بیت کوین

Bitcoin
نرخ فعلی:: 50,934 4.87
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 50,934 4.87
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 50,934 4.87
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

شاخص در روز جاری ۲۱:۳۳:۳۷

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 50,934
قیمت ریالی 12,682,320,000
بالاترین قیمت روز 51,339.8
پایین ترین قیمت روز 48,284.7
بیشترین مقدار نوسان روز 249.7
درصد بیشترین نوسان روز 0.3%
نرخ بازگشایی بازار 48,516.7
زمان ثبت آخرین نرخ ۲۱:۳۳:۳۷
نرخ روز گذشته 48,566.5
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 4.87%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 2,367.5
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
8,925,813 ریال
سکه
8,235,896 ریال
دلار
9,235,093 ریال
یورو
9,182,674 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 6,635.20 14.9783% 1399/12/10
یک ماه 12,892.20 33.8896% 1399/11/19
شش ماه 40,713.90 398.3709% 1399/06/17
یک سال 42,040.80 472.7297% 1398/12/17
سه سال 41,031.10 414.3342% 1396/12/16
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 48,637.55
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 48,511.08
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 49,171.36
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 47,287.92
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 44,614.69
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 36,733.39
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 28,108.85

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 48,835.8
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 48,016.89
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 50,049.51
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 48,097.12
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 42,549.13
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 34,057.15
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 23,346.58

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 45,977.43 47,131.06 47,115.12 43,934.05 -
حمایت 2 (S2) 47,131.06 48,298.11 47,369.92 46,109.37 -
حمایت 1 (S1) 49,032.53 49,019.11 47,624.41 46,989.15 49,609.35
نقطه پیوت (PP) 50,186.16 50,186.16 50,186.16 49,164.47 50,474.57
مقاومت 1 (R1) 52,087.63 51,353.21 54,243.58 50,044.25 52,664.45
مقاومت 2 (R2) 53,241.26 52,074.21 54,498.07 52,219.57 -
مقاومت 3 (R3) 55,142.73 53,241.26 54,752.87 53,099.35 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1399/12/16 49,197.60 47,133.70 49,398 48,525.40 1.55% 753.8
1399/12/15 48,149.80 46,370.10 49,400.90 49,279.20 2.69% 1291.4
1399/12/14 50,956.60 47,558.40 51,755.10 47,987.80 6.18% 2963.3
1399/12/13 47,446.50 47,100.60 52,528.70 50,951.10 7.41% 3515.6
1399/12/12 48,080.10 47,246.90 50,191.80 47,435.50 2.60% 1234.2
1399/12/11 44,339.60 44,185.50 49,433.50 48,669.70 9.87% 4370.9
1399/12/10 47,286.30 43,101 47,334.70 44,298.80 6.88% 3048.3
1399/12/9 46,087.20 45,230.20 48,334.70 47,347.10 2.29% 1058.8
1399/12/8 48,735.60 44,339.90 49,184.80 46,288.30 6.69% 3097.7
1399/12/7 48,683.80 48,123.20 52,011.90 49,386 1.21% 592.4
1399/12/6 47,251.70 47,049 51,233.70 48,793.60 4.80% 2236.4
1399/12/5 53,914.80 45,097.90 54,951.40 46,557.20 16.25% 7567
1399/12/4 58,143.60 48,404.70 58,143.60 54,124.20 7.38% 3996.4
1399/12/3 56,969 54,579.30 58,321.90 58,120.60 2.24% 1274.8
1399/12/2 54,956.30 54,956.30 57,496.10 56,845.80 3.53% 1936.6
1399/12/1 52,072.40 50,918.50 55,559.60 54,909.20 5.59% 2908.9
1399/11/30 52,345.40 51,049 52,543.90 52,000.30 0.70% 362.1
1399/11/29 48,284.90 48,284.90 52,456.50 52,362.40 8.29% 4009.4
1399/11/28 48,668.80 47,206.30 50,469.70 48,353 0.83% 402.1
1399/11/27 48,787 46,184.90 49,295.80 48,755.10 0.08% 39.1
1399/11/26 46,806.60 46,754.50 49,606.20 48,794.20 4.40% 2056
1399/11/25 47,382.60 46,369.80 48,048.80 46,738.20 1.39% 648.1
1399/11/24 48,424 46,336 48,812.30 47,386.30 2.51% 1189.3
1399/11/23 44,813.40 44,071.80 48,575.60 48,575.60 8.10% 3638
1399/11/22 47,086.70 43,850.60 47,465.60 44,937.60 8.10% 3638
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
50,934 21:33:37 58.4 0.11% 2,367.5 4.87%
50,992.4 21:32:50 30.4 0.06% 2,425.9 5%
51,022.8 21:31:59 2.7 0.01% 2,456.3 5.06%
51,025.5 21:31:00 115.1 0.23% 2,459 5.06%
50,910.4 21:29:21 47.2 0.09% 2,343.9 4.83%
50,863.2 21:28:43 9.2 0.02% 2,296.7 4.73%
50,872.4 21:27:21 23 0.05% 2,305.9 4.75%
50,895.4 21:26:42 2.8 0.01% 2,328.9 4.80%
50,898.2 21:25:22 30.5 0.06% 2,331.7 4.80%
50,867.7 21:24:42 60.7 0.12% 2,301.2 4.74%
50,807 21:23:28 1.4 - 2,240.5 4.61%
50,808.4 21:22:45 57.4 0.11% 2,241.9 4.62%
50,865.8 21:21:37 30.9 0.06% 2,299.3 4.73%
50,896.7 21:20:50 20.3 0.04% 2,330.2 4.80%
50,917 21:19:26 15 0.03% 2,350.5 4.84%
50,932 21:18:45 9.1 0.02% 2,365.5 4.87%
50,941.1 21:17:23 26.6 0.05% 2,374.6 4.89%
50,967.7 21:16:41 6.6 0.01% 2,401.2 4.94%
50,974.3 21:15:25 1.1 - 2,407.8 4.96%
50,975.4 21:14:42 8 0.02% 2,408.9 4.96%
50,983.4 21:13:25 11.4 0.02% 2,416.9 4.98%
50,994.8 21:12:43 30.5 0.06% 2,428.3 5%
50,964.3 21:11:36 2.2 - 2,397.8 4.94%
50,966.5 21:10:51 8.7 0.02% 2,400 4.94%
50,975.2 21:09:27 17.8 0.03% 2,408.7 4.96%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی