قیمت بیت کوین (BTC)

  • جستجو
بخش ها
دسترسی ها
انتخاب ارز
جستجو
صرافی فروش صرافی حجم معاملات سرمایه در گردش عرضه تقاضا زمان
Exchange SELL VOLUME
Binance
باینانس
48068.25  USDT 1.52 B (7.48%%) 14.07 M (2.12%%)
7.880 M
6.188 M
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۴۳
مشاهده صرافی
Huobi Global
هوبی گلوبال
47874.51  USDT 500.45 M (13.29%%) 2.13 M (1.85%%)
1.024 M
1.105 M
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۴۳
مشاهده صرافی
OKEX
اوکی اکس
47936.30  USDT 880.15 M (19.06%%) 3.43 M (4.01%%)
1.431 M
1.996 M
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۴۳
مشاهده صرافی
Coinbase Pro
کوین بیس پرو
48009.16  USDT 18.43 M (0.52%%) 1.75 M (0.66%%)
836.653 K
916.676 K
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۴۳
مشاهده صرافی
Upbit
آپ بیت
47880.10  USDT 444.52 K (0.06%%) 55.25 K (0.25%%)
49.632 K
5.614 K
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۱:۵۸
مشاهده صرافی
Kraken
کراکن
47983.90  USDT 9.61 M (1.38%%) 5.15 M (1.75%%)
1.992 M
3.162 M
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۴۳
مشاهده صرافی
KuCoin
کوکوین
48000.20  USDT 177.66 M (13.28%%) 2.59 M (3.67%%)
1.426 M
1.166 M
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۳۵
مشاهده صرافی
Bitfinex
بیت فینکس
48064.00  USDT 37.87 M (10.72%%) 16.85 M (2.01%%)
7.812 M
9.043 M
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۴۳
مشاهده صرافی
WhiteBit
وایت بیت
47917.47  USDT 159.78 M (34.77%%) 7.28 M (8.73%%)
3.520 M
3.760 M
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۴۳
مشاهده صرافی
DigiFinex
دیجی فینکس
47999.97  USDT 223.84 M (41.75%%) 32.15 M (20.56%%)
21.240 M
10.910 M
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۴۳
مشاهده صرافی
ZB.COM
زد بی
47988.64  USDT 1.04 B (85.51%%) 581.54 K (7.67%%)
339.875 K
241.664 K
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۱:۵۸
مشاهده صرافی
MEXC Global
ام ای ایکس سی
47992.83  USDT 37.64 M (10.14%%) 3.70 M (2.5%%)
2.831 M
866.900 K
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۳۵
مشاهده صرافی
Binance US
باینانس یو اس
47875.80  USDT 14.87 M (1.89%%) 1.43 M (1.76%%)
634.007 K
794.973 K
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۴۳
مشاهده صرافی
BKEX
بیککس
46602.52  USDT 1.59 M (19.49%%) 3.75 M (15.48%%)
2.226 M
1.525 M
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ - ۲۱:۵۳
مشاهده صرافی
Bitrue
بیت رو
47946.77  USDT 268.98 M (19.13%%) 276.46 K (0.85%%)
92.507 K
183.952 K
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۱:۵۲
مشاهده صرافی
Hotbit
هات بیت
48023.98  USDT 13.40 M (5.73%%) 2.24 M (5.53%%)
1.295 M
943.900 K
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۱:۵۸
مشاهده صرافی
Bitstamp
بیتس تامپ
47958.42  USDT 526.17 K (0.18%%) 531.28 K (0.6%%)
250.691 K
280.593 K
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۳۵
مشاهده صرافی
Liquid
لیکوئید
47878.76  USDT 361.71 K (0.66%%) 2.12 M (6.66%%)
1.095 M
1.026 M
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۱:۵۲
مشاهده صرافی
OceanEx
اوشن ای ایکس
47976.72  USDT 9.18 M (6.58%%) 77.61 K (10.92%%)
38.001 K
39.609 K
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۳۲
مشاهده صرافی
Bittrex
بیترکس
47888.39  USDT 4.70 M (4.89%%) 1.74 M (3.37%%)
895.226 K
843.031 K
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۱:۵۲
مشاهده صرافی
Poloniex
پولونیکس
48079.77  USDT 20.96 M (18.95%%) 1.66 M (10.71%%)
768.493 K
893.839 K
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۱:۵۸
مشاهده صرافی
BitUBU
بیت یو بی یو
47890.00  USDT 1.98 M (16.92%%) 1.36 K (0.24%%)
768.789
589.003
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۳۵
مشاهده صرافی
Lbank
ال بانک
47997.54  USDT 193.65 M (79.12%%) 10.71 M (35.71%%)
5.666 M
5.046 M
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۱:۵۸
مشاهده صرافی
ProBit
پروبیت
47967.20  USDT 24.16 M (13.66%%) 262.54 K (15.3%%)
114.541 K
147.996 K
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۳۲
مشاهده صرافی
BTC-Alpha
بی تی سی آلفا
47914.72  USDT 38.56 M (20.56%%) 20.78 K (6.42%%)
9.841 K
10.940 K
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۳۵
مشاهده صرافی
Bibox
بای باکس
48034.00  USDT 53.10 M (26.54%%) 0.00 (0%%) ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۱:۵۸
مشاهده صرافی
WazirX
وزیرکس
48063.00  USDT 134.44 K (0.76%%) 277.80 K (11.03%%)
121.819 K
155.976 K
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۳۲
مشاهده صرافی
OKCoin
اوکی کوین
48109.30  USDT 239.38 K (1.28%%) 640.10 K (4.29%%)
310.788 K
329.316 K
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۱:۵۸
مشاهده صرافی
BW
بی دابلیو
47968.43  USDT 56.55 M (32.45%%) 35.64 K (7.79%%)
20.902 K
14.742 K
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۱:۵۲
مشاهده صرافی
FTX
اف تی ایکس
47909.00  USDT 71.35 M (4.32%%) 16.89 M (17.06%%)
10.546 M
6.342 M
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۴۳
مشاهده صرافی
Crypto.com
کریپتو دات کام
47950.55  USDT 2.35 B (79.11%%) 8.79 M (10.62%%)
4.910 M
3.877 M
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۱:۵۲
مشاهده صرافی
Bilaxy
بیلاکسی
48609.22  USDT 160.59 K (4.85%%) 801.03 K (7.39%%)
243.326 K
557.700 K
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ - ۰۰:۳۰
مشاهده صرافی
BiKi
بیکی
48043.63  USDT 51.54 M (23.49%%) 2.74 M (18.55%%)
1.314 M
1.430 M
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۱:۵۸
مشاهده صرافی
CEX.IO
سی ای اکس
47924.30  USDT 521.25 K (1.1%%) 815.77 K (1.75%%)
394.094 K
421.675 K
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۱:۵۲
مشاهده صرافی
Hoo.com
هوو
47864.38  USDT 273.13 M (50.87%%) 951.87 K (14.19%%)
377.798 K
574.072 K
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۳۲
مشاهده صرافی
Gate.io
گیت دات آی او
48014.01  USDT 52.17 M (9.01%%) 790.59 K (0.62%%)
429.248 K
361.341 K
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۱:۵۲
مشاهده صرافی
CoinEx
کوینکس
48155.85  USDT 12.03 M (19.35%%) 690.63 K (6.36%%)
263.689 K
426.937 K
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۳۲
مشاهده صرافی
Atomars
اتومارس
4600.00  USDT 0.00 (OUTLIER%) 0.00 (OUTLIER%) ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ - ۰۱:۵۶
مشاهده صرافی
STEX
اس تی ای اکس
48416.34  USDT 33.03 K (0.17%%) 13.04 K (0.38%%)
1.196 K
11.841 K
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۳۲
مشاهده صرافی
StakeCube
استیک کیوب
49999.00  USDT 17.18 K (3.59%%) 10.15 K (14.24%%)
10.151 K
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۱:۵۸
مشاهده صرافی
FTX US
اف تی ایکس یو اس
48088.00  USDT 27.23 M (11.47%%) 65.11 M (13.11%%)
30.260 M
34.852 M
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۴۳
مشاهده صرافی
EXMO
اکسمو
47995.38  USDT 3.16 M (5.48%%) 811.40 K (7.53%%)
439.558 K
371.841 K
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۳۲
مشاهده صرافی
Indodax
این دوداکس
48004.92  USDT 6.18 K (0.02%%) 896.30 (0%%)
545.792
350.510
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۱:۵۸
مشاهده صرافی
Bankcex
بانککس
47984.80  USDT 28.91 M (59.88%%) 826.48 K (23.73%%)
352.636 K
473.848 K
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۳۲
مشاهده صرافی
Bleutrade
بلوترید
47105.91  USDT 1.00 (0.11%%) 4.76 (0.25%%)
4.760
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۱:۵۸
مشاهده صرافی
B2BX
بی تو بی اکس
47945.35  USDT 487.03 K (8.25%%) 0.00 (0%%) ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۴۳
مشاهده صرافی
BtcTurk PRO
بی تی سی ترک پرو
48050.00  USDT 2.35 M (2.04%%) 790.84 K (5.12%%)
352.836 K
438.000 K
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۱:۵۸
مشاهده صرافی
Bithumb Global
بیت هام گلوبال
47956.59  USDT 26.54 M (13.14%%) 414.21 K (44.46%%)
220.730 K
193.478 K
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۳۵
مشاهده صرافی
BitMax
بیتمکس
47933.27  USDT 14.41 M (12.47%%) 1.62 M (7.25%%)
776.638 K
846.628 K
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۱:۵۸
مشاهده صرافی
TopBTC
تاپ بی تی سی
47856.65  USDT 116.60 M (30.32%%) 26.75 K (65.62%%)
9.812 K
16.942 K
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۱:۵۸
مشاهده صرافی
Tidex
تایدکس
47913.18  USDT 2.28 M (24.32%%) 30.18 K (8.54%%)
13.676 K
16.507 K
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۳۵
مشاهده صرافی
Tokenomy
توکنومی
47885.76  USDT 16.48 K (2.87%%) 31.00 (1.81%%)
21.419
9.582
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۱:۵۸
مشاهده صرافی
Changelly PRO
چنجلی پرو
47983.59  USDT 1.25 B (40.06%%) 5.26 M (2.58%%)
2.515 M
2.746 M
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۴۳
مشاهده صرافی
Dex-Trade
دکس ترید
49485.17  USDT 75.57 M (36.65%%) 12.84 M (15.51%%)
6.288 M
6.554 M
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ - ۱۱:۲۵
مشاهده صرافی
Raydium
ریدییوم
47972.11  USDT 241.03 K (0.1%%) 0.00 (0%%) ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۲۶
مشاهده صرافی
CREX24
سیرکس24
47718.00  USDT 43.31 K (1.56%%) 26.16 K (6.47%%)
19.929 K
6.235 K
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۳۲
مشاهده صرافی
Serum DEX
سیروم دکس
47972.20  USDT 194.61 K (0.59%%) 0.00 (0%%) ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۴۳
مشاهده صرافی
Felixo
فیلیکسو
47906.00  USDT 1.44 M (30.05%%) 126.52 K (37.96%%)
62.799 K
63.722 K
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۳۵
مشاهده صرافی
Currency.com
کورنسی دات کام
47934.60  USDT 41.79 K (0.05%%) 833.37 K (0.9%%)
163.001 K
670.371 K
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۴۳
مشاهده صرافی
CoinBene
کوین بن
48015.25  USDT 504.56 M (44.95%%) 1.61 M (21.04%%)
546.831 K
1.066 M
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۳۲
مشاهده صرافی
CoinTiger
کوین تایگر
47958.12  USDT 44.63 M (21.2%%) 3.52 M (12.21%%)
2.046 M
1.472 M
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۱:۵۸
مشاهده صرافی
CoinDeal
کوین دیل
48137.34  USDT 15.52 K (0.04%%) 25.52 K (16.55%%)
21.371 K
4.146 K
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۳۵
مشاهده صرافی
Coinsuper
کوین سوپر
47909.84  USDT 5.38 M (24.09%%) 20.45 K (4.55%%)
9.554 K
10.892 K
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۳۵
مشاهده صرافی
CoinFalcon
کوین فالکون
63746.25  USDT 489.00 (4.08%%) 2.43 K (20.08%%)
2.425 K
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ - ۱۴:۰۵
مشاهده صرافی
CoinField
کوین فیلد
48007.01  USDT 910.72 K (7.46%%) 513.93 K (9.97%%)
496.116 K
17.817 K
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۳۲
مشاهده صرافی
Coinlist
کوین لیست
48067.84  USDT 384.74 K (8.37%%) 519.55 K (5.13%%)
282.231 K
237.317 K
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۳۲
مشاهده صرافی
Catex
کیتکس
47909.73  USDT 40.80 M (30.17%%) 51.88 K (3.36%%)
51.883 K
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۳۲
مشاهده صرافی
Graviex
گراویکس
49078.00  USDT 1.68 K (1.14%%) 621.37 (1.93%%)
621.366
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۳۵
مشاهده صرافی
NiceHash
نایس هش
47815.68  USDT (%) (%) ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۳۵
مشاهده صرافی
NovaDAX
نواداکس
48038.81  USDT 49.29 K (0.92%%) 681.94 K (10.44%%)
277.181 K
404.758 K
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۳۲
مشاهده صرافی
Nuex
نواکس
48125.40  USDT 428.59 K (23.81%%) 11.86 K (15.95%%)
2.533 K
9.330 K
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۱:۵۸
مشاهده صرافی
Nominex
نومینکس
48005.74  USDT 4.97 M (32.74%%) 412.88 K (4.93%%)
47.166 K
365.710 K
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۰۲:۳۲
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی