11:57:15
59.8 دلار 11:55:20
59.82 دلار 11:54:16
59.8 دلار 11:53:14
59.73 دلار 11:51:17
59.76 دلار 11:50:16
59.72 دلار 11:49:13
59.69 دلار 11:48:15
59.66 دلار 11:47:14
59.59 دلار 11:46:14
59.62 دلار 11:45:17
59.7 دلار 11:44:15
59.68 دلار 11:43:14
59.7 دلار 11:42:15
59.66 دلار 11:40:16
59.63 دلار 11:39:15
59.73 دلار 11:38:15
59.76 دلار 11:37:15
59.73 دلار 11:36:16
59.67 دلار 11:35:16
59.65 دلار 11:34:15
59.72 دلار 11:33:16
59.89 دلار 11:32:15
59.94 دلار 11:31:15
59.87 دلار 11:30:18
59.91 دلار 11:28:15
59.94 دلار 11:27:15
59.98 دلار 11:23:14
59.97 دلار 11:22:15
59.93 دلار 11:21:16
59.88 دلار 11:19:14
59.87 دلار 11:18:13
59.91 دلار 11:16:15
59.94 دلار 11:15:16
59.99 دلار 11:13:14
59.95 دلار 11:12:16
59.93 دلار 11:11:15
59.94 دلار 11:09:15
59.92 دلار 11:08:16
59.98 دلار 11:07:15
59.96 دلار 11:06:15
59.95 دلار 11:05:15
59.9 دلار 11:04:14
59.89 دلار 11:03:15
59.91 دلار 11:02:15
59.94 دلار 11:00:19
59.95 دلار 10:58:14
59.98 دلار 10:57:14
59.97 دلار 10:56:15
59.95 دلار 10:55:15
59.98 دلار 10:54:15
59.97 دلار 10:53:13
59.98 دلار 10:50:16
59.95 دلار 10:49:13
59.97 دلار 10:47:13
59.95 دلار 10:46:14
59.99 دلار 10:45:16
59.98 دلار 10:44:14
60 دلار 10:43:13
60.01 دلار 10:42:13
60 دلار 10:41:14
60.01 دلار 10:39:13
60.04 دلار 10:38:14
60.06 دلار 10:37:13
60.05 دلار 10:35:15
60.02 دلار 10:34:13
60.05 دلار 10:33:14
60.03 دلار 10:32:16
60.05 دلار 10:31:16
60.03 دلار 10:30:16
60.05 دلار 10:28:14
60.04 دلار 10:27:15
60.05 دلار 10:26:14
60.01 دلار 10:25:16
59.99 دلار 10:24:14
59.98 دلار 10:21:14
59.99 دلار 10:20:16
60 دلار 10:19:14
60.01 دلار 10:17:13
60.02 دلار 10:16:13
60.05 دلار 10:15:17
59.95 دلار 10:05:14
59.96 دلار 10:04:14
59.93 دلار 10:02:14
59.91 دلار 10:01:13
59.94 دلار 10:00:20
59.95 دلار 9:59:14
59.93 دلار 9:58:14
59.91 دلار 9:56:13
59.9 دلار 9:55:15
59.91 دلار 9:54:15
59.88 دلار 9:52:14
59.92 دلار 9:51:15
59.94 دلار 9:50:15
59.89 دلار 9:49:13
59.9 دلار 9:48:13
59.86 دلار 9:46:13
59.85 دلار 9:45:14
59.88 دلار 9:44:14
59.89 دلار 9:43:15
59.92 دلار 9:42:14
59.93 دلار 9:41:14
59.98 دلار 9:38:13
59.92 دلار 9:37:13
59.98 دلار 9:36:15
60 دلار 9:35:15
59.99 دلار 9:34:13
60 دلار 9:33:12
59.99 دلار 9:31:15
60.05 دلار 9:30:16
60.12 دلار 9:29:13
60.11 دلار 9:27:14
60.12 دلار 9:25:15
60.13 دلار 9:23:14
60.17 دلار 9:22:12
60.16 دلار 9:19:12
60.17 دلار 9:18:13
60.15 دلار 9:17:13
60.16 دلار 9:16:13
60.13 دلار 9:15:14
60.11 دلار 9:14:13
60.14 دلار 9:13:12
60.05 دلار 9:11:13
60.08 دلار 9:10:15
60.09 دلار 9:09:13
60.08 دلار 9:08:12
60.05 دلار 9:07:13
60.09 دلار 9:05:14
60.06 دلار 9:04:13
60.1 دلار 9:03:14
60.13 دلار 9:02:13
60.14 دلار 9:01:14
60.13 دلار 8:59:13
60.12 دلار 8:56:13
60.13 دلار 8:54:13
60.16 دلار 8:52:12
60.15 دلار 8:51:13
60.19 دلار 8:50:13
60.16 دلار 8:43:12
60.15 دلار 8:42:13
60.16 دلار 8:41:12
60.14 دلار 8:40:14
60.12 دلار 8:39:13
60.1 دلار 8:38:12
60.12 دلار 8:35:13
60.11 دلار 8:33:13
60.09 دلار 8:32:13
60.12 دلار 8:31:12
60.13 دلار 8:30:15
60.12 دلار 8:28:12
60.13 دلار 8:27:12
60.12 دلار 8:25:13
60.11 دلار 8:24:12
60.08 دلار 8:21:12
60.11 دلار 8:20:14
60.1 دلار 8:19:11
60.09 دلار 8:17:12
60.06 دلار 8:16:13
60.05 دلار 8:15:14
60.03 دلار 8:13:11
60.02 دلار 8:11:12
60.03 دلار 8:08:12
60.04 دلار 8:07:13
60.05 دلار 8:06:13
60.04 دلار 8:05:14
60.08 دلار 8:04:12
60.05 دلار 8:03:13
60.07 دلار 8:02:13
60.05 دلار 7:59:11
60.03 دلار 7:55:14
60.05 دلار 7:53:12
60.03 دلار 7:52:11
60.04 دلار 7:51:15
60.03 دلار 7:50:13
60.04 دلار 7:49:12
60.03 دلار 7:48:12
60.04 دلار 7:47:12
60.05 دلار 7:44:11
60.09 دلار 7:43:11
60.17 دلار 7:42:11
60.19 دلار 7:38:11
60.2 دلار 7:37:15
60.19 دلار 7:36:11
60.2 دلار 7:35:12
60.19 دلار 7:33:12
60.18 دلار 7:32:12
60.15 دلار 7:29:12
60.14 دلار 7:27:12
60.15 دلار 7:23:12
60.14 دلار 7:21:12
60.13 دلار 7:19:12
60.14 دلار 7:18:13
60.11 دلار 7:17:11
60.09 دلار 7:15:17
60.12 دلار 7:14:12
60.13 دلار 7:11:12
60.14 دلار 7:09:15
60.13 دلار 7:08:11
60.14 دلار 7:07:12
60.15 دلار 7:06:12
60.16 دلار 7:04:13
60.19 دلار 7:03:13
60.17 دلار 7:02:13
60.16 دلار 7:01:13
60.15 دلار 7:00:15
60.17 دلار 6:59:12
60.21 دلار 6:57:12
60.17 دلار 6:56:12
60.2 دلار 6:54:14
60.22 دلار 6:53:14
60.23 دلار 6:51:12
60.24 دلار 6:50:14
60.26 دلار 6:49:17
60.28 دلار 6:48:13
60.3 دلار 6:46:12
60.27 دلار 6:45:12
60.28 دلار 6:44:11
60.27 دلار 6:43:12
60.28 دلار 6:42:13
60.29 دلار 6:41:47
60.26 دلار 6:40:17
60.26 دلار 6:39:29
60.28 دلار 6:36:50
60.31 دلار 6:36:14
60.3 دلار 6:34:48
60.26 دلار 6:34:17
60.24 دلار 6:33:10
60.24 دلار 6:32:22
60.23 دلار 6:29:12
60.22 دلار 6:26:13
60.23 دلار 6:22:12
60.24 دلار 6:21:10
60.23 دلار 6:16:48
60.22 دلار 6:16:36
60.22 دلار 6:15:13
60.19 دلار 6:14:07
60.2 دلار 6:14:05
60.17 دلار 6:11:46
60.14 دلار 6:11:43
60.14 دلار 6:11:36
60.19 دلار 6:08:13
60.18 دلار 6:07:12
60.22 دلار 6:06:12
60.25 دلار 6:05:13
60.23 دلار 6:01:11
60.22 دلار 5:57:12
60.23 دلار 5:56:13
60.21 دلار 5:55:12
60.22 دلار 5:53:11
60.23 دلار 5:50:15
60.22 دلار 5:47:11
60.23 دلار 5:45:13
60.22 دلار 5:44:13
60.27 دلار 5:42:12
60.26 دلار 5:41:12
60.27 دلار 5:40:14
60.26 دلار 5:39:12
60.24 دلار 5:38:12
60.23 دلار 5:37:12
60.26 دلار 5:36:13
60.25 دلار 5:35:13
60.27 دلار 5:32:12
60.24 دلار 5:31:13
60.25 دلار 5:30:17
60.27 دلار 5:29:12
60.28 دلار 5:27:13
60.3 دلار 5:25:13
60.29 دلار 5:24:11
60.27 دلار 5:22:12
60.29 دلار 5:20:14
60.33 دلار 5:19:12
60.34 دلار 5:18:13
60.33 دلار 5:16:12
60.37 دلار 5:15:13
60.39 دلار 5:14:12
60.38 دلار 5:13:12
60.39 دلار 5:11:13
60.38 دلار 5:09:13
60.34 دلار 5:08:11
60.36 دلار 5:07:12
60.34 دلار 5:05:14
60.36 دلار 5:04:12
60.38 دلار 5:03:11
60.35 دلار 5:02:13
60.33 دلار 5:01:12
60.3 دلار 5:00:15
60.28 دلار 4:59:11
60.31 دلار 4:57:11
60.3 دلار 4:56:12
60.33 دلار 4:55:13
60.3 دلار 4:54:12
60.29 دلار 4:53:12
60.31 دلار 4:52:12
60.27 دلار 4:51:12
60.25 دلار 4:50:13
60.21 دلار 4:49:12
60.22 دلار 4:48:12
60.23 دلار 4:47:12
60.24 دلار 4:43:11
60.25 دلار 4:42:12
60.27 دلار 4:41:11
60.23 دلار 4:39:12
60.22 دلار 4:38:12
60.18 دلار 4:37:11
60.17 دلار 4:36:12
60.22 دلار 4:35:13
60.2 دلار 4:34:13
60.16 دلار 4:33:13
60.17 دلار 4:32:11
60.12 دلار 4:31:11
59.8 دلار 2:28:13
59.78 دلار 2:27:11
59.79 دلار 2:26:11
59.77 دلار 2:04:11
59.76 دلار 1:58:11
59.77 دلار 1:49:11
59.84 دلار 1:42:11
59.83 دلار 1:41:11
59.84 دلار 1:40:13
59.91 دلار 1:39:11
59.88 دلار 1:37:12
59.89 دلار 1:36:11
59.91 دلار 1:35:12
59.89 دلار 1:34:12
59.9 دلار 1:33:12
59.95 دلار 1:32:12
59.94 دلار 1:31:11
59.91 دلار 1:30:16
59.89 دلار 1:29:11
59.88 دلار 1:27:12
59.87 دلار 1:26:12
59.83 دلار 1:25:12
59.89 دلار 1:24:11
59.88 دلار 1:22:12
59.87 دلار 1:21:11
59.91 دلار 1:20:12
59.92 دلار 1:19:11
59.91 دلار 1:17:11
59.88 دلار 1:13:11
59.89 دلار 1:09:11
59.88 دلار 1:08:12
59.9 دلار 1:07:11
59.91 دلار 1:05:12
59.93 دلار 1:04:13
59.91 دلار 1:03:12
59.9 دلار 1:01:14
59.89 دلار 0:59:12
59.88 دلار 0:58:12
59.87 دلار 0:57:11
59.89 دلار 0:56:11
59.87 دلار 0:55:11
59.91 دلار 0:54:12
59.92 دلار 0:53:11
59.89 دلار 0:51:11
59.88 دلار 0:50:12
59.89 دلار 0:49:11
59.88 دلار 0:47:11
59.89 دلار 0:44:11
59.88 دلار 0:40:11
59.87 دلار 0:39:12
59.85 دلار 0:38:11
59.84 دلار 0:37:11
59.87 دلار 0:36:12
59.85 دلار 0:34:11
59.83 دلار 0:33:10
59.8 دلار 0:32:11
59.83 دلار 0:31:12
59.84 دلار 0:30:14
59.9 دلار 0:29:11
59.91 دلار 0:28:11
59.92 دلار 0:27:13
59.93 دلار 0:26:12
59.92 دلار 0:25:14
59.91 دلار 0:24:12
59.9 دلار 0:22:13
59.91 دلار 0:20:13
59.9 دلار 0:19:12
59.88 دلار 0:18:12
59.91 دلار 0:15:11
59.89 دلار 0:14:11
59.88 دلار 0:13:12
59.91 دلار 0:12:13
59.88 دلار 0:11:11
59.86 دلار 0:08:12
59.85 دلار 0:07:13
59.86 دلار 0:06:12
59.84 دلار 0:05:11
59.8 دلار 0:04:10
59.85 دلار 0:03:12

نفت اوپک

 • نرخ فعلی : 59.2
 • بالاترین قیمت روز : 59.2
 • پایین ترین قیمت روز : 59.2
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹ آذر
 • نرخ روز گذشته : 59.2
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
59.2 دلار 16:00:04

گازوئیل

 • نرخ فعلی : 554.13
 • بالاترین قیمت روز : 556.88
 • پایین ترین قیمت روز : 550.38
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.45%
 • نرخ بازگشایی بازار : 553
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۵۹:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 551.38
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.5%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.75
جدول نرخ های امروز زمان
554.13 دلار 12:59:15
553.88 دلار 12:58:14
554.38 دلار 12:57:15
554.13 دلار 12:56:14
554.63 دلار 12:55:15
554.88 دلار 12:48:16
554.38 دلار 12:46:14
554.63 دلار 12:41:14
554.13 دلار 12:40:17
553.63 دلار 12:37:15
553.88 دلار 12:36:16
554.13 دلار 12:34:15
553.38 دلار 12:32:15
553.13 دلار 12:31:16
553.38 دلار 12:30:22
552.88 دلار 12:28:15
552.63 دلار 12:27:16
552.38 دلار 12:26:16
552.13 دلار 12:24:16
551.88 دلار 12:19:14
552.13 دلار 12:17:13
552.38 دلار 12:16:14
552.63 دلار 12:14:14
552 دلار 12:13:15
551.88 دلار 12:11:16
552.13 دلار 12:08:15
552.63 دلار 12:06:17
552.88 دلار 12:04:15
553.38 دلار 12:03:16
552.63 دلار 11:59:15
552.38 دلار 11:58:14
552.63 دلار 11:57:15
552.25 دلار 11:56:16
552.38 دلار 11:54:16
552.63 دلار 11:53:14
552.13 دلار 11:50:16
551.63 دلار 11:49:13
551.38 دلار 11:48:15
551 دلار 11:47:14
550.38 دلار 11:46:14
550.88 دلار 11:45:17
551 دلار 11:44:15
551.13 دلار 11:42:15
550.88 دلار 11:41:15
551 دلار 11:40:16
551.13 دلار 11:39:15
551.38 دلار 11:38:15
551.88 دلار 11:36:16
551.13 دلار 11:35:16
551 دلار 11:34:15
551.63 دلار 11:33:16
553.13 دلار 11:32:15
553.38 دلار 11:31:15
553.13 دلار 11:29:14
553.38 دلار 11:27:15
553.88 دلار 11:26:15
553.63 دلار 11:25:16
553.88 دلار 11:23:14
553.63 دلار 11:22:15
553.38 دلار 11:21:16
553.13 دلار 11:20:15
552.88 دلار 11:19:14
553.13 دلار 11:18:13
553.38 دلار 11:16:15
553.75 دلار 11:15:17
554.13 دلار 11:14:14
554.38 دلار 11:13:14
554.13 دلار 11:08:16
554.38 دلار 11:06:15
554.13 دلار 11:05:15
553.88 دلار 11:04:14
553.75 دلار 11:02:15
553.88 دلار 10:58:14
554.13 دلار 10:56:15
554 دلار 10:55:15
554.13 دلار 10:54:15
554.25 دلار 10:52:14
554.38 دلار 10:51:14
554.25 دلار 10:50:16
554.38 دلار 10:47:13
554.63 دلار 10:44:14
554.75 دلار 10:41:14
554.88 دلار 10:39:13
555.13 دلار 10:38:14
555.25 دلار 10:36:15
555.13 دلار 10:35:15
555 دلار 10:31:16
555.25 دلار 10:27:15
555.38 دلار 10:25:16
555.13 دلار 10:24:14
555 دلار 10:23:14
554.88 دلار 10:21:14
555 دلار 10:20:16
554.88 دلار 10:19:14
555.13 دلار 10:17:13
555 دلار 10:16:13
555.13 دلار 10:15:17
554.75 دلار 10:05:14
554.63 دلار 10:04:14
554.5 دلار 10:03:14
554.38 دلار 10:01:13
554.5 دلار 9:58:14
554.38 دلار 9:57:14
554.13 دلار 9:56:14
554.25 دلار 9:53:15
554.13 دلار 9:52:14
554.38 دلار 9:50:15
554.25 دلار 9:49:13
554.38 دلار 9:48:13
554.13 دلار 9:43:15
554.38 دلار 9:41:14
554.63 دلار 9:39:15
554.75 دلار 9:38:13
554.38 دلار 9:37:13
554.63 دلار 9:36:15
554.75 دلار 9:34:13
554.63 دلار 9:32:14
555 دلار 9:31:15
555.13 دلار 9:29:13
555.25 دلار 9:28:13
555.38 دلار 9:27:14
555.25 دلار 9:26:13
555.5 دلار 9:25:15
555.38 دلار 9:23:14
555.5 دلار 9:22:12
555.75 دلار 9:19:12
555.88 دلار 9:18:13
555.63 دلار 9:17:13
555.75 دلار 9:16:13
555.63 دلار 9:14:13
555.75 دلار 9:13:12
555.25 دلار 9:11:13
555.38 دلار 9:08:12
555.25 دلار 9:07:13
555.38 دلار 9:05:14
555.13 دلار 9:04:13
555.38 دلار 9:03:14
555.63 دلار 8:54:13
555.75 دلار 8:52:12
555.63 دلار 8:51:13
555.75 دلار 8:44:13
555.63 دلار 8:41:12
555.5 دلار 8:40:14
555.38 دلار 8:39:13
555.13 دلار 8:37:12
555.25 دلار 8:33:13
555.13 دلار 8:32:13
555.25 دلار 8:28:12
555.38 دلار 8:27:12
555.25 دلار 8:25:13
555.13 دلار 8:24:12
554.88 دلار 8:22:12
555 دلار 8:21:12
555.13 دلار 8:19:11
555 دلار 8:16:13
554.5 دلار 8:14:11
554.13 دلار 8:12:12
553.88 دلار 8:06:13
553.63 دلار 8:05:14
553.88 دلار 8:04:12
553.63 دلار 8:00:17
553.5 دلار 7:58:11
553.38 دلار 7:55:14
553.88 دلار 7:53:12
553.75 دلار 7:50:13
553.88 دلار 7:46:11
554.13 دلار 7:45:13
554 دلار 7:43:11
554.63 دلار 7:32:12
554.5 دلار 7:31:12
554.63 دلار 7:29:12
554.38 دلار 7:28:13
554.63 دلار 7:17:11
554.5 دلار 7:15:17
554.63 دلار 7:14:12
554.88 دلار 7:10:12
555.13 دلار 7:07:12
555.38 دلار 6:59:12
555.63 دلار 6:57:12
555.5 دلار 6:56:12
555.63 دلار 6:54:14
555.88 دلار 6:51:12
556.13 دلار 6:50:14
556.38 دلار 6:49:17
556.5 دلار 6:47:11
556.38 دلار 6:46:12
556.25 دلار 6:42:13
556.13 دلار 6:40:17
556.13 دلار 6:39:29
556.25 دلار 6:38:07
556.13 دلار 6:36:50
556.38 دلار 6:36:18
556.25 دلار 6:34:58
556.13 دلار 6:34:17
556 دلار 6:33:10
555.88 دلار 6:22:12
556 دلار 6:16:36
556 دلار 6:15:25
555.75 دلار 6:11:43
555.75 دلار 6:11:36
555.88 دلار 6:08:13
556 دلار 6:07:12
555.88 دلار 6:06:12
556.38 دلار 6:05:13
556.25 دلار 5:45:13
556.38 دلار 5:44:13
556.75 دلار 5:43:11
556.88 دلار 5:42:12
556.75 دلار 5:39:12
556.63 دلار 5:32:12
556.38 دلار 5:31:13
556.5 دلار 5:29:12
556.38 دلار 5:26:12
556.63 دلار 5:24:11
556.25 دلار 5:22:12
556.38 دلار 5:20:14
556.5 دلار 5:18:13
556.38 دلار 5:17:13
556.63 دلار 5:13:12
556.75 دلار 5:11:13
556.63 دلار 5:10:14
556.75 دلار 5:09:13
556.5 دلار 5:08:11
556.63 دلار 5:07:12
556.75 دلار 5:06:12
556.5 دلار 5:05:14
556.63 دلار 5:02:13
556.38 دلار 5:01:12
556.25 دلار 4:53:12
556.38 دلار 4:52:12
556.25 دلار 4:51:12
556 دلار 4:49:12
555.88 دلار 4:48:12
556 دلار 4:44:13
555.88 دلار 4:43:11
556 دلار 4:41:11
555.75 دلار 4:39:12
555.63 دلار 4:38:12
555.38 دلار 4:37:11
555.25 دلار 4:36:12
555.63 دلار 4:35:13
555.38 دلار 4:34:13
555.25 دلار 4:33:13
555.38 دلار 4:32:11
555.13 دلار 4:31:11
554.75 دلار 4:30:15
553.88 دلار 1:30:16
553.75 دلار 1:27:12
553.63 دلار 1:25:12
553.38 دلار 1:24:11
553.63 دلار 1:23:10
553.5 دلار 1:21:11
553.63 دلار 1:20:12
553.75 دلار 1:19:11
553.63 دلار 1:17:11
553.5 دلار 1:11:11
553.38 دلار 1:10:13
553.75 دلار 1:08:12
553.88 دلار 1:05:12
554 دلار 1:04:13
553.88 دلار 1:03:12
553.75 دلار 1:00:18
553.63 دلار 0:58:12
553.38 دلار 0:57:11
553.63 دلار 0:55:11
553.88 دلار 0:53:11
553.5 دلار 0:43:12
553.38 دلار 0:35:14
553.25 دلار 0:34:11
553.13 دلار 0:33:10
553 دلار 0:32:11
553.25 دلار 0:30:14
553.63 دلار 0:29:11
553.75 دلار 0:28:11
553.88 دلار 0:25:14
553.75 دلار 0:24:12
553.63 دلار 0:19:12
553.38 دلار 0:18:12
553.5 دلار 0:17:12
553.63 دلار 0:16:11
553.5 دلار 0:15:11
553.38 دلار 0:14:11
553.5 دلار 0:11:11
553.25 دلار 0:09:12
553.13 دلار 0:08:12
553 دلار 0:07:13
553.13 دلار 0:06:12
553 دلار 0:05:11
552.88 دلار 0:04:10
553 دلار 0:03:12

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال نفت برنت

مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 70 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.09 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16.84%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 62 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 2.09 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 3.49%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 74 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 14.09 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 23.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 74 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 14.09 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 23.52%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / نفت خام (WTI) 50.93 (0.32%) 0.16 50.71 52.59 ۱۳:۴۱:۱۵
بازار آمریکا / نفت کوره 1.8434 (0.11%) 0.0021 1.8172 1.8496 ۱۳:۴۱:۱۵
بازار آمریکا / بنزین (RBOB) 1.4205 (0.26%) 0.0037 1.4153 1.6485 ۱۳:۴۱:۱۵
بازار آمریکا / گاز طبیعی 4.504 (0.51%) 0.023 4.471 4.55 ۱۳:۴۱:۱۵
بازار آمریکا / نفت برنت 59.78 (0%) 0 59.64 60.17 ۱۳:۴۱:۱۵
بازار آمریکا / اتانول 1.258 (3.11%) 0.038 1.22 1.258 ۱۳:۱۲:۱۷
بازار آمریکا / گاز طبیعی (E-Mini) 4.495 (0.22%) 0.01 4.135 4.58 ۱۳:۳۹:۱۶
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / گازوییل (گوگرد پایین) 553.5 (0.18%) 1 550.75 574.75 ۱۳:۴۱:۱۵
بازار آمریکا / ذغال سنگ (South China) 82.2 (0%) 0 82.1 82.2 ۱۹ آذر
بازار آمریکا / ذغال سنگ (EUA) 20.91 (0.24%) 0.05 20.84 21.76 ۱۳:۴۱:۱۵
بازار آمریکا / ذغال سنگ (ICE CSX) 73.95 (0%) 0 73.95 74.65 ۰۰:۰۱:۱۴
بازار آمریکا / نفت خام (E-Mini) 50.925 (0.34%) 0.175 50.75 51.4 ۱۳:۴۱:۱۵
بازار آمریکا / نفت خام (WTI ICE) 51.13 (0.69%) 0.35 50.78 52.67 ۱۳:۴۱:۱۵
بازار آمریکا / روغن پالم 487.75 (0%) 0 480.25 487.75 ۱۹ آذر