اوتر فایننس

Otter Finance
نرخ فعلی:: 0.000019 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000019 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000019 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات اوتر فایننس

در حال حاضر قیمت اوتر فایننس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر اوتر فایننس 0.000019 دلار می باشد

قیمت اوتر فایننس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت اوتر فایننس روز گذشته برابر با 0.000019 دلار بود

قیمت اوتر فایننس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت اوتر فایننس نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت اوتر فایننس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای اوتر فایننس برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای اوتر فایننس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.00002 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای اوتر فایننس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000019 دلار

قیمت اوتر فایننس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اوتر فایننس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 23 دی 1400  با رقم 0.00002 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5 درصدی یا 0.000001 دلار اوتر فایننس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت اوتر فایننس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اوتر فایننس در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 آذر 1400  با رقم 0.000032 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 40.62  درصدی یا 0.000013 دلار اوتر فایننس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت اوتر فایننس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اوتر فایننس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 20 آبان 1400  با رقم 0.000102 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 81.33 درصدی یا 0.000083 دلار اوتر فایننس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت اوتر فایننس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اوتر فایننس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 20 آبان 1400  با رقم 0.000102 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 81.33 درصدی یا 0.000083 دلار اوتر فایننس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت اوتر فایننس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اوتر فایننس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 20 آبان 1400  با رقم 0.000102 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 81.33 درصدی یا 0.000083 دلار اوتر فایننس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت اوتر فایننس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای اوتر فایننس برابر است با 0.000148 دلار که در تاریخ یکشنبه 23 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در اوتر فایننس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به اوتر فایننس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید اوتر فایننس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به اوتر فایننس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 40.62 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در اوتر فایننس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 20 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به اوتر فایننس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 81.33 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در اوتر فایننس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 20 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به اوتر فایننس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  81.33 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در اوتر فایننس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 20 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به اوتر فایننس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 81.33 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اوتر فایننس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 7.47  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اوتر فایننس، 40.62 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اوتر فایننس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اوتر فایننس، 40.62 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اوتر فایننس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اوتر فایننس،  40.62 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اوتر فایننس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اوتر فایننس،  40.62 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اوتر فایننس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 17.68 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اوتر فایننس،  40.62 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اوتر فایننس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 3.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اوتر فایننس،  40.62 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اوتر فایننس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 21.43 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اوتر فایننس،  40.62 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات اوتر فایننس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین