زارکوین

Zurcoin
نرخ فعلی:: 0.006129 2060.74
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.006129 2060.74

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.006129 2060.74

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات زارکوین

در حال حاضر قیمت زارکوین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر زارکوین 0.006129 دلار می باشد

قیمت زارکوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت زارکوین روز گذشته برابر با 0.132406 دلار بود

قیمت زارکوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت زارکوین نسبت به روز گذشته 0.1263 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت زارکوین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای زارکوین برابر با 0.131627 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای زارکوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.131752 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای زارکوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.006129 دلار

قیمت زارکوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زارکوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 25 دی 1400  با رقم 0.133999 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 95.42 درصدی یا 0.12787 دلار زارکوین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت زارکوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زارکوین در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 1 دی 1400  با رقم 0.018393 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 66.67  درصدی یا 0.012264 دلار زارکوین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت زارکوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زارکوین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 30 مهر 1400  با رقم 0.009962 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 38.47 درصدی یا 0.003833 دلار زارکوین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت زارکوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زارکوین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 31 تیر 1400  با رقم 0.001949 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 214.39 درصدی یا 0.00418 دلار زارکوین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت زارکوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زارکوین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 3 بهمن 1399  با رقم 0.000309 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1,884.9 درصدی یا 0.00582 دلار زارکوین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت زارکوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای زارکوین برابر است با 10.114078 دلار که در تاریخ یکشنبه 29 فروردین 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در زارکوین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به زارکوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 662.575592 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید زارکوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 1 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به زارکوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 66.67 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در زارکوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 30 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به زارکوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 38.47 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در زارکوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 31 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به زارکوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  214.39 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در زارکوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 3 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به زارکوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1,884.9 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زارکوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.43  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زارکوین، 66.67 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زارکوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زارکوین، 66.67 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زارکوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زارکوین،  66.67 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زارکوین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.69 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زارکوین،  66.67 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زارکوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 28.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زارکوین،  66.67 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زارکوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 30.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زارکوین،  66.67 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زارکوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 31.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زارکوین،  66.67 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات زارکوین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین