کیو اَش

QASH
نرخ فعلی:: 0.081632 5.95
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.081632 5.95

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.081632 5.95

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کیو اَش

در حال حاضر قیمت کیو اَش چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کیو اَش
0.081632 دلار
می باشد

قیمت کیو اَش روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کیو اَش روز گذشته برابر با
0.077148 دلار
بود

قیمت کیو اَش نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کیو اَش نسبت به روز گذشته
0.0045 دلار افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت کیو اَش در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کیو اَش برابر با 0.077338 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کیو اَش به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.082692 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کیو اَش به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.077077 دلار

قیمت کیو اَش نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کیو اَش در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 2 آذر 1400  با رقم 0.080192 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.79 درصدی یا 0.00144 دلار کیو اَش نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کیو اَش نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کیو اَش   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 8 آبان 1400  با رقم 0.102608 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 20.44  درصدی یا 0.020976 دلار کیو اَش نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کیو اَش نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کیو اَش در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 شهریور 1400  با رقم 0.074162 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 10.07 درصدی یا 0.00747 دلار کیو اَش نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کیو اَش نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کیو اَش در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 9 خرداد 1400  با رقم 0.069299 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 17.79 درصدی یا 0.012333 دلار کیو اَش نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کیو اَش نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کیو اَش در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 آذر 1399  با رقم 0.032671 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 149.85 درصدی یا 0.048961 دلار کیو اَش نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کیو اَش تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کیو اَش برابر است با 2.44879 دلار که در تاریخ یکشنبه 24 دی 1396  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کیو اَش چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کیو اَش تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.436927 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کیو اَش چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 8 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کیو اَش تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 20.44 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کیو اَش چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 8 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به کیو اَش، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 10.07 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کیو اَش چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 9 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به کیو اَش تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  17.79 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کیو اَش چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به کیو اَش، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 149.85 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کیو اَش نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.46  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کیو اَش، 20.44 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کیو اَش نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.01 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کیو اَش، 20.44 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کیو اَش نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کیو اَش،  20.44 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کیو اَش نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 5.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کیو اَش،  20.44 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کیو اَش نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 0.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کیو اَش،  20.44 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کیو اَش نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 45.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کیو اَش،  20.44 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کیو اَش نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 5.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کیو اَش،  20.44 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کیو اَش

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی