Stellar Gold

Stellar Gold
نرخ فعلی:: 0.001638 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.001638 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.001638 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات Stellar Gold

در حال حاضر قیمت Stellar Gold چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر Stellar Gold
0.001638 دلار
می باشد

قیمت Stellar Gold روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت Stellar Gold روز گذشته برابر با
0.001638 دلار
بود

قیمت Stellar Gold نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت Stellar Gold نسبت به روز گذشته
0 دلار
یافت

نرخ بازگشایی قیمت Stellar Gold در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای Stellar Gold برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای Stellar Gold به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.001648 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای Stellar Gold به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.001573 دلار

قیمت Stellar Gold نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Stellar Gold در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار Stellar Gold نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت Stellar Gold نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Stellar Gold   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 0.002578 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 36.45  درصدی یا 0.00094 دلار Stellar Gold نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت Stellar Gold نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Stellar Gold در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 شهریور 1400  با رقم 0.00248 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 33.94 درصدی یا 0.000842 دلار Stellar Gold نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت Stellar Gold نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Stellar Gold در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 0.004991 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 67.17 درصدی یا 0.003353 دلار Stellar Gold نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت Stellar Gold نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Stellar Gold در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 0.000162 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 913.86 درصدی یا 0.001476 دلار Stellar Gold نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت Stellar Gold تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای Stellar Gold برابر است با 5,389.7 دلار که در تاریخ پنجشنبه 27 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در Stellar Gold چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به Stellar Gold تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 99.99997 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید Stellar Gold چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به Stellar Gold تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 36.45 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در Stellar Gold چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 12 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به Stellar Gold، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 33.94 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در Stellar Gold چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به Stellar Gold تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  67.17 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در Stellar Gold چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به Stellar Gold، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 913.86 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Stellar Gold نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.49  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Stellar Gold، 36.45 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Stellar Gold نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Stellar Gold، 36.45 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Stellar Gold نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 4.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Stellar Gold،  36.45 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Stellar Gold نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.69 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Stellar Gold،  36.45 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Stellar Gold نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 0.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Stellar Gold،  36.45 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Stellar Gold نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 39.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Stellar Gold،  36.45 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Stellar Gold نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 4.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Stellar Gold،  36.45 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات Stellar Gold

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی