کوییک ایکس پروتکل

QuickX Protocol
نرخ فعلی:: 0.006258 16.14
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.006258 16.14

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.006258 16.14

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کوییک ایکس پروتکل

در حال حاضر قیمت کوییک ایکس پروتکل چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کوییک ایکس پروتکل 0.006258 دلار می باشد

قیمت کوییک ایکس پروتکل روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کوییک ایکس پروتکل روز گذشته برابر با 0.007268 دلار بود

قیمت کوییک ایکس پروتکل نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کوییک ایکس پروتکل نسبت به روز گذشته 0.001 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت کوییک ایکس پروتکل در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کوییک ایکس پروتکل برابر با 0.00741 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کوییک ایکس پروتکل به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.00741 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کوییک ایکس پروتکل به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.006034 دلار

قیمت کوییک ایکس پروتکل نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کوییک ایکس پروتکل در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 29 دی 1400  با رقم 0.006824 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 8.29 درصدی یا 0.000566 دلار کوییک ایکس پروتکل نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کوییک ایکس پروتکل نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کوییک ایکس پروتکل در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 5 دی 1400  با رقم 0.006107 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.47  درصدی یا 0.000151 دلار کوییک ایکس پروتکل نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کوییک ایکس پروتکل نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کوییک ایکس پروتکل در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 4 آبان 1400  با رقم 0.014678 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 57.36 درصدی یا 0.00842 دلار کوییک ایکس پروتکل نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کوییک ایکس پروتکل نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کوییک ایکس پروتکل در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 4 مرداد 1400  با رقم 0.016324 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 61.66 درصدی یا 0.010066 دلار کوییک ایکس پروتکل نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کوییک ایکس پروتکل نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کوییک ایکس پروتکل در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 7 بهمن 1399  با رقم 0.013724 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 54.4 درصدی یا 0.007466 دلار کوییک ایکس پروتکل نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کوییک ایکس پروتکل تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کوییک ایکس پروتکل برابر است با 0.193005 دلار که در تاریخ چهارشنبه 8 خرداد 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کوییک ایکس پروتکل چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کوییک ایکس پروتکل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 10.121212 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کوییک ایکس پروتکل چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 5 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به کوییک ایکس پروتکل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.47 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کوییک ایکس پروتکل چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 4 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کوییک ایکس پروتکل، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 57.36 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کوییک ایکس پروتکل چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 4 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به کوییک ایکس پروتکل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  61.66 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کوییک ایکس پروتکل چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 7 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به کوییک ایکس پروتکل، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 54.4 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوییک ایکس پروتکل نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.48  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوییک ایکس پروتکل، 2.47 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوییک ایکس پروتکل نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.84 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوییک ایکس پروتکل، 2.47 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوییک ایکس پروتکل نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوییک ایکس پروتکل،  2.47 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوییک ایکس پروتکل نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 27.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوییک ایکس پروتکل،  2.47 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوییک ایکس پروتکل نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 40.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوییک ایکس پروتکل،  2.47 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوییک ایکس پروتکل نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 44.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوییک ایکس پروتکل،  2.47 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوییک ایکس پروتکل نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 53.27 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوییک ایکس پروتکل،  2.47 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کوییک ایکس پروتکل

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین