تاچ کن

TouchCon
نرخ فعلی:: 0.004333 54.6
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.004333 54.6

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.004333 54.6

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات تاچ کن

در حال حاضر قیمت تاچ کن چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر تاچ کن 0.004333 دلار می باشد

قیمت تاچ کن روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت تاچ کن روز گذشته برابر با 0.00677 دلار بود

قیمت تاچ کن نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت تاچ کن نسبت به روز گذشته 0.0024 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت تاچ کن در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای تاچ کن برابر با 0.006778 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای تاچ کن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.007068 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای تاچ کن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.004275 دلار

قیمت تاچ کن نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر تاچ کن در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 27 دی 1400  با رقم 0.009698 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 55.32 درصدی یا 0.005365 دلار تاچ کن نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت تاچ کن نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر تاچ کن در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 3 دی 1400  با رقم 0.012596 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 65.6  درصدی یا 0.008263 دلار تاچ کن نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت تاچ کن نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر تاچ کن در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 2 آبان 1400  با رقم 0.009525 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 54.5 درصدی یا 0.005192 دلار تاچ کن نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت تاچ کن نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر تاچ کن در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 2 مرداد 1400  با رقم 0.00068 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 537.27 درصدی یا 0.003653 دلار تاچ کن نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت تاچ کن نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر تاچ کن در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 5 بهمن 1399  با رقم 0.002509 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 72.67 درصدی یا 0.001824 دلار تاچ کن نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت تاچ کن تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای تاچ کن برابر است با 0.031154 دلار که در تاریخ پنجشنبه 2 آبان 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در تاچ کن چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به تاچ کن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 6.193709 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید تاچ کن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 3 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به تاچ کن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 65.6 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در تاچ کن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 2 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به تاچ کن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 54.5 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در تاچ کن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 2 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به تاچ کن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  537.27 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در تاچ کن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 5 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به تاچ کن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 72.67 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در تاچ کن نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.5  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت تاچ کن، 65.6 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در تاچ کن نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت تاچ کن، 65.6 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در تاچ کن نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت تاچ کن،  65.6 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در تاچ کن نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 29.74 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت تاچ کن،  65.6 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در تاچ کن نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 37.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت تاچ کن،  65.6 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در تاچ کن نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت تاچ کن،  65.6 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در تاچ کن نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 45.94 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت تاچ کن،  65.6 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات تاچ کن

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین