مایکرودکس والت

MicroDexWallet
نرخ فعلی:: 0.003310 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.003310 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.003310 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات مایکرودکس والت

در حال حاضر قیمت مایکرودکس والت چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر مایکرودکس والت 0.00331 دلار می باشد

قیمت مایکرودکس والت روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت مایکرودکس والت روز گذشته برابر با 0.00331 دلار بود

قیمت مایکرودکس والت نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت مایکرودکس والت نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت مایکرودکس والت در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای مایکرودکس والت برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای مایکرودکس والت به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.003449 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای مایکرودکس والت به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.003275 دلار

قیمت مایکرودکس والت نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مایکرودکس والت در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار مایکرودکس والت نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت مایکرودکس والت نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مایکرودکس والت در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 دلار مایکرودکس والت نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت مایکرودکس والت نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مایکرودکس والت در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 0.021765 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 84.79 درصدی یا 0.018455 دلار مایکرودکس والت نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت مایکرودکس والت نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مایکرودکس والت در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 0.021765 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 84.79 درصدی یا 0.018455 دلار مایکرودکس والت نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت مایکرودکس والت نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مایکرودکس والت در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 0.021765 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 84.79 درصدی یا 0.018455 دلار مایکرودکس والت نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت مایکرودکس والت تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای مایکرودکس والت برابر است با 0.021765 دلار که در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در مایکرودکس والت چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به مایکرودکس والت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.103044 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید مایکرودکس والت چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به مایکرودکس والت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در مایکرودکس والت چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به مایکرودکس والت، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 84.79 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در مایکرودکس والت چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به مایکرودکس والت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  84.79 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در مایکرودکس والت چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به مایکرودکس والت، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 84.79 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مایکرودکس والت نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.43  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مایکرودکس والت، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مایکرودکس والت نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مایکرودکس والت، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مایکرودکس والت نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مایکرودکس والت،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مایکرودکس والت نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مایکرودکس والت،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مایکرودکس والت نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 28.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مایکرودکس والت،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مایکرودکس والت نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 30.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مایکرودکس والت،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مایکرودکس والت نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 31.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مایکرودکس والت،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات مایکرودکس والت

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین