پی آی وی ایکس

PIVX
نرخ فعلی:: 0.806417 3.67
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.806417 3.67

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.806417 3.67

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پی آی وی ایکس

در حال حاضر قیمت پی آی وی ایکس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پی آی وی ایکس
0.806417 دلار
می باشد

قیمت پی آی وی ایکس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پی آی وی ایکس روز گذشته برابر با
0.840651 دلار
بود

قیمت پی آی وی ایکس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پی آی وی ایکس نسبت به روز گذشته
0.0342 دلار کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت پی آی وی ایکس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پی آی وی ایکس برابر با 0.839987 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پی آی وی ایکس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.860408 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پی آی وی ایکس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.779816 دلار

قیمت پی آی وی ایکس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پی آی وی ایکس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 2 آذر 1400  با رقم 0.764979 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.41 درصدی یا 0.041438 دلار پی آی وی ایکس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پی آی وی ایکس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پی آی وی ایکس   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 8 آبان 1400  با رقم 0.780162 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.36  درصدی یا 0.026255 دلار پی آی وی ایکس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پی آی وی ایکس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پی آی وی ایکس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 شهریور 1400  با رقم 0.797761 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.08 درصدی یا 0.008656 دلار پی آی وی ایکس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پی آی وی ایکس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پی آی وی ایکس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 9 خرداد 1400  با رقم 0.776881 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.8 درصدی یا 0.029536 دلار پی آی وی ایکس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پی آی وی ایکس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پی آی وی ایکس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 آذر 1399  با رقم 0.379107 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 112.71 درصدی یا 0.42731 دلار پی آی وی ایکس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پی آی وی ایکس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پی آی وی ایکس برابر است با 13.9021 دلار که در تاریخ پنجشنبه 21 دی 1396  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پی آی وی ایکس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پی آی وی ایکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 5.446748 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پی آی وی ایکس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 8 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پی آی وی ایکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.36 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پی آی وی ایکس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 8 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به پی آی وی ایکس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.08 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پی آی وی ایکس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 9 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به پی آی وی ایکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  3.8 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پی آی وی ایکس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به پی آی وی ایکس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 112.71 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پی آی وی ایکس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.46  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پی آی وی ایکس، 3.36 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پی آی وی ایکس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.01 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پی آی وی ایکس، 3.36 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پی آی وی ایکس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پی آی وی ایکس،  3.36 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پی آی وی ایکس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پی آی وی ایکس،  3.36 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پی آی وی ایکس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 0.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پی آی وی ایکس،  3.36 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پی آی وی ایکس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 45.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پی آی وی ایکس،  3.36 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پی آی وی ایکس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 6.11 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پی آی وی ایکس،  3.36 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پی آی وی ایکس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی