شاخص یاب
استرالیا استرالیا
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.7078
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۷
ساعت 20:05:16
0 (4.56%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.93%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.98%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

39
قیمت روز
1 (2.56%)
تغییر روزانه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
ساعت 08:01:29
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
39 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
39 (0.00%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

5,945
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۷
ساعت 09:03:19
410 (6.46%)
تغییر ۳ ماهه
31 (0.52%)
تغییر ۶ ماهه
18 (0.30%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی استرالیا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/AUD 0.3698 0.385 - 0.3819 0.385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۵۷
ARS/AUD 0.0453 0.0384 - 0.0383 0.0389 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۱۲
AUD/AED 2.7031 2.59 - 2.59 2.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۱۲
AUD/ARS 22.071 26.0572 - 25.7393 26.0572 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
AUD/BBD 1.4348 1.4984 1.4986 1.4978 1.507 0.01 0.56% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/BGN - 1.2043 - 1.2043 1.2089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
AUD/BHD 0.2757 0.2795 0.2794 0.2793 0.2799 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/BRL 2.9789 2.6193 - 2.6013 2.6222 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
AUD/BYN 1.4938 1.5002 1.5003 1.4997 1.5089 0.01 0.57% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/CLP 488.4 483.12 - 481.611 485.111 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
AUD/CNH - 4.9099 - 4.9054 4.9193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
AUD/CNY 5.0339 4.9033 - 4.8948 4.9153 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
AUD/CZK 16.35 15.863 - 15.863 15.961 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
AUD/DKK 4.7409 4.5941 - 4.5941 4.6103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
AUD/EGP 13.1306 13.1747 13.1806 13.1676 13.1866 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/EUR 0.6357 0.6158 - 0.6158 0.618 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
AUD/FJD 1.5365 1.5078 - 1.5072 1.5121 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
AUD/GBP 0.5703 0.5444 - 0.543 0.546 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
AUD/HKD 5.7773 5.5429 - 5.536 5.5859 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
AUD/HRK 4.7159 4.5761 - 4.5761 4.5947 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
AUD/HUF 205.635 198.59 - 198.59 200.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
AUD/IDR 10533.9 10723.5 - 10589.4 10780.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
AUD/INR 51.372 51.964 - 51.916 52.369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
AUD/ISK 78.73 79.17 79.19 79.16 79.32 0.08 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/JMD 98.86 101.15 101.16 101.07 101.72 0.53 0.52% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/JOD 0.5204 0.5241 0.5242 0.5237 0.5246 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/KES 73.57 75.05 75.51 74.99 75.65 0.02 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/KRW 822.33 803.33 - 799.93 804.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
AUD/LBP 1083.02 1133.88 1134.34 1116.48 1134.34 6.07 0.54% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/LFX - 1.4292 - 1.4292 1.4382 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
AUD/LKR 115.43 119.89 119.94 118.16 119.94 1.55 1.31% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/LTL 2.2028 2.0742 - 2.0715 2.078 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
AUD/MAD 6.7789 6.7102 - 6.7077 6.7243 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
AUD/MXN 13.9207 13.7104 - 13.6915 13.7396 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
AUD/MYR 3.0139 2.9397 - 2.9372 2.9473 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
AUD/NAD 10.591 10.7014 10.7043 10.6956 10.7116 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/NOK 6.1804 5.8585 - 5.8352 5.8692 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
AUD/NPR 80.78 82.94 82.96 82.92 83.41 0.47 0.57% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/OMR 0.2824 0.2844 0.2842 0.2839 0.2846 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/PAB 0.7168 0.7486 0.7488 0.7484 0.7529 0.00 0.57% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/PGK - 2.3268 - 2.3268 2.3268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۵:۳۰
AUD/PHP 39.24 38.008 - 37.964 38.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
AUD/PKR 89.997 94.631 - 94.146 94.631 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
AUD/PLN 2.7283 2.6425 - 2.6425 2.6552 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
AUD/QAR 2.6791 2.6806 2.6813 2.6791 2.6831 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/RON 2.9484 2.9558 2.9548 2.9548 2.96 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/RUB 49.51 46.368 - 46.056 46.442 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
AUD/SAR 2.7573 2.7636 2.7644 2.7617 2.7659 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/SEK 6.6902 6.3847 - 6.3593 6.3958 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
AUD/SGD 1.0049 0.9746 - 0.9738 0.9774 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
AUD/THB 24.01 23.225 - 23.188 23.261 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
AUD/TRY 4.4657 4.0815 - 4.0002 4.1344 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
AUD/TWD 21.851 21.3 - 21.28 21.391 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۵:۳۰
AUD/UAH 20.0957 20.4769 20.4838 20.4732 20.5886 0.11 0.52% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/VEF 59203.62 59352 - 59328 59528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
AUD/XAF 417.14 417.14 417.2 417.03 419.47 2.33 0.56% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/XCD 1.9787 2 2.0003 1.9986 2.0016 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/XOF 417.14 417.14 417.2 417.03 428.76 11.62 2.79% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/ZAR 10.5944 10.1651 - 10.1259 10.1963 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
BGN/AUD - 0.8302 - 0.8271 0.8302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
BRL/AUD 0.3352 0.3813 - 0.3805 0.384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
BTC/AUD - 9029.16 - 8972.91 9075.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
CAD/AUD 1.0418 1.0803 - 1.0773 1.0811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
CHF/AUD 1.3802 1.4216 - 1.4162 1.4226 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
CLP/AUD - 0.0021 - 0.002 0.0021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۶:۵۷
CNY/AUD 0.1984 0.2038 - 0.2032 0.2041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
DKK/AUD 0.2109 0.2176 - 0.2169 0.2176 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
HKD/AUD 0.1731 0.1804 - 0.179 0.1806 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
HRK/AUD - 0.2185 - 0.2176 0.2185 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۱۲
IDR/AUD 0.0094 0.0093 - 0.0092 0.0093 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۵۴
INR/AUD - 0.0192 - 0.0191 0.0192 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۵۴
JPY/AUD 0.0123 0.0126 - 0.0125 0.0126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۵۴
KRW/AUD 0.0012 0.1243 - 0.1242 0.1249 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
LTL/AUD - 0.4821 - 0.4812 0.4827 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
MAD/AUD - 0.149 - 0.1487 0.1491 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۵۷
MXN/AUD 0.0718 0.0729 - 0.0727 0.073 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
MYR/AUD - 0.3399 - 0.3387 0.3402 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
NOK/AUD 0.1617 0.1618 0.1617 0.1616 0.1619 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/AUD 0.9109 0.9267 - 0.9249 0.9277 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
PGK/AUD - 0.4123 - 0.4123 0.4123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۵:۳۰
PHP/AUD - 0.0262 - 0.0262 0.0263 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۳۹
PLN/AUD 0.3664 0.3664 0.3665 0.3661 0.3667 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
RUB/AUD 0.0202 0.0216 - 0.0215 0.0217 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
SAR/AUD 0.3622 0.3624 0.3622 0.362 0.3625 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/AUD 0.1494 0.1566 - 0.1563 0.1572 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
SGD/AUD 0.9949 1.0258 - 1.0228 1.0267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
THB/AUD 0.0416 0.043 - 0.043 0.0431 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۸:۲۷
TRY/AUD 0.2235 0.2236 0.2235 0.2233 0.2244 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/AUD 0.0443 0.0457 - 0.0455 0.0457 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۵:۳۰
VEF/AUD 0.0117 0.0117 0.0118 0.0117 0.0118 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۱:۰۶
XAG/AUD - 20.82 - 20.52 20.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
XAU/AUD - 1743 - 1722.1 1753.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۵
ZAR/AUD 0.0943 0.0983 - 0.098 0.0986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۳۹
دلار / دلار استرالیا 1.4132 1.4133 - 1.4107 1.4174 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۴۳
دلار استرالیا / دلار 0.7076 0.7078 - 0.7057 0.7091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵