صفحات مرتبط

ارز حواله

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
حواله دلار آمریکا شرکتی 41,110 (0%) 0 41,085 41,110 ۲۷ آبان
حواله دلار آمریکا شخصی 41,645 (0%) 0 41,645 41,645 ۲۷ آبان
حواله دلار دستی ترکیه 41,270 (0%) 0 41,270 41,270 ۲۷ آبان
حواله پوند شرکتی 54,300 (0%) 0 54,300 54,530 ۲۴ آبان
حواله درهم امارات 11,178 (0%) 0 11,173 11,178 ۲۷ آبان
حواله دلار کانادا 33,100 (0%) 0 33,100 33,100 ۲۷ آبان
حواله دلار استرالیا 31,740 (0%) 0 31,740 31,740 ۲۷ آبان
حواله ین ژاپن 380 (0%) 0 380 380 ۱۸ مهر
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
حواله یورو شرکتی 48,880 (0%) 0 48,860 48,920 ۲۴ آبان
حواله یورو شخصی 49,050 (0%) 0 48,910 49,050 ۲۳ آبان
حواله یورو دستی ترکیه 47,760 (0%) 0 47,760 47,760 ۲۹ مهر
حواله پوند شخصی 51,250 (0%) 0 51,200 51,250 ۲۷ آبان
حواله روپیه هند 630 (0%) 0 630 630 ۲۴ آبان
حواله کرون سوئد 5,050 (0%) 0 5,050 5,050 ۲۹ مهر
حواله فرانک سوییس 37,610 (0%) 0 37,590 37,610 ۲۹ مهر
حواله یوان چین 6,163 (0%) 0 6,158 6,163 ۲۷ آبان
حواله رینگیت مالزی 9,670 (0%) 0 9,640 9,670 ۲۹ مهر

دلار

 • نرخ فعلی : 41,110
 • بالاترین قیمت روز : 41,110
 • پایین ترین قیمت روز : 41,085
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۷ آبان
 • نرخ روز گذشته : 41,110
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
41,110 ریال 13:10:09
41,095 ریال 12:50:08
41,085 ریال 12:25:07

یورو

 • نرخ فعلی : 48,880
 • بالاترین قیمت روز : 48,920
 • پایین ترین قیمت روز : 48,860
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۴ آبان
 • نرخ روز گذشته : 48,880
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

پوند انگلیس

 • نرخ فعلی : 54,300
 • بالاترین قیمت روز : 54,530
 • پایین ترین قیمت روز : 54,300
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۴ آبان
 • نرخ روز گذشته : 54,300
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

درهم امارات

 • نرخ فعلی : 11,178
 • بالاترین قیمت روز : 11,178
 • پایین ترین قیمت روز : 11,173
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۷ آبان
 • نرخ روز گذشته : 11,178
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
11,178 ریال 13:10:09
11,173 ریال 12:25:07

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال دلار

تمام صفحه
راهنما انتخاب نماد
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 38,416 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,694 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 40,916 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 194 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.47%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 40,008 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 1,102 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 2.75%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 39,074 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 2,036 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 5.21%