ونوس فایلکوین

Venus Filecoin
نرخ فعلی:: 0.715930 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.715930 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.715930 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات ونوس فایلکوین

در حال حاضر قیمت ونوس فایلکوین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ونوس فایلکوین 0.71593 دلار می باشد

قیمت ونوس فایلکوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ونوس فایلکوین روز گذشته برابر با 0.71593 دلار بود

قیمت ونوس فایلکوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ونوس فایلکوین نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت ونوس فایلکوین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ونوس فایلکوین برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ونوس فایلکوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.71593 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ونوس فایلکوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.704554 دلار

قیمت ونوس فایلکوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ونوس فایلکوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار ونوس فایلکوین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ونوس فایلکوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ونوس فایلکوین در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 27 آذر 1400  با رقم 0.736324 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.76  درصدی یا 0.020394 دلار ونوس فایلکوین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ونوس فایلکوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ونوس فایلکوین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 26 مهر 1400  با رقم 1.287804 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 44.4 درصدی یا 0.571874 دلار ونوس فایلکوین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ونوس فایلکوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ونوس فایلکوین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 27 تیر 1400  با رقم 0.923445 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 22.47 درصدی یا 0.207515 دلار ونوس فایلکوین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ونوس فایلکوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ونوس فایلکوین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 29 دی 1399  با رقم 0.488064 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 46.68 درصدی یا 0.227866 دلار ونوس فایلکوین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ونوس فایلکوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ونوس فایلکوین برابر است با 3.866286 دلار که در تاریخ پنجشنبه 12 فروردین 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ونوس فایلکوین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ونوس فایلکوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.25899 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ونوس فایلکوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 27 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به ونوس فایلکوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.76 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ونوس فایلکوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 26 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به ونوس فایلکوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 44.4 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ونوس فایلکوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 27 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به ونوس فایلکوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  22.47 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ونوس فایلکوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 29 دی 1399 بخشی از سرمایه خود را به ونوس فایلکوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 46.68 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ونوس فایلکوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.82  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ونوس فایلکوین، 2.76 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ونوس فایلکوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ونوس فایلکوین، 2.76 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ونوس فایلکوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ونوس فایلکوین،  2.76 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ونوس فایلکوین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 7.96 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ونوس فایلکوین،  2.76 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ونوس فایلکوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 15.51 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ونوس فایلکوین،  2.76 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ونوس فایلکوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 3.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ونوس فایلکوین،  2.76 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ونوس فایلکوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 19.09 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ونوس فایلکوین،  2.76 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ونوس فایلکوین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین