شاخص یاب
استرالیا استرالیا
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.7177
قیمت روز
0 (0.06%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 01:31:09
0 (0.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.64%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.20%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

39
قیمت روز
1 (2.56%)
تغییر روزانه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
ساعت 08:01:29
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (4.88%)
تغییر ۶ ماهه
39 (0.00%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

5,679
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 09:03:17
598 (9.52%)
تغییر ۳ ماهه
527 (8.48%)
تغییر ۶ ماهه
408 (6.71%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی استرالیا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/AUD 0.3698 0.3798 0.38 0.3767 0.3801 0.00 0.85% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۱۲
ARS/AUD 0.0453 0.0365 0.0366 0.0364 0.0369 0.00 0.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۱۸
AUD/AED 2.7031 2.64 - 2.64 2.64 0.01 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۱۵
AUD/ARS 22.071 27.3818 27.3913 27.3818 27.3913 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
AUD/BBD 1.4348 1.4984 1.4986 1.4978 1.507 0.01 0.56% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/BGN - 1.2409 1.242 1.2409 1.242 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
AUD/BHD 0.2757 0.2795 0.2794 0.2793 0.2799 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/BRL 2.9789 2.8089 2.8087 2.8087 2.8089 0.01 0.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
AUD/BYN 1.4938 1.5002 1.5003 1.4997 1.5089 0.01 0.57% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/CLP 488.4 490.241 491.485 490.241 491.485 0.52 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
AUD/CNH - 4.9501 4.9533 4.9501 4.9533 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
AUD/CNY 5.0339 4.9506 4.9524 4.9506 4.9525 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
AUD/CZK 16.35 16.351 16.361 16.351 16.365 0.02 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
AUD/DKK 4.7409 4.7373 4.7397 4.7373 4.7398 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
AUD/EGP 13.1306 13.1747 13.1806 13.1676 13.1866 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/EUR 0.6357 0.6346 0.6349 0.6346 0.6349 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
AUD/FJD 1.5365 1.5099 1.5112 1.5099 1.5216 0.01 0.65% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۱۲
AUD/GBP 0.5703 0.5699 0.5704 0.5699 0.5704 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
AUD/HKD 5.7773 5.6048 5.6055 5.6048 5.6055 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
AUD/HRK 4.7159 4.6868 4.6905 4.6868 4.6908 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
AUD/HUF 205.635 205.29 205.43 205.29 205.43 0.22 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
AUD/IDR 10533.9 10460.9 10463.8 10460.9 10463.8 5.50 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
AUD/INR 51.372 51.572 51.576 51.572 51.576 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
AUD/ISK 78.73 79.17 79.19 79.16 79.32 0.08 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/JMD 98.86 101.15 101.16 101.07 101.72 0.53 0.52% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/JOD 0.5204 0.5241 0.5242 0.5237 0.5246 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/KES 73.57 75.05 75.51 74.99 75.65 0.02 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/KRW 822.33 811.88 812.33 811.88 813.27 1.43 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
AUD/LBP 1083.02 1133.88 1134.34 1116.48 1134.34 6.07 0.54% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/LFX - 1.4657 1.4654 1.4654 1.4657 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۵۴
AUD/LKR 115.43 119.89 119.94 118.16 119.94 1.55 1.31% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/LTL 2.2028 2.1032 2.1053 2.1032 2.1059 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
AUD/MAD 6.7789 6.8877 6.8962 6.8877 6.8962 0.01 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
AUD/MXN 13.9207 14.516 14.5156 14.5156 14.516 0.04 0.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
AUD/MYR 3.0139 3.0014 3.0026 3.0014 3.0029 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
AUD/NAD 10.591 10.7014 10.7043 10.6956 10.7116 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/NOK 6.1804 6.1807 6.1891 6.1807 6.1891 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
AUD/NPR 80.78 82.94 82.96 82.92 83.41 0.47 0.57% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/OMR 0.2824 0.2844 0.2842 0.2839 0.2846 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/PAB 0.7168 0.7486 0.7488 0.7484 0.7529 0.00 0.57% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/PGK - 2.3621 - 2.3621 2.3621 0.02 0.92% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۲۱
AUD/PHP 39.24 38.018 38.019 38.018 38.028 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
AUD/PKR 89.997 99.771 99.803 99.771 99.803 0.35 0.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۱۲
AUD/PLN 2.7283 2.722 2.7247 2.722 2.7247 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
AUD/QAR 2.6791 2.6806 2.6813 2.6791 2.6831 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/RON 2.9484 2.9558 2.9548 2.9548 2.96 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/RUB 49.51 47.929 47.952 47.921 47.952 0.02 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
AUD/SAR 2.7573 2.7636 2.7644 2.7617 2.7659 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/SEK 6.6902 6.4985 6.5063 6.4985 6.508 0.01 0.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
AUD/SGD 1.0049 0.9878 0.9879 0.9878 0.988 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
AUD/THB 24.01 23.54 23.546 23.539 23.547 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
AUD/TRY 4.4657 3.8421 3.8526 3.8421 3.8534 0.01 0.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
AUD/TWD 21.851 21.487 - 21.487 21.487 0.18 0.81% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۹
AUD/UAH 20.0957 20.4769 20.4838 20.4732 20.5886 0.11 0.52% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/VEF 59203.62 59352 - 59328 59528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
AUD/XAF 417.14 417.14 417.2 417.03 419.47 2.33 0.56% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/XCD 1.9787 2 2.0003 1.9986 2.0016 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/XOF 417.14 417.14 417.2 417.03 428.76 11.62 2.79% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/ZAR 10.5944 10.3264 10.3262 10.3191 10.3423 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
BGN/AUD - 0.8048 0.8051 0.8048 0.8051 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
BRL/AUD 0.3352 0.3555 - 0.3555 0.3555 0.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۱۵
BTC/AUD - 4461.48 4473.65 4403.24 4473.65 16.64 0.37% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۳:۱۵
CAD/AUD 1.0418 1.0405 1.0401 1.0401 1.0405 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
CHF/AUD 1.3802 1.3955 1.3951 1.3951 1.3964 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
CLP/AUD - 0.002 0.0021 0.002 0.0021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۲۱
CNY/AUD 0.1984 0.2017 0.2016 0.2016 0.2017 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
DKK/AUD 0.2109 0.211 0.2109 0.2109 0.211 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
HKD/AUD 0.1731 0.1783 0.1784 0.1783 0.1784 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
HRK/AUD - 0.2131 0.2132 0.2131 0.2132 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
IDR/AUD 0.0094 0.0096 - 0.0096 0.0096 0.00 1.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۵:۱۸
INR/AUD - 0.0194 0.0193 0.0193 0.0194 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۳:۱۵
JPY/AUD 0.0123 0.0123 0.0122 0.0122 0.0123 0.00 0.82% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۱:۵۷
KRW/AUD 0.0012 0.123 - 0.123 0.123 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۴۸
LTL/AUD - 0.4748 0.4749 0.4748 0.4749 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
MAD/AUD - 0.145 - 0.145 0.145 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۱۵
MXN/AUD 0.0718 0.0689 - 0.0689 0.0689 0.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۱۵
MYR/AUD - 0.3327 0.3326 0.3326 0.3327 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
NOK/AUD 0.1617 0.1618 0.1617 0.1616 0.1619 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/AUD 0.9109 0.9467 0.947 0.9467 0.947 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
PGK/AUD - 0.4059 - 0.4059 0.4059 0.00 0.89% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۲۱
PHP/AUD - 0.0262 0.0263 0.0262 0.0263 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۶
PLN/AUD 0.3664 0.3664 0.3665 0.3661 0.3667 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
RUB/AUD 0.0202 0.0208 - 0.0208 0.0208 0.00 0.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
SAR/AUD 0.3622 0.3624 0.3622 0.362 0.3625 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/AUD 0.1494 0.1537 0.1536 0.1536 0.1537 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
SGD/AUD 0.9949 1.0117 1.0118 1.0117 1.0119 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
THB/AUD 0.0416 0.0424 0.0425 0.0422 0.0426 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۶
TRY/AUD 0.2235 0.2236 0.2235 0.2233 0.2244 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/AUD 0.0443 0.0452 0.0449 0.0449 0.0452 0.00 0.89% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۹
VEF/AUD 0.0117 0.0117 0.0118 0.0117 0.0118 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۱:۰۶
XAG/AUD - 20.26 20.27 20.26 20.27 0.02 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۱۵
XAU/AUD - 1716.4 1724.3 1716.4 1724.7 8.50 0.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
ZAR/AUD 0.0943 0.0967 0.0968 0.0966 0.0968 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۱۵
پوند / دلار استرالیا 1.7531 1.7529 1.7527 1.7527 1.7529 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
دلار / دلار استرالیا 1.393 1.3937 1.3945 1.3927 1.3945 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۱
دلار استرالیا / دلار 0.7176 0.7177 0.7176 0.7174 0.7182 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۱
یورو / دلار استرالیا 1.5729 1.5744 1.5747 1.5744 1.5752 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
دلار استرالیا / ین ژاپن 81.08 81.288 81.379 81.288 81.379 0.06 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
دلار استرالیا / دلار کانادا 0.9596 0.9602 0.9613 0.9602 0.9613 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
دلار استرالیا / فرانک سوییس 0.7243 0.7155 0.7165 0.7155 0.7165 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴
دلار استرالیا / دلار نیوزیلند 1.0973 1.0544 1.0557 1.0544 1.0557 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲:۲۴