مندی توکن

Mandi Token
نرخ فعلی:: 0.005673 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.005673 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.005673 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات مندی توکن

در حال حاضر قیمت مندی توکن چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر مندی توکن 0.005673 دلار می باشد

قیمت مندی توکن روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت مندی توکن روز گذشته برابر با 0.005673 دلار بود

قیمت مندی توکن نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت مندی توکن نسبت به روز گذشته 0.0055 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت مندی توکن در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای مندی توکن برابر با 0.000155 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای مندی توکن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.005673 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای مندی توکن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000107 دلار

قیمت مندی توکن نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مندی توکن در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 1 بهمن 1400  با رقم 0.00582 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.52 درصدی یا 0.000147 دلار مندی توکن نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت مندی توکن نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مندی توکن در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 7 دی 1400  با رقم 0.007099 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 20.08  درصدی یا 0.001426 دلار مندی توکن نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت مندی توکن نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مندی توکن در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 0.004702 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 20.64 درصدی یا 0.000971 دلار مندی توکن نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت مندی توکن نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مندی توکن در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 6 مرداد 1400  با رقم 0.011302 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 49.8 درصدی یا 0.005629 دلار مندی توکن نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت مندی توکن نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مندی توکن در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 9 بهمن 1399  با رقم 0.047483 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 88.05 درصدی یا 0.04181 دلار مندی توکن نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت مندی توکن تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای مندی توکن برابر است با 0.292821 دلار که در تاریخ سه شنبه 11 شهریور 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در مندی توکن چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به مندی توکن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3,632.236842 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید مندی توکن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 7 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به مندی توکن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 20.08 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در مندی توکن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به مندی توکن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 20.64 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در مندی توکن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 6 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به مندی توکن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  49.8 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در مندی توکن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 9 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به مندی توکن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 88.05 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مندی توکن نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 3.64  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مندی توکن، 20.08 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مندی توکن نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.11 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مندی توکن، 20.08 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مندی توکن نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مندی توکن،  20.08 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مندی توکن نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 22.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مندی توکن،  20.08 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مندی توکن نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 34.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مندی توکن،  20.08 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مندی توکن نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مندی توکن،  20.08 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مندی توکن نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 48.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مندی توکن،  20.08 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات مندی توکن

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین