نزدا کوین

Nasdacoin
نرخ فعلی:: 0.004453 19.31
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.004453 19.31

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.004453 19.31

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات نزدا کوین

در حال حاضر قیمت نزدا کوین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر نزدا کوین
0.004453 دلار
می باشد

قیمت نزدا کوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت نزدا کوین روز گذشته برابر با
0.004366 دلار
بود

قیمت نزدا کوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت نزدا کوین نسبت به روز گذشته
0.0001 دلار افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت نزدا کوین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای نزدا کوین برابر با 0.005531 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای نزدا کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.007143 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای نزدا کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.004178 دلار

قیمت نزدا کوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نزدا کوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 7 آذر 1400  با رقم 0.007093 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 37.21 درصدی یا 0.00264 دلار نزدا کوین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت نزدا کوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نزدا کوین   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 0.005951 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 25.17  درصدی یا 0.001498 دلار نزدا کوین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت نزدا کوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نزدا کوین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 14 شهریور 1400  با رقم 0.008993 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 50.48 درصدی یا 0.00454 دلار نزدا کوین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت نزدا کوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نزدا کوین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 خرداد 1400  با رقم 0.014802 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 69.91 درصدی یا 0.010349 دلار نزدا کوین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت نزدا کوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نزدا کوین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آذر 1399  با رقم 0.014858 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 70.03 درصدی یا 0.010405 دلار نزدا کوین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت نزدا کوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای نزدا کوین برابر است با 4.38568 دلار که در تاریخ جمعه 25 آبان 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در نزدا کوین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به نزدا کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 33.87854 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید نزدا کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به نزدا کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 25.17 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در نزدا کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 14 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به نزدا کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 50.48 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در نزدا کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به نزدا کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  69.91 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در نزدا کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به نزدا کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 70.03 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نزدا کوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.57  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نزدا کوین، 25.17 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نزدا کوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نزدا کوین، 25.17 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نزدا کوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نزدا کوین،  25.17 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نزدا کوین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 22.96 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نزدا کوین،  25.17 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نزدا کوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 12.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نزدا کوین،  25.17 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نزدا کوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 27.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نزدا کوین،  25.17 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نزدا کوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 22.16 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نزدا کوین،  25.17 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات نزدا کوین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی