پیک آرت ان اف تی

PicArtNFT
نرخ فعلی:: 0.000272 3.42
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000272 3.42

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000272 3.42

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پیک آرت ان اف تی

در حال حاضر قیمت پیک آرت ان اف تی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پیک آرت ان اف تی 0.000272 دلار می باشد

قیمت پیک آرت ان اف تی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پیک آرت ان اف تی روز گذشته برابر با 0.000263 دلار بود

قیمت پیک آرت ان اف تی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پیک آرت ان اف تی نسبت به روز گذشته 0 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت پیک آرت ان اف تی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پیک آرت ان اف تی برابر با 0.000271 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پیک آرت ان اف تی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000272 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پیک آرت ان اف تی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000258 دلار

قیمت پیک آرت ان اف تی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پیک آرت ان اف تی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 21 دی 1400  با رقم 0.000236 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 15.25 درصدی یا 0.000036 دلار پیک آرت ان اف تی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پیک آرت ان اف تی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پیک آرت ان اف تی در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 27 آذر 1400  با رقم 0.000557 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 51.16  درصدی یا 0.000285 دلار پیک آرت ان اف تی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پیک آرت ان اف تی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پیک آرت ان اف تی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 0.009482 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 97.13 درصدی یا 0.00921 دلار پیک آرت ان اف تی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پیک آرت ان اف تی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پیک آرت ان اف تی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 0.009482 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 97.13 درصدی یا 0.00921 دلار پیک آرت ان اف تی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پیک آرت ان اف تی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پیک آرت ان اف تی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 0.009482 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 97.13 درصدی یا 0.00921 دلار پیک آرت ان اف تی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پیک آرت ان اف تی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پیک آرت ان اف تی برابر است با 0.009482 دلار که در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پیک آرت ان اف تی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پیک آرت ان اف تی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.937984 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پیک آرت ان اف تی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 27 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به پیک آرت ان اف تی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 51.16 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پیک آرت ان اف تی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پیک آرت ان اف تی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 97.13 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پیک آرت ان اف تی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پیک آرت ان اف تی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  97.13 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پیک آرت ان اف تی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پیک آرت ان اف تی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 97.13 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پیک آرت ان اف تی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.82  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پیک آرت ان اف تی، 51.16 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پیک آرت ان اف تی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پیک آرت ان اف تی، 51.16 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پیک آرت ان اف تی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پیک آرت ان اف تی،  51.16 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پیک آرت ان اف تی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 8.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پیک آرت ان اف تی،  51.16 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پیک آرت ان اف تی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 16.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پیک آرت ان اف تی،  51.16 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پیک آرت ان اف تی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 6.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پیک آرت ان اف تی،  51.16 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پیک آرت ان اف تی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 21.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پیک آرت ان اف تی،  51.16 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پیک آرت ان اف تی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین