پیجئون کوین

Pigeoncoin
نرخ فعلی:: 0.000113 2.73
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000113 2.73

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000113 2.73

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پیجئون کوین

در حال حاضر قیمت پیجئون کوین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پیجئون کوین
0.000113 دلار
می باشد

قیمت پیجئون کوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پیجئون کوین روز گذشته برابر با
0.000109 دلار
بود

قیمت پیجئون کوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پیجئون کوین نسبت به روز گذشته
0 دلار افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت پیجئون کوین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پیجئون کوین برابر با 0.000111 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پیجئون کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000113 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پیجئون کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000111 دلار

قیمت پیجئون کوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پیجئون کوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 7 آذر 1400  با رقم 0.000117 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.41 درصدی یا 0.000004 دلار پیجئون کوین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پیجئون کوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پیجئون کوین   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 0.000156 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 27.64  درصدی یا 0.000043 دلار پیجئون کوین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پیجئون کوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پیجئون کوین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 14 شهریور 1400  با رقم 0.000212 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 46.63 درصدی یا 0.000099 دلار پیجئون کوین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پیجئون کوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پیجئون کوین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 خرداد 1400  با رقم 0.000258 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 56.2 درصدی یا 0.000145 دلار پیجئون کوین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پیجئون کوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پیجئون کوین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آذر 1399  با رقم 0.000036 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 216.88 درصدی یا 0.000077 دلار پیجئون کوین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پیجئون کوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پیجئون کوین برابر است با 0.002972 دلار که در تاریخ شنبه 2 آذر 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پیجئون کوین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پیجئون کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5.217391 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پیجئون کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پیجئون کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 27.64 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پیجئون کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 14 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به پیجئون کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 46.63 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پیجئون کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به پیجئون کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  56.2 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پیجئون کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به پیجئون کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 216.88 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پیجئون کوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 5.04  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پیجئون کوین، 27.64 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پیجئون کوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پیجئون کوین، 27.64 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پیجئون کوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پیجئون کوین،  27.64 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پیجئون کوین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 13.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پیجئون کوین،  27.64 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پیجئون کوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 8.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پیجئون کوین،  27.64 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پیجئون کوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 21. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پیجئون کوین،  27.64 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پیجئون کوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 18. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پیجئون کوین،  27.64 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پیجئون کوین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی