صفحات مرتبط

نفت و انرژی

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
نفت خام (WTI) 51.99 (0.08%) 0.04 51.73 52.24 ۲۳:۳۴
نفت برنت 58.16 (0.07%) 0.04 57.8 58.51 ۲۳:۱۶
نفت اپک 55.83 (0.16%) 0.09 55.83 55.83 ۱۲:۴۰
نفت کوره 1.8072 (0.38%) 0.0068 1.7904 1.8176 ۲۳:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
گازوئیل 536.38 (0.75%) 4 532.38 541.88 ۲۳:۲۸
بنزین 1.6526 (1.13%) 0.0185 1.6191 1.6534 ۲۳:۳۴
گاز طبیعی 2.869 (1.95%) 0.056 2.853 2.941 ۲۳:۳۴
ذغال سنگ 7.42 (0.82%) 0.06 7.42 7.42 ۱۶:۰۴

نفت سبک

 • نرخ فعلی : 51.99
 • بالاترین قیمت روز : 52.24
 • پایین ترین قیمت روز : 51.73
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.23
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.15%
 • نرخ بازگشایی بازار : 51.97
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۳۴
 • نرخ روز گذشته : 52.03
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04
جدول نرخ های امروز زمان
51.99 دلار 23:34:42
51.98 دلار 23:31:53
51.99 دلار 23:28:48
51.98 دلار 23:22:48
52 دلار 23:19:45
51.99 دلار 23:16:57
52.01 دلار 23:10:51
52.02 دلار 23:02:01
51.98 دلار 22:52:51
51.99 دلار 22:41:10
52.01 دلار 22:35:21
52.02 دلار 22:31:54
52.01 دلار 22:28:52
52.05 دلار 22:19:59
52.02 دلار 22:11:03
52.01 دلار 22:07:51
52.05 دلار 21:58:39
51.97 دلار 21:55:52
52.05 دلار 21:50:36
52.09 دلار 21:47:28
52.03 دلار 21:43:52
52.06 دلار 21:40:58
52.05 دلار 21:35:31
52.01 دلار 21:31:52
51.95 دلار 21:28:44
52.01 دلار 21:23:26
52.03 دلار 21:14:24
52.02 دلار 21:07:52
52.05 دلار 21:05:35
52.02 دلار 21:02:13
52.03 دلار 20:59:33
52.02 دلار 20:53:32
52.01 دلار 20:50:00
52.05 دلار 20:47:25
52.03 دلار 20:38:00
52.02 دلار 20:32:21
51.98 دلار 20:28:59
51.94 دلار 20:23:11
51.93 دلار 20:17:03
51.97 دلار 20:13:59
51.92 دلار 20:11:19
51.9 دلار 20:04:54
51.88 دلار 20:02:22
51.86 دلار 19:58:55
51.88 دلار 19:47:09
51.84 دلار 19:44:09
51.86 دلار 19:41:27
51.9 دلار 19:29:10
51.87 دلار 19:26:25
51.84 دلار 19:17:45
51.81 دلار 19:08:25
51.82 دلار 19:05:36
51.76 دلار 19:02:26
51.73 دلار 18:59:04
51.78 دلار 18:50:09
51.77 دلار 18:47:09
51.98 دلار 18:44:11
51.91 دلار 18:32:10
51.92 دلار 18:29:11
51.94 دلار 18:26:10
51.99 دلار 18:20:18
51.91 دلار 18:11:14
52.14 دلار 18:08:04
52.2 دلار 18:05:12
52.16 دلار 18:02:18
52.23 دلار 17:56:12
52.22 دلار 17:52:58
52.23 دلار 17:50:22
52.24 دلار 17:47:06
52.23 دلار 17:41:06
52.24 دلار 17:38:08
52.19 دلار 17:32:12
52.2 دلار 17:23:12
52.24 دلار 17:19:54
52.22 دلار 17:08:09
52.14 دلار 17:02:08
52.2 دلار 16:49:50
52.16 دلار 16:46:56
52.2 دلار 16:34:51
52.22 دلار 16:29:24
52.23 دلار 16:23:28
52.17 دلار 16:19:50
52.09 دلار 16:17:05
52.06 دلار 16:13:56
52.08 دلار 16:07:57
52.09 دلار 16:04:49
52.08 دلار 15:59:28
52.09 دلار 15:52:52
52.06 دلار 15:46:58
52.05 دلار 15:34:58
52.06 دلار 15:32:07
52.02 دلار 15:20:00
52.06 دلار 15:13:58
52.05 دلار 14:55:58
52.07 دلار 14:52:50
52.06 دلار 14:49:54
52.09 دلار 14:40:58
52.06 دلار 14:37:50
52.08 دلار 14:33:34
52.06 دلار 14:28:52
52.09 دلار 14:22:54
52.08 دلار 14:19:54
52.09 دلار 14:17:00
52.12 دلار 14:13:54
52.11 دلار 14:08:11
52.12 دلار 14:04:54
52.11 دلار 14:02:04
52.09 دلار 13:58:53
52.11 دلار 13:55:57
52.1 دلار 13:53:37
52.06 دلار 13:46:54
52.03 دلار 13:29:34
52.05 دلار 13:25:54
52.03 دلار 13:23:08
52.02 دلار 13:13:59
52.03 دلار 12:58:55
52.05 دلار 12:55:59
52.03 دلار 12:50:18
52.09 دلار 12:19:52
52.08 دلار 12:16:59
52.05 دلار 12:11:06
52.02 دلار 12:04:56
52.07 دلار 11:58:57
52.11 دلار 11:52:54
52.09 دلار 11:43:49
52.05 دلار 11:34:56
52.03 دلار 11:26:04
52.14 دلار 11:16:52
52.13 دلار 11:13:56
52.11 دلار 11:11:12
52.09 دلار 11:01:58
52.13 دلار 10:58:58
52.16 دلار 10:49:56
52.09 دلار 10:29:18
52.05 دلار 10:22:45
52.03 دلار 10:19:46
52.02 دلار 10:11:28
52.03 دلار 10:08:06
52.05 دلار 10:04:38
52.03 دلار 10:01:54
52.02 دلار 9:59:08
52.05 دلار 9:49:43
52.03 دلار 9:47:15
52.01 دلار 9:38:06
52.02 دلار 9:35:25
52.05 دلار 9:11:22
52.06 دلار 8:58:43
52.05 دلار 8:49:44
52.06 دلار 8:46:44
52.05 دلار 8:38:10
52.08 دلار 8:29:53
52.09 دلار 8:25:48
52.08 دلار 8:22:44
52.09 دلار 8:16:45
52.08 دلار 8:07:39
52.05 دلار 8:04:40
52.06 دلار 8:01:54
52.08 دلار 7:46:58
52.06 دلار 7:43:45
52.05 دلار 7:37:43
52.09 دلار 7:34:43
52.12 دلار 7:25:45
52.13 دلار 7:22:41
52.12 دلار 7:19:39
52.14 دلار 7:05:15
52.13 دلار 6:52:37
52.14 دلار 6:46:45
52.12 دلار 6:40:44
52.13 دلار 6:38:09
52.14 دلار 6:34:51
52.12 دلار 5:58:39
52.13 دلار 5:52:38
52.14 دلار 5:46:51
52.11 دلار 5:41:18
52.09 دلار 5:35:15
52.1 دلار 5:31:44
52.09 دلار 5:16:45
52.11 دلار 5:13:42
52.09 دلار 5:11:10
52.08 دلار 5:07:43
52.09 دلار 4:49:45
52.12 دلار 4:44:26
52.08 دلار 4:38:05
52.11 دلار 4:34:48
52.08 دلار 4:31:53
52.05 دلار 4:28:49
52.03 دلار 4:26:28
52.02 دلار 4:16:45
52.03 دلار 4:11:12
52.02 دلار 4:08:11
51.99 دلار 4:04:41
52.03 دلار 4:01:54
52.05 دلار 3:52:55
52.03 دلار 3:49:47
52.05 دلار 3:47:14
52.03 دلار 3:43:44
52.06 دلار 3:40:44
52.11 دلار 3:38:08
52.09 دلار 3:35:08
52.03 دلار 3:32:32
52.02 دلار 3:26:12
52.01 دلار 3:14:35
51.99 دلار 2:59:30
52.01 دلار 2:55:40
51.99 دلار 2:49:35
52.01 دلار 2:47:14
52.02 دلار 2:35:19
52.01 دلار 2:31:45
52.02 دلار 2:28:37
51.99 دلار 2:25:46
51.97 دلار 2:23:17
51.98 دلار 2:19:41
51.97 دلار 2:07:40
51.98 دلار 1:55:36
51.97 دلار 1:49:58
51.98 دلار 1:43:38
51.95 دلار 1:35:01
51.92 دلار 1:31:44
51.94 دلار 0:26:09
51.95 دلار 0:19:35
51.94 دلار 0:17:18
51.99 دلار 0:13:37
52.02 دلار 0:11:25
52.03 دلار 0:05:11
51.97 دلار 0:01:53

نفت برنت

 • نرخ فعلی : 58.16
 • بالاترین قیمت روز : 58.51
 • پایین ترین قیمت روز : 57.8
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.31
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.33%
 • نرخ بازگشایی بازار : 58.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 58.2
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.07%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04
جدول نرخ های امروز زمان
58.16 دلار 23:16:57
58.17 دلار 23:13:45
58.16 دلار 23:10:51
58.17 دلار 23:04:49
58.16 دلار 23:02:01
58.15 دلار 22:52:51
58.16 دلار 22:43:45
58.15 دلار 22:41:10
58.17 دلار 22:37:44
58.16 دلار 22:35:21
58.17 دلار 22:31:54
58.18 دلار 22:28:52
58.19 دلار 22:26:04
58.16 دلار 22:13:52
58.14 دلار 22:11:03
58.13 دلار 22:07:51
58.17 دلار 21:58:39
58.06 دلار 21:55:52
58.12 دلار 21:52:52
58.13 دلار 21:50:36
58.17 دلار 21:47:28
58.09 دلار 21:43:52
58.1 دلار 21:40:58
58.09 دلار 21:35:31
58.03 دلار 21:31:52
57.98 دلار 21:28:44
58.02 دلار 21:25:52
58.04 دلار 21:23:26
58.08 دلار 21:19:53
58.09 دلار 21:14:24
58.05 دلار 21:07:52
58.11 دلار 21:05:35
58.1 دلار 20:59:33
58.08 دلار 20:50:00
58.13 دلار 20:47:25
58.11 دلار 20:41:39
58.12 دلار 20:38:00
58.09 دلار 20:28:59
58.02 دلار 20:17:03
58.05 دلار 20:13:59
58.02 دلار 20:11:19
57.98 دلار 20:04:54
57.95 دلار 19:58:55
57.97 دلار 19:53:08
58.01 دلار 19:50:19
57.98 دلار 19:47:09
57.95 دلار 19:41:27
57.98 دلار 19:29:10
57.95 دلار 19:26:25
57.97 دلار 19:17:45
58.01 دلار 19:14:00
57.87 دلار 19:08:25
57.88 دلار 19:05:36
57.81 دلار 19:02:26
57.8 دلار 18:59:04
57.9 دلار 18:50:09
57.88 دلار 18:47:09
58.09 دلار 18:44:11
57.97 دلار 18:32:10
57.99 دلار 18:29:11
58.01 دلار 18:26:10
58.11 دلار 18:20:18
57.97 دلار 18:11:14
58.28 دلار 18:08:04
58.38 دلار 18:05:12
58.3 دلار 17:59:04
58.31 دلار 17:52:58
58.3 دلار 17:50:22
58.29 دلار 17:47:06
58.27 دلار 17:41:06
58.31 دلار 17:38:08
58.27 دلار 17:23:12
58.34 دلار 17:08:09
58.28 دلار 17:02:08
58.35 دلار 16:49:50
58.31 دلار 16:46:56
58.35 دلار 16:44:00
58.38 دلار 16:37:51
58.43 دلار 16:34:51
58.45 دلار 16:26:01
58.51 دلار 16:23:28
58.48 دلار 16:19:50
58.38 دلار 16:17:05
58.35 دلار 16:04:49
58.34 دلار 15:52:52
58.33 دلار 15:50:00
58.31 دلار 15:46:58
58.26 دلار 15:37:57
58.24 دلار 15:34:58
58.29 دلار 15:32:07
58.27 دلار 15:22:47
58.23 دلار 15:20:00
58.3 دلار 15:13:58
58.26 دلار 15:11:00
58.24 دلار 15:07:59
58.19 دلار 14:55:58
58.23 دلار 14:52:50
58.22 دلار 14:49:54
58.27 دلار 14:40:58
58.23 دلار 14:37:50
58.28 دلار 14:33:34
58.27 دلار 14:28:52
58.31 دلار 14:22:54
58.3 دلار 14:19:54
58.33 دلار 14:17:00
58.4 دلار 14:13:54
58.38 دلار 14:08:11
58.43 دلار 14:04:54
58.41 دلار 14:02:04
58.4 دلار 13:58:53
58.41 دلار 13:55:57
58.4 دلار 13:53:37
58.34 دلار 13:46:54
58.29 دلار 13:34:45
58.28 دلار 13:32:00
58.3 دلار 13:29:34
58.31 دلار 13:25:54
58.3 دلار 13:23:08
58.28 دلار 13:13:59
58.3 دلار 12:58:55
58.34 دلار 12:55:59
58.3 دلار 12:53:11
58.27 دلار 12:50:18
58.35 دلار 12:41:08
58.37 دلار 12:38:07
58.34 دلار 12:22:59
58.31 دلار 12:19:52
58.3 دلار 12:16:59
58.26 دلار 12:11:06
58.23 دلار 12:04:56
58.29 دلار 11:58:57
58.33 دلار 11:52:54
58.31 دلار 11:46:56
58.28 دلار 11:43:49
58.2 دلار 11:26:04
58.34 دلار 11:16:52
58.3 دلار 11:13:56
58.27 دلار 11:11:12
58.23 دلار 11:01:58
58.34 دلار 10:58:58
58.37 دلار 10:49:56
58.27 دلار 10:37:57
58.26 دلار 10:34:52
58.23 دلار 10:29:18
58.2 دلار 10:22:45
58.19 دلار 10:19:46
58.16 دلار 10:04:38
58.17 دلار 10:01:54
58.15 دلار 9:59:08
58.17 دلار 9:52:45
58.16 دلار 9:47:15
58.13 دلار 9:44:21
58.15 دلار 9:35:25
58.2 دلار 9:11:22
58.23 دلار 8:58:43
58.22 دلار 8:49:44
58.23 دلار 8:46:44
58.22 دلار 8:40:51
58.23 دلار 8:34:42
58.24 دلار 8:16:45
58.23 دلار 8:07:39
58.2 دلار 8:04:40
58.22 دلار 8:01:54
58.21 دلار 7:49:52
58.22 دلار 7:43:45
58.21 دلار 7:41:15
58.22 دلار 7:37:43
58.24 دلار 7:34:43
58.27 دلار 7:25:45
58.28 دلار 7:22:41
58.27 دلار 7:19:39
58.29 دلار 7:17:24
58.3 دلار 7:14:10
58.28 دلار 7:10:55
58.3 دلار 7:05:15
58.28 دلار 6:46:45
58.27 دلار 6:40:44
58.28 دلار 6:34:51
58.27 دلار 6:07:42
58.3 دلار 5:52:38
58.31 دلار 5:46:51
58.28 دلار 5:31:44
58.27 دلار 5:22:40
58.29 دلار 5:16:45
58.3 دلار 5:13:42
58.28 دلار 5:11:10
58.27 دلار 4:59:24
58.28 دلار 4:49:45
58.3 دلار 4:44:26
58.26 دلار 4:38:05
58.28 دلار 4:34:48
58.26 دلار 4:31:53
58.2 دلار 4:28:49
58.19 دلار 4:16:45
58.2 دلار 4:11:12
58.19 دلار 4:04:41
58.2 دلار 4:01:54
58.22 دلار 3:49:47
58.23 دلار 3:43:44
58.24 دلار 3:40:44
58.28 دلار 3:38:08
58.27 دلار 3:35:08
58.24 دلار 3:32:32
58.09 دلار 1:29:09
58.1 دلار 1:19:36
58.09 دلار 1:16:50
58.08 دلار 1:08:16
58.09 دلار 0:55:36
58.12 دلار 0:38:03
58.09 دلار 0:35:16
58.12 دلار 0:26:09
58.11 دلار 0:17:18
58.16 دلار 0:13:37
58.17 دلار 0:05:11
58.12 دلار 0:01:53

نفت اپک

 • نرخ فعلی : 55.83
 • بالاترین قیمت روز : 55.83
 • پایین ترین قیمت روز : 55.83
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 55.83
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۴۰
 • نرخ روز گذشته : 55.74
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.16%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.09
جدول نرخ های امروز زمان
55.83 دلار 12:40:11

گازوئیل

 • نرخ فعلی : 536.38
 • بالاترین قیمت روز : 541.88
 • پایین ترین قیمت روز : 532.38
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.75
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.09%
 • نرخ بازگشایی بازار : 539.38
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۲۸
 • نرخ روز گذشته : 540.38
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.75%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4
جدول نرخ های امروز زمان
536.38 دلار 23:28:48
536.63 دلار 23:22:48
536.38 دلار 23:16:57
536.63 دلار 23:10:51
536.88 دلار 23:04:49
536.38 دلار 22:47:21
536.5 دلار 22:43:45
536.88 دلار 22:35:21
537.13 دلار 22:31:54
536.88 دلار 22:28:52
536.63 دلار 22:26:04
536.13 دلار 22:19:59
535.88 دلار 21:58:39
535 دلار 21:55:52
535.63 دلار 21:50:36
536.13 دلار 21:47:28
535.13 دلار 21:43:52
535.38 دلار 21:40:58
535.13 دلار 21:37:43
534.88 دلار 21:31:52
534 دلار 21:28:44
534.63 دلار 21:23:26
534.88 دلار 21:07:52
535.13 دلار 21:05:35
534.88 دلار 21:02:13
535.13 دلار 20:59:33
534.88 دلار 20:53:32
535.13 دلار 20:50:00
535.63 دلار 20:47:25
535.13 دلار 20:41:39
535.38 دلار 20:38:00
535.13 دلار 20:28:59
534.38 دلار 20:23:11
534.5 دلار 20:17:03
534.88 دلار 20:13:59
534.63 دلار 20:11:19
534.38 دلار 20:04:54
533.88 دلار 19:58:55
534.13 دلار 19:56:47
533.88 دلار 19:53:08
534.38 دلار 19:50:19
534.13 دلار 19:47:09
533.88 دلار 19:41:27
534.38 دلار 19:29:10
534.25 دلار 19:26:25
534.13 دلار 19:14:00
533.38 دلار 19:08:25
533.63 دلار 19:05:36
533 دلار 19:02:26
532.38 دلار 18:59:04
534.88 دلار 18:50:09
534.13 دلار 18:47:09
536.13 دلار 18:44:11
535.13 دلار 18:32:10
535.63 دلار 18:29:11
535.88 دلار 18:26:10
536.88 دلار 18:20:18
535.88 دلار 18:11:14
538.63 دلار 18:08:04
539.13 دلار 18:05:12
537.88 دلار 18:02:18
538.13 دلار 17:59:04
538.38 دلار 17:52:58
537.63 دلار 17:47:06
538.63 دلار 17:41:06
539.13 دلار 17:38:08
538.63 دلار 17:32:12
538.88 دلار 17:23:12
539.13 دلار 17:19:54
540.38 دلار 17:08:09
539.88 دلار 17:02:08
540.25 دلار 16:49:50
539.88 دلار 16:46:56
540.38 دلار 16:37:51
540.63 دلار 16:34:51
541.13 دلار 16:26:01
541.38 دلار 16:23:28
540.38 دلار 16:19:50
540.13 دلار 16:17:05
540 دلار 16:13:56
540.13 دلار 16:07:57
540.25 دلار 16:04:49
539.88 دلار 15:59:28
540.13 دلار 15:52:52
539.88 دلار 15:46:58
539.63 دلار 15:34:58
540.13 دلار 15:32:07
539.63 دلار 15:22:47
539.38 دلار 15:20:00
539.63 دلار 15:13:58
539.38 دلار 15:11:00
539.25 دلار 15:07:59
538.88 دلار 14:55:58
539.63 دلار 14:52:50
539.88 دلار 14:40:58
539.63 دلار 14:37:50
539.88 دلار 14:33:34
539.63 دلار 14:28:52
540.13 دلار 14:19:54
540.38 دلار 14:17:00
540.5 دلار 14:13:54
540.38 دلار 14:08:11
540.88 دلار 14:02:04
540.13 دلار 13:55:57
540.38 دلار 13:53:37
539.88 دلار 13:46:54
539.13 دلار 13:34:45
539 دلار 13:32:00
539.13 دلار 13:17:27
539.38 دلار 12:58:55
539.88 دلار 12:55:59
539.13 دلار 12:50:18
539.88 دلار 12:41:08
540.13 دلار 12:34:51
540 دلار 12:28:55
539.88 دلار 12:22:59
539.63 دلار 12:16:59
539.13 دلار 12:11:06
539.38 دلار 12:04:56
540.13 دلار 11:58:57
540.63 دلار 11:52:54
540.38 دلار 11:43:49
540.13 دلار 11:34:56
539.88 دلار 11:31:59
540.13 دلار 11:26:04
541.63 دلار 11:16:52
541.38 دلار 11:13:56
541.13 دلار 11:11:12
540.63 دلار 11:01:58
541.38 دلار 10:58:58
541.88 دلار 10:49:56
540.88 دلار 10:41:05
540.63 دلار 10:37:57
540.75 دلار 10:34:52
540.63 دلار 10:29:18
540.38 دلار 10:22:45
540.25 دلار 10:19:46
539.88 دلار 10:16:51
540.13 دلار 10:11:28
539.88 دلار 10:01:54
539.63 دلار 9:59:08
540.13 دلار 9:49:43
539.88 دلار 9:44:21
540.13 دلار 9:35:25
540.63 دلار 9:11:22
540.88 دلار 8:38:10
541.13 دلار 8:34:42
541 دلار 8:29:53
540.88 دلار 8:25:48
541 دلار 8:22:44
540.88 دلار 8:07:39
540.63 دلار 7:41:15
540.88 دلار 7:34:43
541.13 دلار 7:19:39
541.25 دلار 7:10:55
541.38 دلار 7:05:15
540.88 دلار 7:01:57
540.75 دلار 6:52:37
540.88 دلار 6:46:45
540.63 دلار 6:38:09
540.88 دلار 6:07:42
541 دلار 5:58:39
541.13 دلار 5:46:51
540.88 دلار 5:22:40
541 دلار 5:19:40
540.88 دلار 5:13:42
540.63 دلار 5:04:40
540.75 دلار 5:02:14
540.88 دلار 4:44:26
540.63 دلار 4:38:05
540.88 دلار 4:34:48
540.63 دلار 4:31:53
540.13 دلار 4:26:28
540 دلار 4:23:25
540.13 دلار 4:08:11
540 دلار 4:04:41
540.25 دلار 4:01:54
540.63 دلار 3:59:09
540.5 دلار 3:43:44
540.75 دلار 3:40:44
541.13 دلار 3:38:08
540.88 دلار 3:35:08
540.38 دلار 3:32:32
539.38 دلار 0:31:44
539.5 دلار 0:28:33
539.38 دلار 0:23:01
539.5 دلار 0:17:18
539.63 دلار 0:13:37
539.88 دلار 0:05:11
539.38 دلار 0:01:53

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال نفت برنت

تمام صفحه
راهنما انتخاب نماد
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 51 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.16 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14.04%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 57 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.16 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 2.04%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 54 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 4.16 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 7.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 52 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 6.16 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 11.85%
بازارهای کالایی آمریکا (Futures) قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
نفت خام (WTI) 52.24 (0.02%) 0.01 51.65 52.51 ۲۳:۳۱
نفت کوره 1.8075 (0.34%) 0.0061 1.7492 1.816 ۲۳:۳۱
بنزین (RBOB) 1.6266 (0.71%) 0.0115 1.6029 1.795 ۲۳:۳۱
گاز طبیعی 2.869 (1.99%) 0.057 2.856 3.279 ۲۳:۲۲
نفت برنت 58.17 (0.02%) 0.01 54.51 58.44 ۲۳:۳۱
اتانول 1.411 (1.2%) 0.017 1.411 1.426 ۲۲:۰۷
گاز طبیعی (E-Mini) 2.87 (1.92%) 0.055 2.855 3.25 ۲۳:۱۳
بازارهای کالایی آمریکا (Futures) قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
گازوییل (گوگرد پایین) 531 (0.52%) 2.75 512.25 534.75 ۲۳:۳۱
ذغال سنگ (South China) 90.45 (1.06%) 0.95 89.5 90.45 ۲۱:۲۳
ذغال سنگ (EUA) 7.81 (5.26%) 0.39 7.45 7.81 ۲۰:۱۳
ذغال سنگ (ICE CSX) 61.2 (1.07%) 0.65 60.55 61.2 ۲۳:۱۳
نفت خام (E-Mini) 52 (0%) 0 51.75 52.275 ۲۳:۳۱
نفت خام (WTI ICE) 52.23 (0.04%) 0.02 51.65 52.48 ۲۳:۳۱
روغن پالم 645.5 (0%) 0 645.5 645.5 ۲۵ مهر