شاخص یاب
استرالیا استرالیا
استرالیا
استرالیا
دلار استرالیا / دلار
0.7403
قیمت روز
0 (0.59%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 22:22:30
7 (90.39%)
تغییر ۳ ماهه
7 (90.41%)
تغییر ۶ ماهه
7 (90.22%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار
41
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 15:01:14
41 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
41 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
41 (0.00%)
نوسان سالیانه
ASX Small Ordinaries
6,309
قیمت روز
13 (0.21%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 11:04:34
52,981 (89.36%)
تغییر ۳ ماهه
55,364 (89.77%)
تغییر ۶ ماهه
51,237 (89.04%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی استرالیا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/AUD 0.3677 0.3677 0.368 0.3659 0.3681 0.00 0.46% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
ARS/AUD 0.05 0.05 0.0501 0.0497 0.0502 0.00 0.40% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۲۰
AUD/AED 2.7194 2.7196 2.7188 2.7177 2.7334 0.01 0.53% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/ARS 19.982 19.987 19.996 19.93 20.127 0.13 0.63% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/BBD 1.4482 1.5117 1.5111 1.5104 1.5212 0.01 0.63% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/BGN - 1.2374 1.2377 1.2374 1.2487 0.01 0.85% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
AUD/BHD 0.2801 0.2839 0.2838 0.2817 0.2867 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۰
AUD/BRL 2.7965 2.8016 2.7962 2.7951 2.821 0.02 0.63% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/BYN 1.4726 1.479 1.4786 1.478 1.4871 0.01 0.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/CLP 473.71 474.45 474.25 473.14 482.03 0.88 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/CNH - 4.8442 4.8437 4.8367 4.8635 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
AUD/CNY 4.8333 4.8459 4.8559 4.8377 4.8635 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/CZK 16.395 16.419 16.431 16.419 16.523 0.07 0.45% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/DKK 4.7137 4.7147 4.7165 4.7147 4.7588 0.04 0.94% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/EGP 13.2165 13.2609 13.2651 13.257 13.3317 0.05 0.36% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/EUR 0.6325 0.6327 0.6329 0.6327 0.6385 0.01 0.90% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/FJD 1.5296 1.5455 1.5456 1.5446 1.5596 0.03 1.71% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/GBP 0.5578 0.5579 0.558 0.5578 0.5613 0.00 0.57% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/HKD 5.8079 5.8088 5.8086 5.8063 5.8407 0.03 0.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/HRK 4.6828 4.686 4.6865 4.6836 4.7137 0.03 0.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/HUF 206.169 206.332 206.401 206.308 207.84 1.22 0.59% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/IDR 10375 10382 10383 10381 10629 87.00 0.84% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/INR 50.362 50.463 50.468 50.402 50.696 0.10 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/ISK 79.66 80.1 80.12 80.06 80.84 0.67 0.84% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/JMD 96.03 98.31 98.3 98.26 98.83 0.51 0.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/JOD 0.523 0.5275 0.5274 0.5271 0.5305 0.00 0.55% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/KES 73.46 75.99 76 75.89 76.37 0.37 0.49% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/KRW 825.56 827.46 827.13 826.43 831.19 0.90 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/LBP 1115.71 1122.59 1122.44 1121.54 1149.25 5.47 0.49% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/LFX - 1.4754 1.4753 1.4753 1.4829 0.01 0.54% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
AUD/LKR 117.47 117.6 117.59 117.54 120.15 0.77 0.65% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/LTL 2.2028 2.1707 2.1704 2.1704 2.1826 0.01 0.53% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
AUD/MAD 7.0038 7.0408 7.041 7.0391 7.2623 0.05 0.73% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/MXN 14.8466 14.8536 14.8435 14.8362 14.9466 0.05 0.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/MYR 2.9691 2.9728 2.9715 2.9713 2.9862 0.01 0.24% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/NAD 9.9348 9.9422 9.9395 10.0007 9.9994 0.06 0.59% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/NOK 6.0071 6.0095 6.0115 6.0095 6.0438 0.02 0.25% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/NPR 79.53 81.68 81.66 81.36 82 0.10 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/OMR 0.284 0.2859 0.2858 0.2858 0.2876 0.00 0.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۰
AUD/PAB 0.7232 0.7556 0.7553 0.7551 0.7605 0.00 0.58% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/PGK - 2.3897 - 2.3897 2.3897 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۴:۵۰
AUD/PHP 39.58 39.59 39.6 39.59 39.77 0.03 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/PKR 89.743 90.261 90.021 90.001 90.289 0.51 0.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۵
AUD/PLN 2.7478 2.7496 2.751 2.7483 2.7651 0.01 0.43% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/QAR 2.694 2.6955 2.6952 2.6944 2.7119 0.01 0.54% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/RON 2.9509 2.9546 2.9542 2.9542 2.985 0.02 0.81% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/RUB 46.52 46.52 46.51 46.51 46.83 0.27 0.58% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۰
AUD/SAR 2.7725 2.7788 2.779 2.7751 2.7912 0.01 0.51% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/SEK 6.562 6.5631 6.5672 6.5631 6.6137 0.03 0.45% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/SGD 1.0089 1.0092 1.009 1.009 1.0128 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/THB 24.379 24.423 24.425 24.406 24.569 0.10 0.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/TRY 3.4726 3.4758 3.4786 3.3708 3.5042 0.01 0.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/TWD 21.902 23.175 23.13 23.13 23.175 0.05 0.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۸
AUD/UAH 19.1553 19.5254 19.5194 19.5165 19.707 0.18 0.92% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/VEF 59203.62 59352 59432 59328 59528 176.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
AUD/XAF 416.15 416.15 416.04 415.92 419.18 3.03 0.73% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/XCD 1.9897 2.0111 2.0106 2.01 2.0217 0.01 0.53% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/XOF 415.99 423.39 428.46 417.1 430.83 7.44 1.76% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
AUD/ZAR 10.0598 10.067 10.077 10.001 9.9999 0.07 0.69% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
BGN/AUD - 0.8081 0.8079 0.8008 0.8081 0.01 0.89% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
BRL/AUD 0.3573 0.3577 0.3582 0.3554 0.3582 0.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
BTC/AUD - 8472.83 8489.56 8208.68 8514.22 171.97 2.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۸
CAD/AUD 1.0147 1.015 1.0148 1.0123 1.0152 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CHF/AUD 1.3689 1.3692 1.3701 1.3605 1.3701 0.01 0.57% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
CLP/AUD - 0.00214 - 0.00214 0.00214 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
CNY/AUD 0.206 0.2061 0.206 0.2058 0.2071 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
DKK/AUD 0.2121 0.2121 0.212 0.2102 0.2121 0.00 0.90% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۰
HKD/AUD 0.1722 0.1722 0.1723 0.1713 0.1723 0.00 0.53% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۰
HRK/AUD - 0.2136 0.2135 0.2123 0.2136 0.00 0.61% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۱۴
IDR/AUD 0.0096 0.0096 0.0095 0.0095 0.0096 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۲۰
INR/AUD - 0.0198 - 0.0198 0.0198 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۱۴
JPY/AUD 0.0123 0.0124 0.0123 0.0123 0.0124 0.00 1.64% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۵۳
KRW/AUD 0.0012 0.1208 - 0.1208 0.1208 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱۲:۴۸
LTL/AUD - 0.4606 0.4607 0.458 0.4607 0.00 0.55% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
MAD/AUD - 0.1424 0.1425 0.1413 0.1425 0.00 0.71% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
MXN/AUD 0.0674 0.0674 0.0673 0.0669 0.0674 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۲۰
MYR/AUD - 0.3367 0.3366 0.3354 0.3369 0.00 0.36% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۸
NOK/AUD 0.1664 0.1665 0.1664 0.1655 0.1665 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
NZD/AUD 0.9309 0.9312 0.9311 0.9288 0.9313 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
PGK/AUD - 0.4013 - 0.4013 0.4013 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۴:۵۰
PHP/AUD - 0.0253 0.0252 0.0251 0.0253 0.00 0.40% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۵۰
PLN/AUD 0.3637 0.3638 0.3636 0.3618 0.3641 0.00 0.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
RUB/AUD 0.0215 0.0215 0.0214 0.0214 0.0215 0.00 0.47% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۲۰
SAR/AUD 0.3602 0.3602 0.3604 0.3584 0.3604 0.00 0.45% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۰
SEK/AUD 0.1523 0.1523 0.1522 0.1512 0.1523 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۵۰
SGD/AUD 0.9909 0.9912 0.9914 0.9876 0.9914 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
THB/AUD 0.041 0.041 0.0409 0.0408 0.041 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۵۰
TRY/AUD 0.2878 0.2879 0.2876 0.2854 0.2968 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
TWD/AUD 0.0445 0.0445 0.0444 0.0443 0.0445 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۵۳
VEF/AUD - 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
XAG/AUD - 22.01 21.99 21.93 22.13 0.05 0.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۸
XAU/AUD - 1710.9 1710.7 1703.5 1712.2 14.90 0.88% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۸
ZAR/AUD 0.0994 0.0994 0.0993 0.0992 0.1003 0.00 0.70% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۸
دلار / دلار استرالیا 1.351 1.3511 1.3512 1.3437 1.3523 0.01 0.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۲۲
دلار استرالیا / دلار 0.7401 0.7403 - 0.7398 0.7445 0.00 0.59% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۲۲