ممنون

Mammon
نرخ فعلی:: 0.004102 19.5
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.004102 19.5

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.004102 19.5

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات ممنون

در حال حاضر قیمت ممنون چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ممنون 0.004102 دلار می باشد

قیمت ممنون روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ممنون روز گذشته برابر با 0.004902 دلار بود

قیمت ممنون نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ممنون نسبت به روز گذشته 0.0008 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت ممنون در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ممنون برابر با 0.007104 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ممنون به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.007104 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ممنون به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.004101 دلار

قیمت ممنون نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ممنون در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 1 بهمن 1400  با رقم 0.007001 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 41.4 درصدی یا 0.002899 دلار ممنون نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ممنون نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ممنون در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 7 دی 1400  با رقم 0.006606 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 37.9  درصدی یا 0.002504 دلار ممنون نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ممنون نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ممنون در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 0.013711 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 70.08 درصدی یا 0.009609 دلار ممنون نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ممنون نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ممنون در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 6 مرداد 1400  با رقم 0.014965 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 72.58 درصدی یا 0.010863 دلار ممنون نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ممنون نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ممنون در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 28 خرداد 1400  با رقم 0.033298 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 87.68 درصدی یا 0.029196 دلار ممنون نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ممنون تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ممنون برابر است با 0.033298 دلار که در تاریخ جمعه 28 خرداد 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ممنون چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ممنون تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.020404 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ممنون چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 7 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به ممنون تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 37.9 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ممنون چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به ممنون، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 70.08 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ممنون چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 6 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به ممنون تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  72.58 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ممنون چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 28 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به ممنون، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 87.68 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ممنون نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.3  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ممنون، 37.9 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ممنون نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ممنون، 37.9 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ممنون نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ممنون،  37.9 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ممنون نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 24.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ممنون،  37.9 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ممنون نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 36.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ممنون،  37.9 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ممنون نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 42.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ممنون،  37.9 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ممنون نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 50.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ممنون،  37.9 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ممنون

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین