صفحات مرتبط

نفت و انرژی

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
نفت سبک 43.18 (0%) 0 43.02 43.18 ۳ تیر
نفت برنت 45.68 (0%) 0 45.56 45.75 ۳ تیر
نفت اپک 42.58 (0%) 0 42.58 42.58 ۳ تیر
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
گازوئیل 410.38 (0%) 0 409.88 410.88 ۳ تیر
بنزین 1.43 (0%) 0 1.43 1.44 ۳ تیر
گاز طبیعی 2.92 (0%) 0 2.92 2.93 ۳ تیر

نفت سبک

 • نرخ فعلی : 43.18
 • بالاترین قیمت روز : 43.18
 • پایین ترین قیمت روز : 43.02
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ تیر
 • نرخ روز گذشته : 43.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نفت برنت

 • نرخ فعلی : 45.68
 • بالاترین قیمت روز : 45.75
 • پایین ترین قیمت روز : 45.56
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ تیر
 • نرخ روز گذشته : 45.68
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نفت اپک

 • نرخ فعلی : 42.58
 • بالاترین قیمت روز : 42.58
 • پایین ترین قیمت روز : 42.58
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ تیر
 • نرخ روز گذشته : 42.58
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

گازوئیل

 • نرخ فعلی : 410.38
 • بالاترین قیمت روز : 410.88
 • پایین ترین قیمت روز : 409.88
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ تیر
 • نرخ روز گذشته : 410.38
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال نفت برنت

تمام صفحه
راهنما
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 50 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.32 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.46%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 49 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 3.32 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 7.27%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 51 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 5.32 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 11.65%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 53 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 7.32 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 16.02%