صفحات مرتبط
شاخص یاب

بازار نفت و انرژی

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
نفت خام (WTI) 65.91 (0%) 0 65.84 65.97 ۲۷ مرداد
نفت برنت 71.8 (0%) 0 71.72 71.84 ۲۷ مرداد
نفت اپک 69.47 (0%) 0 69.47 69.47 ۲۶ مرداد
نفت کوره 2.0994 (0%) 0 2.0979 2.1002 ۲۷ مرداد
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
گازوئیل 644.88 (0%) 0 644.63 645.13 ۲۷ مرداد
بنزین 1.979 (0%) 0 1.9771 1.9795 ۲۷ مرداد
گاز طبیعی 2.946 (0%) 0 2.946 2.952 ۲۷ مرداد
ذغال سنگ 18.14 (0%) 0 18.14 18.14 ۲۷ مرداد

نفت سبک

 • نرخ فعلی : 65.91
 • بالاترین قیمت روز : 65.97
 • پایین ترین قیمت روز : 65.84
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۷ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 65.91
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
65.91 دلار 1:30:16
65.93 دلار 1:29:14
65.94 دلار 1:28:13
65.93 دلار 1:27:13
65.94 دلار 1:26:13
65.93 دلار 1:25:12
65.91 دلار 1:24:11
65.89 دلار 1:23:13
65.91 دلار 1:22:12
65.94 دلار 1:21:12
65.97 دلار 1:17:11
65.96 دلار 1:16:12
65.94 دلار 1:13:13
65.91 دلار 1:11:11
65.9 دلار 1:10:13
65.91 دلار 1:08:13
65.89 دلار 1:05:13
65.88 دلار 1:04:13
65.9 دلار 1:02:12
65.89 دلار 0:58:13
65.9 دلار 0:55:14
65.89 دلار 0:54:13
65.9 دلار 0:53:13
65.91 دلار 0:52:12
65.9 دلار 0:51:13
65.88 دلار 0:48:11
65.87 دلار 0:47:11
65.84 دلار 0:46:11
65.86 دلار 0:44:13
65.84 دلار 0:43:13
65.86 دلار 0:41:13
65.84 دلار 0:36:13
65.86 دلار 0:35:13
65.84 دلار 0:34:13
65.86 دلار 0:33:13
65.84 دلار 0:32:14
65.86 دلار 0:29:12
65.88 دلار 0:28:13
65.86 دلار 0:27:14
65.89 دلار 0:26:14
65.88 دلار 0:24:13
65.89 دلار 0:23:13
65.9 دلار 0:22:13
65.91 دلار 0:21:13
65.88 دلار 0:20:14
65.9 دلار 0:18:12
65.89 دلار 0:17:13
65.88 دلار 0:15:13
65.86 دلار 0:13:12
65.87 دلار 0:12:13
65.86 دلار 0:11:13
65.84 دلار 0:10:14
65.86 دلار 0:08:13
65.88 دلار 0:04:13
65.9 دلار 0:03:14
65.89 دلار 0:02:14

نفت برنت

 • نرخ فعلی : 71.8
 • بالاترین قیمت روز : 71.84
 • پایین ترین قیمت روز : 71.72
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۷ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 71.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
71.8 دلار 1:30:16
71.81 دلار 1:26:13
71.8 دلار 1:24:11
71.79 دلار 1:23:13
71.81 دلار 1:22:12
71.83 دلار 1:18:11
71.84 دلار 1:17:11
71.83 دلار 1:16:12
71.81 دلار 1:14:13
71.79 دلار 1:13:13
71.78 دلار 1:11:11
71.77 دلار 1:09:13
71.78 دلار 1:07:13
71.77 دلار 1:06:12
71.75 دلار 1:04:13
71.77 دلار 1:02:12
71.76 دلار 1:01:11
71.75 دلار 1:00:14
71.76 دلار 0:58:13
71.77 دلار 0:55:14
71.78 دلار 0:54:13
71.8 دلار 0:52:12
71.79 دلار 0:51:13
71.78 دلار 0:50:14
71.77 دلار 0:49:12
71.78 دلار 0:48:11
71.75 دلار 0:41:13
71.73 دلار 0:39:13
71.72 دلار 0:37:14
71.73 دلار 0:36:13
71.74 دلار 0:35:13
71.73 دلار 0:34:13
71.75 دلار 0:33:13
71.73 دلار 0:32:14
71.74 دلار 0:31:13
71.73 دلار 0:30:15
71.75 دلار 0:29:12
71.77 دلار 0:28:13
71.75 دلار 0:27:14
71.78 دلار 0:25:14
71.79 دلار 0:24:13
71.8 دلار 0:23:13
71.78 دلار 0:22:13
71.79 دلار 0:21:13
71.78 دلار 0:17:13
71.8 دلار 0:16:14
71.78 دلار 0:13:12
71.77 دلار 0:12:13
71.75 دلار 0:08:13
71.77 دلار 0:05:13
71.78 دلار 0:02:14

نفت اوپک

 • نرخ فعلی : 69.47
 • بالاترین قیمت روز : 69.47
 • پایین ترین قیمت روز : 69.47
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۶ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 69.47
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

گازوئیل

 • نرخ فعلی : 644.88
 • بالاترین قیمت روز : 645.13
 • پایین ترین قیمت روز : 644.63
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۷ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 644.88
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
644.88 دلار 0:45:12
644.63 دلار 0:36:13
644.75 دلار 0:35:13
644.63 دلار 0:34:13
644.88 دلار 0:33:13
644.63 دلار 0:31:13
644.75 دلار 0:29:12
644.88 دلار 0:28:13
644.63 دلار 0:27:14
644.88 دلار 0:24:13
645 دلار 0:23:13
644.88 دلار 0:22:13
645.13 دلار 0:21:13
644.88 دلار 0:20:14
644.75 دلار 0:19:12
644.63 دلار 0:18:12
644.75 دلار 0:17:13
644.88 دلار 0:12:13
644.63 دلار 0:04:13
644.88 دلار 0:02:14

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال نفت برنت

تمام صفحه
راهنما انتخاب نماد
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 64 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12.19%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 73 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.2 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 75 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 3.2 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 4.46%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 73 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 1.2 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 1.67%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / نفت خام (WTI) 65.21 (0%) 0 65.13 65.28 ۲۷ مرداد
بازار آمریکا / نفت کوره 2.0982 (0%) 0 2.0976 2.1011 ۲۷ مرداد
بازار آمریکا / بنزین (RBOB) 1.8841 (0%) 0 1.8811 1.8841 ۲۷ مرداد
بازار آمریکا / گاز طبیعی 2.946 (0%) 0 2.944 2.951 ۲۷ مرداد
بازار آمریکا / نفت برنت 71.83 (0%) 0 71.74 71.87 ۲۷ مرداد
بازار آمریکا / اتانول 1.361 (0%) 0 1.359 1.361 ۲۷ مرداد
بازار آمریکا / گاز طبیعی (E-Mini) 2.946 (0%) 0 2.945 2.95 ۲۷ مرداد
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / گازوییل (گوگرد پایین) 646.75 (0%) 0 644.5 646.75 ۲۷ مرداد
بازار آمریکا / ذغال سنگ (South China) 79.85 (0%) 0 79.85 79.95 ۲۶ مرداد
بازار آمریکا / ذغال سنگ (EUA) 18.14 (0%) 0 17.99 19.86 ۲۶ مرداد
بازار آمریکا / ذغال سنگ (ICE CSX) 65.4 (0%) 0 64.55 65.4 ۰۱:۲۱:۱۱
بازار آمریکا / نفت خام (E-Mini) 65.91 (0%) 0 65.85 65.95 ۲۷ مرداد
بازار آمریکا / نفت خام (WTI ICE) 65.21 (0%) 0 65.15 65.27 ۲۷ مرداد
بازار آمریکا / روغن پالم 544 (0%) 0 542.5 544 ۲۶ مرداد