کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

بازار نفت و انرژی

عنوان قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
نفت خام (WTI) 57.83 (0.1%) 0.06 57.69 57.88 ۰۰:۴۲:۱۱
نفت برنت 64.2 (0.11%) 0.07 64.05 64.25 ۰۰:۴۱:۱۱
نفت اپک 65.29 (0%) 0 65.29 65.29 ۳ تیر
نفت کوره 1.9163 (0.05%) 0.0009 1.9125 1.9171 ۰۰:۴۲:۱۱
عنوان قیمت زنده تغییر؟ کمترین بیشترین زمان
گازوئیل 584.63 (0.04%) 0.25 583.63 584.88 ۰۰:۴۱:۱۱
بنزین 1.817 (0.11%) 0.002 1.813 1.818 ۰۰:۴۲:۱۱
گاز طبیعی 2.28 (0.35%) 0.008 2.28 2.288 ۰۰:۴۲:۱۱
ذغال سنگ 26.39 (0%) 0 25.23 26.41 ۳ تیر

نفت خام (WTI)

 • نرخ فعلی : 57.84
 • بالاترین قیمت روز : 57.88
 • پایین ترین قیمت روز : 57.69
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.06
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.12%
 • نرخ بازگشایی بازار : 57.78
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۴۲:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 57.77
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.12%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.07
جدول نرخ های امروز زمان
57.84 دلار 00:42:11
57.83 دلار 00:40:11
57.8 دلار 00:39:10
57.82 دلار 00:36:10
57.83 دلار 00:35:10
57.84 دلار 00:34:10
57.85 دلار 00:33:10
57.84 دلار 00:31:11
57.85 دلار 00:30:13
57.84 دلار 00:29:09
57.83 دلار 00:28:10
57.84 دلار 00:25:11
57.86 دلار 00:23:10
57.88 دلار 00:21:11
57.84 دلار 00:18:10
57.8 دلار 00:17:10
57.77 دلار 00:16:10
57.71 دلار 00:15:11
57.69 دلار 00:14:12
57.7 دلار 00:13:11
57.73 دلار 00:12:11
57.77 دلار 00:11:41
57.78 دلار 00:10:38

نفت برنت

 • نرخ فعلی : 64.2
 • بالاترین قیمت روز : 64.25
 • پایین ترین قیمت روز : 64.05
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.06%
 • نرخ بازگشایی بازار : 64.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۴۱:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 64.13
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.11%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.07
جدول نرخ های امروز زمان
64.2 دلار 00:41:11
64.19 دلار 00:40:11
64.17 دلار 00:39:10
64.18 دلار 00:37:10
64.17 دلار 00:36:10
64.2 دلار 00:35:10
64.22 دلار 00:31:11
64.21 دلار 00:29:09
64.17 دلار 00:28:10
64.19 دلار 00:26:10
64.2 دلار 00:25:11
64.22 دلار 00:24:11
64.23 دلار 00:23:10
64.25 دلار 00:21:11
64.22 دلار 00:19:10
64.2 دلار 00:18:10
64.17 دلار 00:17:10
64.16 دلار 00:16:10
64.06 دلار 00:15:11
64.05 دلار 00:14:12
64.06 دلار 00:13:11
64.08 دلار 00:12:11
64.11 دلار 00:11:41
64.14 دلار 00:10:37
64.13 دلار 00:08:22
64.12 دلار 00:07:28

بنزین

 • نرخ فعلی : 1.8175
 • بالاترین قیمت روز : 1.818
 • پایین ترین قیمت روز : 1.813
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 1.8155
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۴۲:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 1.815
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.14%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0025
جدول نرخ های امروز زمان
1.8175 دلار 00:42:11
1.817 دلار 00:41:11
1.8165 دلار 00:39:10
1.8169 دلار 00:38:10
1.817 دلار 00:36:10
1.8167 دلار 00:35:10
1.817 دلار 00:34:10
1.8175 دلار 00:30:13
1.817 دلار 00:29:09
1.8164 دلار 00:28:10
1.817 دلار 00:27:11
1.8175 دلار 00:26:10
1.818 دلار 00:25:11
1.8175 دلار 00:23:10
1.8178 دلار 00:21:11
1.8174 دلار 00:20:11
1.8175 دلار 00:19:10
1.8172 دلار 00:18:10
1.8155 دلار 00:17:10
1.8154 دلار 00:16:10
1.8135 دلار 00:15:11
1.813 دلار 00:14:12
1.8135 دلار 00:13:11
1.814 دلار 00:12:11
1.815 دلار 00:11:43
1.8155 دلار 00:10:39
1.8153 دلار 00:09:23
1.815 دلار 00:08:22
1.8155 دلار 00:05:44

گازوئیل

 • نرخ فعلی : 584.63
 • بالاترین قیمت روز : 584.88
 • پایین ترین قیمت روز : 583.63
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.75
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 584.25
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۴۱:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 584.38
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.25
جدول نرخ های امروز زمان
584.63 دلار 00:41:11
584.5 دلار 00:40:11
584.38 دلار 00:36:10
584.63 دلار 00:29:09
584.5 دلار 00:27:11
584.63 دلار 00:23:10
584.88 دلار 00:18:10
584.5 دلار 00:17:10
584.38 دلار 00:16:10
583.63 دلار 00:14:12
583.75 دلار 00:13:11
583.88 دلار 00:12:11
584.13 دلار 00:11:42
584.38 دلار 00:09:22
584.25 دلار 00:07:28

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال نفت برنت

مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 63 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.2 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.9%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 63 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.2 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.9%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 68 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 3.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 5.92%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 66 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 1.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 2.8%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
بازار آمریکا / نفت خام (WTI) 57.85 (0.21%) 0.12 57.73 57.85 ۰۰:۴۲:۱۱
بازار آمریکا / نفت کوره 1.9161 (0.06%) 0.0012 1.9135 1.9163 ۰۰:۴۲:۱۱
بازار آمریکا / بنزین (RBOB) 1.817 (0.12%) 0.0022 1.8141 1.8174 ۰۰:۴۲:۱۱
بازار آمریکا / گاز طبیعی 2.285 (0.04%) 0.001 2.285 2.288 ۰۰:۴۲:۱۱
بازار آمریکا / نفت برنت 64.9 (0.12%) 0.08 64.77 64.9 ۰۰:۴۲:۱۱
بازار آمریکا / اتانول 1.59 (0%) 0 1.319 1.598 ۳ تیر
بازار آمریکا / گاز طبیعی (E-Mini) 2.285 (0.22%) 0.005 2.285 2.29 ۰۰:۳۳:۱۰
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
بازار آمریکا / گازوییل (گوگرد پایین) 587 (0.04%) 0.25 586.5 587.25 ۰۰:۴۲:۱۱
بازار آمریکا / ذغال سنگ (South China) 72.55 (0%) 0 51.2 72.55 ۳ تیر
بازار آمریکا / ذغال سنگ (EUA) 26.37 (0%) 0 20.83 26.42 ۳ تیر
بازار آمریکا / ذغال سنگ (ICE CSX) 54.55 (0%) 0 54.55 65.05 ۳ تیر
بازار آمریکا / نفت خام (E-Mini) 57.85 (0.09%) 0.05 57.725 57.85 ۰۰:۴۲:۱۱
بازار آمریکا / نفت خام (WTI ICE) 57.87 (0.07%) 0.04 57.71 57.87 ۰۰:۴۲:۱۱
بازار آمریکا / روغن پالم 483.75 (7.96%) 38.5 483.75 483.75 ۰۰:۰۵:۴۶