پامپ شیباکس

PumpShibaX
نرخ فعلی:: 0.000001 119.08
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000001 119.08

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000001 119.08

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پامپ شیباکس

در حال حاضر قیمت پامپ شیباکس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پامپ شیباکس 0.000001 دلار می باشد

قیمت پامپ شیباکس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پامپ شیباکس روز گذشته برابر با 0. دلار بود

قیمت پامپ شیباکس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پامپ شیباکس نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت پامپ شیباکس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پامپ شیباکس برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پامپ شیباکس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000001 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پامپ شیباکس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000001 دلار

قیمت پامپ شیباکس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پامپ شیباکس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار پامپ شیباکس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پامپ شیباکس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پامپ شیباکس در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 دلار پامپ شیباکس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پامپ شیباکس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پامپ شیباکس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 0.000001 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 89.11 درصدی یا 0. دلار پامپ شیباکس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پامپ شیباکس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پامپ شیباکس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 0.000001 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 89.11 درصدی یا 0. دلار پامپ شیباکس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پامپ شیباکس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پامپ شیباکس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 0.000001 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 89.11 درصدی یا 0. دلار پامپ شیباکس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پامپ شیباکس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پامپ شیباکس برابر است با 0.000001 دلار که در تاریخ سه شنبه 18 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پامپ شیباکس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پامپ شیباکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.484341 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پامپ شیباکس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به پامپ شیباکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پامپ شیباکس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پامپ شیباکس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 89.11 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پامپ شیباکس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پامپ شیباکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  89.11 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پامپ شیباکس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پامپ شیباکس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 89.11 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پامپ شیباکس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 2.83  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پامپ شیباکس، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پامپ شیباکس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 4.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پامپ شیباکس، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پامپ شیباکس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 2.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پامپ شیباکس،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پامپ شیباکس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 33.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پامپ شیباکس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پامپ شیباکس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 44.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پامپ شیباکس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پامپ شیباکس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 48.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پامپ شیباکس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پامپ شیباکس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 56.7 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پامپ شیباکس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پامپ شیباکس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین