شاخص یاب
استرالیا استرالیا
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.717
قیمت روز
0 (0.53%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 22:45:17
0 (1.69%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.01%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.31%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

44
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 10:02:24
5 (12.82%)
تغییر ۳ ماهه
5 (12.82%)
تغییر ۶ ماهه
44 (0.00%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,184
قیمت روز
14 (0.22%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 10:06:39
398 (6.87%)
تغییر ۳ ماهه
242 (3.77%)
تغییر ۶ ماهه
140 (2.32%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی استرالیا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/AUD 0.3698 0.3817 0.382 0.3817 0.3829 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
ARS/AUD 0.0453 0.0355 0.0356 0.0355 0.0363 0.00 1.97% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
AUD/AED 2.7031 2.62 - 2.56 2.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۹
AUD/ARS 22.071 28.1616 28.024 27.5049 28.1616 0.55 2.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
AUD/BBD 1.4348 1.4984 - 1.4978 1.507 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/BGN - 1.2356 1.2349 1.2293 1.2356 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
AUD/BHD 0.2757 0.2949 - 0.2949 0.2949 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
AUD/BRL 2.9789 2.6567 2.6542 2.6441 2.6567 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
AUD/BYN 1.4938 1.5002 - 1.4997 1.5089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/CLP 488.4 471.085 469.879 467.867 471.085 0.04 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
AUD/CNH - 4.8399 4.8304 4.8141 4.8399 0.01 0.22% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
AUD/CNY 5.0339 4.8414 4.8258 4.8081 4.8414 0.02 0.47% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
AUD/CZK 16.35 16.211 16.194 16.162 16.211 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
AUD/DKK 4.7409 4.7139 4.7072 4.6904 4.7139 0.01 0.23% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
AUD/EGP 13.1306 13.1747 - 13.1676 13.1866 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/EUR 0.6357 0.6319 0.6309 0.6286 0.6319 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
AUD/FJD 1.5365 1.5076 1.5074 1.507 1.5076 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
AUD/GBP 0.5703 0.5492 0.5483 0.5481 0.5515 0.00 0.44% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
AUD/HKD 5.7773 5.6292 5.613 5.5769 5.6292 0.03 0.60% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
AUD/HRK 4.7159 4.6848 4.6774 4.6593 4.6848 0.01 0.23% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
AUD/HUF 205.635 200.4 200.27 199.98 200.51 0.01 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
AUD/IDR 10533.9 10111.7 9906.7 10111.7 9921.3 180.30 1.82% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
AUD/INR 51.372 51.09 50.939 50.755 51.09 0.24 0.47% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
AUD/ISK 78.73 79.17 - 79.16 79.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/JMD 98.86 101.15 - 101.07 101.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/JOD 0.5204 0.5241 - 0.5237 0.5246 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/KES 73.57 75.05 - 74.99 75.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/KRW 822.33 804.32 802.88 800.73 804.32 2.07 0.26% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
AUD/LBP 1083.02 1133.88 - 1116.48 1134.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/LFX - 1.4489 1.4467 1.4429 1.4489 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
AUD/LKR 115.43 119.89 - 118.16 119.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/LTL 2.2028 2.104 2.098 2.0842 2.104 0.01 0.61% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
AUD/MAD 6.7789 6.8258 6.8121 6.7773 6.8258 0.03 0.38% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
AUD/MXN 13.9207 13.734 13.7173 13.655 13.734 0.02 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
AUD/MYR 3.0139 2.9246 2.9147 2.901 2.9246 0.02 0.59% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
AUD/NAD 10.591 10.7014 - 10.6956 10.7116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/NOK 6.1804 6.1445 6.1324 6.1271 6.1445 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
AUD/NPR 80.78 82.94 - 82.92 83.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/OMR 0.2824 0.2844 - 0.2839 0.2846 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/PAB 0.7168 0.7486 - 0.7484 0.7529 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/PGK - 2.359 2.3603 2.359 2.3603 0.01 0.32% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
AUD/PHP 39.24 37.229 37.221 37.079 37.229 0.04 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
AUD/PKR 89.997 99.326 99.455 99.326 99.474 0.04 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۶
AUD/PLN 2.7283 2.7359 2.7326 2.7218 2.7359 0.01 0.25% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
AUD/QAR 2.6791 2.6806 - 2.6791 2.6831 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/RON 2.9484 2.9558 - 2.9548 2.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/RUB 49.51 47.208 47.065 47.036 47.208 0.02 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
AUD/SAR 2.7573 2.7636 - 2.7617 2.7659 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/SEK 6.6902 6.6712 6.659 6.5883 6.6757 0.07 1.13% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
AUD/SGD 1.0049 0.9702 0.9678 0.9641 0.9702 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
AUD/THB 24.01 22.315 22.239 22.171 22.315 0.08 0.35% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
AUD/TRY 4.4657 3.7871 3.7794 3.7687 3.7871 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
AUD/TWD 21.851 21.413 21.424 21.413 21.424 0.07 0.33% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
AUD/UAH 20.0957 20.4769 - 20.4732 20.5886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/VEF 59203.62 59352 - 59328 59528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
AUD/XAF 417.14 417.14 - 417.03 419.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/XCD 1.9787 2 - 1.9986 2.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/XOF 417.14 417.14 - 417.03 428.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/ZAR 10.5944 10.1015 10.093 10.057 10.1015 0.03 0.30% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
BGN/AUD - 0.8092 0.8097 0.8092 0.8134 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
BHD/AUD - 3.39 - 3.39 3.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
BRL/AUD 0.3352 0.3756 0.3759 0.3756 0.3775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
BTC/AUD - 5489.13 5483.09 5433.71 5515.14 57.59 1.06% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
CAD/AUD 1.0418 1.0552 1.0559 1.0552 1.0617 0.00 0.39% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
CHF/AUD 1.3802 1.3934 1.3958 1.3934 1.4005 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
CLP/AUD - 0.0021 - 0.0021 0.0021 0.00 4.76% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۹:۱۵
CNY/AUD 0.1984 0.2062 0.207 0.2062 0.2079 0.00 0.48% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
DKK/AUD 0.2109 0.2121 0.2124 0.2121 0.2132 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
HKD/AUD 0.1731 0.1776 0.1781 0.1776 0.1793 0.00 0.62% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
HRK/AUD - 0.2134 0.2138 0.2134 0.2146 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
IDR/AUD 0.0094 0.0099 0.01 0.0099 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
INR/AUD - 0.0196 0.0197 0.0196 0.0197 0.00 0.51% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۹
JPY/AUD 0.0123 0.0126 - 0.0126 0.0126 0.00 0.79% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۹
KRW/AUD 0.0012 0.1242 0.1244 0.1242 0.1247 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
LTL/AUD - 0.4752 0.4766 0.4752 0.4797 0.00 0.57% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
MAD/AUD - 0.1465 0.1468 0.1465 0.1475 0.00 0.34% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
MXN/AUD 0.0718 0.0728 0.0729 0.0728 0.0732 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
MYR/AUD - 0.3425 0.343 0.3425 0.3445 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
NOK/AUD 0.1617 0.1618 - 0.1616 0.1619 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/AUD 0.9109 0.9595 0.9592 0.9591 0.9607 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
PGK/AUD - 0.4066 0.4064 0.4064 0.4066 0.00 0.27% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
PHP/AUD - 0.0268 0.0269 0.0268 0.0269 0.00 0.37% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۹
PLN/AUD 0.3664 0.3664 - 0.3661 0.3667 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
RUB/AUD 0.0202 0.0212 0.0213 0.0212 0.0213 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
SAR/AUD 0.3622 0.3624 - 0.362 0.3625 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/AUD 0.1494 0.1499 0.1501 0.1498 0.1517 0.00 1.07% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
SGD/AUD 0.9949 1.0303 1.0329 1.0303 1.0369 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
THB/AUD 0.0416 0.0448 0.0449 0.0448 0.0451 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
TRY/AUD 0.2235 0.2236 - 0.2233 0.2244 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/AUD 0.0443 0.0455 0.0456 0.0455 0.0457 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۱:۰۹
VEF/AUD 0.0117 0.0117 - 0.0117 0.0118 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۱:۰۶
XAG/AUD - 22.24 22.28 22.11 22.3 0.11 0.50% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
XAU/AUD - 1868.5 1871.3 1860.2 1875.5 4.00 0.21% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
ZAR/AUD 0.0943 0.0989 0.099 0.0989 0.0994 0.00 0.40% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
پوند / دلار استرالیا 1.7531 1.8207 1.8235 1.8131 1.8245 0.01 0.49% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
دلار / دلار استرالیا 1.3945 1.3949 1.3947 1.3941 1.4083 0.01 0.53% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۴۵
دلار استرالیا / دلار 0.7169 0.717 0.7171 0.7105 0.7176 0.00 0.53% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۴۵
یورو / دلار استرالیا 1.5729 1.5824 1.5849 1.5824 1.5905 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
دلار استرالیا / ین ژاپن 81.08 79.28 79.125 78.675 79.28 0.43 0.55% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
دلار استرالیا / دلار کانادا 0.9596 0.9475 0.9468 0.9417 0.9475 0.00 0.39% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
دلار استرالیا / فرانک سوییس 0.7243 0.7175 0.7161 0.7139 0.7175 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶
دلار استرالیا / دلار نیوزیلند 1.0973 1.0419 1.0422 1.0405 1.0423 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۶