موبی کریپتو پی کوین

Mobile Crypto Pay Coin
نرخ فعلی:: 0.001981 33.85
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.001981 33.85

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.001981 33.85

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات موبی کریپتو پی کوین

در حال حاضر قیمت موبی کریپتو پی کوین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر موبی کریپتو پی کوین
0.001981 دلار
می باشد

قیمت موبی کریپتو پی کوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت موبی کریپتو پی کوین روز گذشته برابر با
0.00148 دلار
بود

قیمت موبی کریپتو پی کوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت موبی کریپتو پی کوین نسبت به روز گذشته
0.0005 دلار افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت موبی کریپتو پی کوین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای موبی کریپتو پی کوین برابر با 0.001462 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای موبی کریپتو پی کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.001983 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای موبی کریپتو پی کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.00146 دلار

قیمت موبی کریپتو پی کوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر موبی کریپتو پی کوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 0.001726 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 14.77 درصدی یا 0.000255 دلار موبی کریپتو پی کوین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت موبی کریپتو پی کوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر موبی کریپتو پی کوین   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آبان 1400  با رقم 0.002445 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 18.97  درصدی یا 0.000464 دلار موبی کریپتو پی کوین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت موبی کریپتو پی کوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر موبی کریپتو پی کوین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 0.002432 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 18.55 درصدی یا 0.000451 دلار موبی کریپتو پی کوین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت موبی کریپتو پی کوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر موبی کریپتو پی کوین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 16 خرداد 1400  با رقم 0.004788 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 58.62 درصدی یا 0.002807 دلار موبی کریپتو پی کوین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت موبی کریپتو پی کوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر موبی کریپتو پی کوین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 16 آذر 1399  با رقم 0.002512 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 21.13 درصدی یا 0.000531 دلار موبی کریپتو پی کوین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت موبی کریپتو پی کوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای موبی کریپتو پی کوین برابر است با 0.035268 دلار که در تاریخ سه شنبه 28 خرداد 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در موبی کریپتو پی کوین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به موبی کریپتو پی کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 50.268817 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید موبی کریپتو پی کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به موبی کریپتو پی کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 18.97 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در موبی کریپتو پی کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به موبی کریپتو پی کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 18.55 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در موبی کریپتو پی کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 16 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به موبی کریپتو پی کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  58.62 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در موبی کریپتو پی کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 16 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به موبی کریپتو پی کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 21.13 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در موبی کریپتو پی کوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.82  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت موبی کریپتو پی کوین، 18.97 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در موبی کریپتو پی کوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت موبی کریپتو پی کوین، 18.97 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در موبی کریپتو پی کوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت موبی کریپتو پی کوین،  18.97 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در موبی کریپتو پی کوین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 19.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت موبی کریپتو پی کوین،  18.97 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در موبی کریپتو پی کوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 6.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت موبی کریپتو پی کوین،  18.97 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در موبی کریپتو پی کوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40.75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت موبی کریپتو پی کوین،  18.97 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در موبی کریپتو پی کوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 17.27 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت موبی کریپتو پی کوین،  18.97 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات موبی کریپتو پی کوین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی