صفحات مرتبط

بازار نفت و انرژی

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
نفت خام (WTI) 62.19 (0.31%) 0.19 62.06 62.57 ۱۱:۱۳
نفت برنت 65.53 (0%) 0 65.25 65.62 ۱۱:۱۳
نفت اپک 62.41 (0%) 0 62.41 62.41 ۳۰ بهمن
نفت کوره 1.9344 (0.08%) 0.0015 1.9255 1.9398 ۱۱:۲۳
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
گازوئیل 577.38 (0.2%) 1.13 574.88 577.63 ۱۱:۱۳
بنزین 1.7735 (0.42%) 0.0075 1.7715 1.784 ۱۱:۰۱
گاز طبیعی 2.639 (2.93%) 0.075 2.594 2.647 ۱۱:۰۱
ذغال سنگ 9.5 (0.21%) 0.02 9.5 9.5 ۱۶:۰۱

نفت سبک

 • نرخ فعلی : 62.19
 • بالاترین قیمت روز : 62.57
 • پایین ترین قیمت روز : 62.06
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.25
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.06%
 • نرخ بازگشایی بازار : 62.41
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 62.38
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.31%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.19
جدول نرخ های امروز زمان
62.19 دلار 11:13:42
62.23 دلار 11:01:53
62.27 دلار 10:49:41
62.34 دلار 10:37:56
62.27 دلار 10:31:56
62.22 دلار 10:25:54
62.26 دلار 10:07:43
62.2 دلار 9:49:48
62.23 دلار 9:26:08
62.24 دلار 9:08:09
62.27 دلار 8:19:31
62.3 دلار 8:07:39
62.24 دلار 8:01:24
62.2 دلار 7:49:50
62.23 دلار 7:37:49
62.17 دلار 7:25:48
62.21 دلار 6:55:50
62.23 دلار 6:37:39
62.16 دلار 6:31:39
62.13 دلار 6:07:36
62.06 دلار 5:55:32
62.08 دلار 5:31:33
62.23 دلار 5:19:34
62.21 دلار 5:13:33
62.23 دلار 5:07:42
62.27 دلار 4:55:38
62.23 دلار 4:49:35
62.48 دلار 4:19:23
62.53 دلار 4:13:29
62.56 دلار 4:07:27
62.55 دلار 3:49:33
62.53 دلار 3:43:37
62.57 دلار 3:37:33
62.41 دلار 3:31:35
62.38 دلار 3:25:43
62.37 دلار 3:19:30
62.39 دلار 3:01:42
62.36 دلار 2:55:37
62.33 دلار 2:49:39
62.41 دلار 2:37:54

نفت برنت

 • نرخ فعلی : 65.53
 • بالاترین قیمت روز : 65.62
 • پایین ترین قیمت روز : 65.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.17%
 • نرخ بازگشایی بازار : 65.54
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 65.53
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
65.53 دلار 11:13:42
65.51 دلار 11:01:53
65.58 دلار 10:49:41
65.61 دلار 10:37:56
65.53 دلار 10:31:56
65.49 دلار 10:25:54
65.53 دلار 10:07:43
65.47 دلار 9:49:48
65.5 دلار 9:43:42
65.48 دلار 9:08:09
65.47 دلار 8:43:41
65.46 دلار 8:19:31
65.47 دلار 8:07:39
65.45 دلار 8:01:24
65.44 دلار 7:49:50
65.45 دلار 7:37:49
65.41 دلار 7:25:48
65.42 دلار 6:37:39
65.38 دلار 6:31:39
65.33 دلار 6:07:36
65.25 دلار 5:55:32
65.28 دلار 5:31:33
65.44 دلار 5:19:34
65.39 دلار 5:13:33
65.41 دلار 5:07:42
65.44 دلار 4:55:38
65.42 دلار 4:49:35
65.62 دلار 2:37:54
65.59 دلار 2:07:24
65.54 دلار 1:49:30

نفت اپک

 • نرخ فعلی : 62.41
 • بالاترین قیمت روز : 62.41
 • پایین ترین قیمت روز : 62.41
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳۰ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 62.41
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
62.41 دلار 16:00:05

گازوئیل

 • نرخ فعلی : 577.38
 • بالاترین قیمت روز : 577.63
 • پایین ترین قیمت روز : 574.88
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.75
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.39%
 • نرخ بازگشایی بازار : 576.13
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 576.25
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.2%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.13
جدول نرخ های امروز زمان
577.38 دلار 11:13:42
577.13 دلار 11:01:53
577.63 دلار 10:37:56
577.38 دلار 10:31:56
576.88 دلار 10:25:54
577.25 دلار 10:07:43
576.88 دلار 9:49:48
577.13 دلار 9:43:42
576.88 دلار 8:43:41
576.63 دلار 8:07:39
576.5 دلار 8:01:24
576.25 دلار 7:49:50
576.38 دلار 7:37:49
576.13 دلار 6:37:39
575.88 دلار 6:31:39
575.5 دلار 6:07:36
574.88 دلار 5:55:32
575.13 دلار 5:31:33
575.88 دلار 5:13:33
576 دلار 5:07:42
576.38 دلار 4:55:38
576.13 دلار 4:49:35

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال نفت برنت

تمام صفحه
راهنما انتخاب نماد
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 56 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.53 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 67 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.47 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 2.24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 66 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 0.47 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 0.72%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 62 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 3.53 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 5.69%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / نفت خام (WTI) 62.26 (0.18%) 0.11 62.03 62.6 ۱۱:۱۳
بازار آمریکا / نفت کوره 1.9325 (0.07%) 0.0014 1.9236 1.9366 ۱۱:۱۳
بازار آمریکا / بنزین (RBOB) 1.9566 (0.28%) 0.0055 1.9507 1.9655 ۱۱:۱۳
بازار آمریکا / گاز طبیعی 2.638 (37.64%) 0.993 2.597 2.647 ۱۱:۱۳
بازار آمریکا / نفت برنت 69.05 (5.36%) 3.51 65.55 69.05 ۴:۵۵
بازار آمریکا / اتانول 1.495 (0.61%) 0.009 1.458 1.5 ۲۳:۰۷
بازار آمریکا / گاز طبیعی (E-Mini) 2.635 (1.93%) 0.05 2.595 2.645 ۱۱:۰۱
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / گازوییل (گوگرد پایین) 552.25 (4.35%) 24 552.25 578.5 ۴:۵۵
بازار آمریکا / ذغال سنگ (South China) 97.1 (2.27%) 2.2 97.1 97.1 ۳۰ بهمن
بازار آمریکا / ذغال سنگ (EUA) 9.94 (0.61%) 0.06 9.94 10.03 ۱۱:۱۳
بازار آمریکا / ذغال سنگ (ICE CSX) 64.3 (0.39%) 0.25 64.3 64.3 ۰:۰۱
بازار آمریکا / نفت خام (E-Mini) 62.275 (0.24%) 0.15 62.025 62.575 ۱۱:۱۳
بازار آمریکا / نفت خام (WTI ICE) 61.68 (1.1%) 0.68 61.68 62.39 ۴:۵۵
بازار آمریکا / روغن پالم 641 (0%) 0 640.25 641 ۱۱:۱۳