زوم توکن

ZUM TOKEN
نرخ فعلی:: 0.000016 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000016 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000016 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات زوم توکن

در حال حاضر قیمت زوم توکن چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر زوم توکن 0.000016 دلار می باشد

قیمت زوم توکن روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت زوم توکن روز گذشته برابر با 0.000016 دلار بود

قیمت زوم توکن نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت زوم توکن نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت زوم توکن در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای زوم توکن برابر با 0.000017 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای زوم توکن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000017 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای زوم توکن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000016 دلار

قیمت زوم توکن نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زوم توکن در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 28 دی 1400  با رقم 0.000018 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 11.11 درصدی یا 0.000002 دلار زوم توکن نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت زوم توکن نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زوم توکن در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 4 دی 1400  با رقم 0.000021 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 23.8  درصدی یا 0.000005 دلار زوم توکن نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت زوم توکن نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زوم توکن در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 3 آبان 1400  با رقم 0.000228 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 92.97 درصدی یا 0.000212 دلار زوم توکن نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت زوم توکن نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زوم توکن در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 3 مرداد 1400  با رقم 0.000007 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 143.9 درصدی یا 0.000009 دلار زوم توکن نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت زوم توکن نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زوم توکن در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 بهمن 1399  با رقم 0.00009 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 82.15 درصدی یا 0.000074 دلار زوم توکن نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت زوم توکن تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای زوم توکن برابر است با 0.000636 دلار که در تاریخ چهارشنبه 25 فروردین 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در زوم توکن چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به زوم توکن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید زوم توکن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 4 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به زوم توکن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 23.8 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در زوم توکن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 3 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به زوم توکن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 92.97 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در زوم توکن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 3 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به زوم توکن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  143.9 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در زوم توکن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به زوم توکن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 82.15 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زوم توکن نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زوم توکن، 23.8 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زوم توکن نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زوم توکن، 23.8 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زوم توکن نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.32 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زوم توکن،  23.8 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زوم توکن نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 30.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زوم توکن،  23.8 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زوم توکن نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 39.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زوم توکن،  23.8 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زوم توکن نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زوم توکن،  23.8 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زوم توکن نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 51.91 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زوم توکن،  23.8 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات زوم توکن

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین